Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1-kanalni zvučnik s ugrađenim niskotoncem za postavljanje ispod televizora Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Sustav kućnog kina
Vodič za početak
HT-XT1
Sadržaj
Postavljanje
1
2
3
4
5
Sadržaj paketa
3
Postavljanje
4
Veza
6
Uključivanje sustava
8
Slušanje zvuka
9
Osnovne radnje
Uživanje u zvučnim efektima
10
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja
12
Dodatne informacije o ostalim značajkama potražite u uputama za upotrebu.
2
Postavljanje
1
Sadržaj paketa
Aktivni zvučnik (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
Optički digitalni kabel za TV (1)
Home Theatre System
Startup Guide
Home Theatre System
HT-XT1
Vodič za početak (ova knjižica) (1)
Upute za upotrebu (1)
3
Postavljanje/Postavljanje/Postavljanje
Postavljanje
2 Postavljanje
Napomene
• Pripazite da subwoofer ništa
ne dodiruje.
Subwoofer
4
• Postavite postolje za TV na sredinu sustava tako
da nijedan dio ne viri izvan područja sustava.
• Nemojte udarati po staklenoj gornjoj
plohi sustava.
Postavljanje daljinskog upravljača
1.
1. Postavite stražnji dio daljinskog upravljača
prema gore i kliznite poklopac prema dolje.
2.
2. Podignite poklopac kućišta baterija
i umetnite dvije baterije AAA u položaju
prikazanom na slici.
5
Postavljanje/Postavljanje/Postavljanje
Postavljanje
3 Veza
Povezivanje s TV-om
Ili
Ako TV koji je potrebno povezati nije opremljen terminalom optičkog audio izlaza, povežite HDMI kabel
(nije isporučen, vrsta velike brzine) s terminalom HDMI ulaza s oznakom „ARC”. Ako je terminal HDMI ulaza
s oznakom „ARC” povezan s drugim uređajem, isključite taj uređaj i priključite ovaj sustav.
6
Postupak spajanja s TV-om i drugim uređajima
TV
Blu-ray DiscTM uređaj za reprodukciju itd.
Ovo je veza za učinkovitije uživanje u surround zvuku.
HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)
Ako terminal HDMI ulaza nema oznaku „ARC”, provedite postupak povezivanja
i
.
HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)
Ako je povezan s TV-om, isključite ga i povežite sa sustavom.
7
Postavljanje/Postavljanje/Postavljanje
Postavljanje
4 Uključivanje sustava

Zaslon
1 Spojite kabel za napajanje.
2 Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost) na daljinskom upravljaču ili dodirnite tipku 
(uključeno/pripravnost) na sustavu.
Zaslon sustava će zasvijetliti.
3 Uključite priključeni uređaj.
8
Postavljanje/Postavljanje/Postavljanje
Postavljanje
5 Slušanje zvuka
INPUT
VOL
INPUT
Odabran je ulazni uređaj
Slušanje zvuka TV-a
1 Pritišćite gumb INPUT (ulaz) na daljinskom upravljaču ili više puta dodirnite gumb INPUT na sustavu da biste
odabrali ulaz „TV”.
2 Pritisnite gumb VOL na daljinskom upravljaču da biste prilagodili jačinu zvuka.
Za slušanje zvuka ulaznog uređaja osim TV-a
Pritisnite gumb INPUT (ulaz) na daljinskom upravljaču ili više puta dodirnite gumb INPUT na sustavu sve
dok se željeni ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Postavljanje je dovršeno! Uživajte!
9
Osnovne radnje
Uživanje u zvučnim efektima
Da biste postavili zvučni efekt, pritišćite neki od gumba za zvučni
efekt na daljinskom upravljaču za odabir željenog načina prilikom
provjere zaslona.
SOUND FIELD
VOICE
NIGHT
10
SOUND FIELD:
Efekti koji odgovaraju
ulaznom zvuku.
CLEARAUDIO+
Odgovarajuća postavka zvuka automatski
se odabire za izvor zvuka.
STANDARD
Odgovara svakom izvoru.
MOVIE
Dijalog je jasan, a zvuk je snažan i realističan.
SPORTS
Komentar je jasan, klicanje se čuje
u surround zvuku, a zvukovi su realistični.
GAME
Zvukovi su snažni i realistični, prikladni
za igranje igara.
MUSIC
Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju
glazbenom programu, glazbenim Blu-ray
diskovima ili DVD diskovima.
P.AUDIO
(Prijenosni
audio)
Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju
prijenosnom uređaju za reprodukciju glazbe
koji upotrebljava DSEE*.
VOICE:
pomaže vam
da jasnije čujete
dijaloge.
TYPE1
Standard
TYPE2
Raspon dijaloga je naglašen.
TYPE3
Raspon dijaloga je naglašen, a dijelovi
raspona koje starije osobe teško razaznaju
su pojačani.
NIGHT:
ON
Jačina zvuka je niska
uz minimalan gubitak
kvalitete i jasnoće
OFF
dijaloga.
Uključuje funkciju Night mode (noćni
način rada).
Isključuje funkciju Night mode (noćni
način rada).
* DSEE je kratica za Digital Sound Enhancement Engine, tehnologiju za kompenzaciju visokog
raspona i vraćanje preciznog zvuka, koju je neovisno razvila tvrtka Sony.
11
Osnovne radnje
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja
Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja
PAIRING
INPUT
LED osvjetljenje (plavo)
Uparivanje sustava s uređajem (uparivanje)
1 Dodirnite tipku PAIRING (uparivanje).
LED žaruljica
brzo treperi tijekom BLUETOOTH uparivanja.
2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite
„SONY:HT-XT1”.
Ako se traži ulazna šifra, unesite „0000”.
3 Provjerite da LED žaruljica
svijetli. (Veza je uspostavljena.)
Savjet
Kada uspostavite BLUETOOTH vezu, prikazat će se indikator koji preporučuje
koju aplikaciju treba preuzeti, u skladu s opremom koju ste povezali.
Slijedeći prikazane upute možete preuzeti aplikaciju pod nazivom „SongPal”
koja će vam omogućiti upravljanje ovim sustavom.
Pojedinosti o aplikaciji „SongPal” potražite u isporučenim uputama za upotrebu
pod naslovom „Upravljanje sustavom pomoću pametnog telefona ili tableta
(SongPal)”.
12
Reprodukcija zvuka s registriranog uređaja
1 Više puta dodirnite INPUT tipku na sustavu kako bi se
prikazalo „BT AU”.
LED žaruljica
brzo treperi tijekom pokušaja BLUETOOTH
uparivanja.
2 Na BLUETOOTH uređaju odaberite „SONY:HT-XT1”.
3 Provjerite da LED žaruljica
svijetli. (Veza je uspostavljena.)
4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbenog softvera
u povezanom BLUETOOTH uređaju.
Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)
LED osvjetljenje (plavo)
1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom pametnom telefonu.
2 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N na sustavu.
3 Provjerite da LED žaruljica (plava) svijetli. (Veza je uspostavljena.)
• Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za reprodukciju glazbe s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ili novija verzija, osim verzije Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-487-195-21(2) (HR)
Download PDF

advertising