Sony | HT-MT300 | Sony HT-MT300 2.1-kanalni kompaktni soundbar s tehnologijom Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Sadržaj paketa
2
4-688-012-21(1) (HR)
Sound Bar
Tanki zvučnik (1)
Subwoofer (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterija R03 (veličine AAA) (2)
Optički digitalni kabel (1)
Adapter za izmjeničnu struju (1)
Kabel za napajanje (1)
Obloga zvučnika za
subwoofer (4)
Uključivanje sustava

/
Indikator napajanja (zeleno)
Vodič za početak

HT-MT300/MT301
Kabel za napajanje (priložen)
Adapter za izmjeničnu struju (priložen)
 Povežite adapter izmjenične struje i kabel za napajanje, a zatim povežite adapter izmjenične struje s tankim zvučnikom. Priključite kabele za napajanje tankog zvučnika
Upute za upotrebu
Tanki zvučnik
i subwoofera u strujne utičnice.
Vodič za početak
(ovaj dokument)
 Pritisnite  (napajanje) na daljinskom upravljačku sustava.
Pali se indikator za unos.
 Provjerite svijetli li indikator napajanja na subwooferu u zelenoj boji.
Ako ne svijetli, pogledajte odjeljak „Subwoofer” ili „Rješavanje problema” u Uputama za upotrebu (zasebni dokument).
Subwoofer
Postupak za postavljanje daljinskog upravljača
Napomena
• Ne postavljajte magnetske kartice na sustav ili pored sustava.
• Oko sustava ne postavljajte nikakve druge metalne predmete osim TV-a. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.
Postupak za ugradnju subwoofera ispod kauča
 Stavite podloge zvučnika na subwoofer, a zatim subwoofer postavite ispod
kauča s prednjom stranom zvučnika okrenutom prema gore.
Prilikom vodoravne ugradnje subwoofera, upotrijebite oblogu
zvučnika (priložena).
 Držite gumb VOICE na daljinskom upravljaču sustava pritisnutim 5 sekundi.
Dvaput zatrepere indikatori USB i ANALOG, a potom se uključuje način rada za kauč.
Kvaliteta zvuka mijenja se i prilagođava ako je subwoofer ugrađen ispod kauča.
Podloga zvučnika
(priložena)
Subwoofer
1
3
Povezivanje s TV-om
Slušanje zvuka

Imate li optički digitalni priključak na TV-u?
/
Napajanje
DA
Ulaz
NE
TV
 +/–
SW  +/–
Blu-ray Disc™ uređaj za
reprodukciju, kabelski uređaj
ili satelitski tuner itd.
Audio signal
Optički digitalni kabel
(priložen)
Uređaj za reprodukciju Blu-ray
diskova, kabelski uređaj ili
satelitski tuner itd.
Audio signal
Analogni audio kabel
(nije priložen)
 Uključite TV, a zatim odaberite željeni program ili ulaz pomoću daljinskog upravljača TV-a.
 Pritisnite TV na daljinskom upravljačku sustava kako biste uključili indikator TV-a.
Ako ste u koraku 1 svoj TV priključili u ANALOG priključak, pritisnite ANALOG na daljinskom upravljaču sustava.
 Prilagodite jačinu zvuka.
Jačinu zvuka prilagodite pritiskanjem  +/– na daljinskom upravljaču sustava.
Jačinu zvuka subwoofera prilagodite pritiskanjem SW  +/– na daljinskom upravljaču sustava.
Postavljanje je dovršeno!
Uživajte!
Pojedinosti o ostalim funkcijama i rješavanju problema potražite
u priloženim Uputama za upotrebu.
Upute za upotrebu
Napomena
• Ako priključak za slušalice na TV-u također služi kao izlazni audio priključak, provjerite postavke audio izlaza TV-a. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.
• Provjerite jesu li kabeli čvrsto priključeni.
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising