Sony | SS-CNX70ED | Sony SS-CNX70ED Upute za upotrebu

4-240-887-21 (1)
Sustav zvučnika
SS-CNX70ED
C Kad spajate kabele zvučnika (nisu dio isporuke) na priključnice zvučnika (CENTER) AV
pojačala itd.
Središnji
AV pojačalo itd.
Mjere opreza
C Izbjegavajte neprekidno korištenje sustava zvučnika s većom potrošnjom u
vatima od najveće ulazne snage svakog pojedinog zvučnika.
C Prije povezivanja isključite pojačalo kako biste spriječili oštećenje sustava
zvučnika.
C Ako su +/– spojevi nepravilni, basovi će možda biti izobličeni, a položaj
instrumenata u zvuku će biti nepravilan.
Ako se na zaslonu susjednog TV prijemnika pojave nepravilne
boje
Ako su zvučnici magnetski oklopljeni, mogu se postaviti blizu TV prijemnika.
Ipak, nepravilne boje se još uvijek mogu pojaviti na zaslonu, ovisno o vrsti TV
prijemnika.
Dođe li do nepravilnosti u prikazu boja...
t Isključite TV prijemnik i uključite ga nakon 15 do 30 minuta.
Ako se problem ponovi...
t Odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
Tehnički podaci
Sustav zvučnika
Zvučnici
Nazivna impedancija
Maksimalna ulazna snaga
Osjetljivost
Efektivan frekvencijski raspon
Prijelazna frekvencija
Dimenzije
Masa
Dvosistemski, magnetski oklopljen
Niskotonac: 12 cm, konusni T 2
Visokotonac: 2,5 cm, kupolasti
4 ohma
120 W
88 dB (2,83 V/m)
50 – 70 000 Hz
3.500 Hz
Približno 540 T 260 T 260 mm (š/v/d)
Približno 14 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
© 2002 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Download PDF