2-583-714-11(2)
Mini Hi-Fi sustav
Upute za uporabu
MHC-GNZ9D
MHC-GNZ8D
©2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na
uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne
stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na
stražnjem dijelu uređaja.
Ne bacajte baterije s ostalim kućnim
otpadom, već ih odložite u za to
predviđene spremnike.
ENERGY STAR
ENERGY STAR je američki zaštićeni
znak. Kao ENERGY STAR partner,
Sony Corporation jamči da je ovaj
proizvod usklađen s ENERGY STAR
pravilima o energetskoj djelotvornosti.
DivX® je tehnologija sažimanja video datoteka koju je
razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni
znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se uz
dopuštenje.
Oznake ™ i ® nisu navedene u ovom priručniku.
Ovaj sustav sadrži Dolby1) Digital, Dolby Pro Logic (II)
adaptivni matrični surround dekoder i DTS2) Digital
Surround System.
1)
2)
2
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
Proizvedeno pod licencom tvrtke Digital Theater
Systems, Inc. "DTS" i "DTS 2.0 + Digital Out" su
zaštitni znakovi tvrtke Digital Theater System, Inc.
Sadržaj
Kako koristiti ovaj priručnik .....................5
Diskovi koje je moguće reproducirati........5
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava...................................8
Postavljanje zvučnika ..............................12
Podešavanje sata......................................14
Brzo podešavanje (Quick Setup) .............14
Reprodukcija DVD/VIDEO CD/CD/
MP3/JPEG/DivX diskova
Ulaganje diska .........................................17
Reprodukcija diska ..................................17
Programirana reprodukcija ......................20
— Program Play
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu.....21
— Shuffle Play
Ponavljanje reprodukcije .........................22
— Repeat Play
Reprodukcija DVD diska pomoću
izbornika............................................23
Odabir "ORIGINAL" ili "PLAY LIST" na
DVD-RW-u .......................................24
Reprodukcija VIDEO CD-a s funkcijom
PBC (Ver. 2.0)...................................24
— PBC Play
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne
datoteke .............................................25
Reprodukcija DATA CD-a s MP3
zapisima i JPEG datotekama .............26
Reprodukcija audio zapisa i slika kao
slide show sa zvukom .........................29
Reprodukcija DivX® video datoteka .......31
Uporaba prikaza na zaslonu za
pretraživanje ......................................32
Traženje po scenama................................34
— Picture Navigation
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX – Razne funkcije
Promjena zvuka....................................... 35
Vremensko usklađivanje slike i zvuka.... 37
— A/V SYNC
Uporaba Setup izbornika ........................ 37
Podešavanje jezika izbornika ili
dijaloga ............................................. 38
— LANGUAGE SETUP
Podešavanje prikaza................................ 39
— SCREEN SETUP
Osobna podešavanja ............................... 42
— CUSTOM SETUP
Podešavanje zvučnika ............................. 43
— SPEAKER SETUP
Zaključavanje diskova ............................ 45
— CUSTOM PARENTAL
CONTROL/ PARENTAL
CONTROL
Promjena kuta kamere............................. 49
Prikaz titlova........................................... 49
Radioprijemnik
Pohranjivanje radiopostaja...................... 50
Slušanje radio programa ......................... 51
— Preset Tuning
— Manual Tuning
Kasetofon – Reprodukcija
Umetanje kasete ...................................... 52
Reprodukcija kasete ................................ 52
Kasetofon – Snimanje
Snimanje omiljenih zapisa s diska
na kasetu ........................................... 53
— Sinkronizirano snimanje s CD-a na
kasetu
Ručno snimanje na kasetu....................... 54
 Ručno snimanje
nastavlja se
3
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvuka...................................55
Odabir zvučnog efekta.............................55
Odabir surround efekta ............................55
Podešavanje ekvilizatora i pohrana
podešenja...........................................57
Pjevajte: Karaoke.....................................57
U slučaju problema
Problemi i rješenja .................................. 72
Funkcija samodijagnostike...................... 77
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Poruke na pokazivaču ............................. 78
Dodatne informacije
Timer
Odlazak na spavanje uz glazbu................61
— Sleep Timer
Buđenje uz glazbu ...................................61
— Play Timer
Snimanje radijskih programa uz
pomoć timera......................................62
— Rec Timer
Pokazivač
Isključenje pokazivača.............................63
— Power Saving Mode
Odabir uzorka power illuminatora ..........63
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču.........................................64
Pregled informacija o disku na zaslonu ...65
Provjera informacija o datumu ................67
Vanjski uređaji
Upravljanje TV prijemnikom daljinskim
upravljačem .......................................68
Funkcija THEATRE SYNC ....................68
Spajanje vanjskih uređaja ........................69
Slušanje zvuka iz priključenog uređaja ...70
Snimanje zvuka sa spojenog uređaja ........71
Snimanje na spojeni uređaj......................71
4
Mjere opreza ........................................... 79
Tehnički podaci....................................... 81
Popis jezičnih kodova ............................. 84
Popis stavki koje mogu biti prikazane i
odabrane prema vrsti diska ................. 85
Popis stavki podešavanja sustava............ 87
Rječnik .................................................... 88
Popis tipaka i odgovarajućih stranica ..... 91
Kako koristiti ovaj priručnik
• Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke
koji se vrše daljinskim upravljačem, no iste
postupke moguće je izvršiti uporabom tipaka na
uređaju ako imaju isti ili sličan naziv.
• Izgled OSD prikaza na zaslonu razlikuje se
ovisno o modelu za različite zemlje.
• OSD prikaz na engleskom jeziku se koristi
samo kao ilustracija.
• Raspoložive opcije u Setup izborniku mogu se
razlikovati ovisno o području ili modelu.
• "DVD" može kao opći termin stajati za DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R te DVD-RW/
DVD-R diskove.
• U ovom priručniku se koriste sljedeće oznake:
Oznaka
Značenje
Funkcije dostupne za DVD VIDEO,
DVD-R/DVD-RW u video modu te
DVD+R/DVD+RW diskove
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Na ovom sustavu moguća je reprodukcija
sljedećih diskova. Reprodukcija drugih diskova
nije moguća.
Popis diskova koje je moguće
reproducirati
Format diska
Logo na disku
DVD VIDEO
DVD RW
VIDEO CD
Funkcije dostupne za DVD-RW u VR
(Video Recording) modu
Funkcije dostupne za VIDEO CD
(uključujući Super VCD ili CD-R/
CD-RW u video CD formatu ili Super
VCD formatu)
Funkcije dostupne za glazbene CD-ove
ili CD-R/CD-RW u glazbenom CD
formatu
Funkcije dostupne za DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW koji sadrže
MP3* audio zapise i JPEG datoteke)
Funkcije za DATA DVD-ove (DVD-R/
DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW) koji
sadrže DivX video datoteke
Audio CD
CD-R/CD-RW (audio
podaci/MP3 datoteke/
JPEG datoteke
"DVD VIDEO" i "DVD-RW" logo su zaštitni znakovi.
nastavlja se
5
Regionalni kôd DVD diskova koje
možete reproducirati
Oznaka regionalnog koda nalazi se na stražnjoj
strani sustava. Sustav može reproducirati samo
DVD diskove s jednakim regionalnim kodom.
Ovaj sustav može također reproducirati diskove s
oznakom
.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD disk,
na zaslonu TV prijemnika prikazuje se poruka:
"Playback prohibited by area limitations". Ovisno
o DVD disku, možda neće postojati oznaka
regionalnog koda, ali ipak neće biti moguća
reprodukcija zbog ograničenja.
Regionalni kôd
• Diskovi s papirom ili naljepnicom.
• Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom ili ostatkom
naljepnice.
1)
Logički format datoteka i mapa na CD-ROM
diskovima koji je definirala organizacija ISO
(International Organization for standardization).
Napomene o CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovima
• Uređaj neće reproducirati neke CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R ili DVD+RW
diskove, ovisno o kvaliteti snimanja i stanju
diska te karakteristikama uređaja za snimanje.
Isto se tako neće reproducirati neispravno
finaliziran disk. Za detalje pogledajte upute uz
uređaj za snimanje.
• Diskovi snimljeni u Packet Write formatu ne
mogu se reproducirati.
Diskovi koje ovaj sustav ne može
reproducirati
Napomene o funkcijama reprodukcije
DVD i VIDEO CD diskova
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u sljedećim formatima:
− glazbeni CD format
− video CD format
− MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEG/DivX
prema ISO96601) Level 1/Level 2 ili Joliet
− DivX format
• CD-ROM snimljeni u PHOTO CD formatu
• Podaci na CD-Extra diskovima
• Super Audio CD diskovi
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW koji nisu snimljeni u DivX formatu
usklađenim sa standardom Universal Disk
Format (UDF).
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW snimljeni u Multi Session
• DVD-RAM
• DVD Audio diskovi
• DVD disk s drugim regionalnim kodom
• Diskovi nestandardnih oblika (npr. srce, kartica,
zvijezda). Pokušaj reprodukcije može oštetiti
uređaj. Nemojte koristiti takve diskove.
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
diskova mogu biti namjerno ograničene od strane
proizvođača softvera. S obzirom da ovaj sustav
reproducira DVD i VIDEO CD diskove prema
sadržaju diska kojeg je osmislio proizvođač
softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće
biti dostupne. Također pogledajte upute priložene
uz DVD ili VIDEO CD disk.
6
Glazbeni diskovi kodirani pomoću
tehnologije zaštite od kopiranja
Mjere opreza kod reprodukcije Multi
Session diskova
Ovaj uređaj služi za reprodukciju diskova
usklađenih s Compact Disc (CD) standardom. U
zadnje vrijeme, izdaju se razni glazbeni diskovi
kodirani tehnologijama zaštite od kopiranja.
Obratite pažnju da među tim diskovima ima nekih
koji nisu usklađeni sa CD standardom te ih ovaj
uređaj neće moći reproducirati.
• Na ovom sustavu je moguća reprodukcija Multi
Session diskova kad je MP3 audio zapis sadržan
u prvoj sesiji. Također, moguća je reprodukcija
svih zapisa dodanih u sljedećim sesijama.
• Na ovom sustavu je moguća reprodukcija Multi
Session diskova kad je JPEG datoteka sadržana
u prvoj sesiji. Također, moguća je reprodukcija
svih JPEG datoteka dodanih u sljedećim
sesijama.
• Ako disk sadrži audio zapise u glazbenom CD
formatu ili video CD formatu u prvoj sesiji,
moguća je reprodukcija samo prve sesije.
• CD-R i CD-RW diskovi snimljeni kao multi
session koji ne završavaju zatvaranjem sesije
("closing the session") nisu podržani.
• Kod CD-ROM/CD-R/CD-RW diskova koji
osim MP3 audio ili JPEG slikovnih datoteka
sadrže DivX video datoteke, reproduciraju se
samo DivX video datoteke.
Napomene o DualDisc diskovima
• DualDisc je dvostrani disk na kojem su kombinirani
DVD materijali na jednoj i digitalni audio materijali na
drugoj strani.
• Imajte na umu da se audio strana DualDisc diska
možda neće moći reproducirati na ovom sustavu jer ne
odgovara CD standardu.
Zaštita autorskih prava
Ovaj uređaj koristi tehnologiju za zaštitu autorskih
prava zaštićenu patentima i drugim načinima
zaštite intelektualnog vlasništva u SAD-u.
Uporaba ove tehnologije mora biti odobrena od
tvrtke Macrovision. Namijenjena je samo za kućnu
uporabu i ostale ograničene oblike uporabe, osim
ako nije odobreno od tvrtke Macrovision.
Zabranjeni su reverzno inženjerstvo i rastavljanje
uređaja.
7
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava
Za međusobno povezivanje dijelova postupite prema opisima postupaka 1 do 9 i koristite isporučene
kabele i pribor. Tip isporučenih zvučnika ovisi o modelu uređaja (pogledajte tehničke podatke na str. 81).
Za ilustraciju u ovom priručniku korišten je model MHC-GNZ9D.
AM okvirna antena
FM antena
Surround zvučnik
(desni)1)
Središnji zvučnik1)
Prednji zvučnik (desni)
Prednji zvučnik (lijevi)
Subwoofer1)
1)
8
Samo MHC-GNZ9D
Surround zvučnik
(lijevi)1)
A Spojite prednje zvučnike.
Spojite kabele prednjih zvučnika na
priključnice FRONT SPEAKER kao što je
prikazano slikom.
Umetnite samo dio bez izolacije
C Spojite središnji zvučnik
Spojite kabele zvučnika na priključnice
CENTER SPEAKER kao što je prikazano
slikom.
Glavni uređaj
Umetnite samo dio bez izolacije
Sivi/jednobojni
(3)
Crni/prugasti (#)
Sivi/jednobojni
(3)
Crni/prugasti (#)
B Spojite surround zvučnike.
Spojite kabele zvučnika na priključnice
SURROUND SPEAKER kao što je prikazano
slikom.
Zvučnici
Glavni uređaj
Umetnite samo dio bez izolacije
Crni/prugasti (#)
Sivi/jednobojni (3)
D Spojite subwoofer.
(Samo MHC-GNZ9D)
Sivi/jednobojni
(3)
Crni/prugasti (#)
Spojite kabele zvučnika na priključnice
SUBWOOFER i SUBWOOFER CONTROL
kao što je prikazano slikom.
Zvučnici
Umetnite samo dio bez izolacije
Crni/prugasti (#)
Sivi/jednobojni (3)
Napomena
Kod modela MHC-GNZ9D, kabeli su već pričvršćeni na
surround zvučnike, pa ih spojite samo na uređaj.
Sivi/jednobojni (3)
Crni/
prugasti (#)
nastavlja se
9
E Spojite FM i AM antenu.
Podignite AM okvirnu antenu, a zatim je
spojite.
FM žičanu antenu razvucite vodoravno
AM okvirna antena
Napomena
Antene držite dalje od kabela zvučnika.
F Isporučenim video kabelom spojite video
ulazni priključak TV prijemnika s VIDEO
OUT priključkom.
Napomena
Nemojte stavljati TV prijemnik na sustav.
Savjet
Za bolju kvalitetu video slike:
− Dodatno nabavljivim komponentnim video kabelom
spojite COMPONENT VIDEO ulazne priključke TV
prijemnika s COMPONENT VIDEO OUT priključcima
ovog sustava. Ukoliko je TV prijemnik kompatibilan s
progressive formatom signala datoteke, koristite ovaj
način spajanja i podesite "PROGRESSIVE AUTO" ili
"PROGRESSIVE VIDEO", ovisno o TV prijemniku.
Detaljnije informacije potražite u poglavlju "Promjena
vrste izlaznih signala sustava" (str. 40).
− Također, dodatno nabavljivim S video kabelom možete
spojiti S VIDEO ulazni priključak TV prijemnika sa S
VIDEO OUT priključkom.
G Kod modela s preklopkom za odabir
napona, postavite preklopku VOLTAGE
SELECTOR na vrijednost lokalnog
napona električne mreže.
Ovisno o modelu, izgled preklopke
VOLTAGE SELECTOR može se razlikovati.
H Utaknite mrežni priključak u zidnu
utičnicu.
Kod uporabe TV prijemnika
Uključite TV prijemnik i odaberite video ulaz tako da
možete gledati sliku koju emitira ovaj sustav.
Kod spajanja video uređaja
Spojite TV prijemnik i video uređaj pomoću video i
audio kabela (nisu isporučeni) kao što je prikazano na
slici dolje.
TV
prijemnik
Video uređaj
Sustav
Ukoliko slika ili zvuk imaju smetnje kada su TV
prijemnik, video uređaj i sustav spojeni istovremeno,
odspojite jedan od uređaja.
10
Pojavit će se prikaz na pokazivaču.
Ako pritisnete ?/1, sustav se uključuje, a
prethodni prikaz nestaje s pokazivača.
Ako adapter na priključku ne odgovara zidnoj
utičnici, skinite ga s priključka (samo kod
modela kod kojih postoji adapter).
I Podesite sustav boje na PAL ili NTSC,
ovisno o sustavu emitiranja TV programa.
Početno podešenje sustava boje jest NTSC za
modele s regionalnim kodom 3 i PAL za sve
ostale modele. Svaki put kad izvedete sljedeći
postupak, sustav boje mijenja se na sljedeći
način:
NTSC y PAL
Umetanje dviju R6 baterija (veličine
AA) u daljinski upravljač
1 Pritisnite @/1 za isključenje sustava.
2 Pritisnite @/1 dok držite X na uređaju.
Uređaj se automatski uključi i sustav boje
se mijenja.
Napomene
• Nemojte stavljati surround zvučnike na TV
prijemnik jer to može izobličiti boje na slici Tv
zaslona.
• Uvijek spojite lijevi i desni surround zvučnik jer se
u suprotnom neće čuti zvuk.
• Sustav boje nije moguće podesiti u štednom modu
(pogledajte str. 63).
• Kad reproducirate VIDEO CD snimljen u sustavu
boje različitom od podešenog na sustavu, slika će
možda biti izobličena.
Spajanje dodatnih uređaja
Pogledajte stranu 69.
Napomena
Ako ne koristite daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije zbog mogućnosti curenja i mogućeg
oštećenja ili korozije daljinskog upravljača.
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije traju oko šest mjeseci.
Ako sustav više ne reagira na daljinski upravljač,
zamijenite obje baterije novima.
Učvršćivanje nožica zvučnika
Učvrstite priložene nožice na donju stranu
zvučnika kako biste ih stabilizirali i spriječili
njihovo pomicanje.
Za MHC-GNZ9D
Malene nožice zvučnika za
prednji zvučnik ((4) x 2)
surround zvučnik ((4) x 2)
središnji zvučnik (4)
Velike nožice zvučnika za
subwoofer (4)
nastavlja se
11
Za MHC-GNZ8D
Prednji zvučnik ((4) x 2)
Središnji zvučnik (4)
Surround zvučnik ((4) x 2)
Postavljanje zvučnika
1 Postavite prednje zvučnike pod kutom od
45 stupnjeva u odnosu na mjesto
slušanja.
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik
Surround zvučnik
Subwoofer
Prednji
zvučnik
(lijevi)
Prednji
zvučnik
(desni)
Subwoofer*
Središnji zvučnik
Surround zvučnik
Surround zvučnik (lijevi)
Surround zvučnik (desni)
* Samo GNZ9D
2
Postavite središnji zvučnik na otprilike
istu visinu kao i prednje zvučnike.
Poravnajte ga s prednjim zvučnicima ili malo
iza njih.
3
Postavite surround zvučnike.
Prenošenje sustava
Kako bi zaštitili DVD mehanizam, slijedite
opisani postupak.
Koristite tipke na uređaju.
1 Tipkom ?/1 uključite sustav te pritisnite
DVD.
2 Provjerite da nije uložen disk te je li se
pojavila poruka "No Disc".
3 Zadržite pritisnutom tipku x i pritisnite DISC
SKIP dok se ne pojavi "STANDBY".
Nakon toga se mora pojaviti poruka
"MECHA LOCK".
4 Odspojite mrežni kabel iz napajanja.
12
Postavite surround zvučnike na mjesta koja su
na ilustraciji označena sivom bojom.
Najbolji efekt se postiže ako oba surround
zvučnika postavite na istu udaljenost od
mjesta slušanja.
4
Postavite subwoofer (samo MHC-GNZ9D)
i pritisnite SUBWOOFER ON/OFF na
subwooferu.
2 Učvrstite vijke na zid.
Vijci trebaju izvirivati 5 do 7 mm iz zida.
SUBWOOFER indikator
SUBWOOFER
ON/OFF
3 Nataknite zvučnike na vijke.
Otvor na stražnjoj strani zvučnika
Za bolju reprodukciju basova savjetujemo da
postavite subwoofer na tvrdi pod jer se time
smanjuje mogućnost pojave rezonancije.
Napomene
• Nemojte stavljati surround zvučnike na TV
prijemnik jer to može izobličiti boje na slici Tv
zaslona.
• Uvijek postavite subwoofer u uspravan položaj,
nekoliko centimetara od zida.*
• Smjestite li subwoofer u središte sobe, basovi mogu
znatno oslabjeti.* Razlog tome je utjecaj stojnog
vala prostorije. U tom slučaju pomaknite subwoofer
iz središta prostorije ili uklonite uzrok stojnog vala
postavljanjem police uza zid, itd.
Napomene
* Samo MHC-GNZ9D
• Koristite vijke u skladu s materijalom i čvrstinom
Postavljanje surround zvučnika na zid
(samo MHC-GNZ8D)
1 Pripremite vijke (opcija) odgovarajućeg
promjera za otvore na stražnjoj strani svakog
zvučnika. Pogledajte donje ilustracije.
zida. Budući da su gipsani zidovi posebno krhki,
dobro učvrstite vijke na nosač i zatim na zid.
Postavite zvučnike na okomit i ravan zid ojačan
armaturom.
• Niste li sigurni od kakvog je materijala načinjen zid
ili kakve vijke treba koristiti, zatražite savjet u
trgovini građevinskim materijalom.
• Sony ne preuzima odgovornost za nezgode ili štete
nastale uslijed nepravilnog postavljanja, nedostatne
čvrstine zida, nepravilnog učvršćenja vijaka,
prirodnih katastrofa itd.
Podešenja zvučnika
više od 25 mm
Otvor na stražnjoj strani
zvučnika
Za gledanje DVD i drugih diskova uz višekanalni
zvuk i Dolby surround efekte, potrebno je podesiti
zvučnike. Podesite udaljenost od mjesta slušanja
do zvučnika te balans i razinu. Zatim pomoću
ispitnog tona ugodite glasnoću svakog zvučnika
na istu razinu.
Detalje potražite u poglavlju "Podešavanje
zvučnika" na str. 43.
13
Podešavanje sata
1 Tipkom ?/1 uključite sustav.
2 Pritisnite TIMER MENU.
3 Više puta pritisnite M ili m za podešavanje
sati.
4
5
Pritisnite ENTER.
Više puta pritisnite M ili m za podešavanje
minuta.
6
Pritisnite ENTER.
Sat počinje raditi.
Ponovno podešavanje sata
Brzo podešavanje
(Quick Setup)
Moguće je podešavanje korak po korak početnih
postavki "OSD", "TV TYPE" i "DISTANCE"
izbornika. Nakon brzog podešavanja sustav je
spreman za reprodukciju filmova, glazbenih CD-a
itd. Za izvođenje daljnjeg podešavanja zvučnika,
pogledajte "Podešavanje zvučnika" na str. 43.
1
2
3
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Pritisnite M ili m dok se ne pojavi poruka
Uključite TV prijemnik i odaberite video
ulaz.
Tipkom ?/1 uključite sustav.
Nekoliko puta pritisnite FUNCTION + ili –
(ili DVD na uređaju) kako bi uključili DVD
funkciju.
Na TV zaslonu se pojavljuje uvodna poruka.
"CLOCK SET" i pritisnite ENTER.
Napomene
• Kad je uložen disk ili ukoliko se otvori uložnica,
na TV zaslonu se ne pojavljuje uvodna poruka.
Izvadite disk.
• Kad pritisnete CLEAR, uvodna poruka nestaje.
Ukoliko je potrebno brzo podešavanje, slijedite
opis postupaka u poglavlju "Uključivanje prikaza
za brzo podešavanje" (str. 16).
• Kad izvodite brzo podešavanje, odspojite slušalice
i mikrofone jer u suprotnom nećete moći izvesti
postupke nakon koraka 9.
3 Ponovite postupke iz koraka 3 do 6.
Napomena
• Podešeno vrijeme se briše ako odspojite mrežni kabel
ili ako dođe do prekida mrežnog napajanja.
• Sat nije moguće podesiti u štednom modu (strana 63).
4
Pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik "LANGUAGE
SETUP".
Odabrani jezik u izborniku "LANGUAGE
SETUP" vrijedi za "OSD", "MENU" i
"SUBTITLE" izbornike (str. 38).
14
5
Više puta pritisnite M ili m za odabir jezika
izbornika na zaslonu.
Moguć izbor jezika se razlikuje ovisno o
području.
6
10 Više puta pritisnite M ili m za odabir
udaljenosti središnjeg zvučnika od
mjesta slušanja i pritisnite ENTER.
Možete podesiti udaljenost od 0.0 do 7.0 m.
Pritisnite ENTER.
Odabrana je postavka te se pojavljuje
"SCREEN SETUP".
Napomena
Opseg podešavanja se mijenja, ovisno o podešenju
prednjih zvučnika.
7
Više puta pritisnite M ili m za odabir
postavke koja odgovara vrsti TV
prijemnika.
x Kad spojite standardni 4:3 TV prijemnik
11 Više puta pritisnite M ili m za odabir
udaljenosti surround zvučnika od mjesta
slušanja.
Možete podesiti udaljenost od 0.0 do 7.0 m.
"4:3 LETTER BOX" ili "4:3 PAN SCAN"
(str. 39).
x Kad spojite wide-screen TV prijemnik ili
standardni 4:3 TV prijemnik s widescreen modom
"16:9" (str. 39)
8
Pritisnite ENTER.
Odabrana je postavka te se pojavljuje
"SPEAKER SETUP".
9
Više puta pritisnite M ili m za odabir
udaljenosti prednjih zvučnika od mjesta
slušanja i pritisnite ENTER.
Napomena
Opseg podešavanja se mijenja, ovisno o podešenju
prednjih zvučnika.
12 Pritisnite ENTER.
Brzo podešavanje je dovršeno.
Možete podesiti udaljenost od 1.0 do 7.0 m.
nastavlja se
15
Ukoliko pogriješite
Pritisnite . te ponovo odaberite postavku.
Za prekid postupka za brzo
podešavanje
Pritisnite 1 DISPLAY u bilo kojem koraku.
Uključivanje prikaza za brzo
podešavanje
1 Pritisnite 1 DISPLAY u stop modu.
Pojavljuje se kontrolni izbornik.
2 Više puta pritisnite M ili m za odabir opcije
"SETUP" te pritisnite ENTER.
Pojavljuju se opcije "SETUP".
3 Više puta pritisnite M ili m za odabir opcije
"QUICK" te pritisnite ENTER.
Pojavljuje se prikaz izbornika za brzo
podešavanje (Quick Setup).
Napomena
Podrobnije informacije o promjeni postavki potražite u
poglavlju "Uporaba Setup izbornika" (str. 37).
16
Reprodukcija DVD/VIDEO CD/CD/
MP3/JPEG/DivX diskova
Reprodukcija diska
Ulaganje diska
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
Pritisnite Z OPEN/CLOSE.
Stavite disk na uložnicu tako da je
naljepnica okrenuta prema gore.
Prije reprodukcije DVD, VIDEO CD, JPEG ili
DivX diska, uključite TV prijemnik i odaberite
video ulaz. Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku,
neke funkcije se mogu razlikovati ili nisu
dostupne. Pogledajte upute priložene uz disk.
Primjer: Kad je uložen DVD disk
Broj naslova ili poglavlja
Za stavljanje dodatnih diskova, pritisnite
DISC SKIP/EX-CHANGE za zakretanje
uložnice diska.
3
Broj uložnice diska
Vrijeme reprodukcije
Indikator uloženog diska
Primjer: Kad je uložen CD disk
Broj zapisa
Vrijeme reprodukcije
Ponovno pritisnite Z OPEN/CLOSE za
zatvaranje uložnice.
Napomene
• Nemojte koristiti diskove na koje je nalijepljena vrpca,
naljepnica i sl., jer može doći do kvara uređaja.
• Nemojte silom zatvarati uložnicu diska rukom jer može
doći do kvara.
• Prilikom vađenja, disk pridržavajte za rubove. Ne
dodirujte površinu.
Broj uložnice diska
1
2
Indikator uloženog diska
Pritisnite FUNCTION + ili – nekoliko puta
(ili DVD na uređaju) za uključivanje DVD
funkcije.
Pritisnite H (ili n N na uređaju).
nastavlja se
17
Ostali postupci
Za
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije
Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X.1)
Ponovno pritisnite X ili H (ili
n N na uređaju) za nastavak
reprodukcije.
Odabir poglavlja,
scene ili zapisa
(Osim za JPEG)
Pritisnite . ili > više puta
(ili zakrenite l L na
uređaju) tijekom reprodukcije ili
pauze.
Ili, pritisnite brojčane tipke u stop
modu te pritisnite ENTER.
Odabir albuma na
DATA CD/DATA
DVD disku
Pritisnite ALBUM + ili –
nekoliko puta tijekom reprodukcije
ili pauze.
Nalaženje željenog
mjesta pri ubrzanom
pretraživanju prema
naprijed ili unatrag
(Scan) (osim za
JPEG)
Pritisnite m ili M tijekom
reprodukcije. Svakim pritiskom
na tipku, mijenja se brzina
pretraživanja na sljedeći način:
Smjer reprodukcije3)
t T2B4) t 1M t 2M
t 3M5)
Suprotan smjer3)
t T2b6) t 1m t 2m
t 3m5)
Za povratak na normalnu
reprodukciju pritisnite H
(ili n N na uređaju).
Reprodukciju kadar
po kadar
(Slow motion Play)
(samo DVD VIDEO/
DVD-RW/VIDEO
CD)/DivX)
Pritisnite X tijekom reprodukcije
te pritisnite ^ SLOW ili SLOW
y. Svakim pritiskom tipke
brzina reprodukcije se mijenja na
sljedeći način:
Smjer reprodukcije7)
2y y 1y
Suprotan smjer7) (samo DVD
VIDEO/DVD-RW)
2^ y 1^
Za povratak na normalnu
reprodukciju pritisnite H
(ili n N na uređaju).
Reprodukciju
pojedinog kadra
(Freeze frame)
(samo DVD VIDEO/
DVD-RW/
VIDEO CD)
Pritisnite X tijekom reprodukcije
te pritisnite STEP C za prijelaz
na sljedeći kadar ili STEP c za
prijelaz na prethodni kadar (samo
DVD VIDEO/DVD-RW).
Reprodukcija
Pritisnite T REPLAY tijekom
prethodne scene
reprodukcije.
(trenutna reprodukcija)
(samo DVD VIDEO/
DVD-RW)
18
Učinite sljedeće
Kratko brzo pretraPritisnite ADVANCE U tijekom
živanje tekuće scene reprodukcije.
unaprijed
(Instant Advance)
(samo DVD VIDEO/
DVD-RW)
Odabir diska
Pritisnite DISC SKIP (ili jednu od
tipaka DISC 1 – 3 na uređaju).
Prijelaz s drugog
izvora na DVD
Pritisnite jednu od tipaka DISC
1 – 3 na uređaju (automatski
odabir izvora).
Promjenu drugih
diskova tijekom
reprodukcije
Pritisnite DISC SKIP/EXCHANGE na uređaju.
Vađenje diska
Pritisnite Z OPEN/CLOSE na
uređaju.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Mogu se pojaviti smetnje u video slici.
Osim za MP3/JPEG
Brzina reprodukcije T2B/T2b je dvostruko veća u
odnosu na normalnu brzinu. Brzina reprodukcije
3M/3m je brža u odnosu na 2M/2m te je
reprodukcija 2M/2m brža od 1M/1m.
Samo DVD VIDEO/CD
Samo DVD VIDEO/DVD-RW/VIDEO CD/DivX
Samo DVD VIDEO
Brzina reprodukcije 2y/2^ je sporija od 1y/1^.
Napomene
• U modu ponavljanja reprodukcije funkcije Instant
Replay i Instant Advance nisu dostupne (str. 22).
• Nije moguće traženje mirne slike na DVD-RW disku u
VR modu.
• Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neke radnje neće
biti moguće.
• Kad koristite slušalice, čuje se dvokanalni zvuk.
• Sljedećim diskovima potrebno je više vremena za
pokretanje reprodukcije:
− diskovima sa složenom strukturom mapa.
− diskovima u Multi Session formatu.
− diskovima na koje se još može snimati (diskovi koji
nisu finalizirani).
• Neke DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW ili CD-R/
CD-RW diskove nije moguće reproducirati na ovom
sustavu, ovisno o formatu datoteka.
Savjeti
• Instant Replay funkcija je korisna kad želite pogledati
scenu ili dijalog koji ste propustili.
• Instant Advance funkcija je korisna kad želite
preskočiti scenu koju ne želite gledati.
• Funkcija Instant Replay ili Instant Advance možda
neće biti dostupna kod nekih scena.
Nastavak reprodukcije od mjesta na
kojem je prekinuta
— Resume Play
Sustav može memorirati mjesto na kojem je disk
zaustavljen tako da možete nastaviti reprodukciju od
tog mjesta. Funkcija Resume Play se ne prekida
ukoliko se sustav isključi (osim za MP3/JPEG/
DivX).
1
Tijekom reprodukcije diska, pritisnite x
za zaustavljanje.
Na pokazivaču se prikaže poruka "Resume".
Ako se ne prikaže poruka "Resume", funkcija
nije dostupna.
2
Pritisnite H (ili n N na uređaju).
Uređaj nastavlja reprodukciju od mjesta na
kojem je zaustavljena u koraku 1.
Nastavak reprodukcije slušanih
diskova
— Multi-disc Resume (samo DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Ovaj sustav memorira mjesto na kojem ste zaustavili reprodukciju i to za 40 diskova te nastavlja
reprodukciju na istom mjestu kada sljedeći put
uložite disk. Ukoliko pohranite mjesto nastavka
reprodukcije za 41. disk, mjesto nastavka
reprodukcije za prvi disk se briše.
Kako bi uključili ovu funkciju, podesite "MULTIDISC RESUME" u "CUSTOM SETUP" na "ON"
(str. 42).
Napomene
• Ukoliko je postavka "MULTI-DISC RESUME" u
"CUSTOM SETUP" podešena na "OFF" (str. 42),
mjesto nastavka reprodukcije se briše prilikom
promjene funkcije.
• Ukoliko je postavka "MULTI-DISC RESUME" u
"CUSTOM SETUP" podešena na "ON" (str. 42), a
reproducirate snimljeni disk poput DVD-RW-a, sustav
može reproducirati ostale snimljene diskove od istog
mjesta nastavka reprodukcije. Za reprodukciju od
početka, dva puta pritisnite x i zatim H (ili n N
na uređaju).
Napomene
• Funkcija Resume Play nije moguća tijekom
reprodukcije slučajnim redoslijedom (Shuffle) ili
programske reprodukcije (Program Play).
• Ovisno o mjestu zaustavljene reprodukcije na disku,
sustav može nastaviti reprodukciju od nekog drugog
mjesta.
• Resume Play se isključuje ako:
− pritisnete x u stop modu.
− odspojite mrežni kabel.
− otvorite uložnicu diska (osim za DVD VIDEO/
VIDEO CD kada su postavke "MULTI-DISC
RESUME" u "CUSTOM SETUP" podešene na "ON").
− promijenite mod reprodukcije.
− promijenite postavke u izborniku za podešavanje.
− isključite sustav (samo MP3/JPEG/DivX).
− promijenite funkciju (samo CD/MP3/JPEG/DivX).
19
Programirana reprodukcija
5
— Program Play
Pritisnite M ili m ili nekoliko puta za
odabir zapisa kojeg želite pohraniti u
program te pritisnite ENTER.
Odabrani zapis je pohranjen, a kursor se
pomiče na programsku listu.
Primjerice, odaberite zapis "02".
Možete kreirati program s najviše 99 koraka.
1
Odabrani zapis
Pritisnite 1 DISPLAY u stop modu.
Pojavljuje se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"PROGRAM", a zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuju se opcije za "PROGRAM".
Ukupno vrijeme reprodukcije programiranih zapisa
6
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"SET t", a zatim pritisnite ENTER.
Ukupno vrijeme reprodukcije
programiranih zapisa.
Za programiranje ostalih zapisa ponovite
korake 4 i 5.
Programirani zapisi su prikazani u odabranom
redoslijedu.
7
Pritisnite H (ili n N na uređaju).
Počinje programirana reprodukcija.
Prekid reprodukcije programa
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u koraku 3.
Za ponovnu reprodukciju istog programa
odaberite "ON" u koraku 3, a zatim pritisnite
ENTER.
Promjena programiranog zapisa
1 Nakon koraka 3, nekoliko puta pritisnite M ili m
Programska lista
4
Popis zapisa na disku
Pritisnite ,.
Kursor se pomiče na popis zapisa (u ovom
slučaju "01").
za odabir programiranog zapisa kojeg želite
izmijeniti, a zatim pritisnite ,.
2 Nekoliko puta pritisnite M ili m za odabir
zapisa kojeg želite programirati te pritisnite
ENTER. Odabrani zapis u programskoj listi je
zamijenjen novim odabranim zapisom.
Brisanje programiranog zapisa
1 Nakon koraka 3, pritisnite M ili m za odabir
programiranog zapisa kojeg želite obrisati iz
programske liste.
2 Pritisnite CLEAR.
Ili, pritisnite , i zatim M nekoliko puta za
odabir "– –" u popisu zapisa te pritisnite
ENTER.
20
Za brisanje svih programiranih zapisa
U koraku 4, pritisnite M nekoliko puta za odabir
"ALL CLEAR" u programskoj listi, a zatim
pritisnite ENTER.
Napomene
• Ponavljanje reprodukcije svih diskova (All Discs
Repeat) automatski se mijenja u ponavljanje
reprodukcije programa (Program Repeat) kad
odaberete mod programirane reprodukcije (Program
Play). Možete programirati samo sadržaj tekućeg diska.
• Programska reprodukcija nije moguća tijekom PBC
reprodukcije VIDEO CD-a (str. 24).
• Programirana reprodukcija poništi se kad pritisnete
DISC SKIP (ili jednu od tipaka DISC 1 – 3 na uređaju)
radi odabira drugog diska.
Reprodukcija u slučajnom
redoslijedu
— Shuffle Play
Možete uključiti reprodukciju slučajnim
redoslijedom pomoću kontrolnog izbornika.
1
Pritisnite 1 DISPLAY u stop modu.
Pojavljuje se kontrolni izbornik.
2
Nekoliko puta pritisnite tipke M ili m za
odabir "SHUFFLE" i zatim pritisnite ENTER.
Pojavljuju se opcije funkcije "SHUFFLE".
Savjet
Moguće je uključiti funkcije ponavljanja reprodukcije
(Repeat Play) ili reprodukcije slučajnim redoslijedom
(Shuffle Play) programiranih zapisa. Tijekom programske
reprodukcije slijedite postupak za uključivanje funkcije
Repeat Play (str. 22) ili Shuffle Play (str. 21).
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
zapisa koje želite reproducirati slučajnim
redoslijedom.
x Tijekom normalne reprodukcije
TRACK (zapis): reprodukcija zapisa na disku
u slučajnom redoslijedu.
x Tijekom programske reprodukcije
ON: Reprodukcija programiranih zapisa u
slučajnom redoslijedu.
4
Pritisnite ENTER.
Počinje reprodukcija slučajnim redoslijedom
(Shuflle Play).
Prekid reprodukcije slučajnim
redoslijedom
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u koraku 3.
Isključivanje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY nekoliko puta dok
kontrolni izbornik ne nestane.
Napomena
Reprodukcija slučajnim redoslijedom nije moguća tijekom
PBC reprodukcije VIDEO CD-a i Super VCD-a (str. 24).
Savjet
Možete podesiti funkciju Shuffle Play u stop modu.
Nakon odabira opcije "SHUFFLE", pritisnite H (ili n
N na uređaju) za uključivanje reprodukcije slučajnim
redoslijedom.
21
Ponavljanje reprodukcije
— Repeat Play
Uporaba izbornika na zaslonu
1
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavljuje se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"REPEAT" i nakon toga pritisnite ENTER.
Pojavljuju se opcije funkcije "REPEAT".
Možete odabrati ponavljanje reprodukcije cijelog
diska ili odabranog albuma neprekidno ili
pojedinog naslova/poglavlja/zapisa neprekidno.
Možete kombinirati reprodukciju slučajnim
redoslijedom i programsku reprodukciju.
Pomoću prednje upravljačke ploče
Tijekom reprodukcije pritišćite tipku REPEAT
dok se ne pojavi oznaka "REP" ili "REP1".
REP: Ponavljanje reprodukcije svih naslova/
zapisa/datoteka1) na disku (diskovima) ili jednog
naslova 2).
REP1: Ponavljanje samo pojedinog poglavlja2)/
zapisa/DivX video datoteke.
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
stavke za ponavljanje.
Tvorničke postavke su podcrtane.
x Reprodukcija DVD VIDEO/DVD-RW
Isključenje ponavljanja reprodukcije
• OFF: isključena funkcija ponavljanja.
• ALL DISCS: ponavlja sve diskove.
• ONE DISC*: ponavljanje svih naslova na
tekućem disku.
• TITLE: ponavljanje tekućeg naslova.
• CHAPTER: ponavljanje tekućeg poglavlja.
Pritisnite tipku REPEAT više puta, dok oznake
"REP" i "REP1" ne nestanu s pokazivača.
* Prilikom reprodukcije DVD-RW diska u VR
modu, "ONE DISC" postavka ponavlja sve
naslove odabranog načina.
1)
2)
Za JPEG, samo tijekom prezentacijskog prikaza (slide
show).
Za DVD, možete na TV zaslonu provjeriti da li se
naslov ili poglavlje neprekidno ponavljaju.
Napomene
• Ovisno o DVD disku, funkcije ponavljanja
reprodukcije možda neće biti moguće.
• Ponavljanje reprodukcije nije moguće tijekom PBC
reprodukcije VIDEO CD-a i Super VCD-a (str. 24).
• Nije moguće odabrati "REP1" tijekom programske i
reprodukcije slučajnim redoslijedom.
• Ako odaberete "REP1", naslov/poglavlje/zapis/DivX
video datoteka će se neprekidno reproducirati dok se
funkcija "REP1" ne isključi.
22
x Reprodukcija CD/VIDEO CD diska bez
funkcije PBC
• OFF: isključena funkcija ponavljanja.
• ALL DISCS: ponavlja sve diskove.
• ONE DISC: ponavljanje svih zapisa na
disku.
• TRACK: ponavljanje tekućeg zapisa.
x Reprodukcija DATA CD/DATA DVD
diska
• OFF: isključena funkcija ponavljanja.
• ALL DISCS: ponavlja reprodukciju svih
diskova.
• ONE DISC: ponavljanje svih albuma na
disku.
• ALBUM: ponavljanje tekućeg albuma.
• TRACK1): ponavljanje tekućeg zapisa.
• FILE2): ponavljanje tekuće datoteke.
1)
2)
4
Samo MP3 zapisi.
Samo DivX video datoteke.
Pritisnite ENTER.
Počinje ponavljanje reprodukcije.
Isključivanje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite CLEAR ili odaberite opciju "OFF" u
koraku 3.
Isključivanje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY nekoliko puta dok
kontrolni izbornik ne nestane.
Napomene
• Ponavljanje reprodukcije nije moguće tijekom PBC
reprodukcije VIDEO CD-a i Super VCD-a (str. 24).
• Kad je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena na
"IMAGE (JPEG)" (str. 29), nije moguće odabrati
"TRACK".
Savjet
• Ponavljanje reprodukcije možete podesiti u stop modu.
Nakon odabira opcije "REPEAT", pritisnite H
(ili n N na uređaju) za početak ponavljanja
reprodukcije.
• Brzo možete uključiti prikaz statusa "REPEAT"
pritišćući tipku REPEAT. Svakim pritiskom tipke
REPEAT, izmjenjuju se opcije funkcije "REPEAT".
Reprodukcija DVD diska
pomoću izbornika
Neki DVD diskovi imaju izbornike koji vam
olakšavaju uporabu DVD diska. Diskove možete
reproducirati pomoću ovih izbornika na TV
zaslonu.
• Uporaba DVD top izbornika
DVD je podijeljen na dulje odjeljke slika ili
glazbe koji se zovu "naslovi". Kod reprodukcije
DVD diska koji sadrži više naslova, pomoću top
izbornika možete odabrati željeni naslov.
• Uporaba DVD izbornika
Kod nekih DVD diskova možete odabrati sadržaj
diska pomoću izbornika. Kod reprodukcije takvih
diskova, možete odabrati opcije poput jezika
titlova i jezika zvučnog zapisa pomoću DVD
izbornika.
1
Pritisnite TOP MENU ili MENU.
Izbornik se prikazuje na zaslonu TV
prijemnika. Sadržaj izbornika ovisi o
uloženom disku.
2
3
Pritisnite M/m/</, ili brojčane tipke za
odabir naslova ili stavke koju želite
reproducirati.
Pritisnite ENTER.
23
Odabir "ORIGINAL" ili "PLAY
LIST" na DVD-RW-u
Reprodukcija VIDEO CD-a s
funkcijom PBC (Ver. 2.0)
— PBC Play
Neki DVD-RW diskovi u VR (Video Recording)
načinu imaju dvije vrste naslova za reprodukciju:
izvorno snimljene naslove ("ORIGINAL") i
naslove koje je moguće kreirati na DVD
uređajima za snimanje ("PLAY LIST"). Možete
odabrati vrstu naslova za reprodukciju.
* PBC: Playback Control (kontrola reprodukcije)
1
1
Pritisnite 1 DISPLAY u stop modu.
PBC* izbornici na TV zaslonu omogućuju
uporabu interaktivnog softvera. Format i struktura
izbornika ovise o uloženom disku.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"ORIGINAL/PLAY LIST", a zatim pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije izbornika "ORIGINAL/
PLAY LIST".
Pritisnite H (ili n N na uređaju) za
pokretanje reprodukcije VIDEO CD diska s
PBC funkcijama (Ver. 2.0).
Na zaslonu TV prijemnika se prikazuje PBC
izbornik.
2
3
4
Pritisnite brojčane tipke za odabir broja
opcije po želji.
Pritisnite ENTER.
Nastavite s reprodukcijom prema
uputama u izbornicima. Uživajte u
interaktivnoj reprodukciji.
Pogledajte upute za uporabu priložene uz
disk, jer se postupak rukovanja razlikuje,
ovisno o VIDEO CD disku.
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
željenog podešenja, a zatim pritisnite
ENTER.
• PLAY LIST: za reprodukciju naslova
načinjenih u izborniku "ORIGINAL" za
editiranje.
• ORIGINAL: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
Povratak u prethodni izbornik
Pritisnite C RETURN.
Napomene
• Ovisno o VIDEO CD-u, izbornik se ne pojavljuje u
koraku 1.
• Ovisno o VIDEO CD-u, u koraku 3 se umjesto natpisa
"Press ENTER" (pritisnite ENTER) može pojaviti
"Press SELECT" u uputama uz disk. U tom slučaju
pritisnite H (ili n N na uređaju).
Savjet
Možete isključiti reprodukciju s PBC funkcijama.
1 U stop modu pritisnite . ili > nekoliko puta, ili
brojčanim tipkama odaberite zapis.
2 Pritisnite H (ili n N na uređaju).
Na zaslonu se pojavi poruka "Play without PBC" i
reprodukcija počinje od odabranog zapisa. Mirne
slike, poput izbornika na zaslonu se neće prikazati.
Za povratak na PBC reprodukciju, pritisnite x dva puta,
a zatim pritisnite H (ili n N na uređaju).
24
MP3 audio zapisi i JPEG
slikovne datoteke
Što je MP3/JPEG?
MP3 je tehnologija kompresije zvuka usklađena s
ISO/MPEG normama. JPEG je tehnologija
kompresije slike.
Diskovi koje uređaj može
reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove (CDROM/
CD-R/CD-RW) snimljene u MP3 (MPEG 1 Audio
Layer 3) formatu i JPEG formatu. Međutim,
diskovi moraju biti snimljeni u ISO9660 Level 1,
Level 2, ili Joliet formatu da bi uređaj mogao
prepoznati zapise (ili datoteke). Također se mogu
reproducirati Multi Session diskovi.
Za više informacija o formatu zapisa, pogledajte
upute CD-R/RW uređaja ili programa za snimanje
(nisu dio isporuke).
MP3 audio zapisi i JPEG datoteke
koje je moguće reproducirati
Uređaj može reproducirati MP3 zapise i JPEG
datoteke:
• zapise s ekstenzijom ".MP3" (MP3 zapise) ili
datoteke s ekstenzijom ".JPG"/".JPEG" (JPEG
datoteke)
• JPEG slikovne datoteke koje su usklađene s
DCF* formatom slikovnih datoteka.
* Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate koje je odredila
JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Napomene
• Uređaj će reproducirati bilo kakve podatke s ekstenzijom
".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i ako nisu u MP3 ili
JPEG formatu. Reprodukcijom tih podataka može se
proizvesti glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
• Uređaj ne može reproducirati audio zapise u MP3PRO
formatu.
Redoslijed reprodukcije MP3 audio
zapisa ili JPEG slikovnih datoteka
Redoslijed reprodukcije MP3 zapisa ili JPEG
datoteka snimljenih na DATA CD-u:
O multi-session disku
x Struktura sadržaja diska
Ukoliko su MP3 zapisi ili JPEG datoteke
snimljene u prvoj sesiji, sustav će reproducirati
MP3 zapise i JPEG datoteke snimljene i u drugim
sesijama. Međutim, ako su audio zapisi i slike u
audio CD formatu ili video CD formatu snimljeni
u prvoj sesiji , reproducirat će se samo prva sesija.
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4
Razina 5
ROOT*
Album
Zapis (MP3
audio) ili
datoteka
(JPEG slika)
Napomena
Na sustavu možda neće biti moguća reprodukcija nekih
DATA CD-ova snimljenih u Packet Write formatu. U
tom slučaju, nećete biti u mogućnosti vidjeti snimljene
JPEG datoteke.
* ROOT = KORIJENSKI DIREKTORIJ
nastavlja se
25
Kad umetnete DATA CD i pritisnete H (ili n
N na uređaju) redom će se reproducirati
numerirani zapisi (ili datoteke) od 1 do 7. Svaki
pod-album/zapis (ili datoteka) unutar odabranog
albuma ima prednost nad sljedećim albumom
unutar iste razine. (Primjer: C sadrži D tako da
se 4 reproducira prije 5.)
Kada se nakon pritiska na MENU prikaže popis
MP3 albuma (str. 26), albumi su organizirani na
sljedeći način: A t B t C t D t F t
G. Albumi u kojima nema zapisa (ili datoteka)
(kao što je album E), nisu prikazani na popisu.
Napomene
• Slijed reprodukcije može biti drukčiji od opisanog,
ovisno o programu koji se koristi za snimanje DATA
CD-a.
• Opisani slijed reprodukcije nije primjenjiv ako disk
sadrži više od 200 albuma i više od 300 datoteka u
svakom albumu.
• Uređaj prepoznaje do 200 albuma (uređaj računa samo
albume, uključujući i one koji ne sadrže MP3 zapise i
JPEG datoteke). Uređaj neće reproducirati albume
nakon prvih 200 albuma.
• Uređaju će možda trebati više vremena za početak
reprodukcije kod prelaska na sljedeći album ili kod
odabira drugog albuma.
• Neke vrste JPEG datoteka nije moguće reproducirati.
Savjeti
• Ukoliko na početak imena zapisa/datoteke dodate
brojeve (01, 02, 03, itd.) kod pohrane zapisa (ili
datoteka) na disk, zapisi i datoteke će biti reproducirani
tim redoslijedom.
• Budući da diskovima s puno razina direktorija treba
više vremena za početak reprodukcije, preporučamo da
albume ne izrađujete s više od dvije razine.
26
Reprodukcija DATA CD-a s MP3
zapisima i JPEG datotekama
U ovom uređaju je moguće reproducirati MP3
zapise i JPEG datoteke snimljene na DATA CDove (CD-ROM/CD-R/CD-RW).
Napomene
• Ako je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena na
"AUTO", sustav može prepoznati do 300 MP3 zapisa i
300 JPEG datoteka s jednog albuma. Kad je "MODE
(MP3, JPEG)" podešen na "AUDIO (MP3)" ili
"IMAGE (JPEG)", sustav može prepoznati do 600 MP3
i 600 JPEG datoteka s jednog albuma. Najviše 200
albuma se može očitati, bez obzira na odabrani mod.
• Moguća je reprodukcija do 8 razina.
• Album koji ne sadrži MP3 zapise ili JPEG datoteke se
preskače.
• Ukoliko dodate ekstenziju ".MP3" na datoteku koja nije
MP3 format, sustav neće pravilno očitati datoteku te će
proizvesti glasan zvuk koji može oštetiti sustav zvučnika.
Savjeti
• Tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa moguće je
vidjeti informacije o disku (str. 64).
• Tijekom reprodukcije MP3 zapisa i JPEG datoteka je
moguće odabrati mod ponavljanja reprodukcije (str.
22) i "AUDIO" prilikom reprodukcije MP3 zapisa (str.
35).
Odabir albuma
Odabir MP3 zapisa
1
1
Uložite DATA CD.
Pojavi se popis albuma s diska.
Tijekom reprodukcije albuma označen je
njegov naslov.
Uložite DATA CD.
Pojavi se popis albuma s diska. Tijekom
reprodukcije albuma označen je njegov
naslov.
2
Tipkama M ili m odaberite željeni album, a
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa.
2
Tipkama M ili m odaberite željeni album, a
zatim pritisnite H (ili n N na uređaju).
Za odabir MP3 zapisa, sustav počinje
reprodukciju odabranog albuma.
Za odabir JPEG datoteka, sustav počinje
prezentacijski prikaz slika odabranog albuma.
Zaustavljanje reprodukcije
3
Nekoliko puta pritisnite M ili m za odabir
željenog zapisa, a zatim pritisnite ENTER.
Sustav počinje reprodukciju odabranog
zapisa.
Pritisnite x.
Za zaustavljanje reprodukcije
Uključivanje ili isključivanje popisa
albuma
Pritisnite x.
Pritisnite MENU.
Napomena
Prezentacijski prikaz se zaustavlja nakon pritiska tipaka
M ili m.
Savjet
Možete promijeniti trajanje prezentacijskog prikaza (str.
30) i efekta (str. 30) reprodukcije JPEG datoteke.
Za reprodukciju sljedećeg ili
prethodnog MP3 zapisa
Pritisnite . ili >. Moguće je odabrati prvi
zapis sljedećeg albuma pritiskom tipke >
tijekom reprodukcije zadnjeg zapisa tekućeg
albuma. Međutim, nije se moguće vratiti na
prethodni album pritiskom tipke .. Za povratak
na prethodni album, odaberite album iz popisa
albuma.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Uključivanje ili isključivanje prikaza
Pritisnite MENU.
nastavlja se
27
Odabir JPEG slikovne datoteke
1
Uložite DATA CD.
Pojavi se popis albuma s diska. Tijekom
reprodukcije albuma označen je njegov
naslov.
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
albuma, a zatim pritisnite PICTURE NAVI.
Slike sadržane u datotekama albuma se
pojavljuju u 16 okvira.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
slikovnu datoteku
Pritisnite < ili , kad je prikazan kontrolni
izbornik. Možete odabrati prvu sliku sljedećeg
albuma pritiskom tipke , tijekom reprodukcije
zadnje slike tekućeg albuma. Imajte na umu da se
ne možete vratiti na prethodni album pritiskom
tipke <. Prethodni album možete odabrati iz
popisa albuma.
Zakretanje JPEG slike
Tijekom prikaza JPEG slike na zaslonu, možete je
zakrenuti za 90°.
Tijekom prikaza slike pritisnite M ili m. Svakim
pritiskom M, slika se rotira u suprotnom smjeru
kazaljke na satu za 90°.
Za povratak na normalni prikaz pritisnite CLEAR.
Primjer: kad jednom pritisnete M.
Smjer zakretanja
Za prikaz sakrivenih datoteka slika, odaberite
donju sliku, a zatim pritisnite m. Za prikaz
prethodne slike, odaberite gornju sliku, a
zatim pritisnite M.
3
Pritisnite M/m/</, nekoliko puta za
odabir slike koju želite vidjeti, a zatim
pritisnite ENTER.
Napomene
• Kad pritisnete < tijekom reprodukcije prve datoteke
sa slikama, ništa se ne događa.
• Ukoliko pritisnete < ili , za prijelaz na sljedeću ili
prethodnu sliku, funkcija rotiranja slike se isključi.
Napomena
PICTURE NAVI ne radi ako je u "MODE (MP3, JPEG)"
odabrana opcija "AUDIO (MP3)" (str. 29).
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
28
Reprodukcija audio zapisa i
slika kao slide show sa
zvukom
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Uključivanje ili isključivanje popisa
albuma
Pritisnite MENU.
Isključenje slide show-a sa zvukom
Reprodukcija slide show-a sa zvukom je moguća
kada MP3 zapise i JPEG datoteke pohranite u isti
album na DATA CD-u.
1
Uložite DATA CD.
Pojavi se popis albuma s diska.
2
Pritisnite 1 DISPLAY nekoliko puta dok
ne nestane kontrolni izbornik, a zatim
pritisnite 1 jednom.
Pojavi se kontrolni izbornik.
3
Nekoliko puta pritisnite tipke M ili m za
odabir "MODE (MP3, JPEG)" i pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije za "MODE (MP3, JPEG)".
4
Nekoliko puta pritisnite tipke M ili m za
odabir "AUTO", a zatim pritisnite ENTER.
Podcrtana je tvornička postavka.
• AUTO: Reprodukcija JPEG datoteka i MP3
zapisa kao slide show sa zvukom.
• AUDIO (MP3): Kontinuirana reprodukcija
MP3 audio zapisa.
• IMAGE (JPEG): Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slide showa.
5
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma.
6
Nekoliko puta pritisnite tipke M ili m za
odabir željenog albuma, a zatim pritisnite
H (ili n N na uređaju).
Odaberite "AUDIO (MP3)" ili "IMAGE (JPEG)"
u koraku 4.
Napomene
• Nije moguća istovremena reprodukcija JPEG datoteka i
MP3 zapisa ako nisu na istom albumu.
• Kad je trajanje reprodukcije JPEG datoteke duže od
MP3 zapisa ili obrnuto, slide show se nastavlja bez
zvuka, odnosno slike.
• Kad je reprodukcija MP3 zapisa dulja od reprodukcije
JPEG datoteke, reprodukcija audio zapisa se nastavlja
bez slide showa.
• Ukoliko DATA CD ne sadrži MP3 zapise i JPEG
datoteke, na TV zaslonu se pojave poruke "No audio
data" i "No image data".
• PICTURE NAVI ne radi ako je u "MODE (MP3, JPEG)"
odabrana opcija "AUDIO (MP3)".
• Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG slikovnu
datoteku, može doći do preskakanja zvuka.
Savjetujemo da kod izrade datoteke odaberete MP3 bit
rate do 128 kbps ili niži. Ako zvuk i dalje preskače,
smanjite veličinu JPEG datoteke.
• Nije moguć prikaz svih stavki kontrolnog izbornika
jednim pritiskom tipke 1 DISPLAY. U tom slučaju,
pritisnite tipku dva ili više puta dok se ne pojavi
željena stavka.
• Podesite li "MODE" na "IMAGE (JPEG)" za disk koji
sadrži samo MP3 audio zapise ili na "AUDIO (MP3)"
za disk koji sadrži samo JPEG datoteke, možda nećete
moći promijeniti podešenje opcije "MODE".
Savjeti
• Moguće je promijeniti trajanje slide showa (str. 30) i
efekt (str. 30.) tijekom reprodukcije JPEG datoteka.
• Želite li reproducirati slide show s istim audio zapisom,
podesite reprodukciju zapisa na Repeat Play (str. 22).
• Kad je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena na
"AUTO", sustav može prepoznati do 300 MP3 zapisa i
300 JPEG datoteka s jednog albuma. Kad je opcija
"MODE (MP3, JPEG)" podešena na "AUDIO (MP3)"
ili "IMAGE (JPEG)", sustav može prepoznati do 600
MP3 i 600 JPEG datoteka s jednog albuma. Uređaj
prepoznaje maksimalno 200 albuma bez obzira na
odabrani način reprodukcije.
Započet će reprodukcija odabranog albuma sa
zvukom.
nastavlja se
29
Određivanje trajanja slide showa
(samo JPEG)
Odabir efekta za slikovne datoteke u
slide showu (samo JPEG)
Pri slide show reprodukciji JPEG slikovnih
datoteka možete odrediti trajanje prikaza
pojedinačnih slika.
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka možete
odabrati efekt koji će se koristiti kod gledanja
slide showa.
1
1
Pritisnite 1 DISPLAY nekoliko puta dok
se ne pojavi kontrolni izbornik, a zatim
jednom pritisnite 1 DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG.
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"INTERVAL", a zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG.
2
Pojave se opcije izbornika "INTERVAL".
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
željenog podešenja, a zatim pritisnite
ENTER.
Tvorničko podešenje je podcrtano.
• NORMAL: Podešava trajanje na otprilike 6
do 9 sekundi. (Slike od 4 milijuna piksela i
veće će produžiti vrijeme).
• FAST: Podešava trajanje kraće od
"NORMAL".
• SLOW1: Podešava trajanje duže od
"NORMAL".
• SLOW2: Podešava trajanje duže od
"SLOW1".
Napomena
Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one s
razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više će trebati duže
vrijeme za početak prikazivanja od ostalih. Stoga će se
njihovo trajanje činiti dužim od odabrane opcije.
30
Pritisnite 1 DISPLAY nekoliko puta dok
se ne pojavi kontrolni izbornik, a zatim
jednom pritisnite 1 DISPLAY.
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"EFFECT", a zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "EFFECT".
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
željenog podešenja, a zatim pritisnite
ENTER.
Tvorničko podešenje je podcrtano.
• MODE1: Slike se pojavljuju odozgo prema
dolje.
• MODE2: Slike se pojavljuju slijeva prema
desno.
• MODE3: Slike se pojavljuju širenjem iz
središta zaslona.
• MODE4: Slike se pojavljuju s različitim
efektima primijenjenim slučajnim slijedom.
• MODE5: Sljedeća slika se pojavi preko
prethodne.
• OFF: (isključeno)
Reprodukcija DivX® video
datoteka
Možete reproducirati DivX* video datoteke na
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA
DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW)
diskovima.
* DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je
razvila korporacija DivXNetworks. Ovaj uređaj je
proizvod s DivX® certifikatom.
O slijedu reprodukcije podataka na
DATA CD ili DATA DVD diskovima
Pogledajte "Redoslijed reprodukcije MP3 audio
zapisa ili JPEG slikovnih datoteka" (str. 25).
Obratite pozornost da u nekim slučajevima takav
slijed neće biti primjenjiv, ovisno o softveru kojim
je DivX datoteka snimljena ili ako svaki album
sadrži više od 200 albuma i 600 DivX datoteka.
• Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za
DivX video datoteke, između pritiska tipke H (ili
n N na uređaju). i pojave slike može proći neko
vrijeme.
• Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na zaslonu.
• Slijed reprodukcije može se razlikovati, ovisno o
softveru korištenom za snimanje DivX video
datoteke.
• Sustav može prepoznati do 600 DivX video
datoteka na jednom albumu i maksimalno 200
albuma.
Savjet
Tijekom reprodukcije DivX video datoteke možete
pregledati informacije o disku (str. 64).
Odabir albuma
1
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Prikazani su
samo albumi koji sadrže DivX video datoteke.
Napomene
• Uređaj ponekad neće reproducirati DivX video
•
•
•
•
•
datoteku koja je sastavljena od dviju ili više DivX
video datoteka.
Uređaj ne može reproducirati DivX video datoteku
s više od 720 (širina) T 576 (visina) ili 2 GB.
Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti
nejasna ili zvuk isprekidan.
Uređaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
Ako na DATA DVD disku nema snimljenih DivX
video datoteka, pojavi se poruka koja upozorava da
taj disk nije moguće reproducirati.
Ovisno o DivX video datoteci, slika se može
zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju
preporučamo da izradite datoteku s nižom brzinom
prijenosa (bit rate). Ako je zvuk i dalje nejasan,
preporuča se uporaba MP3 audio formata.
Međutim, ovaj uređaj ne podržava WMA
(Windows Media Audio) format.
2
Tipkama M ili m odaberite željeni album, a
zatim pritisnite H (ili n N na uređaju).
Sustav počinje reprodukciju odabranog
albuma.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu liste albuma
Pritisnite ili < ili ,.
Isključivanje popisa albuma
Pritisnite MENU.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
nastavlja se
31
Odabir DivX video datoteke
1
Pritisnite MENU.
Uporaba prikaza na zaslonu
za pretraživanje
Pojavi se popis albuma s diska. Prikazani su
samo albumi koji sadrže DivX video datoteke.
2
Tipkama M ili m odaberite željeni album, a
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka.
Moguće je pretraživanje sadržaja DVD diska
prema naslovu ili poglavlju te pretraživanje
sadržaja VIDEO CD/CD/DATA CD/DATA
DVD-a preko zapisa, datoteke, albuma, indeksa ili
scene. Svi naslovi i zapisi na disku su označeni
brojem te ih možete odabrati unosom broja. Ili,
moguće je potražiti određeno mjesto vremenskom
oznakom (Time Search).
1
3
Nekoliko puta pritisnite M ili m za odabir
datoteke, a zatim pritisnite ENTER.
Sustav počinje reprodukciju odabranog
zapisa.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu liste albuma
Pritisnite ili < ili ,.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Pritisnite 1 DISPLAY.
Za DATA CD s JPEG datotekama
pritisnite 1 DISPLAY dva puta.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
metode pretraživanja.
x Reprodukcija DVD VIDEO/DVD RW-a
"TITLE", "CHAPTER" ili "TIME/TEXT"
Odaberite "TIME/TEXT" za traženje
određenog mjesta unosom vremenske oznake.
x Reprodukcija VIDEO CD-a bez PBC
funkcije
"TRACK" ili "INDEX"
x Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijom
Za reprodukciju sljedeće ili prethodne
DivX video datoteke bez prikaza
popisa datoteka
"SCENE"
Možete odabrati sljedeću ili prethodnu DivX
video datoteku na istom albumu tipkom . ili
>. Moguće je odabrati prvu datoteku sljedećeg
albuma pritiskom tipke > tijekom reprodukcije
zadnjeg zapisa tekućeg albuma. Međutim, nije se
moguće vratiti na prethodni album pritiskom tipke
.. Za povratak na prethodni album, odaberite
ga iz popisa albuma.
x Reprodukcija DATA CD-a (MP3 zapis)
Savjet
Ako je za Divx video datoteku podešen broj gledanja,
možete reproducirati samo toliko puta. Računaju se i
sljedeći postupci:
− kad je sustav isključen,
− kad je otvorena uložnica diska,
− kad se reproducira druga datoteka.
32
x Reprodukcija CD-a
"TRACK"
"ALBUM" ili "TRACK"
x Reprodukcija DATA CD-a (JPEG
datoteka)
"ALBUM" ili "FILE"
x Reprodukcija DivX video datoteke
"ALBUM" ili "FILE"
Primjer: Kad odaberete "CHAPTER", bira se
"**(**)" (** označava broj).
Broj u zagradi označava ukupan broj naslova,
poglavlja, zapisa, indeksa, scena, albuma ili
datoteka.
Traženje željenog mjesta pomoću
oznake vremena (samo DVD VIDEO/
DVD-RW)
— Time Search
1 U koraku 2, odaberite "TIME/TEXT".
"T**:**:**" (vrijeme reprodukcije tekućeg
naslova) je odabrano.
2 Pritisnite ENTER.
"T**:**:**" se mijenja u "T – –:– –:– –".
3 Brojčanim tipkama unesite vremensku
Odabrani redak
3
Pritisnite ENTER.
"**(**)" se mijenja u "– – (**)".
oznaku, a zatim pritisnite ENTER.
Primjerice, za nalaženje scene na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi nakon početka
jednostavno unesite "2:10:20".
Napomene
• Traženje scene unosom vremenske oznake nije moguće
na DVD+RW-u.
• Broj naslova, poglavlja ili zapisa prikazani na TV
zaslonu isti su brojevi snimljeni na disku.
Savjet
Kad je kontrolni izbornik isključen, možete potražiti
poglavlje (DVD VIDEO/DVD-RW), zapis (CD) ili DivX
video datoteku (DATA CD (DivX video/DATA DVD)
pritiskom brojčanih tipaka i tipke ENTER.
4
Pritisnite M ili m nekoliko puta, ili
pritisnite brojčane tipke za odabir naslova,
poglavlja, zapisa, indeksa, scene itd.,
broja kojeg želite pronaći.
Pogriješite li, pritisnite CLEAR za brisanje
broja i zatim odaberite drugi broj.
5
Pritisnite ENTER.
Počinje reprodukcija od odabranog broja.
Isključenje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY nekoliko puta dok
kontrolni izbornik ne nestane.
33
Traženje po scenama
— Picture Navigation
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite C RETURN ili 1 DISPLAY.
Napomene
• Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9
odjeljaka radi bržeg pronalaženja željene scene.
1
2
Pritisnite PICTURE NAVI tijekom
reprodukcije.
Više puta pritisnite PICTURE NAVI za
odabir željene opcije.
x Tijekom reprodukcije DVD VIDEO diska
• TITLE VIEWER: prikazuje prvu scenu
svakog naslova.
• CHAPTER VIEWER: prikazuje prvu scenu
svakog poglavlja.
x Tijekom reprodukcije VIDEO CD diska
• TRACK VIEWER: prikazuje prvu scenu
svakog zapisa.
3
Pritisnite ENTER.
Prva scena svakog poglavlja, naslova ili
zapisa se pojavi na sljedeći način.
Ukoliko ima više od 9 naslova, poglavlja ili
zapisa, "V" se pojavljuje u desnom donjem
dijelu TV zaslona.
Za prikaz sakrivenih naslova, poglavlja ili
zapisa, odaberite donju scenu, a zatim
pritisnite m. Za povratak na prethodnu scenu,
odaberite gornje scene, a zatim pritisnite M.
4
Pritisnite M/m/</, nekoliko puta za
odabir poglavlja, naslova ili zapisa te
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
34
• PICTURE NAVI NE RADI kad je opcija "MODE
(MP3, JPEG)" podešena na "AUDIO (MP3)" (str. 29).
x Reprodukcija DVD-RW-a
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX – Razne funkcije
Promjena zvuka
Tijekom reprodukcije DVD VIDEO ili DATA
DVD/DATA CD diskova (s DivX video
datotekama) snimljenim u više audio formata
(PCM, Dolby Digital, MPEG audio ili DTS),
moguće je promijeniti audio format. Kod DVD
VIDEO diskova snimljenih s višejezičnim
zapisima, možete također odabrati željeni jezik.
Kod VIDEO CD, CD ili DATA CD diskova
možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala preko oba
zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod diska
na kojem je skladba snimljena tako da su na
desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom
kanalu glazba, možete odabrati lijevi kanal i
slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
1
Pritisnite AUDIO tijekom reprodukcije.
Pojavi se sljedeći prikaz.
2
Nekoliko puta pritisnite AUDIO za odabir
željenog zvučnog signala.
x Reprodukcija DVD VIDEO
Izbor jezika se razlikuje ovisno o DVD
VIDEO disku.
Prikaz 4 znamenki označava kod jezika
(pogledajte "Popis kodova jezika" (str. 84)).
Ukoliko se isti jezik pojavljuje dva ili više
puta, DVD VIDEO je snimljen višestrukim
zvučnim formatima.
Prikazane su vrste zvučnih zapisa snimljenih
na disku. Tvorničko podešenje je podcrtano.
Primjer:
• 1: MAIN (glavni zvuk)
• 1: SUB (podzvuk)
• 1: MAIN+SUB (glavni i podzvuk)
• 2: MAIN*
• 2: SUB*
• 2: MAIN+SUB*
* Nije prikazano za disk snimljen sa samo jednim
zvučnim zapisom.
x Reprodukcija VIDEO CD/CD/MP3 zapisa
Tvorničko podešenje je podcrtano.
• STEREO: standardni stereo zvuk
• 1/L: zvuk lijevog kanala (mono)
• 2/R: zvuk desnog kanala (mono)
x ReprodukcijaDivX video datoteke
Mogućnost odabira DATA CD ili DATA
DVD audio signala se razlikuje, ovisno o
DivX video datoteci na disku. Oznaka formata
je prikazana na TV zaslonu.
x Reprodukcija Super VCD-a
Tvorničko podešenje je podcrtano.
• STEREO: stereo zvuk zvučnog zapisa 1
• 1:1/L: zvuk lijevog kanala zvučnog zapisa 1
(mono)
• 1:2/R: zvuk desnog kanala zvučnog zapisa
1 (mono)
• 2:STEREO: stereo zvuk zvučnog zapisa 2
• 2:1/L: zvuk lijevog kanala zvučnog zapisa 2
(mono)
• 2:2/R: zvuk desnog kanala zvučnog zapisa
2 (mono)
Napomena
Tijekom reprodukcije Super VCD-a na kojem zvučni
zapis 2 nije snimljen, neće se čuti zvuk ako odaberete
"2:STEREO", "2:1/L" ili "2:2/R".
nastavlja se
35
Prikaz audio informacija diska (samo
DVD/DivX video)
Ako nekoliko puta tijekom reprodukcije pritisnete
AUDIO, format tekućeg zvučnog signala (PCM,
Dolby Digital, DTS itd.) je prikazan na TV
zaslonu.
x Reprodukcija DivX video datoteke
Primjer: MP3 audio
Brzina prijenosa
x Reprodukcija DVD VIDEO diska
Audio signali
Primjer: Dolby Digital 5.1 ch
Surround (L/R)
LFE (Low Frequency Effect
– Efekt niske frekvencije)
Prednji (L/R) +
Središnji
Trenutno
odabrani format
Primjer: Dolby Digital 3 ch
Prednji (L/R)
Surround (Mono)
Trenutno
odabrani format
36
Zvučni signali snimljeni na disku sadrže sljedeće
elemente (kanale). Zvuk svakog kanala se
reproducira iz zasebnog zvučnika.
• Prednji (L)
• Prednji (R)
• Središnji
• Surround (L)
• Surround (R)
• Surround (Mono): Signal može biti ili
oplemenjen Dolby Surround Sound ili Dolby
Digital zvuk mono Surround signal zvuka.
• LFE (Low Frequency Effect – Efekt niske
frekvencije) signal
Vremensko usklađivanje
slike i zvuka
— A/V SYNC
Ukoliko se zvuk ne poklapa sa slikama na zaslonu,
možete ih uskladiti.
1
Pritisnite 1 DISPLAY u stop modu.
Pojavljuje se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"A/V SYNC", a zatim pritisnite ENTER.
Uporaba Setup izbornika
U Setup izborniku možete izvršiti razna podešenja
opcija poput slike i zvuka. Između ostalog možete
podesiti jezik titlova i izbornika za podešavanje.
Detaljnije informacije o svakoj stavci izbornika
Setup potražite na stranicama 38 do 45.
Cjelokupan popis stavki Setup izbornika potražite
na str. 85.
Napomena
Postavke reprodukcije na disku imaju prednost nad
postavkama iz Setup izbornika i neke opisane funkcije
možda neće raditi.
1
Pritisnite 1 DISPLAY u stop modu.
Pojavi se kontrolni izbornik.
Pojave se opcije za "A/V SYNC".
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"SETUP", a zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "SETUP".
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
podešenja.
• OFF: nema podešenja.
• ON: podešavanje razlike između slike i
zvuka.
Napomena
Ovisno o izvoru, funkcija možda neće imati efekt.
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"CUSTOM", a zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Setup.
nastavlja se
37
4
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
stavke za podešavanje iz popisa, a zatim
pritisnite ENTER.
Stavka za podešavanje je odabrana.
Primjer: "SCREEN SETUP"
Podešavanje jezika izbornika
ili dijaloga
— LANGUAGE SETUP
"LANGUAGE SETUP" omogućuje podešavanje
različitih jezika prikaza na zaslonu ili zvučnih
zapisa.
Odabrana stavka
U izborniku za podešavanje odaberite
"LANGUAGE SETUP".
Podrobnije podatke o uporabi izbornika potražite
u opisu "Uporaba Setup izbornika" (str. 37).
Stavke za podešavanje
5
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
stavke te pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za odabranu stavku.
Primjer: "TV TYPE"
x OSD (prikaz na zaslonu)
Za promjenu jezika informacija prikazanih na
zaslonu. Odaberite jezik s prikazanog popisa.
x MENU (samo DVD VIDEO)
Za odabir jezika izbornika diska.
Opcije
6
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
postavke, a zatim pritisnite ENTER.
Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad odaberete
"ORIGINAL", odabran je jezik koji na disku ima
prioritet.
Odabrana je postavka i podešavanje je
izvršeno.
x SUBTITLE (samo DVD VIDEO)
Odabrana postavka
Savjet
Moguće je vratiti sva početna podešenja postavki, osim
Parental Control slijedeći postupak opisan u poglavlju
"Za resetiranje postavki DVD uređaja*, postupite na
sljedeći način:" (str. 77).
* Osim podešenja opcije Parental Control
38
x AUDIO (samo DVD VIDEO)
Za odabir jezika titlova snimljenih na DVD
VIDEO disku.
Kad odaberete "AUDIO FOLLOW", jezik titlova
se mijenja u skladu s jezikom kojeg ste odabrali za
zvučne zapise.
Napomena
Kad u izborniku "MENU", "AUDIO" i "SUBTITLE"
odaberete jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO disk,
uređaj će automatski odabrati jedan od snimljenih jezika
(jezik možda neće biti odabran automatski, ovisno o
disku).
Savjet
Ako u izborniku "MENU", "AUDIO" i "SUBTITLE"
odaberete "OTHERS t", brojčanim tipkama unesite
kôd odgovarajućeg jezika s popisa jezičnih kodova na str.
84.
Podešavanje prikaza
— SCREEN SETUP
Odaberite podešenje ovisno o priključenom TV
prijemniku.
Odaberite "SCREEN SETUP" u izborniku za
podešavanje.
Napomena
Ovisno o DVD-u, može se dogoditi da se umjesto "4:3
LETTER BOX" automatski odabere "4:3 PAN SCAN" ili
obratno.
x COLOR SYSTEM
Odaberite sustav boje kad reproducirate VIDEO
CD. Tvorničko podešenje je podcrtano.
AUTO
Reproducira video signal prema
sustavu boje korištenom na disku
(PAL ili NTSC). Ako imate TV
prijemnik s DUAL sustavom,
odaberite "AUTO".
PAL
Mijenja video signal NTSC diska i
reproducira ga u PAL sustavu.
NTSC
Mijenja video signal PAL diska i
reproducira ga u NTSC sustavu.
Podrobnije podatke o uporabi izbornika potražite
u opisu "Uporaba Setup izbornika" (str. 37).
x TV TYPE
Odabir formata slike priključenog TV prijemnika.
Tvorničko podešenje ovisi o zemlji kupnje
uređaja.
16:9
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
spojite TV prijemnik sa širokim
zaslonom (widescreen) ili s funkcijom
prikaza slike u widescreen formatu.
4:3 LETTER
BOX
Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
spojite standardni 4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na kojoj se vide
pruge na gornjem i donjem dijelu
zaslona.
4:3 PAN SCAN Odaberite ovo podešenje kad na uređaj
spojite standardni 4:3 TV prijemnik.
Prikazuje široku sliku na cijelom
zaslonu tako da je dio slike automatski
odrezan.
Napomene
• Ne može se promijeniti sustav boje samog diska.
• Možete promijeniti sustav boje ovog uređaja u skladu
sa spojenim TV prijemnikom (str. 11).
x SCREEN SAVER
Uključuje i isključuje funkciju screen saver.
Kad uređaj i daljinski upravljač ne koristite dulje od
15 minuta, ili ako reproducirate CD ili MP3 audio
duže od 15 minuta, aktivira se screen saver. Ova
funkcija sprečava oštećenja zaslona (sjene).
Pritisnite H (ili n N na uređaju) za isključenje
screen savera.
Tvorničko podešenje je podcrtano.
ON
Uključuje screen saver.
OFF
Isključuje screen saver.
• 16:9
• 4:3 PAN SCAN
• 4:3 LETTER BOX
nastavlja se
39
x BACKGROUND
Odabire boju pozadine ili slike na TV zaslonu dok
je uređaj zaustavljen ili tijekom reprodukcije CD-a
ili DATA CD-a (MP3 zapisi).
Početno podešenje je podcrtano.
JACKET
PICTURE
U pozadini se prikazuje slika samo
ako se već nalazi na disku (CDEXTRA itd.). Ukoliko disk nema
snimljenu sliku, pojavit će se slika
"GRAPHICS"
Promjena vrste izlaznih signala sustava
— PROGRESSIVE
Progresivan prikaz TV slike smanjuje
podrhtavanje i izoštrava sliku. Za taj način prikaza
trebate spojiti TV prijemnik koji prihvaća
progresivne signale.
Istodobno pritisnite DVD i DISPLAY na uređaju.
Svakim pritiskom na te tipke prikaz se mijenja na
sljedeći način:
GRAPHICS
U pozadini se prikazuje slika (grafika)
pohranjena u memoriji uređaja.
PROGRESSIVE AUTO* t PROGRESSIVE
VIDEO* t NORMAL (INTERLACE)
BLUE
Pozadina je plave boje.
BLACK
Pozadina je crne boje.
* "P AUTO" ili "P VIDEO" se pojavljuje na pokazivaču
kad sustav emitira progressive signale.
x 4:3 OUTPUT
Ovo podešenje ima efekta samo ukoliko:
− podesite "TV TYPE" u "SCREEN SETUP" na
"16:9" (str. 39).
− je vrsta izlaznog signala sustava podešena na
"PROGRESSIVE AUTO" ili "PROGRESSIVE
VIDEO" (str. 40).
Ovo podesite kada gledate format 4:3 progressive
signale. Ukoliko ste u mogućnosti promijeniti
format na progressive format (525p/625p)
kompatibilan s vašim TV prijemnikom,
promijenite podešenje na prijemniku, a ne na
sustavu.
Početno podešenje je podcrtano.
FULL
Odaberite kad ste u mogućnosti
promijeniti format na vašem TV
prijemniku.
NORMAL
Odaberite kad niste u mogućnosti
promijeniti format na vašem TV
prijemniku. Prikaz 16:9 formata
signala s tamnim prugama na lijevoj i
desnoj strani slike.
16:9 format slike na TV prijemniku
40
x PROGRESSIVE AUTO
Odaberite ovo podešenje kad vaš TV prijemnik
prihvaća progresivne signale i kad je TV
prijemnik spojen na COMPONENT VIDEO OUT
priključke.
Obično je potrebno odabrati ovo podešenje u
navedenim slučajevima. Tako uređaj automatski
prepoznaje vrstu softvera i bira odgovarajući način
konverzije.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće
pojaviti ako odaberete ovo podešenje kad nisu
ispunjena oba navedena uvjeta.
Napomena
Pri reprodukciji video softvera s progresivnim signalima,
dijelovi nekih vrsta slika mogu izgledati neprirodno zbog
postupka konverzije kod uporabe COMPONENT VIDEO
OUT priključnica. Čak ako i odaberete "PROGRESSIVE
AUTO" ili "PROGRESSIVE VIDEO", slika s VIDEO
OUT priključnice se ne mijenja, jer se izlaz ostvaruje u
interlace formatu.
x PROGRESSIVE VIDEO
Odaberite ovo podešenje kad vaš TV prijemnik
prihvaća progresivne signale i je TV prijemnik
spojen na COMPONENT VIDEO OUT
priključnice i želite podesiti način konverzije na
PROGRESSIVE VIDEO za video softver.
Odaberite ovo podešenje ako slika nije jasna kad
odaberete "PROGRESSIVE AUTO".
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se neće
pojaviti ako odaberete ovo podešenje kad nije
ispunjen neki od navedenih uvjeta.
x NORMAL (INTERLACE)
Odaberite ovo podešenje kad vaš TV prijemnik ne
prihvaća progresivne signale ili je spojen na
VIDEO OUT priključke.
Vrste DVD softvera i načini konverzije
DVD softver može biti podijeljen na dva tipa:
softver baziran na filmu i softver baziran na videu.
Potonji se zasniva na TV signalu, poput drama i
komedija, a slike se prikazuju u 30 slika/60
poluslika u sekundi. Softver baziran na filmu
prikazuje video zapis s 24 slike u sekundi. Neki
DVD softveri bazirani su na videu i filmu.
Kako bi takve slike izgledale prirodno na TV
zaslonu u PROGRESSIVE načinu, potrebna je
konverzija progresivnog video signala u skladu s
DVD softverom koji gledate.
41
Osobna podešavanja
— CUSTOM SETUP
U izborniku "CUSTOM SETUP" podesite
postavke reprodukcije i sl.
U izborniku Setup odaberite "CUSTOM
SETUP".
Podrobnije podatke o uporabi izbornika potražite
u opisu "Uporaba Setup izbornika" (str. 37).
x MULTI-DISC RESUME (samo DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Uključuje/isključuje funkciju nastavka
reprodukcije za više diskova. Nastavljena
reprodukcija se može memorirati za 40 različitih
DVD VIDEO/VIDEO CD diskova (str. 19).
Tvorničko podešenje je podcrtano.
ON
Memorira podešenja za nastavak
reprodukcije za 40 diskova.
OFF
Ne memorira podešenja za nastavak
reprodukcije. Reprodukcija se nastavlja
od istog mjesta samo za disk koji se
trenutno nalazi u uređaju.
x AUDIO DRC (Dynamic Range
Compression) (samo za DVD VIDEO/DVDRW)
x PAUSE MODE (samo za DVD VIDEO/
DVD-RW)
Odabire sliku kad je uređaj u modu pauze.
Tvorničko podešenje je podcrtano.
AUTO
FRAME
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite ovaj
položaj.
Prikazuje se slika visoke razlučivosti s
objektima koji se ne miču.
x TRACK SELECTION (samo za DVD VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na kojem su
snimljeni višestruki audio formati (PCM, DTS,
MPEG audio ili Dolby Digital), daje prioritet
zvučnom zapisu koji sadrži najveći broj kanala.
Tvorničko podešenje je podcrtano.
OFF
Bez prioriteta.
AUTO
S prioritetom.
Napomene
• Kad odaberete "AUTO", može se promijeniti jezik.
Podešenje "TRACK SELECTION" ima prednost pred
podešenjem "AUDIO" u izborniku "LANGUAGE
SETUP" (str. 38). (Ova funkcija možda neće raditi s
nekim diskovima.)
• Ako PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG zapisi sadrže
jednaki broj kanala, uređaj bira formate u redoslijedu
PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG audio.
42
Smanjuje dinamički opseg zvuka, što je korisno
kod gledanja filmova pri smanjenoj glasnoći kasno
noću.
Tvorničko podešenje je podcrtano.
OFF
Bez kompresije dinamičkog opsega.
STANDARD
Reproducira zvučni zapis s dinamičkim
opsegom koji je podešen kod snimanja.
MAX
Maksimalno komprimira dinamički
opseg.
Napomena
Kompresija dinamičkog opsega može se primijeniti samo
na Dolby Digital izvore.
x DivX
Prikazuje registracijski kôd ovog sustava. Za više
informacija posjetite http://www.divx.com.
Podešavanje zvučnika
— SPEAKER SETUP
Tvornička podešenja su podcrtana.
Shema postavljanja
Za postizanje najboljeg mogućeg surround zvuka,
podesite spojene zvučnike i njihovu udaljenost od
mjesta slušanja. Zatim pomoću ispitnog tona
podesite glasnoću i balans zvučnika na istu razinu.
Odaberite "SPEAKER SETUP" u izborniku
Setup.
Detalje o tom izborniku potražite u poglavlju
"Uporaba Setup izbornika" (str. 37).
Napomena
Ove opcije izbornika ne možete podešavati kad su na
sustav spojene slušalice ili mikrofon.
Povratak na početne vrijednosti
Odaberite opciju i zatim pritisnite CLEAR. Imajte
na umu da se na tvornička podešenja ne vraća
samo vrijednost opcije "SIZE".
x SIZE
Ako niste spojili središnji i surround zvučnik ili
subwoofer, ili kod pomicanja surround zvučnika,
odaberite odgovarajuće podešenje za "CENTER",
"SURROUND" i "SUBWOOFER" i odredite
položaj surround zvučnika. Podešenja prednjih
zvučnika su nepromjenjiva.
FRONT
YES
CENTER
YES: Uobičajeno podešenje.
NONE: Odaberite kad ne koristite
središnji zvučnik.
SURROUND
BEHIND: Odaberite ako su surround
zvučnici smješteni u dijelu B.
SIDE: Odaberite ako su surround
zvučnici smješteni u dijelu A.
NONE: Odaberite kad surround
zvučnici nisu spojeni.
SUBWOOFER
YES: Odaberite kada je priključen
subwoofer (opcija).
NONE: Odaberite kad nije spojen
subwoofer (opcija).
Napomene
• Prilikom podešavanja zvučnika moguć je kratak prekid
zvuka.
• Ovisno o postavkama ostalih zvučnika, iz subwoofera
će se možda čuti snažniji zvuk.
• Kad spojite subwoofer, podesite "SUBWOOFER" na
"YES". Odaberete li "NONE", iz subwoofera se neće
čuti zvuk.
• Pri reprodukciji DVD diska na koji nije snimljen kanal
subwoofera, neće se čuti zvuk iz subwoofera čak i kad
je "SUBWOOFER" podešen na "YES".
nastavlja se
43
x DISTANCE
x LEVEL (FRONT)
Početno podešenje zvučnika u odnosu na položaj
slušatelja je prikazano na sljedećoj slici. Kad
udaljenost odaberete brzim podešavanjem (str. 14),
podešenja se prikazuju automatski.
Na sljedeći način možete mijenjati razinu svakog
zvučnika i subwoofera. Radi lakšeg podešavanja,
postavite "TEST TONE" na "ON".*
L
0.0 dB
Podesite između –6 dB i 0 dB u
koracima po 1 dB.
R
0.0 dB
Podesite između –6 dB i 0 dB u
koracima po 1 dB.
CENTER*
0.0 dB
Podesite između –6 dB i +6 dB u
koracima po 1 dB.
SUBWOOFER
0.0 dB
MHC-GNZ9D: Podesite između –6
dB i +6 dB u koracima po 1 dB.
MHC-GNZ8D: Podesite između –10
dB i +10 dB u koracima po 1 dB.
* Ovisno o subwooferu, ispitni ton može biti slabiji u
usporedbi s drugim zvučnicima.
x LEVEL (SURROUND)
Pri pomicanju zvučnika obavezno promijenite i
vrijednost u izborniku za podešavanje. Opcije
podešene na "NONE" u "SIZE" izborniku se neće
pojaviti.
Tvornička podešenja su podcrtana.
Na sljedeći način možete mijenjati glasnoću
surround zvučnika. Radi lakšeg podešavanja,
postavite "TEST TONE" na "ON".
Opcije podešene na "NONE" u "SIZE" izborniku
se neće pojaviti.
Tvornička podešenja su podcrtana.
L
0.0 dB
Podesite između –6 dB i +6 dB u
koracima po 1 dB.
Podesite između –6 dB i +6 dB u
koracima po 1 dB.
FRONT
3.0m1)
Udaljenost prednjih zvučnika od
položaja slušatelja možete podesiti od
1 do 7 metara u koracima po 0,2 m.
R
0.0 dB
CENTER
3.0m1)
Udaljenost središnjeg zvučnika od
položaja slušatelja možete podesiti od
0 do 7 metara u koracima po 0,2 m.2)
Istodobno podešavanje glasnoće svih
zvučnika
SURROUND
3.0m1)
Udaljenost surround zvučnika od
položaja slušatelja možete podesiti od
0 do 7 metara u koracima po 0,2 m. 2)
Pritisnite VOLUME + ili – (ili zakrenite kontrolu
VOLUME na uređaju).
1)
2)
Nakon brzog podešavanja (str. 14) mijenjaju se
tvornička podešenja.
Raspon podešavanja ovisi o podešenjima prednjih
zvučnika.
Napomene
• Kad podesite udaljenost, zvuk se na trenutak prekine.
• Ako svi prednji i surround zvučnici nisu postavljeni na
jednaku udaljenost od mjesta slušanja, podesite
udaljenost u skladu s najbližim zvučnikom.
• Nemojte postavljati surround zvučnike dalje od mjesta
slušanja nego što je udaljenost prednjih zvučnika.
• Ovisno o ulaznom signalu, opcija "DISTANCE" možda
neće raditi.
44
Podešavanje glasnoće zvučnika
pomoću ispitnog tona
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je reprodukcija
zaustavljena.
Zaključavanje diskova
— CUSTOM PARENTAL CONTROL/
PARENTAL CONTROL
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Više puta pritisnite M ili m za odabir
opcije "SETUP", zatim pritisnite tipku
ENTER.
Na zaslonu se pojave opcije za "SETUP".
3
Tipkama M ili m odaberite "CUSTOM",
zatim pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojavi izbornik Setup.
4
Tipkama M ili m odaberite "SPEAKER
SETUP", zatim pritisnite ENTER.
5
Tipkama M ili m odaberite "TEST TONE",
zatim pritisnite ENTER.
6
Tipkama M ili m odaberite "ON", zatim
pritisnite ENTER.
MHC-GNZ9D: ispitni ton se čuje redom iz
svakog zvučnika.
MHC-GNZ9D: ispitni ton se čuje redom iz
svakog zvučnika, osim subwoofera.
7
Sprečavanje reprodukcije određenih
diskova
— CUSTOM PARENTAL CONTROL
Ograničenje reprodukcije možete podesiti tako da
sustav ne može reproducirati neprimjerene
diskove. Kod Custom Parental Control
ograničenja reprodukcije diskova možete podesiti
istu zaporku za najviše 40 diskova. Kad podesite
41. disk, prvi disk se poništi.
1
Uložite disk koji želite blokirati.
Ako je u tijeku reprodukcija, pritisnite x za
zaustavljanje.
2
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
3
Više puta pritisnite M/m/</, za
podešavanje opcije "LEVEL (FRONT)" i
"LEVEL (SURROUND)" s mjesta slušanja.
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"PARENTAL CONTROL" i pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije za "PARENTAL CONTROL".
Ispitni ton se čuje samo iz odabranog
zvučnika.
8
9
Pritisnite ENTER kad dovršite
podešavanje.
Pritisnite < i zatim više puta M ili m za
odabir "TEST TONE" te pritisnite ENTER.
10 Više puta pritisnite M ili m za odabir
"OFF" i zatim pritisnite ENTER.
Napomena
Kod podešavanja parametara zvučnika može se nakratko
prekinuti zvuk.
4
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"ONt", a zatim pritisnite ENTER.
x Ako još niste unijeli zaporku
Pojavi se polje za unos nove zaporke.
nastavlja se
45
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
x Ako ste već unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za upis zaporke.
4 Brojčanim tipkama ponovo unesite 4
znamenke nove zaporke za potvrdu unosa i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija diskova s podešenom
funkcijom Custom Parental Control
1 Stavite disk s podešenom funkcijom Custom
Parental Control.
Pojavi se prikaz "CUSTOM PARENTAL
CONTROL".
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Uređaj je spreman za reprodukciju.
5
Brojčanim tipkama unesite ili ponovno
unesite 4 znamenke zaporke i pritisnite
tipku ENTER.
Pojavi se poruka "Custom parental control is
set." (korisničko ograničenje reprodukcije je
podešeno). Na zaslonu se ponovo prikaže
kontrolni izbornik.
Ako pogriješite pri upisu zaporke
Pritisnite < nekoliko puta za odabir
pogrešno unesenog broja prije pritiska na
ENTER i upišite točan broj.
Isključenje kontrolnog izbornika
Pritisnite 1 DISPLAY nekoliko puta dok se
prikaz kontrolnog izbornika ne isključi.
Isključenje funkcije Custom parental
Control
1 U koraku 4 odaberite "OFFt", a zatim
pritisnite ENTER.
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite tipku ENTER.
Savjet
Ako zaboravite zaporku, kad "CUSTOM PARENTAL
CONTROL" zatraži upis zaporke, upišite 6-znamenkasti
broj "199703", zatim pritisnite ENTER. Sada će se od
vas tražiti unos nove 4-znamenkaste zaporke.
Ograničavanje reprodukcije za djecu
(samo DVD VIDEO)
— PARENTAL CONTROL
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti do određene razine, primjerice, prema
dobi korisnika. Jednaka zaporka se koristi za
funkcije Custom Parental Control i Parental
Control.
Prilikom reprodukcije, neprimjerena scena se ne
prikazuje ili je zamijenjena prikladnom scenom.
1
Pritisnite 1 DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Prikazuje se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"PARENTAL CONTROL", a zatim
pritisnite ENTER.
Pojave se opcije "PARENTAL CONTROL".
Promjena zaporke
1 U koraku 4 odaberite "PASSWORDt", a
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
2 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke svoje
zaporke, a zatim pritisnite ENTER.
3 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke nove
zaporke, a zatim pritisnite ENTER.
46
3
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"PLAYERt", a zatim pritisnite ENTER.
5
Prikazuju se funkcije za podešenje
"STANDARD".
x Ako niste unijeli zaporku
Pojavi se prikaz za unos nove zaporke.
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke i pritisnite tipku ENTER.
Pojavi se prikaz za potvrdu zaporke.
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"STANDARD", a zatim pritisnite ENTER.
6
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
geografskog područja kao ograničenja
reprodukcije, zatim pritisnite ENTER.
Područje je odabrano.
Kad odaberete "OTHERSt", brojčanim
tipkama upišite standardni kôd prema tablici
na str. 48.
x Ako ste već upisali zaporku
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
7
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"LEVEL", zatim pritisnite ENTER.
Prikazuju se funkcije za podešenje "LEVEL".
4
Brojčanim tipkama upišite ili ponovo
upišite 4 znamenke zaporke, zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za odabir razine ograničenja i
promjenu zaporke.
8
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
razine ograničenja i pritisnite ENTER.
Podešavanje ograničenja je dovršeno.
Ako pogriješite pri upisu zaporke
Pritisnite < nekoliko puta za odabir
pogrešno unesenog broja prije pritiska na
ENTER i upišite točan broj.
Što je niža vrijednost, to je viši stupanj
ograničenja.
Isključenje funkcije ograničenja
reprodukcije
U koraku 8 podesite "LEVEL" na "OFF".
nastavlja se
47
Promjena zaporke
Regionalni kodovi
1 U koraku 4 odaberite "PASSWORDt", a
Standard
Kôd
Argentina
2044
Australija
2047
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se prikaz za unos zaporke.
2 Slijedite korak 3 za unos nove zaporke.
Austrija
2046
Reprodukcija diskova s funkcijom
Parental Control
Belgija
2057
Brazil
2070
1 Stavite disk s podešenom funkcijom Parental
Čile
2090
Danska
2115
Filipini
2424
Finska
2165
Francuska
2174
Indija
2248
Indonezija
2238
Italija
2254
Japan
2276
Kanada
2079
Kina
2092
Koreja
2304
Malezija
2363
Meksiko
2362
Nizozemska
2376
Norveška
2379
Control.
2 Pritisnite H (ili n N na uređaju).
Pojavi se prikaz "PARENTAL CONTROL".
3 Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj započinje reprodukciju.
Napomene
• Kontrolni izbornik će prikazati različite opcije ovisno o
vrsti diska.
• Pri reprodukciji DVD diskova koji nemaju funkciju
ograničenja, na ovom uređaju se ne može ograničiti
reprodukcija.
• Ovisno o DVD disku, možda će biti potrebno unijeti
zaporku tijekom reprodukcije diska. U tom slučaju,
unesite zaporku i promijenite razinu ograničenja. Ako
se poništi nastavak reprodukcije (Resume Play), razina
se vraća na izvorno podešenje.
Savjet
Zaboravite li zaporku, izvadite disk i ponovite korake od
1 do 3 prema opisu "Ograničavanje reprodukcije za djecu
(samo DVD VIDEO)" (str. 46). Kad se zatraži unos
zaporke, brojčanim tipkama unesite "199703", zatim
pritisnite ENTER. Sada će se od vas tražiti unos 4
znamenke nove zaporke. Nakon upisa 4 znamenke nove
zaporke, zamijenite disk i pritisnite H (ili n N na
uređaju). Kad se pojavi prikaz "PARENTAL
CONTROL", upišite novu zaporku.
48
Novi Zeland
2390
Njemačka
2109
Pakistan
2427
Portugal
2436
Rusija
2489
Singapur
2501
Španjolska
2149
Švedska
2499
Švicarska
2086
Tajland
2528
Velika Britanija
2184
Promjena kuta kamere
Ukoliko DVD VIDEO disk sadrži scene snimljene
iz različitih kutova (multi-angles), možete
promijeniti kut gledanja.
Primjerice, prilikom reprodukcije scene vlaka u
pokretu, možete mijenjati pogled s prednje strane
vlaka, s lijevog ili desnog prozora vlaka, a da se
ne prekida njegovo kretanje.
Pritisnite ANGLE tijekom reprodukcije.
Svakim pritiskom tipke ANGLE kut se mijenja.
Napomena
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda neće biti
moguće promijeniti kut iako disk sadrži scene
snimljene iz više kutova.
Prikaz titlova
Ukoliko DVD disk sadrži višejezične titlove,
moguće je promijeniti jezik titlova tijekom
reprodukcije DVD-a, ili ih jednostavno isključiti
ukoliko želite.
Primjerice, možete odabrati jezik kojim želite
ovladati te uključiti titlove za bolje razumijevanje.
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
Svakim pritiskom tipke SUBTITLE, mijenja se
jezik titlova.
Napomene
• Ovisno o DVD VIDEO disku, možda neće biti moguća
promjena titlova iako su višejezični titlovi sadržani na
DVD VIDEO disku. Također, možda neće biti moguće
isključiti titlove.
• Titlove je moguće mijenjati ako DivX video datoteka
ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" i sadrži informaciju
o titlu unutar iste datoteke.
49
5
Radioprijemnik
Pohranjivanje radiopostaja
6
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
željenog broja.
Pritisnite ENTER.
Prikazuje se "COMPLETE".
Možete pohraniti ukupno 20 FM i 10 AM postaja.
Zatim ih možete odabrati jednostavnim pritiskom
na odgovarajuću brojčanu tipku.
7
Automatsko ugađanje postaja
Ručno ugađanje postaja
Moguće je automatsko ugađanje svih postaja u
vašem području te pohranjivanje njihovih
frekvencija.
Moguće je ručno ugoditi i pohraniti frekvenciju
radiopostaje.
1
2
Više puta pritisnite FUNCTION + ili –
(ili TUNER/BAND na uređaju) za odabir
"TUNER FM" ili "TUNER AM".
Pritisnite i zadržite TUNING + ili – dok se
ne pojavi "AUTO".
Frekvencije se izmjenjuju dok uređaj traži
postaju. Pretraživanje se automatski zaustavi
kad uređaj ugodi postaju. Na pokazivaču se
pojave oznake “TUNED” i “STEREO” (samo
za FM stereo program).
1
2
3
4
3
Pritisnite MENU.
Pojavi se "Memory?".
4
Pritisnite ENTER.
Programski broj trepće na pokazivaču.
Izvedite korake 5 i 6 dok broj trepće na
pokazivaču.
Programski broj
50
Pritisnite i zadržite TUNING + ili – za
ugađanje željene postaje.
Pritisnite MENU.
Pritisnite ENTER.
Programski broj trepće. Izvedite korake 5 i 6
dok broj trepće.
6
Podesite frekvenciju željene postaje prema
opisu u poglavlju "Ručno ugađanje postaja".
Više puta pritisnite FUNCTION + ili –
(ili TUNER/BAND na uređaju) za odabir
"TUNER FM" ili "TUNER AM".
Pojavi se "MEMORY".
5
Ako se oznaka "TUNED" ne pojavi i
pretraživanje se ne zaustavi
Ponovite korake 1 do 6 za pohranu
ostalih postaja.
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
željenog broja.
Pritisnite ENTER.
Pojavi se "COMPLETE".
7
Ponovite korake 1 do 6 za pohranu
ostalih postaja.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Ugađanje postaje sa
slabim signalom
Slijedite postupak opisan u
poglavlju "Ručno ugađanje
postaja".
Pohranu druge postaje Krenite od koraka 1. Nakon
na postojeći broj
koraka 4, pritisnite M ili m više
puta za odabir broja pod kojim
želite pohraniti postaju.
Promjena intervala ugađanja za AM
valno područje
Tvorničko podešenje intervala ugađanja za AM
valno područje iznosi 9 kHz (ili 10 kHz za neka
područja). Prvo ugodite bilo koju AM postaju i
isključite sustav. Dok držite pritisnutom tipku
TUNING+ na uređaju, pritisnite @/1 na uređaju.
Nakon promjene intervala sve pohranjene AM
postaje su obrisane. Za resetiranje intervala
ponovite opisani postupak.
Napomena
Interval ugađanja za AM valno područje ne možete
promijeniti u štednom modu (str. 63).
Savjeti
• Pohranjene postaje ostaju u memoriji oko pola dana
čak i ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida
napajanja.
• Za poboljšanje prijema podesite isporučene antene ili
spojite komercijalno nabavljivu vanjsku antenu.
Slušanje radio programa
Slušanje nepohranjene radiopostaje
— Manual Tuning
1
2
Više puta pritisnite FUNCTION + ili –
(ili TUNER/BAND na uređaju) za odabir
"TUNER FM" ili "TUNER AM".
Pritisnite i zadržite TUNING + ili – za
ugađanje željene postaje.
Napomena
OSD (informacije na zaslonu) se ne pojavljuju na
zaslonu osim za DVD funkciju sustava.
Savjeti
• Za poboljšanje prijema, preusmjerite isporučene
antene, ili spojite vanjsku antenu.
• Ukoliko FM stereo program ima smetnje, nekoliko puta
pritisnite FM MODE dok se ne pojavi "MONO". Neće
biti stereo efekta, ali prijem će se poboljšati.
• Pritisnite i zadržite TUNING + ili – u gore opisanom
koraku 2. Mijenja se prikaz frekvencije, a pretraživanje
se zaustavlja kad se ugodi postaja (automatsko
ugađanje).
• Za snimanje radijskog programa koristite mod ručnog
snimanja (str. 54 i 62).
Možete odabrati pohranjenu postaju ili ručno
ugoditi frekvenciju postaje koja nije pohranjena.
Slušanje pohranjene postaje
— Preset Tuning
Prvo pohranite postaje u memoriju uređaja
(pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja" na str. 50).
1
2
Više puta pritisnite FUNCTION + ili –
(ili TUNER/BAND na uređaju) za odabir
"TUNER FM" ili "TUNER AM".
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir željene pohranjene postaje.
Programski broj
Frekvencija
Savjet
Pohranjenu postaju možete odabrati brojčanim tipkama i
pritiskom tipke ENTER u koraku 2.
51
Reprodukcija kasete
Kasetofon – Reprodukcija
Umetanje kasete
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
Pritisnite Z PUSH.
Stavite snimljenu/praznu kasetu u
kasetofon A ili B tako da je strana za
reprodukciju/snimanje okrenuta prema
naprijed.
Možete koristiti TYPE I (normal) kasetu.
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
3
Strana za
reprodukciju/
snimanje prema
naprijed.
Uložite kasetu.
Više puta pritisnite TAPE A/B za odabir
"TAPE A" ili "TAPE B".
Više puta pritisnite DIRECTION na
uređaju kako biste odabrali "g" za
reprodukciju jedne strane kasete.
Odaberite "j"1) za reprodukciju obiju
strana kasete.
Za reprodukciju obiju kaseta redom, više puta
pritisnite DIRECTION dok se na pokazivaču
ne pojavi "RELAY" (Relay reprodukcija)2).
4
Pritisnite n N (ili H na daljinskom
upravljaču).
Ponovo pritisnite tipku za reprodukciju druge
strane.3) Reprodukcija počinje.
3
Zatvorite pretinac.
Indikator uložene kasete
Indikator prednje
strane
1)
2)
3)
Indikator druge
strane
Samo kasetofon B. Reprodukcija se zaustavi
automatski nakon ponavljanja obiju strana pet puta.
Kasetofon A reproducira samo prednju stranu.
Relay reprodukcija izvodi sljedeći ciklus pet puta,
zatim se zaustavi:
Kaseta A (prednja strana) t Kaseta A (druga strana)
t Kaseta B (druga strana)
Samo kasetofon B.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pauzu reprodukcije
Pritisnite x.
Premotavanje
naprijed ili natrag
Vađenje kasete
Pritisnite m ili M.
Pritisnite X. Ponovno pritisnite
za nastavak reprodukcije.
Pritisnite Z PUSH.
Savjet
Odaberete li TAPE A ili B i pritisnete n N (ili H na
daljinskom upravljaču), X, m ili M kad u odabranom
kasetofonu nema kasete, sustav automatski bira kasetu u
drugom kasetofonu i pokreće odabranu funkciju.
52
Kasetofon – Snimanje
Snimanje omiljenih zapisa s
diska na kasetu
— Sinkronizirano snimanje s CD-a na
kasetu
Možete snimiti cijeli disk (VIDEO CD i CD) na
kasetu.
Koristite TYPE I (normal) kasete. Razina signala
snimanja podešava se automatski.
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
Uložite praznu kasetu u pretinac B i zatim
više puta pritisnite tipku TAPE A/B za
odabir "TAPE B".
Više puta pritisnite n N (ili H na
daljinskom upravljaču) za odabir strane
za snimanje te pritisnite x.
Odaberete li snimanje na obje ili samo na
prednju stranu kasete, pritisnite n N (ili
H na daljinskom upravljaču) kako bi
zasvijetlio indikator N te pritisnite x.
Snimate li na drugu stranu, više puta pritisnite
n N kako bi zasvijetlio indikator n te
pritisnite x.
3
4
Napomene
• Sinkronizirano snimanje na kasetu nije moguće s DVD,
DATA CD i DATA DVD diskova.
• Tijekom snimanja ne možete slušati druge izvore.
• Kad pritisnete CD SYNC u koraku 5, surround efekt se
može automatski promijeniti (pogledajte "Odabir
surround efekta" na str. 55).
• Ako je odabrana reprodukcija u slučajnom redoslijedu
ili programirana reprodukcija, ona se u koraku 5
automatski prebaci na normalnu reprodukciju.
• Kad snimate s VIDEO CD-a, automatski se poništi
reprodukcija s funkcijom PBC.
• Zvuk se tijekom snimanja može nakratko prekinuti kad:
− spojite ili odspojite mikrofone
− uključite ili isključite karaoke mod
• CD SYNC radi samo u DVD modu.
• Nemojte izbacivati kasetu tijekom snimanja jer to može
izazvati nepopravljivu štetu na samoj kaseti i na
uređaju.
Savjeti
• Odaberete li snimanje na obje strane i kaseta dođe do
kraja prednje strane tijekom snimanja prije završetka
zapisa, čitav zapis se snima ponovo od početka druge
strane.
• Kad snimate na obje strane, uvijek počnite s prednje.
Počnete li s druge strane, na njezinom kraju će se
snimanje ujedno i zaustaviti.
Više puta pritisnite DIRECTION kako biste
odabrali "g" za snimanje na jednu
stranu kasete, ili "j" (ili "RELAY") za
snimanje na obje strane.
Pritisnite tipku DVD te uložite disk s kojeg
želite snimati.
Ako ste već stavili disk, pritisnite DISC 1 – 3
za odabir diska. Ako automatski započne
reprodukcija odabranog diska, dva puta
pritisnite x za prekid Resume reprodukcije.
5
Pritisnite CD SYNC.
Kasetofon B čeka snimanje.
Zasvijetli oznaka "SYNC" i trepće "REC".
6
Pritisnite REC PAUSE/START.
Snimanje počinje.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
53
Ručno snimanje na kasetu
5
Kasetofon B čeka snimanje.
Trepće oznaka "REC".
 Ručno snimanje
Moguće također snimiti samo željene dijelove s
diska (DVD, VIDEO CD, DATA CD i DATA
DVD), kasete ili radijskog programa na kasetu.
Možete također snimati s druge spojene
komponente (pogledajte "Spajanje dodatnih
uređaja" na str. 69).
Koristite tipke na uređaju.
1
2
Uložite praznu kasetu u pretinac B i zatim
više puta pritisnite tipku TAPE A/B za
odabir "TAPE B".
Više puta pritisnite n N (ili H na
daljinskom upravljaču) za odabir strane
za snimanje te pritisnite x.
Odaberete li snimanje na obje ili samo na
prednju stranu kasete, pritisnite n N (ili
H na daljinskom upravljaču) kako bi
zasvijetlio indikator N te pritisnite x.
Snimate li na drugu stranu, više puta pritisnite
n N kako bi zasvijetlio indikator n te
pritisnite x.
3
4
Više puta pritisnite DIRECTION kako biste
odabrali "g" za snimanje na jednu
stranu kasete, ili "j" (ili "RELAY") za
snimanje na obje strane.
Pritisnite jednu od sljedećih tipaka za
odabir izvora s kojeg želite snimati.
• DVD: Za snimanje s CD/DVD uređaja
ovog sustava. Kad reprodukcija započne
automatski, pritisnite x za zaustavljanje.
• TAPE A/B: Za snimanje s kasetofona A
ovog sustava.
• TUNER/BAND: Za snimanje s radijskog
prijemnika ovog sustava.
• VIDEO: Za snimanje s vanjskog uređaja
spojenog na VIDEO INPUT AUDIO L/R
priključke.
• TV/SAT: Za snimanje s vanjskog uređaja
spojenog na TV/SAT IN L/R priključke.
54
Pritisnite REC PAUSE/START.
6
Pritisnite REC PAUSE/START i pokrenite
reprodukciju izvora s kojeg želite snimati.
Snimanje počinje.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
Napomene
• Tijekom snimanja ne možete slušati druge izvore.
• Kad pritisnete REC PAUSE/START u koraku 5,
surround efekt se može automatski promijeniti
(pogledajte "Odabir surround efekta" na str. 55).
• Nemojte izbacivati kasetu tijekom snimanja jer to može
izazvati nepopravljivu štetu na samoj kaseti i na
uređaju.
• Zvuk se tijekom snimanja može nakratko prekinuti kad:
− spojite ili odspojite mikrofone
− uključite ili isključite karaoke mod
Savjeti
• Odaberete li snimanje na obje strane i kaseta dođe do
kraja prednje strane tijekom snimanja prije završetka
zapisa, čitav zapis se snima ponovo od početka druge
strane.
• Za snimanje s radijskog prijemnika:
Ako se čuju smetnje pri snimanju, pomaknite antenu
za smanjenje smetnji.
• Ako u koraku 4 odaberete "TAPE B", snima se tišina.
• Možete "miješati" zvukove tako da uz reprodukciju
izvora odabranog koraku 4 možete pjevati ili govoriti u
mikrofon. Tako "pomiješani" zvuk se zatim može
snimiti na kasetu.
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvuka
Moguće je pojačati bas zbog snažnije reprodukcije
zvuka.
Podešenje GROOVE je idealno za glazbene
izvore, a podešenje V-GROOVE je idealno za
video izvore (filmovi, itd.).
Pritisnite GROOVE na uređaju.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz na pokazivaču
se mijenja na sljedeći način:
GROOVE ON* t V-GROOVE ON*
tGROOVE OFF (isključeno)
* Glasnoća se pojača, krivulja ekvilizatora se promijeni i
zasvijetli oznaka "GROOVE" ili "V-GROOVE".
Odabir zvučnog efekta
Više puta pritisnite PRESET EQ na uređaju i
odaberite željeni efekt.
Naziv efekta se pojavi na pokazivaču.
Za isključenje efekta
Više puta pritisnite PRESET EQ na uređaju dok se
na pokazivaču ne pojavi poruka "FLAT".
Opcije zvučnih efekata
Efekt
Kategorija
ROCK
POP
JAZZ
DANCE
SOUL
MP3 EQ
Standardni izvori glazbe
Odabir surround efekta
Više puta pritisnite SOUND FIELD za odabir
željenog efekta.
Svakim pritiskom tipke, prikaz se ciklički
izmjenjuje na sljedeći način:
x Kad slušalice nisu spojene
SBS MULTI* t A.F.D. AUTO* t
PRO LOGIC* t PLII MOVIE* t
PLII MUSIC* t V.M.DIM* t LINK t
2CH STEREO
Kad su slušalice spojene
HP 2CH y HP VIRTUAL*
* Ovi efekti se mogu odabrati kad je odabran DVD mod
osim
− kad je sustav u pripravnom stanju snimanja ili je
snimanje u tijeku.
− kad je odabran karaoke način.
• A.F.D. AUTO: Auto Format Direct Auto
• HP VIRTUAL: Način izlaza surround zvuka iz
slušalica L/R.
Ovaj efekt je učinkovit samo tijekom
reprodukcije višekanalnog izvora.
• HP 2CH: Način izlaza zvuka iz slušalica L/R.
Standardni 2-kanalni (stereo) izvori potpuno
zaobilaze obradu zvučnog polja. Višekanalni
surround formati su "spušteni" na dva kanala.
• LINK: Kanali prednjih zvučnika se
reproduciraju putem prednjih i surround
zvučnika.
USER EQ 1 Korisnička podešenja ekvilizatora
USER EQ 2 (pogledajte "Podešavanje ekvilizatora i
USER EQ 3 pohrana podešenja" na str. 57).
nastavlja se
55
• PLII MOVIE: Izvodi Pro Logic II Movie
dekodiranje. To podešenje je idealno za filmove
sa zvukom dekodiranim u Dolby Surround
formatu. Osim toga, ovaj mod može
reproducirati 5.1 kanala zvuka pri reprodukciji
video zapisa presnimljenih ili starih filmova.
• PLII MUSIC: Izvodi Pro Logic II Music
dekodiranje. To podešenje je idealno za
normalne stereo izvore poput CD-a.
• PRO LOGIC: Izvodi Pro Logic dekodiranje.
Izvor snimljen u 2 kanala dekodira se u 4.1
kanala.
• SBS MULTI (Sound Broad System Multi
Mode):
Izvodi dekodiranje prikladno za tekući izvor
kako bi se maksimizirao zvučni ugođaj. Ova
funkcija omogućuje reprodukciju zvuka putem
više zvučnika.
• VIRTUAL A: Stvara 3 grupe virtualnih
surround zvučnika od zvuka iz postojećih
prednjih zvučnika (L/R).
• VIRTUAL B: Stvara 1 grupu virtualnih
surround zvučnika od zvuka iz prednjih
zvučnika (L/R) bez uporabe postojećih
surround zvučnika.
Ovaj način je koristan kad je kratka udaljenost
između prednjih L i R zvučnika.
• V.M.DIM: Od postojećih surround stvara niz
virtualnih surround zvučnika položenih više od
mjesta slušanja. Preciznije, postiže se dojam
prisutnosti 5 pari virtualnih zvučnika koji
okružuju slušatelja i otprilike su za 30° viši od
mjesta slušanja. Efekt se razlikuje u skladu s
"BEHIND" ili "SIDE" podešenjem surround
zvučnika (str. 43).
• 2CH STEREO: Način izlaza zvuka iz lijevog i
desnog zvučnika. Standardni 2 kanalni (stereo)
izvori potpuno zaobilaze obradu zvučnog polja.
To omogućuje reprodukciju bilo kojeg izvora
uporabom lijevog i desnog zvučnika.
• 2CH SURROUND/HP SURROUND: način
izlaza zvuka s odjekom.
56
Napomena
Za neke diskove, surround efekt neće biti prema
očekivanjima.
Savjet
Kako se zvučno polje za DVD funkciju razlikuje od
ostalih funkcija, moguće je da će se uključiti drukčije
zvučno polje prilikom uključenja drugih funkcija.
Podešavanje ekvilizatora i
pohrana podešenja
Možete podesiti zvuk povećanjem ili smanjenjem
razina odgovarajućih frekvencijskih područja,
zatim možete podešenje pohraniti kao jednu od
USER EQ opcija u memoriju. Za ovaj postupak
koristite tipke na uređaju.
1
2
Pjevajte: Karaoke
Možete uživati u karaokama (pjevati uz glazbu s
diska) uključivanjem karaoke načina. Spojite
dodatno nabavljivi(e) mikrofon(e).
Uključivanje karaoke načina
1
Pritisnite EQ BAND/MEMORY više puta za
odabir frekvencijskog područja, zatim
zakrenite l L za podešavanje
razine.
2
Frekvencijsko područje
3
Razina frekvencije
Pojavi se kontrolni izbornik.
4
Pritisnite i zadržite tipku EQ BAND/
MEMORY.
Zakrenite l L za odabir USER EQ
1– 3 broja pod kojim želite pohraniti
podešenje.
Pritisnite EQ BAND/MEMORY.
4
Pojavi se "COMPLETE".
Podešenje se automatski pohranjuje kao
USER EQ koji ste odabrali u koraku 3.
5
Drugi postupci
Za
Pritisnite
Poziv USER EQ
podešenja
PRESET EQ više puta za odabir
željenog USER EQ broja.
Isključenje USER PRESET EQ više puta dok se ne
EQ podešenja
pojavi "FLAT".
Zakrenite MIC LEVEL na uređaju na MIN
za smanjenje razine mikrofona
Spojite mikrofon na MIC priključak.
Uključi se karaoke način i "m" se pojavi u
gornjem desnom uglu TV zaslona. Karaoke
mod možete aktivirati i pritiskom tipke
KARAOKE MODE bez spajanja mikrofona.
Za DVD ili Super VCD diskove, više puta
pritisnite AUDIO za odabir audio podešenja
(str. 35).
Za CD ili VIDEO CD diskove, audio
podešenje se automatski prebaci na "1/L" i
vokal se isključuje. Ako se ne isključi, više
puta pritisnite AUDIO za odabir audio
podešenja (str. 35).
Pojavi se USER EQ broj.
3
Pritisnite 1 DISPLAY.
6
Zakrenite MIC LEVEL na uređaju za
ugađanje glasnoće mikrofona.
Zakrenite ECHO LEVEL na uređaju za
ugađanje jeke mikrofona.
Više puta pritisnite AUDIO za odabir
audio podešenja.
Za detaljnije informacije o podešavanju
zvuka, pogledajte poglavlje "Promjena zvuka"
(str. 35).
Isključenje karaoke načina
Odspojite mikrofon(e) ili više puta pritisnite
KARAOKE MODE dok se ne pojavi poruka
"KARAOKE MODE: OFF".
nastavlja se
57
Napomena
Nije moguće uključivanje karaoke načina ako su spojene
slušalice.
Reprodukcija u Dolby Digital Karaoke
formatu
Savjet
Ako se pojavi mikrofonija (zavijanje):
− odmaknite mikrofon od zvučnika.
− promijenite smjer mikrofona.
− smanjite MIC LEVEL ili ECHO LEVEL.
− zakrenite kontrolu VOLUME suprotno od smjera
kazaljki na satu.
Pratnja (L)
Glavna melodija
Dolby Digital Karaoke format
(samo DVD VIDEO)
Dolby Digital format, koji reproducira surround
zvuk uporabom 5 kanala, može također sadržavati
"Dolby Digital Karaoke" format koji je
specijaliziran za karaoke. Na diskovima Dolby
Digital Karaoke formata, glavna melodija i glavni
vokal su snimljeni odvojeno od pratnje. Možete ih
odabrati kad je karaoke mod uključen.
Reprodukcija u normalnom Dolby
Digital formatu (5.1 kanala)
Prednji (L)
Središnji
Surround (L)
58
Pratnja (D)
Glavni vokal 1
Glavni vokal 2
Možete odabrati bilo koju opciju. Reproduciraju se iz
prednjih zvučnika (L, D)
Informacije o zvuku možete provjeriti tipkom
AUDIO. Kad reproducirate Dolby Digital
Karaoke disk, uz tekući audio format pojavi se
oznaka "9".
Primjer:
Prednji (D)
Surround (D)
2/0: Snimljen samo s pratnjom.
3/0: Snimljen s glavnom melodijom.
3/1: Snimljen s glavnom melodijom i 1 vrstom glavnog
vokala.
3/2: Snimljen s glavnom melodijom i 2 vrste glavnog
vokala.
Mijenjanje tonaliteta
— Key Control
Možete promijeniti tonalitet u skladu s vašim
glasovnim mogućnostima.
Pritisnite KEY CONTROL # ili 2 koji odgovara
vašim glasovnim mogućnostima u karaoke
načinu.
Moguće je podesiti viši ili niži tonalitet u 15
koraka (27 – #7).
Napomena
Ovisno o disku, možda neće biti moguće promijeniti
tonalitet.
Savjeti
• Tonalitet se automatski vraća na originalni kad:
− isključite sustav.
− otvorite uložnicu ili zamijenite disk.
− promijenite naslov ili zapis.
• Moguća je promjena tonaliteta opcijom "KEY
CONTROL" u prikazu kontrolnog izbornika.
Karaoke reprodukcija bilo kojeg
stereo diska
— Karaoke Pon
Možete uživati u karaoke načinu diska snimljenog
u stereo načinu, stišavanjem vokala.
Pritisnite KARAOKE PON tijekom
reprodukcije diska u karaoke načinu.
Isključenje Karaoke Pon načina
Savjet
Možete uključiti Karaoke Pon način te ga isključiti
opcijom "KARAOKE PON" u prikazu kontrolnog
izbornika.
Uključenje i isključenje vokala
— Vocal (samo DVD VIDEO/VIDEO
CD/CD)
Kad reproducirate DVD VIDEO u Dolby Digital
Karaoke formatu dok je uključen karaoke mod,
možete uključiti ili isključiti glavni vokal snimljen
u zapisima.
Kad reproducirate VIDEO CD/CD dok je uključen
karaoke mod, možete slušati vokale.
1
Pritisnite 1 DISPLAY dva puta dok je
karaoke mod uključen tijekom
reprodukcije diska.
Na zaslonu se pojavi kontrolni izbornik.
2
Tipkama M ili m odaberite "VOCAL", zatim
pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojave opcije funkcije
"VOCAL".
3
Tipkama M ili m odaberite "ON", zatim
pritisnite ENTER.
x Tijekom reprodukcije DVD VIDEO diska
Možete slušati glavni vokal snimljen u Dolby
Digital Karaoke formatu.
x Tijekom reprodukcije AUDIO CD-a ili
VIDEO CD-a
Možete slušati vokale.
Ponovo pritisnite KARAOKE PON.
Napomene
• Funkcija možda neće raditi u sljedećim slučajevima:
− Svira samo nekoliko instrumenata
− Pjeva duet
− Vokali na disku su otklonjeni od središta
− Diskovi sa snimljenim mono zvukom (prateći zvuk je
također isključen)
− Multiplex
− DivX video datoteke
• Tijekom Karaoke Pon načina, stereo efekt je isključen.
Isključenje funkcije Vocal
U koraku 3 odaberite "OFF".
Napomene
• Funkcija Vocal radi samo s Dolby Digital Karaoke
formatom.
• Ako na disku nije snimljen glavni vokal, ne možete
koristiti funkciju Vocal.
• Kad uključite i isključite funkciju Vocal tijekom
reprodukcije Super VCD-a, zvuk se može nakratko
prekinuti.
Savjet
Funkcija Vocal ne radi kad:
− isključite sustav.
− promijenite funkciju.
− otvorite uložnicu ili zamijenite disk.
− uključite Karaoke Pon mod.
− isključite karaoke.
nastavlja se
59
Odabir vokala
— Vocal Select (samo DVD VIDEO/
VIDEO CD/CD)
Kad podesite "VOCAL" na "ON", možete
promijeniti kanal glavnog vokala. Kad koristite
funkciju Vocal, možete odabrati razne vrste
vokala.
1
Pritisnite 1 DISPLAY dva puta dok je
karaoke mod uključen tijekom
reprodukcije diska.
Na zaslonu se pojavi kontrolni izbornik.
2
Tipkama M ili m odaberite "VOCAL
SELECT", zatim pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojave opcije funkcije
"VOCAL SELECT".
3
Tipkama M ili m odaberite željenu vrstu
vokala, zatim pritisnite ENTER.
Izlazni kanal se mijenja na sljedeće načine.
Tvornička podešenja su podcrtana.
Savjeti
• Kanal se vraća na početno podešenje kad:
−isključite sustav.
−promijenite funkciju.
−otvorite uložnicu ili zamijenite disk.
−isključite karaoke.
• Prilikom reprodukcije DVD VIDEO diska
snimljenog samo s jednom vrstom glavnog vokala,
odaberite "1".
Uključenje i isključenje glavne
melodije
—Guide Melody (samo DVD VIDEO)
Možete slušati glavnu melodiju.
1
Na zaslonu se pojavi kontrolni izbornik.
2
Tipkama M ili m odaberite "GUIDE
MELODY", zatim pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojave opcije funkcije "GUIDE
MELODY".
x Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
• 1+2: Glavni vokal 1+2
• 1: Glavni vokal 1
• 2: Glavni vokal 2
3
x Pri reprodukciji VIDEO CD ili AUDIO CD
diska
Isključenje glavne melodije
• L+R: isti zvuk se reproducira iz oba
zvučnika
• STEREO: Standardni stereo zvuk
x Pri reprodukciji Super VCD diska
•
•
•
•
1:L+R
1:STEREO: Stereo zvuk audio zapisa 1
2:L+R
2:STEREO: Stereo zvuk audio zapisa 2
Napomene
• Kad reproducirate DVD VIDEO disk, ova funkcija
primjenjiva je samo na Dolby Digital Karaoke
format.
• Ovisno o disku, možda nećete moći promijeniti
kanal glavnog vokala.
60
Pritisnite 1 DISPLAY dva puta dok je
karaoke mod uključen tijekom
reprodukcije diska.
Tipkama M ili m odaberite "ON", zatim
pritisnite ENTER.
U koraku 3 odaberite "OFF".
Napomene
• Funkcija Guide Melody radi samo s Dolby Digital
Karaoke formatom.
• Ako na disku nije snimljena glavna melodija, ona se
ne može čuti.
Savjet
Kanal se vraća na početno podešenje kad:
− isključite sustav.
− promijenite funkciju.
− otvorite uložnicu ili zamijenite disk.
− isključite karaoke.
Buđenje uz glazbu
Timer
Odlazak na spavanje uz
glazbu
— Sleep Timer
Moguće je programirati uređaj za isključenje u
određeno vrijeme, tako da možete zaspati uz
glazbu.
— Play Timer
Svakodnevno se možete buditi uz glazbu u
određeno vrijeme. Provjerite jeste li podesili točno
vrijeme ("Podešavanje sata" na str. 14).
1
• DVD: Uložite disk.
• Kaseta: Uložite kasetu.
• Radio: Ugodite pohranjenu postaju
("Slušanje radio programa" na str. 51).
Pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme isključenja) se ciklički izmjenjuje na
sljedeći način:
90MIN t 80MIN t 70MIN t ... t10MIN t
OFF
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Provjeru preostalog
vremena
Jednom pritisnite SLEEP.
Promjenu vremena
isključenja
Više puta pritisnite SLEEP i
odaberite željeno vrijeme.
Isključenje funkcije
Sleep Timer
Više puta pritisnite SLEEP dok se
na pokazivaču ne pojavi "SLEEP
OFF".
Savjet
Funkciju Sleep Timer možete koristiti čak ako i nije
podešeno točno vrijeme.
Pripremite izvor čiju reprodukciju želite
pokrenuti.
2
3
4
Pritisnite VOLUME + ili – za podešavanje
glasnoće.
Pritisnite TIMER MENU.
Pritisnite M ili m nekoliko puta za odabir
"PLAY SET" i pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavi "ON" i trepću
znamenke sati.
5
Podesite vrijeme početka reprodukcije.
Više puta pritisnite M ili m za podešavanje
sati i pritisnite ,.
Znamenke minuta počnu treptati.
Više puta pritisnite M ili m za podešavanje
minuta i pritisnite ENTER.
6
7
Podesite vrijeme prekida reprodukcije
slijedeći postupak iz koraka 5.
Više puta pritisnite M ili m dok se na
pokazivaču ne prikaže željeni izvor.
Svakim pritiskom na tipku, oznake se
izmjenjuju na sljedeći način:
8
Pritisnite ENTER.
Naizmjenično se pojavljuju vrsta timera
("PLAY TIMER"), vrijeme početka, vrijeme
završetka, izvor zvuka i zatim se na pokazivač
vraća originalni prikaz.
9
Isključite sustav tipkom ?/1.
nastavlja se
61
Drugi postupci
Za
Učinite sljedeće
Provjeru postavke
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Više puta pritisnite M ili m
dok se ne pojavi "TIMER
SELECT", zatim pritisnite
ENTER.
3 Više puta pritisnite M ili m
dok se ne pojavi "PLAY
SELECT?", zatim pritisnite
ENTER.
Snimanje radijskih programa
uz pomoć timera
— Rec Timer
Moguće je snimati program pohranjene radijske
postaje u podešeno vrijeme.
Prije programiranog snimanja potrebno je
pohraniti radijske postaje (pogledajte poglavlje
"Pohranjivanje radijskih postaja" na str. 50) i
podesiti točno vrijeme (pogledajte poglavlje
"Podešavanje točnog vremena" na str. 14).
Promjenu postavke
Počnite iznova od koraka 1.
Isključenje timera
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Više puta pritisnite M ili m
1
dok se ne pojavi "TIMER
SELECT", zatim pritisnite
ENTER.
3 Više puta pritisnite M ili m
dok se ne pojavi "TIMER
OFF", zatim pritisnite ENTER.
2
3
Napomene
• Nije moguće istodobno koristiti Play Timer i Rec
Timer.
• Kad istovremeno koristite funkciju Play Timer i Sleep
Timer, Sleep Timer ima prednost.
• Sustav se uključuje 30 sekundi prije programiranog
vremena. Nemojte upravljati uređajem od vremena
uključenja do početka reprodukcije.
• Ako je sustav uključen ili na pokazivaču trepće
"STANDBY" 30 sekundi prije programiranog vremena,
Play Timer se neće aktivirati
• Vanjsku komponentu spojenu na priključke TV/SAT
IN L/R ili VIDEO INPUT ne možete koristiti kao izvor
reprodukcije za funkciju Play Timer.
Ugodite pohranjenu radijsku postaju
(pogledajte poglavlje "Slušanje ugođene
postaje" na str. 51).
Pritisnite TIMER MENU.
Više puta pritisnite M ili m za odabir
opcije "REC SET" i pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "ON" i
oznaka sata trepće.
4
5
Podesite vrijeme početka snimanja.
Više puta pritisnite M ili m za podešavanje
sati i potom pritisnite ,.
Indikator minute počne treptati.
Više puta pritisnite M ili m za podešavanje
minuta i potom pritisnite ENTER.
Podesite vrijeme završetka snimanja
slijedeći postupak iz koraka 4.
Na pokazivaču se redom pojavljuje vrsta
timera ("REC TIMER"), vrijeme početka i
završetka snimanja te programski broj radijske
postaje koja će se snimati (primjerice,
"TUNER FM 5"), a zatim se vraća izvorni
prikaz.
6
Uložite kasetu za snimanje u kasetofon B.
Provjerite koristite li prednju stranu kasete.
7
62
Isključite uređaj tipkom @/1.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Pokazivač
Provjeru postavke
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Više puta pritisnite M ili m
Isključenje pokazivača
dok se ne pojavi "TIMER
SELECT", zatim pritisnite
ENTER.
3 Više puta pritisnite M ili m
dok se ne pojavi "REC
SELECT?", zatim pritisnite
ENTER.
Promjenu postavke
Počnite iznova od koraka 1.
Isključenje timera
1 Pritisnite TIMER MENU.
2 Više puta pritisnite M ili m
dok se ne pojavi "TIMER
SELECT", zatim pritisnite
ENTER.
3 Više puta pritisnite M ili m
dok se ne pojavi "TIMER
OFF", zatim pritisnite ENTER.
Napomene
• Nije moguće istodobno koristiti Play Timer i Rec
Timer.
• Kad istovremeno koristite funkciju Rec Timer i Sleep
Timer, Sleep Timer ima prednost.
• Sustav se uključuje 30 sekundi prije programiranog
vremena. Nemojte upravljati uređajem od vremena
uključenja do početka reprodukcije.
• Ako je sustav uključen ili na pokazivaču trepće
"STANDBY" 30 sekundi prije programiranog vremena,
Rec Timer se neće aktivirati
• Tijekom snimanja glasnoća je smanjena na minimum.
— Power Saving Mode
Pokazivač (pokazivač svijetli i trepće čak i kad je
sustav isključen) kao i prikaz točnog vremena je
moguće isključiti kako bi se smanjila potrošnja
energije u pripravnom stanju (štedni način).
Više puta pritisnite DISPLAY kad je sustav
isključen, dok prikaz sata ne nestane s
pokazivača.
Isključenje štednog načina rada
Pritisnite DISPLAY dok je sustav isključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
Prikaz na pokazivaču t Prikaz točnog vremena*
t Bez prikaza (štedni način rada)
* Točno vrijeme se pojavljuje ako niste podesili vrijeme.
Savjeti
• Timer funkcionira i u štednom načinu rada.
• Indikator ?/1 svijetli i u štednom načinu rada.
Odabir uzorka power
illuminatora
Pritisnite ILLUMINATION na uređaju.
Svakim pritiskom tipke prikaz na pokazivaču se
izmjenjuje na sljedeći način:
PATTERN 1 t PATTERN 2 t
PATTERN 3 t PATTERN OFF
63
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču
Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije i
preostalo vrijeme trenutnog zapisa ili diska. Kad
je uložen DVD/CD-TEXT disk ili disk s MP3
zapisima ili JPEG datotekama, također možete
provjeriti informacije snimljene na disku, poput
naslova.
x Reprodukcija DivX video datoteke
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa t Naziv
datoteke1) t Broj albuma i datoteke (na dvije
sekunde)
1)
2)
3)
4)
Provjera preostalog vremena
reprodukcije i naslova (DVD/VIDEO
CD/CD/MP3/DivX)
Pritisnite TIME/TEXT tijekom normalne
reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na pokazivaču
se ciklički mijenja na sljedeći način:
x Reprodukcija DVD VIDEO/DVD-RW
Moguće je prikazati samo abecedna slova i brojeve.
Ostali znakovi se prikazuju kao "*". Osim toga, za
DVD/CD diskove bez teksta i naziva datoteka stoji
poruka "NO TEXT".
Ne prikazuje se kod reprodukcije slučajnim slijedom
(Shuffle) ni kod programirane (Program) reprodukcije.
Samo VIDEO CD bez funkcije PBC.
Možda se neće prikazati kod statičnih slika.
Napomene
• Timer reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX video
datoteka možda neće biti ispravno prikazan.
• Tijekom reprodukcije diska na kojem su sadržane
isključivo JPEG datoteke, na pokazivaču će se pojaviti
poruka "JPEG" ili "NO AUDIO".
Provjera ukupnog vremena
reprodukcije i naslova (DVD/VIDEO
CD/CD)
Proteklo vrijeme tekućeg naslova t Preostalo
vrijeme tekućeg naslova t Proteklo vrijeme
tekućeg poglavlja t Preostalo vrijeme tekućeg
poglavlja t Naziv diska1) t Broj naslova i
poglavlja (na dvije sekunde)
Svakim pritiskom tipke, na pokazivaču se ciklički
izmjenjuje prikaz:
x Reprodukcija CD/VIDEO CD-a bez funkcije
PBC
x Normalna reprodukcija DVD VIDEO/
DVD-RW-a
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo
vrijeme tekućeg zapisa t Proteklo vrijeme
diska2) t Preostalo vrijeme diska2) t Naziv
diska1) t Broj zapisa i indeksa (na dvije
sekunde)3)
Broj naslova na disku t Naziv diska*
x Kod VIDEO CD diska s funkcijom PBC
(Ver. 2.0)
x Normalna reprodukcija VIDEO CD s PBC
funkcijama (Ver. 2.0)
Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće scene t
Naziv diska1) t Broj tekuće scene (na dvije
sekunde)
4)
x Kod MP3 zapisa
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa t
Naziv zapisa1)
64
Pritisnite TIME/TEXT u stop modu.
x Normalna reprodukcija CD/VIDEO CD-a bez
PBC funkcije
Ukupno vrijeme reprodukcije diska t Naziv
diska*
Ukupan broj scena sadržanih na disku t Naziv
diska*
* Moguć je prikaz isključivo slova i brojeva abecede.
Ostalo znakovlje je prikazano kao "*". Za DVD/CD
diskove bez teksta i naziva datoteka stoji poruka "NO
TEXT".
Napomene
• Timer reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX video
datoteka možda neće biti ispravno prikazan.
• Tijekom reprodukcije diska na kojem su sadržane
isključivo JPEG datoteke, na pokazivaču će se pojaviti
poruka "JPEG" ili "NO AUDIO".
• Tijekom reprodukcije diska koji sadrži isključivo MP3
zapise, na pokazivaču se pojavi poruka "NO IMAGE".
• Ovisno o DVD disku, informacije o disku možda neće
biti prikazane.
• Ovisno o disku, neke DVD/CD tekstualne informacije
se neće prikazati.
Pregled informacija o disku
na zaslonu
Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije te preostalo vrijeme tekućeg naslova, poglavlja ili
zapisa.
Također, moguće je provjeriti DVD/CD tekst te
naziv datoteke/albuma snimljenog na disku.
1
Savjet
Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije diska koristeći
kontrolni izbornik (pogledajte "Prikaz informacija o
disku na pokazivaču" na str. 65).
Pritisnite TIME/TEXT tijekom
reprodukcije.
Informacija o vremenu
Provjera statusa efekta
Pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke, prikaz na pokazivaču se
ciklički izmjenjuje na sljedeći način:
Informacije o disku t Prikaz sata (nekoliko
sekundi) t Status efekta (nekoliko sekundi)
Savjet
Status efekta je moguće provjeriti u bilo kojoj funkciji
sustava.
2
Pritisnite TIME/TEXT za promjenu
informacije vremena.
Prikaz i vrste vremena koje želite promijeniti
ovisno o disku kojeg reproducirate.
x Reprodukcija DVD VIDEO/DVD-RW-a
• T **:**:**
Proteklo vrijeme tekućeg naslova
• T–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
• C **:**:**
Proteklo vrijeme tekućeg poglavlja
• C–**:**:**
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
x Reprodukcija VIDEO CD-a s PBC
funkcijama (Ver. 2,0)
• **:**
Proteklo vrijeme tekuće scene.
nastavlja se
65
x Reprodukcija CD/VIDEO CD-a bez PBC
funkcije
• T **:**
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa
• T–**:**
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
• D **:**
Proteklo vrijeme tekućeg diska
• D–**:**
Provjera DATA CD (MP3 audio zapis/
DivX video datoteka/DATA DVD (DivX
video datoteka) teksta
Pritisnite TIME/TEXT tijekom reprodukcije MP3
zapisa na DATA CD-u ili DivX video datoteka na
DATA CD/DATA DVD-a. Naziv
albuma/zapisa/datoteke te audio bit rate (brzina
prijenosa podataka) se pojavi na TV zaslonu.
Preostalo vrijeme tekućeg diska
Bit rate*
x Reprodukcija MP3 audio zapisa
• T **:**
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa
x Reprodukcija DivX video datoteke
• ** **:**
Proteklo vrijeme tekuće datoteke.
Napomene
• Moguć je prikaz isključivo slova i brojeva abecede.
• Ovisno o disku, sustav može prikazati ograničen broj
znakova. Također, ovisno o disku, svi znakovi teksta
nisu prikazani.
• S formatima ISO9660 Level i 2, nazivi direktorija ili
nazivi datoteka možda neće biti ispravno prikazani.
Provjera DVD/CD teksta
Pritisnite TIME/TEXT nekoliko puta u koraku 2
za prikaz teksta snimljenog na DVD/CD-u.
DVD/CD tekst se pojavljuje samo ukoliko je
snimljen na disku. Nije moguće promijeniti tekst.
Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavi se "NO
TEXT".
66
Naziv albuma
Naziv zapisa
* Pojavi se kad:
− reproducirate MP3 audio zapis na DATA CD-u.
− reproducirate DivX video datoteku koja sadrži MP3
audio signale na DATA CD/DATA DVD disku.
Provjera informacija o
datumu
Moguće je provjeriti informacije o datumu
tijekom reprodukcije kad je Exif* informacija
snimljena u JPEG datoteci.
Pritisnite 1 DISPLAY tijekom reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik za JPEG.
Datum
* "Exchangeable Image File Format" je format slike
digitalne kamere definiran od strane tvrtke Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Napomene
• Ukoliko nema informacije o datumu ili je datoteka na
disku oštećena, sustav neće reproducirati informaciju
datuma.
• Informacija o datumu ovisi o području.
67
Odabrali ste ulazni izvor TV prijemnika.
Vanjski uređaji
Upravljanje TV prijemnikom
daljinskim upravljačem
Sony TV prijemnikom možete upravljati koristeći
sljedeće tipke.
Za
Pritisnite
Uključenje/isključenje
TV prijemnika
TV @/1 dok držite tipku TV
Prebacivanje ulaznog
izvora između TV
prijemnika i uređaja.
TV/VIDEO dok držite tipku
TV
Promjenu TV kanala.
TV CH +/– ili brojčane tipke
držeći pritisnutom tipku TV
Podešavanje glasnoće
TV prijemnika
TV VOL +/– držeći pritisnutom
tipku TV
Tipke za upravljanje TV-om su narančaste boje.
Funkcija THEATRE SYNC
Ova funkcija vam omogućuje uključenje
Sonyjevog TV prijemnika i ovog sustava,
promjenu načina rada u "DVD" i uključenje
odabranog ulaznog izvora TV prijemnika
pritiskom na tipku.
Za postupak koristite daljinski upravljač.
1
Pritisnite i zadržite TV/VIDEO dok
brojčanim tipkama unosite kôd ulaznog
izvora TV prijemnika spojenog na ovaj
sustav.
2
Tipka
Ulazni izvor TV prijemnika
0
Nema ulaznog izvora
(tvorničko podešenje)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9
COMPONENT 1 INPUT
CLEAR
COMPONENT 2 INPUT
ALBUM –
COMPONENT 3 INPUT
ALBUM +
COMPONENT 4 INPUT
Pritisnite i zadržite tipku TV CH + dok
brojčanim tipkama unosite kôd za
prijenos vremena (pogledajte donju
tablicu).
Odabrano je vrijeme prijenosa daljinskog
upravljača.
Tipka
Vrijeme prijenosa
1
0,5 (tvorničko podešenje)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Napomene
• Ova funkcija vrijedi samo za SONY TV prijemnike,
međutim, funkcija možda neće raditi s nekim TV
prijemnicima.
• Ukoliko funkcija ne radi, promijenite vrijeme
prijenosa. Vrijeme prijenosa ovisi o TV prijemniku.
• Ukoliko je udaljenost između TV prijemnika i sustava
prevelika, ova funkcija možda neće raditi. Sustav
postavite blizu TV prijemnika.
• Daljinski upravljač usmjerite prema TV prijemniku i
sustavu dok unosite kôd.
68
Spajanje vanjskih uređaja
Za proširenje sustava moguće je spojiti dodatne uređaje. Pogledajte upute za uporabu svakog od njih.
TV prijemnik ili satelitski tuner itd.
TV prijemnik ili projektor
Na komponentni video
ulaz TV prijemnika ili
projektora
Iz audio izlaza
spojenog uređaja
TV prijemnik
Na S video ulaz
TV prijemnika
Iz audio i video izlaza
spojenog uređaja
Videorekorder itd.
Na audio ulaz
spojenog uređaja
Subwoofer
A VIDEO INPUT VIDEO priključak
Video kabelom (nije isporučen) spojite video
izlaze videorekordera na ovaj priključak. Tada je
moguć izlaz video signala putem ovog sustava.
B VIDEO INPUT AUDIO L/R priključci
Audio kabelima (nisu isporučeni) spojite audio
izlaze videorekordera na ove priključke. Tada je
moguć izlaz audio signala putem ovog sustava.
TV, videorekorder,
MD uređaj itd.
Napomena
Slika s uređaja spojenog na VIDEO INPUT VIDEO
priključak se može pojaviti na TV zaslonu čak i ako je
sustav isključen.
C TV/SAT IN L/R priključci
Audio kabelima (nisu isporučeni) spojite dodatnu
analognu komponentu (poput TV-a ili satelitskog
tunera itd.) na ove priključke. Tada je moguće
snimanje ili slušanje zvuka putem ovog sustava.
nastavlja se
69
D TV/SAT OUT L/R priključci
Audio kabelima (nisu isporučeni) spojite dodatnu
analognu komponentu (poput TV-a,
videorekordera ili MD uređaja itd.) na ove
priključke. Tada je moguće slušanje zvuka putem
ovog sustava.
Napomena
Pritisnete li AUDIO, SOUND FIELD ili tipke vezane za
karaoke mod ili ako spojite/odspojite mikrofone ili
slušalice, zvuk se nakratko prekida.
Slušanje zvuka iz
priključenog uređaja
Za ovaj postupak upotrijebite tipke na uređaju.
1
Pogledajte "Spajanje vanjskih uređaja" na
strani 69.
2
Audio kabelom (nije isporučen) spojite dodatno
nabavljivi subwoofer* na ovaj priključak za
slušanje zvuka putem ovog sustava. Pogledajte
upute za uporabu spojenog subwoofera.
* Preporuča se subwoofer SA-GNV111D kojeg nije
moguće nabaviti u nekim zemljama.
G COMPONENT VIDEO OUT priključci
Koristite video kabel (nije dio isporuke) za
spajanje TV prijemnika. Ukoliko TV prijemnik
prihvaća format signala progressive, potrebno je
koristiti ovo spajanje i podesiti "PROGRESSIVE"
postavku na "PROGRESSIVE AUTO" ili
"PROGRESSIVE VIDEO" (str. 40).
Napomena
Putem VIDEO INPUT VIDEO priključka ne može se
reproducirati komponentni video signal.
H S VIDEO OUT priključak
Koristite S video kabel (nije dio isporuke) za
spajanje vanjskog TV prijemnika na ovaj
priključak. Uživajte u visokokvalitetnoj video
slici.
Napomena
Putem VIDEO INPUT VIDEO priključka ne može se
reproducirati S video signal.
70
Pritisnite jednu od sljedećih tipaka za
uključivanje funkcije.
• TV/SAT: Za slušanje zvuka s vanjskog
uređaja spojenog na TV/SAT IN L/R
priključke.
Funkcija se prebaci na TV ili SAT.
• VIDEO: Za slušanje zvuka s vanjskog
uređaja spojenog na VIDEO INPUT
AUDIO L/R priključke.
Funkcija se prebaci na VIDEO.
E SUBWOOFER OUT priključak (samo
MHC-GNZ8D)
Napomena
Ovisno o spojenom subwooferu ili vrsti glazbe, efekti
mogu biti ograničeni ili se mogu pojaviti smetnje. Detalje
potražite kod najbližeg Sony dobavljača.
Priključite audio kabele.
3
Pokrenite reprodukciju na spojenom
uređaju.
Napomene
• Ukoliko ne možete odabrati "SAT" pritiskom na tipku
TV/SAT, pritisnite i zadržite TV/SAT, zatim pritisnite
@/1 dok je uređaj uključen. Funkcija će se promijeniti
iz "TV" u "SAT", i "SAT" će se pojaviti na pokazivaču.
Za ponovnu promjenu u "TV" ponovite isti postupak.
• Ukoliko je zvuk izobličen ili preglasan kad je odabran
"TV" ili kad želite ponovo promijeniti u "SAT",
ponovite gore opisani postupak za uključivanje u
"SAT".
• Nije moguće odabrati TV/SAT funkciju u štednom
modu (str. 63).
Snimanje zvuka sa spojenog
uređaja
1 Spojite audio kabele.
Pogledajte "Spajanje vanjskih uređaja" na str.
69.
2
Ručno pokrenite snimanje.
Pogledajte "Ručno snimanje na kasetu" na
str. 54.
Snimanje na spojeni uređaj
Analogno snimanje
1
Priključite audio kabele.
Pogledajte "Spajanje vanjskih uređaja" na
strani 69.
2
Pokrenite snimanje.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
priključeni uređaj.
Analogno snimanje iz VIDEO CD-a na
video vrpcu
1
2
Spojite dodatno nabavljive audio kabele
iz TV/SAT OUT L/R (audio) priključaka i
isporučeni video kabel iz VIDEO OUT
priključka na videorekorder.
Pokrenite snimanje.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
priključeni uređaj.
Napomena
Ukoliko slika ili zvuk imaju smetnje kad su TV
prijemnik, video uređaj i sustav međusobno istovremeno
spojeni, odspojite jedan od uređaja.
71
U slučaju problema
Problemi i rješenja
Naiđete li na probleme pri rukovanju ovim
uređajem, provjerite sljedeće:
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2 Pronađite problem u donjem popisu te izvedite
preporučene korake.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih provjera,
kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Ako trepće indikator ?/1
Odmah isključite mrežni kabel i provjerite
sljedeće.
• Jesu li + i – zvučnički kabeli kratko spojeni?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Blokira li štogod ventilacijske otvore na
stražnjoj strani sustava?
Provjerite gornje točke i uklonite problem.
Nakon što indikator ?/1 prestane treptati,
ponovo spojite mrežni kabel i uključite sustav.
Ako indikator i dalje trepće ili nije moguće
otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony
dobavljača.
Općenito
Pokazivač počinje treptati neposredno nakon
spajanja mrežnog kabela iako još niste uključili
sustav (pogledajte korak 8 poglavlja
"Povezivanje sustava" (str. 8)).
• Pritisnite DISPLAY kad je sustav isključen. Prikaz s
pokazivača nestaje.
Izbrisan je sat/radio postaje/timer.
• Ponovno podesite:
− "Podešavanje sata" (str. 14)
− "Pohranjivanje radiopostaja" (str. 50)
− "Odlazak na spavanje uz glazbu" i "Buđenje uz
glazbu" (str. 61)
− "Snimanje radijskih programa uz pomoć timera" (str. 62)
Nema zvuka.
• Pritisnite VOLUME + ili okrenite kontrolu
VOLUME na uređaju u smjeru kazaljke na satu.
• Spojene su slušalice.
• Provjerite spojeve zvučnika (str. 9).
• Nema signala dok je aktiviran Rec Timer.
• Sustav je u stanju pauze ili usporene reprodukcije.
Pritisnite H (ili n N na uređaju) za povratak na
normalnu reprodukciju.
• U tijeku je pretraživanje unaprijed ili unatrag.
Pritisnite H (ili n N na uređaju) za povratak na
normalnu reprodukciju.
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Timer se ne može podesiti.
• Ponovo podesite točno vrijeme (str. 14).
Timer ne radi.
• Provjerite postavke timera i pravilno podesite točno
vrijeme (str. 61 i 62).
• Isključite funkciju Sleep Timer (str. 61).
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i
uređaja.
• Približite daljinski upravljač uređaju.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru sustava.
• Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
• Udaljite sustav od fluorescentne rasvjete.
"--.--" se pojavljuje na pokazivaču.
• Došlo je do prekida napajanja. Ponovo podesite sat
(str. 14).
Smetnje u zvuku.
• Smanjite glasnoću.
• Odmaknite mikrofon od zvučnika ili promijenite
smjer mikrofona.
Pojavljuju se nepravilne boje na TV prijemniku
• Isključite TV prijemnik i ponovno uključite nakon 15
do 30 minuta. Ako su boje i dalje nepravilne,
odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
72
Izobličen zvuk spojenog uređaja.
• Ukoliko se na pokazivaču pojavi poruka "TV" kad
pritisnete TV/SAT na uređaju, uključite pokazivač
na "SAT" (pogledajte "Slušanje zvuka iz
priključenog uređaja" na strani 70.)
Na pokazivaču je vidljiva poruka "CANNOT
LOCK".
• Pritisnite ?/1 za isključenje sustava i ponovo
pritisnite za uključenje. Zatim izvedite postupak iz
odjeljka "Prenošenje sustava" (str. 12). Ako je
poruka još uvijek prikazana, obratite se Sonyjevom
zastupniku ili ovlaštenom servisu.
Zvučnici
Zvuk dolazi samo iz jednog kanala ili balans
lijevo/desno nije dobar.
• Provjerite spojeve i razmještaj zvučnika.
• Izvor koji se reproducira ima mono zvuk.
Zvuk dolazi samo iz središnjeg zvučnika.
• Pri reprodukciji nekih diskova, zvuk se čuje samo iz
središnjeg zvučnika.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera
(samo MHC-GNZ9D)
• Podesite "SUBWOOFER" na "YES" (str. 43).
• Iz subwoofera se ne čuje zvuk kad reproducirate
DVD VIDEO disk čiji zvuk ne sadrži kanal
subwoofera.
Nema zvuka iz središnjeg zvučnika.
• Podesite odgovarajuću razinu središnjeg zvučnika.
Nema zvuka iz surround zvučnika.
• Podesite odgovarajuću razinu surround zvučnika.
• Reproducirani softver ima ograničene zvučne efekte.
Provjerite glasnoću ispitnim tonom.
Nedostaju basovi.
• Provjerite jesu li ispravno spojeni + i – priključci
zvučnika.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/DivX
reprodukcija
Ne otvara se uložnica diska i pojavljuje se
poruka "LOCKED".
• Obratite se ovlaštenom Sony servisu ili prodavatelju.
Uložnica diska se ne zatvara.
• Ispravno umetnite disk.
• Uvijek zatvarajte uložnicu pritiskom na tipku D
OPEN/CLOSE na uređaju. Ako pokušate rukom
zatvoriti uložnicu, može doći do problema s
uređajem.
Ne započinje reprodukcija diska.
• Otvorite uložnicu i provjerite je li disk umetnut.
• Očistite disk (str. 80).
• Zamijenite disk.
• Uložite disk koji je moguće reproducirati u ovome
sustavu (str. 5).
• Umetnite disk pravilno.
• Uložite disk s naljepnicom prema gore.
• Izvadite disk i obrišite vlagu, zatim ostavite uređaj
uključen nekoliko sati da vlaga ispari.
• Pritisnite tipku H (ili n N na uređaju) za
početak reprodukcije.
• Regionalni kôd DVD diska ne odgovara kodu
uređaja.
• Isključite Custom Parental Control funkciju (str. 45).
Zvuk preskače.
• Očistite disk (str. 80).
• Zamijenite disk.
• Premjestite uređaj na mjesto bez vibracija (npr. na
stabilan stalak).
• Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite na
odvojene stalke. Kod glasnog slušanja zapisa s dosta
basova, vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.
• Odabrana je reprodukcija slučajnim redoslijedom
(str. 21), programska reprodukcija (str. 20) ili
ponavljanje reprodukcije (str. 22).
• Odabrana je funkcija nastavljanja reprodukcije
(Resume Play). Pritisnite x u stop modu i ponovno
pokrenite reprodukciju (str. 19).
• Izbornik naslova, DVD ili PBC izbornik se
automatski prikazuju na zaslonu TV prijemnika.
Reprodukcija započinje automatski.
• DVD ima funkciju automatske reprodukcije.
nastavlja se
73
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
• Na nekim diskovima može se nalaziti signal za
automatsku pauzu. Kod reprodukcije takvih diskova
reprodukcija se automatski zaustavlja kad naiđe na
takav signal.
Neke funkcije nisu dostupne kao stop, pretraživanje, usporena reprodukcija, ponavljanje reprodukcije, reprodukcija slučajnim redoslijedom ili
programirana reprodukcija.
• Ovisno o disku, neke od funkcija nisu dostupne.
Pogledajte upute priložene uz disk.
Nije moguće uključiti karaoke funkciju.
• Nije moguće uključiti karaoke kad su spojene
slušalice. Isključite ih.
Nije moguća reprodukcija MP3 audio zapisa.
• Snimanje nije izvedeno u skladu s formatom
ISO9660 Level 1 ili Level 2 ili Joliet u proširenom
formatu.
• MP3 audio zapisi nemaju ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
• Diskovi koji sadrže zapise koji nisu MPEG1 Audio
Layer-3 datoteke ne mogu se reproducirati.
• Sustav ne može reproducirati audio zapise u
MP3PRO formatu.
• "MODE (MP3, JPEG)" je podešen na "IMAGE
(JPEG) (str. 29).
• DATA CD sadrži DivX video datoteku.
• Ovaj sustav ne može reproducirati MP3 audio zapise
snimljene na DATA DVD-ove.
• Moguća je reprodukcija do 8 razina.
• Disk sadrži više od 200 albuma (najveći broj MP3
zapisa sadržanih na albumu je 300).
MP3 audio zapisima treba više vremena za
početak reprodukcije.
• Nakon što sustav očita sve zapise s diska, za početak
reprodukcije će trebati više vremena u sljedećim
slučajevima:
− ako je broj albuma ili zapisa na disku vrlo velik.
− ako je organizacijska struktura albuma i zapisa vrlo
složena.
74
JPEG slikovna datoteka ne može se
reproducirati.
• DATA CD nije snimljen u JPEG formatu koji
odgovara ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet.
• JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju ".JPG" ili
".JPEG".
• Podaci nisu u JPEG formatu iako imaju ekstenziju
".JPG" ili ".JPEG".
• Veća je od 3 072 (širina) T 2 048 (visina) u
normalnom načinu, ili više od 3 300 000 piksela u
Progressive JPEG.
• Ne stane na zaslon (takve slike su smanjene)
• "MODE (MP3, JPEG)" je podešen na "AUDIO
(MP3) (str. 29).
• DATA CD sadrži DivX video datoteku.
• Ovaj sustav ne može reproducirati JPEG slikovne
datoteke zapise snimljene na DATA DVD-ove.
• Moguća je reprodukcija do 8 razina.
• Uređaj ne može reproducirati JPEG slikovne
datoteke s velikim omjerom širine i visine.
• Album sadrži više od 200 albuma (najveći broj JPEG
slikovnih datoteka sadržanih na albumu je 300).
Reprodukcija MP3 audio zapisa i JPEG datoteke
počinju istovremeno.
• Odabrana je opcija "AUTO" u "MODE (MP3,
JPEG)" (str. 29)
Nije moguća reprodukcija DivX video datoteke.
• Datoteka nije izrađena u DivX formatu.
• DivX video datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX".
• DATA CD (DivX video)/DATA DVD nije snimljen
u DivX formatu koji odgovara ISO 9660 Level
1/Level 2 ili Joliet/UDF standardu.
• DivX video datoteka je veća od 720 (širina) T 576
(visina).
Naziv diska, naslov albuma i naslov zapisa nisu
točno prikazani.
• Koristite disk u skladu s formatom ISO9660 Level
1/Level 2 ili Joliet u proširenom formatu.
• Znakovlje koje je moguće prikazati na ovom sustavu
su slova abecede i brojevi. Ostali znakovi su
prikazani kao "*".
• ID3 tag podatke nije moguće prikazati na ovom
sustavu.
Zvuk gubi stereo efekt kad reproducirate DVD,
VIDEO CD, CD ili MP3.
• Pritisnite KARAOKE PON za isključenje Karaoke
Pon načina (str. 59).
• Provjerite da li je sustav ispravno spojen.
Pri reprodukciji Dolby Digital ili MPEG zvučnih
zapisa, teško se može čuti surround efekt.
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog ugođaja
(str. 55).
• Provjerite priključke i podešenja zvučnika.
(str. 8 i 43).
• Ovisno o DVD disku, izlazni signal možda neće biti
cjelovit 5.1-kanalni, već će biti mono ili stereo, čak i
kad je zvučni zapis snimljen u Dolby Digital ili
MPEG audio formatu.
Opcija "MODE" u kontrolnom izborniku ne može
se podesiti za MP3 disk.
• Reproducirajte disk s kompatibilnom datotekom ili
isključite i ponovo uključite uređaj.
Opcija "MODE" u kontrolnom izborniku ne može
se podesiti za JPEG disk.
• Reproducirajte disk s kompatibilnom datotekom ili
isključite i ponovo uključite uređaj.
Slika
Nema slike.
• Pritisnite tipku DVD na uređaju.
• Provjerite je li sustav ispravno priključen.
• Video kabel je oštećen. Zamijenite ga novim.
• Provjerite je li sustav spojen na ulazni video
priključak TV prijemnika (str. 10).
• Provjerite je li TV prijemnik uključen i rukujete li
njime ispravno.
• Provjerite je li odabran video ulaz na TV prijemniku
kako biste mogli gledati sliku iz ovog sustava.
• Kad reproducirate VIDEO CD, provjerite jeste li
ispravno podesili sustav boja, u skladu sa sustavom
TV prijemnika.
• Provjerite da li ste spojili sustav i TV prijemnik
isključivo isporučenim video kabelom prema
ilustracijama.
• Podesili ste progressive format no vaš TV prijemnik
ne podržava progressive signale. Vratite postavku u
interlace format (tvorničko podešenje) (str. 40).
• Čak i ako vaš TV prijemnik podržava progressive
format (525p/625p) signale, slika može imati
smetnje ukoliko podesite progressive format. Vratite
postavku u interlace format (tvorničko podešenje)
(str. 40).
Smetnje na slici.
• Očistite disk.
• Ukoliko slika ovo sustava treba ići kroz
videorekorder kako bi došla do TV prijemnika,
zaštita od kopiranja na nekim DVD programima
može utjecati na kvalitetu slike. Ukoliko problemi
postoje i nakon provjere spajanja, pokušajte spojiti
sustav izravno na S video ulaz TV prijemnika,
ukoliko je TV prijemnik opremljen takvim
priključkom (str. 10).
• Kad reproducirate VIDEO CD, sustav boje je
različit. Podesite ga u skladu s TV prijemnikom (str.
11).
Nije moguće promijeniti format slike iako je
odabrana opcija "TV TYPE" u podizborniku
"SCREEN SETUP" izbornika za podešavanje kod
reprodukcije široke slike.
• Format slike je definiran na DVD disku.
• Ukoliko spojite sustav S video kabelom, spojite
izravno na TV prijemnik. U suprotnom nije moguće
mijenjati format slike.
• Ovisno o TV prijemniku, format slike se ne može
promijeniti.
nastavlja se
75
Na zaslonu se ne prikazuju poruke na željenom
jeziku.
• Odaberite željeni jezik iz izbornika "OSD" u
podizborniku "LANGUAGE SETUP" izbornika za
podešavanje (str. 38).
Nije moguće promijeniti jezik dijaloga.
• Na DVD disku koji se reproducira nisu snimljeni
dijalozi na više jezika.
• DVD ne dozvoljava promjenu jezika dijaloga.
Nije moguće promijeniti jezik titlova.
• Na DVD disku koji se reproducira nisu snimljeni
titlovi na više jezika.
• DVD ne dozvoljava promjenu titlova.
Nije moguće isključiti titlove.
• DVD ne dozvoljava isključivanje titlova.
Nije moguća promjena kuta kamere.
• DVD disk ne sadrži scene snimljene iz različitih
kutova.
• DVD ne dozvoljava promjenu kuta kamere.
Radioprijemnik
Čuje se jak šum ili brujanje/nije moguć prijem
postaja (na pokazivaču trepće "TUNED" ili
"STEREO").
• Podesite frekvencijsko područje i frekvenciju (str. 50).
• Ispravno spojite antenu (str. 10).
• Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju dobar
prijem i ponovo podesite antenu. Ako nije moguć
dobar prijem, spojite vanjsku (dodatno nabavljivu)
antenu.
• Isporučena FM antena prima signal punom duljinom,
stoga provjerite je li potpuno razvučena.
• Udaljite antene što je dalje moguće od kabela
zvučnika.
• Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako isporučena
AM antena ispadne s plastičnog stalka.
• Pokušajte isključiti električne uređaje u blizini.
Stereo FM program se ne čuje stereo
• Pritisnite tipku FM MODE više puta dok s
pokazivača ne nestane poruka "MONO".
76
Kasetofon
Nije moguće snimanje i reprodukcija, ili je
glasnoća smanjena.
• Magnetske glave su zaprljane. Očistite ih (str. 80).
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Razmagnetizirajte ih (str. 80).
Vrpca se ne briše u cijelosti.
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Razmagnetizirajte ih (str. 80).
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje zvuka
ili se zvuk gubi.
• Pogonski valjčić ili osovina su zaprljani. Očistite ih
(str. 80).
Pojačan je šum ili nedostaju visoke frekvencije.
• Glave za snimanje/reprodukciju su magnetizirane.
Razmagnetizirajte ih (str. 80).
Snimanje nije moguće.
• Nije umetnuta kaseta. Umetnite kasetu.
• Odlomljen je plastični graničnik. Prekrijte otvor
samoljepljivom vrpcom (str. 80).
• Kaseta je došla do kraja.
Dodatni uređaji
Nema zvuka.
• Pogledajte "Općenito", "Nema zvuka" (str. 72) te
provjerite stanje sustava.
• Ispravno priključite uređaj (str. 69), pazeći na
sljedeće:
− jesu li kabeli ispravno spojeni.
− jesu li priključci kabela čvrsto i do kraja utaknuti.
• Uključite spojeni uređaj.
• Pogledajte upute za uporabu isporučene s priključenim uređajem te pokrenite reprodukciju.
Funkcija samodijagnostike
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Kad se aktivira funkcija samodijagnostike kako bi
spriječila neispravan rad uređaja, na zaslonu će se
prikazati 5 znakova servisnog broja (primjerice, C
13 50), odnosno kombinacija slova i brojeva. U
tom slučaju, provjerite sljedeću tablicu.
Ako nakon ovih provjera uređaj i dalje
ne radi kako treba, resetirajte ga na
sljedeći način:
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
3
4
Odspojite mrežni kabel.
Ponovo spojite mrežni kabel.
Istodobno pritisnite x, DISPLAY i DISC 1.
Tipkom ?/1 uključite sustav.
Sustav se vraća na tvorničke postavke, osim
postavki DVD uređaja. Ponovno podesite
postavke, poput radiopostaja, točnog vremena i
timera.
Za resetiranje postavki DVD uređaja*,
postupite na sljedeći način:
Prva tri znaka
servisnog broja
Uzrok i/ili postupak otklanjanja
problema
C 13
Disk je zaprljan.
, Očistite disk mekanom krpom
(str. 80).
C 31
Disk nije pravilno umetnut.
, Ponovno uključite sustav te
pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija samodijagnostike kako bi spriječila neispravan
rad uređaja.
, Obratite se Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu i navedite 5 znakova servisnog broja.
Primjer: E 61 10
1 Pritisnite 1 DISPLAY u stop modu.
2 Više puta pritisnite M ili m za odabir "SETUP" i
zatim pritisnite ENTER.
3 Više puta pritisnite M ili m za odabir "RESET" i
zatim pritisnite ENTER.
4 Više puta pritisnite M ili m za odabir "YES" i
zatim pritisnite ENTER.
Postupak traje nekoliko sekundi. Nemojte
pritiskati tipku ?/1 kod resetiranja sustava.
Napomena
Ako ste spojili subwoofer, isključite ga prije resetiranja
sustava (samo MHC-GNZ8D).
* Osim postavki ograničenja reprodukcije (Parental
Control).
77
Poruke na pokazivaču
Tijekom rada se na pokazivaču mogu pojaviti ili
treptati sljedeće poruke.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/DivX
Kasetofon
NO TAB
Nije moguće snimati na uloženu kasetu jer je
odlomljen graničnik za zaštitu od nehotičnog snimanja.
NO TAPE
Nije uložena kaseta.
CANNOT PLAY
• Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.
• Umetnut je disk s regionalnim kodom kojeg ovaj
sustav ne podržava.
C-31-00
Disk nije uložen pravilno. Isključite i uključite sustav
te pravilno uložite disk.
DATA ERROR
• MP3 zapis, JPEG slikovna datoteka ili DivX video
datoteka koju pokušavate reproducirati je oštećena.
• Datoteka nije usklađena s MPEG1 Audio Layer 3
formatom.
• Format JPEG datoteke ne odgovara DCF standardu.
• JPEG datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG", no
nije u JPEG formatu.
• DivX video datoteka ima ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX ", no nije u DivX formatu ili jest u DivX
formatu ali ne odgovara DivX Certified profilima.
NO DISC
Disk nije uložen u sustav.
NOT IN USE
Pritisnuli ste DISC SKIP dok je uložnica otvorena ili
tipku koja se ne koristi.
PASSWORD
Uključena je funkcija Custom Parental Control ili
Parental Control.
PUSH STOP
Pritisnuli ste tipku koja se ne koristi.
READING
Sustav očitava informacije s diska. Neke tipke nisu
dostupne.
Radio
COMPLETE
Postupak pohranjivanja je normalno izvršen.
78
Timer
OFF TIME NG!
Uključivanje i isključivanje Play Timera je podešeno u
isto vrijeme.
SET CLOCK
Pokušali ste programirati timer, a niste podesili sat.
SET TIMER
Pokušali ste odabrati timer koji nije podešen.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O radnom naponu
• Prije uključenja sustava provjerite odgovara li radni
napon uređaja naponu električne mreže u vašem domu.
• Preklopka za odabir napona smještena je na donjoj
strani uređaja (str. 10).
O sigurnosti
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni
kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga iz
napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne
utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina,
iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga
dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O položaju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj.
• Ne postavljajte ga na mjesta koja su:
− jako topla ili hladna
− prašnjava ili zaprljana
− vrlo vlažna
− izložena vibracijama
− izložena izravnom sunčevom svjetlu.
• Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na površinu
koja je bila posebno obrađena (voskom, uljem,
sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći do mrlja ili
gubitka boje na površini uređaja.
U slučaju pojave nepravilnosti slike na TV
zaslonu
Kod magnetski oklopljenih zvučnika, zvučnici se mogu
postaviti uz TV prijemnik. Ovisno o vrsti TV prijemnika,
nepravilnosti u prikazu boje se mogu ipak pojaviti.
Ako se pojave nepravilnosti boje…
Odmah isključite TV prijemnik te ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Ako se pojava ponovi…
Odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
VAŽNA NAPOMENA
Upozorenje: Ovaj sustav može neprekidno
reproducirati zaustavljenu video sliku na zaslonu TV
prijemnika. Ako se dulje vrijeme prikazuje statična
slika ili izbornik na zaslonu, postoji opasnost od
trajnog oštećivanja TV zaslona. Projekcijski TV
prijemnici su naročito podložni tome.
O rukovanju
• Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u topli ili u
vrlo vlažan prostor ili ga držite na jako vlažnome
mjestu, na leći unutar CD/DVD uređaja se može
stvoriti vlaga. Ako se to dogodi, uređaj neće raditi
ispravno. Izvadite disk i ostavite uređaj uključenim oko
sat vremena dok vlaga ne ispari.
• Kod pomicanja uređaja, izvadite disk.
Imate li pitanja ili problema u svezi s vašim uređajem,
molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
• Postavite uređaj na mjesto s adekvatnim
prozračivanjem kako se ne bi pregrijao.
• Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, gornji, donji i
bočni dijelovi sustava se zagrijavaju. Ne dodirujte
kućište.
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati otvor
ventilatora za hlađenje.
79
Napomene o diskovima
Pri uporabi vrpci duljih od 90 minuta
• Prije reprodukcije, obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala npr.
benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu
parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.
• Nemojte koristiti diskove sa zaštitnim prstenom jer
mogu oštetiti uređaj.
• Kod korištenja diskova koji imaju ljepljivu ili sličnu
tvar na naljepnici ili je korištena posebna tinta kod
izrade naljepnice, postoji mogućnost da se disk ili
naljepnica zalijepi za unutrašnjost uređaja. Tada možda
neće biti moguće vađenje diska, što će uzrokovati kvar.
Prije uporabe provjerite da naljepnica diska nije
ljepljiva.
Nemojte koristiti sljedeće vrste diskova:
− Korištene ili diskove koji se iznajmljuju, gdje ljepilo
prelazi rub naljepnice. Rub naljepnice će biti ljepljiv.
− Diskove za čije naljepnice je korištena posebna tinta,
koja je ljepljiva na dodir.
Vrpca je vrlo elastična. Nemojte često mijenjati funkciju
na kasetofonu, primjerice, reprodukciju, zaustavljanje,
brzo premotavanje, itd. Vrpca se može omotati oko
pogonskog mehanizma.
Čišćenje kućišta uređaja
Za čišćenje kućišta, ploče i kontrola koristite meku krpu,
lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje. Ne
koristite abrazivna sredstva, prašak za ribanje ili otapala,
kao npr. razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja, odlomite
plastične graničnike na strani A ili B kao na slici.
Odlomite
graničnik
Ako kasnije želite ponovo snimati na ovako zaštićenu
kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Prije stavljanja kasete u kasetofon
Zategnite vrpcu. U suprotnom, pogonski mehanizam
može zahvatiti vrpcu i prouzročiti oštećenja.
80
Čišćenje magnetskih glava
Čistite magnetske glave nakon svakih 10 sati uporabe.
Očistite ih prije snimanja važnog materijala ili nakon
reprodukcije starih kaseta. Koristite komercijalno
nabavljive suhe ili mokre kasete za čišćenje. Podrobnije
podatke potražite u uputama kasete za čišćenje.
Razmagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe razmagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze u dodir s
vrpcom. Za to se poslužite kasetama za
razmagnetiziranje. Podrobnije podatke potražite u
uputama koje se isporučuju uz kasete za
razmagnetiziranje.
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
MHC-GNZ9D
Sljedeća mjerenja izvršena su na od 120, 127, 220,
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna)
Prednji zvučnik:
115 + 115 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Središnji zvučnik:
50 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Surround zvučnik:
50 + 50 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Subwoofer:
170 W (4 ohma na
100 Hz, 10% THD)
MHC-GNZ8D
Sljedeća mjerenja izvršena su na od 120, 127, 220,
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna)
Prednji zvučnik:
100 + 100 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Središnji zvučnik:
40 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Surround zvučnik:
40 + 40 W (6 ohma na
1 kHz, 10% THD)
Ulazi
TV/SAT IN (audio) (phono priključci):
napon 450/250 mV,
impedancija 47
kiloohma
VIDEO INPUT VIDEO (phono priključak):
1 Vp-p, 75 ohma
VIDEO INPUT AUDIO (phono priključci):
napon 250 mV,
impedancija 47
kiloohma
MIC 1/MIC 2/MIC (phono priključci):
osjetljivost 1 mV,
impedancija 10
kiloohma
Izlazi
TV/SAT OUT (audio) (phono priključci):
napon 250 mV,
impedancija 1 kiloohm
VIDEO OUT (phono priključak):
maksimalna izlazna
razina 1 Vp-p,
nebalansirano, negativna
sinkronizacija,
impedancija tereta
75 ohma
S-VIDEO OUT (4-pin/mini-DIN priključak):
Y: 1 Vp-p,
nebalansirano, negativna
sinkronizacija
C: 0,286 Vp-p,
impedancija tereta
75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT: Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB, PR: 0,7 Vp-p, 75
ohma
PHONES (stereo mini priključak):
za slušalice impedancije
8 ohma ili više
FRONT SPEAKER:
koristite samo isporučeni
zvučnik SS-GNZ9D.
SURROUND SPEAKER:
koristite samo isporučeni
zvučnik SS-RS9D za
MHC-GNZ9D, SS-RS8D
za MHC-GNZ8D.
CENTER SPEAKER:
koristite samo isporučeni
zvučnik SS-CT9D za
MHC-GNZ9D, SSCT8D za MHC-GNZ8D.
SUBWOOFER/SUBWOOFER CONTROL1):
Koristite samo
isporučeni zvučnik SAWG9D.
SUBWOOFER OUT2):
napon 1 V,
impedancija 1 kiloohm
1)
2)
Samo MHC-GNZ9D
Samo MHC-GNZ8D
nastavlja se
81
Uređaj za reprodukciju diskova
Zvučnik
Sustav
Prednji zvučnici SS-GNZ9D
Laser
Frekvencijski odziv
Video sustav boja
Kompaktni disk i
digitalni audio i video
sustav
Poluvodički laser
(DVD: λ = 650 nm,
CD: λ = 790 nm)
Trajanje emisije:
kontinuirano
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz
(±1 dB)
NTSC, PAL
Zavijanje i podrhtavanje
Zvučnici
Niskotonac:
Visokotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
4-stazni 2-kanalni stereo
40 – 13 000 Hz (± 3dB),
uz uporabu Sony TYPE I
kasete
±0,15% vršno (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% vršno (DIN)
Zvučnički sustav
Zvučnici
Niskotonac:
Visokotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
Radioprijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner
Raspon ugađanja
87,5-108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 ohma, nesimetrično
Međufrekvencija
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja:
531-1710 kHz (uz korak
podešen na 10 kHz)
531-1602 kHz (uz korak
podešen na 9 kHz)
Antena
AM okvirna antena
Antenski priključci
Priključak za vanjsku
antenu
Međufrekvencija
450 kHz
promjera 18 cm, stožasti
promjera 5 cm, stožasti
6 ohma
Približno 240 T 346,5 T
235 mm
približno 4 kg neto po
zvučniku
dvosistemski, bas refleks
promjera 18 cm, stožasti
promjera 5 cm, stožasti
6 ohma
Približno 240 T 346,5 T
235 mm
približno 3,7 kg neto po
zvučniku
Surround zvučnici SS-RS8D za MHC-GNZ8D
Zvučnički sustav
Zvučnici
Širokopojasni:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
jednosistemski, bas
refleks
promjera 8 cm, stožasti
6 ohma
Približno 175 T 94,5 T
101 mm
približno 0,6 kg neto po
zvučniku
Središnji zvučnik SS-CT9D/CT8D
Zvučnički sustav
Zvučnici
Širokopojasni:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
82
dvosistemski, bas
refleks, magnetski
oklopljeni
Surround zvučnici SS-RS9D za MHC-GNZ9D
Kasetofon
Sustav snimanja
Frekvencijski odziv
Zvučnički sustav
jednosistemski, bas
refleks, magnetski
oklopljeni
promjera 8 cm, stožasti
6 ohma
Približno 235 T 94,5 T
101 mm
približno 0,9 kg
Subwoofer SS-WG9D za MHC-GNZ9D
Zvučnički sustav
Zvučnik:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
jednosistemski, bas
refleks, magnetski
oklopljen
promjera 20 cm, stožasti
4 ohma
Približno 260 T 326,5 T
363,5 mm
približno 7 kg neto
Općenito
Napajanje
Potrošnja
MHC-GNZ9D
MHC-GNZ8D
230 – 240 V AC, 50/
60 Hz
Podesivo preklopkom za
odabir napona
400 W
280 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika)
MHC-GNZ9D
oko 280 T 326 T 400
mm
MHC-GNZ8D
oko 280 T 326 T 380
mm
Masa (bez zvučnika)
MHC-GNZ9D
MHC-GNZ8D
Isporučeni pribor
oko 14 kg
oko 12 kg
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (AA) (2)
AM okvirna antena (1)
FM žičana antena (1)
Video kabel (1)
Nožice zvučnika
MHC-GNZ9D (24)
MHC-GNZ8D (20)
Kabel surround zvučnika
(samo MHC-GNZ8D) (2)
Kabel središnjeg
zvučnika (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
83
Popis jezičnih kodova
Detaljnije informacije potražite na stranici 35.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalijski
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Reto-romanski
Kirundski
Rumunjski
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
Neodređeno
84
Popis stavki koje mogu biti prikazane i odabrane prema vrsti diska
Nakon pritiska tipke 1 DISPLAY, prikazane su sljedeće stavke iz kontrolnog izbornika.
Stavke kontrolnog izbornika
Funkcija
TITLE (samo DVD)
SCENE (samo VIDEO CD u
PBC reprodukciji)
TRACK (samo VIDEO CD)
Odabir naslova (DVD) ili zapisa (VIDEO CD) za reprodukciju.
Prikaz scene (VIDEO CD u PBC reprodukciji).
CHAPTER (samo DVD VIDEO)
INDEX (samo VIDEO CD)
Odabir poglavlja (DVD) ili indeksa (VIDEO CD) za reprodukciju.
TRACK (samo CD ili MP3)
Odabir zapisa za reprodukciju.
ORIGINAL/PLAY LIST
(samo DVD-RW)
Odabir vrste naslova (DVD-RW) za reprodukciju: izvorni
"ORIGINAL" ili uređeni "PLAY LIST".
TIME/TEXT
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD/CD teksta ili naziva MP3 zapisa.
PROGRAM (samo VIDEO CD
ili CD)
Odabir zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
SHUFFLE (samo VIDEO CD
ili CD)
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom.
REPEAT
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/
albuma), jednog naslova/poglavlja/zapisa/albuma ili sadržaja
programa.
A/V SYNC
Vremensko usklađivanje slike i zvuka.
PARENTAL CONTROL
(samo DVD VIDEO, VIDEO CD
ili CD)
Zabrana reprodukcije.
SETUP
Brzo "QUICK" podešavanje
Brzo podešavanje možete primijeniti za odabir željenog jezika
izbornika, formata TV zaslona i veličine korištenih zvučnika.
"CUSTOM" podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna
podešavanja.
"RESET"
Vraćanje podešenja izbornika "SETUP" na tvorničke vrijednosti.
ALBUM (samo DATA CD ili
DATA DVD)
Odabir albuma za reprodukciju.
FILE (samo DATA CD ili DATA
DVD)
Odabir JPEG slikovne ili DivX video datoteke za reprodukciju.
DATE (samo JPEG)
Prikaz datuma snimanja fotografije digitalnim fotoaparatom.
INTERVAL (samo JPEG)
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike slide showa.
nastavlja se
85
Stavke kontrolnog izbornika
Funkcija
EFFECT (samo JPEG)
Odabir efekta koji će se koristiti za slide show.
MODE (MP3, JPEG)
(samo MP3 ili JPEG)
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi ("AUDIO"), JPEG
slikovne datoteke ("IMAGE") ili oba ("AUTO") koji će se
reproducirati s DATA CD-a.
KEY CONTROL
Mijenjanje tonaliteta koji odgovara vašim glasovnim
mogućnostima.
KARAOKE PON
Uživanje u karaokama sa stereo snimkom na disku, čak i ako nije
karaoke disk, stišavanjem zvuka vokala.
VOCAL (samo DVD VIDEO,
VIDEO CD ili CD)
Prilikom reprodukcije DVD-a u Dolby Digital Karaoke formatu u
karaoke modu možete uključiti ili isključiti glavni vokal.
Prilikom reprodukcije VIDEO CD/CD diska u karaoke modu,
možete slušati vokale.
VOCAL SELECT (samo DVD
VIDEO, VIDEO CD ili CD)
Odabir različitih vrsta vokala snimljenih na disk.
GUIDE MELODY (samo DVD
VIDEO)
Za slušanje glavnog vokala.
Savjeti
• Nije moguć prikaz svih stavki kontrolnog izbornika jednim pritiskom tipke 1 DISPLAY. U tom slučaju tipku
pritisnite dva ili više puta.
• Kontrolni izbornik se razlikuje, ovisno o disku.
• Sljedeći indikatori svijetle zelenom bojom ukoliko odaberete bilo koju stavku osim "OFF":
"PROGRAM"/"SHUFFLE"/"REPEAT"/"A/V SYNC"/"KARAOKE PON"/"VOCAL"/"GUIDE MELODY"
• Indikator "ORIGINAL/PLAY LIST" svijetli zelenom bojom samo kad odaberete "PLAY LIST".
86
Popis stavki podešavanja
sustava
Tvorničke postavke su podcrtane.
LANGUAGE SETUP (str. 38)
OSD
Odabir jezika kojeg želite koristiti
iz prikazanog popisa jezika.
MENU
Odabir jezika kojeg želite koristiti
iz prikazanog popisa jezika.
AUDIO
Odabir jezika kojeg želite koristiti
iz prikazanog popisa jezika.
SUBTITLE
Odabir jezika kojeg želite koristiti
iz prikazanog popisa jezika.
CUSTOM SETUP (str. 42)
PAUSE MODE
AUTO
FRAME
TRACK
SELECTION
OFF
AUTO
MULTI-DISC
RESUME
ON
OFF
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
DivX
Registracijski kôd
SPEAKER SETUP (str. 43)
SIZE
SCREEN SETUP (str. 39)
TV TYPE*
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
COLOR SYSTEM
AUTO
PAL
NTSC
SCREEN SAVER
ON
OFF
BACKGROUND
JACKET PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
BLACK LEVEL
ON
OFF
BLACK LEVEL
(COMPONENT
OUT)
OFF
ON
4:3 OUTPUT
FULL
NORMAL
FRONT
YES
CENTER
YES
NONE
SURROUND
BEHIND
SIDE
NONE
SUBWOOFER YES
NONE
DISTANCE
LEVEL
(FRONT)
FRONT
3.0m (1.0 m – 7.0 m)
CENTER
3.0m (0.0 m – 7.0 m)
SURROUND
3.0m (0.0 m – 7.0 m)
L
0 dB (–6 dB – 0 dB)
R
0 dB (–6 dB – 0 dB)
CENTER
0 dB (–6 dB – +6 dB)
SUBWOOFER 0 dB
(MHC-GNZ9D:
–6 dB – +6 dB)
(MHC-GNZ8D:
–10 dB/–4dB/0 dB)
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
L
0 dB (–6 dB – +6 dB)
R
0 dB (–6 dB – +6 dB)
OFF
ON
* Tvornička postavka se razlikuje, ovisno o zemlji
kupnje.
87
Rječnik
Album
Dio glazbenog ostvarenja na podatkovnom CD
disku koji sadrži MP3 audio podatke ili JPEG
slikovne datoteke.
Auto Pause
Funkcija automatske pauze definirana signalom
snimljenim na disk koja se aktivira kod
reprodukcije VIDEO CD diska. Ako se kod
reprodukcije CD/DVD diska dulje vrijeme ne
nastavi reprodukcija, Pritisnite H (ili n N na
uređaju) za ručno nastavljanje.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II reproducira zvuk s dvokanalnih
izvora preko pet punih kanala. Dekodiranje se
izvodi pomoću unaprijeđenog matrix surround
dekodera koji izvlači značajke zvuka s originalne
snimke bez promjene ili dodavanja novih zvukova.
Movie mod
Filmski način dekodiranja namijenjen je uporabi
prilikom gledanja stereo TV emisija te programa
kodiranih Dolby Surround sustavom. Rezultat je
poboljšana usmjerenost zvučnog ugođaja koje se
po kvaliteti približava diskretnom 5,1 kanalnom
zvuku.
Music mod
Datoteka
Zapis na podatkovnom CD disku koji sadrži
slikovne JPEG datoteke.
Glazbeni način se upotrebljava pri reprodukciji
glazbenih stereo snimaka. Omogućuje široko i
duboko zvučno polje.
Digital Cinema Sound (DCS)
Općeniti naziv za surround zvuk koji se postiže
tehnologijom obrade digitalnog signala koju je
razvio Sony- Za razliku od ranijih surround
efekata pretežno namijenjenih reprodukciji glazbe,
Digital Cinema Sound je razvijen posebno za
filmove.
Dolby Surround Pro Logic
Tehnologija obrade audio signala, jedna vrsta
Dolby Surround dekodiranja, iz dvokanalnog
proizvodi četverokanalni zvuk. U usporedbi s
prethodnim Dolby Surround sustavom, Dolby Pro
Logic Surround prirodnije reproducira širenje
zvuka sa lijeve na desnu stranu i omogućuje bolje
određivanje zvuka. Prednosti Dolby Pro Logic
Surround sustava mogu se u potpunosti iskoristiti
uz uporabu jednog para surround zvučnika i
srednjeg zvučnika. Surround kanal je mono.
DivX®
Digitalna video tehnologija korporacije
DivXNetworks. Video zapisi kodirani DivX
tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno
malom veličinom datoteke.
Dolby Digital
Ovaj audio format za kino dvorane je napredniji
od Dolby Surround Pro Logic. Kod ovog formata,
surround zvučnici reproduciraju stereo zvuk uz
povećan frekvencijski raspon, a dodan je i
poseban kanal za subwoofer za duboke basove.
Ovaj format se naziva i "5.1" zato jer se kanal
subwoofera broji kao kanal 0.1 (jer radi samo kad
su potrebni efekti dubokih basova). Kod ovog
formata, svih šest kanala je posebno snimljeno
kako bi se postiglo vrhunsko odvajanje kanala.
Budući da su podaci svih kanala digitalno
obrađeni, dolazi do manjeg izobličenja signala.
88
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila tvrtka Digital Theater Systems, Inc. Ova
tehnologija je usklađena s 5.1-kanalnim surround
zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal stereo i
postoji odvojeni subwoofer kanal. DTS osigurava
istih 5.1 diskretnih kanala visokokvalitetnog
digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a.
Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani
na približno 1/40 svoje originalne veličine.
DVD također koristi tehnologije promjenljive
brzine kodiranja koja mijenja podatke za upis
zavisno od stanja slike.
Zvučni podaci se snimaju kao Dolby Digital i kao
PCM te omogućuju uživanje u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
DVD-RW
DVD-RW je disk za snimanje i ponovno
presnimavanje a koji veličinom odgovara DVD
VIDEO disku. Postoje dvije vrste DVD-RW-a:
VR i Video mode. DVD-RW snimljen u Video
modu je jednakog formata DVD VIDEO, dok se
diskovi snimljeni u VR (Video Recording) modu
mogu programirati i uređivati.
DVD+RW
DVD+RW (plus RW) je disk namijenjen snimanju
i ponovnom presnimavanju. Za DVD+RW
diskove se koristi format koji se može usporediti s
DVD VIDEO formatom.
Indeks (CD)/Video indeks (VIDEO CD)
Broj koji dijeli zapis na odjeljke radi lakšeg
nalaženja željenog mjesta na VIDEO CD, CD ili
CD disku. Ovisno o disku, možda nisu snimljeni
indeksi.
Interlace format (Interlaced scanning)
Interlace format je metoda NTSC standarda za
prikaz TV slike u 30 sličica po sekundi. Svaka
sličica je dva put skenirana – izmjenice između
jednako numeriranih linija skeniranja i zatim
dodaje numerirane skenirane linije, 60 puta u
sekundi.
Jezik dijaloga
Na neke DVD diskove su snimljeni dijalozi i
titlovi na više jezika.
Kut kamere
Neki DVD diskovi sadrže scene koje su snimljene
istovremeno iz različitih kutova.
Menu Playback
Reprodukcija koja koristi izbornik snimljen na
VIDEO CD disk s PBC funkcijom. Ova funkcija
omogućava uživanje u jednostavnom
interaktivnom softveru.
Multi Session
Način snimanja koji omogućava dodavanje
podataka pomoću metode Track-At-Once. Običan
CD započinje s kontrolnim područjem koje se
naziva Lead-in i završava područjem nazvanim
Lead-out. Multi Session disk ima više sesija, pri
čemu se svaki dio između područja Lead-in i
Lead-out smatra jednom sesijom.
CD-Extra: Ovaj format snima zvuk (audio CD
podaci) na zapise u prvoj sesiji, a podatke na
zapise u drugoj sesiji.
Naslov
Najdulji odsječak slikovnog ili glazbenog
ostvarenja na DVD disku: film, itd. za slikovno
ostvarenje kod video softvera; ili album, itd. za
glazbena ostvarenja Svaki naslov ima broj koji
omogućava traženje željenog naslova.
Ograničenje reprodukcije (Parental
Control)
Funkcija DVD diska koja omogućava
ograničavanje reprodukcije diska ovisno o starosti
gledatelja, prema razinama ograničenja
definiranima ovisno o državi/regiji. Ograničenja
se razlikuju od diska do diska. Kad je funkcija
aktivirana, reprodukcija je potpuno zabranjena,
preskaču se scene s nasiljem i sl. ili se zamjenjuju
drugima.
Playback Control (PBC)
Funkcija kontrole reprodukcije pomoću signala
snimljenih na VIDEO CD (verzija 2.0). Uporabom
izbornika na zaslonu, snimljenih na VIDEO CD s
PBC funkcijom, možete uživati u reprodukciji
jednostavnih interaktivnih programa, programa s
funkcijom pretraživanja i sl.
Ovaj sustav je usklađen s verzijom 1.1 i verzijom
1.1 VIDEO CD standarda.
VIDEO CD bez PBC funkcija
(diskovi verzije 1.1)
Omogućuju uživanje u reprodukciji video zapisa
(pokretnih slika) kao i glazbe.
VIDEO CD s PBC funkcijama
(diskovi verzije 2.0)
Omogućava uporabu interaktivnog softvera
pomoću izbornika na zaslonu TV prijemnika
(PBC reprodukcija), uz funkcije video
reprodukcije diskova verzije 1.1. Također možete
reproducirati fotografije visoke rezolucije ako su
dodane na disk.
nastavlja se
89
Poglavlje
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na DVD
disku manji od naslova. Naslov se sastoji nekoliko
poglavlja. Svako poglavlje dobiva svoj broj koji
omogućava traženje željenog poglavlja.
Progressive format (sekvencijsko
skeniranje)
Za razliku od Interlace formata, progressive
format može reproducirati 50 –60 sličica u
sekundi reproducirajući sve linije skeniranja (525
linija za NTSC sustav, 625 linija za PAL sustav).
Cjelokupna kvaliteta slike se povećava, pa mirne
slike, tekst i horizontalne linije se pojavljuju oštrije.
Ovaj format je kompatibilan s 525 ili 625
progressive formatom.
Regionalni kôd
Ovaj sustav se upotrebljava za zaštitu autorskih
prava. Regionalni broj dodjeljuje se svakom DVD
uređaju ili DVD disku ovisno o regiji svijeta.
Regionalni kôd naveden je na uređaju i na kutiji
diska. Sustav može reproducirati samo diskove s
odgovarajućim regionalnim kodom. Također
može reproducirati diskove s oznakom "
". Čak
i ako na disku nije prikazan regionalni kôd,
ograničenje prema regiji i dalje je možda aktivno.
Scena
Kod VIDEO CD diskova s PBC funkcijom (str.
24), izbornici, filmovi i statične slike podijeljeni
su na odjeljke nazvane "scene". Svaka scena
dobiva svoj broj koji omogućava jednostavno
traženje željene scene.
Softver temeljen na filmu, softver temeljen
na videu
DVD diskove možemo podijeliti na temeljene na
filmu i temeljene na videu. DVD diskovi temeljeni
na filmu sadrže jednake slike (24 sličice u sekundi)
koje se prikazuju u kinu. DVD diskovi temeljeni
na videu, poput TV drama i sitcom programa,
prikazuju 30 sličica (ili 60 polja) u sekundi.
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadrži pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan od
međunarodnih formata digitalne kompresije.
Slikovni podaci se komprimiraju na otprilike 1/140
dio izvorne veličine. Zato jedan VIDEO CD
promjera 12 cm može sadržavati do 74 minute
pokretnih slika.
VIDEO CD također sadrži kompaktne audio
podatke.
90
Zvukovi izvan čujnog područja su komprimirani,
a zvukovi koje čujemo nisu. VIDEO CD može
sadržavati 6 puta veću količinu audio podataka od
običnog audio CD diska.
Postoje dvije verzije VIDEO CD diskova:
• Verzija 1.1: Omogućava reprodukciju samo
pokretnih slika i zvuka.
• Verzija 2.0: Omogućava reprodukciju
fotografija visoke rezolucije i uživanje u PBC
funkcijama.
Ovaj uređaj podržava obje verzije.
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na CD,
VIDEO CD, MP3 ili JPEG disku. Svaki zapis ima
svoj broj koji omogućava traženje zapisa po želji.
Disk
DVD
struktura
Naslov
Poglavlje
Disk
VIDEO
CD/CD/
struktura
Zapis
MP3
struktura
Album
Indeks
Disk
Zapis
Disk
JPEG/
DivX
struktura
Album
Datoteka
Popis tipaka i odgovarajućih stranica
Kako koristiti ovu stranicu
Broj na slici
Uz pomoć ove stranice možete pronaći tipke i drugih
dijelova sustava koji se spominju u tekstu.
r
TAPE A/B g (52, 53, 54)
R
R
Ime tipke/dijela
Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
CD SYNC b d (53)
DIRECTION M (52, 53, 54)
DISC 1 – 3 L (18, 21, 53, 77)
DISC SKIP/EX-CHANGE K
(12, 17, 18, 21, 53)
DISPLAY B (40, 63, 65, 77)
DVD g (12, 40, 53)
ECHO LEVEL S (57)
EQ BAND/MEMORY D (57)
GROOVE e (55)
ILLUMINATION h (63)
Kasetofon A Z (52, 54)
Kasetofon B O (52, 53, 54, 62)
Kontrola l L E (57)
MIC 1/2 priključak U (57)
MIC LEVEL T (57)
PHONES priključak X
Pokazivač F
Power illuminator Q (63)
PRESET EQ f (55, 57)
OPIS TIPAKA
?/1 (uključenje) A (10, 51, 61,
68, 77)
REC PAUSE/START b c (53, 54)
n N (reprodukcija) H (17, 39,
Senzor daljinskog upravljača C
52, 53)
SOUND FIELD G (55)
X (pauza) H (11, 18, 52)
TAPE A/B g (52, 53, 54)
x (stop) H (12, 18, 45, 52, 53, 77)
TUNER/BAND g (50, 51, 54)
Z OPEN/CLOSE J (17)
TUNING + P (50, 51)
Z PUSH (kasetofon B) (vađenje
TUNING – Y (50, 51)
TV/SAT D (54, 70)
kasete) N (52)
Uložnica diska I (17)
M (brzo pretraživanje naprijed)
VIDEO C (54, 70)
P (18, 52)
VIDEO INPUT AUDIO L/R priključci y (usporena reprodukcija prema
V (54, 69)
naprijed) P (18)
VIDEO INPUT VIDEO jack W (69)
m (brzo pretraživanje natrag) Y
VOLUME kontrola R (44, 58)
(18, 52)
^ (usporena reprodukcija prema
natrag) Y (18)
Z PUSH (kasetofon A) (vađenje
kasete) a (52)
nastavlja se
91
Daljinski upravljač
ABECEDNI REDOSLIJED
ALBUM +/– X (18, 68)
ANGLE E (49)
AUDIO D (35, 57, 70)
Brojčane tipke* N (24, 46)
CLEAR f (14, 20, 21, 23, 28, 33,
34)
DISC SKIP T (18, 21)
DISPLAY Q (63, 65)
ENTER L (14, 23, 20, 21, 23, 24,
27, 29, 32, 33, 34, 37, 45, 50,
59, 61, 62, 77)
FM MODE V (51)
FUNCTION +/– B (14, 17, 50, 51)
KARAOKE MODE O (57)
KARAOKE PON P (59)
MENU F (23, 26, 27, 29, 31, 50)
PICTURE NAVI C (28, 34)
PRESET + Z (51)
PRESET – d (51)
OPIS TIPAKA
REPEAT V (22)
SLEEP R (61)
SOUND FIELD U (55, 70)
SUBTITLE W (49)
THEATRE SYNC S (68)
TIMER MENU i (14, 61, 62)
TIME/TEXT h (64, 65)
TOP MENU M (23)
TUNING + I (50, 51)
TUNING – K (50, 51)
TV b (68)
TV CH + Z (68)
TV CH – d (68)
TV/VIDEO R (68)
TV VOL+/–* G (68)
VOLUME +/–* G (44, 61)
?/1 (uključenje) A (10, 61, 68, 77)
TV ?/1 A (68)
T REPLAY/ADVANCE U/
c STEP/STEP C H (18)
SLOW y I (18)
M (brzo pretraživanje unaprijed)
I (18, 52)
X (pauza) J (18, 52)
^ SLOW K (18)
m (pretraživanje unatrag) K
(18, 52)
M/m/</, L (14, 20, 37, 59,
61, 77)
1 DISPLAY Y (21, 45, 65, 67)
> (prijelaz naprijed) Z (18)
x (stop) a (52)
. (prijelaz natrag) d (18)
H (reprodukcija)* c (17, 39)
C RETURN e (24)
-/-- f
KEY CONTROL #/2 g (59)
* H, brojčana tipka 5 i VOLUME
+(TV VOL +) imaju ispupčenje
koje služi kao pomoć pri
rukovanju sustavom.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising