Sony | ICF-704L | Sony ICF-704 Ispravak uputa / priručnika za rad

3-266-178-11(1)
FM/AM Radioprijemnik ICF-704
FM/SW/MW Radioprijemnik ICF-704S
FM/MW/LW Radioprijemnik ICF-704L
Odabir izvora
napajanja
Poboljšavanje
prijema (slika C)
Stavljanje baterija
(slika A)
1 Otvorite poklopac pretinca za
FM:
baterije.
2 Umetnite četiri baterije R6 (veličina
http://www.sony.net/
© 2004 Sony Corporation
Upute za uporabu
Teleskopska antena
AA, opcija) pazeći na ispravan
polaritet.
3 Zatvorite poklopac pretinca za
baterije.
Napomena
Kad koristite baterijsko napajanje, izvucite
mrežni kabel iz utičnice. Ne možete
istovremeno koristiti baterijsko i mrežno
napajanje.
Trajanje baterija (otprilike sati)
OPERATE
($ON/4STANDBY)
Preklopka
za odabir
valnog
područja
(JEITA*)
Uz uporabu
FM SW AM (MW) LW
Sony alkalne
baterije LR6
(veličina AA)
100 110
110
110
Sony R6
(veličina AA)
36
40
40
40
* Mjereno po JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) standardima. Stvarno trajanje
baterije ovisi o okolnostima uporabe
prijemnika.
Indikator TUNE
Zamjena baterija
Baterije zamijenite kad zvuk postane slab ili
izobličen. Izvadite obje stare baterije i
zamijenite ih novima.
R6 (veličina AA) x 4
Prvo umetnite # pol baterije.
Napomene o baterijama
• Nemojte puniti obične baterije.
• Nemojte držati obične baterije s
kovanicama i ostalim metalnim
predmetima. Ako se slučajno spoje
pozitivan i negativan pol baterije preko
metalnog predmeta, može doći do
zagrijavanja.
• Nemojte istovremeno upotrebljavati
različite vrste baterija.
• Kad zamjenjujete baterije, zamijenite ih sve
istovremeno.
• Ako prijemnik nećete upotrebljavati dulje
vrijeme, izvadite baterije kako biste
spriječili mogućnost oštećivanja uređaja
zbog istjecanja elektrolita i korozije.
Mreno napajanje (slika B)
1 Spojite isporučeni mrežni kabel na
Ručka za nošenje
AC IN priključak uređaja.
2 Utaknite kabel u mrežnu utičnicu.
Na zidnu utičnicu
AC IN
Mrežni kabel (isporučen)
Napomena
Koristite samo isporučeni mrežni kabel.
Uporaba
radioprijemnika
1 Pritisnite OPERATE ($) za
FM
SW
AM (MW)/LW
uključenje uređaja.
2 Odaberite željeno frekvencijsko
područje i ugodite radiopostaju
okretanjem kotačića TUNING.
Indikator TUNE svijetli kad je ugođena
radiopostaja.
3 Podesite glasnoću pomoću regulatora
VOL.
4 Podesite zvuk kontrolom TONE.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi,
Kako bi izbjegli električki udar, ne
otvarajte uređaj. Popravke povjerite
isključivo stručnom osoblju.
Ne postavljajte uređaj u skučene prostore,
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića. Za sprečavanje požara ili
električkog udara, na uređaj nemojte stavljati
posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Znaajke
• Dva različita izvora napajanja: baterije i
mrežno napajanje.
• Široko usmjerivi konveksni zvučnik
omogućuje široko područje slušanja.
• Kontrola TONE za precizno podešavanje
zvuka.
• Indikator TUNE koji svijetli za prijema
postaje.
Za jasne visoke tonove, zakrenite na
"HIGH".
Za jasne basove, zakrenite na "LOW".
• Za isključenje radioprijemnika, pritisnite
OPERATE (4).
• Za samostalno slušanje, spojite slušalice
(opcija) priključite u priključnicu s
oznakom v. Dok su priključene slušalice,
iz zvučnika se ne čuje zvuk.
Razvucite teleskopsku antenu i
podesite njezin nagib tako da
dobijete najbolji mogući prijem.
SW
Razvucite teleskopsku antenu
okomito.
AM(MW)/ Okrećite uređaj vodoravno dok
LW:
ne dobijete najbolji prijem. U
uređaj je ugrađena feritna antena.
Napomena
Kut antene podešavajte držeći
je pri dnu. Antena se može
oštetiti ako je pomičete uz
uporabu sile.
Mjere opreza
• Koristite uređaj samo s izvorima napajanja
navedenim u tehničkim podacima.
• Uređaj se napaja sve dok je mrežni kabel
spojen na utičnicu, čak i ako je uređaj
isključen.
• Pločica s podacima o naponu i sl. se nalazi
na stražnjoj strani uređaja s vanjske strane.
• Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili
na mjestima izloženim izravnom suncu,
vlazi, pijesku, prašini ili mehaničkim
udarcima. Nemojte ostavljati uređaj u
vozilu parkiranom na suncu.
• Ako u uređaj upadne bilo kakav predmet,
odspojite mrežni kabel, izvadite baterije i
odnesite uređaj na provjeru stručnoj osobi.
• U vozilu ili zgradi prijem može postati
otežan ili sadržavati šum. Pokušajte slušati
radio uz prozor.
• U zvučnik uređaja ugrađen je snažan
magnet. Zato uređaj odmaknite od kreditnih
kartica s magnetnim zapisom i satova s
oprugom kako biste izbjegli njihovo
oštećivanje zbog utjecaja magneta.
• Ako se kućište uređaja zaprlja, obrišite ga
mekom krpom navlaženom otopinom
blagog deterdženta. Nemojte upotrebljavati
abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala jer
mogu oštetiti kućište.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema
u svezi s ovim uređajem, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Tehniki podaci
Frekvencijski opseg:
Valno
područje
FM
SW
AM
(MW)
LW
ICF-704 ICF-704S ICF-704L
87,5 - 108 87,5 - 108 87,5 - 108
MHz
MHz
MHz
—
5,95 - 18
MHz
—
526 1606,5
kHz
530 1606,5
kHz
530 1606,5
kHz
—
—
153 - 255
kHz
Zvučnik
Promjer približno 10,2 cm, 8 ohma
Izlazna snaga
450 mW (uz 10% harmoničkog izobličenja)
Izlaz
v priključnica za slušalice (Ø 3,5 mm mini
priključnica)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
6 V DC, četiri baterije R6 (veličina AA)
Dimenzije
Približno 282,5 x 153,5 x 83,5 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše i kontrole
Masa
Približno 1211 g uključujući baterije
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Upotrijebljena legura za lemljenje
bez olova. Tiskane pločice bez
halogenih protupožarnih aditiva.
Download PDF

advertising