Sony | HT-ST5000 | Sony HT-ST5000 7.1.2 Dolby Atmos Soundbar s tehnologijom Wi-Fi/Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

2
Sadržaj paketa
Tanki zvučnik (1)
Rešetkasti okvir (1)
Postupak povezivanja s TV-om i drugim uređajima
Subwoofer (1)
Ima li priključak HDMI IN na TV-u oznaku „ARC”?
NE
DA
Daljinski upravljač (1)
Baterija R03 (veličine AAA) (2)
Optički digitalni kabel (1)
PREDLOŽAK ZA MONTAŽU
NA ZID (1)
Upute za rad
Vodič za početak
(ovaj dokument)
HDMI kabel
(nije priložen)
Optički digitalni
kabel
(isporučen)
HDMI kabel
(nije isporučen)
O načinu rada sustava
Povežite sustav i TV s HDMI kabelom (nije priložen) da biste prikazali zaslon za rad sustava
na TV-u. Pripremite HDMI kabel.
Vodič za početak
Sound Bar : HT-ST5000
HDMI kabel
(nije priložen)
HDMI kabel
(nije priložen)
1
Određivanje položaja za postavljanje
Blu-ray Disc™ uređaj za
reprodukciju, kabelski
uređaj ili satelitski tuner itd.
: Zvučni signali
Visina stropa: 4,3 metra ili manje
Da biste postigli dobar surround zvuk,
postavite visinu stropa prostorije u kojoj
je sustav postavljen.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Prilagodba postavki zvučnika za
surround zvuk” u Uputama za rad
(zasebni dokument).
: Videosignali
Uređaj za reprodukciju
Blu-ray diskova, kabelski
uređaj ili satelitski tuner itd.
: Zvučni signali
Povežite uređaje kao što su Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju, kabelski uređaj ili satelitski tuner u bilo koji od priključaka HDMI IN (HDMI1/2/3) na tankom
zvučniku.
Ako su uređaji kao što su Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju, kabelski uređaj ili satelitski tuner trenutačno povezani s TV-om, odspojite ih s TV-a, a zatim ih povežite s tankim
zvučnikom da biste reproducirali surround zvuk visoke kvalitete Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus.
Spojite TV na priključak HDMI OUT na tankom zvučniku. Ako TV nije kompatibilan s tehnologijom ARC, TV spojite i u priključak TV IN (OPT) na tankom zvučniku.
Montiranje tankog zvučnika na zid
Pogledajte odjeljak „Montiranje
glavne komponente na zid”
u uputama za upotrebu
(zasebni dokument).
Savjet
•Funkcija Standby Through omogućuje emitiranje izlaznih HDMI signala na TV-u čak i ako je sustav u stanju pripravnosti.
Prilagodite postavku na sljedeći način: Pritisnite HOME –
[Setup] –
[System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through], a zatim odaberite [Auto] ili [On].
•Ako TV nema priključak OPTICAL OUT ni priključak HDMI IN, način povezivanja potražite u odjeljku „Povezivanje TV-a ili prijenosnog audio uređaja putem priključka ANALOG IN” u uputama za upotrebu
(zasebni dokument).
Napomena
•Provjerite jesu li kabeli čvrsto priključeni.
•Za gledanje videosadržaja formata 4K pogledajte odjeljak „Povezivanje s 4K TV-om i 4K uređajima” u uputama za upotrebu (zasebni dokument).
Subwoofer
Napomena
•Ne postavljajte magnetske kartice na sustav ili pored sustava.
•Oko sustava ne postavljajte nikakve druge metalne predmete osim TV-a. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.
Nastavak na stražnjoj stranici
4-687-836-31(1)
© 2017. Sony Corporation
Tiskano u Maleziji
3
7
Postavljanje daljinskog upravljača
Slušanje zvuka
INPUT +/–
Početni izbornik
////
4
HOME
Uključivanje TV-a
 +/–

Napajanje
Slušanje zvuka TV-a
Kako biste osim u TV-u uživali i u drugom ulaznom uređaju
Daljinskim upravljačem TV-a odaberite željeni program.
Pritisnite HOME.
Zaslon se prebacuje na zaslon televizora s emitiranim sadržajem te se iz sustava čuje
zvuk s TV-a.
Ako sustav ne emitira zvuk TV-a, pritisnite gumb INPUT +/− na daljinskom upravljaču
i držite tako dok se na prednjoj ploči ne pojavi „TV”.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prilagodite jačinu zvuka pritiskom na  +/− na daljinskom upravljaču sustava.
Prilagodite jačinu zvuka subwoofera pritiskom na SW  +/− na daljinskom upravljaču
sustava.
Pojedinosti o prilagodbi kvalitete zvuka potražite u odjeljku „Odabir zvučnog efekta”
u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).
5
Uključivanje sustava
Postavljanje je dovršeno!
Uživajte!

Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
Ako se početni izbornik ne pojavi, upotrijebite daljinski upravljač TV-a da biste prebacili
postavku ulaza TV-a na priključak HDMI IN na koji je priključen sustav.
Pritisnite /// kako biste odabrali željeni ulaz u početnom izborniku,
a zatim pritisnite .
Pojedinosti potražite u odjeljku „O početnom izborniku” u uputama za upotrebu
(zasebni dokument).
Informacije o tome što možete učiniti sa sustavom
i mrežnim postavkama potražite u uputama za
upotrebu (zasebni dokument).
/
Prednja ploča
Indikator
napajanja
(zeleno)

Rješavanje problema
Zvuk se ne emitira ili se slika ne prikazuje na TV-u.
Priključite kabele za napajanje izmjeničnom strujom (električna mreža) tankog zvučnika i subwoofera tankog zvučnika i subwoofera.
Pritisnite  (napajanje) na daljinskom upravljaču sustava.
Zasvijetlit će zaslon prednje ploče.
Provjerite svijetli li indikator napajanja na subwooferu u zelenoj boji.
Ako ne svijetli, pogledajte odjeljak „Subwoofer” ili „Rješavanje problema” u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).
Uključite povezani uređaj.
•Pritisnite gumb INPUT +/− na daljinskom upravljaču sustava dok se na zaslonu prednje ploče sustava ne prikaže „TV”.
•Provjerite jesu li ulaz i izlaz priključaka HDMI na sustavu ispravni.
•Iskopčajte kabele kojima su povezani TV i sustav, a zatim ih ponovno čvrsto priključite. Izvucite kabele za napajanje TV-a i sustava izmjeničnom strujom iz utičnica za izmjeničnu struju (električna mreža), a zatim ih ponovno
priključite.
•Ovisno o redoslijedu uključivanja TV-a i sustava, sustav može prijeći u način rada s isključenim zvukom i na zaslonu prednje ploče može se prikazati „Muting”. U tom slučaju, prvo uključite TV pa onda sustav.
•Nakon povezivanja TV-a i sustava putem HDMI kabela omogućite funkciju kontrole za HDMI na TV-u. Pojedinosti o postavkama TV-a potražite u uputama za upotrebu priloženima uz TV. Dodatne informacije o funkciji kontrole
za HDMI potražite u uputama za upotrebu (zasebni dokument).
•Provjerite postavku zvuka TV-a. Kada su zvučnici TV-a postavljeni kao izlaz zvuka na TV-u, promijenite tu postavku na vanjske zvučnike.
Uređaj povezan sa sustavom ne prikazuje sliku i ne emitira zvuk.
•Pritisnite gumb INPUT+/− na daljinskom upravljaču sustava i držite tako dok se na zaslonu prednje ploče sustava ne pojavi ulaz koji povezuje željeni uređaj.
•Provjerite jesu li ulaz i izlaz priključaka HDMI na sustavu ispravni.
•Odspojite kabele spojene na sustav, a zatim ih ponovno spojite. Provjerite jesu li kabeli čvrsto priključeni.
6
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
Jednostavno postavljanje
•Ako tanki zvučnik ometa senzor daljinskog upravljača TV-a, možda nećete moći daljinskim upravljačem upravljati TV-om. U tom slučaju postavite [IR-Repeater] na [On]. Pomoću daljinskog upravljača TV-a možete upravljati
TV-om. Pojedinosti potražite u odjeljku „Slanje signala daljinskog upravljača na TV glavne komponente” u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi zvuk iz subwoofera.
•Pritisnite SW  +/− na daljinskom upravljaču sustava da biste povećali jačinu zvuka subwoofera.
Ako problem nije riješen iako ste proveli prethodno navedene postupke, pogledajte odjeljak „Rješavanje problema” u uputama za upotrebu (zasebni dokument).
////
HOME
Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču sustava.
Na TV zaslonu prikazuje se zaslon za jednostavno postavljanje.
Ako se zaslon za jednostavno postavljanje ne pojavi, upotrijebite daljinski upravljač TV-a da biste prebacili postavku ulaza TV-a na priključak HDMI IN na koji je priključen sustav.
Pritisnite /// kako biste odabrali stavku prema uputama na TV zaslonu, a zatim pritisnite
za jednostavno postavljanje.
Kada se prikaže poruka [Easy Initial Settings are complete.], odaberite [Finish].
Savjet
•Na zaslonu se prikazuju upute na jeziku koji ste odabrali u ovom koraku.
•Pojedinosti o mrežnoj vezi potražite u odjeljku „Slušanje glazbe/zvuka upotrebom mrežne funkcije” u uputama za upotrebu (zasebni dokument).
•Pojedinosti o opciji Chromecast built-in potražite u odjeljku „Upotreba opcije Chromecast built-in” u Uputama za rad (zasebni dokument).
Download PDF

advertising