Sony | SA-WM500 | Sony SA-WM500 Upute za upotrebu

Pojaalo
Ovaj Subwoofer
Pojaalo
Pojaalo
Pojaalo
Ovaj subwoofer
LINE IN
Aktivni subwoofer
Kad koristite dva ili
više subwoofera
SA-WM500
SPEAKER IN
Pojaalo
Prednji zvunik (R)
Ovaj subwoofer
Prednji zvunik (L)
Prednji zvunik (R)
Prednji zvunik (L)
Ovaj subwoofer
4-244-254-21(1)
© 2003 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Ovaj subwoofer
POWER
Drugi
subwoofer
Indikator POWER
Podmetai za no(ice
LEVEL
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Radi sprječavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte
na uređaj stavljati upaljene svijeće. Kako biste spriječili požar ili
električki udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom,
primjerice vaze s cvijećem.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, primjerice na
policu s knjigama ili ugradbeni ormarić.
Mjere opreza
Sigurnost
• Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon vaše
električne mreže radnom naponu sustava.
• Odspojite utikač mrežnog kabela sustava iz zidne utičnice ako
nećete sustav koristiti dulje vrijeme. Pri tome uvijek uhvatite
za utikač. Nemojte utikač nikada vaditi iz utičnice
povlačenjem kabela.
• Ako u sustav dospije strani predmet ili tekućina, odspojite
mrežni kabel i prije daljnje uporabe ga odnesite na provjeru u
ovlašteni servis.
• Popravljanje mrežnog kabela povjerite stručnom osoblju.
Prilikom isključenja ili uključenja pojačala ili ostale
opreme
Podesite glasnoću pojačala na najmanju razinu.
Kako bi spriječili kvar subwoofera
• Pažljivo podesite glasnoću pojačala kako bi spriječili
iznenadno prejako napajanje.
• Ne pokušavajte sami otvoriti kućište ili pokvarene zvučnike i
uređaje mreže.
Ako slika na TV zaslonu ima smetnje
Sustav je magnetski oklopljen tako da se može postaviti u
blizini TV prijemnika. Ipak, slika na nekim TV prijemnicima
može biti izobličena.
U slučaju smetnji slike...
tIsključite TV prijemnik i uključite ga nakon 15 do 30 minuta.
Ako nema poboljšanja...
tOdmaknite zvučnike od TV prijemnika.
Ako dođe do zavijanja
Premjestite zvučnike ili smanjite jačinu zvuka na pojačalu.
Postavljanje
• Nemojte zvučnik postavljati u blizina izvora topline, kao što
su radijatori ili kaloriferi, na mjestima koji su pod utjecajem
izravne sunčeve svjetlosti, pretjerane prašine, mehaničkog
podrhtavanja ili udaraca.
• Kako bi se spriječilo unutarnje pregrijavanje subwoofera,
nužna je ventilacija. Postavite subwoofer na mjesto s dovoljnim
protokom zraka. Ne postavljajte subwoofer na meku površinu.
• Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika na posebno
obrađene (voštane, premazane, polirane) površine jer može
doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
• Pripazite da ne dođe do ozljeda na rubove subwoofera.
Čišćenje
Kućište zvučnika čistite mekanom krpom navlaženom u otopini
blagog deterdženta. Nemojte koristiti nikakve abrazivne
spužvice, deterdžente u prahu ili otapala (alkohol, benzin).
Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Instalacija
Budući da ljudsko uho ne može otkriti smjer i položaj basova
koji dolaze iz subwoofera (ispod 200 Hz), možete smjestiti
subwoofer bilo gdje u prostoriji. Kako bi postigli dobru
reprodukciju niskog zvuka, savjetujemo da subwoofer smjestite
na čvrstoj površini, gdje je mala mogućnost pojave odjeka.
Reprodukciju jakih basova možete postići jednim subwooferom.
No uz dva subwoofera, reprodukcija jakih basova će biti još
bolja.
Napomene
• Uvijek postavite subwoofer uspravno, tako da ostavite
nekoliko centimetara slobodnog prostora od zida.
• Na stavljajte predmete na subwoofer, i ne sjedite na njemu.
• Ukoliko je subwoofer postavljen na sredini prostorije, basovi
mogu oslabiti. Ovo može biti utjecaj stojnog vala prostorije. U
tom slučaju premjestite subwoofer ili uklonite uzrok tako da,
na primjer, stavite police na zid ili slično.
Ukoliko je pojačalo opremljeno jednim kompletom priključaka
za zvučnike, spojite subwoofer na pojačalo, te nakon toga
spojite prednje zvučnike i subwoofer.
Povezivanje
1
Koristite LINE IN priključke SPEAKER IN ulaza subwoofera
prilikom spajanja pojačala.
• Ukoliko je pojačalo opremljeno jednim od sljedećih izlaza,
spojite LINE IN priključak i priključak pojačala isporučenim
audio kabelom.
 MONO OUT priključak
 MIX OUT priključak
 SUBWOOFER izlaz(i)
 SUPER WOOFER izlaz(i)
• Ukoliko pojačano nije opremljeno nijednim od spomenutih
izlaza, spojite priključke zvučnika pojačala u SPEAKER IN
priključke. (A)
Prije početka
• Prije bilo kakvog povezivanja isključite pojačalo i subwoofer.
• Za povezivanje opreme koristite isključivo isporučene kabele.
Ukoliko isporučeni kabeli nisu dovoljno dugački za
predviđeno spajanje, nabavite opcionalne audio kabele.
• Spojevi priključaka trebaju biti čvrsti, kako bi spriječili
smetnje zvuka.
• Spojite mrežni kabel subwoofera u zidnu utičnicu.
• Nije moguće spajanje CENTER izlaza za korištenje Dolby Pro
Logic funkcije subwoofera. S nekim Dolby Pro Logic
načinima nije moguć izlaz basova.
Spojite subwoofer na pojačalo.
Spojite SPEAKER IN priključke subwoofera na
priključke na pojačalu za zvučnike kabelima
zvučnika. Spojite i L i R kanale.
2
Spajanje na pojačalo s dva (A+B)
kompleta priključaka za zvučnike (C)
Ukoliko je pojačalo opremljeno s dva kompleta (A+B) priključaka
za zvučnike, spojite i subwoofer i prednje zvučnike na pojačalo.
Povezivanje
1
Spojite prednje zvučnike na pojačalo.
Spojite zvučnike na SPEAKER A priključke
pojačala.
2
CUT OFF FREQ
Spajanje mrežnog kabela
• Spojite mrežni kabel subwoofera i pojačala u mrežnu utičnicu.
• Subwoofer treba biti isključen prilikom uključivanja ili
isključivanja mrežnog kabela.
Slušanje zvuka (E)
Spojite subwoofer na pojačalo.
Spojite SPEAKER IN priključke subwoofera na
SPEAKER B priključke pojačala isporučenim
kabelima zvučnika.
Kad koristite dva (A+B) kompleta zvučnika, odaberite "A+B"
položaj na pojačalu.
Napomena
Kad koristite samo SPEAKER A priključak (prednji zvučnik) ili
kad je isključeno pojačalo, smanjite glasnoću ili isključite
subwoofer. U suprotnom može doći do smetnji.
Spajanje na pojačalo s posebnim
priključkom za subwoofer
Ukoliko je pojačalo opremljeno posebnim priključkom (npr.
MONO OUT priključak, MIX OUT priključak, SUBWOOFER
priključak ili SUPER WOOFER priključak), spojite LINE IN
priključak subwoofera na jedan od tih priključaka.
Povezivanje (D)
Spojite MONO OUT priključak pojačala na LINE IN priključak
subwoofera isporučenim audio kabelom.
Napomena
Ukoliko je izlazna razina na pojačalu niska, glasnoća će također
biti niska. U tom slučaju, spojite priključke zvučnika pojačala
izravno u SPEAKER IN priključke subwoofera.
Podešavanje zvuka (G)
Moguće je podešavanje zvuka subwoofera u skladu s prednjim
zvučnicima. Pojačavanje basova pruža bolji osjećaj prostornosti.
1
Uključite reprodukciju na izvoru.
Podesite kontrolu VOLUME tako da se zvuk na
prednjim zvučnicima ne izobliči.
Ukoliko je zvuk iz prednjih zvučnika izobličen,
izobličit će se i zvuk iz subwoofera.
Kako bi što bolje iskoristili funkciju konvertera
niske razine Dolby Digital, okrenite CUT OFF
FREQ što je više moguće prilikom reprodukcije
Dolby digital.
Uključite pojačalo i odaberite izvor programa.
2
Pritisnite POWER.
Subwoofer se uključi i indikator POWER svijetli
zelenom bojom.
3
Automatsko uključenje i isključenje –
funkcija Auto power on/off F
Kad je subwoofer uključen, (primjerice, indikator POWER
svijetli zeleno), i oko 7 minuta nema izlaza signala, indikator
POWER počinje svijetliti crveno i subwoofer se uključuje u
štedni mod. Kad u ovom modu dođe signal do subwoofera, on se
automatski uključi (funkcija automatskog uključenja/isključenja).
Kako bi isključili ovu funkciju, pomaknite preklopku POWER
SAVE u položaj OFF.
2
• Ne podešavajte kontrolu zvuka na pojačalu (BASS, TREBLE, itd.)
ili ekvilizator na višu razinu ili ulazne sinusne valove od 20 Hz
na 50 Hz snimljene na komercijalno nabavljivom testnom disku
ili poseban zvuk (basovi na elektroničkim instrumentima, pop
efekti ili analogni zvuk gramofona, zvuk s posebno
naglašenim basovima, itd.) na višu razinu uređaja. Ovi postupci
mogu oštetiti zvučnike. Tijekom reprodukcije posebnih
diskova s prenaglašenim basovima, moguće su smetnje na
originalnom zvuku. U tom slučaju smanjite glasnoću.
• Izlazni signal subwoofera (DOLBY digitalni signal) posebno
nabavljivog digitalnog surround procesora je podešen na 10 dB
više u Dolby laboratories Licensing Corporation. Tijekom
normalne uporabe, podesite razinu subwoofera.
• Ukoliko previše smanjite glasnoću subwoofera, može se
uključiti funkcija automatskog uključenja/isključenja subwoofera,
te se subwoofer može isključiti u pripravno stanje.
Pokrenite reprodukciju omiljene pjesme ili filma.
Muški vokali i niski zvukovi su najprikladniji za
podešavanje. Podesite glasnoću prednjih zvučnika
kao što to obično činite.
Napomene
4
Odaberite polaritet faze.
Preklopkom PHASE odaberite polaritet faze.
5
Kako bi spriječili podrhtavanje ili pomicanje zvučnika,
pričvrstite isporučene podloške na zvučnike.
Naiđete li tijekom uporabe ovog sustava na neki problem,
provjerite donju listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi
problem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Iz sustava se ne uje zvuk.
• Provjerite jesu li svi spojevi ispravno izvedeni.
• Okrenite kontrolu LEVEL udesno kako bi pojačali
glasnoću.
• INPUT izbornikom odaberite SPEAKER ili LINE.
• Ponovo podesite glasnoću.
Zvuk je iznenada prekinut.
• Kontakt žica zvučnika može uzrokovati kratki spoj.
Provjerite jesu li svi spojevi izvedeni ispravno.
Podesite glasnoću subwoofera.
Okrenite kontrolu LEVEL kako bi malo bolje čuli
niski zvuk. Pojačajte glasnoću okrećući kontrolu
udesno. Smanjite glasnoću okrećući kontrolu ulijevo.
3
Podešavanje zvučnika (H)
U slučaju problema
Podesite prekidnu frekvenciju.
Okrenite CUT OFF FREQ kontrolu, ovisno o
frekvenciji reprodukcije prednjih zvučnika.
Prilikom podešavanja imajte na umu sljedeće.
A Tipični vrlo mali zvučnici su promjera 5 – 7 cm.
B Tipični mali zvučnici su promjera 8 – 15 cm.
C Tipični srednji zvučnici su promjera 16 – 24 cm.
D Tipični veliki zvučnici su preko 25 cm
promjera.
1
Spojite prednje zvučnike i subwoofer.
Spojite zvučnike na SPEAKER OUT priključke
subwoofera.
Priključenje sustava
Pregled
PHASE
Povezivanje na pojačalo s jednim
kompletom priključaka za zvučnike (B)
Ponovite korake 1 do 4 za podešavanje.
Nakon podešavanja subwoofera, kontrolom
VOLUME na pojačalu podesite glasnoću
subwoofera s ostalim zvučnicima. Nakon
podešavanje glasnoće na pojačalu, nije potrebno
podešavanje glasnoće na subwooferu.
Napomene
• Ukoliko dođe do smetnji zvuka nakon uključenja pojačanja
basova s pojačala (primjerice, DBFB, GROOVE, grafički
ekvilizator, itd.), isključite pojačanje basova i podesite zvuk.
• Ne okrećite kontrolu glasnoće subwoofera na najvišu razinu.
Time može doći do slabljenja basova te smetnji.
• Odabirom NORMAL ili REVERSE postavki na PHASE
preklopci, mijenja se polaritet te se omogućuje bolja
reprodukcija basova, ovisno o okruženju (ovisno o vrsti
prednjih zvučnika, položaju subwoofera i podešenoj prekidnoj
frekvenciji). Također je moguće podešavanje ekspanzije i
zbijenosti zvuka, te efekta osjećaja zvučnog polja. Odaberite
postavku koja omogućuje reprodukciju željenog zvuka u
uobičajenom okruženju.
Zvuk je izoblien.
• Nije pravilno podešen ulazni signal.
• Previsoka razina ulaznog signala.
• Podesite CUT OFF FREQ na najvišu razinu
tijekom reprodukcije Dolby digital.
Iz zvunika se uje brujanje ili šum.
• Pravilno spojite žicu uzemljenja gramofona.
• Provjerite jesu li svi spojevi priključaka i
odgovarajućih priključnica izvedeni ispravno.
• Niti jedna audio komponenta ne smije biti
postavljena preblizu TV-u.
Tehnički podaci
Sustav
Sustav
Aktivni subwoofer, magnetski oklopljen
Zvunici
Niskotonac: 30 cm promjera, konusni
Pojaalo
Kontinuirani RMS izlaz: 150 W (din)
Frekvencijski raspon
20 Hz – 200 Hz
Visoka frekvencija prekidne frekvencije
50 Hz – 200 Hz
Preklopka faze
NORMAL, REVERSE
Ulazi
Ulazni prikljuci
LINE IN: ulazna pinska priključnica
SPEAKER IN: ulazni priključci
Izlazni prikljuci
LINE OUT: izlazni pinski priključak
SPEAKER OUT: izlazni priključci
Općenito
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja
110 W
Dimenzije
otprilike 360 x 425 x 412 mm (š/v/d)
Masa
19 kg
Isporučeni pribor
Podloške (4)
Audio spojni kabel
(1 phono – 1 phono) 2 m (1)
Kabeli zvučnika, 2,5 m (2)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ure$aja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising