Sony | ICD-UX560 | Sony ICD-UX560 Digitalni diktafon UX560 serije UX Upute za upotrebu

HR
IC snimač
Isprobajmo novi IC snimač
Punjenje
Snimanje
Upute za upotrebu
Ugrađeni mikrofoni
STOP
 Napunite IC snimač.
Pomaknite USB kliznu ručicu u smjeru strelice i umetnite USB
priključnicu u USB ulaz na uključenom računalu.
Kada se baterija napuni do kraja, indikator baterije prikazat će
”.
oznaku „
 Odspojite IC snimač.
Provjerite da se indikator rada nije uključio. Zatim pogledajte
Priručnik da biste sigurno uklonili IC snimač.
REC/PAUSE
¼¼
•Prije nego što počnete upotrebljavati IC snimač, provjerite nalazi li se
prekidač POWER•HOLD u položaju središnje točke.
•Možete odabrati prizor za snimanje za svaku situaciju tako da odaberete
„Scene Select” u izborniku OPTION.
 Postavite IC snimač tako da ugrađeni mikrofoni budu okrenuti
prema izvoru zvuka koji snimate.
Pritisnite REC/PAUSE.
Započet će snimanje i indikator rada zasvijetlit će crvenom bojom.
Uključeno napajanje
Tijekom snimanja mjerači razine zvuka pomažu vam prilagoditi
razinu snimanja ().
Prilagodite usmjerenje ugrađenih mikrofona, udaljenost od izvora
zvuka ili postavku osjetljivosti mikrofona kako bi razina snimanja
iznosila oko -12 dB, što odgovara optimalnom rasponu kako je
prikazano iznad.
ICD-UX560
4-573-934-11(1) (HR)
 Za zaustavljanje snimanja pritisnite STOP.
Prvo se prijavljuje poruka „Please Wait”, a zatim se pojavljuje zaslon
za snimanje u stanju pripravnosti.
Pogledajte Priručnik
Ovo su upute za upotrebu koje sadržavaju upute za osnovne radnje IC snimača.
Vodič za pomoć mrežni je priručnik.
Ako želite saznati više pojedinosti te upoznati više radnji i mogućih rješenja
u slučaju problema, pogledajte Priručnik.
Pomaknite i zadržite prekidač POWER•HOLD u smjeru „POWER” dok se
ne pojavi prikaz na zaslonu.
Da biste isključili napajanje, pomaknite prekidač POWER•HOLD u smjeru
„POWER” i držite ga dok se u prozoru za prikaz ne pojavi „Power Off”.
Sprječavanje neželjenih radnji (HOLD)
Pomaknite prekidač POWER•HOLD u smjeru „HOLD”.
Nakon što završite sa snimanjem možete pritisnuti  za
reprodukciju datoteke koju ste upravo snimili.
Slušanje
http://rd1.sony.net/help/icd/u56/h_ce/
Odabir
(///)
¼¼ Da biste prebacili IC snimač iz statusa HOLD, pomaknite prekidač
POWER•HOLD prema središtu.
Unos
Početne postavke
BACK/HOME
VOLUME –/+
(jačina
zvuka –/+)
 Odaberite „
Recorded Files” u izborniku HOME.
 Odaberite „Latest Recording”, „Search by REC Date”,
„Search by REC Scene” ili „Folders”.
Odabir
(/)
Provjerite isporučene komponente
snimač (1)
za nošenje (1)
• Upute za upotrebu (ovaj list)
• Jamstvena kartica
• Aplikacijski softver, Sound Organizer 2 (instalacijska datoteka spremljena je
u ugrađenoj memoriji kako biste je mogli instalirati na računalo)
 Odaberite željenu datoteku.
Započet će reprodukcija i indikator rada zasvijetlit će zelenom bojom.
Unos
• IC
• Torba
Dodatna oprema
• Mikrofon
s kondenzatorom elektreta ECM-CS3, ECM-TL3
• USB adapter za izmjeničnu struju AC‑UD20
Kada prvi put uključite IC snimač, zaslon „Configure Initial Settings”
pojavljuje se u prozoru za prikaz. Zatim možete odabrati jezik za prikaz,
postaviti sat i uključiti/isključiti zvučni signal.
 Pritisnite „Yes” da biste odabrali početne postavke.
Napomena
Ovisno o zemlji ili regiji, neki modeli ili dodatna oprema neće biti dostupni.
Dijelovi i kontrole
 Odaberite jezik prikaza.
Možete odabrati između sljedećih jezika:
Deutsch (njemački), English* (engleski), Español (španjolski), Français
(francuski), Italiano (talijanski), Русский (ruski), Türkçe (turski)
 Pritisnite VOLUME –/+ da biste prilagodili jačinu zvuka.
Pritisnite STOP da biste zaustavili reprodukciju.
Dodavanje oznake za praćenje
Možete dodati oznaku za praćenje na točki na kojoj biste htjeli poslije
podijeliti datoteku ili koju biste htjeli pronaći tijekom reprodukcije.
Svakoj datoteci možete dodati najviše 98 oznaka za praćenje.
Možete dodavati oznake za praćenje i tijekom snimanja.
Brisanje
* Zadana postavka
 Postavite trenutačnu godinu, mjesec, dan, sat i minute.
Odabir
(/)
Unos
OPTION
¼¼ Za povratak na prethodnu stavku postavke sata pritisnite BACK/HOME.
 Odaberite „Next”.
Napomena
Datoteka se nakon brisanja ne može obnoviti.
 Odaberite datoteku koju želite izbrisati s popisa snimljenih
datoteka ili reproducirajte datoteku koju želite izbrisati.
 Odaberite „Delete a File” u izborniku OPTIONS.
 Odaberite „ON” ili „OFF” za uključivanje ili isključivanje
zvučnog signala.
Nakon određivanja početnih postavki pojavljuje se poruka
o završetku, a zatim zaslon izbornika HOME.
Indikator rada
Ugrađeni mikrofoni (stereo) (L)
Ugrađeni mikrofoni (stereo) (D)
Prozor za prikaz
Gumb REC/PAUSE (snimanje/pauziranje)
Gumb STOP
A-B (ponavljanje
Upravljački gumb ( DPC (Digital Pitch Control), 
A-B),  ((pregled/brzo premotavanje unatrag),  (na početak/brzo
premotavanje unaprijed))
Gumb  (reproduciranje/unos)*1
Gumb BACK/HOME
Gumb T-MARK (oznaka za praćenje)
Gumb OPTION
Otvor za remen (Remen nije isporučen s IC snimačem.)
Ugrađeni zvučnik
Poklopac za USB priključnicu (USB priključnica nalazi se uvučena iza
poklopca.)
Priključak  (slušalice)
Priključak  (mikrofon)*1
Prekidač POWER•HOLD*2
Gumb VOLUME –/+ (jačina zvuka –/+)*1
USB klizna ručica
Poklopac za utor
Utor za microSD karticu (Utor za karticu nalazi se ispod poklopca.)
Prikazat će se „Delete?”, a odabrana će se datoteka početi
reproducirati radi potvrđivanja.
 Odaberite „Yes”.
Napomene
•Ako vam je za prelazak na sljedeći korak potrebno 30 sekundi ili više,
isključit će se zaslon za prikaz. Da biste uključili zaslon za prikaz radi
nastavka određivanja početnih postavki, pritisnite BACK/HOME.
•Možete promijeniti svaku početnu postavku u bilo kojem trenutku.
Detaljne upute potražite u Priručniku.
*1Gumb  (reproduciranje/unos), gumb VOLUME –/+ (jačina zvuka –/+) i priključak 
(mikrofon) imaju ispupčenu točku. Upotrijebite ispupčenu točku kao orijentir pri radu
s IC-snimačem.
*2 Pomicanjem i držanjem prekidača POWER•HOLD u smjeru „POWER” na 8 sekundi ili dulje IC
snimač ponovno će se pokrenuti. Detaljne upute potražite u Priručniku.
Automatsko isključenje prozora za
prikaz
Radi štednje baterije postavka „Screen Off Timer” na IC snimaču
prema zadanim je postavkama postavljena na „30sec”. Ako IC
snimač ne dirate 30 sekundi, isključit će se prozor za prikaz,
ali i dalje je moguće provoditi sve radnje gumba. Za ponovno
uključivanje prozora za prikaz pritisnite BACK/HOME.
¼¼ Možete spriječiti isključivanje prozora za prikaz ili promijeniti
zadanu postavku na drugi interval mjerača vremena. Pritisnite
Settings” – „Common Settings”
i držite BACK/HOME i odaberite „
– „Screen Off Timer”, a zatim odaberite „No Auto Screen Off”,
„15sec”, „30sec”, „1min”, „3min” ili „5min”.
Prikazat će se „Please Wait” i ostati na zaslonu sve dok se ne izbriše
odabrana datoteka.
Upotreba izbornika HOME
Izbornik HOME možete upotrebljavati za niz različitih radnji, uključujući
pronalaženje i reproduciranje snimljene datoteke i promjenu postavki IC
snimača.
Odabir
(/)
• Slušanje
jedinice uz veliku jačinu zvuka može utjecati na vaš sluh. Radi
sigurnosti u prometu jedinicu nemojte upotrebljavati tijekom vožnje
automobila ili bicikla.
• Možete osjetiti bol u ušima ako upotrebljavate slušalice kada je okolni zrak
vrlo suh.
Do toga ne dolazi zbog kvara slušalica, već zbog statičkog elektriciteta
nakupljenog u vašem tijelu. Statički elektricitet možete smanjiti nošenjem
nesintetičke odjeće kako biste spriječili nastanak statičkog elektriciteta.
O šumu
se može čuti ako se proizvod postavi u blizinu strujne utičnice,
fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona tijekom snimanja reprodukcije.
• Ako neki predmet, primjerice, vaš prst i sl., dotakne ili zagrebe proizvod
tijekom snimanja, može doći do snimanja šuma.
Unos
• Šum
BACK/HOME
 Pritisnite i zadržite BACK/HOME.
Prikazat će se zaslon izbornika HOME.
O održavanju
Vanjske dijelove proizvoda čistite mekom krpom malo navlaženom vodom.
Zatim upotrijebite suhu meku krpu za brisanje vanjskih dijelova. Nemojte
upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač.
Ako imate pitanja ili probleme povezane s jedinicom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
UPOZORENJE
Stavke u izborniku HOME poredane su na sljedeći način.
Glazba
Snimljene
datoteke
Snimanje
Postavke
Povratak
na XX*
*Funkcija koju trenutačno upotrebljavate prikazana je
umjesto „XX”.
 Odaberite željenu funkciju među sljedećim funkcijama:
Možete odabrati i reproducirati jednu od datoteka
uvezenih s računala.
Za pronalaženje glazbene datoteke odaberite
„All Songs”, „Albums”, „Artists” ili „Folders”.
Glazba
Snimljene
datoteke
Možete odabrati i reproducirati jednu od datoteka
koje ste snimili IC snimačem.
Za pronalaženje snimljene datoteke odaberite
„Latest Recording”, „Search by REC Date”, „Search by
REC Scene” ili „Folders”.
Snimanje
Možete prikazati zaslon za snimanje u stanju
pripravnosti, a zatim započeti sa snimanjem.
Postavke
Možete prikazati zaslon izbornika Settings
i promijeniti različite postavke IC snimača.
Povratak na XX*
Možete se vratiti na zaslon koji je bio prikazan prije
zaslona izbornika HOME.
* Funkcija koju trenutačno upotrebljavate prikazana
je umjesto „XX”.
¼¼ Pritisnite STOP za povratak na zaslon koji je bio prikazan prije prelaska na
izbornik HOME.
Upotreba izbornika OPTION
Izbornik OPTION možete upotrebljavati za niz različitih funkcija, uključujući
promjenu postavki IC snimača.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
Odabir
(/)
Unos
OPTION
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene
baterije) prekomjernoj toplini, kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu
koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija
Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dulje vrijeme slušati
glasan zvuk.
Valjanost CE oznake ograničena je samo na države gdje se zakonski
primjenjuje, prvenstveno države članice EGP-a (Europskog gospodarskog
prostora).
Zbrinjavanje otpadnih baterija te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može
zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Specifikacije
Kapacitet (korisnički kapacitet*1*2)
4 GB (približno 3,20 GB = 3.435.973.837 bajta)
Maksimalno vrijeme snimanja (ugrađena memorija)
 U izborniku HOME odaberite željenu funkciju, a zatim pritisnite
OPTION.
Maksimalno vrijeme snimanja za sve mape jest sljedeće.
LPCM 44,1 kHz/16 bit
5 sati 20 minuta [OFF].
MP3 192 kbit/s*3
39 sati 45 minuta
MP3 128 kbit/s
59 sati 35 minuta [OFF]
MP3 48 kbit/s (MONO)
159 sati
Napomena
 Odaberite stavku u izborniku za koju želite promijeniti postavku.
 Odaberite željenu mogućnost postavke.
Kopiranje datoteka s IC snimača na
računalo.
Možete kopirati datoteke i mape s IC snimača na računalo i pohraniti ih ondje.
 Slijedite upute u odjeljku „Charge” za priključivanje IC snimača na
računalo.
 Povucite i ispustite datoteke ili mape koje želite kopirati sa stavke
„IC RECORDER” ili „MEMORY CARD” na lokalni disk računala.
 Isključite IC snimač iz računala.
Ako ćete neprekidno snimati dulje vrijeme, možda će vam trebati USB adapter
za izmjeničnu struju (ne isporučuje se). Pojedinosti o trajanju baterije potražite
u odjeljku „Trajanje baterije”.
Maksimalno trajanje snimanja navedeno u ovom odjeljku služi samo za referencu.
Trajanje baterije (ugrađene litij-ionske baterije s mogućnošću ponovnog
punjenja) (JEITA)*4*5
Reprodukcija
putem ugrađenog
zvučnika*6
Reprodukcija
putem slušalica:
LPCM 44,1 kHz/16 bit Pribl. 23 sata
Pribl. 5 sati
Pribl. 30 sati
MP3 192 kbit/s
Pribl. 5 sati
Pribl. 45 sati
Snimanje
Pribl. 27 sati
Dimenzije (š/v/d) (bez najizbočenijih dijelova i upravljačkih elemenata)
(JEITA)*4
Pribl. 36,6 mm × 101,5 mm × 10,5 mm
Težina (JEITA)*4
Pribl. 52 g
Postavljanje softvera Sound Organizer 2
Instalirajte softver Sound Organizer na računalo.
Softver Sound Organizer omogućuje vam razmjenu datoteka između IC
snimača i računala.
Pjesme uvezene s glazbenih CD-ova i drugih medija, MP3 i druge audio
datoteke uvezene na računalo mogu se reproducirati i prenijeti na IC snimač.
Napomene
•Sound Organizer kompatibilan je samo s računalima s operacijskim sustavom
Windows. Nije kompatibilan s Mac računalima.
•Ovaj IC snimač kompatibilan je samo sa softverom Sound Organizer 2.
•Ako formatirate ugrađenu memoriju, izbrisat ćete sve pohranjene podatke.
(Softver Sound Organizer također će se izbrisati.)
¼¼ Prilikom instaliranja softvera Sound Organizer prijavite se na račun
s administratorskim ovlastima.
 Slijedite upute u odjeljku „Charge” za priključivanje IC snimača
Temperatura/vlaga:
Radna temperatura
5°C – 35°C
Vlaga pri radu
25% - 75%
Temperatura za pohranu
-10°C – +45°C
Vlaga za pohranu
25% - 75%
Kompatibilne memorijske kartice
•microSDHC kartice od 4 GB do 32 GB
•microSDXC kartice od 64 GB ili više
*1 Mali dio unutarnje memorije koristi se za upravljanje datotekama i stoga nije dostupan kao
korisnička memorija.
*2 Kada se ugrađena memorija formatira s IC snimačem.
*3 Zadane postavke za prizore snimanja.
*4 Izmjerena vrijednost prema standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*5 Trajanje baterije može se skratiti ovisno o tome kako upotrebljavate IC snimač.
*6 Prilikom reprodukcije glazbe putem ugrađenih zvučnika dok je jačina zvuka postavljena na 27.
na računalo.
 Provjerite je li računalo uspješno prepoznalo IC snimač.
Kada se IC snimač spaja s računalom, na zaslonu IC snimača pojavljuje
se i nastavlja prikazivati poruka „Connecting”.
 Idite na izbornik [Start], kliknite [Computer], a zatim dvaput
kliknite [IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].
 Dvaput kliknite [SoundOrganizer_V2000] (ili [SoundOrganizer_
V2000.exe]).
Slijedite upute na zaslonu računala.
 Morate prihvatiti uvjete licencnog ugovora, odaberite [I accept the
Zaštitni znaci
• Microsoft, Windows, Windows
Vista i Windows Media registrirani su
zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim državama.
• Mac OS zaštitni je znak tvrtke Apple Inc. registriran u SAD-u i drugim
državama.
• Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Logotipi microSD, microSDHC i microSDXC zaštitni su znaci tvrtke SD-3C, LLC.
terms in the license agreement], a zatim kliknite [Next].
 Kada se pojavi prozor [Setup Type], odaberite [Standard] ili
[Custom], a zatim kliknite [Next].
Slijedite upute na zaslonu i odredite instalacijske postavke ako ste
odabrali [Custom].
 Kada se pojavi prozor [Ready to Install the Program], kliknite
[Install].
Instalacija se pokreće.
 Kada se pojavi prozor [Sound Organizer has been installed
successfully.], označite [Launch Sound Organizer Now], a zatim
kliknite [Finish].
Napomena
Nakon instaliranja softvera Sound Organizer možda ćete morati ponovno
pokrenuti računalo.
Mjere opreza
O napajanju
Jedinica smije raditi samo s litij-ionskom baterijom napona 3,7 V istosmjerne
struje s mogućnošću ponovnog punjenja.
O sigurnosti
Ne upotrebljavajte proizvod tijekom vožnje, dok vozite bicikl ili upravljate
nekim motornim vozilom.
O rukovanju
• Ne ostavljajte proizvod u blizini izvora topline ili na mjestima izloženim
izravnoj sunčevoj svjetlosti, prekomjernoj prašini ili mehaničkim udarima.
• Ako u kućište proizvoda dospije neki predmet ili tekućina, isključite ga iz
struje i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka korištenja.
• Pri uporabi IC snimača imajte na umu dolje navedene mjere opreza kako
biste izbjegli oštećenja kućišta IC snimača ili njegov nepravilan rad.
––Nemojte sjediti s IC snimačem u stražnjem džepu.
––Nemojte stavljati IC snimač u torbu s omotanim kabelom za slušalice i ne
izlažite torbu jakim udarcima.
• Pripazite da se proizvod ne poprska vodom. Proizvod nije vodootporan.
Posebno budite oprezni u sljedećim situacijama.
––Kada se jedinica nalazi u vašem džepu i idete u toalet itd.
Kada se saginjete, jedinica može pasti u vodu i namočiti se.
––Kada upotrebljavate proizvod u okruženju u kojem je proizvod izložen
kiši, snijegu ili vlazi.
––U okolnostima u kojima se možete oznojiti. Ako primite jedinicu mokrim
rukama ili ako je stavite u džep znojne odjeće, jedinica se može namočiti.
Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci svojih vlasnika. Osim toga, „™” i „®” nisu navedeni
u svakom slučaju u ovom priručniku.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
„Sound Organizer 2” upotrebljava sljedeće softverske module:
Windows Media Format Runtime
Licenca
Napomene o licenci
IC snimač isporučuje se sa softverom koji se upotrebljava na temelju
ugovora o licenciranju s vlasnicima tog softvera.
Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih prava za ove softverske aplikacije,
dužni smo vas obavijestiti o sljedećem: Pročitajte sljedeće odjeljke.
Licence (na engleskom jeziku) pohranjene su u unutarnjoj memoriji IC
snimača. Uspostavite vezu masovne pohrane između IC snimača i računala
da bi ste pročitali licence u mapi „LICENSE”.
Napomene o softveru na koji se primjenjuje GNU GPL/LGPL
Softver koji ispunjava uvjete za sljedeću GNU-ovu opću javnu licencu
(u daljnjem tekstu „GPL”) ili nižu opću javnu licencu (u daljnjem tekstu
„LGPL”) uključen je u IC-snimač.
Time vam se daje do znanja da imate pravo na pristup, izmjenu
i redistribuciju izvornog koda ovih softverskih programa u skladu s uvjetima
isporučenog GPL-a/LGPL-a.
Izvorni kôd nalazi se na mreži. Da biste ga preuzeli, upotrijebite sljedeći URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo vas da nam se ne obraćate u vezi sa sadržajem izvornog koda.
Licence (na engleskom jeziku) pohranjene su u unutarnjoj memoriji IC
snimača. Uspostavite vezu masovne pohrane između IC snimača i računala
da biste pročitali licence u mapi „LICENSE”.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising