Sony | ICF-C217 | Sony ICF-C217 Upute za upotrebu

3-248-494-11(1)
FM/AM Radio-sat ICF-C217
FM/LW Radio-sat ICF-C217L
UPOZORENJE
Podešavanje alarma
Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Želite li se probuditi uz radijski program, prvo ugodite
postaju i ugodite glasnoću.
Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis
povjerite isključivo stručnim osobama.
1
Za podešavanje sati, pritisnite i zadržite ALARM
i istodobno pritisnite TIME SET H. Kad se na
pokazivaču pojavi željena oznaka sati, otpustite
tipku ALARM.
2
Za podešavanje minuta, pritisnite i zadržite
ALARM i istodobno pritisnite TIME SET M.
Kad se na pokazivaču pojavi željena oznaka sati,
otpustite tipku ALARM.
3
Postavite preklopku za odabir funkcije na
RADIO ili BUZZER.
Zasvijetli indikator alarma. Alarm će se oglasiti u
podešeno vrijeme i indikator alarma ostaje
svijetliti. Alarm se automatski isključi nakon
približno 119 minuta.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige
ili ugradnog ormara.
Kako bi spriječili opasnost od požara ili električkog udara,
na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom,
poput vaza.
Prije početka
Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation.
Zahvaljujemo da odabiru Sony Dream Machine koji će
Vam pružiti mnogo sati pouzdanog rada i zadovoljstva
slušanja.
Molimo da prije uporabe pažljivo pročitate ove upute i
zadržite ih za buduću uporabu.
Upute u ovom priručniku se odnose na modele ICF-C217 i
ICF-C217L.
Razlike su sljedeće:
Sony Corporation © 2003
http://www.sony.net
Model
Valno područje
ICF-C217
FM/AM
ICF-C217L
FM/LW
Značajke
• Pregledni LCD zaslon sa zelenim osvjetljenjem
• Pregledni indikator alarma
• Pomoćna memorija za pohranjivanje podataka o točnom
vremenu u slučaju prekida napajanja pomoću 6F22
baterije (nije dio isporuke).
Stavljanje baterije
Za čuvanje podataka o točnom vremenu, Vaš Dream
Machine osim mrežnog napajanja treba jednu 6F22 bateriju
(nije dio isporuke). Baterija čuva podatke o satu u slučaju
prekida napajanja. Prije podešavanja točnog vremena
otvorite pokrov na dnu uređaja, umetnite bateriju u skladu s
oznakama polariteta i zatim zatvorite pokrov.
• Nakon prekida napajanja prikazano vrijeme možda neće
biti točno (može doći do odstupanja od približno deset
minuta po satu).
Kada zamijeniti bateriju
Preklopka za odabir funkcije
Kako biste provjerili preostali kapacitet baterije, izvucite
mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovo ga utaknite nakon
nekoliko minuta. Ako prikazano vrijeme nije točno,
zamijenite bateriju novom.
Upozorenje
Kad je uređaj odspojen iz napajanja duže vrijeme, izvadite
bateriju kako bi izbjegli nepotrebno pražnjenje i oštećenje
uređaja uslijed istjecanja elektrolita.
Mrežni kabel
Podešavanje točnog vremena
1
Priključite radio sat na napajanje.
Na pokazivaču trepće "AM 12:00" ili "0:00".
2
Podešavanje sati: pritisnite i zadržite CLOCK i
zatim istodobno pritisnite TIME SET H. Kad se
na pokazivaču pojavi točan podatak o satima,
pritisnite CLOCK.
3
Podešavanje minuta: pritisnite i zadržite
CLOCK i zatim istodobno pritisnite TIME SET
M. Kad se na pokazivaču pojavi točan podatak o
minutama, pritisnite CLOCK. Sat počinje raditi
kad otpustite TIME SET M.
FM žičana antena
Indikator ALARM
• Sustav računanja vremena se razlikuje ovisno o modelu:
12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć
24-satni sustav: "0:00" = ponoć
• Svakim pritiskom na TIME SET H ili TIME SET M,
brojevi na pokazivaču se povećavaju za jedan.
• Znamenke minuta nakon "59" prelaze na "00". Pritiskom
na TIME SET H znamenke sati se ne mijenjaju.
• Za podešavanje vremena točno u sekundu, pritisnite
TIME SET M istodobno s vremenskim signalom.
Želite li zaspati uz glazbu, možete podesiti ugrađeni sleep
timer koji automatski isključuje radio.
1
Dok slušate radio, postavite preklopku za odabir
funkcije na OFF.
2
Pritisnite SLEEP.
Radio se uključuje i automatski isključuje nakon
59 minuta.
• Za isključenje radija prije isteka podešenog vremena,
pritisnite SNOOZE/SLEEP OFF.
• Svakim pritiskom na SLEEP, sleep timer se resetira na
59 minuta.
• Ako je vrijeme oglašavanja alarma istovjetno vremenu
sleep timera i preklopka za odabir funkcije je
postavljena na RADIO ili BUZZER, oglašuje se
zujalica ili se uključi radio, ovisno o podešenju.
Mjere opreza
• Koristite uređaj samo s izvorima napajanja navedenim u
tehničkim podacima.
• Pločica s podacima o naponu, itd., se nalazi na dnu uređaja.
• Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da pridržite
utikač. Nemojte povlačiti kabel.
• Uređaj se napaja dok je mrežni kabel spojen na zidnu
utičnicu, čak i kad je isključen.
• Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili na mjestima
izloženim izravnom suncu, pijesku, prašini, vibracijama
ili mehaničkim udarcima.
• Omogućite dostatnu ventilaciju kako bi spriječili
pregrijavanje uređaja. Ne postavljajte uređaj na površine
(tepihe, deke, itd.) ili blizu materijala (zavjese) koje
blokiraju otvore za ventilaciju.
• Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina,
isključite ga iz napajanja i prije daljnje uporabe dajte na
pregled ovlaštenom servisu.
• Ako se kućište uređaja zaprlja, obrišite ga mekom
krpom navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Imate li bilo kakvih pitanja u svezi s Vašim uređajem, molimo
da se obratite najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju.
Tehnički podaci
Prikaz točnog vremena
Velika Britanija: 12-satni sustav
Ostale zemlje: 24-satni sustav
Frekvencijski opseg
Valno područje ICF-C217
1
FM
87,5-108 MHz
—
AM
526,5-1,710 kHz
—
FM
87,5-108 MHz
AM
530-1,710 kHz
Postavite preklopku za odabir funkcije na
RADIO ON za uključenje radija i ugodite
glasnoću kontrolom VOLUME.
Odaberite BAND i ugodite postaju kontrolom
TUNING.
FM/AM: samo ICF-C217
FM/LW: samo ICF-C217L
• Za isključenje radija, postavite preklopku za odabir
funkcije na OFF.
Za bolji prijem
FM: Sasvim izvucite FM antenu za bolji prijem FM
valnog područja.
AM/LW: Zakrenite uređaj vodoravno za optimalni prijem.
U uređaj je ugrađena feritna štapićasta antena.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Podešavanje Sleep Timera
Radijski prijemnik
2
Pokraj kontrole VOLUME nalazi se izbočenje koje pokazuje
smjer pojačavanja glasnoće.
• Za isključenje alarma, postavite preklopku za odabir
funkcije na OFF.
Za aktiviranje alarma u isto vrijeme sljedećeg dana,
ponovo postavite preklopku za odabir funkcije na
RADIO ili BUZZER.
• Za deaktiviranje alarma, postavite preklopku za odabir
funkcije na OFF.
Indikator alarma će se isključiti.
• Želite li drijemati još nekoliko minuta, pritisnite
SNOOZE/SLEEP OFF.
Alarm će se isključiti i ponovo oglasiti nakon približno
devet minuta (Kad je aktivna funkcija snooze, indikator
alarma ostaje svijetliti. Kad se alarm oglasi ponovo,
indikator će i dalje svijetliti). Ovaj postupak možete
ponoviti koliko god puta želite.
• Za ugađanje glasnoće radija, zakrenite kontrolu
VOLUME. Glasnoća zujalice ne može se podesiti.
• Za provjeru podešenog vremena alarma pritisnite ALARM.
Ne stavljajte uređaj na čelične ili metalne površine jer to
može prouszročiti smetnje u prijemu.
Italija
DREAM MACHINE
Ostale
zemlje
Upute za uporabu
LW
—
ICF-C217L
87,5-108 MHz
—
153-255 kHz
Zvučnik
Promjer približno 6,6 cm, impedancija 8 ohma
Izlazna snaga
120 mW (pri 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
Pomoćna memorija: 9 V DC, jedna 6F22 baterija
Vijek trajanja baterije
Približno 60 sati uz uporabu Sony 006P (6F22) baterije
Odstupanje:
Približno 28 sati uz uporabu Sony 006P (6F22) baterije
Dimenzije
Približno 146 x 69,5 x 145 mm (š/v/d), uključujući
dijelove koji strše i kontrole
Masa
Približno 555 g bez baterije
Model za Veliku Britaniju: Približno 595 g bez baterije
Izvedba i tehnički podaci su podložni promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Download PDF