Sony ICD-PX312F, ICD-PX312, ICD-PX312D Operating instructions

Sony ICD-PX312F, ICD-PX312, ICD-PX312D Operating instructions
4-267-069-11(1)
IC rekorder
Upute za uporabu
Priprema
Osnovni postupci
Ostali načini snimanja
Ostali načini reprodukcije
Uređivanje datoteka
Uporaba izbornika
Uporaba računala
Dodatne informacije
U slučaju problema
ICD-PX312
OPREZ
Opasnost od eksplozije uložite li neodgovarajuću
vrstu baterije.
Islužene baterije odložite u skladu s uputama.
44 Snimljena glazba ograničena je isključivo za
osobnu uporabu. Za uporabu u druge svrhe
potrebna je dozvola vlasnika autorskih prava.
44 Sony ne preuzima odgovornost za nepotpuno
snimanje/prijenos ili oštećenja podataka zbog
problema s IC rekorderom ili računalom.
44 Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst prikazan
na IC rekorderu možda se neće prikazati pravilno
na uređaju. Uzrok tome je:
–– Kapacitet spojenog IC rekordera.
–– Nepravilan rad IC rekordera.
–– Sadržaj je napisan na jeziku ili znakovima
koje IC rekorder ne podržava.
Napomena za korisnike
Sva prava zadržana. Ovaj priručnik ili ovdje opisani
softver, u cijelosti ili djelomično, ne smije se reproducirati, prevoditi ili pretvarati u bilo kakav strojno
čitljiv oblik bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke
Sony Corporation.
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY
CORPORATION NE PREUZIMA ODGOVORNOST
ZA USPUTNE, POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE,
BEZ OBZIRA JESU LI NASTALE PREKRŠAJEM,
UGOVOROM ILI NA DRUGI NAČIN, ZBOG ILI
U VEZI S OVIM PRIRUČNIKOM, SOFTVEROM
ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA
OVDJE ILI ZBOG NJIHOVE UPORABE.
2 HR
Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve preinake ovog priručnika ili informacija koje on sadrži u
bilo koje doba i bez najave.
Ovdje opisani softver može biti pokriven i uvjetima
zasebne korisničke licence.
44 Ovaj softver je za Windows i ne može se upotrebljavati uz Macintosh.
44 Priloženi spojni kabel predviđen je za IC rekorder
ICD-PX312. Nije moguće spajanje drugih IC
rekordera.
Sadržaj koji snimate namijenjen je isključivo osobnom uživanju i uporabi. Zakoni
o zaštiti autorskih prava zabranjuju ostale
oblike uporabe bez dozvole od vlasnika
prava. Uporaba medija Memory Stick™
za snimanje grafičkih i drugih podataka
zaštićenih autorskih prava regulirana je
odgovarajućim zakonskim ograničenjima.
Svaka uporaba mimo tih ograničenja je
zabranjena.
Ovaj uređaj podržava medij "Memory
Stick Micro™ (M2™)". "M2™" je skraćeno od "Memory Stick Micro™". Od
ovog mjesta nadalje u ovom dokumentu
koristi se "M2™".
Zaštitni znakovi
44 Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštitni
znaci tvrtke Microsoft Corporation registrirani u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
44 Macintosh i Mac OS su zaštitni znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
44 Pentium je registrirani zaštitni znak tvrtke Intel
Corporation.
44 MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
44 microSD i microSDHC logotipi jesu zaštitni znakovi
tvrtke SD-3C, LLC.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
44 "Memory Stick Micro", "M2" i
su zaštitni
znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony
Corporation.
44 "MagicGate" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi
su u vlasništvu njihovih tvrtki. Nadalje, oznake "™"
i "®" ne spominju se na svim mjestima u ovom
priručniku.
"Sound Organizer" koristi sljedeće softverske module:
Windows Media Format Runtime.
3 HR
Sadržaj
Priprema
Ostali načini snimanja
Korak 1: Provjera sadržaja isporuke........... 7
Opis dijelova i kontrola.......................... 8
Sprečavanje slučajnog rukovanja
(HOLD)................................................ 10
Korak 2: Priprema napajanja uređaja........ 11
Kada napuniti/zamijeniti bateriju......... 12
Korak 3: Uključivanje IC rekordera......... 13
Uključivanje napajanja......................... 13
Isključivanje napajanja......................... 13
Korak 4: Podešavanje sata........................ 14
Korak 5: Podešavanje jezika prikaza na
pokazivaču................................................ 16
Promjena postavki snimanja..................... 30
Odabir snimane scene za svaku
situaciju................................................. 30
Dodavanje snimke prethodno snimljenoj
datoteci.................................................. 33
Dodavanje snimke preko poruke tijekom
reprodukcije............................................ 35
Automatsko pokretanje snimanja pri
pojavi zvuka – VOR funkcija............... 37
Snimanje na memorijsku karticu.............. 39
Snimanje preko drugih uređaja................. 43
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona.............................................. 43
Snimanje iz drugih izvora..................... 45
Funkcije pri snimanju............................... 47
Praćenje snimanja................................. 47
Osnovni postupci
Snimanje........................................... 18
Slušanje............................................. 23
Brisanje............................................. 28
4 HR
Ostali načini reprodukcije
Promjena postavki reprodukcije............... 48
Praktični načini reprodukcije................ 48
Smanjenje buke u reproduciranom
zvuku i jasniji ljudski glas – funkcija
Noise Cut.............................................. 49
Podešavanje brzine reprodukcije
– DPC (Digital Pitch Control)
funkcija................................................. 50
Odabir moda reprodukcije.................... 52
Reprodukcija datoteke u željeno
vrijeme pomoću alarma............................. 55
Reprodukcija preko drugih uređaja........... 58
Snimanje pomoću drugih uređaja......... 58
Uređivanje datoteka
Raspoređivanje datoteka u mapi............... 59
Prebacivanje datoteke u drugu mapu.... 59
Kopiranje datoteka na drugu
memoriju............................................... 60
Brisanje svih datoteka u mapi............... 62
Uporaba oznake zapisa............................. 63
Dodavanje oznake zapisa...................... 63
Brisanje oznake zapisa.......................... 64
Istovremeno brisanje svih oznaka zapisa
odabrane datoteke................................. 65
Dijeljenje datoteke.................................... 67
Dijeljenje datoteke na trenutnoj
poziciji.................................................. 67
Dijeljenje datoteke na svakoj oznaci
zapisa.................................................... 68
Zaštita datoteke......................................... 71
Uporaba računala
Uporaba IC rekordera s računalom........... 86
Spajanje IC rekordera na računalo........ 86
Struktura mapa i datoteka..................... 87
Odspajanje IC rekordera od
računala................................................. 91
Kopiranje datoteka iz IC rekordera na
računalo..................................................... 93
Kopiranje MP3 datoteka iz računala na
ICrekorder i njihova reprodukcija............. 94
Kopiranje MP3 datoteke iz računala na
IC rekorder (drag and drop).................. 94
Reproduciranje MP3 datoteka kopiranih
s računala uporabom IC rekordera........ 94
Korištenje IC rekordera kao USB
memorije................................................... 96
Uporaba isporučenog softvera
Sound Organizer....................................... 97
Za što služi Sound Organizer................ 97
Sistemski zahtjevi zaračunalo............... 98
Instaliranje softvera Sound
Organizer.............................................. 99
Sučelje softvera Sound Organizer...... 101
Uporaba izbornika
Podešavanje preko izbornika.................... 73
Postavke izbornika.................................... 75
5 HR
Dodatne informacije
Uporaba USB AC adaptera..................... 102
Odspajanje IC rekordera iz zidne
utičnice................................................ 102
Mjere opreza........................................... 104
Tehnički podaci....................................... 107
Sistemski zahtjevi............................... 107
Dizajn i tehnički podaci...................... 108
Trajanje baterije...................................111
U slučaju problema
U slučaju problema................................. 112
Popis poruka........................................... 120
Ograničenja sustava................................ 125
Tumačenje pokazivača............................ 126
6 HR
Priprema
Korak 1: Provjera sadržaja isporuke
IC rekorder (1)
Napomena
Namjeravate li koristiti punjive baterije,
kupite NH-AAA-B2KN punjive baterije (nisu
isporučene).
Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe
IC rekordera.
Stereo slušalice* (1)
Priprema
Torbica za nošenje* (1)
Stereo mikrofon s hvataljkom za
odjeću* (1)
Aplikacijski softver, Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
Upute za uporabu
USB priključni kabel (1)
Ako se IC rekorder ne može izravno spojiti
na računalo, upotrijebite isporučeni USB
spojni kabel.
Upute za uporabu pohranjene se u obliku
PDF datoteka u unutrašnjoj memoriji IC
rekordera.
**Stereo slušalice, vrećica za nošenje i stereo
mikrofon s hvataljkom isporučuju se samo s
nekim modelima u nekim regijama.
Upozoravamo korisnika da promjene ili prei­
nake na uređaju koje nisu izričito navedene
u ovom priručniku mogu dovesti do gubitka
prava na uporabu ovog uređaja.
LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije (2)
7 HR
Opis dijelova i kontrola
Prednja strana
JZvučnik
KPriključnica  (slušalice)*2
LIndikator rada
MTipka ERASE
NTipka VOL (glasnoća) –/+*1
OTipka  (ponavljanje) A-B
PTipka  REC/PAUSE
QPreklopka NOISE CUT
RTipka T-MARK (oznaka zapisa)
*1 Ove tipke i priključnica imaju ispupčenje.
Ispupčenje služi kao pomoć tijekom uporabe
i za razlikovanje priključnica.
*2 Priključite slušalice u priključnicu  (slušalice). Ako se čuje neželjeni šum, obrišite
priključak slušalica.
AUgrađeni mikrofon
BPriključnica  (mikrofon)*1
CPokazivač
DTipka DISP/MENU
ETipka SCENE
FTipka  (mapa)
GTipka  PLAY/STOP•ENTER*1
HTipka  (stop)
ITipke – (povratak/ubrzano
unatrag), + (preskakanje/ubrzano
unaprijed)
8 HR
Priključnica 
(slušalice)
Stražnja strana
Priprema
S (USB) priključnica
TUtor za memorijske kartice M2™/microSD
UPreklopka HOLD•POWER ON/OFF
VPretinac za bateriju
WOtvor za vrpcu (nije priložena)
9 HR
Sprečavanje slučajnog
rukovanja (HOLD)
Možete deaktivirati sve tipke (HOLD)
kako biste spriječili slučajno rukovanje dok
nosite IC rekorder, itd.
Pritisnete li bilo koju tipku kad je aktivirana
funkcija HOLD, na pokazivaču se prikaže
"HOLD".
Isključivanje statusa HOLD na IC
rekorderu
Uključivanje statusa HOLD na IC
rekorderu
Pomaknite preklopku HOLD•POWER ON/
OFF prema sredini.
Pomaknite preklopku HOLD•POWER ON/
OFF u smjeru "HOLD".
Tijekom približno 3 sekunde prikazivat će
se "HOLD", što označava da je rukovanje
tipkama zapriječeno.
Napomena
Ako je funkcija HOLD aktivirana tijekom
snimanja, rukovanje tipkama je u cijelosti zapriječeno. Za prekid snimanja, prvo isključite
funkciju HOLD
Savjet
Alarm se može isključiti čak i ako je funkcija
HOLD aktivirana pritiskom na bilo koju tipku.
(Ne može se zaustaviti normalna reprodukcija.)
10 HR
Korak 2: Priprema napajanja uređaja
Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe
IC rekordera.
Priprema
Pomaknite i podignite pokrov pretinca za
bateriju, umetnite LR03 (veličina AAA)
alkalne baterije pazeći na oznake polariteta
te zatvorite pokrov pretinca.
Kad prvi put umetnete baterije ili ako je
neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija ,
prikazuje se izbornik za podešavanje sata i
trepere znamenke godine. Pogledajte "Korak 4: Podešavanje sata" na str. 14 za detalje
o podešavanju datuma i vremena.
Savjet
44 Kod zamjene baterija, snimljene datoteke i
podešeni alarmi neće se obrisati čak i ako
izvadite baterije.
44 Sat nastavlja s radom nakon što izvadite
baterije još približno 1 minutu.
44 Možete koristiti dvije NH-AAA-B2KN
punjive baterije (nisu isporučene).
Ako se pokrov baterijskog pretinca slučajno
odspoji, pričvrstite ga na način prikazan
slikom.
Napomena
44 Nemojte upotrebljavati manganske baterije
uz ovaj IC rekorder.
44 Prilikom zamjene baterija, obje baterije
zamijenite novima.
44 Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
Ne možete puniti isporučene alkalne baterije
LR03 (veličina AAA).
44 Ako ne namjeravate koristiti IC rekorder
dulje vremensko razdoblje, izvadite baterije
kako biste izbjegli oštećenje uređaja uslijed
curenja baterija i korozije.
11 HR
Kada napuniti/zamijeniti
bateriju
Indikator baterije na pokazivaču prikazuje
stanje baterije pomoću animacije.
Indikator preostalog napona
baterije
: Prikazuje se "Low Battery Level".
Napunite punjivu bateriju ili je
zamijenite novom.

: Prikazuje se "Low Battery" i IC
rekorder prestaje raditi.
12 HR
Korak 3: Uključivanje IC rekordera
Uključivanje napajanja
Savjeti
Priprema
44 Ako IC rekorder nećete upotrebljavati dulje
vrijeme, savjetujemo da ga isključite.
44 Ako je rad IC rekordera zaustavljen te ne
rukujete njime određeno vrijeme, aktivirat
će se funkcija automatskog isključivanja.
(Tvornički je vrijeme do automatskog
isključivanja podešeno na "10min".) Preko
izbornika možete podesiti željeno vrijeme do
isključivanja (str. 84).
Pomaknite preklopku HOLD•POWER ON/
OFF u smjeru "POWER ON/OFF" dulje od
jedne sekunde. IC rekorder se uključuje i
prikazuje se animacija "Accessing...".
Isključivanje napajanja
Pomaknite preklopku HOLD•POWER ON/
OFF u smjeru "POWER ON/OFF" dulje
od dvije sekunde dok se ne prikaže "Power
Off".
IC rekorder se isključuje nakon nekoliko
sekundi.
13 HR
Korak 4: Podešavanje sata
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Sat je potrebno podesiti kako biste mogli
upotrebljavati funkciju alarma ili snimiti
datum i vrijeme.
Kad prvi put umetnete baterije ili ako je IC
rekorder bio bez baterija dulje od 1 minute,
prikazuje se "Set Date&Time" i zatim
se pojavi prozor za podešavanje točnog
vremena.
Podesite sat na sljedeći način:
Pritiskom tipke  PLAY/
STOP•ENTER, kursor se pomiče na
znamenke mjeseca.
2Podesite mjesec, dan, sat i minute na isti
način.
Pritisnite – ili + za odabir
željenih znamenki, zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
1Podesite godinu.
Pritisnite – ili + za podešavanje
godine, zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER. Odaberite posljednje
dvije znamenke godine.
14 HR
Kad podesite minute, prikazuje se animacija "Executing..." i zatim se prikaže
prozor zaustavljene reprodukcije.
Ako koristite IC rekorder po prvi put ili ako
nije snimljena nijedna datoteka, može se
prikazati sljedeći prozor.
Trenutna mapa
Prikaz tekućeg datuma i vremena
Dok je rad IC rekordera zaustavljen,
pritisnite  (stop) kako biste na otprilike 3
sekunde prikazali tekući datum i vrijeme.
Proteklo vrijeme
Priprema
Broj trenutne datoteke/
ukupan broj datoteka u
mapi
Napomene
44 Ako ne pritisnete  PLAY/STOP•ENTER
unutar jedne minute od unosa postavki sata,
mod podešavanja sata se poništava i vraća se
prozor zaustavljene reprodukcije.
44 Ukoliko nenamjerno pritisnete bilo koju tipku
koja nije namijenjena podešavanju sata, mod
podešavanja sata se poništava. Podesite sat
putem izbornika.
Podešavanje sata putem
izbornika
Dok je IC rekorder u stop modu, sat možete
podesiti preko izbornika.
Pritisnite i zadržite DISP/MENU za otvaranje izbornika. Odaberite "Detail Menu",
zatim "Date&Time" kako biste podesili sat
(str. 83).
15 HR
Korak 5: Podešavanje jezika prikaza na
pokazivaču
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3Pritisnite – ili + za odabir
"Language", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Možete odabrati jezik za prikaz poruka,
izbornika i sl. između 11 jezika.
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU za
otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite – ili + za odabir
"Detail Menu", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
16 HR
4Pritisnite – ili + za odabir željenog jezika, zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Možete odabrati sljedeće jezike. Deutsch
(njemački), English (engleski), Español
(španjolski), Français (francuski), Italiano
(japan(talijanski), Русский (ruski),
(korejski),
(kineski),
ski),
(kineski),
(tajski)
5Pritisnite  (stop) za zatvaranje
Priprema
izbornika.
17 HR
Osnovni postupci
Snimanje
Napomene
44 Prije snimanja provjerite indikator preostalog napona baterije (str. 12).
44 Ako slučajno prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom snimanja,
mogu se snimiti smetnje.
Savjet
Prije početka snimanja, savjetujemo da prvo načinite pokusnu snimku ili pratite snimanje (str. 47).
Pokretanje snimanja
1Pomaknite kliznik HOLD•POWER ON/OFF prema
središtu kako biste isključili status HOLD na IC
rekorderu (str. 10).
Prikazuje se prozor zaustavljene reprodukcije.
2Odaberite mapu u koju želite snimati datoteke
(str. 24).
18 HR
3Postavite IC rekorder tako da ugrađeni mikrofon bude
okrenut izvoru koji snimate.
4Pritisnite  REC/PAUSE u stop modu.
Indikator
rada
Osnovni postupci
Indikator rada treperi narančasto i zatim svijetli crveno.
(Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku (str. 82),
indikator ne svijetli.)
Nije potrebno pritisnuti i držati  REC/PAUSE tijekom
snimanja.
Nova datoteka će se automatski snimiti nakon prethodne
datoteke.
 REC/
PAUSE
Proteklo vrijeme trenutne snimke
Broj datoteke koja se snima/ukupan
broj snimljenih datoteka u mapi
Savjet
Možete zamijeniti prikaz proteklog vremena prikazom preostalog
vremena ili drugim prikazom, tako da pritisnete tipku
DISP/MENU (str. 27).
19 HR
Zaustavljanje snimanja
1Pritisnite  (stop).
Prikazuje se animacija "Accessing..." i IC rekorder se
zaustavlja na početku tekuće datoteke.
x
Snimljenu datoteku možete locirati prema nazivu mape i
broju datoteke te je kasnije reproducirati.
Mapa koja sadrži snimljenu datoteku
Broj snimljene datoteke predstavlja koliko
rano je datoteka snimljena u mapu.
Napomena o pristupu podacima
IC rekorder snima podatke i pohranjuje ih u memoriju dok se na pokazivaču prikazuje animacija "Accessing..." ili indikator rada treperi narančasto. Tijekom pristupa podacima nemojte
vaditi baterije ili spajati ili odspajati USB AC adapter (opcija). Podaci bi se mogli oštetiti.
20 HR
Ostali postupci
pauza snimanja*
Pritisnite  REC/PAUSE. Tijekom pauze snimanja, indikator rada treperi
crveno i na pokazivaču treperi "PAUSE".
nastavak snimanja
iz pauze
Ponovno pritisnite  REC/PAUSE. Snimanje se nastavlja od tog dijela. (Za
zaustavljanje snimanja nakon pauze, pritisnite  (stop).)
slušanje trenutne
Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER. Snimanje se zaustavlja i upravo snisnimke odmah nakon mljena datoteka reproducira se od početka.
snimanja
Pritisnite i zadržite – tijekom snimanja ili pauze snimanja. Snimanje se
zaustavlja i možete preslušavati poruku uz pretraživanje unatrag i ubrzanu
reprodukciju. Kad otpustite –, reprodukcija započinje od odabranog
mjesta.
Osnovni postupci
slušanje tijekom
snimanja
**Sat vremena nakon pauziranja snimanja, snimanje se automatski isključuje i IC rekorder prelazi
u stop mod.
Savjeti
44 Datoteke snimljene ovim IC rekorderom snimaju se kao MP3 datoteke.
44 U svaku mapu možete snimiti do 199 datoteka.
44 Možete kreirati nove mape ili brisati neželjene mape pomoću priloženog softvera Sound
Organizer (str. 97).
Indikator preostale memorije
Tijekom snimanja, indikator preostale memorije se smanjuje. Kad preostalo vrijeme snimanja
dosegne 10 minuta, posljednja znamenka treperi. Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od
1 minute, prikaz će se automatski promijeniti na prikaz preostalog vremena te će također treperiti prikaz preostalog vremena snimanja. Za nastavak snimanja, prvo obrišite neke datoteke.
21 HR
Preostalo vrijeme
Treperi
Snimanje u skladu s okolnostima snimanja (odabir scene)
Ovisno o raznim snimanim scenama možete promijeniti stavke koje snimate, kao što su REC
Mode (str. 80), Mic Sensitivity (str. 81), itd., sukladno postavkama preporučenim na izborniku.
Detalje o odabiru scene potražite na str. 30.
22 HR
Slušanje
Reprodukcija
1Pomaknite kliznik HOLD•POWER ON/OFF
prema središtu kako biste isključili status HOLD na
IC rekorderu (str. 10).
Prikazuje se prozor zaustavljene reprodukcije.
3Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Uskoro započinje reprodukcija i indikator rada svijetli
zeleno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku
(str. 82), indikator ne svijetli.)
Osnovni postupci
2Odaberite datoteku koju želite reproducirati (str. 24).
Indikator
rada
N PLAY/
STOP•ENTER
4Pritisnite VOL –/+ za podešavanje glasnoće.
VOL –/+
23 HR
Zaustavljanje reprodukcije
1Pritisnite  (stop).
x
Odabir mape i datoteke
1Pritisnite  (mapa) za prikaz izbornika za odabir mape.
Trenutna mapa
Broj trenutne datoteke/
ukupan broj datoteka u mapi
2Pritisnite – ili + za odabir mape.
Prilikom kupovine IC rekordera dostupno je 5
mapa (ֹ FOLDER01-05).
24 HR
–. , > +
3Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
4Pritisnite – ili + za odabir datoteke.
–. , > +
–. , > +
Osnovni postupci
Pritisnite + za odabir datoteke s većim brojem.
Pritisnite – za odabir datoteke s manjim brojem.
25 HR
Ostali postupci
zaustavljanje na trenutnom Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER. Za nastavak reprodukcije od tog
položaju (funkcija pauze
mjesta, ponovno pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
reprodukcije)
povratak na početak
trenutne datoteke
Pritisnite – jedanput.*1*2
povratak na prethodne
datoteke
Pritisnite – više puta. (Kad je uređaj zaustavljen, pritisnite i
zadržite tipku kako biste preskakali datoteke bez prekida.*3)
prijelaz na sljedeću
datoteku
Pritisnite + jedanput.*1*2
prijelaz na sljedeće
datoteke
Pritisnite + više puta. (Kad je uređaj zaustavljen, zadržite tipku
kako biste preskakali datoteke bez prekida.*3)
*1 Ako je podešena oznaka zapisa IC rekorder prvo pronalazi oznaku zapisa prije/poslije trenutnog
mjesta (str. 63).
*2 Funkcije su dostupne kad je opcija "Easy Search" podešena na "OFF" (str. 48).
*3 U modu kontinuiranog pretraživanja IC rekorder ne traži oznake zapisa.
26 HR
Pokazivač
Podaci o datoteci
Osnovni postupci
Kratko pritisnite DISP/MENU za promjenu prikazanih informacija.
Datoteka snimljena pomoću IC rekordera prikazuje se na sljedeći način.
Proteklo vrijeme: Proteklo vrijeme reprodukcije jedne datoteke.
Preostalo vrijeme:Maksimalno vrijeme snimanja tijekom snimanja
Preostalo vrijeme reprodukcije jedne datoteke (u stop modu ili modu
reprodukcije)
Datum/vrijeme snimanja: Datum/vrijeme snimanja
5 : Naziv datoteke (u stop modu ili modu reprodukcije): Datum_broj datoteke (npr.
110101_001)
: Naslov (u stop modu ili modu reprodukcije): Datum_broj datoteke (npr. 110101_001)
ω : Naziv izvođača (u modu reprodukcije): Naziv izvođača (npr. Moji snimci)
27 HR
Brisanje
Napomena
Kad se poruka jednom obriše, ne može se više vratiti.
Odabir i brisanje datoteke
1Pomaknite kliznik HOLD•POWER ON/OFF prema
središtu kako biste isključili status HOLD na IC
rekorderu (str. 10).
Prikazuje se prozor zaustavljene reprodukcije.
2Odaberite datoteku koju želite izbrisati dok je IC
rekorder u stop modu ili modu reprodukcije (str. 24).
3Pritisnite ERASE.
Prikazuje se "Erase?", a odabrana datoteka se reproducira
radi provjere.
ERASE
4Pritisnite – ili + za odabir "YES".
–. , > +
28 HR
5Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Na pokazivaču se prikazuje animacija "Erasing..." i
odabrana datoteka se briše.
Kad je jedna datoteka izbrisana, ostalim datotekama se
pomiču prema naprijed kako između datoteka ne bi ostala praznina.
N PLAY/
STOP•ENTER
Osnovni postupci
Izbrisana je prva datoteka i brojevi
sljedećih datoteka smanjuju se za 1.
Ukupni broj datoteka u mapi smanjen
je s 05 na 04.
Za odustajanje od brisanja
1Odaberite "NO" u koraku 4 odjeljka "Odabir i brisanje
datoteke" i pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Za brisanje druge datoteke
Prođite korake od 2 do 5 pod "Odabir i brisanje datoteke".
Za brisanje dijela datoteke
Prvo podijelite datoteku u dvije datoteke (str. 67), a zatim prođite korake od 3 do 5 pod
"Odabir i brisanje datoteke" nakon što odaberete datoteku koju želite obrisati.
29 HR
Ostali načini snimanja
Promjena postavki snimanja
Odabir snimane scene za
svaku situaciju
SCENE
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
Ovisno o raznim snimanim scenama možete
promijeniti stavke koje snimate, kao što su
REC Mode (str. 80), Mic Sensitivity (str.
81), itd., sukladno postavkama preporučenim na izborniku.
1Pritisnite SCENE u stop modu.
Prikazuje se okvir Scene Select.
2Pritisnite – ili + za odabir
željene scene, zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
30 HR
Prikazuje se indikator odabrane scene.
Sastanak (‫)أ‬
Za snimanje u raznim situacijama, kao što je snimanje
u sobi za sastanke.
Glasovne
Snimanje diktata mikrofonom
napomene (ֿ) postavljenim ispred usta.
Razgovor (‫)װ‬
Snimanje ljudskog glasa na
udaljenosti od 1 do 2 metra.
Predavanje (‫ )ؤ‬Za snimanje širokog raspona
zvukova, kao što je predavanje u predavaonici ili proba
zbora.
Audio IN (ׂ)
Za snimanje iz vanjske
opreme, kao što je CD/MD
uređaj ili kazetofon, spojene
na IC rekorder preko audio
izlaza (stereo minipriključnica). Može se koristiti i za
presnimavanje.
Napomene
44 Tijekom snimanja ne možete podešavati
scene.
44 Nakon isteka 60 sekundi bez ikakvog rukovanja tijekom prikaza Scene Select, bit će
prikazan mod zaustavljene reprodukcije.
Snimanje glasovne napomene
Postavite li IC rekorder uz jednu stranu
usta možete spriječiti dahtanje u ugrađeni
mikrofon i tako snimiti čišći zvuk.
Savjeti za kvalitetnije snimanje
Kvalitetnije snimanje može se načiniti i bez
uporabe odabira scena.
Ugrađeni
mikrofon
Snimanje sastanka
Ostali načini snimanja
Kada IC rekorder postavite na stalak ili na
rupčić koji ga zamjenjuje, snimljeni zvuk
će biti čist, bez popratnih šumova nastalih,
primjerice, dodirivanjem stola ili sl.
Snimanje razgovora
Postavite IC rekorder tako da ugrađeni
mikrofon bude okrenut sugovorniku.
31 HR
Snimanje glazbe uživo
Postavljanjem na tronožac (kupuje se zasebno), stalak ili na stol, moguće je točnije
podesiti željeni kut IC rekordera i ugrađenog
mikrofona. Na primjer, tijekom snimanja
zborskog pjevanja ili klavira postavite IC
rekorder na stol približno 2 do 3 metra od
izvođača. Postavite IC rekorder tako da je
pokazivač okrenut prema gore i ugrađeni
mikrofon usmjeren prema izvoru zvuka.
Postavke za odabir scene
Za pojedinosti o stavkama i postavkama
izbornika pogledajte stranice od 77 od 81.
Sastanak Glasovne Razgovor
(‫)أ‬
napomene (‫)װ‬
(ֿ)
32 HR
VOR
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps 128kbps
(MONO) (MONO)
(HQ)
(SHQ)
OFF
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Medium
Sensitivity (χ)
Low
(φ)
Medium
(χ)
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
Predavanje (‫ )ؤ‬Audio IN (ׂ)
VOR
OFF
OFF
REC Mode
192kbps
(MONO)
(SHQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Sensitivity
Medium (χ)
Low (φ)
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
Dodavanje snimke prethodno
snimljenoj datoteci
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
Select Input MIC IN
x
–. , > +
Audio IN
Ne možete podešavati postavke za odabir scene.
Želite li promijeniti postavke za snimanje kao
što su REC Mode (str. 80), Mic Sensitivity (str.
81), itd., promijenite svaku od tih postavki u
izborniku.
Ostali načini snimanja
Napomena
Kad je u izborniku opcija "Add/Overwrite"
podešena na "Add", možete dodati snimku
datoteci koja se reproducira. Dodatna
snimka će se smjestiti iza tekuće datoteke i
smatrat će se dijelom te datoteke.
Tijekom reprodukcije datoteke 3
Datoteka 3
Datoteka 4
Nakon dodavanja snimke
Datoteka 3
Datoteka 4
Dodana snimka
Prvo odaberite datoteku kojoj želite dodati
snimku.
33 HR
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
4Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
2Pritisnite – ili + za odabir
"Add/Overwrite", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
5Kad se reproducira datoteka kojoj želite
dodati snimku, pritisnite  REC/PAUSE.
Prikaže se "Add REC?".
Detalje o reprodukciji potražite na str. 23.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Add", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
6Dok se prikazuje "Add REC?", pritisnite
 REC/PAUSE.
Indikator rada svijetli crveno. Zatim
započinje snimanje.
7Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
snimanja.
Snimka se dodaje
tekućoj datoteci. Broj
datoteke i ukupan broj
datoteka u mapi ostaju
nepromijenjeni.
"Add/Overwrite" je podešeno na "OFF"
kad kupite IC rekorder.
Napomene
44 Ne možete dodati snimku kad datoteka dosegne
ograničenje veličine (500 MB).
34 HR
44 Nije moguće dodati snimku u MP3 datoteku
koja nije snimljena pomoću IC rekordera.
Osim toga, uređujete li datoteke isporučenim
softverom Sound Organizer, dodavanje
snimke datotekama možda neće biti moguće.
44 Opcija REC Mode za dodanu snimku ista je
kao i dodana datoteka.
44 Ako je nakon koraka 5 prošlo 10 minuta,
potrebno je ponoviti postupak od koraka 5.
Početno mjesto dodatne snimke
Datoteka 2
Izbrisani dio
datoteke 2
Datoteka 2
Dodavanje snimke preko
poruke tijekom reprodukcije
z REC/PAUSE
x
–. , > +
Datoteka 3 Datoteka 4
Dodana snimka u datoteci 2
Prvo odaberite datoteku kojoj želite dodati
snimku preko poruke.
Ostali načini snimanja
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Datoteka 3 Datoteka 4
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite – ili + za odabir
"Add/Overwrite", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
Kad je opcija "Add/Overwrite" u izborniku
podešena na "Overwrite" možete dodati
snimku nakon odabranog mjesta u snimljenoj
datoteci. Dio datoteke nakon odabranog
mjesta se briše.
35 HR
3Pritisnite – ili + za odabir
"Overwrite", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Indikator rada svijetli crveno. Zatim
započinje snimanje.
7Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
snimanja.
"Add/Overwrite" je podešeno na "OFF"
kad kupite IC rekorder.
4Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
5Kad se reproducira datoteka kojoj želite
dodati snimku, pritisnite  REC/PAUSE
na mjestu na kojem želite da započne
presnimavanje datoteke.
Prikaže se "Overwrite REC?". Detalje o
reprodukciji potražite na str. 23.
6Dok se prikazuje "Overwrite REC?",
pritisnite  REC/PAUSE.
36 HR
Snimka briše tekuću
datoteku. Broj datoteke i ukupan broj
datoteka u mapi ostaju
nepromijenjeni.
Napomene
44 Ne možete dodati snimku preko MP3
datoteke kad datoteka dosegne ograničenje
veličine (500 MB). Ipak, možete dodati
snimku preko datoteke čak i ako je datoteka
dosegla maksimalnu veličinu ako mjesto
umetanja snimke nije preko maksimalne
veličine datoteke.
44 Nije moguće dodati snimku preko MP3
datoteke koja nije snimljena pomoću IC
rekordera. Osim toga, uređujete li datoteke
isporučenim softverom Sound Organizer,
dodavanje snimke preko datoteka možda
neće biti moguće.
44 Opcija REC Mode za dodanu snimku ista je
kao i dodana datoteka.
44 Ako je nakon koraka 5 prošlo 10 minuta,
potrebno je ponoviti postupak od koraka 5.
Automatsko pokretanje
snimanja pri pojavi zvuka –
VOR funkcija
2Pritisnite – ili + za odabir
"VOR", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
3Pritisnite – ili + za odabir
Ostali načini snimanja
"ON", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Funkciju VOR (Voice Operated Recording)
možete podesiti na "ON" kako biste omogućili da IC rekorder započne snimanje kad
prepozna zvuk i prekine kad zvuk nestane
te tako izbjegli snimanje za vrijeme tišine.
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu ili modu snimanja za otvaranje
izbornika.
Prikazuje se izbornik.
"VOR" je podešeno na "OFF" kad kupite
IC rekorder.
4Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
5Pritisnite  REC/PAUSE.
Na pokazivaču se prikazuje "VOR" i "
̉".
37 HR
Kad se ne prepoznaje zvuk, snimanje se
pauzira i treperi "PAUSE". Kad IC rekorder
ponovno prepozna zvuk, snimanje se
nastavlja.
Isključivanje VOR funkcije
Podesite "VOR" na "OFF" u koraku 3.
Napomena
Na funkciju VOR utječu okolni zvukovi. Podesite "Mic Sensitivity" u izborniku (str. 81) u
skladu s uvjetima snimanja. Ako snimanje nije
zadovoljavajuće nakon promjene osjetljivosti
mikrofona - "Mic Sensitivity" - ili ako želite
snimiti nešto važno, podesite "VOR" na "OFF"
u izborniku.
38 HR
Snimanje na memorijsku karticu
N PLAY/STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
**Prilikom umetanja
memorijske kartice
kada je IC rekorder
stražnjom stranom
okrenut vama.
Umetnite microSD karticu tako da
naljepnica bude okrenuta vama.*
Osim na unutrašnju memoriju, datoteke možete snimati i na memorijsku karticu.
S IC rekorderom možete koristiti sljedeće
memorijske kartice:
44 Memory Stick Micro™ (M2™) medije:
Podržano je do 16 GB.
44 microSD kartica: Podržane su microSD
(FAT16) kartice manje od 2 GB i micro
SDHC (FAT32) kartice od 4 GB do 32 GB.
Memorijska kartica od 64 MB ili manje nije
podržana.
Ostali načini snimanja
Umetnite M2™ tako da kontakti
budu okrenuti vama.*
Kompatibilne memorijske kartice
Sljedeće microSD/microSDHC kartice
testirane su prema našim standardima.
microSD/microSDHC kartice
Proizvođač 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY



—
—
Toshiba




—
Panasonic




—
SanDisk





: Funkcioniranje testirano
–: Funkcioniranje nije testirano
Do siječnja 2011.
39 HR
Za ICD-PX312, testovi funkcioniranja
obavljeni su na memorijskim karticama
dostupnim do siječnja 2011.
Za najnovije informacije o testiranim memorijskim karticama pogledajte, molimo,
internetsku stranicu za korisničku podršku
glede IC rekordera.
http://www.sony-asia.com/support
U ovim uputama za uporabu M2™ i microSD
kartice općenito se nazivaju "memorijskim
karticama".
Utori za kartice M2™/microSD nazivaju se
"utori za memorijske kartice".
Zahvaljujući sustavu datoteka na IC rekorderu,
uporabom kartice možete snimati i reproducirati datoteke manje od 500 MB.
Na medij M2™možete snimiti do 4074
datoteka.
Napomena
Ne jamči se funkcioniranje svih tipova kompatibilnih memorijskih kartica.
Umetanje memorijske kartice
Vodite računa da prije snimanja kopirate
na računalo sve podatke pohranjene na memorijskoj kartici te formatirate memorijsku
karticu uporabom IC rekordera (str. 85)
tako da ne sadrži nikakve podatke.
1Otvorite poklopac utora memorijske
40 HR
kartice tijekom moda zaustavljene
reprodukcije.
2Umetnite M2™ ili microSD karticu u
smjeru prikazanom na ilustraciji na stranici 39, dokraja niz utor tako da klikne u
svom ležištu. Zatvorite poklopac.
Uklanjanje memorijske kartice
Gurnite memorijsku karticu u utor. Nakon
što iskoči, uklonite ju iz utora za memorijske
kartice.
Struktura mapa i datoteka
Na memorijskoj kartici načinjeno je 5
mapa, osim onih koje se nalaze na unutrašnjoj memoriji. Struktura mapa i datoteka
je nešto drukčija od one na unutrašnjoj
memoriji (str. 89).
Napomene
44 Ne umećite niti uklanjajte memorijsku karticu
tijekom snimanja/reprodukcije/formatiranja.
Tako biste mogli dovesti do smetnje u funkcioniranju IC rekordera.
44 Ne uklanjajte memorijsku karticu dok se
prikazuje animacija "Accessing...". Podaci bi
se mogli oštetiti.
44 Ako uređaj ne prepoznaje memorijsku
karticu uklonite ju i ponovno umetnite u IC
rekorder.
44 Čvrsto zatvorite poklopac utora memorijske kartice. Također nemojte u utor za
memorijske kartice umetati vlažne, metalne,
zapaljive niti bilo kakve druge predmete
osim memorijske kartice. To može prouzročiti zapaljenje, strujni udar ili kvar.
Odabir memorijske kartice za
odredište IC rekordera
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite – ili + za odabir
"Select Memory", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
"Select Memory" je podešeno na "Built-In
Memory" kad kupite IC rekorder.
Ako je memorijska kartica već formatirana
prijeđite na korak 7.
4Ako memorijska kartica nije formatirana,
3Pritisnite – ili + za odabir
"Memory Card", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
Ostali načini snimanja
pritisnite – ili + za odabir
"Detail Menu", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
5Pritisnite – ili + za odabir
"Format", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Bit će prikazano "Erase All Data?".
6Pritisnite – ili + za odabir
"YES", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
41 HR
7Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Prikazuje se indikator
memorijske kartice.
Uporaba unutrašnje memorije
Odaberite "Built-In Memory" u koraku 3.
Početak snimanja
Odaberite mapu, a zatim pritisnite  REC/
PAUSE. Detalje o snimanju potražite na
str. 18.
42 HR
Snimanje preko drugih uređaja
Snimanje pomoću vanjskog
mikrofona
Vanjski mikrofon
(nije isporučen)
1Spojite vanjski mikrofon (nije isporučen)
u priključnicu  (mikrofon) dok je IC
rekorder u stop modu. Na pokazivaču se
prikazuje "Select Input".
Ako se ne prikaže "Select Input", podesite preko izbornika (str. 81).
2Pritisnite – ili + za odabir
"MIC IN", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Ostali načini snimanja
Priključnica 
(mikrofon)
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
x
"Select Input" je podešeno na "MIC IN"
kad kupite IC rekorder.
3Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Kad na IC rekorder spojite stereo mikrofon
(opcija) te je način snimanja podešen na
"SHQ" ili "HQ", možete snimiti stereo zvuk.
Možete reproducirati stereo zvuk pomoću
stereo slušalica.
43 HR
4Pritisnite  REC/PAUSE za snimanje.
Automatski se isključuje ugrađeni
mikrofon i snima se zvuk s vanjskog
mikrofona.
Ako razina ulaznog signala nije dovoljna,
podesite postavku "Mic Sensitivity"
(osjetljivost mikrofona) na IC rekorderu
(str. 81).
Ako spojite "plug in power" mikrofon,
on se automatski napaja iz IC rekordera.
5Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
snimanja.
Preporučeni mikrofoni
Možete upotrijebiti Sony ECM-CS10, ECMCZ10, ECM-DS70P ili ECM-DS30P electret
kondenzatorski mikrofon (opcija).
Snimanje zvuka s telefona ili
mobilnog telefona
Možete upotrijebiti electret kondenzatorski
mikrofon sa slušalicama ECM-TL1 (opcija)
za snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog
telefona.
Podrobnosti o načinu spajanja potražite u
uputi za uporabu mikrofona ECM-TL1.
44 HR
Napomene
44 Nakon povezivanja a prije početka snimanja,
provjerite kvalitetu zvuka razgovora i razinu
snimanja.
44 Ukoliko se snimi zvučni signal telefona ili
ton biranja broja, razina glasnoće snimljenog
razgovora može biti niža. U tom slučaju,
pokrenite snimanje nakon što razgovor
započne.
44 Funkcija VOR (str. 37) možda neće raditi,
ovisno o vrsti telefona koji se koristi ili
stanju linije.
44 Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost
za bilo kakve neugodnosti, čak i ako ne možete snimiti razgovor pomoću IC rekordera.
Snimanje iz drugih izvora
CD uređaj i sl.
Priključnica 
(mikrofon)
– . , >+
x
44 Prije početka snimanja, savjetujemo da prvo
načinite pokusnu snimku ili pratite snimanje
(str. 47).
44 Ako ulazna razina nije dovoljno visoka,
spojite priključnicu za slušalice (stereo mini
priključnica) drugog uređaja na priključnicu
 (mikrofon) IC rekordera i podesite
razinu glasnoće na uređaju spojenom na IC
rekorder.
1Spojite uređaj na IC rekorder dok je
rekorder u stop modu.
Spojite izlaznu audio priključnicu (stereo
mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) na IC rekorderu
pomoću audio spojnog kabela (str. 109).
Na pokazivaču se prikazuje "Select
Input".
Ako se ne prikaže "Select Input", podesite
preko izbornika (str. 81).
Ostali načini snimanja
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
Savjeti
Glazbene datoteke možete kreirati bez
uporabe računala tako da snimite zvuk iz
drugih uređaja spojenih na IC rekorder.
Ako s izbornika "Scene Select" odaberete
"Audio IN", postavka prikladna za snimanje
s dodatne opreme već je odabrana. Detalje o
podešavanju potražite na str. 30.
45 HR
2Pritisnite – ili + za odabir
"Audio IN", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
"Select Input" je podešeno na "MIC IN"
kad kupite IC rekorder.
3Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
4Pritisnite  REC/PAUSE za snimanje.
Automatski se isključuje ugrađeni mikrofon i snima se zvuk sa spojene opreme.
5Pokrenite reprodukciju na komponenti
spojenoj na IC rekorder.
6Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
snimanja.
Napomena
Kad je na vanjskom uređaju spojenom na IC
rekorder podešen mono audio izlaz i mod
snimanja je podešen na "192kbps(MONO)"
(SHQ) ili "128kbps(MONO)" (HQ), zvuk se
snima samo na jedan kanal. U tom slučaju,
46 HR
podesite mod snimanja na "48kbps(MONO)"
(SP) ili "8kbps(MONO)" (LP) u izborniku
(str. 80).
Funkcije pri snimanju
Praćenje snimanja
i Priključnica
(slušalice)
VOL –/+
Ostali načini snimanja
Spojite li na priključnicu i (slušalice)
slušalice možete nadzirati snimanje. Možete
podesiti glasnoću zvuka u slušalicama
pomoću VOL –/+, no razina snimanja se ne
mijenja.
Napomena
Ako kabel slušalica dodiruje IC rekorder tijekom nadzora snimanja, IC rekorder bi mogao
snimiti šuštanje. Šuštanje se može smanjiti ako
kabel držite dalje od IC rekordera.
47 HR
Ostali načini reprodukcije
Promjena postavki reprodukcije
Praktični načini reprodukcije
Slušanje uz veću kvalitetu zvuka
44 Slušanje preko slušalica: Priključite slušalice u priključnicu i (slušalice). Ugrađeni
zvučnik se automatski isključuje.
44 Slušanje preko vanjskog zvučnika: Spojite
aktivni ili pasivni zvučnik u priključnicu
i (slušalice).
Brzo pronalaženje željenog mjesta za reprodukciju (jednostavno
pretraživanje)
Ako je "Easy Search" podešen na "ON" (str.
77) u izborniku, možete brzo pronaći mjesto
od kojeg želite pokrenuti reprodukciju
pritiskom tipke – ili + više puta
tijekom reprodukcije.
Jednim pritiskom na tipku – vraćate
se približno 3 sekunde ili prelazite naprijed
približno 10 sekundi jednim pritiskom na
tipku +. Funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.
48 HR
Pretraživanje prema naprijed/
unatrag tijekom reprodukcije
(cue/review)
44 Pretraživanje prema naprijed (cue):
Pritisnite i zadržite + tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje
želite nastaviti reprodukciju.
44 Pretraživanje unatrag (review):
Pritisnite i zadržite – tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje
želite nastaviti reprodukciju.
IC rekorder pretražuje uz malu brzinu uz
zvuk reprodukcije. Funkcija je korisna za
preslušavanje riječ po riječ unatrag ili naprijed. Nakon toga, ako pritisnete i zadržite
tipku, IC rekorder započinje pretraživati
većom brzinom.
 Kad se datoteke reproduciraju do
kraja posljednje datoteke
44 Dođe li normalna ili ubrzana reprodukcija do
kraja zadnje datoteke, oko 5 sekundi svijetli
"FILE END".
44 Kad "END" prestane treperiti i indikator
rada se isključi, IC rekorder se zaustavlja na
početku zadnje datoteke.
44 Ako pritisnete i zadržite – dok svijetli
"FILE END", datoteke se brzo reproduciraju
i normalna reprodukcija će se nastaviti na
mjestu gdje otpustite tipku.
44 Ako je zadnja datoteka duga i želite početi
reprodukciju od kasnijeg dijela datoteke,
pritisnite i zadržite + za prijelaz na kraj
datoteke i zatim pritisnite – dok svijetli
"FILE END" za povratak na željeno mjesto.
44 Za ostale datoteke (osim zadnje), prijeđite
na početak sljedeće datoteke i reproducirajte
unatrag do željenog mjesta.
Kad pomaknete preklopku NOISE CUT
na "ON" u modu reprodukcije, sva buka
iz okruženja osim ljudskog glasa bit će
smanjena. Datoteka se reproducira s čišćom
kvalitetom zvuka budući da je šum svih
frekvencija, uključujući i ljudski glas,
smanjen.
Napomene
Smanjenje buke u reproduciranom zvuku i jasniji ljudski
glas – funkcija Noise Cut
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Podešavanje razine funkcije
Noise Cut
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
Ostali načini reprodukcije
x
44 Učinak funkcije Noise Cut može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja zvuka.
44 Kod uporabe ugrađenog zvučnika, funkcija
Noise Cut ne radi.
modu ili modu reprodukcije za otvaranje
izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite – ili + za odabir
"Detail Menu", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
– . , >+
49 HR
3Pritisnite – ili + za odabir
"Noise Cut Level", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
Podešavanje brzine reprodukcije – DPC (Digital Pitch
Control) funkcija
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
4Pritisnite – ili + za odabir
"Maximum" ili "Medium", zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
–. , > +
Brzinu reprodukcije možete podesiti u
rasponu od 0,5 do 2 puta u odnosu na
stvarnu brzinu. Datoteka se reproducira
uz normalan zvuk zahvaljujući digitalnoj
obradi zvuka.
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
"Noise Cut Level" je podešeno na
"Maximum" kad kupite IC rekorder.
5Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Isključivanje funkcije Noise Cut
Pomaknite preklopku NOISE CUT na
"OFF".
50 HR
modu ili modu reprodukcije za otvaranje
izbornika.
Prikazuje se izbornik.
2Pritisnite – ili + za odabir
"DPC(Speed Control)", zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
3Pritisnite – ili + za odabir
"ON", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Pritisnete li i zadržite tipke možete
neprestano mijenjati brzinu.
Brzina reprodukcije tvornički je podešena na "0.70".
Vraćanje na normalnu brzinu
reprodukcije
Odaberite "OFF" u koraku 3.
Ostali načini reprodukcije
Napomena
Funkcija Noise Cut (str. 49) ne radi podesite li
"DPC(Speed Control)" na "ON".
4Pritisnite – ili + za podešavanje
brzine reprodukcije.
–: Smanjuje brzinu 0,05 puta
svakim pritiskom na tipku (od 0.50 do
1.00).
+: Povećava brzinu 0,1 put svakim
pritiskom na tipku (od 1.00 do 2.00).
51 HR
Odabir moda reprodukcije
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2Pritisnite – ili + za odabir
"Detail Menu", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
A-B
x
– . , >+
Možete odabrati način reprodukcije u skladu s uvjetima reprodukcije putem izbornika
ili tipaka uređaja.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Continuous Play", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
Neprekidna reprodukcija svih
datoteka u mapi – Neprekidna
reprodukcija
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu ili modu reprodukcije za otvaranje
izbornika.
Prikazuje se izbornik.
52 HR
4Pritisnite – ili + za odabir
"ON", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Ponavljanje željenog dijela datoteke – Ponavljanje A-B
1Tijekom reprodukcije pritisnite ] (ponavljanje) A-B za odabir točke A.
Prikazuje se "A-B B?".
"Continuous Play" je podešeno na "OFF"
kad kupite IC rekorder.
5Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Nastavak normalne reprodukcije
– Reprodukcija jedne datoteke
2Ponovno pritisnite ] (ponavljanje) A-B
za odabir završne točke B.
Prikazuje se "] A-B" i ponavlja se
reprodukcija odabranog odsječka.
Odaberite "OFF" u koraku 4.
Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite
tipku  PLAY/STOP•ENTER dok se ne
prikaže "] 1". Ponavljat će se reprodukcija
odabrane datoteke.
Ostali načini reprodukcije
Ponavljanje reprodukcije datoteke
Za nastavak normalne reprodukcije:
Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Za zaustavljanje reprodukcije ponavljanja
A-B: Pritisnite  (stop).
Za nastavak normalne reprodukcije, ponovno
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Za promjenu odabranog odsječka ponavljanja A-B: Tijekom reprodukcije odsječka
A-B, ponovno pritisnite ] (ponavljanje)
A-B za odabir nove početne točke A. Zatim
odaberite novu završnu točku B kao u
koraku 2.
53 HR
Napomena
Točke A i B ne možete podesiti blizu početka
ili kraja datoteke, te oko oznake zapisa.
54 HR
Reprodukcija datoteke u željeno vrijeme
pomoću alarma
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
CPritisnite – ili + za odabir
"ON", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
1Odaberite datoteku koju želite reproducirati s alarmom.
2Uđite u mod podešavanja alarma.
APritisnite i zadržite DISP/MENU u
stop modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
BPritisnite – ili + za odabir
"Alarm", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Ostali načini reprodukcije
U željeno vrijeme možete podesiti oglašavanje alarma i početak reprodukcije željene
datoteke. Datoteke možete reproducirati
željenog datuma, jednom tjedno ili u isto
vrijeme svaki dan. Za datoteku možete
podesiti alarm.
"Alarm" je podešeno na "OFF" kad
kupite IC rekorder.
3Podesite datum i vrijeme alarma.
APritisnite – ili + za
odabir "Date", dana u tjednu ili
"Daily", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
55 HR
BAko odaberete "Date":
Podesite redom godinu, mjesec,
datum, sat i minute prema opisu uputa
u "Korak 4: Podešavanje sata" na
str. 14.
Ako odaberete dan u tjednu ili
"Daily":
Pritisnite – ili + za podešavanje sata, zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER, pritisnite – ili
+ za podešavanje minuta, zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
4Pritisnite – ili + za odabir
omiljenog uzorka alarma, zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
5Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Beep&Play
Nakon alarma reproducira se
odabrana datoteka.
Beep
Oglasit će se samo alarm.
Play
Reproducirat će se samo
odabrana datoteka.
Za promjenu podešenja alarma
Odaberite datoteku za koju želite promijeniti
postavke alarma, a zatim slijedite korake
od 2 do 5.
Za poništenje podešenja alarma
Uzorak alarma tvornički je podešen na
"Beep&Play". Prikazuje se animacija
"Executing...".
56 HR
Slijedite korake 1 i 2. U koraku 2-
odaberite "OFF" i pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER. Alarm se isključuje i indikator alarma nestaje s pokazivača.
Kada dođe podešeni datum i
vrijeme
U podešeno vrijeme prikazuje se na pokazivaču "ALARM" te će se alarm i odabrana
datoteka reproducirati uz primjenu odabranog uzorka alarma.
Ostali načini reprodukcije
Kad je završena reprodukcija, IC rekorder
se automatski zaustavlja. (Kad je uzorak
alarma podešen na "Beep&Play" ili "Play",
IC rekorder će se zaustaviti na početku
odabrane datoteke.)
44 Alarm se uključuje čak i ako u izborniku
podesite "Beep" na "OFF" (str. 83).
44 Ako vrijeme alarma nastupi dok IC rekorder
pristupa podacima i sl., podešenje alarma će
se možda automatski poništiti.
44 Ako se istovremeno treba aktivirati više
alarma, reproducira se samo prva datoteka
uz alarm.
44 Ako podijelite datoteku za koju ste podesili
alarm, postavka alarma ostaje samo za prvi
dio podijeljene datoteke.
44 Ako izbrišete datoteku za koju ste podesili
alarm, alarm se također poništava.
44 Alarm ne možete podesiti za podcast
datoteke.
44 Ne možete podesiti alarm za datoteke pohranjene na memorijskoj kartici.
Za zaustavljanje reprodukcije
alarma
Pritisnite bilo koju tipku osim VOL –/+
dok se čuje zvuk alarma. Ako je aktivirana
funkcija HOLD, alarm se može isključiti
pritiskom na bilo koju tipku.
Napomene
44 Može se podesiti samo jedan alarm za svaku
od datoteka.
44 Ako sat nije podešen ili nije snimljena datoteka, alarm se ne može podesiti.
57 HR
Reprodukcija preko drugih uređaja
Snimanje pomoću drugih
uređaja
Kazetofon, minidisk rekorder, itd.
i Priključnica
(slušalice)
1Spojite priključnicu i (slušalice) na IC
rekorderu s vanjskom ulaznom priključnicom na drugom uređaju pomoću audio
spojnog kabela (str. 109).
2Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER za
pokretanje reprodukcije i istovremeno
uključite mod snimanja na spojenom
uređaju.
Datoteka iz IC rekordera će se snimiti na
spojenom uređaju.
3Pritisnite  (stop) na IC rekorderu i
spojenom uređaju istovremeno kako biste
prekinuli snimanje.
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Zvuk s IC rekordera možete snimati drugom opremom.
Prije početka snimanja, savjetujemo da
iskušate radi li snimanje.
58 HR
Savjet
Ako je glasnoća snimljenog zvuka preslaba
podesite reproducirani zvuk na IC rekorderu
(str. 23).
Uređivanje datoteka
Raspoređivanje datoteka u mapi
Prebacivanje datoteke u
drugu mapu
3Pritisnite – ili + za odabir
"Move & Copy", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4Pritisnite – ili + za odabir
1Odaberite datoteku koju želite prebaciti.
"Move File", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Uređivanje datoteka
2Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
59 HR
5Pritisnite – ili + za odabir mape
u koju želite premjestiti datoteku i zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Kopiranje datoteka na drugu
memoriju
Utor za memorijske
kartice
DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Prikazuje se animacija "Moving File..." i
datoteka se prebacuje na zadnje mjesto u
odredišnoj mapi.
Kad prebacite datoteku u drugu mapu,
originalna datoteka u prethodnoj mapi
se briše.
6Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Odustajanje od prebacivanja
datoteke
Pritisnite  (stop) prije koraka 5.
Napomene
44 Ne možete premještati podcast datoteke.
44 Ne možete premještati zaštićene datoteke
(str. 71).
44 Datoteke ne možete premještati na druge
memorijske medije.
60 HR
–. , > +
Datoteke iz unutrašnje memorije možete
kopirati na memorijsku karticu, i obrnuto, što je korisno za pohranu sigurnosnih
kopija. Prije nego provedete takvu operaciju
uložite u utor za kartice memorijsku karticu
koju ćete koristiti za kopiranje.
1Odaberite datoteku koju želite kopirati.
Želite li kopirati datoteku s memorijske
kartice u unutrašnju memoriju podesite
izvor memorijskog medija na "Memory
Card" (str. 41).
2Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Move & Copy", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
4Pritisnite – ili + za odabir
"File Copy", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Prikazuje se animacija "Copying..." i
datoteka se kopira kao zadnja datoteka
u odredišnoj mapi. Datoteka se kopira s
izvornim nazivom datoteke.
6Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Poništavanje operacije kopiranja
Pritisnite  (stop) prije koraka 5.
Uređivanje datoteka
Poništavanje operacije kopiranja
tijekom kopiranja
Dok je prikazana animacija "Copying..." u
koraku 5, pritisnite  (stop).
Prikazuje se "Copy to Memory Card" ili
"Copy to Built-In Memory" i prikazuje
se okvir za odabir mape.
5Pritisnite – ili + za odabir mape
u koju želite kopirati datoteku i zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Napomene
44 Prije nego kopirate ciljnu datoteku, vodite
računa da provjerite kapacitet baterije na
indikatoru (str. 12). Ako su baterije slabe,
možda nećete moći kopirati datoteke.
44 Ukoliko je preostali kapacitet memorije
odredišnog memorijskog medija nedovoljan,
možda nećete moći kopirati datoteke.
44 Ne možete kopirati podcast datoteke.
61 HR
44 Ne uklanjajte niti ulažite memorijsku
karticu, niti isključujte IC rekorder tijekom
kopiranja. Datoteke se mogu oštetiti.
Brisanje svih datoteka u
mapi
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
4Pritisnite – ili + za odabir
"Erase All", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
Napomena
Ako odabrana mapa sadrži zaštićene datoteke
(str. 71), ne možete ih izbrisati iz te mape.
1Odaberite mapu koja sadrži datoteke koje
želite obrisati dok je IC rekorde u stop
modu.
2Pritisnite i zadržite DISP/MENU za
otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Delete", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
62 HR
Bit će prikazano "Erase All?".
5Pritisnite – ili + za odabir
"YES", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Na pokazivaču se prikazuje "Erasing..." i
brišu se datoteke iz odabrane mape.
6Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite "NO" u koraku 5 i zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
Uporaba oznake zapisa
Dodavanje oznake zapisa
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
Oznaku zapisa možete dodati na točku
na kojoj biste kasnije željeli razdijeliti ili
reproducirati datoteku. Svakoj datoteci
možete dodati najviše 98 oznaka zapisa.
Lociranje oznake zapisa i reprodukcija od oznake zapisa
Uređivanje datoteka
Pritisnite T-MARK na točki na kojoj želite
dodati oznaku zapisa tijekom snimanja,
reprodukcije ili pauze snimanja. Zatreperit
će indikator ‫( ؟‬oznaka zapisa) i dodaje se
oznaka zapisa.
Napomene
44 Oznaku zapisa možete dodati samo datotekama snimljenim uporabom IC rekordera.
Međutim, uređujete li datoteke isporučenim
softverom Sound Organizer, dodavanje
oznake zapisa datotekama možda neće biti
moguće.
44 Oznaku zapisa ne možete dodati na 0,5
sekundi od druge oznake zapisa.
44 Oznaka zapisa ne može se dodati na samom
početku ili na samom kraju datoteke.
44 Ako se u datoteci već nalazi 98 oznaka zapisa
ne možete dodati nove oznake zapisa.
44 Ako je oznaka zapisa dodana tijekom reprodukcije, reprodukcija se zaustavlja.
Pritisnite – ili + u stop modu.
Kada indikator ‫( ؟‬oznaka zapisa)
zatreperi jednom pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
63 HR
Brisanje oznake zapisa
N PLAY/
N PLAY/
STOP•ENTER
STOP•ENTER
DISP/MENU
DISP/MENU
4Pritisnite – ili + za odabir
"Erase Track Mark", zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
x
x
– . , >+
– . , >+
1Zaustavite reprodukciju nakon oznake
zapisa koju biste željeli izbrisati.
2Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Delete", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Prikazuje se "Erase Track Mark?" i
treperit će indikator oznake zapisa i broj
oznake zapisa koja će se izbrisati.
5Pritisnite – ili + za odabir
"YES", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Na pokazivaču se prikazuje animacija
"Erasing..." i odabrana oznaka zapisa se
briše.
Mjesto zaustavljanja
Brisanje oznake
zapisa
Oznaka zapisa netom prije mjesta zaustavljanja se briše.
64 HR
6Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
2Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Delete", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite "NO" u koraku 5 i zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
Istovremeno brisanje svih
oznaka zapisa odabrane
datoteke
4Pritisnite – ili + za odabir
Uređivanje datoteka
"Erase All Track Marks", zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
1Odaberite datoteku u kojoj biste željeli
Prikazat će se "Erase All Track Marks?".
izbrisati sve oznake zapisa.
65 HR
5Pritisnite – ili + za odabir
"YES", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Na pokazivaču se prikazuje animacija
"Erasing..." i odabrana sve oznake zapisa
se brišu istovremeno.
6Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite "NO" u koraku 5 i zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
66 HR
Dijeljenje datoteke
Dijeljenje datoteke na
trenutnoj poziciji
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
2Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Divide", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
– . , >+
4Pritisnite – ili + za odabir
Uređivanje datoteka
Datoteku možete podijeliti dok je reprodukcija zaustavljena tako da je podijeljena
na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje
novi broj. Dijeljenjem datoteke možete na
vrlo jednostavan način pronaći željeni dio
poruke koji želite reproducirati nakon dužeg
snimanja, primjerice sastanka. Datoteke je
moguće dijeliti dok ukupan broj datoteka
u mapi ne dosegne maksimalni dozvoljeni
broj.
"Divide Current Position", zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
1Zaustavite datoteku na mjestu gdje želite
razdijeliti datoteku.
Prikaže se "Divide?".
67 HR
5Pritisnite – ili + za odabir
"YES", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Prikazuje se animacija "Dividing...", a
razdijeljene datoteke dobivaju novi redni
broj ("_1" za izvornu datoteku i "_2" za
novu datoteku).
Datoteka 1
Datoteka 2
Datoteka 3
Datoteka se dijeli.
Datoteka 1 Datoteka 2_1 Datoteka 2_2 Datoteka 3
Sufiks načinjen od rednoga broja dodaje se
svakoj od razdijeljenih datoteka.
6Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
Napomene
44 Za dijeljenje datoteke potreban je određeni
slobodan prostor u memoriji.
44 Kad se dijeli datoteka koja ima naziv i ime
izvođača, novi dio zadržava jednak naslov i
ime izvođača.
44 Ne mogu se dijeliti druge datoteke osim
onih snimljenih pomoću IC rekordera (npr.,
datoteke prebačene s računala). Osim toga,
ako datoteke uređujete pomoću isporučenog
softvera Sound Organizer dijeljenje datoteka
možda neće biti moguće.
44 Razdijeljenu datoteku ne možete više vratiti
u izvorno stanje.
68 HR
44 Ako datoteku razdijelite na 0,5 sekundi
od oznake zapisa, oznaka zapisa bit će
izbrisana.
44 Zbog ograničenja sustava ne možete razdijeliti datoteku na samom početku ili kraju
datoteke.
Poništavanje dijeljenja
Odaberite "NO" u koraku 5 i zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
Dijeljenje datoteke na
svakoj oznaci zapisa
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
1Odaberite datoteku koju želite podijeliti.
2Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Divide", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Datoteka 1
Datoteka se dijeli.
Datoteka 1_01 Datoteka 1_02
Datoteka 1_03
Sufiks načinjen od rednoga broja dodaje se
svakoj od razdijeljenih datoteka.
6Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
4Pritisnite – ili + za odabir
"Divide All Track Marks", zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
Poništavanje dijeljenja
Odaberite "NO" u koraku 5 i zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
Savjet
Uređivanje datoteka
Za poništavanje dijeljenja tijekom operacije
na preostalim oznakama zapisa pritisnite 
(stop). Datoteke koje su razdijeljene prije
poništenja ostat će razdijeljene.
Napomene
Prikazat će se "Divide All Track Marks?".
5Pritisnite – ili + za odabir
"YES", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Prikazuje se animacija "Dividing...", a
datoteka je razdijeljena na svim oznakama zapisa. Sve oznake zapisa u datoteci
bit će izbrisane.
44 Za dijeljenje datoteke potreban je određeni
slobodan prostor u memoriji.
44 Kad se dijeli datoteka koja ima naziv i ime
izvođača, novi dio zadržava jednak naslov i
ime izvođača.
44 Ne mogu se dijeliti druge datoteke osim
onih snimljenih pomoću IC rekordera (npr.,
datoteke prebačene s računala). Osim toga,
ako datoteke uređujete pomoću isporučenog
softvera Sound Organizer dijeljenje datoteka
možda neće biti moguće.
69 HR
44 Razdijeljenu datoteku ne možete više vratiti
u izvorno stanje.
70 HR
Zaštita datoteke
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4Pritisnite – ili + za odabir
"ON", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Uređivanje datoteka
Kako biste važnu datoteku zaštitili od
slučajnog brisanja ili uređivanja možete
ju zaštititi. Zaštićena datoteka označena je
indikatorom  (zaštita) i moguće je samo ju
čitati (read-only), bez mogućnosti brisanja
ili uređivanja.
1Prikažite datoteku koju želite zaštititi.
2Pritisnite i zadržite DISP/MENU u stop
5Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
modu za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
3Pritisnite – ili + za odabir
"Protect", zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Oznaka zaštite
71 HR
Ukidanje zaštite
Odaberite zaštićenu datoteku i zatim slijedite korake 2 – 5.
U tom slučaju odaberite "OFF" u koraku 4 i
zatim pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Napomena
Ne možete podesiti zaštitu za podcast datoteke.
72 HR
Uporaba izbornika
Podešavanje preko izbornika
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
podesiti i zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
1Pritisnite i zadržite DISP/MENU za
otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
cije izbornika koju želite podesiti i zatim
pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
Kad odaberete "Divide", "Move &
Copy", "Delete" ili "Detail Menu", pritisnite
– ili + za odabir pripadajuće
opcije podizbornika koju želite
željenog podešenja i zatim pritisnite 
PLAY/STOP•ENTER.
Uporaba izbornika
2Pritisnite – ili + za odabir op-
3Pritisnite – ili + za odabir
4Pritisnite – ili + za pode-
šavanje i zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
5Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.
73 HR
Napomena
Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 60
sekundi, prikaz izbornika se automatski isključuje i vraća se normalan prikaz.
Za povratak na prethodni prikaz
Pri rukovanju izbornikom pritisnite DISP/
MENU.
Dok je prikazan prozor za odabir u podizborniku nakon što odaberete "Divide", "Move
& Copy", "Delete" ili "Detail Menu", pritisnite – ili + za odabir "[Back]" i
zatim pritisnite  PLAY/STOP•ENTER
za povratak u glavni izbornik.
Za zatvaranje izbornika
Pritisnite  (stop).
74 HR
Postavke izbornika
Opcije izbornika
Način rada
(: moguće podešavanje/—: nije moguće podešavanje)
Stop mod
Mod reprodukcije
Mod snimanja
Add/Overwrite

—
VOR

—
—

DPC(Speed Control)


—
Easy Search


—
Alarm

—
—

—
—

—
—
Divide Current Position

—
—
Divide All Track Marks

—
—
[Back]

—
—

—
—
Move File

—
—
File Copy

—
—
[Back]

—
—

—
—
Erase Track Mark

—
—
Erase All Track Marks

—
—
Erase All

—
—
[Back]

—
—

—
—
Move & Copy
Delete
Select Memory
Uporaba izbornika
Protect
Divide
75 HR
Opcije izbornika
Detail Menu



REC Mode

—
—
Mic Sensitivity

—

LCF(Low Cut)

—

Select Input

—
—
Continuous Play


—
Noise Cut Level


—

—
—

—
—

—
—
—
LED
Language
Date&Time
Time Display
76 HR
Način rada
(: moguće podešavanje/—: nije moguće podešavanje)
Stop mod
Mod reprodukcije
Mod snimanja

—
Beep

—
—
Auto Power Off

—
—
Format

—
—
[Back]



Opcije izbornika
Add/Overwrite
VOR
DPC(Speed Control)
Uporaba izbornika
Easy Search
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
33, 35
Omogućuje vam dodavanje snimke prethodno snimljenoj datoteci ili snimanje preko trenutne poruke tijekom
reprodukcije.
Add:
Možete dodati snimku.
Overwrite:
Možete snimiti snimku preko poruke.
OFF*:
Ne možete dodavati niti snimiti snimku preko poruke.
37
Podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk
i pauzira kad nema zvuka, uklanjajući tako snimanje
za vrijeme tišine. Funkcija VOR je aktivna kad se
pritisne  REC/PAUSE.
OFF*:
Funkcija VOR ne radi.
50
Podešava funkciju DPC (Digital Pitch Control).
ON:
Brzinu reprodukcije možete podesiti u rasponu od
0,5 do 2 puta u odnosu na stvarnu brzinu.
OFF*:
Funkcija DPC je isključena.
48
Podešavanje funkcije jednostavnog pretraživanja.
ON:
Možete prijeći približno 10 sekundi prema naprijed
pritiskom na + ili oko 3 sekunde unatrag
pritiskom na –. Ova funkcija je korisna kod
pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.
OFF*:
Funkcija jednostavnog pretraživanja ne radi. Kad
pritisnete + ili –, datoteka se pretražuje
prema naprijed ili unatrag.
77 HR
Opcije izbornika
Alarm
Postavke (*: Početna postavka)
Podešavanje alarma.
ON:
Funkcija alarma je uključena. Podesite datum,
vrijeme ili dan u tjednu ili odaberite svakodnevno
aktiviranje za reprodukciju, te podesite sljedeći
uzorak alarma.
Beep&Play: Nakon oglašavanja alarma reproducira se odabrana datoteka.
Beep: Oglasit će se samo alarm.
Play: Reproducirat će se samo odabrana datoteka.
OFF*:
Funkcija alarma je isključena.
Protect
Zaštita odabrane datoteke kako biste spriječili njezino
brisanje, dijeljenje ili premještanje.
ON:
Aktivirana je funkcija zaštite.
OFF*:
Funkcija zaštite je isključena.
Divide Divide Current Dijeli datoteku na dva dijela.
Position
YES:
Datoteka se dijeli na dva dijela.
NO:
Dijeljenje se ne provodi.
Divide All Track Dijeli datoteke na svakoj oznaci zapisa.
Marks
YES:
Provodi se dijeljenje po oznakama zapisa.
NO:
Ne provodi se dijeljenje po oznakama zapisa.
78 HR
Pogledajte str.
55
71
67
68
Opcije izbornika
Move &
Move File
Copy
Delete
Uporaba izbornika
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
59
Premješta odabranu datoteku u odabranu mapu.
Prije pokušaja prebacivanja datoteke, odaberite datoteku
koju želite prebaciti i zatim otvorite izbornik.
File Copy
60
Kopiranje odabrane datoteke iz unutrašnje memorije u
odabranu mapu na memorijskoj kartici ili s memorijske
kartice u odabranu mapu u unutrašnjoj memoriji.
Prije pokušaja kopiranja datoteke, odaberite datoteku
koju želite kopirati i zatim otvorite izbornik.
Erase Track Brisanje oznake zapisa netom prije trenutne pozicije.
64
Mark
YES:
Oznaka zapisa je izbrisana.
NO:
Oznaka zapisa nije izbrisana.
Erase All
65
Brisanje svih oznaka zapisa u odabranoj datoteci.
Track Marks YES:
Sve oznake zapisa se brišu.
NO:
Oznake zapisa se ne brišu.
Erase All
62
Brisanje svih datoteka u odabranoj mapi.
Pritisnite  (mapa) za prikaz prozora za odabir mape
prije brisanja datoteka i odabir mape iz koje želite izbrisati sve datoteke te zatim prijeđite u izbornik.
YES:
Obrisat će se sve datoteke u odabranoj mapi.
NO:
Ne provodi brisanje svih datoteka.
79 HR
Opcije izbornika
Select Memory
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
41
Odabir memorijskog medija na koji želite pohraniti
datoteku ili koji sadrži datoteku koju želite reproducirati,
urediti ili kopirati.
Built-In Memory*:
Odabir unutrašnje memorije IC rekordera.
Memory Card:
Odabir memorijske kartice uložene u utor za memorijske kartice.
Napomena
Detail
Menu
80 HR
Ako u IC rekorderu trenutno nema nijedne memorijske kartice, unutrašnja memorija će automatski biti
odabrana.
REC Mode Odabir moda snimanja, uključujući kvalitetu zvuka.
192kbps(MONO)*:
Mod mono snimanja super visoke kvalitete (u
prozoru označen sa "SHQ")
128kbps(MONO):
Mod mono snimanja visoke kvalitete (u prozoru
označen sa "HQ")
48kbps(MONO):
Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono
zvuka (u prozoru označen sa "SP")
8kbps(MONO):
Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono
zvuka (u prozoru označen sa "LP")
–
Uporaba izbornika
Opcije izbornika
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
Detail
Mic Sensitivity Podešavanje osjetljivosti mikrofona.
–
Menu
High:
Za snimanje zvuka podalje od IC rekordera ili tihog
zvuka, kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji
(u prozoru označen sa "ψ").
Medium*:
Za snimanje zvuka normalnog razgovora ili na
sastanku, kao kod snimanja u sobi za sastanke ili
tijekom intervjua (u prozoru označen sa "χ").
Low:
Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta,
zvuka u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka (u
prozoru označen sa φ).
LCF(Low Cut) Podešavanje funkcije LCF (Low Cut Filter) za filtriranje
–
niskih frekvencija kako bi se smanjio šum vjetra i dobila
jasnija snimka.
ON:
Aktivirana je funkcija LCF.
OFF*:
Funkcija LCF je isključena.
Select Input
43, 45
Odabir vanjskog ulaza koji će se snimati preko
priključnice  (mikrofon).
MIC IN*:
Odabir snimanja datoteke preko vanjskog mikrofona.
Audio IN:
Odabir kod snimanja pomoću drugog uređaja.
Continuous
52
Odabire mod neprekidne reprodukcije.
Play
ON:
Datoteke iz jedne mape se kontinuirano ponavljaju.
OFF*:
Datoteka se reproducira i IC rekorder se zaustavlja
na početku sljedeće datoteke.
81 HR
Opcije izbornika
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
Detail
Noise
Cut
49
Podešavanje
razine
smanjenja
šuma
koja
će
se
koristiti
Menu
items
Settings
(*:
Initial
setting)
See
Menu
items
Settings
(*:
Initial
setting)
See
Menu
items
Settings
(*:
Initial
setting)
Sep
Menu items
Settings (*: Initial setting)
See
kada IC rekorder reproducira
SettingsMenu
(*: Initial Level
setting)
Seedatoteku
page koja je snimljena
Detail
Noise
Cut
Level
Sets
the
noise
cut
level
use
when
the
IC
recorder
plays
Detail
Cut
Level
Sets
the
noise
cut
level
totototo
use
when
the
IC
recorder
plays
aaaa
4
Detail Noise
Noise
Cut
Level
Sets
the
noise
cut
level
use
when
the
IC
recorder
plays
Detail
Noise
Cut
Level
Sets
the
noise
cut
level
use
when
the
IC
recorder
plays
s funkcijom
Noise
Cut.
Menu
file
back
which
recorded
with
the
noise
cut
function.
back
with
the
noise
cut
function.
Menu
file
back
which
isrecorded
recorded
with
the
noise
cut
function.
Sets the noise cut level Menu
to
use whenMaximum*:
the IC recorderfile
plays
a which
49isisisrecorded
Menu
file
back
which
with
the
noise
cut
function.
Maximum*:
Maximum*:
Maximum*:
file back which is recorded with the noise
cut function.
Maximum*:
Razina
smanjenja
šuma bit će intenzivna.
The
noise
cut
level
will
be
more
intense.
The
noise
cut
level
will
be
more
intense.
The
noise
cut
level
will
be
more
intense.
Maximum*:
The
noise
cut
level
will
be
more
intense.
Medium:
Medium:
Medium:
Medium:
The noise cut level will be more intense.
Medium:
Razina
smanjenja
šuma
bit
će
oslabljena.
Odaberite
The
noise
cut
level
will
be
weakened.
Select
when
you
The
noise
cut
level
will
be
weakened.
Select
when
you
The
noise
cut
level
will
be
weakened.
Select
when
you
Medium:
The
noise
cut
level
will
be
weakened.
Select
when
you
ukoliko
možete
dobiti
jasan
zvuk
s easily
postavkom
cannot
catch
the
sound
easily
by
setting
“Noise
Cut
cannot
catch
the
sound
by
setting
“Noise
Cut
cannot
catch
the
sound
easily
by
setting
“Noise
Cut
The noise cut level will be weakened.
Select ne
when
you
cannot
catch
the
sound
easily
by
setting
“Noise
Cut
"Noise
Cut
Level"
podešenom
na
"Maximum".
Level”
“Maximum.”
totototo
“Maximum.”
Level”
“Maximum.”
cannot catch the sound easily by setting “Noise CutLevel”
Level”
“Maximum.”
Level” to “Maximum.”
LED
–
Uključivanje i isključivanje indikatora rada tijekom
LED
Turns
the
operation
indicator
on
off
during
operation.
–
LED
Turns
the
operation
indicator
on
or
off
during
operation.
LED
Turns
the
operation
indicator
on
or
off
during
operation.
LED
Turns
the
operation
indicator
on
oror
off
during
operation.
ON*:
ON*:
ON*:
–
Turns the operation indicator on or uporabe.
off during operation.
ON*:
ON*:
During
accessing
the
memory,
recording
or
playback,
During
accessing
totototo
the
memory,
recording
or
playback,
During
accessing
the
memory,
recording
or
playback,
ON*:
During
accessing
the
memory,
recording
or
playback,
Indikator
iliindicator
treperi
tijekom
pristupanja
the
indicator
lights
or
flashes.
the
lights
or
flashes.
the
indicator
lights
or
flashes.
During accessing to the memory, recording
orsvijetli
playback,
the
indicator
lights
or
flashes.
memoriji,
snimanja
ili
reprodukcije.
OFF:
OFF:
OFF:
the indicator lights or flashes.
OFF:
OFF:
The
indicator
does
not
light
flash,
even
during
The
indicator
does
not
light
or
flash,
even
during
The
indicator
does
not
light
or
flash,
even
during
OFF:
The
indicator
does
not
light
oror
flash,
even
during
ne svijetli
niti treperi tijekom rada.
operation.
operation.
operation.
The indicator does not light or flash,Indikator
even during
operation.
operation.
NapomenaP
P
Note
Note
P
Note
P
Note
P Note
Kad je IC rekorder
spojen
na
računalo,
rada
When
the
IC
recorder
isconnected
connected
computer,
the
When
the
IC
recorder
isisindikator
totototo
aaacomputer,
the
When
the
IC
recorder
isconnected
connected
acomputer,
computer,
the
When
the
IC
recorder
the
svijetli
ili treperi
čak
i akoindicator
je
"LED"lights
podešeno
na even
When the IC recorder is connected to
a computer,
the
operation
indicator
lights
flashes
even
“LED”
set
operation
or
flashes
ififif“LED”
isisisset
totototo
operation
indicator
lights
or
flashes
even
if“LED”
“LED”
isset
set
operation
indicator
lights
oror
flashes
even
operation indicator lights or flashes"OFF".
even if “LED” “OFF.”
is
set to
“OFF.”
“OFF.”
“OFF.”
“OFF.”
Language
Odabir jezika zaSets
prikaz
poruka,
izbornika,
naziva
mapa,
16 folder
Language
Sets
the
language
be
used
for
messages,
menus,
folder
Language
the
language
totototo
be
used
for
messages,
menus,
Language
Sets
the
language
be
used
for
messages,
menus,
folder
Language
Sets
the
language
be
used
for
messages,
menus,
folder
naziva datoteka
inames,
sl.
file
names,
etc.
file
names,
names,
file
names,
etc.
Sets the language to be used for messages,
menus, names,
folder
16 etc.
names,
file
names,
etc.
Deutsch (njemački),
English
(engleski),
Español
Deutsch
(German),
English*,
Español
(Spanish),
Deutsch
(German),
English*,
Español
(Spanish),
Deutsch
(German),
English*,
Español
(Spanish),
names, file names, etc.
Deutsch
(German),
English*,
Español
(Spanish),
(španjolski),
(francuski),
Italiano
(talijanski),
Français
(French),
Italiano
(Italian),
Русский
(Russian),
Français
(French),
Italiano
(Italian),
Русский
(Russian),
Français
(French),
Italiano
(Italian),
Русский
(Russian),
Deutsch (German), English*, Español
(Spanish),Français
Français
(French),
Italiano
(Italian),
Русский
(Russian),
(japanski),
(korejski),
(Japanese),
(Korean),
(Chinese),
(Korean),
(Chinese),
(Japanese),
(Korean),
(Chinese),
Français (French), Italiano (Italian),Русский
Русский(ruski),
(Russian), (Japanese),
(Japanese),
(Korean),
(Chinese),
(Chinese),
(Thai)
(Chinese),
(Chinese), (Thai)
(Thai)
(kineski),
(kineski),
(tajski)
(Japanese),
(Korean),
(Chinese),
(Chinese),
(Thai)
(Chinese),
(Thai)
82 HR
GB
GB
GB
GB
1
Opcije izbornika
Detail
Date&Time
Menu
Uporaba izbornika
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
14
Za podešavanje sata kako biste mogli upotrebljavati
funkciju alarma ili snimiti datum i vrijeme.
APritisnite i zadržite DISP/MENU za otvaranje izbornika. Odaberite "Detail Menu" i zatim "Date&Time".
BPritisnite – ili + za odabir
"Auto(Synchronizing)" ili "Manual", zatim pritisnite
 PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
Kad je IC rekorder spojen na računalo na kojem je
otvoren softver Sound Organizer, sat će se automatski uskladiti s onim na računalu.
Manual:
Sat možete podesiti podešavanjem godine, mjeseca,
dana, sata i minute navedenim redom.
COdaberete li "Manual", pritisnite – ili +
za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute
navedenim redom i zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
Za podešavanje godine odaberite posljednje dvije
znamenke godine. Kad podesite minute, prikazuje se
animacija "Executing...".
Time Display Podešavanje formata sata.
–
12-Hour:
12:00AM = ponoć, 12:00PM = podne
24-Hour*:
0:00 = ponoć, 12:00 = podne
Beep
–
Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.
ON*:
Čuje se zvučni signal kao potvrda izvršenog postupka
ili kao upozorenje na grešku.
OFF:
Ne čuje se zvučni signal.
Napomena
Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podesite
"Beep" na "OFF".
83 HR
Opcije izbornika
Detail
Auto Power
Menu
Off
84 HR
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
–
Ako IC rekorder ostavite uključen kroz podešeno vrijeme, automatski će se isključiti.
5min:
IC rekorder će se isključiti nakon otprilike 5 minuta.
10min*:
IC rekorder će se isključiti nakon otprilike 10 minuta.
30min:
IC rekorder će se isključiti nakon otprilike 30 minuta.
60min:
IC rekorder će se isključiti nakon otprilike 60 minuta.
OFF:
IC rekorder neće se automatski isključiti.
Opcije izbornika
Detail
Format
Menu
Pogledajte str.
Postavke (*: Početna postavka)
–
Formatiranje trenutno odabranog memorijskog medija
(unutrašnja memorija ili memorijska kartica), čime se
brišu svi podaci u memoriji te struktura mape resetira na
tvorničko podešenje.
YES:
Prikazuje se animacija "Formatting..." i memorijski
medij se formatira.
NO:
Memorijski medij se ne formatira.
Napomene
Uporaba izbornika
44 Upotrijebite ovu funkciju IC rekordera za formatiranje
memorijskog medija.
44 Prije operacije formatiranja odaberite memorijski
medij koji ćete formatirati (str. 41).
44 Kad formatirate memorijski medij, svi podaci
snimljeni u IC rekorder izbrisat će se. Nakon što se
memorijski medij izbriše, nije moguće obnoviti
obrisane podatke.
44 Ako formatirate unutrašnju memoriju, izbrisat će se i
upute za uporabu pohranjene na unutrašnju memoriju.
Za novi primjerak uputa za uporabu posjetite, molimo,
Sonyjevu internetsku stranicu za podršku: http://www.
sony-asia.com/support
85 HR
Uporaba računala
Uporaba IC rekordera s računalom
Ako je IC rekorder spojen s vašim računalom možete prenositi podatke između njega
i računala.
Sistemski zahtjevi za računalo
Kopiranje datoteka iz IC rekordera na računalo radi pohrane
(str. 93)
Napomena
Kopiranje MP3 datoteka iz
računala na IC rekorder i njihova
reprodukcija (str. 94)
Uporaba IC rekordera kao USB
memorije (str. 96)
Možete privremeno pohraniti slikovne ili
tekstualne podatke pohranjene na računalu
na IC rekorder.
Detalje o sistemskim zahtjevima za vaše
računalo potražite na str. 98, 107.
Kad je IC rekorder spojen na računalo, funkcije IC rekordera su onemogućene.
Spajanje IC rekordera na
računalo
Računalo
Na USB priključnicu
računala
Upravljanje i uređivanje datotekama pomoću softvera Sound
Organizer (str. 97)
Softver Sound Organizer omogućuje prijenos datoteka snimljenih IC rekorderom na
računalo te njihovo upravljanje i uređivanje.
Možete također MP3 datoteke i podcast
datoteke pohranjene na računalo prenijeti
na IC rekorder.
86 HR
IC rekorder
Na  (USB)
priključnicu
USB spojni kabel
Za razmjenu datoteka između IC rekordera i
računala spojite IC rekorder s računalom.
1Spojite  (USB) priključnicu IC re-
kordera na USB priključnicu uključenog
računala koristeći isporučeni USB spojni
kabel. Čvrsto spojite oba priključka USB
spojnog kabela.
2Provjerite je li IC rekorder pravilno
Računalo prepoznaje IC rekorder čim se
uspostavi veza. Kad je IC rekorder spojen
na računalo, na pokazivaču IC rekordera
prikazano je "Connecting".
44 Ako spojite više od dva USB uređaja na vaše
računalo, normalan rad nije zajamčen.
44 Nije zajamčena uporaba ovog IC rekordera s
USB hubom ili USB spojnim kabelom, osim
s onim koji je isporučen.
44 Ovisno o spojenim USB uređajima, moguće
su nepravilnosti u radu.
44 Prije spajanja IC rekordera na računalo,
provjerite jesu li u njega uložene baterije.
44 Savjetujemo vam da odspojite IC rekorder
iz računala kad ne koristite IC rekorder s
računalom.
Struktura mapa i datoteka
Uporaba računala
prepoznat.
Windows operativni sustav: otvorite "My
Computer" ili "Computer" i uvjerite se
da su "IC RECORDER" ili "MEMORY
CARD" prepoznati.
Macintosh operativni sustav: uvjerite se
da je "IC RECORDER" ili "MEMORY
CARD" pogon prikazan na radnoj
površini.
Napomene
Mape i datoteke se prikazuju na zaslonu
računala na prikazan način.
Mape i datoteke mogu se prikazati
otvaranjem pogona "IC RECORDER" ili
"MEMORY CARD" pomoću Explorera
(Windows) i Findera (Macintosh).
87 HR
Unutrašnja memorija
"IC RECORDER"
Mapa za datoteke
snimljene pomoću
IC rekordera
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Mapa prebačena iz
računala
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS*2
Savjeti
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
Instructions*5
88 HR
*4
*3
*1 Kad prenesete datoteku izravno u mapu
VOICE, IC rekorder je prepoznaje i tretira
kao datoteku prenesenu s računala. Kada
datoteku prebacite sa svog računala na IC
rekorder, stavite datoteku u mape koje su u
mapi VOICE.
*2 Naziv mape u koju su pohranjene MP3
datoteke prikazuje se na IC rekorderu u
izvornom obliku, tako da je praktično unaprijed mapi dati lako prepoznatljiv naziv.
Mape prikazane na slici su primjer naziv
mapa.
*3 IC rekorder može prepoznati do 8 razina
mapa koje su prebačene na njega.
*4 Ako prebacujete MP3 datoteke pojedinačno,
prikazat će se kao "No Folder".
*5 Upute za uporabu IC rekordera pohranjene
su u mapi "Instructions", izravno unutar
mape "IC RECORDER".
*3
44 Na IC rekorderu je moguć prikaz naslova
ili izvođača i sličnih podataka snimljenih u
MP3 datoteke. Unesite ID3 tag informacije
pomoću softvera kojim ste izradili MP3
datoteke na vašem računalu.
44 Ako nije pohranjen niti naslov niti ime
izvođača, na pokazivaču IC rekordera bit će
prikazano "No Data".
Prilikom spajanja IC rekordera na računalo
nakon što je za odredišni memorijski medij
odabrana postavka "Memory Card" (str. 41),
struktura mapa se razlikuje od one kada
je odredišni memorijski medij podešen na
"Built-In Memory".
Memory Stick Micro™ (M2™)
"MEMORY CARD"
MSSONY
Mapa za datoteke
snimljene pomoću
IC rekordera
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Mapa prebačena iz
računala
MUSIC
POP
Uporaba računala
J-POP
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
89 HR
microSD kartica
"MEMORY CARD"
PRIVATE
Sony
VOICE
FOLDER01
Mapa za datoteke
snimljene pomoću
IC rekordera
FOLDER05
Mapa prebačena iz
računala
MUSIC
POP
J-POP
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
MP3
90 HR
MP3
Struktura mapa prikazana na
pokazivaču IC rekordera
Prikaz strukture mapa koji se vidi na
pokazivaču IC rekordera razlikuje se od one
koju možete vidjeti na računalu.
Mape na pokazivaču IC rekordera su označene na sljedeći način:
: Mapa za datoteke snimljene pomoću
IC rekordera
: Mapa prebačena iz računala (Prikazuju se kad su iz računala prebačene
MP3 datoteke.)
: Mapa za podcast datoteke prebačene
iz računala (prikazuju se kad su iz
računala prebačene podcast datoteke.)
Napomena
Ako mape
ili
ne sadrže datoteke koje se
mogu reproducirati na IC rekorderu, neće biti
prikazane na pokazivaču IC rekordera. Čak
i ako u mapama nema nikakvih datoteka,
moguć je prikaz tih mapa.
Prikaz datoteke snimljene IC
rekorderom
44 Mape prebačene na druge lokacije, a ne
pod mape MUSIC ili PODCAST
44 Mapa naziva "No Folder" (ako MP3
datoteke prebacite odvojene one će biti
prikazane u ovoj mapi).
Prikaz podcast datoteke prenesene
s računala
Bit će prikazane mape za datoteke snimljene
uporabom IC rekordera (mape pod mapom
VOICE).
Sljedeće mape bit će prikazane među mapama proslijeđenim s računala.
44 Mape pod mapom MUSIC koje sadrže
datoteke (ako mape imaju više razina, sve
mape bit će paralelno prikazane).
Uporaba računala
Prikaz MP3 datoteke prenesene s
računala
Prikazuju se mape za podcast datoteke
prebačene s računala.
Kada podcast datoteke prebacujete s računala na IC rekorder, upotrijebite isporučeni
softver Sound Organizer.
Odspajanje IC rekordera od
računala
Slijedite postupak u nastavku jer se u
suprotnom podaci mogu oštetiti.
91 HR
1 Make
sure that the operation indicator of
1Vodite
računa da indikator rada IC rekorthe IC recorder does not light.
dera ne svijetli.
2 Perform the following operation on your
2Sljedeći postupak izvedite na računalu.
computer.
Windows screen,
zaslonu,left-click
lijevom the
tipkom
On U
a Windows
icon
miša
kliknite
na ikonu
naof
dnu
at the
bottom
of the
desktop
theradne
površine računala.
computer.
t
Left-click
“Eject
IC kliknite
RECORDER.”
Lijevom
tipkom
na "Eject IC
TheRECORDER".
icon and menu displayed can be
different
differentizbornik
operatingmogu
systems.
Ikonaon
i prikazani
biti
On drugačiji
a Macintosh
“IC sustava.
kodscreen,
drugih drag
operativnih
RECORDER”
the desktop
to “Trash”
Na zaslonu on
Macintosh
računala,
povucite
andikonu
drop it"IC
there.
RECORDER" s radne površine
"Trash"
pustite je ondje.
For udetails
onidisconnecting
the IC
recorder
from
your computer,
refer to the
Detalje
o odspajanju
IC rekordera
od
operating
instructions
withzayour
računala
pogledajtesupplied
u uputama
computer.
uporabu računala.
3 Disconnect
USBkabel
connecting
cable iz
3OdspojitetheUSB
IC rekordera
connected
to the IC recorder
from the
USB priključnice
računala.
USB port of the computer.
92
GB
92 HR
Kopiranje datoteka iz IC rekordera na računalo
Kopiranje datoteke ili mape (drag
and drop)
Datoteke i mape s IC rekordera možete
kopirati na svoje računalo i pohraniti ih.
1Spojite IC rekordera na računalo (str. 86).
prebaciti na računalo.
Povucite i pustite datoteke ili mape koje
želite kopirati iz "IC RECORDER" ili
"MEMORY CARD" na lokalni disk
računala.
Uporaba računala
2Kopirajte datoteke ili mape koje želite
AKliknite i zadržite,
Bpovucite,
Ci zatim pustite.
3Odspojite IC rekorder s računala (str. 91).
93 HR
Kopiranje MP3 datoteka iz računala na IC
rekorder i njihova reprodukcija
IC rekorder može prepoznati do 400 mapa.
U jednu mapu možete kopirati do 199
datoteka. Osim toga, IC rekorder može
rasporediti do ukupno 4095 mapa i datoteka
na jednom memorijskom mediju.
3Odspojite IC rekorder s računala (str. 91).
Možete kopirati MP3 datoteke s računala
na IC rekorder postupkom povlačenja i
puštanja, zatim ih možete reproducirati na
IC rekorderu.
Kopiranje MP3 datoteke
iz računala na IC rekorder
(drag and drop)
1Spojite IC rekordera na računalo (str. 86).
2Kopirajte mapu s MP3 datotekama na IC
rekorder.
Povucite i pustite mapu s MP3 datotekama
na "IC RECORDER" ili "MEMORY
CARD" pomoću Explorera (Windows) ili
Findera (Macintosh).
94 HR
Reproduciranje MP3 datoteka kopiranih s računala
uporabom IC rekordera
1Pritisnite  (mapa).
2Pritisnite – ili + za odabir
mape ( ) u koju su pohranjene MP3
datoteke i zatim pritisnite  PLAY/
STOP•ENTER.
3Pritisnite – ili + za odabir MP3
datoteke koju želite reproducirati.
4Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER za
pokretanje reprodukcije.
5Pritisnite  (stop) za zaustavljanje
reprodukcije.
Napomene
44 MP3 datoteka kopirana iz računala može se
reproducirati na IC rekorderu. Međutim, nije
moguće razdijeliti datoteku i podesiti oznaku
zapisa.
44 Ako ste kopirali MP3 datoteke pomoću računala, te datoteke možda neće biti kopirane
redoslijedom prijenosa zbog ograničenja
sustava. Želite li MP3 datoteke kopirati s
računala na IC rekorder jednu po jednu, možete prikazati i reproducirati MP3 datoteke
redoslijedom kopiranja.
Uporaba računala
Prikaz za vrijeme reprodukcije MP3 datoteke
Pritisnite DISP/MENU za provjeru informacija o MP3 datoteci tijekom reprodukcije.
: Naziv mape
: Naziv datoteke
 : Naslov
ω : Ime izvođača
95 HR
Korištenje IC rekordera kao USB memorije
Kad je IC rekorder spojen s računalom
izravno, na IC rekorder se mogu privremeno pohraniti slikovni ili tekstualni
podaci, kao i datoteke snimljene pomoću IC
rekordera.
Vaše računalo treba zadovoljiti navedene
sistemske zahtjeve kako biste IC rekorder
mogli koristiti kao USB memoriju.
Detalje o sistemskim zahtjevima potražite
na str. 107.
96 HR
Uporaba isporučenog softvera Sound
Organizer
Za što služi Sound Organizer
Importiranje datoteka snimljenih
IC rekorderom
Datoteke koje su snimljene IC rekorderom
možete importirati u Sound Organizer.
Importirane datoteke pohranjuju se na
računalo.
Importiranje datoteka s glazbenog
CD diska
Pjesme s glazbenog CD diska možete
importirati u Sound Organizer.
Importirane pjesme pohranjuju se na
računalo.
Importiranje pjesama na računalo
U Sound Organizer možete importirati glazbu i druge datoteke pohranjene na računalo.
Pretplata na ažuriranje podcast
datoteka
U Sound Organizeru se možete pretplatiti
na podcast datoteke.
Pretplata na ažuriranje podcast datoteka
omogućuje vam preuzimanje (pretplatu) i
uživanje u najnovijim podacima s interneta.
Uporaba računala
Sound Organizer vam omogućuje razmjenu
datoteka između IC rekordera i memorijske
kartice. Pjesme importirane s glazbenih CD
diskova i drugih medija, MP3 i druge audio
datoteke importirane s računala te podcast
datoteke mogu se reproducirati i prebaciti
na IC rekorder. Razne operacije mogu se
provoditi s importiranim datotekama, uključujući reprodukciju, uređivanje i konverziju
u MP3 i druge formate. Možete i snimati
CD diskove s omiljenom glazbom te slati
audiodatoteke putem e-maila.
Reprodukcija datoteka
Možete reproducirati datoteke importirane u
Sound Organizer.
Promjena informacija o
datotekama
Možete mijenjati naziv, ime izvođača i
ostale informacije o datotekama prikazanim
na popisu.
Dijeljenje datoteka
Jednu datoteku možete razdijeliti na više
datoteka.
97 HR
Spajanje datoteka
Više datoteka možete spojiti u jednu
datoteku.
Brisane datoteka s IC rekordera
Možete izbrisati datoteku pohranjenu na IC
rekorderu.
Upotrijebite ovu operaciju za brisanje
datoteka u IC rekorderu kada želite povećati
količinu slobodnog prostora na IC rekorderu
ili izbrisati nepotrebne datoteke.
Prebacivanje datoteka na IC
rekorder
Datoteke iz Sound Organizera možete
prebaciti na IC rekorder ili na memorijsku
karticu.
Možete uživati u prebačenoj glazbi, podcast
datotekama i drugom sadržaju na svom IC
rekorderu.
Snimanje glazbenih CD diskova
Među pjesmama importiranim u Sound
Organizer možete odabrati svoje omiljene
pjesme i snimiti svoj originalni glazbeni
CD disk.
Ostale praktične značajke
Možete pokrenuti e-mail aplikaciju te
snimljenu datoteku poslati kao privitak
e-mail poruci.
98 HR
Sistemski zahtjevi za
računalo
Slijedi popis sistemskih značajki potrebnih
za uporabu Sound Organizera.
Operativni sustavi
44 Windows 7 Ultimate
44 Windows 7 Professional
44 Windows 7 Home Premium
44 Windows 7 Starter (32-bitna verzija)
44 Windows Vista Ultimate Service Pack 2
ili noviji
44 Windows Vista Business Service Pack 2
ili noviji
44 Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 ili noviji
44 Windows Vista Home Basic Service Pack
2 ili noviji
44 Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ili noviji
44 Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ili noviji
44 Windows XP Professional Service Pack
3 ili noviji
44 Windows XP Home Edition Service Pack
3 ili noviji
Već instaliran.
Napomene
44 Ako se koristi bilo koji operativni sustav
osim navedenih (str. 98), funkcioniranje nije
zajamčeno.
44 64 bitne verzije Windows XP nisu podržane.
IBM PC/AT ili kompatibilno
44 Zvučna kartica
Preporučuje se kompatibilna kartica
SoundBlaster.
44 USB priključnica
Potreban je kompatibilna USB priključnica
za uporabu uređaja i medija.
Rukovanje preko USB huba nije zajamčeno osim za modele za koje je to izričito
napomenuto.
Uporaba računala
44 Procesor
Windows XP: Pentium III procesor od
500 MHz ili brži
Windows Vista: Pentium III procesor od
800 MHz ili brži
Windows 7: Pentium III procesor od 1
GHz ili brži
44 Memorija
Windows XP: Najmanje 256 MB
Windows Vista: Najmanje 512 MB (u
slučaju sustava Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium, preporučuje se
barem 1 GB.)
Windows 7: Najmanje 1 GB (32-bitna
verzija)/Najmanje 2 GB (64-bitna verzija)
44 Slobodan prostor na tvrdom disku
Potrebno je najmanje 400 MB.
Ovisno o verziji sustava Windows možda
će biti potrebno i više od 400 MB. Osim
toga, potreban je i slobodan prostor za
obradu glazbenih podataka.
44 Postavke monitora
Razlučivost zaslona: 800  600 piksela ili
više (preporučeno je 1024  768)
Boje na zaslonu: High Color (16-bitna)
ili više
Instaliranje softvera Sound
Organizer
Instalirajte Sound Organizer na svoje
računalo.
Napomene
44 Prilikom instaliranja Sound Organizera
logirajte se na korisnički račun s administratorskim ovlastima. Osim toga, ako koristite
Windows 7 te se pojavi okvir [User Account
Control], proučite sadržaj prikazan u okviru i
kliknite na [Yes] ([Continue] ukoliko je riječ
o sustavu Windows Vista).
44 Sound Organizer se ne može instalirati
ukoliko u sustavu Windows XP imate ograničene korisničke ovlasti.
99 HR
44 Za uporabu funkcije ažuriranja u sustavu
Windows XP morate se logirati na korisnički
račun s administratorskim ovlastima.
44 Instalacijski pogonski program za Sound
Organizer dodaje modul Windows Media
Format Runtime. Taj modul se ne deinstalira
prilikom deinstalacije Sound Organizera.
Međutim, ako je već instaliran, moguće je da
neće biti instaliran ponovno.
44 Podaci u mapama za pohranu sadržaja se ne
brišu ukoliko deinstalirate Sound Organizer.
44 Kod instalacijskih okruženja s više operativnih sustava instaliranih na računalo ne
instalirajte Sound Organizer na svaki operativni sustav zasebno. To bi moglo dovesti do
narušavanja cjelovitosti podataka.
1Provjerite da nije spojen IC rekorder i
zatim uključite računalo te pokrenite
Windows.
2Uložite CD-ROM u CD-ROM uređaj.
Automatski se pokreće izbornik [Sound
Organizer - InstallShield Wizard] i
prikazuje se okvir [Welcome to Sound
Organizer Installer].
Ako se izbornik [Welcome to Sound
Organizer Installer] ne pokrene, otvorite
Windows Explorer, desnom tipkom
kliknite na pogon CD-ROM-a, dvaput
kliknite na [SoundOrganizerInstaller.exe]
te slijedite upute na zaslonu.
100 HR
3Prihvatite uvjete ugovora o licenci i odaberite [I accept the terms of the license
agreement], zatim kliknite na [Next].
4Kad se prikaže okvir [Setup Type] oda-
berite [Standard] ili [Custom], a zatim
kliknite na [Next].
Ukoliko ste odabrali [Custom], slijedite
upute na zaslonu te podesite instalacijske
postavke.
5Kad se prikaže prozor [Ready to Install
the Program], kliknite na [Install].
Započinje instalacija.
6Kad se prikaže okvir [Sound Organizer
has been installed successfully.], označite
[Launch Sound Organizer Now], a zatim
kliknite na [Finish].
Napomena
Nakon instaliranja Sound Organizera možda
ćete morati restartati računalo.
Sučelje softvera Sound
Organizer
Prikaz pomoći za Sound Organizer. Za
detalje o svakom postupku pogledajte
datoteke pomoći (Help).
BPopis datoteka Sound Organizera (My
Library)
Prikazuje popis datoteka iz My Library
Sound Organizera sukladno operaciji.
ַ Recording Files : Prikaz popisa
snimljenih datoteka.
Datoteke snimljene IC rekorderom i
importirane na računalo prikazuju se u
ovoj biblioteci.
Uporaba računala
AHelp
 Music: Prikaz popisa glazbenih datoteka. U ovoj biblioteci prikazuju se pjesme
importirane s glazbenog CD diska.
Ń Podcast: Prikaz popisa podcast
datoteka.
CPopis datoteka IC rekordera
Prikaz datoteka pohranjenih na spojeni
IC rekorder ili na memorijsku karticu.
DTipka Edit Mode
Prikaz područja za uređivanje gdje je
moguće uređivati datoteke.
ETipka Quick Operation Guide
Prikazuje upute Quick Operation Guide
koje opisuju osnovne značajke Sound
Organizera.
FRubna traka (Import/Transfer)
‫ ײ‬IC Recorder: Prikaz zaslona za
prijenos. Prikazuje se popis datoteka na
spojenom uređaju.
‫ ׳‬Import CD: Prikazuje zaslon za
importiranje glazbenih CD diskova.
‫ ״‬Burn CD/DVD: Prikaz zaslona za
snimanje diskova.
GTipke za prijenos
،: Prijenos datoteka Sound
Organizera na IC rekorder ili na
memorijsku karticu.
‫؛‬: Importiranje datoteka IC rekorder
ili memorijske kartice u My Library
Sound Organizera.
101 HR
Dodatne informacije
Uporaba USB AC adaptera
Na  (USB)
priključnicu
USB spojni
kabel
Odspajanje IC rekordera iz
zidne utičnice
Slijedite postupak opisan u nastavku jer se u
suprotnom, podaci sadržani na IC rekorderu
mogu oštetiti ili mogu postati nečitki.
1Ako snimate ili reproducirate datoteku,
2Vodite računa da indikator rada IC rekor-
1Spojite USB AC adapter (opcija) u zidnu
3Odspojite USB spojni kabel s  (USB)
utičnicu.
2Spojite USB AC adapter na isporučeni
USB spojni kabel
3Spojite USB spojni kabel na  (USB)
priključnicu IC rekordera.
102 pritisnite  (stop) kako bi IC rekorder
prešao u stop mod.
IC rekorder možete koristiti kad je spojen
na zidnu utičnicu preko USB AC adaptera
AC-U50AG (opcija). To je praktično kad
želite dugo snimati.
HR
dera ne svijetli.
priključnice IC rekordera, zatim odspojite
USB AC adapter s USB spojnog kabela
i odspojite USB AC adapter sa zidne
utičnice.
Napomene
44 Tijekom snimanja (indikator rada svijetli ili
treperi crveno) ili pristupa podacima (indikator rada treperi narančasto),
––IC rekorder se ne smije spajati ili odspajati
iz USB AC adaptera spojenog u zidnu
utičnicu.
––USB AC adapter spojen s IC rekorderom
se ne smije spajati ili odspajati iz zidne
utičnice.
Podaci bi se mogli oštetiti. Ako IC rekorder
obrađuje veću količinu podataka, animacija
ažuriranja se može prikazivati dulje vrijeme.
To ne znači da se IC rekorder pokvario.
Pričekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne
nestane s pokazivača.
44 Dok se upotrebljava USB AC adapter, na pokazivaču se ne prikazuje indikator baterije.
Dodatne informacije
103 HR
Mjere opreza
O napajanju
Za napajanje uređaja koristite isključivo
3 V ili 2,4 V DC. Upotrijebite dvije LR03
(veličina AAA) alkalne baterije ili dvije
NH-AAA-B2KN punjive baterije.
O sigurnosti
Ne koristite uređaj tijekom upravljanja
vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja
motornim vozilom.
O rukovanju
44 Ne ostavljajte uređaj na mjestima blizu
izvora topline ili pod izravnim utjecajem
sunčeve svjetlosti, pretjerane prašine ili
mehaničkih udaraca.
44 Ukoliko neki predmet ili tekućina prodru
u uređaj, uklonite baterije i prije sljedeće
uporabe, neka uređaj provjeri kvalificirani
tehničar.
44 Pazite da uređaj ne polijete vodom. Nije
vodonepropustan. Osobito pazite u sljedećim situacijama.
–– Kad uređaj imate u džepu te idete u
kupaonicu i sl.
Kad se saginjete, uređaj može upasti u
vodu i namočiti se.
104 HR
–– Kad uređaj koristite u okruženju gdje je
izložen kiši, snijegu ili vlazi.
–– U uvjetima gdje se znojite. Dirate li
uređaj mokrim rukama ili ga stavljate u
džep mokre odjeće, može se namočiti.
44 Koristite li slušalice na vrlo suhom zraku,
možete osjetiti bol u ušima. To se ne
događa zbog kvara slušalica, već zbog nakupljanja statičkog elektriciteta u vašem
tijelu. Stvaranje statičkog elektriciteta
možete smanjiti nošenjem odjeće koja
nije od sintetike.
O smetnjama
44 Tijekom snimanja ili reprodukcije ste
postavili IC rekorder u blizini izvora
napajanja, fluorescentne svjetiljke ili
mobilnog telefona tako da se mogu čuti
smetnje.
44 Ako prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom
snimanja, mogu se snimiti smetnje.
O održavanju
Za čišćenje kućišta upotrijebite meku
tkaninu lagano natopljenom vodom. Zatim
mekom suhom krpom obrišite kućište.
Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili
razrjeđivač.
Ukoliko imate pitanja ili problem vezan
uz uređaj, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Savjet o sigurnosnim kopijama
Uporaba memorijske kartice
Napomene
44 Vodite računa da memorijsku karticu
formatirate (inicijalizirate) na IC rekorderu.
Funkcioniranje memorijskih kartica formatiranih sustavom Windows ili na drugim
uređajima nije zajamčeno.
44 Formatirate li memorijsku karticu sa snimljenim podacima, ti podaci bit će izbrisani.
Pripazite da ne izbrišete važne podatke.
44 Ne ostavljajte memorijske kartice na dohvat
male djece. Mogla bi ih slučajno progutati.
Dodatne informacije
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od gubljenja podataka uzrokovanu
slučajnim rukovanjem ili kvarom IC
rekordera, savjetujemo da na računalo
snimite sigurnosne kopije snimljenih
datoteka, itd.
44 Ne umećite niti uklanjajte memorijsku karticu
tijekom snimanja/reprodukcije/formatiranja.
Tako biste mogli dovesti do smetnje u funkcioniranju IC rekordera.
44 Ne uklanjajte memorijsku karticu dok se na
pokazivaču prikazuje animacija "Accessing..."
ili dok indikator svijetli narančasto. Podaci
bi se mogli oštetiti.
44 Ne jamčimo operabilnost svih tipova
kompatibilnih memorijskih kartica s IC
rekorderom.
44 Za kompatibilnost kartice M2™ pogledajte
Sonyjevu internetsku stranicu (str. 107).
44 "MagicGate™" je skupni naziv tehnologije
za zaštitu sadržaja koju je razvio Sony.
IC rekorder ne podržava snimanje/reprodukciju podataka za koje se traže funkcije
MagicGate™.
44 IC rekorder ne podržava paralelni prijenos
podataka.
44 Ne možete koristiti memorijske kartice tipa
ROM (read-only-memory) ili sa zaštitom
upisivanja.
44 Podaci se mogu oštetiti u sljedećim
slučajevima:
––Ako tijekom čitanja ili upisivanja na
karticu izvadite memorijsku karticu ili
isključite IC rekorder.
––Ako memorijsku karticu koristite na
mjestima izloženim statičkom elektricitetu
ili električnim smetnjama.
44 Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakav
gubitak ili oštećivanje snimljenih podataka.
105 HR
44 Preporučujemo da načinite sigurnosnu kopiju
važnih podataka.
44 Ne dodirujte kontakte memorijske kartice
rukom niti metalnim predmetom.
44 Ne udarajte, ne savijajte memorijsku karticu
niti ju izlažite padovima.
44 Ne rastavljajte niti preinačujte memorijsku
karticu.
44 Ne izlažite memorijsku karticu tekućinama.
44 Ne koristite memorijsku karticu u sljedećim
uvjetima:
––Na mjestima koja ne udovoljavaju uvjetima
korištenja, uključujući i vruću unutrašnjost
automobila parkiranog na suncu i/ili tijekom
ljeta, vanjska mjesta direktno izložena
suncu te blizu grijaćih tijela.
––Na vlažnim mjestima ili u blizini korozivnih
sredstava.
44 Vodite računa da prilikom uporabe memorijske kartice provjerite točan smjer ulaganja u
utor za memorijske kartice.
106 HR
Tehnički podaci
Sistemski zahtjevi
Uporaba računala sa softverom
Sound Organizer
Za uporabu računala sa softverom Sound
Organizer pogledajte "Sistemski zahtjevi za
računalo" na str. 98.
Uporaba računala bez softvera
Sound Organizer
Operativni sustavi:
––Windows 7 Ultimate
––Windows 7 Professional
––Windows 7 Home Premium
––Windows 7 Home Basic
––Windows 7 Starter
––Windows Vista Ultimate Service Pack 2
ili noviji
––Windows Vista Business Service Pack 2
ili noviji
––Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 ili noviji
Napomene
44 Rad se ne može jamčiti sa sustavima koji
nisu ovdje navedeni (Windows 98, Windows
2000 ili Linux i sl.).
44 64 bitne verzije Windows XP nisu podržane.
44 Za informacije o najnovijim verzijama
i kompatibilnosti s vašim operativnim
sustavom, posjetite stranicu za podršku za
IC rekorder.
Dodatne informacije
Za uporabu računala uz IC rekorder bez
softvera Sound Organizer ili IC rekordera
kao USB memorije, računalo mora zadovoljavati sljedeće sistemske zahtjeve.
––Windows Vista Home Basic Service Pack
2 ili noviji
––Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ili noviji
––Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ili noviji
––Windows XP Media Center Edition Service
Pack 3 ili noviji
––Windows XP Professional Service Pack
3 ili noviji
––Windows XP Home Edition Service Pack
3 ili noviji
––Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Već instaliran
http://www.sony-asia.com/support
107 HR
Hardversko okruženje:
––Zvučna kartica: Zvučne kartice koje su
kompatibilne s Microsoft Windows operativnim sustavima.
––Priključnica: USB priključnica
Napomena
44 Nisu podržani sljedeći sustavi:
––Operativni sustavi koji nisu navedeni na
str. 107
––Osobno konstruirana računala ili operativni
sustavi
––Nadograđeni operativni sustavi
––Multi-boot sustavi
––Multi-monitor sustavi
Dizajn i tehnički podaci
Dio za snimanje IC rekordera
Kapacitet (iskoristivi)
2 GB
(približno 1,8 GB = 1 932 735 283 bajtova)
Dio kapaciteta memorije koristi se za upravljanje
podacima.
Frekvencijski raspon
44 SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz
44 HQ: 75 Hz - 17 000 Hz
44 SP: 75 Hz - 14 000 Hz
44 LP: 75 Hz - 3 500 Hz
108 HR
Brzine prijenosa i frekvencije uzorkovanja
za MP3 datoteke*1
Brzina prijenosa: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Ekstenzija datoteke: .mp3
*1 Podržana je i reprodukcija MP3 datoteka
snimljenih pomoću IC rekordera. Nisu
podržani svi uređaji za kodiranje.
Općenito
Zvučnik
Približno 28 mm promjera
Ulaz/izlaz
44 Priključnica za mikrofon (mini, stereo)
––ulaz "plug in power", minimalna razina
ulaza
––0,6 mV
44 Priključnica za slušalice (mini, stereo)
––izlaz za slušalice impedancije 8 - 300 ohma
44 USB priključnica (USB mini-B priključnica)
––Kompatibilno s High-Speed USB
44 Utor za memorijske kartice Memory Stick
Micro™ (M2™)/microSD
Kontrola brzine reprodukcije (DPC)
2 puta - 0,5 puta
Izlazna snaga
300 mW
Napajanje
Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije
(isporučene): 3 V DC
Dvije NH-AAA-B2KN punjive baterije (nisu
isporučene): 2,4 V DC
Radna temperatura
5 °C - 35 °C
Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše
i kontrola) (JEITA)*2
Pribl. 37,5 mm  114 mm  20,9 mm
USB AC adapter AC-U50AG
Punjač baterije BCG-34HSN
Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći
neki od gore navedenog pribora. Molimo da se
za dodatne informacije obratite dobavljaču.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Masa (JEITA)*2
Približno 74 g uključujući LR03 alkalne
baterije
*2 Izmjerena vrijednost prema standardima
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology and Industries Association)
Pogledajte str. 7.
Dodatan pribor
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GN,
MS-A16GU2, MS-A8GN, MS-A8GU2, MSA4GN, MS-A4GU2, MS-A2GN, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktivni zvučnik SRS-M50
Electret kondenzatorski mikrofon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P,
ECM-TL1
Audio kabel RK-G136
Punjiva baterija NH-AAA-B2KN
Dodatne informacije
Isporučeni pribor
109 HR
Maksimalno vrijeme snimanja*3*4
Maksimalno vrijeme snimanja svih mapa je kako slijedi.
REC Mode
Snimana scena
Unutrašnja
memorija
Memorijska kartica
16 GB
32 GB
192kbps
Sastanak (‫)أ‬
(MONO) (SHQ) Razgovor (‫)װ‬
Predavanje (ׁ)
Audio IN (ׂ)
22 h
20 min
22 h
44 h
89 h
178 h
20 min 40 min 25 min 0 min
357 h
0 min
128kbps
(MONO) (HQ)
33 h
30 min
33 h
67 h
30 min 5 min
134 h
0 min
268 h
0 min
536 h
0 min
48kbps(MONO) –
(SP)
89 h
25 min
89 h
178 h
25 min 0 min
357 h
0 min
715 h
0 min
1431 h
0 min
8kbps(MONO)
(LP)
536 h
0 min
536 h
0 min
Glasovne napomene
(ֿ)
–
2 GB
4 GB
8 GB
1073 h 2147 h 4294 h 8589 h
0 min 0 min 0 min 0 min
(h: sati/min: minute)
*3 Kad namjeravate dugotrajno kontinuirano snimati, možda ćete tijekom snimanja trebati zamijeniti baterije novima. Detalje o trajanju baterije potražite u idućoj tablici.
*4 Maksimalno vrijeme snimanja će se razlikovati ako snimate u različitim modovima snimanja.
110 HR
Trajanje baterije
Kod uporabe Sony LR03 (SG) (veličina AAA) alkalnih baterija*1
REC Mode
Snimanje
Reprodukcija preko
zvučnika*2
Reprodukcija preko
slušalica
192kbps (MONO) (SHQ)
55 h
16 h
41 h
128kbps (MONO) (HQ)
55 h
16 h
41 h
48kbps(MONO) (SP)
60 h
16 h
41 h
8kbps(MONO) (LP)
72 h
16 h
41 h
(h: sati)
Kod uporabe Sony NH-AAA-B2KN punjivih baterija*1
Snimanje
Reprodukcija preko
zvučnika*2
Reprodukcija preko
slušalica
192kbps (MONO) (SHQ)
37 h
11 h
30 h
128kbps (MONO) (HQ)
37 h
11 h
30 h
48kbps(MONO) (SP)
39 h
11 h
30 h
8kbps(MONO) (LP)
50 h
11 h
30 h
Dodatne informacije
REC Mode
(h: sati)
*1 Vijek
trajanja baterije je izmjeren metodama testiranja u vlasništvu tvrtke Sony. Vrijeme trajanja
baterije može se smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera
*2 Kod reprodukcije preko ugrađenog zvučnika uz glasnoću na razini 14
111 HR
U slučaju problema
U slučaju problema
Prije odnošenja IC rekordera u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem postoji
i nakon provjere, obratite se najbližem Sony servisu.
Molimo imajte na umu da se snimljene datoteke mogu izbrisati kod servisiranja ili popravka.
Pojava
Rješenje
Čuju se smetnje.
44 Tijekom snimanja ste zagrebli IC rekorder nekim predmetom ili
prstom tako da su se snimile smetnje.
44 Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona.
44 Priključak spojenog mikrofona je uprljan. Očistite priključak.
44 Priključak spojenih slušalica je uprljan. Očistite priključak.
44 Može se pojaviti šum u pauzi snimanja datoteke ili VOR snimanja.
IC rekorder se ne može
isključiti.
44 Držite preklopku HOLD•POWER ON/OFF u smjeru "POWER
ON/OFF" dulje od dvije sekunde dok je IC rekorder zaustavljen
(str. 13).
IC rekorder se ne može
uključiti.
44 IC rekorder je isključen. Pomaknite preklopku HOLD•POWER
ON/OFF u smjeru "POWER ON/OFF" dulje od jedne sekunde
(str. 13).
44 Baterije su uložene s nepravilno okrenutim polaritetima (str. 11).
IC rekorder se automatski
isključi.
44 Ako je rad IC rekordera zaustavljen te ne rukujete njime određeno
vrijeme, aktivirat će se funkcija automatskog isključivanja.
(Tvornički je vrijeme do automatskog isključivanja podešeno na
"10min".) Preko izbornika možete podesiti željeno vrijeme do
isključivanja (str. 84).
IC rekorder ne radi pravilno. 44 Izvadite baterije i ponovno ih umetnite.
112 HR
Pojava
Rješenje
Potrebno je mnogo vremena 44 Ako IC rekorder treba procesuirati veliku količinu podataka,
za pokretanje IC rekordera.
možda će trebati mnogo vremena za pokretanje IC rekordera. To ne
znači da se IC rekorder pokvario. Pričekajte dok prikaz pokretanja
uređaja ne nestane.
IC rekorder ne radi.
44 Možda ste formatirali memoriju IC rekordera pomoću računala.
Upotrijebite funkciju na IC rekorderu za formatiranje memorije
(str. 85).
IC rekorder ne funkcionira bez obzira koju tipku
pritisnete.
44 Baterije su prazne (str. 12).
44 IC rekorder je isključen. Pomaknite preklopku HOLD•POWER
ON/OFF u smjeru "POWER ON/OFF" dulje od jedne sekunde
(str. 13).
44 Aktivirana je funkcija HOLD. Pomaknite preklopku
HOLD•POWER ON/OFF prema sredini (str. 10).
Iz zvučnika se ne čuje zvuk. 44 Glasnoća je podešena na najmanju razinu (str. 23).
44 Priključene su slušalice (str. 48).
Čuje se zvuk iz zvučnika
44 Ako ne priključite pravilno slušalice tijekom reprodukcije, zvuk se
dok su priključene slušalice.
može čuti iz zvučnika. Odspojite slušalice i ponovno ih pravilno
spojite.
Ne svijetli indikator rada.
44 "LED" je podešeno na "OFF". Prikažite izbornik i podesite "LED"
na "ON" (str. 82).
Prikazuje se "Memory
Full" i ne možete pokrenuti
snimanje.
44 Memorija je puna. Izbrišite neke datoteke (str. 28) ili izbrišite sve
datoteke nakon što ih pohranite na drugi memorijski medij ili na
računalo.
U slučaju problema
Zvuk se čuje iz samo jednog 44 Kad je na vanjskom uređaju spojenom na IC rekorder podešen mono
kanala.
audio izlaz i mod snimanja je podešen na "192kbps(MONO)"
(SHQ) ili "128kbps(MONO)" (HQ), zvuk se snima samo na jedan
kanal. U tom slučaju, podesite mod snimanja na "48kbps(MONO)"
(SP) ili "8kbps(MONO)" (LP) u izborniku (str. 80).
113 HR
Pojava
Rješenje
Prikazuje se "File Full" i
ne može se rukovati IC
rekorderom.
44 U odabranu mapu (ֹ) je snimljeno ukupno 199 datoteka ili je
ukupno snimljeno 4074 datoteka (ako je kreirana 21 mapa). Zato
nije moguće snimiti drugu datoteku ili premjestiti datoteku. Izbrišite neke datoteke (str. 28) ili izbrišite sve datoteke nakon što ih
pohranite na drugi memorijski medij ili na računalo.
Ne možete snimiti datoteku. 44 Preostali kapacitet memorije nije dovoljan.
44 Ako ste odabrali mapu (glazba) ili
(podcast) iz područja koje
se može samo reproducirati, tada ne možete snimiti datoteku.
114 Glasnoća reprodukcije je
niska.
44 Glasnoća je podešena na najmanju razinu. Pritisnite VOL – ili + za
podešavanje glasnoće (str. 23).
44 Snimana scena je podešena na "Voice Notes" (ֿ) ili "Audio IN"
(ׂ). Snimanu scenu odaberite sukladno prilikama (str. 30).
44 Postavka "Mic Sensitivity" je podešena na "Low" (φ). Podesite je
na "High" (ψ) ili na "Medium" (χ) (str. 81).
Ne možete dodati snimku
poruci ili snimiti snimku
preko poruke.
44 "Add/Overwrite" je u izborniku podešeno na "OFF". Podesite
"Add/Overwrite" na "Add" ili "Overwrite" (str. 33, 35).
44 Preostali kapacitet memorije nije dovoljan. Presnimljeni dio
obrisat će se nakon što završi snimanje dijela koji se presnimava.
Presnimavanje je zato moguće samo unutar preostalog vremena
snimanja.
44 Nije moguće snimku dodati ili snimiti preko datoteke koja nije
snimljena pomoću IC rekordera.
44 Snimku ne možete dodati ili snimiti preko datoteke u mapi iz
područja koje se može samo reproducirati (mapa (glazba) i
(podcast)).
Snimanje je prekinuto.
44 Aktivirana je funkcija VOR. Podesite "VOR" na "OFF" u izborniku
(str. 37).
HR
Pojava
Rješenje
Kod snimanja s druge opreme, 44 Spojite priključnicu za slušalice na drugoj opremi s priključnicom
ulazna snaga je prevelika ili
 (mikrofon) na IC rekorderu i podesite glasnoću na opremi koja
nije dovoljno snažna.
je spojena na IC rekorder.
44 Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Ponovno podesite brzinu
DPC u izborniku (str. 50).
Ne možete razdijeliti
datoteku.
44 Za dijeljenje datoteke potreban je određeni slobodan prostor u
memoriji.
44 U odabranu mapu (ֹ) je već snimljeno 199 datoteka. Izbrišite
neke datoteke (str. 28) ili izbrišite sve datoteke nakon što ih pohranite na drugi memorijski medij ili na računalo.
44 Zbog ograničenja sustava možda nećete moći razdijeliti datoteku
na samom početku ili kraju datoteke.
44 Ne mogu se dijeliti druge datoteke osim onih snimljenih pomoću
IC rekordera (npr., datoteke prebačene s računala).
Memorijska kartica nije
prepoznata.
44 Budući da memorijska kartica može sadržavati slikovne podatke
i druge datoteke, memorijski kapacitet potreban za kreiranje
početnih mapa nije dovoljan. Za brisanje nepotrebnih datoteka
upotrijebite Windows Explorer ili radnu površinu na Macintoshu,
ili formatirajte memorijsku karticu na IC rekorderu.
44 Memorijski medij IC rekordera podesite na "Memory Card" (str. 41).
44 Izvadite memorijsku karticu i provjerite njezinu bočnu stranicu.
Zatim ju umetnite točnom stranom i u točnom smjeru.
Prikazuje se "--:--".
44 Niste podesili sat (str. 14).
U slučaju problema
Brzina reprodukcije je
prevelika ili premala.
Na prikazu datuma snimanja 44 Ukoliko ste datoteku snimili dok sat nije bio podešen, datum i
pokazuje se "--y--m--d" ili
vrijeme snimanja neće biti prikazani.
"--:--".
U izborniku je prikazan
manji broj opcija.
44 Opcije izbornika prikazuju se različito ovisno o načinu rada (stop,
reprodukcija, snimanje) (str. 75).
115 HR
Pojava
Rješenje
44 IC rekorder zahtijeva određenu količinu memorije za upravljanje
Preostalo vrijeme prikazano na pokazivaču je kraće
sustavom. Ta količina se oduzima od preostalog vremena i iz toga
od vremena prikazanog u
proizlazi razlika.
isporučenom softveru Sound
Organizer.
Baterija kratko traje.
44 Trajanje baterije navedeno na str. 111 odnosi se na reprodukciju uz
glasnoću podešenu na 14. Trajanje baterije može se smanjiti ovisno
o načinu uporabe IC rekordera.
44 Čak i ako ne upotrebljavate IC rekorder, baterija se po malo troši.
Baterija je prazna nakon
što ste je ostavili umetnutu
Ako nećete upotrebljavati IC rekorder dulje vrijeme, preporučljivo
dulje vrijeme, bez uporabe IC je isključiti ga (str. 13) ili izvaditi baterije. Također, podesite li
rekordera.
"Auto Power Off" u izborniku na kratko razdoblje (str. 84), možete
spriječiti trošenje baterija u slučaju da zaboravite isključiti IC
rekorder.
116 Trajanje punjivih baterija je
kratko.
44 Upotrebljavate punjive baterije uz temperaturu okoliša ispod 5 °C.
Punite baterije uz temperaturu između 5 °C i 35 °C.
44 IC rekorder nije upotrebljavan neko vrijeme. Napunite i ispraznite
punjive baterije nekoliko puta pomoću IC rekordera.
44 Zamijenite islužene punjive baterije novima.
44 Indikator baterija je prikazan samo kratko vrijeme, no baterije nisu
dokraja napunjene. Napunite baterije dokraja.
Na izborniku nisu vidljive
promjene postavaka.
44 Ako su baterije izvađene odmah nakon promjene postavke izbornika
ili ako su promjene izvršene preko "IC Recorder Settings" u softveru
Sound Organizer dok su umetnute prazne baterije, postavke izbornika možda neće raditi.
HR
Pojava
Rješenje
Znak u nazivu mape ili dato- 44 IC rekorder ne podržava niti prikazuje neke specijalne znakove i
teke nije prikazan čitljivo.
simbole koji su upisani preko računala uporabom Windows
Explorera ili radne površine Macintosha.
44 Ako IC rekorder obrađuje veću količinu podataka animacija se
može prikazivati dulje vrijeme. To ne znači da se IC rekorder
pokvario. Sačekajte dok poruka ne nestane.
Kopiranje datoteke dugo
traje.
44 Ako je veličina datoteke prevelika potrebno je razmjerno duže
vrijeme za njezino kopiranje. Pričekajte dovršetak kopiranja.
Premještene datoteke se ne
prikazuju.
44 IC rekorder može prepoznati do 8 razina mapa koje su prebačene
na njega.
44 Ako su datoteke nekompatibilne, isključujući MP3 (.mp3) datoteke
koje IC rekorder podržava, možda neće biti prikazane. Pogledajte
str. 108.
Računalo ne prepoznaje IC
rekorder.
Mapa/datoteka ne može se
prebaciti s računala.
44 Odspojite IC rekorder iz računala i ponovno ga spojite.
44 Nemojte upotrebljavati USB hub ili USB produžni kabel osim
priloženog USB kabela.
44 Ne može se jamčiti rad ako vaš sustav ne zadovoljava kriterije
navedene na str. 107.
44 Ovisno o položaju USB priključnice, IC rekorder se možda neće
prepoznati. Ako se to dogodi, iskušajte drugu priključnicu.
Datoteka prebačena iz
računala ne može se
reproducirati.
44 Format datoteke može se razlikovati od onih koje IC rekorder može
reproducirati (MP3(.mp3)). Provjerite naziv datoteke (str. 108).
U slučaju problema
Prikaz animacije
"Accessing..." ne nestaje.
Ne može se podići operativni 44 Restartate li računalo dok je na njega spojen IC rekorder, računalo
sustav računala.
se može zamrznuti ili će možda neće pravilno pokrenuti. Odspojite
IC rekorder s računala i ponovno pokrenite računalo.
117 HR
Sound Organizer
Pogledajte također datoteke za pomoć u softveru Sound Organizer.
Pojava
Uzrok/rješenje
Sound Organizer se ne može 44 Na računalu je premalo slobodnog prostora na disku ili u memoriji.
instalirati.
Provjerite prostor tvrdog diska i memorije.
44 Pokušavate instalirati softver u operativni sustav koji Sound
Organizer ne podržava. Instalirajte softver na podržani operativni
sustav (str. 98).
44 Na Windows XP-u ste se logirali na korisnički račun s ograničenim ovlastima. Ili ste se na sustavu Windows Vista ili Windows 7
logirali na korisnički račun za privremene korisnike (guest). Vodite
računa da se logirate na korisnički račun s administratorskim
ovlastima.
IC rekorder se ne može
pravilno spojiti.
118 HR
44 Provjerite je li uspjela instalacija softvera. Također provjerite
povezanost na sljedeći način:
––Pri uporabi vanjskog USB huba koristite isporučeni USB priključni kabel.
––Odspojite i ponovno spojite IC rekorder.
––Spojite IC rekorder na drugu USB priključnicu.
44 Računalo je možda u system standby/hibernate modu. Ne dopustite
da računalo uđe u system standby/hibernate mod dok je spojeno na
IC rekorder.
44 Pohranite sigurnosnu kopiju svih podataka pohranjenih na unutrašnju memoriju ili na memorijsku karticu, a zatim formatirajte
unutrašnju memoriju ili memorijsku karticu uporabom funkcije
formatiranja s izbornika (str. 85).
Pojava
Rješenje
Reproducirani zvuk iz
računala je tih./Iz računala
se ne čuje nikakav zvuk.
44 Računalo nema zvučnu karticu.
44 Računalo nema ugrađen ili spojeni zvučnik.
44 Glasnoća zvuka je stišana.
44 Pojačajte glasnoću na računalu. (Pogledajte upute za uporabu
računala.)
44 Glasnoću WAV datoteka moguće je promijeniti i pohraniti pomoću
značajke "Increase Volume" u Microsoft Sound Recorderu.
Pohranjene datoteke ne mogu 44 Ne možete reproducirati datoteke formata koje Sound Organizer
se reproducirati ili uređivati.
ne podržava. Ovisno o formatu datoteke, ne možete koristiti dio
funkcija za editiranje u softveru. Pogledajte datoteke za pomoć u
softveru Sound Organizer.
44 Ovo se događa kada reproducirate datoteke koje ste razdijelili.
Prvo pohranite datoteku na računalo*, a zatim je dodajte na IC
rekorder. (*Odaberite za pohranu format datoteke koji odgovara
vašem IC rekorderu.)
Kad ima puno datoteka IC
rekorder radi sporo.
44 Kad se ukupni broj datoteka poveća, rad se uspori neovisno o
trajanju snimanja.
Pri spremanju, dodavanju
ili brisanju datoteka ne radi
pokazivač.
44 Za kopiranje ili brisanje dugih datoteka potrebno je više vremena.
Pričekajte dovršetak kopiranja. Po dovršetku postupaka pokazivač
radi normalno.
Sound Organizer se pri
otvaranju "zamrzne".
44 Nemojte odspajati priključak IC rekordera dok računalo komunicira s rekorderom. U protivnom rad računala postaje nestabilan ili se
mogu oštetiti podaci na IC rekorderu.
44 Može postojati konflikt između softvera i drugog drivera ili
aplikacije.
U slučaju problema
Brojač ili kliznik se ne
pomiču pravilno ili se čuje
buka.
119 HR
Popis poruka
Poruka
Uzrok/rješenje
HOLD
44 Sve operacije izvođene tipkama su onemogućene budući da je IC
rekorder u statusu HOLD kako bi se spriječilo neželjeno rukovanje.
Pomaknite kliznik HOLD•POWER ON/OFF prema središtu kako
biste isključili status HOLD na IC rekorderu (str. 10).
Low Battery
44 Baterije su slabe. Zamijenite stare LR03 (veličina AAA) alkalne
baterije novima (str. 11). Ili zamijenite islužene punjive baterije
novima.
Memory Card Error
44 Tijekom ulaganja memorijske kartice u utor za kartice došlo je do
greške. Izvadite ju i pokušajte ponovno umetnuti. Ako se poruka i
dalje prikazuje upotrijebite drugu memorijsku karticu.
Memory Card Not Supported 44 Uložena je memorijska kartica koju IC rekorder ne podržava.
Pogledajte "Kompatibilne memorijske kartice" na str. 39.
44 Uložena je M2™ kartica koju IC rekorder ne podržava. Pogledajte
"Kompatibilne memorijske kartice" na str. 39.
Read Only Memory Card
44 Uložena je memorijska kartica na koju nije moguće pohranjivati
(read-only). Memorijske kartice sa zaštitom protiv pohranjivanja
(read-only) ne mogu se koristiti na IC rekorderu.
Memory Card Locked
44 Memorijska kartica je zaštićena protiv upisivanja. Memorijske
kartice sa zaštitom protiv upisivanja ne mogu se koristiti na IC
rekorderu.
Memory Card Access Denied 44 Budući da je uložena memorijska kartica s funkcijom kontrole
pristupa ne možete ju koristiti.
Memory Full
120 HR
44 Preostali kapacitet IC rekordera je nedovoljan. Prije snimanja
obrišite neke datoteke.
Uzrok/rješenje
File Full
44 Ako se u odabranoj mapi već nalazi maksimalan broj datoteka ili je
ukupan broj datoteka pohranjenih na IC rekorderu dosegnuo maksimum, ne možete snimiti novu datoteku. Prije snimanja obrišite
neke datoteke.
File Damaged
44 Nije moguće reproducirati ili uređivati datoteke jer su podaci
odabrane datoteke oštećeni.
Format Error
44 IC rekorder se ne može uključiti preko računala jer ne postoji
kopija kontrolne datoteke potrebne za rad. Formatirajte IC rekorder
pomoću funkcije formatiranja preko izbornika (str. 85). Ne koristite
računalo za formatiranje IC rekordera.
Process Error
44 IC rekorder nije uspio pristupiti memoriji. Izvadite i zatim ponovno
umetnite baterije.
44 Snimite sigurnosnu kopiju podataka i zatim formatirajte IC rekorder preko izbornika (str. 85).
Stop and Reinsert Memory
Card
44 Memorijska kartica uložena je tijekom snimanja ili reprodukcije.
Izvadite memorijsku karticu i uložite ju dok je IC rekorder u modu
zaustavljene reprodukcije.
Set Date&Time
44 Podesite sat jer u suprotnom ne može se podesiti alarm.
Track Marks are Full
44 Možete podesiti do 98 oznaka zapisa po datoteci. Poništite nepotrebne oznake zapisa (str. 64).
No File
44 Odabrana mapa ne sadrži datoteke. Zbog toga nije moguće premjestiti datoteku, podesiti alarm i sl.
No Track Marks
44 Prilikom pokušaja da izbrišete jednu ili više oznaka zapisa, ili
razdijelite datoteku po oznakama zapisa, nije pronađena nijedna
oznaka zapisa.
Low Battery Level
44 Nije moguće formatirati memoriju ili obrisati sve datoteke u mapi
zbog premalog napona baterije. Zamijenite stare LR03 (veličina
AAA) alkalne baterije novima (str. 11). Ili zamijenite islužene
punjive baterije novima.
U slučaju problema
Poruka
121 HR
122 Poruka
Uzrok/rješenje
Already Set
44 Odabrana datoteka je već podešena za reprodukciju alarma.
Odaberite drugu datoteku.
44 Podesili ste alarm za isti datum i vrijeme za koje ste prethodno
podesili drugu datoteku. Promijenite postavku alarma.
Past Date/Time
44 Podesili ste alarm na vrijeme koje je već prošlo. Provjerite vrijeme
i podesite točan datum i vrijeme (str. 55).
File Protected
44 Odabrana datoteka zaštićena je ili je "Read only" datoteka. Ne
može se obrisati. Isključite zaštitu na IC rekorderu ili isključite
"Read only" na računalu kako biste mogli uređivati datoteku
pomoću IC rekordera (str. 71).
Set Add/Overwrite
44 Opcija "Add/Overwrite" je u izborniku podešena na "OFF". Ne
možete dodati snimku poruci ili snimiti snimku preko poruke
(str. 33, 35).
Unknown Data
44 Ti podaci nisu u datotečnom formatu koji IC rekorder podržava. IC
rekorder podržava samo MP3 (.mp3) datoteke. Za detalje pogledajte
"Dizajn i tehnički podaci" na str. 108.
44 Nije moguća reprodukcija datoteka sa zaštitom od kopiranja.
HR
Poruka
Uzrok/rješenje
Invalid Operation
44 Ako ste odabrali mapu (glazba) ili
(podcast) iz područja koje
se može samo reproducirati, tada ne možete podijeliti datoteke ili
podesiti oznaku zapisa u njima.
44 Ako memorijska kartica sadržava loš blok nije moguće upisivati na
nju. Pripremite novu memorijsku karticu kojom ćete zamijeniti ovu
koju koristite.
44 Naziv datoteke dosegnuo je maksimalni broj znakova; ne možete
podijeliti datoteku. Skratite naziv datoteke.
44 Funkcija "Divide All Track Marks" se ne može koristiti jer se na
0,5 sekundi od mjesta dijeljenja nalazi oznaka zapisa.
44 Funkcija "Divide All Track Marks" se ne može koristiti jer se na
0,5 sekundi od početka ili kraja datoteke nalazi oznaka zapisa.
44 Duljina datoteke je manja od 1 sekunde; ne možete podijeliti tako
kratku datoteku.
44 Funkcija "Divide Current Position" se ne može koristiti na 0,5
sekundi od početka ili kraja datoteke.
Same File Name Exists
44 Datoteka s istim nazivom već je nastala u mapi prilikom dijeljenja
datoteke, ili je datoteka kopirana ili premještena.
No Memory Card
44 Prilikom pokušaja podešavanja izbornika "Select Memory" ili "File
Copy", u utoru za kartice nije pronađena memorijska kartica.
New File
44 Datoteka koja se snima dosegla je ograničenje veličine (500 MB).
Datoteka će automatski biti podijeljena, a nastavkom snimanja
snimit će se nova datoteka.
U slučaju problema
Cannot Divide - Max # Files 44 Ako se u odabranoj mapi već nalazi 199 datoteka ili ukupan broj
datoteka pohranjenih na IC rekorder dosegne maksimum, nije
moguće podijeliti datoteku. Izbrišite neke datoteke prije dijeljenja
željene datoteke.
Erased-too near Track Marks 44 Ako se na 0,5 sekundi od točke dijeljenja nalazi oznaka zapisa,
oznaka zapisa se automatski briše.
123 HR
124 Poruka
Uzrok/rješenje
No operation with Memory
Card
44 Ne možete podesiti alarm za datoteku pohranjenu na memorijskoj
kartici. Memorijski medij IC rekordera podesite na "Built-In
Memory" (str. 41).
Change Folder
(podcast) iz područja
44 Ako nema datoteka u mapi (glazba) ili
koje se može samo reproducirati, na pokazivaču se ne prikazuje
nijedna mapa. Prikazat će se samo mapa koja sadrži datoteke.
System Error
44 Došlo je do pogreške sustava koja nije prethodno spomenuta.
Izvadite baterije i ponovno ih umetnite.
HR
Ograničenja sustava
IC rekorder ima određena ograničenja. Sljedeći problemi koji se mogu pojaviti nisu kvar uređaja.
Poruka
Uzrok/rješenje
Nije moguće snimanje
datoteka do maksimalnog
vremena snimanja.
44 Snimate li datoteke mijenjajući modove snimanja, preostalo vrijeme
snimanja varirat će od maksimalnog vremena snimanja u najzahtjevnijem modu snimanja do najjednostavnijeg moda snimanja.
44 Zbroj vremena na brojaču (proteklo vrijeme snimanja) i preostalo
vrijeme snimanja mogu biti manji od maksimalnog vremena
snimanja IC rekordera.
Nije moguće prikazati ili
reproducirati MP3 datoteke
redom.
44 Ako ste prenijeli MP3 datoteke pomoću računala, te datoteke
možda neće biti kopirane redoslijedom prijenosa zbog ograničenja
sustava. Želite li MP3 datoteke prenijeti s računala na IC rekorder
jednu po jednu, možete prikazati i reproducirati MP3 datoteke
redoslijedom prenošenja.
Nije moguć unos malih slova. 44 Ovisno o kombinaciji slova koja se upotrebljavaju za naziv mape
kreirane na računalu, slova mogu postati velika.
Umjesto naziva mape, naslo- 44 Upotrijebljeno je slovo koje se ne može prikazati na IC rekorderu.
va, naziva izvođača ili naziva Na računalu zamijenite slovo nekim koje se može prikazati na IC
datoteke prikazuje se "".
rekorderu.
Kod podešavanja ponavljanja 44 Ovisno o datotekama, podešena mjesta se mogu pomaknuti.
odsječka A-B, podešene točke
mogu malo odstupati.
Preostalo vrijeme snimanja
se skraćuje ako razdijelite
datoteku.
U slučaju problema
Datoteka se automatski dijeli. 44 Datoteka koja se snima dosegla je ograničenje veličine (500 MB).
Stoga se automatski dijeli.
44 Kako biste razdijelili datoteku potrebna vam je određena količina
slobodnog prostora za obradu datoteke, pa se stoga preostalo
vrijeme snimanja skraćuje.
125 HR
Tumačenje
pokazivača
Display
Window
Guide
Display Window Guide
Pokazivač
tijekom
zaustavljene
Display
when
stopped
reprodukcije
Display when stopped
AIndikator oznake zapisa
Track
mark
indicator
Prikazuje
broj
oznake zapisa netom
Track
mark
Displays
theindicator
track
markPrikazuje
number just
prije trenutne
pozicije.
se ako
before
thethe
current
position.
Appears
Displays
track
mark number
just
je za datoteku
podešena
oznaka
zapisa.
when
athe
track
markpristigle
is set for
a file.
current
position.
Appears
Bbefore
Indikator
upravo
podcast
when
a arriving
track mark
is setindicator
for a file.
B Newly
podcast
datoteke
B
Newly
arriving
podcast
indicator
C
information
indicator
CFolder
Indikator
informacija
o mapi
C Folder
information
indicator
A folder
where
you can
record a file
::Mapa
u koju
možete
snimiti
for playback
datoteku
: A folder where
you canonly
record a file
A folder
folder
for playback
podcast
files
:::Mapa
namijenjena
samo
reprodukciji
A
for
only
::Mapa
za podcast
datoteke
A folder
for podcast
files
A
A
126 126
HR
GB
GB
Indikator
naziva
mape
DFolder
D
name
indicator
EFile
Indikator
podataka
o datoteci
D
Folder
name
indicator
E
information
indicator
Kratkim
pritiskom
na
E File
information
indicator
You
can switch
the
fileDISP/MENU
information možete
birati
podatke
o
datoteci:
Proteklo
display
order the
by pressing
DISP/
You caninswitch
file information
vrijeme briefly:
 Preostalo vrijeme
cDatum
MENU
timeDISP/
display
in order Elapsed
by pressing
i vrijeme snimanja
 Naziv datoteke
Remaining
timeElapsed
c Recording
date and
MENU
briefly:
time c
Naslov
 Naziv
izvođača
time
c File
namec
cRecording
Title c Artist
Remaining
time
date name
and
5:: Naziv
datoteke
File
name
time
c File
name c Title c Artist name
:: Naslov
Title
File name
ω:: Naziv
izvođača (samo tijekom
Artist
Title name (during playback only)
reprodukcije)
:
Artist
name
(during
F File location indicato
r playback only)
FIndikator lokacije datoteke
F File
location indicato
r is displayed in
The selected
file number
Broj odabrane datoteke prikazuje se kao
the numerator
and
the total
number ofin
The
selected
file
number
is displayed
brojnik, a ukupan broj datoteka
u mapi
files
in the folder
isthe
displayed
in theof
the
numerator
and
total
number
kao nazivnik.
denominator.
files
in the folder is displayed in the
GZaštitni indikator
denominator.
G Protect
indicator
Prikazuje se ako je datoteka zaštićena.
G Protect
Appearsindicator
when the protection is set for a
HIndikator alarma
file.
Appears
when the protection is set for a
IIndikator preostale memorije
H file.
Alarm indicator
Prikazuje preostalu memoriju te se
H
indicator
I Alarm
Remaining
indicator
umanjuje
zamemory
jedan tijekom
snimanja.
I Remaining
indicator
Displays thememory
remaining
memory and
decreases
oneremaining
by one during
recording.
Displays the
memory
and
decreases one by one during recording.
JIndikator memorijske kartice
Ako je za "Memory Card" odabrano
"Select Memory" prikazuje se ovaj
indikator. Ako je odabrano "Built-In
Memory", nema indikatora.
KIndikator baterije
Pokazivač tijekom snimanja
LAnimirani prikaz tijeka snimanja
U slučaju problema
Pomoću animacije prikazuje tijek
snimanja.
MIndikator snimanja
Prikaže se kad IC rekorder snima.
NIndikator VOR snimanja
Prikaže se kad je "VOR" podešeno na
"ON" u izborniku.
127 HR
OIndikator odabira scene
Prikazuje trenutno odabranu scenu za
snimanje. Prikazuje se kada je scena
odabrana.
‫أ‬: Sastanak
ֿ: Glasovne napomene
‫װ‬: Razgovor
ׁ: Predavanje
ׂ: Audio IN
PIndikator LCF (Low Cut Filter)
Prikazuje se kad je "LCF (Low CUT)"
podešeno na "ON" u izborniku.
QIndikator osjetljivosti mikrofona
ψ: Visoka osjetljivost
χ: Srednja osjetljivost
φ: Niska osjetljivost
RIndikator načina snimanja
Prikaz odabranog načina snimanja
kad je IC rekorder u stop modu, te
prikaz trenutnog načina snimanja kad
je IC rekorder u modu reprodukcije ili
snimanja:
SHQ: Mod mono snimanja super visoke
kvalitete (192kbps(MONO))
HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete (128kbps(MONO))
SP: Snimanje uz standardnu mono
reprodukciju (48kbps(MONO))
128 HR
LP: Snimanje uz dugotrajnu mono
reprodukciju (8kbps(MONO))
Prikaz tijekom reprodukcije
Pokazivač u statusu HOLD
UIndikator HOLD
SIndikator moda reprodukcije
U slučaju problema
] 1: Prikazuje se kod ponavljanja
reprodukcije jedne datoteke.
] A-B: Prikazuje se kod ponavljanja
reprodukcije određenog A-B dijela.
0.50 do 2.00: DPC reprodukcija
ALARM: Reprodukcija alarma
TIndikator EASY-S (jednostavno
pretraživanje)
Prikaže se kad je "Easy Search"
podešeno na "ON" u izborniku.
Prikazuje se ako je IC rekorder u
statusu HOLD kako bi se spriječilo
neželjeno rukovanje.
Za deaktiviranje statusa HOLD pomaknite
preklopku HOLD•POWER ON/OFF
prema sredini (str. 10).
129 HR
http://www.sony.net/
© 2011 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement