2-674-627-11(3)
Mikro Hi-Fi
sustav
Upute za uporabu
Bilješka korisnika
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve
upišite na donje crte. Navedite ih pri svakom pozivanju Sony servisa.
Broj modela ____________
CMT-DX2D
CMT-SX2D
©2006 Sony Corporation
Serijski broj ______________
2
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne
stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ovaj uređaj je laserski
proizvod KLASE 1.
Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT se
nalazi na stražnjem
dijelu uređaja.
Zbrinjavanje isluženih električnih i
elektroničkih uređaja (vrijedi za države
Europske unije i ostale europske
države s odvojenim sustavima
prikupljanja otpada)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
označava da se ovaj uređaj ne smije odbaciti zajedno s
ostalim kućanskim otpadom, već da se treba zbrinuti
preko specijalizirane tvrtke koja se bavi recikliranjem
električnih ili elektronskih aparata. Pravilnim
zbrinjavanjem starog uređaja čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
uređaja ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Recikliranjem materijala štede se sirovine. Za
podrobnosti o recikliranju raspitajte se u svojoj
lokalnoj zajednici, kod komunalne tvrtke ili kod svog
prodavatelja gdje ste kupili uređaj.
Ne bacajte baterije s ostalim
kućnim otpadom, već ih odložite u
za to predviđene spremnike.
3
Sadržaj
Kako koristiti ovaj priručnik .................... 6
Diskovi koje je moguće reproducirati ..... 6
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava ................................ 9
Podešavanje sata ................................... 13
Odabir jezika......................................... 13
Reprodukcija diskova
Ulaganje diska....................................... 14
Reprodukcija diska................................ 14
 Normal Play/Shuffle Play
Reprodukcija DVD diska pomoću
izbornika ......................................... 16
Reprodukcija VIDEO CD s PBC
funkcijom (Ver. 2.0) ....................... 17
 PBC Play
Ponavljanje reprodukcije....................... 18
 Repeat Play
Programirana reprodukcija..................... 19
 Program Play
Uporaba izbornika na zaslonu za
pretraživanje ................................... 20
DVD – Ostale funkcije
Promjena jezika/titlova/kuta kamere ..... 21
Promjena jezika..................................... 22
 Language
Podešavanje slike i audio postavki........ 23
 AV
Ograničenje reprodukcije...................... 25
 Rating (Parental Control)
Popis postavki sustava .......................... 26
Radioprijemnik
Pohranjivanje radiopostaja.................... 28
Slušanje radio programa........................ 29
 Preset Tuning
 Manual Tuning
Uporaba usluge Radio Data System
(RDS).............................................. 30
4
Kasetofon – reprodukcija
Umetanje kasete .................................... 31
Reprodukcija kasete .............................. 31
Kasetofon – snimanje
Snimanje s CD diska na kasetu ............. 31
 CD-TAPE Synchro Recording
Ručno snimanje na kasetu..................... 32
 Manual Recording
Podešavanje zvuka
Podešavanje efekta zvuka ..................... 33
Timer
Odlazak na spavanje uz glazbu ............. 35
 Sleep Timer
Buđenje uz glazbu................................. 35
 Play Timer
Snimanje radio programa uz pomoć
timera .............................................. 36
 Rec Timer
Pokazivač
Isključenje pokazivača .......................... 37
 Power Saving Mode
Podešavanje svjetline indikatora........... 37
Prikaz informacija o disku na
pokazivaču ...................................... 38
Prikaz informacija o disku na zaslonu .. 39
Prikaz informacija radioprijemnika na
zaslonu............................................ 39
Dodatni uređaji
Upravljanje TV prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača ...................... 40
Uporaba funkcije THEATRE SYINC... 40
Spajanje dodatnih uređaja ..................... 41
Slušanje zvuka iz priključenog
uređaja............................................. 42
Uživanje u 5.1-kanalnom zvuku preko
dodatnog pojačala ........................... 42
Snimanje zvuka iz priključenog
uređaja............................................. 43
Snimanje pomoću priključenog
uređaja............................................. 43
U slučaju problema
Problemi i rješenja ................................ 44
Poruke na pokazivaču ........................... 48
Dodatne informacije
Mjere opreza ......................................... 49
Tehnički podaci..................................... 51
Rječnik .................................................. 53
Popis tipaka i odgovarajućih stranica.... 56
5
Kako koristiti ovaj priručnik
• Ovaj priručnik uglavnom objašnjava
postupke koji se vrše daljinskim upravljačem,
no iste postupke moguće je izvršiti uporabom
tipaka na uređaju ako imaju isti ili sličan
naziv.
• Izgled OSD prikaza na zaslonu razlikuje se
ovisno o modelu za različite zemlje.
• OSD prikaz na engleskom jeziku se koristi
samo kao ilustracija.
• "DVD" se upotrebljava kao opći izraz za
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R i
DVD-RW/DVD-R diskove.
• U ovom priručniku se koriste sljedeće
oznake:
Oznaka
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Na ovom sustavu moguća je reprodukcija
sljedećih diskova. Reprodukcija drugih diskova
nije moguća.
Popis diskova koje je moguće
reproducirati
Format diska
Logo na disku
DVD VIDEO
diskovi
DVD-RW/DVD-R
diskovi
Značenje
Funkcije dostupne uz DVD VIDEO,
DVD-R/DVD-RW u video modu i
DVD+R/DVD+RW diskove
DVD+RW/
DVD+R diskovi
Funkcije dostupne uz VIDEO CD
(uključujući Super VCD ili CDR/CD-RW u video CD formatu ili
Super VCD formatu)
VIDEO CD
diskovi
Funkcije dostupne uz glazbeni CD
ili CD-R/CD-RW u glazbenom CD
formatu
Audio CD diskovi
Funkcije dostupne uz DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW koji
sadrže MP3* audio zapise i JPEG
slikovne datoteke)
CD-R/CD-RW
diskovi
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je standardni
format za kompresiju audio podataka kojeg
definira ISO/MPEG.
"DVD VIDEO", "DVD-R" i "DVD-RW" su zaštitni
znakovi.
6
Regionalni kôd diskova koje
možete reproducirati
Oznaka regionalnog koda nalazi se na stražnjoj
strani sustava. Sustav može reproducirati samo
DVD diskove s jednakim regionalnim kodom.
Ovaj sustav može također reproducirati diskove
.
s oznakom
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
disk, na zaslonu TV prijemnika prikazuje se
poruka: "Playback Prohibited by Area
Limitations". Ovisno o DVD disku, možda neće
postojati oznaka regionalnog koda, ali ipak neće
biti moguća reprodukcija zbog ograničenja.
Diskovi koje ovaj sustav ne može
reproducirati
• CD-ROM (osim datoteka s ekstenzijama
".MP3", ".JPG" ili ".JPEG")
• CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
sljedećim formatima:
− glazbeni CD format
− video CD format
− MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEG
prema ISO9660* Level 1/Level 2 ili Joliet
• CD-ROM snimljeni u PHOTO CD formatu.
• Podaci na CD-Extra diskovima
• Super Audio CD
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• DVD Audio diskovi
• DVD disk s drugim regionalnim kodom
• DVD+R DL (dvoslojni diskovi)
• DVD-RW u VR modu (Video Recording)
• Filmovi s DVD kamkordera u VR modu.
• Diskovi nestandardnih oblika (npr. srce,
kartica, zvijezda). Pokušaj reprodukcije može
oštetiti uređaj. Nemojte koristiti takve
diskove.
• Diskovi s papirom ili naljepnicom.
• Diskovi s ljepilom, celofan vrpcom ili
ostatkom naljepnice.
Napomene o CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (Video mod)/
DVD+R/DVD+RW diskovima
• Uređaj neće reproducirati neke CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video mod)
(DVD-RW kreirani u video modu imaju
jednak format ako i DVD VIDEO), DVD+R
ili DVD+RW diskove, ovisno o kvaliteti
snimanja i stanju diska te karakteristikama
snimača. Isto se tako neće reproducirati
neispravno finaliziran disk. Za detalje
pogledajte upute uz snimač. Imajte na umu da
neke funkcije reprodukcije neće funkcionirati
uz određene DVD+RW/DVD+R diskove, čak
i ako su pravilno finalizirani.
• Diskovi snimljeni u Packet Write formatu ne
mogu se reproducirati.
Napomene o funkcijama
reprodukcije DVD i VIDEO CD
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO CD
mogu biti namjerno ograničene od strane
proizvođača softvera. S obzirom da ovaj sustav
reproducira DVD i VIDEO CD diskove prema
sadržaju diska kojeg je osmislio proizvođač
softvera, neke funkcije reprodukcije možda
neće biti dostupne. Također pogledajte upute
priložene uz DVD ili VIDEO CD disk.
Glazbeni diskovi kodirani pomoću
tehnologije zaštite od kopiranja
Ovaj uređaj služi za reprodukciju diskova u
skladu s Compact Disc (CD) standardom. U
zadnje vrijeme, izdaju se razni glazbeni diskovi
kodirani tehnologijama zaštite od kopiranja.
Obratite pažnju da među tim diskovima ima
nekih koji nisu usklađeni sa CD standardom, te
ih ovaj uređaj neće moći reproducirati.
* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM
diskovima definiran od strane ISO organizacije
(International Organization for standardization).
nastavlja se
7
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk na kojem su
kombinirani DVD materijali i digitalni audio
materijali. Imajte na umu da se audio strana
DualDisc diska možda neće moći reproducirati
na ovom sustavu jer ne odgovara CD standardu.
Mjere opreza kod reprodukcije
Multi Session diskova
• Ako disk sadrži audio zapise u glazbenom
CD formatu, MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke, mogu se reproducirati
samo zapisi u glazbenom CD formatu.
• CD-R i CD-RW diskovi snimljeni kao multi
session koji ne završavaju zatvaranjem sesije
("closing the session") nisu podržani.
Zaštita autorskih prava
Ovaj uređaj koristi tehnologiju za zaštitu
autorskih prava zaštićenu patentima i drugim
načinima zaštite intelektualnog vlasništva u
SAD-u. Uporaba ove tehnologije mora biti
odobrena od tvrtke Macrovision. Namijenjena
je samo za kućnu uporabu i ostale ograničene
oblike uporabe, osim ako nije odobreno od
tvrtke Macrovision. Zabranjeni su reverzno
inženjerstvo i rastavljanje uređaja.
Ovaj sustav sadrži Dolby1) Digital i DTS2) Digital
Surround System.
1) Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" i znak
dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
2) Proizvedeno pod licencom tvrtke Digital Theater
Systems, Inc. "DTS" i "DTS 2.0 + Digital Out" su
zaštitni znakovi tvrtke Digital Theater System, Inc.
8
Kako započeti s radom
Povezivanje sustava
Za međusobno povezivanje dijelova postupite prema opisima postupaka 1 do 6 i koristite
isporučene kabele i pribor. Izgled priključaka na stražnjoj strani ovisi o modelu za određene države.
Provjerite postupak spajanja.
AM okvirna antena
FM žičana antena
Prednji zvučnik (desni)
Prednji zvučnik (lijevi)
9
Vrsta priključka C
A Spojite zvučnike
Spojite kabele lijevog i desnog zvučnika na
priključke SPEAKER kao na donjoj slici.
Umetnite samo
dio bez izolacije*
AM okvirna antena
Umetnite samo dio bez izolacije
sivi/jednobojni (3)
crni/prugasti (#)
FM žičanu antenu
razvucite vodoravno
B Spojite FM i AM antene.
Podignite AM antenu i zatim je spojite.
Spojite smeđu stranu.
* Skinite izolaciju s kraja žice.
Napomena
Držite antene dalje od kabela zvučnika.
C Spojite TV prijemnik.
Odaberite jedan od sljedećih načina
spajanja.
Vrsta priključka A
AM okvirna antena
Umetnite samo
dio bez izolacije*
FM žičanu antenu razvucite vodoravno
* Skinite izolaciju s kraja žice.
Način spajanja A
Ako vaš TV ima komponentne video
ulazne priključnice, spojite ga s
COMPONENT VIDEO OUT
priključnicama pomoću komponentnog
kabela (nije isporučen). Preklopku
VIDEO OUT SELECTOR postavite
obavezno na COMPONENT.
Ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
progresivnim formatom signala, upotrijebite
ovaj način spajanja i odaberite
"PROGRESSIVE". Podrobnosti potražite u
odlomku "Promjena vrste izlaznog signala
sustava" (strana 24).
Vrsta priključka B
AM okvirna antena
Umetnite samo
dio bez izolacije*
FM žičanu antenu razvucite vodoravno
* Skinite izolaciju s kraja žice.
10
VIDEO OUT SELECTOR
Način spajanja B
Spojite t INPUT na TV prijemniku s
priključnicom T LINE-TV pomoću
SCART kabela (nije isporučen).
Obavezno pomaknite preklopku VIDEO
OUT SELECTOR na EURO AV.
Kad za spajanje koristite SCART kabel,
provjerite podržava li TV prijemnik RGB
signale. Ako TV podržava RGB signale,
promijenite ulazni mod TV prijemnika na
RGB. Pogledajte upute za uporabu svog TV
prijemnika.
Kod spajanja video uređaja
Spojite TV prijemnik i video uređaj pomoću video i
audio kabela (nisu isporučeni) kao što je prikazano na
slici dolje.
TV
Video uređaj
Sustav
Nemojte spajati izravno.
Ako spojite video uređaj između sustava i TV
prijemnika, može doći do gubitka signala kod gledanja
video signala iz ovog sustava. Nemojte spajati video
uređaj između sustava i TV prijemnika.
Napomena
Nemojte stavljati TV prijemnik na sustav.
Napomena
Preko SCART kabela prenosi se samo video signal.
Kod uporabe TV prijemnika
Uključite TV prijemnik i odaberite video ulaz tako da
možete gledati sliku koju emitira ovaj sustav.
D Kod modela s preklopkom za odabir
napona, postavite preklopku VOLTAGE
SELECTOR na vrijednost lokalnog
napona električne mreže.
Ovisno o modelu, izgled preklopke
VOLTAGE SELECTOR može se
razlikovati.
E Priključite mrežni priključak u zidnu
utičnicu.
Ako adapter na priključku ne odgovara
zidnoj utičnici, skinite ga s priključka
(samo kod modela kod kojih postoji
adapter).
Za uključenje sustava pritisnite ?/1.
Napomena
Sustav postavite na mjesto gdje možete odmah
odspojiti mrežni priključak iz utičnice u slučaju
problema.
nastavlja se
11
Spajanje dodatnih uređaja
Pogledajte stranu 41.
Umetanje dviju R6 baterija
(veličina AA) u daljinski upravljač
Napomena
Ako ne koristite daljinski upravljač duže vrijeme,
izvadite baterije zbog mogućnosti curenja i mogućeg
oštećenja ili korozije daljinskog upravljača.
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije traju oko šest mjeseci.
Ako uređaj više ne reagira na daljinski upravljač,
zamijenite obje baterije.
Učvršćivanje nožica zvučnika
Učvrstite priložene nožice na donju stranu
zvučnika kako biste ih stabilizirali i spriječili
njihovo pomicanje.
12
Podešavanje sata
Odabir jezika
Za podešavanje koristite daljinski upravljač.
Možete odabrati jezik izbornika na zaslonu.
1
2
3
1
4
5
6
Pritisnite ?/1 za uključenje sustava.
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje sati.
2
3
Pritisnite ENTER.
Više puta pritisnite . ili > za
podešavanje minuta.
Ponovno podešavanje sata
1 Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
2 Pritisnite . ili > dok se ne pojavi
poruka "CLOCK SET" i pritisnite ENTER.
3 Ponovite postupke iz koraka 3 do 6.
Napomena
• Podešeno vrijeme se briše ako odspojite mrežni
kabel ili ako dođe do prekida mrežnog napajanja.
• Sat se ne prikazuje u štednom modu (strana 37).
Pritisnite ?/1 za uključivanje sustava.
Pritisnite DVD (ili FUNCTION + ili – više
puta) za uključivanje funkcije DVD
uređaja.
Reprodukcija započinje automatski ako se
uloži disk s funkcijom automatske
reprodukcije. Pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije.
Pritisnite ENTER.
Sat počinje raditi.
Uključite TV prijemnik i odaberite video
ulaz.
4
5
Pritisnite ! DISPLAY u stop modu.
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "Language" i zatim pritisnite
ENTER.
6
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "OSD" i zatim pritisnite ENTER.
7
Pritisnite M ili m više puta za odabir
jezika iz prikazanog popisa i zatim
pritisnite ENTER.
8
Pritisnite ! DISPLAY za zatvaranje
Setup izbornika.
13
Reprodukcija diskova
Ulaganje diska
Reprodukcija diska
 Normal Play/Shuffle Play
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
Pritisnite Z.
Stavite disk na uložnicu tako da je
naljepnica okrenuta prema gore.
Prije reprodukcije DVD, VIDEO CD ili JPEG
diska, uključite TV prijemnik i odaberite video
ulaz. Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neke
funkcije se mogu razlikovati ili nisu dostupne.
Pogledajte upute priložene uz disk.
Primjer: Kod reprodukcije DVD diska
Broj poglavlja
Kod reprodukcije CD diska promjera 8 cm,
stavite disk na unutarnji krug uložnice.
3
Ponovno pritisnite Z za zatvaranje
uložnice.
Napomene
• Nemojte koristiti diskove na koje je nalijepljena
vrpca, naljepnica ili strani materijal jer može doći
do kvara uređaja.
• Nemojte silom zatvarati uložnicu diska rukom jer
može doći do kvara.
Broj naslova
Vrijeme reprodukcije
Primjer: Kod reprodukcije CD diska
Broj zapisa
1
Vrijeme reprodukcije
Pritisnite DVD (ili FUNCTION + ili – više
puta) za uključivanje funkcija DVD
uređaja.
Automatski započinje reprodukcija ako je
uložen disk s funkcijom automatske
reprodukcije.
2
Pritisnite H (ili DVD NX na uređaju).
Započinje reprodukcija.
14
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X (ili DVD NX na
uređaju).1)
Ponovno pritisnite X za prijelaz
na sljedeću sliku (samo DVD/
VIDEO CD).
Pritisnite H (ili DVD NX na
uređaju) za nastavak reprodukcije.
Odabir zapisa, slike Pritisnite . ili > više puta
ili poglavlja
tijekom reprodukcije ili pauze.
Pritisnite . jednom tijekom
reprodukcije ili pauze za
povratak na početak zapisa
(osim kod MP3).
Napomene
• Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neke funkcije
mogu biti ograničene.
• Najveći broj albuma na disku: 100 (najveći broj
MP3 audio zapisa ili JPEG slikovnih datoteka na
disku je 999). Ipak, ako na disku postoji veći broj
datoteka koje nisu MP3 ili JPEG, najveći broj
albuma, zapisa i datoteka se može smanjiti.
• Moguća je reprodukcija do 16 razina direktorija na
data CD disku.
• Sustav podržava MP3 audio zapise snimljene uz
brzinu bita od 32 do 320 kbps i frekvenciju
uzorkovanja od 32/44,1/48 kHz za MPEG1 Audio
Layer-3.
• Album koji ne sadrži MP3 audio zapise ili JPEG
slikovne datoteke se preskače.
• Ako stavite ekstenziju ".MP3" uz podatke koji nisu
u MP3 formatu, sustav ih neće moći ispravno
prepoznati podatke i nastat će snažan šum koji može
oštetiti zvučnike.
• Sljedećim diskovima potrebno je više vremena za
pokretanje reprodukcije:
− diskovima sa složenom strukturom mapa.
− diskovima u Multi Session formatu.
− diskovima na koje se još može snimati (diskovi
koji nisu finalizirani).
• Neke CD-R ili CD-RW diskove nije moguće
reproducirati na ovom sustavu, ovisno o formatu
datoteka.
Nalaženje željenog
mjesta pri ubrzanom
pretraživanju prema
naprijed ili unatrag
(Scan) (osim za
MP3/JPEG)2)
Pritisnite m ili M tijekom
reprodukcije. Pritiskom na tipku
mijenja se brzina pretraživanja.
Za povratak na normalnu
reprodukciju, pritisnite H (ili
DVD NX na uređaju).
Reprodukciju svih
zapisa na disku
slučajnim redoslijedom (Shuffle
Play)3)
Pritisnite PLAY MODE više
puta u stop modu dok se na
pokazivaču ne pojavi "SHUF" i
zatim pritisnite H (ili DVD
NX na uređaju).
Reprodukciju sliku
po sliku (Slow
motion Play)
(samo DVD/
VIDEO CD)1)2)
Tijekom reprodukcije pritisnite
^ SLOW4) ili SLOW y.
Svakim pritiskom na tipku,
mijenja se brzina reprodukcije.
Za povratak na normalnu
reprodukciju, pritisnite H (ili
DVD NX na uređaju)
Rotiranje trenutno
prikazane slike
(samo JPEG)
Pritisnite < ili ,.
Svakim pritiskom na ,, slika
se zakreće 90° u smjeru kazaljki
na satu. Svakim pritiskom na <,
slika se zakreće za 90° u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu.
 Resume Play (samo DVD/
VIDEO CD/CD)
Pritisnite DVD NX na uređaju
(automatski odabir izvora).
Reprodukcija započinje automatski nakon umetanja diska.
1 Tijekom reprodukcije diska, pritisnite x za
Prijelaz s drugog
izvora na DVD.
Isključivanje zvuka Pritisnite MUTING. Za povratak
zvuka ponovno pritisnite
MUTING ili VOLUME +.
Vađenje diska
1)
Pritisnite Z na uređaju.
Mogu se pojaviti smetnje u video slici.
Kod DVD i VIDEO CD diskova ne čuje se zvuk.
Funkcija reprodukcije slučajnim redoslijedom
(Shuffle Play) nije dostupna kod DVD i VIDEO CD
diskova s PBC funkcijom.
4)
Samo DVD
Savjet
Kod reprodukcije podatkovnog diska koji sadrži MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke, podesite "Data
CD Priority" (strana 23).
Nastavak reprodukcije od mjesta na
kojem je prekinuta
Ovaj sustav pamti mjesto na kojem je disk
zaustavljen tako da možete nastaviti
reprodukciju od tog mjesta.
zaustavljanje.
Na pokazivaču se prikazuje "RESUME".
Ako se ne prikaže "RESUME", funkcija nije
dostupna.
2 Pritisnite H (ili DVD NX na
uređaju).Uređaj nastavlja reprodukciju od
mjesta na kojem je zaustavljena u
koraku 1.
2)
3)
nastavlja se
15
Napomene
• Funkcija Resume Play nije dostupna tijekom
Shuffle Play i Program Play.
• Funkcija možda neće dobro raditi s nekim
diskovima.
• Ovisno o mjestu zaustavljanja, sustav može
nastaviti reprodukciju od nekog drugog mjesta.
• Resume Play se isključuje ako:
− pritisnete x u stop modu.
− isključite sustav.
− otvorite uložnicu diska.
− promijenite mod reprodukcije.
− promijenite funkciju.
Reprodukcija zapisa unosom broja
zapisa tijekom reprodukcije (samo na
daljinskom upravljaču)
Brojčanim tipkama unesite broj zapisa kojeg
želite reproducirati.
Reprodukcija DVD diska
pomoću izbornika
DVD je podijeljen na dulje odjeljke slika ili
glazbe koji se zovu "naslovi". Kod reprodukcije
DVD diska koji sadrži više naslova, pomoću
izbornika TOP MENU možete odabrati željeni
naslov.
Kod nekih DVD diskova možete odabrati
sadržaj diska pomoću izbornika. Kod
reprodukcije takvih diskova, možete odabrati
opcije poput jezika titlova i jezika zvučnog
zapisa pomoću izbornika MENU.
1
Izbornik se prikazuje na zaslonu TV
prijemnika. Sadržaj izbornika ovisi o
uloženom disku.
Unos brojeva većih od 10
1 Unesite potrebne znamenke.
2 Pritisnite ENTER.
2
Primjer:
Za reprodukciju zapisa broj 30, pritisnite 3 i 0 i zatim
ENTER.
Odabir albuma/zapisa/datoteke
pomoću izbornika na zaslonu (samo
MP3/JPEG)
Pritisnite M/m/</, više puta za odabir
zapisa ili datoteke kojeg želite reproducirati i
zatim pritisnite ENTER.
Reproducira se odabrani zapis ili datoteka.
Napomene
• Na TV zaslonu može se prikazati do 16 znakova iz
naziva albuma i do 11 znakova iz naziva zapisa ili
datoteke. Ako više albuma ima jednakih prvih 16
znakova, zapisi i datoteke iz njih se prikazuju
zajedno u jednoj mapi.
• U nazivima albuma i datoteka mogu se nalaziti
samo slova abecede i brojevi. Sve ostalo se
prikazuje kao "_".
• Kod reprodukcije MP3 audio zapisa, prikazano
vrijeme reprodukcije može se razlikovati od
stvarnog vremena.
16
Pritisnite TOP MENU ili MENU.
3
Pritisnite M/m/</, ili brojčane tipke
za odabir naslova ili opcije koju želite
reproducirati ili promijeniti.
Pritisnite ENTER.
Reprodukcija VIDEO CD s
PBC funkcijom (Ver. 2.0)
 PBC Play
Isključivanje reprodukcije s PBC
funkcijama
1 Dvaput pritisnite x za isključivanje Resume
Play (strana 15).
2 Pritisnite MENU više puta dok se ne pojavi
"PBC Off".
3 Pritisnite H (ili DVD NX na uređaju).
PBC* izbornici na TV zaslonu omogućuju
uporabu interaktivnog softvera. Format i
struktura izbornika ovise o uloženom disku.
* PBC: Playback Control
1
2
Pritisnite DVD (ili FUNCTION + ili – više
puta) za uključivanje funkcije DVD
uređaja.
Reprodukcija započinje od odabranog
zapisa. Ne prikazuju se statične slike, kao
što su izbornici.
Za povratak na PBC reprodukciju, ponovite
korake 1 do 3 i odaberite "PBC On" u
koraku 2.
Pritisnite H (ili DVD NX na uređaju)
za pokretanje reprodukcije VIDEO CD
diska s PBC funkcijama (Ver. 2.0).
Na zaslonu TV prijemnika se prikazuje
PBC izbornik.
3
4
5
Pritisnite brojčane tipke za odabir broja
opcije po želji.
Pritisnite ENTER.
Nastavite s reprodukcijom prema
uputama u izbornicima. Uživajte u
interaktivnoj reprodukciji.
Pogledajte upute za uporabu priložene uz
disk jer se postupak rukovanja razlikuje,
ovisno o VIDEO CD disku.
Povratak u prethodni izbornik
Pritisnite C RETURN.
Napomena
Ovisno o VIDEO CD disku, u koraku 4 se može
umjesto natpisa "Press ENTER" (pritisnite ENTER)
pojaviti "Press H" u uputama uz disk. U tom slučaju
pritisnite ENTER.
17
Ponavljanje reprodukcije
 Repeat Play
Uporaba izbornika na zaslonu
Pritisnite REPEAT više puta tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
ciklički kao što je prikazano:
Moguće je ponavljati reprodukciju svih zapisa
ili datoteka ili jednog zapisa/datoteke na disku.
Pomoću prednje upravljačke ploče
Tijekom reprodukcije pritišćite tipku REPEAT
dok se ne pojavi oznaka "REP" ili "REP1".
REP: Za sve zapise/datoteke na disku.
REP1: Samo za jedan naslov/datoteku.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite tipku REPEAT više puta, dok "REP" i
"REP1" ne nestanu s pokazivača.
Napomene
• Ponavljanje reprodukcije nije moguće tijekom PBC
reprodukcije VIDEO CD diska (strana 17).
• Ako odaberete "REP1", naslov/datoteka će se
neprekidno reproducirati dok se funkcija "REP1" ne
isključi.
18
• Off: nema ponavljanja reprodukcije.
• Repeat All: ponavljanje svih zapisa/datoteka
na disku.
• Repeat Track: ponavljanje tekućeg
zapisa/datoteke.
Za isključivanje ponavljanja
Odaberite opciju "Off".
Napomene
• Ponavljanje reprodukcije nije moguće tijekom PBC
reprodukcije VIDEO CD diskova (strana 17).
• Ponavljanje reprodukcije se prekida ako:
− isključite sustav.
− otvorite uložnicu diska.
− promijenite funkciju, osim na DVD.
− pretražujete zapise/datoteke.
Programirana reprodukcija
 Program Play
Možete kreirati program s najviše 12 koraka.
Moguće je sinkronizirano snimati programirane
zapise na kasetu (strana 32).
Programiranje se vrši isključivo preko prikaza
na zaslonu TV prijemnika.
1
2
3
4
Pritisnite DVD (ili FUNCTION + ili – više
puta) za uključivanje funkcije DVD.
Pritisnite PLAY MODE više puta u stop
modu dok se na zaslonu TV prijemnika
ne pojavi izbornik za programiranje.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Isključenje
programirane
reprodukcije
Više puta pritisnite PLAY
MODE u stop modu dok se ne
prikaže oznaka "Continue".
Brisanje programskog Pritisnite M/m/</, više
koraka
puta za odabir broja koraka i
zatim pritisnite CLEAR u stop
modu.
Brisanje svih
programskih koraka
Pritisnite M/m/</, više
puta za odabir opcije "All
Clear" i zatim pritisnite
ENTER.
Napomene
• Nije moguće programirati reprodukciju kod DVD i
VIDEO CD diskova s PBC funkcijom.
• Programirana reprodukcija se prekida ako:
− isključite sustav.
− otvorite uložnicu diska.
− promijenite funkciju, osim na DVD.
Savjet
Program ostaje pohranjen i nakon završetka
programirane reprodukcije. Za ponovnu reprodukciju
istog programa, pritisnite H (ili DVD NX na
uređaju).
Pritisnite M/m/</, više puta za odabir
željenog broja koraka.
Brojčanim tipkama odaberite zapis
kojeg želite programirati.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za
poništavanje broja i zatim odaberite novi
broj.
5
6
Za programiranje dodatnih zapisa,
ponovite korake 3 i 4.
Pritisnite M/m/</, više puta za odabir
opcije "Play Program" i zatim pritisnite
H (ili DVD NX na uređaju).
Počinje programirana reprodukcija.
19
Uporaba izbornika na
zaslonu za pretraživanje
Traženje željenog mjesta pomoću
vremena reprodukcije
 Time Search
Možete tražiti poglavlje (DVD) ili zapis
(VIDEO CD, CD). S obzirom da poglavlja i
zapisi imaju na svakom disku jedinstven broj,
željenu stavku možete pronaći unosom
odgovarajućeg broja. Također možete
pretraživati i unosom vremena reprodukcije
(Time Search).
Traženje poglavlja
1
Pritisnite SEARCH.
Prikazuje se izbornik za pretraživanje.
2
3
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Chapter".
Pritisnite brojčane tipke za odabir
željenog broja poglavlja.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za
brisanje broja i zatim ponovno odaberite
broj.
4
Pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija od odabranog broja.
Traženje zapisa
1
Pritisnite SEARCH.
Prikazuje se izbornik za pretraživanje.
2
3
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Track".
Pritisnite brojčane tipke za odabir
željenog broja zapisa.
Ako pogriješite, pritisnite CLEAR za
brisanje broja i zatim ponovno odaberite
broj.
4
Pritisnite ENTER.
Reprodukcija započinje od odabranog
broja.
20
1
Pritisnite SEARCH.
Prikazuje se izbornik za pretraživanje diska.
2
3
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Time".
Pritisnite brojčane tipke za unos
vremena i pritisnite ENTER.
Kod reprodukcije DVD diska, unesite
vrijeme reprodukcije tekućeg naslova.
Kod reprodukcije VIDEO CD/CD diska,
unesite vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa.
Primjerice, za pronalaženje scene na 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon početka,
unesite "2:10:20".
Napomena
Pretraživanje po vremenu ne funkcionira uz VIDEO
CD diskove (dok je uključena funkcija PBC).
Prekid pretraživanja
Pritisnite SEARCH više puta dok se ne isključi
izbornik.
DVD – Ostale funkcije
Promjena jezika/titlova/
kuta kamere
Promjena jezika dijaloga
Ako je DVD snimljen na više jezika ili audio
formata, možete odabrati jezik ili audio format
po želji tijekom reprodukcije DVD diska.
Također možete slušati lijevi ili desni kanal
preko oba zvučnika tijekom reprodukcije
VIDEO CD i CD diskova. Obratite pažnju da je
pri tome zvuk u mono tehnici.
• Kod VIDEO CD i CD diskova, postavka se vraća na
"Stereo" nakon što isključite sustav ili otvorite
uložnicu diska.
• Tijekom reprodukcije DVD diska, jezik dijaloga se
može automatski promijeniti
Prikaz audio informacija diska
(samo DVD)
Kad pritisnete AUDIO, kanali koji se
reproduciraju prikazuju se na zaslonu TV
prijemnika. Primjerice, u Dolby Digital formatu
na disk mogu biti snimljeni različiti signali, od
mono do 5.1-kanalnog zvuka. Ovisno o DVD
disku, broj snimljenih kanala se može
razlikovati.
Tekući audio format
Pritisnite AUDIO više puta tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na ovu tipku, postavka se
mijenja ciklički na sljedeći način:
x Kod reprodukcije DVD diska
Ovisno o DVD disku, izbor jezika dijaloga i
audio formata se razlikuje.
Ako je isti jezik prikazan dva ili više puta, DVD
je snimljen s više audio formata.
x Kod reprodukcije VIDEO CD/CD diska
Primjeri oznaka formata:
Format
• Stereo: Standardni stereo zvuk.
• Left: Zvuk lijevog kanala (mono).
• Right: Zvuk desnog kanala (mono).
PCM (stereo)
Podešavanje željenog jezika
Dolby Digital 5.1-kanalni
Ovaj sustav možete podesiti na željeni jezik
dijaloga pomoću postupka opisanog u poglavlju
"Promjena jezika" (strana 22).
Oznaka
Dolby Digital 2-kanalni
DTS
MPEG AUDIO
Napomene
• Kod reprodukcije DVD diska s zvukom koji nije
dvokanalni, zvuk se pretvara u dvokanalni i
reproducira preko zvučnika sustava. Ipak, zvuk se
ne reproducira u "Multi Channel PCM" formatu.
• Kod diskova koji ne sadrže više audio formata, nije
moguće promijeniti jezik dijaloga.
• Ovisno o DVD disku, možda nećete moći
promijeniti jezik dijaloga čak i ako je DVD snimljen
na više jezika.
nastavlja se
21
Prikaz titlova (samo DVD)
Promjena jezika
Kod DVD diskova s titlovima na više jezika,
možete odabrati jezik titlova tijekom
reprodukcije DVD diska ili isključiti titlove po
želji.
 Language
Pritisnite SUBTITLE više puta tijekom
reprodukcije.
1
Svakim pritiskom na tipku, mijenja se jezik.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
2
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "Language" i zatim pritisnite
ENTER.
3
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije i pritisnite ENTER.
Isključivanje titlova
Pritisnite SUBTITLE više puta za odabir opcije
"Off".
Pritisnite ! DISPLAY u stop modu.
Napomena
Ovisno o DVD disku, možda neće biti moguće
promijeniti jezik titlova čak i ako su na disku
snimljeni titlovi na više jezika.
x OSD (prikaz na zaslonu)
Promjena jezika prikaza na zaslonu TV
prijemnika. Odaberite jezik iz potpisa.
x DVD Menu (samo DVD)
Promjena kuta kamere
(samo DVD)
Odaberite jezik za DVD izbornik.
Kod reprodukcije DVD diska na kojem su
snimljene scene snimane iz više kutova, možete
odabrati različite kutove kamere.
Promjena jezika dijaloga. Odaberite jezik iz
prikazanog popisa.
x Audio (samo DVD)
x Subtitle (samo DVD)
Promjena jezika titlova. Odaberite jezik iz
prikazanog popisa.
Ako je odabrana opcija "Auto", automatski
se odabire standardni jezik diska.
Pritisnite ANGLE više puta tijekom
reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku, mijenja se kut
kamere.
Napomena
Ovisno o DVD disku, možda neće biti moguće
promijeniti kut kamere čak i ako su na DVD disku
scene snimljene iz različitih kutova.
4
Pritisnite M ili m više puta za odabir
jezika i pritisnite ENTER.
5
Pritisnite ! DISPLAY za isključivanje
izbornika za podešavanje.
Napomena
Ako odabrani jezik nije snimljen na DVD, automatski
se bira jedna od snimljenih jezika (osim za opciju
"OSD").
Savjet
Možete resetirati sve DVD postavke, osim funkcije
ograničenja reprodukcije (Parental Control) uz
postupak opisan u poglavlju "Za vraćanje DVD
postavki na tvorničke vrijednosti*, postupite na
sljedeći način:" (strana 48).
* Osim postavki ograničenja reprodukcije (Parental
Control)
22
Podešavanje slike i audio
postavki
x Dolby Digital
 AV
1
Pritisnite ! DISPLAY u stop modu.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
2
Pritisnite < ili , više puta za odabir
"AV" i zatim pritisnite ENTER.
3
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije i zatim pritisnite ENTER.
4
Pritisnite M ili m više puta za odabir
postavke i zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite ! DISPLAY za isključivanje
izbornika za podešavanje.
x TV Type
Odaberite format zaslona priključenog TV
prijemnika. Standardna postavka ovisi o
modelu.
4:3 Pan Scan
Napomena
Ovisno o DVD disku, može se automatski odabrati
"4:3 Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
Odaberite ako ste priključili TV sa
zaslonom 4:3. Prikazuje se široka
slika preko cijelog zaslona uz
gubitak dijela koji ne stane na zaslon.
4:3 Letter
Box
Odaberite ako ste priključili TV sa
zaslonom 4:3. Prikazuje se široka
slika s crnim prugama ispod i iznad
slike.
16:9
Odaberite ako ste priključili TV sa
širokim zaslonom ili TV koji
podržava široki format slike.
Odaberite Dolby Digital ako želite uživati u 5.1kanalnom zvuku uz priključeno dodatno
pojačalo (pogledajte "Uživanje u 5.1-kanalnom
zvuku uz dodatno pojačalo" na strani 42).
x DTS
Odaberite DTS ako želite uživati u 5.1kanalnom zvuku uz priključeno dodatno
pojačalo (pogledajte "Uživanje u 5.1-kanalnom
zvuku uz dodatno pojačalo" na strani 42).
x Data CD Priority (samo MP3, JPEG)
Odaberite koji podaci imaju prioritet pri
reprodukciji podatkovnih diskova (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) koji sadrže MP3 audio zapise i
JPEG slikovne datoteke. Nakon promjene ove
postavke, izvadite i ponovno umetnite disk.
Standardna postavka je podcrtana.
MP3
Ako na disku postoje MP3 datoteke,
sustav prepoznaje disk kao MP3
disk. Ako su na disku samo JPEG
datoteke, sustav prepoznaje disk kao
JPEG disk.
JPEG
Ako na disku postoje JPEG datoteke,
sustav prepoznaje disk kao JPEG
disk. Ako su na disku samo MP3
datoteke, sustav prepoznaje disk kao
MP3 disk.
• 4:3 Pan Scan
• 4:3 Letter Box
• 16:9
nastavlja se
23
Savjet
Možete resetirati sve DVD postavke, osim funkcije
ograničenja reprodukcije (Parental Control) uz
postupak opisan u poglavlju "Za vraćanje DVD
postavki na tvorničke vrijednosti*, postupite na
sljedeći način:" (strana 48).
* Osim postavki ograničenja reprodukcije (Parental
Control)
Promjena vrste izlaznog signala
sustava
 PROGRESSIVE
Progresivni signal omogućuje prikaz TV slika
uz smanjeno treperenje i povećanu oštrinu slike.
Kako biste mogli upotrebljavati ovaj sustav,
trebate spojiti TV prijemnik koji podržava
progresivne signale.
1 Pritisnite DVD (ili FUNCTION + ili – više
puta) za uključivanje funkcija DVD uređaja.
Reprodukcija započinje automatski ako je
umetnut disk s funkcijom automatske
reprodukcije. Pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije.
2 Pritisnite PROGRESSIVE na uređaju.
Svakim pritiskom na tipku PROGRESSIVE
na uređaju, prikaz na zaslonu se mijenja na
sljedeći način:
PROGRESSIVE* y INTERLACE
(standardna postavka)
* Na pokazivaču se prikazuje "PROGRESSIVE"
dok sustav emitira progresivni signal.
x PROGRESSIVE
Odaberite ovu postavku ako vaš TV prijemnik
podržava progresivne signale i ako je spojen s
COMPONENT VIDEO OUT priključnicama.
Imajte na umu da slika neće biti jasna ili se
uopće neće pojaviti ako odaberete ovu postavku
u slučaju da jedan od gornjih uvjeta nije
zadovoljen.
x INTERLACE (standardna postavka)
Odaberite ovu postavku ako vaš TV prijemnik
ne podržava progresivni signal ili je TV
prijemnik spojen s T LINE-TV priključnicom
ili VIDEO OUT priključnicom.
24
Vrste DVD softvera i metode
konverzije
DVD softver može se podijeliti u dvije
kategorije: filmski softver i video softver. Video
softver temelji se na TV programu, kao što su
drame i serije, te prikazuje 30 slika/60 polja u
sekundi. Filmski softver temelji se filmu i
prikazuje 24 slike u sekundi. Neki DVD diskovi
sadrže i video i filmski softver.
Kako bi slike djelovale prirodno na zaslonu kod
uporabe progresivnog formata, progresivni
signal se mora konvertirati kako bi odgovarao
vrsti DVD softvera kojeg gledate.
Napomena
Kod reprodukcije video softvera uz progresivni format
signala, dijelovi određenih vrsta slika mogu djelovati
neprirodno zbog postupka konverzije kod uporabe
COMPONENT VIDEO OUT priključnica. Čak i ako
ste podesili "PROGRESSIVE", postavka ne utječe na
VIDEO OUT priključnicu jer se preko nje emitira
interlace format.
Ograničenje reprodukcije
 Rating (Parental Control)
Ograničenje reprodukcije za djecu
Kod nekih DVD diskova može se ograničiti
reprodukcija u skladu s prethodno definiranim
razinama, ovisno o starosti gledatelja.
Kod reprodukcije ograničene scene, scena se
preskače ili zamjenjuje alternativnom.
1
6
Ponovno unesite četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka i
pritisnite ENTER.
Ikona lokota se zaključava i završeno je
podešavanje ograničenja reprodukcije.
Ako pogriješite pri unosu zaporke, pritisnite
CLEAR prije pritiska na tipku ENTER i
unesite ispravne znamenke.
Pritisnite ! DISPLAY u stop modu.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
2
3
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "Rating" i pritisnite ENTER.
Pritisnite m za odabir opcije "Rating".
Ako je već definirana četveroznamenkasta
zaporka, unesite je brojčanim tipkama i
pritisnite ENTER. Nakon toga možete
odabrati opciju "Rating".
Isključivanje ograničenja reprodukcije
i reprodukcija DVD diska nakon unosa
zaporke
Unesite četveroznamenkastu zaporku pomoću
brojčanih tipaka i pritisnite ENTER.
Ikona lokota se otključava i funkcija
ograničenja reprodukcije je isključena.
Promjena zaporke
1 U koraku 6 unesite četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama i pritisnite
ENTER.
2 Unesite novu četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama i pritisnite ENTER.
4
Pritisnite ENTER više puta za odabir
željene razine ograničenja.
Svakim pritiskom na tipku, mijenja se
razina ograničenja.
Što je manji broj, ograničenje je veće.
5
Pritisnite M za odabir opcije
"Password".
nastavlja se
25
Reprodukcija diska za kojeg je
podešeno ograničenje
reprodukcije
1
Umetnite disk i pritisnite DVD (ili
FUNCTION + ili – više puta) za
uključivanje funkcija DVD uređaja.
Popis postavki sustava
Kad pritisnete tipku ! DISPLAY, moguće je
podesiti sljedeće postavke.
Standardne postavke su podcrtane.
Language (strana 22)
Prikazuje se izbornik Rating.
OSD
Unesite četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama i pritisnite ENTER.
Odaberite željeni jezik iz
prikazanog popisa jezika.
DVD Menu
Odaberite željeni jezik iz
prikazanog popisa jezika.
Napomene
• Ovaj sustav ne može ograničiti reprodukciju
diskova koji ne podržavaju funkciju ograničenja
reprodukcije.
• Ovisno o DVD disku, možda će se tijekom
reprodukcije prikazati poruka da promijenite razinu
ograničenja. U tom slučaju, unesite zaporku i
promijenite razinu. Ako je isključena funkcija
nastavljanja reprodukcije (Resume Play), razina se
vraća na prethodnu vrijednost.
Audio
Odaberite željeni jezik iz
prikazanog popisa jezika.
Subtitle
Odaberite željeni jezik iz
prikazanog popisa jezika.
TV Type1)
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
Savjet
Ako zaboravite zaporku, odaberite opciju "Password" i
unesite brojčanim tipkama "199703" u izborniku
Rating te pritisnite ENTER. Nakon toga možete unijeti
novu četveroznamenkastu zaporku.
Dolby Digital
PCM
Bit Stream
DTS
PCM
Bit Stream
Data CD Priority
MP3
JPEG
2
Započinje reprodukcija.
26
AV (stranice 23, 42)
Rating (strana 25)
Password
Rating
1G
2
3 PG
4 PG 13
5
6R
7 NC 17
8
Reset (strana 48)
Reset
1)
YES
NO
Standardna postavka ovisi o modelu za određene
zemlje.
27
4
Radioprijemnik
Pohranjivanje radiopostaja
5
Pritisnite PRESET + ili – više puta za
odabir željenog broja.
Pritisnite ENTER.
Prikazuje se natpis "COMPLETE".
Možete pohraniti ukupno 20 FM i 10 AM
postaja. Zatim ih možete odabrati jednostavnim
pritiskom na odgovarajuću brojčanu tipku.
6
Automatsko ugađanje postaja
Ručno ugađanje postaja
Moguće je automatsko ugađanje svih postaja u
vašem području, te pohranjivanje njihovih
frekvencija.
Moguće je ručno ugoditi i pohraniti frekvenciju
radiopostaje.
1
2
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
1
2
Pritisnite i zadržite TUNING + ili – dok
se ne počnu izmjenjivati frekvencije i
zatim otpustite tipku.
3
Frekvencije se izmjenjuju dok uređaj traži
postaju. Pretraživanje se automatski
zaustavi kad uređaj ugodi postaju. Na
pokazivaču se pojave oznake “TUNED” i
“STEREO” (samo za FM stereo program).
4
Ponovite korake 1 do 5 za pohranu
ostalih postaja.
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite TUNING + ili – za
ugađanje željene postaje.
Pritisnite TUNER MEMORY.
Programski broj trepće.
Provedite korake 4 i 5 dok broj trepće.
5
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir željenog broja.
Pritisnite ENTER.
Prikazuje se natpis "COMPLETE".
6
Ako se oznaka "TUNED" ne pojavi i
pretraživanje se ne zaustavi
Podesite frekvenciju željene postaje prema
opisu koraka 2 do 6 u poglavlju "Ručno
ugađanje postaja".
3
Pritisnite TUNER MEMORY.
Programski broj trepće na pokazivaču.
Izvedite korake 4 i 5 dok broj trepće na
pokazivaču.
Programski broj
28
Ponovite korake 1 do 5 za pohranu
ostalih postaja.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Ugađanje postaje sa
slabim signalom
Slijedite postupak opisan u
poglavlju "Ručno ugađanje
postaja".
Pohranu druge
postaje na postojeći
broj
Krenite od koraka 1. Nakon
koraka 3, pritisnite PRESET +
ili – više puta za odabir broja
na kojeg želite pohraniti
postaju.
Savjet
Za poboljšanje prijema, podesite položaj isporučenih
antena ili priključite sustav na dodatno nabavljivu
vanjsku antenu.
Slušanje radio programa
Možete odabrati pohranjenu postaju ili ručno
ugoditi frekvenciju postaje koja nije
pohranjena.
Slušanje pohranjene postaje
 Preset Tuning
Prvo pohranite postaje u memoriju uređaja
(pogledajte "Pohranjivanje radiopostaja" na
strani 28).
1
2
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite PRESET + ili – za
odabir željene pohranjene postaje.
Programski broj
Frekvencija
nastavlja se
29
Uporaba usluge Radio Data
System (RDS)
Slušanje nepohranjene
radiopostaje
 Manual Tuning
1
2
Više puta pritisnite TUNER/BAND za
odabir "FM" ili "AM".
Više puta pritisnite TUNING + ili – za
odabir željene postaje.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Pritisnite ponovno MUTING ili VOLUME + za
ponovno uključivanje zvuka.
Slušanje FM stereo programa bez
stereo efekta
Ako se tijekom prijema FM stereo programa
čuje šum, više puta pritisnite FM MODE dok se
ne prikaže natpis "MONO". Isključuje se stereo
zvuk, ali se i poboljšava prijem.
Savjeti
• Za poboljšanje prijema, podesite položaj
isporučenih antena ili priključite sustav na dodatno
nabavljivu vanjsku antenu.
• Pritisnite i zadržite TUNING + ili –. Mijenja se
prikaz frekvencije, a pretraživanje se zaustavlja kad
se ugodi postaja (automatsko ugađanje).
• Radio program može se snimiti ručno (strane 32 i
36).
Što je Radio Data System (RDS)?
RDS je sustav radijskih podataka pomoću kojeg
se uz normalni radio program emitiraju dodatne
informacije. Ovaj sustav omogućava prikaz
praktičnih RDS funkcija, poput naziva postaje.
RDS je dostupan samo kod FM radiopostaja.*
Napomena
RDS možda neće ispravno raditi ako ugođena
radiopostaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
* Samo neke radiopostaje koriste RDS sustav, a osim
toga, radiopostaje nude samo određene vrste RDS
usluga. Ako niste upoznati s RDS sustavom, od vaše
lokalne radiopostaje zatražite podrobnije informacije
o RDS uslugama u svom području.
Prijem RDS signala
Jednostavno odaberite FM radiopostaju.
Pri odabiru RDS radiopostaja, na pokazivaču se
pojavi naziv postaje.
Provjera RDS informacija
Svakim pritiskom na DISPLAY indikatori na
pokazivaču se izmjenjuju na sljedeći način:
Naziv radiopostaje1) t Programski broj2) i
frekvencija t Točno vrijeme (na nekoliko
sekundi) t Odabrani efekt (na nekoliko
sekundi)
1)
2)
30
Ako prijem RDS postaje nije dobar, ime postaje se
možda neće prikazati na pokazivaču.
Programski broj se prikazuje samo ako je ugođena
pohranjena radiopostaja (strana 28).
Kasetofon – reprodukcija
Kasetofon – snimanje
Umetanje kasete
Snimanje s CD diska na
kasetu
1
2
Pritisnite D PUSH OPEN/CLOSE na
uređaju.
Umetnite snimljenu kasetu ili kasetu za
snimanje u pretinac.
 CD-TAPE Synchro Recording
Na kasetu možete snimiti cijeli CD. Koristite
TYPE I (normal) kasete.
1
2
Strana za
reprodukciju/
snimanje prema
naprijed.
3
Reprodukcija kasete
Možete koristiti TYPE I (normal) kasetu.
1
2
3
Umetnite kasetu.
Pritisnite TAPE (ili FUNCTION + ili –
više puta) za odabir funkcije TAPE.
Pritisnite TAPE H (ili TAPE N na
uređaju).
Započinje reprodukcija.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Prekid reprodukcije Pritisnite x.
Premotavanje
naprijed ili natrag
Pritisnite m ili M.
Uključivanje
kasetofona (TAPE)
iz drugog izvora
Pritisnite TAPE N na uređaju.
Automatski započinje
reprodukcija nakon umetanja
kasete.
Isključivanje zvuka Pritisnite MUTING.
Ponovno pritisnite MUTING ili
VOLUME + ili – za vraćanje
zvuka.
Vađenje kasete
Kad je reprodukcija
zaustavljena, otvorite pretinac
pritiskom na tipku D PUSH
OPEN/CLOSE na uređaju.
4
Umetnite kasetu za snimanje.
Umetnite CD disk kojeg želite
presnimiti.
Pritisnite DVD (ili FUNCTION + ili – više
puta) za uključivanje funkcije DVD
uređaja.
Pritisnite CD SYNC na uređaju.
Kaseta je spremna za snimanje.
Trepće "REC".
5
Pritisnite z REC PAUSE/START na
uređaju.
Snimanje počinje.
Savjeti
• Ako prije kraja snimanja prva strana kasete dođe do
kraja, kasetofon se automatski zaustavlja, a
CD/DVD uređaj uključuje funkciju Resume Play.
• Za nastavak snimanja na drugoj strani, pritisnite x
dva puta za isključivanje funkcije Resume Play,
izvadite i okrenite kasetu te ponovite korake 1 i 2 iz
opisa "Synchro Recording snimanje od željenog
zapisa" (strana 31). Funkcija Synchro Recording
omogućava nastavak snimanja od željenog zapisa.
Synchro Recording snimanje od
željenog zapisa
Možete odabrati prvi zapis pomoću Synchro
Recording.
1 Nakon koraka 1 do 4, pritisnite . ili >
više puta za odabir broja željenog zapisa.
2 Pritisnite z REC PAUSE/START dok
trepće odabrani broj zapisa. Započinje
snimanje.
nastavlja se
31
Snimanje CD diska određivanjem
redoslijeda zapisa
Programiranjem reprodukcije moguće je snimiti
samo željene zapise s CD-a. Između koraka 3 i
4 izvedite korake 2 do 5 poglavlja
"Programirana reprodukcija" (strana 19).
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
Napomene
• CD Synchro Recording snimanje nije moguće uz
DVD, VIDEO CD, MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke.
• Tijekom snimanja nije moguće slušati druge izvore.
• Ako je reprodukcija podešena na ponavljanje
(Repeat Play) ili slučajni redoslijed (Shuffle Play),
automatski se prebacuje na normalnu u koraku 4.
• Zvučni efekt se automatski vraća na "FLAT" u
koraku 4.
Ručno snimanje na kasetu
 Manual Recording
Moguće je snimanje samo dijelova diska (DVD,
VIDEO CD, CD i MP3) na kasetu. Također
možete snimati radio program.
Također možete snimati s priključene vanjske
komponente (pogledajte "Spajanje dodatnih
uređaja" na strani 41).
Koristite tipke na uređaju za ovaj postupak.
1
2
Uložite kasetu za snimanje.
Pritisnite jednu od sljedećih tipaka za
odabir željenog izvora za snimanje.
• DVD NX: Za snimanje s CD/DVD
uređaja ovog sustava. Reprodukcija
započinje automatski kod diskova s
funkcijom automatske reprodukcije.
Pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije. Za prekidanje Resume
reprodukcije, pritisnite x dvaput.
• TUNER/BAND: Za snimanje s
radioprijemnika ovog sustava.
• TV: Za snimanje s vanjskog uređaja
spojenog na TV IN L/R priključke.
3
Pritisnite z REC PAUSE/START.
Trepće oznaka "REC" i kasetofon čeka na
snimanje.
4
Pritisnite z REC PAUSE/START i
pokrenite reprodukciju izvora s kojeg
snimate.
Snimanje počinje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x.
Napomene
• Tijekom snimanja nije moguće slušati ostale izvore.
• Ako se nije snimio zvuk kod snimanja s DVD diska,
podesite "Dolby Digital" ili "DTS" na "PCM" u
podizborniku "AV" izbornika za podešavanje.
• Efekt zvuka se automatski prebacuje na "FLAT" u
koraku 3.
Savjet
Za snimanje s radioprijemnika:
Ako se tijekom snimanja čuje šum, pomaknite
odgovarajuću antenu kako bi se šum smanjio.
32
Podešavanje zvuka
Podešavanje efekta zvuka
Pritisnite PRESET EQ više puta za odabir
efekta po želji.
Naziv efekta se prikazuje na pokazivaču.
Isključivanje efekta zvuka
Pritisnite PRESET EQ više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi natpis "FLAT".
Efekti zvuka
EQ
Efekt
ROCK
Snažno se pojačavaju basovi i visoki
tonovi. Zvuk rock i dance glazbe tako
postaje još jači.
JAZZ
Malo se pojačavaju basovi i visoki
tonovi. Tako živa instrumentalna
glazba, poput jazza i sl. izvedbi u
manjim skupinama, zvuči odlično i bez
gubitka prirodnog tona glazbala.
CLASSIC
Neželjeni visoki tonovi su prigušeni
tako da možete opušteno uživati u
glazbi. Ovaj mod je prikladan za
orkestre, solo glasovir i ostala klasična
glazbala.
TV
Snažno se pojačavaju visoki tonovi.
Tako se lakše čuju TV vijesti, dijalozi
u drami i ostali govor.
MP3
Pojačan je bas i visoki tonovi su
snažno pojačani kako bi se
kompenzirao raspon izgubljen zbog
kompresije. Na taj način možete
uživati u zvuku bliskom originalu.
MOVIE
Umjetno se proizvodi širok,
odzvanjajući zvuk i pojačavaju basovi.
Tako možete uživati u filmovima s
potpunim doživljajem zvučnog
prostora, kao u kino dvorani.
33
34
Buđenje uz glazbu
Timer
Odlazak na spavanje uz
glazbu
 Sleep Timer
Moguće je programirati uređaj za isključenje u
određeno vrijeme, tako da možete zaspati uz
glazbu.
 Play Timer
Svakodnevno se možete buditi uz glazbu u
određeno vrijeme. Provjerite jeste li podesili
točno vrijeme ("Podešavanje sata" na strani 13).
Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.
1
Pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na ovu tipku, prikaz minuta
(vrijeme isključenja) se ciklički izmjenjuje na
sljedeći način:
AUTO* t 90 t 80 t 70 t ... t10 t
OFF
* Uređaj se automatski isključi nakon 100 minuta ili
po završetku reprodukcije tekućeg diska ili kasete.
Ostali postupci
Za
("Slušanje radio programa" na strani 29).
2
3
4
Učinite sljedeće
Više puta pritisnite SLEEP i
odaberite željeno vrijeme.
Isključenje funkcije Više puta pritisnite SLEEP dok
Sleep Timer
se na pokazivaču ne pojavi
"SLEEP OFF".
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Više puta pritisnite ./> dok se ne
pojavi "PLAY SET" i pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavi "ON" i trepću
znamenke sati.
Provjeru preostalog Jednom pritisnite SLEEP.
vremena*
Promjenu vremena
isključenja
Pripremite izvor čiju reprodukciju želite
pokrenuti.
• CD/DVD: Uložite disk.
• Kasetofon: Uložite kasetu.
• Radio: Ugodite pohranjenu postaju
5
6
Podesite vrijeme početka reprodukcije.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje sati i pritisnite ENTER.
Znamenke minuta počnu treptati.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje minuta i pritisnite ENTER.
Podesite vrijeme prekida reprodukcije
slijedeći postupak iz koraka 4.
Više puta pritisnite ./> dok se na
pokazivaču ne prikaže željeni izvor.
Svakim pritiskom na tipku, oznake se
izmjenjuju na sljedeći način:
* Ako odaberete "AUTO", nije moguće provjeriti
preostalo vrijeme.
Napomena
Nemojte uključivati opciju "AUTO" tijekom Synchro
Recording snimanja na kasetu.
Savjet
Funkciju Sleep Timer možete koristiti čak ako i nije
podešeno točno vrijeme.
7
Pritisnite ENTER.
Naizmjenično se pojavljuju vrsta timera
("PLAY TIMER"), vrijeme početka,
vrijeme završetka, izvor zvuka i pokazivač
se vraća na originalni prikaz.
8
9
Pritisnite VOLUME + ili – za podešavanje
glasnoće.
Isključite sustav tipkom ?/1.
nastavlja se
35
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Provjeru postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Pritisnite ./> više puta
dok se ne pojavi "PLAY
SELECT", te pritisnite
ENTER.
Promjenu postavke Počnite iznova od koraka 1.
Isključenje timera
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
SELECT.
2 Više puta pritisnite ./>
dok se ne pojavi "TIMER
OFF", zatim pritisnite
ENTER.
Napomene
• Nije moguće istovremeno aktivirati Play Timer i
Rec Timer.
• Kad istovremeno koristite funkcije Play Timer i
Sleep Timer, prednost ima funkcija koja ima ranije
vrijeme završetka.
• Sustav se uključuje 15 sekundi prije podešenog
vremena. Nemojte upravljati uređajem od vremena
uključenja do početka rada uređaja.
• Ako je sustav uključen otprilike 15 sekundi prije
programiranog vremena, Play Timer se neće
aktivirati.
• Vanjsku komponentu spojenu na priključke TV IN
L/R možete koristiti kao izvor reprodukcije za
funkciju Play Timer.
Snimanje radio programa uz
pomoć timera
 Rec Timer
Prije snimanja uz pomoć timera potrebno je
pohraniti radiopostaje (pogledajte poglavlje
"Pohranjivanje radiopostaja" na strani 28) i
podesiti točno vrijeme (pogledajte "Podešavanje
sata" na strani 13).
Za ovaj postupak koristite daljinski upravljač.
1
2
Više puta pritisnite ./> dok se ne
pojavi "REC SET" i pritisnite ENTER.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "ON" i
trepće znamenka sata.
3
Podesite vrijeme početka snimanja.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje sata, zatim pritisnite ENTER.
Počnu treptati znamenke minuta.
Više puta pritisnite ./> za
podešavanje minuta i pritisnite ENTER.
4
Podesite vrijeme završetka snimanja
slijedeći postupak iz koraka 3.
Naizmjenično se pojavljuju vrsta timera
("REC TIMER" ), vrijeme početka, vrijeme
završetka, izvor zvuka i "TUNER REC" te
se pokazivač vraća na originalni prikaz.
5
6
7
36
Pritisnite CLOCK/TIMER SET.
Uložite kasetu za snimanje.
Ugodite pohranjenu radiopostaju
(pogledajte "Slušanje pohranjene
radiopostaje" na strani 29).
Isključite uređaj tipkom ?/1.
Ostale funkcije
Za
Učinite sljedeće
Pokazivač
Provjeru postavke
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
Isključenje pokazivača
2
SELECT.
Više puta pritisnite ./>,
dok se ne pojavi "REC SEL",
te pritisnite ENTER.
Promjenu postavke Počnite iznova od koraka 1.
Isključenje timera
1 Pritisnite CLOCK/TIMER
2
SELECT.
Više puta pritisnite ./>
dok se ne pojavi "TIMER
OFF" te pritisnite ENTER.
Napomene
• Nije moguće istovremeno aktivirati Play Timer i
Rec Timer.
• Kad istovremeno koristite funkcije Rec Timer i
Sleep Timer, prednost ima funkcija koja ima ranije
vrijeme završetka.
• Sustav se uključuje 15 sekundi prije podešenog
vremena. Nemojte upravljati uređajem od vremena
uključenja do početka rada.
• Ako je sustav uključen otprilike 15 sekundi prije
programiranog vremena, Rec Timer se neće
aktivirati.
• Za vrijeme snimanja glasnoća će biti na minimumu.
• Ako je Rec Timer podešen na isto vrijeme kao i
Play Timer, a izvor zvuka na kasetu, Rec Timer
može snimiti zvuk na kasetu.
 Power Saving Mode
Moguće je isključiti prikaz točnog vremena
kako bi se smanjila potrošnja energije u
pripravnom stanju (štedni mod).
Više puta pritisnite DISPLAY kad je sustav
isključen dok prikaz sata ne nestane s
pokazivača.
Isključenje štednog moda
Pritisnite DISPLAY dok je sustav isključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
Prikaz točnog vremena* y Bez prikaza
(štedni mod)
* Točno vrijeme se prikazuje ako je sat podešen.
Savjeti
• Timer je aktiviran i u štednom modu.
• Indikator ?/1 svijetli i u štednom modu.
Podešavanje svjetline
indikatora
Pritisnite DIMMER više puta.
Svakim pritiskom na tipku prikaz se ciklički
mijenja na sljedeći način:
DIMMER OFF t DIMMER 1 t
DIMMER 2*
* DIMMER 2 je najtamnija postavka.
37
Prikaz informacija o disku
na pokazivaču
Moguće je provjeriti vrijeme reprodukcije i
preostalo vrijeme trenutnog zapisa ili diska.
Provjera informacija o disku
(DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG)
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na
pokazivaču se ciklički mijenja na sljedeći način:
x Kod DVD diska
Proteklo vrijeme tekućeg naslova t Preostalo
vrijeme tekućeg poglavlja t Preostalo vrijeme
tekućeg naslova t Točno vrijeme (na nekoliko
sekundi) t Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
x Kod CD/VIDEO CD diska bez PBC
funkcije
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo
vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo vrijeme
diska1) t Točno vrijeme (na nekoliko sekundi)
t Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
x Kod VIDEO CD diska s PBC funkcijom
(Ver. 2.0)
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa2)
t Točno vrijeme (na nekoliko sekundi) t
Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
x Kod MP3 zapisa
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
t Točno vrijeme (na nekoliko sekundi) t
Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
x Kod JPEG datoteka
Broj tekuće datoteke t Točno vrijeme (na
nekoliko sekundi) t Efekt zvuka (na nekoliko
sekundi)
38
x Kad pritisnete DISPLAY u stop modu
Ukupan broj naslova/zapisa na disku i ukupno
vrijeme reprodukcije tekućeg diska3) t Točno
vrijeme (na nekoliko sekundi) t Efekt zvuka
(na nekoliko sekundi)
1)
2)
3)
Ne prikazuje se kod reprodukcije slučajnim
slijedom (Shuffle) ni kod programirane (Program)
reprodukcije.
Možda se neće prikazati kod statičnih slika.
Samo VIDEO CD i CD.
Prikaz informacija o disku
na zaslonu
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i
preostalo vrijeme tekućeg naslova, poglavlja ili
zapisa.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na
pokazivaču se ciklički mijenja na sljedeći način:
x Kod DVD diska
Proteklo vrijeme tekućeg naslova t Preostalo
vrijeme tekućeg poglavlja t Preostalo vrijeme
tekućeg naslova
Prikaz informacija
radioprijemnika na zaslonu
Pritisnite tipku DISPLAY dok slušate radio.
Svakim pritiskom na tipku prikaz na
pokazivaču se ciklički mijenja na sljedeći način:
Naziv postaje t Programski broj1) i
frekvencija t Točno vrijeme (na nekoliko
sekundi) t Efekt zvuka (na nekoliko sekundi)
1)
Programski broj se prikazuje samo kod pohranjenih
postaja (strana 28).
x Kod VIDEO CD diska
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo
vrijeme tekućeg zapisa* t Preostalo vrijeme
tekućeg diska*
x Kod CD diska
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo
vrijeme tekućeg zapisa t Preostalo vrijeme
tekućeg*
x Kod MP3 zapisa
Proteklo vrijeme tekućeg zapisa
x Kod JPEG datoteka
Broj tekuće datoteke i ukupan broj datoteka
* Kod reprodukcije VIDEO CD diska bez PBC
funkcije.
Isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY više puta dok se prikaz ne
isključi.
39
Broj
Ulazni izvor za TV
Dodatni uređaji
9
COMPONENT 1 INPUT
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću daljinskog
upravljača
CLEAR
COMPONENT 2 INPUT
Možete upotrebljavati sljedeće tipke na
daljinskom upravljaču za rukovanje Sony TV
prijemnikom.
PRESET EQ COMPONENT 3 INPUT
ENTER
2
COMPONENT 4 INPUT
Pritisnite i zadržite TV CH + dok unosite
kôd za vrijeme prijenosa (pogledajte
tablicu dolje) pomoću brojčanih tipaka.
Odabire se vrijeme prijenosa za daljinski
upravljač.
Za
Pritisnite
Broj
Vrijeme prijenosa
Uključivanje i
isključivanje TV
prijemnika
TV ?/1 dok držite tipku TV
1
0,5 (standardno)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
Promjenu izvora TV
signala između TV i
drugog uređaja
TV/VIDEO dok držite tipku
TV
Promjenu TV kanala
TV CH +/– ili brojčane
tipke dok držite tipku TV
6
3
7
3,5
TV VOL +/– dok držite
tipku TV.
8
4
Podešavanje glasnoće
zvučnika na TV-u
Uporaba funkcije THEATRE
SYNC
THEATRE SYNC omogućuje vam uključivanje
SONY TV prijemnika i ovog sustava, promjenu
moda sustava na "DVD" i zatim promjenu
ulaznog izvora TV prijemnika na podešeni
izvor, sve jednim pritiskom na tipku.
1
Pritisnite i zadržite TV/VIDEO dok
unosite kôd za TV ulazni izvor spojen
sa sustavom (pogledajte tablicu dolje)
pomoću brojčanih tipaka.
Odabire se ulazni izvor TV prijemnika.
40
Broj
Ulazni izvor za TV
0
Nijedan ulazni izvor (standardno)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
Napomene
• Ova funkcija upotrebljiva je samo za TV prijemnike
marke SONY. Ipak, čak i neki navedeni prijemnici
možda neće reagirati.
• Ako ova funkcija ne radi, promijenite vrijeme
prijenosa, koje se razlikuje od prijemnika do
prijemnika.
• Ako je udaljenost između ovog sustava i TV
prijemnika prevelika, funkcija možda neće raditi.
Postavite sustav u blizinu TV prijemnika.
• Usmjerite daljinski upravljač prema TV prijemniku
i sustavu.
• Ako su priključnice T LINE-TV i COMPONENT
VIDEO OUT istovremeno spojene s TV
prijemnikom, pritiskom na tipku THEATRE SYNC
može se promijeniti ulazni izvor TV prijemnika,
ovisno o TV prijemniku.
Spajanje dodatnih uređaja
Za proširenje sustava moguće je spojiti dodatne uređaje. Pogledajte upute za uporabu svakog od njih.
TV ili videorekorder, itd.
S audio izlaza spojene
komponente
A DIGITAL OUT (OPTICAL) priključnica
Koristite digitalni optički kabel (četvrtasti, nije
dio isporuke) za spajanje pojačala, MD uređaja
ili DAT uređaja s digitalnim optičkim ulaznim
priključkom. Zvuk se emitira ako je odabran
DVD uređaj ovog sustava. Ako spojite sustav s
optičkim ulazom dodatnog pojačala s Dolby
Digital ili DTS dekoderom, možete uživati u
5.1-kanalnom zvuku.
Osim toga, uz CD ili DVD s linearnim PBC,
moguće je digitalno snimanje iz ovog sustava
na MD ili DAT uređaj.
Napomene
• Kod reprodukcije VIDEO CD ili MP3 audio zapisa,
nije moguć izlaz digitalnih audio podataka.
• Digitalni audio se može snimati s ovog sustava
samo kad je odabrana DVD funkcija.
Pojačalo ili MD uređaj
Na digitalni ulaz
digitalnog uređaja
• Nije moguće digitalno presnimavanje diska sa
zaštitom od kopiranja preko digitalnog uređaja
spojenog s ovim sustavom. Ovisno o priključenom
uređaju, ponekad ni reprodukcija neće biti moguća.
• Ako na priključak DIGITAL OUT (OPTICAL)
spojite uređaj koji ne podržava Dolby Digital ili
DTS i uključite Dolby Digital ili DTS signal, iz
priključenog uređaja će se čuti šum.
B TV IN L/R priključnice
Koristite audio kabele (nisu dio isporuke) za
spajanje dodatnog analognog uređaja (TV,
videorekordera, itd.) na ove priključnice. Zatim
na ovome sustavu možete slušati i snimati zvuk
s priključene komponente.
41
Slušanje zvuka iz
priključenog uređaja
Za ovaj postupak upotrijebite tipke na uređaju.
1
Priključite audio kabele.
Uživanje u 5.1-kanalnom
zvuku preko dodatnog
pojačala
1 Priključite digitalni optički kabel.
Pogledajte "Spajanje dodatnih uređaja" na
strani 41.
2
3
4
5
Okrenite regulator VOLUME u smjeru –
kako biste smanjili glasnoću.
Pogledajte "Spajanje dodatnih uređaja" na
strani 41.
2
Zvučnike rasporedite prema uputama
isporučenim uz dodatno pojačalo.
Pritisnite tipku TV za uključivanje TV
funkcije.
Pokrenite reprodukciju na priključenom
uređaju.
Pomoću regulatora VOLUME podesite
glasnoću.
Priključite 6 zvučnika na AV pojačalo s
dekoderom.
3
Pritisnite ! DISPLAY u stop modu.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
4
Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "AV" i zatim pritisnite ENTER.
5
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Dolby Digital" ili "DTS" i zatim
pritisnite ENTER.
6
Pritisnite M ili m više puta za odabir
opcije "Bit Stream" i zatim pritisnite
ENTER.
7
Pritisnite ! DISPLAY za isključivanje
izbornika za podešavanje.
8
Uključite izlaz 5.1-kanalnog Dolby
Digital ili 5.1-kanalnog DTS zvuka.
Pogledajte "Promjena jezika/titlova/kuta
kamere" na strani 21.
42
Snimanje zvuka iz
priključenog uređaja
1 Priključite audio kabele.
Snimanje pomoću
priključenog uređaja
1 Priključite digitalni optički kabel.
Pogledajte "Spajanje dodatnih uređaja" na
strani 41.
2
Ručno pokrenite snimanje.
Pogledajte "Spajanje dodatnih uređaja" na
strani 41.
2
Pogledajte "Ručno snimanje na kasetu" na
strani 32.
Pritisnite DVD (ili FUNCTION + ili – više
puta) za uključivanje funkcije DVD
uređaja.
Reprodukcija započinje automatski ako je
umetnut disk s funkcijom automatskog
pokretanja reprodukcije. Pritisnite x za
zaustavljanje reprodukcije. Za isključivanje
funkcije Resume Play, dvaput pritisnite x.
3
Pokrenite snimanje na priključenom
digitalnom uređaju (MD uređaj ili sl.)
Pogledajte upute za uporabu priključenog
uređaja.
4
Pritisnite H (ili DVD NX na uređaju)
za pokretanje reprodukcije.
Napomene
• Digitalno snimanje nije moguće u sljedećim
slučajevima:
− kod DVD diskova za zaštitom od kopiranja
− kod DVD Dolby Digital ili DTS bit stream izlaza
− kod CD-R/CD-RW diskova snimljenih u
glazbenom CD formatu
• Snimanje nije moguće ako je "Dolby Digital" ili
"DTS" u "AV" podešen na "Bit Stream".
43
Općenito
U slučaju problema
Problemi i rješenja
Naiđete li na probleme pri rukovanju ovim
uređajem, provjerite sljedeće:
1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto
utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro
priključeni.
2 Pronađite problem u donjem popisu, te
izvedite preporučene korake.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih
provjera, kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Imajte naumu da servisno osoblje može zadržati
dijelove koji su eventualno zamijenjeni tijekom
popravka.
Ako trepće indikator ?/1
Odmah isključite mrežni kabel i provjerite
sljedeće.
• Ako uređaj ima preklopku za odabir
napona, provjerite je li postavljena u
ispravan položaj. Provjerite napon u svom
području i provjerite položaj selektora.
• Jesu li + i – zvučnički kabeli kratko
spojeni?
• Koristite li samo isporučene zvučnike?
• Blokira li štogod ventilacijske otvore na
stražnjoj strani sustava?
Nakon provjere gornjih točaka i rješenja
problema, ponovo spojite mrežni kabel i,
nakon što indikator ?/1 prestane treptati,
uključite sustav. Ako indikator i dalje trepće
ili nije moguće otkloniti problem,
kontaktirajte svog Sony dobavljača.
"--.--" se pojavljuje na pokazivaču.
• Došlo je do prekida napajanja. Ponovo podesite
sat (str. 13) i timer (str. 35 i 36).
Izbrisan je sat/radio postaje/timer.
• Ponovno podesite:
− "Podešavanje sata" (str. 13)
− "Pohranjivanje radiopostaja" (str. 28)
− "Odlazak na spavanje uz glazbu" i "Buđenje
uz glazbu" (str. 35)
− "Snimanje radio programa uz pomoć timera"
(str. 36)
Nema zvuka.
• Pritisnite VOLUME +.
• Spojene su slušalice.
• Provjerite spojeve zvučnika (str. 10).
• Tijekom snimanja pomoću timera ne čuje se
zvuk.
• Sustav je u stanju pauze ili usporene
reprodukcije. Pritisnite H (ili DVD NX na
uređaju) za povratak na normalnu reprodukciju.
• Podesite "Dolby Digital" ili "DTS" u
podizborniku "AV" na "PCM".
Čuje se jako brujanje ili šum.
• Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
• Spojite uređaj na drugu utičnicu.
• Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno
nabavljiv) na mrežni kabel.
Timer se ne može podesiti.
• Ponovo podesite točno vrijeme (str. 13).
Timer ne radi.
• Provjerite postavke timera i pravilno podesite
točno vrijeme (str. 35 i 36).
• Isključite funkciju Sleep Timer (str. 35).
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog
upravljača i uređaja.
• Približite daljinski upravljač uređaju.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
sustava.
• Zamijenite baterije (R6/veličina AA).
• Udaljite sustav od fluorescentne rasvjete.
Pojavljuju se nepravilne boje na TV prijemniku
• Isključite TV prijemnik i ponovno uključite
nakon 30 minuta. Ako su i dalje boje nepravilne,
odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
44
Zvučnici
Zvuk dolazi samo iz jednog kanala ili balans
lijevo/desno nije dobar.
• Provjerite spojeve i razmještaj zvučnika.
• Izvor koji se reproducira ima mono zvuk.
Nedostaju basovi.
• Provjerite jesu li ispravno spojeni + i –
priključci zvučnika.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG uređaj
Ne otvara se uložnica diska i pojavljuje se
poruka "LOCKED".
• Obratite se ovlaštenom servisu Sony ili
prodavatelju.
Uložnica diska se ne zatvara.
• Ispravno umetnite disk.
• Uvijek zatvarajte uložnicu pritiskom na tipku
D na uređaju. Ako pokušate rukom zatvoriti
uložnicu, može doći do problema s uređajem.
Disk se ne može izvaditi.
• Disk se ne može izvaditi dok je u tijeku CD
Synchro Recording snimanje. Pritisnite x za
zaustavljanje CD Synchro Recording snimanja
i zatim D na uređaju za izbacivanje diska.
• Obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Ne započinje reprodukcija diska.
• Otvorite uložnicu i provjerite je li disk umetnut.
• Očistite disk (str. 50).
• Zamijenite disk.
• Uložite disk koji je moguće reproducirati u
ovome sustavu (str. 6).
• Umetnite disk pravilno.
• Uložite disk s naljepnicom prema gore.
• Izvadite disk i obrišite vlagu, zatim ostavite
uređaj uključen nekoliko sati da vlaga ispari.
• Pritisnite tipku H (ili DVD NX na uređaju)
za početak reprodukcije.
• Regionalni kôd DVD diska ne odgovara kodu
uređaja.
Zvuk preskače.
• Očistite disk (str. 50).
• Zamijenite disk.
• Premjestite uređaj na mjesto bez vibracija (npr.
na stabilan stalak).
• Udaljite zvučnike od uređaja ili ih stavite na
odvojene stalke. Kod glasnog slušanja zapisa s
dosta basova, vibracije zvučnika mogu
uzrokovati preskakanje zvuka.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.
• Više puta pritisnite PLAY MODE dok oznake
"PGM" ili "SHUF"” ne nestanu s pokazivača za
povratak na normalnu reprodukciju.
• Odabrana je funkcija nastavljanja reprodukcije
(Resume Play). Pritisnite x u stop modu i
ponovno pokrenite reprodukciju (str. 15).
• Izbornik naslova, DVD ili PBC izbornik se
automatski prikazuju na zaslonu TV
prijemnika.
Reprodukcija započinje automatski.
• DVD ima funkciju automatske reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
• Na nekim diskovima može se nalaziti signal za
automatsku pauzu. Kod reprodukcije takvih
diskova reprodukcija se automatski zaustavlja
kad naiđe na takav signal.
Neke funkcije nisu dostupne (stop,
pretraživanje, usporena reprodukcija,
ponavljanje reprodukcije, reprodukcija
slučajnim redoslijedom ili programirana
reprodukcija.
• Ovisno o disku, neke od funkcija nisu
dostupne. Pogledajte upute priložene uz disk.
Nije moguća reprodukcija MP3 audio zapisa.
• Snimanje nije izvedeno u skladu s formatom
ISO 9660 Level 1 ili Level 2 ili Joliet u
proširenom formatu.
• MP3 audio zapisi nemaju ekstenziju ".MP3".
• Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
• Diskovi koji sadrže zapise koji nisu MPEG1
Audio Layer-3 datoteke ne mogu se
reproducirati.
• Opciju "Data CD Priority" u "AV" podesite na
"MP3" (str. 23).
• Moguća je reprodukcija do 16 razina.
• Album sadrži više od 999 MP3 audio zapisa.
MP3 audio zapisima treba više vremena za
početak reprodukcije.
• Nakon što sustav učita sve zapise s diska, za
početak reprodukcije će trebati više vremena u
sljedećim slučajevima:
− ako je broj albuma ili zapisa na disku vrlo
velik.
− ako je organizacijska struktura albuma i
zapisa vrlo složena.
nastavlja se
45
JPEG slikovna datoteka ne može se
reproducirati.
• Podatkovni CD nije snimljen u JPEG formatu
koji odgovara ISO9660 Level 1/Level 2 ili
Joliet.
• JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju
".JPG" ili ".JPEG".
• Podaci nisu u JPEG formatu iako imaju
ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG".
• Opciju "Data CD Priority" u "AV" podesite na
"JPEG" (str. 23).
• Moguća je reprodukcija do 16 razina.
• Album sadrži više od 999 JPEG slikovnih
datoteka.
Zvuk nije stereo kod reprodukcije VIDEO CD
ili CD diska.
• Pritisnite AUDIO više puta tijekom
reprodukcije za odabir opcije "Stereo"
(pogledajte "Promjena jezika dijaloga" na str.
21).
• Provjerite je li sustav ispravno priključen.
Digitalno snimanje s CD/DVD uređaja ovog
sustava na dodatni uređaj spojen preko
DIGITAL OUT (OPTICAL) priključnice nije
uspjelo.
• Kroz DIGITAL OUT (OPTICAL) priključak
emitiraju se audio podaci bez prethodne
obrade. Zato se audio podaci emitiraju iz
priključka nešto brže nego zvuk iz zvučnika.
Pokrenite dodatni uređaj prije kad želite
digitalno snimati pomoću njega (npr. MD
uređaj i sl.).
Slika
Nema slike.
•
•
•
•
Pritisnite H (ili DVD NX na uređaju).
Provjerite je li sustav ispravno priključen.
Video kabel je oštećen. Zamijenite ga.
Provjerite je li sustav spojen na ulazni video
priključak TV prijemnika (str. 10).
• Provjerite je li TV prijemnik uključen i
rukujete li njime ispravno.
• Provjerite je li odabran video ulaz na TV
prijemniku kako biste mogli gledati sliku iz
ovog sustava.
• Spojite sustav i TV prijemnik pomoću video ili
SCART kabela kako biste mogli vidjeti sliku.
46
• Kod spajanja TV prijemnika s priključnicom
T LINE-TV na sustavu pomoću SCART
kabela (nije isporučen), preklopka VIDEO
OUT SELECTOR mora biti podešena na
EURO AV (RGB signali se ne emitiraju kad je
VIDEO OUT SELECTOR podešen na
COMPONENT). U tom slučaju podesite sustav
na interlace format (strana 24). Kod spajanja
TV prijemnika s COMPONENT VIDEO OUT
priključnicom na ovom sustavu pomoću
komponentnog kabela (nije isporučen),
preklopka VIDEO OUT SELECTOR mora biti
podešena na COMPONENT.
• Isključite sustav kod promjene položaja
preklopke VIDEO OUT SELECTOR. Postavka
se ne mijenja dok je sustav u uporabi.
• Odabran je progresivni format, a vaš TV
prijemnik ga na podržava. U tom slučaju vratite
postavku na interlace format (standardna
postavka) (str. 24).
• Čak i ako je TV prijemnik kompatibilan s
progresivnim formatom (525p/625p) signala,
slika može biti neispravna kod odabira
progresivnog formata. U tom slučaju vratite
postavku na interlace format (Standardna
postavka) (str. 24).
Smetnje na slici.
• Očistite disk.
Nije moguće promijeniti format slike iako je
odabrana opcija "TV Type" u podizborniku
"AV" izbornika za podešavanje kod
reprodukcije široke slike.
• Format slike je definiran na DVD disku.
• Ovisno o TV prijemniku, format slike se ne
može promijeniti.
Na zaslonu se ne prikazuju poruke na
željenom jeziku.
• Odaberite željeni jezik iz izbornika "OSD" u
podizborniku "Language" izbornika za
podešavanje (str. 22).
Nije moguće promijeniti jezik dijaloga.
• Na DVD disku koji se reproducira nisu
snimljeni dijalozi na više jezika.
• DVD ne dozvoljava promjenu jezika dijaloga.
Nije moguće promijeniti jezik titlova.
• Na DVD disku koji se reproducira nisu
snimljeni titlovi na više jezika.
• DVD ne dozvoljava promjenu titlova.
Pojačan je šum ili nedostaju visoke
frekvencije.
• Glave za snimanje/reprodukciju su
magnetizirane. Demagnetizirajte ih (str. 50).
Nije moguće isključiti titlove.
Snimanje nije moguće.
• DVD ne dozvoljava isključivanje titlova.
Nije moguća promjena kuta kamere.
• DVD disk ne sadrži scene snimljene iz
različitih kutova.
• DVD ne dozvoljava promjenu kuta kamere.
Radioprijemnik
Čuje se jak šum ili brujanje/nije moguć prijem
postaja (na pokazivaču trepće "TUNED" ili
"STEREO").
• Podesite frekvencijsko područje i frekvenciju
(str. 28).
• Ispravno spojite antenu (str. 10).
• Pronađite mjesto i orijentaciju koji omogućuju
dobar prijem i ponovo podesite antenu. Ako
nije moguć dobar prijem, spojite vanjsku
(dodatno nabavljivu) antenu.
• Priložena FM antena prima signal punom
duljinom, stoga provjerite je li potpuno
razvučena.
• Udaljite antene što je dalje moguće od kabela
zvučnika.
• Obratite se ovlaštenom Sony servisu ako AM
antena ispadne s plastičnog stalka.
• Pokušajte isključiti električne uređaje u blizini.
Stereo FM program se ne čuje stereo
• Pritisnite tipku FM MODE više puta dok s
pokazivača ne nestane poruka "MONO".
• Nije umetnuta kaseta. Umetnite kasetu.
• Otkinut je plastični graničnik s kasete. Prekrijte
otvor samoljepljivom vrpcom (str. 50).
• Vrpca je došla do kraja.
• Podesite "Dolby Digital" ili "DTS" u
podizborniku "AV" na "PCM".
Na pokazivaču se prikazuje poruka "TAPE
ERR".
• Pritisnite ?/1 za isključivanje sustava i izvadite
kasetu iz pretinca. Zatim odspojite mrežni
kabel iz utičnice i ponovno ga priključite.
Ponovno pritisnite ?/1 za uključivanje sustava.
Ako se ponovno prikaže poruka "TAPE ERR",
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Dodatni uređaji
Nema zvuka.
• Pogledajte "Općenito", "Nema zvuka" (str. 44)
te provjerite stanje sustava.
• Ispravno priključite uređaj (str. 41), pazeći na
sljedeće:
− jesu li kabeli ispravno spojeni.
− jesu li priključci kabela čvrsto i do kraja
utaknuti.
• Uključite spojeni uređaj.
• Pogledajte upute za uporabu isporučene s
priključenim uređajem te pokrenite
reprodukciju.
Kasetofon
Nije moguće snimanje i reprodukcija ili je
glasnoća smanjena.
• Magnetske glave su zaprljane. Očistite ih (str. 50).
• Glave za snimanje/reprodukciju su
magnetizirane. Demagnetizirajte ih (str. 50).
Vrpca se ne briše u cijelosti.
• Glave za snimanje/reprodukciju su
magnetizirane. Demagnetizirajte ih (str. 50).
Čuje se izraženo zavijanje i podrhtavanje
zvuka ili se zvuk gubi.
• Pogonski valjčić ili osovina su zaprljani.
Očistite ih (str. 50).
nastavlja se
47
Ako nakon ovih provjera uređaj i dalje
ne radi dobro, resetirajte ga na
sljedeći način:
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
1
2
3
4
5
Izvadite disk ako je umetnut.
Odspojite mrežni kabel.
Ponovo spojite mrežni kabel.
Tipkom ?/1 uključite sustav.
Pritisnite DVD NX za uključivanje DVD
funkcije i provjerite pojavljuje li se poruka
"NO DISC".
6 Istodobno pritisnite x, PLAY MODE i DVD
NX.
Sustav se vraća na tvorničke postavke, osim
postavki DVD uređaja. Ponovno podesite
postavke, poput radiopostaja, točnog vremena i
timera.
Za resetiranje postavki DVD uređaja*,
postupite na sljedeći način:
Za ovaj postupak koristi se izbornik na zaslonu
TV prijemnika.
1 Pritisnite ! DISPLAY u stop modu.
2 Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "Reset" i zatim pritisnite ENTER.
3 Pritisnite < ili , više puta za odabir
opcije "YES" i zatim pritisnite ENTER.
Postupak traje nekoliko sekundi. Nemojte
pritiskati tipku ?/1 kod resetiranja sustava.
* Osim postavki ograničenja reprodukcije
(Parental Control)
48
Poruke na pokazivaču
Tijekom rada se na pokazivaču mogu pojaviti ili
treptati sljedeće poruke.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG
CAN'T PLAY
• Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.
• Umetnut je disk s regionalnim kodom kojeg
ovaj sustav ne podržava.
NO DISC
Disk nije uložen u sustav.
NOT IN USE
Pritisnuli ste tipku koja se ne koristi.
Kasetofon
NO TAB
Nije moguće snimanje na kasetu jer je
odlomljen zaštitni graničnik.
NO TAPE
Nema kasete u kasetofonu.
TAPE ERR
Došlo je do greške u radu kasetofona.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O priključnom naponu
U slučaju pojave nepravilnosti slike na TV
zaslonu
Kod magnetski oklopljenih zvučnika, zvučnici se
mogu postaviti uz TV prijemnik. Ovisno o vrsti TV
prijemnika, nepravilnosti u prikazu boje se mogu ipak
pojaviti.
Prije uključenja sustava provjerite odgovara li
priključni napon uređaja naponu električne mreže u
vašem domu.
Ako se pojave nepravilnosti boje…
O sigurnosti
Ako se pojava ponovi…
• Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni
kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je
isključen.
• Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga
iz napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne
utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
• Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina,
iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga
dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
• Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
Odmaknite zvučnike od TV prijemnika.
O položaju
O rukovanju
• Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj.
• Ne postavljajte ga na mjesta koja su:
− jako topla ili hladna
− prašnjava ili zaprljana
− vrlo vlažna
− izložena vibracijama
− izložena izravnom sunčevom svjetlu.
• Pazite pri stavljanju uređaja ili zvučnika na
površinu koja je bila posebno obrađena (voskom,
uljem, sredstvom za poliranje, itd.), jer može doći
do mrlja ili gubitka boje na površini uređaja.
• Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u topli ili u
vrlo vlažan prostor ili ga držite na jako vlažnome
mjestu, na leći unutar CD/DVD uređaja se može
stvoriti vlaga. Ako se to dogodi, uređaj neće raditi
ispravno. Izvadite disk i ostavite uređaj uključenim
oko sat vremena dok vlaga ne ispari.
• Kod pomicanja uređaja, izvadite disk.
Odmah isključite TV prijemnik te ga ponovno
uključite nakon 15 do 30 minuta.
VAŽNA NAPOMENA
Upozorenje: Ovaj sustav može neprekidno
reproducirati zaustavljenu video sliku na zaslonu
TV prijemnika. Ako se dulje vrijeme prikazuje
statična slika ili izbornik na zaslonu, postoji
opasnost od trajnog oštećivanja TV zaslona.
Projekcijski TV prijemnici su naročito podložni
tome.
Imate li pitanja ili problema u svezi s vašim uređajem,
molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.
O zagrijavanju
• Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
• Postavite uređaj na mjesto s adekvatnim
prozračivanjem kako se ne bi pregrijao.
• Ako je glasnoća dulje vrijeme pojačana, gornji,
donji i bočni dijelovi sustava se zagrijavaju. Ne
dodirujte kućište.
• Kako bi spriječili kvarove, nemojte prekrivati otvor
ventilatora za hlađenje.
nastavlja se
49
Napomene o diskovima
Pri uporabi vrpci duljih od 90 minuta
• Prije reprodukcije, obrišite disk krpom ravnim
potezima od središta prema rubu.
• Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala npr.
benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje ili
antistatički raspršivač za vinilne ploče.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu
parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.
• Nemojte koristiti diskove sa zaštitnim prstenom jer
mogu oštetiti uređaj.
• Kod korištenja diskova koji imaju ljepljivu ili sličnu
tvar na naljepnici ili je korištena posebna tinta kod
izrade naljepnice, postoji mogućnost da se disk ili
naljepnica zalijepi za unutrašnjost uređaja. Tada
možda neće biti moguće vađenje diska, što će
uzrokovati kvar. Prije uporabe provjerite da
naljepnica diska nije ljepljiva.
Nemojte koristiti sljedeće vrste diskova:
− Korištene ili diskove koji se iznajmljuju, gdje
ljepilo prelazi rub naljepnice. Rub naljepnice će
biti ljepljiv.
− Diskove za čije naljepnice je korištena posebna
tinta, koja je ljepljiva na dodir.
Ove vrpce su vrlo elastične. Nemojte često
izmjenjivati funkcije kasetofona, primjerice
reprodukciju, zaustavljanje, brzo premotavanje, itd.
Vrpca se može omotati oko pogonskog mehanizma.
Čišćenje kućišta uređaja
Za čišćenje kućišta, ploče i kontrola koristite meku
krpu, lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za
pranje. Ne koristite abrazivna sredstva, prašak za
ribanje ili otapala, kao npr. razrjeđivač, benzin ili
alkohol.
Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja
Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja,
odlomite plastične graničnike na strani A ili B kao na
slici.
Odlomite
graničnik
Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu kasetu,
prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Prije stavljanja kasete u kasetofon
Zategnite vrpcu. U suprotnom pogonski mehanizam
može zahvatiti vrpcu i prouzročiti oštećenja.
50
Čišćenje magnetskih glava
Čistite magnetske glave nakon svakih 10 sati uporabe.
Očistite ih prije snimanja važnog materijala ili nakon
reprodukcije starih kaseta. Koristite komercijalno
nabavljive suhe ili mokre kasete za čišćenje.
Podrobnije podatke potražite u uputama kasete za
čišćenje.
Demagnetiziranje magnetskih glava
Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte
magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze u dodir
s vrpcom. Za to se poslužite kasetama za
demagnetiziranje. Podrobnije podatke potražite u
uputama koje se isporučuju uz kasete za
demagnetiziranje.
Tehnički podaci
Uređaj za reprodukciju diskova
Sustav:
Pojačalo
CMT-DX2D
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČNO
IZOBLIČENJE:
Pri opterećenju od 6 ohma, oba kanala od 120 do
10 000 Hz: nominalne snage 50 W po kanalu,
minimalna RMS snaga harmonijskog izobličenja do
10% od 250 mW do nominalne izlazne snage.
Laser:
Frekvencijski odaziv:
CMT-DX2D/SX2D
DIN izlazna snaga (nominalna):
40 + 40 W (6 ohma
na 1 kHz, DIN)
Trajna RMS izlazna snaga (referentna):
50 + 50 W (6 ohma
na 1 kHz, 10%
THD)
Izlazna glazbena snaga (referentna):
100 + 100 W (6
ohma na 1 kHz,
10% THD)
Ulazi
TV IN (priključak za slušalice): napon 1 V,
impedancija 47
kiloohma
Izlazi
LINE-TV:
maksimalna
izlazna razina 1
Vp-p,
nebalansirano,
negativne
sinkronizacije,
impedancija
opterećenja 75
ohma
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75
ohma
PB, PR: 0,7 Vp-p,
75 ohma
DIGITAL OUT (OPTICAL) (četvrtasti priključak na
stražnjoj strani uređaja)
Valna duljina:
660 nm
PHONES (stereo mini priključak): priključenje
slušalica
impedancije 8
ohma ili više
SPEAKER:
prihvaća
impedanciju od 6
ohma
Video sustav boja:
Kompaktni disk i
digitalni audio i
video sustav
Poluvodički laser
(DVD: λ = 650
nm, CD: λ = 790
nm)
Trajanje emisije:
kontinuirano
DVD (PCM 48
kHz): 2 Hz – 22
kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz
(±1 dB)
PAL
Kasetofon
Sustav snimanja
Frekvencijski odaziv
Zavijanje i podrhtavanje:
4 staze, 2 kanala,
stereo
40 – 13 000 Hz,
uz uporabu Sony
TYPE I kasete
±0,15% vršno
(prema IEC)
0,1% W.RMS
(prema NAB)
±0,2% vršno
(prema DIN)
Radioprijemnik
FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner
FM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Antenski priključci
nesimetrično
Međufrekvencija
87,5-108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
FM žičana antena
75 ohma,
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja:
Antena
Antenski priključci:
Međufrekvencija
531-1 602 kHz (uz
korak podešen na
9 kHz)
AM okvirna antena
Priključak za
vanjsku antenu
450 kHz
nastavlja se
51
Zvučnik
Zvučnički sustav
Zvučnici
Niskotonac:
Visokotonac:
Nominalna impedancija
Dimenzije (š/v/d)
Masa
dvosistemski, bas
refleksni, magnetski
oklopljeni
promjera 12 cm,
stožasti
promjera 4 cm,
stožasti
6 ohma
Približno 170 T 250 T
220 mm
približno 3 kg neto po
zvučniku
Općenito
Napajanje
Potrošnja
230 V AC, 50/60 Hz
110 W
0,3 W (u štednom
modu)
Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika)
približno 190 T 250 T
301 mm
Masa:
približno 5,9 kg
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač
(1)
Baterije R6 (AA) (2)
AM okvirna antena
(1)
FM žičana antena (1)
Nožice zvučnika (8)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
52
Rječnik
Album
Dio glazbenog ostvarenja na podatkovnom CD
disku koji sadrži MP3 audio podatke ili JPEG
slikovne datoteke.
Auto Pause
Funkcija automatske pauze definirana signalom
snimljenim na disk koja se aktivira kod
reprodukcije VIDEO CD diska. Ako se kod
reprodukcije CD/DVD diska dulje vrijeme ne
nastavi reprodukcija, Pritisnite H (ili DVD
NX na uređaju) za ručno nastavljanje.
Dolby Digital
Ovaj audio format za kino dvorane je napredniji
od Dolby Surround Pro Logic. Kod ovog
formata, surround zvučnici reproduciraju stereo
zvuk uz povećan frekvencijski raspon, a dodan
je i poseban kanal za subwoofer za duboke
basove. Ovaj format se naziva i "5.1" zato jer se
kanal subwoofera broji kao kanal 0.1 (jer radi
samo kad su potrebni efekti dubokih basova).
Kod ovog formata, svih šest kanala je posebno
snimljeno kako bi se postiglo vrhunsko
odvajanje kanala. Budući da su podaci svih
kanala digitalno obrađeni, dolazi do manjeg
izobličenja signala.
DTS
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila kompanija Digital Theater
Systems, Inc. Ova tehnologija je usklađena s
5.1-kanalnim surround zvukom. U ovom
formatu je stražnji kanal stereo i postoji
odvojeni subwoofer kanal. DTS osigurava istih
5.1 diskretnih kanala visokokvalitetnog
digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a.
Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan
od svjetskih standarda tehnologije
komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni
podaci su komprimirani na približno 1/40 svoje
originalne veličine. DVD također koristi
tehnologije promjenljive brzine kodiranja koja
mijenja podatke za upis zavisno od stanja slike.
Zvučni podaci se snimaju kao Dolby Digital i
kao PCM te omogućuju uživanje u realističnom
zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
DVD-RW
DVD-RW je disk za snimanje i brisanje
jednakih dimenzija kao i DVD VIDEO. DVDRW ima dva moda: VR mod i Video mod.
DVD-RW diskovi kreirani u Video modu imaju
jednak format kao i DVD VIDEO, dok diskovi
kreirani u VR modu (Vide Recording)
omogućuju programiranje i editiranje sadržaja.
DVD+RW
DVD+RW (plus RW) je disk za snimanje i
brisanje. DVD+RW upotrebljava format
snimanja usporediv s DVD VIDEO formatom.
Indeks (CD) / Video indeks (VIDEO CD)
Broj koji dijeli zapis na odjeljke radi lakšeg
nalaženja željenog mjesta na VIDEO CD ili CD
disku. Ovisno o disku, možda nisu snimljeni
indeksi.
Datoteka
Zapis na podatkovnom CD disku koji sadrži
slikovne JPEG datoteke.
nastavlja se
53
Interlace format
Ograničenje reprodukcije (Parental Control)
Interlace format prikazuje svaki drugi redak
slike na zaslonu kao jedno "polje". To je
standardni način prikaza TV slike. Polje s
parnim brojem prikazuje parne retke, a neparno
polje neparne retke slike.
Funkcija DVD diska koja omogućava
ograničavanje reprodukcije diska ovisno o
starosti gledatelja, prema razinama ograničenja
definiranima ovisno o državi/regiji. Ograničenja
se razlikuju od diska do diska. Kad je funkcija
aktivirana, reprodukcija je potpuno zabranjena,
preskaču se scene s nasiljem i sl. ili se
zamjenjuju drugima.
Jezik dijaloga
Na neke DVD diskove su snimljeni dijalozi i
titlovi na više jezika.
Kut kamere
Neki DVD diskovi sadrže scene koje su
snimljene istovremeno iz različitih kutova.
Menu Playback
Reprodukcija koja koristi izbornik snimljen na
VIDEO CD disk s PBC funkcijom. Ova
funkcija omogućava uživanje u jednostavnom
interaktivnom softveru.
Multi Session
Način snimanja koji omogućava dodavanje
podataka pomoću metode Track-At-Once.
Običan CD započinje s kontrolnim područjem
koje se naziva Lead-in i završava područjem
nazvanim Lead-out. Multi Session disk ima više
sesija, pri čemu se svaki dio između područja
Lead-in i Lead-out smatra jednom sesijom.
CD-Extra: Ovaj format snima zvuk (audio CD
podaci) na zapise u prvoj sesiji, a podatke na
zapise u drugoj sesiji.
Naslov
Najdulji odsječak slikovnog ili glazbenog
ostvarenja na DVD disku: film, itd. za slikovno
ostvarenje kod video softvera; ili album, itd. za
glazbena ostvarenja Svaki naslov ima broj koji
omogućava traženje željenog naslova.
Playback Control (PBC)
Funkcija kontrole reprodukcije pomoću signala
snimljenih na VIDEO CD (verzija 2.0).
Uporabom izbornika na zaslonu, snimljenih na
VIDEO CD s PBC funkcijom, možete uživati u
jednostavnijim interaktivnim programima,
programima s funkcijom pretraživanja i sl.
Ovaj sustav je usklađen s verzijom 1.1 i
verzijom 1.1 VIDEO CD standarda.
VIDEO CD bez PBC funkcija
(diskovi verzije 2.0)
Omogućuju uživanje u reprodukciji video
zapisa (pokretnih slika) kao i glazbe.
VIDEO CD s PBC funkcijama
(diskovi verzije 2.0)
Omogućava uporabu interaktivnog softvera
pomoću izbornika na zaslonu TV prijemnika
(PBC reprodukcija), uz funkcije video
reprodukcije diskova verzije 1.1. Također
možete reproducirati fotografije visoke
rezolucije ako su dodane na disk.
Poglavlje
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na DVD
disku manji od naslova. Naslov se sastoji
nekoliko poglavlja. Svako poglavlje dobiva svoj
broj koji omogućava traženje željenog
poglavlja.
Progresivni format
Za razliku od interlace formata, progresivni
format prikazuje 50 do 60 slika u sekundi
prikazom svih redaka slike (525 redaka kod
NTSC sustava, 625 kod PAL sustava). Kvaliteta
slike je viša, prikaz mirne slike, teksta i
vodoravnih crta je jasniji. Ovaj format je
kompatibilan s 525 ili 625 progresivnim
formatom.
54
Regionalni kod
Zapis
Ovaj sustav se upotrebljava za zaštitu autorskih
prava. Regionalni broj dodjeljuje se svakom
DVD uređaju ili DVD disku ovisno o regiji
svijeta. Regionalni kôd naveden je na uređaju i
na kutiji diska. Sustav može reproducirati samo
diskove s odgovarajućim regionalnim kodom.
Također može reproducirati diskove s oznakom
". Čak i ako na disku nije prikazan
"
regionalni kôd, ograničenje prema regiji i dalje
je možda aktivno.
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na CD,
VIDEO CD, MP3 ili JPEG disku. Svaki zapis
ima svoj broj koji omogućava traženje zapisa po
želji.
Softver temeljen na filmu, softver temeljen
na videu
DVD diskove možemo podijeliti na temeljene
na filmu i temeljene na videu. DVD diskovi
temeljeni na filmu sadrže jednake slike (24
sličice u sekundi) koje se prikazuju u kinu.
DVD diskovi temeljeni na videu, poput TV
drama i sit-com programa, prikazuju 30 sličica
(ili 60 polja) u sekundi.
VIDEO CD
Disk
DVD
struktura
Naslov
Poglavlje
Disk
VIDEO CD
ili CD
struktura
Zapis
MP3
struktura
Album
Indeks
Disk
Zapis
Disk
JPEG
struktura
Album
Datoteka
Kompaktni disk koji sadrži pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan
od međunarodnih formata digitalne kompresije.
Slikovni podaci se komprimiraju na otprilike
1/140 dio izvorne veličine. Zato jedan VIDEO
CD promjera 12 cm može sadržavati do 74
minute pokretnih slika.
VIDEO CD također sadrži kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja se
komprimiraju, a zvukovi koje čujemo, nisu.
VIDEO CD može sadržavati 6 puta veću
količinu audio podataka od običnog audio CD
diska.
Postoje dvije verzije VIDEO CD diskova:
• Verzija 1.1: Omogućava reprodukciju samo
pokretnih slika i zvuka.
• Verzija 2.0: Omogućava reprodukciju
fotografija visoke rezolucije i uživanje u PBC
funkcijama.
Ovaj uređaj podržava obje verzije.
55
Popis tipaka i odgovarajućih stranica
Broj na slici
Kako koristiti ovu stranicu
Uz pomoć ove stranice možete pronaći tipke i
drugih dijelova sustava koji se spominju u
tekstu.
r
TUNER/BAND G (28, 29, 32)
R
R
Ime tipke/dijela
Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
CD SYNC J (31)
DIPLAY I (30, 37, 38, 39)
56
OPIS TIPAKA
PHONES priključnica R
PLAY MODE W (15, 19, 48)
Pokazivač C
Pretinac za kasetu P (31)
PRESET EQ V (33)
PROGRESSIVE U (24)
Senzor daljinskog upravljača D
TUNER/BAND G (28, 29, 32)
TUNING +/– L (28, 30)
TV T (32, 42)
Uložnica diska E (14)
VOLUME regulator Q (42)
?/1 (uključenje/pripravno stanje) A
(11, 48)
TAPE N (reprodukcija) B (31)
DVD NX (reprodukcija/pauza) F
(14, 32, 43, 48)
Z (otvaranje/zatvaranje) H (14)
z REC PAUSE/START (snimanje)
K (31, 34)
m/M (premotavanje
unatrag/naprijed) L (15, 31)
./> (pretraživanje
naprijed/natrag) L (15, 31)
Z PUSH OPEN/CLOSE
(izbacivanje kasete) M (31)
x (stop) S (12, 15, 24, 29, 31, 32,
34, 43, 48)
Daljinski upravljač
ABECEDNI REDOSLIJED
ANGLE E (22)
AUDIO D (21, 33)
Brojčane tipke* N (16, 17, 19, 20,
25, 40)
CLEAR h (19, 20, 25)
CLOCK/TIMER SELECT T (36, 37)
CLOCK/TIMER SET T (13, 35, 36)
DIMMER k (37)
DISPLAY Q (30, 37, 38, 39)
DVD j (12, 13, 14, 17, 19, 24, 26,
31, 43)
ENTER L Y (13, 16, 17, 19, 20,
22, 23, 25, 28, 35, 36, 42, 48)
FM MODE i (30)
FUNCTION +/– B (12, 13, 14, 17,
19, 24, 26, 31, 43)
MENU F (16, 17)
MUTING Z (15, 30, 31)
OPIS TIPAKA
PLAY MODE O (15, 19)
PRESET + b (28, 29)
PRESET – f (28, 29)
PRESET EQ X (33)
REPEAT i (18)
SEARCH C (20)
SLEEP R (35)
SUBTITLE W (22)
TAPE P (31)
THEATRE SYNC S (40)
TOP MENU M (16)
TUNER/BAND U (28, 29)
TUNER MEMORY V (28)
TUNING + I (28, 30)
TUNING – K (28, 30)
TV d (40)
TV CH + b (40)
TV CH – f (40)
TV/VIDEO R (40)
TV VOL +/–* G (40)
VOLUME +/–* G (15, 30, 31, 35)
?/1 (uključenje/pripravno stanje) A
(11, 35, 48)
TV ?/1 A (40)
^ SLOW/SLOW y H (15)
M (premotavanje naprijed) I
(15, 31)
X (pauza) J (15)
m (premotavanje natrag) K (15,
31)
M/m/</, L (13, 15, 22, 42, 48)
! DISPLAY a (13, 22, 42, 48)
> (prijelaz naprijed) b (13, 15,
31, 35)
x (stop) c (12, 15, 24, 31, 32, 34,
43)
H (reprodukcija)* e (14, 31, 43)
. (prijelaz natrag) f (13, 15,
31, 35)
C RETURN g (17)
-/-- h
* Tipke H, brojčana tipka 5 i
VOLUME + (TV VOL +) imaju
ispupčenje koje služi kao pomoć
pri rukovanju sustavom.
http://www.sony.net/
57
Download PDF

advertising