Sony | MAP-S1 | Sony MAP-S1 CD prijemnik za zvuk visoke rezolucije s tehnologijom Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-533-095-11(1) (HR)
Višestruki audio uređaj za reprodukciju
Prvo pripremite jedinicu i daljinski upravljač
Spajanje zvučnika
Umetanje baterija
Uključivanje jedinice
Priključite zvučnike na priključnice SPEAKERS L/R
(lijevi/desni) na stražnjem dijelu jedinice. Čvrsto
spojite kabel desnog zvučnika na R, a kabel lijevog
zvučnika na L.
Umetnite dvije isporučene baterije R03 (AAA),
prvo  stranu, pazeći da polariteti budu u skladu
s prikazanima u nastavku.
 Priključite kabel za napajanje (isporučen) straga
u uređaj.
 Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
 Pritisnite / da biste uključili jedinicu.
Vodič za brzi početak

Slušanje glazbe putem bežične mreže


©2014 Sony Corporation
MAP-S1
Xperia
Ovaj Vodič za brzi početak objašnjava kako možete
postaviti bežičnu mrežu pomoću aplikacije
SongPal* i slušati glazbu na uređaju Xperia™/
iPhone putem bežične mreže.
Xperia
Slušanje glazbe na uređaju Xperia

Pogledajte ovu stranu.
iPhone
Slušanje glazbe na uređaju iPhone

Spajanje na bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal
1
2
3
4
Potvrdite da je vaš uređaj Xperia spojen
na bežičnu mrežu.
Instalirajte SongPal na uređaju Xperia,
a zatim pokrenite tu aplikaciju.
Uspostavite BLUETOOTH vezu između
jedinice i uređaja Xperia pomoću uputa
za aplikaciju.
Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću uputa
za aplikaciju.
Upišite SSID i lozinku svojeg usmjerivača u prazna
polja u nastavku.
Potražite aplikaciju „SongPal”
u trgovini Google Play™.
Uređajem Xperia dodirnite oznaku N Mark
na jedinici.
Unesite lozinku koju ste
unijeli u 1. koraku, a zatim
dodirnite [OK] (U redu).
Dodirnite i držite dok
uređaj Xperia ne reagira
Pogledajte poleđinu.
SSID:
Kada se uspostavi veza
s Wi-Fi mrežom, pojavit
će se početni zaslon
aplikacije SongPal.
Zatvorite SongPal
i ponovno pokrenite
jedinicu.
Lozinka:
* SongPal je aplikacija za upravljanje raznim audio
uređajima tvrtke Sony putem pametnog telefona/
uređaja iPhone.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu
usmjerivača.
Nakon što pokrenete SongPal, slijedite upute
za tu aplikaciju.
Dizajn aplikacije može se promijeniti bez
prethodne obavijesti.
Ako Xperia ne podržava funkciju NFC, pogledajte
odjeljak „Ako NFC nije dostupan na uređaju Xperia”.
5
Reproducirajte glazbu.
 Pokrenite aplikaciju
([WALKMAN®])* na
uređaju Xperia.
Ako NFC nije dostupan na uređaju Xperia
, odaberite
 Dodirnite
[SONY:MAP-S1], a zatim
pokrenite reprodukciju.
Pomoću daljinskog upravljača postavite jedinicu
u način uparivanja. Status jedinice prikazuje
se u prozoru zaslona.
Prozor zaslona
FUNCTION
MENU
/
ENTER
BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing
 Pritisnite FUNCTION za odabir funkcije
„BLUETOOTH”.
Uspostavite BLUETOOTH
vezu s uređajem Xperia.
 Pritisnite MENU.
 Dodirnite [Open the
Bluetooth setting screen]
(Otvori zaslon Bluetooth
postavki).
 Pritisnite / da biste odabrali „Bluetooth
Menu”, a zatim pritisnite ENTER.
 Pritisnite / da biste odabrali „Pairing”,
a zatim pritisnite ENTER.
 Pritisnite / da biste odabrali „Ok”,
a zatim pritisnite ENTER.
Ako „Pairing” počne treperiti u prozoru zaslona,
to znači da je jedinica prešla u način uparivanja.
* Xperia možda nema aplikaciju [WALKMAN®].
U tom se slučaju ta funkcija ne može upotrebljavati.
Tijekom reprodukcije glazbe u prozoru zaslona
pojavljuje se „HOME NETWORK”.
 Dodirnite
[SONY:MAP-S1
(Bluetooth)].
Prijeđite na 4. korak.
iPhone
Spajanje na bežičnu mrežu pomoću aplikacije SongPal
1
2
3
4
Potvrdite da je vaš uređaj iPhone spojen
na bežičnu mrežu.
Instalirajte SongPal na uređaju iPhone,
a zatim pokrenite tu aplikaciju.
Postavite jedinicu u način uparivanja.
Uspostavite BLUETOOTH vezu
s uređajem iPhone.
Upišite SSID i lozinku svojeg usmjerivača u prazna
polja u nastavku.
Potražite aplikaciju „SongPal”
u trgovini App Store.
Pomoću daljinskog upravljača postavite jedinicu
u način uparivanja. Status jedinice prikazuje se
u prozoru zaslona.
Prozor zaslona
SSID:
Lozinka:
FUNCTION
MENU
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu
usmjerivača.
Nakon što pokrenete SongPal, slijedite upute
za tu aplikaciju.
/
ENTER
BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing
 Pritisnite FUNCTION za odabir funkcije
„BLUETOOTH”.
 Pritisnite MENU.
 Dodirnite [Settings]
(Postavke) 
[Bluetooth].
 Uključite BLUETOOTH.
 Pritisnite / da biste odabrali „Bluetooth
Menu”, a zatim pritisnite ENTER.
 Pritisnite / da biste odabrali „Pairing”,
a zatim pritisnite ENTER.
 Pritisnite / da biste odabrali „Ok”,
a zatim pritisnite ENTER.
Ako „Pairing” počne treperiti u prozoru zaslona,
to znači da je jedinica prešla u način uparivanja.
 Dodirnite [SONY:MAP-S1
(Bluetooth)].
5
6
Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću uputa
za aplikaciju.
Reproducirajte glazbu.
Unesite lozinku koju ste
unijeli u 1. koraku, a zatim
dodirnite [OK] (U redu).
Kada se uspostavi veza
s Wi-Fi mrežom, pojavit
će se početni zaslon
aplikacije SongPal.
Zatvorite SongPal i ponovno
pokrenite jedinicu.
 Prevucite od dna zaslona
prema gore za prikaz
Kontrolnog centra.
 Dodirnite
[AirPlay],
odaberite [SONY:MAP-S1],
zatim pokrenite
reprodukciju.
Tijekom reprodukcije glazbe
u prozoru zaslona pojavljuje
se „AirPlay”.
Dizajn aplikacije može se promijeniti bez
prethodne obavijesti.
Uspostavljanje bežične veze pomoću WPS gumba na bežičnom LAN usmjerivaču
O aplikaciji „SongPal”
1
2
3
Postavke zvuka
Provjerite je li mrežni (LAN) kabel
(nije priložen) isključen iz jedinice,
a zatim uključite jedinicu.
Postavite jedinicu u WPS način.
Pritisnite i držite WPS gumb* dulje
od 3 sekunde.
Zvuk možete prilagoditi jednostavno.
Device Select (Odabir uređaja)
Odaberite uređaj koji je kompatibilan
s aplikacijom „SongPal”.
Početni zaslon
Prikazuje funkcije odabranog uređaja,
glazbene usluge i aplikacije instalirane
na pametnom telefonu/uređaju iPhone.
Postavke spojenog uređaja
Prikazane su razne postavke zvuka/mreže.
Ovaj izbornik može se prikazati na svakom
zaslonu povlačenjem udesno.
Mini player
Kontroler za odabranu funkciju.
Glazbena usluga
Možete uživati u različitim glazbenim uslugama.
Indikator stanja pripravnosti
 Pritisnite / da biste odabrali „Network Menu”,
a zatim pritisnite ENTER.
Putem svoje mreže možete reproducirati glazbu
pohranjenu na osobnom računalu ili na DLNA
poslužitelju.
 Pritisnite / da biste odabrali „WPS”,
a zatim pritisnite ENTER.
Postupci za CD umetnut u jedinicu
ili uređaj spojen putem USB-a
 Kada se „Ok” pojavi u prozoru zaslona,
pritisnite ENTER.
Indikator stanja pripravnosti počinje svijetliti
počinje treperiti u prozoru
žuto-zeleno, a
zaslona.
Upravljanje uređajima na kućnoj mreži
 Pritisnite MENU.
„WPS” treperi u prozoru zaslona.
„Connect” počinje treperiti nakon što „WPS” treperi
nekoliko desetina sekundi u prozoru zaslona,
zasvijetliti kad se veza uspostavi.
nakon čega će
* Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu
bežičnog LAN usmjerivača.
Wi-Fi vezu možete uspostaviti i pomoću osobnog računala ili se možete žičano povezati s mrežom. Pojedinosti potražite u Uputama za upotrebu.
Možete reproducirati CD koji je umetnut u jedinicu
ili glazbu na uređaju koji je priključen u USB
priključnicu.
Ono čime možete upravljati pomoću aplikacije
„SongPal” razlikuje se ovisno o spojenom uređaju.
Specifikacija i dizajn aplikacije mogu se promijeniti
bez prethodne obavijesti.
Download PDF

advertising