Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-kanalni soundbar s tehnologijom Wi-Fi/Bluetooth® Upute za upotrebu

Sound Bar
Vodič za početak
HT-ST9
Sadržaj
Postavljanje
1 Sadržaj paketa
2Postavljanje
3 Spajanje TV-a
4 Spajanje drugih uređaja
5 Uključivanje sustava
6 Jednostavno postavljanje
7 Slušanje zvuka
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pojedinosti o mrežnoj vezi, funkciji NFC i ostalim funkcijama
potražite u priloženim uputama za upotrebu.
Sound Bar
Upute za uporabu
3
Postavljanje
1 Sadržaj paketa Tanki zvučnik (1)
Rešetkasti okvir (1)
Niskotonski zvučnik (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03
(veličine AAA) (2)
Sound Bar
Optički digitalni kabel za TV (1)
Nogari* (2) i vijci* (2)
*U uputama za uporabu saznajte kako koristiti ove predmete.
Postavljanje daljinskog upravljača
4
Vodič za početak (ova knjižica) (1)
Upute za uporabu (1)
Postavljanje
2 Postavljanje Montiranje tankog zvučnika na zid
Pogledajte priložene upute za uporabu.
Pričvršćivanje rešetkastog okvira
Pogledajte priložene upute za uporabu.
Napomena
Postavite tanki zvučnik tako da se spriječi dodirivanje zvučne jedinice na njegovoj prednjoj strani.
5
Postavljanje
3 Spajanje TV-a Je li HDMI ulazni priključak na TV-u označen s „ARC”?
Ako TV nije označen s „ARC”
Optički digitalni kabel*1
HDMI kabel
(velike brzine) *2
*1priložen.
*2nije priložen.
6
NE
DA
Savjet
•• Prilikom spajanja još jednog uređaja na TV isključite drugi uređaj iz TV-a te spojite novi uređaj na tanki
zvučnik (str. 8).
•• Kako biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima spojite HDMI priključak kompatibilan sa
sustavom HDCP2.2. Pojedinosti potražite u odjeljku „Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima”
priloženih uputa za uporabu.
Ako je TV označen s „ARC”
HDMI kabel
(velike brzine) *2
*2nije priložen.
7
Postavljanje
4 Spajanje drugih uređaja Spajanje Blu-ray Disc™ uređaja za reprodukciju, kutije s kabelima ili satelitske kutije, itd.
Blu-ray Disc uređaj
za reprodukciju,
kabelski ili satelitski
uređaj itd.
HDMI kabel
(velike brzine) *2
*2nije priložen.
Prilikom spajanja još jednog uređaja na TV isključite drugi uređaj iz TV-a te spojite novi uređaj na tanki zvučnik.
Savjet
8
Kako biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima spojite HDMI priključak kompatibilan sa sustavom HDCP2.2. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima” priloženih uputa za uporabu.
Postavljanje
5 Uključivanje sustava Indikator uključeno/
pripravnosti
1 Priključite kabele za napajanje izmjeničnom strujom (glavni vodič) tankog i niskotonskog zvučnika.
2 Uključite TV.
3 Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost) na tankom zvučniku.
Zaslon će zasvijetliti.
4 Provjerite svijetli li indikator za uključeno/pripravnost na niskotonskom zvučniku u zelenoj boji.
Ako ne svijetli, bežični prijenos nije aktiviran.
Pogledajte odjeljak „Nema zvuka iz niskotonskog zvučnika.” u poglavlju „Rješavanje problema” priloženih uputa za uporabu.
5 Uključite priključeni uređaj.
9
Postavljanje
6 Jednostavno postavljanje ,
HOME
1 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču ovog sustava.
Pojavit će se zaslon [Easy Setup].
Ako se ne pojavi zaslon [Easy Setup]
Korištenjem daljinskog upravljača TV-a prebacite postavku ulaza TV-a na onu za HDMI ulazni priključak na koji je spojen sustav.
2Pritisnite /// kako biste odabrali stavku, a zatim pritisnite za izvođenje jednostavnog postavljanja.
3 Kada se prikaže poruka [Easy Initial Settings are complete.], odaberite [Finish].
Prikazat će se početni izbornik.
Savjet
10
•• Na zaslonu se prikazuju upute na jeziku koji ste odabrali u ovom koraku.
•• Opciju [Easy Setup] možete odabrati i putem opcije [Setup] iz početnog izbornika.
Postavljanje
7 Slušanje zvuka INPUT
,
HOME
 +−
Slušanje zvuka TV-a
1 Daljinskim upravljačem TV-a odaberite željeni program.
Zaslon se prebacuje na zaslon televizora s emitiranim sadržajem
te se iz sustava čuje zvuk s TV-a.
Prilagodite jačinu pritiskom gumba  +/− na daljinskom
upravljaču sustava.
Ako se iz sustava ne čuje zvuk TV-a
Uzastopno pritišćite gumb INPUT na daljinskom upravljaču sustava dok se
na zaslonu prednje ploče tankog zvučnika ne prikaže [TV].
Kako biste osim u TV-u uživali i u drugom
ulaznom uređaju
1 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču sustava.
Prikazat će se početni izbornik.
2Pritisnite /// za odabir željenog ulaza.
Možete odabrati sljedeće ulaze.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-22(2) (HR)
Download PDF

advertising