Sony | NSZ-GS7 | Sony NSZ-GS7 Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

© 2012. Sony Corporation
4-421-775-11(1) (CR)
U kutiji
CR
Priručnik za brzo
postavljanje
Network Media Player
Daljinski upravljač
(Daljinski) (1)
Za umetanje baterija
u daljinski upravljač
Kabel za napajanje
izmjeničnom strujom
(glavni vod) (1)
R6 (vel. AA) baterije (2)
Priručnik za brzo
postavljanje (1)
Početak rada (1)
Referentni vodič
i druga dokumentacija
Što je ovo?
Kabel za IR
(infracrveni)
Blaster (1)
IR Blaster omogućuje vam da priključenim
uređajima upravljate daljinskim.
Više informacija potražite u odjeljku
"Upravljanje priključenim uređajima
daljinskim upravljačem" u nastavku.
Network Media Player
NSZ-GS7
Veza
korak
1
Povezivanje s televizorom
Slijedite : A za priključivanje izravno na televizor.
: B za povezivanje s televizorom putem AV prijamnika
: C ako se vaša veza razlikuje od niže prikazanih dijagrama.
A Izravno s televizorom
B S televizorom putem AV prijamnika
C Druga povezivanja
Pogledajte Vodič za pomoć za druge oblike povezivanja.
HDMI kabel (nije priložen)
AV prijemnik
S računala
http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/
Televizor
Televizor
(dodatno)
2
S pametnog telefona
(dodatno)
Digitalni prijamnik/
Osobni videosnimač
korak
HDMI kabel (nije priložen)
HDMI kabel (nije priložen)
Priprema za mrežnu vezu
Digitalni prijamnik/
Osobni videosnimač
korak
3
Priključite izvor
napajanja (vod)
Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod)
 Priključite izvor napajanja
(vod)
 Promijenite TV ulaz
Kontrolu za odabir ulaznog signala
na televizoru postavite tako da se na
zaslonu televizora pojavi signal uređaja
za reprodukciju.
Zatim će se prikazati zaslon za
postavljanje daljinskog upravljača.
Bežični LAN
usmjerivač*1*2
ili
HDMI kabel (nije priložen)
Širokopojasni
usmjerivač*2
LAN kabel (nije priložen)
*1 Kada upotrebljavate bežičnu vezu, morate prvo nastaviti Network Settings (Postavljanje mreže) s pomoću Initial Setup Wizard
(Čarobnjak za početno podešavanje) ( u 4. koraku).
*2 U Initial Setup Wizzard (Čarobnjak za početno podešavanje) (4. korak) možete pronaći MAC adresu ako je potrebna.
Odaberite “Explain step” (Objasni korak) na zaslonu “Connect to the Internet” (Povezivanje s internetom).
Napomena
To će se prikazati samo pri prvom postavljanju uređaja
za reprodukciju.
korak
4
Pokrenite Initial Setup
Wizard (Čarobnjak za
početno podešavanje)
Slijedite upute za Initial Setup (Inicijalno
postavljanje) prikazane na zaslonu.
– Zaslon će možda biti taman nekoliko sekundi nakon prikaza
logotipa Sony, a zatim će se pojaviti zaslon za Initial Setup
(Početno podešavanje).
– Kada se prikaže zaslon za Initial Setup (Inicijalno postavljanje)
(prikazana je slika uređaja za reprodukciju i ruke koja drži
daljinski upravljač), pritisnite i držite pritisnut gumb (Enter)
da biste uparili svoj daljinski upravljač s uređajem za
reprodukciju.
– Dovršite postupak Network setup (Postavljanje mreže),
u protivnom nećete moći zatvoriti Initial Setup Wizard
(Čarobnjak za inicijalno postavljanje).
– Potrebno je približno 15 minuta da bi se Initial Setup
(Početno podešavanje) dovršilo.
Za upravljanje priključenim uređajima daljinskim upravljačem
Ovaj uređaj za reprodukciju opremljen je ugrađenim IR Blasterom koji prihvaća naredbe daljinskog i šalje ih različitim priključenim uređajima da biste njima mogli upravljati. Ova funkcija radi čak i ako uređaj za reprodukciju nije uključen.
Kada uređaj za reprodukciju stavite blizu priključenog uređaja (kao na desnoj slici),
uređajem možete upravljati daljinskim, uključujući radnje poput podešavanja glasnoće
televizora ili AV prijamnika.
Međutim, ako uređaj za reprodukciju smjestite gdje do njega ne dopire infracrveni signal,
nećete moći upravljati priključenim uređajima ugrađenim IR Blasterom. U tom slučaju
priključite priloženi IR Blaster na sljedeći način:
 Povežite kabel IR Blastera s uređajem za reprodukciju.
 Smjestite IR Blaster tako da je infracrveni odašiljač gleda u IR prijamnik (senzor)
na uređaju kojim želite upravljate, kao na desnoj slici.
*
IR Blaster
* Smještaj infracrvenog prijamnika može se razlikovati ovisno o proizvodu kojim se koristite.
Otklanjanje poteškoća
Nema slike (zaslon je taman).
Slika iz digitalnog prijamnika ne prikazuje pravilno (putem AV prijamnika).
– Provjerite je li kabel za napajanje (glavni vod) čvrsto priključen.
– Provjerite jesu li HDMI kabeli čvrsto priključeni u digitalni prijamnik i uređaj za reprodukciju.
– Provjerite jesu li svi kabeli dobro priključeni. (Posebice provjerite jesu li HDMI IN i OUT ispravno
priključeni.)
– Isključite digitalni prijamnik i ponovno ga uključite.
– Promijenite ulaz na televizoru tako da se na zaslonu prikazuje signal s uređaja za reprodukciju.
– Provjerite svijetli li indikator napajanja bijelo kao što je dolje prikazano.
– Ako se slika i dalje ne prikazuje pravilno, ponovo priključite TV izravno na uređaj za reprodukciju
te digitalnim kabelom priključite AV prijamnik na uređaj za reprodukciju kao što je prikazano
u nastavku.
Network Media Player
Indikator napajanja
– Pokušajte učiniti sljedeće:
HDMI kabel*
Optički digitalni kabel*
HDMI kabel*
– Isključite i ponovno uključite uređaj za reprodukciju.
– Isključite i ponovno uključite priključeni uređaj.
– Isključite pa ponovno priključite HDMI kabel.
– Isključite kabel za napajanje iz uređaja, a zatim ga ponovo priključite nakon dvije minute.
– Priključak HDMI OUT povezan je s DVI uređajem koji ne podržava tehnologiju zaštite sadržaja.
Uređaj za reprodukciju ne može se povezati s internetom.
– Provjerite je li uključen LAN usmjerivač ili bežični LAN usmjerivač.
Televizor
AV prijamnik
Digitalni prijamnik
* Nije priloženo
– Kada su uređaj za reprodukciju i TV spojeni HDMI kabelima putem AV prijamnika, slika se možda
neće prikazivati ispravno zbog značajke zaštite autorskih prava na nekim digitalnim prijamnicima.
U tom slučaju obratite se operateru kabelskog/satelitskog programa.
– Provjerite je li LAN kabel pravilno priključen kada se koristite žičanom vezom.
– Provjerite postavke LAN usmjerivača ili bežičnog LAN usmjerivača. Detalje potražite u uputama
za upotrebu priloženima uz LAN usmjerivač ili bežični LAN usmjerivač.
– Postavite uređaj za reprodukciju i bežični LAN usmjerivač bliže jedan drugom. Na bežičnu LAN vezu
utječe okruženje (materijal od kojeg je izrađen zid, uvjeti prijema radiovalova, prepreke između
uređaja za reprodukciju i bežičnog LAN usmjerivača itd.).
– Odmaknite uređaj za reprodukciju od uređaja koji koriste frekvencijski pojas od 2,4 GHz (mikrovalne
pećnice, uređaja s Bluetoothom, digitalnih bežičnih uređaja) ili te uređaje isključite. Ti uređaji mogu
ometati komunikaciju između uređaja za reprodukciju i bežičnog LAN usmjerivača.
– Ako ne možete doći do Wi-Fi internetom, provjerite da nije priključen mrežni kabel. Uređaj
za reprodukciju daje prednost LAN vezi pred Wi-Fi vezom.
Daljinski upravljač ne radi.
– Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
– Približite daljinski upravljač uređaju za reprodukciju.
– Isključite i ponovno priključite kabel za napajanje (mrežni vod).
– Ponovite uparivanje u skladu sa sljedećim postupkom.
 Pritisnite gumb CONNECT smješten pri dnu uređaja za reprodukciju tankim,
oštrim predmetom kao što je vrh penkale i sl.
 Slijedite upute na zaslonu.
Tankim, oštrim predmetom poput vrha penkale
pritisnite gumb CONNECT.
– Ako dodirna ploha daljinskog nije dirana neko vrijeme, neće osjetiti pokušaje izvođenja radnji.
Kada je želite ponovno upotrijebiti, uzmite daljinski ili nakon klikanja dodirne plohe podignite
prst s nje na nekoliko sekundi.
– Ne pokrivajte gornji lijevi dio daljinskog jer se tu nalazi antena. Daljinski se može pokvariti ili neće
raditi pravilno ako pokrijete antenu.
Ostalo
Sonyjeva korisnička podrška
Posjetite sljedeće web-mjesto:
Za korisnike u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Pacifičkoj Aziji i Africi
http://www.sony-asia.com/support/
Download PDF