3-294-004-11(1)
Mikro HI-FI sustav
Upute za uporabu
CMT-HX70BTR
CMT-HX50BTR
© 2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili
prskanju tekućine. Ne stavljajte na uređaj
posude s tekućinom, npr. vaze.
Spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu.
Ukoliko uređaj ne radi normalno, odmah
ga odspojite iz mrežne utičnice.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor,
poput police za knjige ili ugradbenog
ormarića.
Ne izlažite bateriju prejakoj toplini,
primjerice izravnom sunčevom svjetlu,
vatri, i sl.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećava opasnost za vid.
Ovaj uređaj je laserski proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na poleđini uređaja.
Samo za europski model
Preglasan zvuk iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.
2
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Prema EU smjernici koja se odnosi na
sigurnost proizvoda, EMC i R&TTE, proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Ovlašteni predstavnik je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka.
U vezi servisa i jamstva obratite se na
adrese navedene u posebnom popisu
servisa ili jamstvenom listu.
+
Tvrtka Sony izjavljuje da je ova oprema
usklađena s osnovnim zahtjevima i primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/
EC. Za detalje pogledajte sljedeću internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili
na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Odlaganje otpadnih
baterija (primjenjivo u
Europskoj Uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim
zbrinjavanjem starih baterija čuvate okoliš
i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih
razloga, performansi ili zadržavanja
cjelovitosti podataka trebaju stalan izvor
napajanja, takvu bateriju trebaju mijenjati
samo kvalificirani serviseri. Kako biste
osigurali pravilno zbrinjavanje baterije,
dotrajali proizvod predajte na predviđeno
mjesto za reciklažu električne ili elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz
proizvoda. Bateriju predajte na predviđeno
mjesto za reciklažu otpadnih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterija, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen DVD materijal na jednoj strani i
digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, budući da audio strana DualDisc diska
nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom, možda se neće moći reproducirati
u ovom uređaju.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju standardnih CD diskova. U novije
vrijeme u prodaji se također mogu naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od
kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće
reproducirati u ovom uređaju jer ne
odgovaraju CD standardu.
Oznaka Bluetooth i logotip su u vlasništvu
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka Sony
Corporation ih upotrebljava uz licencu.
Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi
su u vlasništvu odgovarajući vlasnika.
"WALKMAN" i logotip "WALKMAN"
su registrirane trgovačke oznake tvrtke
Sony.
MPEG Layer 3 tehnologija kodiranja
zvuka i patenti prema licenciji Fraunhofer
IIS i Thomson.
Windows Media je registrirana trgovačka
oznaka tvrtke Microsoft Corporation u
SAD i/ili u drugim državama.
3
Sadržaj
Opis dijelova i kontrola..................... 5
Informacije na pokazivaču .............. 9
Priprema
Povezivanje sustava ........................10
Podešavanje sata..............................12
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/MP3 diska .........13
Radijski prijem ...................................14
Uporaba Bluetooth funkcije .........15
Snimanje s diska na USB uređaj....21
Reprodukcija glazbe s USB
uređaja .................................................24
Uporaba dodatnih audio
komponenata ....................................26
Uporaba DIGITAL MEDIA PORT
adaptera...............................................27
Podešavanje zvuka ..........................27
Promjena prikaza..............................28
Ostali postupci
Izrada programa................................29
Pohrana radiopostaja......................30
Uporaba timera .................................31
4
Ostale informacije
U slučaju problema ......................... 32
Poruke .................................................. 37
Mjere opreza...................................... 38
Tehnički podaci ................................ 39
Bluetooth bežična tehnologija..... 42
Kompatibilni uređaji ....................... 43
Opis dijelova i kontrola
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke koji se vrše daljinskim upravljačem, no iste
postupke moguće je izvršiti uporabom tipaka na uređaju koje imaju iste ili slične nazive.
Uređaj (HCD-HX70BTR, HCD-HX50BTR/CD prijemnik
Prednja strana
Gornja strana
Nastavlja se n
5
Daljinski upravljač (RM-AMU009)
D
Indikator BLUETOOTH (str. 19, 20)
Svijetli kad je aktivirana Bluetooth funkcija.
E
Tipka BLUETOOTH (str. 17, 19, 20)
Pritisnite za spajanje, odspajanje i uparivanje
Bluetooth uređaja.
F
Uređaj: Regulator VOLUME (str. 13,
14, 17, 20, 24, 26)
Daljinski upravljač: Tipka VOLUME
+/– (str. 13, 14, 17, 20, 24, 26, 31)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
G
% Priključnica (USB) (str. 21, 24,
43)
Za spajanje dodatno nabavljivog USB
uređaja.
H
A
Tipka ?/1 (napajanje) (str. 12, 31,
36)
Pritisnite za otvaranje/zatvaranje uložnice
diska.
Pritisnite za uključenje sustava.
I
B
Indikator STANDBY (str. 28, 32)
Svijetli kad je sustav isključen.
C
Senzor daljinskog upravljača
(str. 32)
6
Tipka Z (otvaranje/zatvaranje)
(str. 13)
Priključnica AUDIO IN (str. 26)
Za spajanje dodatne audio komponente.
J
Priključnica PHONES
Za spajanje slušalica.
K
M
Tipke reprodukcije i funkcijske
tipke
Uređaj: BLUETOOTH NX
(reprodukcija/pauza) (str. 16, 17)
Tipka SEARCH (str. 13, 25)
Pritisnite za odabir Bluetooth funkcije.
Pritisnite za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije glazbe na Bluetooth uređaju
(Bluetooth mobilni telefon i sl.).
Uređaj: Tipka USB NX
(reprodukcija/pauza) (str. 24)
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije
na vanjskom USB uređaju.
Uređaj: Tipka CD NX
(reprodukcija/pauza) (str. 13)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije
diska.
Daljinski upravljač: Tipka N
(reprodukcija), tipka X (pauza)
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.
Tipka TUNER/BAND (str. 14)
Pritisnite za odabir funkcije TUNER.
Pritisnite za odabir FM ili AM prijema.
Uređaj: Tipka FUNCTION (str. 13,
14, 24, 26)
Daljinski upravljač: Tipka
FUNCTION +/– (str 13, 14, 24, 26)
Pritisnite za odabir funkcije.
Pritisnite za otvaranje ili zatvaranje moda
pretraživanja.
N
Uređaj: Tipka ENTER (str. 13, 16,
19, 21, 22, 25, 29)
Daljinski upravljač: A (tipka Enter)
(str. 12, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 29,
30, 31)
Pritisnite za pristup podešavanju.
O
Tipka ./> (natrag/
naprijed) (str. 13, 17, 23, 25, 29)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Uređaj: Tipka TUNE +/– (ugađanje)
(str. 14)
Daljinski upravljač: Tipka +/–
(ugađanje) (str. 14, 30)
Pritisnite za ugađanje željene postaje.
Tipka % +/– (odabir mape)
(str. 13, 17, 23, 25, 29)
Pritisnite za odabir mape.
Tipka m/M (pretraživanje
prema naprijed/natrag) (str. 13,
16, 17, 25)
Pritisnite za traženje određenog mjesta u
zapisu ili datoteci.
L
Uređaj: Tipka x/CANCEL (zaustavljanje/poništenje) (str. 13, 14, 16,
17, 19, 25)
Daljinski upravljač: Tipka x
(zaustavljanje) (str. 13, 14, 16, 17,
19, 25)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Pritisnite za prekid pretraživanja.
Nastavlja se n
7
P
W
Uređaj: Tipka CD-USB SYNC/REC1
(str. 21, 22)
Tipka O RETURN
Pritisnite za snimanje sa diska na spojeni
dodatno nabavljivi USB uređaj.
Q
X
Tipka USB MENU (str 22, 23)
Tipke V/v/B/b (str. 12, 31)
Pritisnite za brisanje audio datoteka i
mapa s spojenog dodatno nabavljivog USB
uređaja. Pritisnite za odabir memorije za
čitanje ukoliko USB uređaj ima više od
jedne memorije.
Pritisnite za odabir opcija izbornika.
R
Tipke za podešavanje zvuka
(str. 27)
Uređaj: Tipka DSGX
Daljinski upravljač: Tipka EQ
Pritisnite za odabir zvučnog efekta.
S
Tipka CLEAR (str. 17, 19, 29)
Pritisnite za brisanje preprogramiranog
zapisa ili datoteke.
Pritisnite za brisanje informacija o
uparivanju Bluetooth uređaja.
T
Tipka TIMER MENU (str. 12, 31)
Pritisnite za podešavanje sata i play timera.
U
Tipka TOOL MENU
Y
Tipka TUNER MEMORY (str. 30)
Pritisnite za pohranu radiopostaje.
Z
Tipka PLAY MODE/TUNING
MODE (str. 13, 14, 21, 25, 29, 30)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije
CD diska, MP3 diska ili dodatno nabavljivog
USB uređaja.
Pritisnite za odabir načina ugađanja.
a
Tipka REPEAT/FM MODE (str. 13,
14, 25)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije
diska, jednog zapisa ili datoteke.
Pritisnite za odabir načina FM prijema
(mono ili stereo).
b
Tipka SLEEP (str. 31)
Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.
c
Pritisnite za odabir izbornika kod uporabe
DIGITAL MEDIA PORT adaptera (opcija).
Tipka DISPLAY (str. 17, 28)
V
Pritisnite za promjenu informacije na
pokazivaču.
Pokrov pretinca baterije (str. 12)
8
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik
kod uporabe DIGITAL MEDIA PORT
adaptera (opcija).
Informacije na pokazivaču
A
F
Reprodukcija/Pauza
Format zvuka
B
G
BLUETOOTH
Način reprodukcije (str. 13, 25)
Svijetli kad se odabrana Bluetooth funkcija.
H
C
Način radijskog prijema (str. 14)
Radijski prijem (str. 14)
D
CD-USB snimanje (str. 21)
E
DSGX (str. 27)
I
Timer (str. 31)
J
USB MEMORY
Svijetli kad je spojen dodatni USB uređaj.
Tekstualne informacije
9
Priprema
Povezivanje sustava
Na ilustraciji je prikazan model CMT-HX50BTR.
ili
Zidna utičnica
Desni zvučnik
Lijevi zvučnik
A FM žičana antena (Razvucite vodoravno.)
B Bijela strana za sjevernoamerički model
C Smeđa strana za ostale regije
D AM okvirna antena
10
Napomene
A Zvučnici
U SPEAKER priključnice uložite samo
oguljeni dio kabela.
Kod CMT-HX70BTR, spojite drugi kraj
kabela zvučnika na priključnice kao što je
prikazano na slici.
Umetnite samo oguljeni dio i okrenite maticu
u smjeru kazaljki na satu.
Dostupnost DIGITAL MEDIA PORT adaptera
ovisi o regiji.
Nemojte spajati drugi adapter osim DIGITAL
MEDIA PORT adaptera.
Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter na/iz DMPORT dok je sustav
uključen.
Kod uporabe DIGITAL MEDIA PORT
adaptera (opcija) s funkcijom video izlaza,
spojite adapter izravno na TV prijemnik.
Kod prenošenja sustava
Crno
(#)
Crveno
(3)
Crveno
(3)
1 Izvadite disk radi zaštite CD mehanizma.
2 Pritisnite FUNCTION +/– (ili FUNCTION
na uređaju) K više puta za odabir CD
funkcije.
3 Zadržite pritisnutom tipke SEARCH M
na uređaju i pritisnite ?/1 A na uređaju
dok se ne pojavi "STANDBY".
B Napajanje
Ako vaš model ima preklopku VOLTAGE
SELECTOR, stavite ga u položaj koji odgovara naponu lokalne električne mreže.
Spojite mrežni kabel na zidnu električnu
utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite
isporučeni adapter utikača (samo za modele
s adapterom).
4 Nakon što se prikaže "LOCK", odspojite
mrežni kabel.
Nožice zvučnika
Učvrstite priložene nožice zvučnika na
njihovu donju stranu kako biste spriječili
pomicanje.
C Antene
Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju dobar prijem i zatim podesite antenu.
Držite antene udaljenima od kabela zvučnika, mrežnih kabela i USB kabela kako
ne bi pokupile smetnje.
D DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Spojite DIGITAL MEDIA PORT adapter
(opcija). DIGITAL MEDIA PORT spojite
na dodatan audio uređaj (prijenosni audio
uređaj i sl.).
Nastavlja se n
11
Uporaba daljinskog upravljača
Pomaknite i skinite pokrov baterijskog
pretinca V, zatim umetnite dvije baterije
tipa R6 (veličina AA), prvo stranom E,
pazeći na ispravan polaritet.
Podešavanje sata
Za podešavanje sata sustava koristite tipke
daljinskog upravljača.
1
Pritisnite ?/1 A za uključenje
sustava.
2
Pritisnite TIMER MENU T.
Znamenke sati trepere na pokazivaču.
Ako se na pokazivaču pojavi "PLAY
SET?", pritisnite V/v X više puta
kako biste odabrali "CLOCK SET?" i
zatim pritisnite A N.
Napomene
Baterije bi pri normalnoj uporabi trebale
trajati oko šest mjeseci.
Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije ili različite vrste baterija.
Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog
curenja elektrolita i korozije.
3
Pritisnite V/v X više puta za
podešavanje sati i zatim
pritisnite A N.
4
Na isti način podesite minute.
Podešenja točnog vremena se brišu
kad odspojite mrežni kabel ili se prekine
napajanje.
Prikaz točnog vremena dok je
sustav isključen
Pritisnite DISPLAY c. Točno vrijeme je
vidljivo oko 8 sekundi.
12
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/MP3
diska
1 Odaberite funkciju CD.
Pritisnite FUNCTION +/– (ili
FUNCTION na uređaju) K više puta.
2
Uložite disk.
Pritisnite Z H na uređaju i stavite
disk u uložnicu tako da strana s naljepnicom bude okrenuta prema gore.
Za zatvaranje uložnice, ponovno
pritisnite Z H na uređaju.
Ne zatvarajte nasilno uložnicu rukom
jer tako možete oštetiti uređaj.
3
Započnite reprodukciju.
Pritisnite N (ili CD NX na uređaju)
K.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
regulator VOLUME na uređaju) F.
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
na MP3 disku
Odabir zapisa
ili datoteke
Odabir mape i
datoteke na
MP3 disku
kod pregleda
naziva mapa i
datoteka na
pokazivaču
Pronalaženje
dijela zapisa
ili datoteke
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Pritisnite
X (ili CD NX na
uređaju) K. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
tipku ponovno.
x L.
% +/– O.
./> O.
SEARCH M na uređaju.
Pritisnite ./> O za
odabir željene mape i
pritisnite A (ili ENTER
na uređaju) N.
Pritisnite ./> O za
odabir željene datoteke i
zatim A (ili ENTER na
uređaju) N.
Zadržite m/M O
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na željenom
dijelu.
REPEAT a više puta dok
se ne pojavi "REP" ili
"REP1".
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE Z više puta dok
je uređaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("%*" za sve MP3
datoteke u mapi na disku), reprodukciju u
slučajnom slijedu ("SHUF" ili "% SHUF*"),
ili programiranu reprodukciju ("PGM").
* Pri reprodukciji CD-DA diska, % (SHUF)
reprodukcija izvodi iste postupke kao i obična
(shuffle) reprodukcija.
Nastavlja se n
13
Napomene o ponavljanju reprodukcije
Svi zapisi ili datoteke na disku reproduciraju
se ponavljano do pet puta.
"REP1" pokazuje da se reproducira jedan zapis
ili datoteka dok ne zaustavite reprodukciju.
Radijski prijem
1 Odaberite "TUNER FM" ili
"TUNER AM."
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
Na disku koji sadrži MP3 datoteke ne pohranjujte druge vrste datoteka ili nepotrebne
mape.
Sustav preskače mape koje nemaju MP3
datoteke.
MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom
kojim su snimljene na disk.
Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke
koje imaju ".MP3" ekstenziju.
Ako disku sadrži datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3" a nisu MP3 datoteke, uređaj može
reproducirati snažan šum ili neće raditi
pravilno.
Maksimalan broj:
— mapa je 255 (uključujući korijensku mapu).
— MP3 datoteka je 511.
— MP3 datoteka i mapa koje može sadržati
pojedini disk iznosi 512.
— razina mapa (struktura datoteka) je 8.
Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje.
Nekompatibilni MP3 diskovi mogu stvarati
šum ili će zvuk biti isprekidan ili se neće čuti
uopće.
Napomene o reprodukciji multisession
diskova
• Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom,
prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) audio
disk, a druge sesije se neće reproducirati.
• Disk u mixed CD formatu će biti prepoznat
kao CD-DA (audio) disk.
Pritisnite FUNCTION +/– (ili TUNER/
BAND na uređaju) K više puta.
2
Odaberite način ugađanja.
Pritisnite TUNING MODE Z više
puta dok se ne pojavi "AUTO".
3
Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/– (ili TUNE +/– na uređaju)
O. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad sustav ugodi neku postaju,
zatim se pojavljuje "TUNED" i "ST"
(za stereo programe).
Kad ugodite postaju koja pruža RDS
usluge, na pokazivaču se pojavljuje naziv postaje (samo za europske modele).
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
regulator VOLUME na uređaju) F.
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Pritisnite x L.
Ugađanje postaje sa slabim signalom
Ako se ne pojavljuje "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavlja, pritisnite TUNING
MODE Z više puta dok ne nestanu
"AUTO" i "PRESET", zatim pritisnite +/–
(ili TUNE +/– na uređaju) O više puta
kako biste ugodili željenu postaju.
Smanjenje smetnji kod prijema FM
stereo postaje slabog signala
Pritisnite FM MODE a više puta dok se
ne pojavi "MONO" kako biste isključili
stereo prijem.
14
Uporaba Bluetooth
funkcije
Sustav podržava Bluetooth A2DP i AVRCP
profile. Podrobnije informacije o Bluetooth
tehnologiji potražite u odjeljku "Bluetooth
bežična tehnologija" (str. 42).
Slušanje glazbe s Bluetooth
mobilnog telefona ili Bluetooth
uređaja
Moguće je slušanje glazbe s Bluetooth
mobilnog telefona ili Bluetooth uređaja
putem bežične veze.
Provjerite na sljedećoj web stranici
najnovije informacije o kompatibilnim
uređajima:
<http://support.sony-europe.com/>
Za slušanje glazbe s Bluetooth uređaja
putem ovog sustava primijenite sljedeći
postupak.
Uparivanje ovog sustava s Bluetooth
uređajem
r
Povezivanje registriranih uređaja
r
Reprodukcija glazbe Bluetooth uređaja
Za detalje o postupcima na Bluetooth
uređaju, također pogledajte upute
isporučene s tim Bluetooth uređajem.
Nastavlja se n
15
Uparivanje ovog sustava s
Bluetooth uređajem
Uparivanje je postupak pri kojem se
Bluetooth uređaji međusobno registriraju
prije povezivanja. Primijenite sljedeći
postupak za uparivanje sustava s vašim
Bluetooth uređajem. Kad jednom izvedete
uparivanje, nije ga potrebno ponovno
izvoditi. Ako je uparivanje već dovršeno,
prijeđite na "Reprodukcija glazbe s
Bluetooth uređaja" (str. 17).
1
Stavite Bluetooth uređaj kojeg
želite povezati s ovim sustavom
unutar 1 metra od sustava.
2
Odaberite funkciju Bluetooth.
Pritisnite BLUETOOTH NX K na
uređaju).
3
Rukujte Bluetooth uređajem i
izvedite postupak uparivanja.
Za detalje o postupcima na Bluetooth
uređaju, također pogledajte upute
isporučene s tim Bluetooth uređajem.
Kad tražite ovaj sustav Bluetooth
uređajem, može se na pokazivaču
Bluetooth uređaja pojaviti lista uređaja,
što ovisi o vrsti Bluetooth uređaja.
Ovaj sustav se prikazuje kao "CMTHX70BTR" ili "CMT-HX50BTR".
Pri uspostavljanju veze s ovim
sustavom, odaberite audio profil
(A2DP, AVRCP) na Bluetooth uređaju.
Ako Bluetooth uređaj ne podržava
AVRCP profil, ne možete izvoditi
reprodukciju ili druge postupke ovim
sustavom (str. 17).
16
4
Unesite zaporku.
Možda ćete trebati unijeti zaporku, što
ovisi o vrsti Bluetooth uređaja.
Kad se pojavi "PIN?" i odbrojavanje,
unesite zaporku na sljedeći način:
Pritisnite ./> i m/M na
daljinskom upravljaču (ili % +/– i
.m/M> na uređaju) O za
unos iste zaporke koja je bila unesena
u Bluetooth uređaj i zatim pritisnite
A (ili ENTER na uređaju) N.
Po dovršetku uparivanja i uspostavi
veze, sustav prikazuje sljedeće:
"Connect" t Naziv Bluetooth uređaja
Prekid unosa zaporke
Pritisnite x L.
Ako je i dalje potreban unos zaporke,
isključite Bluetooth uređaj.
Napomene
Zaporka se može zvati "Passkey", "Passcode",
"PIN number" ili "Password" itd., ovisno o
uređaju.
Ovaj sustav podržava samo brojčane zaporke
do 4 znamenke.
Pripravno stanje uparivanja ovog sustava se
poništi nakon otprilike 30 sekundi.
Ako uparivanje nije uspješno, ponovite
postupak od koraka 1.
Dok je povezan s Bluetooth uređajem, ovaj
sustav ne može se detektirati i ne može
uspostaviti vezu s drugim Bluetooth uređajem.
Brisanje svih informacija o
registraciji uparivanja
3
Pritisnite N (ili BLUETOOTH NX
na ureñaju) K.
Ovisno o Bluetooth uređaju, možda
ćete trebati prethodno pokrenuti AV
softver Bluetooth uređaja.
1 Pritisnite BLUETOOTH NX K na
uređaju.
Kad je sustav povezan s Bluetooth
uređajem (dok je na pokazivaču sustava
prikazan naziv Bluetooth uređaja ili
druge informacije), pritisnite i zadržite
BLUETOOTH E na uređaju na
približno 2 sekunde kako biste isključili
sustav u Bluetooth pripravno stanje.
2 Pritisnite CLEAR S.
Pojavi se "Delete?"
3 Pritisnite A (ili ENTER na uređaju) N.
Pojavi se "Complete!" i sve informacije
o uparivanju se izbrišu.
Napomena
Da bi se nakon izvođenja ovog postupka sustav
povezao s Bluetooth uređajem, trebate ponovno
unijeti zaporku.
Reprodukcija glazbe s Bluetooth
uređaja
Možete upravljati Bluetooth uređajem
tako da povežete sustav i Bluetooth uređaj
pomoću AVRCP-a.
1
Odaberite funkciju Bluetooth.
Pritisnite BLUETOOTH NX K na
uređaju.
2
Uspostavite vezu s Bluetooth
uređajem.
Za detalje o postupcima na Bluetooth
uređaju, također pogledajte upute
isporučene s tim Bluetooth uređajem.
Kad se uspostavi veza, sustav prikazuje
sljedeće:
"Connect" t Naziv Bluetooth uređaja
Započnite reprodukciju.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
VOLUME regulator na uređaju) F.
Provjera adrese spojenog Bluetooth
uređaja
Pritisnite DISPLAY c dok je na pokazivaču
sustava prikazan naziv Bluetooth uređaja.
Adresa Bluetooth uređaja pojavljuje se na
8 sekundi.
Poništenje veze s Bluetooth
uređajem
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH E na
uređaju 2 sekunde, dok se ne pojavi
"Disconnect", ili dok ne nestane informacija
na zaslonu (naziv uređaja, itd.).
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Pritisnite
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
x L.
X (ili BLUETOOTH
NX na uređaju) K.
% +/– O.
Odabir datoteke ./> O.
Pronalaženje
Zadržite m/M O.
dijela datoteke
Napomena
Ovi postupci možda neće biti raspoloživi za
neke Bluetooth uređaje. Također, sâm postupak
može se razlikovati ovisno o spojenom Bluetooth
uređaju.
Nastavlja se n
17
Napomena o povezivanju s Bluetooth
uređajima
Ako se ne možete povezati s uparenim
Bluetooth uređajem, ponovno izvedite
postupak uparivanja između sustav i tog
Bluetooth uređaja.
Ovisno o Bluetooth uređaju, moguće je
podesiti glasnoću kontrolama na Bluetooth
uređaju.
Ukoliko je pritisnuta BLUETOOTH NX
K kontrola na uređaju dok su spojene
Bluetooth slušalice, biti će potrebno neko
vrijeme za povezivanje sustava s drugim
Bluetooth uređajem.
Upotrijebite A2DP kompatibilan ili A2DP i
AVRCP kompatibilan Bluetooth uređaj uz
ovaj sustav u peer-to-peer okruženju.
Slušanje glazbe na ovom sustavu
putem Bluetooth slušalica
Možete slušati glazbu sa sustava putem
Bluetooth slušalica preko bežične veze.
Savjet
Bluetooth uređaji prethodno spojeni s ovim
sustavom ostaju registrirani.
Ako Bluetooth veza nije trenutno uspostavljena,
jednostavno možete spojiti sustav s Bluetooth
uređajem pritiskom na tipku BLUETOOTH
NX K na uređaju. (Pokušava se spajanje s do
3 uređaja, redom od nedavno spojenog do
kasnijih.) Ova funkcija možda neće biti dostupna
ovisno o Bluetooth uređaju kojeg upotrebljavate.
Ako spajanje nije moguće, sustav se vraća u
pripravno stanje.
Za slušanje glazbe s ovog sustava putem
Bluetooth slušalica primijenite sljedeći
postupak.
Uparivanje ovog sustava s Bluetooth
slušalicama
r
Povezivanje registriranih slušalica
r
Reprodukcija glazbe s ovog sustava
Podrobnije informacije o korištenju
Bluetooth slušalica, također potražite u
uputama isporučenima s Bluetooth
slušalicama.
18
Uparivanje sustava s Bluetooth
slušalicama
Uparivanje je postupak pri kojem se
Bluetooth uređaji međusobno registriraju
prije povezivanja. Primijenite sljedeći
postupak za uparivanje sustava s vašim
Bluetooth slušalicama. Kad jednom
izvedete uparivanje, nije ga potrebno
ponovno izvoditi. Ako je uparivanje već
dovršeno, prijeđite na "Reprodukcija
glazbe s Bluetooth uređaja" (str. 20).
1
Odaberite funkciju različitu od
Bluetooth.
Pritisnite FUNCTION +/– (ili
FUNCTION na uređaju) K više puta.
2
3
Stavite Bluetooth slušalice koje
želite spojiti na udaljenost 1 m
od sustava.
Uključite Bluetooth slušalice u
mod uparivanja.
Za detalje o rukovanju Bluetooth
slušalicama, također pogledajte upute
isporučene s Bluetooth slušalicama.
4
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH
E na uređaju oko 7 sekundi
dok indikator BLUETOOTH D
treperi.
Prekida se reprodukcija zvuka preko
zvučnika.
5
Unesite zaporku.
Slijedite postupak od koraka 4 iz
odjeljka "Uparivanje sustava s
Bluetooth uređajem" (str. 16).
Po dovršetku uparivanja i uspostavi
veze, sustav prikazuje sljedeće:
"Connect" t Naziv Bluetooth uređaja
Prekid unosa zaporke
Pritisnite x L.
Napomene
Zaporka se može zvati "Passkey", "Passcode",
"PIN code", "PIN number" ili "Password" itd.,
ovisno o uređaju.
Ovaj sustav podržava samo brojčane zaporke
s do 4 znamenke.
Pripravno stanje uparivanja ovog sustava se
poništi nakon otprilike 30 sekundi.
Ako uparivanje nije uspješno, ponovite
postupak od koraka 1.
Dok je povezan s Bluetooth uređajem, ovaj
sustav ne može se detektirati i ne može
uspostaviti vezu s drugim Bluetooth uređajem.
Uparivanje možda neće biti moguće ako se u
blizini nalaze drugi Bluetooth uređaji. U tom
slučaju, isključite druge Bluetooth uređaje.
Brisanje svih informacija o
registraciji uparivanja
1 Pritisnite BLUETOOTH NX K na
uređaju).
Kad je sustav povezan s Bluetooth
uređajem (dok je na pokazivaču sustava
prikazan naziv Bluetooth uređaja ili
neka druga informacija), pritisnite i
zadržite BLUETOOTH E na uređaju 2
sekunde za isključenje sustava u
Bluetooth pripravno stanje.
2 Pritisnite CLEAR S.
Pojavi se "Delete?"
3 Pritisnite A (ili ENTER na uređaju) N.
Pojavi se "Complete!" i sve informacije
o uparivanju se izbrišu.
Napomena
Da bi se nakon izvođenja ovog postupka sustav
povezao s Bluetooth uređajem, potrebno je
ponovno unijeti zaporku.
Nastavlja se n
19
Reprodukcija glazbe na ovom
sustavu
Moguće je korištenje uređaja s Bluetooth
slušalicama povezivanjem sustava i
Bluetooth slušalica putem AVRCP.
1
Odaberite funkciju koja nije
Bluetooth.
Nekoliko puta pritisnite FUNCTION
+/– (ili FUNCTION na uređaju) K.
2
Uspostavite vezu s Bluetooth
slušalicama.
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH E
na uređaju 2 sekunde dok
BLUETOOTH indikator D ne
zasvijetli te otpustite tipku.
Prekida se reprodukcija zvuka preko
zvučnika.
Ukoliko je nekoliko Bluetooth uređaja
trenutno ili u prošlosti spojeno na
sustav, sustav se pokušava spojiti s do
3 spojena uređaja u najskorije vrijeme.
(Spajanje se pokušava s do 3 uređaja,
počevši od najskorije spojenog, a
pokušaji se prekidaju nakon uspostave
veze.)
Kad se uspostavi veza, sustav prikazuje
sljedeće:
"Connect" t Naziv Bluetooth uređaja
3
Pokrenite reprodukciju glazbe
za funkciju odabranu u koraku 1.
Ovisno o vrsti Bluetooth slušalica,
moguće je koristiti sustav (reprodukcija,
kontrola glasnoće, itd.) uporabom
kontrola slušalica.
Podrobnije informacije o uporabi
Bluetooth slušalica potražite u uputama
isporučenima u Bluetooth slušalicama.
20
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
regulator VOLUME na uređaju) F.
Prekid veze s Bluetooth slušalicama
Pritisnite i zadržite BLUETOOTH E na
uređaju 2 sekunde dok se BLUETOOTH
indikator D ne isključi. Vraća se reprodukcija zvuka preko zvučnika.
Napomene
Ukoliko se ne možete povezati s uparenim
slušalicama, ponovite postupak uparivanja
sustava i Bluetooth slušalica.
Ukoliko je na sustavu promijenjena funkcija
različita od funkcije Bluetooth i na uređaju se
pritisne tipka BLUETOOTH E dok je na
njega spojen Bluetooth uređaj, možda će biti
potrebno neko vrijeme za uspostavu veze s
Bluetooth slušalicama.
Na sustavu se pohranjuju posebne postavke
glasnoće kod slušanja putem zvučnika ili
PHONES priključnice J na uređaju, te
različite kod slušanja glazbe putem Bluetooth
slušalica.
Upotrijebite A2DP kompatibilan ili A2DP i
AVRCP kompatibilan Bluetooth uređaj uz
ovaj sustav u peer-to-peer okruženju.
Kada je potrebno spajanje USB
kabelom, spojite USB kabel isporučen
s USB uređajem.
Za postupak spajanja USB kabelom
proučite upute za uporabu isporučene
s USB uređajem.
Snimanje s diska na
USB uređaj
Dodatno nabavljivi USB uređaj možete
spojiti na % (USB) priključnicu G
sustava te snimati glazbu s diska na USB
uređaj.
Snimati možete samo s CD-DA ili MP3
diska.
Ovaj sustav snima datoteke u MP3 audio
formatu.
Veličina snimke iznosi približno 1 MB za
minutu snimanog vremena s CD diska.
Veličina može biti veća kada se snima s
MP3 diska.
Pogledajte odjeljak "Kompatibilni USB
uređaji" (str. 43) za popis USB uređaja
koji se mogu spojiti s ovim sustavom.
2
Odaberite CD funkciju, a zatim
umetnite disk kojeg želite
snimiti.
3
Više puta pritisnite PLAY MODE
Z za odabir željenog načina
reprodukcije, kada je CD uređaj
zaustavljen.
Način reprodukcije se automatski
mijenja u normalan način reprodukcije,
ukoliko počnete snimati u načinu
reprodukcije slučajnim slijedom,
ponavljane reprodukcije ili u načinu
programirane reprodukcije (ukoliko
zapisi ili MP3 datoteke nisu
programirani).
Za detalje o načinima reprodukcije
pogledajte odjeljak "Promjena načina
reprodukcije" (str 13).
Sinkronizirano snimanje
Možete jednostavno snimiti cijeli disk na
USB uređaj.
1
USB uređaj spojite na % (USB)
priključnicu G kao što je
prikazano na slici.
4
Treperi "REC", a pokazivačem prolazi
poruka "CD SYNC," "xxxMB Free"
(preostala zapremina USB uređaja) i
"Push ENTER".
USB uređaj je spreman za snimanje a
CD uređaj je pauziran i spreman za
reprodukciju.
5
USB uređaj
Pritisnite CD-USB SYNC/REC1
P na uređaju.
Pritisnite A (ili ENTER na
uređaju) N.
Snimanje započinje. Kada je snimanje
dovršeno, CD i USB uređaj zaustavljaju
se automatski.
Nastavlja se n
21
Snimanje jednog zapisa ili MP3
datoteke tijekom reprodukcije
(REC1)
Na USB uređaj možete jednostavno
snimiti zapis ili MP3 datoteku koja se
trenutno reproducira.
1
2
Odabir lokacije za snimku na USB
uređaju
Ukoliko USB uređaj ima više od jedne
memorije (na primjer, internu memoriju i
memorijsku karticu), možete odabrati na
koju memoriju želite snimati.
1 USB uređaj spojite na % (USB)
priključnicu G.
USB uređaj spojite na % (USB)
priključnicu G.
2 Odaberite USB funkciju.
Odaberite CD funkciju, a zatim
umetnite disk kojeg želite
snimiti.
3 Pritisnite USB MENU Q na uređaju,
Više puta pritisnite FUNCTION +/–
(ili FUNCTION na uređaju) K.
kada je sustav zaustavljen.
Pojavljuje se "Select?". Ukoliko je odabrana audio datoteka ili mapa, umjesto
"Select?" pojavljuje se "Erase?". Više
puta pritisnite ./> O kako biste
odabrali "Select?".
3
Odaberite zapis ili MP3 datoteku
koju želite snimiti i započnite
reprodukciju.
4
Pritisnite CD-USB SYNC/REC1
P na uređaju za vrijeme
reprodukcije odabranog zapisa
ili MP3 datoteke.
4 Pritisnite A (ili ENTER na uređaju) N.
Treperi "REC", a pokazivačem prolazi
poruka "REC 1," "xxxMB Free"
(preostala zapremina USB uređaja) i
"Push ENTER".
USB uređaj je spreman za snimanje a
CD uređaj je pauziran i spreman za
reprodukciju.
5 Više puta pritisnite ./> O za
5
Pritisnite A (ili ENTER na
uređaju) N.
Snimanje započinje. Kada je snimanje
dovršeno, CD uređaj nastavlja s
reprodukcijom.
Pojavljuje se ime memorije. Prikazano
ime varira ovisno o specifikacijama
USB uređaja.
odabir memorije.
Ukoliko se može odabrati samo jedna
memorija, prijeđite na korak 6.
Za poništavanje ovog postupka,
pritisnite x L.
6 Pritisnite A (ili ENTER na uređaju) N.
7 Započnite snimanje kako je navedeno
u koracima 2 do 5, u odjeljcima
"Sinkronizirano snimanje" ili "Snimanje
jednog zapisa ili MP3 datoteke tijekom
reprodukcije (REC 1)".
Za prekid snimanja
Pritisnite x L.
22
Uklanjanje USB uređaja
1 Odaberite USB funkciju.
Više puta pritisnite FUNCTION +/–
(ili FUNCTION na uređaju) K.
2 Držite pritisnutim x L kada je uređaj
zaustavljen, dok se na pokazivaču ne
pojavi "No Device".
3 Uklonite USB uređaj.
Brisanje audio datoteka ili mapa s
USB uređaja
Možete obrisati audio datoteke ili mape s
USB uređaja.
1 USB uređaj spojite na % (USB)
Pravila izrade datoteka i mapa
Kada po prvi puta snimate na USB uređaj,
mapa "MUSIC" automatski se stvara ispod
mape "ROOT". Mape i datoteke se
snimaju unutar ove "MUSIC" mape,
prema metodi snimanja.
Sinkronizirano snimanje1)
Izvorni
medij
Ime mape
MP3
Isto kao i kod izvornog medija2)
CD-DA
"CDDA001"3)
Više puta pritisnite FUNCTION +/–
(ili FUNCTION na uređaju) K.
Izvorni
medij
4 Pritisnite USB MENU Q na uređaju.
Pojavljuje se "Erase?".
5 Pritisnite A (ili ENTER na uređaju) N.
Ime mape
Ime datoteke
MP3
"REC1"
CD-DA
1)
3 Više puta pritisnite ./> O ili
%+/- O za odabir audio datoteke ili
mape za brisanje.
"TRACK001"4)
REC1 snimanje
priključnicu G.
2 Odaberite USB funkciju.
Ime datoteke
2)
3)
4)
5)
5)
Isto kao i kod
izvornog
medija2)
"TRACK001"4)
Tijekom programirane reprodukcije, ime
mape je PGM_xxx" a ime datoteke ovisi o
izvornom mediju (CD-DA disk ili MP3 disk).
Dodijeljeno je do 32 znaka imena.
Brojevi mapa se dodjeljuju serijski redom do
maksimalnih 999 (uključujući mape "ROOT"
i "MUSIC").
Brojevi datoteka se dodjeljuju serijski redom.
Nova datoteka je snimljena u mapu "REC1"
svaki put kad se vrši REC1 snimanje.
Na pokazivaču se pojavljuje "Track
Erase?" ili "Folder Erase?".
Za poništavanje postupka brisanja,
pritisnite x L.
6 Pritisnite A (ili ENTER na uređaju) N.
Odabrana audio datoteka ili mapa je
obrisana.
Nastavlja se n
23
Napomene
Ne odspajajte USB uređaj kada je u tijeku
snimanje ili brisanje. Nepravilnim uklanjanjem
USB uređaja možete oštetiti podatke na
njemu ili čak sâm USB uređaj.
Ne povezujte ovaj sustav s USB uređajem
putem USB huba.
Kada snimate s CD diska, zapisi su snimljeni
kao 128 kbps MP3 datoteke. Kada snimate s
MP3 diska, MP3 datoteke se snimaju istom
brzinom prijenosa kao i originalne MP3
datoteke.
Tijekom snimanja s MP3 diska, zvuk se ne
čuje, a na pokazivaču se pojavljuje "High
Speed".
Informacije o CD tekstu se ne snimaju u
stvorene MP3 zapise.
Ukoliko zapis snimite djelomično, MP3
datoteka je stvorena samo do onog mjesta na
kojem je bilo prekinuto snimanje.
Snimanje se zaustavlja automatski ukoliko:
− tijekom snimanja ponestane mjesta za
snimanje na USB uređaju.
− broj audio datoteka na USB uređaju dosegne
limit, te ga sustav ne može prepoznati
Maksimalan broj audio datoteka i mapa koji
se može smjestiti na jedan USB uređaj iznosi
999 (uključujući mape "ROOT" i "MUSIC").
Maksimalan broj audio datoteka i mapa može
varirati ovisno o strukturi audio datoteka i
mapa.
Audio datoteke i mape ne mogu se brisati
tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom
kao ni tijekom programirane reprodukcije.
Ukoliko mapa namijenjena brisanju sadrži
datoteke ili podmape koje nisu snimljene u
MP3/WMA/AAC formatu, one se neće
obrisati.
Ukoliko mapa ili datoteka koju želite snimiti
već postoji na USB uređaju, broj se dodaje
nakon imena bez brisanja originalne mape ili
datoteke.
Reprodukcija glazbe s
USB uređaja
Možete slušati glazbu pohranjenu na USB
uređaj.
Ovaj sustav može reproducirati sljedeće
audio formate:
MP3*/WMA*/AAC*
Pogledajte poglavlje "Kompatibilni USB
uređaji" (str. 43), gdje su popisani USB
uređaji koji se mogu spajati na ovaj sustav.
* Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke
zaštićene od kopiranja (Digital Rights
Management).
Datoteke snimljene s online glazbene trgovine
možda neće biti reproducirane na ovom
sustavu.
1
Odaberite funkciju USB.
Više puta pritisnite FUNCTION +/–
(ili FUNCTION na uređaju) K.
2
Spojite vanjski USB uređaj na
% (USB) priključnicu G.
Kada je USB uređaj spojen, indikatori
na pokazivaču izmjenjuju se na
sljedeći način:
"Reading" t "Storage Drive*"
* Kada spajate USB uređaj, na pokazivaču
se pokraj prikazuju oznake medija
ukoliko su snimljene.
Napomena
Ovisno o vrsti spojenog USB uređaja, može
proći oko 10 sekundi do pojave poruke
"Reading".
3
Započnite reprodukciju.
Pritisnite N (ili USB NX na
uređaju) K.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
regulator VOLUME na uređaju) F.
24
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite
X (ili USB NX na
uređaju) K. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
tipku ponovno.
x L. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
N (ili USB NX na
uređaju) K1). Za prekid
nastavljene reprodukcije,
pritisnite ponovno x
L.
Odabir mape
% +/– O.
Odabir
datoteke
Odabir mape i
datoteke za
vrijeme prikaza
naziva mapa i
datoteka na
pokazivaču
sustava2)
./> O.
Pronalaženje
dijela zapisa ili
datoteke
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Odspajanje
USB uređaja
1)
2)
SEARCH M na uređaju.
Pritisnite ./> O
za odabir željene mape i
pritisnite A (ili ENTER
na uređaju) N.
Pritisnite ./> O
za odabir željene
datoteke i zatim A (ili
ENTER na uređaju) N.
Zadržite m/M O
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
REPEAT a više puta
dok se ne pojavi "REP"
ili "REP1".
Zadržite x L dok se ne
pojavi "No Device",
zatim odspojite USB
uređaj.
Tijekom reprodukcije VBR MP3/WMA
datoteka, sustav može nastaviti reprodukciju
s različitih dijelova zapisa ili datoteke.
Možete pretraživati različite informacije, kao
što su naziv albuma ili žanr na digitalnom
glazbenom uređaju.
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE Z više puta dok
je USB uređaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("%" za sve datoteke u mapi na USB uređaju), reprodukciju
u slučajnom slijedu ("SHUF" ili "%
SHUF"), ili programiranu reprodukciju
("PGM").
Napomene o USB uređaju
Ne možete promijeniti način reprodukcije
tijekom reprodukcije
Za početak reprodukcije proći će neko
vrijeme ukoliko je:
— struktura mape složena.
— memorijski kapacitet velik.
Kada se spoji USB uređaj, sustav čita sve
datoteke na USB uređaju. Ukoliko na USB
uređaju postoji mnogo mapa i datoteka,
možda će proći mnogo vremena prije nego
sustav očita USB uređaj.
Ne povezujte ovaj sustav s USB uređajem
putem USB huba.
Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon
izvođenja postupka može proći neko vrijeme
prije primjene na sustavu.
Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima raspolaže spojeni USB uređaj.
Redoslijed reprodukcije za sustav može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
spojenom USB uređaju.
Uvijek držite pritisnutom tipku x L na
uređaju i pričekajte da se na pokazivaču
pojavi "No Device" prije uklanjanja USB
uređaja. Ukoliko uklonite USB uređaj prije
nego što se pojavi "No Device" možete
oštetiti podatke na njemu ili čak sâm USB
uređaj.
Ne spremajte druge vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB uređaj koji sadrži audio
datoteke.
Mape koje ne sadrže audio datoteke se
preskaču.
Maksimalan broj audio datoteka i mapa koji
se može smjestiti na jedan USB uređaj iznosi
999 (uključujući mape "ROOT" i "MUSIC").
Maksimalan broj audio datoteka i mapa
može varirati ovisno o strukturi audio
datoteka i mapa.
Nastavlja se n
25
Audio formati koje ovaj sustav može
reproducirati su sljedeći:
— MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
— Windows Media Audio datoteka:
ekstenzija datoteke ".wma"
— AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"
Ako nazivi datoteke imaju navedene ekstenzije
a nisu odgovarajućeg formata, sustav može
reproducirati snažan šum ili neće raditi
pravilno.
Kompatibilnost sa svim programima za
kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i
medijima za snimanje ne možemo jamčiti.
Nekompatibilan USB uređaj može proizvoditi
šum, isprekidan zvuk ili uopće ne proizvoditi
nikakav zvuk.
Uporaba dodatnih
audio komponenata
1 Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključnicu
I uređaja uporabom analognog audio kabela (opcija).
2
Smanjite glasnoću.
Pritisnite VOLUME – (ili okrenite
regulator VOLUME na uređaju) F.
3
Odaberite funkciju AUDIO IN.
Više puta pritisnite FUNCTION +/–
(ili FUNCTION na uređaju) K.
4
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
5
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili okrenite
regulator VOLUME na uređaju) F.
26
Uporaba DIGITAL
MEDIA PORT adaptera
Podešavanje zvuka
1
Pritisnite FUNCTION +/– (ili
FUNCTION na uređaju) K više
puta za odabir "DMPORT".
2
Pokrenite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
Za
Postizanje dinamičnijeg zvuka
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Odabir zvučnog
efekta
Zvuk iz spojene komponente reproducira se preko sustava. Za detalje o
rukovanju, pogledajte upute za
uporabu DIGITAL MEDIA PORT
adaptera (opcija).
Dodavanje zvučnog efekta
Pritisnite
DSGX R na uređaju.
EQ R više puta za
odabir "BASS" ili
"TREBLE" i zatim
pritisnite +/– O više
puta za podešavanje
razine.
Napomena
Ovisno o vrsti DIGITAL MEDIA PORT adaptera
(opcija), možete rukovati spojenim uređajem
pomoću tipaka na daljinskom upravljaču ili
sustavu.
Savjet
Sustav možete upotrijebiti za punjenja baterije
audio uređaja spojenog na DIGITAL MEDIA
PORT adapter dok je sustav uključen.
27
Promjena prikaza
Za
Promjenu
informacije na
pokazivaču1)2)
Prikaz točnog
vremena dok je
sustav isključen
1)
2)
3)
Pritisnite
DISPLAY c više puta
dok je sustav uključen.
DISPLAY c dok je
sustav isključen3).
Točno vrijeme je
vidljivo oko 8 sekundi.
Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/
MP3 disku, poput:
— broj zapisa ili datoteke tijekom normalne
reprodukcije.
— ime zapisa ili datoteke ("$") tijekom
normalne reprodukcije.
— ime izvođača ("^") tijekom normalne
reprodukcije.
— ime albuma ili mape ("%") tijekom
normalne reprodukcije.
— ukupno vrijeme reprodukcije dok je
player zaustavljen.
Dok su sustav i Bluetooth uređaj spojeni
pomoću Bluetooth funkcije, možete prikazati
adresu Bluetooth uređaja. Ako spojeni
Bluetooth uređaj podržava prijenos metapodataka, također možete vidjeti informacije
o Bluetooth uređaju (kao što je preteklo vrijeme reprodukcije, naziv zapisa, naziv izvođača,
naziv albuma i sl.) tijekom reprodukcije.
Indikator STANDBY B na uređaju svijetli
kad je sustav isključen.
Napomene o prikazu informacija
• Znakovi koje sustav ne može prikazati
zamijenjeni su sa "_".
• Sustav ne prikazuje sljedeće informacije:
— ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA
disk ovisno o načinu reprodukcije.
— ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk
i USB uređaj.
• Sustav ne prikazuje sljedeće informacije
točno:
— nazive mapa i datoteka koje nisu izrađene
prema standardu ISO9660 Level 1, Level 2
ili Joliet u ekspanzijskom formatu.
28
• Sustav prikazuje sljedeće informacije:
— ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad
se koriste ID3 podaci verzije 1 i verzije 2
(do 62 znaka za MP3 disk).
— Ruski model može prikazivati znakove
ruskog pisma, no oni možda neće biti
ispravno prikazani za diskove koji su
stvoreni pomoći nekih softvera za kodiranje i
nekih uređaja za snimanje.
• Prikaz informacija se možda neće ažurirati ili
prikazati pravilno, ovisno o spojenom
Bluetooth uređaju.
• Prikazane informacije mogu se razlikovati
ovisno o spojenom Bluetooth uređaju.
• Prikazane informacije o Bluetooth uređaju
možda neće biti ažurirane ili pravilno prikazane
ovisno o komunikacijskom okruženju ili
uvjetima okoliša.
Ostali postupci
4
Izrada programa
CD
"– –.– –" se pojavi kad ukupno vrijeme
programa prelazi 100 minuta za CD,
ili kad odaberete CD zapis čiji broj je
21 ili viši, ili kad odaberete MP3
datoteku.
(Programirana reprodukcija)
1
Odaberite željenu funkciju.
CD
Više puta pritisnite FUNCTION +/–
(ili FUNCTION na uređaju) K za
odabir funkcije CD.
USB
Više puta pritisnite FUNCTION +/–
(ili FUNCTION na uređaju) K za
odabir funkcije USB.
2
3
Pritisnite PLAY MODE Z više
puta dok se ne pojavi "PGM"
kad je sustav zaustavljen.
Pritisnite ./> O više
puta dok se ne pojavi broj
željenog zapisa ili datoteke.
Kad programirate datoteke, pritisnite
% +/– O više puta za odabir željene
mape, a zatim odaberite željenu
datoteku.
Primjer: Kad programirate zapise na
CD disku
Odabrani broj zapisa
ili datoteke
Ukupno vrijeme reprodukcije programa (uključujući
odabrani zapis ili datoteku)
Pritisnite A(ili ENTER na uređaju)
N za dodavanje zapisa ili
datoteke u program.
USB
Nije moguć prikaz ukupnog vremena
programa pa se pojavi "– –.– –".
5
Ponovite korake 3 i 4 za programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, do ukupno 25 zapisa
ili datoteka.
6
Za reprodukciju programiranih
zapisa ili datoteka, pritisnite N
K.
Program ostane raspoloživ sve dok ne
uklonite disk ili USB uređaj. Za ponovnu reprodukciju istog programa, pritisnite N K.
Poništenje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE Z više puta dok
ne nestane "PGM" kad je sustav zaustavljen.
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke
programa
Pritisnite CLEAR S dok je sustav
zaustavljen.
29
Pohrana radiopostaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje
i trenutno ih ugoditi odabirom odgovarajućeg programskog broja.
Za pohranu postaja koristite tipke na
daljinskom upravljaču.
1
Ugodite željenu postaju (pogledajte odjeljak "Radijski prijem"
(str. 14)).
2
Pritisnite TUNER MEMORY Y.
Programski broj
3
Pritisnite +/– O više puta za
odabir željenog programskog
broja.
Ako je odabranom programskom
broju već dodijeljena druga postaja, tu
postaju će zamijeniti nova.
4
5
Pritisnite A N.
Ponovite korake 1 do 4 za
pohranu drugih postaja.
Možete pohraniti 20 FM i 10 AM
postaja.
Te postaje ostanu pohranjene oko
pola dana čak i ako odspojite mrežni
kabel ili se prekine napajanje.
30
6
Za poziv pohranjene radiopostaje, pritisnite TUNING MODE
Z više puta dok se ne pojavi
"PRESET", i zatim pritisnite +/–
O više puta za odabir željenog
programskog broja.
Uporaba timera
Sustav raspolaže dvjema funkcijama timera.
Koristite li Play Timer sa Sleep Timerom,
Sleep Timer ima prednost.
5
Primjenom postupka iz koraka
4 podesite vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.
6
Odaberite izvor zvuka.
Sleep Timer:
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija
radi čak i kad nije podešen sat sustava.
Pritisnite SLEEP b više puta.
Ako ste odabrali "AUTO", sustav se automatski isključuje nakon zaustavljanja
tekućeg diska ili USB uređaja, ili za 100
minuta.
Play Timer:
Možete se probuditi uz CD, radijski prijem
ili zvuk s dodatnog USB uređaja u podešeno vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom koristite
tipke na daljinskom upravljaču. Podesite
sat sustava.
1
Pripremite izvor zvuka.
Pripremite izvor zvuka, i zatim pritisnite VOLUME +/– F za podešavanje
glasnoće.
Za početak od određenog zapisa ili
datoteke, izradite vlastiti program
(str. 29).
2
3
Pritisnite TIMER MENU T.
Pritisnite V/v X više puta za
odabir "PLAY SET?", i zatim
pritisnite A N.
Pojavi se "ON TIME" a znamenke sata
trepere.
4
Podesite vrijeme za početak
reprodukcije.
Pritisnite V/v X više puta za podešavanje sati, i zatim pritisnite A N.
Znamenke minuta trepere. Podesite
minute na isti način.
7
Pritisnite V/v X više puta dok se ne
pojavi željeni izvor zvuka, i zatim
pritisnite A N. Pokazivač pokazuje
podešenja timera.
Pritisnite ?/1 A za isključenje
sustava.
Sustav se uključi 15 sekundi prije
podešenog vremena. Ako je sustav
uključen u podešeno vrijeme, Play
Timer se neće aktivirati.
Napomena
Prije isključivanja sustava, ako je sustav spojen
s Bluetooth slušalicama, reprodukcija aktivirana
pomoću Play Timera može se čuti preko
Bluetooth slušalica.
Aktiviranje ili provjera timera
1 Pritisnite TIMER MENU T.
2 Pritisnite A N.
3 Pritisnite V/v X više puta dok se ne
pojavi "PLAY SEL?".
4 Pritisnite A N.
Poništenje timera
1 Pritisnite TIMER MENU T.
Na pokazivaču treperi "TIMER SEL?".
2 Pritisnite A N.
3 Pritisnite V/v X više puta dok se ne
pojavi "TIMER OFF?".
4 Pritisnite A N.
Promjena podešenja
Ponovno započnite od koraka 1.
Savjet
Podešenje Play Timera ostaje dok god ga ne
poništite ručno.
31
Ostale informacije
U slučaju problema
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli
zvučnika čvrsto spojeni.
2 Pronađite problem u sljedećem popisu
i izvedite pripadajući korektivni
postupak.
Ako to ne riješi problem, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Ako indikator STANDBY treperi
Odmah odspojite mrežni kabel i
provjerite sljedeće:
Ako vaš sustav ima izbornik napona,
je li odabran odgovarajući napon?
Koristite li samo isporučene zvučnike?
Blokira li nešto ventilacijske otvore
na gornjoj ili stražnjoj strani sustava?
Kad indikator STANDBY B prestane
treperiti, ponovno spojite mrežni kabel
i uključite sustav. Ako to ne riješi
problem, obratite se ovlaštenom Sony
servisu.
Općenito
Zvuk izlazi iz jednog kanala, ili nije
podešen balans lijevog i desnog
zvučnika.
Postavite zvučnike što više simetrično.
Spojite samo isporučene zvučnike.
32
Čuje se jako brujanje ili šum.
Odmaknite sustav od izvora smetnji.
Spojite uređaj na drugu utičnicu.
Ugradite filtar za uklanjanje šuma
(dodatno nabavljiv) na mrežni kabel.
Ne čuje se zvuk.
Ako indikator BLUETOOTH D svijetli
ili treperi ako je odabrana neka druga
funkcija osim Bluetooth funkcije, preko
zvučnika ili PHONES J priključnice ne
čuje se zvuk. Pritisnite i zadržite
BLUETOOTH E približno 2 sekunde
dok se ne isključi indikator
BLUETOOTH D.
Daljinski upravljač ne radi.
Uklonite prepreku između daljinskog
upravljača i pripadajućeg senzora C na
uređaju te smjestite uređaj dalje od
fluorescentnog svjetla.
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na sustavu.
Približite daljinski upravljač sustavu.
Indikator STANDBY B svijetli nakon
odspajanja mrežnog kabela
Indikator STANDBY B se možda neće
ugasiti odmah po odspajanju mrežnog
kabela. To nije kvar. Indikator će se
isključiti za oko 40 sekundi.
CD/MP3 uređaj
Zvuk preskače ili se disk neće
reproducirati.
Obrišite disk i stavite ga ponovno.
Premjestite sustav na mjesto bez
vibracija (npr. na stabilan stalak).
Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite
na odvojene stalke. Kod glasnog slušanja,
vibracije zvučnika mogu uzrokovati
preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
Više puta pritisnite PLAY MODE Z
dok oznake "PGM" ili "SHUF"" ne
nestanu s pokazivača, za povratak u
normalnu reprodukciju.
Sustavu treba za početak reprodukcije
više vremena no obično.
Sustavu treba više vremena za početak
reprodukcije
— diska snimljenog sa složenom strukturom datoteka i mapa.
— diska snimljenog u multisession modu.
— nefinaliziranog diska (disk na koji je
moguće dodavati podatke).
— diska s velikim brojem mapa.
Bluetooth uređaj
Uparivanje nije izvedivo.
Približite Bluetooth uređaj sustavu.
Uparivanje možda neće biti moguće ako
se u blizini sustava nalaze drugi Bluetooth
uređaji. Odmaknite ostale uređaje od
sustava.
Pravilno unesite istu zaporku koja je
unesena u Bluetooth uređaj.
Nije moguće povezivanje.
Bluetooth uređaj koji ste pokušali spojiti
ne podržava A2DP profil i ne može se
povezati sa sustavom.
Uključite funkciju Bluetooth na Bluetooth
uređaju.
Pokušajte uspostaviti vezu s Bluetooth
uređaja.
Izbrisana je informacija o uparivanju.
Ponovno izvedite uparivanje.
Dok je povezan s Bluetooth uređajem,
ovaj sustav ne može se detektirati i ne
može uspostaviti vezu s drugim Bluetooth
uređajem.
Obrišite informacije o uparivanju
bluetooth uređaja i ponovite uparivanje.
Zvuk preskače ili fluktuira, ili se
prekinula veza.
Sustav i Bluetooth uređaj su previše
međusobno udaljeni.
Ako postoje prepreke između sustava i
Bluetooth uređaja, uklonite ih.
Ako je u blizini oprema koja stvara
elektromagnetsko zračenje, primjerice
bežični LAN, drugi Bluetooth uređaj ili
mikrovalna pećnica, odmaknite ih.
Nije moguće čuti zvuk s Bluetooth
uređaja na sustavu.
Najprije pojačajte glasnoću na Bluetooth
uređaju i zatim podesite glasnoću
pomoću VOLUME +/– F.
Čuje se jako brujanje ili šum.
Ako postoje prepreke između sustava i
Bluetooth uređaja, uklonite ih.
Ako je u blizini oprema koja stvara
elektromagnetsko zračenje, primjerice
bežični LAN, drugi Bluetooth uređaj ili
mikrovalna pećnica, odmaknite ih.
Smanjite glasnoću spojenog Bluetooth
uređaja.
Zvuk iz Bluetooth uređaja je izobličen.
Smanjite glasnoću na sustavu pomoću
VOLUME – F. Ako na slušalicama
postoji regulator glasnoće, također
podesite glasnoću na slušalicama.
Pritisnite DSGX R na uređaju više puta
dok se ne prikaže "DSGX OFF".
Pritisnite EQ R više puta za odabir
"BASS" ili "TREBLE" te zatim pritisnite
– O više puta za smanjenje glasnoće.
Nastavlja se n
33
USB uređaj
Na USB uređaj se ne može snimati.
Možda je došlo do sljedećih problema.
— USB uređaj je pun.
— Broj datoteka i mapa na USB uređaju
je dosegnuo gornji limit.
— USB uređaj je zaštićen od snimanja.
Snimanje je zaustavljeno prije kraja.
Koristite USB uređaj kojeg ovaj sustav
ne podržava. Pogledajte odjeljak
"Kompatibilni USB uređaji" (str. 43) za
popis uređaja koje sustav podržava.
USB uređaj nije ispravno formatiran. Za
pravilno formatiranje uređaja pogledajte
upute za uporabu USB uređaja.
Isključite sustav i uklonite USB uređaj.
Ukoliko USB uređaj ima tipku za napajanje, isključite uređaj te ga ponovno
uključite nakon što ste ga odspojili sa
sustava. Zatim pokušajte ponovno
snimati.
Tijekom ponavljanog snimanja i brisanja
podataka, struktura datoteka unutar
USB uređaja postaje fragmentirana. Za
rješavanje ovog problema pogledajte
upute za uporabu USB uređaja. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Prilikom snimanja na USB uređaj
dolazi do greške.
Koristite USB uređaj kojeg ovaj sustav
ne podržava. Pogledajte odjeljak
"Kompatibilni USB uređaji" (str. 43) za
popis uređaja koje sustav podržava.
Isključite sustav i uklonite USB uređaj.
Ukoliko USB uređaj ima tipku za napajanje, isključite uređaj te ga ponovno
uključite nakon što ste ga odspojili sa
sustava. Zatim pokušajte ponovno
snimati.
34
USB uređaj je bio odspojen ili je napajanje bilo isključeno tijekom snimanja.
Obrišite djelomično snimljenu datoteku,
te snimajte ponovno. Ukoliko to ne
riješi problem, možda je kvar u USB
uređaju. Za rješavanje ovog problema
pogledajte upute za uporabu USB
uređaja. Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Datoteke i mape se ne mogu obrisati s
USB uređaja.
Provjerite je li USB uređaj zaštićen od
snimanja.
USB uređaj je bio odspojen ili je napajanje bilo isključeno tijekom postupka
brisanja. Obrišite djelomično obrisanu
datoteku. .Ukoliko to ne riješi problem,
možda je kvar u USB uređaju. Za rješavanje ovog problema pogledajte upute
za uporabu USB uređaja. Ako je
problem i dalje prisutan, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Koristite li odgovarajući USB uređaj?
Ako ste spojili USB uređaj koji sustav ne
podržava, mogu se pojaviti sljedeći problemi. Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni
USB uređaji" (str. 43) popis uređaja koje
je moguće spojiti na ovaj sustav.
— Sustav ne prepoznaje USB uređaj.
— Sustav ne prikazuje nazive datoteka
ili mapa.
— Nije moguća reprodukcija.
— Zvuk preskače.
— Čuje se šum.
— Čuje se iskrivljeni zvuk.
— Snimanje je prekinuto prije kraja.
Pojavljuje se "Over Current".
Sustav je detektirao problem razine
električne struje u priključnici % (USB)
G. Isključite sustav i uklonite USB
uređaj iz priključnice % (USB) G.
Provjerite funkcioniranje USB uređaja.
Ako se ova poruka pojavljuje i dalje,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Nema zvuka.
USB uređaj nije pravilno priključen.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj i provjerite svijetli li indikator
"USB MEMORY".
Čuje se šum, zvuk preskače ili je
izobličen.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj.
Sama glazba sadrži šum ili izobličeni
zvuk. Šum je mogao nastati kod postupka
snimanja. Obrišite datoteku te je ponovno
snimite.
USB uređaj nije moguće spojiti na
priključnicu % (USB) G.
USB uređaj je spojen s krive strane.
Okrenite USB uređaj te ga spojite u
pravilnom položaju.
Duže vrijeme je prikazano "Reading"
ili treba pričekati duže vrijeme za
početak reprodukcije.
Postupak očitavanja uređaja može trajati
duže vrijeme u sljedećim slučajevima.
— Na USB uređaju se nalazi previše
mapa ili datoteka.
— Struktura datoteka je iznimno složena.
— Uređaj ima velik memorijski kapacitet.
— Unutarnja memorija je fragmentirana.
Stoga preporučamo da slijedite ove
smjernice.
— Ukupan broj mapa na USB uređaju:
100 ili manje
— Ukupan broj datoteka u mapi: 100 ili
manje
Pogrešan prikaz
Ponovno spremite glazbene podatke na
USB uređaj jer su trenutno pohranjeni
podaci možda oštećeni.
Ovaj sustav može prikazati samo brojeve
i abecedu. Ostali znakovi se ne prikazuju
ispravno.
Sustav ne prepoznaje USB uređaj.
Isključite sustav, odspojite i ponovno
spojite USB uređaj, a zatim ponovno
uključite sustav.
Spojite podržani USB uređaj (str. 43).
USB uređaj ne radi ispravno. Za rješavanje ovog problema pogledajte upute
za uporabu USB uređaja. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
Ne započinje reprodukcija.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj.
Spojite podržani USB uređaj (str. 43).
Pritisnite N (ili USB NX na uređaju)
K za početak reprodukcije.
Reprodukcija ne započinje od prvog
zapisa.
Odaberite normalan način reprodukcije.
Nije moguće reproducirati datoteke.
Audio datoteke nemaju ekstenzije
".mp3", ".wma", ".m4a".
Podaci nisu spremljeni u MP3/WMA/
AAC formatu.
Ovaj sustav ne podržava USB medij za
pohranu formatiran s datotečnim sustavima drukčijim od FAT16 ili FAT32.*
Koristite li particionirani USB medij za
pohranu, mogu se reproducirati samo
datoteke s prve particije.
Reprodukcija je moguća do 8. razine.
Nastavlja se n
35
Broj mapa je veći od 999.
Broj datoteka je veći od 999.
Nije moguća reprodukcija datoteka koje
su šifrirane ili zaštićene zaporkama ili
na neki drugi način.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, no
neki USB mediji za pohranu možda ne
podržavaju sve FAT formate. Za detalje
pogledajte upute isporučene s USB medijem
za pohranu ili kontaktirajte proizvođača.
Radijski prijemnik
Čuje se jako brujanje ili šum, ili nije
moguć prijem postaja. (Na pokazivaču
treperi "TUNED" ili "ST".)
Pravilno spojite antenu.
Pronađite mjesto i orijentaciju koja
omogućuje dobar prijem, te ponovo
podesite antenu.
Držite antene što dalje od zvučničkih i
mrežnog kabela te USB kabela kako ne
bi pokupile smetnje.
Spojite vanjsku antenu (dodatno
nabavljiva).
Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako
AM antena ispadne s plastičnog stalka.
Isključite električne uređaje u blizini.
Poboljšanje radijskog prijema
Isključite CD uređaj funkcijom upravljanja
napajanjem CD uređaja. Tvorničkim
podešenjem je ova funkcija uključena.
1 Pritisnite FUNCTION +/– (ili FUNCTION
na uređaju) K više puta za odabir
funkcije CD i zatim isključite sustav.
2 Kad "STANDBY" prestane treperiti,
pritisnite ?/1 A držeći pritisnutom
tipku x/CANCEL L na uređaju.
Pojavi se "CD POWER OFF". Dok je
CD uređaj isključen, sustavu treba više
vremena za pristup disku. Za uključenje
CD uređaja ponovite postupak dok se
ne pojavi "CD POWER ON".
36
Resetiranje sustava na tvornička
podešenja
Ako nakon ovih provjera uređaj i dalje ne
radi dobro, resetirajte ga na tvornička
podešenja.
Za ovaj postupak koristite tipke na
sustavu.
1 Odspojite i ponovno spojite mrežni
kabel te uključite sustav.
2 Pritisnite istovremeno x/CANCEL L,
DSGX R i ?/1 A.
Sva vaša podešenja (pohranjene
postaje, sat i timer) se brišu i potrebno
ih je ponovo podesiti.
Poruke
CD/MP3 uređaj, prijemnik
Complete!: Podešeni postupak je dovršen
normalno.
LOCKED: Sustav ne izbacuje disk. Obratite
se ovlaštenom Sony servisu.
No Disc: Nema diska u sustavu ili ste
uložili disk koji sustav ne može
reproducirati.
No Step: Svi programirani zapisi ili datoteke su izbrisani.
Over: Došli ste do kraja diska pritiskanjem tipke M O tijekom reprodukcije
ili pauze.
Push STOP!: Pritisnuli ste PLAY MODE
Z tijekom reprodukcije.
Reading: Sustav očitava informacije s
diska. Neke tipke nisu raspoložive.
Step Full!: Pokušali ste programirati više
od 26 zapisa ili datoteka (koraka).
TIME NG!: Podešeno je isto vrijeme
početka i kraja Play Timera.
Bluetooth uređaj
Connect: Bluetooth komunikacija je
uspostavljana.
Connecting: Sustav pokušava uspostaviti
vezu sa zadnje spojenim Bluetooth
uređajem.
Disconnect: Komunikacija s Bluetooth
uređajem je prekinuta iz nekog razloga
ili je Bluetooth komunikacija isključena.
No Device: Nije pronađen Bluetooth
uređaj za uparivanje ili uparivanje nije
bilo moguće.
Not in Use: Sustav nije spojen s Bluetooth
uređajem koji upotrebljava A2DP li
Bluetooth uređaj ne podržava naredbu
za odabir mape (% +/– O).
PIN?: Od sustava se traži zaporka. Detalje
potražite u "Uporaba Bluetooth
funkcije" (str. 15).
Please Wait: Sustav se priprema za
uporabu Bluetooth uređaja.
USB uređaj
Complete!: Audio datoteka ili mapa je
obrisana s USB uređaja.
Device Full!: USB uređaj je pun.
Erase Error!: Došlo je do greške prilikom
brisanja audio datoteka ili mapa s USB
uređaja.
Error: Sustav ne može prepoznati USB
uređaj ili je spojen nepoznati uređaj
(str. 35).
Fatal Error!: USB uređaj je odspojen
tijekom snimanja ili brisanja audio
datoteka ili mapa na USB uređaju.
Folder Full!: Dosegnut je maksimalan
broj mapa na USB uređaju.
No Device: Nije spojen USB uređaj ili je
spojeni USB uređaj zaustavljen.
No Step: Izbrisani su svi programirani
zapisi ili datoteke.
No Track: Sustav nije učitao nikakvu
datoteku koju može reproducirati.
Not in Use: Odabrali ste pogrešnu
funkciju.
Not Supported: Spojen je nepodržani
USB uređaj.
Please Wait: Sustav se priprema za
uporabu USB uređaja.
Protected!: Pokušali ste snimati na ili
brisati s USB uređaja koji je zaštićen od
snimanja.
Reading: Sustav prepoznaje spojeni USB
uređaj.
Rec Error!: Snimanje nije započelo, zaustavljeno je prije kraja, ili se nije moglo
provesti zbog drugih razloga (str. 34).
Removed: USB uređaj je odspojen.
Step Full!: Pokušali ste programirati više
od 26 zapisa ili datoteka (koraka).
Storage Drive: Spojen je USB medij za
pohranu.
Track Full: Dosegnut je maksimalan broj
datoteka na USB uređaju.
37
Mjere opreza
Diskovi koje sustav MOŽE reproducirati
Audio CD
CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3
datoteke)
Diskovi koje sustav NE MOŽE
reproducirati
CD-ROM
CD-R/CD-RW koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu
u skladu sa standardom ISO9660 Level
1/ Level 2, Joliet ili multisession
CD-R/CD-RW snimljeni u multisession
modu bez zatvaranja sesije
CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimke, CD-R/CD-RW diskovi koji su
ogrebeni ili zaprljani, ili CD-R/CD-R
diskovi snimljeni nekompatibilnim
uređajem za snimanje
Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW
diskovi
Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) datoteke
Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
Diskovi koji imaju na sebi nalijepljenu
ljepljivu vrpcu, papir ili naljepnicu
Unajmljeni ili istrošeni diskovi s ostacima
ljepila na sebi
Diskovi s naljepnicama otisnutima
tintom koja je ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
Prije reprodukcije, obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema
rubu.
Nemojte za čišćenje diskova koristiti
otapala (npr. benzin, razrjeđivač),
sredstva za čišćenje ili antistatički
raspršivač za vinilne ploče.
Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte
ih u automobilu parkiranom na izravnom
sunčevom svjetlu.
38
O sigurnosti
U potpunosti odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice ukoliko nećete koristiti
sustav duži vremenski period. Prilikom
odspajanja uređaja, uvijek uhvatite za
utikač. Nikad ne vucite sam kabel.
Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, odspojite ga iz napajanja i
prije daljeg korištenja ga dajte na
provjeru ovlaštenom servisu.
Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O položaju
Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj
ili na mjesta koja su jako topla ili hladna,
prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom
svjetlu.
Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika
na površinu koja je bila posebno obrađena
(voskom, uljem, sredstvom za poliranje,
itd.), jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje na površini uređaja.
Unesete li sustav izravno s hladnog na
toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno
mjesto, na njegovoj leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju uređaj neće
raditi pravilno. Ako se to dogodi, izvadite
disk i ostavite sustav uključenim oko sat
vremena dok vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to
nije kvar.
Ne dodirujte kućište uređaja ako se
dulje vrijeme upotrebljava uz pojačanu
glasnoću jer se kućište zagrijava.
Kako biste spriječili kvarove, nemojte
prekrivati ventilacijski otvor.
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na TV prijemniku može
izobličiti. U tom slučaju isključite TV
prijemnik i nakon 15 do 30 minuta ga
ponovno uključite.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika
udaljite od TV prijemnika.
Čišćenje vanjskih dijelova uređaja
Za čišćenje sustava koristite meku krpu,
lagano navlaženu u otopini blagog
sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna
sredstva, praškove ili otapala, kao npr.
razrjeđivač, benzin ili alkohol.
Tehnički podaci
Glavni uređaj (HCD-HX70BTR,
HCD-HX50BTR/CD prijemnik)
Pojačalo
CMT-HX70BTR
DIN izlazna snaga (nazivna):
60 + 60 W (4 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga
(referentna): 75 + 75 W (4 ohma pri
1 kHz, 10% THD)
Glazbena snaga (referentna): 75 + 75 W
(4 ohma pri 1 kHz, 10% THD)
CMT-HX50BTR
DIN izlazna snaga (nazivna):
40 + 40 W (6 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga
(referentna): 50 + 50 W (6 ohma pri
1 kHz, 10% THD)
Glazbena snaga (referentna): 50 + 50 W
(6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)
Ulazi:
AUDIO IN (stereo mini priključnica):
napon 250 mV, impedancija
22 kiloohma
% (USB) priključnica: Tip A, maksimalna struja 500 mA
Izlazi:
PHONES (stereo mini priključnica):
za slušalice od 8 ohma ili više
SPEAKER: za impedanciju od 4 ohma
(CMT-HX70BTR) ili 6 ohma (CMTHX50BTR)
Nastavlja se n
39
Bluetooth značajke
CD uređaj
Komunikacijski sustav:
Bluetooth Standard verzija 2.0
Izlaz:
Bluetooth Standard Power Class 2
Maksimalni komunikacijski domet:
Optička vidljivost od oko 10 m1)
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacije:
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani codec:
Prijem: SBC (Sub Band Codec), MP3
Odašiljanje: SBC (Sub Band Codec)
Sustav: Compact disc i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 μW
1)
2)
Stvaran domet će ovisiti o čimbenicima
poput prepreka između uređaja, magnetskih
polja oko mikrovalnih pećnica, statičkog
elektriciteta, osjetljivosti prijema, učinkovitosti
antene, operativnog sustava, softverske
aplikacije, itd.
Standardni Bluetooth profili pokazuju svrhu
Bluetooth komunikacije među uređajima.
USB značajke
Podržane brzine bita (bit rate)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
40
* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost
izmjerenu na udaljenosti 200 mm od
površine leće objektiva na optičkom
senzoru s otvorom 7 mm
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal/šum: Više od 90 dB
Dinamički raspon: Više od 90 dB
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM prijemnik:
Raspon ugađanja: 87,5 – 108 MHz
(50 kHz korak)
Antena: FM žičana antena
Antenske priključnice: 75 ohma,
nesimetrično
Međufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik:
Raspon ugađanja:
531 – 1,602 kHz (uz 9 kHz korak
ugađanja)
Antena: AM okvirna antena, priključak
vanjske antene
Međufrekvencija: 450 kHz
Zvučnici (SS-CHX70 za CMT-HX70BTR)
Sustav zvučnika: Dvosistemski, bas-refleksni
Zvučnici: Niskotonac 13 cm, od staklenih
vlakana, stožasti; Visokotonac 2,5 cm,
kupolasti s mekom kupolom
Nazivna impedancija: 4 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 172 T 331 T 225 mm
Masa: Oko 3,7 kg
Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,5 W.
Halogenirani usporivači vatre
nisu korišteni u određenim
tiskanim pločicama.
Halogenirani usporivači vatre
nisu korišteni u kućištima.
Zvučnici (SS-CHX50 za CMT-HX50BTR)
Sustav zvučnika: Dvosistemski, bas-refleksni
Zvučnici: Niskotonac: 12 cm, stožasti;
Visokotonac: 4 cm, stožasti
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 146 T 262 T 200 mm
Masa: Oko 2,2 kg
Općenito
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
CMT-HX70BTR: 50 W
CMT-HX50BTR: 40 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika):
Oko 305 T 116 T 225 mm
Masa (bez zvučnika): Oko 2,8 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (RMAMU009) (1), baterije R6 (veličina AA) (2),
AM okvirna antena (1), FM žičana antena
(1), nožice zvučnika (8), kabel zvučnika (2)
(samo za CMT-HX70BTR)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
41
Bluetooth bežična
tehnologija
Bluetooth bežična tehnologija je kratkodometna bežična tehnologija za povezivanje
digitalnih uređaja poput računala i digitalnih fotoaparata. Uporabom Bluetooth
bežične tehnologije možete upravljati
uređajima u dometu od oko 10 metara.
Bluetooth bežična tehnologija se obično
koristi između dvaju uređaja, no jedan
uređaj je moguće povezati s više njih.
Za takvo povezivanje nisu potrebni kabeli
kao kod USB veze, a uređaje nije potrebno
staviti jedan nasuprot drugome kao kod
bežične infracrvene tehnologije. Ovu
tehnologiju možete koristiti i s jednim
Bluetooth uređajem u torbici ili džepu.
Bluetooth bežična tehnologija je globalni
standard koji podržavaju tisuće kompanija.
Te kompanije proizvode uređaje usklađene
s ovim globalnim standardom.
Podržane Bluetooth verzije i profili
Profil označava standardni niz mogućnosti
za različite značajke Bluetooth proizvoda.
Ovaj sustav podržava sljedeće Bluetooth
verzije i profile.
Podržana Bluetooth verzija:
Bluetooth Standard verzija 2.0
Podržani Bluetooth profili:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
42
Učinkovit komunikacijski domet
Bluetooth uređaje je potrebno koristiti na
međusobnoj udaljenosti od otprilike 10
metara (bez prepreka). Učinkovit komunikacijski domet može se smanjiti u sljedećim
uvjetima:
− Kad se između uređaja u Bluetooth vezi
nalazi osoba, metalni predmet, zid ili
druga prepreka
− Na mjestima gdje je instaliran bežični
LAN
− Oko mikrovalnih pećnica koje su u
uporabi
− Na mjestima gdje se pojavljuju
elektromagnetski valovi
Utjecaj drugih uređaja
Bluetooth uređaji i bežični LAN (IEEE
802.11b/g) koriste isti frekvencijski pojas
(2,4 GHz). Kad koristite Bluetooth uređaj
pored uređaja s mogućnošću bežične LAN
veze, moguće su elektromagnetske smetnje.
To se može očitovati u nižim brzinama
prijenosa podataka, šumu ili nemogućnosti
povezivanja. U takvim slučajevima pokušajte
problem riješiti na sljedeći način:
− Pokušajte povezati ovaj sustav i Bluetooth
mobilni telefon ili Bluetooth uređaj kad
ste barem 10 metara udaljeni od bežične
LAN opreme.
− Isključite bežičnu LAN opremu kad
koristite Bluetooth uređaj unutar 10
metara.
Utjecaj na druge uređaje
Kompatibilni uređaji
Radio valovi koje emitira ovaj sustav
mogu uzrokovati smetnje u radu nekih
medicinskih uređaja. Budući da te smetnje
mogu negativno djelovati na rad uređaja,
uvijek isključite ovaj sustav, Bluetooth
mobilni telefon i Bluetooth uređaj na
sljedećim mjestima:
− U bolnicama, vlakovima i zrakoplovima,
na benzinskim postajama te svugdje
gdje bi moglo biti zapaljivih plinova
− Pored automatskih vrata ili
protupožarnih alarma
Odgovarajući Sony digitalni audio
playeri (do ožujka 2008.)
Napomene
Proizvod
Naziv modela
• Ovaj sustav podržava sigurnosne funkcije
koje su usklađene s Bluetooth specifikacijom
te omogućuju sigurnost tijekom komunikacije
uporabom Bluetooth tehnologije. Međutim,
ta sigurnost može biti nedostatna ovisno o
sadržajima podešenja i drugim čimbenicima,
stoga uvijek budite oprezni pri komunikaciji
putem Bluetooth tehnologije.
• Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
štete ili druge gubitke koji su posljedica
"curenja" informacija tijekom komuniciranja
uporabom Bluetooth tehnologije.
• Bluetooth komunikacija nije nužno zajamčena
sa svim Bluetooth uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sustav.
• Bluetooth uređaji povezani s ovim sustavom
trebaju biti usklađeni s Bluetooth specifikacijama koje propisuje Bluetooth SIG, Inc., i
trebaju imati certifikat o ispunjavanju tih
uvjeta. Međutim, čak i kad je uređaj usklađen
s Bluetooth specifikacijama, mogući su slučajevi kada značajke ili specifikacije Bluetooth
uređaja ne omogućuju povezivanje, ili mogu
imati drukčije načine upravljanja, prikaza ili
rada.
• Ovisno o Bluetooth uređaju povezanom s
ovim sustavom, uvjetima komunikacije i
okolini, moguće su pojave šuma ili prekidi
zvuka.
Walkman®
NWD-B103 / B103F /
B105 / B105F
NWZ-A815 / A816 /
A818 / B103F / B105F
NWZ-S515 / S516 /
S615F / S616F / S618F
USB uređaji
Na ovom sustavu možete reproducirati sa
sljedećih Sony USB uređaja. Drugi USB
uređaji ne mogu se snimati/reproducirati
na ovom sustavu.
Za najnovije informacije o kompatibilnim
uređajima pogledajte sljedeću internetsku
stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Napomene
Kada formatirate digitalni audio ili USB uređaj, formatirajte koristeći sam uređaj ili softver
za formatiranje koji je isporučen s uređajem.
U protivnom može doći do nemogućnosti
pravilnog snimanja USB uređaja na ovom
sustavu.
Nastavlja se n
43
Ne koristite druge USB uređaje osim
navedenih. Nije zajamčena kompatibilnost s
modelima koji nisu ovdje navedeni.
Neki problemi u funkcioniranje se mogu
pojaviti i kad koristite ove USB uređaje.
Neke od ovih USB uređaja možda ne možete
kupiti u svojoj zemlji.
Napomene o Walkmanu®
®
Kada prebacujete glazbu na Walkman
koristeći "Media Manager for WALKMAN",
prebacujte samo glazbu u MP3 formatu. Ovaj
sustav ne prikazuje datoteke snimljene u
MP4 formatu (AAC ili VIDEO).
®
Kada spajate Walkman na uređaj, spajajte
nakon što poruka "Creating Library" ili
"Creating Database" nestane s pokazivača na
Walkmanu®.
Bluetooth uređaji
Za najnovije informacije o kompatibilnim
Bluetooth uređajima pogledajte sljedeću
internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising