Sony | ICF-CS20BT | Sony ICF-CS20BT Radio sa satom s tehnologijom Bluetooth® Upute za upotrebu

Pametni telefon reagira (sustav je prepoznat)
4-468-398-12(1)
Nakon uporabe
Pritisnite tipku FUNCTION  ili OFF  za isključenje
AUDIO IN funkcije. Reprodukciju zaustavite na spojenom
uređaju.
Napomene o žičnom povezivanju
IJW1
 (BLUETOOTH)
zasvijetli
Prijenosni audio sustav
 Tip spojnog kabela ovisi o uređaju koji ćete upotrijebiti. Odaberite
odgovarajuću vrstu kabela.
 Ako gledate TV ili slušate radio preko uređaja spojenog na ovaj
sustav, prijem će biti loš.
 Kad slušate radio dok je spojen vanjski uređaj, isključite spojeni
uređaj kako biste spriječili pojavu smetnji. Pojave li se smetnje čak i
kad je vanjski uređaj isključen, odspojite ga i odmaknite od sustava.
Savjet
 Možete telefonirati bez ruku kad s ovim sustavom koristite spojni
kabel.
Upute za uporabu
Slušanje radija
Slijedite upute za zaslonu za uspostavljanje veze.
BLUETOOTH veza je uspostavljena i " (BLUETOOTH)"
ostaje svijetliti na zaslonu.
Savjeti
Spojni kabel
(nije isporučen)
 Ako imate poteškoća prilikom uspostavljanja veze, pokušajte
sljedeće.
– Aktivirajte aplikaciju "NFC Easy Connect" i lagano pomaknite
pametni telefon na dijelu sustava s oznakom N.
– Ako je pametni telefon u futroli, skinite je.
 Ponovno dodirnite sustav pametnim telefonom za odspajanje.
 Ako posjedujete više NFC-kompatibilnih uređaja, jednostavno
dodirnite drugi uređaj pametnim telefonom kako bi se uspostavila veza s tim uređajem. Primjerice, kad je vaš pametni
telefon spojen s NFC-kompatibilnim slušalicama, jednostavno
dodirnite sustav pametnim telefonom kako bi se uspostavila
BLUETOOTH veza sa sustavom.
Indikatori funkcije BLUETOOTH
USB kabel* (nije isporučen)
* USB kabel: Upotrijebite Lightning to USB
kabel ili Dock Connector to USB kabel
isporučen s vašim iPhone/iPod uređajem.
 Ovaj sustav posjeduje i stogodišnji kalendar (2013. – 2112.). Kad
je podešen datum, automatski se prikaže i dan u tjednu.
MON = ponedjeljak, TUE = utorak, WED = srijeda,
THU = četvrtak, FRI = petak, SAT = subota, SUN = nedjelja
Promjena vremenskog formata
© 2013 Sony Corporation
Prikaz godine i datuma
ICF-CS20BT
Hrvatski
Prijenosni audio sustav
Prije uporabe sustava pročitajte ovaj priručnik u cijelosti i
zadržite ga za buduću uporabu.
O autorskim pravima i licencama
BLUETOOTH®riječ i logotip u vlasništvu su tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka uporaba od strane tvrtke Sony Corporation
je licencirana.
N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
Android i Google Play su zaštićeni znaci Google Inc. iPad,
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch i Mac su
zaštićeni znaci Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim
zemljama.
Lightning je zaštićen naziv tvrtke Apple Inc.
"Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je elektronski
pribor dizajniran posebno za iPod ili iPhone i tvrtka Apple
je potvrdila da odgovara njezinim standardima. Apple nije
odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i nadzornim standardima. Imajte na umu da
uporabom ovog pribora s iPod ili iPhone uređajem možete
utjecati na bežičnu komunikaciju. No Power No Problem
je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
Auto Time Set je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Ostali zaštićeni nazivi i trgovački nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih tvrtki.
Napomene
 Ovaj uređaj ne može se koristiti s iPadom putem USB
veze i takva uporaba mogla bi dovesti do kvara.
 U ovim uputama za uporabu pojam "iPod" se koristi kao
opći naziv za funkcije na iPodu, iPadu ili iPhoneu, osim
ako u tekstu ili na ilustracijama nije naznačeno drugačije.
Kad je prikazano točno vrijeme, jednom pritisnite CLOCK
 za prikaz dana i mjeseca te pritisnite ponovno za prikaz
godine. Za povratak na prikaz točnog vremena pritisnite
CLOCK  još jednom ili će se nakon nekoliko sekundi
prikaz vratiti na zaslon automatski.
Podešavanje sata
Prvo podešavanje sata
Točan datum i vrijeme podešeni su na sustavu u tvornici, a
za napajanje se koristi pomoćna baterija. Sve što trebate
učiniti jest spojiti uređaj na napajanje i odabrati svoju
vremensku zonu.
 dok broj područja "0" ili "1" ne počne
treperiti na zaslonu.
3 Pritisnite ALARM TIME SET +/–  nekoliko
puta za odabir broja kako slijedi:
Broj područja
0
Zapadnoeuropsko vrijeme/
(standardna postavka
Zapadnoeuropsko ljetno
za korisnike u
vrijeme
Ujedinjenom Kraljevstvu)
1
(standardna postavka
za korisnike u Europi)
Srednjoeuropsko vrijeme/
Srednjoeuropsko ljetno
vrijeme
2
Istočnoeuropsko vrijeme/
Istočnoeuropsko ljetno
vrijeme
4
Standardno vrijeme
Zaljevskih zemalja
O postavljanju
O radu uređaja
 Ne gurajte male predmete i sl. u priključnice. To može
izazvati kratak spoj ili kvar sustava.
Čišćenje
 Nemojte koristiti alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje
kućišta.
Ostalo
 Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz
uređaj koji nisu navedeni u ovim uputama, molimo,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
 Kako započeti s radom
Spajanje na izvor napajanja
1 Čvrsto spojite utikač kabela  u zidnu
utičnicu.
O bateriji kao sigurnosnom izvoru
napajanja
Sustav sadržava bateriju CR2032 za čuvanje podataka o
vremenu i alarmu, za nastavak rada i u slučaju prekida
napajanja. (Sustav No Power No Problem)
Napomena za korisnike u Europi
Sat je podešen tvornički i njegovu memoriju napaja ugrađena Sonyjeva baterija CR2032. Ako na zaslonu treperi
"0:00" kad sustav spojite na mrežno napajanje po prvi puta,
napon baterije je možda oslabio. U tom slučaju, obratite
se zastupniku za Sony. Ugrađena baterija CR2032 smatra
se dijelom proizvoda i obuhvaćena je jamstvom. Za prihvaćanje jamstva za taj proizvod trebate pokazati odjeljak
"Napomena za korisnike u Europi" (iz ovih uputa) Sonyjevom
zastupniku.
OPREZ
Kada zamijeniti punjivu bateriju
Kad baterija oslabi, na zaslonu zasvijetli "".
Ako tijekom razdoblja dok je napon baterije slab dođe do
prekida napajanja, trenutno vrijeme i alarm bit će izbrisani.
Bateriju zamijenite Sony CR2032 litijevom baterijom.
Uporaba drugačije baterije može uzrokovati požar ili
eksploziju. Za pojedinosti o zamjeni baterije pogledajte
"Zamjena baterije".
5
Plastično
postolje
Utisnite antenu u
postolje dok ne
klikne.
Vremenska zona
Napomena o korištenju mobilnog telefona
 Ne postavljajte zvučnik u nakošeni položaj.
 Ne postavljajte sustav na mjesta u blizini izvora topline, ili
na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara.
antenu u utor postolja.
Na zaslonu se pojave datum i točno vrijeme.
Moskovsko standardno
vrijeme
Napomene o AC utikaču
1 Podignite plastično postolje i umetnite
2 Pritisnite i zadržite tipku OFF  i CLOCK
3
 Spojite AC utikač na obližnju zidnu utičnicu. U slučaju
problema odmah ga odspojite iz utičnice.
 Ne uvrćite naponski kabel, niti na njega stavljajte teške
predmete.
 Za odspajanje kabela napajanja, uhvatite utikač, nikad
nemojte povlačiti za kabel.
Antena je svojim oblikom i duljinom namijenjena prijemu
AM signala. Nemojte je rastavljati ili namotavati.
Hongkonško vrijeme
4 Pritisnite DISPLAY/ENTER  za potvrdu.
Napomene
 Za poništenje podešavanja vremenske zone pritisnite OFF 
umjesto DISPLAY/ENTER  u koraku 4.
 Iako je sat točno podešen u tvornici, može doći do odstupanja
tijekom transporta ili skladištenja. Ako je potrebno, podesite sat
kao što je opisano u "Ručno podešavanje sata".
 Samo korisnici u Ujedinjenom kraljevstvu mogu podesiti sustav
na vrijeme Zaljevskih zemalja ili hongkonško vrijeme.
Kad počinje ljetno računanje vremena
Ovaj sustav automatski podešava ljetno računanje vremena.
Od početka ljetnog računanja vremena zasvijetli "", a
gasi se automatski nakon prestanka ljetnog računanja
vremena.
Automatsko podešavanje ljetnog računanja vremena
temelji se na GMT vremenu (glavno vrijeme po Greenwichu).
Broj područja 0:
 Početak ljetnog računanja vremena: u 1:00 sat posljednje
nedjelje u ožujku.
 Početak standardnog računanja vremena: u 2:00 sata
posljednje nedjelje u listopadu.
Broj područja 1:
 Početak ljetnog računanja vremena: u 02:00 sat posljednje
nedjelje u ožujku.
 Početak standardnog računanja vremena: u 03:00 sata
posljednje nedjelje u listopadu.
Broj područja 2:
 Početak ljetnog računanja vremena: u 03:00 sat posljednje
nedjelje u ožujku.
 Početak standardnog računanja vremena: u 04:00 sata
posljednje nedjelje u listopadu.
Za isključenje funkcije Auto DST/Summer
Time tijekom ljetnog računanja vremena.
Funkciju Auto DST/Summer Time je moguće isključiti.
Kad je prikazano točno vrijeme, pritisnite i zadržite tipke
OFF  i DISPLAY/ENTER  dok na zaslonu ne zasvijetle
indikatori "" i "OFF". Ako je podešavanje funkcije Auto
DST/Summer Time poništeno, na zaslon se vraća prikaz
točnog vremena.
Za ponovno aktiviranje automatskog podešavanja ljetnog/
zimskog računanja vremena, pritisnite i zadržite tipke OFF
 i DISPLAY/ENTER  dok na zaslonu ne zasvijetle
indikatori "" i "On".
Napomena
 Promjene postavki funkcije Auto DST/Summer Time (pogledajte
gore) podložne su uvjetima i zakonima svake zemlje/regije. Ako to
nije u skladu sa željenim podešenjem, poništite postavku funkcije
Auto DST/Summer Time i podesite ljetno/zimsko računanje vremena prema potrebi. Korisnici koji žive u zemlji/regiji koja ne
koristi ljetno i zimsko računanje vremena prije uporabe ovog
sustava moraju isključiti funkciju Auto DST/Summer Time.
Napomena o moskovskom, hongkonškom i
vremenu Zaljevskih zemalja
Kad je podešeno moskovsko, hongkonško ili vrijeme
Zaljevskih zemalja, podešavanje funkcije Auto DST/Summer
Time standardno je isključeno. Želite li, možete je uključiti
ranije opisanim postupkom. Početak i kraj ljetnog računanja
vremena isti su kao i za područje 1.
2 Umetnite priključak AM okvirne antene u
priključnicu AM ANTENNA  na poleđini
uređaja.
Ako se na zaslonu uređaja ne prikaže "SONY:
ICF-CS20BT", ponovite od koraka 1.
Napomena
 Neki uređaji ne mogu prikazati popis prepoznatih uređaja.
BLUETOOTH uređaja.
5 Ako je potrebno unijeti zaporku* na zaslonu BLUETOOTH uređaja, unesite "0000".
BLUETOOTH veza je uspostavljena i " (BLUETOOTH)"
ostaje svijetliti na zaslonu.
* Zaporka može biti označena kao "Passkey", "PIN
code", "PIN number" ili "Password".
Savjet
 Za uparivanje s drugim BLUETOOTH uređajima ponovite
korake 1 do 5 za svaki uređaj.
 Mod uparivanja sustava se isključuje nakon oko pet minuta, a
indikator " (BLUETOOTH)" na zaslonu polagano treperi. Ako
se mod uparivanja isključi tijekom postupka, počnite iznova od
koraka 2.
 Zaporka sustava je fiksno podešena na "0000". Sustav se ne
može upariti s BLUETOOTH uređajem čija zaporka nije "0000".
 Nakon što su BLUETOOTH uređaji upareni, oni se više ne trebaju
ponovno uparivati. Ipak, u sljedećim slučajevima trebat ćete
ponoviti postupak uparivanja.
– Podaci o uparivanju su obrisani nakon popravka itd.
– Sustav je uparen s 5 ili više uređaja.
Sustav se može upariti s najviše 4 BLUETOOTH uređaja. Ako
nakon 4 uređaja pokušate upariti još jedan, najstariji upareni
uređaj zamjenjuje se novim.
 Sa sustavom možete upariti više od jednog uređaja, ali zvuk će
se čuti samo s jednog od tih uređaja.
Način B
Spajanje s uparenim BLUETOOTH
uređajem
1 Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju.
 Kad pritisnete tipku  BLUETOOTH , sustav pokušava
uspostaviti BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređajem koji je
posljednji bio spojen sa sustavom. BLUETOOTH veza je uspostavljena i " (BLUETOOTH)" ostaje svijetliti na zaslonu.
 Kad indikator " (BLUETOOTH)" zasvijetli na zaslonu, to
znači da je sustav spojen na BLUETOOTH uređaj. Kad želite
spojiti drugi BLUETOOTH uređaj, prvo prekinite trenutačnu
BLUETOOTH vezu na spojenom BLUETOOTH uređaju.
2 Odaberite "SONY: ICF-CS20BT" na zaslonu
Pritisnite i zadržite zasun antenskog priključka i odspojite
AM okvirnu antenu.
Uspostavljanje bežične veze
s BLUETOOTH uređajima
Možete uživati u glazbi i telefoniranju bez ruku tako da
upotrijebite bežičnu BLUETOOTH funkciju svog uređaja.
Između navedena tri načina povezivanja odaberite onaj koji
je najprikladniji za BLUETOOTH uređaj. Pojedinosti o upravljanju vašim uređajem potražite u njegovim uputama za
uporabu.
Uparivanje s BLUETOOTH uređajem:
pogledajte Način A
BLUETOOTH uređaji se prije uporabe moraju "upariti".
Spajanje na upareni uređaj: pogledajte
Način B
Za slušanje glazbe koristeći BLUETOOTH uređaj koji je
prethodno bio uparen, pogledajte ovaj način.
Povezivanje s pametnim telefonom
dodirom tipke (NFC): pogledajte Način C
Koristite li NFC-kompatibilan pametni telefon, možete
uspostaviti BLUETOOTH vezu tako da jednostavno dotaknete telefonom sustav.
Detalje o NFC-u potražite u odjeljku "Funkcija NFC" u
Način C .
Prije početka provjerite jesu li zadovoljeni sljedeći uvjeti:
 Sustav i uređaj trebaju biti postavljeni unutar 1 m
udaljenosti.
 Sustav je spojen na napajanje.
 Upute za uporabu uređaja za reprodukciju su vam pri
ruci.
Način A
Uparivanje i spajanje s BLUETOOTH
uređajem
1 Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaja.
Ako je potrebno, odaberite između sljedećih BLUETOOTH
profila koje sustav podržava: A2DP, HSP ili HFP. Za dodatne informacije o svakom profilu, pogledajte "Slušanje
glazbe putem BLUETOOTH veze s pametnim telefonom
itd." ili "Handsfree telefoniranje tijekom slušanja glazbe".
Napomena
 Ovaj korak možda neće biti potreban kod nekih uređaja.
BLUETOOTH veza je uspostavljena i " (BLUETOOTH)"
ostaje svijetliti na zaslonu.
Način C
Povezivanje s pametnim telefonom
dodirom tipke (NFC)
Nakon što dodirnete sustav NFC-kompatibilnim pametnim
telefonom, sustav se uparuje i povezuje s pametnim telefonom. (Nakon uspostavljanja BLUETOOTH veze, sustav
se automatski prebacuje na BLUETOOTH funkciju.)
Kompatibilni pametni telefoni
 Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC (OS:
Android 2.3.3 ili noviji, isključujući Android 3.x)
Korisnici u Europi
Za dodatne informacije, posjetite sljedeću internetsku
stranicu: http://support.sony-europe.com
Funkcija NFC
NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava kratkodometnu bežičnu komunikaciju između raznih
uređaja, primjerice mobilnih telefona i IC senzora. Zahvaljujući NFC funkciji, možete jednostavno uspostaviti prijenos
podataka tako da dodirnete odgovarajući simbol ili lokaciju
na NFC-kompatibilnom uređaju.
1 Uključite NFC funkciju na pametnom
telefonu.
Za detalje pogledajte upute za uporabu koje su isporučene uz pametni telefon.
 Ako je OS vašeg pametnog telefona Android 2.3.3
ili noviji i stariji od Android 4.1: prijeđite na korak 2.
 Ako je OS vašeg pametnog telefona Android 4.1 ili
noviji: prijeđite na korak 4.
2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju "NFC
Easy Connect" na pametni telefon.
PAIRING  na sustavu dok se ne začuju
zvučni signali i na zaslonu ne počne ubrzano treperiti " (BLUETOOTH)".
"NFC Easy Connect" je originalna aplikacija tvrtke Sony,
namijenjena Android telefonima, a dostupna je u
trgovini Google Play Store.
Potražite "NFC Easy Connect" ili skenirajte sljedeći
dvodimenzionalni kôd kako biste preuzeli i instalirali
besplatnu aplikaciju. Za preuzimanje aplikacije mogu
se naplatiti naknade za prijenos podataka.
Aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama i/
ili područjima.
Savjet
Savjet
BLUETOOTH uređaju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu koje su isporučene uz spojeni uređaj.
2 Pritisnite i zadržite tipku  BLUETOOTH
 Informacije u uparivanju nisu tvornički pohranjene u sustav.
Ako u tom slučaju samo pritisnete tipku  BLUETOOTH
PAIRING , " (BLUETOOTH)" počne ubrzano treperiti na
zaslonu.
 Kod nekih pametnih telefona povezivanje dodirom jedne tipke
možda će biti moguće i bez preuzimanja aplikacije "NFC Easy
Connect". U tom slučaju, uporaba i tehnički podaci mogu se
razlikovati od ovdje navedenog opisa. Za detalje pogledajte
upute za uporabu koje su isporučene uz pametni telefon.
Uporaba dvodimenzionalnog koda:
Upotrijebite aplikaciju za čitanje dvodimenzionalnog
koda.
Ručno podešavanje sata
godine i zatim pritisnite CLOCK  za
potvrdu.
Pritisnite i zadržite ALARM TIME SET +/–  za brzu
izmjenu znamenki godine.
Kad potvrdite podešenje pritiskom tipke CLOCK ,
počinju treperiti znamenke mjeseca.
4 Ponovite korak 3 kako biste podesili
mjesec, dan, sat i minute.
Sekunde se počinju povećavati od nule.
Uparivanje s uređajem
" (BLUETOOTH)" ubrzano
treperi
Traženje uređaja
" (BLUETOOTH)" treperi
Povezano s uređajem
" (BLUETOOTH)" zasvijetli
1 Pritisnite FUNCTION  za odabir "FM" ili
"AM".
Pritisnite FUNCTION  više puta dok na zaslonu ne
zasvijetli "FM" ili "AM" .
2 Pritisnite i zadržite FUNCTION
AUTO
PRESET  dok na zaslonu ne počne treperiti "AP".
3 Pritisnite DISPLAY/ENTER .
Dostupne radijske postaje će se pohraniti automatski,
slijedom njihovih frekvencija.
Savjet
 Za zaustavljanje automatskog programiranja postaja pritisnite
OFF .
Slušanje programa s pohranjenih
radijskih postaja
Možete slušati radio jednostavnim odabirom programskog
broja Premda su radijske frekvencije tvornički pohranjene,
savjetujemo da automatski pohranite postaje dostupne u
vašem području.
 Slušanje glazbe
1 Pritisnite FUNCTION  za odabir "FM" ili
Slušanje glazbe putem
BLUETOOTH veze s pametnim
telefonom itd.
2 Pritisnite MODE  kako biste odabrali
"AM".
Pritisnite FUNCTION  više puta dok na zaslonu ne
zasvijetli "FM" ili "AM" .
"PRESET".
3 Pritisnite PRESET +/–  za odabir željenog
broja pohranjene postaje.
Koristeći BLUETOOTH vezu, možete uživati u slušanju glazbe
i osnovnim funkcijama daljinskog upravljanja BLUETOOTH
uređajem. BLUETOOTH uređaj treba podržavati sljedeće
BLUETOOTH profile:
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): omogućava
bežično uživanje u visokokvalitetnom audio sadržaju.
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): omogućava
uživanje u osnovnim funkcijama daljinskog upravljanja
(reprodukcija, pauza itd.) BLUETOOTH uređajem.
Dostupnost funkcija može varirati, ovisno o BLUETOOTH
uređaju. Pogledajte upute za uporabu vašeg BLUETOOTH
uređaja.
4 Pritisnite VOLUME –/+  za podešavanje
1 Uspostavite BLUETOOTH vezu između
Nakon uporabe
sustava i uređaja.
Za dodatne informacije o postupku BLUETOOTH
povezivanja, pogledajte "Uspostavljanje bežične
veze s BLUETOOTH uređajima". BLUETOOTH veza je
uspostavljena i " (BLUETOOTH)" ostaje svijetliti na
zaslonu.
2 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH
uređaju, zatim podesite glasnoću.
Ugodite glasnoću BLUETOOTH uređaja na umjerenu
razinu te pritisnite VOLUME –/+  na sustavu.
glasnoće.
Prikaz programskog broja i frekvencije
tijekom slušanja radija
Jednom pritisnite DISPLAY/ENTER  za prikaz programskog broja i pritisnite ponovno za prikaz frekvencije
trenutačne postaje. Za povratak na prikaz točnog vremena
pritisnite DISPLAY/ENTER  još jednom ili će se nakon
nekoliko sekundi prikaz vratiti na zaslon automatski.
Pritisnite tipku FUNCTION  ili OFF  za isključenje
radija.
Poboljšanje prijema
 Za FM prijem, razvucite FM žičanu antenu  dokraja
kako biste poboljšali prijem.
 Za AM radijski prijem, na sustav spojite isporučenu AM
okvirnu antenu. Okrećite antenu u vodoravnom položaju
dok ne dobijete najbolji prijem.
 Ako stereo FM prijem ima smetnje, pritisnite i zadržite
tipku MODE  dok na zaslonu ne zasvijetli "MONO".
Stereo efekt se gubi, ali će smetnje biti manje.
Nakon uporabe
Prekinite BLUETOOTH vezu na neki od sljedećih načina.
 Isključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH uređaju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu koje su isporučene uz spojeni uređaj.
 Isključite BLUETOOTH uređaj.
 Ponovno dodirnite sustav pametnim telefonom za odspajanje (vrijedi samo za NFC-kompatibilne pametne
telefone).
Funkcije tipaka sustava tijekom reprodukcije
glazbe
Možete upravljati BLUETOOTH uređajem koji podržava
AVRCP. Dostupne funkcije mogu varirati, ovisno o
BLUETOOTH uređaju. Pogledajte upute za uporabu vašeg
BLUETOOTH uređaja.
Tipke
Funkcije
 (reprodukcija/pauza) 
Pritisnite jednom za pauzu/
nastavak reprodukcije.
/ (naprijed/
natrag) 
Pritisnite jednom za prijelaz na
sljedeći/prethodni zapis.
VOLUME –/+ 
Pritisnite za ugađanje glasnoće.
Ručno ugađanje radijskih postaja
1 Pritisnite FUNCTION  za odabir "FM" ili
"AM".
Pritisnite FUNCTION  više puta dok na zaslonu ne
zasvijetli "FM" ili "AM" .
2 Pritisnite MODE  kako biste odabrali
"TUNING".
3 Pritisnite i zadržite TUNE +/–  dok na
zaslonu ne počne treperiti godina.
Sustav automatski pretražuje radijske frekvencije i zaustavlja se kad nađe postaju s dovoljno jakim signalom
(automatsko ugađanje).
Ako ne možete automatski ugoditi postaju, više puta
pritisnite TUNE +/–  za promjenu frekvencije korak
po korak.
Kad se ostvari prijem FM stereo postaje, na zaslonu
zasvijetli "ST".
4 Pritisnite VOLUME –/+  za podešavanje
glasnoće.
Ručno pohranjivanje radijskih postaja
Slušanje glazbe putem žične
veze
Slušanje glazbe na iPhone/iPod
uređaju putem USB veze
Možete slušati glazbu s iPhone/iPod uređaja spojenog na
sustav putem USB priključnice. Prije uporabe ažurirajte
softver na najnoviju verziju.
1 Spojite iPhone/iPod na  (USB) priključnicu  na poleđini sustava USB kabelom
(opcija).
Radijsku postaju koja se ne može pohraniti automatski
možete pohraniti ručno.
1 Ugodite željenu postaju.
2 Pritisnite i zadržite DISPLAY/ENTER  dok
na zaslonu ne počne treperiti "PRESET".
3 Pritisnite PRESET +/–  za odabir programskog broja i zatim pritisnite DISPLAY/ENTER
 za potvrdu.
Postaja je pohranjena i pridijeljena odabranom programskom broju.
Primjer: Kad pohranite frekvenciju FM 89,8 MHz pod
broj 2 za FM, prikazat će se sljedeći indikator.
2 Pritisnite FUNCTION  za odabir "USB."
Pritisnite FUNCTION  više puta dok na zaslonu ne
zasvijetli "USB".
3 Pokrenite reprodukciju na spojenom
iPhone/iPod uređaju, zatim podesite
glasnoću.
Ugodite glasnoću spojenog iPhonea/iPoda na umjerenu
razinu te pritisnite VOLUME –/+  na sustavu.
* USB kabel: Upotrijebite Lightning to USB kabel ili Dock
Connector to USB kabel isporučen s vašim iPhone/iPod
uređajem.
Napomene
 Kad je na sustav spojen neki drugi USB uređaj osim iPhonea/iPoda,
samo punjenje počinje automatski.
 Nemojte spajati više uređaja na  (USB) priključnicu  sustava.
Nakon uporabe
Pritisnite tipku FUNCTION  ili OFF  za isključenje
USB funkcije.
Funkcije tipaka sustava tijekom reprodukcije
glazbe
Tipke
Funkcije
 (reprodukcija/
pauza) 
Pritisnite jednom za pauzu/
nastavak reprodukcije.
/ (naprijed/
natrag) 
 Pritisnite jednom za prijelaz
na sljedeći/prethodni zapis.
 Pritisnite i zadržite za prijelaz
unaprijed/unatrag.
VOLUME –/+ 
Savjet
 Za poništenje podešavanja programskog broja pritisnite OFF 
umjesto DISPLAY/ENTER  u koraku 3.
Napomene o radijskom prijemu
 Ne stavljajte AM okvirnu antenu pokraj sustava, napajanja ili druge
AV opreme tijekom uporabe jer je moguća pojava šuma.
 Držite digitalne audio uređaje ili mobilne telefone dalje od AM
okvirne antene ili FM žičane antene  jer mogu uzrokovati smetnje
u prijemu.
 Pri slušanju radijskog programa dok je na uređaj spojen
BLUETOOTH ili USB uređaj, moguće su smetnje u radijskom prijemu.
U tom slučaju prekinite BLUETOOTH vezu ili odspojite BLUETOOTH
uređaj sa sustava.
Savjet
 Dok slušate radio na ovom sustavu, možete telefonirati bez ruku.
Pritisnite za ugađanje glasnoće.
Preko zvučnika ovog sustava možete slušati zvuk s vanjskog
uređaja, poput prijenosnog digitalnog audio uređaja. Prije
bilo kakvih povezivanja isključite svaki od uređaja.
1 Spojite sustav na napajanje.
2 Pritisnite i zadržite CLOCK  dok na zaslo3 Pritisnite ALARM TIME SET +/–  za odabir
"BLUETOOTH" zasvijetli
Radijske postaje dostupne u vašem području možete pohraniti automatski. Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM
radijskih postaja.
Slušanje glazbe putem žičane veze
s prijenosnim audio uređajem, itd.
Za ručnu promjenu podešenja sata primijenite sljedeći
postupak.
nu ne počne treperiti godina.
BLUETOOTH funkcija
4 Odaberite "SONY: ICF-CS20BT" na zaslonu
Savjeti
Odspajanje AM okvirne antene
Zaslon
BLUETOOTH uređaju za nalaženje sustava.
Napomene
Spajanje AM okvirne antene
1 Spojite sustav na napajanje.
Mjere opreza
 Pojedinosti o uporabi mobilnog telefona dok se zvuk
prenosi putem BLUETOOTH veze potražite u uputama
za uporabu telefona.
Točno vrijeme može se prikazati u 24-satnom sustavu (zadano za korisnike iz Europe) ili 12-satnom sustavu (zadano
za korisnike iz Ujedinjenog Kraljevstva).
Pritisnite i zadržite tipku OFF  i SNOOZE/BRIGHTNESS
 u trajanju od oko 2 sekunde.
Vremenski format mijenja se iz 24-satnog ("0:00" = ponoć)
u 12-satni sustav ("AM 12:00" = ponoć).
3 Pokrenite postupak uparivanja na
Status
Automatsko pohranjivanje radijskih
postaja – Auto preset tuning
 (BLUETOOTH)
ubrzano treperi
3 Pokrenite aplikaciju "NFC Easy Connect"
na pametnom telefonu.
Provjerite je li prikazano sučelje aplikacije.
4 Dodirnite sustav pametnim telefonom.
Nastavite dodirivati dio sustava na kojem je oznaka
N pametnim telefonom, sve dok pametni telefon ne
reagira.
Napomena
 Ako je zaslon pametnog telefona zaključan, on neće raditi.
U tom slučaju otključajte zaslon i zatim ponovno pametnim
telefonom dodirnite oznaku N na sustavu.
1 Spojite uređaj na AUDIO IN priključnicu
 na poleđini sustava spojnim kabelom
(opcija).
2 Pritisnite FUNCTION  za odabir "AUDIO
IN".
Pritisnite FUNCTION  više puta dok na zaslonu ne
zasvijetli "AUDIO IN".
3 Pokrenite reprodukciju na spojenom
uređaju, zatim podesite glasnoću.
Ugodite glasnoću spojenog uređaja na umjerenu
razinu te pritisnite VOLUME –/+  na sustavu.
Napomene
 Ne pritisnete li tijekom podešavanja sata nijednu tipku
u trajanju oko jedne minute, postavka točnog vremena
bit će poništena.
SONY - ICF-CS20BT Prijenosni audio sustav.indd 1
9/17/2013 1:13:05 PM
 Korisne funkcije
Handsfree telefoniranje
tijekom slušanja glazbe
Zahvaljujući BLUETOOTH povezivanju, možete telefonirati
bez ruku koristeći mobilni telefon opremljen glazbenom
funkcijom i koji podržava BLUETOOTH profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) i HFP (Hands-free
Profile) ili HSP (Headset Profile).
Ako vaš BLUETOOTH mobilni telefon podržava i HFP i HSP,
podesite HFP.
Dostupnost funkcija može varirati, ovisno o BLUETOOTH
mobilnom telefonu. Pogledajte upute za uporabu vašeg
mobilnog telefona.
1 Uspostavite BLUETOOTH vezu između
sustava i mobilnog telefona.
Za dodatne informacije o postupku BLUETOOTH povezivanja, pogledajte "Uspostavljanje bežične veze s
BLUETOOTH uređajima". BLUETOOTH veza je uspostavljena i " (BLUETOOTH)" ostaje svijetliti na zaslonu.
2 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH
mobilnom telefonu, zatim podesite
glasnoću.
Ugodite glasnoću BLUETOOTH mobilnog telefona
na umjerenu razinu te pritisnite VOLUME –/+  na
sustavu.
Kad je BLUETOOTH uređaj spojen na sustav (svijetli
indikator " BLUETOOTH"), možete telefonirati bez
ruku čak i ako funkcija BLUETOOTH nije aktivirana.
Prilikom dolaznog ili odlaznog poziva sustav automatski prelazi na BLUETOOTH funkciju.
Uspostavljanje poziva
Napravite potrebne radnje na BLUETOOTH mobilnom
telefonu. Provjerite čujete li ton biranja na sustavu i
govorite u sustav. Ako se ne čuje ton biranja, pritisnite ǻ
(poziv)  na sustavu na oko dvije sekunde za promjenu
uređaja za poziv u sustav.
Primanje poziva
Prilikom dolaznog poziva reprodukcija glazbe ili radijski
program se zaustavlja i iz sustava se čuje ton zvona. Pritisnite ǻ (poziv)  na sustavu i govorite u sustav.
 "BLUETOOTH": Podesite alarm na zvuk s BLUETOOTH
uređaja poput pametnog telefona, iPoda itd. spojenog putem BLUETOOTH veze. Preskočite korak 4 i
prijeđite na korak 5.
 "BUZZER": Klasični zvuk alarma. Podešavanje alarma
je dovršeno. Na zaslon se vraća prikaz točnog vremena
i zasvijetli indikator "". Ne morate napraviti postupak iz koraka 4 ili sljedećih.
4 Pritisnite ALARM TIME SET +/–  za odabir
radijske postaje, zatim pritisnite A  za
potvrdu.
Napomena
 Za vrijeme uporabe mobilnog telefona, držite ga udaljenim
najmanje 50 cm od sustava. Ako su postavljeni bliže, može doći
do reproduciranja smetnji.
Prekidanje poziva
Pritisnite ǻ (poziv) . Ako ste slušali glazbu kad je poziv
bio primljen, glazba će se nastaviti nakon završetka poziva.
Nakon uporabe
Prekinite BLUETOOTH vezu na neki od sljedećih načina.
 Isključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH uređaju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu koje su isporučene uz spojeni uređaj.
 Isključite BLUETOOTH uređaj.
 Ponovno dodirnite sustav pametnim telefonom za odspajanje (vrijedi samo za NFC-kompatibilne pametne
telefone).
Funkcije tipaka sustava za vrijeme trajanja
poziva
Dostupne funkcije mogu varirati, ovisno o BLUETOOTH
mobilnom telefonu ili profilima koje BLUETOOTH mobilni
telefon podržava. Pogledajte upute za uporabu vašeg
BLUETOOTH mobilnog telefona.
Status
ǻ (poziv) .
Pripravno stanje
 Pritisnite jedanput za pokretanje
glasovnog biranja (odnosi se samo
na mobilne telefone koji podržavaju
glasovno biranje).
 Pritisnite i zadržite na nekoliko
sekundi za ponovno biranje posljednjeg biranog telefonskog broja.
Odlazni poziv
Dolazni poziv
Tijekom poziva
 Pritisnite jedanput za odustajanje
od uspostavljanja poziva.
 Pritisnite i zadržite na nekoliko
sekundi za izmjenu uređaja na kojem
se poziv reproducira – sustav ili
mobilni telefon.
 Pritisnite jedanput za javljanje na
poziv.
 Pritisnite i zadržite na nekoliko
sekundi za odbijanje poziva.
 Pritisnite jedanput za dovršavanje
poziva.
 Pritisnite i zadržite na nekoliko
sekundi za izmjenu uređaja na kojem
se poziv reproducira – sustav ili
mobilni telefon.
Handsfree telefoniranje uporabom drugog
BLUETOOTH mobilnog telefona za vrijeme
slušanja glazbe
Možete uživati u handsfree telefoniranju uporabom drugog
BLUETOOTH mobilnog telefona tijekom slušanja glazbe
putem BLUETOOTH glazbenog uređaja.
 Za ovaj postupak ne može se koristiti povezivanje putem
jednog dodira (NFC).
 Dostupnost funkcija može varirati, ovisno o BLUETOOTH
uređaju. Ova vrsta BLUETOOTH povezivanja možda se
neće moći uspostaviti, ovisno o kombinaciji BLUETOOTH
uređaja. Pogledajte upute za uporabu vaših BLUETOOTH
uređaja.
1 Uspostavite BLUETOOTH veze između
sustava i BLUETOOTH glazbenog uređaja
koristeći A2DP i između sustava i
Bluetooth mobilnog telefona koristeći HFP
ili HSP.
Za dodatne informacije o postupku BLUETOOTH povezivanja, pogledajte "Uspostavljanje bežične veze s
BLUETOOTH uređajima". BLUETOOTH veza je uspostavljena i " (BLUETOOTH)" ostaje svijetliti na zaslonu.
đanje glasnoće, zatim pritisnite A  za
potvrdu.
Podešavanje alarma je dovršeno. Na zaslon se vraća
prikaz točnog vremena i zasvijetli indikator "".
Podešavanje alarma
 Možete podesiti sljedeće alarme.
– "FM", "AM": Radio
– "USB": Zvuk s iPhonea/iPoda spojenog na USB
priključnicu.
– "BLUETOOTH": S BLUETOOTH uređaja poput pametnog telefona, iPoda itd. spojenog putem BLUETOOTH
veze.
– "BUZZER": Klasični zvuk alarma.
 Sat podesite na točno vrijeme prije podešavanja alarma,
tako da se on oglasi u točno vrijeme. (Pogledajte "Prvo
podešavanje sata")
Možete podesiti alarm A i B. Za podešavanje alarma A,
upotrijebite A  i ALARM TIME SET +/– . Za podešavanje alarma B, upotrijebite B  i ALARM TIME SET +/–
.
U nastavku je objašnjeno podešavanje alarma A.
1 Pritisnite i zadržite A  dok na zaslonu
ne počne treperiti godina.
Na zaslonu zasvijetle indikatori  i "WAKE UP" te
trepću znamenke sata.
"BLUETOOTH", spojite iPhone/iPod putem
USB-a ili BLUETOOTH uređaj prije nego
što se oglasi alarm.
Ako sustav nije povezan s BLUETOOTH uređajem, u
vrijeme oglašavanja alarma, sustav pokušava uspostaviti
BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređajem koji je
posljednji bio spojen na sustav.
Ako se sustav ne može spojiti na BLUETOOTH uređaj
iPhone/iPod putem USB-a, oglasit će se klasični alarm.
Ako ste za alarm podesili "USB" i pametni telefon je
spojen putem USB-a, oglasit će se klasični alarm.
1 Jednom pritisnite SNOOZE  dok se čuje
alarm.
Zvuk se isključuje, ali će se automatski ponovno uključiti nakon oko 10 minuta.
Vrijeme odgode alarma možete mijenjati višestrukim
pritiskom tipke SNOOZE .
Za isključenje odgađanja alarma, pritisnite ALARM RESET
.
baterijski pretinac, stranom  okrenutom
prema gore.
CR2032
3 Vratite poklopac baterijskog pretinca
nazad i zategnite vijak.
4 Pritisnite FUNCTION ,  BLUETOOTH
 ili SNOOZE/BRIGHTNESS  na sustavu kako biste isključili prikaz indikatora
"" na zaslonu.
 Nemojte odspajati mrežni kabel iz zidne utičnice kad mijenjate
bateriju. U suprotnom će se točan datum, točno vrijeme, alarm i
pohranjene postaje izbrisati.
 Ako nećete koristiti sustav duže vrijeme, izvadite bateriju kako
biste izbjegli oštećenja uslijed curenja elektrolita ili korozije.
Tipke sustava za funkciju alarma
Za
Napravite sljedeće
Potvrdu podešenja
vremena alarma
Pritisnite ALARM TIME SET +/–
. Podešenje će biti prikazano u
trajanju od oko 4 sekunde.
Promjenu podešenja 1 Pritisnite i zadržite ALARM TIME
vremena alarma
SET +/–  dok se na zaslonu
ne počnu izmjenjivati znamenke
vremena alarma.
Vrijeme alarma možete mijenjati
korak po korak višestrukim
pritiskom tipke ALARM TIME
SET +/– .
2 Kad se prikaže željeno vrijeme
alarma, otpustite tipku ALARM
TIME SET +/– .
Isključenje zvuka
alarma jednom
Podešavanje svjetline
zaslona
1 Pritisnite BRIGHTNESS .
Četiri razine svjetline možete mijenjati na sljedeći
način višestrukim pritiskom tipke BRIGHTNESS .
Visoka
(tvornička postavka)
Srednja
Isključeno
Niska
Čak i ako razinu svjetline podesite na OFF (isključeno),
ona će se uključiti na nisku svjetlinu kad se uključi alarm.
Pritisnite i zadržite BRIGHTNESS  kako biste izravno
isključili zaslon.
Jednom pritisnite SNOOZE  dok
se čuje alarm.
Zaustavljanje alarma Pritisnite ALARM RESET .
Isključenje alarma
Ponovno pritisnite A .
Sa zaslona nestaje indikator "" i
alarm je isključen.
Za ponovno uključenje alarma
pritisnite A .
Tehnički podaci
Prikaz vremena
Promjena između 24-satnog sustava (zadano za korisnike
iz Europe) ili 12-satnog sustava (zadano za korisnike iz
Ujedinjenog Kraljevstva).
Zvučnici
Savjet
 Čak i ako je alarm isključen, uključit će se kad promijenite postavku
alarma.
Napomene
 Ako ste za zvuk alarma odabrali "USB" ili "BLUETOOTH", oglasit će
se samo klasični alarm ako iPhone/iPod nije spojen putem USB-a
ili nije spojen BLUETOOTH uređaj, ina uređaju nije pohranjena
glazba ili je uređaj isključen.
 Kad je podešeno ljetno/zimsko računanje vremena, alarm se
oglašava na sljedeći način:
– Ako je alarm podešen na vrijeme koje je preskočeno uslijed
prijelaza na ljetno/zimsko računanje vremena, oglasit će se u
vrijeme prema novom računanju.
– Ako je alarm podešen na vrijeme koje je ponovljeno uslijed prijelaza na ljetno/zimsko računanje vremena, oglasit će se dvaput.
 Glasnoća zujalice ne može se podešavati.
 Ako je isto vrijeme podešeno za oba alarma A i B, alarm A će
imati prednost.
 Ako u vrijeme oglašavanja alarma ne pokrenete nijednu funkciju,
on će se zaustaviti nakon oko 60 minuta.
Napomene o alarmu u slučaju prekida
napajanja
U slučaju prekida napajanja, zujalica će se aktivirati na otprilike
5 minuta ako baterija nije slaba. Ipak, to će utjecati na sljedeće
funkcije:
 Pozadinsko osvjetljenje neće raditi.
 Kad je mod alarma podešen na "USB", "BLUETOOTH", "FM" ili
"AM" , automatski će se promijeniti u zujalicu.
 Ako ne pritisnete tipku ALARM RESET , alarm će se oglašavati
u trajanju od oko 5 minuta.
 Ako na zaslonu zasvijetli indikator "", alarm neće raditi u slučaju
prekida napajanja. Zasvijetli li indikator "", zamijenite bateriju.
 Funkcija odgode alarma ne može se podesiti ako je došlo do
prekida napajanja.
 Tijekom prekida napajanja svaki alarm će se oglasiti u podešeno
vrijeme samo jednom.
Podešavanje sleep timera
Uz sleep timer možete zaspati uz radio ili glazbu sa spojenog uređaja. Sustav automatski zaustavlja reprodukciju ili
radio nakon podešenog trajanja.
1 Pritisnite SLEEP  tijekom reprodukcije
glazbe ili radijskog programa.
Na zaslonu zasvijetli poruka "SLEEP" i na treperi vrijeme
do isključenja.
2 Pritisnite SLEEP  za podešavanje trajanja
sleep timera.
Trajanje sleep timera (u minutama) možete mijenjati na
sljedeći način višestrukim pritiskom tipke SLEEP .
Samo "OFF" ne treperi.
Vrijeme do isključenja treperi nekoliko sekundi, zatim
se na zaslon vraća točno vrijeme. Podešavanje sleep
timera je dovršeno i odbrojavanje do isključenja počinje.
"SLEEP" zasvijetli na zaslonu i sustav će zaustaviti radijski prijem ili reprodukciju glazbe automatski nakon
podešenog vremena.
Prekid slušanja prije programiranog vremena
Pritisnite OFF .
UKLJUČENI
Profil je normizacija funkcije svake specifikacije BLUETOOTH
uređaja. Sustav podržava sljedeće BLUETOOTH verzije i
profile:
Sustav komunikacije:
Podaci o BLUETOOTH verziji 3.0
Kompatibilni BLUETOOTH profili:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Odašiljanje
i primanje audio sadržaja visoke kvalitete.
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
Upravljanje A/V opremom; pauziranje, zaustavljanje ili
pokretanje reprodukcije, itd.
– HSP (Headset Profile): Telefoniranje/upravljanje
telefonom.
– HFP (Hands-free Profile): Telefoniranje/upravljanje
telefonom koristeći handsfree.
– SPP (Serial Port Profile): Za serijsku komunikaciju s
BLUETOOTH uređajem.
Sustav zvučnika
Kućište
Pritisnite SLEEP . Vrijeme do isključenja možete promijeniti i nakon što se aktivira sleep timer.
Za isključenje sleep timera
Pritisnite SLEEP  za odabir "OFF".
Napomene
 Reprodukcija glazbe s uređaja spojenog na priključnicu AUDIO
IN  ne zaustavlja se automatski. Reprodukciju zaustavite na
spojenom uređaju.
 Ako je vrijeme alarma podešeno za razdoblje tijekom trajanja sleep
timera, sleep timer će se automatski deaktivirati i alarm će se
oglasiti.
Uporaba zvučnih efekata
1 Pritisnite SOUND  za odabir zvučnog
efekta.
Indikator podešenog zvučnog efekta zasvijetli na zaslonu. Zvučni efekt možete mijenjati na sljedeći način
višestrukim pritiskom tipke SOUND .
Začut ćete visokokvalitetan bas zvuk.
MEGA BASS
MEGA Xpand
Začut ćete visokokvalitetan bas i
surround zvuk.
MEGA Xpand
Začut ćete surround zvuk.
Isključeno
Zvučni efekt je isključen.
Provjerite jesu li sustav i spojeni
uređaj uključeni.
Povećajte glasnoću na sustavu i
spojenom uređaju.
Provjerite je li pokrenuta reprodukcija
na spojenom uređaju.
Provjerite jesu li oba priključka spojnog kabela (nije isporučen) ili USB
kabela (nije isporučen) čvrsto spojena
na sustav i spojeni uređaj.
Spajate li ovaj sustav s osobnim
računalom, audio izlaz na računalu
mora biti podešen za BLUETOOTH
uređaj.
50 mm (5,08 cm)
Bas-refleks
Pojačalo
Referentna izlazna snaga
2 W + 2 W (10% ukupnog harmoničkog
izobličenja, 1 kHz, 5 Ω)
Ulaz
Stereo minipriključnica  1
USB
Ulaz
USB priključnica (tip A)
Podržane frekvencije uzorkovanja/bitovi
USB ulaz: Maksimalno 44,1 kHz/16 bita
UPARIVANJE
Ako spojeni uređaj može reproducirati samo mono zvuk, zvuk će se
emitirati samo iz lijevog zvučnika.
Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH
uređaj.
Provjerite je li aktivirana funkcija za
spojeni uređaj ("BLUETOOTH", "USB"
ili "AUDIO IN").
Maksimalan komunikacijski domet
Koristite BLUETOOTH uređaje unutar 10 metara (linija
vidljivosti) od sustava.
Maksimalan komunikacijski domet može se smanjiti u
sljedećim uvjetima:
– Između sustava i BLUETOOTH uređaja nalazi se prepreka, poput osoba, metala ili zida.
– Blizu sustava se koristi bežični LAN uređaj.
– Blizu sustava se koristi mikrovalna pećnica.
– Blizu sustava se koristi uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje.
Izobličen zvuk / Brujanje ili
smetnje u zvuku kojeg
emitira sustav
Smetnje od drugih uređaja
Budući da BLUETOOTH i bežični LAN (IEEE802.11b/g)
uređaju koriste istu frekvenciju, može doći do mikrovalne
interferencije koja uzrokuje smanjenje brzine komunikacije,
šumove ili nepravilno spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava u blizini bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju
poduzmite sljedeće:
– Udaljite sustav na najmanje 10 metara od bežičnog
LAN uređaja.
– Ako se sustav koristi na udaljenosti manjoj od 10 metara
u odnosu na LAN uređaj, isključite LAN.
Smanjite glasnoću na sustavu i
spojenom uređaju.
EQ ISKLJUČEN
Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu utjecati
na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite sustav
i druge BLUETOOTH uređaje na sljedećim mjestima jer u
suprotnom možete prouzročiti nesreću:
– u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku, zrakoplovu
ili na benzinskoj postaji
– u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
Ako je spojeni uređaj opremljen
funkcijom ekvalizatora, isključite je.
Sustav držite dalje od mikrovalne
pećnice, bežičnog LAN-a, itd.
Približite ovaj sustav BLUETOOTH
uređaju. Uklonite sve prepreke
između ovog sustava i BLUETOOTH
uređaja.
Udaljite sustav od TV prijemnika.
Kad je podešena HFP ili HSP veza,
odaberite A2DP BLUETOOTH vezu
na BLUETOOTH uređaju.
Smetnje u radu drugih uređaja
Napomene
 Kako biste mogli koristiti BLUETOOTH funkciju,
BLUETOOTH uređaj koji spajate mora imati isti profil kao
i sustav.
Čak i u tom slučaju funkcioniranje uređaja može varirati,
ovisno o njihovim karakteristikama.
 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije,
zvuk sa sustava može malo kasniti u odnosu na zvuk s
BLUETOOTH uređaja tijekom telefonskog razgovora ili
slušanja glazbe.
 Sustav podržava sigurnosne značajke usklađene s
BLUETOOTH standardom, koje omogućuju sigurno
spajanje uz uporabu BLUETOOTH bežične tehnologije, ali
sigurnost možda neće biti dostatna, ovisno o postavkama.
Budite oprezni pri komunikaciji pomoću BLUETOOTH
bežične tehnologije.
 Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno
curenje podataka tijekom BLUETOOTH komunikacije.
 Uređaj s BLUETOOTH funkcijom mora biti usklađen s
BLUETOOTH standardom tvrtke Bluetooth SIG i treba
biti provjeren. Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore
navedenom BLUETOOTH standardu, neki uređaji možda
se neće moći spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno o
značajkama ili specifikacijama uređaja.
 Može doći do pojave buke ili preskakanja zvuka, ovisno
o BLUETOOTH uređaju spojenom na sustav te uvjetima
komunikacije ili uporabe.
Ako na ovaj sustav spojite uređaj s
ugrađenim radio prijemnikom, takvo
emitiranje možda neće biti primljeno
ili će osjetljivost prijema biti narušena.
Postavite sustav što dalje od uređaja
i provjerite je li kvaliteta primljenog
signala zadovoljavajuća.
Za BLUETOOTH uređaje:
Uparivanje nije moguće
Ako indikator  (BLUETOOTH) ne
treperi ubrzano, pritisnite i zadržite
tipku  BLUETOOTH PAIRING na
sustavu dok se ne oglase zvučni
signali.
Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
unutar 1 m udaljenosti.
BLUETOOTH
Sustav komunikacije
Podaci o BLUETOOTH verziji 3.0
Izlaz
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Maksimalan komunikacijski domet
Linija vidljivosti približno 10 m*1
Frekvencijski pojas 2,4 GHz pojas (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Način modulacije FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodek*3 SBC*4
Domet prijenosa (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)
Za BLUETOOTH uređaje:
Ne čuje se glas / Stišan
glas sugovornika
UKLJUČENI
*1 Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetsko polje oko mikrovalnih pećnica, statički elektricitet, osjetljivost prijema, djelotvornost
antene, operativni sustav, softverske aplikacije i sl.
*2 Profili BLUETOOTH standarda označavaju svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: Format kompresije i konverzije audio signala
*4 Kodek podpojasa
Mikrofon
NFC aplikacija
Frekvencijski raspon
Valno
Frekvencija
područje
Provjerite je li sustav podešen kao
izlaz zvuka na BLUETOOTH mobilnom telefonu.
Podesite HFP ili HSP BLUETOOTH
vezu na BLUETOOTH uređaju.
Povećajte glasnoću na sustavu i
spojenom uređaju.
Držite pametni telefon blizu sustava
sve dok pametni telefon ne reagira.
Ako to ne uspije, lagano pomaknite
pametni telefon na dio sustava s
oznakom N.
Tip:
Electret kondenzatorski
Orijentacija:
Višesmjerni
Efektivan frekvencijski raspon:
200 Hz – 3.600 Hz
Radio
Provjerite jesu li sustav i spojeni
uređaj uključeni.
Za BLUETOOTH uređaje:
Povezivanje jednim dodirom
(NFC) nije moguće
NFC UKLJUČEN
Provjerite je li na pametnom telefonu
otvorena aplikacija "NFC Easy
Connect".
Provjerite je li uključena NFC funkcija
na pametnom telefonu.
Ako je pametni telefon u futroli,
skinite je.
Frekvencijski korak
FM
87,5 MHz - 108 MHz 0,05 MHz
AM
531 kHz - 1.602 kHz 9 kHz
NFC aplikacija
Općenito
Promjena podešenja sleep timera
MEGA BASS
SONY - ICF-CS20BT Prijenosni audio sustav.indd 2
Nema zvuka /
Zvuk se čuje samo iz jednog
zvučnika / Stišan zvuk
Napomene
sljedećih stavki za podešavanje, zatim
pritisnite A  za potvrdu.
Odaberite jedno od sljedećeg.
 "FM", "AM": Podesite radijski alarm. Prijeđite na
korak 4.
 "USB": Podesite alarm na zvuk s iPhonea/iPoda
spojenog na USB priključnicu. Preskočite korak 4 i
prijeđite na korak 5.
BLUETOOTH bežična tehnologija je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje bežični prijenos podataka
između digitalnih uređaja, kao što su računala i digitalni
fotoaparati. BLUETOOTH bežična tehnologija funkcionira u
dometu od oko 10 metara. Uobičajeno je da se povezuju
dva uređaja, no neki uređaji se istodobno mogu povezati
s više njih.
Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kabele niti je
potrebno usmjeriti uređaje jednog prema drugom, kao
kod infracrvene tehnologije. Primjerice, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
BLUETOOTH standard je međunarodni standard koji
koriste tisuće tvrtki diljem svijeta.
U slučaju problema
Sustav komunikacije i kompatibilni
BLUETOOTH profili sustava
2 Izvadite staru bateriju i umetnite novu u
Odgoda alarma na nekoliko minuta –
Funkcija Snooze
Zvučni efekt
moda alarma, zatim pritisnite A  za
potvrdu.
2 Pritisnite zatvarač i
podignite poklopac.
Pritisnite ALARM RESET  za isključenje alarma. Alarm
će se ponovo oglasiti sljedećeg dana u isto vrijeme.
Pokazivač
3 Pritisnite ALARM TIME SET +/–  za odabir
1 Dokraja otpustite vijak.
Za zaustavljanje alarma
2 Pritisnite ALARM TIME SET +/–  za odabir
Svakim pritiskom tipke ALARM TIME SET +/– ,
trenutačno odabrana stavka počinje treperiti.
Kad potvrdite podešenje pritiskom tipke A , počinju
treperiti sljedeće stavke za podešavanje.
 Sati, minute: Pritisnite i zadržite ALARM TIME SET
+/–  za brzu izmjenu znamenki sati i minuta.
 Dani u tjednu: Odaberite jedan od sljedeća tri tipa:
Svaki dan: "MON TUE WED THU FRI SAT SUN"
Radni dan: "MON TUE WED THU FRI"
Vikend: "SAT SUN"
zidnu utičnicu i zatim otvorite baterijski
pretinac na dnu sustava.
6 Ako ste za alarm odabrali "USB" ili
Napomena
 Za uspostavljanje iste veze s istim uređajima nakon isključenja
sustava, ponovite ovaj postupak.
1 Zadržite mrežni utikač  spojenim na
5 Pritisnite ALARM TIME SET +/–  za uga-
Savjeti
 Za uporabu samo funkcije telefoniranja na BLUETOOTH
mobilnom telefonu koji je također opremljen i glazbenom
funkcijom, uspostavite BLUETOOTH vezu između sustava i
mobilnog telefona koristeći HFP ili HSP, a ne A2DP.
 Ovisno o BLUETOOTH mobilnom telefonu, kad je uspostavljena
HFP ili HSP BLUETOOTH veza, isti BLUETOOTH mobilni telefon
može također koristiti i preostalu A2DP BLUETOOTH vezu. U
tom slučaju se BLUETOOTH glazbeni uređaj ne može spojiti
na ovaj sustav.
Što je BLUETOOTH bežična
tehnologija?
Zamjena baterije
Odaberite željeni programski broj ili "- -". "- -" je
posljednja postaja koju ste slušali.
Savjeti
 Ako se iz sustava prilikom dolaznog poziva ne čuje ton zvona,
zaustavite reprodukciju glazbe ili radijski program i pritisnite ǻ
(poziv)  za razgovor.
 Možete koristiti handsfree telefoniranje kad je reprodukcija
zaustavljena.
 Tijekom poziva pritisnite VOLUME –/+  na sustavu za ugađanje
glasnoće. Glasnoća poziva i reprodukcije podešava se odvojeno.
 Ostalo
Napajanje
AC 230 V, 50 Hz, 16 W
Za čuvanje podataka o satu
3 V DC, baterija CR2032 (1)
Dimenzije
Oko 281 mm  126 mm  80 mm
Masa
Približno 1,3 kg uključujući baterije
Isporučeni pribor AM okvirna antena (1)
Kratke upute za BLUETOOTH (1)
Upute za uporabu (ovaj dokument) (1)
Kompatibilni modeli iPoda/iPada/
iPhonea
Osjetljivost NFC prijema ovisi o uređaju. Ako nakon nekoliko pokušaja
ne uspijete spojiti pametni telefon
koristeći metodu jednog dodira,
spojite ga na sustav slijedeći upute
na zaslonu.
Alarm se ne čuje
Slijede kompatibilni modeli iPoda/iPada/iPhonea.
Prije uporabe s ovim sustavom ažurirajte softver svog
iPoda/iPada/iPhonea na najnoviju verziju.
Provjerite jesu li indikatori alarma
"" ili "" prikazani pravilno.
Provjerite je li uređaj podešen za
alarm spojen na sustav,
USB radi sa sljedećim modelima
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPod touch 5. generacije
iPod touch 4. generacije
iPod touch 3. generacije
iPod classic
iPod nano 7. generacije
iPod nano 6. generacije
iPod nano 5. generacije
iPod nano 4. generacije
BLUETOOTH tehnologija radi sa sljedećim
modelima
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad 4. generacije
iPad mini
iPad 3. generacije
iPad 2
iPad
iPod touch 5. generacije
iPod touch 4. generacije
iPod touch 3. generacije
iPod nano 7. generacije
Točno vrijeme nije pravilno
prikazano
NOVO
Ako treperi "AM 12:00" ili "0:00"
zbog prekida napajanja, zamijenite
bateriju novom.
Ako je isključeno automatsko podešavanje ljetnog/zimskog računanja
vremena, pritisnite i zadržite tipke
OFF i DISPLAY/ENTER dok na
zaslonu ne zasvijetle indikatori ""
i "On".
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
9/17/2013 1:13:06 PM
Download PDF

advertising