3-095-504-23(1)
Mikro HI-FI
sustav
Upute za uporabu
CMT-BX5
CMT-BX3
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne stavljajte na uređaj posude s
tekućinom, npr. vaze.
Spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu.
Ukoliko uređaj ne radi normalno, odmah
ga odspojite iz mrežne utičnice.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput
police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ne izlažite bateriju prejakoj toplini,
primjerice izravnom sunčevom svjetlu,
vatri, i sl.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
uređajem povećava opasnost za vid.
Ovaj uređaj je laserski proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se
nalazi na poleđini uređaja.
2
Samo za europski model
Prevelik zvučni tlak iz slušalica može
uzrokovati gubitak sluha.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Prema EU smjernici koja se odnosi na
sigurnost proizvoda, EMC i R&TTE, proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Ovlašteni predstavnik je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany.
U vezi servisa i jamstva obratite se na
adrese navedene u posebnom popisu
servisa ili jamstvenom listu.
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili
na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električne
ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Zbrinjavanje istrošenih
baterija (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na njezinoj ambalaži označava da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem
istrošenih baterija čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži
snimljen DVD materijal na jednoj strani i
digitalni audio materijal na drugoj. Međutim, budući da audio strana DualDisc
diska nije usklađena s Compact Disc (CD)
standardom, možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme u
prodaji se također mogu naći glazbeni
diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja.
Neke od tih diskova nije moguće reproducirati u ovom uređaju.
➊ "WALKMAN" i logotip "WALKMAN"
su registrirane trgovačke oznake tvrtke
Sony.
➊ MICROVAULT je trgovačka marka
tvrtke Sony.
➊ ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus te
njihovi logotipi i zaštitni znakovi su
registrirane trgovačke marke tvrtke
Sony.
➊ Patenti iz SAD-a i drugih zemalja koriste
se prema licenciji tvrtke Dolby
Laboratories.
➊ MPEG Layer 3 tehnologija kodiranja
zvuka i patenti prema licenciji
Fraunhofer IIS i Thomson.
3
Sadržaj
Opis dijelova i kontrola ..................... 5
Informacije na pokazivaču ............... 9
Priprema
Povezivanje sustava .........................10
Podešavanje sata...............................11
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/MP3 diska ..........12
Radijski prijem ....................................13
Reprodukcija glazbe s USB
uređaja ..................................................14
Uporaba dodatnih audio
komponenata .....................................16
Podešavanje zvuka ...........................16
Promjena prikaza...............................17
Ostali postupci
Izrada programa ................................18
Pohrana radiopostaja ......................19
Uporaba timera ..................................20
4
Ostale informacije
U slučaju problema...........................21
Poruke ...................................................24
Mjere opreza .......................................25
Tehnički podaci..................................27
Kompatibilni USB uređaji ...............28
Opis dijelova i kontrola
Ovaj priručnik uglavnom objašnjava postupke koji se vrše daljinskim upravljačem, no iste
postupke moguće je izvršiti uporabom tipaka na uređaju koje imaju iste ili slične nazive.
Uređaj
Prednja strana
Gornja strana
Nastavlja se n
5
Daljinski upravljač
E
Indikator USB MEMORY
Svijetli kad je spojen dodatno nabavljivi
USB uređaj (digitalni player ili USB medij
za pohranu).
F
Priključnica AUDIO IN (str. 16)
Za spajanje dodatne audio komponente.
G
Priključnica PHONES
Za spajanje slušalica.
H
% Priključnica (USB) (str. 14, 28)
Za spajanje dodatno nabavljivog USB
uređaja (digitalnog playera ili USB medija
za pohranu).
I
A
Tipka ?/1 (napajanje) (str. 11, 20,
23)
Pritisnite za uključenje sustava.
B
Indikator STANDBY (str. 17, 21)
Svijetli kad je sustav isključen.
C
Senzor daljinskog upravljača
(str. 21)
D
Tipka Z (otvaranje/zatvaranje)
(str. 12)
Pritisnite za otvaranje/zatvaranje uložnice
diska.
6
Tipke reprodukcije i funkcijske
tipke
Uređaj: Tipka USB NX
(reprodukcija/pauza) (str. 14)
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije
na vanjskom USB uređaju (digitalni player
ili USB medij za pohranu).
Daljinski upravljač: Tipka USB
(str. 14)
Pritisnite za odabir USB funkcije.
Uređaj: Tipka CD NX
(reprodukcija/pauza) (str. 12)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije
diska.
Daljinski upravljač: Tipka CD
(str. 12)
Pritisnite za odabir CD funkcije.
Daljinski upravljač: Tipka N
(reprodukcija), tipka X (pauza)
Tipka ENTER (str. 11, 18, 19, 20)
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.
Pritisnite za pristup podešavanju.
Tipka TUNER/BAND (str. 13)
O
Pritisnite za odabir funkcije TUNER.
Pritisnite za odabir FM ili AM prijema.
Tipka ./> (odabir prema
natrag/naprijed) (str. 12, 15, 18)
Uređaj: Tipka AUDIO IN (str. 16)
Pritisnite za odabir funkcije AUDIO IN.
Daljinski upravljač: Tipka
FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.
J
Tipka DISPLAY (str. 17)
Pritisnite za promjenu informacije na
pokazivaču.
K
Tipka PLAY MODE/TUNING MODE
(str. 12, 13, 15, 18, 19)
Pritisnite za odabir načina reprodukcije
CD-a, MP3 diska ili dodatnog nabavljivog
USB uređaja (digitalni player ili USB
medij za pohranu).
Pritisnite za odabir načina ugađanja.
L
Tipke za podešavanje zvuka
(str. 16)
Uređaj: Tipka DSGX
Daljinski upravljač: Tipka EQ
Pritisnite za odabir zvučnog efekta.
M
Uređaj: Tipka x/CANCEL (zaustavljanje/poništenje) (str. 12, 13, 15)
Daljinski upravljač: Tipka x
(zaustavljanje) (str. 12, 13, 15)
N
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
Uređaj: Tipka TUNE +/–
(ugađanje) (str. 13)
Daljinski upravljač: Tipka +/–
(ugađanje) (str. 13, 19)
Pritisnite za ugađanje željene postaje.
Tipka % +/– (odabir mape)
(str. 12, 15, 18)
Pritisnite za odabir mape.
Tipka m/M (pretraživanje
prema naprijed/natrag)
(str. 12, 15)
Pritisnite za traženje određenog mjesta u
zapisu ili datoteci.
P
Uređaj: Tipka VOL +/– (str. 12, 13,
14, 16)
Daljinski upravljač: Tipka VOLUME
+/– (str. 12, 13, 14, 16)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
Q
Tipka CLOCK/TIMER SELECT
(str. 20)
Tipka CLOCK/TIMER SET
(str. 11, 20)
Pritisnite za podešavanje sata uređaja i
Play Timera.
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
Nastavlja se n
7
R
Tipka REPEAT/FM MODE (str. 12,
13, 15)
Pritisnite za ponavljanje reprodukcije
diska, jednog zapisa ili datoteke.
Pritisnite za odabir načina FM prijema
(mono ili stereo).
S
Pokrov baterijskog pretinca
(str. 11)
T
Tipka CLEAR (str. 18)
Pritisnite za brisanje preprogramiranog
zapisa ili datoteke.
U
Tipka TUNER MEMORY (str. 19)
Pritisnite za pohranu radiopostaje.
V
Tipka SLEEP (str. 20)
Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.
8
Informacije na pokazivaču
A
F
Funkcija
Timer (str. 20)
B
G
Format zvuka
Način reprodukcije (str. 12, 15)
C
H
DSGX (str. 16)
Način prijema (str. 13)
D
I
Radijski prijem (str. 13)
Reprodukcija/Pauza
E
Tekstualne informacije
9
Priprema
Povezivanje sustava
Lijevi zvučnik
Desni zvučnik
ili
Zidna utičnica
A Kabel zvučnika (Crveni/3)
B Kabel zvučnika (Crveni/#)
C AM okvirna antena
D FM žičana antena (Razvucite vodoravno.)
E Smeđa strana za druge regije
F Bijela strana za sjevernoamerički model
10
A Zvučnici
U SPEAKER priključnice uložite samo
oguljeni dio kabela.
B Antene
Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju dobar prijem i zatim podesite antenu.
Držite antene udaljenima od kabela
zvučnika, mrežnih kabela i USB kabela
kako ne bi pokupile smetnje.
C Napajanje
Ako vaš model ima preklopnik VOLTAGE
SELECTOR, stavite ga u položaj koji odgovara naponu lokalne električne mreže.
Spojite mrežni kabel na zidnu električnu
utičnicu.
Ako utikač ne pristaje u utičnicu, pričvrstite isporučeni adapter utikača (samo za
modele s adapterom).
Kod prenošenja sustava
1 Izvadite disk radi zaštite CD
Podešavanje sata
Za podešavanje sata sustava koristite tipke
daljinskog upravljača.
1
Pritisnite ?/1 A za uključenje
sustava.
2
Pritisnite CLOCK/TIMER SET Q.
Ako se na pokazivaču pojavi tekući
mod, pritisnite ./> O više puta
kako biste odabrali "CLOCK SET" i
zatim pritisnite ENTER N.
mehanizma.
2 Pritisnite CD I za odabir funkcije CD.
3 Zadržite pritisnutom tipke TUNER/BAND
3
Pritisnite ./> O više puta
za podešavanje sati i zatim
pritisnite ENTER N.
4 Nakon što se prikaže "LOCK", odspojite
4
Na isti način podesite minute.
I i DSGX L na uređaju i pritisnite Z
D na uređaju dok se ne pojavi
"STANDBY".
mrežni kabel.
Uporaba daljinskog upravljača
Pomaknite i skinite pokrov baterijskog
pretinca S, zatim umetnite dvije baterije
tipa R6 (veličina AA), prvo stranom E,
pazeći na ispravan polaritet.
Podešenja točnog vremena se brišu kad
odspojite mrežni kabel ili se prekine
napajanje.
Prikaz točnog vremena dok je sustav
isključen
Pritisnite DISPLAY J. Točno vrijeme je
vidljivo oko 8 sekundi.
Napomene
➊ Baterije bi pri normalnoj uporabi trebale
trajati oko šest mjeseci.
➊ Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije ili različite vrste baterija.
➊ Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog
curenja elektrolita i korozije.
11
Ostali postupci
Osnovni postupci
Reprodukcija CD/MP3
diska
1 Odaberite funkciju CD.
Pritisnite CD I.
2
Stavite disk u uložnicu.
Pritisnite Z D na uređaju i stavite
disk u uložnicu tako da strana s
naljepnicom bude okrenuta prema
gore.
Za
Pauzu
reprodukcije
Pritisnite
X (ili CD NX na
uređaju) I. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
tipku ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
na MP3 disku
Odabir zapisa
ili datoteke
Pronalaženje
dijela zapisa ili
datoteke
x M.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
% +/– O.
./> O.
Zadržite m/M O
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
REPEAT R više puta
dok se ne pojavi "REP" ili
"REP1".
Promjena načina reprodukcije
Za zatvaranje uložnice, ponovno
pritisnite Z D na uređaju.
Ne zatvarajte nasilno uložnicu rukom
jer tako možete oštetiti uređaj.
3
Započnite reprodukciju.
Pritisnite N (ili CD NX na uređaju)
I.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili VOL +/–
na uređaju) P.
12
Pritisnite PLAY MODE K više puta dok
je uređaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("%*" za sve MP3
datoteke u mapi na disku), reprodukciju u
slučajnom slijedu ("SHUF" ili "% SHUF*"),
ili programiranu reprodukciju ("PGM").
* Pri reprodukciji CD-DA diska, % (SHUF)
reprodukcija izvodi iste postupke kao SHUF
reprodukcija.
Napomene o ponavljanju reprodukcije
➊ Svi zapisi ili datoteke na disku reproduciraju
se ponavljano do pet puta.
➊ "REP1" pokazuje da se reproducira jedan zapis
ili datoteka dok ne zaustavite reprodukciju.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
➊ Na disku koji sadrži MP3 datoteke ne pohranjujte druge vrste datoteka ili nepotrebne
mape.
➊ Sustav preskače mape koje nemaju MP3
datoteke.
➊ MP3 datoteke se reproduciraju redoslijedom
kojim su snimljene na disk.
➊ Sustav može reproducirati samo MP3
datoteke koje imaju ".MP3" ekstenziju.
➊ Ako disku sadrži datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3" a nisu MP3 datoteke, uređaj može
reproducirati snažan šum ili neće raditi
pravilno.
➊ Maksimalan broj:
– MP3 mapa je 255 (uključujući korijensku
mapu).
– MP3 datoteka je 511.
– MP3 datoteka i mapa koje može sadržati
pojedini disk iznosi 512.
– razina mapa ("stablo" datoteka) je 8.
➊ Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
softverima za MP3 kodiranje/snimanje, uređajima za snimanje i medijima za snimanje.
Nekompatibilni MP3 diskovi mogu stvarati
šum ili će zvuk biti isprekidan ili se neće čuti
uopće.
Napomene o reprodukciji multisession
diskova
➊ Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom,
prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) audio
disk, a druge sesije se neće reproducirati.
➊ Disk u mixed CD formatu će biti prepoznat
kao CD-DA (audio) disk.
Radijski prijem
1 Odaberite "FM" ili "AM."
Pritisnite TUNER/BAND I više puta.
2
3
Odaberite način ugađanja.
Pritisnite TUNING MODE K više
puta dok se ne pojavi "AUTO".
Ugodite željenu postaju.
Pritisnite +/– (ili TUNE +/– na uređaju)
O. Pretraživanje se automatski
zaustavlja kad sustav ugodi neku
postaju, zatim se pojavljuje "TUNED"
i "ST" (za stereo programe).
Kad ugodite postaju koja pruža RDS
usluge, na pokazivaču se pojavljuje
naziv postaje.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili VOL +/–
na uređaju) P.
Zaustavljanje automatskog
pretraživanja
Pritisnite x M.
Ugađanje postaje sa slabim signalom
Ako se ne pojavljuje "TUNED" i pretraživanje se ne zaustavlja, pritisnite TUNING
MODE K više puta dok ne nestanu
"AUTO" i "PRESET", zatim pritisnite +/–
(ili TUNE +/– na uređaju) O više puta
kako biste ugodili željenu postaju.
Smanjenje smetnji kod prijema FM
stereo postaje slabog signala
Pritisnite FM MODE R više puta dok se
ne pojavi "MONO" kako biste isključili
stereo prijem.
13
Reprodukcija glazbe s
USB uređaja
1
Odaberite funkciju USB.
Pritisnite USB I.
2
Možete spojiti vanjski USB uređaj (digitalni
player ili USB medij za pohranu) na %
(USB) priključnicu H sustava te slušati
glazbu pohranjenu na taj USB uređaj.
Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni USB
uređaji" (str. 28) listu USB uređaja koje je
moguće spojiti na ovaj sustav.
Ovaj sustav može reproducirati sljedeće
audio formate:
ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*
* Ovaj sustav ne može reproducirati datoteke
zaštićene od kopiranja (Digital Rights
Management).
Spojite vanjski USB uređaj
(digitalni player ili USB medij za
pohranu) na % (USB) priključnicu H kao što je prikazano
slikom.
USB uređaj (digitalni
player ili USB medij za
pohranu)
1)
2)
Kad za povezivanje trebate USB kabel,
koristite USB kabel isporučen s tim
USB uređajem.
Za detalje o postupcima na USB uređaju,
također pogledajte upute isporučene s
tim USB uređajem.
Kad je spojen USB uređaj, na pokazivaču sustava izmjenjuje se sljedeće:
"READING" t "ATRAC AD1)" ili
"STORAGE DRIVE2)"
Kad je spojen digitalni player.
Kad je spojen USB medij za pohranu. Zatim
će se pojaviti naziv uređaja ako je snimljen.
Napomena
Ovisno o vrsti spojenog USB uređaja, može proći
oko 10 sekundi do pojave poruke "READING".
3
Započnite reprodukciju.
Pritisnite N (ili USB NX na
uređaju) I.
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili VOL +/–
na uređaju) P.
14
Ostali postupci
Za
Pauzu
reprodukcije
Pritisnite
X (ili USB NX na
uređaju) I. Za nastavak
reprodukcije pritisnite
tipku ponovno.
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir mape
x M.
Odabir
datoteke
Pronalaženje
dijela zapisa ili
datoteke
./> O.
Odabir
ponavljanja
reprodukcije
Odspajanje
USB uređaja
% +/– O.
Zadržite m/M O
tijekom reprodukcije i
otpustite tipku na
željenom dijelu.
REPEAT R više puta
dok se ne pojavi "REP" ili
"REP1".
Zadržite x M dok se ne
pojavi "NO DEVICE",
zatim odspojite USB
uređaj.
Promjena načina reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE K više puta dok je
USB uređaj zaustavljen. Možete odabrati
normalnu reprodukciju ("%" za sve
datoteke u mapi na digitalnom playeru),
reprodukciju u slučajnom slijedu ("SHUF"
ili "% SHUF"), ili programiranu reprodukciju ("PGM").
Napomene o USB uređaju
➊ Ne povezujte ovaj sustav s USB uređajem
putem USB huba.
➊ Kod nekih spojenih USB uređaja, nakon
izvođenja postupka može proći neko vrijeme
prije primjene na sustavu.
➊ Ovaj sustav ne podržava nužno sve funkcije
kojima raspolaže spojeni USB uređaj.
➊ Redoslijed reprodukcije za sustav može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
spojenom USB uređaju.
➊ Uvijek pritisnite x M i provjerite pojavljuje
li se "NO DEVICE" prije odspajanja USB
uređaja. Uklanjanjem USB uređaja dok nije
prikazano "NO DEVICE" možete oštetiti
podatke na njemu ili čak sâm USB uređaj.
➊ Ne spremajte druge vrste datoteka ili nepotrebne mape na USB uređaj koji sadrži audio
datoteke.
➊ Mape koje ne sadrže audio datoteke se
preskaču.
➊ Datoteke se reproduciraju redoslijedom kojim
su prenesene na USB uređaj.
➊ Maksimalni broj mapa i datoteka koje može
sadržati jedan USB uređaj:
– Digitalni player: 65.535 grupa (maksimalno
999 zapisa po grupi)
– USB medij za pohranu: 999 datoteka
Maksimalni broj datoteka i mapa može se
razlikovati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
➊ Audio formati koje ovaj sustav može reproducirati su sljedeći:
– MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
– Windows Media Audio datoteka: ekstenzija
datoteke ".wma"
– AAC: ekstenzija datoteke ".m4a"
Ako nazivi datoteke imaju navedene ekstenzije
a nisu odgovarajućeg formata, sustav može
reproducirati snažan šum ili neće raditi
pravilno.
➊ Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
softverima za kodiranje/snimanje, uređajima
za snimanje i medijima za snimanje. Nekompatibilan USB uređaj može stvarati šum ili
isprekidan zvuk, ili se zvuk neće uopće čuti.
15
Uporaba dodatnih
audio komponenata
1 Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključnicu
F uređaja uporabom analognog
audio kabela (nije isporučen).
2
Smanjite glasnoću.
Pritisnite VOLUME – (ili VOL – na
uređaju) P.
3
Odaberite funkciju AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN I na uređaju.
4
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
5
Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/– (ili VOL +/–
na uređaju) P.
16
Podešavanje zvuka
Dodavanje zvučnog efekta
Za
Oblikovanje
dinamičnijeg
zvuka
(Dynamic
Sound
Generator
X-tra)
Odabir zvučnog
efekta
Pritisnite
DSGX L na uređaju.
EQ L više puta za odabir
"BASS" ili "TREBLE" i
zatim pritisnite +/– O
više puta za podešavanje
razine.
Promjena prikaza
Za
Promjenu
informacije na
pokazivaču1)
Prikaz točnog
vremena dok je
sustav isključen
1)
2)
Pritisnite
DISPLAY J više puta
dok je sustav uključen.
DISPLAY J dok je
sustav isključen2). Točno
vrijeme je vidljivo oko 8
sekundi.
Primjerice, možete vidjeti informacije o CD/
MP3 disku ili informacije o USB uređaju,
poput broja zapisa ili datoteke ili naziva
mape tijekom normalne reprodukcije, ili
ukupnog vremena reprodukcije dok je player
zaustavljen.
Indikator STANDBY B na uređaju svijetli
kad je sustav isključen.
Napomene o prikazu informacija
➊ Znakovi koje sustav ne može prikazati
zamijenjeni su sa "_".
➊ Sustav ne prikazuje sljedeće informacije:
– ukupno vrijeme reprodukcije za CD-DA
disk ovisno o načinu reprodukcije.
– ukupno vrijeme reprodukcije za MP3 disk i
USB uređaj.
➊ Sustav ne prikazuje sljedeće informacije
točno:
– nazive mapa i datoteka koje nisu izrađene
prema standardu ISO9660 Level 1, Level 2
ili Joliet u ekspanzijskom formatu.
➊ Sustav prikazuje sljedeće informacije:
– ID3 tag informacije za MP3 datoteke kad
se koriste ID3 podaci verzije 1 i verzije 2
(do 62 znaka za MP3 disk).
– ID3 tag informacije za "ATRAC" datoteke
kad se koriste ID3 podaci verzije 2.
17
Ostali postupci
4
CD
"– –.– –" se pojavi kad ukupno vrijeme
programa prelazi 100 minuta za CD,
ili kad odaberete CD zapis čiji broj je 21
ili viši, ili kad odaberete MP3 datoteku.
Izrada programa
(Programirana reprodukcija)
1
Odaberite željenu funkciju.
USB
Nije moguć prikaz ukupnog vremena
programa pa se pojavi "– –.– –".
CD
Pritisnite CD I za odabir funkcije
CD.
USB
Pritisnite USB I za odabir funkcije
USB.
2
3
Pritisnite PLAY MODE K više
puta dok se ne pojavi "PGM"
kad je sustav zaustavljen.
Pritisnite ./> O više puta
dok se ne pojavi broj željenog
zapisa ili datoteke.
Kad programirate datoteke, pritisnite
% +/– O više puta za odabir željene
mape, a zatim odaberite željenu
datoteku.
Primjer: Kad programirate zapise na
CD-u
Pritisnite ENTER N za dodavanje
zapisa ili datoteke u program.
5
Ponovite korake 3 i 4 za programiranje dodatnih zapisa ili
datoteka, do ukupno 25 zapisa
ili datoteka.
6
Za reprodukciju programiranih
zapisa ili datoteka, pritisnite N
I.
Program ostane raspoloživ sve dok ne
uklonite disk ili USB uređaj. Za ponovnu reprodukciju istog programa,
pritisnite N I.
Poništenje programirane
reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE K više puta dok
ne nestane "PGM" kad je sustav zaustavljen.
Brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke
programa
Odabrani broj zapisa ili datoteke
18
Ukupno vrijeme reprodukcije programa
(uključujući odabrani
zapis ili datoteku)
Pritisnite CLEAR T dok je sustav
zaustavljen.
Pohrana radiopostaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje
i trenutno ih ugoditi odabirom odgovarajućeg programskog broja.
Za pohranu postaja koristite tipke na
daljinskom upravljaču.
1
Ugodite željenu postaju (pogledajte "Radijski prijem" (str. 13)).
2
Pritisnite TUNER MEMORY U.
6
Za poziv pohranjene
radiopostaje, pritisnite TUNING
MODE K više puta dok se ne
pojavi "PRESET", i zatim
pritisnite +/– O više puta za
odabir željenog programskog
broja.
Programski broj
3
Pritisnite +/– O više puta za
odabir željenog programskog
broja.
Ako je odabranom programskom
broju već dodijeljena druga postaja, tu
postaju će zamijeniti nova.
4
5
Pritisnite ENTER N.
Ponovite korake 1 – 4 za pohranu
drugih postaja.
Možete pohraniti 20 FM i 10 AM
postaja. Te postaje ostanu pohranjene
oko pola dana čak i ako odspojite
mrežni kabel ili se prekine napajanje.
19
Uporaba timera
Sustav raspolaže dvjema funkcijama timera.
Koristite li Play Timer sa Sleep Timerom,
Sleep Timer ima prednost.
5
Primjenom postupka iz koraka
4 podesite vrijeme za zaustavljanje reprodukcije.
6
Odaberite izvor zvuka.
Sleep Timer:
Možete zaspati uz glazbu. Ova funkcija
radi čak i kad nije podešen sat sustava.
Pritisnite SLEEP V više puta.
Ako ste odabrali "AUTO", sustav se automatski isključuje nakon zaustavljanja
tekućeg diska ili za 100 minuta.
Play Timer:
Možete se probuditi uz CD, radijski
prijem ili zvuk s dodatnog USB uređaja u
podešeno vrijeme.
Za upravljanje Play Timerom koristite
tipke na daljinskom upravljaču. Podesite
sat sustava.
1
2
3
Sustav se uključi 15 sekundi prije podešenog vremena. Ako je sustav uključen
u podešeno vrijeme, Play Timer se neće
aktivirati.
Aktiviranje ili provjera timera
Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT Q,
pritisnite ./> O više puta dok se
ne pojavi "PLAY SEL", i zatim pritisnite
ENTER N.
Poništenje timera
Pripremite izvor zvuka, i zatim pritisnite
VOLUME +/– P za podešavanje
glasnoće.
Za početak od određenog zapisa ili datoteke, izradite vlastiti program (str. 18).
Ponovite isti postupak dok se ne pojavi
"TIMER OFF", i zatim pritisnite ENTER
N.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET Q.
Pritisnite ./> O više
puta za odabir "PLAY SET", i
zatim pritisnite ENTER N.
Podesite vrijeme za početak
reprodukcije.
Pritisnite ./> O više puta za
podešavanje sati, i zatim pritisnite
ENTER N. Trepću znamenke minuta.
Podesite minute na isti način.
20
Pritisnite ?/1 A za isključenje
sustava.
Pripremite izvor zvuka.
Pojavi se "ON" i trepću znamenke sata.
4
7
Pritisnite ./> O više puta dok
se ne pojavi željeni izvor zvuka, i zatim
pritisnite ENTER N. Pokazivač
pokazuje podešenja timera.
Promjena podešenja
Ponovno započnite od koraka 1.
Savjet
Podešenje Play Timera ostane dokle god ga ne
poništite ručno.
Ostale informacije
U slučaju problema
1 Provjerite jesu li mrežni kabel i kabeli
zvučnika čvrsto spojeni.
2 Pronađite problem u sljedećem popisu i
izvedite pripadajući korektivni
postupak.
Ako to ne riješi problem, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Ako trepće indikator STANDBY
Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite sljedeće:
➊ Ako vaš sustav ima izbornik napona,
da li je odabran odgovarajući napon?
➊ Koristite li samo isporučene zvučnike?
➊ Da li nešto blokira ventilacijske otvore
na gornjoj ili stražnjoj strani sustava?
Kad indikator STANDBY B prestane
treptati, ponovno spojite mrežni kabel i
uključite sustav. Ako to ne riješi problem,
obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Općenito
Zvuk izlazi iz jednog kanala, ili nije
podešen balans lijevog i desnog
zvučnika.
➊ Stavite zvučnike što više simetrično.
➊ Spojite samo isporučene zvučnike.
Čuje se jako brujanje ili šum.
➊ Odmaknite sustav od izvora smetnji.
➊ Spojite uređaj na drugu utičnicu.
➊ Ugradite filtar za uklanjanje šuma
(dodatno nabavljiv) na mrežni kabel.
Daljinski upravljač ne radi.
➊ Uklonite prepreku između daljinskog
upravljača i pripadajućeg senzora C na
uređaju te smjestite uređaj dalje od
fluorescentnog svjetla.
➊ Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na sustavu.
➊ Približite daljinski upravljač sustavu.
CD/MP3 uređaj
Zvuk preskače ili se disk neće
reproducirati.
➊ Obrišite disk i stavite ga ponovno.
➊ Premjestite sustav na mjesto bez vibracija
(npr. na stabilan stalak).
➊ Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite
na odvojene stalke. Kod glasnog slušanja
zapisa s dosta basova, vibracije zvučnika
mogu uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog
zapisa.
➊ Više puta pritisnite PLAY MODE K dok
oznake "PGM" ili "SHUF"" ne nestanu s
pokazivača, za povratak u normalnu
reprodukciju.
Sustavu treba za početak reprodukcije više vremena no obično.
➊ Sustavu treba više vremena za početak
reprodukcije
– diska snimljenog sa složenom strukturom datoteka i mapa.
– diska snimljenog u multisession modu.
– nefinaliziranog diska (disk na koji je
moguće dodavati podatke).
– diska s velikim brojem mapa.
Nastavlja se n
21
USB uređaj
Koristite li odgovarajući USB uređaj?
➊ Ako ste spojili USB uređaj koji sustav ne
podržava, mogu se pojaviti sljedeći problemi. Pogledajte u odjeljku "Kompatibilni
USB uređaji" (str. 28) listu uređaja koje
je moguće spojiti na ovaj sustav.
– Sustav ne prepoznaje USB uređaj.
– Sustav ne prikazuje nazive datoteka ili
mapa.
– Nije moguća reprodukcija.
– Zvuk preskače.
– Čuje se šum.
Pojavljuje se "OVER CURRENT".
➊ Sustav je detektirao problem razine električne struje u priključnici % (USB) H.
Isključite sustav i uklonite USB uređaj iz
priključnice % (USB) H. Provjerite
funkcioniranje USB uređaja. Ako se ova
poruka pojavljuje i dalje, obratite se
ovlaštenom Sony servisu.
Nema zvuka.
➊ USB uređaj nije pravilno priključen.
Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj i provjerite da li svijetli
indikator USB MEMORY E.
Zvuk je izobličen.
➊ Brzina bita (bit rate) korištena za kodiranje
datoteke je bila preniska. Pohranite u
USB uređaj datoteke kodirane s višom
brzinom bita.
Čuje se šum ili zvuk preskače.
➊ Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj.
➊ Sama glazba sadrži šum. Šum je mogao
nastati kod oblikovanja glazbenih datoteka
na računalu. Ponovno oblikujte
glazbene datoteke.
➊ Kad koristite USB medij za pohranu,
kopirajte datoteke u računalo, formatirajte
USB medij za pohranu u FAT16 ili
FAT32 formatu, i ponovno kopirajte
datoteke na USB medij za pohranu.*
22
USB uređaj nije moguće spojiti na
priključnicu % (USB) H.
➊ Pokušavate pogrešno spojiti USB uređaj.
Okrenite ga pravilno.
Ne radi USB medij za pohranu kojeg je
koristio drugi uređaj.
➊ Možda je snimljen u neodgovarajućem
formatu. U tom slučaju najprije napravite
sigurnosne kopije važnih datoteka s USB
medija za pohranu na tvrdom disku
računala. Zatim formatirajte USB medij
za pohranu u FAT16 ili FAT32 datotečnom sustavu i ponovno prenesite
kopirane audio datoteke na USB medij
za pohranu.*
Duže vrijeme je prikazano "READING".
➊ Sustavu će trebati duže vrijeme za očitavanje USB uređaja koji sadrži mnogo
mapa ili datoteka. Stoga preporučamo
da slijedite ove smjernice:
– Ukupni broj mapa na USB uređaju:
100 ili manje
– Ukupni broj datoteka po mapi: 100 ili
manje
Pogrešan prikaz
➊ Ponovno spremite glazbene podatke na
USB uređaj jer su trenutno pohranjeni
podaci možda oštećeni.
Ne započinje reprodukcija.
➊ Isključite sustav, zatim ponovno spojite
USB uređaj.
➊ Spojite USB uređaj s kojeg ovaj sustav
može reproducirati.
➊ Pritisnite N (ili USB NX na uređaju)
I za početak reprodukcije.
Reprodukcija ne započinje od prvog
zapisa.
➊ Odaberite normalan način reprodukcije.
Nije moguće reproducirati datoteke.
➊ Ovaj sustav ne podržava USB medij za
pohranu formatiran s datotečnim sustavima drukčijim od FAT16 ili FAT32.*
➊ Koristite li particionirani USB medij za
pohranu, mogu se reproducirati samo
datoteke s prve particije.
➊ Nije moguća reprodukcija datoteka koje
su šifrirane ili zaštićene zaporkama ili na
neki drugi način.
* Ovaj sustav podržava FAT16 i FAT32, no neki
USB mediji za pohranu možda ne podržavaju
sve FAT formate. Za detalje pogledajte upute
isporučene s USB medijem za pohranu ili
kontaktirajte proizvođača.
Radijski prijemnik
Čuje se jako brujanje ili šum, ili nije
moguć prijem postaja. (Na pokazivaču
trepće "TUNED" ili "ST".)
➊ Pravilno spojite antenu.
➊ Pronađite mjesto i orijentaciju koja omogućuje dobar prijem, te ponovo podesite
antenu.
➊ Držite antene što dalje od zvučničkih i
mrežnog kabela te USB kabela kako ne
bi pokupila smetnje.
➊ Spojite vanjsku antenu (dodatno
nabavljiva).
➊ Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako
AM antena ispadne s plastičnog stalka.
➊ Isključite električne uređaje u blizini.
Poboljšanje radijskog prijema
Isključite CD uređaj funkcijom upravljanja
napajanjem CD uređaja. Tvorničkim
podešenjem je ova funkcija uključena.
1 Pritisnite FUNCTION I više puta za
odabir funkcije CD, zatim isključite
sustav.
2 Kad prestane treptati "STANDBY",
pritisnite ?/1 A držeći pritisnutom
tipku x/CANCEL M na uređaju.
Pojavi se "CD POWER OFF". Dok je
CD uređaj isključen, sustavu treba više
vremena za pristup disku. Za uključenje
CD uređaja ponovite postupak dok se
ne pojavi "CD POWER ON".
Resetiranje sustava na tvornička
podešenja
Ako nakon ovih provjera uređaj i dalje ne
radi dobro, resetirajte ga na tvornička
podešenja.
Za ovaj postupak koristite tipke na sustavu.
1 Odspojite i ponovno spojite mrežni
kabel te uključite sustav.
2 Pritisnite istovremeno % – O,
x/CANCEL M i ?/1 A.
Sva vaša podešenja (pohranjene
postaje, sat i timer) se brišu i potrebno
ih je ponovo podesiti.
23
Poruke
CD/MP3 uređaj, prijemnik
CD OVER: Došli ste do kraja diska
pritiskanjem tipke M O tijekom
reprodukcije ili pauze.
COMPLETE: Podešeni postupak je
dovršen normalno.
INVALID: Pritisnuli ste pogrešnu tipku.
LOCKED: Sustav ne izbacuje disk.
Obratite se ovlaštenom Sony servisu.
NO DISC: Nema diska u sustavu ili ste
uložili disk koji sustav ne može
reproducirati.
NO STEP: Svi programirani zapisi ili
datoteke su izbrisani.
PUSH SELECT: Pokušali ste podesiti sat ili
timer tijekom rada timera.
PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE
K tijekom reprodukcije.
READING: Sustav očitava informacije s
diska. Neke tipke nisu raspoložive.
SET CLOCK: Pokušali ste odabrati timer
kad sat sustava nije podešen.
SET TIMER: Pokušali ste odabrati timer
kad Play Timer nije podešen.
STEP FULL: Pokušali ste programirati više
od 26 zapisa ili datoteka (koraka).
TIME NG: Podešeno je isto vrijeme
početka i kraja Play Timera.
24
USB uređaj
ATRAC AD: Spojen je ATRAC audio
uređaj.
ERROR: Sustav ne može prepoznati USB
uređaj ili je spojen nepoznati uređaj.
INVALID: Izveli ste pogrešan ili trenutno
nedopušten postupak.
NO DEVICE: Nije spojen USB uređaj ili je
spojeni USB uređaj zaustavljen.
NO STEP: Izbrisani su svi programirani
zapisi ili datoteke.
NO TRACK: Sustav nije učitao nikakvu
datoteku koju može reproducirati.
NOT SUPPORTED: Spojen je nepodržani
USB uređaj.
PLEASE WAIT: Sustav se priprema za
uporabu USB uređaja.
READING: Sustav prepoznaje spojeni USB
uređaj.
REMOVED: USB uređaj je odspojen.
STEP FULL: Pokušali ste programirati više
od 26 zapisa ili datoteka (koraka).
STORAGE DRIVE: Spojen je USB medij za
pohranu.
Primjer znakova na zaslonu
Prikaz
indikator
2 (dva)
5 (pet)
6 (šest)
8 (osam)
0 (nula)
A
B
D
G
H
K
M
O
Q
R
S
Z
+
"
$
%
,
.
?
@
^
Mjere opreza
Diskovi koje sustav MOŽE reproducirati
➊ Audio CD
➊ CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3
datoteke)
Diskovi koje sustav NE MOŽE
reproducirati
➊ CD-ROM
➊ CD-R/CD-RW koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu
u skladu sa standardom ISO9660 Level
1/ Level 2, Joliet ili multisession
➊ CD-R/CD-RW snimljeni u multisession
modu bez "zatvaranja sessiona"
➊ CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimke, CD-R/CD-RW diskovi koji su
ogrebeni ili zaprljani, ili CD-R/CD-R
diskovi snimljeni nekompatibilnim
uređajem za snimanje
➊ Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW
diskovi
➊ Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) datoteke
➊ Diskove nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda itd.)
➊ Diskovi koji imaju na sebi nalijepljenu
ljepljivu vrpcu, papir ili naljepnicu
➊ Unajmljeni ili istrošeni diskovi s ostacima
ljepila na sebi
➊ Diskovi s naljepnicama otisnutima
tintom koja je ljepljiva na dodir
Napomene o diskovima
➊ Prije reprodukcije, obrišite disk krpom
ravnim potezima od središta prema rubu.
➊ Nemojte za čišćenje diskova koristiti
otapala (npr. benzin, razrjeđivač), sredstva
za čišćenje ili antistatički raspršivač za
vinilne ploče.
➊ Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte
ih u automobilu parkiranom na
izravnom sunčevom svjetlu.
Nastavlja se n
25
O sigurnosti
➊ Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok
je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu,
čak i kad je isključen. Nećete li koristiti
uređaj dulje vrijeme, odspojite ga iz
napajanja tako da izvučete mrežni kabel
iz zidne utičnice. Pritom nemojte
povlačiti žicu kabela.
➊ Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili
tekućina, odspojite ga iz napajanja i prije
daljeg korištenja ga dajte na provjeru
ovlaštenom servisu.
➊ Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u
ovlaštenom servisu.
O položaju
➊ Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj
ili na mjesta koja su jako topla ili hladna,
prašnjava ili zaprljana, vrlo vlažna, izložena vibracijama i izravnom sunčevom
svjetlu.
➊ Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika
na površinu koja je bila posebno obrađena
(voskom, uljem, sredstvom za poliranje,
itd.), jer može doći do pojave mrlja ili
gubitka boje na površini uređaja.
➊ Unesete li sustav izravno s hladnog na
toplo mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno
mjesto, na njegovoj leći se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju uređaj neće
raditi pravilno. Ako se to dogodi, izvadite
disk i ostavite sustav oko jedan sat dok
vlaga ne ishlapi.
O zagrijavanju
➊ Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to
nije kvar.
➊ Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana,
kućište se zagrijava. Ne dodirujte ga
kako se ne biste opekli.
➊ Kako bi spriječili kvarove, nemojte
prekrivati ventilacijski otvor.
26
O sustavu zvučnika
Ovaj sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na TV prijemniku može
izobličiti. U tom slučaju isključite uređaj i
nakon 15 do 30 minuta ga ponovno
uključite.
Ako nema poboljšanja, sustav zvučnika
udaljite od TV prijemnika.
Čišćenje vanjskih dijelova uređaja
Za čišćenje sustava koristite meku krpu,
lagano navlaženu u otopini blagog sredstva
za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva,
praškove ili otapala, kao npr. razrjeđivač,
benzin ili alkohol.
Tehnički podaci
Glavni uređaj
Pojačalo
DIN izlazna snaga (nazivna):
18 + 18 W (6 ohma pri 1 kHz, DIN)
Kontinuirana RMS izlazna snaga
(referentna): 25 + 25 W (6 ohma pri
1 kHz, 10% THD)
Glazbena snaga (referentna): 38 + 38 W
(6 ohma pri 1 kHz, 10% THD)
CD uređaj
Sustav: Compact disc i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Snaga lasera*: Manje od 44,6 μW
* Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na udaljenosti 200 mm od
površine leće objektiva na optičkom
senzoru s otvorom 7 mm
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Omjer signal/šum: Više od 90 dB
Dinamički raspon: Više od 90 dB
Radijski prijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
Ulazi:
AUDIO IN (stereo mini priključnica):
napon 250 mV, impedancija 47 kiloohma
% (USB) priključnica: Tip A, maksimalna struja 500 mA
Izlazi:
PHONES (stereo mini priključnica): za
slušalice od 8 ohma ili više
SPEAKER: za impedanciju od 6 do 16
ohma
USB značajke
Podržane brzine bita (bit rate)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
ATRAC: 48 – 352 kbps (ATRAC3
plus), 66/105/132 kbps (ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kbps, VBR
AAC: 48 – 320 kbps
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
FM prijemnik:
Raspon ugađanja: 87,5 – 108 MHz
(50 kHz korak)
Antena: FM žičana antena
Antenski priključci: 75 ohma, nesimetrično
Meñufrekvencija: 10,7 MHz
AM prijemnik:
Raspon ugañanja:
531 – 1,602 kHz (uz 9 kHz-ni korak
ugađanja)
Antena: AM okvirna antena, priključak
vanjske antene
Meñufrekvencija: 450 kHz
Zvučnici
Sustav zvučnika: Širokopojasni 10 cm,
konusni
Nazivna impedancija: 6 ohma
Dimenzije (š/v/d): Oko 140 T 245 T 210 mm
Masa: Oko 1,9 kg neto po zvučniku
Nastavlja se n
27
Općenito
Napajanje:
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: 65 W
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): Oko 200 T
132 T 298 mm
Masa (bez zvučnika) 3,7 kg
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1),
baterije R6 (veličina AA) (2), AM okvirna
antena (1), FM žičana antena (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
➊ Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,5 W.
➊ Halogenirani usporivači vatre
nisu korišteni u određenim
otisnutim programskim
pločama.
➊ Halogenirani usporivači vatre
nisu korišteni u kućištima.
28
Kompatibilni USB
uređaji
Na ovom sustavu možete reproducirati sa
sljedećih Sony USB uređaja. Nije moguća
reprodukcija s drugih USB uređaja.
Odgovarajući Sony digitalni audio
playeri (od siječnja 2007)
Proizvod
Naziv modela
Walkman®
NW-E103 / E105 / E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 / E307
NW-E403 / E405 / E407
NW-E503 / E505 / E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 / S703F
/ S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Odgovarajući Sony USB medij za
pohranu (od siječnja 2007)
Proizvoda
Naziv modela
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Za najnovije informacije o kompatibilnim
uređajima pogledajte sljedeću internetsku
stranicu:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Napomene
➊ Ne koristite druge USB uređaje osim
navedenih. Nije zajamčena kompatibilnost s
modelima koji nisu ovdje navedeni.
➊ Neki problemi u funkcioniranje se mogu
pojaviti i kad koristite ove USB uređaje.
➊ Neke od ovih USB uređaja možda ne možete
kupiti u svojoj zemlji.
Napomene o Walkmanu
➊ Na ovom sustavu ne možete reproducirati
Linear PCM zvuk.
➊ Na ovom sustavu ne možete reproducirati
ATRAC Advanced Lossless audio format.
➊ Na ovom sustavu ne možete reproducirati
glazbu snimljenu izravno na Walkman bez
uporabe računala.
29
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising