Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-kanalni soundbar s tehnologijom Wi-Fi/Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Sound Bar
Vodič za početak
HT-ST9
Sadržaj
Postavljanje
1 Sadržaj paketa
2Postavljanje
3 Povezivanje TV-a
4 Povezivanje drugih uređaja
5 Uključivanje sustava
6 Jednostavno postavljanje
7 Slušanje zvuka
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pojedinosti o mrežnoj vezi, funkciji NFC i ostalim funkcijama
potražite u priloženim uputama za upotrebu.
Sound Bar
Upute za upotrebu
3
Postavljanje
1 Sadržaj paketa Tanki zvučnik (1)
Rešetkasti okvir (1)
Subwoofer (1)
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03
(veličine AAA) (2)
Sound Bar
Optički digitalni kabel za TV (1)
Stalci* (2) i vijci* (2)
*U uputama za upotrebu saznajte kako
upotrebljavati ove predmete.
Postavljanje daljinskog upravljača
4
Vodič za početak (ova knjižica) (1)
Upute za upotrebu (1)
2 Postavljanje Postavljanje tankog zvučnika na zid
Pogledajte priložene upute za upotrebu.
Pričvršćivanje rešetkastog okvira
Pogledajte priložene upute za upotrebu.
Napomena
Postavite tanki zvučnik tako da se zvučnik na prednjoj strani
ne može dotaknuti.
5
Postavljanje
3 Povezivanje TV-a Je li HDMI ulazni terminal na TV-u označen s „ARC”?
Ako TV nije označen s „ARC”
Optički digitalni kabel*1
HDMI kabel
(velike brzine)*2
*1Priloženo.
*2Nije priloženo.
6
NE
DA
Ako je TV označen s „ARC”
HDMI kabel
(velike brzine)*2
*2Nije isporučeno.
Savjet Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, spojite HDMI priključak kompatibilan s HDCP-om 2.2.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima” u priloženim uputama za upotrebu.
7
Postavljanje/konfiguracija
4 Povezivanje drugih uređaja Povezivanje Blu-ray Disc™ uređaja za reprodukciju, kabelskog uređaja ili satelitskog tunera itd.
Blu-ray Disc uređaj
za reprodukciju,
kabelski uređaj ili
satelitski tuner itd.
HDMI kabel
(velike brzine)*2
*2Nije isporučeno.
Prilikom spajanja još jednog uređaja na TV isključite drugi uređaj iz TV-a te spojite novi uređaj na tanki zvučnik.
Savjet Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, spojite HDMI priključak kompatibilan s HDCP-om 2.2.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima” u priloženim uputama za upotrebu.
8
5 Uključivanje sustava Indikator za uključeno/
pripravnost
1 Spojite kabele za napajanje.
2 Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost) na tankom zvučniku.
Zaslon će zasvijetliti.
3 Provjerite svijetli li indikator za uključeno/pripravnost na subwooferu zeleno.
Ako ne svijetli zeleno, bežični prijenos nije aktiviran.
Pogledajte odjeljak „Nema zvuka iz subwoofera.” u poglavlju „Rješavanje problema” u priloženim uputama
za upotrebu.
4 Uključite priključeni uređaj.
9
Postavljanje
6 Jednostavno postavljanje ,
HOME
1 Uključite TV.
2 Prilikom povezivanja sustava s TV-om prebacite postavku ulaza TV-a na onu za HDMI ulazni priključak TV-a
na koji je spojen HDMI kabel.
3 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču ovog sustava.
4Pritisnite / da biste odabrali [OK], a zatim pritisnite za izvođenje jednostavnog postavljanja.
5Pritisnite /// za odabir stavke, a zatim pritisnite prema uputama na TV zaslonu.
6 Kada se poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Dovršeno je početno jednostavno postavljanje.) prikaže
na TV zaslonu, odaberite [Finish] (Završi).
Tanki zvučnik spreman je za upotrebu.
Savjet Na zaslonu se prikazuju upute na jeziku koji ste odabrali u ovom koraku.
10
7 Slušanje zvuka INPUT
,
HOME
 +−
Slušanje zvuka TV-a
1 Pritisnite HOME.
2Pritisnite /// da biste odabrali [TV], a zatim pritisnite
Možete upotrijebiti i gumb INPUT.
3 Pritisnite gumb  +/− kako biste prilagodili jačinu zvuka.
.
Za uživanje u ulaznom uređaju osim TV-a
Pritisnite /// za odabir željenog ulaza.
Možete odabrati sljedeće ulaze.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
Savjet Na zaslonu se prikazuju upute na jeziku koji ste odabrali u koraku „6 Jednostavno postavljanje”.
Postavljanje je dovršeno! Uživajte!
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-21(1) (HR)
Download PDF

advertising