Sony | ICF-B01 | Sony ICF-B01 Upute za upotrebu

2-685-300-31(1)
FM/AM Radioprijemnik
Napomene
• Kod punjenja uvucite teleskopsku antenu. Ukoliko ostavite teleskopsku antenu razvučenom,
teleskopska antena može predstavljati opasnost za okolinu.
• Ukoliko okrećete ručicu POWER GENERATOR dok slušate radio, može doći do
interferencije. U tom slučaju isključite radio i nakon toga napunite bateriju.
O punjenju
Okretanjem ručice generira se struja koja puni ugrañenu punjivu bateriju. Kapacitet generacije se
može mijenjati ovisno o brzini. Na početku, ručicu okrećite polako i postepeno ubrzavajte dok
indikator CHARGE ne počne svijetliti. Nastavite okretati ručicu 1 minutu pri brzini kad indikator
CHARGE svijetli zelenom bojom, što će biti dovoljno za 60 minuta* slušanja radija. Ovo
koristite kao standard punjenja. Čak i kad okrećete ručicu pri brzini kada indikator CHARGE ne
svijetli, ugrañena baterija će se puniti, i moći ćete slušati radio. Indikator CHARGE nije
indikator za kapacitet napunjene baterije.
Upute za uporabu
ICF-B01
* Za AM radijski prijem i do 40 minuta za FM radijski prijem. Vrijeme slušanja ovisi o uvjetima
korištenja radija.
© 2006 Sony Corporation
Uporaba LED svjetla
Odaberite SOFT LIGHT ili FLASHLIGHT preklopkom LIGHT.
SOFT LIGHT: Uključuje svjetlo na gornjem dijelu ureñaja.
FLASHLIGHT: Uključuje svjetlo na bočnoj strani ureñaja.
Za isključenje svjetla, podesite preklopku LIGHT na "LIGHT OFF".
Pričvršćenje ručne vrpce
Isporučena vrpca je korisna za nošenje ureñaja.
Pričvršćenje vrpce
Vrpcu za nošenje oko ruke pričvrstite u otvor na bočnoj stani ureñaja.
Kad se ugrañena baterija isprazni
Zvuk će oslabiti i, moguće, izobličiti.
U tom slučaju okrenite ručicu POWER GENERATOR za punjenje baterije.
http://www.sony.net/
Prednja
strana
Napomene
• Kod prvog korištenja ugrañene punjive baterije, nakon duljeg vremena nekorištenja, s
uključenim ureñajem dulje vrijeme ili kad je baterija ispražnjena, radni vijek baterije se može
skratiti čak i kad je baterija napunjena.
U tom slučaju, napunite (malo dulje od minute) i ispraznite bateriju nekoliko puta. Radni vijek
baterije će se povratiti.
• Ukoliko se radni vijek ugrañene baterije skrati na polovicu, obratite se najbližem Sony
prodavaču.
Indikator CHARGE
Indikator TUNE
TUNE
Mjere opreza
Ulaganje suhih baterija (pogledajte sl. B)
Uložite dvije R03 (veličina AAA) baterije (nisu isporučene).
1
2
3
• Ne ispuštajte ureñaj i zaštitite ga od mehaničkih udaraca, kako bi spriječili kvar.
• Ne ostavljajte ureñaj blizu izvora topline ili na mjestima izloženim izravnom suncu, vlazi, pijesku,
prašini ili mehaničkim udarcima.
• Ako u ureñaj upadne bilo kakav predmet, odspojite adapter i izvadite baterije te odnesite ureñaj
na provjeru stručnoj osobi.
• Ne otvarajte kućište ureñaja, čak ni prilikom odlaganja.
• Ukoliko se ureñaj zaprlja, očistite ga mekom tkaninom umočenom u blagu otopinu deterdženta.
Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili kemijska otapala, kako ne bi oštetili površinu.
• U zvučnik ureñaja ugrañen je snažan magnet. Zato ureñaj odmaknite od kreditnih kartica s
magnetnim zapisom i satova s oprugom kako biste izbjegli njihovo oštećivanje zbog utjecaja
magneta.
• Slušajte pri umjerenoj glasnoći kako ne bi oštetili sluh.
• Kod uporabe dodatno nabavljivih slušalica, utikač slušalica održavajte čistim (upotrijebite meku
tkaninu), kako bi osigurali čist zvuk.
Otvorite pokrov kao što je prikazano na slici.
Uložite dvije R03 (veličina AAA) baterije, pazeći na polaritet.
Zatvorite pokrov baterijskog odjeljka.
Kada zamijeniti baterije
VOL (glasnoća)
Ručica POWER
GENERATOR
Stražnja
strana
Korisne funkcije
Kada suhe baterije postanu slabe, zvuk će postati slab i izobličen.
Zamijenite obje baterije novima.
Odabir izvora napajanja
Podesite preklopku BATT SELECTOR na izvor napajanja koji želite koristiti.
Teleskopska antena
O otpornosti uređaja na prskanje
Svjetlo
Nikal metal-hidridne baterije:
"GENERATED BATT"
R03 (veličina AAA) suhe baterije:
"BATT"
Preklopka LIGHT
Provjera baterija
Bočno svjetlo
v (slušalica) priključnica
Jednom godišnje provjerite punjivu i suhe baterije.
Punjiva baterija:
Okrenite ručicu POWER GENERATOR za punjenje, a zatim provjerite možete li slušati
radio.
Suhe baterije:
Uključite radio kako bi se uvjerili da zvuk nije slab ili izobličen.
(Približno minuta)
Vrijeme uporabe punjive baterije
Uz uporabu
FM
AM
SVJETLO
Ugrañena punjiva baterija
Kod punjenja 1 minutu*1
40*2
60*2
15
*1 Kod okretanja ručice POWER GENERATOR, okrećite je brzinom kada CHARGE indikator
svijetli zelenom bojom (približno 120 okretaja po minuti).
*2 pri približnom izlazu struje od 1 mW
Iako je ureñaj otporan na prskanje i podoban za korištenje u bilo kojim vremenskim uvjetima,
obratite posebnu pozornost pri korištenju u sljedećim situacijama.
• Zaštitite ureñaj od prskanja velikom količinom vode.
• Ne uranjajte ureñaj u vodu.
• Kad ne koristite slušalicu, pokrijte priključnicu pričvršćenim gumenim pokrovom.
• Ukoliko je ureñaj poprskan slanom vodom, obrišite ga namočenom tkaninom te osušite mekom
krpom. Ne ispirite ga pod mlazom vode, ne koristite sapunicu ili deterdžente, i ne sušite ureñaj
sušilom za kosu.
• Ukoliko u zvučnik ureñaja dospije voda, okrenite ureñaj tako da iz zvučnika iscuri tekućina.
• Baterijski odjeljak otvarajte samo kada je kućište ureñaja čisto i suho.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama
s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Prilikom odlaganja uređaja
Izvadite bateriju za recikliranje.
(Približno sati)
Radni vijek baterije
Uz uporabu
FM
AM
SVJETLO
Sony alkalna LR03 baterija
(veličina AAA)
40 (JEITA*3)
50 (JEITA*3)
30
*3 Vrijednost izmjerena prema JEITA standardu (Japan Electronic and Information Technology
Industries Association). Stvarni radni vijek baterije se može razlikovati ovisno o uvjetima
uporabe.
Prvo uložite # stranu baterije.
Ako se odvoji poklopac pretinca za baterije (sl. C)
1 Umetnite lijevu kukicu na poklopcu u lijevi otvor na baterijskom pretincu.
2 Pomaknite desnu kukicu prema desnom otvoru na baterijskom pretincu.
3 Utisnite unutarnji pokrov u pokrov baterijskog pretinca.
Ne otvarajte ni prilikom odlaganja ureñaja.
1
Odvojite LED svjetlo (SOFT LIGHT) pokrov.
Uklonite dva vijka pri dnu antene na stražnjoj strani ureñaja.
2
Skinite lijevu i desnu stranu kućišta.
Prilikom skidanja desne strane kućišta, pažljivo utisnite i izvadite tri tipke, te odvrnite vijak
kod VOL kontrole.
Prilikom skidanja lijeve strane kućišta, skinite vijak kod v (slušalica) priključnice.
3
Skinite stražnju stranu kućišta.
Skinite 4 vijka na stražnjoj strani ureñaja i 2 vijka na baterijskom odjeljku.
Nije potrebno skidati vijak koji fiksira teleskopsku antenu.
4
Skinite vijak na ploči.
Uklonite punjivu bateriju nakon skidanja ploče.
Unutarnji pokrov je dizajniran tako da tijesno stane u ureñaj. Za otvaranje unutarnjeg pokrova,
okrenite ureñaj naopako, tako da pokrov slobodno ispadne.
Uporaba uređaja
Radio možete slušati putem zvučnika ili putem slušalica (nisu isporučene).
1
2
3
R03 (veličina AAA)
Podesite preklopku BATT SELECTOR na željeni izvor napajanja.
Uključite radio i odaberite FM ili AM.
Ugodite postaju kontrolom TUNE.
Nakon odabira postaje, indikator TUNE svijetli crveno.
4
5
Držite priključak i odvojite punjivu bateriju s ploče.
Podesite glasnoću kontrolom VOL.
Isključenje prijemnika
Podesite preklopku za uključenje u položaj OFF RADIO.
Bolji prijem
FM: Razvucite teleskopsku antenu i podesite nagib za dobar prijem.
Napomena:
Kut antene podešavajte držeći antenu pri dnu.
Antena se može oštetiti ako je pomičete silom.
Unutarnji pokrov
Značajke
• Radijski prijemnik s vlastitim napajanjem pogodan za korištenje u slučaju nužde
• Radio je uvijek spreman za uporabu. Potrebno je samo okrenuti ručicu Power Generator za
punjenje ugrañene punjive baterije.
− Vlastito napajanje
• Uporaba R03 (veličina AAA) suhih baterija (nisu isporučene)
• Dvije vrste korisnih LED svjetala (Bočno svjetlo/svjetlo)
• Ureñaj je otporan na prskanje vodom, prikladno za uporabu na svim vremenskim uvjetima
AM: Okrećite ureñaj horizontalno dok ne dobijete
najbolji prijem. U ureñaj je ugrañena feritna antena.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Uporaba dodatno nabavljivih slušalica
Spojite slušalice (nisu isporučene) u v (slušalice) priključnicu.
Kad su spojene slušalice, zvuk iz zvučnika se ne čuje.
* Ne uranjajte u vodu
Ureñaj je otporan na prskanje vodom, no ne smije se uranjati u vodu, i ne smije biti u duljem
dodiru s vodom.
Prije ulaganja baterija, obrišite kapljice vode s ureñaja.
Izvori napajanja
Uporaba uređaja s ugrađenom punjivom baterijom
(pogledajte sl. A)
Možete istovremeno puniti bateriju i slušati radio.
1
2
Povucite ručicu POWER GENERATOR.
Za punjenje, okrećite ručicu u bilo kojem smjeru.
Počnite okretati polako, te malo po malo ubrzavajte. Zatim nastavite okretati ručicu tako da
indikator CHARGE svijetli zelenom bojom.
Kod punjenja, ugrañena punjiva baterija će se napuniti bez obzira na podešenje BATT
SELECTOR preklopke.
Napomene
• Obavezno odvojite punjivu bateriju s ploče. Ukoliko je spojena, može doći do curenja
kemikalije, što je opasno. Prilikom vañenja baterije pazite da ne dodirnete ostale dijelove u
unutrašnjosti ureñaja.
• Uvjerite se da je punjiva baterija potpuno istrošena i tek je tada izvadite.
v (slušalice) priključnica
Napomene
• Kad slušalice nisu spojene u v (slušalice) priključnicu, zatvorite pokrov priključnice. Ukoliko
ga ne zatvorite, ureñaj nije otporan na prskanje.
• Kod uporabe slušalica nemojte ureñaj izlagati vodi.
Tehnički podaci
Frekvencijski raspon
FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 530 - 1 710 kHz
Zvučnik
Promjer približno 3,6 cm, 8 ohma
Izlaz
v priključnica (Ø 3,5 mm mini)
Izlazna snaga
60 mW (ugrañena punjiva baterija)
90 mW (R03 (veličina AAA) suhe baterije, nisu isporučene)
Napajanje
Ugrañena nikal metal-hidridna baterija (2,4 V, 700 mAh, Ni-MH) baterija ili 3 V DC, dvije
R03 (veličina AAA) suhe baterije
Dimenzije
Približno 130 T 77 T 52 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše i kontrole
Masa
Približno 285 g
Približno 297 g (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
Vrpca za nošenje (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising