Sony | ICF-404S | Sony ICF-404L Upute za upotrebu

2-541-574-11(1)
FM/MW/LW Radioprijemnik ICF-404L
FM/SW/MW Radioprijemnik ICF-404S
Upute za uporabu
UPOZORENJE
Kako biste spriječili opasnost od požara ili
električnog udara, nemojte izlagati uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste izbjegli el. udar, nemojte otvarati kućište.
Popravke prepustite stručnom servisnom osoblju.
Nemojte ugrađivati uređaj u skučen prostor, kao
što su police za knjige ili ormarići.
Kako biste izbjegli opasnost od požara ili
električnog udara, nemojte na uređaj stavljati
predmete ispunjene tekućinom, kao što su vaze.
© 2004 Sony Corporation
Znaajke
http://www.sony.net/
• Regulator TONE (HIGH i LOW)
• Indikator TUNE za olakšavanje ugađanja
Odabir izvora
napajanja
Umetanje baterija
(sl. A- 0)
Teleskopska antena
1 Otvorite poklopac pretinca za baterije.
2 Umetnite tri baterije R6 (veličina AA) (nisu
isporučene) pazeći na ispravan polaritet.
3 Zatvorite poklopac pretinca.
Napomena
Ako uređaj upotr. na baterije, odspojite adapter iz
DC IN 4,5 V priključka. Uređaj ne može raditi na
baterije dok je AC adapter priključen u DC IN 4,5 V.
TUNE
(JEITA*)
Trajanje baterija (otprilike sati)
Uz uporabu
FM SW MW
LW
Sony alkalne
75
83
83
83
LR6 (vel. AA)
Sony R6
26
30
30
30
(vel. AA)
* Mjerenje po JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
standardima. Stvarno trajanje baterije ovisi o
okolnostima uporabe prijemnika.
Zamjena baterija
Baterije zamijenite novima kad zvuk postane slab
ili izobličen.
Uz kotačić za podešavanje glasnoće VOLUME nalazi se ispupčenje koje
označava smjer pojačavanja glasnoće.
R6 (veličina AA) x 3
Napomene o baterijama
• Nemojte puniti obične baterije.
• Nemojte držati obične baterije s kovanicama i
ostalim metalnim predmetima. Ako se slučajno
spoje pozitivan i negativan pol baterije preko
metalnog predmeta, može doći do razvijanja topline.
• Nemojte istovremeno upotrebljavati različite
vrste baterija.
• Kad zamjenjujete baterije, zamijenite sve
istovremeno.
• Ako prijemnik nećete upotrebljavati dulje
vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili
mogućnost oštećivanja uređaja zbog istjecanja
elektrolita i korozije.
Ako otpadne poklopac pretinca za baterije (sl. A- 1)
Stražnja
strana
Prvo umetnite E pol baterije.
Poklopac pretinca za baterije je napravljen tako da
otpadne u slučaju primjene prejake sile. Poklopac
se vraća na mjesto na način prikazan na slici.
A Umetnite desnu kukicu na poklopcu u
desni otvor na uređaju.
B Lijevu kukicu stavite na otvor na lijevoj
strani pretinca na mjestu gdje poklopac
treba stajati.
C Pomaknite lijevu kukicu prema lijevom
otvoru na uređaju.
u zidnu utičnicu
Uporaba mre nog napona
(sl. B)
Čvrsto spojite Sony AC mrežni adapter u priklj.
DC IN 4,5 V te spojite adapter u zidnu utičnicu.
AC mrežni adapter
(nije isporučen)
Napomene o AC mrežnom adapteru
• Kad upotr. uređaj na baterije, odspojite AC
mrežni adapter iz zidne utičnice i DC IN 4,5 V
priključnice. Prije uporabe uređaja provjerite je
li odspojen vanjski izvor napajanja.
• Upotrebljavajte isključivo preporučeni Sony AC
mrežni adapter*.
Polaritet priključka kod drugih proizvođača može
se razlikovati. Ako se ne upotrijebi preporučeni
adapter, može doći do problema u radu uređaja.
Polaritet priključka
* Podrobnosti o dodatnom AC mrežno adapteru
potražite u tehničkim podacima.
Uporaba ure#aja
1 Pomaknite POWER u položaj ON.
2 Odaberite frekvencijsko područje.
3 Radiopostaju ugodite okretanjem
kotačića TUNING.
TUNE svijetli kad je ugođena radiopostaja.
4 Podesite glasnoću pomoću regulatora
VOLUME.
5 Podesite zvuk regulatorom TONE.
Odaberite "HIGH" za visoke tonove ili
"LOW" za basove.
Iskljuivanje prijemnika
Pomaknite prekidač POWER u položaj OFF.
Uporaba slušalica
Slušalice (opcija) priklj. u priključnicu s oznakom v.
Dok su priklj. slušalice, iz zvučnika se ne emitira zvuk.
Bolji prijem
(slika C)
FM:
Razvucite teleskopsku antenu i
podesite nagib za dobar prijem.
MW/LW: Okrećite uređaj vodoravno dok ne
dobijete najbolji prijem. U uređaj je
ugrađena feritna antena.
Razvucite antenu okomito.
SW:
Napomena
Kut antene podešavajte držeći
antenu pri dnu. Antena se može
oštetiti ako je pomičete silom.
Mjere opreza
• Koristite samo s istosmjernim naponom 4,5 V,
uz tri baterije R6 (AA) ili mrežni adapter.
• Uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je
priključen u zidnu utičnicu, čak ako je isključen.
• Pločica s podacima o naponu i sl. se nalazi na
stražnjoj strani uređaja s vanjske strane.
• Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili na
mjestima izloženim izravnom suncu, vlazi, pijesku,
prašini ili mehaničkim udarcima. Nemojte
ostavljati uređaj u vozilu parkiranom na suncu.
• Ako u uređaj upadne bilo kakav predmet,
odspojite adapter i izvadite baterije te odnesite
uređaj na provjeru stručnoj osobi.
• U vozilu ili zgradi prijem može postati otežan ili
sadržavati šum. Pokušajte slušati radio uz prozor.
• U zvučnik uređaja ugrađen je snažan magnet. Zato
uređaj odmaknite od kreditnih kartica s magnetnim
zapisom i satova s oprugom kako biste izbjegli
njihovo oštećivanje zbog utjecaja magneta.
• Ako se kućište uređaja zaprlja, obrišite ga mekom
krpom navlaženom otopinom blagog deterdženta.
Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za
čišćenje ili otapala jer mogu oštetiti kućište.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Tehniki podaci
Frekvencijski opseg:
Frekv.
FM
MW
LW
SW
ICF-404L
87,5 - 108 MHz
530 - 1605 kHz
153 - 255 kHz
–
ICF-404S
87,5 - 108 MHz
530 - 1605 kHz
–
5,95 - 18 MHz
Zvučnik
Promjer približno 7,7 cm, 4 ohma
Izlaz
v priključnica (Ø 3,5 mm mini)
Izlazna snaga
300 mW (uz 10% harmoničkog izobličenja)
Napajanje
4,5 V DC, tri baterije R6 (veličina AA)
Vanjsko napajanje
DC IN 4,5 V
Dimenzije
Približno 202,6 T 107,7 T 48,4 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše i kontrole
Masa
Približno 468 g uključujući baterije
Dodatni pribor
AC mrežni adapter AC-E45HG*
* Teh. podaci za AC-E45HG ovise o području. Prije
kupovine provjerite napon lokalne mreže i polaritet.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Upotrijebljena legura za lemljenje bez
olova. Tiskane pločice bez halogenih
protupožarnih aditiva.
Download PDF

advertising