2-318-613-31 (1)
CD Radio-kasetofon
Upute za uporabu str. 2
U ovom priručniku se nalaze upute o uporabi radio-kasetofona. Upute za
korištenje isporučenog softwarea SonicStage potražite u isporučenom
priručniku za instalaciju i rukovanje.
CMT-A50
CMT-A70
© 2004 Sony Corporation
Upozorenje
O ovim uputama
Radi sprečavanja
sprečavanja opasnosti od požara ili
električkog udara, nemojte izlagati ovaj
uređaj utjeca
utjecaju kiše ili vlage.
Ove upute se odnose na modele CMT-A50 i CMTA70. Prije nego počnete čitati, provjerite model svog
uređaja. Na ilustracijama u uputama koristi se model
CMT-A70.
Nemojte sami otvarati uređaj jer postoji
opasnost od električkog udara. Prepustite
popravke ov
ovlaštenom servisu.
Napomena
Upozorenje
Ovdje je označen naziv preklopke za uključivanje
ponavljanja reprodukcije ovog uređaja:
"REP/RDS"
Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u zatvorene prostore,
primjerice, police za knjige ili ugradne ormariće.
Radi sprečavanja opasnosti od požara ili električnog
udara, ne stavljajte posude s tekućinom, kao što su
vaze, na uređaj.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
2
Sadržaj
Izradite vlastiti ATRAC CD.............................. 4
Osnovne funkcije
Timer
Podešavanje sata.............................................. 33
Buđenje uz glazbu ........................................... 34
Programirano snimanje radijskog programa.... 35
Odlazak na spavanje uz glazbu........................ 37
Reprodukcija CD-a............................................ 6
Slušanje radijskog prijemnika ......................... 10
Reprodukcija kasete ........................................ 12
Snimanje na kasetu.......................................... 14
Postavljanje
CD uređaj
Dodatne informacije
Uporaba pokazivača ........................................ 17
Pronalaženje određenog zapisa ....................... 18
Pretraživanje omiljenih zapisa/datoteka .......... 19
Reprodukcija određene grupe
(Samo ATRAC CD/MP3 diskovi) ............ 20
Reprodukcija pojedinog zapisa
(Single track play)..................................... 21
Reprodukcija zapisa u slučajnom redoslijedu
(Shuffle Play)............................................ 21
Reprodukcija omiljenih zapisa dodavanjem
oznaka (Bookmark track play) .................. 22
Reprodukcija omiljene playliste
(reprodukcija m3u play list)
(samo MP3 disk)....................................... 23
Izrada vlastitog programa
(Programme play) ..................................... 24
Ponavljanje reprodukcije zapisa
(Repeat Play)............................................. 25
Promjena postavke nastavka reprodukcije ...... 26
Mjere opreza.................................................... 42
U slučaju problema.......................................... 43
Održavanje ...................................................... 45
Tehnički podaci............................................... 46
Spajanje uređaja .............................................. 38
Podešavanje kontrasta pokazivača................... 40
Spajanje dodatnih uređaja ............................... 40
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih postaja ....................... 27
Reprodukcija pohranjenih radijskih postaja .... 28
Funkcija RDS (Radio Data System)................ 28
Naglašavanje zvuka
Odabir načina naglašavanja zvuka .................. 32
3
Izradite vlastiti ATRAC CD
Osim standardnih audio CD diskova, možete reproducirati i originalni "ATRAC CD" koji možete
načiniti sami pomoću isporučenog softvera SonicStage. Uz uporabu tog softvera na jedan CD-R ili
CD-RW možete snimiti sadržaj oko 30 audio CD diskova*.
Slijedi kratak pregled postupaka koji omogućuju reprodukciju ATRAC CD-a.
Instalirajte SonicStage na računalo.
računalo.
SonicStage je softver pomoću kojeg se glazba s CD-a i
Interneta prenosi na vaše računalo i snima originalni CD.
Taj se softver može instalirati s isporučenog CD-ROM-a.
Snimite ATRAC CD
Nakon odabira omiljenih zapisa s računala, snimite ih na
CD-R/CD-RW pomoću softvera SonicStage.
ATRAC CD
Audio CD diskovi,
MP3 datoteke
Internet
Slušajte svoju glazbu na ovom CD uređaju
Tako možete ponijeti pregršt pjesama sa sobom kamo god pošli.
Detalje o instalaciji softvera SonicStage i izradi ATRAC CD-a potražite u isporučenim uputama za
instalaciju i rukovanje.
∗ Kad je ukupno vrijeme reprodukcije jednog CD-a oko 60 minuta i snimate na 700 MB CD-R/CD-RW pri brzini
od 48 kbps u ATRAC3plus formatu.
4
Koji se diskovi mogu reproducirati na ovom uređaju?
Audio CD diskovi:
CDDA diskovi
CDDA (Compact Disc Digital Audio) je standard snimanja koji se
koristi za Audio CD diskove.
ATRAC CD diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su snimljeni* audio
podaci komprimirani u ATRAC3plus i/ili ATRAC3 formatu
ATRAC3 (AdaptiveTransform Acoustic Coding3) je tehnologija kompresije zvuka koja
zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i visokim stupnjem kompresije.
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je tehnologija kompresije zvuka
razvijena iz ATRAC3 formata te može komprimirati audio datoteke na oko 1/20 njihove
izvorne veličine pri 64 kbps.
ATRAC CD disk možete snimiti koristeći SonicStage.
MP3 diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su snimljeni* audio podaci komprimirani
u MP3 formatu
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je tehnologija kompresije zvuka koja kompresira datoteke
zvuka na 1/10 njihove originalne veličine.
Na ovom uređaju moguće je reproducirati CD-R/CD-RW diskove koji sadrže datoteke ATRAC3plus/
ATRAC3 ili MP3 formata snimljene dugim softwareom osim SonicStagea. Pomoću SonicStage
softvera ne može se snimiti CD s miješanim audio podacima.
∗ Mogu se reproducirati samo diskovi u ISO 9660 Level 1/2 i Joliet formatu.
Napomena
Znakovi koje je moguće prikazati na CD uređaju su sljedeći:
−
−
−
−
A do Z
a do z
0 do 9
!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{}~
Pri uporabi drugih znakova na vašem računalu uporabom softwarea poput SonicStagea prikazani su kao "-" na CD
uređaju.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom zaštite autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen reprodukciji diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. Od
nedavno razni glazbeni diskovi sadrže oznaku zaštite autorskih prava nekih tvrtki. Imajte na umu da
se među tim diskovima nalaze i oni koji ne odgovaraju CD standardu, te ih neće biti moguće
reproducirati na ovom uređaju.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, SonicStage i njihovi logotipovi su zaštitni znakovi Sony Corporation.
5
Osnovne funkcije
Reprodukcija CDCD-a
Informacije o spajanju potražite na str. 38 – 39.
1
Pritisnite Z OPEN/CLOSE (izravno
uključivanje) i stavite CD u uložnicu.
Strana s naljepnicom prema
gore
2
6
Pritisnite Z OPEN/CLOSE za
zatvaranje uložnice.
3
Pritisnite CD u (u na daljinskom upravljaču).
Uređaj reproducira sve zapise jednom.
Pokazivač
Audio CD
Naziv zapisa*
ATRAC CD/MP3 CD**
Naziv datoteke
Broj zapisa Vrijeme reprodukcije Broj datoteke Vrijeme
reprodukcije
∗ Prilikom reprodukcije audio diska
** Prilikom reprodukcije MP3 diska, na
koji sadrži tekstualne informacije
pokazivaču se nalazi oznaka "MP3".
poput CD-TEXT, na pokazivaču se
pojavljuje naziv zapisa.
Napomena
Koristite ove tipke za dodatne funkcije
Prije reprodukcije ATRAC/
MP3 diska uređaj očitava
sve informacije o
datotekama i grupama
sadržanih na disku. Ovisno o
strukturi datoteka, moguće je
vrijeme očitavanja oko 1
minute. Tijekom očitavanja
diska, na pokazivaču je
vidljiva poruka "Reading".
Savjeti
• Za slušanje kroz slušalice,
spojite slušalice u priključak
i (slušalice).
• Reprodukcija počinje od
mjesta gdje je zadnji puta
prekinuta (Resume play).
Kada je zaustavljena reprodukcija, na pokazivaču je
vidljivo mjesto početka
reprodukcije. Za reprodukciju od početka prvog
zapisa, pritisnite STOP x u
stop modu. Za isključenje
moda nastavka reprodukcije
od mjesta gdje je zadnji put
zaustavljena pogledajte
str. 26.
Za
Pritisnite
podešavanje glasnoće
Okrenite kontrolu VOLUME. (Pritisnite VOL
+*1, – na daljinskom upravljaču.)
zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite STOP x (x na daljinskom upravljaču)
privremeno zaustavljanje
reprodukcije (pauza)
Pritisnite CD u*2 (u na daljinskom
upravljaču).
Na pokazivaču trepće vrijeme reprodukcije
tekućeg zapisa/datoteke.
Istu tipku pritisnite ponovo za nastavak
reprodukcije.
prijelaz na sljedeći zapis
Pritisnite tipku M/>.
prijelaz na prethodni zapis
Pritisnite tipku ./m.
1
* Tipka ima ispupčenje.
*2 Ispupčenje se nalazi pokraj tipke CD u na uređaju.
nastavlja se
7
Reprodukcija CDCD-a (nastavak)
Za
Pritisnite
odabir grupe*3
! + za prijelaz unaprijed i ! – za
prijelaz unatrag
odabir datoteke*3
M/> za prijelaz unaprijed i
m/. za prijelaz unatrag
vađenje diska
Z OPEN/CLOSE*4
uključivanje/isključivanje
uređaja
?/1
*3 Moguć je odabir tijekom reprodukcije ATRAC/MP3 diskova.
*4 Nakon otvaranja uložnice, reprodukcija će krenuti od prvog zapisa.
Napomene
• Ukoliko disk sadrži i
ATRAC3plus/ATRAC3 i
MP3 datoteke, uređaj će
reproducirati samo
ATRAC3plus/ATRAC3
datoteke.
• Mogućnosti reprodukcije na
ovom uređaju ovise o
kvaliteti diska te o stanju
uređaja za snimanje.
• Znakovi koji se prikazuju
na pokazivaču uređaja su
prikani niže:
− A do Z
− a do z
− 0 do 9
− !"#$%&'()*+,-./
:;<=>?@[\]^_'{}
~
Pri uporabi drugih znakova
na vašem računalu
uporabom softwarea poput
SonicStagea prikazani su
kao "–" na uređaju.
• Na disku koji sadrži
ATRAC3plus/ATRAC3/M
P3 datoteke, ne pohranjujte
datoteke u drugim
formatima i ne pohranjujte
nepotrebne grupe.
8
Struktura ATRAC/MP3 diskova
ATRAC/MP3 diskovi sadrže "datoteke" i "grupe". "Datoteka" je
ekvivalent "zapisu" na glazbenom disku. "Grupa" je skup datoteka
i ekvivalent je "albumu".
Za MP3 diskove CD uređaj prepoznaje MP3 datoteke kao "grupe"
tako da MP3 diskovima i ATRAC diskovima ne rukujete na
jednak način.
Redoslijed reprodukcije ATRAC
ATRAC i MP3 diskova
Za ATRAC diskove, datoteke se reproduciraju u slijedu
odabranom u SonicStageu.
Redoslijed reprodukcije MP3 diska ovisi o načinu snimanja MP3
datoteka na disk. U sljedećem primjeru, datoteke se reproduciraju
u redoslijedu 1 do 7.
Grupa
Datoteka
ATRAC CD
MP3 CD
Napomene o ATRAC diskovima
• Najveći broj grupa: 255
Najveći broj datoteka: 999
• Reprodukcija CD-R/CD-RW snimljenih u ATRAC3plus/ATRAC3
formatu nije moguća na vašem računalu.
Napomene o MP3 diskovima
• Najveći broj grupa: 100
Najveći broj datoteka: 400
Najveći broj razina unutar direktorija: 8
• Grupa koja ne sadrži MP3 datoteku se preskače.
• Nazivu datoteke dodajte ekstenziju "mp3".
Datoteku s ekstenzijom "mp3", a koja nije MP3 formata uređaj neće
očitati.
• Uređaj reproducira brzine prijenosa bita 16 do 320 kpbs, te frekvencije
uzorkovanja od 32/44,1/48 kHz. Moguća je reprodukcija datoteke
snimljene promjenjivom brzinom prijenosa (VBR).
• Za kompresiju izvora u MP3 datoteku savjetujemo podešavanje
parametara kompresije na "44.1 kHz", "128 kbps" i "Constant Bit Rate".
• Za snimanje najvećeg kapaciteta medija podesite software za snimanje
na "halting of writing".
• Za snimanje najvećeg kapaciteta od jednom na prazan medij, podesite
software na "Disc at once".
9
Slušanje radijskog prijemnika
Informacije o spajanju potražite na str. 38 – 39.
1
Pritisnite TUNER BAND•AUTO
PRESET (BAND na daljinskom
upravljaču) nekoliko puta dok se na
pokazivaču ne pojavi željeno valno
područje (izravno uključivanje).
2
Pritisnite i zadržite TUNING + ili
TUNING – dok se na pokazivaču ne
počnu izmjenjivati znamenke
frekvencije.
Radijski prijemnik automatski
pretražuje frekvencije i zaustavi se
kad pronađe postaju s dobrim
prijemom.
Ako ne možete ugoditi radijsku
postaju, uzastopno pritišćite tipku
TUNING + ili TUNING – za
promjenu frekvencije korak po korak.
10
Pokazivač
Označava FM stereo prijem
Koristite ove tipke za dodatne funkcije
Savjeti
• Ako se pri FM prijemu čuju
smetnje, pritisnite
MODE/DIR (MODE na
daljinskom upravljaču) tako
da se na pokazivaču pojavi
“Mono”. Čuje se mono
zvuk.
• Ukoliko je potrebno podesiti
interval ugađanja AM
postaja, pogledajte str. 39.
• Prilikom ugađanja FM
postaje koja emitira RDS
(Radio Data System)
informacije, oznaka
"R•D•S" i naziv postaje se
pojavljuju na pokazivaču.
Podrobnije informacije
potražite na str. 28 – 31.
Za
Pritisnite
podešavanje glasnoće
Okrenite kontrolu VOLUME.
(Pritisnite VOL +*, – na daljinskom
upravljaču.)
uključenje/isključenje radijskog
prijemnika
Pritisnite ?/1.
∗ Tipka ima ispupčenje.
Za poboljšanje prijema
FM
Razvucite žičnu FM antenu u što horizontalniji položaj te
usmjerite u najbolji položaj (pogledajte str. 38).
AM
AM okvirnu antenu udaljite što je više moguće od uređaja te
usmjerite u najbolji položaj (pogledajte str. 38).
11
Reprodukcija kasete
Informacije o spajanju potražite na str. 38 – 39.
1
Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE za
otvaranje pretinca kasetofona i stavite
snimljenu kasetu. Koristite samo
kaseta TYPE I (normal).
2
Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE za
zatvaranje pretinca kasetofona.
3
Pritisnite TAPE bB (bB na
daljinskom upravljaču).
Uređaj se uključuje (izravno
uključivanje) i počinje reprodukcija.
12
Stranu koju želite reproducirati okrenite prema gore
Pokazivač
Koristite ove tipke
tipke za dodatne funkcije
Za
Pritisnite
podešavanje glasnoće
Okrenite kontrolu VOLUME.
(VOL +*, – na daljinskom upravljaču).
zaustavljanje reprodukcije
STOP x (x na daljinskom
upravljaču).
reprodukciju druge strane
Pritisnite TAPE bB (bB na
daljinskom upravljaču).
premotavanje kasete prema
naprijed ili natrag
Pritisnite M/> ili m/..
vađenje kasete
Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE.
uključenje/isključenje uređaja
Pritisnite ?/1.
∗ Tipka ima ispupčenje.
Odabir smjera reprodukcije vrpce
Pritisnite MODE/DIR nekoliko puta (MODE na daljinskom
upravljaču).
Za reprodukciju
Na pokazivaču
jedne strane kasete
g
obiju strana kasete od gornje
strane do druge strane
h
obiju strana kasete, ponavljano
j
13
Snimanje na kasetu
Informacije o spajanju potražite na str. 38 – 39.
Za snimanje na MiniDisc ili DAT rekorder, spojite uređaj (pogledajte
str. 40).
1
Pritisnite Z PUSH OPEN/ CLOSE
za otvaranje pretinca kasetofona i
stavite praznu kasetu. Koristite
samo vrpce TYPE I (normal).
Pritisnite Z PUSH OPEN /CLOSE
još jednom za zatvaranje pretinca.
2
Odaberite izvor s kojeg želite
snimati.
Za snimanje s CD uređaja: stavite
disk (str. 6) i pritisnite FUNCTION
nekoliko puta dok se na pokazivaču
ne pojavi oznaka "CD". Odaberite
zapis koji želite snimiti (str. 18 – 20).
Za snimanje s radijskog prijemnika,
ugodite željenu radijsku postaju
(str. 10).
14
Stranu na koju želite snimati
okrenite prema gore
Pokazivač
3
Pritisnite REC (z/X na daljinskom
upravljaču).
Na pokazivaču se pojavljuju oznake "REC"
i "DUB" i kasetofon je u pripravnom stanju
za snimanje.
4
Kada oznaka "REC" trepće na pokazivaču,
pritisnite MODE/DIR (MODE na
daljinskom upravljaču) nekoliko puta dok se
ne pojavi oznaka g za snimanje na jednu
stranu, ili h za snimanje na obje strane.
5
Pritisnite TAPE bB (bB na daljinskom
upravljaču) nekoliko puta za odabir strane
za snimanje.
Ukoliko odaberete obje strane ili gornju
stranu za snimanje, pritisnite TAPE bB dok
se ne pojavi "G". Ukoliko želite snimati na
suprotnu stranu pritisnite TAPE bB još
jednom dok se ne pojavi oznaka "g".
6
Pritisnite REC još jednom (na daljinskom
upravljaču dok držite pritisnutom tipku
z/X, pritisnite bB).
Snimanje počinje 8 sekundi kasnije kada
snimate s diska u stop modu.
Snimanje počinje odmah kada snimate s
radijskog prijemnika.
Oznaka "DUB" se ne
pojavljuje ako snimate od
sredine zapisa ili prilikom
snimanja s radijskog
prijemnika.
nastavlja se
15
Snimanje na kasetu (nastavak)
Savjeti
• (Samo kada je vidljiva
oznaka "DUB"). Kada je
odabran smjer reprodukcije
h: Ukoliko je okrenuta
kaseta na stranu koja nije
snimljena do kraja,
kasetofon će početi snimati
od početka druge strane.
Kada je odabran smjer
reprodukcije g: Kada
vrpca dođe do kraja,
kasetofon se isključuje.
• Podešavanje glasnoće i
naglašavanje zvuka (str. 32)
neće utjecati na snimku.
• Ako u koraku 6 nakon
pritiska na tipku REC čujete
pištanje na AM valnom
području, pritisnite
MODE/DIR (MODE na
daljinskom upravljaču) za
odabir položaja ISS (tipka
za potiskivanje smetnji) dok
se smetnje ne smanje na
minimum.
• Za snimanje određenog
zapisa s diska, pritisnite
MODE/DIR (MODE na
daljinskom upravljaču) u
stop modu za prikaz "1", a
zatim dva puta pritisnite
tipku REC (na daljinskom
upravljaču dok držite
pritisnutom tipku z/X,
pritisnite bB).
Koristite
Koristite ove tipke za dodatne funkcije
Za
Pritisnite
zaustavljanje snimanja
STOP x (x na daljinskom
upravljaču)
Privremeno zaustavljanje
snimanja (pauzu)*
REC jednom (z/X na daljinskom
upravljaču) za vrijeme snimanja
Za nastavak snimanja pritisnite
tipku još jednom
uključenje/isključenje uređaja Pritisnite ?/1.
∗ Privremeno zaustavljanje snimanja (pauza) je moguće samo kada
počnete snimati za vrijeme pauze ili kada snimate program s radijskog
prijemnika.
Snimanje diska od sredine zapisa
1 Privremeno zaustavite reprodukciju usred zapisa gdje želite
početi snimati.
2 Slijedite korake 3 – 6 na str. 15.
Snimanje odmah počinje.
3 Pritisnite CD u za nastavak reprodukcije.
Brisanje snimke
1 Kasetu koju želite obrisati uložite u pretinac s stranom za
brisanje okrenutom prema gore.
2 Na uređaju: dva puta pritisnite tipku REC.
Na daljinskom upravljaču: dok držite pritisnutom tipku z/X,
pritisnite bB.
16
CD uređaj
Uporaba pokazivača
Pomoću pokazivača možete provjeriti
informacije o disku.
POKAZIVAČ
Provjera informacija o ATRAC/MP3
disku
Pritisnite DISPLAY. Na pokazivaču se
izmjenjuju sljedeće oznake:
Prilikom reprodukcije MP3 diska koji sadrži
ID3* tag, prikazuju se ID3 tag informacije.
∗ ID3 tag je format za dodavanje određenih
informacija (naziv zapisa, naziv albuma, izvođač,
itd.) MP3 datotekama. Uređaj odgovara 1.0/1.1/2.3
verzije ID3 tag formata (samo za MP3 datoteke).
Provjera informacija o audio CDCD-u
Pritisnite DISPLAY. Na pokazivaču se
izmjenjuju sljedeće oznake:
Broj tekućeg zapisa i vrijeme reprodukcije
r
Broj tekućeg zapisa i preostalo vremena
reprodukcije tekućeg zapisa
r
Broj preostalih zapisa i preostalo vrijeme
reprodukcije CD-a
r
Ukupan broj zapisa i ukupno vrijeme
reprodukcije CD-a
Naziv grupe*1, naziv datoteke, broj tekuće
datoteke i vrijeme reprodukcije.
r
Izvođač*2, brzina prijenosa/frekvencija, broj
tekuće datoteke te preostalo vrijeme tekuće
datoteke
r
Ukupan broj grupa, ukupan broj datoteka
*1 Ukoliko datoteka ne pripada nijednoj grupi, naziv
grupe se prikazuje kao "Root".
*2 Ukoliko datoteka ne sadrži naziv izvođača, na
pokazivaču se nalazi oznaka "- - - -".
Savjet
Prilikom reprodukcije glazbenog diska koji sadrži
tekstualne informacije poput CD-TEXT, informacije
se prikazuju na pokazivaču.
17
Pronalaženje određenog
zapisa
Brojčanim tipkama možete brzo pronaći bilo
koji zapis na disku.
Tijekom reprodukcije CD-a možete brzo pronaći
određeni dio zapisa.
Brojčane tipke
Za pronalaženje
Pritisnite
određenog zapisa,
izravno
tipku s brojem zapisa
određenog mjesta za
vrijeme reprodukcije
M/> (naprijed) ili
./m (natrag) za vrijeme
reprodukcije i zadržite dok ne
dođete do željenog mjesta
određenog mjesta uz
uporabu pokazivača
M/> (naprijed) ili
./m (natrag) za vrijeme
pauze i zadržite dok ne dođete
do željenog mjesta
Napomene
• Nalaženje određenog zapisa brojčanim tipkama
moguće je samo za zapise u odabranom direktoriju.
• Ukoliko na zaslonu svijetli oznaka "SHUF", "t",
"=" ili "PGM", ne možete izravno pronaći određeni
zapis. Isključite indikatore pritiskom na tipku x.
• Kada pronađete mjesto unutar datoteke prilikom
reprodukcije ATRAC3plus/ATRAC3/MP3
datoteka, zvuk se možda neće čuti nekoliko sekundi.
18
Savjeti
• Kad želite pronaći zapis čiji je broj veći od 10,
najprije pritisnite >10, a zatim odgovarajuće
brojčane tipke.
Primjer: Da biste odabrali zapis pod brojem 23, prvo
pritisnite >10, a zatim 2 i 3.
• Za odabir zapisa s brojem 100 ili većim, dva puta
pritisnite >10 i zatim odgovarajuće brojčane tipke.
Pretraživanje omiljenih
zapisa/datoteka
FUNCTION
Jog kontrola (PUSH
ENTER/MEMORY)
Pretraživanje datoteke na ATRAC/
MP3 disku
1
2
3
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču kad uređaj nije u CD modu.
Dok je reprodukcija zaustavljena, okrenite
jog kontrolu gore ili dolje za odabir željene
grupe, te je pritisnite za potvrdu unosa.
Okrenite jog kontrolu gore ili dolje za
odabir željene datoteke, a zatim je pritisnite
za potvrdu unosa.
Pretraživanje zapisa na audio CDCD-u
1
2
Pritisnite FUNCTION nekoliko puta dok se
oznaka "CD" ne pojavi na pokazivaču kad
uređaj nije u CD modu.
Okrenite jog kontrolu gore ili dolje za
odabir željenog zapisa, a zatim pritisnite za
potvrdu unosa.
Počinje reprodukcija od odabranog zapisa.
Prekid pretraživanja datoteka
1 Okrenite jog kontrolu dok se na pokazivaču
ne pojavi oznaka "!:", a zatim je pritisnite
za potvrdu unosa.
2 Okrenite jog kontrolu dok se ne pojavi
oznaka "CANCEL", a zatim je pritisnite.
Počinje reprodukcija od odabranog zapisa.
Prekid pretraživanja zapisa
Okrenite jog kontrolu dok se ne pojavi oznaka
"CANCEL", a zatim pritisnite za potvrdu unosa.
nastavlja se
19
Pretraživanje omiljenih zapisa/datoteka
(nastavak)
Savjet
Datoteku možete potražiti i tijekom reprodukcije
ATRAC/MP3 diska. Kada okrenete jog kontrolu
tijekom reprodukcije, biti će vidljiv popis datoteka
unutar grupe u kojoj će biti prikazana tekuća datoteka.
Za odabir datoteke iz druge grupe, okrenite jog
kontrolu gore ili dolje dok se ne pojavi oznaka "!:",
a zatim je pritisnite za odabir grupe, i naposljetku,
okrećući jog kontrolu, za odabir željene datoteke.
Reprodukcija određene
određene
grupe (Samo ATRAC CD/MP3 diskovi)
Nakon reprodukcije svih datoteka u određenoj
grupi uređaj se automatski zaustavlja.
Napomena
Prilikom uporabe ATRAC diska moguće je prikazati
do 400 naziva datoteka ili do 100 naziva grupa.
Ukoliko broj datoteka ili grupa prelazi ove vrijednosti,
naziv datoteke poput "401 – – – – –" ili naziva grupe
poput "101 – – – – –" će biti prikazani umjesto naziva.
1
2
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču dok uređaj nije u CD modu.
Pritisnite MODE/DIR nekoliko puta kad je
uređaj zaustavljen dok se oznaka "!" ne
pojavi na pokazivaču.
3
Pritisnite ! + ili ! – za odabir grupe
koju želite reproducirati.
4
Pritisnite CD u.
Prekid reprodukcije grupe
Prvo zaustavite reprodukciju. Zatim pritisnite
MODE/DIR nekoliko puta dok oznaka "!" ne
nestane s pokazivača.
20
Reprodukcija pojedinog
zapisa (Single track play)
U ovom načinu se uređaj nakon reprodukcije
odabranog zapisa automatski zaustavlja.
1
2
3
4
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču kad uređaj nije u CD modu.
Pritisnite MODE/DIR nekoliko puta u stop
modu dok se na pokazivaču ne pojavi "1".
Pritisnite ./m ili M/> za odabir
zapisa za reprodukciju.
Reprodukcija zapisa u
slučajnom redoslijedu
(Shuffle Play)
Zapise možete reproducirati u slučajnom
redoslijedu.
Reprodukcija svih zapisa s diska u
slučajnom redoslijedu
1
2
Pritisnite CD u.
Na daljinskom upravljaču
3
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču kad uređaj nije u CD modu.
Pritisnite MODE/DIR nekoliko puta u stop
modu dok se na pokazivaču ne pojavi
"SHUF".
Pritisnite CD u za početak reprodukcije u
slučajnom redoslijedu.
Željeni zapis možete izravno odabrati brojčanim
tipkama.
Za prekid reprodukcije pojedinog zapisa
Zaustavite reprodukciju. Zatim nekoliko puta
pritisnite MODE/DIR dok oznaka "1" ne nestane
s pokazivača.
nastavlja se
21
Reprodukcija zapisa u slučajnom redoslijedu
(Shuffle play) (nastavak)
Reprodukcija svih datoteka
odabrane grupe u slučajnom
redoslijedu
redoslijedu (samo ATRAC/MP3 disk)
1
2
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču dok uređaj nije u CD modu.
Reprodukcija omiljenih
zapisa dodavanjem
oznaka (Bookmark track play)
Moguće je dodati oznake (Bookmark) na 99
zapisa (audio disk), 999 datoteka (ATRAC disk)
ili 400 datoteka (MP3 disk) po disku.
Kada otvorite uložnicu diska, sve oznake
pohranjene u memoriji će se obrisati.
Pritisnite MODE/DIR nekoliko puta u stop
modu dok se na pokazivaču ne pojave
oznake "!" i "SHUF".
3
Pritisnite ! + ili ! – za odabir grupe
koju želite reproducirati.
4
Pritisnite CD u za početak reprodukcije u
slučajnom redoslijedu.
Za prekid reprodukcije u slučajnom
redoslijedu
Zaustavite reprodukciju. Zatim nekoliko puta
pritisnite MODE/DIR dok oznaka "SHUF" ili
"!" i "SHUF" ne nestane s pokazivača.
Savjet
Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom nije
moguće odabrati prethodni zapis tipkom ./m.
Dodavanje oznaka
1
2
Tijekom reprodukcije zapisa kojem želite
dodati oznaku, pritisnite i zadržite CD u
dok se oznaka "Bookmark Set" ne pojavi na
pokazivaču.
Nakon dodane oznake, ikona "t" sporije
trepće.
Za svaki zapis kojemu želite dodati oznaku
ponovite prvi korak.
Na daljinskom upravljaču
Koristite BOOKMARK umjesto tipke CD u.
22
Reprodukcija zapisa
zapisa s oznakama
1
2
3
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču kad uređaj nije u CD modu.
Pritisnite MODE/DIR nekoliko puta u stop
modu dok se "t" i "Bookmark" ne pojavi
na pokazivaču.
Pritisnite CD u.
Počinje reprodukcija zapisa s oznakom.
Reprodukcija omiljene
playliste (reprodukcija m3u play list)
(samo MP3 disk)
Moguća je reprodukcija vaših omiljenih m3u
playlista*.
∗ "m3u play list" je datoteka za koju je kodiran
redoslijed reprodukcije MP3 datoteka. Za korištenje
ove funkcije potrebno je snimiti MP3 datoteke na
CD-R/CD-RW softwareom za kodiranje koji
podržava m3u format.
Jog kontrola
(PUSH ENTER/
MEMORY)
Brisanje oznaka
Tijekom reprodukcije zapisa s oznakom,
pritisnite i zadržite CD u (BOOKMARK na
daljinskom upravljaču) dok se oznaka
"Bookmark Cancel" ne pojavi na pokazivaču.
Provjera zapisa s oznakama
Tijekom reprodukcije zapisa s oznakama, na
pokazivaču sporije trepće oznaka "t".
Napomene
• Tijekom reprodukcije zapisa s oznakama, zapisi se
reproduciraju u redoslijedu brojeva zapisa, a ne u
redoslijedu kojim ste dodavali oznake.
• Ako otvorite uložnicu diska, sve oznake pohranjene
u memoriji se brišu.
• Nije moguć izravan odabir zapisa s oznakom
brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču.
1
2
3
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču kad uređaj nije u CD modu.
Pritisnite MODE/DIR nekoliko puta u stop
modu dok se oznaka "=" ne pojavi na
pokazivaču.
Okrenite jog kontrolu gore ili dolje za
odabir željene playliste te je pritisnite za
potvrdu unosa.
nastavlja se
23
Reprodukcija omiljene playliste
(reprodukcija m3u play liste
liste) (samo MP3)
(nastavak)
Na daljinskom upravljaču
1 Pritisnite FUNCTION dok se oznaka "CD" ne pojavi
na pokazivaču.
2 Pritisnite MODE nekoliko puta u stop modu dok se
oznaka "=" ne pojavi na pokazivaču.
3 Pritisnite ./m ili M/> za početak
reprodukcije playliste i zatim pritisnite u.
Izrada vlastitog programa
(Programme play)
Možete sami urediti redoslijed reprodukcije do
20 zapisa ili datoteka na disku.
Jog kontrola (PUSH
ENTER/MEMORY)
Za prekid reprodukcije m3u playliste
Prekinite reprodukciju. Pritisnite MODE/DIR
nekoliko puta dok se oznaka "=" ne pojavi na
pokazivaču.
Napomena
Moguća je reprodukcija dviju gornjih playlista kada su
pohranjene dvije ili više playliste.
1
2
3
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču kad uređaj nije u CD modu.
Pritisnite MODE/DIR nekoliko puta u stop
modu dok oznaka "PGM" trepće na
pokazivaču.
Okrenite jog kontrolu gore ili dolje, a zatim
pritisnite za zapise ili datoteke koje želite
programirati u željenom redoslijedu.
Audio CD
Programirani
zapis
Redoslijed
reprodukcije
ATRAC CD/MP3 CD*
Redoslijed
reprodukcije
Programirana
datoteka
∗ Drugu grupu je moguće odabrati pritiskom
tipke ! + ili ! –.
24
4
Pritisnite CD u za početak programirane
reprodukcije.
Na daljinskom upravljaču
1 Pritisnite FUNCTION nekoliko puta dok se na
pokazivaču ne pojavi oznaka "CD".
2 Pritisnite MODE nekoliko puta dok se oznaka
"PGM" ne pojavi na pokazivaču.
3 Brojčanim ili ./m ili M/> tipkama
odaberite zapise ili datoteke (ili tipkama ! + ili !
– odaberite grupe) koje želite programirati u
željenom redoslijedu.
4 Pritisnite u.
Ponavljanje reprodukcije
zapisa (Repeat Play)
Moguće je ponavljanje reprodukcije zapisa u
normalnom i drugim modovima reprodukcije.
FUNCTION
REP/RDS
(ili REPEAT)
Prekid programske
programske reprodukcije
Zaustavite reprodukciju. Nekoliko puta pritisnite
MODE/DIR dok oznaka "PGM" ne nestane s
pokazivača.
Pregled redoslijeda prije reprodukcije
Pritisnite jog kontrolu nakon koraka 2.
Svakim pritiskom jog kontrole, pojavi se broj
zapisa ili datoteke u programiranom redoslijedu.
Izmjena tekućeg programa
Pritisnite STOP x nakon koraka 2. Tekući
program će se izbrisati. Zatim izradite novi
program slijedeći postupak programiranja.
Napomene
• Možete više puta reproducirati program, jer on
ostaje pohranjen u memoriji dok ne otvorite
uložnicu diska.
• Moguće je snimiti vlastiti program. Nakon izrade
programa, uložite praznu kasetu u pretinac i počnite
snimanje (str. 15).
1
2
3
Pritisnite tipku FUNCTION nekoliko puta
dok se ne pojavi oznaka "CD" na
pokazivaču dok uređaj nije u CD modu.
Pokrenite reprodukciju CD-a.
Moguća je reprodukcija zapisa u modu
normalne reprodukcije i drugim modovima
reprodukcije koje želite (str. 21 – 25).
Pritisnite REP/RDS (ili REPEAT) dok se
oznaka "]" ne pojavi na pokazivaču.
Za prekid ponavljane reprodukcije
Pritisnite REP/RDS (ili REPEAT) dok se oznaka
"]" ne pojavi na pokazivaču.
25
Promjena postavke
nastavka reprodukcije
Uređaj je podešen za nastavak reprodukcije od
mjesta gdje je prekinuta (resume play) (str. 7).
Moguće je isključiti postavku nastavka
reprodukcije tako da uređaj počne s
reprodukcijom prvog zapisa.
Jog kontrola (PUSH
ENTER/MEMORY)
1
2
3
DISPLAY
Pritisnite DISPLAY kada je uređaj isključen.
Okrenite jog kontrolu za odabir postavke
"CD RESUME OFF".
Na pokazivaču trepće oznaka "OFF".
Pritisnite jog kontrolu za potvrdu odabira.
Za povratak na prikaz sata pritisnite jog
kontrolu još jednom.
Resetiranje
Resetiranje funkcije nastavka
reprodukcije
U gore opisanom koraku 2 okrenite jog kontrolu
dok na pokazivaču ne bude vidljiva poruka "CD
RESUME ON" i zatim dva puta pritisnite jog
kontrolu.
26
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih
postaja
Radijske postaje možete pohraniti u memoriju
uređaja. Možete pohraniti čak 30 radijskih
postaja i to 20 za FM i 10 za AM valno područje
u bilo kojem redoslijedu.
Jog kontrola (PUSH
ENTER/MEMORY)
Ukoliko postaja ne može biti automatski
pohranjena
Postaje sa slabim signalom potrebno je pohraniti
ručno.
1 Pritisnite TUNER BAND•AUTO PRESET za
odabir valnog područja.
2 Ugodite željenu postaju tipkama TUNING +
ili TUNING –.
3 Pritisnite i oko dvije sekunde zadržite jog
kontrolu.
4 Pritišćite PRESET + ili PRESET – dok na
pokazivaču ne počne treptati broj programske
pozicije pod kojom želite pohraniti postaju.
5 Pritisnite jog kontrolu.
Nova postaja će zamijeniti staru.
Na daljinskom upravljaču
1 Pritisnite BAND dok se na pokazivaču ne pojavi
željeno valno područje.
2 Tipkama TUNING + ili TUNING – ugodite željenu
postaju.
3 Pritisnite i zadržite 2 sekunde brojčanu tipku pod
kojom želite pohraniti novu postaju.
Za odabir programske pozicije veće od 10, pritisnite
prvo >10, a zatim odgovarajuće brojčane tipke.
Brojčanu tipku druge znamenke potrebno je zadržati
2 sekunde. (Primjer: Za odabir 12, pritisnite >10 i
prvo brojčanu tipku 1, i zatim 2 oko dvije sekunde.)
1
2
3
Pritisnite TUNER BAND•AUTO PRESET
za odabir željenog valnog područja.
Zadržite pritisnutom tipku TUNER BAND•
AUTO PRESET dok na pokazivaču ne
počne treptati oznaka "Auto Preset".
Pritisnite jog kontrolu.
Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih
prema višim frekvencijama.
27
Reprodukcija pohranjenih
radijskih postaja
Nakon pohranjivanja radijskih postaja, tipkama
PRESET + ili PRESET – na uređaju ili
brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču
možete odabrati željenu postaju.
Funkcija
Funkcija RDS (Radio Data
System)
Što je RDS (Radio Data System)?
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji omogućuje FM postajama slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim
signalom. Na ovom uređaju su prilikom RDS
prijema vidljive informacije poput naziva
postaje, položaj postaja prema vrsti programa,
itd. RDS prijem je moguć samo tijekom prijema
FM postaja*.
Napomena
RDS možda neće dobro raditi ukoliko postaja koju ste
ugodili ne odašilje RDS signal pravilno ili je slab
prijem.
∗ Ne odašilju sve FM postaje RDS, niti odašilju sve
postaje jednake informacije. Ukoliko niste upoznati
s RDS sustavom, podrobnije informacije o RDS
uslugama na vašem području potražite u mjesnoj
radijskoj postaji.
1
2
Pritisnite TUNER BAND•AUTO PRESET
za odabir valnog područja.
Pritisnite PRESET + ili PRESET – za
ugađanje pohranjene postaje.
Na daljinskom upravljaču
1 Pritisnite tipku BAND dok se valno područje ne
pojavi na pokazivaču.
2 Brojčanom tipkom ugodite pohranjenu postaju.
Za odabir programske pozicije veće od 10, pritisnite
prvo >10, a zatim odgovarajuće brojčane tipke.
(Primjer: Za odabir 12, pritisnite >10 i prvo brojčanu
tipku 1, i zatim 2.)
28
Prije RDS prijema
Pohranite FM postaje na način kako je opisano
na str. 27.
Jog kontrola (PUSH
ENTER/MEMORY)
RDS prijem
Jednostavno odaberite postaju iz FM valnog
područja. Kada ugodite postaju koja odašilje
RDS informacije, oznaka "R•D•S" se pojavi na
pokazivaču.
Pronalaženje postaja prema vrsti
programa (PTY)
Željenu postaju možete jednostavno pronaći
odabirom vrste programa.
1
RDS informacija
Pregled RDS informacija
Pritisnite DISPLAY. Svakim pritiskom tipke
DISPLAY, na pokazivaču se izmjenjuje sljedeći
prikaz: PS (Naziv postaje, do 8 znakova) t
PTY (vrsta programa) t RT (radijski tekstualni
podaci, do 64 znaka) t Normalan prikaz.
Napomene
• Ukoliko nema RDS prijema, naziv postaje, vrsta
programa i radijski tekstualni podaci se neće
pojaviti na pokazivaču.
Također, ukoliko su loši uvjeti prijema, gore
navedene informacije se neće pravilno prikazati na
pokazivaču.
• Prilikom prijema postaje koja ne odašilje
informaciju o nazivu postaje, na pokazivaču neće
biti nikakvih podataka kada odaberete opciju "PS".
• Prilikom prijema postaje koja ne odašilje
informaciju o vrsti programa, na pokazivaču će se
pojaviti poruka "NONE" kada odaberete opciju
"PTY".
• Prilikom prijema postaje koja ne odašilje radijske
tekstualne informacije, na pokazivaču će se pojaviti
poruka "NO RT" kada odaberete opciju "RT".
2
3
Pritisnite REP/RDS.
Na pokazivaču se pojavljuje popis vrste
programa.
Okrenite jog kontrolu za odabir vrste
programa.
Pogledajte popis vrsta programa (PTY) na
str. 30 i 31.
Pritisnite jog kontrolu za unos odabira.
Uređaj počinje pretraživanje vrste programa
unutar 20 pohranjenih postaja i 30 postaja
koje ste primili u zadnje vrijeme. Tijekom
pretraživanja na pokazivaču trepće oznaka
"PTY SEARCH".
Kada uređaj pronađe željenu vrstu programa
zaustavlja se pretraga.
Napomena
Na pokazivaču se pojavljuje oznaka "NO PTY"
ukoliko trenutno nije dostupan prijem željene vrste
programa.
nastavlja se
29
Funkcija RDS (Radio Data System)
(nastavak)
Popularna glazba (POP M)
Popis vrsta programa (PTY)
Znakovi u zagradama prikazuju oznake na
pokazivaču.
Rock glazba (ROCK M)
Novosti (NEWS)
M.O.R. glazba (MOR)
Kratak pregled činjenica, događaja i javnog
mnijenja, reportaže i aktualnosti.
Vijesti (AFFAIRS)
Program tematski vezan uz novosti, različiti
pristupi ili koncepti, uključujući rasprave ili
analize.
Informacije (INFO)
Program sa svrhom pružanja savjeta za
različita područja interesa.
Sport (SPORT)
Program sportskog sadržaja.
Obrazovanje (EDUCATE)
Program namijenjen obrazovanju.
Drama (DRAMA)
Radio drame i serijali.
Kultura (CULTURE)
Program tematski vezan uz nacionalna ili
mjesna kulturna događanja, književnost,
kazalište, itd.
Znanost (SCIENCE)
Prirodne znanosti i tehnologija.
Razno (VARIED)
Uglavnom zabavni program koji ne ulazi
drugu kategoriju, primjerice: kvizovi,
nagradne igre, intervjui.
30
Komercijalna, trenutno aktualna glazba s
ljestvica najprodavanijih albuma i autora.
Žanr glazbe popularan među mladima.
(Middle of the Road Music). Uobičajen
pojam za "laku glazbu" u odnosu na pop,
rock ili klasičnu glazbu. Često se odlikuje
vokalnom izvedbom i kratkoćom.
Klasici (LIGHT M)
Klasici u koje spadaju instrumentalne,
vokalne ili zborske izvedbe.
Ozbiljna glazba (CLASSICS)
Izvedbe velikih orkestralnih djela, simfonija,
komorne glazbe, itd., uključujući opere.
Ostala glazba (OTHER M)
Glazbeni stilovi koji se ne svrstavaju u drugu
kategoriju. Primjeri takvih glazbenih stilova
su Rythm & Blues i Reggae.
Vremenske prilike (WEATHER)
Izvještaji i prognoza vremena te
metereološke informacije.
Financije (FINANCE)
Burzovni izvještaji, ekonomija, trgovina itd.
Program za djecu (CHILDREN)
Program namijenjen mlađem uzrastu, za igru
i zabavu, nema svrhu obrazovanja.
Društvena zbivanja (SOCIAL)
Program o društvu i društvenim faktorima
koji se odnose na pojedince i grupe.
Uključuje sociološke, povijesne, geografske,
psihološke i društvene teme.
Religijski program (RELIGION)
Program tematskog sadržaja o vjeri, religiji,
bogu, božanstvima, egzistencijalnim
pitanjima i etici.
Kontakt-emisije (PHONE IN)
Program u koji se uključuju slušatelji putem
telefona ili javnih tribina.
Putovanja (TRAVEL)
Značajke i programi vezani uz putovanja u
bliže ili udaljene destinacije, turizam, savjeti
i mogućnosti putovanja.
Narodna glazba (NATION M)
Aktualna glazba u narodu ili regiji na
narodnom jeziku, za razliku od
"internacionalne" pop glazbe iz Sjedinjenih
Država ili Velike Britanije čiji su tekstovi
uglavnom na engleskom jeziku.
Evergreeni (OLDIES)
Glazba tzv. "zlatnog doba" popularne
glazbe.
Folk glazba (FOLK M)
Glazba koja ima svoje korijene u glazbenoj
kulturi pripadajućeg naroda, obično se izvodi
na folklornim instrumentima. Tekstovi i
stihovi obično opisuju događaje iz naroda u
povijesnim okvirima.
Dokumentarni program (DOCUMENT)
Program tematski vezan uz činjenična stanja,
prezentiran u istraživačkom načinu.
Zabavni program (LEISURE)
Program o razonodi u koji se uključuju
slušatelji s ranim temama poput vrtlarstva,
ribolova, antikviteta, kuhanja, vinarstva i sl.
Jazz glazba (JAZZ)
Polifonijska, sinkopatska glazba koja se
odlikuje improvizacijom.
Country glazba (COUNTRY)
Originalna glazba ili nastavak glazbene
tradicije s juga Američkih Država. Za
Country glazbu karakteristične su
jednostavne melodije i pripovjedački
tekstovi.
31
Naglašavanje zvuka
Odabir načina
naglašavanja zvuka
Moguće je podešavati postavke načina
naglašavanja zvuka.
Dodatno naglašavanje basova
Pritisnite MEGA BASS na daljinskom
upravljaču dok se na pokazivaču ne pojavi
oznaka "MEGABASS".
Odabir zvučnog ugođaja
Nekoliko puta pritisnite SOUND za odabir
načina naglašavanja zvuka.
Odaberite
Za postizanje
snažnog, jasnog zvuka s
naglašenim niskim i visokim
frekvencijama
laganog zvuka s naglašenim
visokim i srednjim
frekvencijama
naglašenijih basova
naglašenijih vokala,
odnosno srednjih
frekvencija
čitavog dinamičkog opsega
za glazbu poput klasične
32
Za povratak na normalni zvuk, ponovo pritisnite
tipku dok sa pokazivača ne nestane oznaka
"MEGABASS".
Timer
Podešavanje sata
Dok ne podesite sat, na pokazivaču je vidljiv
indikator "– –:– –".
Jog kontrola (PUSH
ENTER/MEMORY)
CLOCK
Napomena
Ukoliko odspojite mrežni kabel, na pokazivaču se
ponovo uključi prikaz "– –:– –". U tom slučaju
potrebno je ponovo podesiti točno vrijeme.
Savjet
Prikaz vremena na pokazivaču:
(24-satni sustav)
0:00 = ponoć
Provjera tekućeg vremena
Pritisnite CLOCK za prikaz vremena, te
pritisnite još jednom za povratak na prethodni
prikaz.
Prije podešavanja sata, spojite izvor napajanja
(pogledajte str. 38 – 39).
1
2
Pritisnite i zadržite tipku CLOCK dok na
pokazivaču ne počne treptati znamenka sata.
Podesite točno vrijeme.
A Okrenite jog kontrolu kako bi podesili
znamenke sati te je pritisnite.
B Okrenite jog kontrolu kako bi podesili
minute.
3
Pritisnite jog kontrolu.
Sad počinje odbrojavanje od 00 sekundi.
33
Buđenje uz glazbu
4
Moguće je buđenje uz glazbu ili radijski
program u programirano vrijeme. Provjerite da li
ste podesili sat (pogledajte poglavlje
"Podešavanje sata" na str. 33).
Jog kontrola
(PUSH ENTER/
MEMORY)
5
Okrenite jog kontrolu za odabir izvora
reprodukcije ("CD", "TAPE", "TUNER" ili
"LINE"), te je pritisnite za potvrdu odabira.
Podesite sat i minute timera na vrijeme
uključenja.
A Okrenite jog kontrolu za podešavanje sati
te je pritisnite.
B Okrenite jog kontrolu za podešavanje
minuta te je pritisnite.
6
Prije početka, provjerite da li > indikator sata ne
svijetli na pokazivaču. Ako svijetli, pritisnite
tipku STANDBY.
1
2
3
34
7
Podesite sat i minute timera na vrijeme
isključenja.
(Postupite kao u koraku 5.)
Zakretanjem jog tipke podesite glasnoću.
Pripremite željeni izvor zvuka.
Za reprodukciju
Učinite sljedeće
CD (CD-a)
Umetnite CD.
TAPE (kasete)
Umetnite kasetu.
TUNER (programa s
radijskog prijemnika)
Ugodite postaju.
LINE (priključenog
uređaja)
Uključite uređaj na
LINE IN priključku.
Pritisnite TIMER.
Na pokazivaču se pojavljuju indikator sata
> i prikaz za podešavanje.
Okrenite jog kontrolu za odabir "PB", te je
pritisnite za potvrdu odabira.
8
Pritisnite tipku STANDBY.
Indikator sata > svijetli i uređaj se
isključuje u stanje pripravnosti.
U podešeno vrijeme, uređaj će se uključiti,
te početi reprodukciju. Reprodukcija će se
isključiti u podešeno vrijeme, te će se uređaj
ponovo isključiti u stanje pripravnosti.
Provjera/promjena početka reprodukcije
Za provjeru postavki pritisnite tipku TIMER.
Za promjenu, dok se na pokazivaču nalazi prikaz
postavke koju želite promijeniti, tipkama
TUNING + ili TUNING – ili jog kontrolom
ponovo unesite postavku.
Uporaba uređaja prije uključenja uz
pomoć timera
Ako želite koristiti uređaj, jednostavno ga
uključite (ako slušate radijski prijemnik, uređaj
će uključiti postaju koju ste zadnju slušali, a ne
onu koja je podešena u koraku 1 na str. 34).
Isključite uređaj prije ugođenog vremena timera.
Programirano snimanje
radijskog programa
Moguće je podesiti timer za uključivanje
snimanja radijskog programa u određeno
vrijeme. Također, moguće je timerom uključiti
snimanje s uređaja na LINE IN priključku.
Provjerite da li ste podesili točno vrijeme
(pogledajte "Podešavanje sata" na str. 33).
Jog kontrola (PUSH
ENTER/MEMORY)
Zaustavljanje reprodukcije
Isključite uređaj.
Napomena
Nije moguće ugoditi isto vrijeme timera za buđenje i
snimanje.
Savjeti
• Za izlaz iz stanja mirovanja, pritisnite tipku
STANDBY, tako da > nestane s pokazivača.
• Ove vrijednosti će ostati u memoriji do poništenja.
• Ako pritisnete STANDBY tijekom reprodukcije,
uređaj će se isključiti u stanje pripravnosti.
Prije početka provjerite da indikator sata > ne
svijetli na pokazivaču. Ukoliko svijetli pritisnite
STANDBY.
1
2
3
Ugodite radijsku postaju te uložite praznu
kasetu u pretinac kasetofona sa stranom za
snimanje okrenutom prema gore.
Pritisnite FUNCTION nekoliko puta dok se
na pokazivaču ne pojavi oznaka "TAPE".
Pritisnite MODE/DIR za odabir smjera
snimanja kasete.
Pokazivač
Jednostrano
Obostrano
g
h
nastavlja se
35
Odlazak na spavanje uz glazbu
(nastavak)
4
5
6
7
Pritisnite TIMER dok se ne pojavi indikator
> i pokazivač za podešavanje.
Okrenite jog kontrolu za odabir "REC" te je
pritisnite za potvrdu unosa.
Okrenite jog kontrolu za odabir izvora
"TUNER" ili "LINE" te je pritisnite za
potvrdu unosa.
Podesite sate i minute timera za početak
snimanja.
A Okrenite jog kontrolu kako bi podesili sate
te je pritisnite.
10 Pritisnite STADNBY.
Uređaj se isključuje u pripravno stanje.
Indikator > i oznaka "REC" se pojavljuju
na pokazivaču.
U podešeno vrijeme, uređaj će se uključiti i
početi snimati. Nakon završetka snimanja u
podešeno vrijeme, uređaj će se isključiti u
pripravno stanje.
Provjera/promjena početka snimanja
Za provjeru postavki pritisnite tipku TIMER.
Za promjenu, dok se na pokazivaču nalazi prikaz
postavke koju želite promijeniti, tipkama
TUNING + ili TUNING – ili jog kontrolom
ponovo unesite postavku.
Uporaba uređaja prije uključenja uz
pomoć timera
Ako želite koristiti uređaj, jednostavno ga
uključite (ako ste slušate radijski prijemnik,
uređaj će snimati s postaje koju ste zadnju
slušali, a ne onu koja je podešena u koraku 1 na
str. 35). Isključite uređaj prije ugođenog
vremena timera.
Napomena
Nije moguće ugoditi isto vrijeme timera za buđenje
(str. 34) i snimanje.
Savjeti
B Okrenite jog kontrolu za podešavanje
minuta te je pritisnite.
8
9
36
Podesite sat i minute timera za završetak
snimanja. (Postupite kao u koraku 7.)
Jog kontrolom podesite glasnoću.
• Prilikom prijema AM programa u koraku 1,
pritisnite REC kako bi provjerili čuju li se smetnje.
Ukoliko se čuju, pritisnite MODE/DIR za odabir
položaja ISS (preklopke za uklanjanje smetnji) koja
ih najviše smanjuje.
• Za isključenje stanja pripravnosti, pritisnite
STANDBY kako bi indikator sata > i oznaka
"REC" nestali s pokazivača.
• Postavke ostaju u memoriji dok ih ne resetirate.
• Ako odaberete obostrano snimanje, snimanje će se
automatski zaustaviti nakon što su obje strane
snimljene, kako bi se spriječilo neželjeno snimanje.
Odlazak na
na spavanje uz
glazbu
Možete podesiti automatsko isključenje nakon
10, 20, 30, 60, 90 i 120 minuta, što vam omogućuje odlazak na spavanje dok slušate glazbu.
Poništenje funkcije automatskog
isključenja
Pritisnite SLEEP dok se na pokazivaču ne pojavi
poruka "SLEEP OFF".
Promjena postavki
Ponovite korake 2 i 3.
Savjeti
• Pozadinsko osvjetljenje pokazivača se isključuje
kada je uključen timer.
• Moguće je kombinirati vrijeme timera buđenja i
automatskog isključenja. Podesite timer za buđenje
(str. 34), isključite uređaj, te nakon toga podesite
timer za automatsko isključenje.
• Moguće je zaspati i probuditi se s različitom glazbom.
Međutim, podešenje različitih radijskih postaja nije
moguće.
• Moguće je podesiti razne glasnoće timera za
buđenje i timera za uspavljivanje. Na primjer,
možete otići na spavanje uz tišu glazbu, a probuditi
se uz glasniju.
1
2
3
Uključite reprodukciju s željenog izvora.
Pritisnite SLEEP dok se ne uključi oznaka
"SLEEP" na pokazivaču.
Pritisnite SLEEP za odabir vremena u
minutama nakon kojeg će se uređaj
isključiti.
Svakim pritiskom na tipku, vrijeme do isključenja se mijenja u sljedećem rasporedu:
"60" t "90" t "120"t "OFF"t
"10" t"20" t "30".
4 sekunde nakon pritiska tipke SLEEP
pohranit će se podešenje minuta s
pokazivača.
Nakon isteka podešenog vremena
reprodukcija i uređaj se automatski
isključuju.
37
Postavljanje
Spajanje uređaja
Prije bilo kakvih postupaka spajanja isključite uređaja iz napajanja.
priključak FM antene
priključak AM antene
FM antena
AM okvirna antena
Desni zvučnik
Lijevi zvučnik
Kabel zvučnika
U napajanje
Ulaz za napajanje
Priključci zvučnika
A Spajanje zvučnika
Spojite kabel zvučnika od desnog prema
lijevom zvučniku; bijelu žicu u crveni
priključak i crnu žicu u ostale priključke.
B Spajanje antena
FM antena*
(isporučena)
AM okvirna antena**
(isporučena)
* Antene postavite u što horizontalniji položaj.
** Za poboljšanje prijema preusmjerite antene.
38
Spajanje AM okvirnih antena
C Spojite mrežni kabel.
A Spojite mrežni kabel iz lijevog zvučnika u
SPEAKER OUT (POWER IN) priključak
na stražnjoj strani uređaja.
Mijenjanje AM intervala ugađanja
AM interval ugađanja je tvornički podešen i
iznosi 9 kHz.
Ukoliko želite promijenit interval ugađanja,
učinite sljedeće:
1 Pritisnite TUNER BAND•AUTO PRESET
dok se na pokazivaču ne pojavi "AM".
2 Pritisnite i zadržite jog kontrolu 2 sekunde.
3 Pritisnite TUNER BAND•AUTO PRESET 2
sekunde.
4 Pritisnite m/. ili M/> za odabir
"AM 9kHz" za interval 9 kHz ili "AM
10kHz" za interval od 10 kHz.
5 Pritisnite jog kontrolu za potvrdu unosa.
Nakon promjene intervala ugađanja, potrebno je
resetirati pohranjene AM postaje.
D Ulaganje baterija u daljinski upravljač.
B Uložite kraj mrežnog kabela iz lijevog
zvučnika u napajanje.
Napomena
Ukoliko odspojite mrežni kabel ili je došlo do prekida
napajanja, točno vrijeme i ostale pohranjene postavke
se mogu vratiti na početna podešenja. U tom slučaju
potrebno je ponovno podesiti sat i/ili ostale postavke.
Uložite dvije R03 (veličine AAA) baterije
(nisu isporučene).
Mijenjanje baterija
Uz uobičajenu uporabu, baterije traju oko 6
mjeseci. Kada više nije moguće upravljati
uređajem putem daljinskog upravljača,
zamijenite stare baterije novima.
39
Podešavanje kontrasta
pokazivača
Jog kontrola (PUSH
ENTER/MEMORY)
1
Spajanje dodatnih uređaja
Možete snimiti audio CD na MiniDisc, ili uživati
u zvuku videorekordera, TV prijemnika ili
MiniDisc uređaja/rekordera kroz zvučnike ovog
sustava.
Prije spajanja bilo kojeg uređaja isključite
napajanje.
Podrobnije detalje potražite u uputama za
uporabu uređaja kojeg spajate.
Pritisnite DISPLAY kada je uređaj isključen.
Uključuje je prikaz izbornika (MENU).
2
3
4
40
Pritisnite jog kontrolu ili ! + za odabir
opcije "CONTRAST".
Znamenke kontrasta (1 – 32) trepću na
pokazivaču.
Okrenite jog kontrolu za odabir broja
vrijednosti kontrasta pokazivača.
Pritisnite jog kontrolu za potvrdu odabira.
Snimanje audio CDCD-a na MiniDisc
ili DAT rekorder
MiniDisc
rekorder, DAT
rekorder, itd.
u OPTICAL DIGITAL
OUT (CD) priključak
u digitalni POC-15AB
ulaz
Kabel za digitalno povezivanje* (nije
isporučen)
∗ Odaberite kabel za spajanje koji odgovara
digitalnom priključku na rekordera kojeg
priključujete. Podrobnije detalje potražite u uputama
za uporabu uređaja kojeg spajate. Priključak
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) ovog uređaja ćete
prepoznati po četvrtastom obliku.
Vrsta priključka
komponente koju spajate
Oznaka
spojnog
kabela
Optički mini priključak
(MiniDisc rekorder itd.)
POC-15AB
Četvrtasti optički priključak
POC-15A
(MiniDisc rekorder, DAT rekorder itd.)
1
Slušanje TV prijemnika, videovideorekordera i MiniDisc uređaja/
rekordera
TV prijemnik, videorekorder,
MiniDisc uređaj/rekorder, itd.
na LINE IN
priključak
Spojite OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
digitalni ulaz MiniDisc rekordera ili drugog
uređaja digitalnim spojim kabelom (nije
isporučen).
na linijski Audio spojni
izlazni
kabel* (nije
priključak dio isporuke)
2
Uključite ovaj i spojeni uređaj.
3
Pripremite spojeni uređaj za snimanje.
∗ Za MiniDisc rekorder: kabel sa stereo-mini
priključkom na oba kraja.
Za TV prijemnik, videorekorder: kabel sa stereomini priključkom na jednom kraju, te dva phono
priključka na drugom.
4
Pokrenite reprodukciju CD-a na ovom
uređaju.
1
Napomena
Nije moguće snimiti ATRAC CD/MP3 disk.
2
3
Spojite LINE IN priključak sa linijskim
izlaznim priključkom MiniDisc ili drugog
uređaja pomoću audio spojnog kabela (nije
dio isporuke).
Uključite ovaj, te spojeni uređaj.
Pritisnite tipku FUNCTION da se na
pokazivaču pojavi poruka "LINE", te
uključite reprodukciju na spojenom uređaju.
Zvuk sa spojenog uređaja se čuje na
zvučnicima.
Napomena
Spojite kabele čvrsto, da ne bi došlo do problema u
radu.
Savjet
Moguće je snimanje sa spojenog uređaja. Umetnite
praznu kasetu u pretinac, te pritisnite tipku REC dva
puta (na daljinskom upravljaču, dok držite z/X,
pritisnite bB) (str. 15 i 16).
41
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
• Budući da CD koristi lasersku zraku, nemojte
pokušavati sami otvarati uređaj jer bi mogli
oštetiti vid. Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
• Ako u unutrašnjost uređaja dospije strani
predmet ili se prolije tekućina, isključite
uređaj i odnesite ga na stručni pregled prije
ponovne uporabe.
• Ovaj uređaj ne može reproducirati diskove
nestandardnog oblika (primjerice srce,
kvadrat, zvijezda). Pokušaj reprodukcije
takvih diskova može oštetiti uređaj. Ne
upotrebljavajte takve diskove.
O izvorima napajanja
• Uređaj nije isključen iz mreže sve dok je
mrežni priključak utaknut u zidnu utičnicu,
čak i ako je sam uređaj isključen.
• Natpisna pločica sa označenim napajanjem,
potrošnjom, itd. nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
• Budući da zvučnici koriste jake magnete,
udaljite magnetske bankovne kartice, satove
na navijanje, itd. kako bi spriječili moguću
štetu.
O radu
• Ako uređaj izravno unesete iz hladnog u topli
prostor, ili ga ostavite u vlažnom prostoru,
može doći do kondenziranja vlage na lećama
CD uređaja. Ako se to dogodi, CD uređaj neće
raditi. Izvadite disk i ostavite uređaj uključen
približno jedan sat dok vlaga ne ishlapi.
• Ako niste duže vremena koristili uređaj, prije
stavljanja kasete pokrenite reprodukciju kako
bi se uređaj ugrijao.
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite CD čistom krpom.
Obrišite CD od središta prema rubu.
O postavljanju uređaja
• Nemojte postavljati uređaj na mjesto u blizini
izvora topline ili pod izravnim utjecajem
sunčevih zraka, prašine ili mehaničkih
vibracija.
• Nemojte odabrati podlogu koja nije stabilna ili
je nagnuta.
• Ostavite dovoljno slobodnog prostora oko
uređaja (približno 10 mm). Nemojte prekrivati
otvore kako bi spriječili prekomjerno
zagrijavanje i osigurali duži vijek trajanja.
• Ako ostavite uređaj u automobilu parkiranom
na suncu, zaklonite ga od izravnog utjecaja
sunčevih zraka.
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalno pribavljivih
sredstava za čišćenje ili antistatičkih
raspršivača koji se koriste za klasične
gramofonske ploče.
• Nemojte izlagati CD izravnom utjecaju
sunčevih zraka ili izvora topline, i nemojte ga
ostavljati u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte lijepiti naljepnice i nemojte ogrebati
površinu CD-a.
• Nakon reprodukcije, spremite CD u njegovu
kutiju.
Ako je CD ogreben, zaprljan ili postoje tragovi
prstiju, može doći do pogreške u reprodukciji.
42
O CD-R/CD-RW diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati CD-R/CD-RW
diskove snimljene u ATRAC3plus/ATRAC3,
MP3 ili CDDA formatu*, ali mogućnost
reprodukcije će ovisiti o kvaliteti diska, te stanju
uređaja za snimanje.
∗ CDDA je skraćenica za Compact Disc Digital
Audio. To je standard za snimanje koji se koristi za
Audio CD diskove.
Napomene o kasetama
• Ako želite sačuvati sadržaj snimljene kasete i
spriječiti slučajno brisanje, odlomite plastične
graničnike na A ili B strani kasete. Ako,
kasnije, želite snimati na zaštićenu kasetu,
prekrijte otvore samoljepljivom vrpcom.
U slučaju problema
Općenito
Uređaj ne radi.
• Čvrsto spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Nema zvuka
• Pritisnite ?/1 na uređaju.
• Podesite glasnoću.
• Isključite slušalice ukoliko slušate glazbu preko
zvučnika.
Smetnje u zvuku.
• Blizu uređaja se koristi prijenosni telefon ili drugi
uređaj koji emitira radiofrekvencijske smetnje.
t Odmaknite ga od uređaja.
Strana A
CD uređaj
Graničnik za stranu A
Graničnik za
stranu B
• Vrpce dulje od 90 minuta ne preporučuju se,
osim za dugu reprodukciju ili snimanje. Takve
vrpce su tanke i lako se mogu prekinuti. Ovo
može uzrokovati nepravilnost u radu uređaja
ili iskrivljenje zvuka.
U slučaju problema ili pitanja o vašem uređaju,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Na pokazivaču se pojavi oznaka “No Disc”
iako je CD umetnut.
• Umetnite CD tako da je strana s natpisom
okrenuta prema gore.
• CD-R/CD-RW disk nije finaliziran. Pomoću
uređaja za snimanje diskova finalizirajte CD-R/
CD-RW disk.
• Postoji problem vezan uz kvalitetu CD-R/CD-RW
diska, uređaja za snimanje ili programa za snimanje.
• CD-R/CD-RW je prazan.
Nije moguće pokrenuti reprodukciju CD-a.
• Umetnite CD tako da je strana s natpisom
okrenuta prema gore.
• Očistite CD.
• Izvadite CD i ostavite uložnicu otvorenom otprilike
sat vremena kako bi ishlapila kondenzirana vlaga.
Zvuk se gubi.
•
•
•
•
Smanjite glasnoću.
Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.
Postavite uređaj na mjesto na kojem nema vibracija.
Očistite leću komercijalno nabavljivom
puhaljkom.
• Zvuk se može gubiti ili imati smetnje ukoliko je
upotrijebljen CD-R/CD-RW disk loše kvalitete ili
postoji problem s uređajem za snimanje ili
programom za snimanje.
nastavlja se
43
U slučaju problema (nastavak)
Na pokazivaču se nalazi poruka "No file".
• Pokušavate reproducirati CD-R/CD-RW koji se
sadrži ATRAC ili MP3 datoteku. (str. 4)
Zvuk je loš/Zvuk se slabo čuje.
• Očistite glave, pogonski mehanizam i valjčić
(pogledajte str. 45).
• Razmagnetizirajte glave (pogledajte str. 45).
Nije moguća pauza reprodukcije kasete.
Radijski prijemnik
Zvuk je slab ili loše kvalitete
• Odmaknite uređaj od TV prijemnika.
Slika na TV-u je nestabilna.
• Ako FM program slušate u blizini TV prijemnika
s kućnom antenom, odmaknite uređaj od TV
prijemnika.
Kasetofon
Nakon pritiska na tipku, vrpca se ne
pokreće.
• Pravilno uložite kasetu i čvrsto zatvorite pretinac
kasetofona.
Tipka REC ne radi/Nije moguće pokrenuti
reprodukciju.
• Provjerite da li je sigurnosni graničnik na kaseti u
pretincu kasetofona na mjestu. Ukoliko nije, na
pokazivaču će biti prikazana poruka "No Tab".
• Pritisnite FUNCTION kako bi uključili funkciju
uređaja "TAPE".
Vrpca se ne briše u cijelosti.
• Očistite glavu za brisanje (pogledajte str. 45).
• Snimljeni materijal se nalazi na vrpci je TYPE II
(high position) ili TYPE IV (metal). Snimajte i
reproducirajte vrpcu TYPE I.
Nije moguće snimanje.
• Provjerite da li je kaseta ispravno uložena.
Ukoliko nije, na pokazivaču će biti vidljiva
poruka "No Tape".
• Provjerite da li je sigurnosni graničnik na kaseti u
pretincu kasetofona na mjestu. Ukoliko nije, na
pokazivaču će biti vidljiva poruka "No Tab".
44
• Moguća je isključivo pauza snimanja kasete.
Timer
Timer ne radi.
•
•
•
•
Provjerite da li je sat podešen.
Provjerite da li je prekinuto napajanje.
Provjerite nije li kaseta došla do kraja.
Provjerite da li je prikazan indikator sata >.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Ukoliko su baterije slabe, izvadite ih i zamijenite
novima.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za
daljinski upravljač na uređaju.
• Uklonite sve zapreke između uređaja i daljinskog
upravljača.
• Pazite da senzor daljinskog upravljača nije
izložen izravnoj svjetlosti, primjerice izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili svjetlosti fluorescentne
svjetiljke.
• Približite se uređaju kada upotrebljavate daljinski
upravljač.
Ako nakon provođenja navedenih provjera i
dalje postoji problem, izvucite mrežni priključak
iz zidne utičnice. Pričekajte da nestanu sve
oznake sa pokazivača i ponovo vratite mrežni
priključak. Ako i dalje imate problema, obratite
se ovlaštenom servisu. U tom slučaju uz glavni
uređaj (CMT-A50/A70) ponesite i lijevi zvučnik
u kojem se nalazi napajanje.
Održavanje
Čišćenje magnetskih glava i vodilica vrpce
vrpce
Za najbolju kakvoću reprodukcije i snimanja,
obrišite magnetske glave, valjčiće i pogonske
osovine pomoću vate navlažene sredstvom za
čišćenje ili alkoholom svakih deset sati rada. Za
najbolju kvalitetu snimke, preporučamo da prije
svakog snimanja očistite putove prolaza vrpce.
Pogonska osovina
Razmagnetiziranje glava
Nakon 20 do 30 sati rada, na glavama se stvori
dovoljno magnetima da prouzroči gubitak
visokih frekvencija i pištanje. Tada je potrebno
razmagnetizirati glave i metalne dijelove
posebnom napravom za razmagnetiziranje.
Čišćen
Čišćenje kućišta
Očistite kućište, ploču i kontrole pomoću meke i
čiste krpe natopljene u blagoj otopini sredstva za
pranje. Nemojte koristiti bilo koju vrstu sredstva
koja bi mogla ogrebati površinu (četke, prašak,
itd.) ili otopine kao što su alkohol ili benzin.
Glava za snimanje/
reprodukciju
Glava za brisanje
Valjčić
Nakon čišćenja, umetnite kasetu tek nakon što su
očišćene površine potpuno suhe.
45
Tehnički podaci
CD uređaj
Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Materijal: GaAlAs
Valna dužina: 780 nm
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: Manje od 44,6 µW
(Vrijednost ovog izlaza je mjerena na udaljenosti
200 mm od leće pomoću optičkog osjetila s
otvorom promjera 7 mm.)
Brzina okretaja
400 o/min do 1000 o/min (CLV)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 – 20,000 Hz +0/–1 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
Frekvencijski opseg
FM
AM
AKO
FM:
AM:
Antene
FM:
AM:
87,5 – 108 MHz
531 – 1611 kHz (korak 9 kHz)
530 – 1610 kHz (korak 10 kHz)
10,7 MHz
450 kHz
Žična antena
Okvirna antena
Kasetofon
Sustav snimanja
4 traga 2-kanalni stereo
Vrijeme premotavanja
Približno 112 sekundi uz Sony kasetu C-60
Frekvencijski odziv
TYPE I (normal): 50 – 15 000 Hz
Općenito
Zvučnik
Visokotonac: 4 cm promjer, 6 ohma
Niskotonac: 13 cm promjer, 6 ohma
Pasivni zvučnik 10 cm promjer (samo CMT-A50)
Ulazi
LINE IN priključak (stereo mini priključak)
Najniža razina ulaza 430 mV
Izlazi
Priključak za slušalice (stereo mini priključak):
Za slušalice impedancije 8 – 64 ohma
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optički izlazni
konektor)
Valna duljina: 630 – 690 nm
Najveća izlazna snaga
CMT-A50: 20 W
CMT-A70: 60 W
Napajanje
Za CD radio-kasetofon:
230 V AC, 50 Hz
Za daljinski upravljač:
3 V DC, 2 R03 (veličina AAA) baterije
Potrošnja
CMT-A50: 50 W
CMT-A70: 100 W
Dimenzije
Uređaj:
Približno 136 x 151,8 x 204 mm (š/v/d)
(uključujući dijelove koji strše)
Zvučnik:
CMT-A50: približno 128 x 287 x 215 mm
(š/v/d)
(uključujući dijelove koji strše)
CMT-A50: približno 164 x 267 x 255 mm
(š/v/d)
(uključujući dijelove koji strše)
Masa
CMT-A50
Uređaj: približno 1,6 kg
Lijevi zvučnik: približno 4,3 kg
Desni zvučnik: približno 2,2 kg
CMT-A70
Uređaj: približno 1,6 kg
Lijevi zvučnik: približno 5,6 kg
Desni zvučnik: približno 2,9 kg
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
FM žična antena (1)
AM okvirna antena (1)
CD-ROM (SonicStage) (1)
SonicStage priručnik za instalaciju i rukovanje (1)
US i strani patenti pod licencom tvrtke Dolby Laboratories
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarke pogreške.
Dodatni pribor
Sony slušalice serije MDR.
46
Download PDF

advertising