Sony | ICF-C317 | Sony ICF-C317 Upute za upotrebu

3-248-495-11(1)
2 Kad se željeno vrijeme pojavi na pokazivaču,
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
FM/AM Radio-sat ICF-C317
FM/LW Radio-sat ICF-C317L
DREAM MACHINE
Sony Corporation © 2003
Upute u ovom priručniku se odnose na modele ICF-C317 i ICFC317L.
Razlike su sljedeće:
RADIO će imati prioritet.
Zahvaljujemo da odabiru Sony Dream Machine koji će Vam
pružiti mnogo sati pouzdanog rada i zadovoljstva slušanja.
Molimo da prije uporabe pažljivo pročitate ove upute i zadržite
ih za buduću uporabu.
Model
http://www.sony.net
Valno područje
ICF-C317
FM/AM
ICF-C317L
FM/LW
Značajke
•
•
•
•
Dvostruki alarm
Pregledni zaslon sa zelenim osvjetljenjem
Pregledni indikator alarma
Pomoćna memorija za pohranjivanje podataka o točnom
vremenu u slučaju prekida napajanja pomoću 6F22 baterije
(nije dio isporuke).
Za čuvanje podataka o točnom vremenu, Vaš Dream Machine
osim mrežnog napajanja treba jednu 6F22 bateriju (nije dio
isporuke). Baterija omogućuje čuvanje podataka o točnom
vremenu u slučaju prekida napajanja. Prije podešavanja točnog
vremena otvorite pokrov na dnu uređaja, umetnite bateriju u
skladu s oznakama polariteta i zatim zatvorite pokrov.
• Nakon prekida napajanja prikazano vrijeme možda neće biti
točno (može doći do odstupanja od približno deset minuta
po satu).
Kada zamijeniti bateriju
Kako biste provjerili preostali kapacitet baterije, izvucite mrežni
kabel iz zidne utičnice i ponovo ga utaknite nakon nekoliko minuta. Ako prikazano vrijeme nije točno, zamijenite bateriju novom.
Upozorenje
Kad je uređaj odspojen iz napajanja duže vrijeme, izvadite
bateriju kako bi izbjegli nepotrebno pražnjenje i oštećenje
uređaja uslijed istjecanja elektrolita.
Podešavanje točnog vremena
Mrežni kabel
• Za provjeru vremena RADIO alarma, pritisnite tipku
ALARM·RADIO. Za provjeru vremena BUZZER alarma,
pritisnite tipku ALARM·BUZZER.
• Za dodavanje nekoliko minuta spavanju, pritisnite tipku
SNOOZE. Radio ili buzzer će se isključiti, te se automatski
uključiti nakon oko 6 minuta. Ovo je moguće ponoviti
neograničeni broj puta.
• Za prekid rada alarma, pritisnite tipku ALARM
RESET·OFF za isključenje.
Alarm će se ponovno aktivirati sljedeći dan u isto vrijeme.
• Za isključenje funkcije alarma, postavite preklopku za odabir
funkcije ALARM MODE u položaj OFF.
RADIO, BUZZER, ili oba indikatora bit će isključeni.
Napomena
Ako odaberete RADIO+BUZZER način, podesite vrijeme
BUZZER alarma ranije od RADIO alarma, te koristite
SNOOZE tipku za isključenje BUZZER-a, a radio se neće
uključiti niti ako vrijeme RADIO alarma dođe dok je
SNOOZE funkcija uključena; uključit će se samo BUZZER
nakon 6 minuta.
Podešavanje Sleep Timera
Stavljanje baterije
Preklopka za
odabir funkcije
Alarm će se uključiti u podešeno vrijeme, te će se automatski
isključiti nakon otprilike 59 minuta.
• Ako je isto vrijeme alarma podešeno za RADIO i BUZZER,
Prije početka
Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation.
RADIO ALARM ili BUZZER ALARM indikator će
svijetliti. Kad podesite oba vremena alarma, indikatori
RADIO ALARM i BUZZER ALARM će svijetliti.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili
ugradnog ormara.
Kako bi spriječili opasnost od požara ili električkog udara, na
uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Upute za uporabu
3
Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis
povjerite isključivo stručnim osobama.
1 Priključite radio sat na napajanje.
Na pokazivaču trepće "AM 12:00" ili "0:00".
2 Za podešavanje vremena, dok držite tipku
CLOCK, pritisnite tipku FAST+, FAST- ili +.
Ako pritisnete FAST+ ,vrijeme se brzo mijenja unaprijed.
Ako pritisnete tipku FAST- ,vrijeme se brzo mijenja unatrag.
Ako pritisnete tipku +, vrijeme se mijenja u koracima po 1
minutu.
Želite li zaspati uz glazbu, možete podesiti ugrađeni sleep timer
koji automatski isključuje radio.
Pritisnite tipku SLEEP.
Radio će se uključiti. Moguće je podesiti sleep timer do 59
minuta. Ako nastavite pritiskati tipku SLEEP, vrijeme će se
smanjivati u koracima od 1 minute.
Ako pritisnete tipku FAST+ ili FAST- dok držite tipku
SLEEP, vrijeme se brzo mijenja. Ako pritisnete tipku + dok
držite tipku SLEEP, vrijeme će se povećavati u koracima od 1
minute.
Radio će svirati u tijeku podešenog vremena, te će se isključiti.
Provjera preostalog vremena do isključenja
Pritisnite kratko tipku SLEEP. Preostalo vrijeme do isključenja
bit će prikazano.
Isključenje radijskog prijema prije podešenog vremena
Pritisnite tipku ALARM RESET•OFF.
Mjere opreza
• Koristite uređaj samo s izvorima napajanja navedenim u
tehničkim podacima.
• Pločica s podacima o naponu, itd., se nalazi na dnu uređaja.
• Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da pridržite utikač.
Nemojte povlačiti kabel.
• Uređaj se napaja dok je mrežni kabel spojen na zidnu
utičnicu, čak i kad je isključen.
• Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili na mjestima
•
• Sustav računanja vremena se razlikuje ovisno o modelu:
FM žičana antena
12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć
24-satni sustav: "0:00" = ponoć
• Za prikaz minuta i sekundi, pritisnite tipku SNOOZE.
Primjer: Ako je trenutno vrijeme 7:15:10, na pokazivaču će
biti prikazano:
•
•
•
Ispod znamenke minuta
otpustite tipku ALARM·RADIO ili
ALARM·BUZZER.
Postavite ALARM MODE preklopku za odabir
funkcije u položaj RADIO, BUZZER ili
RADIO+BUZZER.
Znamenke sekundi
Prikaz na pokazivaču se vraća na točno vrijeme kad otpustite
tipku SNOOZE.
• Za podešavanje vremena točno u sekundu, kratko pritisnite
tipku + na znak točnog vremena.
Radijski prijemnik
izloženim izravnom suncu, pijesku, prašini, vibracijama ili
mehaničkim udarcima.
Omogućite dostatnu ventilaciju kako bi spriječili
pregrijavanje uređaja. Ne postavljajte uređaj na površine
(tepihe, deke, itd.) ili blizu materijala (zavjese) koje blokiraju
otvore za ventilaciju.
Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, isključite ga
iz napajanja i prije daljnje uporabe dajte na pregled
ovlaštenom servisu.
Ako se kućište uređaja zaprlja, obrišite ga mekom krpom
navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Nemojte spajati žičanu antenu s vanjskom antenom.
Imate li bilo kakvih pitanja u svezi s Vašim
uređajem, molimo da se obratite najbližem
ovlaštenom Sony prodavatelju.
Tehnički podaci
Prikaz točnog vremena
Sjeverna i Južna Amerika, Australija i Velika Britanija:
12-satni sustav
Ostale zemlje: 24-satni sustav
Frekvencijski opseg
2
ugodite glasnoću kontrolom VOLUME.
Odaberite FM, AM ili LW i ugodite postaju
kontrolom TUNING.
Italija
Pokraj kontrole VOLUME na uređaju nalazi se
ispupčenje koje pokazuje smjer zakretanja za
pojačavanje glasnoće
Za isključenje radija
Pritisnite preklopku ALARM RESET·OFF.
Za bolji prijem
Ostale zemlje
FM/AM: samo ICF-C317
FM/LW: samo ICF-C317L
Sj. i juž.
Amerika
1 Pritisnite tipku RADIO ON za uključenje radija i
FM: Sasvim izvucite FM antenu za bolji prijem FM valnog
područja.
AM/LW: Zakrenite uređaj vodoravno za optimalni prijem. U
uređaj je ugrađena feritna štapićasta antena.
Ne stavljajte uređaj na čelične ili metalne površine jer to može
prouzročiti smetnje u prijemu.
Valno
područje
ICF-C317
FM
87.5-108 MHz
—
AM
530-1 710 kHz
—
FM
87.5-108 MHz
—
AM
526.5-1 606.5 kHz
—
FM
87.5-108 MHz
87.5-108 MHz
AM
530-1 710 kHz
—
LW
—
ICF-C317L
153-255 kHz
Zvučnik
Promjer približno 6.6 cm, impedancija 8 ohma
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Podešavanje alarma
Izlazna snaga
Ovaj uređaj ima 3 načina rada alarma – RADIO, BUZZER i
RADIO+BUZZER. Prije podešavanja alarma, podesite točno
vrijeme (pogledajte poglavlje "Podešavanje točnog vremena").
Napajanje
Za podešenje radio alarma, prvo ugodite postaju i podesite
glasnoću.
1 Za podešenje željenog vremena, dok držite tipku
ALARM·RADIO ili ALARM·BUZZER,
pritisnite tipku FAST+, FAST-, ili +.
Ako pritisnete FAST+ ,vrijeme se brzo mijenja unaprijed.
Ako pritisnete tipku FAST- ,vrijeme se brzo mijenja unatrag.
Ako pritisnete tipku +, vrijeme se mijenja u koracima po 1
minutu.
120 mW (pri 10% harmoničkog izobličenja)
230 V AC, 50 Hz
Pomoćna memorija: 9 V DC, jedna 6F22 baterija
Vijek trajanja baterije
Približno 20 sati uz uporabu Sony 006P (6F22) baterije
Dimenzije
Približno 146 x 69,5 x 145 mm (š/v/d), uključujući
dijelove koji strše i kontrole
Masa
Približno 556 g bez baterije
Model za Veliku Britaniju: Približno 596 g bez baterije
Izvedba i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnog
upozorenja.
Download PDF

advertising