4-691-056-21(1)
SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D
Za detaljnije upute o reprodukciji diska/USB-a i drugim funkcijama
pogledajte priložene upute za uporabu.
Upute za rad
HR
Za ilustrativne svrhe korišten je model SHAKE-X70D.
Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)
© 2017 Sony Corporation
Tiskano u Maleziji
Povezivanje sustava s TV-om
BLUETOOTH uređaj
Gledanje videa
Odaberite jednu od veza u nastavku ( ili ). Za daljnje radnje pogledajte poglavlje „Povezivanje TV-a“ u priloženim
uputama za uporabu.
BLUETOOTH uređaj postavite u okviru 1 metra od jedinice.
Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Ako nema informacija o uparivanju, sustav automatski unosi način uparivanja, a indikator BLUETOOTH brzo treperi.
Prijeđite na korak .
Pritisnite
PAIRING na jedinici i držite dulje od 2 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo treperi.
Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i odaberite naziv sustava (na primjer „SHAKE-X70D“).
BLUETOOTH indikator zasvijetli kada je BLOOTOOTH veza uspostavljena.
Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
HDMI IN (ARC)
 HDMI kabel velike brzine s Ethernetom (nije priložen)
ili
HDMI IN
VIDEO IN
 Video kabel (nije priložen)
Za detalje o funkciji NFC i drugim postavkama funkcije BLLUETOOTH pogledajte priložene upute za uporabu.
Slušanje glazbe na osobnom računalu
•• Provjerite ima li vaše računalo funkciju BLUETOOTH i aktivirajte funkciju BLUETOOTH na računalu. Više pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu osobnog računala.
•• Namjestite postavku zvučnika na osobnom računalu na uključeno. Ako je postavljen način rada s isključenim zvukom, sustav neće
emitirati zvuk.
—Način
—
rada s isključenim zvukom
—Način
—
rada s uključenim zvukom
Slušanje zvuka s TV-a putem sustava
Ako sustav i dalje ne emitira zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i prilagodite jačinu zvuka.
Odaberite jednu od veza u nastavku ( ili ). Za daljnje radnje pogledajte poglavlje „Povezivanje TV-a“ u priloženim
uputama za uporabu.
 HDMI kabel velike brzine s Ethernetom (nije priložen)
 Audio kabel (nije priložen)
HDMI IN (ARC)
AUDIO OUT
Download PDF

advertising