Sony | HT-CT770 | Sony HT-CT770 2.1-kanalni Soundbar s tehnologijom Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Sound Bar
Vodič za početak
HT-CT770
Sadržaj
Postavljanje
1
2
3
4
5
Sadržaj paketa
4
Postavljanje
5
Veza
6
Uključivanje sustava
8
Slušanje zvuka
9
Osnovne radnje
Uživanje u zvučnim efektima
10
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja
12
Dodatne informacije o ostalim značajkama potražite u uputama za upotrebu.
3
Postavljanje
1
Sadržaj paketa
Postavljanje daljinskog upravljača
Podignite poklopac baterije
i umetnite dvije baterije AA
u položaju prikazanom na crtežu.
Tanki zvučnik (1)
Subwoofer (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Optički digitalni kabel za TV (1)
Nosači za montiranje na zid (2)
i vijci (2)
Sound Bar
Startup Guide
Sound Bar
HT-CT770
Vodič za početak (ova knjižica) (1)
4
Upute za upotrebu (1)
Postavljanje
2 Postavljanje
Postavljanje tankog zvučnika na zid
Pogledajte upute za upotrebu.
5
Postavljanje/Postavljanje/Postavljanje
Postavljanje
3 Veza
Povezivanje s TV-om
Ili
Ako TV koji je potrebno povezati nije opremljen terminalom optičkog audio izlaza, povežite HDMI kabel
(nije isporučeno, vrsta velike brzine) s terminalom HDMI ulaza s oznakom „ARC”. Ako je terminal HDMI ulaza
s oznakom „ARC” povezan s drugim uređajem, isključite taj uređaj i priključite ovaj tanki zvučnik.
6
Postupak spajanja s TV-om i drugim uređajima
TV
Blu-ray Disc™ uređaj za reprodukciju itd.
Ovo je veza za učinkovitije uživanje u surround zvuku.
HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)
Ako terminal HDMI ulaza nema oznaku „ARC”, provedite postupak povezivanja
i
.
HDMI kabel (nije isporučeno, vrsta velike brzine)
Ako je povezan s TV-om, isključite ga i povežite s tankim zvučnikom.
7
Postavljanje
4 Uključivanje sustava

Žaruljica uključeno/
pripravnost
Zaslon
1 Spojite kabel za napajanje.
2 Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost).
Zaslon će zasvijetliti.
3 Provjerite svijetli li žaruljica uključeno/pripravnost subwoofera zeleno. Ako ne svijetli, bežični prijenos nije
aktiviran. Pogledajte „Nema zvuka iz subwoofera” u odjeljku „Rješavanje problema” u uputama za upotrebu.
4 Uključite priključeni uređaj.
8
Postavljanje/Postavljanje/Postavljanje
Postavljanje
5 Slušanje zvuka
INPUT
VOL
 (ulaz)
 (jačina zvuka)
Odabran je ulazni uređaj
Slušanje zvuka TV-a
1 Pritišćite gumb  (ulaz) na daljinskom upravljaču ili gumb INPUT na tankom zvučniku da biste
odabrali ulaz „TV”.
2 Pritisnite gumb  (jačina zvuka) na daljinskom upravljaču ili gumb VOL na tankom zvučniku
za prilagodbu jačine zvuka.
Za slušanje zvuka ulaznog uređaja osim TV-a
Pritišćite gumb  (ulaz) na daljinskom upravljaču ili gumb INPUT na tankom zvučniku sve dok
se željeni ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Postavljanje je dovršeno! Uživajte!
9
Osnovne radnje
Uživanje u zvučnim efektima
Da biste postavili zvučni efekt, pritisnite neki od gumba za zvučni
efekt na daljinskom upravljaču za odabir željenog načina prilikom
provjere zaslona.
SOUND FIELD
NIGHT
VOICE
10
SOUND FIELD:
Efekti koji odgovaraju
ulaznom zvuku.
CLEARAUDIO+
Odgovarajuća postavka zvuka automatski
se odabire za izvor zvuka.
STANDARD
Odgovara svakom izvoru.
MOVIE
Dijalog je jasan, a zvuk je snažan i realističan.
SPORTS
Komentar je jasan, klicanje se čuje
u surround zvuku, a zvukovi su realistični.
GAME
Zvukovi su snažni i realistični, prikladni
za igranje igara.
MUSIC
Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju
glazbenom programu, glazbenim Blu-ray
diskovima ili DVD diskovima.
P.AUDIO
(Prijenosni
audio)
Zvukovi su reproducirani tako da odgovaraju
prijenosnom uređaju za reprodukciju glazbe
koji koristi DSEE*.
VOICE:
Pomaže vam da
jasnije čujete
dijaloge.
TYPE1
Standard
TYPE2
Raspon dijaloga je naglašen.
TYPE3
Raspon dijaloga je naglašen, a dijelovi
raspona koje starije osobe teško
razaznaju su pojačani.
NIGHT:
ON
Jačina zvuka je niska
uz minimalan gubitak
kvalitete i jasnoće
OFF
dijaloga.
Uključuje funkciju Night mode
(noćni način rada).
Isključuje funkciju Night mode
(noćni način rada).
* DSEE je kratica za Digital Sound Enhancement Engine, tehnologiju za kompenzaciju visokog
raspona i vraćanje preciznog zvuka, koju je neovisno razvila tvrtka Sony.
11
Osnovne radnje
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja
Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja
INPUT
PAIRING
Žaruljica (plava)
Uparivanje sustava s uređajem (uparivanje)
1 Pritisnite gumb PAIRING.
Žaruljica
brzo treperi tijekom BLUETOOTH uparivanja.
2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite
„SONY:HT-CT770”.
Ako od vas bude zatraženo da unesete ulaznu šifru, unesite „0000”.
3 Provjerite svijetli li žaruljica
. (Veza je uspostavljena.)
Savjet
Kada uspostavite BLUETOOTH vezu, prikazat će se indikator koji preporučuje
koju aplikaciju treba preuzeti, u skladu s opremom koju ste povezali.
Slijedeći prikazane upute možete preuzeti aplikaciju pod nazivom „SongPal”
koja će vam omogućiti upravljanje ovim sustavom.
Pojedinosti o aplikaciji „SongPal” potražite u isporučenim uputama za upotrebu
pod naslovom „Upravljanje sustavom pomoću pametnog telefona ili tableta
(SongPal)”.
12
Reprodukcija zvuka s registriranog uređaja
1 Pritišćite gumb INPUT sve dok se ne prikaže „BT AU”.
Žaruljica
treperi tijekom pokušaja BLUETOOTH uparivanja.
2 Na BLUETOOTH uređaju odaberite „SONY:HT-CT770”.
3 Provjerite svijetli li žaruljica
. (Veza je uspostavljena.)
4 Pokrenite reprodukciju zvuka pomoću glazbenog softvera
u povezanom BLUETOOTH uređaju.
Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)
Žaruljica (plava)
1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom pametnom telefonu.
2 Pametnim telefonom dodirnite oznaku N na tankom zvučniku.
3 Provjerite svijetli li žaruljica (plavo). (Veza je uspostavljena.)
• Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za reprodukciju glazbe s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android™ 2.3.3 ili novija verzija, osim verzije Android 3.x)
13
© 2014 Sony Corporation
4-488-971-21(2) (HR)
Download PDF

advertising