Sony | HT-CT780 | Sony HT-CT780 2.1-kanalni soundbar s tehnologijom Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Priložena dodatna oprema
3
4-565-121-22(1) (HR)
Sound Bar
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
Nosači za montiranje
na zid (2) i vijci (2)
Obloge zvučnika za subwoofer (4)
Samo za HT-CT380/CT381.
Postupak za vodoravno postavljanje subwoofera
potražite u priloženim Uputama za upotrebu.
Uključivanje sustava
Optički digitalni kabel (1)
Vodič za početak

HT-CT380/CT381/CT780
 Spojite kabele za napajanje.
 Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost).
Zaslon će zasvijetliti.
Provjerite svijetli li indikator za uključeno/pripravnost na subwooferu zeleno. Kada se indikator uključi, to znači da je uspostavljena bežična
veza između tankog zvučnika i subwoofera. Ako se ne uključi, bežični prijenos nije aktiviran. Pogledajte odjeljak „Bežični zvuk iz subwoofera”
u poglavlju „Rješavanje problema” u priloženim Uputama za upotrebu.
Tanki zvučnik
Postavljanje tankog zvučnika na zid
Pogledajte priložene Upute za upotrebu.
Subwoofer
4
1
Slušanje zvuka
Povezivanje
INPUT
Povezivanje s TV-om
Povezivanje s drugim uređajima

Blu-ray Disc™ uređaj za
reprodukciju, kabelski uređaj
ili satelitski tuner itd.
Pritišćite gumb INPUT sve dok se željeni ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu. Zatim pritisnite gumb  (jačina zvuka) da biste
prilagodili jačinu zvuka.
Postavljanje je dovršeno!
Uživajte!
ili
 Optički digitalni kabel (priložen)
 HDMI kabel (velike brzine, nije priložen)
 Optički digitalni kabel (priložen)
 HDMI kabel (velike brzine, nije priložen)
 HDMI kabel (velike brzine, nije priložen)
Pojedinosti o načinu zvuka i ostalim funkcijama potražite
u priloženim Uputama za upotrebu.
Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja
Postupak za registriranje BLUETOOTH
uređaja
Ako TV nema priključak za optički audio izlaz, priključite HDMI kabel
(velike brzine, nije priložen) u ulazni HDMI priključak s natpisom „ARC”.
Ako je u ulazni HDMI priključak s natpisom „ARC” na TV-u priključen neki drugi
uređaj, iskopčajte taj uređaj i priključite ga u HDMI IN priključak (HDMI IN 1/2/3)
na tankom zvučniku.
Ovo je veza koja omogućuje veće uživanje u surround zvuku.
Ako ulazni HDMI priključak na TV-u nema natpis „ARC”, priključite optički digitalni
(velike brzine, nije isporučen).
kabel , zajedno s HDMI kabelom
Ako su na TV priključeni neki drugi uređaji, iskopčajte njihove HDMI kabele
(velike brzine, nisu priloženi) iz ulaznog HDMI priključka na TV-u i priključite ih
u HDMI IN priključke (HDMI IN 1/2/3) na tankom zvučniku.
•
Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, spojite HDMI priključak kompatibilan s HDCP-om 2.2. Pojedinosti potražite u odjeljku „Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima”
u priloženim Uputama za upotrebu.
PAIRING
BLUETOOTH uređaj
Uparivanje sustava s BLUETOOTH uređajem (uparivanje)
Slušanje glazbe s registriranog uređaja
 Pritisnite PAIRING na tankom zvučniku.
BLUETOOTH indikator brzo treperi (
) tijekom BLUETOOTH uparivanja.
 Uključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH uređaju, potražite uređaje
 Pritišćite gumb INPUT sve dok se ne prikaže [BT].
BLUETOOTH indikator treperi (
) tijekom pokušaja BLUETOOTH uparivanja.
 Odaberite ovaj sustav (HT-CT380, HT-CT381 ili HT-CT780) na BLUETOOTH uređaju.
Ako se traži unos ulazne šifre, unesite „0000”.
(samo HT-CT780)
INPUT
BLUETOOTH indikator (plavi)
i odaberite ovaj sustav (HT-CT380, HT-CT381 ili HT-CT780).
Savjet
Upute za upotrebu
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator ( ).
Veza je uspostavljena.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator ( ).
Veza je uspostavljena.
 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
Napomena
•
Ako upotrebljavate samo HDMI kabel, priključite ga u HDMI priključak s natpisom „ARC” i na TV-u i na tankom zvučniku. U protivnom se neće čuti zvuk TV-a.
Upotreba povezivanja jednim
dodirom (NFC)
2
BLUETOOTH indikator (plavi)
Postavljanje daljinskog upravljača
 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect”
na svom pametnom telefonu.
 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N na tankom zvučniku.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator ( ).
Veza je uspostavljena.
• Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za reprodukciju glazbe s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ili novija verzija, osim verzije Android 3.x)
SongPal
Posebna aplikacija za ovaj model dostupna je na web-mjestima Google Play™ i App Store.
Potražite „SongPal” i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o praktičnim značajkama.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising