Sony | SS-FCR6000 | Sony SS-FCR6000 Upute za upotrebu

Prednji (desni)
Sustav zvučnika
Središnji
Prednji (lijevi)
Subwoofer
(nije isporučen)
Prednji (lijevi)
Prednji (desni)
Surround (lijevi)
Surround (desni)
Subwoofer (nije isporučen)
Središnji
SS-FCR6000
PREDNJI
2-899-210-21(1)
Pojačalo
SUBWOOFER
SREDIŠNJI
SURROUND
Podloške
zvučnika
Nosač (kuka)
© 2007 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Surround (desni)
UPOZORENJE
Kako biste spriječili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili opasnost od požara, ne pokrivajte
ventilacijske otvore novinama, stolnjacima, zavjesama i
sl. Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne
stavljajte predmete napunjene vodom, poput vaza, na
ureñaj.
Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne
otvarajte kućište. Sve popravke prepustite kvalificiranom
tehničaru.
Ne stavljajte ureñaj u skučeni prostor, poput police ili
ugradbenog ormarića.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Surround (lijevi)
Mjere opreza
U slučaju nepravilnosti boja...
O sigurnosti
• Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon
mreže radnom naponu sustava.
• Ukoliko u sustav dospije tekućina ili neki predmet,
odspojite ureñaj iz napajanja i neka prije sljedeće
uporabe sustav pregleda kvalificirani tehničar.
O rukovanju
• Izbjegavajte neprekidno korištenje sustava zvučnika s
većom potrošnjom u vatima od najveće ulazne snage
svakog pojedinog zvučnika.
• Ukoliko polaritet spojeva zvučnika nije ispravan, niski
tonovi će biti slabi, a položaj različitih instrumenata će
biti poremećen.
• Meñusobno spajanje kabela zvučnika bez izolacije na
priključku zvučnika može rezultirati kratkim spojem.
• Prije povezivanja, isključite pojačalo kako bi spriječili
oštećenje sustava.
• (Samo za središnji i surround zvučnike)
Mrežica zvučnika se ne može odvojiti. Ne pokušavajte
skinuti mrežicu sa sustava zvučnika kako ga ne bi
oštetili.
• Razina glasnoće se ne smije povećavati do granice
smetnji zvuka.
Ukoliko primijetite nepravilnost boja na
obližnjem TV zaslonu
Središnji i prednji zvučnici su magnetski oklopljeni, kako
bi se mogli postaviti u blizini TV prijemnika. Meñutim,
pojava nepravilnosti boja je moguće kod nekih TV
prijemnika. Budući da surround zvučnici nisu magnetski
oklopljeni, savjetujemo da ih udaljite koliko je moguće
od TV prijemnika.
Isključite TV prijemnik, te ga ponovo uključite nakon 15
do 30 minuta.
Ukoliko ponovo dođe do nepravilnosti
boja...
Udaljite zvučnike od TV prijemnika.
Ukoliko dođe do zavijanja (smetnji
zvuka)
Premjestite zvučnike ili stišajte glasnoću na pojačalu.
O postavljanju
• Ne stavljajte zvučnike na kose površine.
• Ne ostavljajte zvučnike na mjestima:
 Izloženima iznimno niskim ili visokim
temperaturama
 Izloženima pretjeranoj prašini.
 Izloženima vlazi
 Izloženima mehaničkim vibracijama
 Izloženima izravnom suncu
• Obratite posebnu pažnju kod postavljanja zvučnika na
posebno obrañene površine (ulaštene voskom, uljem,
polirane itd.), kako ne bi došlo do promjene boje ili
mrlja.
O čišćenju
Čistite ureñaj mekom tkaninom, umočenom u blagu
otopinu deterdženta ili vode. Ne koristite abrazivne krpe,
praškove ili otapala poput alkohola ili benzina.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz sustav
zvučnika, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Priključivanje
Spojite sustav zvučnika na izlazne priključnice zvučnika
pojačala A.
Dugim kabelima za povezivanje spojite surround
zvučnike, a kratkim kabelima spojite prednje i središnji
zvučnik. Prije povezivanja isključite sva komponente iz
napajanja (uključujući i subwoofer).
Napomene (B)
• Obratite pažnju da plus (+) i minus (–) priključci na
zvučnicima odgovaraju (+) i (–) priključcima na
pojačalu.
• Dobro zategnite vijke na priključcima zvučnika, jer
labavi spojevi mogu uzrokovati smetnje zvuka.
• Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti. Labavi spojevi
mogu uzrokovati kratko spajanje.
• Podrobnije informacije o spajanju zvučnika na
pojačalo, potražite u uputama za uporabu pojačala.
Savjet
Kabeli sa crnim linijama su minus (-) pola, te ih je
potrebno spojiti na minus (-) priključnice zvučnika.
Postavljanje zvučnika (C)
Svi zvučnici trebaju biti okrenuti prema mjestu slušanja.
Optimalan surround efekt se postiže ako su svi zvučnici
postavljeni na jednakoj udaljenosti od mjesta slušanja.
Postavite prednje zvučnike na odgovarajuću udaljenost s
lijeve i desne stane TV prijemnika.
Postavite subwoofer (nije isporučen) s bilo koje strane TV-a.
Središnji zvučnik postavite u sredinu iznad TV prijemnika.
Raspored surround zvučnika ovisi o prostoriji. Surround
zvučnike možete postaviti s lijeve i s desne strane mjesta
slušanja A, ili iza mjesta slušanja B.
Napomena
a)
"Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi
Dolby Laboratories.
b)
"DTS" i "DTS Digital Surround" su registrirani zaštitni
znakovi DTS, Inc.
c)
Ukoliko koristite subwoofer, savjetujemo da podesite
prednje zvučnike na "LARGE". Meñutim, u slučaju
distorzije zvuka, podesite prednje zvučnike na "SMALL".
Zvučnike postavite na ravnu, stabilnu površinu.
Postavljanje središnjeg zvučnika (D)
Prije postavljanja središnjeg zvučnika, pričvrstite
podloške (isporučeni) u svaki ugao na dnu zvučnika, te se
uvjerite da zvučnik stabilno stoji na gornjoj površini TV
prijemnika.
Instalacija surround zvučnika na zidove
(E)
Surround zvučnike možete objesiti na nosače (nisu
isporučeni) na zidu.
Korisnik je sam odgovoran za pravilan odabir i uporabu
alata za montažu koji se može nabaviti u trgovini s
odgovarajućom opremom, kao i za pravilnu i sigurnu
instalaciju zvučnika.
Instalacija surround zvučnika na postolja
zvučnika
Odvrnite vijak sa zvučnika F, te ga upotrijebite pri
instalaciji zvučnika na postolje. Podrobnije informacije o
instalaciji potražite u uputama isporučenima uz postolja.
Savjetujemo da nabavite opcionalna postolja WS-FV11
ili WS-FV10D (dostupna u nekim zemljama).
Podešavanje pojačala
Kod spajanja na pojačalo s ugrañenim višekanalnim
dekoderima (Dolby Digitala), DTSb) itd.), trebali bi
koristiti izbornike za podešavanje pojačala kako bi
podesili postavke sustava zvučnika.
Izbornici za podešavanje pojačala se razlikuju ovisno o
tome koristi li se subwoofer (nije isporučen) ili ne.
U tablicama u nastavku se nalaze pravilne postavke.
Podrobnije informacije o postupku podešavanja potražite
u uputama isporučenima uz pojačalo.
U slučaju problema
U slučaju problema kod korištenja sustava, provjerite
sljedeći popis i poduzmite preporučene mjere. Ukoliko
problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Nema zvuka iz sustava zvučnika.
• Provjerite sve spojeve.
• Provjerite glasnoću na pojačalu.
• Provjerite da li je izbornik izvora na pojačalu
pravilno podešen.
• Provjerite jesu li spojene slušalice.
Šum ili smetnje zvuka.
• Provjerite sve spojeve.
• Provjerite nisu li komponente smještene preblizu TV
prijemnika.
Zvuk se naglo isključio.
• Provjerite sve spojeve. Spajanje kabela zvučnika bez
izolacije s priključcima zvučnika može rezultirati
kratkim spojem.
Tehnički podaci
Podešavanje zvučnika (sa subwooferom)
SS-F6000P (Prednji zvučnik)
Za
Podesite
Prednje zvučnike
LARGEc) ili SMALL
Sustav zvučnika
Zvučnici
Središnji zvučnik
SMALL
Surround zvučnike
SMALL
Subwoofer (nije isporučen)
ON (ili YES)
Podešavanje zvučnika (bez subwoofera)
Za
Podesite
Prednje zvučnike
LARGE
Središnji zvučnik
SMALL
Surround zvučnike
SMALL
Subwoofer (nije isporučen)
OFF (ili NO)
Vrsta kućišta
Impedancija
Kapacitet snage
Osjetljivost
Frekvencijski raspon
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Isporučeni pribor
4-sistemski, magnetski oklopljen
Niskotonac (srednji bas): 16 cm,
konusni
Niskotonac (niski bas): 16 cm,
konusni
Srednjetonac: 8 cm, konusni
Visokotonac: 2,5 cm,
balansirani, kupolasti
Bass reflex
8 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 180 W
89 dB (1 W, 1 m)
40 Hz – 50 000 Hz
Približno 215 T 950 T 260,5 mm
s prednjom mrežicom
Približno 12,2 kg
Kabel zvučnika, kratki (2)
SS-CN3000P (Središnji zvučnik)
Sustav zvučnika
Zvučnici
Vrsta kućišta
Impedancija
Kapacitet snage
Osjetljivost
Frekvencijski raspon
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Isporučeni pribor
Širokopojasni, magnetski
oklopljen
7 cm, konusni T 2
Bass reflex
8 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 100 W
85 dB (1 W, 1 m)
150 Hz – 20 000 Hz
Približno 430 T 86 T 105 mm s
prednjom mrežicom
Približno 1,6 kg
Kabel zvučnika, kratki (1)
Podlošci zvučnika (4)
SS-SR3000P (Surround)
SSustav zvučnika
Zvučnici
Vrsta kućišta
Impedancija
Kapacitet snage
Osjetljivost
Frekvencijski raspon
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Isporučeni pribor
Širokopojasni
Niskotonac: 7 cm, konusni
Bas refleks
8 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 100 W
85 dB (1 W, 1 m)
150 Hz – 20 000 Hz
Približno 110 T 170 T 111 mm
s prednjom mrežicom
Približno 0,9 kg
Kabel zvučnika, dugi (2)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising