Sony | SRS-D511 | Sony SRS-D511 Upute za upotrebu

2-593-589-22(1)
B
Satelitski zvučnik
(stražnja strana)
Sustav aktivnih zvučnika
Na LINE OUT ili na
priključnicu za slušalice
(stereo minipriključnica)
Upute za uporabu
U CENTER
priključnicu
(3 m)
CD/MD Walkman*, itd.
U INPUT 2
priključnicu
Spojni kabel
(nije isporučen)
SRS-D511
U FRONT R
priključnicu (2 m)
Spojni kabel (za 5.1kanalni ulazni signal)
(isporučen)
http://www.sony.net/
© 2005 Sony Corporation
U FRONT L
priključnicu (2 m)
U REAR R
priključnicu (3 m)
U REAR L
priključnicu (3 m)
Kontroler
(stražnja strana)
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani subwoofera.
Zapišite serijski broj i broj modela na donju crtu. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili
zastupnika.
Broj modela SRS-D511
Serijski broj________________
U INPUT1
priključnicu
(zelena u prednji, narančasta u
srednji i crna u stražnji kanal)
Linijski izlaz zvučne
kartice ili sound box
pogona.
Korisniku
Subwoofer
(stražnja strana)
U LINE OUT priključnicu
(zelena u prednji,
narančasta u srednji i
crna u stražnji kanal)
AC preklopka
* "WALKMAN" je registrirana
trgovačka marka tvrtke Sony
Corporation koja označava
proizvode sa stereo slušalicama.
U zidnu utičnicu
Sadržaj isporuke
C
Središnji zvučnik
Računalo, CD ili
MD Walkman, itd.
Subwoofer s kontrolerom (1)
Stražnji zvučnik
(lijevi)
Satelitski zvučnik
s 2-metarskim kabelom (2)
s 3-metarskim kabelom (3)
Postolje (5)
Stražnji zvučnik
(desni)
Spojni kabel (za 5.1 kanalni ulaz
signala) (1)
A
Prednji zvučnik (lijevi)
Subwoofer
Kontroler
Prednji zvučnik (desni)
D
Za podešavanje nagiba
zvučnika, okrenite
postolje.
Postolje
Satelitski zvučnik
Pričvrsni otvor
Vijak
(ø 4 mm, nije isporučen)
Kontroler
(prednja strana)
5 mm
Napomena
Prije zatezanja, na vijak stavite
podlošku, kako bi spriječili
olabavljanje vijka.
ø 7 mm
Napomena
ø 4 mm
9,5 mm ili više
Nemojte vješati nikakve stvari na
satelitski zvučnik.
Kontroler
(stražnja strana)
VOLUME: Kontrola glasnoće.
BASS: Podešavanje razine basova (subwoofer).
REAR: Podešavanje stražnjeg surround zvuka (stražnji zvučnik).
CENTER: Podešavanje razine zvučnika za balans zvuka.
PHONES: Priključnica za slušalice. U tom slučaju, čuti ćete samo FRONT L/R signale kanala. CENTER kanal nije aktivan.
Nije moguće podešavanje glasnoće BASS, REAR ili CENTER kanala.
DUAL STEREO: Mijenja 4-kanalni ili 2-kanalni zvuk u 5.1-kanalni.
Podesite preklopku na ON kada s računala, Walkmana, i sl. spojenog na sustav puštate 2-kanalni ili 4-kanalni izvor.
Iz prednjih i stražnjih zvučnika će se čuti prednji kanal ovih uređaja. U tom slučaju, subwoofer, središnji i stražnji
zvučnici neće raditi na 5.1-kanalnom izvoru. Podesite preklopku na OFF kada 5.1-kanalni izvor dolazi iz računala ili
zvučne kartice spojene na ovaj sustav. Čuti će se 5.1-kanalni zvuk. U tom slučaju, subwoofer, stražnji i središnji
zvučnik neće raditi s 2-kanalnim izvorom, i središnji zvučnik i subwoofer neće raditi s 4-kanalnim izvorom. Podrobnije
informacije o podešavanju vučne kartice potražite u uputama za uporabu isporučenima uz zvučnu karticu.
Uređaj se koristi uz zvučnu karticu (5.1 kanal) za
računalo ili dekoder. Nisu isporučeni.
Prije uporabe uređaja, molimo, pažljivo pročitajte
upute za uporabu i pohranite ih za buduću uporabu.
Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Za sprječavanje električnog udara, nemojte otvarati
kućište. Popravke prepustite isključivo stručnom
osoblju.
Za sprječavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Nemojte na uređaj stavljati upaljene svijeće. Kako
biste spriječili požar ili električki udar, nemojte na
uređaj stavljati posude s vodom, primjerice vaze.
Instalacija satelitskih zvučnika
Slušanje zvuka (pogledajte sliku D)
(pogledajte sliku A)
Najprije, stišajte glasnoću na kontroleru. Prije reprodukcije, glasnoću podesite na minimum.
Satelitske zvučnike možete objesiti na zid ili staviti na
stol.
Satelitski zvučnik može stajati na stolu, tako da se
prethodno na njega spoji postolje.
1
2
2
Provjerite jesu li postolja blokirana.
Ne uključujte istovremeno dvije komponente jer
može doći do dvostruke reprodukcije.
Napomena
Ne gurajte prste u utor satelitskog zvučnika
prilikom blokiranja, kako se ne bi ozlijedili.
Uključite željenu komponentu spojenu na
kontroler.
Napomena
Pomaknite postolje u utor dok ne čujete "klik".
OPREZ
Podesite AC preklopku na subwooferu (na
stražnjoj strani) na ON, a nakon toga podesite preklopku OPERATE na kontroleru na ON.
Indikator OPERATE svijetli zeleno.
Glava preklopka izvora se nalazi na subwooferu.
Kada je preklopka subwoofera u položaju
"isključeno", sustav ne radi, čak i kad je preklopka
OPERATE podešena na ON.
Pomaknite postolje u utor na donjoj strani
satelitskog zvučnika.
Pomoću postolja možete podesiti željeni nagib
zvučnika.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, primjerice na policu s knjigama ili ugradni ormarić.
3
Podesite kontrolu VOLUME na kontroleru.
Moguće je podešavanje glasnoće na svakom
zvučniku i subwooferu posebno.
Kod spajanja na izlaz za slušalice, također se
podešava glasnoća na spojenoj komponenti.
Po završetku slušanja, pomaknite preklopku
OPERATE na OFF.
Indikator OPERATE se isključi.
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prerađivanja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku
mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.
CE oznaka je primjenjiva samo na one države gdje
zakonski regulirana, većinom u državama europskog
ekonomskog područja (EEA).
Mjere opreza
Uporaba slušalica
O sigurnosti
Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd.,
smještena je na stražnjoj strani kućišta.
C Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li
napon mreže radnom naponu sustava.
Mjesto kupnje
SAD/Kanada
Europske zemlje
Druge zemlje
1
Kod postavljanja satelitskog zvučnika na stol
(pogledajte sliku A-A)
Radni napon
120 V AC, 60 Hz
220 – 230 V AC, 50 Hz
C 120 V AC, 60 Hz
C 220 – 230 V AC, 50 Hz
C Uređaj nije odspojen s mrežnog napona dokle god
je priključen u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
C Odspojite uređaj iz zidne utičnice ukoliko ga ne planirate koristiti duže vrijeme. Za odspajanje kabela
uvijek povucite utikač. Nikad nemojte povlačiti sâm
kabel.
C Ukoliko u uređaj dospije tekućina ili čvrsti predmet,
odspojite mrežni kabel i odnesite uređaj na provjeru
u ovlašteni servis prije daljnje uporabe.
C Mrežni kabel je potrebno zamijeniti isključivo u
ovlaštenom servisu.
C Za učinkovito hlađenje sustava, osigurajte dovoljno
prostora sa stražnje strane subwoofera. Također,
nemojte stavljati predmete na uređaj.
C Ne gurajte prste ili ruku u otvor na subwooferu.
Kod instalacije satelitskih zvučnika na zid
(pogledajte slike A-B)
Spojite slušalice na priključnicu PHONES na kontroleru.
Moguća je instalacija satelitskih zvučnika na zid. Za
sigurnu instalaciju slijedite niže opisane napomene.
Nepravilna instalacija može rezultirati prevrtanjem
zvučnika te ozljedama ili šteti na ovom zvučniku ili
drugim predmetima.
C Isključite MEGA BASS ili BASS BOOST (Walkman, itd.)
funkciju kako bi spriječili smetnje zvuka.
C Samo signali FRONT L/R kana će se čuti. Nije moguće
uporaba BASS, REAR ili CENTER kontrole glasnoće.
1
Napomene
C Provjerite debljinu zida. Minimalna debljina zida
je 9,5 mm je preporučeno za ožbukani zid.
C Koristite preporučeni vijak (nije isporučen) kod
pričvršćivanja na zid.
C Kod pričvršćivanja na zid, pročitajte upute za
uporabu vijka.
C Koristite vijke najmanje 20 kg nosivosti.
C Pročitajte upute za uporabu vijka.
C Potreban je ø 4 mm vijak.
C Glavu vijka postavite 5 mm od zida.
C Prije zatezanja, na vijak stavite podlošku, kako
bi spriječili olabavljanje vijka.
2
Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala
ima smetnje
Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima slika na nekim TV prijemnicima/računalima
može biti izobličena. U takvim situacijama isključite
TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30
minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne
podatke. Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od
TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/
računala nemojte postavljati predmete s magnetima
(primjerice audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer
mogu prouzročiti magnetske smetnje.
Napomena
C Prije montaže na zid, odvojite postolje sa
satelitskog zvučnika.
C Prije uporabe, provjerite da li je satelitski
zvučnik sigurno postavljan.
O čišćenju
Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje
uređaja.
Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
U slučaju problema
Naiđete li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika na
neki problem, provjerite donju listu i poduzmite
naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, obratite se
najbližem Sony servisu.
Iz sustava se ne čuje zvuk.
C Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
C Provjerite kontrolu glasnoće VOLUME za svaki
zvučnik (BASS, REAR, CENTER) na kontroleru.
C Provjerite je li spojena komponenta pravilno uključena.
C Provjerite jesu li spojene slušalice. Ako jesu,
odspojite ih.
Zvuk je izobličen.
C Smanjite glasnoću na izvoru. Ukoliko je izvor opremljen funkcijom BASS BOOST, isključite je.
C Zakrenite regulator BASS na ovom uređaju kako
biste smanjili glasnoću basova.
C Zakrenite regulator VOLUME na ovom uređaju kako
biste smanjili glasnoću.
Iz zvučnika se čuje brujanje ili šum.
Spajanje sustava (pogledajte sliku B)
C Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
C Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV prijemniku.
1
Zvuk se naglo isključio.
Spojite satelitske zvučnika i subwoofer.
Potvrdite i izmjerite duljinu spojnih kabela satelitskih zvučnika. Spojite satelitske zvučnika s 2 m
kabelima na FRONT L i FRONT R priključnice. Spojite satelitske zvučnike s 3 m kabelom na REAR L,
REAR R i CENTER priključnicom.
2
Spojite kontroler na izvor.
– Izvod iz zvučne kartice ili sound boxa:
Spojite INPUT 1 priključnice (FRONT, REAR, i
CENTER/SUBWOOFER) kontrolera i priključnice
zvučne kartice isporučenim spojnim kabelom.
Podrobnije informacije, potražite u uputama za
uporabu zvučne kartice.
– CD/MD Walkman, itd.:
Spojite INPUT 2 priključnica kontrolera i LINE OUT
ili priključnicu slušalica CD/MD Walkmana, itd.
Spojni kabel nije isporučen sa sustavom.
O postavljanju
C Ne stavljajte zvučnik na kosu površinu.
C Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora topline,
ili na mjestima izloženima izravnom suncu, pretjeranoj prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.
C Satelitske zvučnika montirajte isključivo na zid.
C Ne vješajte nikakve predmete na satelitski zvučnik.
Pričvrstite satelitski zvučnik na zid.
Uložite vijak u utor za vijka na satelitskom zvučniku.
O rukovanju
C Sustav zvučnika nemojte koristiti kontinuirano s
opterećenjem koje prelazi njegovu maksimalnu
ulaznu snagu.
C Prije spajanja, isključite ovaj sustav zvučnika, računalo
i audio komponentu kako biste spriječili oštećenje
sustav zvučnika.
C Razina glasnoće ne smije se povećavati do točke
izobličenja.
C Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte ostavljati
ispred njega duže vrijeme snimljene kasete, satove,
kreditne kartice ili diskete s magnetskim zapisom.
Pričvrstite vijek u zid — pogledajte sliku.
Napomene
Napomena
Uključite bilo koju od koje spojene opreme za
slušanje zvuka.
3
Spojite subwoofer u zidnu utičnicu.
4
Postavite zvučnike. (pogledajte sliku C)
Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
Svjetlina indikatore OPERATE nije stabilna.
Svjetlina OPERATE indikatora može biti nestabilna kod
podešavanja glasnoće. Ovo nije kvar.
Tehnički podaci
Zvučnici
Satelitski zvučnici
Sustav zvučnika
Zvučnici
Vrsta kućišta
Impedancija
Duljina kabela
Full range, magnetski oklopljen
5,7 cm, konusni
Zatvoreni
4Ω
2 m (za prednji L i prednji R zvučnik)
3 m (za stražnji L, stražnji R i
središnji zvučnik)
Subwoofer
Sustav zvučnika
Zvučnici
Vrsta kućišta
Impedancija
niskotonac
12 cm, konusni
Bass reflex
8Ω
Pojačalo
Nazivna snaga
Ulaz
Impedancija ulaza
Izlaz
5 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
(Satelitski zvučnik)
25 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 8 Ω)
(Subwoofer)
Stereo minipriključnica T 3
(INPUT 1 za 5.1-signalni ulaz)
Stereo minipriključnica T 1
(INPUT 2 za 2-signalni ulaz)
4,7 kΩ (na 1 kHz)
Stereo minipriključnica T 1 (PHONES)
Općenito
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Duljina kabela
Potrošnja
Oko 50 T 178 T 99 mm (kontroler)
Oko 98 T 124 T 84 mm (satelitski
zvučnik, na stolu)
Oko 98 T 98 T 83 mm satelitski
zvučnik, na zidu)
Oko 163 T 267 T 301 mm
(Subwoofer)
Oko 199 g (kontroler)
Oko 294 g (satelitski zvučnik)
Oko 4,8 kg (subwoofer)
2 m (od kontrolera do subwoofera)
2 m (mrežni kabel)
33 W
Isporučeni pribor
Spojni kabel (za 5.1-signalni ulaz)
Dodatna oprema
Spojni kabel RK-G136, RK-G138
Priključni adapter PC-236MS
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising