Sony | HT-XT100 | Sony HT-XT100 2.1-kanalni zvučnik s tehnologijom Bluetooth® za postavljanje ispod televizora Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Priložena dodatna oprema
Sustav kućnog kina
Daljinski upravljač (1)
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
2
Postavljanje daljinskog upravljača
3
Uključivanje sustava
Optički digitalni kabel (1)
Vodič za početak
HT-XT100
Napomene
•
Ne postavljajte ništa što bi moglo dodirivati
subwoofer na donjem dijelu.
•
Postavite postolje za televizor na sredinu sustava
tako da nijedan dio ne viri izvan područja sustava.
Subwoofer
•
•
1
Ne stavljajte na sustav ništa teže od 30 kg. Takvi predmeti mogu oštetiti sustav.
Ne postavljajte metalne predmete do 5 cm lijevo od sustava prilikom upotrebe BLUETOOTH funkcije.
U protivnom može doći do pogoršanja kvalitete zvuka.
Povezivanje s TV-om
Imate li optički digitalni priključak na TV-u?
DA

NE
 Spojite kabel za napajanje.
 Pritisnite gumb  (uključeno/pripravnost).
Zaslon će zasvijetliti.
TV, kabelski uređaj ili
satelitski tuner
TV, kabelski uređaj ili
satelitski tuner
Optički digitalni kabel
(priložen)
HDMI kabel
(nije priložen)
4
Slušanje zvuka
INPUT

Napomene
•
•
Ako upotrebljavate HDMI kabel, TV priključite u HDMI priključak s natpisom „ARC”. U protivnom
se neće čuti zvuk.
Ako TV priključujete u HDMI priključak s natpisom „ARC”, nakon 4. koraka u izborniku na desnoj
strani odaberite [AUDIO] – [TV AU] – [HDMI]. (Pogledajte odlomak „Upotreba zaslona za postavljanje”
u Uputama za upotrebu.)
Pritišćite gumb INPUT sve dok se priključak na koji ste priključili TV u 1. koraku ne prikaže na zaslonu.
Zatim pritisnite gumb  (jačina zvuka) da biste prilagodili jačinu zvuka.
Postavljanje je dovršeno!
Uživajte!
Pojedinosti o BLUETOOTH vezi, USB-u i ostalim funkcijama
potražite u priloženim Uputama za upotrebu.
Upute za upotrebu
© 2015 Sony Corporation
4-559-028-21(1) (HR)
Download PDF

advertising