Sony | HT-ST7 | Sony HT-ST7 7.1-kanalni Soundbar s tehnologijom Bluetooth® Upute za upotrebu

Zvučnik Sound Bar
HT-ST7
Upute za upotrebu
CR
Sadržaj
Postavljanje / Postavljanje
Sadržaj paketa
3
Postavljanje
4
Umetanje bežičnih prijemnika
5
Veza
6
Uključivanje sustava
8
Osnovne radnje
Slušanje zvuka
9
Uživanje u zvučnim efektima
10
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja
12
Dijelovi i kontrole
14
Podešavanje postavki
17
Rješavanje problema
19
Ostalo
2
Sadržaj paketa
Tanki zvučnik (1)
Okvir rešetke (1)
Subwoofer (1)
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
Digitalni optički kabel za TV (1)
IR blaster* (1)
Daljinski upravljač (1)
* Sve o upotrebi IR blastera potražite u referentnom priručniku.
Sound Bar
Sound Bar
HT-ST7
Stalci (2) i vijci (2)
Bežični prijemnici (2)
Upute za upotrebu (ova knjižica) (1)
Referentni priručnik (1)
3
Postavljanje
Želite li postaviti tanki
zvučnik na zid?
Pogledajte upute
u referentnom priručniku.
Ako biste radije…
Pričvršćivanje okvira rešetke
Pričvršćivanje bočnih stalaka
1
• Pričvrstite ili uklonite okvir rešetke zajedno
s prednjom pločom.
4
2
Umetanje bežičnih prijemnika
Savjet
• Dva su bežična prijemnika ista. Možete ih umetnuti u tanki zvučnik ili subwoofer.
5
Veza
Spajanje samo TV-a
OPTICAL
OUT
(Isporučeno)
6
Postupak spajanja TV-a i drugih uređaja
(ARC)
OPTICAL
OUT
TV
OUT
Blu-ray
Upotrijebite HDMI kabele
(ne isporučuju se). Ako vaš TV ne podržava funkciju ARC, ne morate
spajati digitalni optički kabel .
Napomene o HDMI vezama potražite u referentnom priručniku.
Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka provjerite postavku digitalnog audio izlaza na uređaju
spojenom na sustav.
7
Uključivanje sustava
2
1
3
1 Spojite kabel za napajanje.
2 Pritisnite gumba  na tankom zvučniku.
3 Provjerite svijetli li indikator  na subwooferu zeleno. Ako ne svijetli, bežični prijenos nije
aktiviran. Pogledajte „Rješavanje problema” (str. 19).
8
Umetnite baterije
(isporučene).
Slušanje zvuka

INPUT
Odabran je ulazni uređaj
Pritišćite gumb INPUT sve dok se ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
9
Uživanje u zvučnim efektima
SOUND MODE:
omogućuje vam uživanje
u zvučnim efektima.
VOICE:
pomaže vam da jasnije
čujete dijaloge.
SOUND MODE
VOICE
SW TONE
10
SW TONE (ton subwoofera):
služi za odabir tona basa.
MOVIE
Zvučni efekti prikladni za filmove
MUSIC
Zvučni efekti prikladni za glazbu
FOOTBALL
(virtualni način za
gledanje nogometa)
Zvučni efekti za uživanje u istom osjećaju kao da se nalazite na
nogometnom stadionu (dok gledate prijenos nogometne utakmice)
Napomena: Ova značajka ne podržava mono zvuk.
STD (standard)
Zvučni efekti prikladni za TV programe
LEVEL 1 – 3
TONE 1
Za čistiji ton basa
TONE 2
Ton basa prikladan za različite izvore (zadano)
TONE 3
Dinamičniji ton basa
11
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja
Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja (uparivanje)
Gumb BLUETOOTH PAIRING
BLUETOOTH indikator
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH PAIRING.
2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite „HT-ST7”. Ako od vas bude zatraženo
da unesete ulaznu šifru, unesite „0000”.
3 Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator plavo.
BLUETOOTH veza je uspostavljena
Tijekom uparivanja ili BLUETOOTH uparivanja
12
Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)
BLUETOOTH indikator
1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom
pametnom telefonu.
2 Dodirnite tanki zvučnik pametnim telefonom.
3 Provjerite je li BLUETOOTH indikator upaljen i svijetli li plavo, što znači da je veza uspostavljena.
• Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android 2.3.3 ili novija inačica, osim inačice Android 3.x)
13
Dijelovi i kontrole
MUTING
 Gumb  (uključeno/pripravnost)
 Gumb BLUETOOTH PAIRING (str. 12)
 Gumb INPUT (str. 9)
 Gumbi VOL (jačina zvuka) +/–
 Senzor NFC (str. 13)
Služi za uparivanje/spajanje NFC uređaja dok se isti nalazi u blizini.
 Indikator za MUTING
 Indikator za isključeni zaslon/BLUETOOTH
Pali se kada je sustav uključen, nije u načinu rada BLUETOOTH i kada je zaslon prednje ploče isključen.
Svijetli plavo u načinu rada BLUETOOTH (str. 12).
 Zaslon prednje ploče

14
(senzor daljinskog upravljača)
 Indikator  (uključeno/pripravnost) (str. 8)
 Gumb  (uključeno/pripravnost)
 Gumb SECURE LINK
Služi za povezivanje određenog tankog zvučnika i subwoofera kada ima nekoliko bežičnih zvučnih uređaja.
Pojedinosti potražite u referentnom priručniku.
15
  (uključeno/pripravnost)
 INPUT (str. 9)
 MUTING
 VOL (jačina zvuka) +/–
 SOUND MODE (str. 10)
 VOICE (str. 10)
 DISPLAY
Služi za podešavanje svjetline zaslona: Uključeno 
Zatamnjeno  Isključeno.
* Kada se zaslon prebaci iz stanja isključeno u uključeno
na zaslonu se prikazuju informacije o audio formatu.
 SW TONE (str. 10)
 SW VOL (jačina zvuka subwoofera) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (str. 17)
16
Podešavanje postavki
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču i nakon toga odaberite željenu postavku pomoću
//ENTER/RETURN.
Izbornik
LEVEL
Funkcija
Zadano
DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)
Možete uživati u Dolby Digital zvuku na niskim razinama glasnoće. (ON/AUTO/OFF)
ON: kompresija zvuka u skladu s podacima o kompresiji iz sadržaja.
AUTO: automatska kompresija zvuka kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.
AUTO
SYNC
(AV SYNC)
Pomoću te funkcije možete prilagoditi zvuk kada slika i zvuk nisu sinkronizirani.
(1 – 4/OFF)
DUAL
(DUAL MONO)
Možete uživati u višekanalnom zvuku Dolby Digital. (M/S (glavni kanali
i podkanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (podkanal))
S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)
Pomoću ove funkcije možete prilagoditi zvuk tako da njegova reprodukcija bude
dinamičnija i čišća čak i pri niskim razinama glasnoće. (ON/OFF)
OFF
HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)
Služi za reproduciranje zvukova niske razine glasnoće koji često nadjača audio
kompresije. (ON/OFF)
Napomena: funkcija HEQ radi samo kada je odabrano „BT AU”. Ne radi s drugim
izlazima čak ni kada je stavka prikazana na prednjoj ploči.
ON
AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)
Smanjuje neusklađenost jačine zvuka različitih programa ili različitih programa
i reklama. (ON/OFF)
OFF
CTRL
(CONTROL FOR HDMI)
Služi za uključivanje ili isključivanje funkcije Control for HDMI. (ON/OFF)
ON
P. THRU
(PASS THROUGH)
Služi za postavljanje načina rada za uštedu energije funkcije pass-through HDMI
signala. (AUTO/ON)
AUTO: služi za emitiranje signala iz HDMI OUT TV (ARC) priključka sustava u stanju
pripravnosti dok je TV uključen. Ta postavka štedi energiju u stanju
pripravnosti u usporedbi s postavkom „ON".
ON: uvijek služi za emitiranje signala iz HDMI OUT TV (ARC) priključka u stanju
pripravnosti.
Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL FOR
HDMI)” postavljena na „ON”.
AUTO
ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
Omogućuje vam slušanje digitalnog zvuka kada je TV kompatibilan s tehnologijom
Audio Return Channel (ARC) spojen pomoću HDMI kabela. (ON/OFF)
Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL FOR
HDMI)” postavljena na „ON”.
ON
AUDIO
MENU
 /
ENTER
RETURN
HDMI
OFF
MAIN
17
Izbornik
Funkcija
Zadano
BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
Nakon što primi informacije o uparivanju, funkcija BLUETOOTH sustava je u stanju
pripravnosti čak i kada je sustav isključen. (ON/OFF)
Napomena: dok je funkcija BLUETOOTH u stanju pripravnosti BLUETOOTH indikator
polako treperi u plavoj boji.
OFF
AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)
Služi za određivanje hoće li sustav upotrebljavati AAC putem značajke BLUETOOTH.
(ON/OFF)
Napomena: ako postavku promijenite dok je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, sustav će se odspojiti s uređaja.
OFF
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Služi za uključivanje i isključivanje funkcije AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Ako sustavom ne rukujete određeno vrijeme (otprilike 20 minuta) i ako ne prima
ulazni signal, sustav će se automatski isključiti.
ON
IR REP. (IR REPEATER)
Omogućuje sustavu povezivanje signala između daljinskog upravljača i TV-a.
(ON/OFF)
OFF
VER (VERSION)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađene opreme.
–
SEC. ON/SEC.OFF
(SECURE LINK ON/SECURE
LINK OFF)
Kada veza Secure Link nije uspostavljena, prikazuje se „SEC. ON”.
SEC. ON: omogućuje povezivanje određenog tankog zvučnika i subwoofera kada
ima nekoliko bežičnih zvučnih uređaja u dometu.
Kada je veza Secure Link uspostavljena, prikazuje se „SEC.OFF”.
SEC.OFF: postavka Secure Link je deaktivirana.
–
RF CH (RF CHANNEL)
Omogućuje promjenu bežične frekvencije prilikom preskakanja zvuka na
subwooferu. (AUTO/1/2/3)
RF CHK (RF CHECK)
Omogućuje provjeru je li bežični prijenos zvuka omogućen u sustavu. (OK/NG)
SET BT
SYSTEM
WS
MENU
 /
ENTER
RETURN
18
AUTO
–
Rješavanje problema
Više često postavljanih pitanja (FAQ) potražite u referentnom priručniku.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
• Osigurajte da ulazni izvor bude pravilno odabran. Trebali biste isprobati druge
ulazne izvore pritiskanjem gumba INPUT (str. 9).
• Provjerite vezu HDMI kabela, digitalnog optičkog kabela ili audio kabela
povezanih na sustav i TV (str. 6, 7).
• Provjerite izlaz zvuka iz TV-a.
Iz sustava se ne čuje zvuk povezanog BLUETOOTH uređaja.
• Provjerite svijetli li plavo BLUETOOTH indikator (str. 12).
• Provjerite je li sustav predaleko od BLUETOOTH uređaja, prima li smetnje iz Wi‐Fi
mreže, s drugog bežičnog uređaja tehnologije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
• Provjerite je li priključen kabel za napajanje subwoofera (str. 8).
• Provjerite jesu li pravilno umetnuti bežični prijemnici (str. 5).
• Ako je indikator  isključen:
– Provjerite je li kabel za napajanje subwoofera čvrsto priključen.
– Uključite subwoofer pritiskom na gumb  na subwooferu.
• Ako indikator  brzo treperi u zelenoj boji:
Prvo pritisnite gumb  na subwooferu, a zatim pravilno umetnite bežični
prijemnik u subwoofer i ponovno pritisnite gumb  na subwooferu.
• Ako indikator  treperi u crvenoj boji:
Pritisnite gumb  za isključivanje subwoofera i provjerite da ništa ne blokira
ventilacijske otvore na subwooferu.
Sustav se automatski isključuje.
• Postavljena je funkcija A. STBY (str. 18).
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
• Ovaj problem možete riješiti upotrebom IR blastera. Pogledajte referentni
priručnik.
19
© 2013 Sony Corporation
4-463-413-22(1) (CR)
Download PDF