Sony | ICF-8 | Sony ICF-8 Prijenosni radio Upute za upotrebu

3-864-359-11 (1)
Umetanje baterija
Mjere opreza
(slika A)
1 Otvorite poklopac pretinca za baterije na
2
FM/AM Radio ICF-8
FM/LW Radio ICF-8L
3
stražnjoj strani prijemnika.
Umetnite dvije baterije (opcija) R6
(veličina AA) pazeći na ispravan polaritet
3 i #.
Zatvorite poklopac pretinca za baterije.
Radni vijek baterije
Koristeći Sony R6 (veličina AA) baterije.
(Približno u satima)
Upute za uporabu
FM
AM
LW
ICF-8
40
45
–
ICF-8L
40
–
45
Kad zamijeniti baterije
Baterije zamijenite kada zvuk postane slab ili
izobličen. Izvadite obje stare baterije i zamijenite ih
novima.
Frekvencijski opseg
Valno područje ICF-8
ICF-8L
65,0-108 MHz
87,5-108 MHz
AM
526,5-1606,5 kHz
•
•
•
•
LW
–
Postavite baterije pravilno.
Nemojte koristiti nove i stare baterije istodobno.
Nemojte puniti obične baterije.
Ako prijemnik nećete upotrebljavati dulje vrijeme,
izvadite baterije kako biste spriječili mogućnost
oštećivanja ureñaja zbog istjecanja elektrolita i
korozije.
1 Za uključenje ureñaja, pomaknite preklopku
2
3
BAND na FM ili AM (za ICF-8)/LW
(za ICF-8L).
Okrenite VOL na željeni stupanj glasnoće.
Kontrolom TUNE odaberite postaju.
Indikator TUNE svijetli kad je ugoñena
radiopostaja.
Isključivanje prijemnika
Pomaknite BAND na OFF.
Uporaba slušalice
Slušalicu spojite na priključnicu s oznakom v.
Dok je priključena slušalica, iz zvučnika se ne čuje
zvuk.
Poboljšavanje prijema
FM: Razvucite teleskopsku antenu i podesite njezinu
Stražnja strana
Tehnički podaci
FM
Uporaba
Indikator TUNE
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u svezi s ovim
ureñajem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Napomene o baterijama
Sony Corporation © 1998
TUNE
• Koristite ureñaj samo s istosmjernim naponom
(DC) 3 V.
• Ne ostavljajte ureñaj blizu izvora topline ili na
mjestima izloženim izravnom suncu, vlazi, pijesku,
prašini ili mehaničkim udarcima.
• Ako se kućište ureñaja zaprlja, obrišite ga mekom
krpom navlaženom otopinom blagog deterdženta.
Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za
čišćenje ili otapala jer mogu oštetiti kućište.
• U zvučnik ureñaja ugrañen je snažan magnet. Zato
ureñaj odmaknite od kreditnih kartica s magnetnim
zapisom i satova s oprugom kako biste izbjegli
njihovo oštećivanje zbog utjecaja magneta.
duljinu i nagib tako da dobijete najbolji mogući
prijem.
AM/LW: Okrećite ureñaj vodoravno dok ne dobijete
najbolji prijem. U ureñaj je ugrañena feritna
antena.
Napomena:
Nemojte rotirati teleskopsku antenu.
–
153-255 kHz
Zvučnik
Promjer približno 5,7 cm, 8 ohma
Izlazna snaga
100 mW (pri 10% harmoničkog izobličenja)
Izlaz
v priključnica (mini priključnica)
Napajanje
3 V DC, dvije baterije R6 (veličina AA)
Dimenzije
Približno 133 T 72 T 33,5 mm (š/v/d) uključujući
dijelove koji strše i kontrole
Masa
Približno 206 g uključujući baterije
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Download PDF

advertising