3-294-664-11(1)
Mini HI-FI sustav
Upute za uporabu
MHC-EC68USB
© 2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili električnog udara, ovaj
uređaj ne izlažite kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar,
ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom,
npr. vaze.
Spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu,
tako da se može odmah odspojiti iz
mrežnog napajanja u slučaju nezgode.
Ne izlažite bateriju prejakoj toplini,
primjerice izravnom sunčevom svjetlu,
vatri, i sl.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor,
poput police za knjige ili ugradbenog
ormarića.
Ovaj uređaj je laserski proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na poleđini uređaja.
2
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili
na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Odlaganje otpadnih baterija
(primjenjivo u Europskoj
Uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. Pravilnim zbrinjavanjem starih
baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga,
performansi ili zadržavanja cjelovitosti
podataka trebaju stalan izvor napajanja,
takvu bateriju trebaju mijenjati samo
kvalificirani serviseri. Kako biste osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, dotrajali
proizvod predajte na predviđeno mjesto
za reciklažu električne ili elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz
proizvoda. Bateriju predajte na predviđeno
mjesto za reciklažu otpadnih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterija, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany.
U vezi servisa i jamstva obratite se na
adrese navedene u posebnom popisu
servisa ili jamstvenom listu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen DVD materijal na jednoj strani i
digitalni audio materijal na drugoj.
Međutim, budući da audio strana DualDisc
diska nije usklađena s Compact Disc (CD)
standardom, možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju standardnih CD-ova. U novije vrijeme
u prodaji se također mogu naći glazbeni
diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja.
Neke od tih diskova nije moguće reproducirati u ovom uređaju.
Snimljena glazba ograničena je samo na
privatnu uporabu. Uporaba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dozvolu
nositelja autorskih prava.
"WALKMAN" i logotip "WALKMAN"
su registrirane trgovačke oznake tvrtke
Sony.
MICROVAULT je trgovačka oznaka
tvrtke Sony.
MPEG Layer 3 tehnologija kodiranja
zvuka i patenti prema licenciji
Fraunhofer IIS i Thomson.
3
Sadržaj
Opis dijelova i kontrola..................... 5
Ostali postupci
Priprema
Izrada programa............................... 23
Pohrana radiopostaja ..................... 24
Uporaba timera................................. 25
Povezivanje sustava .......................... 9
Podešavanje sata..............................11
Ostale informacije
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/MP3 diska .........12
Radijski prijem ...................................14
Snimanje s diska na USB uređaj.....15
Reprodukcija glazbe s USB
uređaja .................................................18
Uporaba dodatnih audio
komponenata ....................................20
Podešavanje zvuka ..........................21
Promjena prikaza..............................21
4
U slučaju problema ......................... 26
Poruke .................................................. 31
Mjere opreza...................................... 32
Tehnički podaci ................................ 33
Kompatibilni USB uređaji .............. 35
Opis dijelova i kontrola
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke koji se vrše daljinskim upravljačem, no iste
postupke moguće je izvršiti uporabom tipaka na uređaju koje imaju iste ili slične nazive.
Uređaj
Nastavlja se {
5
Daljinski upravljač
C
Uređaj: Tipka NX (reprodukcija/
pauza) (str. 10, 12, 18, 19, 29)
Daljinski upravljač: Tipka N
(reprodukcija) (str. 12, 18, 23, 29)
Pritisnite za odabir USB funkcije
Tipka X (pauza) (str. 12, 19)
Pritisnite za nastavak ili pauziranje
reprodukcije.
Tipka x (zaustavljanje) (str. 12, 14,
16, 17, 19, 30)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
D
Tipka FUNCTION (str. 20, 30)
Pritisnite za odabir funkcije.
Tipka CD (str. 12, 23, 30)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Tipka TUNER/BAND (str. 14)
Pritisnite za odabir TUNER funkcije.
Pritisnite za odabir FM ili AM prijema.
A
Tipka ?/1 (uključivanje/pripravno
stanje) (str. 10,11, 25, 30)
Pritisnite za uključenje sustava.
B
Senzor daljinskog upravljača
(str. 26)
Tipka USB (str. 17, 18)
Pritisnite za odabir USB funkcije.
E
Tipke ./> (odabir prema
natrag/naprijed) (str. 11, 12, 17,
19, 23, 25)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Uređaj: tipke TUNING +/– (str. 14)
Daljinski upravljač: tipke +/–
(ugađanje) (str. 14)
Pritisnite za ugađanje željene postaje.
Tipke m/M (pretraživanje prema naprijed/natrag) (str. 12, 19)
Pritisnite za traženje određenog mjesta u
zapisu ili datoteci.
6
F
N
Uređaj: tipka USB (str. 17, 19)
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Uređaj: tipka DISC SKIP/EXCHANGE (str. 12)
G
Pritisnite za odabir diska. Pritisnite za
promjenu diska tijekom reprodukcije.
Tipka DISPLAY (str. 11, 21, 23)
Pritisnite za promjenu informacija na
pokazivaču.
H
Uređaj: tipke DSGX, EQ (str. 21)
Daljinski upravljač: tipka EQ
(str. 21)
Daljinski upravljač: tipka DISC
SKIP (str. 12, 23)
Pritisnite za odabir diska.
O
Uređaj: tipka ERASE (str. 17)
I
Pritisnite za brisanje MP3 datoteka i mapa
na spojenom dodatno nabavljivom USB
uređaju (digitalni glazbeni uređaj ili
uređaj za pohranu).
Tipka Z (otvaranje/zatvaranje)
(str. 12)
Tipka ENTER (str. 11, 16, 17, 23, 24,
25)
Pritisnite za odabir zvučnog efekta.
Pritisnite za otvaranje/zatvaranje uložnice
diska.
J
Uređaj: tipke DISC 1 – 3 (str. 12)
Pritisnite za odabir diska. Pritisnite za
odabir CD funkcije kad je podešena neka
druga funkcija.
K
Pritisnite za unos postavki.
Daljinski upravljač: tipka CLEAR
(str. 23)
Pritisnite za brisanje programiranih zapisa
ili datoteka.
P
Tipka USB SYNC REC/REC 1 (str. 16)
Priključnica % (USB) (str. 15, 16,
17, 18, 28)
Pritisnite za snimanje s diska na spojeni
dodatno nabavljiv USB uređaj (digitalni
glazbeni uređaj ili USB uređaj za pohranu).
Za spajanje dodatno nabavljivog USB
uređaja (digitalni glazbeni uređaj ili USB
uređaj za pohranu).
Q
L
Priključnica AUDIO INPUT (str. 20)
Uređaj: kotačić MASTER VOLUME
(str. 12, 14, 18, 20, 25)
Okrećite za podešavanje glasnoće.
Za spajanje audio komponente
(prijenosni audio uređaj i sl.).
Daljinski upravljač: tipke VOLUME
+/– (str. 12, 14, 18, 20, 25)
M
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
Priključnica PHONES
Za spajanje slušalica.
R
Tipka CLOCK/TIMER SET (str 11, 25)
Pritisnite za podešavanje sata i timera.
Nastavlja se {
7
S
Tipka REPEAT/FM MODE (str. 12,
14, 19)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije
jednog zapisa ili datoteke na disku ili USB
uređaju.
Pritisnite za odabir načina FM prijema
(mono ili stereo).
Tipka TUNER MEMORY (str. 24)
Pritisnite za pohranu radiopostaje.
Tipka PLAY MODE/TUNING MODE
(str. 13, 14, 16, 19, 23, 24, 27)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije
CD ili MP3 diska ili dodatno nabavljivog
USB uređaja (digitalni glazbeni uređaj ili
USB uređaj za pohranu).
Pritisnite za odabir načina ugađanja.
T
Tipka % +/– (odabir mape)
(str. 12, 17, 19, 23)
Pritisnite za odabir mape.
U
Tipka SLEEP (str. 25)
Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.
V
Pokrov baterijskog pretinca
(str. 11)
8
Priprema
Povezivanje sustava
Prednji zvučnik (desni)
Zidna utičnica
Prednji zvučnik
(lijevi)
A AM okvirna antena
B FM žičana antena (Razvucite vodoravno.)
C Crven (jednobojan/3)
D Crn (jednobojan/#)
Nastavlja se {
9
A Antene
Kod prenošenja sustava
Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju dobar prijem i zatim podesite antenu.
Držite antene udaljenima od kabela zvučnika, mrežnih kabela i USB kabela kako
ne bi pokupile smetnje.
Koristite tipke na uređaju.
B Zvučnici
U SPEAKER priključnice uložite samo
oguljeni dio kabela.
C Napajanje
Ako vaš model ima preklopnik VOLTAGE
SELECTOR, stavite ga u položaj koji odgovara naponu lokalne električne mreže.
Spojite mrežni kabel na zidnu električnu
utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite
isporučeni adapter utikača (samo za
modele s adapterom).
10
1 Izvadite disk radi zaštite CD
mehanizma.
2 Pritisnite i držite tipku NX C na
uređaju, zatim pritisnite tipku ?/1 A
na uređaju, dok se na pokazivaču ne
pojavi "STANDBY".
3 Nakon što se prikaže "LOCK", odspojite
mrežni kabel.
Podlošci za zvučnike
Pričvrstite isporučene podloške za zvučnike
na donju stranu prednjih zvučnika kako
bi spriječili klizanje zvučnika.
Uporaba daljinskog upravljača
Pomaknite i skinite pokrov baterijskog
pretinca V, zatim umetnite dvije baterije
tipa R6 (veličina AA), prvo stranom E,
pazeći na ispravan polaritet.
Podešavanje sata
Za podešavanje sata sustava koristite tipke
daljinskog upravljača.
1
Pritisnite tipku ?/1 A za
uključenje sustava.
2
Pritisnite tipku CLOCK/TIMER
SET R.
Znamenke sata trepere na pokazivaču.
Ako se na pokazivaču pojavi "PLAY
SET", pritisnite tipke ./> E
više puta kako biste odabrali "CLOCK"
i zatim pritisnite ENTER O.
Napomene
Baterije bi pri normalnoj uporabi trebale
trajati oko šest mjeseci.
Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije ili različite vrste baterija.
Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog
curenja elektrolita i korozije.
Baterije se ne smiju izlagati prevelikoj temperaturi, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti,
vatri i sl.
3
4
5
Podesite vrijeme.
Pritisnite tipke ./> E
više puta za podešavanje sati i
zatim pritisnite ENTER O.
Na isti način podesite minute.
Napomena
Podešenja točnog vremena se brišu kad
odspojite mrežni kabel ili se prekine
napajanje.
Prikaz točnog vremena dok je
sustav isključen
Pritisnite tipku DISPLAY G više puta dok
se na pokazivaču ne pojavi sat. Točno
vrijeme je vidljivo oko 8 sekundi.
11
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/MP3
diska
1 Odaberite funkciju CD.
Pritisnite tipku CD D.
2
Stavite disk u uložnicu.
Pritisnite tipku Z I na uređaju i
stavite disk u uložnicu tako da strana s
naljepnicom bude okrenuta prema
gore. Za umetanje dodatnih diskova,
prstom pomaknite uložnicu diska, na
način koji je prikazan slikom.
Za zatvaranje uložnice, pritisnite tipku
Z I na uređaju.
Ne zatvarajte nasilno uložnicu rukom
jer tako možete oštetiti uređaj.
3
Odaberite disk.
Ako su diskovi trenutno zaustavljeni,
pritisnite tipku DISC SKIP N. Za
izmjenu diskova kad je uređaj podešen na druge funkcije, pritisnite tipke
DISC 1 – 3 J na uređaju.
4
Započnite reprodukciju.
Pritisnite N (ili NX na uređaju) C.
Za izmjenu diskova tijekom reprodukcije, pritisnite DISC SKIP N.
5
Podesite glasnoću.
Pritisnite tipke VOLUME +/– Q.
12
Ostali postupci
Za
Pritisnite
Pauzu
X (ili NX na uređaju)
reprodukcije C. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
tipku ponovno.
Zaustavljanje x C.
reprodukcije
Odabir mape % +/– T.
na MP3 disku
Odabir zapisa ./> E.
ili datoteke
Pronalaženje Zadržite m/M E
dijela zapisa tijekom reprodukcije i
ili datoteke
otpustite tipku na
željenom dijelu.
Odabir
REPEAT S više puta dok
ponavljanja se ne pojavi "REP" ili
reprodukcije "REP1".
Odabir diska DISC SKIP N (ili DISC
1 – 3 na uređaju J) dok
je uređaj zaustavljen.
Odabir CD
DISC 1 – 3 J na uređaju
funkcije iz
(Automatic Source
neke druge
Selection).
funkcije
Izmjena dis- DISC SKIP/EX-CHANGE
kova tijekom N na uređaju.
reprodukcije
* Kad koristite CD-DA disk, pomoću istog
postupka možete odabrati zapis.
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE S više puta dok
je uređaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("ALL DISCS" za
sve diskove ili "1 DISC" za disk ili "%*"
za sve MP3 datoteke u mapi na disku),
reprodukciju u slučajnom slijedu ("ALL
DISC SHUF" ili "1 DISC SHUF" ili "%
SHUF*"), ili programiranu reprodukciju
("PGM").
* Pri reprodukciji CD-DA diska, % (SHUF)
reprodukcija izvodi iste postupke kao 1 DISC
(SHUF) reprodukcija.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
Svi zapisi ili datoteke na disku reproduciraju
se ponavljano do pet puta.
Ne možete istovremeno odabrati funkcije
"REP" i "ALL DISC SHUF".
"REP1" pokazuje da se reproducira jedan
zapis ili datoteka dok ne zaustavite
reprodukciju.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Na disku koji sadrži MP3 datoteke ne pohranjujte druge vrste datoteka ili nepotrebne
mape.
Sustav preskače mape koje nemaju MP3
datoteke.
MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom
kojim su snimljene na disk.
Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke
koje imaju ".MP3" ekstenziju.
Ako disk sadrži datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3" a nisu MP3 datoteke, uređaj može
reproducirati snažan šum ili neće raditi
pravilno.
Maksimalan broj:
— mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
— MP3 datoteka je 255.
— MP3 datoteka i mapa koje može sadržati
pojedini disk iznosi 300.
— razina mapa ("stablo" datoteka) je 8.
Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje.
Nekompatibilni MP3 diskovi mogu stvarati
šum ili će zvuk biti isprekidan ili se neće čuti
uopće.
Napomene o reprodukciji multisession
diskova
Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom,
prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) audio
disk, a druge sesije se neće reproducirati.
Disk u mixed CD formatu će biti prepoznat
kao CD-DA (audio) disk.
13
Radijski prijem
1 Odaberite "FM" ili "AM."
Pritisnite tipku TUNER/BAND D
više puta.
2
Odaberite način ugađanja.
Pritisnite tipku TUNING MODE S
više puta dok se ne pojavi "AUTO".
3
Ugodite željenu postaju.
Pritisnite tipke +/– (ili TUNE +/– na
uređaju) E. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad sustav ugodi neku
postaju, zatim se pojavljuje "TUNED"
i "ST" (za stereo programe).
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite tipke VOLUME +/– Q.
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Pritisnite tipku x C.
Ugađanje postaje sa slabim
signalom
Ako se ne pojavljuje "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavlja, pritisnite TUNING
MODE S više puta dok se na pokazivaču
ne pojavi "MANUAL", zatim pritisnite
+/– (ili TUNING +/– na uređaju) E više
puta kako biste ugodili željenu postaju.
14
Smanjenje smetnji kod prijema FM
stereo postaje slabog signala
Pritisnite FM MODE S više puta dok se
ne pojavi "MONO" kako biste isključili
stereo prijem.
Snimanje s diska na USB
uređaj
Dodatno nabavljivi USB uređaj (digitalni
glazbeni uređaj ili USB uređaj za pohranu)
možete spojiti na % (USB) priključnicu
K sustava te snimati glazbu s diska na
USB uređaj.
Snimati možete samo s CD-DA ili MP3
diska.
Ovaj sustav snima datoteke u MP3 audio
formatu.
Veličina snimke iznosi približno 1 MB za
minutu snimanog vremena s CD diska.
Veličina može biti veća kada se snima s
MP3 diska.
Pogledajte odjeljak "Kompatibilni USB
uređaji" (str. 35) za popis USB uređaja
koji se mogu spojiti s ovim sustavom.
Sinkronizirano snimanje
Možete jednostavno snimiti cijeli disk na
USB uređaj.
1
USB uređaj spojite na % (USB)
priključnicu K kao što je
prikazano slikom.
USB uređaj (digitalni audio
uređaj ili USB uređaj za
pohranu)
Kada je potrebno spajanje USB
kabelom, spojite USB kabel isporučen
s USB uređajem.
Za postupak spajanja USB kabelom
proučite upute za uporabu isporučene
s USB uređajem.
2
Odaberite CD funkciju, a zatim
umetnite disk kojeg želite
snimiti.
Nastavlja se {
15
3
4
Više puta pritisnite PLAY MODE
S za odabir željenog načina
reprodukcije, kada je CD uređaj
zaustavljen.
Snimanje jednog zapisa ili MP3
datoteke tijekom reprodukcije
(REC1)
Način reprodukcije se automatski
mijenja u normalan način reprodukcije, ukoliko počnete snimati u načinu
reprodukcije slučajnim slijedom,
ponavljane reprodukcije ili u načinu
programirane reprodukcije (ukoliko
zapisi ili MP3 datoteke nisu
programirani).
Za detalje o načinima reprodukcije
pogledajte odjeljak "Promjena načina
reprodukcije" (str 19).
Na USB uređaj možete jednostavno snimiti
zapis ili MP3 datoteku koja se trenutno
reproducira.
Pritisnite USB SYNC REC/REC1
P na uređaju.
Treperi "REC", a pokazivačem prolazi
poruka "CD SYNC," "FREExxxx"
(preostala zapremnina USB uređaja) i
"PUSH ENTER".
USB uređaj je spreman za snimanje a
CD uređaj je pauziran i spreman za
reprodukciju.
5
1
USB uređaj spojite na % (USB)
priključnicu K.
2
Odaberite CD funkciju, a zatim
umetnite disk kojeg želite
snimiti.
3
Odaberite zapis ili MP3 datoteku
koju želite snimiti i započnite
reprodukciju.
4
Pritisnite USB SYNC REC/REC1
P na uređaju za vrijeme reprodukcije odabranog zapisa ili
MP3 datoteke.
Treperi "REC", a pokazivačem prolazi
poruka "REC 1," "FREExxxx" (preostala
zapremnina USB uređaja) i "PUSH
ENTER".
USB uređaj je spreman za snimanje a
CD uređaj je pauziran i spreman za
reprodukciju.
Pritisnite ENTER O.
Snimanje započinje. Kada je snimanje
dovršeno, CD i USB uređaj zaustavljaju
se automatski.
5
Pritisnite ENTER O.
Snimanje započinje. Kada je snimanje
dovršeno, CD uređaj nastavlja s
reprodukcijom.
Prekid snimanja
Pritisnite tipku x C.
16
Uklanjanje USB uređaja
1 Provjerite da se nikakvi podaci ne prenose putem USB uređaja, primjerice
snimanje, brisanje podataka i sl.
2 Držite pritisnutim x C na uređaju,
dok se na pokazivaču ne pojavi "No
DEVICE".
3 Uklonite USB uređaj.
Savjet
Uređaj možete sigurno ukloniti i kad je
sustav isključen.
Brisanje MP3 datoteka ili mapa s
USB uređaja
Možete obrisati MP3 datoteke ili mape s
USB uređaja.
Pravila izrade datoteka i mapa
Kada po prvi puta snimate na USB uređaj,
mapa "MUSIC" automatski se stvara ispod
mape "ROOT". Mape i datoteke se snimaju
unutar ove "MUSIC" mape, prema metodi
snimanja.
Sinkronizirano snimanje 1)
Izvorni
medij
Ime mape
MP3 disk
Isto kao i kod izvornog medija 2)
CD-DA disk "FLDR001" 3)
Izvorni
medij
Ime datoteke
"REC1" 5)
CD-DA disk
1)
2 Odaberite USB funkciju.
2)
%+/– T za odabir MP3 datoteke ili
mape za brisanje.
Ime mape
MP3 disk
priključnicu K.
3 Više puta pritisnite ./> E ili
"TRACK001" 4)
REC1 snimanje
1 USB uređaj spojite na % (USB)
Pritisnite USB D.
Ime datoteke
3)
4)
5)
Isto kao i kod
izvornog
medija 2)
"TRACK001" 4)
Tijekom programirane reprodukcije, ime
mape je "FLDRxxx" a ime datoteke ovisi o
izvornom mediju (CD-DA disk ili MP3 disk).
Dodijeljeno je do 32 znaka imena.
Brojevi mapa dodjeljuju se serijski redom.
Brojevi datoteka dodjeljuju se serijski redom.
Nova datoteka snimljena je u mapu "REC1"
svaki put kad se vrši REC1 snimanje.
4 Pritisnite ERASE O na uređaju.
Na pokazivaču se izmjenično pojavljuje
"TRACK ERASE" ili "FOLDER ERASE"
i "PUSH ENTER".
Za poništavanje postupka brisanja,
pritisnite x C.
5 Pritisnite ENTER O.
Odabrana MP3 datoteka ili mapa je
obrisana.
Nastavlja se {
17
Napomene
Ne povezujte ovaj sustav s USB uređajem
putem USB huba.
Kada snimate s CD diska, zapisi su snimljeni
kao 128 kbps MP3 datoteke. Kada snimate s
MP3 diska, MP3 datoteke se snimaju istom
brzinom prijenosa kao i originalne MP3
datoteke.
Tijekom snimanja s MP3 diska, zvuk se ne
čuje, a na pokazivaču se pojavljuje "HIGH
SPEED".
Informacije o CD tekstu se ne snimaju u
stvorene MP3 zapise.
Ukoliko zapis snimite djelomično, MP3
datoteka je stvorena samo do onog mjesta na
kojem je bilo prekinuto snimanje.
Snimanje se zaustavlja automatski ukoliko:
— tijekom snimanja ponestane mjesta za
snimanje na USB uređaju.
— broj audio datoteka na USB uređaju
dosegne limit, te ga sustav ne može
prepoznati
Na jedan USB uređaj može se pohraniti do
999 MP3 datoteka ili 997 mapa. Maksimalan
broj MP3 datoteka i mapa može varirati
ovisno o strukturi MP3 datoteka i mapa.
Ne možete brisati MP3 datoteke i mape kad
je podešena reprodukcija slučajnim slijedom
ili programirana reprodukcija.
Ukoliko mapa za brisanje sadrži datoteke ili
podmape koje nisu MP3, one se neće obrisati.
Ukoliko mapa ili datoteka koju želite snimiti
već postoji na USB uređaju, redni broj se
dodaje nakon imena bez brisanja originalne
mape ili datoteke.
Kad snimate nakon što ste izveli postupak
brisanja, nove mape i datoteke snimaju se na
brisanjem ispražnjene lokacije, pa se datoteke
možda neće reproducirati redoslijedom kojim
su snimljene.
Podešenja programirane reprodukcije brišu
se kad se provodi postupak brisanja.
Reprodukcija glazbe s
USB uređaja
Možete slušati glazbu pohranjenu na USB
uređaj.
Ovaj sustav može reproducirati samo
MP3* audio format.
Pogledajte poglavlje "Kompatibilni USB
uređaji" (str 35), gdje su popisani USB
uređaji koji se mogu spajati na ovaj sustav.
* Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke
zaštićene autorskim pravom (Digital Rights
Management).
1
Odaberite USB funkciju.
Pritisnite USB D.
2
Spojite dodatno nabavljiv USB
uređaj na % (USB) priključnicu
K na uređaju.
Kada je USB uređaj spojen, indikatori
na pokazivaču izmjenjuju se na sljedeći
način:
"READING" t "STORAGE*"
* Kada spajate USB uređaj, na pokazivaču
se zatim pojavljuju oznake medija ukoliko
su snimljene.
Napomena
Ovisno o vrsti spojenog USB uređaja, može
proći oko 10 sekundi do pojave poruke
"READING".
3
Započnite reprodukciju.
Pritisnite N (ili NX na uređaju) C.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– Q.
18
Napomena
Uređaj možda neće registrirati neke datoteke, čak i ako je format podržan. U tom
slučaju, pogledajte str. 27, 28 za podrobnosti.
Uklanjanje USB uređaja
1 Pritisnite x C za zaustavljanje
reprodukcije.
2 Provjerite da se nikakvi podaci ne prenose putem USB uređaja, primjerice
snimanje, brisanje podataka i sl.
3 Pritisnite i držite x C na uređaju dok
se na pokazivaču ne pojavi "NoDEVICE".
4 Uklonite USB uređaj.
Savjet
Uređaj možete sigurno ukloniti i kad je
sustav isključen.
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Pritisnite
X (ili NX na uređaju)
C. Za nastavak reprodukcije pritisnite tipku
ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
x C. Za prekid nastavljene reprodukcije, tipku
pritisnite dvaput i uvjerite se da je s pokazivača
nestalo "RESUME".
Odabir mape
% +/– T.
Odabir
datoteke
Pronalaženje
dijela zapisa ili
datoteke
./> E.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Zadržite m/M E
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
REPEAT S više puta
dok se ne pojavi "REP" ili
"REP1".
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE S više puta dok je
USB uređaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("%" za sve datoteke u mapi na digitalnom glazbenom
uređaju), reprodukciju slučajnim slijedom
("SHUF" ili "% SHUF"), ili programiranu
reprodukciju ("PGM").
Napomene o USB uređaju
Ne možete promijeniti način reprodukcije
tijekom reprodukcije
Za početak reprodukcije proći će neko vrijeme
ukoliko je:
— struktura mape složena.
— memorijski kapacitet velik.
Kad se USB uređaj spoji, sustav čita sve datoteke na USB uređaju. Ukoliko na USB uređaju
postoji mnogo mapa i datoteka, možda će
proći mnogo vremena prije nego sustav očita
USB uređaj.
Ne povezujte ovaj sustav s USB uređajem
putem USB huba.
Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon
izvođenja postupka može proći neko vrijeme
prije primjene na sustavu.
Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima raspolaže spojeni USB uređaj.
Datoteke koje je snimio ovaj sustav, reproduciraju se redom stvaranja mapa. Datoteke koje
je snimio drugi uređaj, primjerice računalo,
možda se neće reproducirati redom kojim su
snimljene.
Redoslijed reprodukcije za sustav može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
spojenom USB uređaju.
Uvijek isključite sustav prije uklanjanja USB
uređaja. Ukoliko uklonite uređaj dok je sustav
uključen može doći do oštećenja podataka na
USB uređaju.
Na disku koji sadrži MP3 datoteke ne pohranjujte druge vrste datoteka ili nepotrebne
mape.
Nastavlja se {
19
Mape koje ne sadrže MP3 datoteke se
preskaču.
Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke
koje imaju ".MP3" ekstenziju.
Ako USB uređaj sadrži datoteke koje imaju
ekstenziju ".MP3" a nisu MP3 datoteke, uređaj
može reproducirati snažan šum ili neće raditi
pravilno.
Na jedan USB uređaj može se pohraniti do
999 MP3 datoteka ili 997 mapa. Maksimalan
broj MP3 datoteka i mapa može varirati
ovisno o strukturi MP3 datoteka i mapa.
Kompatibilnost sa svim programima za
kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i
medijima za snimanje ne možemo jamčiti.
Nekompatibilan USB uređaj može proizvoditi
šum, isprekidan zvuk ili uopće ne proizvoditi
nikakav zvuk.
Uporaba dodatnih
audio komponenata
1 Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključnicu
L na uređaju, uporabom
analognog audio kabela (nije
isporučen).
2
Smanjite glasnoću.
Pritisnite VOLUME – Q.
3
Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite FUNCTION D više puta
dok se na pokazivaču ne pojavi
"AUDIO IN".
4
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
5
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– Q.
Spajanje dodatno nabavljivih
slušalica
Slušalice spojite na priključnicu PHONES
M na uređaju.
20
Podešavanje zvuka
Promjena prikaza
Dodavanje zvučnog efekta
Za
Promjenu
informacije na
pokazivaču*
Promjenu
načina prikaza
(Pogledajte
ispod.)
Za
Pritisnite
Postizanje dina- DSGX H na uređaju.
mičnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Odabir zvučnog EQ H.
efekta
Pritisnite
DISPLAY G više puta
dok je sustav uključen.
DISPLAY G više puta
dok je sustav isključen.
* Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/
MP3 disku ili o USB uređaju, poput:
— broj zapisa ili datoteke tijekom normalne
reprodukcije.
— ime zapisa ili datoteke ("$") tijekom
normalne reprodukcije.
— ime izvođača ("^") tijekom normalne
reprodukcije.
— ime albuma ili mape ("%") tijekom
normalne reprodukcije.
— ukupno vrijeme reprodukcije dok je
uređaj zaustavljen.
Sustav nudi sljedeće načine prikaza.
Način prikaza
Kad je sustav
isključen
Mod za štednju Pokazivač je isključen
zbog štednje napajanja.
energije 1)
Timer i sat nastavljaju s
djelovanjem.
Sat 2)
Sat se prikazuje.
1)
2)
Sat ne možete podešavati u modu za štednju
energije.
Prikaz sata automatski se prebacuje u mod za
štednju energije nakon 8 sekundi.
Nastavlja se {
21
Napomene o prikazu informacija
Znakovi koje sustav ne može prikazati
zamijenjeni su sa "_".
Sustav ne prikazuje sljedeće informacije:
— ukupno i preostalo vrijeme reprodukcije
za MP3 disk i USB uređaj.
Sustav ne prikazuje sljedeće informacije točno:
— proteklo vrijeme reprodukcije za datoteke
kodirane pomoću VBR (varijabilne brzine
prijenosa).
— nazive mapa i datoteka koje nisu izrađene
prema standardu ISO9660 Level 1, Level 2
ili Joliet u ekspanzijskom formatu.
Sustav prikazuje sljedeće informacije:
— ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA
disk kad je način reprodukcije podešen na
"1 DISC".
— preostalo vrijeme reprodukcije za zapis.
— ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad
se koriste ID3 podaci verzije 1 i verzije 2
(prikaz ID3 tag informacija verzije 2 ima
prioritet kad se koriste tagovi ID3 verzije
1 i 2 za istu datoteku).
— do 15 znakova ID3 tag informacija
koristeći velika slova (A do Z), brojeve (0
do 9) i simbole (" $ % ´ ( ) * , - . / < = > @
[ \ ] _ ` { | } ! ? ^)
22
Ostali postupci
5
CD
"– –.– –" se pojavi kad ukupno vrijeme
programa prelazi 100 minuta za CD ili
kad odaberete MP3 datoteku.
Izrada programa
(Programirana reprodukcija)
Za stvaranje vlastitog programa koristite
tipke na daljinskom upravljaču.
1
USB
Pritisnite USB D za odabir funkcije
USB.
2
USB
Nije moguć prikaz ukupnog vremena
programa pa se pojavi "– –.– –".
Odaberite željenu funkciju.
CD
Pritisnite CD D za odabir funkcije
CD.
Pritisnite PLAY MODE S više
puta dok se ne pojavi "PGM"
kad je sustav zaustavljen.
3
Pritisnite DISC SKIP N više puta
za odabir diska.
4
Pritisnite ./> E više puta
dok se ne pojavi broj željenog
zapisa ili datoteke.
Kad programirate MP3 datoteke, pritisnite % +/– T više puta za odabir
željene mape, a zatim odaberite željenu
datoteku.
Redni broj odabranog zapisa ili datoteke
Ukupno vrijeme reprodukcije odabranog zapisa
Pritisnite ENTER O za dodavanje
zapisa ili datoteke u program.
6
Ponovite korake 3 do 5 za programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, do ukupno 25 zapisa
ili datoteka.
7
Za reprodukciju programiranih
zapisa ili datoteka, pritisnite N
C.
Program ostaje raspoloživ sve dok ne
uklonite disk ili USB uređaj. Za
ponovnu reprodukciju istog
programa, pritisnite N C.
Poništenje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE S više puta dok
ne nestane "PGM" kad je sustav zaustavljen.
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke
programa
Pritisnite CLEAR O dok je sustav
zaustavljen.
Prikaz informacija o programu,
poput ukupnog broja zapisa
programa
Pritisnite DISPLAY G više puta.
23
Pohrana radiopostaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje
i trenutno ih ugoditi odabirom odgovarajućeg programskog broja.
Za pohranu postaja koristite tipke na
daljinskom upravljaču.
1
Ugodite željenu postaju (pogledajte odjeljak "Radijski prijem"
(str. 14)).
2
Pritisnite TUNER MEMORY S.
Programski broj
3
Pritisnite +/– E više puta za
odabir željenog programskog
broja.
Ako je odabranom programskom
broju već dodijeljena druga postaja, tu
postaju će zamijeniti nova.
4
24
Pritisnite ENTER O.
5
Ponovite korake 1 – 4 za pohranu
drugih postaja.
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
postaja. Te postaje ostaju pohranjene
oko pola dana čak i ako odspojite
mrežni kabel ili se prekine napajanje.
6
Za poziv pohranjene radiopostaje, pritisnite TUNING MODE
S više puta dok se ne pojavi
"PRESET", i zatim pritisnite +/–
E više puta za odabir željenog
programskog broja.
Uporaba timera
4
Podesite vrijeme početka
reprodukcije.
Pritisnite ./> E više puta za
podešavanje sati, a zatim pritisnite
ENTER O. Znamenke minuta trepere.
Podesite minute na isti način.
Sustav raspolaže dvjema funkcijama
timera. Koristite li oba timera, Sleep
Timer ima prednost.
Sleep Timer:
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija
radi čak i kad nije podešen sat sustava.
5
Primjenom postupka iz koraka 4
podesite vrijeme zaustavljanja
reprodukcije.
Pritisnite SLEEP U više puta.
6
Odaberite izvor zvuka.
Ako ste odabrali "AUTO", sustav se automatski isključuje nakon zaustavljanja diska
koji se trenutno reproducira ili USB
uređaja, ili za 100 minuta.
Ne koristite "AUTO" za vrijeme sinkroniziranog snimanja na USB uređaj, niti tijekom
postupka brisanja.
Play Timer:
Možete se probuditi uz zvukove CD diska,
radijskog prijema ili dodatno nabavljivog
USB uređaja u podešeno vrijeme.
1
Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, i zatim pritisnite VOLUME +/– Q za podešavanje
glasnoće.
Za početak od određenog zapisa ili datoteke, izradite vlastiti program (str. 23).
2
3
Pritisnite CLOCK/TIMER SET R.
Pritisnite ./> E više puta
za odabir "PLAY SET", zatim
pritisnite ENTER O.
Pojavljuje se "ON TIME" a znamenke
sata trepere.
7
Pritisnite ./> E više puta dok
se ne pojavi željeni izvor zvuka, zatim
pritisnite ENTER O. Pokazivač pokazuje podešenja timera.
Pritisnite ?/1 A za isključenje
sustava.
Sustav će se uključiti u podešeno
vrijeme.
Aktiviranje ili provjera timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SET R, pritisnite
./> E više puta dok se ne pojavi
"PLAY SEL", zatim pritisnite ENTER O.
Poništenje timera
Ponovite isti postupak dok se ne pojavi
"OFF", i zatim pritisnite ENTER O.
Promjena podešenja
Ponovno započnite od koraka 1.
Savjet
Podešenje Play Timera ostaje sve dok ga ne
poništite ručno.
25
Ostale informacije
U slučaju problema
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli
zvučnika čvrsto spojeni.
2 Pronađite problem u sljedećem popisu
i izvedite pripadajući korektivni
postupak.
Ako to ne riješi problem, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Ako se na pokazivaču pojavi
"PROTECT"
Odmah odspojite mrežni kabel i
provjerite sljedeće:
Ako vaš sustav ima izbornik napona,
da li je odabran odgovarajući napon?
Jesu li + i – kabeli zvučnika prouzročili kratki spoj?
Koristite li samo isporučene zvučnike?
Blokira li išta ventilacijske otvore na
gornjoj ili stražnjoj strani sustava?
Kad ste provjerili sve navedeno i uvjerili
se da je sve u redu, ponovno spojite
mrežni kabel i uključite sustav. Ako to
ne riješi problem, obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
26
Općenito
Sustav se ne uključuje.
Je li umetnut kabel napajanja?
Je li izbornik napona podešen u skladu s
lokalnim mrežnim napajanjem?
Zvuk izlazi iz jednog kanala, ili nije
podešen balans lijevog i desnog
zvučnika.
Postavite zvučnike što više simetrično.
Spojite samo isporučene zvučnike.
Zvuku nedostaje baseva.
Provjerite je li Crni (ili Crveni) kabel
pravilno spojen na priključnicu zvučnika
– (ili +).
Čuje se jako brujanje ili šum.
Odmaknite sustav od izvora smetnji.
Spojite uređaj na drugu utičnicu.
Ugradite filtar za uklanjanje šuma
(dodatno nabavljiv) na mrežni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
Uklonite prepreku između daljinskog
upravljača i pripadajućeg senzora B na
uređaju te smjestite uređaj dalje od
fluorescentnog svjetla.
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na sustavu.
Približite daljinski upravljač sustavu.
CD/MP3 uređaj
Zvuk preskače ili se disk ne može
reproducirati.
Obrišite disk i stavite ga ponovno.
Premjestite sustav na mjesto bez vibracija
(npr. na stabilan stalak).
Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite
na odvojene stalke. Kod glasnog slušanja,
vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
Više puta pritisnite PLAY MODE S dok
oznake "PGM" i "SHUF"" ne nestanu s
pokazivača, za povratak u normalnu
reprodukciju.
Sustavu treba više vremena no obično
za početak reprodukcije.
Navedenim diskovima treba više vremena
za početak reprodukcije.
— diskovima snimljenim sa složenom
strukturom datoteka i mapa.
— diskovima snimljenim u multisession
modu.
— nefinaliziranim diskovima (diskovi
na koje je moguće dodavati podatke).
— diskovima koji sadrže velik broj mapa.
USB uređaj
Ne može se snimati na USB uređaj.
Možda je došlo do sljedećih problema.
— USB uređaj je pun.
— Broj MP3 datoteka i mapa na USB
uređaju je dosegnuo gornji limit.
— USB uređaj je zaštićen od snimanja.
Snimanje je prekinuto prije kraja.
Koristite USB uređaj kojeg ovaj sustav ne
podržava. Pogledajte odjeljak "Kompatibilni USB uređaji" (str. 35) za popis
uređaja koje sustav podržava.
USB uređaj nije ispravno formatiran. Za
pravilno formatiranje uređaja pogledajte
upute za uporabu USB uređaja.
Isključite sustav i uklonite USB uređaj.
Ukoliko USB uređaj ima tipku za napajanje, isključite uređaj te ga ponovno
uključite nakon što ste ga odspojili sa
sustava. Zatim pokušajte ponovno
snimati.
Tijekom ponavljanog snimanja i brisanja
podataka, struktura datoteka unutar USB
uređaja postaje fragmentirana. Za rješavanje ovog problema pogledajte upute
za uporabu USB uređaja.
Prilikom snimanja na USB uređaj dolazi
do greške.
Koristite USB uređaj kojeg ovaj sustav ne
podržava. Pogledajte odjeljak "Kompatibilni USB uređaji" (str 35) za popis
uređaja koje sustav podržava.
USB uređaj je bio odspojen ili je napajanje bilo isključeno tijekom snimanja.
Obrišite djelomično snimljenu datoteku,
te snimajte ponovno. Ukoliko to ne riješi
problem, možda je kvar u USB uređaju.
Za rješavanje ovog problema pogledajte
upute za uporabu USB uređaja.
Isključite sustav i uklonite USB uređaj.
Ukoliko USB uređaj ima tipku za napajanje, isključite uređaj te ga ponovno
uključite nakon što ste ga odspojili sa
sustava. Zatim pokušajte ponovno
snimati.
Nastavlja se {
27
Datoteke se ne reproduciraju redom
kojim su snimljene.
Kad snimate nakon što ste izveli postupak
brisanja, nove mape i datoteke snimaju
se na brisanjem ispražnjene lokacije, pa
se datoteke možda neće reproducirati
redoslijedom kojim su snimljene.
Datoteke i mape se ne mogu obrisati s
USB uređaja.
Provjerite je li USB uređaj zaštićen od
snimanja.
USB uređaj je bio odspojen ili je napajanje bilo isključeno tijekom postupka
brisanja. Obrišite djelomično obrisanu
datoteku. .Ukoliko to ne riješi problem,
možda je kvar u USB uređaju. Za rješavanje ovog problema pogledajte upute
za uporabu USB uređaja.
Koristite li odgovarajući USB uređaj?
Ako ste spojili USB uređaj koji sustav ne
podržava, mogu se pojaviti sljedeći problemi. Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni
USB uređaji" (str. 35) popis uređaja koje
je moguće spojiti na ovaj sustav.
— Sustav ne prepoznaje USB uređaj.
— Sustav ne prikazuje nazive datoteka
ili mapa.
— Nije moguća reprodukcija.
— Zvuk preskače.
— Čuje se šum.
— Čuje se iskrivljeni zvuk.
— Snimanje je prekinuto prije kraja.
28
Pojavljuje se "Over Current".
Sustav je detektirao problem razine
električne energije u priključnici %
(USB) K. Isključite sustav i uklonite
USB uređaj iz priključnice % (USB) K.
Provjerite funkcioniranje USB uređaja.
Ako se ova poruka pojavljuje i dalje,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Nema zvuka.
USB uređaj nije pravilno priključen.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj i provjerite da li indikator
"USB MEMORY" svijetli na pokazivaču.
Čuje se šum, zvuk preskače ili je
izobličen.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj i uključite sustav.
Sama glazba sadrži šum ili izobličeni zvuk.
Šum je mogao nastati kod postupka snimanja. Obrišite datoteku te je ponovno
snimite.
USB uređaj nije moguće spojiti na
priključnicu % (USB) K.
USB uređaj je spojen naopako. Okrenite
USB uređaj te ga spojite pravilno.
Duže vrijeme je prikazano "READING"
ili treba pričekati duže vrijeme za
početak reprodukcije.
Postupak očitavanja uređaja može trajati
duže vrijeme u sljedećim slučajevima.
— Na USB uređaju se nalazi previše
mapa ili datoteka.
— Struktura datoteka je iznimno složena.
— Uređaj ima velik memorijski kapacitet.
— Unutarnja memorija je fragmentirana.
Stoga preporučamo da slijedite ove
smjernice.
— Ukupan broj mapa na USB uređaju:
100 ili manje
— Ukupan broj datoteka u mapi: 100 ili
manje
Pogrešan prikaz
Ponovno spremite glazbene podatke na
USB uređaj jer su trenutno pohranjeni
podaci možda oštećeni.
Ovaj sustav može prikazati samo brojeve
i abecedu. Ostali znakovi se ne prikazuju
ispravno.
Sustav ne prepoznaje USB uređaj.
Isključite sustav, odspojite i ponovno
spojite USB uređaj, a zatim ponovno
uključite sustav.
Spojite podržani USB uređaj (str. 35).
USB uređaj ne radi ispravno. Za rješavanje ovog problema pogledajte upute
za uporabu USB uređaja.
Reprodukcija ne počinje.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj, a zatim ponovno uključite
sustav.
Spojite podržani USB uređaj (str. 35).
Pritisnite N (ili NX na uređaju) C
za početak reprodukcije.
Reprodukcija ne započinje od prvog
zapisa.
Odaberite normalan način reprodukcije.
Nije moguće reproducirati MP3
datoteke.
MP3 datoteka nema ekstenziju: ".mp3".
Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu
(pogledajte str. 18).
Ovaj sustav ne podržava USB medij za
pohranu formatiran s datotečnim sustavima drukčijim od FAT16 ili FAT32
(veličina klastera 512 bajta - 32 kbajta).*
Koristite li particionirani USB medij za
pohranu, mogu se reproducirati samo
MP3 datoteke s prve particije.
Reprodukcija je moguća do 8. razine.
Broj mapa je veći od 997.
Broj datoteka je veći od 999.
Nije moguća reprodukcija datoteka koje
su šifrirane ili zaštićene zaporkama ili
na neki drugi način.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, no neki
USB mediji za pohranu možda ne podržavaju
sve FAT formate. Za detalje pogledajte upute
isporučene s USB medijem za pohranu ili
kontaktirajte proizvođača.
Nastavlja se {
29
Radijski prijemnik
Čuje se jako brujanje ili šum, ili nije
moguć prijem postaja. (Na pokazivaču
treperi "TUNED" ili "ST".)
Pravilno spojite antenu.
Pronađite mjesto i orijentaciju koja
omogućuje dobar prijem, te ponovo
podesite antenu.
Držite antene što dalje od zvučničkih i
mrežnog kabela te USB kabela kako ne
bi pokupile smetnje.
Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako
AM antena ispadne s plastičnog stalka.
Isključite električne uređaje u blizini.
Poboljšanje radijskog prijema
Isključite CD/USB uređaj funkcijom
upravljanja napajanjem CD/USB uređaja.
Tvorničkim podešenjem je ova funkcija
uključena.
Za isključivanje napajanja CD/USB
uređaja, koristite se tipkama na uređaju.
1 Pritisnite CD D za odabir funkcije CD
2 Pritisnite ?/1 A za isključivanje
sustava.
3 Kad "STANDBY" prestane treperiti,
pritisnite DISPLAY G za prikaz sata, a
zatim pritisnite ?/1 A držeći
pritisnutom tipku x (zaustavljanje) C
na uređaju.
Pojavi se "CD/USB POWER OFF". Kad
je napajanje CD/USB uređaja isključeno,
sustavu treba više vremena za pristup
disku. Uz to, kad je odabrana funkcija
TUNER, napajanje nije proslijeđeno do
USB uređaja, pa ga sustav ne prepoznaje
čak i ako je spojen. Za uključenje
napajanja CD/USB uređaja ponovite
postupak dok se ne pojavi "CD/USB
POWER ON".
Resetiranje sustava na tvornička
podešenja
Ako uređaj i dalje ne radi pravilno, resetirajte ga na tvornička podešenja. Sustav ne
možete resetirati na tvornička podešenja
dok je u modu za štednju energije. Za ovaj
postupak koristite tipke na sustavu.
1 Odspojite i ponovno spojite mrežni
kabel te uključite sustav.
2 Pritisnite istovremeno x C,
FUNCTION D, i ?/1 A.
Sva vaša podešenja, poput pohranjenih
postaja, sata i timera su izbrisana.
30
Poruke
Općenito
PROTECT: mogući su sljedeći uzroci:
— Izbornik napona možda nije podešen
u skladu s naponom lokalnog
mrežnog napajanja.
— Kabeli zvučnika krivo su spojeni i
prouzrokuju kratki spoj.
— Ventilacijski otvori su blokirani.
Pogledajte odjeljak "Ako se na pokazivaču pojavi "PROTECT" (str. 26) kako
biste znali što učiniti ako se pojavi ova
poruka.
CD/MP3 uređaj, prijemnik
LOCKED: Sustav ne izbacuje disk.
Obratite se ovlaštenom Sony servisu.
NO STEP: Svi programirani zapisi su
izbrisani.
TIME NG: Podešeno je isto vrijeme početka
i kraja Play Timera.
OVER: Došli ste do kraja diska pritiskanjem tipke M E tijekom reprodukcije
ili pauze.
PUSH SELECT: Odaberite "PLAY
SELECT".
PUSH STOP: Zaustavite reprodukciju,
zatim odaberite način reprodukcije.
READING: Sustav očitava informacije s
diska. Neke tipke nisu raspoložive.
FULL: Pokušali ste programirati više od
26 zapisa ili datoteka (koraka).
USB uređaj
DATA ERROR: pokušali ste reproducirati
zapis koji se ne može reproducirati.
DEVICE ERROR: Sustav ne može prepoznati USB uređaj ili je spojen nepoznati
uređaj (str. 29).
FATAL ERROR: USB uređaj je odspojen
tijekom postupka snimanja ili brisanja
te je možda oštećen.
NO STEP: Izbrisani su svi programirani
zapisi ili datoteke.
NO SUPPORT: Spojen je nepodržani USB
uređaj, ili je USB uređaj spojen putem
hub-a.
NO TRACK: Sustav nije učitao nikakvu
datoteku koju može reproducirati.
NOT USED: Pokušali ste izvesti određen
postupak u uvjetima kad je taj postupak
zabranjen.
OVER CURRENT: Otkriven je prejak
napon.
PROTECTED: USB uređaj je zaštićen od
snimanja.
PUSH STOP: pokušali ste izvesti postupak
koji se može izvesti samo kad je uređaj
zaustavljen.
READING: Sustav očitava informacije na
USB uređaju. Neke tipke nisu raspoložive.
REC ERROR: Snimanje nije započelo, zaustavljeno je prije kraja, ili se nije moglo
provesti zbog drugih razloga (str. 27).
REMOVED: USB uređaj je odspojen.
FULL: Pokušali ste programirati više od
26 zapisa ili datoteka (koraka).
31
Mjere opreza
Diskovi koje sustav MOŽE reproducirati
Audio CD
CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3
datoteke)
Diskovi koje sustav NE MOŽE
reproducirati
CD-ROM
CD-R/CD-RW koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu
u skladu sa standardom ISO9660 Level
1/ Level 2, Joliet
CD-R/CD-RW snimljeni u multisession
modu bez "zatvaranja sessiona"
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimke, CD-R/CD-RW diskovi koji su
ogrebeni ili zaprljani, ili CD-R/CD-RW
diskovi snimljeni nekompatibilnim
uređajem za snimanje
Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW
diskovi
Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) datoteke
Diskove nestandardnih oblika (npr.
srce, kartica, zvijezda itd.)
Diskovi koji imaju na sebi nalijepljenu
ljepljivu vrpcu, papir ili naljepnicu
Unajmljeni ili rabljeni diskovi s ostacima
ljepila na sebi
Diskovi s naljepnicama otisnutima
tintom koja je ljepljiva na dodir
32
Napomene o diskovima
Prije reprodukcije, obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema rubu.
Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr. benzin, razrjeđivač), sredstva
za čišćenje ili antistatički raspršivač za
vinilne ploče.
Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih
u automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
O sigurnosti
Uređaj nije odspojen iz mrežnog
napajanja sve dok je spojen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
U potpunosti odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice ukoliko nećete koristiti
sustav duži vremenski period. Prilikom
odspajanja uređaja, uvijek uhvatite za
utikač. Nikad ne vucite sam kabel.
Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, odspojite ga iz napajanja i prije
daljeg korištenja ga dajte na provjeru
ovlaštenom servisu.
Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O položaju
Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj
ili na mjesta koja su jako topla ili hladna,
prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom
svjetlu.
Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika
na površinu koja je bila posebno obrađena
(voskom, uljem, sredstvom za poliranje,
itd.), jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje na površini uređaja.
Unesete li sustav izravno s hladnog na
toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno
mjesto, na njegovoj leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju uređaj neće
raditi pravilno. Ako se to dogodi, izvadite
disk i ostavite sustav uključenim oko sat
vremena dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to
nije kvar.
Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana,
kućište se zagrijava. Ne dodirujte ga
kako se ne biste opekli.
Nemojte prekrivati ventilacijske otvore.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na TV prijemniku može
izobličiti. U tom slučaju isključite TV
prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ga
ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika
udaljite od TV prijemnika.
Čišćenje vanjskih dijelova uređaja
Za čišćenje sustava koristite meku krpu,
lagano navlaženu u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva,
praškove ili otapala, kao npr. razrjeđivač,
benzin ili alkohol.
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
Izlazna snaga (nazivna):
70 W + 70 W (6 ohma pri 1 kHz,
1% THD)
Kontinuirana RMS izlazna snaga (referentna):
90 W + 90 W (po kanalu 6 ohma pri
1 kHz, 10% THD)
Ulazi:
AUDIO IN (stereo mini priključnica):
napon 800 mV, impedancija 22 kiloohma
% (USB) priključnica: Tip A
Izlazi:
PHONES (stereo mini priključnica): za
slušalice od 8 ohma ili više
SPEAKER: za impedanciju od 6 ohma
USB
Podržane brzine bita (bit rate)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
Brzina prijenosa
Full-Speed
Podržani USB uređaji
Klasa "Mass Storage"
maksimalni napon
500 mA
Nastavlja se {
33
CD uređaj
Zvučnici
Sustav: Compact disc i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Laser: poluvodički laser (λ = 770 – 810 nm)
Trajanje emisije: kontinuirano
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal/šum: Više od 90 dB
Dinamički raspon: Više od 88 dB
Prednji zvučnik (SS-EC68/SS-EC68S)
Sustav zvučnika: Dvosistemski,
dvodjelni, bass-reflex
Uređaji:
Niskotonac: 16 cm, stožasti
Visokotonac: 4 cm, oblik roga
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (približno):
220 T 306 T 215 mm (š/v/d)
Masa (približno):2,5 kg
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
Antena:
FM žičana antena
AM kružna antena
FM prijemnik:
Raspon ugađanja: 87,5 – 108 MHz
(50 kHz korak)
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik:
Raspon ugađanja:
531 – 1,602 kHz (uz 9 kHz korak
ugađanja)
Međufrekvencija: 450 kHz
Općenito
Napajanje:
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
130 W
0,5 W (u modu za štednju energije)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika):
Oko 200 T 306 T 415 mm
Masa (bez zvučnika)
6,0 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1),
baterije R6 (veličina AA) (2), FM žičana/AM
kružna antena (1), podlošci za zvučnike (8)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,5 W.
Halogenirani usporivači vatre
nisu korišteni u određenim
otisnutim programskim
pločama.
Halogenirani usporivači vatre
nisu korišteni u kućištima.
34
Kompatibilni USB
uređaji
Na ovom sustavu možete koristiti USB
uređaje poput USB flash memorije, tvrde
diskove i digitalne glazbene uređaje koji:
Imaju USB izlaz
Označeni su kao USB klase "mass
storage" uređaji
Sadrže medij za pohranu podataka
formatiran s FAT32/FAT16
Na ovom sustavu možete reproducirati sa
sljedećih Sony USB uređaja.
Odgovarajući Sony digitalni glazbeni
uređaji (od prosnica 2007.)
Proizvod
Naziv modela
Walkman®
NWD-B103 / B105 /
B103F / B105F
NWZ-A815 / A816 /
A818
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
Napomene
Uređaj ne može registrirati podatke
spremljene u NTFS formatu.
Uređaj može registrirati samo podatke
spremljene na prvoj particiji tvrdog diska.
Ne koristite druge USB uređaje osim navedenih. Nije zajamčena kompatibilnost s
modelima koji nisu ovdje navedeni.
Neki problemi u funkcioniranje se mogu
pojaviti i kad koristite ove USB uređaje.
Neke od ovih USB uređaja možda ne možete
kupiti u svojoj zemlji.
Kad formatirate gore navedene modele,
formatirajte koristeći sam uređaj ili softver za
formatiranje koji je isporučen s uređajem. U
protivnom može doći do nemogućnosti
pravilnog snimanja USB uređaja na ovom
sustavu.
Napomene o Walkmanu
Kad spajate Walkman® na uređaj, spajajte nakon
što poruka "Creating Library" ili "Creating
Database" nestane s pokazivača na Walkmanu®.
Odgovarajući Sony IC rekorderi (od
prosinca 2007.)
Proizvod
Naziv modela
IC rekorder
ICD-U50 / U60 / U70
Odgovarajući Sony USB mediji za
pohranu (od prosinca 2007.)
Proizvod
Naziv modela
MICROVAULT USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
35
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising