Sony | ICF-C273L | Sony ICF-C273L Upute za upotrebu

3-248-484-12 (1)
FM/AM Radio-sat ICF-C273
FM/MW/LW Radio-sat
ICF-C273L
Promjena AM(MW)
frekvencijskog
koraka
AM(MW) frekvencijski korak razlikuje se
ovisno o području. Frekvencijski korak
ovog uređaja je tvornički podešen na 9
kHz ili 10 kHz i možete ga promijeniti.
Područje
Frekvencijski korak
Sjeverna i Južna
10 kHz
Amerika
Ostale zemlje/regije 9 kHz
Upute za uporabu
1 Priključite radio sat u mrežnu
utičnicu.
Pritisnite OFF/ALARM RESET za
isključenje.
Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation.
2 Držeći pritisnutom tipku OFF/
ALARM RESET, zadržite
pritisnutom tipku ON/BAND
duže od 5 sekundi.
AM (MW) frekvencijski korak je
promijenjen. Ako ponovite korak 2,
frekvencijski korak će se opet promijeniti.
© 2004 Sony Corporation
Napomene
• AM (MW) frekvencijski korak je
promijenjen i počet će ugađanje postaja
za AM (MW) valno područje.
• Kod promjene AM (MW) frekvencijskog
koraka također će se promijeniti FM
frekvencijski korak.
http://www.sony.net
Radio prijem
– Ručno ugađanje
1 Pritisnite ON/BAND za
Tipka PRESET TUNING 3 ima
točkasto ispupčenje.
uključenje radio prijemnika.
Priključak za
slušalicu (ICF-C273
samo za europski
model)
Na pokazivaču će nekoliko sekundi biti
prikazano valno područje i frekvencija,
zatim ponovno točno vrijeme.
2 Pritisnite ON/BAND više puta za
odabir željenog valnog područja.
Svakim pritiskom izmjenjuju se valna
područja:
ICF-273
Kada koristite FM1 ili FM2 područje,
možete slušati radio na oba područja.
(Pogledajte "Pohrana omiljene postaje".)
Mrežni kabel
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili
električkog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako bi izbjegli električki udar, ne
otvarajte kućište. Servis povjerite
isključivo stručnim osobama.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor,
poput police za knjige ili ugradbenog
ormara.
Kako bi spriječili opasnost od požara ili
električkog udara, na uređaj ne
postavljajte posude ispunjene tekućinom,
poput vaza.
Značajke
• FM/AM (ICF-C273) ili FM/MW/LW
(ICF-C273) radio sat s dvostrukim
alarmom i PLL (fazno zatvorena petlja)
sustavom.
• Tri vremenska pokazivača – glavni
pokazivač za sat i dva pomoćna
pokazivača za alarme.
• Zeleno pozadinsko osvjetljenje
pokazivača s podesivom svjetlinom.
• Tipka za prikaz godine, mjeseca i
datuma.
• Jednostavno digitalno ugađanje postaja
s 15 programskih mjesta za ICF-C273,
20 programskih mjesta za ICF-C273L.
• D.S.T. (Daylight Saving Time) – ljetna
promjena vremena (funkcija pomaka za
1 sat).
• Različite vrste alarma - radio, zujalica i
2 melodije.
• Odgoda alarma – produženje sna za 10
do 60 minuta (najviše).
• Nap Timer Vam omogućuje da kratko
odspavate i probudite se zujalicom bez
promjene podešenja alarma. (Vrijeme
za Nap Timer možete podesiti od 10 do
120 minuta.)
Podešavanje
točnog vremena i
datuma
1 Priključite radio sat na napajanje.
Na pokazivaču trepće "AM 12:00" ili
"0:00".
2 Pritisnite i zadržite CLOCK
nekoliko sekundi.
Čut ćete zvučni signal i na
pokazivaču će početi treptati godina.
3 Pritisnite kontrolnu preklopku v
(gore) ili V (dolje) dok se na
pokazivaču ne pojavi točna godina.
4 Pritisnite ENTER/
BRIGHTNESS.
5 Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje mjeseca, dana, sata i minute.
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
ENTER/BRIGHTNESS za
aktiviranje sata nakon čega će se čuti
dva kratka zvučna signala.
• Za brzo podešavanje vremena, zadržite
kontrolnu preklopku v (gore) ili V (dolje).
• Sustav računanja vremena se razlikuje
ovisno o modelu:
12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć
24-satni sustav: "0:00" = ponoć
• U koraku 5, kada pritisnete ENTER/
BRIGHTNESS nakon podešavanja
minuta za aktiviranje sat. Sekunde će
početi od nule.
• Sat nije moguće podešavati u funkciji
podešavanja alarma.
Prikaz godine i datuma
Pritisnite tipku SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF jednom za datum te je unutar 2
sekunde pritisnite ponovno za prikaz
godine. Datum i godina ostanu prikazani
nekoliko sekundi, zatim pokazivač opet
počne prikazivati točno vrijeme.
Aktiviranje ljetnog
vremena
Pritisnite D.S.T./SUMMER T.
Prikazano je " " i počne prikaz ljetnog
vremena.
Za isključenje funkcije ljetnog vremena,
ponovno pritisnite D.S.T./SUMMER T.
Podešavanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja
Ako ne vidite jasno informacije na
pokazivaču, pritisnite i zadržite ENTER/
BRIGHTNESS za podešavanje željene
svjetline (visoka, srednja, niska).
uključenje radio prijemnika.
2 Pritisnite STATION•SELECT/
PRESET tipku koja je
pridijeljena željenoj postaji.
3 Podesite glasnoću kontrolom
VOLUME.
Nakon nekoliko sekundi će se
pokazivač opet vratiti na točno
vrijeme, no ostat će prikazan
programski broj.
Podešavanje
alarma
Možete odabrati između dvije vrste alarma,
radija i zujalice.
Alarm će se aktivirati u isto vrijeme
svakog dana.
Tvorničko podešenje vremena alarma za
radio i zujalicu iznosi 12:00am ili 0:00.
Napomene
• Podesite točno vrijeme prije podešavanja
alarma.
• Tijekom podešavanja alarma, radio
prijem će se prekinuti.
Podešavanje vremena
alarma
1 Pritisnite i držite tipku ALARM
A ili ALARM B na nekoliko
sekundi.
Čut će se jedan zvučni signal i na
pokazivaču će početi treptati znamenke
sati.
(gore) ili V (dolje) za odabir sati.
ICF-273L
Kontrolna preklopka
Odabir pohranjene
postaje
1 Pritisnite ON/BAND za
2 Pritisnite kontrolnu preklopku v
FM žičana
antena
VOLUME kontrola
Pored kontrole VOLUME je
točkasto ispupčenje koje
pokazuje smjer za
povišenje glasnoće.
Na pokazivaču je nekoliko sekundi
prikazana frekvencija, zatim se vrati na
točno vrijeme.
Za pohranu drugih postaja, ponoviti
opisane korake. Za promjenu
pohranjene postaje, ugodite željenu
postaju te pritisnite i zadržite tipku
PRESET TUNING 1 do 5. Nova
postaja će zamijeniti prethodnu na tom
programskom broju.
3 Tipkama TUNING + ili – ugodite
željenu radio postaju.
FM frekvencijski korak je podešen na
0,1 MHz i AM (MW) korak je podešen
na 10 kHz (modeli za Sjevernu i Južnu
Ameriku).
FM frekvencijski korak je podešen na
0,05 MHz* i AM (MW)/LW
frekvencijski korak je podešen na 9
kHz (ostali modeli).
* Oznaka FM frekvencije se poveća ili
smanji za korak od 0,1 MHz.
Primjerice, frekvencija od 88,00 MHz
i 88,05 MHz je prikazana kao "88.0
MHz."
Čut će se dva kratka zvučna signala
kada se dosegne minimalna frekvencija
na svakom valnom području tijekom
ugađanja.
4 Podesite glasnoću kontrolom
VOLUME.
• Za isključenje radio prijemnika lagano
pritisnite OFF/ALARM RESET.
• Za slušanje pomoću slušalice, spojite je
na priključak v (earphone). Kada je
priključena slušalica, zvučnik se isključi
(ICF-C273 samo za europski model).
• Za provjeru prijema postaje, pritisnite
TUNING + ili – ili ON/BAND. Na
pokazivaču je nekoliko sekundi
prikazano valno područje i frekvencija,
zatim ponovno točno vrijeme.
Poboljšanje
prijema
Za brzo podešavanje sati, zadržite
kontrolnu preklopku v (gore) ili V
(dolje).
3 Pritisnite ENTER/BRIGHTNESS.
Čut će se jedan zvučni signal i na
pokazivaču će početi treptati znamenke
minuta.
4 Ponovite korake 2 i 3 za
podešavanje minuta.
Čut će se zvučni signal potvrde
podešenja vremena.
Pojavi se "RADIO•SOUND".
Možete odabrati funkciju "RADIO" ili
"SOUND".
Odaberite vrstu alarma na sljedeći
način:
• RADIO: pogledajte "A Podešavanje
radio alarma".
• SOUND: pogledajte "B
Podešavanje melodijskog alarma".
A Podešavanje radio
alarma
Za radio alarm će se uključiti radio postaja
koju ste podesili za buđenje.
1 Izvedite korake 1 do 4 iz odjeljka
"Podešavanje vremena alarma".
2 Pritisnite kontrolnu preklopku v
(gore) ili V (dolje) za odabir
opcije "RADIO".
Na pokazivaču se pojavi "WAKE UP
STATION".
3 Pritisnite ENTER/BRIGHTNESS.
Nakon jednog zvučnog signala, na
pokazivaču se pojavi programski broj.
4 Pritisnite kontrolnu preklopku v
(gore) ili V (dolje) za odabir
željene postaje za buđenje.
Programski broj se mijenja sljedećim
redom:
P–
AM P1 do 5
FM:
Potpuno razvucite FM žičanu
antenu za bolji prijem.
AM (MW)/LW:
Zakrenite uređaj vodoravno u
položaj s optimalnim prijemom. U
uređaj je ugrađena feritna antena.
Nemojte ovaj uređaj koristiti na čeličnom
stolu ili metalnoj površini jer mogu
uzrokovati smetnje prijema.
Pohrana omiljene
postaje
– Ugađanje i pohrana
Možete pohraniti do 10 postaja na FM (5
postaja na FM1 i 5 postaja na FM2) te 5
postaja na AM, MW i LW valnim
područjima.
Pohrana postaje
1 Slijedite korake 1 do 4 u
poglavlju "Radio prijem" te ručno
ugodite postaju koju želite pohraniti.
2 Zadržite pritisnutom tipku
STATION•SELECT/PRESET
dok se ne začuju dva zvučna
signala.
Primjer: Za pohranu AM 1260 kHz
pod programskom tipkom 2.
FM2 P1 do 5
FM1 P1 do 5
"P-" je zadnja primljena postaja.
Možete izravno odabrati željenu
postaju za buđenje pritiskom tipke
ON/BAND ili STATION•SELECT/
PRESET dok nije prikazano "P-".
5 Pritisnite ENTER/BRIGHTNESS.
Dva kratka zvučna signala će potvrditi
podešenje i s pokazivača će nestati
ALARM A ili B.
B Podešavanje
melodijskog alarma
Za melodijski alarm će se uključiti
melodija koju ste podesili za buđenje.
1 Izvedite korake 1 do 4 iz odjeljka
"Podešavanje vremena alarma".
2 Pritisnite kontrolnu preklopku v
(gore) ili V (dolje) za odabir
opcije "SOUND".
Na pokazivaču se pojavi "WAKE UP
SOUND".
3 Pritisnite ENTER/BRIGHTNESS.
Čut će se odabrana melodija.
4 Pritisnite kontrolnu preklopku v
(gore) ili V (dolje) za odabir
željene melodije za buđenje.
1: Zujalica
2: "Četiri godišnja doba: Proljeće",
Antoni Lucio Vivaldi
3: "Za Elizu", Ludwig van Beethoven
5 Pritisnite ENTER/BRIGHTNESS.
Dva kratka zvučna signala će potvrditi
podešenje i s pokazivača će nestati
ALARM A ili B.
Uporaba radio alarma i
zujalice
1 Podesite vremena obaju alarma za
ALARM A ili B (na opisani način).
2 Pritisnite ALARM A ili
ALARM B.
Uključit će se pokazivač ALARM A ili B.
Ako je isto vrijeme podešeno za oba
alarma (ALARM A i B), prvenstvo ima
Alarm A.
Produžetak spavanja na
nekoliko minuta
Pritisnite tipku SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF. Radio, zujalica ili melodija će se
isključiti, ali ponovo će se automatski
uključiti nakon oko 10 minuta. Svakim
pritiskom na tipku SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF, vrijeme produženog
spavanja se mijenja na sljedeći način:
Pokazivač će prikazati vrijeme produženog
spavanja na nekoliko sekundi, te se vratiti
u prikaz točnog vremena. Ako nakon toga
pritisnete tipku SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF, vrijeme će biti ponovo podešeno na
10 minuta.
Maksimalno vrijeme produženog spavanja
je 60 minuta.
Prekid rada alarma
Pritisnite tipku OFF/AMARM RESET za
isključenje alarma. Alarm će se uključiti
ponovo u isto vrijeme sljedećeg dana.
Isključenje alarma
Pritisnite tipku ALARM A ili ALARM B.
Isključi se ALARM A ili B pokazivač.
NAP Timer (timer
s odbrojavanjem)
NAP Timer će uključiti zujalicu nakon
podešenog vremena.
Pritisnite tipku NAP više puta, dok se
željena vrijednost minuta ne pojavi na
pokazivaču.
Svakim pritiskom na tipku prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Čut će se dva zvučna signala kad se prikaz
promijeni sa "OFF" na "10".
Pojavljuju se ikona "
" i podešeno
vrijeme na nekoliko sekundi.
NAP Timer počinje odbrojavanje. Nakon
isteka zadanog vremena, zujalica se
uključuje, te ikona "
" treperi na
pokazivaču. Zujalica se automatski
isključuje nakon 60 minuta.
U slučaju problema
Ako dođe do problema u radu uređaja,
provjerite sljedeće da biste se uvjerili da li
je potreban popravak.
Ako ne možete otkloniti problem,
kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Sat ne pokazuje točno vrijeme.
• Da li je došlo do nestanka struje na dulje
od 1 minute?
Radio ili zujalica se ne uključuju u
podešeno vrijeme.
• Je li uključen željeni alarm? (npr. Je li
uključen ALARM A ili B?)
Radio alarm se uključuje, ali nema
zvuka u podešeno vrijeme.
• Glasnoća je na minimumu.
Mjere opreza
• Koristite uređaj samo s izvorima
napajanja navedenim u tehničkim
podacima.
• Pločica s podacima o naponu, itd., se
nalazi na dnu uređaja.
• Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da
pridržite utikač. Nemojte povlačiti kabel.
• Uređaj se napaja dok je mrežni kabel
spojen na zidnu utičnicu, čak i kad je
isključen.
• Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline
ili na mjestima izloženim izravnom
suncu, pijesku, prašini, vibracijama ili
mehaničkim udarcima.
• Omogućite dostatnu ventilaciju kako bi
spriječili pregrijavanje uređaja. Ne
postavljajte uređaj na površine (tepihe,
deke, itd.) ili blizu materijala (zavjese)
koje blokiraju otvore za ventilaciju.
• Ako u uređaj dospije strani predmet ili
tekućina, isključite ga iz napajanja i prije
daljnje uporabe dajte na pregled
ovlaštenom servisu.
• Ako se kućište uređaja zaprlja, obrišite
ga mekom krpom navlaženom u blagoj
otopini deterdženta.
• Ne spajajte kabel antene na vanjsku
antenu.
Imate li bilo kakvih pitanja u svezi s
Vašim uređajem, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju.
Tehnički podaci
Prikaz točnog vremena:
UK, Australija, Sjeverna 12-satni sustav
i Južna Amerika
Ostale zemlje
24-satni sustav
Frekvencijski opseg:
Model za Sjevernu i Južnu Ameriku
Valno
područje
FM
AM
ICF-C273
Frekvencijski
korak
0,1 MHz
10 kHz
87,5 - 108 MHz
530 - 1710 kHz
Prekid rada NAP Timera
Modeli za ostale zemlje/regije
Pritisnite tipku NAP ili OFF/AMARM
RESET za isključenje zujalice.
Valno
područje
FM
Isključenje NAP Timera
Pritisnite tipku NAP. "
isključiti.
" će se
Podešavanje
Sleep Timera
Podešenjem Sleep Timera, moguće je
zaspati uz zvuk radijskog prijemnika.
Uređaj će se automatski isključiti nakon
podešenog vremena.
Pritisnite tipku SLEEP.
Vrijeme isključenja moguće je podesiti na
15, 30, 60, ili 90 minuta. Svaki pritisak
mijenja prikaz na pokazivaču na sljedeći
način:
Čut će se dva zvučna signala kad se prikaz
na pokazivaču promijeni sa "OFF" na "90".
Nakon podešavanja vremena, na
pokazivaču će se pojaviti "SLEEP".
Radijski prijemnik će raditi do kraja
podešenog vremena, te će se isključiti.
• Za isključenje radio prijemnika prije
podešenog vremena, pritisnite
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Korištenje Sleep Timera i
alarma
Moguće je zaspati i probuditi se uz zvuk
radijskog prijemnika, zujalice ili melodije
alarma u podešeno vrijeme.
1 Podesite alarm. (Pogledajte
poglavlje "Podešavanje alarma.")
2 Podesite Sleep Timer. (Pogledajte
poglavlje "Podešavanje Sleep
Timera.")
AM
(MW)
LW
ICFC273
87,5 108
MHz
531 1602
kHz
—
ICFC273L
87,5 108
MHz
531 1602
kHz
153 279
kHz
Frekvencijski
korak
0,05 MHz
9 kHz
3 kHz
Zvučnik
Promjer približno 6,6 cm,
impedancija 8 ohma
Izlaz
v (earphone) priključak (Ø 3,5 mm
minipriključak)
(ICF-C273 samo za europski model).
Izlazna snaga
200 mW (pri 10% harmoničkog
izobličenja)
Napajanje
Sjeverna i Južna Amerika: 120 V AC,
60 Hz
Ostale zemlje: 230 V AC, 50 Hz
Dimenzije
Približno 173 x 57,2 x 133,5 mm
(š/v/d), uključujući dijelove koji strše
i kontrole
Masa
Približno 630 g
ICF-C273L (model za UK)
Približno 670 g
Izvedba i tehnički podaci su podložni
promjeni bez prethodnog upozorenja.
Download PDF

advertising