3-213-271-11(1)
Upute za uporabu
Mrežna audio komponenta s tvrdim
diskom
NAC-HD1E
Kako započeti s radom ..............................8
Slušanje glazbe ......................................... 20
Uporaba tvrdog diska (HDD)................ 26
Editiranje zapisa na HDD Jukeboxu... 54
Uporaba timera......................................... 67
Slušanje glazbe pohranjene na računalo
— Network Media ............................. 73
Povezivanja i podešavanja.................... 79
Dodatne informacije ............................... 97
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne stavljajte na uređaj posude s
tekućinom, npr. vaze.
Spojite uređaj na lako dostupnu zidnu
utičnicu. Ukoliko primijetite nepravilnost
u radu adaptera, odmah ga odspojite iz
napajanja.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor,
poput police za knjige ili ugradbenog
ormarića.
Ne izlažite baterije pretjeranoj toplini poput
izravnog sunca, otvorenog plamena i sl.
Presnažan zvuk iz slušalica može
uzrokovati oštećenja sluha.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj
proizvod povećava opasnost oštećenja vida.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod klase 1. Ova
oznaka se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
2
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima
za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži
snimljen DVD materijal na jednoj strani i
digitalni audio materijal na drugoj.
Međutim, budući da audio strana
DualDisc diska nije usklađena s Compact
Disc (CD) standardom, možda se neće
moći reproducirati u ovom uređaju jer ne
odgovaraju CD standardu.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijom zaštite od kopiranja
Na ovom uređaju je moguće reproducirati
diskove koji odgovaraju Compact Disc
(CD) standardu. U zadnje vrijeme postoji
mnogo diskova kodiranih tehnologijom
zaštite od kopiranja označenih od nekih
glazbenih kompanija. Imajte na umu da
između njih ima i inih diskova koji ne
odgovaraju CD standardu, te ih neće biti
moguće reproducirati na ovom uređaju.
3
Sadržaj
Uporaba tvrdog diska (HDD)
Prije upravljanja uređajem
Snimanje/importiranje na HDD .....26
Pročitajte sljedeće informacije......................7
Kako započeti s radom
Dijelovi i kontrole .................................. 8
Daljinski upravljač..............................................8
Glavni uređaj .................................................... 10
Osnovni postupci ................................12
Materijali koji se mogu snimati/
importirati .....................................................26
Podešavanje uređaj za snimanje/
importiranje .................................................28
Snimanje CD-a na HDD .................................30
Snimanje radijskog programa ....................31
Snimanje sa spojene vanjske
komponente ................................................32
Importiranje datoteka s USB uređaja za
pohranu .........................................................33
Importiranje datoteka iz dijeljene mape
na računalu...................................................33
Uključivanje uređaja ...................................... 12
Odabir jezika za prikaz informacija .......... 12
Odabir funkcije ................................................ 13
Uporaba izbornika.......................................... 13
Promjena načina prikaza.............................. 14
Unos teksta........................................................ 15
Reprodukcija s HDD Jukeboxa .......34
Podešavanje Sony pojačala .............17
Reprodukcija zapisa pomoću
funkcije x-DJ..........................................41
Podešavanje sata uređaja.................18
Ručno podešavanje sata uređaja.............. 18
Podešavanje sata spajanjem na
Internet— NTP............................................ 19
Slušanje glazbe
Provjera informacija o albumu ili zapisu ...35
Promjena načina izlistavanja.......................35
Ponavljanje reprodukcije •
Reprodukcija u slučajnom slijedu ........39
Traženje albuma ili zapisa ............................40
Kako radi x-DJ? .................................................41
Uporaba funkcije x-DJ ...................................42
Uporaba funkcije Music Surfin'...................43
Podešavanje funkcije x-DJ ...........................44
Prijenos x-DJ kanala........................................45
Funkcija 12 Tone Analysis ............................45
Prijenos audio podataka...................46
Reprodukcija CD-a ..............................20
Preuzimanje informacija o naslovu.......... 21
Provjera informacija za CD .......................... 22
Slušanje radijskog programa...........23
Odabir radijske postaje................................. 23
Pohranjivanje radijskih postaja ................. 24
Prikaz detaljnih informacija o radijskoj
postaji ............................................................ 24
Ponavljanje reprodukcije •
Reprodukcija u slučajnom
..............................................25
slijedu
4
Formati koji se mogu prenijeti ...................46
Podešavanje TRANSFER tipke.....................46
Prijenos zapisa na ''WALKMAN"
(ATRAC AD)...................................................47
Prijenos zapisa na USB uređaj za
pohranu .........................................................48
Prijenos zapisa na mobilni telefon............50
Prijenos zapisa na PSP ...................................51
Ostali postupci..................................................52
Brisanje albuma, zapisa ili playlista na
odredišnom uređaju .................................53
Editiranje zapisa na HDD
Jukeboxu
Uporaba timera
O funkcijama koje se mogu
izvoditi .....................................................54
Uporaba Sleep Timera .......................67
Traženje i preuzimanje informacija
o naslovu.................................................55
Uporaba Recording Timera..............69
Traženje i preuzimanje informacija o
albumu ...........................................................55
Traženje i preuzimanje informacija o
zapisu..............................................................55
Skupno traženje i preuzimanje
informacija za više zapisa ........................56
Kreiranje mape, grupe ili
playliste ...................................................56
Uporaba Wake Up Timera ................68
Snimanje radijskog programa pomoću
Recording Timera.......................................69
Snimanje s vanjske komponente
pomoću Recording Timera.....................69
Ostali postupci .................................................71
Slušanje glazbe pohranjene na
računalo — Network Media
Kreiranje mape .................................................56
Kreiranje grupe.................................................57
Kreiranje playliste ............................................57
Što je Network Media?.......................73
Promjena naslova ................................58
Razni načini reprodukcije.............................76
Prikaz informacija o playlistama ili
zapisima.........................................................77
Brisanje snimaka ..................................59
Premještanje snimaka.........................60
Dijeljenje snimljenih zapisa .............61
Kombiniranje snimljenih zapisa .....62
Konvertiranje audio formata
zapisa — Convert Format.................63
O serverima .......................................................73
Slušanje glazbe.....................................74
Korisna podešenja...............................77
Podešavanje za automatsko spajanje
na server........................................................77
Registriranje uređaja na VAIO računalo
— Podešavanje ograničenja
pristupa..........................................................78
Pohrana slikovnih datoteka .............64
Prije pohrane.....................................................64
Pohrana slikovne datoteke ..........................64
Registriranje željenih zapisa u
playliste ...................................................65
Registriranje trenutno reproduciranog
zapisa ..............................................................65
Registriranje više zapisa istovremeno......66
5
Povezivanja i podešavanja
Spajanje antene i pojačala ...............79
Mrežno povezivanje i
podešavanje ..........................................82
Spajanje uređaja na Internet ...................... 82
Podešavanje mreže........................................ 87
Podešavanje dijeljene mape....................... 91
Ostala podešenja .................................91
Podešenja prikaza........................................... 91
Podešavanje pripravnog stanja................. 92
Upravljanje sustavom ........................92
Kopiranje i obnavljanje audio
podataka....................................................... 92
Provjera sistemskih informacija................. 96
Ažuriranje sistemske aplikacije.................. 96
Formatiranje sustava ..................................... 96
Dodatne informacije
U slučaju problema.............................97
Mjere opreza ...................................... 105
O CD-ovima.....................................................106
O MP3 formatu ..............................................107
Tehnički podaci ................................. 108
Pojmovnik ........................................... 110
6
Prije upravljanja
uređajem
Isporučeni priručnici i njihov
sadržaj
A Vodič za brzo povezivanje i uporabu
Ovaj priručnik pruža minimum
potrebnih informacija za
povezivanje uređaja i upravljanja
njime. Najprije pogledajte ovaj
vodič kako biste podesili uređaj.
B Upute za uporabu
Ovaj priručnik sadrži cjelovita
objašnjenja različitih podešenja,
funkcija i postupaka mrežnog
povezivanja. Ovaj priručnik
također sadrži mjere opreza za
sigurnu uporabu uređaja.
C Internetska stranica podrške iz Sony
Europe
Pogledajte ovu Web stranicu za najnovije informacije i odgovore na najčešća pisanja (FAQ).
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Kako koristiti ovaj priručnik
Ovaj priručnik objašnjava kako upravljati uređajem
uz pretežnu uporabu daljinskog upravljača. Tipke i
kontrole na glavnom uređaju, koje imaju jednak ili
sličan naziv kao one na daljinskom upravljaču,
mogu se koristiti za izvođenje istih postupaka.
: Ova ikona označava HDD Jukebox
funkcije.
: Ova ikona označava CD funkcije.
: Ova ikona označava "WALKMAN"
Pročitajte sljedeće informacije
O tvrdom disku
Tvrdi disk se može lako oštetiti uslijed udarca i
vibracije, stoga se pridržavajte sljedećih mjera
opreza. Pogledajte str. 105 za detalje.
• Nemojte izlagati uređaj snažnim udarcima.
• Nemojte pomicati uređaj dok je kabel napajanja
spojen u zidnu utičnicu.
• Nemojte koristiti uređaj na mjestu izloženom
vibracijama ili na nestabilnoj površini.
• Nemojte pomicati uređaj ili odspajati kabel
napajanja dok uređaj snima ili je u tijeku
reprodukcija s njega.
• Nemojte pokušati sami zamijeniti ili nadograditi
tvrdi disk jer bi se mogao pokvariti.
Nije moguće obnoviti podatke izgubljene uslijed
oštećenja tvrdog diska.
Podaci snimljeni na tvrdi disk mogu se oštetiti
tijekom normalnog rada. Redovito koristite Back
Up funkciju uređaja kako biste pohranili podatke
na dodatno nabavljivi USB tvrdi disk ili u dijeljenu
mapu na vašem računalu.
Sony nije dužan kompenzirati gubitak podataka
uzrokovan oštećenjem tvrdog diska.
O snimanju
• Izvedite probno snimanje prije stvarnog
snimanja, osobito kad se radi o važnom
materijalu.
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala
uslijed nepravilnog rada ovog uređaja.
Kvarove koji nastanu uslijed normalne uporabe
uređaja će otkloniti Sony u skladu s uvjetima
navedenim u ograničenom jamstvu za ovaj
uređaj. Međutim, Sony neće biti odgovoran ni za
kakve probleme pri snimanju ili reprodukciji,
koji nastanu uslijed oštećenja ili kvara uređaja.
(ATRAC AD) funkcije.
: Ova ikona označava funkcije USB uređaja
za pohranu.
O prikazu informacija
Sadržaji izbornika prikazani u ovom priručniku
mogu se razlikovati od stvarnog prikaza sadržaja na
uređaju.
O uslugama koje se mogu koristiti kod
internetske veze
Imajte na umu da su usluge koje se temeljene na
Internetu podložne promjeni ili prekidu rada bez
prethodne najave.
7
Kako započeti s radom
Dijelovi i kontrole
Daljinski upravljač
SLEEP i TIMER tipke
• SLEEP tipka
Koristite je za podešavanje ili
potvrdu postavki sleep timera
(str. 67).
• TIMER tipka
Koristite je za podešavanje
timera (stranice 68 – 72).
FAVORITE tipka
Koristite je za dodavanje zapisa u
"Favorites" u playlisti (stranica 65).
DISPLAY tipka
Koristite je za promjenu informacija
o vremenu (proteklo vrijeme i
preostalo vrijeme).
.•PRESET–, >•PRESET+,
ALBUM+ i ALBUM– tipke
• . i > tipke
Za prelazak na početak zapisa.
• PRESET+ i PRESET– tipke
Koristite ih za odabir pohranjene
radijske postaje.
• ALBUM+ i ALBUM– tipke
Koristite ih za odabir albuma ili
grupe.
Tipke za upravljanje
Koristite ih u svim funkcijama za
izvođenje osnovnih postupaka.
• H (reprodukcija) tipka*
• m (pretraživanje naprijed) •
TUNING– i M (pretraživanje
natrag) • TUNING + tipke
• X (pauza) tipka
• x (zaustavljanje) tipka
8
@/1 (uključenje) tipka
Za uključenje uređaja (str. 12).
Tipke za odabir funkcije
Koristite ih za izravni odabir
funkcije. Tijekom pripravnog
stanja, ove tipke uključuju
uređaj i ujedno započinju
reprodukciju.
• HDDN tipka (stranice 13, 34)
• CDN tipka (stranice 13, 20)
• DIGITAL IN tipka (stranice
13, 32)
• ANALOG IN tipka (stranice
13, 32)
• FM/AM tipka (stranice 13,
23, 31)
• NETWORK MEDIA tipka
(stranice 13, 74)
• x-DJ tipka (stranice 13, 42)
AMPLIFIER @/1,
AMPLIFIER VOLUME+*
i AMPLIFIER VOLUME–
tipke
Ove tipke upravljaju samo
Sony pojačalima (str. 17).
• AMPLIFIER @/1 tipka
Koristite je za uključenje
spojenog pojačala.
• AMPLIFIER VOLUME + i
AMPLIFIER VOLUME–
tipke
Koristite ih za podešavanje
izlaza spojenog pojačala
kad je uključeno.
DIMMER tipka
HDD REC tipke
Za odabir jedne od dviju razina
svjetline zaslona.
Koristite ih za snimanje na
HDD Jukebox.
• HDD REC z (početak
snimanja) tipka (str. 30)
• HDD REC X (pauza
snimanja) tipka (str. 31)
• HDD REC x (zaustavljanje
snimanja) tipka (str. 30)
DELETE tipka
Brojčane*/slovne tipke
Koristite ih za odabir zapisa tijekom
reprodukcije ili za unos teksta.
• A•Y•M tipke
Koristite ih za odabir dodatnih
kanala za Music Surfin' tijekom
funkcije x-DJ (str. 43)
Koristite je u svakoj funkciji
za brisanje opcije (str. 59).
LIST tipka
Koristite je za odabir glavnog
prikaza i prikaza liste (str. 14).
FUNCTION tipka
SETUP tipka
Prikazuje izbornik Setup (str. 13).
Koristite je za podešavanje točnog
vremena, mreže i drugih
sistemskih postavki.
Prikazuje izbornik Function
(str. 13).
Koristite je za odabir izvora
zvuka.
OPTIONS tipka
BACK tipka
Koristite je za povratak na
prethodni prikaz (str. 14).
TRANSFER tipka
Koristite je za prijenos zapisa na
"WALKMAN" (ATRAC AD) ili
drugi prijenosni audio uređaj
(str. 47).
Prikazuje izbornik Option
(str. 13).
Opcije izbornika će se
razlikovati prema odabranoj
funkciji.
Tipke za upravljanje
izbornikom
Koristite ih za odabir opcija
izbornika i unos podešenja
izbornika (str. 13).
• M, m, < i , tipke
Koristite ih za odabir opcije
izbornika ili za promjenu
podešenja.
• ENTER tipka
Koristite je za unos podešenja.
Zvjezdica (*) označava tipke koje imaju ispupčenu točku (tipka broja "5", tipka
AMPLIFIER VOLUME + i tipka H (reprodukcija)).
9
Glavni uređaj
Tipke za upravljanje izbornikom
@/1 (uključenje) tipka
Za uključenje ili isključenje
uređaja (stranica 12).
Koristite ih za odabir opcija izbornika i
unos podešenja izbornika (stranica 13).
• M, m, < i , tipke
Koristite ih za odabir opcije izbornika ili
za promjenu podešenja.
• ENTER tipka
Koristite je za unos podešenja.
TRANSFER tipka
Z tipka
Otvara i zatvara uložnicu
diska (stranica 20).
Koristite je za prijenos zapisa na
"WALKMAN" (ATRAC AD) ili drugi
prijenosni audio uređaj (stranica 47).
Uložnica diska
Koristite je za stavljanje CD-a
(stranica 20).
ON/STANDBY indikator
Boja označava status napajanja uređaja.
• Zelena: Uređaj je uključen ili analizira
podatke snimljene glazbe. (Pogledajte
"Funkcija 12 Tone Analysis" na stranici 45.)
• Crvena ili narančasta: Uređaj je u pripravnom
stanju.
PHONES priključnica
Koristite je za spajanje
slušalica.
Tipke za upravljanje
Koristite ih u svim funkcijama za
izvođenje osnovnih postupaka.
• X (pauza) tipka
• x (zaustavljanje) tipka
Senzor daljinskog
upravljača
Osvjetljenje
• Svijetli dok je uređaj uključen.
• Trepće sporo kad uređaj analizira glazbene
podatke snimljene na HDD Jukebox.
10
Tipke za odabir funkcije
Koristite ih za izravni odabir funkcije. Tijekom
pripravnog stanja, ove tipke uključuju uređaj i
ujedno započinju reprodukciju.
• HDDN tipka (stranice 13, 34)
• CDN tipka (stranice 13, 20)
• FM/AM tipka (stranice 13, 23, 31)
• x-DJ tipka (stranice 13, 42)
FUNCTION tipka
Prikazuje izbornik
Function (stranica 13).
Koristite je za odabir
izvora zvuka.
SETUP tipka
TIMER indikator
Označava status timera
(stranice 68, 69).
Prikazuje izbornik
Setup (str. 13).
Koristite je za
podešavanje točnog
vremena, mreže i
drugih sistemskih
postavki.
HDD z i HDD X tipke
• Koristite ih za snimanje na HDD Jukebox.
• HDD z (početak snimanja) tipka (stranica 30)
• HDD X (pauza snimanja) tipka (stranica 31)
USB priključnica
Koristite je za povezivanje s USB uređajem za pohranu, "WALKMAN"
(ATRAC AD) ili drugim prijenosnim uređajem (stranice 47 – 51).
BACK tipka
Koristite je za povratak na prethodni prikaz (stranica 14).
PHONE LEVEL (MIN/MAX) kontrola
Koristite je za podešavanje izlaznog signala za spojene slušalice.
OPTIONS tipka
Prikazuje izbornik Option (str. 13). Opcije izbornika će se
razlikovati prema odabranoj funkciji.
11
Osnovni postupci
Uključivanje uređaja
1
Spojite kabel napajanja u zidnu
utičnicu.
Uređaj se automatski uključi, izvede
početna podešavanja, i zatim se isključi.
2
Pritisnite @/1 (uključenje).
Uređaj se uključi.
UPOZORENJE
Odabir jezika za prikaz informacija
Za prikaz informacija možete odabrati
engleski, francuski, njemački, talijanski ili
španjolski.
1
Pritisnite SETUP
Pojavi se izbornik Setup.
2
Pritisnite M/m za odabir [Screen
setting] i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir jezika.
3
Pritisnite M/m za odabir željenog
jezika iz [Language] i pritisnite ENTER.
Nemojte odspajati kabel napajanja dok uređaj
izvodi početna podešavanja. U protivnom možete
uzrokovati probleme u radu uređaja
Za isključenje uređaja
Pritisnite tipku @/1 na daljinskom
upravljaču ili glavnom uređaju. Uređaj se
možda neće isključiti odmah. Ako se ne
isključi, to znači da analizira glazbene
podatke na HDD-u (tvrdi disk) (pogledajte
"Funkcija 12 Tone Analysis" na str. 45).
Dok uređaj analizira glazbene podatke,
osvjetljenje sporo trepće. Ako želite
poništiti analizu i odmah isključiti uređaj,
pritisnite tipku x. Ako želite ponovno
uključiti uređaj, pritisnite tipku @/1.
Savjet
Ovaj uređaj ima dva načina pokretanja: Brzo
pokretanje i Standardno pokretanje. Pogledajte
"Podešavanje pripravnog stanja" na str. 92 za
detalje.
12
4
Prikaz
Raspoloživi jezici
English
engleski
Français
francuski
Deutsch
njemački
Italiano
talijanski
Español
španjolski
Pritisnite M/m/</, za odabir
[Execute] i pritisnite ENTER.
Izbornik se prikaže na odabranom
jeziku.
Napomena
Kad promijenite jezik prikaza, također se promijeni
jezik unosa (str. 15).
Savjet
Pogledajte "Lista znakova za unos" (str. 112) kako
biste vidjeli koje znakove možete koristiti.
Za odabir funkcije iz izbornika
Function
Odabir funkcije
Za izravni odabir funkcije
1
Pritisnite FUNCTION.
Pojavi se izbornik Function.
2
Odaberite funkciju tipkama
M/m/</,, i zatim pritisnite ENTER.
Odabrana funkcija postane aktivna.
Za odabir
(funkcije)
Pritisnite (tipka za
odabir funkcije)
CD
CDN
Za isključenje izbornika Function
HDD JUKEBOX
HDDN
Pritisnite FUNCTION ili BACK prije pritiska tipke
ENTER. Izbornik Function nestane.
FM/AM
FM/AM
DIGITAL IN
DIGITAL IN
ANALOG IN
ANALOG IN
NETWORK MEDIA
NETWORK MEDIA
x-DJ
x-DJ
Uređaj se uključi i reprodukcija počne u
odabranoj funkciji.
Uporaba izbornika
Ovaj uređaj ima tri izbornika: izbornik
Function, izbornik Option i izbornik Setup.
Koristite te izbornike za podešavanje
snimanja, načina reprodukcije i drugih
postavki.
1
Pritisnite željenu tipku izbornika
(FUNCTION, OPTIONS, ili SETUP).
Uređaj otvori odgovarajući izbornik.
2
Pritisnite M/m/</, za odabir
željene opcije.
3
4
Pritisnite ENTER.
Za podešavanje druge opcije,
ponovite korake 2 i 3.
13
Za poništenje postupka
Pritisnite BACK.
Izbornik Function
Promjena načina prikaza
Postoje dva način prikaza: glavni prikaz i
prikaz liste.
Prikaže se kad pritisnete tipku FUNCTION.
Koristite ovaj izbornik za odabir funkcije.
Pritisnite LIST više puta za odabir glavnog
prikaza ili prikaza liste.
Glavni prikaz
Izbornik Option
Prikaže se kad pritisnete tipku OPTIONS.
Opcije prikazane u ovom izborniku će se
razlikovati prema odabranoj funkciji ili
načinu prikaza.
To je normalan prikaz, s informacijama
koje se odnose na trenutno odabrani zapis.
Naziv zapisa
Naziv albuma
Naziv izvođača
Izbornik Setup
Prikaz liste
Prikaže se kad pritisnete tipku SETUP.
Koristite ovaj izbornik za podešavanje
sustava. Ovaj izbornik se može odabrati u
bilo kojem trenutku.
Ovaj mod prikazuje sadržaj odabranog
direktorija. Sljedeći primjer pokazuje
sadržaj direktorija zapisa.
Ikone direktorija
Ikona zapisa
Pojavi se lista sadržaja u odabranom
direktoriju.
14
Ikona direktorija
zapisa
O ikonama zapisa
Daljinski upravljač
Različiti formati zapisa imaju različite
ikone zapisa.
Ikona
Format zapisa
ATRAC
MP3
Linear PCM
Za funkcije FM/AM, ANALOG IN,
DIGITAL IN i x-DJ nema prikaza liste.
O ikonama direktorija
Kad se krećete između različitih direktorija
pritiskom tipke < ili ,, ikona
pripadajućeg direktorija u gornjem dijelu
zaslona je osvijetljena kako biste znali koji
direktorij je trenutno odabran (direktorij
albuma, grupe, zapisa, itd.).
Ikona (primjer)
Direktorij
Zapisi
Grupe
Unos teksta
Možete unijeti tekst kod imenovanja zapisa
ili radijskih postaja, ili kod izvođenja
mrežnih podešenja.
Za odabir jezik unosa
Odaberite jezik unosa kako biste unosili
znakove na tom jeziku.
Dok je na zaslonu prikazan izbornik za unos
teksta (ova stranica), otvorite izbornik Option i
odaberite [Language] – [(željeni jezik)].
Savjeti
A Brojčane/slovne tipke
Pritisnite tipku sa željenim slovom
(ABC, DEF, itd.). Pritisnite više puta
dok se ne pojavi željeno slovo.
B CLEAR tipka
Pritisnite ovu tipku za brisanje upravo
unesenog slova.
C a/A tipka
Pritisnite ovu tipku za odabir malih ili
velikih slova.
D i tipka
Pritisnite ovu tipku prije pritiska tipke
ENTER za prelazak na prethodni znak.
E CHARACTER tipka
Ovaj tipka odabire vrstu znaka. Svaki
put kad pritisnete ovu tipku, vrste
znakova izmjenjuju se na sljedeći
način:
• Kad je za unos odabran engleski jezik:
[Engleski alfanumerički znakovi] t
[Engleski alfanumerički znakovi
(uključujući prijeglase)] t [Brojevi]
t...
• Kad je za unos odabran neki drugi
jezik (ne engleski):
[Alfanumerički znakovi na
odabranom jeziku] t [Brojevi] t ...
• Promjenom jezika unosa ne mijenja se jezik
prikaza informacija (str. 12).
• Pogledajte "Lista znakova za unos" (str. 112) kako
biste vidjeli koje znakove možete koristiti.
Nastavlja se {
15
F M/m/</,/ENTER tipke
• M/m/</, tipke
Koristite ove tipke za pomicanje
kursora.
• ENTER tipka
Pritisnite ovu tipku za unos teksta ili
podešenja.
Izbornik za unos teksta
• Kad je za unos odabran neki drugi
jezik (ne engleski):
Prikaz
Vrsta znakova
a/0
Mala/velika slova (uključujući
prijeglase) i brojevi
A/0
Velika/mala slova (uključujući
prijeglase) i brojevi
0
Brojevi
E Oznaka načina unosa teksta (pisanje
preko/umetanje)
F Oznaka broja unesenih znakova
Ovaj dio pokazuje [Broj unesenih
znakova / Maksimalan broj znakova].
Jedan uneseni znak zauzima 1 bajt.
Postupak unosa teksta
A Područje za unos teksta
Prikazuje uneseni tekst.
B Paleta znakova
Prikazuje raspoložive znakove.
C Oznaka jezika unosa
Prikazan je odabrani jezik unosa (str. 15).
D Oznaka vrste znakova
Svaki put kad pritisnete tipku
CHARACTER, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
• Kad je za unos odabran engleski jezik:
16
Prikaz
Vrsta znakova
a/0
Mala/velika slova engleske
abecede i brojevi
A/0
Velika/mala slova engleske
abecede i brojevi
à/0
Mala/velika slova engleske
abecede (uključujući
prijeglase) i brojevi
À/0
Velika/mala slova engleske
abecede (uključujući
prijeglase) i brojevi
0
Brojevi
Tekst možete unositi isporučenim
daljinskim upravljačem, kao što biste to
činili i na svome mobilnom telefonu.
1 Pritisnite CHARACTER više puta za odabir
željene vrste znakova.
2 Pritisnite odgovarajuće brojčane/slovne
tipke za unos željenih znakova.
3 Pritisnite ENTER za unos natipkanog teksta.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće:
Povratak na
prethodno stanje
Pritisnite BACK.
Pomak kursora
Pritisnite M/m/</,.
Unos velikih/malih
slova ("A" ili "a")
Pritisnite a/A, ili pritisnite
odgovarajuću brojčanu/
slovnu tipku više puta.
Unos simbola
(npr., $)
Otvorite izbornik Option,
odaberite [Input simbol], i
zatim odaberite željeni
simbol.
Promjenu načina
unosa teksta (pisanje
preko/umetanje)
Otvorite izbornik Option i
odaberite [Insert] ili
[Overwrite].
Za uporabu istog teksta na
drugom mjestu – Copy/Cut/Paste
1 Otvorite izbornik Option, odaberite [Edit] –
[Copy] ili [Cut], i zatim pritisnite ENTER.
2 Pritisnite </, za odabir početnog slova
teksta koji će se kopirati ili "izrezati", i zatim
pritisnite ENTER.
3 Pritisnite </, za odabir posljednjeg
slova teksta koji će se kopirati ili "izrezati", i
zatim pritisnite ENTER.
Ako ste odabrali [Cut], odabrani tekst je
izbrisan iz rečenice.
4 Pomaknite kursor na mjesto gdje želite
prenijeti tekst.
5 Otvorite izbornik Option, odaberite [Edit] –
[Paste], i zatim pritisnite ENTER.
Odabrani tekst je unesen na tom mjestu.
Odabrani tekst će se umetnuti bez brisanja
postojećeg teksta čak i kad je odabran
"Overwrite" način unosa.
Podešavanje Sony
pojačala
Isporučeni daljinski upravljač možete
koristiti za upravljanje Sony pojačalom
(uključenje/isključenje i podešavanje
glasnoće).
Brojčane
tipke
(1 – 4)
Pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku
(1 – 4) dok držite AMPLIFIER @/1 za
odabir Sony pojačala.
Pritisnite
Vrsta pojačala
AMPLIFIER @/1 Sony stereo pojačalo ili
prijemnik
i1
AMPLIFIER @/1 Sony mini/mikro sustav
i2
AMPLIFIER @/1 Sony AV prijemnik,
višekanalno pojačalo, ili
i3
kućno kino
AMPLIFIER @/1 Sony kućno kino
i4
( Tvorničko podešenje)
Napomena
Možete promijeniti kôd daljinskog upravljača kako
biste isporučeni daljinski upravljač mogli koristiti s
višekanalnim pojačalom ili kućnim kinom. Ako ne
znate koju vrstu Sony pojačala imate, pokušajte
odabrati svaki od četiriju navedenih kodova kako
biste pronašli odgovarajući. Ovaj daljinski
upravljač možda neće biti kompatibilan s nekim
Sonyjevim proizvodima.
17
Podešavanje sata
uređaja
Vrijeme sata uređaja potrebno je podesiti
točno kako bi funkcije radile pravilno. Sat
možete podesiti ručno ili spajanjem na
Internet.
Ručno podešavanje sata uređaja
1
Otvorite izbornik Setup, odaberite
[Clock setting], i zatim pritisnite ENTER.
8
Odaberite [Standard] ili [Summer
time] za postavku [Summer time].
9
Odaberite [Apply] i pritisnite ENTER.
Vrijeme se prikaže u [Current time].
10Odaberite [Close] i pritisnite ENTER.
Napomena
Kad se pojavi izbornik za podešavanje vremena
nakon uključenja uređaja, automatski će nestati
ako neko vrijeme ne izvedete nikakav postupak.
Ako vrijeme nije podešeno točno, podesite ga u
izborniku Setup.
Za promjenu formata datuma i
vremena
Možete odabrati M/D/Y, D/M/Y, ili Y/M/
D format za datum i 12-satni ili 24-satni
format za vrijeme.
1 Otvorite izbornik Setup, odaberite [Screen
setting], i zatim pritisnite ENTER.
2 Odaberite format datuma i vremena.
18
2
Odaberite [Online auto-sync clock
setting] i pritisnite ENTER.
3
4
Odaberite [Off] i pritisnite ENTER.
5
Pritisnite </, za odabir godine/
mjeseca/dana, i pritisnite M/m za
podešavanje vrijednosti.
Datum je podešen redoslijedom
godina, mjesec i dan.
Odaberite [Date input] i pritisnite
ENTER.
6
Pritisnite </, za odabir sata/
minute, pritisnite M/m za
podešavanje vrijednosti, i zatim
pritisnite ENTER.
7
Odaberite željeni grad u postavci
[Time zone].
Ako se željeni grad ne pojavljuje u
[Time zone], odaberite grad koji je u
istoj vremenskoj zoni kao željeni grad.
Kod odabira formata datuma:
Odaberite [MM/DD/YYYY],
[DD/MM/YYYY], ili [YYYY/MM/DD] za
podešavanje formata datuma.
Kod odabira formata vremena:
Odaberite [HH:MM] (24-satni sustav) ili
[HH: MM AM/PM] (12-satni sustav) za
podešavanje formata vremena.
3 Odaberite [Execute] i pritisnite ENTER.
Podešavanje sata spajanjem na
Internet— NTP
Sat uređaja možete podesiti spajanjem
uređaja na NTP (Network Time Protocol)
server na Webu.
Prije uporabe ove funkcije izvedite
potrebna mrežna podešavanja (str. 82).
1
Otvorite izbornik Setup, odaberite
[Clock setting], i zatim pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje sata
uređaja.
2
Odaberite [Online auto-sync clock
setting] i pritisnite ENTER.
3
4
Odaberite [On] i pritisnite ENTER.
5
Unesite naziv servera i pritisnite
ENTER.
Za detalje o unosu teksta, pogledajte
"Unos teksta" na str. 15.
6
Odaberite željeni grad u [Time zone].
Ako se željeni grad ne pojavljuje u
[Time zone], odaberite grad koji je u
istoj vremenskoj zoni kao željeni grad.
7
Odaberite [Standard] ili [Summer
time] za postavku [Summer time].
8
Odaberite [Apply] i pritisnite ENTER.
Sat je automatski podešen.
9
Odaberite [Close] i pritisnite ENTER.
Za vraćanje naziva servera na
tvorničko podešenje
U koraku 5 pritisnite tipku CLEAR više
puta sve dok se ne izbriše naziv servera.
Za poništenje postupka
Pritisnite BACK.
Napomene
• Uređaj možda neće moći ostvariti povezivanje na
NTP server ako internetske postavke nisu
izvedene pravilno.
• Ako koristite proxy server, prijenos podataka se
možda neće prosljeđivati na NTP server. U tom
slučaju se obratite svom Internet provideru.
Odaberite [Server name] i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za unos teksta. Ako
se prikaže [NtpServer], uređaj se spaja
na podešeni server. Ako je naziv server
točan, prijeđite na korak 6.
19
Slušanje glazbe
Reprodukcija CD-a
O indikatorima CD reprodukcije
Naziv zapisa ili
naziv datoteke
Informacije o vremenu
Indikator (proteklo vrijeme)
reprodukcije
Ovaj uređaj može reproducirati audio CD
i CD-R/RW diskove koji sadrže MP3
audio zapise. Pogledajte str. 106 za detalje
o diskovima koje je moguće reproducirati.
Pogledajte str. 80 za detalje o spajanju
pojačala.
Način reprodukcije
Naziv albuma ili naziv mape
Odabran način
izlistavanja
Naziv izvođača
Savjet
1
Podesite preklopku izvora na pojačalu
na funkciju za ovaj uređaj.
2
Pritisnite Z i stavite disk u uložnicu.
Uložnica diska se otvori.
Funkcija prikaza informacija o CD reprodukciji ne
podržava prikaz ID3 informacija s MP3 diskova. Za
prikaz tih informacija otvorite izbornik Option i
odaberite [Display] – [ID3 info] (str. 22).
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće:
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu reprodukcije
Pritisnite X. Pritisnite X
ponovno ili H za
nastavak reprodukcije.
Uložnica diska se zatvori kad ponovno
pritisnete Z.
Uređaj automatski počne tražiti
informacije o naslovu za taj disk. Ako
je uređaj spojen na Internet,
informacije o naslovu kojih nema u
bazi podataka ovog uređaja preuzet će
se s Weba (str. 82).
Pronalaženje dijela
zapisa
Pritišćite m ili M
tijekom reprodukcije i
otpustite na željenom
mjestu.
Odabir zapisa
Pritisnite M/m (M/m/
</, za MP3 disk) za
odabir zapisa.
Pritisnite CDN.
Počne reprodukcija.
Uređaj detektira format (audio CD ili
CD-R/RW s MP3 audio zapisima) i
automatski odabire odgovarajući mod.
Ako disk sadrži dva formata, trebat
ćete promijeniti mod ručno (str. 21).
Odabir albuma
(samo MP3 disk)
Pritisnite ALBUM+ ili
ALBUM– za odabir
albuma.
Vađenje diska
Pritisnite Z na glavnom
uređaju.
Stavite disk s naljepnicom prema gore.
3
20
Odabir prethodnog/ Pritisnite . ili >
sljedećeg zapisa
tijekom reprodukcije.
Za odabir zapisa brojčanim
tipkama
1 Pritisnite brojčanu tipku dok je prikazana
lista zapisa (direktorija zapisa).
Pojavi se prozor za unos broja zapisa. Izravno
unesite broj zapisa.
Za ručnu promjenu audio CD ili
MP3 moda
Ako disk sadrži dva formata zapisa (audio
CD i MP3), trebate odabrati format koji će
se reproducirati.
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Mode switch] – [Audio CD] ili [MP3].
Preuzimanje informacija o naslovu
Za brojeve zapisa od 10 naviše, pritisnite
brojčanu tipku za svaku znamenku.
Npr., za 124: Pritisnite [1], [2] i [4].
2 Pritisnite ENTER.
Ponovno se pojavi glavni prikaz i uređaj
započne reprodukciju odabranog zapisa.
Napomena
Dok je uređaj u MP3 modu, zapis se ne može
odabrati brojčanim tipkama kad je prikazan
direktorij albuma.
Za promjenu prikaza informacija
o vremenu
Pritisnite DISPLAY više puta tijekom reprodukcije.
Za informacije o vremenu izmjenjuje se
proteklo vrijeme i preostalo vrijeme.
Proteklo vrijeme
Prikazuje proteklo vrijeme
trenutno reproduciranog
ili pauziranog zapisa.
Preostalo vrijeme Prikazuje preostalo vrijeme
trenutno reproduciranog
ili pauziranog zapisa.
( Tvorničko podešenje)
Savjet
Za promjenu informacija o vremenu možete
također koristiti izbornik Option.
Otvorite izbornik Option i odaberite [Display] –
[Time] – [Elapsed time] ili [Remaining time].
Ovaj uređaj ima bazu podataka s određenom
količinom informacija o CD-ovima, a koje
omogućuje Gracenote® usluga za prepoznavanje glazbe. Ako je uređaj spojen na
Internet (str. 82), ova funkcija omogućuje
vam da s Weba preuzmete informacije o
naslovu kojeg nema u bazi podataka.
Gracenote® usluga za prepoznavanje glazbe
pruža iz svog servera s online bazom
podataka o naslovima informacije kao što
je naziv albuma, naziv izvođača i naziv
zapisa.
Napomena
Ova funkcija ne podržava preuzimanje informacija
za podatkovne CD-ove.
Ručno preuzimanje informacija o
naslovu
Ovaj uređaj automatski preuzima
informacije o naslovu kod svakog ulaganja
CD-a. Međutim, te informacije možete
preuzeti ručno.
1 Dok je uređaj zaustavljen, otvorite izbornik
Option i odaberite [Title info] – [Obtain].
Uređaj počne tražiti informacije o naslovu,
zatim prikazuje rezultate traženja.
2 Provjerite rezultate traženja i odaberite
[Obtain].
Informacije o naslovu se preuzimaju s Weba.
Ako pritisnete H umjesto [Obtain], počinje
reprodukcija CD-a.
21
Preuzimanje različitih informacija o
naslovu
Odaberite online [Search] dok su prikazani rezultati
pretraživanja. Uređaj ponovno počne tražiti
informacije o naslovu i ažurira rezultate traženja
ako nešto pronađe. Rezultati traženja će se ažurirati
čak i ako uređaj pronađe iste informacije.
Za brisanje informacija o naslovu
Otvorite izbornik Option i odaberite [Title info]
– [Clear].
Za promjenu podešenja za
preuzimanje informacija o naslovu
1 Otvorite izbornik Option i odaberite
[Setting] – [Obtain title info].
Savjet
Ako nisu preuzete informacije o naslovu, pojave se
CD TEXT informacije. CD TEXT podaci su
pohranjeni samo na diskovima koji podržavaju CD
TEXT standard.
Provjera informacija za CD
1
Dok je uređaj zaustavljen, odaberite
željeni zapis iz prikaza liste.
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Display] – [Album info] ili [Track info].
Album info1)
Prikažu se detaljne
informacije o albumu
(Album details prikaz).
Track info1)
Prikažu se detaljne
informacije o odabranom
zapisu (Track details
prikaz).
ID3 info
Prikažu se ID 3 tag
informacije za odabrani
MP3 zapis (Track (ID3)
details prikaz).
2 Odaberite željeno podešenje za [Auto title
labeling].
1)
On
Uređaj preuzima informacije o
naslovu automatski kod svakog
ulaganja CD-a.
Off
Uređaj ne preuzima informacije
o naslovu automatski.
Samo za audio CD-ove.
( Tvorničko podešenje)
3 Odaberite [Close].
Za provjeru cijelog teksta naziva naslova,
izvođača, žanra ili albuma2), pritisnite M/m
za odabir odgovarajućeg odjeljka i pritisnite
ENTER.
Pritisnite M/m za pomicanje prikaza.
Kad je prikazano više rezultata
pretraživanja CD
Odaberite željene informacije iz liste.
Za prikaz informacija o zapisima za
album
Odaberite album iz prikazane liste.
Za podešavanje jezika s
prioritetom za prikaz CD TEXT
informacija
Odaberite jezik za opciju [CD TEXT
display].
Promjenom jezika prikaza informacija (str.
12) također se mijenja ovo podešenje na
isti jezik.
22
2)
Pojavljuje se samo u Track (ID3) details
prikazu.
Slušanje radijskog
programa
O indikatorima radijskog prijema
Naziv postaje*
Frekvencija
Pogledajte str. 80 za detalje o spajanju
pojačala.
Programski broj
Način ugađanja
* Ako postaja pruža RDS (Radio Data System)
usluge, bit će prikazane raspoložive RDS
informacije (samo na Europskim modelima).
Savjeti
Odabir radijske postaje
1
Podesite preklopku izvora na pojačalu
na funkciju za ovaj uređaj.
2
Pritisnite FM/AM, ili otvorite izbornik
Function i odaberite [FM/AM].
3
Pritisnite FM/AM više puta za odabir
FM ili AM.
4
Odaberite radijsku postaju.
Ručno
ugađanje
• Ako se kod FM stereo emitiranja čuje šum,
otvorite izbornik Option i odaberite [Setting] –
[FM mode] – [Monaural]. Prijem više neće biti
stereo, ali će biti čišći. Za povratak na stereo
prijem, izvedite isti postupak i odaberite [Auto
stereo].
• Za bolji prijem radijskog programa pokušajte
promijeniti smjer ili položaj antene. Primjerice,
smjestite antenu pored ili izvan prozora. Ako se
prijem ne poboljša, savjetujemo vam spajanje
dodatno nabavljive vanjske antene.
Pritisnite TUNING +/– više
puta sve dok se ne pojavi
frekvencija željene radijske
postaje.
Automatsko Pritisnite i zadržite TUNING
+/–. Pretraživanje se zaustavi
ugađanje
automatski kad uređaj ugodi
postaju. Za poništenje
traženja pritisnite x.
Ako postoje pohranjene
Ugađanje
pohranjenih postaje, pritisnite M/m ili
PRESET +/– za odabir jedne
postaja
od njih.
23
Pohranjivanje radijskih postaja
Za pohranu FM postaje
1 Uključite FM/AM funkciju i odaberite FM.
2 Otvorite izbornik Option i odaberite [Store
preset].
3 Odaberite programski broj.
4 Odaberite [Station] i unesite naziv radijske
postaje.
Ako radijska postaja kojoj pristupite u ovom
koraku sadrži RDS (Radio Data System)
informacije, uređaj će prikazati te informacije
u odjeljku za naziv postaje. Za uporabu ove
funkcije, podesite [Indic. priority] na [RDS].
Ako postaja nema RDS usluge, u odjeljku za
naziv postaje bit će prikazan samo naziv
postaje unesen u ovom koraku.
5 Odaberite [Frequency] i podesite
frekvenciju tipkama M/m.
Ako odaberete [Auto-tuning] iz padajućeg
izbornika [Tuning mode], pretraživanje se
izvodi automatski sve dok uređaj ne pronađe
neku od postaja.
6 Odaberite [Apply].
Savjet
Ako podesite [Indic. priority] na [Station], no ne
unesete nikakav naziv postaje u koraku 4, u
odjeljku za naziv postaje pojavljivat će se RDS
informacije kad god ih postaja emitira.
Za pohranu AM postaje
1 Uključite FM/AM funkciju i odaberite AM.
2 Otvorite izbornik Option i odaberite [Store
preset].
3 Odaberite programski broj.
4 Odaberite [Station] i unesite naziv radijske
postaje.
24
5 Odaberite [Frequency] i podesite
frekvencija tipkama M/m.
Ako odaberete [Auto-tuning] iz padajućeg
izbornika [Tuning mode], pretraživanje se
izvodi automatski sve dok uređaj ne pronađe
neku od postaja.
6 Odaberite [Apply].
Za pohranu druge postaje
Ponovite postupak od koraka 3.
Savjet
Za promjenu FM stereo prijema u mono prijem
radi poboljšanja kvalitete prijema, odaberite [FM
mode] u izborniku za pohranu postaja i odaberite
[Monaural]. Za povratak na stereo prijem,
odaberite [Auto stereo]. Ovaj odabir se spremi kao
dio podešenja pohranjene postaje.
Prikaz detaljnih informacija o radijskoj
postaji
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Detail info].
Za prikaz cijelog teksta informacija,
pritisnite M/m kako biste odabrali odjeljak
sa željenim opcijama.
Ponavljanje reprodukcije • Reprodukcija
u slučajnom slijedu
Možete slušati zapise u slučajnom slijedu
(shuffle) ili jedan zapis više puta (repeat).
1
Dok je uređaj zaustavljen tijekom CD
funkcije, otvorite izbornik Option i
odaberite [Setting] – [Play mode].
Lista podešenja
Način reprodukcije
Kontinuirano
(bez oznake)
U slučajnom
redoslijedu
Uređaj reproducira sve
zapise redoslijedom s CD-a.
Uređaj reproducira sve
zapise u slučajnom
redoslijedu.
( Tvorničko podešenje)
Ponavljanje
Isključeno
(bez oznake)
Ponavljanje reprodukcije je
isključeno.
Uključeno
Uređaj ponavlja sve zapise
na CD-u.
Zapis
Uređaj ponavlja samo
jedan zapis.
( Tvorničko podešenje)
2
3
Odaberite opciju koju želite podesiti.
4
Odaberite [Close].
Podešenja se prikažu na zaslonu.
Podesite svaku opciju.
U padajućem izborniku odaberite i
podesite svaku opciju (prikazane u
"Lista podešenja" u nastavku).
Ponavljanje
Način reprodukcije
25
Uporaba tvrdog diska
(HDD)
Snimanje/importiranje na HDD
Možete snimati ili importirati zapise s raznih izvora zvuka na HDD Jukebox.
Materijali koji se mogu snimati/importirati
Možete snimati ili importirati zapise iz sljedećih izvora.
CD
Radio
Vanjski
uređaj
CD
FM/AM
ANALOG IN HDD
DIGITAL IN1) JUKEBOX
HDD
JUKEBOX
Tipka/izbornik koji HDD REC z
je potrebno koristiti tipka
HDD REC z
tipka
HDD REC z
tipka
Izbornik
Option
([Import])
Izbornik
Option
([Import])
Jedinica za
snimanje/
importiranje
–
–
Mapa
Mapa
Funkcija
Dijeljena
mapa na
računalu
Audio format koji je Linear PCM/ Linear PCM/ Linear PCM/ MP3/Linear
moguće odabrati
ATRAC/MP3 ATRAC/MP3 ATRAC/MP3 PCM2)/
tijekom snimanja/
ATRAC2)
importiranja
MP3/Linear
PCM2)/
ATRAC2)
Bit rate koji je
moguće odabrati
tijekom snimanja/
importiranja
Isti kao kod
izvora
1)
2)
26
Zapis/album
USB uređaj
za pohranu
Bit rate koji
odgovara
odabranom
audio formatu
Bit rate koji
odgovara
odabranom
audio formatu
Bit rate koji
Isti kao kod
odgovara
izvora
odabranom
audio formatu
DIGITAL IN snimanje nije moguće ako digitalni signal* iz izvora sadrži zaštite protiv digitalnog
kopiranja.
(*: Poput signala s digitalno snimljenih MD-ova ili DAT kaseta sa zaštićenim materijalima ili s digitalnih
TV prijemnika s emisijama koje su postaje zaštitile.)
Samo zapisi s ekstenzijom ".oma" i bez zaštite od kopiranja.
O audio formatima
Možete odabrati format audio podataka koji će se pohraniti na HDD Jukebox. Budući da
količina podataka koji se mogu prenijeti te kompatibilnost prijenosa s uređajem ili diskom
ovise o audio formatu, trebali biste odabrati odgovarajući format za svoju konfiguraciju.
Linear PCM
ATRAC
ATRAC3
MP3
ATRAC3plus
Kompresija
Bez kompresije
(Kvaliteta zvuka je
jednaka onoj kod
audio CD-ova)
Oko 1/10 Linear Oko 1/20 Linear Oko 1/10 Linear
PCM podataka
PCM podataka
PCM podataka
Raspoložive funkcije
editiranja
Edit info
Delete
Move
Divide
Combine
Convert format
Edit info
Delete
Move
Divide
Combine
Edit info
Delete
Move
Divide
Combine
Edit info
Delete
Move
Uređaji* na koje je
moguće prenijeti
audio podatke
"WALKMAN"
(ATRAC AD)
"WALKMAN
(ATRAC AD)
PSP
"WALKMAN
(ATRAC AD)
PSP
"WALKMAN"
(ATRAC AD)
USB uređaji za
pohranu
* Za kompatibilne modele pogledajte internetsku stranicu podrške iz Sony Europe,
http://support.sony-europe.com/ (samo za korisnike u Europi).
27
Podešavanje uređaj za snimanje/
importiranje
Lista podešenja
Format/Bit rate
Sljedeća tablica prikazuje raspoložive
audio formate kod snimanja na HDD i
pripadajući bit rate (tj. količina podataka).
Format
Bit rate
ATRAC3
66kbps
105kbps
132kbps
ATRAC3plus
48kbps
64kbps
256kbps
Linear PCM
1
Otvorite izbornik Option za
odgovarajuću funkciju i odaberite
[Setting] – [Record].
–
MP3
96kbps
128kbps
160kbps
192kbps
256kbps
Kad je odabrana CD funkcija
( Tvorničko podešenje)
Monitor sound
Kod snimanja audio CD-a na HDD,
možete pratiti zvuk dok se snima. U tom
slučaju, reprodukcija zvuka se zaustavi kad
i snimanje.
2
3
4
Odaberite opciju koju želite podesiti.
On
(kontinuirano)
Podesite svaku opciju.
U padajućem izborniku odaberite i
podesite svaku opciju (prikazane u
"Lista podešenja" u nastavku).
Zvuk se reproducira
kontinuirano od prvog
zapisa.
On
(Intro
reprodukcija)
Čuje se prvih nekoliko
sekundi svakog zapisa, od
prvog zapisa do zadnjeg.
(Kad snimanje prijeđe na
sljedeći zapis, Sound
monitor reprodukcija
također prijeđe na sljedeći
zapis.)
Odaberite [Close].
Off
Praćenje zvuka je
isključeno. Snimanje se
izvodi brže nego uz
praćenje zvuka.
( Tvorničko podešenje)
28
Track mark
Tijekom snimanja s funkcijom FM/AM,
ANALOG IN, ili DIGITAL IN, automatski
se dodaju oznake zapisa. Moguće je
podesiti interval između oznaka zapisa.
Kad je opcija "Track mark" podešena na
"Auto" tijekom funkcije FM/AM, uređaj
razlikuje između glazbe i govora i dodaje
oznaku zapisa između njih.
LEVEL SYNC razina (samo funkcije
FM/AM i ANALOG IN)*
Možete podesiti razinu detekcije ulaznog
signala pri kojoj se automatski dodaje
oznaka zapisa.
Raspon podešenja:
–96dB to 0dB
–50.0dB
FM/AM
every 10 min
every 30 min
every 60 min
Uređaj dodaje oznaku
zapisa automatski u
podešenim vremenskim
intervalima.
every 120 min
Ako uređaj teško
prepoznaje razinu
sinkronizacije zbog šuma,
podesite višu razinu.
Razina je tvornički
podešena na –50.0 dB.
( Tvorničko podešenje)
* Funkcija se može koristiti samo kad je opcija
"Track mark" podešena na "LEVEL SYNC".
Napomena
LEVEL SYNC
Uređaj dodaje oznaku
zapisa prema razini ulaznog
signala.
Kad snimate putem priključnice DIGITAL IN,
razina sinkronizacije je automatski fiksirana na –
84.0 dB.
Auto
Uređaj dodaje oznaku
zapisa između glazbe i
govora.
SMART SPACE (samo funkcije ANALOG
IN i DIGITAL IN)
( Tvorničko podešenje)
On
ANALOG IN i DIGITAL IN*
every 10 min
every 30 min
every 60 min
Uređaj dodaje oznaku
zapisa automatski u
podešenim vremenskim
intervalima.
every 120 min
LEVEL SYNC
Uređaj dodaje oznaku
zapisa prema razini ulaznog
signala.
( Tvorničko podešenje)
* Kad snimate s CD-a, MD-a ili DAT kasetofona
putem priključnice DIGITAL IN, oznake zapisa
se dodaju u podešenim vremenskim intervalima i
kad god se pojavljuju u izvoru.
Off
Kad nema ulaza zvuka 3 sekunde ili
duže, SMART SPACE funkcija
zamijeni ovaj interval prazninom od
3 sekunde. Uređaj automatski
pauzira snimanje kad nema ulaza
zvuka 30 sekundi ili duže, i
zaustavlja snimanje kad nema ulaza
zvuka 10 minuta ili duže. Uređaj
detektira tihe dijelove prema
podešenju LEVEL SYNC razine.
SMART SPACE funkcija se ne
koristi.
( Tvorničko podešenje)
Napomena
Kad snimate s CD-a, MD-a ili DAT kasetofona
putem priključnice DIGITAL IN, SMART SPACE
funkcija je automatski podešena na "Off".
29
Auto title (samo funkcije ANALOG IN i
DIGITAL IN)*
On
Off
Uređaj automatski dobiva
informacije o naslovu prema valnom
obliku zapisa.
Auto title se ne koristi.
( Tvorničko podešenje)
* Funkcija se može koristiti samo kad je opcija
"Track mark" podešena na "LEVEL SYNC".
Za promjenu odredišta snimanja
na HDD-u
Kod snimanja zapisa s CD-a, radija ili vanjske
komponente, možete odabrati odredište (prikazano
u nastavku) iz [Setting] – [Rec destination] u
izborniku Option.
My library
Folder
Ovo odredište je tvorničko
podešenje.
U padajućem izborniku
prikaže se lista mapa s HDD
Jukeboxa.
Za kreiranje nove mape,
odaberite [New folder].
Snimanje CD-a na HDD
Ovaj odjeljak objašnjava kako snimati
audio CD na HDD Jukebox. Možete
odabrati snimanje pojedinačnih zapisa ili
svih zapisa.
Za snimanje svih zapisa s CD-a
1 Otvorite izbornik Function i odaberite [CD].
Možete podesiti sljedeće opcije u izborniku
Option za CD funkciju (stranice od 28 do ove
stranice).
• Format
• Bit rate
• Monitor sound
• Odredište snimanja
2 Stavite CD u uložnicu diska.
Uređaj automatski preuzme i prikaže
informacije o naslovu za CD (str. 21).
3 Pritisnite HDD REC z.
Snimanje započinje.
Zapi koji se snima
i proteklo vrijeme
Odredišna mapa
i album (grupa)
( Tvorničko podešenje)
Napomene
• Podešenja snimanja nije moguće promijeniti dok
je snimanje u tijeku ili pauzi.
• "SMART SPACE" i "LEVEL SYNC level" se može
koristiti samo za zapise od 16 sekundi ili duže.
• Podešenje odredišta snimanja nije moguće
promijeniti dok je snimanje u tijeku ili pauzi.
Savjet
Moguće je podesiti zasebno odredište snimanja za
funkcije CD, FM/AM, ANALOG IN i DIGITAL IN.
Naziv i proteklo
vrijeme praćenog
zapisa (samo kad
je podešena opcija
"Monitor sound")
Preostalo vrijeme
snimanja na HDD
Ikona formata, bit ratea
i sound monitora
Kad snimanje završi, prikaz na zaslonu se
automatski promijeni u glavni prikaz funkcije
CD.
Za poništenje snimanja pritisnite HDD REC z.
30
Za odabir i snimanje
pojedinačnih zapisa
1 Otvorite izbornik Function i odaberite [CD].
Možete podesiti sljedeće opcije u izborniku
Option za CD funkciju (stranice 28 – 30).
• Format
• Bit rate
• Monitor sound
• Odredište snimanja
Snimanje radijskog programa
Ovaj odjeljak objašnjava kako snimati s
radija na HDD Jukebox.
1
2 Stavite CD u uložnicu diska.
3 Pritisnite HDD REC X dok se ne pojavi
glavni prikaz.
Zapisi označeni kvačicama ; će se snimati.
Pritisnite FM/AM, ili otvorite izbornik
Function i odaberite [FM/AM].
Možete podesiti sljedeće opcije u
izborniku Option funkcije FM/AM
(stranice 28 – 30).
• Format
• Bit rate
• Track mark*
• LEVEL SYNC razina
• Odredište snimanja
* Pogledajte "Automatsko prepoznavanje
glazbe i govora" (str. 32) za detalje.
4 Odaberite zapise koji će se snimati.
Pritisnite ENTER za uklanjanje kvačice ; za
zapise koji se neće snimati.
5 Pritisnite HDD REC z.
Snimanje započinje.
Savjet
Za odabir svih zapisa, otvorite izbornik Option i
odaberite [Select track] – [Select all]. Za poništenje
odabira svih zapisa, odaberite [Select track] –
[Clear all].
2
3
4
5
Pritisnite FM/AM za odabir FM ili AM.
Ugodite radijsku postaju (str. 23).
Pritisnite HDD REC z.
Snimanje započinje.
Pritisnite HDD REC x.
Snimanje se zaustavi.
Za pauzu snimanja pritisnite HDD
REC X.
Savjet
Tijekom snimanja, oznaka zapisa se dodaje kad god
pritisnete tipku HDD REC (za "Track mark"
podešenje koje nije "Auto"). Oznake zapisa mogu se
samo dodati za zapise s minimalnim trajanjem od
16 sekundi.
31
Automatsko prepoznavanje
glazbe i govora (za Radio Music i
Radio Talk kanale)
2
Pritisnite ANALOG IN ili DIGITAL IN za
odabir funkcije.
Možete podesiti sljedeće opcije u
izborniku Option u funkcijama
ANALOG IN i DIGITAL IN (stranice
28 – 30).
• Format
• Bit rate
• Track mark
• LEVEL SYNC razina
• SMART SPACE
• Auto title
• Odredište snimanja
3
Ako odaberete funkciju DIGITAL IN,
pritisnite </, za odabir [Coaxial] ili
[Optical] u glavnom prikazu.
4
Započnite reprodukciju izvora
spojenog na pojačalo.
5
Pritisnite HDD REC z.
Snimanje započinje.
6
Pritisnite HDD REC x.
Snimanje se zaustavi.
Prikaz na zaslonu se automatski
promijeni u glavni prikaz nakon
zaustavljanja snimanja i preuzimanja
informacija o naslovu (samo kad je
opcija "Auto title" podešena na "On" i
"Track mark" podešena na "LEVEL
SYNC").
Za pauzu snimanja, pritisnite HDD
REC X.
Kad je opcija "Track mark" podešena na
"Auto" u funkciji FM/AM, uređaj razlikuje
između glazbe i govora pa snima te
sadržaje u različite zapise.
[glazba] [govor] [glazba] [govor]
Kad reproducirate sadržaje s HDD
Jukeboxa, možete reproducirati samo
glazbu ili govorni dio promjenom liste
(stranice 35 i 38).
Napomena
Čak i kad je opcija "Track mark" podešena na
"Auto" , uređaj možda neće moći savršeno
razlikovati između glazbe i govora, ovisno o zvuku.
Savjeti
• Kod snimanja s opcijom "Track mark"
podešenom na "Auto", naslovi zapisa će sadržati
[T] (govor) ili [M] (glazba), datum, vrijeme
početka snimanja i naziv radijske postaje (ili
valno područje i frekvenciju ako nije registriran
nikakav naziv):
• Kod snimanja s opcijom "Track mark"
podešenom na "Auto", snimljeni sadržaji se
kategoriziraju kao Radio Talk ili Radio Music
kanal u funkciji x-DJ.
Snimanje sa spojene vanjske
komponente
Na HDD Jukebox možete snimati
analogne ili digitalne materijale s vanjske
komponente (kao što je gramofon ili MD
rekorder) spojene na uređaj ili na pojačalo.
Pogledajte str. 80 za detalje o spajanju
pojačala.
1
32
Odaberite vanjsku komponentu
(izvor) s koje želite snimati na
pojačalu.
Za podešavanje ulazne razine (samo
kad je komponenta spojena na
ANALOG IN priključnicu)
Možete promijeniti ulaznu razinu na
uređaju. Kad je ulazna razina niska (kao
što je to kod snimanja s prijenosnog
uređaja putem priključnice ANALOG IN),
podesite osjetljivost na [High sens.].
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Setting] – [Switch In sens.] – [Normal] ili
[High sens.].
Savjeti
• Tijekom snimanja, oznaka zapisa se dodaje kad
god pritisnete tipku HDD REC z. Oznake zapisa
mogu se dodati samo za zapise s minimalnim
trajanjem od 16 sekundi.
• Kad je opcija "Auto title" podešena na "Off",
snimit će se datum i vrijeme snimanja.
Importiranje datoteka s USB uređaja
za pohranu
Možete importirati audio datoteke s USB
uređaja za pohranu na HDD Jukebox.
1
Otvorite izbornik Function i odaberite
[HDD JUKEBOX].
2
Spojite USB uređaj za pohranu na USB
priključnicu na uređaju.
Također pogledajte korisnički
priručnik uređaja za pohranu.
3
4
5
6
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Import] – [USB storage].
Ako se pojavi izbornik medija za
pohranu, odaberite odgovarajući
medij.
Ako spojeni USB uređaj za pohranu
ima samo jednu memorijsku jedinicu,
tada se izbornik medija za pohranu ne
pojavljuje.
Odaberite albume za importiranje.
Odabrani albumi su označeni s ;.
Možete ukloniti kvačicu ponovnim
pritiskom tipke ENTER.
Odaberite [Import].
Importiranje datoteka iz dijeljene
mape na računalu
Kad je uređaj spojen na mrežu,
možete na HDD Jukebox importirati
audio datoteke iz dijeljenih mapa na vašem
računalu.
Za to je potrebno unaprijed podesiti mapu
za dijeljenje (str. 91).
1
Otvorite izbornik Function i odaberite
[HDD JUKEBOX].
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Import] – [PC shared folder].
3
Odaberite dijeljenu mapu postupkom
iz koraka 1 – 3 opisanog u nastavku.
1 Odaberite jednu od sljedećih opcija.
PC name
Naziv računala ili IP
adresa (do 15 slova/
brojeva)
Share name
Dijeljeni naziv unesen
kod podešavanja mape za
dijeljenje (str. 91)
User name
Korisničko ime koje se
koristilo za pristup
računalu kad je mapa
podešena za dijeljenje
Password
Potrebno je samo kad je
za dijeljenu mapu
unesena zaporka.
2 Unesite tekst koji odgovara opciji
odabranoj u koraku 1.
Za detalje o unosu teksta, pogledajte "Unos
teksta" na str. 15.
3 Odaberite [Connect].
Napomene
• Možete importirati maksimalno 10 000 zapisa
odjednom (str. 99).
• Ako su spojena dva USB uređaja za pohranu na
obje priključnice (stražnju i prednju)
istovremeno, uređaj spojen na prednju
priključnicu ima prednost.
Nastavlja se {
33
4
Odaberite albume za importiranje.
Odabrane opcije će biti označene s ;.
Možete ukloniti kvačicu ponovnim
pritiskom tipke ENTER.
5
Odaberite [Import].
Reprodukcija s HDD
Jukeboxa
Napomena
Možete importirati maksimalno 10 000 zapisa
odjednom (str. 99).
Za provjeru naziva računala (kad
koristite Windows XP Professional)
1
Prijeđite na Start izbornik i odaberite [Control
Panel] – [System], otvorite prozor Properties, i
zatim kliknite karticu [Computer Name] te
pogledajte naziv računala u [Full computer name].
Podesite preklopku izvora na pojačalu
na funkciju za ovaj uređaj.
2
Pritisnite HDDN.
Počne reprodukcija.
Reprodukcija započinje od zadnjeg
reproduciranog ili snimljenog zapisa.
Za provjeru IP adrese (kad koristite
Windows XP Professional)
Prijeđite na Start izbornik i odaberite [Control
Panel] – [Network connection], odaberite mrežu
koju koristite, i zatim kliknite karticu [Support] te
pogledajte IP addresu.
O indikatorima HDD Jukebox
reprodukcije
Naziv zapisa
Informacije o vremenu
(proteklo vrijeme)
Oznaka reprodukcije
Naziv albuma, itd.
Naziv izvođača
Ostali postupci
34
Za
Učinite sljedeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X. Pritisnite X
ponovno ili H za
nastavak reprodukcije.
Traženje
određenog dijela
zapisa
Pritisnite i zadržite
m/M tijekom
reprodukcije, i otpustite je
na željenom dijelu.
Za
Učinite sljedeće
Odabir prethodnog/ Pritisnite ./>
sljedećeg zapisa
tijekom reprodukcije.
Odabir zapisa
Pritisnite M/m/</, za
odabir zapisa. Ili pritisnite
odgovarajuću brojčanu
tipku, i zatim pritisnite
ENTER (str. 21).
Odabir albuma
Pritisnite ALBUM+ ili
ALBUM–.
Odabir prikaza
informacija o
vremenu
Tijekom reprodukcije
pritisnite DISPLAY za
prikaz proteklog ili
preostalog vremena, ili
otvorite izbornik Option i
odaberite [Display] –
[Time] – [Elapsed time]
ili [Remaining time]
(str. 21).
Promjena načina izlistavanja
Zapisi s HDD Jukeboxa mogu se prikazati
na različite načine; prema informacijama
pohranjenim za svaki zapis. Zapisi
prikazani u određenom "načinu
izlistavanja" (prema izvođaču, albumu,
žanru, itd.) mogu se reproducirati
uzastopce prikazanim redoslijedom.
1
Otvorite izbornik Function i odaberite
[HDD JUKEBOX].
Napomena
Prikazuje trenutno odabrani
način izlistavanja
Ne možete odabrati zapis pomoću brojčanih tipaka
ukoliko nije prikazan direktorij zapisa (str. 14).
2
Provjera informacija o albumu ili zapisu
1
Odaberite album ili zapis koji želite
provjeriti.
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Display] – [Album info] ili [Track info].
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Mode switch] – [(izlistavanje)], ili
pritisnite < više puta za odabir
direktorija "Mode", i zatim odaberite
željeni način izlistavanja.
Uređaj prelazi na odabrani način
izlistavanja (prema izvođaču, albumu,
žanru, itd.). Pritiskom tipke </,
mijenja se direktorij svakog načina
izlistavanja. Struktura direktorija (vrsta
liste) za svaki način izlistavanja je
prikazana u tablici na str. 36.
Napomena
Za provjeru cijelog teksta naslova,
izvođača ili žanra, odaberite
odgovarajući odjeljak i pritisnite
ENTER.
Ovisno o vrsti liste, možda neće moći biti prikazani
svi zapisi.
35
Način
izlistavanja
Sadržaj i struktura direktorija
(vrsta liste)
Za promjenu redoslijeda sadržaja
u listi — Sort
Album
Albumi
[Lista albuma] – [Lista zapisa]
Možete promijeniti redoslijed prikaza
stavki u listi.
Izvođač
Izvođači
[Lista izvođača] – [Lista albuma]
– [Lista zapisa]
[Display] – [Sort] – [(kriterij sortiranja)].
Vrsta liste
Kriterij sortiranja
Album
Datum: od novijeg
prema starijem
Žanr
Žanrovi
[Lista žanrova] – [Lista albuma]
– [Lista zapisa]
Izvor
snimanja
Izvori snimanja
[Lista izvora snimanja] – [Lista
albuma] – [Lista zapisa]
Izvor snimanja:
CD
Radio
ANALOG IN
DIGITAL IN
Import file
Izvođač
ABC...
Žanr
ABC...
Mapa
Mape
[List mapa] – [Lista grupa] –
[Lista zapisa]
( Tvorničko podešenje)
* Sadržaji se prikazuju prema redoslijedu slova,
brojeva i simbola.
Playlista
Lista "Favorites" i drugih
playlista
[Lista playlista] – [Lista zapisa]
( Tvorničko podešenje)
Primjeri lista prikazanih za svaki način
izlistavanja navedeni su na stranicama 37
i 38.
36
1 Odaberite listu koju želite sortirati.
2 Otvorite izbornik Option i odaberite
Date: od starijeg prema
novijem
ABC...*
ZYX...
ZYX...
ZYX...
Napomena
Sadržaji se ne mogu sortirati u načinu prikaza
prema mapama ili playlistama.
[Način izlistavanja: primjer 1]
U sljedećem primjeru, CD je snimljen u "My library" mapu na HDD. Prvi i treći zapis su dodani u
"Favorites".
Prikaz prema žanru
CD "GJ & Friends"
Br.
Naziv zapisa
zapisa
Naziv izvođača
Žanr
1
GJ
POP
Fox tail
2
Jukebox hero
Alzeeebra
ROCK
3
Summer'07
Fern
JAZZ
4
Grids
VETCH
ROCK
5
KISS
Fern
POP
Nakon što se zapisi snime, redoslijed
prikazanih zapisa će se promijeniti pri
svakoj uporabi drukčijeg načina
izlistavanja, kao što je vidljivo iz tablica u
nastavku.
Direktorij
žanra
― Direktorij
albuma
JAZZ
― GJ & Friends ― Summer'07
POP
― GJ & Friends
ROCK
― GJ & Friends
― Direktorij
zapisa
Prikaz prema izvoru snimanja
Direktorij
izvora
snimanja
― Direktorij
albuma
CD
― GJ & Friends
― Direktorij
zapisa
Prikaz prema albumima
Direktorij albuma
— Direktorij zapisa
GJ & Friends
Prikaz prema mapi
Direktorij
mape
― Direktorij
― Direktorij
grupe (albuma)
zapisa
My library
― GJ & Friends
Prikaz prema izvođaču
Direktorij
izvođača
― Direktorij
albuma
Alzeeebra
― GJ & Friends ― Jukebox hero
Fern
― GJ & Friends
GJ
― GJ & Friends ― Fox tail
VETCH
― GJ & Friends ― Grids
― Direktorij
zapisa
Prikaz prema playlisti
Direktorij playliste
― Direktorij zapisa
Favorites
37
[Način izlistavanja: primjer 2]
Ovaj primjer pokazuje snimanje FM GJ-BAY emisije 15. siječnja, 2007., od 14:00 do 14:30 s
opcijom "Track mark" podešenom na "Auto".
Uvod (glazba i govor)
Reklama
Govor
Glazba
Prikaz prema izvođaču
Direktorij
izvođača
― Direktorij
albuma
― Direktorij zapisa
GJ-BAY
[MUSIC]
Govor
Glazba
Sadržaji su snimljeni kao jedan album od
početka do kraja.
Album: 15/1/2007 14:00 FM GJ-BAY
1 [M] 15/1/2007 14:00 FM GJ-BAY
GJ-BAY
[TALK]
Prikaz prema žanru
Direktorij
žanra
― Direktorij
albuma
― Direktorij zapisa
Radio
[MUSIC]
2 [T] 15/1/2007 14:03 FM GJ-BAY
3 [M] 15/1/2007 14:08 FM GJ-BAY
4 [T] 15/1/2007 14:13 FM GJ-BAY
Radio
[TALK]
5 [M] 15/1/2007 14:16 FM GJ-BAY
Napomene
• Glazbeni dio koji se odvija 30 sekundi ili više,
prepoznaje se kao glazba.
• Ako se govor i glazba preklapaju, uređaj obično
prepozna cijeli taj dio kao glazbu.
Snimljeni materijal je prikazan za svaki
način izlistavanja kao što je vidljivo iz
tablica u nastavku.
Prikaz prema albumu
Direktorij
albuma
15/1/2007
14:00 FM
GJ-BAY
38
― Direktorij zapisa
Prikaz prema izvoru snimanja
Direktorij
izvora
snimanja
― Direktorij
albuma
Radio
― 15/1/2007-1
14:00 FM...
― Direktorij
zapisa
Ponavljanje reprodukcije •
Reprodukcija u slučajnom slijedu
Zapise možete slušati u slučajnom
redoslijedu (shuffle reprodukcija), ili
možete jedan zapis slušati više puta
(ponavljanje reprodukcije).
1
Dok je uređaj zaustavljen u HDD
JUKEBOX funkciji, otvorite izbornik
Option i odaberite [Setting] – [Play
mode].
Lista podešenja
Način reprodukcije
Kontinuirana
(bez oznake)
Shuffle
Uređaj redom reproducira
zapise iz odabrane liste.
Uređaj reproducira zapis iz
odabrane liste u slučajnom
redoslijedu.
( Tvorničko podešenje)
Dio koji se reproducira
Zapisi koji će se reproducirati ovise o
odabranom načinu izlistavanja (str. 35).
Odabrani Dio koji se Uređaj
način
reproducira
izlistavanja
Album
2
3
4
Odaberite opciju koju želite podesiti.
Podesite svaku opciju.
U padajućem izborniku odaberite i
podesite svaku opciju (prikazane u
"Lista podešenja" u nastavku).
Izvođač
Odaberite [Close].
Podešenja se pojave u glavnom prikazu.
Žanr
Album
Reproducira sve
zapise u
odabranom
albumu.
Sve
Reproducira sve
zapise u listi
albuma.
Album
Reproducira sve
zapise u
odabranom
albumu.
Izvođač
Reproducira sve
zapise odabranog
izvođača.
Sve
Reproducira sve
zapise u listi
izvođača.
Album
Reproducira sve
zapise u
odabranom
albumu.
Žanr
Reproducira sve
zapise za odabrani
žanr.
Sve
Reproducira sve
zapise u listi
žanrova.
Ponavljanje
Dio koji se reproducira
Način reprodukcije
Nastavlja se {
39
Odabran
Dio koji se Uređaj
način
reproducira
izlistavanja
Izvor
snimanja
Mapa
Playlista
Album
Reproducira sve
zapise u
odabranom
albumu.
Izvor
snimanja
Reproducira sve
zapise snimljene iz
odabranog izvora
snimanja.
Sve
Reproducira sve
zapise u listi izvora
snimanja.
Grupa
Reproducira sve
zapise u odabranoj
grupi.
Mapa
Reproducira sve
zapise u odabranoj
mapi.
Sve
Reproducira sve
zapise u listi mapa.
Lista
Reproducira sve
zapise u odabranoj
playlisti.
Sve
Reproducira sve
zapise koji su
registrirani u
playlistama.
( Tvorničko podešenje)
Ponavljanje
Možete tražiti albume ili zapise na HDD
Jukeboxu. Ova funkcija se može koristiti
samo kad je odabran mod mapa te je
uređaj zaustavljen.
1
Dok je uređaj zaustavljen, otvorite
izbornik Option i odaberite [Mode
switch] – [Folder].
Uređaj prelazi na mod mapa.
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Search] – [grupa] (album) ili [Track].
3
Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za unos ključne
riječi.
4
Unesite ključnu riječ (naziv albuma ili
naziv zapisa koji se traži).
5
Odaberite [Search].
Započinje traženje.
Nakon završetka traženja, prikaže se
rezultat.
Isključeno
(bez oznake)
Ponavljanje reprodukcije je
isključeno.
Za prikaz albuma ili zapisa iz
prikazanih rezultata
Uključeno
Uređaj ponavlja sve zapise
u dijela odabranog za
reprodukciju.
Odaberite album ili zapis.
Zapis
Uređaj ponavlja samo jedan
zapis.
( Tvorničko podešenje)
40
Traženje albuma ili zapisa
Za povratak na izbornik
pretraživanja
Odaberite [Input].
Reprodukcija zapisa pomoću funkcije x-DJ
Funkcija x-DJ automatski analizira zapise na HDD Jukeboxu i kategorizira ih u 23 kanala
prema njihovim značajkama. Možete koristiti x-DJ za reprodukciju zapisa koji odgovaraju
određenom raspoloženju ili dobu dana; primjerice, zapisa za buđenje koji se reproduciraju
ujutro, zapisa koji opuštaju, ili zapisa koji djeluju poticajno. x-DJ može također sabrati
zapise prema izvođaču i razdoblju.
Kako radi x-DJ?
x-DJ koristi Sonyjevu funkciju 12 Tone Analysis te analizira značajke zapisa koji su
snimljeni ili importirani na HDD Jukebox i kategorizira ih u 23 kanala. Jedan zapis može
biti uključen u dva ili više kanala. Iz tih kanala možete prelaziti na dodatne kanale za
ARTIST, YEAR i MOOD koristeći funkciju nazvanu "Music Surfin'".
Lista x-DJ kanala
CH.
Kategorija
1 Basic
2 Basic
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Basic
Basic
Basic
Basic
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Style
Style
Style
Style
Style
Style
At Home
At Home
At Home
Workout
Workout
Workout
Extra
Naziv kanala
Opis
Recommended
Recommended: Morning
Recommended: Noon
Recommended: Afernoon
Recommended: Night
Recommended: Midnight
Favorites
Zapis preporučen za svaki dio dana
Shuffle All
Newly Added
Radio Music*
Radio Talk*
Upbeat
Mellow
Energized
Relaxed
Lounge
Jazzy
Classical
Retro
Electronic
Urban
Good Morning
Good Night
Party Time
Walking
Running
Cool down
Explore
100 zapisa sabranih nasumično iz Favorites u
playlisti.
100 zapisa sabranih nasumično iz HDD-a
100 najnovijih snimljenih zapisa
Glazbeni zapis snimljen s radija
Govorni zapis snimljen s radija
Vedri, veseli, živahni zapisi
Blagi, melankolični zapisi
Ritmični, hard rock zapisi
Spori, lagani zapisi
Veseli, pop zapisi (bossa nova, itd.)
Jazzy zapisi
Klasični zapisi
Zapisi s retro ugođajem
Tehno i trance zapisi
Ritmični rap, R&B i soul zapisi
Veseli, živahni zapisi
Mirni, tihi zapisi
Ritmični, veseli zapisi
Zapis za šetnju
Zapis za jogging
Ambijentalni zvukovi i drugi zapisi
Druge vrste zapisa
Ti kanali su prikazani čak i kad nema primjenjivih zapisa (tvorničko podešenje).
* Zapisi snimljen iz funkcije FM/AM smještaju se u Radio Music ili Radio Talk kanal ako je opcija "Track
mark" bila podešena na "Auto" tijekom snimanja.
41
Lista Music Surfin' tipaka
Tipka na
Naziv
daljinskom kanala
upravljaču
Opis
A
ARTIST
Zapisi istog izvođača
Y
YEAR
Zapisi iz istog
razdoblja
M
MOOD
Zapisi sličnog
ugođaja
3
Pritisnite </, za odabir željenog
zapisa unutar kanala.
Svaki put kad pritisnete </,, uređaj
reproducira glavni dio odabranog
zapisa.
Ako pritisnete ENTER, uređaj
započinje reprodukciju odabranog
zapisa od njegova početka.
Ostali postupci
Uporaba funkcije x-DJ
1
Pritisnite x-DJ, ili otvorite izbornik
Function i odaberite [x-DJ].
Pojavi se izbornik za odabir kanala i
uređaj reproducira glavni dio
prikazanog zapisa.
Za
Učinite sljedeće:
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu reprodukcije
Pritisnite X. Pritisnite X
ponovno ili H za
nastavak reprodukcije.
Traženje dijela
zapisa
Pritisnite i zadržite
m/M tijekom
reprodukcije, i otpustite
na željenom dijelu.
Odabir prethodnog/
sljedećeg zapisa
Pritisnite ./> za
odabir zapisa.
Savjet
Kad je odabran Radio Music ili Radio Talk kanal,
uređaj reproducira zapis od početka, ne glavni dio.
Napomena
Ovisno o značajkama zapisa, uređaj ga može
smjestiti u kanal različit od vaše vlastite prosudbe,
ili uređaj može odabrati pogrešan dio kao glavni
dio zapisa.
2
42
Pritisnite M/m za odabir kanala.
Uređaj reproducira glavni dio prvog
zapisa u odabranom kanalu.
Uporaba funkcije Music Surfin'
2
Ako pritisnete tipku A, Y, ili M pri
reprodukciji kanala u funkciji x-DJ, uređaj
kreira sljedeći privremeni kanal iz zapisa
na HDD Jukeboxu.
• A tipka: ARTIST kanal koji sadrži zapise
trenutno odabranog izvođača.
• Y tipka: YEAR kanal koji sadrži zapis iz
istog razdoblja kao trenutno odabrani
zapis.
• M tipka: MOOD kanal koji sadrži zapise
ugođaja sličnog ugođaju trenutno
odabranog zapisa.
Kad pritisnete tipku A
Kad pritisnete tipku Y
Primjerice, ako pritisnete tipku A dok
slušate svog omiljenog izvođača, uređaj
sabire sve zapise tog izvođača i stavlja ih u
privremeni kanal kako biste ih mogli
slušati.
1
Reproducirajte kanal u funkciji x-DJ.
Pritisnite A, Y ili M.
Na zaslonu se pojavi pripadajući kanal.
Kad pritisnete tipku M
3
Pritisnite </, za odabir zapisa i
pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija.
Za povratak na normalni x-DJ kanal iz
Music Surfin', pritisnite M/m ili BACK.
Kanali koji se mogu odabrati
43
Napomene
• U YEAR kanal će uređaj sabrati samo zapise s
informacijama o godini njihova objavljivanja.
• Godina prikazana za zapis stavljen u YEAR kanal
možda neće nužno biti godina njegova prvog
objavljivanja. To je stoga što upotrijebljene
informacije odgovaraju CD-u koji sadrži dotični
zapis ili album.
Pri reprodukciji zapisa u funkciji x-DJ, pritisnite
FAVORITE.
Zapis je registriran na Favorites kanal.
Istovremeno je također registriran na
"Favorites" u HDD Jukeboxu.
Savjet
Za skrivanje nepotrebnih zapisa
Zapisi u YEAR kanalu su prikazani prema
njihovim datumima objavljivanja na sljedeći način.
• 1900 – 1949:
Zapisi su sabrani i prikazani kao "before 1949".
• 1950 – 1989:
Zapisi su sabrani prema desetljećima. Primjerice,
zapis iz 1960 – 1969 su sabrani i prikazan kao
"1960's".
• od 1990 do sada:
Zapisi su sabrani u trogodišnje skupine (tj.,
godina objavljivanja trenutno odabranog zapisa
plus prethodna i sljedeća godina). Primjerice, ako
odaberete zapis objavljen 1995, zapisi iz 1994 –
1996 su sabrani i prikazani kao "around 1995".
Možete sakriti nepotrebne zapise koji su
registrirani u funkciji x-DJ kako se ne bi
pojavljivali u kanalu. Međutim, ti zapisi se
ne mogu ukloniti ili premjestiti u drugi
kanal.
Podešavanje funkcije x-DJ
Za podešavanje kanala koji će biti
odabran kad se pokrene funkcija
1 Otvorite izbornik Option i odaberite
[Setting] – [Basic].
2 Odaberite [Startup CH] – [Previous CH] ili
[Recommended (CH.1)].
Previous CH
x-DJ započinje sa zadnjim
odabranim kanalom.
Recommended
(CH.1)
x-DJ započinje s
Recommended kanalom.
( Tvorničko podešenje)
44
Za registriranje zapisa u
Favorites kanal
1 Reproducirajte zapis koji želite sakriti.
2 Pritisnite DELETE.
Pojavi se pop-up prozor.
3 Odaberite [Yes].
Za ponovni prikaz skrivenih zapisa,
otvorite izbornik Option i odaberite [Hide
track] – [Release] – [Current channel] ili
[All channels]. Odaberite [Yes] u pop-up
prozoru.
Napomena
Zapisi u kanalima 1 – 6 ne mogu se sakriti.
Za sakrivanje nepotrebnih kanala
1 Otvorite izbornik Option i odaberite
[Setting] – [Channel display].
Pojavi se lista kanala i uređaj reproducira
glavni dio zapisa u odabranom kanalu.
2 Odznačite kanal koji želite sakriti.
Za ponovni prikaz skrivenog kanala,
provjerite kanal pritiskom tipke ENTER.
Prijenos x-DJ kanala
Funkcija 12 Tone Analysis
Možete registrirati kanal na HDD Jukebox
kao playlistu i zatim prenijeti playlistu na
"WALKMAN" (ATRAC AD). Za playlistu
koja će se prenijeti na "WALKMAN"
(ATRAC AD) može se odabrati
maksimalno 50 zapisa (u odabranom
kanalu).
Sonyjeva 12 Tone Analysis tehnologija
omogućuje uređaju da analizira značajke
zapisa na HDD Jukeboxu i kategorizira ih
u 23 kanala prema njihovu ugođaju. Kad je
pet zapisa sabrano u određeni kanal,
uređaj prikazuje taj kanal.
Automatska analiza se izvodi dok je uređaj
u pripravnom stanju. Dok uređaj analizira,
ON/STANDBY indikator svijetli zeleno i
osvjetljenje sporo trepće. Uređaju treba
oko 15 minuta za analiziranje 60-minutnog
albuma. Ako snimite veliki broj glazbenih
zapisa odjednom, trebat će više vremena
da ih uređaj analizira.
1
Reproducirajte zapis u kanal koji
želite prenijeti.
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Convert to playlist].
Pojavi se pop-up prozor.
3
Odaberite [Execute].
Pojavi se pop-up prozor.
4
Odaberite [Close].
Kanal je registriran kao playlista.
5
Izvedite postupak iz "Prijenos audio
podataka" (stranice 46 – 48) za
prijenos playliste na "WALKMAN"
(ATRAC AD).
Napomena
Ne možete prenijeti playlistu na "WALKMAN"
(ATRAC AD) u "brzom modu". Prijenos izvodite u
"standardnom modu".
Savjet
Registrirane playliste možete vidjeti odabirom
moda playlista u HDD JUKEBOX funkciji. Playliste
su prikazane prema nazivu kanala i datumu
registracije.
Napomena
Nemojte odspajati kabel napajanja dok uređaj
analizira sadržaje snimanja. U protivnom možete
uzrokovati probleme u radu uređaja.
Za poništenje analize
Pritisnite x.
Analiza je poništena. Zapisi koji nisu
analizirani se automatski analiziraju kad
uređaj sljedeći put uđe u pripravno stanje.
Savjet
Kao rezultat analize, isti zapis se može pridijeliti
dvama ili više kanala.
Za ručno izvođenje analize
Možete ručno izvesti analizu zapisa koji
još nisu bili analizirani.
1 Dok je uređaj u x-DJ function, otvorite
izbornik Option i odaberite [Manual- analisys].
Pojavi se pop-up prozor.
2 Odaberite [Execute].
Pojavi se pop-up prozor sa skalom
vremenskog tijeka.
Za poništenje postupka, odaberite [Cancel].
Napomena
Ako snimite ili importirate veliki broj glazbenih
zapisa odjednom, uređaju će trebati duže vrijeme
da ih analizira.
45
Prijenos audio
podataka
Možete prenijeti audio podatke ATRAC3,
ATRAC3plus, MP3 i Linear PCM formata
na spojen vanjski prijenosni uređaj.
Napomene
• Ako su spojena dva USB uređaja za pohranu na
obje priključnice (stražnju i prednju)
istovremeno, uređaj spojen na prednju
priključnicu ima prednost.
• Datoteka s ekstenzijom ".mp3" može se prenijeti
samo na USB uređaj za pohranu ili na mobilni
telefon.
Podešavanje TRANSFER tipke
Formati koji se mogu prenijeti
Formati koji se mogu prenijeti ovise o vrsti
spojenog uređaja. Detalje o podržanim uređajima pogledajte internetsku stranicu
podrške iz Sony Europe, http://support.sonyeurope.com/ (samo za korisnike u Europi).
Možete podesiti odredište (uređaj) za
prijenos podataka kad se pritisne
TRANSFER tipka na daljinskom
upravljaču ili na glavnom uređaju.
Odredište je tvornički podešeno na
"WALKMAN" (ATRAC AD).
Odredišni uređaj
Formati koji se mogu
prenijeti
1
Otvorite izbornik Function i odaberite
[HDD JUKEBOX].
"WALKMAN"
(ATRAC AD)
ATRAC3, ATRAC3plus,
MP3, Linear PCM
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Setting] – [TRANSFER] – [Destination]
– [(odredišni uređaj)].
3
Ako ste odabrali "WALKMAN" (ATRAC
AD) kao odredišni uređaj, odaberite
[Ouick mode] ili [Standard mode].
USB prijenosni uređaj MP3, Linear PCM1)
Mobilni telefon
MP3, Linear PCM1)
PSP
ATRAC3, ATRAC3plus,
MP32), Linear PCM1)
1)
2)
Kod prijenosa audio podataka Linear PCM
formata, možete odrediti željeni format za
konverziju. (Uređaj je tvornički podešen za
prijenos audio podataka Linear PCM formata
nakon njihove konverzije u MP3/128 kbps.)
Samo za "Memory Stick" PRO Duo
O podacima koji se mogu prenijeti
Vrsta podataka (npr., zapisi, albumi) koje
možete prenijeti na spojeni uređaj ovisi o
uređaju, kao što je prikazano u sljedećoj
tablici. Odaberite direktorij koji odgovara
vrsti podataka koje želite prenijeti.
(Primjerice, ako želite prenijeti album,
odaberite direktorij albuma.)
Odredišni uređaj
Vrsta podataka koji
se mogu prenijeti
"WALKMAN" (ATRAC Albumi, playliste,
AD), USB prijenosni
zapisi
uređaj, mobilni telefon
PSP
46
Playliste, zapisi
Quick
mode
Standard
mode
Zapisi snimljeni ili
importirani nakon vremena
i datuma zadnjeg prijenosa
(u brzom modu) su
prikazani prema grupi s
oznakama*.
Prikazan je trenutno
odabrani zapis, grupa ili
album.
( Tvorničko podešenje)
* Kod sljedećeg prijenosa zapisa, oznake se
dodaju zapisima (u maksimalno 30 grupa)
koji su pohranjeni na HDD Jukebox nakon
zadnjeg prijenosa. Oznake se ne dodaju kad
količina podataka prelazi kapacitet
odredišnog uređaja.
Prijenos zapisa na ''WALKMAN"
(ATRAC AD)
1
Napomene
• Nemojte odspajati USB kabel tijekom prijenosa
zapisa na "WALKMAN" (ATRAC AD). U
protivnom, ovaj uređaj ili "WALKMAN"
(ATRAC AD) mogu imati problema u radu.
• Postupcima iz ovog odjeljka možda nećete moći
prenijeti zapise u slučaju nekih "WALKMAN"
modela. Tada odaberite USB uređaj za pohranu
kao odredište prijenosa. Pogledajte "Prijenos
zapisa na USB uređaj za pohranu" na str. 48 za
detalje. Pogledajte internetsku stranicu podrške iz
Sony Europe, http://support.sony-europe. com/
(samo za korisnike u Europi) za detalje o
kompatibilnim modelima i kompatibilnim
funkcijama za svaki model.
• Ako su spojena dva "WALKMAN" (ATRAC AD)
modela na obje priključnice (stražnju i prednju)
istovremeno, uređaj spojen na prednju
priključnicu ima prednost.
Prednja ili stražnja strana uređaja
Na USB
priključnicu
USB priključak
Brzi mod
U ovom modu se automatski odabiru
zapisi koji su pohranjeni na HDD Jukebox
nakon zadnjeg prijenosa. Budući da uređaj
prepoznaje svaki "WALKMAN" (ATRAC
AD) koji je ikad bio spojen na njega, ima
podatke prijenosa za svaki od njih. Zapisi
Linear PCM formata se automatski
konvertiraju u MP3/128 kbps kod
prijenosa.
Spojite "WALKMAN" (ATRAC AD) na
USB priključnicu na uređaju.
Pogledajte također korisnički
priručnik za "WALKMAN" (ATRAC
AD).
Na USB
priključnicu
USB kabel isporučen
uz "WALKMAN"
(ATRAC AD)
"WALKMAN"
(ATRAC AD)
2
Otvorite izbornik Function i odaberite
[HDD JUKEBOX].
Podesite TRANSFER tipku na
"WALKMAN" (ATRAC AD) (str. 46).
3
Pritisnite TRANSFER na daljinskom
upravljaču ili glavnom uređaju.
4
Grupe koje nisu prenesene trebaju
biti označene s ;.
Odznačite sve grupe koje ne želite
prenijeti.
Savjet
Ako želite konvertirati Linear PCM zapise u format
drukčiji od MP3/128 kbps, izvedite postupak iz
odjeljka "Standardni mod" (str. 48).
Preostali kapacitet spojenog uređaja
5
Odaberite [Execute] ili pritisnite
TRANSFER.
47
Standardni mod
1 Spojite "WALKMAN" (ATRAC AD) na USB
priključnicu na uređaju.
2 Otvorite izbornik Function i odaberite [HDD
JUKEBOX].
3 Otvorite izbornik Option i odaberite
[Transfer] – ["WALKMAN"] – [Standard
mode].
4 Za prijenos zapisa Linear PCM formata u
Linear PCM format, ili s formatom i bit
rateom različitim od MP3/128 kbps,
odaberite [Setting].
Pojavi se izbornik za odabir novog formata.
Uređaj je tvornički podešen na konvertiranje
audio podataka Linear PCM formata u
MP3/128 kbps tijekom prijenosa. Ako želite
ostaviti format i bit rate nepromijenjene, ili
ako želite prenijeti podatke u formatu različitom
od Linear PCM, prijeđite na korak 8.
5 Odaberite [Conversion system] i zatim
odaberite željenu opciju iz padajućeg
izbornika.
Auto
Select
format
Uređaj automatski odabire i
prenosi zapise formata koji se
mogu reproducirati na
spojenom uređaju.
Koristite ovu opciju za odabir
formata i bit ratea u koraku 6.
( Tvorničko podešenje)
6 Ako ste odabrali [Select format] u koraku 5,
odaberite format i bit rate iz [Format] i [Bit
rate] padajućeg izbornika.
7 Odaberite [Close].
8 Odaberite album, playlistu, grupu ili zapis
koji želite prenijeti.
Savjeti
• Ako je bilo koji zapis registriran u Trash Binu
"WALKMAN" (ATRAC AD) uređaja, pojavit će
se potvrdna poruka na ovom uređaju i
"WALKMAN" (ATRAC AD) uređaju.
• Ako se iz HDD Jukeboxa prenese playlista na
"WALKMAN" (ATRAC AD), ta playlista će se
također prepoznati kao playlista na
"WALKMAN" (ATRAC AD) uređaju.
Napomene
• Ako je sa spojenim uređajem isporučen AC
adapter, savjetujemo vam da uređaj pri uporabi
spojite na kućno napajanje. Kad uređaj koristite s
baterijskim napajanjem, uvjerite se da su baterije
dovoljno napunjene. Ne možemo jamčiti da neće
biti problema u radu, neuspjelog prijenosa ili
oštećenja audio podataka uslijed nedostatnog
baterijskog napajanja.
• Nemojte odspajati USB kabel tijekom prijenosa
na "WALKMAN" (ATRAC AD). U protivnom,
ovaj uređaj ili "WALKMAN" (ATRAC AD) mogu
imati problema u radu.
• Ovisno o formatu podešenom u izborniku
formata konverzije, možda neće biti moguć
prijenos audio podataka na odredišni medij.
Molimo, provjerite tehničke podatke vašeg
"WALKMAN" (ATRAC AD) uređaja.
Prijenos zapisa na USB uređaj za
pohranu
Napomena
Nemojte odspojiti USB kabel tijekom prijenosa
zapisa na USB uređaj za pohranu. U protivnom
ovaj uređaj ili USB uređaj za pohranu mogu imati
problema u radu.
1
Spojite USB uređaj za pohranu na USB
priključnicu na uređaju.
Također pogledajte korisnički
priručnik USB uređaja za pohranu.
2
Otvorite izbornik Function i odaberite
[HDD JUKEBOX].
Podesite tipku TRANSFER na USB
uređaj za pohranu (str. 46).
9 Odaberite [Execute].
48
3
Pritisnite TRANSFER na daljinskom
upravljaču ili uređaju.
4
Ako se pojavi izbornik medija za
pohranu, odaberite odgovarajući
medij.
Ako spojeni USB uređaj za pohranu
ima samo jednu memorijsku jedinicu,
tada se izbornik medija za pohranu ne
pojavljuje.
5
Odaberite [Setting].
Možete odrediti odredišnu mapu na
USB uređaj za pohranu i format
prijenosa za Linear PCM zapise.
6
Odaberite [Select folder at destination],
i zatim odaberite odredišnu mapu iz
padajućeg izbornika.
Standard
setting
Zapisi se pohranjuju u
mapu "\\Music".
Root
setting
Zapisi se pohranjuju u
korijenski direktorij
odredišta.
Select
Unesite naziv mape.
( Tvorničko podešenje)
7
Ako prenosite zapis Linear PCM
formata, odaberite [Conversion
system], i zatim odaberite željenu
opciju iz padajućeg izbornika kako
biste konvertirali zapis u format koji
se može prenositi.
Ako prenosite zapise drugog formata,
prijeđite na korak 9.
Auto
Select
format
8
Ako ste odabrali [Select format] u
koraku 7, odaberite bit rate iz [Bit
rate] padajućeg izbornika.
9
Odaberite [Close].
Uređaj se vrati na izbornik prijenosa za
USB uređaj za pohranu.
10Odaberite albume, playliste, grupe ili
zapise koje želite prenijeti.
11Odaberite [Execute] ili pritisnite
TRANSFER.
Napomena
Ako je sa spojenim uređajem isporučen AC
adapter, savjetujemo vam da uređaj pri uporabi
spojite na kućno napajanje. Kad uređaj koristite s
baterijskim napajanjem, uvjerite se da su baterije
dovoljno napunjene. Ne jamčimo odsutnost
problema u radu, neuspjelog prijenosa ili oštećenja
audio podataka uslijed nedostatnog baterijskog
napajanja.
Uređaj automatski odabire i
prenosi zapise formata koji
se mogu reproducirati na
spojenom uređaju.
Koristite ovu opciju za
odabir bit ratea u koraku 8.
( Tvorničko podešenje)
49
Prijenos zapisa na mobilni telefon
1
Spojite mobilni telefon na USB
priključnicu na uređaju.
2
Podesite spojeni mobilni telefon u
mod USB povezivanja.
Detalje o postupku potražite u
korisničkom priručniku vašeg
mobilnog telefona.
3
Otvorite izbornik Function i odaberite
[HDD JUKEBOX].
Podesite tipku TRANSFER na mobilni
telefon (str. 46).
4
Pritisnite TRANSFER na daljinskom
upravljaču ili uređaju.
5
Ako se pojavi izbornik medija za
pohranu, odaberite odgovarajući
medij.
Ako spojeni mobilni telefon ima samo
jednu memorijsku jedinicu, tada se
izbornik medija za pohranu ne
pojavljuje.
6
Odaberite [Setting].
Možete odrediti odredišnu mapu u
mobilnom telefonu i format prijenosa
za Linear PCM zapise.
7
Odaberite [Select folder at destination],
i zatim odaberite odredišnu mapu iz
padajućeg izbornika.
Standard
setting
Zapisi se pohranjuju u
mapu "\\Music"*.
Root
setting
Zapisi se pohranjuju u
korijenski direktorij
odredišta.
Select
Unesite naziv mape kad
promijenite odredišnu
mapu.
( Tvorničko podešenje)
* Ovisno o modelu mobilnog telefona, zapis se
može pohraniti u mapu "\\Music", ali se
možda neće moći reproducirati na telefonu.
50
8
Ako prenosite zapise Linear PCM
formata, odaberite [Conversion
system], i zatim odaberite željenu
opciju iz padajućeg izbornika kako
biste konvertirali zapise u format koji
se može prenositi.
Ako prenosite zapise drugog formata,
prijeđite na korak 10.
Auto
Select
format
Uređaj automatski odabire i
prenosi zapise formata koji
se mogu reproducirati na
spojenom uređaju.
Koristite ovu opciju za
odabir bit ratea u koraku 9.
( Tvorničko podešenje)
9
Ako ste odabrali [Select format] u
koraku 8, odaberite bit rate iz [Bit
rate] padajućeg izbornika.
10Odaberite [Close].
11Odaberite album, playlistu ili zapise
koje želite prenijeti.
12Odaberite [Execute] ili pritisnite
TRANSFER.
Prijenos zapisa na PSP
1
Spojite PSP na USB priključnicu na
uređaju.
2
Podesite spojeni PSP na mod USB
povezivanja.
Detalje potražite u korisničkom
priručniku PSP-a.
3
Otvorite izbornik Function i odaberite
[HDD JUKEBOX].
Podesite tipku TRANSFER na PSP
(str. 46).
4
Pritisnite TRANSFER na daljinskom
upravljaču ili uređaju.
5
Odaberite [Setting].
Možete odrediti odredišnu grupu na
PSP-u i format prijenosa za Linear
PCM zapise.
6
Odaberite [Select group at destination],
i zatim odaberite odredišnu grupu iz
padajućeg izbornika.
New group
Select group at
destination
Kreira se nova grupa i
odabrani zapisi se
prenose u nju.
Odabrani zapisi se
prenose u postojeću
grupu.
7
Ako prenosite zapis Linear PCM
formata, odaberite [Conversion
system], i zatim odaberite željenu
opciju iz padajućeg izbornika kako
biste konvertirali zapise u format koji
se može prenositi.
Ako prenosite zapise drugog formata,
prijeđite na korak 9.
Auto
Uređaj automatski odabire i
prenosi audio podatke
formata koji se mogu
reproducirati na spojenom
uređaju.
Select format
Koristite ovu opciju za
odabir formata i bit ratea u
koraku 8.
( Tvorničko podešenje)
8
Ako ste odabrali [Select format] u
koraku 7, odaberite format i bit rate iz
[Format] i [Bit rate] padajućeg izbornika.
9 Odaberite [Close].
10Odaberite playliste ili zapise koje
želite prenijeti.
11Odaberite [Execute] ili pritisnite
TRANSFER.
( Tvorničko podešenje)
51
Ostali postupci
Za provjeru uvjeta prijenosa
zapisa
Za prijenos zapisa uporabom
izbornika Option
1 Spojite uređaj na koji želite prenijeti
Možete provjeriti uvjet prijenosa zapisa
odabirom [Display] – [Track info] u
izborniku Option i provjerite [Transfer
limit].
Uvjet je prikazan pored broja zapisa u
izborniku prijenosa zapisa.
podatke.
2 Otvorite izbornik Function i odaberite [HDD
JUKEBOX].
3 Otvorite izbornik Option i odaberite
[Transfer] – [(odredišni uređaj)].
4 Izvedite sljedeće podešenje tako da
odgovara spojenom uređaju.
• Kod prijenosa zapisa na "WALKMAN"
(ATRAC AD), odaberite [Quick mode] ili
[Standard mode]. Ako prenosite zapise
Linear PCM formata, izvedite korake 4 – 7
postupka "Standardni mod" (str. 48).
• Kod prijenosa zapisa na USB uređaj za
pohranu, izvedite korake 4 – 9 iz postupka
"Prijenos zapisa na USB uređaj za pohranu"
(str. 49).
• Kod prijenosa zapisa na mobilni telefon,
izvedite korake 5 – 10 iz postupka "Prijenos
zapisa na mobilni telefon" (str. 50).
• Kod prijenosa zapisa na PSP, izvedite
korake 5 – 9 iz postupka "Prijenos zapisa na
PSP" (str. 51).
5 Odaberite albume, zapise ili playliste koje
želite prenijeti.
6 Odaberite [Execute].
52
Ikona
Značenje
Nema ograničenja prijenosa.
(ATRAC format)
Nema ograničenja prijenosa.
(MP3 format)
Prijenos je moguć samo na
ograničeni broj "WALKMAN"
(ATRAC AD) modela*. (Linear
PCM format)
* Modeli koji podržavaju Linear PCM datoteke s
".oma" ekstenzijom, kao što je NW-S700/600
serija.
Za poništenje prijenosa
Pritisnite BACK i odaberite [Yes].
Kad poništite prijenos, uređaju može trebati
neko vrijeme za zaustavljanje prijenosa.
Brisanje albuma, zapisa ili playlista na
odredišnom uređaju
Za brisanje albuma ili zapisa na
odredišnom uređaju
Možete izbrisati albume ili zapise na
spojenom prijenosnom uređaju.
1 Dok je uređaj u HDD JUKEBOX funkciji,
otvorite izbornik Option i odaberite [Delete
from dstn] – [(odredišni uređaj)] – [(dio koji
se briše)].
2 Odaberite opciju za brisanje.
3 Odaberite [Delete].
4 Provjerite prikazani sadržaj, i zatim pritisnite
ENTER.
Za brisanje playliste na odredišnom
uređaju
Možete izbrisati playlistu na spojenom
"WALKMAN" (ATRAC AD) uređaju. Kad
to učinite, izbrisat će se playlista, no ne i
zapisi u njoj.
1 Spojite "WALKMAN" (ATRAC AD) na USB
priključnicu na uređaju.
2 Dok je uređaj u HDD JUKEBOX funkciji,
otvorite izbornik Option i odaberite [Delete
from dstn] – ["WALKMAN"] – [Playlist].
3 Odaberite opciju za brisanje.
4 Odaberite [Delete].
5 Provjerite prikazani sadržaj, i zatim pritisnite
ENTER.
Napomene
• Nemojte odspajati uređaj ili ga isključivati sve
dok se ne završi brisanje.
• Ako je bilo koji zapis registriran u Trash Binu
"WALKMAN" (ATRAC AD) uređaja, pojavit će
se potvrdna poruka na ovom uređaju i
"WALKMAN" (ATRAC AD) uređaju.
Savjet
Možete formatirati audio podatke na spojenom
"WALKMAN" (ATRAC AD) uređaju ili GSR-u. Za
to odaberite [Format] u izborniku za podešavanje
brisanja.
53
Editiranje zapisa na HDD
Jukeboxu
O funkcijama koje se mogu izvoditi
Možete editirati mape, albume, grupe, zapise i informacije snimljene na HDD Jukebox.
Naziv funkcije
Učinak
Edit info
Editira nazive mapa, nazive albuma, nazive zapisa, nazive izvođača, nazive
žanra, nazive grupa i nazive playlista
Delete
Briše mape, albume, zapise, playliste ili grupe
Move
Premješta mape, zapise, playliste ili grupe
Create
Kreira nove mape, playliste ili grupe
Add to playlist
Dodaje zapise u playliste
Convert format
Konvertira zapise Linear PCM formata u drugi audio format
Divide
Dijeli zapise*
Combine
Kombinira zapise*
Pohranjuje slikovne datoteke
* Nije moguće editirati zapise MP3 formata.
Napomena
Ne možete editirati My library u prikazu mapa ili "Favorites" u prikazu playlista.
54
Traženje i
preuzimanje
informacija o naslovu
Možete tražiti informacije o naslovu iz
baze podataka ovog uređaja ili na
Internetu (kad je uređaj spojen na
Internet) i dodati te informacije u albume
ili zapise.
• Traženje informacija o albumu
Uređaj traži informacije o naslovu za
album koristeći redoslijed zapisa u albumu
kao smjernicu, zatim dodaje te informacije
u album. Ako postoji nekoliko inačica,
uređaj vam omogućuje da odaberete među
njima.
• Traženje informacija o zapisu
Uređaj traži informacije o naslovu za svaki
zapis, jednu po jednu. Ako postoji
nekoliko inačica, uređaj vam omogućuje
da odaberete među njima.
• Skupno traženje informacija o
zapisima u HDD Jukeboxu
Uređaj traži informacije o naslovu za
zapise koji su snimljeni u HDD Jukebox u
različita vremena. Uređaj pohranjuje
rezultate traženja automatski.
Traženje i preuzimanje informacija o
albumu
Ova funkcija je prikladna za dodavanje
naslova (naziv albuma, naziv izvođača,
itd.) u album. Može se izvoditi samo kad
su zapisi u dotičnom albumu poredani
istim redoslijedom kao u izvornom
albumu. Ako funkcija traženja ponudi više
rezultata za naslov albuma, možete
odabrati odgovarajući među njima.
1
Odaberite album za koji želite pronaći
informacije, otvorite izbornik Option, i
zatim odaberite [Obtain title info] –
[Album].
Započne traženje.
Kad traženje završi, prikažu se rezultati.
2
Odaberite željenu opciju, i zatim
odaberite [Obtain].
Traženje i preuzimanje informacija o
zapisu
Ova funkcija pronalazi naslov za pojedinačne
zapise te je prikladna za ispravljanje
pogrešnih naslova. Ako funkcija traženja
ponudi više rezultata, možete odabrati
odgovarajući među njima.
1
Odaberite zapis za koji želite pronaći
informacije, otvorite izbornik Option, i
zatim odaberite [Obtain title info] –
[Track].
Započne traženje.
Kad traženje završi, prikažu se rezultati.
2
Odaberite željenu opciju, i zatim
odaberite [Obtain].
55
Skupno traženje i preuzimanje
informacija za više zapisa
Ova funkcija na zgodan način izvodi
skupno traženje albuma čiji zapisi su
snimljeni na HDD Jukebox različitim
redoslijedom s izvornog albuma. Uređaj
automatski traži jedan po jedan naslov za
zapise u albumima, i zatim pohranjuje
informacije o zapisu, sve u jednom
skupnom postupku. Međutim, nisu
prikazani višestruki rezultati za zapis
budući da se informacije o zapisu dodaju
automatski. Za promjenu naslova možete
naknadno izvesti traženje naslova
pojedinačnih zapisa.
Odaberite album ili zapis za koji želite
informacije o naslovu i odaberite [Obtain
title info] – [Block add].
Kreiranje mape,
grupe ili playliste
Kreiranje mape
Možete kreirati novu mapu i snimiti ili
premjestiti zapise u nju. Možete kreirati
maksimalno 200 mapa na HDD Jukeboxu.
1
Dok je uređaj zaustavljen u HDD
JUKEBOX funkciji, otvorite izbornik
Option i odaberite [Mode switch] –
[Folder].
Uređaj prijeđe na mod mapa.
2
Pritisnite < više puta za odabir
direktorija mapa.
Pojavi se lista mapa.
Za razne informacije
U izborniku rezultata traženja za [Album] ili
[Track], odaberite [Search].
Ikona koja označava direktorij mapa
56
3
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Create].
4
Odaberite [Folder title].
Pojavi se izbornik za unos teksta.
5
6
Unesite naslov mape.
Za detalje o unosu teksta, pogledajte
"Unos teksta" na str. 15.
Odaberite [Create].
Kreira se nova mapa.
Kreiranje grupe
Kreiranje playliste
Možete kreirati novu playlistu i
registririrati zapise u nju. Možete kreirati
maksimalno 1000 playlista na HDD
Jukeboxu.
1
Dok je uređaj zaustavljen u HDD
JUKEBOX funkciji, otvorite izbornik
Option i odaberite [Mode switch] –
[Playlist].
Pojavi se direktorij playlista. Ako je na
zaslonu vidljiv glavni prikaz ili
direktorij zapisa, pritisnite < za
prikaz direktorija playlista.
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Create].
3
Odaberite [List title].
Pojavi se izbornik za unos teksta.
4
5
Unesite naslov playliste.
Možete kreirati novu grupu i premjestiti
zapise u nju. Možete kreirati maksimalno
20 000 grupa na HDD Jukeboxu.
1
Dok je uređaj zaustavljen u HDD
JUKEBOX funkciji, otvorite izbornik
Option i odaberite [Mode switch] –
[Folder].
Uređaj prelazi na mod mapa.
2
Pritisnite < više puta za odabir
direktorija grupe.
Pojavi se lista grupa.
3
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Create].
4
Odaberite [Group title].
Pojavi se izbornik za unos teksta.
5
6
Unesite naslov grupe.
Odaberite [Create].
Kreira se nova playlista.
Odaberite [Create].
Kreira se nova grupa i pojavi se kao
zadnja stavka u listi grupa.
57
Promjena naslova
Možete promijeniti nazive mapa, grupa,
albuma, zapisa, izvođača, žanrova i
playlista. Nazivi koji se mogu promijeniti
ovise o načinu izlistavanja ili razini
direktorija.
Naziv zapisa:
Nazivi zapisi mogu se promijeniti u
direktoriju zapisa u bilo kojem načinu
izlistavanja, osim u modu playlista.
1
Otvorite izbornik Option u HDD
JUKEBOX funkciji i odaberite [Mode
switch] – [(željeni način izlistavanja)].
2
Odaberite opciju (mapa, album,
grupa, zapis ili playlista) čiji naziv
želite promijeniti.
Informacije koje se mogu promijeniti
će se razlikovati prema opciji koju
odaberete u ovom koraku.
3
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Edit info] – [(opcija čiji naslov
želite promijeniti)].
4
Potvrdite opciju koju želite
promijeniti, i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za unos teksta. Ako
mijenjate naziv žanra, pojavi se lista
žanrova.
Naziv izvođača:
• Nazivi izvođača mogu se promijeniti u
direktoriju zapisa u bilo kojem načinu
izlistavanja, osim u modu playlista.
• Nazivi izvođača mogu se promijeniti u
direktoriju albuma u modu izvođača.
Naziv žanra:
• Nazivi žanra mogu se promijeniti u
direktorij zapisa u bilo kojem načinu
izlistavanja, osim u modu playlista.
• Nazivi žanra mogu se promijeniti u
direktoriju albuma u modu žanra.
Naziv albuma:
• Nazivi albuma mogu se promijeniti u
direktoriju zapisa u bilo kojem načinu
izlistavanja, osim u modu playlista.
• Nazivi albuma mogu se promijeniti u
direktoriju albuma u modu albuma,
modu izvođača, modu žanra ili u modu
izvora snimanja.
Naziv grupe:
Nazivi grupe mogu se promijeniti u
direktoriju grupa u modu mapa.
Naziv playliste:
Nazivi playliste mogu se promijeniti u
direktorij lista u modu playlista.
Naziv mape:
Nazivi mapa mogu se promijeniti u
direktoriju mapa u modu mapa.
58
5
6
Unesite naslov.
Za detalje o unosu teksta, pogledajte
"Unos teksta" na str. 15.
Ako mijenjate naziv žanra, odaberite
naziv iz liste žanrova.
Odaberite [Close].
Za kreiranje novog žanra
Možete kreirati novi naziv žanr ako željeni
naziv nije u listi.
1 Odaberite [New genre] u izborniku za
editiranje informacija u koraku 4 na str. 58.
Pojavi se izbornik za unos teksta.
Brisanje snimaka
Na HDD Jukeboxu možete izbrisati mape,
albume, grupe, zapise ili playliste.
Međutim, kad jednom izbrišete neku
snimku, ne možete je više vratiti. Kad
izbrišete zapis, svi zapis iza izbrisanog se
ponovno numeriraju. Primjerice, ako
izbrišete zapis 2, uređaj će zapis 3
numerirati kao zapis 2.
Primjer: Kod brisanja zapisa B
Izbrišite zapis 2
2 Unesite naziv žanra.
3 Odaberite [Close].
Broj zapisa
Izvorni zapisi
Za brisanje žanra koji se ne
koristi
Nakon brisanja
Na HDD Jukeboxu možete izbrisati
žanrove koji se nisu koristili.
1
Otvorite izbornik Option u HDD
JUKEBOX funkciji i odaberite [Mode
switch] – [(željeni način izlistavanja)].
2
Pritisnite < za odabir direktorija
prema stavci koju želite izbrisati.
Primjerice, ako želite izbrisati album,
odaberite direktorij albuma, ili ako
želite izbrisati zapis, odaberite
direktorij zapisa.
3
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Delete] – [(stavka za
brisanje)], ili pritisnite DELETE na
daljinskom upravljaču.
Odabrana stavka je označena s ;.
Ako želite izbrisati više stavki,
odaberite i označite svaku od njih.
1 Odaberite [Clear genre] u izborniku za
editiranje informacija u koraku 4 na str. 58.
2 Odaberite [Yes].
Nastavlja se {
59
4
Odaberite [Delete].
Pojavi se potvrdni prozor.
5
Odaberite [Yes].
Savjet
Kod brisanja zapisa u playlisti, možete odabrati
brisanje registracije zapisa u playlisti ili brisanje
samog zapisa.
Premještanje
snimaka
Možete premjestiti mape, grupe, zapise ili
playliste na određena mjesta na HDD
Jukeboxu. Kad god premjestite zapis ili
zapise, svi zapisi se automatski
renumeriraju.
Primjer: Premještanje zapisa 3 ("C") na
mjesto 2
Broj zapisa
Izvorni zapisi
Za brisanje zapisa na ''WALKMAN'
(ATRAC AD) uređaju, itd.
Možete izbrisati zapise pohranjene na
prijenosni uređaj kao što je "WALKMAN"
(ATRAC AD) i sličan, spojen na ovaj
uređaj USB kabelom. Za detalje pogledajte
str. 53.
60
Nakon premještanja
1
Otvorite izbornik Option u HDD
JUKEBOX funkciji i odaberite [Mode
switch] – [(željeni način izlistavanja)].
2
Pritisnite < za odabir direktorija
prema stavci koju želite premjestiti.
3
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Move].
Provjerite da li je željena stavka
označena s ;.
Ako želite premjestiti više stavki,
odaberite i označite svaku od njih.
4
Odaberite [Enter].
Pojavi se prozor za odabir odredišta.
5
Odaberite odredište.
Pojavi se potvrdni prozor. Za premještanje stavki u drugu mapu, album ili
grupu, odaberite odredišnu mapu,
album ili grupu, i zatim tipkama M/m/
</,/ENTER odaberite odredište u
stavci.
6
Odaberite [Yes].
Stavka je premještena na odabrano
mjesto.
Dijeljenje snimljenih
zapisa
Snimljeni zapis možete podijeliti u dva
zapisa. Svi zapisi iza podijeljenog se tada
renumeriraju. Možete podijeliti samo zapis
Linear PCM formata ili ATRAC formata.
Primjer: Dijeljenje zapisa B u dva
zapisa
Broj zapisa
Izvorni zapisi
Zapis B je podijeljen
na zapise B-1 i B-2
Nakon dijeljenja
1
Otvorite izbornik Option u HDD
JUKEBOX funkciji i odaberite [Mode
switch] – [Folder].
2
3
Odaberite zapis za dijeljenje.
4
Pritisnite HDDN.
Uređaj započne reprodukciju
odabranog zapisa.
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Divide].
Nastavlja se {
61
5
Pritisnite ENTER na mjestu gdje će se
zapis podijeliti.
Uređaj reproducira ponavljano prve
dvije sekunde zapisa od mjesta gdje ste
pritisnuli ENTER.
Kombiniranje
snimljenih zapisa
Možete kombinirati dva zapis u jedan
zapis. Svi zapisi iza novooblikovanog
zapisa se renumeriraju. Možete
kombinirati samo zapise Linear PCM
formata ili ATRAC formata.
Primjer: Kombiniranje zapisa C sa
zapisom A
Pritisnite M/m/</, za pomak točke
dijeljenja (m: minute, s: sekunde, ili
ms: milisekunde) kako bi uređaj
reproducirao dvije sekunde zapisa od
tog mjesta više puta.
6
Kad je točka dijeljenja podešena,
pritisnite ENTER.
7
Pritisnite [Execute].
Zapis je podijeljen.
Napomena
Ako podijelite zapis koji je registriran u playlisti,
zapis se izbriše iz playliste.
62
Broj zapisa
Izvorni zapisi
Nakon kombiniranja
Primjer: Kombiniranje zapisa A sa
zapisom D
Broj zapisa
Izvorni zapisi
Nakon kombiniranja
Naziv kombiniranog zapisa je D.
1
Otvorite izbornik Option u HDD
JUKEBOX funkciji i odaberite [Mode
switch] – [Folder].
2
3
Odaberite prvi zapis.
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Combine].
Provjerite da li je odabrani zapis
označen s ;.
4
5
6
Odaberite drugi zapis.
Odaberite [Combine].
Odaberite [Execute].
Zapisi su kombinirani označenim
redoslijedom.
Za promjenu redoslijeda odabranih
zapisa
Odaberite [Switch] nakon izvođenja
koraka 5.
Konvertiranje audio
formata zapisa
— Convert Format
Zapise u Linear PCM formatu možete
konvertirati u ATRAC3, ATRAC3plus ili
MP3 format.
1
Uključite funkciju HDD JUKEBOX i
odaberite zapis čiji format će se
konvertirati.
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Convert format].
Provjerite da li je odabrani zapis
označen s ;.
Ako želite konvertirati više zapisa,
označite svaki od njih.
3
Odaberite [Execute].
Odaberite željeni format (str. 28) u
padajućem izborniku.
4
Odaberite bit rate (str. 28) u
padajućem izborniku.
5
Odaberite [Execute].
Audio format je konvertiran.
Napomene
• Ne možete kombinirati zapise s različitim audio
formatima ili bit rateovima.
• Ako kombinirate zapis u playlisti, taj zapis se
izbriše iz playliste.
Napomene
• Možete konvertirati maksimalno 99 zapisa
odjednom.
• Ne možete konvertirati zapise u ATRAC3,
ATRAC3plus ili MP3 formatu.
63
Pohrana slikovnih
datoteka
Možete importirati slikovne datoteke iz
dijeljene mape* na vašem računalu putem
mreže ili USB uređaja za pohranu i
pohraniti te datoteke u albume, zapise ili
playliste. Mogu se pohraniti sljedeći
formati datoteka.
• JPEG (ekstenzija: jpg ili jpeg)
• GIF (ekstenzija: gif)
Pohrana slikovne datoteke
1
Dok je uređaj u HDD JUKEBOX
funkciji, odaberite stavku (album,
zapis ili playlista) za koju želite
pohraniti sliku.
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Edit info].
3
Odaberite opciju za koju želite
pohraniti sliku.
4
Odaberite [Add picture].
* Pogledajte str. 91 za detalje.
Prije pohrane
Datoteke koje se mogu pohraniti su
označene s a na sljedećim slikama.
Dijeljena mapa na vašem računalu
Dijeljena
mapa
Mogu se pohraniti samo datoteke sadržane u
dijeljenoj mapi.
USB uređaj za pohranu
USB uređaj
za pohranu
korijenski
direktorij
Mogu se pohraniti datoteke u direktorijima do
treće razine.
Napomena
Ako su spojena dva USB uređaja za pohranu na
obje priključnice (stražnju i prednju) istovremeno,
uređaj spojen na prednju priključnicu ima prednost.
64
5
Odaberite uređaj koji ima željenu
slikovnu datoteku.
Ako odaberete dijeljenu mapu na
računalu, pojavi se izbornik podešenja
dijeljene mape. Provjerite sadržaj,
odaberite [Connect], i zatim pritisnite
ENTER (str. 33).
6
Odaberite željenu slikovnu datoteku.
Pojavi se izbornik za potvrdu slike.
7
Odaberite [Yes].
Odabrana slikovna datoteka je
pohranjena. Ako odabrana stavka već
sadrži slikovnu datoteku, pojavi se
prozor za potvrdu snimanja preko
postojeće datoteke. Ako želite
zamijeniti postojeću slikovnu datoteku,
odaberite [Yes].
Registriranje željenih
zapisa u playliste
Zapise snimljene na različitim mjestima na
HDD Jukeboxu možete registrirati na
jednom mjestu nazvanom "Playlist".
Nakon toga možete slušati te zapise ili ih
prenijeti na vanjski uređaj. "Favorites" u
playlisti također služi kao Favorites kanal
kad koristite x-DJ funkciju. U playliste se
može registrirati maksimalno 10 000
zapisa.
Registriranje trenutno reproduciranog
zapisa
Za brisanje slikovne datoteke
Odaberite [Del picture] u koraku 4.
Napomena
Slikovnu datoteku nije moguće obnoviti nakon što
je izbrišete ili zamijenite.
Dok je uređaj u HDD JUKEBOX funkciji te
se reproducira željeni zapis, pritisnite
FAVORITE.
Zapis je registriran u "Favorites" u listi
playlista.
Napomena
Zapise nije moguće registrirati uporabom tipke
FAVORITE kad je odabran mod playlista.
Za promjenu odredišta za tipku
FAVORITE
U vrijeme kupnje, odabrani zapisi se
automatski registriraju u "Favorites"
pritiskom tipke FAVORITE. Međutim,
odredište registracije može se promijeniti.
Za to je potrebno unaprijed kreirati
odredišnu playlistu (str. 57).
Otvorite izbornik Option, odaberite
[Setting] – [FAVORITE], i zatim odaberite
željenu playlistu koja će se koristiti iz
opcije [Destination].
65
Napomena
Kad želite slušati zapise uporabom Favorites kanala
u x-DJ, trebate registrirati zapise u "Favorites". U
tom slučaju, nemojte mijenjati mjesto registracije.
Registriranje više zapisa istovremeno
U playlisti možete registrirati sve zapise iz
određenog albuma ili grupe istovremeno.
Za registriranje zapisa u playlistu različitu
od "Favorites", trebate unaprijed kreirati tu
playlistu (str. 57).
1
2
Dok je uređaj u HDD JUKEBOX
funkciji, odaberite album ili grupu
koju želite registrirati u playlisti.
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Edit] – [Add to playlist].
Svi zapisi za registraciju trebaju biti
označeni s ;. Ako želite premjestiti
više stavki, odaberite i označite svaku
od njih.
4
Odaberite playlistu u koju želite
registrirati zapise.
Pojavi se potvrdni prozor.
5
Odaberite [Yes].
Odabrani zapisi su registrirani u
odabranu playlistu.
Napomena
Samo zapisi u istom albumu ili grupi se mogu
registrirati istovremeno.
Savjet
Zapise u Favorites kanalu funkcije x-DJ možete
registrirati u playlisti. Za detalje pogledajte str. 45.
Za slušanje zapisa u playlisti
Kad je uređaj u HDD JUKEBOX funkciji,
otvorite izbornik Option, odaberite [Mode
switch] – [Playlist], i zatim započnite
reprodukciju. Ili odaberite "Favorites"
kanal u funkciji x-DJ. U tom slučaju se
reproduciraju samo zapisi koji su
registrirani u "Favorites".
Za prijenos playliste
Možete prenijeti cijelu playlistu na
"WALKMAN" (ATRAC AD). Nakon toga
će "WALKMAN" (ATRAC AD)
prepoznati tu playlistu kao svoju.
Pogledajte str. 47 za detalje.
3
66
Odaberite [Enter].
Uporaba timera
Uređaj ima tri funkcije timera; Sleep
Timer, Wake Up Timer i Recording
Timer. Možete izvesti jedno podešavanje
za Sleep Timer, tri podešenja za Wake Up
Timer i 10 podešenja za Recording Timer.
Funkcija timera radi neovisno o tome je li
uređaj uključen ili isključen. TIMER
indikator svijetli ili trepće kad je funkcija
timera u tijeku.
Uporaba Sleep
Timera
Sleep Timer možete podesiti da isključi
uređaj nakon određenog vremena.
Podešavanje se izvodi u koracima po 30
minuta. Ova funkcija je prikladna kad
želite zaspati uz glazbu ili kad izlazite.
Pritisnite SLEEP.
Pojavi se pop-up izbornik za Sleep Timer.
Svaki put kad pritisnete tipku, vrijeme do
isključenja se ciklički mijenja na sljedeći
način:
Off t 30 t 60 t 90 t 120 t 150 t
180 t Off...
Podešavanje Sleep Timer se izvodi
jednostavnim odabirom željenog vremena.
TIMER indikator svijetli kad je Sleep
Timer aktivan.
Napomene
• Podešenje Sleep Timera se poništi kad je aktivna
druga funkcija timera.
• Ako je podešen Recording Timer, tada se
podešenje Sleep Timera ne može preklapati s
vremenom početka Recording Timera.
67
Uporaba Wake Up
Timera
Možete podesiti timer za automatsko
uključenje i isključenje uređaja u određeno
doba dana. Uređaj započne reprodukciju
automatski kad se uključi. Najprije točno
podesite sat uređaja (str. 18). Za Wake Up
Timer moguća su maksimalno tri podešenja.
1
Podesite preklopku izvora na pojačalu
na funkciju za ovaj uređaj.
2
Pritisnite TIMER.
Pojavi se lista podešenja.
3
Otvorite izbornik Option i odaberite
[New setting] – [Wake up playback].
6
Pritisnite TIMER ili BACK.
Podešavanje je dovršeno i TIMER
indikator svijetli.
U podešeno vrijeme timera započne
reprodukcija ili radijski prijem.
Ako je uređaj u HDD JUKEBOX
funkciji, započne reprodukcija zadnjeg
reproduciranog zapisa.
Ako je uređaj u CD funkciji, započne
reprodukcija prvog zapisa s uloženog
CD-a.
Ako je uređaj u x-DJ funkciji, započne
reprodukcija kanala podešenog za
odabir kod aktivacije funkcija (str. 44).
Napomene
• Wake Up Timer se ne može podesiti ako se
preklapa s nekim postojećim timerom.
• Neke funkcije se neće izvoditi tijekom minute i
pol prije isključenja uređaja funkcijom Wake Up
Timer.
• Aktivaciju Wake Up Timera mogu odgoditi neki
postupci ako se izvode kratko prije aktivacije.
Podešenja za Wake Up Timer
Opcija
4
5
Date
Podesite svaku opciju.
U padajućem izborniku odaberite i
podesite svaku opciju (prikazane u
"Podešenja za Wake Up Timer" u
nastavku).
Sadržaj
Dan (mjesec/dan) unutar
sljedeća 4 tjedna, uključujući
tekući dan
Every Sat – Every Sun
(određeni dani, npr. svake
subote, ponedjeljka, itd.)
Mon – Fri (od ponedjeljka do
petka)
Odaberite [OK].
Podešenje je registrirano i pojavi se u
listi timera.
Mon – Sat (od ponedjeljka do
subote)
Everyday (svaki dan)
Start:
Sat/minuta
End:
Sat/minuta
Function
CD
FM/AM
HDD JUKEBOX
x-DJ
( Tvorničko podešenje)
68
Uporaba Recording
Timera
Možete podesiti timer za snimanje radijskog
programa ili reprodukcije s vanjske
komponente spojene na ANALOG IN
priključnicu ili DIGITAL (COAXIAL/
OPTICAL) IN priključnicu na uređaju. Za
uporabu ove funkcije potrebno je unaprijed
točno podesiti sat uređaja (str. 18). Možete
izvesti maksimalno 10 podešenja
snimanja.
Snimanje radijskog programa pomoću
Recording Timera
Možete snimati radijsku emisiju u
podešeno vrijeme. Za to je potrebno
unaprijed podesiti sat uređaja i radijsku
postaju.
1
Pritisnite TIMER.
Pojavi se lista timera.
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[New setting] – [FM/AM record].
3
Podesite svaku opciju.
U padajućem izborniku odaberite i
podesite svaku opciju (prikazane u
"Podešenja za Recording Timer" na
str. 70).
4
Odaberite [OK].
Podešenje je registrirano i pojavi se u
listi timera.
5
Pritisnite TIMER ili BACK.
Podešavanje je dovršeno i TIMER
indikator svijetli.
Za zaustavljanje snimanja
timerom
Pritisnite x ili HDD REC x.
Napomene
• Nakon podešavanja Recording Timera, ne
možete podesiti drugi čije se vrijeme preklapa s
prethodnim. Možete to učiniti, međutim, tek kad
isključite prethodno podešenje (str. 72).
• Neke funkcije se neće izvoditi tijekom minute i
pol prije aktivacije Recording Timera.
• Aktivaciju Recording Timer mogu odgoditi neki
postupci ako se izvode kratko prije aktivacije.
• Ako ne pridijelite naslov snimci, podaci o
snimanju (tj., datum i vrijeme snimanja) se
automatski koriste kao naslov.
Snimanje s vanjske komponente
pomoću Recording Timera
1
Odaberite vanjsku komponentu
(izvor) s koje želite snimati na
pojačalu.
2
3
Pritisnite TIMER.
Otvorite izbornik Option i odaberite
[New setting] – [Analog In record] ili
[Digital In record].
Nastavlja se {
69
4
Podesite svaku opciju.
Start:
Sat/minuta
Kad odaberete [Analog In record]:
End:
Sat/minuta
Title
Podešavanje naziva
Band1)
FM/AM
Preset no.1)
Programski broj
2)
Format/Bit rate
ATRAC3
ATRAC3plus 48 kbps
64 kbps
256 kbps
Kad odaberete [Digital In record]:
Linear PCM
MP3
5
6
Odaberite [OK].
Pritisnite TIMER ili BACK.
Track mark
(interval
označavanja
zapisa)
Podešenja za Recording Timer
Opcija
Date
Sadržaj
Dan (mjesec/dan) unutar
sljedeća 4 tjedna,
uključujući tekući dan
Every Sat – Every Sun
(određeni dani, npr. svake
subote, ponedjeljka, itd.)
Mon – Fri (od ponedjeljka
do petka)
Mon – Sat (od ponedjeljka
do subote)
Everyday (svaki dan)
70
—
96 kbps
128 kbps
160 kbps
192 kbps
256 kbps
every 10 min
every 30 min
every 60 min
every 120 min
LEVEL SYNC3)
Za zaustavljanje snimanja
timerom
Pritisnite x ili HDD REC x.
66 kbps
105 kbps
132 kbps
Auto4)
5)
Auto title
On/Off
Input6)
Optical/Coaxial
( Tvorničko podešenje)
1)
Samo kad je uređaj podešen na funkciju FM/AM.
2)
Za detalje o "Format/Bit rate" podešenju,
pogledajte str. 28.
3)
Za detalje o "LEVEL SYNC" podešenju,
pogledajte str. 29. Pogledajte također objašnjenje
za "LEVEL SYNC level" podešenje.
4)
Samo kad je uređaj podešen na funkciju FM/AM.
Za detalje o "Auto" podešenju, pogledajte str. 29.
5)
Kad je opcija "Auto title" podešena na "On" (str. 30) i
kad je uređaj podešen na funkciju ANALOG IN
ili DIGITAL IN, tekući naslov će se izbrisati.
6)
Samo kad je uređaj podešen na funkciju
DIGITAL IN.
Ostali postupci
Za poništenje podešenja timera
dok je timer u tijeku
Možete poništiti podešenje timera dok je Wake
Up Timer ili Recording Timer u tijeku. Kad to
učinite, vrijeme završetka je poništeno i
snimanje ili reprodukcija se nastavljaju nakon
toga.
Za poništenje podešenja, otvorite izbornik
Option dok je Wake Up Timer ili Recording
Timer u tijeku i odaberite [Timer cancel].
Za provjeru sadržaj podešenja
Pritisnite TIMER.
Prikaže se lista timera.
Za isključenje liste, ponovno pritisnite
TIMER.
5
(plava) Recording Timer je u
pripravnom stanju.
(crvena) Recording Timer je aktivan.
(siva)
Recording Timer je isključen.
Neuspješno snimanje
Ova ikona se pojavljuje kad se
Recording Timer ne uspije
izvesti uslijed prekida napajanja
ili drugog problema. Ova ikona
ne pojavljuje se kad je timer
podešen za pravilne intervale,
primjerice za snimanje svaki dan
ili svaki tjedan. U tom slučaju,
podešenje ostane čak i ako
snimanje ne uspije. Međutim,
rezultate neuspješnog snimanja
je potrebno izbrisati (ova
stranica).
Za brisanje podešenja timera
1 Pritisnite TIMER.
Pojavi se lista timera.
2 Odaberite podešenje koje želite izbrisati.
3 Pritisnite DELETE, ili otvorite izbornik
Option i odaberite [Delete].
Pojavi se potvrdni prozor.
4 Odaberite [Yes].
1
Recording Timer ikona
2 Title
Naziv podešenja
3 Date
Datum podešenja
4 Time
Vrijeme početka i vrijeme
završetka za Recording Timer.
Wake Up Timer ikona
Odabrano podešenje se izbriše iz liste. Ako
odaberete [No], postupak se poništi.
5 Pritisnite TIMER ili BACK.
71
Za promjenu podešenja timera
1 Pritisnite TIMER.
2 Odaberite podešenje koje želite promijeniti.
Pojavi se izbornik za promjenu podešenja.
3 Odaberite opciju koju želite promijeniti.
4 Promijenite opciju.
5 Odaberite [OK].
Nove informacije izbrišu stare i prikazane su
u listi timera.
6 Pritisnite TIMER ili BACK.
Savjet
Isti postupak možete izvesti uporabom izbornika
Option.
Za privremeno isključenje
podešenja timera kod redovitog
snimanja — Suspend
Isključenje određenog podešenja timera
omogućuje drugo podešavanje za isti
vremenski proizvod.
1 Pritisnite TIMER.
2 Odaberite podešenje koje želite isključiti.
Pojavi se izbornik za ponovno podešavanje.
3 Podesite [Programming] na [Suspend] iz
padajućeg izbornika.
4 Odaberite [OK].
Odabrano podešenje je prekinuto i njegova
ikona postane siva.
5 Pritisnite TIMER ili BACK.
Podešenje privremenog isključenja se
automatski poništi kod izvođenja drugog
snimanja timerom.
72
Slušanje glazbe
pohranjene na računalo
— Network Media
Što je Network Media?
NETWORK MEDIA funkcija omogućuje
vam prijenos audio datoteka i slikovnih
datoteka između komponenata preko
privatne mreže ili dijeljene mreže (npr., u
uredu, školi i drugoj zgradi). To je moguće
jer je uređaj usklađen s DLNA (Digital
Living Network Alliance) smjernicama o
međusobnoj kompatibilnosti (verzija 1.0),
zahvaljujući čemu možete koristiti ovaj
uređaj kao DLNA-kompatibilni digitalni
player (klijent) za reprodukciju audio
podataka pohranjenih na drugi DLNAkompatibilni digital server*.
Računalo, itd. (server)
O serverima
Neki DLNA-kompatibilni serveri
omogućuju klijentu prikaz playlista
pohranjenih u bazu podataka za
upravljanje audio datotekama na serveru
putem funkcije NETWORK MEDIA.
• Serveri koji podržava prikaz playlista
( ):
Sony VAIO računalo s VAIO Media, itd.
Ovaj uređaj (klijent) može prikazati
playliste kreirane SonicStage softverom.
• Drugi serveri (
): Računala koja nisu
gore navedena.
Ovaj uređaj (klijent) prikazuje strukturu
datoteka onako kako postoji na računalu.
Ovaj uređaj (klijent)
* Za najnovije informacije o serverima koje ovaj
uređaj podržava, pogledajte internetsku stranicu
podrške iz Sony Europe, http://support.sonyeurope.com/ (samo za korisnike u Europi).
73
Ikona
Slušanje glazbe
Kao primjer NETWORK MEDIA funkcije,
ovaj odjeljak objašnjava postupke na
uređaju kad je spojen na server koji
podržava prikaz playlista.
1
Ikona
Ikone
Opis
Status servera
Serveri na koje Moguće
spajanje
(bijela ili je moguće
spajanje
(aktivni
1)
crna )
serveri)
Serveri koji ne Nije moguće
spajanje2)
(bijela ili reagiraju
(serveri
u
1)
crna )
system suspend,
neaktivnom, ili
pripravnom
stanju)
(žutozelena)
Opis
Status servera
1)
2)
Moguće
spajanje
Zadnji posjećen Moguće
server
spajanje
Novi server
Moguće
spajanje
Nepoznati
server
Moguće
spajanje; detalje
o server nije
moguće pronaći
Boja ikona će se razlikovati prema odabranom
dizajnu prikaza (str. 92). Boje navedene u
gornjim tablicama vrijede za dizajn prikaza 1.
Spajanje na server je moguće kad je on u
stanju koje omogućuje automatsko pokretanje.
2
Odaberite server iz liste raspoloživih
servera.
Pojavi se "Connecting to server." te
zatim glavni prikaz.
3
Odaberite zapis koji želite reproducirati.
Počne reprodukcija.
Zadnji
Moguće
posjećen server spajanje
Način izlistavanja
Novi server
74
Moguće
spajanje; detalje
o serveru nije
moguće pronaći
Serveri na koje
(bijela ili je moguće
spajanje
crna1))
(žutozelena)
Ikona
Status servera
Nepoznati
server
• Drugi serveri
Pritisnite NETWORK MEDIA, ili otvorite
izbornik Function i odaberite
[NETWORK MEDIA].
Pojavi se lista raspoloživih servera.
• Serveri koji podržavaju prikaz playlista
Možete odabrati način izlistavanja
(mod playliste ili mod strukture
servera) za servere koji podržavaju
prikaz playlista (str. 76).
Opis
Moguće
spajanje
Napomena
O formatima audio podataka
Dok je server spojen na uređaj, nemojte isključivati
server ili brisati audio datoteku na njemu.
Spojeni server može sadržati neke audio
podatke koje nije moguće reproducirati na
ovom uređaju. Te zapise možete
prepoznati po ikoni koja se pojavljuje na
zaslonu.
Savjet
Ako nema odgovarajućih servera u listi, otvorite
izbornik Option i odaberite [Display] – [Update
info].
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće:
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x.
Odabir
prethodnog/
sljedećeg zapisa
Pritisnite ./> tijekom
reprodukcije.
Odabir playliste
ili zapisa
Pritisnite M/m/</,.
Odabir playliste
Pritisnite ALBUM + ili
ALBUM–.
Odabir broja
Pritisnite odgovarajuću
zapisa uporabom brojčanu tipku, i zatim
brojčanih tipaka pritisnite ENTER.
Promjenu prikaza Tijekom reprodukcije,
informacija o
pritisnite DISPLAY za
vremenu
odabir prikaza proteklog
vremena ili preostalog
vremena, ili otvorite
izbornik Option i odaberite
[Display] – [Time] –
[Elapsed time] ili
[Remaining time] (str. 21).
Prikaz liste
Ikona
Ikona
Značenje
Zapisi koji se mogu reproducirati.
Zapisi koji se analiziraju.
Zapisi koje nije moguće
reproducirati.
Napomene
• Zapis možete odabrati pomoću brojčanih tipaka
samo kad je na zaslonu glavni prikaz ili prikaz
liste zapisa.
• Ne možete odabirati informacije o vremenu dok
je uređaj zaustavljen.
• Ovisno o spojenom serveru, možda neće biti
prikazano točno preostalo vrijeme.
75
Za promjenu način izlistavanja
Kad je spojen na server koji podržava
prikaz playlista, uređaj omogućuje odabir
moda playliste (sadržaji playlista) ili moda
strukture servera (struktura datoteka na
serveru). Tijekom veze s drugim
serverima, mogu se prikazati samo
strukture servera. Otvorite izbornik
Option i odaberite [Mode switch] –
[Playlist] ili [Server tree].
Playlist mod
Razni načini reprodukcije
1
Dok je uređaj zaustavljen, otvorite
izbornik Option i odaberite [Setting] –
[Play mode].
2
3
Odaberite opciju koju želite podesiti.
4
Odaberite [Close].
Podešenja se pojave u glavnom prikazu.
Podesite svaku opciju.
U padajućem izborniku odaberite i
podesite svaku opciju (prikazane u
"Lista podešenja" u nastavku).
Lista podešenja
Dio koji se reproducira
Dio koji će se reproducirati može se
odabrati samo u modu playliste.
Server tree mod
List
Reproduciraju se zapisi iz
trenutno odabrane playliste.
All
Reproduciraju se zapisi s
trenutno odabranog servera.
( Tvorničko podešenje)
Ponavljanje
Off (bez
oznake)
Za povratak na izbornik za odabir
servera
Pritisnite BACK, ili otvorite izbornik Option i
odaberite [Change level] – [Select server].
Ponavljanje reprodukcije je
isključeno.
On
Zapisi iz odabranog dijela se
reproduciraju ponavljano.
Track
Samo jedan zapis se
reproducira ponavljano.
( Tvorničko podešenje)
76
Prikaz informacija o playlistama ili
zapisima
Korisna podešenja
1
Odaberite playlistu ili zapis za koji
želite provjerite informacije.
2
Podešavanje za automatsko spajanje
na server
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Display] – [Playlist info] ili [Track
info].
Za provjeru cijelog teksta naslova,
izvođača ili žanra, pritisnite M/m za
odabir odgovarajućeg odjeljka i
pritisnite ENTER. Pritisnite M/m za
pomicanje prikaza.
Odredite li unaprijed određeni server,
uređaj će se automatski spajati na njega pri
sljedećoj aktivaciji funkcije NETWORK
MEDIA. Čak i kad postoji samo jedan
server koji se može koristiti s ovim
uređajem, i dalje je moguće izvesti
podešavanje za automatsko povezivanje.
Najprije uključite server.
1
Pritisnite NETWORK MEDIA, ili otvorite
izbornik Function i odaberite
[NETWORK MEDIA].
Pojavi se lista servera koje je moguće
odabrati.
2
Odaberite server koji želite podesiti za
automatsko spajanje, otvorite
izbornik Option, i zatim odaberite
[Setting] – [Auto connect] – [On].
Odabrani server je podešen za
automatsko spajanje. Uređaj će se
automatski spajati s ovim serverom pri
svakoj aktivaciji NETWORK MEDIA
funkcije.
Za isključenje podešenja automatskog
spajanja, odaberite [Off].
Ova ikona označava server podešen
za automatsko spajanje.
77
Ako se željeni server ne
pojavljuje u listi raspoloživih
servera
3
Odaberite [Apply].
Pojavi se poruka "Register this product
on the serveru within 5 minutes" i
uređaj prelazi u pripravno stanje
registracije.
Izvedite registraciju na VAIO računalu.
(Ako registraciju ne izvedete unutar 5
minuta, automatski se poništi
pripravno stanje registracije.)
4
Kad se pojavi poruka o dovršetku
postupka, pritisnite ENTER.
Registracija na VAIO računalu se
dovrši.
Prikaz prelazi na listu raspoloživih
servera i VAIO računalo se pojavi u
listi. Za detalje o postupcima na VAIO
računalu, pogledajte internetsku
stranicu podrške iz Sony Europe,
http:// support.sony-europe.com/
(samo za korisnike u Europi).
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Display] – [Update info]. Uređaju može
trebati neko vrijeme za prikaz servera u
listi.
Napomene
• Server na koji ovaj uređaj nikad nije bio spojen,
ne može se podesiti za automatsko spajanje.
Najprije spojite uređaj na novi server, i zatim
izvedite podešavanje.
• Podešenje automatskog spajanja servera može se
izgubiti u slučaju odspajanja kabela napajanja iz
električne utičnice. U tom slučaju, izvedite
podešavanje ponovno.
Registriranje uređaja na VAIO računalo
— Podešavanje ograničenja pristupa
Ako je server koji koristite Sony VAIO
računalo, možete registrirati uređaj na
VAIO računalo tako da nijedna druga
komponenta osim ovog uređaja ne može
pristupiti računalu.
78
1
Pritisnite NETWORK MEDIA, ili otvorite
izbornik Function i odaberite
[NETWORK MEDIA].
2
Otvorite izbornik Option i odaberite
[Setting] – [Register].
Napomena
Kad prijeđete sa žičnog na bežično mrežno
povezivanje, ili obratno, podešenje ograničenja
pristupa će se izbrisati. U tom slučaju, ponovno
izvedite podešavanje.
Povezivanja i podešavanja
Spajanje antene i pojačala
Spojite isporučene antene, dodatno nabavljivo pojačalo i kabel napajanja redoslijedom
prikazanim od 1 do 5 na slici.
Isporučene antene su namijenjene za uporabu u kući. Za stabilan prijem preporuča se
spajanje uređaja na vanjsku antenu (dodatno nabavljiva). Za detalje o spajanju na
prijenosni uređaj ili dodatno nabavljive komponente, pogledajte str. 47.
MONITOR OUT (NTSC) priključnica
Koristite za povezivanje s TV prijemnikom ili drugim uređajem
putem dodatno nabavljivog video kabela. Kroz ovu priključnicu
izlazi video signal za prikaz na spojenom uređaju.
ANALOG IN/OUT1/OUT2 priključnice
Isporučenim audio spojnim kabelom spojite ANALOG OUT
priključnicu na ulazne priključnice (TAPE, MD, itd.) na pojačalu.
Koristite dodatno nabavljiv audio spojni kabel za spajanje
ANALOG IN priključnica na izlazne priključnice (REC OUT, itd.)
na pojačalu ili drugoj audio komponenti (kasetofon, itd.). Isti
signal izlazi iz ANALOG OUT 1 i ANALOG OUT 2 priključnica.
DIGITAL OPTICAL IN/OUT priključnice
Koristite dodatno nabavljiv digitalni optički kabel za
spajanje OPTICAL OUT priključnice na optičku ulaznu
priključnicu na digitalnom pojačalu.
Koristite dodatno nabavljiv digitalni optički kabel za
spajanje OPTICAL IN priključnice na optičku izlaznu
priključnicu na digitalnom pojačalu, digitalnom
prijemniku, MD rekorderu ili DAT kasetofonu.
DIGITAL COAXIAL IN/OUT priključnice
Koristite dodatno nabavljiv digitalni koaksijalni kabel za spajanje COAXIAL OUT
priključnice na koaksijalnu ulaznu priključnicu na digitalnom pojačalu.
Koristite dodatno nabavljiv digitalni koaksijalni kabel za spajanje COAXIAL IN
priključnice na koaksijalnu izlaznu priključnicu na digitalnom pojačalu, digitalnom
prijemniku, MD rekorderu ili DAT kasetofonu.
A Spojite AM okvirnu antenu.
Spojite AM okvirnu antenu na AM antenske
priključnice na uređaju. Nakon toga lagano
povucite kabel kako biste provjerili da li je
antena spojena čvrsto.
Napomene
• Udaljite AM okvirnu antenu od uređaja ili druge
AV opreme jer su u protivnom moguće smetnje
radio prijema.
• Metalni vodiči (ne dio prekriven izolacijom)
trebaju biti čvrsto umetnuti u antenske
priključnice.
Nastavlja se {
79
B Spojite FM žičanu antenu.
Spojite FM žičanu antenu na pripadajuću
antensku priključnicu na uređaju.
FM žičana antena
Napomene
• Nemojte namatati FM žičanu antenu tijekom
uporabe.
• Nakon spajanja FM žičane antene, položite je
tako da bude što više paralelna s podom.
Kad je FM prijem loš
Koristite dodatno nabavljiv 75 ohmski
koaksijalni kabel za povezivanje uređaja na
vanjsku antenu.
Kod spajanja digitalnog uređaja kao
što je digitalno pojačalo
Koristite dodatno nabavljiv digitalni
koaksijalni kabel kod spajanja na DIGITAL
COAXIAL IN i OUT priključnice, i koristite
dodatno nabavljiv digitalni optički kabel kod
spajanja na DIGITAL OPTICAL IN i OUT
priključnice.
DIGITAL (COAXIAL/OPTICAL) OUT
priključnica služi reprodukciji zvuka na
spojenom digitalnom pojačalu ili drugom
uređaju. Stoga nije moguće digitalno
snimanje signala na spojenom digitalnom
uređaju za snimanje, bez obzira na vrstu
materijala (izvora) snimljenog na ovaj
uređaj.
Nemojte savijati ili vezati u čvor digitalni
koaksijalni kabel ili digitalni optički kabel.
Kod spajanja na DIGITAL COAXIAL IN/OUT priključnice:
Vanjska antena
Na koaksijalnu ulaznu
priključnicu digitalnog
pojačala
C Spojite pojačalo.
Spojite pojačalo putem ANALOG IN ili
OUT priključnice pomoću audio kabela
(isporučen). Utikače kabela spojite na
priključnice odgovarajućih boja na uređaju;
crvena (desni kanal) na crvenu i bijela (lijevi
kanal) na bijelu.
Digitalni koaksijalni kabel
(dodatno nabavljiv)
{ :Tok signala
Na koaksijalnu izlaznu
priključnicu digitalnog pojačala,
digitalnog prijemnika, MD
rekordera, DAT kasetofona, itd.
Kod spajanja na DIGITAL OPTICAL IN/OUT priključnice:
Audio spojni kabel
(isporučen)
Na ulaznu
priključnicu (TAPE,
MD, itd.) pojačala
Na optičku ulaznu
priključnicu
digitalnog pojačala
{ :Tok signala
Na izlaznu priključnicu (REC
OUT, itd.) pojačala ili audio
komponente (kasetofon, itd.)
Digitalni optički kabel
(dodatno nabavljiv)
{ :Tok signala
80
Na optičku izlaznu
priključnicu digitalnog
pojačala, digitalnog
prijemnika, MD rekordera,
DAT kasetofona, itd.
D Spojite uređaj na mrežu.
Ako imate kućnu mrežu, možete spojiti
uređaj na Internet putem mrežnog kabela ili
na bežični LAN uporabom Ethernet/wireless
LAN media konvertera. Bežičnu LAN vezu
možete jednostavno uspostaviti spajanjem
BUFFALO USB bežičnog LAN adaptera
(WLI-U2-KG54) na USB priključnicu na
uređaju. Za detalje pogledajte "Mrežno
povezivanje i podešavanje" na str. 82.
Uporabom internetske veze možete uživati u
raznim funkcijama temeljenim na Internetu
(stranice 19, 21, 55, 73 i 96).
Za podešavanje AM okvirne antene
1 Razmotajte antenski kabel s antene.
Antenski kabel
2 Sklopite AM okvirnu antenu tako da stoji
okomito.
Otvorite stalak, odignite antenu okomito i
umetnite je u utor prema prikazu na sljedećoj
slici.
E Spojite kabel napajanja.
Spojite kabel napajanja u zidnu utičnicu
nakon izvođenja svih drugih povezivanja.
Uređaj se automatski uključi i započinje
izvoditi početna podešavanja. Pričekajte sve
dok se uređaj ponovno ne isključi.
Početno podešavanje može trajati nekoliko
minuta, ovisno o stanju uređaja.
UPOZORENJE
Nemojte odspojiti kabel napajanja dok je u
tijeku početno podešavanje. U protivnom
možete uzrokovati probleme u radu uređaja.
Za ulaganje baterija u daljinski
upravljač
Uložite dvije baterije veličine AA (R6)
(isporučene) u daljinski upravljač, tako da
+ i – polariteti budu usklađeni s oznakama.
Kad daljinski upravljač više ne može
upravljati uređajem, zamijenite obje
baterije novima.
81
Mrežno povezivanje i podešavanje
Ovaj uređaj može se spojiti na Internet putem ADSL-a, kabelskog sustava (CATV) ili
optičkih vlakana (FTTH). Za više detalja o povezivanju, također pogledajte internetsku
stranicu podrške iz Sony Europe, http://support.sony-europe.com/ (samo za korisnike u
Europi).
Spajanje uređaja na Internet
Dodajte ovaj uređaj u Internet okruženje.
Za uporabu žične Internet veze
Slijedite dijagram u nastavku za odabir pravilne konfiguracije kod spajanja.
Početak
Računalo je
već spojeno
na Internet.
Ne
Otvorite
korisnički račun
kod jednog od
Internet
providera.
Da
Želite da se i
računalo i ovaj
uređaj spajaju
na Internet.
Ne
Ponovno
spojite mrežni
kabel iz
računala na
ovaj uređaj.
Str. 83
Da
Ne
Ima li slobodnih
priključnica na
modemu ili
broadband
routeru?
Pripremite
broadband
router ili
hub.
Da
Da
Str. 84
Ima li slobodnih
priključnica na
modemu ili
broadband
routeru?
Da
Str. 84
82
Ima li slobodnih
priključnica na
ONU ili broadband
routeru?
Kako vaše
računalo pristupa
Internetu?
Pripremite
broadband
router ili
hub.
Ne
Str. 85
Pripremite
broadband
router ili
hub.
Ne
Za uporabu bežičnog LAN-a
Kad uređaj spajate putem bežičnog LAN-a, slijedite dijagram u nastavku za odabir
pravilnog načina povezivanja i podešavanja za uređaj.
Početak
Ne
Imate li već
bežični LAN?
Pripremite BUFFALO bežični
LAN router (pristupna točka)
i USB bežični LAN adapter
WLI-U2-KG54.
Da
Imate li Ethernet/
wireless LAN media
konverter za spajanje
s ovim uređajem?
Ne
Pripremite BUFFALO
USB bežični LAN
adapter WLI-U2-KG54.
Str. 86
Da
Str. 86
Primjeri povezivanja
A
Jednostavno povezivanje
Pokušajte spojiti mrežni kabel koji je bio spojen na
računalo.
To je jednostavan način za pristup Internetu budući da
ne zahtijeva nikakva mrežna podešavanja na uređaju.
Ako želite internetski pristup neovisan o računalu,
pogledajte B – G.
Računalo
Mrežni kabel
Napomene
• Ovaj način pristupa Internetu možda neće biti moguć
kod nekih Internet providera.
• Ovaj način pristupa Internetu možda neće biti moguć
kod nekih Internet providera jer zahtijeva modem s
ugrađenim routerom. Ako vaš modem nema ugrađen
router, trebate pripremiti router.
Stražnja strana uređaja
83
B
Kad koristite CATV
Kabelski modem
Broadband router
CATV priključak
Mrežni kabel (dodatno nabavljiv)
Koaksijalni kabel (dodatno nabavljiv)
Mrežni kabel
(dodatno nabavljiv)
Stražnja strana uređaja
Na priključnicu NETWORK
Računalo
< Ako na broadband routeru nije raspoloživa slobodna priključnica, dodajte hub.
. prijeđite na E
. Prijeđite na "Za podešavanje žične LAN mreže" na str. 89.
C
Kad koristite ADSL
Splitter
ADSL modem
Broadband router
Telefonska
zidna
utičnica
Telefonski kabel
(opcija)
Telefonski kabel
(opcija)
Mrežni kabel (dodatno nabavljiv)
Mrežni kabel
(dodatno nabavljiv)
Računalo
Telefon
Na priključnicu
NETWORK
Stražnja strana uređaja
< Ako koristite ADSL modem s ugrađenim routerom, možete spojiti mrežni kabel u slobodnu
priključnicu na modemu. Ako na broadband routeru nije raspoloživa slobodna priključnica,
dodajte hub.
. prijeđite na E
. Prijeđite na "Za podešavanje žične LAN mreže" na str. 89.
84
D
Kad koristite optička vlakna (FTTH)
ONU (Optical Network Unit) (oprema za
zaključenje podatkovnog voda)
Broadband router
CATV priključak
Internet
Kabel s optičkim vlaknima
Mrežni kabel (dodatno nabavljiv)
Mrežni kabel
(dodatno nabavljiv)
Stražnja strana
uređaja
Računalo
Na priključnicu
NETWORK
< Ako na broadband routeru nije raspoloživa slobodna priključnica, dodajte hub.
. prijeđite na E
. Prijeđite na "Za podešavanje žične LAN mreže" na str. 89.
E
Kad koristite hub
Broadband router
Hub
Mrežni kabel (dodatno nabavljiv)
Mrežni kabel
(dodatno nabavljiv)
Mrežni kabel
(dodatno nabavljiv)
Na priključnicu
NETWORK
Računalo Računalo
Pisač
Stražnja strana uređaja
Skener
< Ako na broadband routeru nije raspoloživa slobodna priključnica, dodajte hub i zatim spojite
druge uređaje na hub.
Napomena
Kad je na ovaj uređaj spojeno nekoliko drugih uređaja a hub nema ugrađen router, samo jedan
uređaj može pristupiti Internetu odjednom. Ako želite spojiti više od jednog uređaja na Internet,
spojite hub na broadband router.
. Prijeđite na "Za podešavanje žične LAN mreže" na str. 89.
85
F
Kod spajanja Ethernet/wireless LAN media konvertera na mrežnu
priključnicu uređaja
ADSL modem ili ONU (oprema za
zaključenje podatkovnog voda)
Ethernet/wireless
LAN media konverter
(dodatno nabavljiv)
Bežični LAN router
(pristupna točka)
Mrežni kabel
(dodatno nabavljiv)
Mrežni kabel
(dodatno nabavljiv)
Na priključnicu
NETWORK
Stražnja strana uređaja
Računalo
< Ako ste promijenili router, trebat ćete podesiti računalo za uporabu s tim routerom. Za
detalje o postupku podešavanja pogledajte korisnički priručnik isporučen s routerom.
. Prijeđite na "Za podešavanje žične LAN mreže" na str. 89.
G
Kad koristite bežični LAN router (pristupna točka) i BUFFALO USB
bežični LAN adapter
ADSL modem ili ONU (oprema za
zaključenje podatkovnog voda)
BUFFALO USB bežični LAN
adapter WLI-U2-KG54
(dodatno nabavljiv)
Mrežni kabel
(dodatno
nabavljiv)
Bežični LAN router
(pristupna točka)
Računalo
Na USB priključnicu
Stražnja strana uređaja
Napomena
Kod spajanja USB bežičnog LAN adaptera na USB priključnicu na stražnjoj strani uređaja, koristite
USB produžni kabel za postizanje boljeg bežičnog prijema.
. Prijeđite na "Za podešavanje bežične USB LAN mreže" na str. 90
86
Podešavanje mreže
Kako bi ovaj uređaj mogao pristupiti Internetu, trebate pravilno izvesti mrežna podešenja.
Postupak podešavanja ovisi o tome koristi li se za spajanje na Internet priključnica
NETWORK ili USB priključnica na uređaju. Unesite odgovarajuće (alfanumeričke)
vrijednosti za vaš broadband router, kao što je prikazano u sljedećoj tablici. Opcije koje je
potrebno podesiti mogu se razlikovati ovisno o Internet provideru. Za detalje pogledajte
dokumentaciju dobivenu od Internet providera.
Opcije
Definicija
IP address
Brojčana adresa dodijeljena računalu. IP adresa sastoji se od 192.168.xxx.xxx
četiriju nizova troznamenkastih brojeva, međusobno
odijeljenih točkom.
Subnet mask
Brojevi koji se koriste za označavanje raspona kojem
pripada ta IP adresa.
255.255.xxx.xxx
Default gateway
Uređaj kao što je računalo ili broadband router na mreži
koji može služiti kao gateway kod pristupanja drugom
računalu izvan mreže. To je naznačeno IP adresom.
192.168.xxx.xxx
DNS server address Server koji ima funkciju pretvaranja naziva domene u IP
(primary/secondary) adrese, i određen je IP adresom. Ovisno o provideru, može
se također nazivati "name server", "DNS1/DNS2", "DNS
server", ili "domain server".
Primjeri
192.168.xxx.xxx
Proxy
Ako je provider dao proxy informacije, potrebno je podesiti Proxy.xxx.xx.xx
ovu opciju. Proxy je posredni server koji pristupa željenom
Web serveru, umjesto uređaja, putem firewalla kako bi
spriječio neovlašteni pristup izvana. Proxy serveri također
imaju funkciju predpohranjivanja informacija radi bržeg
downloada.
Port
To je broj ulaza za proxy server. Ako od providera dobijete 80
broj ulaza, potrebno je podesiti ovu opciju. Broj ulaza je
potreban za prepoznavanje aplikacije među mnogima
aktivnima na računalu na koje su usmjerene komunikacije.
Aplikacije poput pretraživača i mail klijenata imaju posebne
brojeve ulaza.
87
Opcije
Definicija
DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je protokol
koji automatski pridjeljuje informacije kao što je IP adresa
računala (klijent) koje je privremeno spojeno na Internet.
DHCP server zadržava druge parametre kao što su IP adresa
za gateway server ili DNS server, podmrežna maska i raspon
IP adresa koje se mogu dati klijentima, i daje informacije
dial-up korisnicima.
Kad klijent završi pristup, DHCP automatski prikuplja
adrese i pridjeljuje ih drugom računalu. DHCP omogućuje
korisnicima jednostavno spajanje na Internet, čak i ako se
ne razumiju u mrežna podešenja. Štoviše, DHCP omogućuje
mrežnom administratoru jednostavno upravljanje s više
klijenata.
Access point*
Pristupna točka (access point) je uređaj koji prosljeđuje
elektronske signale kako bi međusobno povezao uređaje za
bežičnu komunikaciju (kao što je prijenosno računalo) radi
oblikovanja bežične LAN mreže.
SSID*
SSID (Service Set Identifier) je naziv koji označava
pristupnu točku kod bežične LAN mreže IEEE 802.11x
serije. Sastoji se od maksimalno 32 alfanumerička znaka.
Security settings*
Sigurnosna podešenja sprječavaju treće strane u uporabi
datoteka ili perifernih uređaja, ili u presretanju sadržaja
komunikacije. Ovaj uređaj može koristiti WEP (Wired
Equivalent Privacy) za sigurnosno podešenje bežične LAN
mreže.
Network key*
Mrežni ključ je vrsta zaporke koja se koristi za sigurnosna
podešenja. Isti mrežni ključ će trebati i za bežični LAN
router i za Ethernet/wireless LAN media konverter ili USB
bežični LAN adapter. Sastoji se od maksimalno 26
alfanumeričkih znakova.
* Samo za bežične LAN mreže.
88
Primjeri
Za podešavanje žične LAN mreže
Ovaj odjeljak objašnjava kako se uređaj podešava
za žičnu LAN mrežu ili bežičnu LAN mrežu
spojenu putem priključnice NETWORK na
uređaju.
1 Otvorite izbornik Setup i odaberite [Network].
2 Odaberite [LAN] – [Wired].
3 Odaberite [Wired LAN setting].
Na zaslonu se prikaže "Checking Network
setting.", i zatim se pojavi izbornik podešenja
žičnog LAN-a.
6 Provjerite da li je opcija [DHCP] podešena
na [All auto].
Uređaj će IP adresu preuzeti automatski.
Možda ćete trebati unijeti IP adresu ručno,
ovisno o vašem Internet provideru. Za detalje
pogledajte "Za ručno podešavanje IP adrese".
7 Odaberite [Apply].
Podešenje se ažurira.
8 Odaberite [Close].
Prikaz se vrati na izbornik mrežnih
podešenja.
Za ručno podešavanje IP adrese
1 Odaberite [DNS manual] ili [All manual]
gore u koraku 6.
Trebate podesiti opciju označenu s
.
2 Odaberite opciju koju je potrebno podesiti.
3 Stavite kursor preko parametra i pritisnite
M/m za unos svake znamenke.
a: Ovu opciju nije potrebno podesiti.
f: Ovu opciju je potrebno podesiti. Prijeđite na korak 4.
4 Odaberite [Address setting].
Savjet
Kad želite obnoviti prethodno podešenje, odaberite
[Undo] prije izvođenja koraka 7 iz postupka "Za
podešavanje žične LAN mreže".
Za podešavanje proxy servera
Ovaj postupak trebate izvesti ako Internet provider
navede proxy podešenje. U protivnom možete
preskočiti ovaj postupak.
1 Odaberite [Proxy setting] u izborniku
podešenja žičnog LAN-a.
2 Promijenite podešenje opcije [To Internet]
5 Provjerite da li je opcija [Ethernet speed]
podešena na [Automatic].
Savjet
na [Connection via proxy].
3 Unesite adresu za [Proxy server] i broj za
[Port].
4 Odaberite [Close].
Ako uređaj ima problema pri spajanju na
broadband router ili hub, problem se ponekad
može riješiti odabirom opcije [100 Mbps] ili [10
Mbps].
89
Za provjeru statusa mreže
Za podešavanje USB bežične LAN mreže
1 Odaberite [Network status check] u
1
2
3
4
izborniku podešenja žičnog LAN-a.
Otvorite izbornik Setup i odaberite [Network].
Odaberite [LAN] – [Wireless].
Odaberite [Wireless LAN setting].
Odaberite [Access point setting] – [Search
for available access point.].
Odaberite pristupnu točku među rezultatima
pretraživanja.
5 Podesite SSID, sigurnosno podešenje i
mrežni ključ, i zatim odaberite [Save].
2 Odaberite [Execute].
Uređaj započinje provjeru statusa mreže.
6 Odaberite [Close].
Prikaz se vrati na izbornik za podešavanje
pristupne točke bežičnog LAN.
7 Odaberite [Close].
Prikaz se vrati na izbornik podešenja
bežičnog LAN-a.
Nakon ovog postupka podesite IP adresu i
proxy server (prikazano u nastavku).
Savjet
Kad uređaj završi provjeru, pojavi se [OK] ili
[NG] za svaku opcija. Uređaju može trebati
nekoliko minuta za dovršetak provjere.
• Ako se [OK] pojavi za sve opcije, prijeđite
na korak 5.
• Ako se pojavi [NG], prijeđite na korak 3.
3 Odaberite [Detalj] za opciju označenu s [NG].
Prikaže se pretpostavka rješenja problema.
Možete ručno podesiti pristupnu točku u koraku 4.
Za podešavanje IP adrese i proxy
servera
Nakon što podesite pristupnu točku, trebate
podesiti IP adresu i proxy server. Izvedite postupak
iz koraka 4 odjeljka "Za podešavanje žične LAN
mreže" (str. 89) kako biste izveli ta podešavanja
(pojave se samo nužne opcije za podešavanje
bežičnog LAN-a). Ako se ta podešenja izvedu
automatski, provjerite sadržaj i odaberite [Apply].
Napomena
Ako ste odspojili USB adapter nakon podešavanja
ovih opcija, ponovno otvorite izbornik Setup,
odaberite [Network] – [Wireless LAN setting] –
[Address setting], i zatim odaberite [Apply].
4 Kad se u koraku 3 upoznate s uzrokom,
slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu
kako biste ponovno izveli podešavanje,
zatim ponovite korake 2 i 3 sve dok se [NG]
ne promijeni u [OK]. Kod nekih kućnih
mreža, kao što je uredski LAN, [NG] se može
pojaviti iako su sva povezivanja i podešavanja
izvedena pravilno. U tom slučaju, obratite
se mrežnom administratoru.
5 Odaberite [Close].
Prikaz se vrati na izbornik mrežnih podešenja.
6 Odaberite [Close] ili pritisnite BACK.
Izbornik mrežnih podešenja se zatvori.
90
Podešavanje dijeljene mape
Ako neku mapu na računalu podesite za
zajedničku uporabu, možete na ovaj uređaj
importirati audio podatke ili slikovne
podatke pohranjene na računalo, ili
možete kopirati audio podatke s uređaja
na računalo. Za detalje pogledajte upute za
uporabu ili Help datoteke vašeg Windows
računala. Slijede primjeri za računalo s
Windows XP Professional operativnim
sustavom
1
2
Na računalu kliknite desnom tipkom
miša na željenu mapu i odaberite
[Sharing i security].
Pojavi se prozor Properties s
otvorenom karticom [Sharing].
Kliknite [Share this folder on the
Network] i [Allow network users to
change my files] kako biste ih označili
kvačicama.
Ostala podešenja
Podešenja prikaza
Za promjenu veličine prikaza na
uređaju
Možete odabrati dvije veličine prikaza.
1 Otvorite izbornik Setup i odaberite [System
setting].
Pojavi se izbornik.
2 Odaberite [Unit display].
3 Odaberite [Wide zoom (16:9)] ili [Normal (4:3)].
4 Odaberite [Close].
Za podešavanje screen savera
Kao i kod računala, na uređaju možete
podesiti screen saver koji će se pojaviti kad
neko vrijeme ne izvedete nikakav
postupak.
1 Otvorite izbornik Setup i odaberite [System
setting].
Pojavi se izbornik.
2 Odaberite [Screen saver].
3 Odaberite [On].
3
On
Kliknite [OK] za zatvaranje prozora
Properties.
Napomena
Nemojte koristiti simbole kod unosa naziva
dijeljene mape na mreži.
Off
Ako 15 minuta ne izvedete
nikakav postupak na uređaju,
aktivira se screen saver.
Screen saver se ne aktivira.
( Tvorničko podešenje)
4 Odaberite [Close].
91
Za promjenu dizajna prikaza
Možete odabrati dizajn prikaza na uređaju.
1 Otvorite izbornik Setup i odaberite [Screen
setting].
2 Odaberite [Type 1] ili [Type 2].
3 Odaberite [OK].
Aktivira se odabrani dizajn prikaza.
Podešavanje pripravnog stanja
1
Otvorite izbornik Setup i odaberite
[System setting].
2
3
Odaberite [Standby mode].
Odaberite [Standard start-up].
Quick
start-up
Standard
start-up
Uređaj reagira brzo na
postupke koje izvedete
nakon njegova uključenja.
Ovo podešenje uzrokuje
visoku potrošnju energije.
Uređaj reagira sporo na
postupke koje izvedete
nakon njegova uključenja.
Ovo podešenje smanjuje
potrošnju energije.
( Tvorničko podešenje)
4
Odaberite [Close].
Savjeti
• Odabrani način pripravnog stanja možete
prepoznati po boji ON/STANDBY indikatora
kod isključivanja uređaja.
Crvena: Pripravno stanje je "Standard start-up".
Narančasta: Pripravno stanje je "Quick start-up".
Zelena: Uređaj analizira zvuk (pogledajte
"Funkcija 12 Tone Analysis" na str. 45).
• Kad je odabrano "Quick start-up" pripravno
stanje, ugrađeni ventilator se ponekad uključi
automatski čak i kad je uređaj isključen. To je
normalno.
92
Upravljanje sustavom
Kopiranje i obnavljanje audio
podataka
Za audio podatke s HDD-a uređaja možete
izraditi kopije u dijeljenoj mapi na vašem
računalu ili na USB tvrdom disku.
Kopirani podaci se mogu koristiti za
obnavljanje podataka na HDD-u uređaja.
Kad jednom izvedete sigurnosno kopiranje
podataka s HDD-a, kod sljedećeg
kopiranja možete izvesti samo dopunsko
kopiranje kako biste pohranili samo
sadržaje dodane nakon zadnjeg kopiranja,
Time se skraćuje potrebno vrijeme
postupka. Kopirani audio podaci trebaju
se potvrditi kad se koriste za obnavljanje
podataka na HDD-u uređaja. Za
potvrđivanje audio podataka, potrebno je
primiti uvjerenje putem Interneta, što je
mjera zaštite protiv neovlaštenog
kopiranja audio podataka. Kad se na
HDD-u nakupi određena količina audio
podataka, savjetujemo vam da izradite
sigurnosne kopije kako bi se podaci
sačuvali u slučaju neočekivanih nezgoda.
Napomena
Za obnavljanje kopiranih podataka, uređaj treba
biti spojen na Internet.
Potreban format tvrdog diska i
veličina za sigurnosno kopiranje
Za sigurnosno kopiranje audio podataka
na USB tvrdi disk, taj disk treba koristiti
FAT32 sustav datoteka.
Kapacitet tvrdog diska treba biti veći od
audio podataka koji će se kopirati na
njega. Kapacitet HDD-a ovog uređaja
provjerite na str. 110. Da biste provjerili
koliko prostora je ostalo na HDD-u,
pogledajte informacije u [System info] u
izborniku Option.
Napomene
• Kopiranje može trajati duže vrijeme (do 60 – 80
sati) ovisno o količini podataka, USB tvrdom
disku, računalu i statusu mreže.
• Kopirane audio podatke nije moguće kopirati ili
koristiti na drugom uređaju (poput računala).
• Ako je na USB tvrdom disku bilo izvedeno
FAT32 formatiranje s drugog uređaja kao što je
računalo, audio podaci će se kopirati u prvu
particiju USB tvrdog diska. Kopiranje audio
podataka neće biti moguće ako nije raspoloživo
dovoljno kapaciteta u prvoj particiji. Ako trebate
više mjesta, reparticionirajte tvrdi disk na
računalu, itd. kako biste omogućili dovoljno
prostora za sigurnosno kopiranje.
• Ako USB tvrdi disk nije formatiran, izvedite
FAT32 formatiranje prve particije na ovom
uređaju (str. 94) prije izvođenja sigurnosnog
kopiranja.
• Sigurnosno kopiranje samo novog materijala se
možda neće izvesti pravilno ako sat uređaja nije
podešen točno.
Za sigurnosno kopiranje
podataka na USB tvrdi disk
Možete kopirati podatke s HDD-a uređaja
na USB tvrdi disk (dodatno nabavljiv).
Prednja ili stražnja strana uređaja
Na USB
priključnicu
Na USB
priključnicu
USB kabel (dodatno
nabavljiv)
Tvrdi disk (dodatno nabavljiv)
• Oblik USB priključka će se razlikovati prema
USB tvrdom disku koji se koristi.
• Pogledajte internetsku stranicu podrške iz
Sony Europe, http://support.sonyeurope.com/ (samo za korisnike u Europi) za
podržane USB tvrde diskove. Ako je spojen
USB tvrdi disk kojeg ovaj uređaj ne podržava,
može uzrokovati probleme u njegovu radu.
2 Otvorite izbornik Setup i odaberite [Backup].
Pojavi se prozor za podešavanje sigurnosnog
kopiranja.
1 Za spajanje tvrdog diska na USB priključnicu
uređaja, koristite USB kabel.
Napomene
• Ako su spojena dva USB uređaja s tvrdim
diskom na obje priključnice (stražnju i
prednju) istovremeno, uređaj spojen na
prednju priključnicu ima prednost.
• Ako želite koristiti USB tvrdi disk koji je
spojen na USB priključnicu na stražnjoj strani
uređaja, odspojite USB tvrdi disk koji je spojen
na prednju priključnicu.
3 Odaberite [Backup data].
Pojavi se izbornik odredišnog diska.
4 Odaberite [USB tvrdi disk].
Pojavi se potvrdni prozor za odabrani disk.
5 Potvrdite prikazanu opciju i odaberite [Yes].
Započinje kopiranje.
Kad kopiranje završi, na zaslonu se prikaže
"Backup completed normally.".
93
Kod sigurnosnog kopiranja podataka
koji već postoje na disku
1 Odaberite [Full backup] ili [Incremental
backup] u koraku 5 iz odjeljka "Za
sigurnosno kopiranje podataka na USB tvrdi
disk" na str. 93.
Full backup
Pohranjeni audio podaci
snime se preko postojećih
podataka.
Incremental
backup
Pohrane se samo audio
podaci koji se razlikuju od
postojećih.
Back
Postupak kopiranja je
poništen i uređaj se vrati na
prethodni prikaz.
2 Odaberite [Yes].
Započinje kopiranje.
Kad kopiranje završi, na zaslonu se prikaže
"Backup completed normally.".
Za poništenje postupka sigurnosnog
kopiranja
1 Odaberite [Cancel] dok je kopiranje u tijeku.
Pojavi se potvrdni prozor.
2 Odaberite [Cancel processing].
Za obnovu kopiranih podataka
Na HDD-u ovog uređaja možete obnoviti
sigurnosne kopije podataka s vanjskog
USB tvrdog diska.
1 Odaberite [Restore backup data] – [USB
hard disk] u prozoru podešenja
sigurnosnog kopiranja.
Pojavi se potvrdni prozor funkcije
obnavljanja podataka.
2 Potvrdite prikazanu opciju i nastavite
odabirati [Yes] nakon toga.
Uređaj se spoji na Internet i provjerava audio
podatke. Nakon završetka potvrđivanja,
uređaj započinje vraćanje audio podataka na
HDD. Kad obnavljanje završi, prikaže se
"Restored backup data normally.". Ako
odaberete [Cancel] dok je obnavljanje u
tijeku, postupak obnavljanja se poništi.
94
Za formatiranje USB tvrdog diska
1 Otvorite izbornik Setup i odaberite [Backup].
Pojavi se prozor za podešavanje sigurnosnog
kopiranja.
2 Otvorite izbornik Option i odaberite
[Format USB-HDD].
Pojavi se potvrdni prozor.
3 Potvrdite prikazanu opciju i nastavite
odabirati [Yes] nakon toga.
Uređaj započinje formatiranje USB tvrdog
diska. Kad uređaj završi formatiranje, prikaže
se "Formatted USB hard disk normally.".
4 Odaberite [Complete].
Ponovno se pojavi prozor za podešavanje
sigurnosnog kopiranja
Za sigurnosno kopiranje podataka
u dijeljenu mapu računala
Podatke s HDD-a uređaja možete kopirati
u dijeljenu mapu na vašem računalu.
Napomena
Za uporabu funkcije sigurnosnog kopiranja, na
vašem računalu treba biti tvornički instalirana neka
od sljedećih verzija Windows operativnih sustava.
Microsoft Windows® 2000 Professional Microsoft
Windows® XP Home Edition Microsoft Windows®
XP Professional
1 Podesite dijeljenu mapu (str. 91).
2 Otvorite izbornik Setup i odaberite [Backup].
Pojavi se prozor za podešavanje sigurnosnog
kopiranja.
3 Odaberite [Backup data].
Pojavi se izbornik odredišnog diska.
4 Odaberite [Online Windows shared folder].
5 Podesite svaku opciju pomoću koraka 1 – 3
opisanih u nastavku.
1 Odaberite jednu od sljedećih opcija.
Za provjeru naziva računala (kad
koristite Windows XP Professional)
Prijeđite na Start izbornik i odaberite [Control
Panel] – [System], otvorite prozor Properties, i
zatim kliknite karticu [Computer Name] te
pogledajte naziv računala u [Full computer name].
PC name
Naziv računala ili IP adresa
(do 15 slova/brojeva)
Share name
Naziv unesen prilikom
podešavanja mape za dijeljenje
(str. 91)
User name
Naziv korišten za pristup
računalu prilikom
podešavanja mape za dijeljenje
Prijeđite na Start izbornik i odaberite [Control
Panel] – [Network connection], odaberite mrežu
koju koristite, i zatim kliknite karticu [Support] te
pogledajte IP adresu.
Password
Potrebno je samo ako je za
dijeljenu mapu bila podešena
zaporka.
Za poništenje postupka sigurnosnog
kopiranja
2 Unesite informacije za opciju odabranu u
koraku 1.
Moguće je unijeti samo alfanumeričke
znakove.
3 Odaberite [Confirm].
6 Ako kopirani podaci već postoje, prijeđite
na korak 7.
Ako nema kopiranih podataka, prijeđite na
korak 8.
7 Odaberite [Full backup] ili [Incremental
backup].
Full backup
Pohranjeni audio podaci snime
se preko postojećih podataka.
Incremental
backup
Pohrane se samo audio podaci
koji se razlikuju od postojećih.
Back
Postupak kopiranja je poništen
i uređaj se vrati na prethodni
prikaz.
Za provjeru IP adrese (kad koristite
Windows XP Professional)
1 Odaberite [Cancel] dok je kopiranje u tijeku.
Pojavi se potvrdni prozor.
2 Odaberite [Cancel processing].
Za obnovu kopiranih podataka
Na HDD-u uređaja možete obnoviti kopirane
podatke iz dijeljene mape računala.
1 Odaberite [Restore backup data] – [Online
Windows shared folder] u prozoru za
podešavanje sigurnosnog kopiranja.
2 Podesite dijeljenu mapu na računalu i
odaberite [Confirm].
3 Potvrdite prikazanu opciju i nastavite
odabirati [Yes] nakon toga.
Uređaj se spoji na Internet i provjerava audio
podatke. Nakon završetka potvrđivanja, uređaj
započinje vraćanje audio podataka na HDD.
Kad obnavljanje završi, prikaže se "Restored
backup data normally.".
Ako odaberete [Cancel] dok je obnavljanje u
tijeku, postupak obnavljanja se poništi.
8 Odaberite [Yes].
Započinje kopiranje.
Kad kopiranje završi, na zaslonu se prikaže
"Backup completed normally.".
95
Napomene
• Kad poništite postupak sigurnosnog kopiranja,
podaci koji su se kopirali na vanjski uređaj ostanu
nepotpuni i ne mogu se koristiti za obnavljanje
podataka na HDD-u. U tom slučaju izvedite Full
backup postupak sve dok se ne dovrši.
• Kad poništite postupak obnavljanja, audio podaci
vraćeni na HDD ovog uređaja ostanu nepotpuni i
mogu uzrokovati probleme u radu uređaja. Da
biste to spriječili, ponovno izvedite postupak
obnavljanja sve dok se ne dovrši.
• Formatiranje nije moguće poništiti jednom kad
počinje.
• USB hub se ne može koristiti između uređaja i
vanjskog uređaja.
• Sony ne može jamčiti besprijekorno
funkcioniranje pri uporabi USB produžnog
kabela za sigurnosno kopiranje podataka ili
obnavljanje kopiranih podataka.
• Nemojte odspajati USB kabel ili mreži kabel, ili
isključivati uređaj dok je u tijeku sigurnosno
kopiranje ili obnavljanje kopiranih podataka. U
protivnom možete uzrokovati probleme u radu
uređaja.
• Za pridjeljivanje naziva dijeljenoj mapi na mreži,
koristite alfanumeričke znakove.
Provjera sistemskih informacija
Možete pogledati informacije o sustavu,
kao što je preostali prostor na HDD-u,
broj verzije aplikacije i verzije
mikroračunala sustava.
Otvorite izbornik Setup i odaberite
[System info].
Savjet
Preostali prostor na HDD-u je stvaran prostor
raspoloživ za pohranu audio podataka. Puni
kapacitet iznosi oko 224 GB.
96
Ažuriranje sistemske aplikacije
Preuzimanjem najnovije verzije sistemske
aplikacije, možete iskoristiti prednosti koje
nude njene nove funkcije. Kad je
raspoloživa nova inačica, obavijestit će vas
poruka koja će se prikazati na zaslonu dok
je uređaj uključen i spojen na Internet.
1
Otvorite izbornik Setup i odaberite
[Software update].
Pojavi se prozor za ažuriranje
sistemske aplikacije.
2
Slijedite prikazane upute.
Počinje ažuriranje. Uređaju može
trebati oko sat vremena za dovršetak
ažuriranja. Kad uređaj završi ažuriranje
aplikacije, trebat će mu oko 30 – 40
minuta prije no što ponovno počne
raditi.
Napomena
Nemojte isključivati uređaj ili odspajati mrežni
kabel dok u tijeku ažuriranje.
Formatiranje sustava
Ova funkcija formatira uređaj i vraća ga na
stanje u kakvom je bio u vrijeme kupnje.
Taj postupak briše sva podešenja i
informacije (npr., audio podatke snimljene
ili importirane u HDD Jukebox, podešenja
točnog vremena i mrežna podešenja).
Međutim, ažuriranje sustava izvedeno
funkcijom [Software update] se ne briše.
1
Otvorite izbornik Setup i odaberite
[System format].
Pojavi se potvrdni prozor.
2
Odaberite [Yes].
Formatiranje započinje.
Uređaj se automatski restarta nekoliko
puta tijekom postupka. Nekoliko
minuta nakon zadnjeg restartanja,
uređaj se isključi.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako se pojavi problem tijekom uporabe
uređaja, prije pozivanja ovlaštenog Sony
servisa slijedite korake opisane u nastavku.
Ako se prikaže poruka greške, savjetujemo
vam da zapišete njezin sadržaj kako biste
ga mogli navesti serviseru.
1 Provjerite da li je problem naveden u ovom
poglavlju — "U slučaju problema".
2 Provjerite internetsku stranica podrške iz
Sony Europe na http://support.sonyeurope.com/ (samo za korisnike u Europi).
Na toj stranici pronaći ćete najnovije informacije i odgovore na najčešća pitanja (FAQ).
3 Ako nakon koraka 1 i 2 i dalje ne možete
riješiti problem, obratite se najbližem Sony
servisu.
Ako problem postoji i nakon primjene svega
navedenog, obratite se najbližem Sony servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
• Čvrsto spojite kabel napajanja u zidnu
utičnicu.
• Odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice.
Nakon otprilike jedne minute, ponovno
spojite kabel napajanja i pritisnite tipku
@/1 (uključenje) za uključenje uređaja.
Na zaslonu se prikažu poruke
"Starting up" "Please, wait.", "Turningoff after setting is applied." i uređaj se
automatski isključi.
• To nije problem. Kad spojite kabel
napajanja, uređaj automatski izvede
početna podešavanja i uđe u pripravno
stanje.
Uređaj se uključi kad pritisnete tipku
@/1 (uključenje).
Uređaju treba neko vrijeme za
isključenje dok su prikazane gornje
poruke.
• Ako HDD uređaja sadrži veliku količinu
snimljenih podataka, uređaju će trebati
neko vrijeme da se isključi.
Uređaju treba neko vrijeme za
uključenje kad se pojave poruke
"Starting up" i "Please, wait.".
• Ako koristite uređaj u konfiguraciji bez
broadband routera, trebat će mu oko 30
sekundi za preuzimanje IP adrese i zatim
za uključenje.
• IP adresu podešenu za uređaj već koristi
drugi uređaj.
Podesite drugu IP adresu.
Uređaj se ne isključuje.
• Uređaj možda neće reagirati na tipku
@/1 (uključenje) dok izvodi početna
podešavanja ili se još uključuje.
• ON/STANDBY indikator svijetli zeleno i
osvjetljenje trepće polako dok uređaj
analizira snimljene materijale. Ako želite
poništiti analiziranje i isključiti uređaj,
pritisnite tipku x (stop).
Prikaz
Prikaz na zaslonu je izobličen.
• Uređaj je izložen udarcima ili vibracijama.
Stavite ga na stabilno mjesto.
• U nekim rijetkim slučajevima, značajke
HDD-a mogu uzrokovati neka izobličenja
u prikazu; međutim, to je normalna
pojava.
97
Reprodukcija zvuka
Nema zvuka.
• Provjerite priključke pojačala i da li je
pojačalo uključeno.
• Praćenje zvuka nije moguće dok je
Recording Timer u tijeku.
• Isključite pauzu.
• Provjerite priključke vanjske komponente.
Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.
• Odmaknite audio spojni kabel od bilo
kakvog monitora, fluorescentnog svjetla
ili drugog električnog uređaja.
• Odmaknite uređaj od bilo kakvog
monitora ili TV-a.
• Ako su utikači ili priključnice prljavi,
obrišite ih krpom lagano navlaženom
alkoholom.
• Uloženi disk je ogreben ili zaprljan.
CD
Reprodukcija ne počinje.
• Provjerite da li je disk uložen.
• Uložite disk s naljepnicom prema gore
(str. 20).
• Ako disk ne naliježe ravno u uložnicu,
namjestite ga pravilno.
• Uložen je disk kojeg ovaj uređaj ne
podržava (str. 106).
• U uložnici diska se kondenzirala vlaga.
Izvadite disk, isključite uređaj na oko 30
minuta, i zatim uložite disk ponovno
(str. 105).
Nije moguća reprodukcija. Zvuk
preskače.
• Disk ne odgovara audio CD standardu.
• Uloženi disk je ogreben ili zaprljan.
98
Neke zapise nije moguće reproducirati.
• Ako koristite multisession disk s audio
CD formatom, mogu se reproducirati
samo zapisi snimljeni u prvom sessionu.
MP3 datoteke nije moguće
reproducirati.
• Na disk su snimljene MP3 datoteke koje
nisu usklađene s ISO 9660 Level 1, 2, ili
Joliet standardom.
• Nije moguće reproducirati datoteke bez
MP3 ekstenzije. Ako datoteka na disku
nije MP3 datoteka ali ima .MP3 ekstenziju,
uređaj je pokušava reproducirati te time
može uzrokovati smetnje u zvuku ili
probleme u radu uređaja.
• Datoteke imaju MP3 ekstenziju, ali nisu
u MPEG-1 Audio Layer 3 formatu.
Nije moguć prikaz naziva izvođača.
• Nazivi izvođača nisu prikazani u glavnom
prikazu za MP3 CD. Možete provjeriti
naziv izvođača u prikazu detaljnih
informacija o zapisu (ID3) (str. 22).
Nije moguće preuzeti informacije o
naslovu.
• Uređaj nije spojen na mrežu.
• Disk nije uložen.
• Uređaj je u MP3 modu.
• Baza podataka Gracenote® usluge prepoznavanja glazbe ne sadrži nikakve informacije koje odgovaraju disku (str. 21).
FM/AM
Nije moguć prijem radijskog programa.
• Spojite antenu pravilno (stranice 79 i 80).
• Namjestite antenu u odgovarajući položaj.
• Koristite vanjsku antenu.
RDS ne radi.
• Provjerite jeste li ugodili FM postaju.
HDD Jukebox
Neki zapisi nisu prikazani.
• Kod nekih vrsta lista nisu prikazani svi
zapisi.
Uređaj ne može reproducirati MP3
audio datoteke.
• MP3 audio datoteke su snimljene u
neodgovarajućem formatu.
Uređaj ne može snimati CD.
• Disk nije kompatibilan s nekim od
podržanih audio CD standarda.
• Disk je možda ogreben ili zaprljan.
Uređaj ne može importirati datoteke.
• Možete importirati maksimalno 10 000
zapisa odjednom. Smanjite broj datoteka
na 10 000 ili manje brisanjem nekih
datoteka (kod importiranja s USB uređaj
za pohranu) ili dijeljenja datoteka u
nekoliko mapa (kod importiranja iz
dijeljene mape na računalu).
Uređaj ne može sortirati stavke u listi
albuma, izvođača, itd.
• Funkcija sortiranja ne radi za mod mapa
ili mod playlista.
Uređaj ne može izvoditi editiranje.
• Pogledajte "O funkcijama koje se mogu
izvoditi" na str. 54.
Nije moguće promijeniti naziv.
• Možda neće biti moguće promijeniti
nazive zapisa u prikazu liste za određene
načine izlistavanja ili direktorije (str. 58).
Nije moguće preuzeti informacije o
naslovu.
• Uređaj nije spojen na mrežu.
• Baza podataka Gracenote® usluge prepoznavanja glazbe ne sadrži nikakve informacije koje odgovaraju disku (str. 21).
• Možda neće biti moguće preuzimanje
informacija o naslovu za zapise koji su
snimljeni loše; primjerice, zapisi koji
nisu snimljeni od svog početka.
• Informacije nije moguće preuzeti za
zapise koji traju 15 sekundi ili kraće.
Nije moguće kombinirati zapise.
• Ne možete kombinirati zapise ako
vrijeme kombinirane reprodukcije obaju
zapisa prelazi 120 minuta.
• Zapisi su različitog formata (npr., jedan
je zapisi Linear PCM formata, a drugi
zapis ATRAC formata).
• Zapisi imaju različite bit rateove (npr.,
jedan ima bit rate od 105 kbps, a drugi
132 kbps).
• Odabrani zapisi su u MP3 formatu.
Nakon ponavljanja editiranja
(dijeljenje i kombiniranje) zapisa, nije
ih moguće kombinirati.
• To se događa zbog tehničkog ograničenja
sustava HDD-a. To je normalna pojava.
Nastavlja se {
99
Kod snimanja radijskog programa,
nije moguće automatski razlikovati
glazbene i govorne sadržaje.
• Provjerite da li je opcija "Track mark" za
snimanje podešena na "Auto" (str. 29).
Nije moguće podijeliti zapis.
• Pokušali ste podijeliti zapis na njegovu
početku ili kraju.
• Nije moguće podijeliti zapis ako nakon
dijeljenja ukupni broj zapisa na HDD-u
Jukeboxu prelazi 40 000 zapisa.
• Odabrani zapisi su u MP3 formatu.
• Za izlistavanje nije odabran mod mapa.
Neke slikovne datoteke nisu prikazane.
• Odjednom je moguće odabrati
maksimalno 5 000 slikovnih datoteka.
Slikovne datoteke su prikazane redom,
od novih prema starijima.
Uređaj se ne može spojiti na priključen
vanjski prijenosni uređaj.
• Ako su dva prijenosna uređaja spojena
na priključnicu na prednjoj i stražnjoj
strani uređaja, odspojite jednog od njih.
• Ponovno spojite USB kabel.
x-DJ
Željeni kanal se ne pojavljuje na
zaslonu.
• Kad je u kanal sabrano pet zapisa, kanal
je prikazan.
Zapis nije u očekivanom kanalu.
• Budući da se zapisi kategoriziraju 12
Tone Analysis tehnologijom, određeni
zapis može biti smješten u neki kanal
različit od vašega očekivanja. Ne možete
izbrisati takve zapise, ali ih možete
sakriti kako se ne bi vidjeli (str. 44).
100
Nema zapisa u kanalu.
• Neki kanali su podešeni za prikaz čak i
ako nema odgovarajućih zapisa (str. 41).
• Zapisi se smještaju u Radio Music/Talk
kanal samo kad je opcija "Track mark" za
snimanje podešena na "Auto".
YEAR kanal ne radi pravilno.
• U YEAR kanalu sabrani su samo zapisi s
informacijama o godini objavljivanja.
• Godina prikazana za zapis u YEAR
kanalu ne mora nužno biti godina njegova
prvog objavljivanja. To je zato što
upotrijebljene informacije odgovaraju
CD-u koji sadrži taj zapis ili album.
Timer
Recording Timer ne radi.
• Podesite datum i vrijeme pravilno
(stranice 18 i 69).
• Prekinuo se napon ili ste odspojili kabel
napajanja dok je timer bio u pripravnom
stanju.
• Uređaj je bio izložen udarcima ili vibracijama. Stavite ga na stabilnu površinu.
Iako je podešen Wake up Timer, uređaj
ne započinje reprodukciju u podešeno
vrijeme.
• Podesite datum i vrijeme pravilno
(stranice 18 i 68).
• Prekinuo se napon ili ste odspojili kabel
napajanja dok je timer bio u pripravnom
stanju.
• Uređaj je bio izložen udarcima ili vibracijama. Stavite ga na stabilnu površinu.
Sadržaj snimljen Recording Timerom
nije cjelovit. Nedostaju neki materijali
s početka ili u sredini.
• Podesite datum i vrijeme pravilno
(stranice 18 i 69).
• Prekinuo se napon ili ste odspojili kabel
napajanja dok je timer bio u pripravnom
stanju.
• Izveli ste neki postupak, poput
editiranja, ili ste kopirali podatke kratko
prije aktivacije Recording Timera.
• Uređaj je bio izložen udarcima ili
vibracijama. Stavite ga na stabilnu
površinu.
• Provjerite jesu li početna podešenja
servera izvedena pravilno.
• Ako je na serveru aktivna funkcija ICF
•
•
•
Network Media
Ne možete se spojiti na server (prikaže
se poruka "Cannot access server.").
• Spojite mrežni kabel.
• Ako koristite hub ili router s ugrađenim
hubom, uključite ga.
• Uključite server.
• Provjerite da li je pravilno preuzeta IP
adresa ovog uređaja.
• Ako je [DHCP] podešen na [All auto] te
je IP adresa preuzeta pravilno, na
zaslonu će se prikazati IP adresa (str. 89).
Ako se IP adresa ne pojavljuje, provjerite
sljedeće opcije.
− Uključite hub ili broadband router.
(Pogledajte korisničke priručnike
isporučene s opremom koja se koristi.)
− Uključite broadband router prije
uključivanja uređaja.
− Za spajanje uređaja, huba ili
broadband routera, koristite mrežne
kabele (stranice 83 – 86).
− Koristite odgovarajuću metodu
preuzimanja IP adrese za vašu kućnu
mrežu (str. 89).
•
(Internet Connection Firewall), ona može
spriječiti spajanje uređaja na server. U
tom slučaju, isključite ICF funkciju.
Izvedite pravilno registraciju uređaja na
serveru. Čak i ako izbrišete registraciju
uređaja iz servera, server se može pojaviti
u listi raspoloživih servera na ovom
uređaju.
Ponovno registrirajte uređaj na serveru.
Ako ne možete spojiti uređaj na server
uporabom NETWORK MEDIA funkcije
čak i ako ste sva podešenja izveli
pravilno, restartajte server.
Ako ste promijenili mrežno povezivanje
iz žičnog u bežično, ili obratno, podešenje
ograničenja pristupa će se izbrisati. U
tom slučaju, ponovno podesite ograničenje
pristupa.
Uređaj se ne spaja automatski na
server.
• Ako je uređaj izravno spojen na server
cross kabelom, možda se neće moći
spojiti na server. Spojite uređaj na
serveru putem huba.
Nastavlja se {
101
Uređaj nije moguće registrirati na
VAIO računalo.
• Izvedite pravilno mrežno povezivanje i
provjerite sljedeće opcije.
− Odznačite "Release confirmation
number".
− Uključite hub ili broadband router.
(Pogledajte korisničke priručnike
isporučene s opremom koju koristite.)
− Uključite broadband router prije
uključivanja uređaja.
− Za spajanje uređaja, huba ili
broadband routera koriste mrežne
kabele (stranice 83 – 86).
− Koristite odgovarajuću metodu
preuzimanja IP adrese za vašu kućnu
mrežu (str. 89).
Server na koji želite spojiti uređaj ne
pojavljuje se u listi raspoloživih servera.
• Otvorite izbornik Option i odaberite
[Display] – [Update info]. Uređaju može
trebati neko vrijeme za ažuriranje liste
servera.
• Na spojenom serveru treba biti aktivan
"music server" (aplikacija).
Ako koristite VAIO Media, otvorite
VAIO Media Server Settings prozor i
provjerite da li je opcija [Status of the
server] podešena na [Started].
Provjerite da li je ovdje podešena opcija [Started].
102
Uređaju treba neko vrijeme za
spajanje na server.
• Ako povezivanje na Internet nije
izvedeno putem broadband routera,
uređaju može nakon uključenja trebati
oko 30 sekundi za preuzimanje IP adrese
i početak spajanja na server.
• IP adresu podešenu za ovaj uređaj već
koristi drugi uređaj. Podesite drugu IP
adresu.
Nije moguće spajanje na server ili
reprodukcija.
• Ako dodate broadband router nakon
uporabe uređaja u mrežnoj vezi bez
uporabe broadband routera, IP adresa se
može automatski promijeniti i
povezivanje na server možda neće biti
moguće. U tom slučaju prijeđite na listu
raspoloživih servera i ažurirajte
podešenje kako biste preuzeli novu IP
adresu. (Pogledajte "Server na koji želite
spojiti uređaj ne pojavljuje se u listi
raspoloživih servera" na ovoj stranici.)
Zvuk preskače.
• Preskakanje zvuka može se ponekad
dogoditi u kućnoj mreži.
• Preskakanje zvuka može se ponekad
dogoditi kad istovremeno radi mnogo
aplikacija. Zatvorite druge aplikacije na
serveru.
• Preskakanje zvuka mogu uzrokovati
elektromagnetski valovi kad je uređaj
spojen na bežičnu LAN mrežu.
Audio format prikazan na uređaju
razlikuje se od onog na serveru.
• Audio format za reprodukciju putem
mreže je prikazan na uređaju. Može se
razlikovati od formata prikazanog na
serveru.
Na zaslonu se prikaže "Incompatible
format found." i zapis nije moguće
reproducirati.
• Provjerite da li je audio datoteka na
serveru oštećen ili izbrisa. Pogledajte
korisnički priručnik servera.
• Kad je uređaj spojen putem bežične LAN
mreže, elektromagnetsko zračenje može
ponekad spriječiti spajanje na Internet.
Uređaj ne možete spojiti na ADSL.
• Možda ste zamijenili DSL priključnicu i
TEL (telefonsku) priključnicu na splitter
kod spajanja kabela.
• Provjerite da li svjetleći indikatori na
ADSL modemu i broadband routeru
svijetle pravilno. Pogledajte korisničke
priručnike spojene opreme.
Sigurnosno kopiranje
Internet
Uređaj se ne može spojiti na Internet.
• Mrežno podešenje možda nije pravilno.
Obratite se svome Internet provideru.
• Otvorite izbornik Setup i odaberite
[Network] – [Network status check] za
provjeru statusa mreže.
• Provjerite podešenje broadband routera.
Za detalje o podešavanju broadband
router pogledajte korisnički priručnik
routera i materijale dobivene od Internet
providera.
• Čvrsto spojite mrežne kabele.
• Provjerite da li za povezivanje koristite
odgovarajuće mrežne kabele (stranice 83
– 86).
• Uređaj je spojen izravno na modem bez
ugrađenog routera. Spojite ga putem
broadband routera.
• Ako vaš ugovor s Internet providerom
ograničava Internet vezu samo na jedan
uređaj odjednom, ovaj uređaj neće moći
pristupiti Internetu kad je već spojen
drugi uređaj.
Raspitajte se kod Internet providera.
Na računalu nije moguće pronaći
dijeljenu mapu.
• Ako je aktivna funkcija ICF (Internet
Connection Firewall), ili kad je na vašem
Windows računalu aktivan komercijalni
antivirusni softver, provjerite da li je
dijeljena mapa na računalu podešena za
dopuštanje vanjskog pristupa. Pogledajte
korisničke priručnike korištene opreme.
• Provjerite da li je naziv dijeljene mape na
računalu jednak nazivu zadnje kopirane
mape.
Nakon izvođenja dopunskog sigurnosnog kopiranja, veličina kopiranih
podataka je dvostruka u odnosu na
original.
• Kod izvođenja dopunskog sigurnosnog
kopiranja, sat uređaja nije bio podešen
pravilno (podešeno vrijeme je bilo ranije
od vremena izvođenja zadnjeg
sigurnosnog kopiranja). Podesite sat
uređaja pravilno te ponovno izvedite
dopunsko sigurnosno kopiranje (str. 94).
• Izvedite Full backup postupak (str. 94).
Nastavlja se {
103
Tijekom obnavljanja audio podataka,
može se pojaviti poruka slična sljedećoj.
[The backup file that you have just been
restored has been subjected to multiple
restorations in the past. In the OpenMG
system, restrictions may be placed on the
restoration of copyrighted materials that
have been restored 4 or more times. This
message appears when the backup file you
are using has been restored 4 or more
times.]
• Ako obnovljena datoteka postane
neupotrebljiva zbog nepravilnog rada
periferne komponente ili veće
nestabilnosti sustava uređaja
− Obratite se ovlaštenom serviseru.
• Ako potvrđivanje datoteke ne uspije čak
ni nakon više pokušaja
− Provjerite postoje li kvarovi na
računalu ili tvrdom disku koji sadrži
sigurnosne kopije podataka.
Ostalo
Uređaj radi loše.
• Uređaj je možda pod utjecajem statičkog
elektriciteta ili drugih čimbenika. U tom
slučaju ga restartajte. Ako uređaj i dalje
radi loše, resetirajte ga (str. 105).
• Ako se pojavi bilo kakva poruka
upozorenja, postupite u skladu s tom
porukom.
Na zaslonu se prikaže pet alfanumeričkih znakova.
• Aktivirala se funkcija automatske
dijagnostike (str. 105).
ON/STANDBY indikator trepće (crveno).
• Aktivirala se funkcija zaštite ugrađenog
napajanja. U tom slučaju, odspojite
kabel napajanja iz zidne utičnice i
provjerite priključke između raznih
komponenata. Ako je sve u redu,
provjerite da ne svijetli ON/STANDBY
indikator, i zatim ponovno spojite kabel
napajanja u zidnu utičnicu.
104
Nije moguće digitalno snimanje.
• Digitalno snimanje nije moguće ako
signal izvora sadrži zaštitu protiv
digitalnog kopiranja. U tom slučaju,
povežite ANALOG IN priključnice na
uređaju s analognim izlaznim
priključnicama izvornog uređaj kako
biste mogli izvoditi analogno snimanje.
Daljinski upravljač ne radi.
• Baterije su slabe.
• U daljinskom upravljaču nema baterija.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru uređaja (str. 10).
• U blizini uređaja nalazi se inverterski
sklop za fluorescentnu rasvjetu.
Odmaknite uređaj od tog sklopa.
Na zaslonu se prikaže "Audio data is
corrupted".
• Odaberite [Repair].
Uređaj vibrira ili se iz ventilacijskog
otvora čuje buka.
• Vibracije uzrokuje brza vrtnja tvrdog
diska i zvuk rashladnog ventilatora. To je
normalna pojava.
Vibracije ili buka na uređaju se
povećaju tijekom snimanja CD-a.
• Tvrdi disk se vrti brže tijekom snimanja
CD-a neko kod CD reprodukcije, stoga
je porast vibracija ili buke normalna
pojava.
Količina proizvedenih vibracija ili buke
može ovisiti o vrsti CD-a.
O funkciji automatske
dijagnostike
Kad se aktivira
automatska dijagnostička
funkcija, kako bi
spriječila neispravan rad
uređaja, na zaslon će se prikazati 5
znakova servisnog broja (npr., E 00 11),
odnosno, kombinacija slova i brojki. U
tom slučaju obratite se ovlaštenom servisu
i navedite taj broj.
Resetiranje uređaja
Obično nije potrebno resetirati ovaj uređaj.
Međutim, u nekim rijetkim slučajevima,
uređaj počne raditi nepravilno i prestane
reagirati na tipke ili podešenja izbornika.
U tom slučaju resetirajte uređaj pritiskom
tipke x (stop) tipka zajedno s tipkom @/1
(uključenje) na uređaju.
O popravljanju tvrdog diska
• Sony može pregledati sadržaj tvrdog diska
u slučaju provjere ili popravka uslijed
kvara ili izmjena. Međutim, Sony neće
kopirati ili snimiti postojeće sadržaje.
• Ako je potrebno formatirati ili zamijeniti
tvrdi disk, Sony će to učiniti prema svom
nahođenju. Svi sadržaji s tvrdog diska će
biti izbrisani, uključujući i sadržaje kojima
se krše zakoni o zaštiti autorskih prava.
Mjere opreza
O sigurnosti
• Potpuno odspojite kabel napajanja (električni
kabel) iz zidne utičnice (električne) ako uređaj
nećete koristiti duže vrijeme. Kod odspajanja
kabela uvijek uhvatite utikač. Nikad ne povlačite
sâm kabel.
• Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina upadne
u unutrašnjost kućišta, izvucite mrežni utikač iz
zidne utičnice i prije sljedeće uporabe odnesite
stručnoj osobi na provjeru.
• Kabel napajanja može se promijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O postavljanju
• Nemojte stavljati uređaj u nagnuti položaj ili na
mjesta koja su iznimno vruća, hladna, prašnjava,
vlažna, nedovoljno prozračivana te izložena
izravnom suncu ili snažnom svjetlu.
• Budite pažljivi pri postavljanju uređaja na
posebno obrađene površine(tretirane voskom,
uljem, sredstvom za poliranje itd.) kako ne bi
došlo do oštećenja površine ili boje kućišta.
• Ukoliko je sustav naglo prenesen iz hladne u
toplu prostoriju, ili je ostavljen u vrlo vlažnoj
prostoriji, moguća je kondenzacija vlage na leći u
CD uređaju. Ukoliko se ovo dogodi, sustav ne
može pravilno raditi. Izvadite disk i ostavite
uključen uređaj oko jedan sat dok vlaga ne ispari.
O zagrijavanju
• Sustav se tijekom rada zagrijava, što ne
predstavlja kvar.
• Ukoliko neprekidno koristite sustav s jako
pojačanim zvukom, kućište mu se može jako
zagrijati. Ne dodirujte ga kako se ne biste opekli.
• Kako bi spriječili kvar, ne pokrivajte otvore za
ventilaciju. U protivnom će se uređaj pregrijavati,
što može uzrokovati probleme u radu. Nemojte
stavljati nikakve predmete pored uređaja jer bi
mu mogli blokirati ventilacijske otvore.
O premještanju uređaja
Nemojte pomicati uređaj dok je uložen CD. U
protivnom možete oštetiti CD.
105
O podešavanju glasnoće
CD-ovi i tvrdi diskovi reproduciraju zvuk sa
znatno manje šuma nego vinilne ploče. Iz tog
razloga, ako povećate glasnoću dok slušate segment
koji sadrži samo šum (kao što možete učiniti u
slučaju vinilne ploče), nagla pojava glasnog zvuka
može uzrokovati oštećenje zvučnika. Smanjite
glasnoću prije početka reprodukcije.
O CD-ovima
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta diska
Oznaka na disku
Audio CD
CD-R/RW (glazbeni podaci)
Briga za druge
Podesite glasnoću na umjerenu razinu iz obzira
prema svojim susjedima, osobito noću.
O sigurnosnom kopiranju podataka
Audio podaci i sistemska podešenja pohranjeni na
tvrdi disk uređaja mogu se izgubiti tijekom
popravljanja uređaja. Savjetujemo vam da prije
odnošenja uređaja na popravak zabilježite
podešenja na komadu papira i koristite funkciju
Back Up za sigurnosno kopiranje podataka u
dijeljenu mapu na vašem računalu ili na USB tvrdi
disk (pogledajte "Kopiranje i obnavljanje audio
podataka" na str. 92). Podaci na HDD-u uređaja
mogu se oštetiti tijekom normalnog rada. Kako
biste spriječili gubitak podataka, redovito izvodite
sigurnosno kopiranje podataka. Molimo, budite
svjesni da mi ne možemo preuzeti odgovornost za
bilo kakav gubitak ili oštećenje podataka tijekom
normalne uporabe ili nakon popravaka.
Čišćenje kućišta
Očistite ovaj uređaj mekanom tkaninom lagano
navlaženom u otopini neutralnog sredstva za
čišćenje. Ne koristite abrazive, prašak za čišćenje ili
otapala poput razrjeđivača, benzina ili alkohola.
Napomena o kabelu napajanja
Prije odspajanja kabela napajanja iz zidne utičnice,
provjerite da li je uređaj u pripravnom stanju
(ON/STANDBY indikator svijetli crveno ili
narančasto). Ako odspojite kabel napajanja dok
uređaj radi (ON/STANDBY indikator svijetli
zeleno), snimljeni podaci se mogu izgubiti ili uređaj
možda neće raditi pravilno.
106
CD-R/RW (MP3 datoteke)
Uređaj MOŽE reproducirati sljedeće
diskove
• CD:
Glazbeni CD, CD-R, CD-RW i CD TEXT
• MP3 datoteke:
CD-ROM, CD-R i CD-RW (snimljen u formatu
usklađenom s ISO 9660 Level 1 ili 2, ili Joliet
standardima). Moguća je reprodukcija
multisession CD-ova.
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE
reproducirati
• CD-R/CD-RW koji je nepravilno finaliziran.
• PHOTO CD
• Podatkovni dijelovi u CD-Extra formatu
• Podatkovni dijelovi na kombiniranom CD-u
• Superaudio CD (HD sloj hibridnog diska)
• Diskovi nestandardnog oblika (srce, kvadrat,
zvijezda, itd.)
• Diskovi s nalijepljenom vrpcom, papirom ili
naljepnicom
• Posuđeni ili istrošeni diskovi s nalijepljenim
etiketama i ljepilom oko etiketa
• Diskovi koji imaju naljepnice otisnute tintom i
ljepljive na dodir
• Diskovi s pričvršćenim prstenom ili drugim
priborom
Napomene
• Ako disk počinje s CD-DA (ili "ATRAC"/ MP3)
sessionom, uređaj ga prepoznaje kao CD-DA (ili
"ATRAC"/MP3) disk, a drugi sessioni se ne
reproduciraju.
• Disk mješovitog CD formata uređaj prepoznaje
kao CD-DA (audio) disk.
• Neki CD-R ili CD-RW diskovi se možda neće
moći reproducirati na ovom uređaju, ovisno o
njihovim značajkama i uvjetima snimanja.
• Uređaju će kod CD-RW diskova možda trebati
neko vrijeme za početak reprodukcije. To je stoga
što oni imaju niži indeks refleksije nego druge
vrste diskova.
• Redoslijed reprodukcije MP3 zapisa možda neće
odgovarati redoslijedu prikazanom na str. 108,
zbog razlike u softveru koji se koristi za snimanje
podataka.
• U slučaju diskova koji sadrže više od 500 zapisa
audio podataka, uređaj neće prepoznati zapis 501
ili viši.
• Diskovima s mnogo direktorija ili sa složenom
strukturom može trebati neko vrijeme prije
početka reprodukcije. Kod snimanja albuma na
disk, savjetujemo da se snimanje ne izvodi dublje
od 2. razine poddirektorija.
Savjet
Za detalje o snimanju podataka na disk, pogledajte
upute isporučene s CD-R/RW uređajem.
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije, obrišite disk krpicom od
sredine prema rubu.
• Nemojte diskove čistiti otapalima, kao što je
benzin, razrjeđivač, ili komercijalno sredstvo za
čišćenje te antistatički sprej za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu ili
izvorima topline i ne ostavljajte ih u vozilu
parkiranom na suncu.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD diskova. U novije vrijeme mogu se
u prodaji također naći glazbeni diskovi kodirani
radi zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije
moguće reproducirati u ovom uređaju.
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj. Imajte na umu da se
reprodukcija audio strane DualDisc diska na ovom
uređaju ne može jamčiti jer ti diskovi nisu
usklađeni s Compact Disc (CD) standardom.
O MP3 formatu
Ovaj uređaj može reproducirati audio podatke
MP3 formata snimljene na CD-ROM, CD-R i CDRW (podatkovni CD-ovi).
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Ovaj uređaj podržava MP3 format s frekvencijom
uzorkovanja 32, 44,1, ili 48 kHz i bit rateom od 32
do 320 kbps. Ako na ovom uređaju reproducirate
disk snimljen s drukčijom frekvencijom
uzorkovanja ili bit rateom, reprodukcija se može
zaustaviti, može se pojaviti glasan šum ili
preskakanje zvuka, ili se mogu oštetiti zvučnici.
• Ako datoteka na disku ima MP3 ekstenziju, ali
nije MP3 datoteka, uređaj je može preskočiti ili
ona možete uzrokovati probleme u radu uređaja
• Ovaj uređaj ne podržava datoteke snimljene u
MP3 Pro formatu.
• U sljedećim uvjetima se stvarno proteklo vrijeme
ili preostalo vrijeme MP3 datoteke može
razlikovati od prikazanog vremena.
− Kod reprodukcije VBR (Variable Bit Rate)
MP3 datoteke
− Kod izvođenja ubrzanog pretraživanja prema
naprijed ili natrag
• Uređaj preskače mape koje ne sadrže MP3
datoteke.
• Maksimalni broj:
− MP3 datoteka i mapa koje može sadržati jedan
disk: 500.
− razina mapa (struktura datoteka): 10.
• Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
softverom za MP3 enkodiranje/snimanje, uređajima
za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilni
MP3 diskovi mogu proizvoditi šum ili prekide
zvuka, ili se uopće neće reproducirati.
Direktoriji i redoslijed reprodukcije
MP3 datoteka
Direktoriji albuma i zapisa (MP3 datoteka) na
podatkovnom CD-u imaju strukturu prikazanu
sljedećom slikom u nastavku, s redoslijedom
reprodukcije 1t2t3t4t5t6t7.
Ako album sadrži podalbum, zapisi u podalbumu
imaju viši prioritet kod reprodukcije (primjerice,
ako album C postoji u albumu B, tada će se zapis
3 u albumu C reproducirati prije drugih zapisa,
poput zapisa 6 ili 7). Albumi su prikazani u listi
uređaja redoslijedom AtBtCtDtF
tG. Ikone albuma koji ne sadrže nikakve zapise
(kao što je E na slici) ne pojavljuju se u listi.
Nastavlja se {
107
Stvarna struktura
Disk
Prvi direktorij Poddi(korijenski) rektorij 2
PoddiPoddirektorij 3 rektorij 4
Tehnički podaci
CD uređaj
Album
Zapis
Sustav:
Sustav za CD i digitalni audio
Značajke laserske diode:
Trajanje zračenja: kontinuirano
Laserska snaga *: manje od 44,6 µW
* Ta snaga je izmjerena na 200 mm
udaljenosti od površine leće objektiva
optičke glave s otvorom od 7 mm.
HDD Jukebox
Prikaz na uređaju
Disk
Albumi
Zapisi
Album
Zapis
Kapacitet:
250 GB*
Format snimanja:
Linear PCM
ATRAC3
ATRAC3plus
MP3
Maksimalno vrijeme snimanja:
Oko 11 100 sati (izmjereno s ATRAC od 48 kbps)
Oko 375 sati (izmjereno s Linear PCM)
Maksimalni broj zapisa:
40 000
* Dio memorije koristi se za funkcije upravljanja
sustavom. Stvarna raspoloživa memorija iznosi
približno 224 GB (240.518.168.576 bajtova).
Radijski prijemnik
Napomena
Uređaj može prikazati sve do poddirektorija 10 na
podatkovnom CD-u koji sadrži MP3 datoteke.
Sustav:
PLL, kvarcom kontroliran digitalni sintetizator
Frekvencijski raspon (FM):
87,5 – 108 MHz (50 kHz korak)
Frekvencijski raspon (AM):
531 – 1602 kHz (9 kHz korak)
Ulazi
Naziv
Vrsta
priključnica priključnice
108
Impedancija Nazivni ulaz
ulaza
ANALOG Phono
47 kΩ
IN
priključnica
0,5 Vrms
(Standardna
osjetljivost)
0,25 Vrms
(visoka
osjetljivost)
DIGITAL Phono
75 Ω
COAXIAL priključnica
IN
0,5 Vp-p
DIGITAL Četvrtasta —
OPTICAL optička
IN
priključnica
—
Izlazi
Općenito
Naziv
Vrsta
priključnica priključnice
Izlazna razina Impedancija
tereta
ANALOG Phono
2 Vrms (pri 10 kΩ ili više
OUT 1
priključnica 47 kΩ.)
ANALOG
OUT 2
PHONES
Standardna 15 mW
stereo
priključnica
32 Ω
DIGITAL Phono
0,5 Vp-p
COAXIAL priključnica
OUT
75 Ω
DIGITAL Četvrtasta –18 dBm
OPTICAL optička
OUT
priključnica
(Valna
duljina: 660
nm)
MONITOR Phono
1 Vp-p
OUT
priključnica
75 Ω
Druge priključnice
Antenske priključnice
FM: 75 Ω nesimetrično
AM: Priključnice za vanjsku antenu
NETWORK priključnica:
l0BASE-T/100BASE-TX
USB priključnica:
USB tip A, Hi-Speed USB za spajanje USB
uređaja kao što je "WALKMAN" (ATRAC AD)
Audio značajke
Frekvencijski odziv:
5 Hz – 20 kHz
Ukupno harmonijsko izobličenje (HDD
reprodukcija):
0,0035% ili manje
Ukupno harmonijsko izobličenje (analogno
snimanje/reprodukcija):
0,0040% ili manje
Omjer signal-šum (HDD reprodukcija):
103 dB ili više
Omjer signal-šum (analogno
snimanje/reprodukcija):
98 dB ili više
Dinamički raspon (HDD reprodukcija):
98 dB ili više
Dinamički raspon (analogno
snimanje/reprodukcija):
95 dB ili više
Napajanje:
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
48 W (0,5 W ili manje sa standardnim
načinom pokretanja)
Dimenzije (š/v/d) (približno):
430 x 110 x 290 mm uključujući dijelove koji
strše i kontrole
Masa (približno):
7,2 kg
Radna temperatura:
od +5 °C do +35 °C
Radna vlažnost:
od 25 % do 80 %
Isporučeni pribor:
Audio spojni kabel (1)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač (1)
LR6 baterije (veličina AA) (2)
Upute za uporabu (1)
Vodič za brzo povezivanje i rukovanje (1)
Američki i drugi strani patenti koriste se prema
licenci tvrtke Dolby Laboratories.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
• Potrošnja u pripravnom stanju 0,5 W
• U izradi tiskanih pločica nisu
upotrebljavani halogenirani usporivači
požara.
• U izradi kućišta nisu upotrebljavani
halogenirani usporivači požara.
109
Pojmovnik
ADSL
Kratica za Asymmetric Digital Subscriber
Line. ADSL, tehnologija je koja omogućuje
brzi prijenos podataka kroz postojeće
telefonske vodove (korisničke bakrene
žice), te podržava prijenos veće količine
podataka odvojenih od audio signala.
Upstream (smjer podataka od terminala
prema mreži) komunikacije je sporiji od
downstreama (smjer podataka od mreže
prema korisniku), pa otuda opis
"asymetric" (asimetrični). Brzina prijenosa
varira ovisno o ugovorenoj usluzi.
ATRAC AD
Kratica za ATRAC Audio Device (audio
uređaj). Općeniti pojam za uređaj koji
može reproducirati audio podatke u
ATRAC formatu.
ATRAC3
Jedna od tehnologija "ATRAC" audio
kompresije. Razvila ju je tvrtka Sony, a
omogućuje visoku kvalitetu zvuka s
otprilike 10 puta većim stupnjem
kompresije od audio CD-ova.
ATRAC3plus
ATRAC3plus je poboljšana verzija
ATRAC3 formata. Omogućuje 20 puta
veći stupanj kompresije od audio CD-ova,
ali bez gubitaka u kvaliteti zvuka.
Bit rate
Bit rate je mjera količine podataka
izražena u bitovima po sekundi (bps).
Broadband
Općeniti naziv za komunikacijske linije
koje koriste širokofrekvencijsku
propusnost za slanje i primanje velike
količine video ili audio podataka na
velikim brzinama. Trenutno su poznati
sljedeći broadband sustavi: ADSL, CATV,
FTTH itd.
110
Broadband router
Za pristup Internetu preko ADSL-a ili
kabelske TV, potrebno su uređaji ADSL ili
kabelski modem. Za pristup Internetu više
povezanih terminala odjednom, potreban
je broadband router.
Bajt
Jedna od osnovnih jedinica za izražavanje
količine digitaliziranih podataka na
računalima. Digitalizirani podaci se obično
izražavaju binarnim znamenkama
(nulama i jedinicama). Jedna jedinica
podatka je jedan bit. Jedan bajt sastoji se
od osam bitova.
DHCP
Kratica za Dynamic Host Configuration
Protocol. Sustav za automatsko
dodjeljivanje konfiguracijskih podataka
potrebnih za internetsku vezu.
DLNA
Kratica za Digital Living Network
Alliance. DLNA je neprofitna organizacija
koja definira smjernice digitalnog sadržaja
dostupnog preko mreža. Detaljne
informacije potražite na
http://www.dlna.org/.
DNS
Kratica za Domain Name System, tj. server
koji pretvara nazive domena u IP adrese,
ili IP adrese u nazive domena. DNS se
prepoznaje po IP adresi. Također se naziva
"DNS server".
Ethernet
Način povezivanja računala u LAN-u
(Local Area Network). Ethernet je razvila
tvrtka Xerox COrporation, a postao je vrlo
popularno sredstvo za razvijanje lokalnih
mreža (LAN-ova).
Frekvencija uzorkovanja
Kad se audio izvori pretvaraju iz analognih
u digitalne podatke, trebaju se pretvoriti u
brojeve (digitalizirati). Ovaj postupak se
zove uzorkovanje, a frekvencija
uzorkovanja označava koliko često u
jedinici vremena je uzet uzorak analognog
signala prilikom digitalizacije.
Glazbeni diskovi su uzorkovani na 44 100
puta po sekundi, pa je frekvencija
uzorkovanja izražena kao 44,1 kHz.
Općenito, što je veća frekvencija
uzorkovanja, vjernija se biti snimka.
ID3
ID3 su informacije (kao što je naziv zapisa
ili naziv izvođača) snimljene u MP3
datoteku. ID3 podatke ovaj uređaj koristi
za prikaz informacija o MP3 datotekama.
Internet
Komunikacijska mreža međusobno
povezanih računala širom svijeta. Internet
podržava mnoge servise, uključujući
elektronsku poštu i tražilice. Ovaj sustav se
ne može izravno spojiti na Internet.
Internet Service Provider
Pružatelj Internet usluga. ISP ("Internet
Service Provider") su tvrtke koje pružaju
usluge pristupa Internetu.
IP adrese
IP adrese obično sadržavaju četiri grupe
od tri znamenke, odvojene točkom
(primjerice 192.168.239.1). Svi uređaji na
mreži imaju IP adresu.
ISO9660
Standard međunarodne organizacije za
standardizaciju (ISO) koji definira sustav
datoteka CD-ROM medija.
Kondenzacija
Kondenzacija se javlja unutar uređaja
uslijed naglog porasta temperature, kao
kad se uključi grijalica. U slučaju
kondenzacije ostavite uređaj isključen sve
dok vlaga ne ishlapi.
LAN
Kratica za Local Area Network. LAN je
opći naziv za mrežu podešenu za
međusobnu komunikaciju uređaja poput
računala, pisača i faks uređaja na relativno
malim prostorima poput ureda ili zgrada.
Linear PCM
Linear PCM je sustav digitalnog kodiranja
bez kompresije koji ovaj uređaj koristi za
16-bitno snimanje s frekvencijom
uzorkovanja od 44,1 kHz (isto kao kod
standarda za audio CD).
MP3
Kratica za MPEG-1 Audio Layer3. To je
standard kompresije audio datoteka koji je
ustanovila radna skupina MPEG (Motion
Picture Experts Group) i ISO
(International Organization za
Standardization). MP3 sažima audio
datoteke na približno 1/10 veličine
standardnih CD audio zapisa. Budući da je
algoritam za MP3 kodiranje javan, postoje
različiti enkoderi/dekoderi koji su
usklađeni s ovim standardom. MP3
standard se stoga vrlo rašireno koristi na
računalima.
MSC
MSC označava USB Mass Storage razred
ovog uređaj.
MSC je protokol prijenosa podataka koji je
definirao USB Implementers Forum za
prijenos podataka na vanjske uređaje
putem USB priključnice. Koristi se kod
USB tvrdih diskova, USB memorija, itd.
111
MTP
Kratica za Media Transfer Protocol. MTP
je tehnologija prijenosa podataka koju je
razvila tvrtka Microsoft Corporation. Ovaj
protokol omogućuje prijenos slikovnih
podataka, audio podataka, video podataka,
itd. na kompatibilne prijenosne uređaje.
VAIO Media
VAIO Media je softver za kućnu mrežu
koji se isporučuje sa Sony VAIO
računalima. Računalo treba imati VAIO
Media Version 4.1 ili noviji kako bi se
mogao spojiti na ovaj uređaj.
Proxy
Program ili server koji pruža internetski
pristup računalima unutar firewalla, ili
brže preuzimanje web stranica.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZabcdefghijklmnopq
rstuvwxyzÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË
ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßà
áâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùú
ûüýþÿ0123456789!”#$%&’()*
+,–./:;<=>?@[\]^_`{|}~¡¢£¤
¥¦§¨©a«¬®–˚±23´μ¶·‚10»¼½
¾¿×÷
Router
Uređaj koji povezuje mreže, pretvarajući
protokole i adrese svake mreže. Do
nedavno su u uporabi dial-up routeri za
spajanje na ISDN linije te širokopojasni
routeri za ADSL i CATV mreže. Izraz
"router" može označavati neki od tih
uređaja.
Tvrdi disk
Uređaj za pohranu digitalno kodiranih
podataka velikog kapaciteta, koji se koristi
u računalima i drugim digitalnim
uređajima. Budući da su kombinacija
magnetskog diska i pogonskog mehanizma
u jednom uređaju, tvrdi diskovi
omogućuju vrlo brzo snimanje i očitavanje
podataka te pretraživanje.
USB uređaj za pohranu
U ovom priručniku taj pojam označava
USB uređaj za pohranu koji podržava USB
Mass Storage Class standard. Ti uređaji,
primjerice USB audio player, mogu se
spojiti na USB priključnicu ovog uređaja
ili računala, i koristiti kao prijenosni
uređaj za pohranu.
112
Lista znakova za unos
Zaštićeni nazivi
• Ovaj softver se temelji na dijelu rada Neovisne
JPEG Grupe.
, OpenMG i
• ATRAC,
su zaštićeni nazivi tvrtke Sony Corporation.
i
su
• "WALKMAN",
registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Sony Corporation.
• Američki i drugi strani patenti koriste se prema
licenci tvrtke Dolby Laboratories.
• MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti koriste se prema licenci tvrtke Fraunhofer
IIS i Thomson.
• Microsoft i Windows su zaštićeni nazivi ili
registriran zaštićeni nazivi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Vrstu znakova (Shin Go R) instaliranih u ovaj
uređaj omogućila je MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti nazivi su zaštićeni nazivi tvrtke
MORISAWA & COMPANY LTD., i autorsko
pravo za tu vrstu znakova također pripada
MORISAWA & COMPANY LTD.
• Ugrađeno s Linter bazom podataka.
Autorsko pravo © 2006-2007, Brycen Corp., Ltd.
Autorsko pravo © 1990-2003, Relex, Inc., Sva
prava pridržana.
• Tehnologiju prepoznavanja glazbe i sličnih
podataka omogućio je Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard tehnologije prepoznavanja
glazbe i sličnih sadržaja. Za više informacija
posjetite www. gracenote.com.
CD i glazbeni podaci iz Gracenote, Inc., autorsko
pravo © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Softver,
autorsko pravo © 2000-2006 Gracenote. Ovaj
proizvod i usluga mogu koristiti jedan ili više
sljedećih američkih patenata: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593, i druge objavljene patente
ili čije je objavljivanje u tijeku. Neke usluge
isporučene pod licencom tvrtke Open Globe, Inc.
za američki patent: #6,304,523. Gracenote i CDDB
su registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Gracenote.
Gracenote logo i logotip, i "Powered by Gracenote"
logo su zaštićeni nazivi tvrtke Gracenote.
Gracenote® ugovor s krajnjim korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver u vlasništvu
tvrtke Gracenote, Inc. iz Emeryvillea, California
("Gracenote"). Softver tvrtke Gracenote ("Gracenote
softver") omogućuje ovoj aplikaciji izvođenje
prepoznavanja diska i/ili datoteka te preuzimanje
informacija o glazbi, uključujući informacije o nazivu,
izvođaču, zapisu ili naslovu ("Gracenote podaci"), s online
servera ili ugrađenih baza podataka (skupno nazvanih
"Gracenote serveri") i izvođenje drugih funkcija. Gracenote
podatke možete koristiti samo pomoću namjenske
funkcije ove aplikacije ili uređaja.
Pristajete koristiti Gracenote podatke, Gracenote
softver, i Gracenote servere samo za svoju vlastitu
nekomercijalnu uporabu. Slažete se da nećete davati,
kopirati, prenositi ili slati Gracenote softver ili Gracenote
podatke trećoj strani. PRISTAJETE DA NEĆETE
KORISTITI ILI ISKORIŠTAVATI GRACENOTE
PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI
GRACENOTE SERVERE, OSIM NA NAČINE KOJI
SU OVIM UGOVOROM IZRIČITO DOPUŠTENI.
Pristajete da se vaše neekskluzivno pravo korištenja
Gracenote podataka, Gracenote softvera i Gracenote
servera ukida ako prekršite navedena ograničenja. Ako
vaša licenca prestane vrijediti, pristajete na djelomični
ili potpuni prekid uporabe Gracenote podataka, Gracenote
softvera i Gracenote servera. Gracenote pridržava sva
prava na Gracenote podatke, Gracenote softver i
Gracenote server, uključujući sva vlasnička prava.
Tvrtka Gracenote vam ni u kom slučaju neće biti dužna
platiti za bilo kakve informacije koje date. Pristajete da
Gracenote, Inc. može iskoristiti svoja prava prema ovom
Ugovoru izravno protiv vas u svoje vlastito ime.
Gracenote usluga koristi jedinstvenu i sustav identifikacije
za praćenje zahtjeva u statističke svrhe. Svrha nasumično
dodijeljene identifikacije je da omogući Gracenote
usluzi brojanje zahtjeva bez znanja o tome tko ste vi. Za
više informacija pogledajte web stranicu s Gracenoteovim
pravilima privatnosti Gracenote usluge.
Gracenote softver i svaka opcija Gracenote podataka
licencirani su vam "ONAKVI KAKVI JESU". Gracenote
ne daje nikakva jamstva, izražena ili implicirana, o točnosti
bilo kojeg Gracenote podatka s Gracenote servera.
Gracenote pridržava pravo brisanja podataka s Gracenote
servera ili promijene kategorija podataka iz bilo kojeg
razloga koji Gracenote bude smatrala dovoljnim. Ne
daje se nikakvo jamstvo da će Gracenote softver ili
Gracenote server raditi bez greške ili da će Gracenote
softver ili Gracenote server raditi bez prekida. Tvrtka
Gracenote nije dužna pružati nove poboljšane ili
dodatne vrste podataka ili kategorija koje Gracenote
može pružati u budućnosti, te može slobodno prekinuti
pružanje svojih usluga u bilo kojem trenutku.
GRACENOTE NIJEČE BILO KAKVA JAMSTVA,
IZRAŽENA ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI, ALI
NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICIRANA
JAMSTVA POGODNOSTI ZA PRODAJU ZA ODREĐENU NAMJENU, NASLOV, I NENARUŠAVANJE
PROPISA. GRACENOTE NE JAMČI ZA REZULTATE
KOJI ĆE SE DOBITI UPORABOM GRACENOTE
SOFTVERA ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA.
TVRTKA GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NEĆE
BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE POSLJEDIČNE
ILI SLUČAJNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKAV
GUBITAK ZARADE ILI PRIHODA.
Nazivi sustava i nazivi proizvoda navedeni u ovom
priručniku su općenito zaštićeni nazivi ili registriran
zaštićeni nazivi pripadajućeg proizvođača.
Oznake ™ i ® su izostavljene u ovom priručniku.
http://wvvw.sony.net/
Download PDF