Sony | HT-MT500 | Sony HT-MT500 2.1-kanalni kompaktni soundbar s tehnologijom Wi-Fi/Bluetooth® Upute za upotrebu

Sound Bar
Upute za upotrebu
HT-MT500/MT501
Preporučeni kabeli
UPOZORENJE
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Uređaj je pod naponom sve dok
je priključen u strujnu utičnicu,
čak i ako je sam uređaj isključen.
Budući da se uređaj isključuje iz
električne mreže izvlačenjem utikača,
uređaj priključite u pristupačnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Budući da se glavni utikač adaptera
za napajanje izmjeničnom strujom
upotrebljava za isključivanje adaptera
iz struje, priključite ga u lako dostupnu
strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje adaptera,
odmah isključite glavni utikač iz
strujne utičnice.
Za spajanje s računalima hostovima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni
i uzemljeni kabeli i priključci.
Za tanki zvučnik
Nazivna pločica nalazi se na donjem
dijelu tankog zvučnika.
Za adapter za izmjeničnu struju
Oznake za broj modela i serijski broj
adaptera za izmjeničnu struju nalaze
se na donjoj strani adaptera
za izmjeničnu struju.
Za korisnike u Europi
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo
na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime
tvrtke ili ga je proizvela tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost
proizvoda sa zakonodavstvom
Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Ako imate
pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
2HR
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi
u sljedećim zemljama.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Pojas 5150 – 5350 MHz ograničen
je isključivo na upotrebu
zatvorenom prostoru.
Ova je oprema s kabelom
za povezivanje kraćim od 3 metra
ispitana i u skladu je s ograničenjima
navedenima u propisima
o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim
europskim
državama
sa sustavima
za odvojeno
prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakiranju označava da se proizvod ne
smije odlagati kao kućni otpad. Umjesto
toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
Samo Europa
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena
s proizvodom ne smije odlagati
kao kućni otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali ispravno postupanje
s baterijom, proizvod nakon isteka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod.
3HR
Sadržaj
Sadržaj paketa .............................. 6
Što možete učiniti sa sustavom ... 8
Vodič kroz dijelove i kontrole ......10
O početnom izborniku ................. 15
Postavljanje
Namještanje
Vodič za početak
osnovnih
 (zasebni
postavki
dokument)
Povezivanje TV-a ili prijenosnog
audio uređaja putem
priključka ANALOG IN ............ 17
Povezivanje sa žičanom
mrežom .................................. 18
Spajanje s bežičnom mrežom ..... 19
Odvajanje rešetkastog okvira ...... 21
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka TV-a .....................22
Slušanje povezanog
AV uređaja .............................22
Slušanje glazbe s USB uređaja ....23
Odabir zvučnog efekta
Postavljanje zvučnog efekta koji
je prilagođen različitim
izvorima zvuka
(SOUND FIELD) ...................... 24
Noćno uživanje u jasnom zvuku
niske jačine (NIGHT) ...............25
Postizanje jasnijeg zvuka
dijaloga (VOICE) .....................25
Prilagodba jačine
zvuka subwoofera ................ 26
Prilagodba vremenskog razmaka
između slike i zvuka .............. 26
4HR
Slušanje glazbe/zvuka
pomoću BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe s mobilnog
uređaja ...................................27
Slušanje zvuka s povezanog TV-a
ili uređaja putem slušalica .... 30
Slušanje glazbe/zvuka
upotrebom mrežne funkcije
Slušanje glazbe na osobnom
računalu putem
kućne mreže ..........................32
Slušanje glazbe na mobilnom
uređaju putem aplikacije
SongPal ..................................33
Upotreba usluge Chromecast
built-in ................................... 34
Upotreba usluge Spotify ............. 35
Upotreba gumba
MUSIC SERVICE ...................... 36
Povezivanje uređaja
kompatibilnog s funkcijom
SongPal Link (Wireless Multi
Room/Wireless Surround) .....37
Upotreba raznih funkcija/
postavki
Prilagođavanje postavki
zvučnika za surround zvuk ...39
Uspostavljanje bežične veze
sa subwooferom
(SECURE LINK) ........................40
Reprodukcija komprimiranih
audio datoteka povećanjem
do kvalitete zvuka visoke
rezolucije (DSEE HX) ..............42
Uživanje u višekanalnom
zvuku (AUDIO) .......................42
Deaktivacija gumba na glavnoj
komponenti ...........................43
Promjena svjetline zaslona
prednje ploče i BLUETOOTH
indikatora (DIMMER) .............43
Štednja energije u stanju
pripravnosti ...........................44
Slanje signala daljinskog
upravljača na TV putem
glavne komponente ..............44
Upotreba funkcije
Control for HDMI ...................45
Upotreba funkcije
„BRAVIA” Sync .......................46
Upotreba zaslona
za postavljanje ......................48
Popis izbornika s opcijama .........54
Dodatne informacije
Specifikacije .................................63
Potrošnja energije po vrijednosti
postavke za svako stanje
pripravnosti ...........................65
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati ..........................66
Podržani ulazni audio formati ..... 67
O BLUETOOTH komunikaciji ........68
UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA LICENCE ...............69
Mjere opreza ................................ 74
Kazalo .......................................... 78
Rješavanje problema
Rješavanje problema ................... 55
Resetiranje sustava .....................62
5HR
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
Sadržaj paketa
• Tanki zvučnik (1)
• Kabel za napajanje (1)
• Subwoofer (1)
• Kabel za napajanje subwoofera (1)
• Obloga zvučnika za subwoofer (4)
• Daljinski upravljač (1)
• Vodič za početak
• Baterija R03 (veličine AAA) (2)
• Upute za upotrebu
• Optički digitalni kabel (1)
6HR
7HR
Što možete učiniti sa sustavom
„Slušanje zvuka TV-a” (str. 22)
„Slušanje povezanog AV uređaja” (str. 22)
Blu-ray Disc™ uređaj
za reprodukciju, kabelski
uređaj ili satelitski tuner itd.
Spajanje TV-a
(pogledajte Vodič za početak (zasebni
dokument) ili „Povezivanje TV-a ili
prijenosnog audio uređaja putem
priključka ANALOG IN” (str. 17).)
„Upotreba funkcije Control for HDMI”
(str. 45)
„Upotreba funkcije „BRAVIA” Sync”
(str. 46)
„Upotreba usluge Spotify” (str. 35)*
„Upotreba gumba MUSIC SERVICE”
(str. 36)
* Ta usluga možda neće biti dostupna
u nekim državama i/ili regijama.
* Za reprodukciju na sustavu potreban vam
je račun Spotify Premium.
„Uspostavljanje bežične veze
sa subwooferom (SECURE
LINK)” (str. 40)
8HR
„Slušanje glazbe
s USB uređaja”
(str. 23)
„Povezivanje sa žičanom
mrežom” (str. 18)
Modem
Usmjerivač
Internet
„Spajanje s bežičnom
mrežom” (str. 19)
Usmjerivač za bežični LAN
„Slušanje glazbe na osobnom računalu
putem kućne mreže” (str. 32)
„Slušanje glazbe s mobilnog uređaja”
(str. 27)
„Slušanje glazbe na mobilnom uređaju
putem aplikacije SongPal” (str. 33)
„Slušanje zvuka s povezanog TV-a
ili uređaja putem slušalica” (str. 30)
„Dodavanje stražnjih zvučnika
(Wireless Surround)” (str. 37)
„Slušanje iste glazbe u različitim
prostorijama (Wireless Multi
Room)” (str. 37)
9HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Na crtežima nisu prikazane pojedinosti.
Tanki zvučnik (glavna komponenta)
Prednja strana
 N-Mark (str. 28)
Kada upotrebljavate funkciju NFC,
dodirnite oznaku uređajem
kompatibilnim s funkcijom NFC.
 Gumb
(za odabir ulaza)
(str. 15, 22)
 Gumb BLUETOOTH PAIRING
(str. 27)
 Gumb
(str. 36)
(MUSIC SERVICE)
 Gumb +/– (jačina zvuka)
 Gumb  (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.

10HR
(USB) ulaz (str. 23)
 BLUETOOTH indikator
– Brzo treperi u plavoj boji: tijekom
stanja pripravnosti uparivanja
– Treperi u plavoj boji: u tijeku je
pokušaj uspostavljanja
BLUETOOTH veze
– Svijetli u plavoj boji: BLUETOOTH
veza je uspostavljena
 Zaslon prednje ploče
 Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
za rukovanje sustavom.
Stražnja strana
 DC IN priključak
 LAN(100) ulaz
 HDMI OUT (TV (ARC)) priključak
 ANALOG IN priključak
 TV IN (OPT) priključak
11HR
Subwoofer
 Ventilacijski otvori
Iz sigurnosnih razloga nemojte
blokirati ventilacijske otvore.
 Gumb  (napajanje)
Uključuje subwoofer ili ga
postavlja u stanje pripravnosti.
 Indikator napajanja
– Svijetli u crvenoj boji: subwoofer
je u stanju pripravnosti.
– Svijetli u zelenoj boji: subwoofer
je povezan sa sustavom
– Svijetli narančasto: subwoofer je
povezan sa sustavom s pomoću
funkcije Secure Link
– Treperi u zelenoj boji: subwoofer
se pokušava povezati sa sustavom
– Treperi u narančastoj boji:
subwoofer pokušava povezati
sustav putem funkcije Secure Link
 Gumb SECURE LINK (str. 40)
 AC IN terminal
12HR
Daljinski upravljač
 INPUT +/– (str. 15, 22)
 (napajanje)
Uključuje sustav ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
 DISPLAY
Prikazuje informacije
o reprodukciji na TV zaslonu.
Informacije o reprodukciji
ne prikazuju se za TV ulaz.
 CLEAR AUDIO+ (str. 24)
SOUND FIELD (str. 24)
VOICE (str. 25)
NIGHT (str. 25)
 DIMMER (str. 43)
 Gumbi u boji
Tipke prečaca za odabir stavki
na nekim izbornicima.

MUSIC SERVICE (str. 36)
BLUETOOTH PAIRING (str. 27)
 OPTIONS (str. 26, 54)
BACK (str. 15)
/// (str. 15)
(unos) (str. 15)
HOME (str. 15)
  (isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
 (jačina zvuka) +*/–
Prilagođava jačinu zvuka.
SW  (jačina zvuka
subwoofera) +/–
Prilagođava jačinu zvuka
subwoofera.
13HR
 Gumbi za upravljanje
reprodukcijom
/ (premotavanje
unatrag/unaprijed)
Pretražuje unaprijed ili unatrag.
/ (prethodno/sljedeće)
Služi za odabir prethodnog/
sljedećeg poglavlja, pjesme
ili datoteke.
 (reprodukcija)*
Započinje ili nastavlja
reprodukciju (nastavak
reprodukcije).
 (pauziranje)
Pauzira ili nastavlja reprodukciju.
 (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju.
 BLUETOOTH RX/TX (BLUETOOTH
prijemnik/odašiljač) (str. 31)
 AUDIO* (str. 42)
* Gumbi AUDIO,  i  + imaju ispupčenu
točku. Upotrijebite je kao orijentir tijekom
rada.
14HR
O početnom izborniku
Možete prikazati početni izbornik na TV zaslonu ako povežete sustav i TV pomoću
HDMI kabela (nije priložen). U početnom izborniku možete postaviti razne postavke
ako odaberete
[Setup] ili ako s popisa ulaza odaberete ulaz ili uslugu koju želite
gledati. Početni izbornik prikazuje se na jeziku odabranom u odjeljku [Easy Setup].
(Sljedeći je zaslon primjer u slučaju odabira engleskog jezika.)
[Wireless Surround]
[Setup]
Popis ulaza
Upotreba početnog izbornika
///,
(unos)
HOME
BACK
1
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
2
Pritisnite /// da biste odabrali
[Setup], svaku stavku na popisu
ulaza ili
[Wireless Surround], a zatim pritisnite .
Na TV zaslonu prikazuju se odabrani ulaz, zaslon za postavljanje ili zaslon
s postavkama za funkciju Wireless Surround.
Za povratak na prethodni zaslon pritisnite BACK.
15HR
Popis ulaza
Naziv ulaza
Objašnjenje
[TV]
Emitira zvuk TV-a. (str. 22)
[Bluetooth zvuk]
Emitira zvuk uređaja koji je povezan pomoću funkcije BLUETOOTH.
(str. 27)
[Analog]
Emitira zvuk uređaja koji je povezan s priključkom ANALOG IN. (str. 22)
[USB]
Emitira glazbene datoteke pohranjene na povezanom
USB uređaju. (str. 23)
[Home Network]
Emitira glazbene datoteke na uređaju povezanom putem mreže.
(str. 32)
[Music Service List]
Prikazuje način rada za glazbene usluge. (str. 36)
[Setup]
Pogledajte „Upotreba zaslona za postavljanje” (str. 48).
[Wireless Surround]
Prikazuje zaslon s postavkama za funkciju Wireless Surround koji vam
omogućuje korištenje bežičnih zvučnika (nisu priloženi) kao surround
zvučnika sustava. Namjestite postavke prema uputama na zaslonu.
Pojedinosti o podržanim bežičnim zvučnicima potražite na sljedećoj
URL adresi.
http://sony.net/nasite
Savjet
Ulaz možete odabrati i tako da više puta zaredom pritisnete INPUT +/–.
O opisu koraka
U ovim Uputama za upotrebu radnje su opisane kao koraci koji se provode
u početnom izborniku TV zaslona pomoću daljinskog upravljača dok su sustav
i TV povezani HDMI kabelom (nije isporučen).
Radi jednostavnosti, radni koraci kojima se na TV zaslonu odabiru stavke pomoću
gumba /// i
prikazani su na način opisan u nastavku.
Primjer: odaberite
[Setup] u početnom izborniku.
Radnja odabira stavke pritiskom na gumbe /// i
izražena je kao „odaberite”.
Primjer: odaberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]
u početnom izborniku.
Pri ponavljanju radnje odabira stavke pritiskom na gumbe ///
i
odabrane stavke povezane su znakom „-”.
Savjeti
• Možete upotrebljavati gumbe na glavnoj komponenti ako imaju iste ili slične nazive
kao gumbi na daljinskom upravljaču.
• Na TV zaslonu prikazivat će se znakovi u zagradama [ ]. Na zaslonu prednje ploče
prikazivat će se znakovi u navodnicima „ ”.
16HR
Namještanje osnovnih
postavki
Pogledajte Vodič za početak (zasebni
dokument).
Povezivanje TV-a ili
prijenosnog audio
uređaja putem priključka
ANALOG IN
Da biste sljedeće uređaje povezali
sa sustavom, povežite ih putem
priključka ANALOG IN na sustavu.
– TV bez priključka HDMI i optičkog
digitalnog izlaznog priključka
– Prijenosni audio uređaji kao što
su pametni telefon, WALKMAN®
Analogni audio
kabel (nije priložen)
Analogni
audio
izlaz
TV
Pametni telefon,
WALKMAN®, drugi
audio uređaji itd.
Napomena
Ako priključnica za slušalice na TV-u
također služi kao izlazni audio priključak,
provjerite postavke audio izlaza TV-a.
Više pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
17HR
Postavljanje
Postavljanje
Povezivanje sa žičanom
mrežom
Pripremite mrežu povezivanjem sustava
i osobnog računala s kućnom mrežom
pomoću LAN kabela.
Spajanje s osobnim
računalom ili usmjerivačem
pomoću LAN kabela
Na slici u nastavku prikazan je primjer
spajanja sustava i osobnog računala
na kućnu mrežu.
Spajanje automatskim
dobivanjem informacija
o mreži
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Odaberite [Auto].
Sustav pokreće mrežne postavke
i prikazuje se status mrežne
postavke.
Pritisnite / za pregledavanje
informacija, a zatim pritisnite .
Internet
5
Modem
Spajanje pomoću fiksne
LAN kabel
(nije isporučen)
IP adrese
Usmjerivač
1
2
Poslužitelj
Napomena
Poslužitelj treba biti spojen na istu mrežu
na koju je spojen sustav.
Savjet
Preporučujemo upotrebu zaštićenog
i ravnog kabela (nije isporučen).
18HR
Odaberite [Save & Connect].
Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju
na TV zaslonu.
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Odaberite [Manual].
5
Odaberite [Save & Connect].
Sustav se počinje povezivati
s mrežom. Pojedinosti pročitajte
u porukama koje se prikazuju
na TV zaslonu.
Spajanje s bežičnom
mrežom
Pripremite mrežu tako što ćete povezati
sustav i osobno računalo na bežični LAN
usmjerivač.
Napomena
Poslužitelj treba biti spojen na istu
mrežu na koju je spojen sustav.
Spajanje pomoću
gumba WPS
Ako je usmjerivač (pristupna točka)
za bežični LAN kompatibilan s funkcijom
Wi-Fi Protected Setup (WPS), možete
jednostavno namjestiti mrežne
postavke pomoću gumba WPS.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Odaberite [Start].
Pritisnite gumb WPS
na pristupnoj točki.
Sustav se počinje povezivati
s mrežom.
19HR
Postavljanje
6
Namjestite postavke prema
uputama na zaslonu.
Sustav pokreće mrežne postavke
i prikazuje se status mrežne
postavke.
Pritisnite / za pregledavanje
informacija, a zatim pritisnite .
Spajanje odabirom naziva
mreže (SSID)
Ako vaš usmjerivač za bežični LAN
(pristupna točka) nije kompatibilan
sa značajkom Wi-Fi Protected Setup
(WPS), unaprijed provjerite
informacije u nastavku.
– Naziv mreže (SSID)*
_____________________________________
– Sigurnosni ključ (lozinka)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) naziv je koji
označava određenu pristupnu točku.
**Ova bi se informacija trebala nalaziti na
oznaci vašeg usmjerivača za bežični LAN/
pristupnu točku, u uputama za upotrebu,
ili biste je trebali dobiti od osobe koja
je postavila vašu bežičnu mrežu ili
u informacijama koje dobivate
od davatelja internetskih usluga.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup].
Na TV zaslonu prikazuje se
popis naziva mreže.
Odaberite željeni naziv
mreže (SSID).
Unesite sigurnosni ključ
(ili lozinku) pomoću softverske
tipkovnice, a zatim
odaberite [Enter].
Sustav se počinje povezivati
s mrežom.
20HR
Spajanje pomoću fiksne
IP adrese
Odaberite [New connection
registration] – [Manual registration]
u 4. koraku odjeljka „Spajanje odabirom
naziva mreže (SSID)” i slijedite upute
na zaslonu.
Spajanje pomoću PIN koda
Odaberite [New connection
registration] u 4. koraku odjeljka
„Spajanje odabirom naziva mreže
(SSID)” i odaberite [(WPS) PIN Method].
Spajanje pomoću aplikacije
SongPal
Aplikacija SongPal može spojiti sustav
na istu bežičnu mrežu na koju je spojen
mobilni uređaj. Za pojedinosti slijedite
upute za aplikaciju ili pogledajte URL
u nastavku.
http://info.songpal.sony.net/help/
Postavljanje
Odvajanje rešetkastog
okvira
Moguće je odvojiti rešetkasti okvir.
Preporučujemo da upotrebljavate
glavnu komponentu bez pričvršćivanja
rešetkastog okvira ako ćete slušati zvuk
visoke rezolucije.
Da pričvrstite rešetkasti okvir, postavit
ga na glavni komponentu tako da
strelica na stražnjoj strani rešetkastog
okvira bude okrenuta prema gore.
Rešetkasti se okvir fiksira magnetom.
Strelica
21HR
Slušanje zvuka
Slušanje zvuka TV-a
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se
početni izbornik.
Odaberite [TV] u početnom
izborniku.
Odaberite program pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
Odabrani TV program prikazuje
se na TV zaslonu, a sustav emitira
zvuk s TV-a.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem  +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 26).
Napomena
Namjestite postavku zvučnika na TV-u
(BRAVIA) na Audio System. Informacije
o postavljanju TV-a potražite u uputama
za upotrebu priloženima uz TV.
Savjet
Možete odabrati [TV] pritiskom
na INPUT +/– na daljinskom upravljaču.
22HR
Slušanje povezanog
AV uređaja
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje
se početni izbornik.
Odaberite [Analog].
Na TV zaslonu prikazuje se
izbornik [Analog].
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem  +/– na
daljinskom upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 26).
Savjet
Možete odabrati ulaz pritiskom na
INPUT +/– na daljinskom upravljaču.
Napomena
Slušanje glazbe
s USB uređaja
1
2
3
4
5
Priključite USB uređaj u
ulaz.
Savjet
U izborniku s opcijama možete obaviti
razne radnje (str. 54).
(USB)
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite [USB (Connected)]
u početnom izborniku.
Odaberite mapu u kojoj su pjesme
pohranjene – pjesmu.
Odabrana pjesma se reproducira,
a zvuk se emitira iz sustava.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem  +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 26).
23HR
Slušanje zvuka
Možete reproducirati glazbene
datoteke pohranjene na povezanom
USB uređaju.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati” (str. 66).
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka
na USB uređaju, isključite sustav prije
spajanja ili uklanjanja USB uređaja.
Odabir zvučnog efekta
Postavljanje zvučnog
efekta koji je prilagođen
različitim izvorima zvuka
(SOUND FIELD)
Možete jednostavno uživati u unaprijed
programiranim zvučnim efektima koji su
prilagođeni različitim izvorima zvuka.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
Zvučno polje
Objašnjenje
[Sports]
Komentar je jasan,
klicanje se čuje
u surround zvuku,
a zvukovi su
realistični.
[Game
Studio]
Zvučni efekti
optimizirani su
za igranje igara.
[Standard]
Zvučni efekti
optimizirani su za
pojedini izvor.
Napomene
• Prilikom upotrebe funkcije Wireless
Multi Room ili Chromecast built-in ili
postavljanja [Bluetooth Mode] na
[Transmitter] (str. 50), funkcija
zvučnog polja nije dostupna.
• Prilikom upotrebe funkcije Wireless
Surround, može se odabrati [Movie]
ili [Music].
• Izbornik zvučnog polja ne prikazuje se
na TV zaslonu za TV ulaz.
Savjeti
1
2
Pritisnite SOUND FIELD.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik
zvučnog polja.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir zvučnog polja.
Zvučno polje
Objašnjenje
[ClearAudio+]
Odgovarajuća
postavka zvuka
automatski se
odabire za izvor
zvuka.
[Movie]
Zvučni efekti
optimizirani su za
filmove. Taj način
replicira gustoću
i bogatu proširenost
zvuka.
[Music]
Zvučni efekti
optimizirani su
za glazbu.
24HR
• Možete odabrati [ClearAudio+] pritiskom
na CLEAR AUDIO+ na daljinskom
upravljaču.
• Možete odabrati zvučno polje u izborniku
opcija (str. 54).
Noćno uživanje u jasnom
zvuku niske jačine
(NIGHT)
Postizanje jasnijeg zvuka
dijaloga (VOICE)
Odabir zvučnog efekta
Jačina zvuka je niska uz minimalan
gubitak kvalitete i jasnoće dijaloga.
VOICE
NIGHT
1
1
2
Pritisnite NIGHT.
Na TV zaslonu prikazuje se
funkcija Night Mode.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir funkcije Night Mode.
Način rada
Objašnjenje
[On]
Uključuje funkciju
Night Mode.
[Off]
Isključuje funkciju
Night Mode.
Napomena
Kada isključite sustav, ta se postavka
automatski postavlja na način [Off].
2
Pritisnite VOICE.
Na TV zaslonu prikazuje
se glasovni način rada.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir glasovnog načina rada.
Način rada
Objašnjenje
[Up Off]
Standardno
[Up 1]
Dijalog se jednostavno
čuje povećanjem
raspona dijaloga.
[Up 2]
Raspon dijaloga
je poboljšan pa
starije osobe mogu
s lakoćom čuti zvuk
dijaloga.
Savjet
Možete odabrati [Voice] u izborniku
s opcijama (str. 54).
Savjet
Možete odabrati [Night] u izborniku
s opcijama (str. 54).
25HR
Prilagodba jačine
zvuka subwoofera
Subwoofer je namijenjen za
reprodukciju zvuka basa ili zvuka
niskih frekvencija.
Prilagodba vremenskog
razmaka između slike
i zvuka
Ako zvuk ne odgovara slici na TV
zaslonu, možete prilagoditi razmak
između pojave slike i zvuka.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Pritisnite SW (jačina zvuka
subwoofera)  +/– za prilagodbu
jačine zvuka subwoofera.
Napomena
Ako ulazni izvor sadrži malo zvuka basa,
kao što je slučaj s TV programima, zvuk
basa iz subwoofera možda će se teško čuti.
Ako gledate TV
1
2
3
4
26HR
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu prednje ploče
pojavljuje se poruka „SYNC”.
Pritisnite  ili
Na zaslonu prednje ploče prikazuje
se vrijeme prilagodbe.
Prilagodite vremenski razmak
pomoću gumba /, a zatim
pritisnite
.
Možete prilagoditi od 0 msec
do 300 msec u intervalima
do 25 msec.
Pritisnite OPTIONS.
Isključuje se izbornik s opcijama
na zaslonu prednje ploče.
Slušanje glazbe/zvuka pomoću
BLUETOOTH funkcije
Slušanje glazbe uparivanjem
s mobilnim uređajem
1
Slušanje glazbe
s mobilnog uređaja
2
INPUT +/–
3
BLUETOOTH
PAIRING
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Gumbi za
upravljanje
reprodukcijom
BLUETOOTH
RX/TX
5
Uključite BLUETOOTH funkciju
i odaberite „HT-MT500/501”
nakon što ga pronađete na
mobilnom uređaju.
Ako se traži unos ulazne
šifre, unesite „0000”.
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Glavna komponenta emitira zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem  +/– na
daljinskom upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 26).
• Sadržaj možete reproducirati
ili pauzirati pomoću gumba
za upravljanje reprodukcijom
na daljinskom upravljaču.
27HR
Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije
Možete slušati glazbu pohranjenu na
mobilnom uređaju, na primjer
pametnom telefonu ili tabletu, putem
bežične veze ako povežete sustav s
mobilnim uređajem pomoću
BLUETOOTH funkcije.
Ako mobilni uređaj povezujete pomoću
BLUETOOTH funkcije, možete
jednostavno upravljati uređajem putem
priloženog daljinskog upravljača, bez
uključivanja TV-a.
Pritisnite BLUETOOTH PAIRING.
Sustav ulazi u način uparivanja, na
zaslonu prednje ploče pojavljuje
se poruka „BT”, a BLUETOOTH
indikator brzo treperi.
Za provjeru statusa veze
BLUETOOTH funkcije
Status
BLUETOOTH indikator
tijekom stanja
pripravnosti
uparivanja
Brzo treperi u plavoj boji
U tijeku je
pokušaj
uspostavljanja
veze
Treperi u plavoj boji
Veza je
uspostavljena
Svijetli u plavoj boji
Veza nije
uspostavljena
Isključeno
Savjeti
• Kada uspostavite BLUETOOTH vezu,
prikazuje se preporuka koju aplikaciju
treba instalirati, ovisno o povezanom
uređaju.
Slijedeći prikazane upute možete
instalirati aplikaciju SongPal koja će vam
omogućiti upravljanje ovim sustavom.
Pojedinosti o aplikaciji SongPal potražite
u odjeljku „Slušanje glazbe na mobilnom
uređaju putem aplikacije SongPal”
(str. 33).
• Provedite uparivanje za drugi i iduće
mobilne uređaje.
Slušanje glazbe s uparenog
mobilnog uređaja
1
2
3
Uključite BLUETOOTH funkciju
na mobilnom uređaju.
Više puta zaredom pritisnite
INPUT +/– kako biste prikazali
„BT” na zaslonu prednje ploče.
Sustav se automatski ponovno
povezuje s posljednjim povezanim
mobilnim uređajem.
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
28HR
4
5
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Glavna komponenta emitira zvuk.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem  +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 26).
• Sadržaj možete reproducirati
ili pauzirati pomoću gumba za
upravljanje reprodukcijom
na daljinskom upravljaču.
Prekidanje veze s mobilnim
uređajem
Učinite nešto od sljedećeg.
• Onemogućite BLUETOOTH funkciju
na mobilnom uređaju.
• Pritisnite BLUETOOTH PAIRING
na daljinskom upravljaču.
• Isključite sustav ili mobilni uređaj.
Napomena
Ako se na zaslonu prednje ploče ne
prikazuje „BT” kada pritisnete INPUT +/–
u 2. koraku odjeljka „Slušanje glazbe
s uparenog mobilnog uređaja”, jedanput
pritisnite BLUETOOTH RX/TX na daljinskom
upravljaču.
Savjet
Ako veza nije uspostavljena, odaberite
„HT-MT500/501” na mobilnom uređaju.
Povezivanje s mobilnim
uređajem putem funkcije
jednog dodira (NFC)
Ako držite mobilni uređaj kompatibilan
s funkcijom NFC, na primjer pametni
telefon ili tablet, blizu oznake N Mark
na glavnoj komponenti, sustav će
se automatski uključiti, a zatim će
se provesti uparivanje i uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
Kompatibilni uređaji
Pametni telefoni, tableti i uređaji za
reprodukciju glazbe s ugrađenom
funkcijom NFC (OS: Android™ 2.3.3
ili novija verzija, osim Android 3.x)
1
2
Uključite funkciju NFC
na mobilnom uređaju.
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem  +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 26).
• Sadržaj možete reproducirati
ili pauzirati pomoću gumba
za upravljanje reprodukcijom
na daljinskom upravljaču.
Postupak za prekid reprodukcije
putem funkcije jednog dodira
Mobilnim uređajem ponovno dodirnite
oznaku N Mark na glavnoj komponenti.
Napomene
BLUETOOTH indikator
3
4
Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator u plavoj boji.
Uspostavljena je veza između
sustava i mobilnog uređaja.
Pokrenite reprodukciju zvuka
pomoću glazbene aplikacije na
povezanom mobilnom uređaju.
Sustav emitira zvuk.
• Ovisno o vašem uređaju, možda ćete
unaprijed morati izvršiti sljedeće
postupke na mobilnom uređaju.
– Uključite funkciju NFC.
– Instalirajte aplikaciju „NFC Easy
Connect” iz trgovine Google Play™
i pokrenite je. (Aplikacija možda neće
biti dostupna u nekim državama i/ili
regijama.) Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu uređaja.
• Ova značajka ne radi sa slušalicama koje
su kompatibilne s BLUETOOTH
tehnologijom. Za slušanje zvuka putem
slušalica kompatibilnih s BLUETOOTH
tehnologijom pogledajte odjeljak
„Slušanje zvuka s povezanog TV-a
ili uređaja putem slušalica” (str. 30).
• Funkcija [Bluetooth Mode] automatski
se mijenja na [Receiver] pri uspostavi
BLUETOOTH veze putem funkcije jednog
dodira. Čak i ako se funkcija jednog
dodira otkaže, postavka [Bluetooth
Mode] i dalje je [Receiver]. Pojedinosti
o funkciji [Bluetooth Mode] potražite
u odjeljku [Bluetooth Settings] (str. 50).
• Ako je vaš mobilni uređaj takve vrste da
prelazi u stanje pripravnosti uslijed
djelovanja magnetne sile, možda se neće
moći povezati putem značajka NFC. Kada
funkcija povezivanja jednim dodirom ne
radi, uređaj povežite putem BLUETOOTH
funkcije (str. 27).
29HR
Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije
Mobilnim uređajem ponovno
dodirnite oznaku N-Mark
na glavnoj komponenti.
Nastavite dodirivati dok mobilni
uređaj ne zavibrira i dok se na
njemu ne prikaže poruka.
Slijedite upute na zaslonu za
dovršetak uparivanja glavne
komponente i mobilnog uređaja.
5
Slušanje zvuka
s povezanog TV-a
ili uređaja putem
slušalica
Možete slušati zvuk s povezanog TV-a ili
uređaja putem slušalica kompatibilnih
s BLUETOOTH tehnologijom ako ih
povežete pomoću BLUETOOTH funkcije.
6
7
Slušanje zvuka uparivanjem
sa slušalicama
1
2
3
4
5
Vratite se na početni izbornik
i odaberite željeni ulaz.
Na TV zaslonu prikazuje se slika
odabranog ulaza, na zaslonu
prednje ploče prikazuje se „BT TX”,
a iz slušalica se emitira zvuk.
Zvuk se ne emitira iz sustava.
Za odabir ulaza pogledajte odjeljak
„Upotreba početnog izbornika”
(str. 15).
Prilagodite jačinu zvuka.
Prvo prilagodite jačinu zvuka
slušalica. Jačinom zvuka slušalica
moguće je upravljati pomoću
gumba +/– na glavnoj komponenti
i  +/– na daljinskom upravljaču.
Postavite slušalice kompatibilne
s BLUETOOTH tehnologijom
u način uparivanja.
Pojedinosti o načinu uparivanja
potražite u uputama za upotrebu
slušalica.
Uklanjanje registriranog uređaja
s popisa uređaja
1
Slijedite 1. do 5. korak odjeljka
„Slušanje zvuka uparivanjem
sa slušalicama”.
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
2
Odaberite naziv slušalica, a zatim
pritisnite OPTIONS.
3
4
Odaberite [Remove].
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Sustav ulazi u BLUETOOTH način
prijenosa.
Odaberite naziv slušalica u popisu
[Device List] pod stavkom
[Bluetooth Settings].
Kada se BLUETOOTH veza
uspostavi, prikazuje se poruka
[Bluetooth device is connected.].
(Prikazuje se i naziv priključenog
uređaja.)
Ako ne možete pronaći naziv svojih
slušalica u popisu [Device List],
odaberite [Scan].
30HR
Slijedite upute na zaslonu da biste
izbrisali željene slušalice s popisa
uređaja.
Slušanje zvuka s uparenim
slušalicama
1
2
4
5
Odaberite željeni ulaz.
Za odabir ulaza pogledajte odjeljak
„Upotreba početnog izbornika”
(str. 15).
Postavite BLUETOOTH funkciju
slušalica na uključeno.
Pritisnite BLUETOOTH RX/TX
na daljinskom upravljaču.
Funkcija [Bluetooth Mode]
postavljena je na [Transmitter],
a na zaslonu prednje ploče
prikazuje se „BT TX”.
Sustav se automatski ponovno
povezuje sa slušalicama s kojima
je bio povezan posljednji put,
a zatim se iz slušalica emitira zvuk.
Zvuk se ne emitira iz sustava.
Prilagodite jačinu zvuka.
Prilagodite razinu jačine zvuka
slušalica. Jačinu zvuka slušalica
možete prilagoditi i pomoću
gumba  +/– na daljinskom
upravljaču.
Prekidanje veze sa slušalicama
Učinite nešto od sljedećeg.
– Onemogućite BLUETOOTH funkciju
na slušalicama.
– Pritisnite BLUETOOTH RX/TX.
– Isključite sustav ili slušalice.
– Odaberite naziv uređaja za povezane
slušalice u odjeljku
[Setup] –
[Bluetooth Settings] – [Device List].
• Ovisno o slušalicama kompatibilnima
s BLUETOOTH tehnologijom, možda
nećete moći prilagoditi jačinu zvuka.
• Funkcija [Bluetooth Audio]
onemogućena je kada je funkcija
[Bluetooth Mode] postavljena na [Off]
ili [Transmitter].
• Kada je odabran ulaz [Bluetooth
Audio], ne možete postaviti [Bluetooth
Mode] na [Transmitter]. Tu postavku
ne možete promijeniti ni gumbom
BLUETOOTH RX/TX na daljinskom
upravljaču.
• Možete registrirati do 9 BLUETOOTH
uređaja. Ako registrirate deseti
BLUETOOTH uređaj, posljednji
povezani BLUETOOTH uređaj izbrisat
će se i zamijeniti novim.
• Sustav može prikazati do 15 otkrivenih
BLUETOOTH uređaja na popisu
[Device List].
• Ne možete mijenjati zvučni efekt
ni postavke u izborniku s opcijama
pri prijenosu zvuka na slušalice
kompatibilne s BLUETOOTH
tehnologijom.
• Neki sadržaji ne mogu se reproducirati
jer su zaštićeni.
• Reprodukcija zvuka/glazbe na
BLUETOOTH uređaju kasni u odnosu
na reprodukciju na glavnoj
komponenti zbog karakteristika
bežične BLUETOOTH tehnologije.
• Prijem AAC ili LDAC zvuka možete
omogućiti ili onemogućiti na
BLUETOOTH uređaju (str. 50).
31HR
Slušanje glazbe/zvuka pomoću BLUETOOTH funkcije
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se
početni izbornik.
O vezi slušalica
Slušanje glazbe na računalu
Slušanje glazbe/zvuka
upotrebom mrežne funkcije
Osobno računalo
Slušanje glazbe na
osobnom računalu
putem kućne mreže
Putem kućne mreže možete
reproducirati glazbene datoteke
pohranjene na osobnom računalu.
Glazbene datoteke mogu se
reproducirati upravljanjem izbornikom
koji se prikazuje na TV zaslonu ili putem
aplikacije SongPal na mobilnom uređaju
kao što je pametni telefon ili tablet.
Priprema funkcije Home
Network
1
2
3
Spojite sustav na mrežu.
Pogledajte „Povezivanje sa žičanom
mrežom” (str. 18) i „Spajanje
s bežičnom mrežom” (str. 19).
Spojite osobno računalo
na mrežu.
Više pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu osobnog
računala.
Postavite osobno računalo.
Za upotrebu osobnog računala
na kućnoj mreži trebate postaviti
osobno računalo kao poslužitelj.
Više pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu
osobnog računala.
Savjet
Pogledajte
[Setup] – [Network
Settings] – [Network Connection Status]
pri provjeri statusa mrežne veze.
32HR
Usmjerivač za bežični LAN
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite [Home Network]
u početnom izborniku.
Na TV zaslonu prikazuje se naziv
uređaja na vašoj kućnoj mreži.
Odaberite željeni uređaj – mapu
u kojoj su pjesme pohranjene –
pjesmu.
Odabrana pjesma se reproducira,
a zvuk se emitira iz sustava.
4
Prilagodite jačinu zvuka.
• Jačinu zvuka prilagodite
pritiskanjem  +/– na daljinskom
upravljačku.
• Prilagodite jačinu zvuka
subwoofera pritiskom na
SW  +/– na daljinskom
upravljaču (str. 26).
Savjet
U izborniku s opcijama možete obaviti
razne radnje (str. 54).
Slušanje glazbe na osobnom
računalu putem aplikacije
SongPal
Osobno računalo
Slušanje glazbe na
mobilnom uređaju
putem aplikacije SongPal
Što možete učiniti
s aplikacijom SongPal
Pametni telefon
ili tablet
Putem aplikacije SongPal instalirane
na mobilni uređaj kao što je pametni
telefon ili tablet možete reproducirati
glazbene datoteke pohranjene
na osobnom računalu. Pojedinosti
o aplikaciji SongPal potražite u odjeljku
„Što možete učiniti s aplikacijom
SongPal” (str. 33) ili na sljedećoj
URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
Pojedinosti o aplikaciji SongPal
potražite na sljedećoj URL adresi.
http://info.songpal.sony.net/help/
Instaliranje aplikacije SongPal na
mobilni uređaj omogućuje vam
sljedeće.
Postavljanje zvuka na jedinici
Zvuk možete jednostavno prilagoditi
ili upotrijebiti postavku [ClearAudio+]
koju preporučuje tvrtka Sony.
Glazbena usluga
Možete konfigurirati početne postavke
za upotrebu glazbenih usluga*.
* Glazbene usluge i njihovo razdoblje
dostupnosti mogu se razlikovati ovisno
o državi ili regiji.
Može biti potrebno i ažuriranje uređaja.
Ako upotrebljavate Chromecast built-in u
glazbenoj usluzi, pogledajte „Upotreba
usluge Chromecast built-in” (str. 34).
Uživanje u glazbi na kućnoj mreži
Putem svoje mreže možete
reproducirati glazbu pohranjenu na
osobnom računalu ili na poslužitelju
u kućnoj mreži.
33HR
Slušanje glazbe/zvuka upotrebom mrežne funkcije
Usmjerivač za bežični LAN
SongPal je aplikacija za upravljanje
kompatibilnim audio uređajima marke
Sony pomoću mobilnih uređaja kao
što su pametni telefon ili tablet.
Uživanje u glazbi na USB uređaju
Možete reproducirati glazbu s uređaja
priključenog u (USB) ulaz na glavnoj
komponenti.
Upotreba usluge
Chromecast built-in
Napomena
Usluga Chromecast built-in omogućuje
vam da odaberete glazbeni sadržaj
iz aplikacije s omogućenom opcijom
Chromecast i reproducirate ga
na sustavu ili u grupi u koju je
sustav uključen.
Ono čime možete upravljati putem
aplikacije SongPal ovisi o povezanom
uređaju. Specifikacija i dizajn aplikacije
mogu se promijeniti bez prethodne
obavijesti.
Upotreba usluge SongPal
1
2
3
4
Instalirajte besplatnu aplikaciju
SongPal na mobilni uređaj.
Potražite aplikaciju SongPal
u trgovini Google Play ili App Store
i instalirajte je na svoj mobilni
uređaj.
Povežite sustav i mobilni uređaj
putem BLUETOOTH funkcije
(str. 27) ili mrežne funkcije
(str. 18).
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju SongPal.
Upravljajte prema uputama na
zaslonu aplikacije SongPal.
5
Napomene
• Prije upotrebe aplikacije SongPal
obavezno postavite [Bluetooth Mode]
na [Receiver] (str. 50).
• Upotrebljavajte najnoviju verziju
aplikacije SongPal.
Savjeti
• Sustav možete povezati s mobilnim
uređajem putem funkcije NFC (str. 28).
• Pri povezivanju putem mrežne funkcije
spojite mobilni uređaj na istu mrežu
na koju je spojen sustav.
34HR
6
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje
se početni izbornik.
Odaberite [Music Service List]
u početnom izborniku.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
glazbenih usluga.
Odaberite [Chromecast built-in].
Postavke za upotrebu opcije
Chromecast built-in namjestite
prema uputama na zaslonu.
Spojite mobilni uređaj na istu
Wi-Fi mrežu na koju je spojen
sustav.
Instalirajte aplikaciju
s omogućenom opcijom
Chromecast na mobilni uređaj.
Pokrenite aplikaciju
s omogućenom opcijom
Chromecast, dodirnite gumb cast,
a zatim odaberite sustav ili
grupu u koju je sustav uključen.
7
Odaberite i reproducirajte glazbu
u aplikaciji s omogućenom
opcijom Chromecast.
Glazba se reproducira na sustavu.
Napomena
Ovisno o državi i regiji, usluga Chromecast
built-in i aplikacija s omogućenom opcijom
Chromecast možda neće biti dostupni.
Upotreba usluge Spotify
Glazbu možete odabrati u aplikaciji
Spotify i reproducirati je na sustavu.
Za reprodukciju na sustavu potreban
vam je račun Spotify Premium.
Omogućavanje funkcije
„Spotify Connect”
2
3
4
5
Spojite mobilni uređaj na istu
Wi-Fi mrežu na koju je spojen
sustav.
Instalirajte aplikaciju Spotify
na mobilni uređaj.
Pokrenite aplikaciju Spotify
i prijavite se na račun
Spotify Premium.
Odaberite glazbu i započnite
njezinu reprodukciju
u aplikaciji Spotify.
Odaberite ikonu Connect
u aplikaciji Spotify i odaberite
sustav kao izlazni audio uređaj.
Glazba se reproducira na sustavu.
35HR
Slušanje glazbe/zvuka upotrebom mrežne funkcije
1
Nastavak reprodukcije
glazbe koja se reproducirala
na mobilnom uređaju
1
Pritisnite MUSIC SERVICE.
Kada na sustavu reproducirate
glazbu iz aplikacije Spotify,
nastavlja se reprodukcija glazbe
koja se reproducirala u aplikaciji
Spotify. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Upotreba gumba
MUSIC SERVICE” (str. 36).
Upotreba gumba
MUSIC SERVICE
Da biste uživali u glazbenim uslugama,
sustav mora biti povezan s internetom.
MUSIC SERVICE
Napomena
Aplikacija Spotify možda nije dostupna
u svim državama/regijama.
Pritisnite MUSIC SERVICE.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
glazbenih usluga.
Kada na sustavu reproducirate glazbu
iz aplikacije Spotify, nastavlja se
reprodukcija glazbe koja se
reproducirala u aplikaciji Spotify.
Pogledajte „Upotreba usluge Spotify”
(str. 35).
Napomene
• Glazbene usluge možda neće biti
dostupne u nekim državama/regijama.
• Ako nastavak reprodukcije nije dostupan,
na sustavu se reproducira posljednji
popis pjesama.
• Za reprodukciju na sustavu potreban
vam je račun Spotify Premium.
Savjeti
• Popis glazbenih usluga možete
ažurirati pritiskom na OPTIONS
i odabirom [Update Services]
na popisu glazbenih usluga.
• Popis glazbenih usluga možete
prikazati tako odaberete [Music Service
List] u početnom izborniku ili pritiskom na
MUSIC SERVICE na glavnoj komponenti.
36HR
Povezivanje uređaja
kompatibilnog
s funkcijom SongPal Link
(Wireless Multi Room/
Wireless Surround)
Slušanje iste glazbe
u različitim prostorijama
(Wireless Multi Room)
Upotrebom kućne bežične mreže
možete u različitim prostorijama uživati
u sljedećoj glazbi ili zvukovima uz visoku
kvalitetu zvuka.
• Glazba u okviru glazbene usluge
• Glazba pohranjena na osobnom
računalu ili pametnom telefonu
• Zvuk [TV] ili [Analog] ulaza sustava*
* Možete uživati u zvuku uređaja koji je
povezan sa sustavom. U slučaju gornjih
ulaza zvuk nije usklađen sa slikom.
Ako vam smeta vremenska razlika
između zvuka i slike, poništite funkciju
Wireless Multi Room.
Postavljanje u aplikaciji SongPal
Provedite postavljanje slijedeći upute
u pomoći za aplikaciju SongPal.
Napomena
Ova funkcija nije dostupna za glazbu
na BLUETOOTH uređaju povezanom
sa sustavom.
Savjet
Pojedinosti o funkciji SongPal potražite
u odjeljku „Što možete učiniti s aplikacijom
SongPal” (str. 33).
Dodavanje stražnjih
zvučnika (Wireless
Surround)
Možete dodati bežične zvučnike koje
je proizvela tvrtka Sony (nisu priloženi)
kao surround zvučnike u sustavu.
Za dva bežična zvučnika upotrijebite
isti model.
Pojedinosti o odgovarajućim
zvučnicima potražite na
sljedećem URL-u.
http://sony.net/nasite/
37HR
Slušanje glazbe/zvuka upotrebom mrežne funkcije
Možete uživati u glazbi u bilo kojoj
prostoriji ili slušati glazbu uz surround
zvuk s pomoću sustava s bežičnim
zvučnikom kompatibilnim s funkcijom
SongPal Link.
Možete upravljati aplikacijom SongPal
instaliranom na mobilnom uređaju.
Za upotrebu više uređaja kompatibilnih
s aplikacijom SongPal priključite
ih na isti bežični LAN.
Napomene
• Funkcija bežične LAN veze nije dostupna
prilikom upotrebe funkcije Wireless
Surround. Povežite se s mrežom putem
žičanog LAN-a.
• Prilikom upotrebe funkcije Wireless
Surround funkciju [Bluetooth Mode]
ne možete postaviti na [Transmitter]
(str. 50).
• Prilikom upotrebe funkcije Wireless
Surround funkcija [Bluetooth Codec LDAC] (str. 50) nije dostupna.
Savjet
Zaslon s postavkama za funkciju Wireless
Surround možete prikazati tako da
odaberete
[Wireless Surround]
u početnom izborniku.
Postavljanje u aplikaciji SongPal
1
Namještanje postavki sustava
1
2
3
4
5
6
7
Ažurirajte bežični zvučnik
na najnoviju verziju.
Softver bežičnog zvučnika neće
se automatski ažurirati prilikom
upotrebe funkcije Wireless
Surround. Da biste ažurirali,
poništite funkciju Wireless
Surround i povežite bežični
zvučnik s internetom.
Povežite sustav s mrežom putem
žičanog LAN-a (str. 18).
Funkcija bežične LAN veze nije
dostupna prilikom upotrebe
funkcije Wireless Surround.
Postavite odgovarajuće zvučnike
i uključite ih.
2
3
4
Ažurirajte bežični zvučnik
na najnoviju verziju.
Softver bežičnog zvučnika neće
se automatski ažurirati prilikom
upotrebe funkcije Wireless
Surround. Da biste ažurirali,
poništite funkciju Wireless Surround
i povežite bežični zvučnik
s internetom.
Povežite sustav s mrežom putem
žičanog LAN-a (str. 18).
Funkcija bežične LAN veze nije
dostupna prilikom upotrebe
funkcije Wireless Surround.
Postavite odgovarajuće zvučnike
i uključite ih.
Odaberite sustav u aplikaciji
SongPal, a zatim provedite
postavljanje slijedeći upute
u aplikaciji SongPal.
Napomena
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje
se početni izbornik.
Postavke aplikacije SongPal učinkovite
su uz verziju aplikacije SongPal 4.0 ili
novije. Pojedinosti o instalaciji aplikacije
SongPal potražite u odjeljku „Upotreba
usluge SongPal” (str. 34).
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Poništavanje funkcije
Wireless Surround
Odaberite [Wireless Surround
Settings].
Namjestite postavke prema
uputama na zaslonu.
38HR
Odaberite
[Setup] – [Wireless
Surround Settings] – [Stop Wireless
Surround] u početnom izborniku.
1)
Upotreba raznih funkcija/postavki
Prilagođavanje postavki
zvučnika za surround
zvuk
Da biste postigli najbolji mogući
mogućeg surround zvuk, odredite
udaljenost zvučnika od položaja
slušanja i razine izlaza itd.
Zadane su postavke podvučene.
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [Audio Settings] –
[Speaker Settings].
Zaslon [Speaker Settings] prikazat
će se na TV zaslonu.
Namjestite postavke zvučnika.
Odaberite postavku u sljedećim
postavkama pritiskom na / i ,
a zatim postavite vrijednost
u skladu s okolinom pritiskom
na / i .
[Distance]
Odredite udaljenost od položaja
slušanja do zvučnika.
Možete postaviti vrijednost od 0 metara
do 10 metara (u rasponima od 0,1 m).
[Front]1): postavlja udaljenost prednjeg
zvučnika.
[Subwoofer]1): postavlja udaljenost
subwoofera.
[Surround L]2): postavlja udaljenost
lijevog surround zvučnika.
[Surround R]2): postavlja udaljenost
desnog surround zvučnika.
Ova se postavka ne prikazuje prilikom
upotrebe funkcije Wireless Surround.
Ova se postavka prikazuje prilikom
upotrebe funkcije Wireless Surround.
Savjet
Mjerne jedinice (stope ili metre) možete
promijeniti pritiskom na gumb u boji (RED).
[Level]
Prilagodite razinu zvuka zvučnika.
Za [Front] i [Subwoofer] možete
postaviti vrijednost od -6,0 dB do 6,0 dB
(u koracima od 0,5 dB).
Za [Surround L]* i [Surround R]* možete
postaviti vrijednost od -10,0 dB do
10,0 dB (u koracima od 0,5 dB).
[Front]: postavlja razinu prednjeg
zvučnika.
[Subwoofer]: postavlja razinu
subwoofera.
[Surround L]*: postavlja razinu
lijevog surround zvučnika.
[Surround R]*: postavlja razinu
desnog surround zvučnika.
* Ova se postavka prikazuje prilikom
upotrebe funkcije Wireless Surround.
[Test Tone]
Testni ton emitira se iz zvučnika
radi provjere dostupnih zvučnika.
[Off]: Testni se ton ne emitira
iz zvučnika.
[On]: testni se ton emitira redom
iz svakog zvučnika.
[Sofa Mode]
Promijenite ovu postavku ovisno
o položaju za postavljanje subwoofera.
[On]: Odaberite ovu postavku kada se
subwoofer postavlja ispod kauča.
[Off]: Odaberite ovu postavku kada
se subwoofer postavlja bilo gdje osim
ispod kauča.
39HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
1
2)
Uspostavljanje bežične
veze sa subwooferom
(SECURE LINK)
Putem funkcije Secure Link možete
odrediti koja će bežična veza biti
upotrijebljena za povezivanje sustava
i subwoofera. Ta vam funkcija može
pomoći pri sprječavanju smetnji
ako upotrebljavate više bežičnih
proizvoda ili ako ih upotrebljava
netko u vašoj blizini.
3
4
5
6
Indikator napajanja
7
Odaberite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer
Connection] – [Secure Link].
Zaslon [Secure Link] prikazat
će se na TV zaslonu.
Odaberite [On].
Pritisnite SECURE LINK na stražnjoj
strani subwoofera.
Indikator napajanja na subwooferu
treperi u narančastoj boji.
Prijeđite na sljedeći korak u roku
od 1 minute.
Odaberite [Start].
Postavljanje veze započinje.
Za povratak na prethodni
zaslon odaberite [Cancel].
Dovršite postavljanje veze
slijedeći poruku na zaslonu.
Indikator napajanja na subwooferu
svijetli u narančastoj boji.
Napomene
SECURE LINK
1
2
• Ako se prikaže poruka [Cannot set Secure
Link.], slijedite upute na zaslonu.
• Kada je [Bluetooth Mode] postavljen
na [Transmitter], a BLUETOOTH uređaj
povezan sa sustavom, nije moguće
uspostaviti bežičnu vezu sa
subwooferom.
Odabir frekvencijskog
pojasa
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje
se početni izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
40HR
Možete odabrati frekvencijski pojas
za bolju vezu.
1
2
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
3
4
Odaberite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer
Connection] – [RF Band].
Odaberite željenu postavku.
• [Auto] (zadana postavka):
U uobičajenim okolnostima
odaberite ovo. Sustav automatski
odabire najsnažniji frekvencijski
pojas za prijenos.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: Prenosi
zvuk prema odabranom
frekvencijskom pojasu.
Savjet
Ako je bežični prijenos
nestabilan
Odaberite željenu postavku.
• [Auto] (zadana postavka):
U uobičajenim okolnostima
odaberite ovo. Sustav automatski
odabire najbolji kanal za prijenos.
• [1], [2], [3]: Sustav prenosi zvuk
popravljanjem kanala za prijenos.
Odaberite kanal s boljim
prijenosom.
Napomene
• Prijenos je moguće poboljšati promjenom
kanala prijenosa (frekvencije) drugog/ih
bežičnog/ih sustava. Pojedinosti
potražite u priručniku za upotrebu
drugog/ih bežičnog/ih sustava.
• Ne možete odabrati ovu funkciju kada
je opcija [RF Band] postavljena na [Auto]
(str. 40).
Ako upotrebljavate više bežičnih
sustava, kao što je bežični LAN,
bežični signali mogu biti nestabilni.
U tom slučaju moguće je poboljšati
prijenos promjenom sljedeće
postavke [RF Channel].
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [System Settings] –
[Wireless Subwoofer
Connection] – [RF Channel].
41HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
Preporučujemo da [RF Band] postavite
na [Auto].
4
Reprodukcija
komprimiranih audio
datoteka povećanjem
do kvalitete zvuka visoke
rezolucije (DSEE HX)
DSEE HX poboljšava rezoluciju
postojećih izvora zvuka gotovo do
kvalitete zvuka visoke rezolucije, čime
vam daje osjećaj kao da se nalazite
u glazbenom studiju ili na koncertu.
Ova funkcija dostupna je samo kada
je [Music] odabrano kao zvučno polje
(str. 24).
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se
početni izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Uživanje u višekanalnom
zvuku (AUDIO)
Možete uživati u višekanalnom zvuku
kada sustav prima Dolby Digital
višekanalne signale.
AUDIO
1
Pritisnite AUDIO.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje
se audio signal.
2
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir željenog audio signala.
Audio signal
Objašnjenje
„MAIN”
Odaberite [Audio Settings] –
[DSEE HX].
Reproducirat će se
zvuk glavnog jezika.
„SUB”
Reproducirat će se
zvuk drugog jezika.
Odaberite [On].
„MN/SB”
Reproducirat će se
miješani zvuk glavnog
i drugog jezika.
Napomene
• Ta je funkcija kompatibilna s 2-kanalnim
digitalnim ulaznim signalima frekvencije
uzorkovanja 44,1 kHz ili 48 kHz.
• Frekvencija uzorkovanja/dubina bita
nakon povećanja iznosi do 96 kHz/
24 bita.
• Ta funkcija nije kompatibilna
s DSD signalima.
• Ta funkcija ne radi s analognim ulazom.
• Ta funkcija ne radi prilikom upotrebe
funkcije Wireless Surround ili opcije
Chromecast built-in.
42HR
Napomene
• Za primanje signala Dolby Digital trebate
priključiti TV ili druge uređaje na TV IN
(OPT) priključak pomoću optičkog
digitalnog kabela (priložen).
• Ako je priključak HDMI IN vašeg TV-a
kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel (str. 46), možete primati signal
Dolby Digital putem HDMI kabela.
Deaktivacija gumba na
glavnoj komponenti
Gumbe na glavnoj komponenti možete
deaktivirati kako biste spriječili
neprikladnu upotrebu, primjerice
kada djeca diraju uređaj (funkcija
zaključavanja za zaštitu djece).
Promjena svjetline
zaslona prednje ploče
i BLUETOOTH indikatora
(DIMMER)
Možete promijeniti svjetlinu zaslona
prednje ploče i BLUETOOTH indikatora.
DIMMER
Otkazivanje funkcije
zaključavanja za zaštitu
djece
Pritisnite –, + i – po redu, istodobno
pritišćući i držeći
na glavnoj
komponenti.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje
se „UNLCK”, a funkcija zaključavanja
za zaštitu djece otkazuje se.
Napomena
Gumb  (napajanje) se ne zaključava
funkcijom zaključavanja za zaštitu djece.
1
2
Pritisnite DIMMER.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje
se način prikaza.
Pritisnite gumb više puta zaredom
za odabir željenog načina prikaza.
Način rada
Objašnjenje
„BRIGHT”
Zaslon prednje ploče
i BLUETOOTH indikator
jasno svijetle.
„DARK”
Zaslon prednje ploče
i BLUETOOTH indikator
prigušeno svijetle.
„OFF”
Zaslon prednje ploče
je isključen.
Napomena
Zaslon prednje ploče isključuje se kada
odaberete „OFF”. Automatski se uključuje
kada pritisnete bilo koji gumb, a zatim se
ponovno isključuje ako ne upotrebljavate
sustav približno 10 sekundi. Međutim,
u nekim slučajevima zaslon prednje ploče
možda se neće isključiti. Ako se to dogodi,
svjetlina zaslona prednje ploče ista je kao
u slučaju „DARK”.
43HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
Pritisnite –, + i – po redu, istodobno
pritišćući i držeći
na glavnoj
komponenti.
Na zaslonu prednje ploče prikazuje
se poruka „LOCK”, a gumbi na glavnoj
komponenti ne rade.
Sustavom možete upravljati samo
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Štednja energije u stanju
pripravnosti
Provjerite jeste li namjestili sljedeće
postavke:
– Opcija [Bluetooth Standby]
postavljena je na [Off] (str. 50).
– Opcija [Quick Start/Network Standby]
postavljena je na [Off] (str. 51).
Slanje signala daljinskog
upravljača na TV putem
glavne komponente
Ako glavna komponenta ometa senzor
daljinskog upravljača TV-a, možda
nećete moći daljinskim upravljačem
upravljati TV-om. U tom slučaju
omogućite funkciju IR repetitora
sustava.
Možete upravljati TV-om pomoću
daljinskog upravljača TV-a slanjem
signala daljinskog upravljača sa stražnje
strane glavne komponente.
1
2
3
4
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se
početni izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [System Settings] –
[IR-Repeater].
Zaslon [IR-Repeater] prikazat
će se na TV zaslonu.
Odaberite [On].
Napomene
• Provjerite da nije moguće upravljati
TV-om putem daljinskog upravljača,
a zatim postavite [IR-Repeater] na [On].
Ako se ta stavka postavi na [On] dok
je TV-om moguće upravljati daljinskim
upravljačem, izvođenje odgovarajuće
radnje možda neće biti moguće zbog
sukoba između izravne naredbe izdane
putem daljinskog upravljača i one putem
glavne komponente.
• Ova funkcija možda neće ispravno raditi
na nekim TV uređajima. U tom slučaju
postavite glavnu komponentu malo
dalje od TV-a.
44HR
Upotreba funkcije
Control for HDMI
Spajanje uređaja poput TV-a ili Blu-ray
Disc uređaja za reprodukciju
kompatibilnog s funkcijom Control for
HDMI* pomoću HDMI kabela
omogućuje jednostavno upravljanje
uređajem putem daljinskog upravljača.
S funkcijom Control for HDMI možete
upotrebljavati sljedeće funkcije.
Napomena
Te funkcije možda će raditi s uređajima
koje nije proizvela tvrtka Sony, ali to
nije zajamčeno.
* Control for HDMI standardna je funkcija
koju upotrebljava CEC (Consumer
Electronics Control) za omogućavanje
međusobne kontrole HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)
uređaja.
Priprema za upotrebu
funkcije Control for HDMI
Postavite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] na sustavu
na [On] (str. 51). Zadana postavka
je [On].
Omogućite postavke funkcije Control
for HDMI za TV i drugi uređaj povezan
na sustav.
Savjet
Kada isključite TV, sustav će
se automatski isključiti.
Postavite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Linked to TV]
na sustavu na [On] ili [Auto] (str. 51).
Zadana postavka je [Auto].
Funkcija upravljanja zvukom
sustava
Ako uključite sustav dok gledate TV,
zvuk TV-a emitirat će se kroz zvučnike
sustava. Jačina zvuka sustava može
se prilagoditi pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Ako se za posljednjeg gledanja TV-a
zvuk emitirao iz zvučnika sustava,
sustav će se automatski uključiti
kada ponovno uključite TV.
Radnje možete obaviti i pomoću
izbornika TV-a. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Napomene
• Ako pri upotrebi funkcije Twin Picture na
TV-u odaberete ulaz koji nije [TV], zvuk se
emitira samo iz TV-a. Ako onemogućite
funkciju Twin Picture, zvuk će se emitirati
iz sustava.
• Broj za vrijednost jačine zvuka sustava
prikazuje se na TV zaslonu, ovisno o TV-u.
Broj za vrijednost jačine zvuka prikazan
na TV-u može se razlikovati od broja
prikazanog na zaslonu prednje ploče
sustava.
• Ovisno o postavkama TV-a, funkcija
upravljanja zvukom sustava možda neće
biti dostupna. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
Ako omogućite funkciju Control for HDMI
( „BRAVIA” sinkronizacija) kada
upotrebljavate TV proizvođača Sony,
automatski je omogućena funkcija Control
for HDMI. Po dovršenju postavki na zaslonu
prednje ploče prikazuje se poruka „DONE”.
45HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
• Funkcija isključivanja sustava
• Funkcija upravljanja zvukom sustava
• TV Audio Input Mode
• Funkcija reprodukcije jednim dodirom
• Upravljanje izbornikom putem
daljinskog upravljača
Funkcija isključivanja
sustava
TV Audio Input Mode
Ako je sustav priključen u HDMI IN
priključak TV-a koji je kompatibilan
s funkcijom Audio Return Channel
(ARC), zvuk TV-a možete slušati putem
zvučnika sustava bez priključivanja
optičkog digitalnog kabela.
Na sustavu postavite [System Settings] –
[HDMI Settings] – [TV Audio Input Mode]
na [Auto] (str. 51). Zadana postavka je
[Auto].
Upotreba funkcije
„BRAVIA” Sync
Uz funkciju Control for HDMI možete
upotrebljavati i sljedeće funkcije na
uređajima kompatibilnima s funkcijom
„BRAVIA” sync.
• Funkcija odabira prizora
• Funkcija upravljanja kućnim kinom
• Funkcija poništavanja jeke
• Funkcija praćenja jezika
Napomena
Ako sustav nije kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel, potrebno je
priključiti optički digitalni kabel (isporučen)
(pogledajte isporučeni Vodič za početak).
Funkcija reprodukcije
jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj na uređaju
(Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju,
„PlayStation®4” itd.) povezanom na TV,
sustav i TV automatski će se uključiti,
ulaz sustava prebacit će se na ulaz za
TV, a zvuk će se emitirati iz zvučnika
sustava.
Napomena
Ovisno o TV-u, početni dio reproduciranog
sadržaja možda se neće ispravno
reproducirati.
Upravljanje izbornikom
putem daljinskog upravljača
Možete odabrati sustav pomoću gumba
SYNC MENU na daljinskom upravljaču za
TV i upravljati njime.
Ta funkcija može se upotrebljavati ako
TV podržava izbornik veze. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
Napomene
• U izborniku veze TV prepoznaje sustav
kao „Player”.
• Neke radnje možda neće biti dostupne
s nekim TV-ima.
46HR
Napomena
Te su funkcije patentirane funkcije tvrtke
Sony. Ova funkcija ne radi s proizvodima
koje nije proizvela tvrtka Sony.
Funkcija Scene Select
Zvučno polje sustava automatski se
prebacuju u skladu s postavkama
funkcije Scene Select na TV-u.
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
Postavite zvučno polje na [ClearAudio+]
(str. 24).
Funkcija upravljanja kućnim
kinom
Kada upotrebljavate TV koji je
kompatibilan s funkcijom upravljanja
kućnim kinom, postavljanje sustava,
postavljanje stavki zvučnog polja,
mijenjanje ulaza itd., može se provesti
bez mijenjanja ulaza na TV-u.
Ta se funkcija može upotrebljavati kada
je TV povezan s internetom. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
Funkcija poništavanja jeke
Jeka se smanjuje ako upotrebljavate
funkciju društvenog gledanja, na
primjer Skype, dok gledate TV
programe. Ta funkcija može se
upotrebljavati ako TV podržava funkciju
društvenog gledanja. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
Napomene
Upotreba raznih funkcija/postavki
• Zvuk se emitira samo iz zvučnika TV-a ako
je pri upotrebi funkcije društvenog
gledanja odabran ulaz na TV-u koji
nije [TV].
• Ta se funkcija ne može upotrebljavati
kada se zvuk emitira iz TV-a.
Funkcija praćenja jezika
Kada promijenite jezik prikaza na
zaslonu TV-a, jezik prikaza na zaslonu
sustava također će se promijeniti.
Napomene o HDMI vezama
• Upotrijebite kabel odobren za HDMI
upotrebu.
• Upotrijebite Sony HDMI kabel velike
brzine s Ethernetom s logotipom
koji označava vrstu kabela.
• Ne preporučujemo upotrebu
HDMI-DVI kabela za konverziju.
• Povezani uređaj može prigušiti audio
signale (frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita itd.) koji se emitiraju
iz HDMI priključka.
47HR
Upotreba zaslona za postavljanje
Možete prilagoditi različite stavke, na primjer sliku i zvuk.
Zadane su postavke podvučene.
1
2
3
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni izbornik.
Odaberite
[Setup] u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon za postavljanje.
Odaberite postavku.
Postavka
48HR
Objašnjenje
[Software Update]
Ažurira softver sustava. (str. 49)
[Screen Settings]
Određuje postavke zaslona ovisno o vrsti TV-a.
(str. 49)
[Audio Settings]
Određuje audio postavke ovisno o vrsti priključaka
za povezivanje. (str. 49)
[Bluetooth Settings]
Određuje detaljne postavke za BLUETOOTH
funkciju. (str. 50)
[Wireless Surround Settings]
Određuje postavke za funkciju Wireless Surround.
(str. 51)
[System Settings]
Omogućuje postavke vezane za mrežu. (str. 51)
[Network Settings]
Omogućuje detaljne postavke za internet i kućnu
mrežu. (str. 52)
[Input Skip Setting]
Namješta postavku preskakanja ulaza za svaki
ulaz. (str. 53)
[Easy Setup]
Ponovo pokreće Easy Setup za provođenje
osnovnih postavki. (str. 53)
[Resetting]
Vraća sustav na tvornički zadane postavke. (str. 53)
[Software Update]
Ažuriranjem softvera na najnoviju
verziju možete upotrebljavati najnovije
funkcije.
Informacije o funkcijama ažuriranja
potražite na sljedećem web-mjestu:
www.sony.eu/support
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatski otkriva vrstu
vanjskog uređaja, a zatim prebacuje
na odgovarajuću postavku boje.
[RGB]: Odaberite ovo prilikom spajanja
na uređaj s DVI priključkom koji je
kompatibilan s HDCP formatom.
[Audio Settings]
Napomene
[Speaker Settings]
Možete namjestiti postavke zvučnika
da biste dobili najbolji mogući surround
zvuk. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Prilagođavanje postavki zvučnika za
surround zvuk” (str. 39).
[DSEE HX]
Ova funkcija dostupna je samo kada je
[Music] odabrano kao zvučno polje.
[On]: Mijenja audio podataka
u audio datoteku visoke rezolucije
te reproducira jasan zvuk visokog
raspona koji je često izgubljen (str. 42).
[Off]: Off
[Audio DRC]
[Update via Internet]
Ažurira softver sustava putem dostupne
mreže. Slijedite upute na zaslonu.
Provjerite je li mreža povezana
s internetom.
[Update via USB Memory]
Ažurira softver pomoću USB memorije.
Provjerite je li mapa za ažuriranje
softvera ispravno nazvana „UPDATE”.
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: Reproducira video signal prema
rezoluciji TV-a ili spojenog uređaja.
[480p/576p]*: Emitira video signal
na rezoluciji od 480p/576p.
* Ako je sustav boja sadržaja koji se
reproducira NTSC, rezolucija video
signala može se pretvoriti samo u [480p].
Možete komprimirati dinamički
raspon zvučnog zapisa.
[Auto]: Automatska kompresija zvuka.
[On]: Sustav proizvodi dolby glazbenu
pozadinu s dinamičkim rasponom
prema želji snimatelja.
[Off]: Nema kompresije dinamičkog
raspona.
[Audio Output]
Možete odabrati način izlaza koji se
upotrebljava za izlaz audio signala.
[Speaker]: Emitira višekanalni zvuk
samo iz zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI]: Emitira višekanalni
zvuk iz zvučnika sustava i 2-kanalne
linearne PCM signale iz priključka
HDMI OUT (ARC).
Napomena
Ako je [Control for HDMI] postavljeno na
[On] (str. 51), [Audio Output] se automatski
postavlja na [Speaker + HDMI] i ta
se postavka ne može promijeniti.
49HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
• Za ažuriranje putem interneta potrebno
je internetsko okruženje.
• Tijekom ažuriranja softvera na zaslonu
prednje ploče prikazuje se „UPDT”.
Nakon što se ažuriranje završi, sustav se
automatski ponovno pokreće. Dok je
ažuriranje u tijeku, nemojte uključivati ni
isključivati sustav ili upravljati sustavom ili
TV-om. Pričekajte da se završi ažuriranje
softvera.
• Postavite [Auto Update] na [On] kada
želite automatski izvršiti ažuriranja
softvera (str. 52). Ažuriranje softvera
moguće je izvršiti čak i ako odaberete
[Off] u odjeljku [Auto Update], ovisno
o pojedinostima ažuriranja.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Možete uživati u sadržaju s BLUETOOTH
uređaja putem ovog sustava ili slušati
zvuk iz sustava pomoću slušalica
kompatibilnih s BLUETOOTH
tehnologijom.
[Receiver]: Ovaj je sustav u načinu rada
prijemnika, što mu omogućuje da prima
i emitira zvuk iz BLUETOOTH uređaja.
[Transmitter]: Ovaj je sustav u načinu
rada odašiljača, što mu omogućuje
da šalje zvuk na slušalice kompatibilne
s BLUETOOTH tehnologijom.
Ako promijenite ulaz sustava,
na zaslonu prednje ploče prikazat
će se „BT TX”.
[Off]: Funkcija BLUETOOTH isključena
je i ne možete odabrati ulaz [Bluetooth
Audio].
Napomena
Možete se spojiti na BLUETOOTH uređaj*
pomoću funkcije jednog dodira čak i ako
ste postavili [Bluetooth Mode] na [Off].
* Samo mobilni uređaji kao što su pametni
telefon, tablet, WALKMAN®
[Device List]
Prikazuje popis uparenih i otkrivenih
BLUETOOTH uređaja (SNK uređaj) ako je
funkcija [Bluetooth Mode] postavljena
na [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Možete postaviti [Bluetooth Standby]
tako da se sustav može uključiti
BLUETOOTH uređajem čak i ako je
sustav u stanju pripravnosti. Ta je
funkcija dostupna samo ako postavite
[Bluetooth Mode] na [Receiver]
ili [Transmitter].
[On]: Sustav se automatski uključuje
kada zatražite BLUETOOTH vezu
s uparenog BLUETOOTH uređaja.
[Off]: Isključeno
50HR
[Bluetooth Codec - AAC]
Ta je funkcija dostupna samo ako
postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Transmitter].
[On]: Omogućite AAC kodek.
[Off]: Onemogućite AAC kodek.
Napomene
• Možete uživati u zvuku visoke kvalitete
ako je omogućen AAC i ako vaš uređaj
podržava AAC.
• Ta se postavka ne može promijeniti pri
spajanju na slušalice kompatibilne s
BLUETOOTH uređajem.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Ta je funkcija dostupna samo ako
postavite [Bluetooth Mode] na
[Receiver] ili [Transmitter].
[On]: Omogućite LDAC kodek.
[Off]: Onemogućite LDAC kodek.
Napomene
• Možete uživati u zvuku bolje kvalitete ako
je omogućen LDAC i ako vaš uređaj
podržava LDAC.
• Ta se postavka ne može promijeniti pri
spajanju na slušalice kompatibilne
s BLUETOOTH uređajem.
[Wireless Playback Quality]
Možete postaviti brzinu prijenosa
podataka za LDAC reprodukciju.
Ova funkcija dostupna je samo
kada postavite [Bluetooth Mode]
na [Transmitter] i [Bluetooth Codec LDAC] na [On].
[Auto]: Brzina prijenosa podataka
automatski se mijenja ovisno o okolini.
Reprodukcija zvuka nije stabilna u ovom
načinu rada, upotrijebite jedan od
ostala tri načina.
[Sound Quality]: Koristi se najveća
brzina prijenosa u bitovima. Šalje
se zvuk veće kvalitete; međutim,
reprodukcija zvuka katkada može
postati nestabilna ako kvaliteta
veze nije dovoljno dobra.
[Standard]: Koristi se srednja brzina
prijenosa u bitovima. Uravnotežuje
kvalitetu zvuka i stabilnost reprodukcije.
[Connection]: Stabilnost se tretira kao
najvažnija. Kvaliteta zvuka može biti
razumna i veza će vjerojatno biti
stabilna. Ako veza bude nestabilna,
preporučuje se upotreba ove postavke.
[Wireless Surround
Settings]
[System Settings]
[OSD Language]
Možete odabrati jezik koji želite
za prikaz na zaslonu.
[Wireless Subwoofer Connection]
Možete ponovno provesti
postupak bežične veze subwoofera.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Uspostavljanje bežične veze sa
subwooferom (SECURE LINK)” (str. 40).
[IR-Repeater]
[On]: Udaljeni signali za TV šalju se na
stražnju stranu glavne komponente
(str. 44).
[Off]: Isključuje funkciju.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Slanje
signala daljinskog upravljača na TV
putem glavne komponente” (str. 44).
• [Control for HDMI] (str. 45)
[On]: Funkcija Control for HDMI je
omogućena. Uređaji koji su spojeni
HDMI kabelom mogu upravljati
jedni drugima.
[Off]: Isključeno
• [Standby Linked to TV] (str. 45)
Ta je funkcija dostupna ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Ako je ulaz sustava [TV],
sustav se automatski isključuje
kada isključite TV.
[On]: Sustav se automatski isključuje
kada isključite TV bez obzira na ulaz.
[Off]: Sustav se ne isključuje kada
isključite TV.
• [TV Audio Input Mode] (str. 46)
Postavite tu funkciju kada je sustav
povezan s HDMI IN priključkom TV-a
koji je kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel. Funkcija Audio Return
Channel dostupna je ako postavite
[Control for HDMI] na [On].
[Auto]: Možete slušati zvuk TV-a
iz zvučnika sustava.
[Optical]: Upotrijebite tu postavku
kada je priključen optički digitalni
kabel.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Skraćuje vrijeme pokretanja iz
stanja pripravnosti. Možete uključiti
sustav pomoću uređaja povezanog
putem mreže ako je sustav u stanju
pripravnosti.
[Off]: Isključeno
[Auto Standby]
[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby].
Ako ne upotrebljavate sustav
20 minuta, sustav automatski
prelazi u stanje pripravnosti.
[Off]: Isključeno
51HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
Ova je postavka namijenjena za
upotrebu bežičnih zvučnika (nisu
priloženi) kao surround zvučnika
u sustavu. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Dodavanje stražnjih
zvučnika (Wireless Surround)” (str. 37).
[HDMI Settings]
[Software Update Notification]
[On]: Postavlja sustav tako da vas
obavještava o najnovijoj verziji
softvera (str. 49).
[Off]: Isključeno
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: Ažuriranje softvera automatski
se izvršava između 2:00 i 5:00 sati po
lokalnom vremenu u odabranoj zoni
[Time Zone] dok se ovaj sustav ne
upotrebljava. Ako odaberete [Off]
pod [Quick Start/Network Standby],
ažuriranje softvera izvršava se
nakon isključivanja sustava.
[Off]: Isključeno
• [Time Zone]
Odaberite državu/regiju.
Napomene
• Ažuriranje softvera moguće je izvršiti
čak i ako odaberete [Off] u odjeljku
[Auto Update], ovisno o pojedinostima
ažuriranja.
• Ažuriranje softvera izvršava se
automatski u roku od 11 dana od
izdavanja novog softvera.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Najprije spojite sustav na mrežu.
[Wired Setup]: Odaberite ovo pri
povezivanju na širokopojasni
usmjerivač pomoću LAN kabela. Kada
odaberete ovu postavku, funkcija
bežičnog LAN-a sustava automatski
se onemogućuje.
[Wireless Setup]: Odaberite ovo kada
upotrebljavate ugrađenu Wi-Fi funkciju
sustava za spajanje na bežičnu mrežu.
Savjet
Pojedinosti potražite na sljedećem webmjestu i u najčešćim pitanjima:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Prikazuje status trenutačne mrežne
veze.
[Network Connection Diagnostics]
Možete pokrenuti dijagnostiku mreže
kako biste provjerili je li mrežna
veza ispravna.
[Device Name]
[Connection Server Settings]
Možete promijeniti naziv sustava
prema svojim željama tako da bude
prepoznatljiviji kada upotrebljavate
funkciju [Bluetooth Audio]. Taj naziv
upotrebljava se i na drugim mrežama,
kao što je kućna mreža. Slijedite upute
na zaslonu i upotrijebite softversku
tipkovnicu za unos naziva.
Određuje hoće li se prikazati povezani
poslužitelj kućne mreže.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Dopušta automatski pristup
s novootkrivenog kontrolera
kućne mreže.
[Off]: Isključeno
[System Information]
Možete prikazati informacije o verziji
softvera sustava i MAC adresu.
[Software License Information]
Možete prikazati informacije
o softverskoj licenci.
52HR
[Home Network Access Control]
Prikazuje popis proizvoda kompatibilnih
s kontrolerom kućne mreže i određuje
hoće li se prihvatiti naredbe s kontrolera
na popisu.
[External Control]
[On]: Omogućuje kontroleru
automatizacije kuće da upravlja
sustavom.
[Off]: Isključeno
[Input Skip Setting]
Napomena
[Reset to Factory Default Settings]
Postavke sustava možete vratiti na
tvornički zadane postavke odabirom
grupnih postavki. Sve postavke u grupi
vratit će se na početno stanje.
[Initialise Personal Information]
Možete izbrisati osobne podatke
pohranjene u sustavu.
Napomena
Ako odložite, prenesete ili prodate ovaj
sustav, obrišite sve osobne informacije
iz sigurnosnih razloga. Poduzmite
odgovarajuće mjere kao što je odjavljivanje
nakon upotrebe mrežne usluge.
Kada pritisnete INPUT +/– dok se prikazuje
početni izbornik, ikona ulaza prikazuje se
zatamnjeno kao da je ulaz postavljen
na [Skip].
Savjet
Možete namjestiti [Input Skip Setting]
iz izbornika s opcijama (str. 54).
[Easy Setup]
Pokrenite [Easy Setup] da biste odredili
osnovne početne postavke i osnovne
mrežne postavke sustava. Slijedite
upute na zaslonu.
53HR
Upotreba raznih funkcija/postavki
Postavka preskakanja praktična je
značajka koja vam omogućuje da
preskočite neupotrijebljene ulaze
pri odabiru funkcije pritiskom
gumba INPUT +/–.
[Do not skip]: Sustav ne preskače
odabrani ulaz.
[Skip]: Sustav preskače odabrani ulaz.
[Resetting]
Popis izbornika s opcijama
Dostupne su razne postavke i radnje reprodukcije ako pritisnete OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
Stavka
Objašnjenje
[Sound Field]
Mijenja postavku zvučnog polja (str. 24).
[Night]
Odabire funkciju noćnog načina rada (str. 25).
[Voice]
Odabire funkciju glasovnog načina rada (str. 25).
[Input Skip Setting]
Preskače neupotrijebljene izlaze pri odabiru funkcije pritiskom
na INPUT +/– (str. 53).
[Repeat Setting]
Postavlja ponavljanje reprodukcije.
[Shuffle Setting]
Postavlja nasumičnu reprodukciju.
[Play/Stop]
Pokreće ili zaustavlja reprodukciju.
[Play from start]
Reproducira stavku od početka.
54HR
Sustav se isključuje kada
se isključi TV.
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe sustava, pokušajte riješiti
problem pomoću ovog priručnika za
rješavanje problema prije nego što
zatražite popravak. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Kada zatražite popravak, svakako
ponesite glavnu komponentu
i subwoofer, čak i ako izgleda da
je problem prisutan na samo
jednom od njih.
Sustav se ne isključuje čak
ni kada je TV isključen.
 Provjerite postavku za [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (str. 51). Da biste
automatski isključili sustav kada
isključite TV bez obzira na ulaz,
postavite [Standby Linked to TV]
na [On]. TV mora podržavati
funkciju Control for HDMI (str. 45).
Pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu TV-a.
Napajanje sustava se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje
čvrsto priključen.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne
utičnice pa ga ponovno priključite
za nekoliko minuta.
Sustav se ne uključuje čak ni kada
je TV uključen.
 Postavite [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] na [On]
(str. 51). TV mora podržavati funkciju
Control for HDMI (str. 45). Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu
TV-a.
 Provjerite postavke zvučnika TV-a.
Sustav se sinkronizira s postavkama
zvučnika TV-a. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
 Ako je zadnji put zvuk emitiran iz
zvučnika TV-a, sustav se ne uključuje
čak ni kada je TV uključen.
Slika
Nema slike ili zvuka ili slika nije
ispravno prikazana.
 Odaberite odgovarajući ulaz (str. 15).
 Ako nema slike dok je odabran TV
ulaz, odaberite TV kanal koji želite
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
 Odspojite pa zatim ponovno
priključite HDMI kabel. Provjerite
je li kabel čvrsto priključen.
 Dok pritišćete i držite
,
pritisnite +, –, + na glavnoj
komponenti kako biste postavili
postavku visoke rezolucije
video izlaza na najnižu razinu.
 Sustav je povezan s ulaznim
uređajem koji ne podržava HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection – Zaštita širokopojasnog
digitalnog sadržaja). U tom slučaju
provjerite specifikacije povezanog
uređaja.
55HR
Rješavanje problema
Napajanje
 Provjerite postavku za [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (str. 51). Kada je
[Standby Linked to TV] postavljeno
na [On], sustav se automatski
isključuje kada isključite TV
bez obzira na ulaz.
Slika se ne prikazuje preko cijelog
TV zaslona.
Zvuk se istodobno čuje iz sustava
i iz TV-a.
 Omjer je širine i visine medija fiksan.
 Isključite zvuk sustava ili TV-a.
Zvuk
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
 Provjerite vrstu i vezu priključka
HDMI, digitalnog optičkog kabela ili
analognog audio kabela koji je
povezan na sustav i TV (pogledajte
priloženi vodič za početak).
 Ako su sustav i TV povezani HDMI
kabelom, provjerite sljedeće.
– Priključak HDMI povezanog TV-a
ima oznaku „ARC”.
– Funkcija Control for HDMI TV-a
postavljena je na uključeno.
– Na sustavu, funkcija [Control for
HDMI] postavljena je na [On],
a funkcija [TV Audio Input Mode]
na [Auto] (str. 51).
 Ako TV nije kompatibilan
s tehnologijom Audio Return
Channel, priključite optički digitalni
kabel (priložen) (pogledajte priloženi
Vodič za početak). Ako TV nije
kompatibilan s tehnologijom Audio
Return Channel, sustav neće emitirati
zvuk TV-a čak i ako je povezan
s priključkom HDMI IN na TV-u.
 Promijenite ulaz sustava u [TV].
Kada povežete sustav i TV pomoću
analognog audio kabela (nije
priložen), promijenite ulaz sustava
u [Analog] (str. 15).
 Povećajte jačinu zvuka na sustavu
ili poništite isključivanje zvuka.
 Ovisno o redoslijedu kojim ste spojili
TV i sustav, na sustavu može biti
isključen zvuk, a na zaslonu prednje
ploče sustava prikazivat će se
„MUTING”. U tom slučaju prvo
uključite TV, a zatim sustav.
 Namjestite postavku zvučnika na
TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a
potražite u uputama za upotrebu
priloženima uz TV.
56HR
Zvuk TV-a iz ovog sustava kasni
za slikom.
 Postavite „SYNC” ma 0 msec ako
je postavljeno na raspon između
25 msec i 300 msec (str. 26).
Ne čuje se zvuk uređaja povezanog
na sustav ili je vrlo tih.
 Pritisnite  + na daljinskom
upravljaču i provjerite jačinu
zvuka (str. 13).
 Pritisnite  ili  + na daljinskom
upravljaču da biste poništili funkciju
isključenja zvuka (str. 13).
 Provjerite je li ulazni izvor pravilno
odabran. Trebali biste isprobati druge
ulazne izvore nekoliko puta pritišćući
INPUT +/– na daljinskom upravljaču
(str. 13).
 Provjerite jesu li svi kabeli i žice
sustava i povezanih uređaja
čvrsto umetnuti.
Nije moguće postići surround efekt.
 Ovisno o ulaznom signalu i postavci
zvučnog polja, obrada surround
zvuka možda neće raditi. Ovisno
o programu ili disku, surround
efekt će možda biti prigušen.
 Za reproduciranje višekanalnog
zvuka provjerite postavku digitalnog
audio izlaza na uređaju povezanom
sa sustavom. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu povezanog
uređaja.
Zvuk kasni za slikom.
 Kada se zvuk [TV] ili [Analog] ulaza
reproducira u okviru funkcije Wireless
Multi Room, zvuk kasni za slikom.
Ako vam smeta vremenska razlika
između zvuka i slike, poništite
funkciju Wireless Multi Room.
Subwoofer
Nema zvuka ili se čuje samo vrlo tihi
zvuk iz subwoofera.
Zvuk preskače ili se čuje šum.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetske valove,
kao što je bežični LAN ili mikrovalna
pećnica u upotrebi, premjestite
sustav podalje od njih.
 Ako postoji prepreka između
glavne komponente i subwoofera,
odmaknite je ili uklonite.
 Smjestite glavnu komponentu
i subwoofer što je bliže moguće.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg usmjerivača za bežični LAN
ili osobnog računala u blizini
na raspon od 5 GHz.
 Prebacite mrežnu vezu TV-a ili Blu-ray
Disc uređaja za reprodukciju
s bežične na žičanu.
Povezivanje USB uređaja
USB uređaj nije prepoznat.
 Pokušajte sljedeće:
 Isključite sustav.
 Uklonite i ponovno povežite
USB uređaj.
 Uključite sustav.
 Provjerite je li USB uređaj čvrsto
priključen na ulaz (USB) (str. 23).
 Provjerite je li oštećen USB uređaj ili
kabel.
 Provjerite je li USB uređaj uključen.
 Ako je USB uređaj povezan putem
USB koncentratora, isključite ga
i ponovno spojite USB uređaj
izravno u sustav.
57HR
Rješavanje problema
 Pritisnite SW  + na daljinskom
upravljaču kako biste povećali jačinu
zvuka subwoofera (str. 26).
 Provjerite svijetli li indikator napajanja
na subwooferu u zelenoj ili
narančastoj boji.
 Ako indikator napajanja
na subwooferu ne svijetli,
pokušajte sljedeće.
– Provjerite je li ispravno priključen
kabel za napajanje subwoofera.
– Pritisnite  (napajanje) na
subwooferu da biste uključili
napajanje.
 Ako indikator napajanja na
subwooferu polako treperi u zelenoj
ili narančastoj boji ili svijetli u crvenoj
boji, pokušajte sljedeće.
– Premjestite subwoofer u blizinu
glavne komponente tako da
indikator napajanja na subwooferu
svijetli u zelenoj ili narančastoj boji.
– Slijedite korake iz odjeljka
„Uspostavljanje bežične veze sa
subwooferom (SECURE LINK)”
(str. 40).
 Indikator napajanja na subwooferu
treperi brzo u zelenoj boji.
– Obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
 Ako indikator napajanja na
subwooferu treperi u crvenoj boji,
pritisnite  (napajanje) na
subwooferu za isključivanje
napajanja i provjerite jesu li
ventilacijski otvori subwoofera
blokirani.
 Subwoofer služi za reprodukciju
zvuka basa. Ako ulazni izvori
sadrže malo sastavnih dijelova sa
zvukom basa (odnosno ako se radi
o televizijskom emitiranju), možda
će se zvuk iz subwoofera slabo čuti.
 Postavite noćni način rada na [Off].
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Noćno uživanje u jasnom zvuku
niske jačine (NIGHT)” (str. 25).
Veza mobilnog uređaja
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
(str. 28).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj koji
treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite sustav i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom.
 Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH
uređaj. Možda ćete prethodno morati
poništiti uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
 Informacije o uparivanju mogu
se izbrisati. Ponovite postupak
uparivanja (str. 27).
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite sustav i BLUETOOTH uređaj
jedan drugom.
 Provjerite da na sustavu nema
smetnji iz bežičnog LAN uređaja,
drugih bežičnih uređaja frekvencije
2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako se
u blizini nalazi uređaj koji generira
elektromagnetsko zračenje, udaljite
takav uređaj od sustava.
Ne možete upotrebljavati
funkciju NFC.
 Funkcija NFC ne radi sa slušalicama
koje su kompatibilne s BLUETOOTH
tehnologijom. Za slušanje zvuka
putem slušalica kompatibilnih
s BLUETOOTH tehnologijom
pogledajte odjeljak „Slušanje zvuka
s povezanog TV-a ili uređaja putem
slušalica” (str. 30).
Sustav ne reproducira zvuk
s povezanog BLUETOOTH
mobilnog uređaja.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
(str. 28).
 Približite sustav i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom.
58HR
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN uređaj, drugi
BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna
pećnica, odmaknite takve uređaje
od sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg usmjerivača za bežični LAN
ili osobnog računala u blizini
na raspon od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
Veza slušalice putem
BLUETOOTH tehnologije
Nije moguće dovršiti uspostavljanje
BLUETOOTH veze.
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
(str. 10).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj
koji treba povezati uključen i je li
omogućena BLUETOOTH funkcija.
 Približite sustav i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom.
 Ponovno uparite sustav i BLUETOOTH
uređaj. Možda ćete prethodno morati
poništiti uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
 Informacije o uparivanju mogu
se izbrisati. Ponovite postupak
uparivanja (str. 30).
Nije moguće provesti uparivanje.
 Približite sustav i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom.
 Provjerite da na sustavu nema
smetnji iz bežičnog LAN uređaja,
drugih bežičnih uređaja frekvencije
2,4 GHz ili mikrovalne pećnice. Ako
se u blizini nalazi uređaj koji generira
elektromagnetsko zračenje, udaljite
takav uređaj od sustava.
Ne možete upotrebljavati
funkciju NFC.
 Funkcija NFC ne radi sa slušalicama
koje su kompatibilne s BLUETOOTH
tehnologijom. Za slušanje zvuka
putem slušalica kompatibilnih s
BLUETOOTH tehnologijom pogledajte
odjeljak „Slušanje zvuka s povezanog
TV-a ili uređaja putem slušalica”
(str. 30).
Ne čuje se zvuk iz povezanih
BLUETOOTH slušalica.
Žičana LAN veza
Sustav se ne može spojiti na mrežu.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 18)
i mrežne postavke (str. 52).
Ne možete spojiti osobno računalo
na internet nakon izvođenja
postupka [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
 Bežične postavke usmjerivača
mogu se promijeniti automatski
ako upotrijebite funkciju Wi-Fi
Protected Setup prije prilagođavanja
postavki usmjerivača. U tom slučaju
ispravite postavku za bežične funkcije
na računalu.
Sustav se ne može povezati na
mrežu ili je mrežna veza nestabilna.
 Provjerite je li usmjerivač za bežični
LAN uključen.
 Provjerite mrežnu vezu (str. 19)
i mrežne postavke (str. 52).
 Ovisno o okruženju u kojem se uređaj
upotrebljava (uključujući materijal
zida), uvjetima prijema valova
ili preprekama između sustava
i usmjerivača za bežični LAN, može
doći do smanjivanja komunikacijske
udaljenosti. Pomaknite sustav
i bežični LAN usmjerivač bliže
jedno drugom.
 Uređaji koji upotrebljavaju
frekvencijski pojas 2,4 GHz, kao što
je mikrovalna pećnica, BLUETOOTH
ili digitalni bežični uređaj, mogu
ometati komunikaciju. Udaljite
glavnu komponentu od takvih
uređaja ili ih isključite.
 Bežična LAN veza može biti
nestabilna ovisno o okolini u kojoj
se upotrebljava, a posebno tijekom
upotrebe BLUETOOTH funkcije
sustava. U tom slučaju prilagodite
okolinu uporabe.
 Funkcija bežične LAN veze nije
dostupna prilikom upotrebe funkcije
Wireless Surround.
59HR
Rješavanje problema
 Provjerite svijetli li BLUETOOTH
indikator na glavnoj komponenti
(str. 10).
 Približite sustav i BLUETOOTH
uređaj jedan drugom.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koji
generira elektromagnetsko zračenje,
primjerice bežični LAN uređaj, drugi
BLUETOOTH uređaji ili mikrovalna
pećnica, odmaknite takve uređaje
od sustava.
 Uklonite sve prepreke između
sustava i BLUETOOTH uređaja ili
odmaknite sustav od prepreke.
 Premjestite povezani BLUETOOTH
uređaj.
 Prebacite frekvenciju bežičnog LAN-a
bilo kojeg usmjerivača za bežični LAN
ili osobnog računala u blizini na
raspon od 5 GHz.
 Povećajte jačinu zvuka na
povezanom BLUETOOTH uređaju.
 Postavite [Wireless Playback Quality]
na [Connection] (str. 50).
Bežična LAN veza
Usmjerivač za bežični LAN koji želite
ne nalazi se na popisu bežičnih
mreža.
 Pritisnite BACK za povratak na
prethodni zaslon i ponovno pokušajte
provesti postupak [Wireless Setup]
(str. 19). Ako željeni usmjerivač
za bežični LAN i dalje nije otkriven,
odaberite [New connection
registration] s popisa mreža, a zatim
odaberite [Manual registration] za
ručni unos mrežnog naziva (SSID).
Sustav se ne može spojiti na mrežu.
 Funkcija bežične LAN veze nije
dostupna prilikom upotrebe funkcije
Wireless Surround. Povežite se
s mrežom putem žičanog LAN-a.
Bežični zvučnici ne mogu se
povezati sa sustavom.
 Ažurirajte verziju softvera sustava
i bežičnih zvučnika na najnoviju
verziju.
Wireless Multi Room
Internetska veza
Sustav ne možete povezati
s internetom.
 Provjerite žičanu ili bežičnu LAN
vezu Ponovno pokrenite usmjerivač
ili usmjerivač za bežični LAN.
Wireless Surround
Nema zvuka ili se čuje samo niska
razina zvuka iz bežičnog zvučnika.
 Ovisno o ulaznom signalu, možda se
neće postići surround zvuk. Ovisno
o programu ili disku, audio signali
surround kanala emitiraju se na
vrlo niskoj razini.
 Kada reproducirate sadržaj
kompatibilan s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava (HDCP itd.),
on se možda neće emitirati
iz bežičnog zvučnika.
 Provjerite vezu bežičnih zvučnika
u odjeljku [Wireless Surround
Settings] – [Surround Speaker
Connection Check].
 Prilagodite razinu zvuka surround
zvučnika u odjeljku [Audio Settings] –
[Speaker Settings].
Zvuk kasni za slikom.
 Prilikom upotrebe funkcije Wireless
Surround zvuk može kasniti.
60HR
Zvuk kasni za slikom.
 Kada se zvuk [TV] ili [Analog] ulaza
reproducira u okviru funkcije Wireless
Multi Room, zvuk kasni za slikom.
Ova je funkcija namijenjena za
uživanje u zvuku uređaja koji je
povezan sa sustavom u različitim
prostorijama. Ako vam smeta
vremenska razlika između zvuka
i slike, poništite funkciju Wireless
Multi Room.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač sustava ne radi.
 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
glavnoj komponenti (str. 10).
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sustava.
 Zamijenite obje baterije u daljinskom
upravljaču novima ako su slabe.
 Provjerite jeste li pritiskali ispravan
gumb daljinskom upravljaču.
Daljinski upravljač TV-a ne radi.
 Ovaj problem možete riješiti
omogućivanjem funkcije IR repetitora
(str. 51).
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne
radi ispravno.
„PRTCT”, „PUSH” i „POWER” trepere
naizmjence na zaslonu prednje
ploče.
 Pritisnite  (napajanje) da biste
isključili sustav. Kada indikator
nestane, isključite kabel za napajanje,
a zatim provjerite da ništa ne blokira
ventilacijske otvore sustava.
Na zaslonu prednje ploče pojavljuje
se poruka „BT TX”.
Senzori TV-a ne rade ispravno.
 Glavna komponenta može blokirati
neke senzore (primjerice senzor
svjetline), prijemnik daljinskog
upravljača TV-a, odašiljač za 3D
naočale (infracrveni prijenos) 3D TV-a
koji podržava infracrveni sustav
3D stakla ili bežičnu komunikaciju.
Premjestite glavnu komponentu dalje
od TV-a, na udaljenost koja
omogućuje ispravan rad tih dijelova.
Položaj senzora i prijemnika
daljinskog upravljača potražite
u uputama za upotrebu priloženim
uz TV.
Bežične su funkcije (bežični LAN,
BLUETOOTH ili subwoofer)
nestabilne.
 Oko sustava ne postavljajte nikakve
druge metalne predmete osim TV-a.
Dolazi do nagle reprodukcije
nepoznate glazbe.
 Možda je došlo do reprodukcije
unaprijed instalirane glazbe. Pritisnite
na glavnoj komponenti
za zaustavljanje reprodukcije.
Sustav ne radi ispravno.
 Sustav je možda u pokaznom načinu
rada. Da biste prekinuli pokazni način
rada, resetirajte sustav. Pritisnite
i držite  (napajanje) i –
na glavnoj komponenti dulje
od 5 sekundi(str. 62).
 Pritisnite BLUETOOTH RX/TX na
daljinskom upravljaču da biste
prebacili [Bluetooth Mode] na
[Receiver]. Prikazuje se „[BT TX]”
ako je [Bluetooth Mode] postavljen
61HR
Rješavanje problema
 Provjerite vezu sa sustavom
(pogledajte isporučeni Vodič
za početak).
 Omogućite funkciju Control for HDMI
na TV-u. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte
ponovno. Ako isključite sustav, morat
ćete pričekati neko vrijeme prije
provođenja radnji. Pričekajte
15 sekundi ili više, a zatim
pokušajte ponovno.
 Vrsta i broj uređaja kojima se može
upravljati putem funkcije Control for
HDMI ograničeni su standardom
HDMI CEC na sljedeći način:
– Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač itd.):
do 3 uređaja
– Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc
uređaj za reprodukciju, DVD uređaj
za reprodukciju i sl.): do 3 uređaja
(ovaj sustav koristi jedan od njih)
– Uređaji za tuner: do 4 uređaja
– Audio sustav (prijemnik/slušalice):
do 1 uređaja (koji upotrebljava
ovaj sustav)
na [Transmitter] (str. 50). Kada
pritisnete BLUETOOTH RX/TX na
daljinskom upravljaču, [Bluetooth
Mode] mijenja se u [Receiver], a na
zaslonu prednje ploče prikazuje
se odabrani ulaz.
Resetiranje sustava
Ako sustav i dalje ne radi ispravno,
resetirajte ga na sljedeći način.
1
2
3
4
5
Pritisnite HOME.
Na TV zaslonu prikazuje se početni
izbornik.
Odaberite
[Setup]
u početnom izborniku.
Na TV-u se prikazuje zaslon
za postavljanje.
Odaberite [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Odaberite željenu stavku
izbornika koju želite vratiti
na zadane postavke.
Odaberite [Start].
Poništavanje vraćanja
na zadane postavke
U 5. koraku odaberite [Cancel].
Ako ne možete provesti
postupak resetiranja
pomoću početnog izbornika
Pritisnite i držite  (napajanje) i –
na glavnoj komponenti dulje
od 5 sekundi.
Postavke se vraćaju u početno stanje.
Napomena
Vraćanjem na zadane postavke veza sa
subwooferom može se prekinuti. U tom
slučaju provedite „Uspostavljanje bežične
veze sa subwooferom (SECURE LINK)”
(str. 40).
62HR
BLUETOOTH odjeljak
Dodatne informacije
Specifikacije
Tanki zvučnik (SA-MT500,
SA-MT501)
Odjeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Prednji lijevi i prednji desni zvučnik:
25 W + 25 W
(pri 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Blokovi prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika: 35 W (po kanalu
pri 4 oma, 1 kHz)
HDMI odjeljak
Priključnica
Vrsta A (19-pinska)
USB odjeljak
(USB) ulaz:
Vrsta A (za priključivanje USB
memorije)
LAN odjeljak
LAN(100) terminal
Terminal 100BASE-TX
Odjeljak za bežični LAN
Komunikacijski sustav
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvencijski pojas
2,4 GHz, 5 GHz
Odjeljak prednjeg lijevog / prednjeg
desnog zvučnika
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika punog raspona
s akustičnom suspenzijom
Zvučnik
45 mm, stožasti
63HR
Dodatne informacije
Ulazi
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Izlazi
HDMI OUT (TV (ARC))
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 4.1
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija,
klasa napajanja 1
Maksimalni komunikacijski raspon
Optička vidljivost pribl. 30 m1)
Maksimalan broj uređaja koji se
mogu registrirati 9 uređaja
Frekvencijski pojas Pojas
2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC5), LDAC
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 40.000 Hz (LDAC frekvencija
uzorkovanja 96 kHz s brzinom
prijenosa 990 kb/s)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
1) Stvarni raspon ovisit će o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, upotreba
bežičnog telefona, osjetljivost prijema,
operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
2)
BLUETOOTH standardni profili upućuju
na namjenu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3)
Kodek: format kompresije i konverzije
audio signala
4) Kratica za podpojasni kodek
5)
Kratica za napredno audio kodiranje
Općenito
Preduvjeti napajanja
DC 19,5 V (ako se upotrebljava
isporučeni adapter za izmjeničnu
struju koji je uključen u izmjenični
izvor napajanja od 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz)
Potrošnja energije (upotrebom
priloženog adaptera za izmjeničnu
struju)
Uključeno: 30 W
Pojedinosti o potrošnji energije
tijekom stanja pripravnosti potražite
u odjeljku „Potrošnja energije po
vrijednosti postavke za svako stanje
pripravnosti” (str. 65).
Dimenzije* (pribl.) (š/v/d)
500 mm × 64 mm × 108 mm
(bez rešetkastog okvira)
500 mm × 64 mm × 110 mm
(s rešetkastim okvirom)
*Ne uključujući izbočeni dio
Težina (pribl.)
2 kg
Kompatibilni modeli uređaja iPod/
iPhone
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone
su sljedeći. Ažurirajte svoj uređaj iPod/
iPhone najnovijim softverom prije
upotrebe sustava.
Tehnologija BLUETOOTH radi s uređajima:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s
iPod touch (6. generacija)/iPod touch
(5. generacija)
64HR
Subwoofer (SA-WMT500,
SA-WMT501)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
85 W (pri 4 oma, 100 Hz)
Sustav zvučnika
Sustav zvučnika, Bass reflex
Speaker
160 mm, stožasti
Preduvjeti napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Potrošnja energije
Uključeno: 20 W
Stanje pripravnosti: 0,5 W ili manje
Dimenzije (pribl.) (š/v/d)
95 mm × 383 mm × 380 mm
(ne uključujući izbočeni dio)
Težina (pribl.)
6,6 kg
Odjeljak odašiljača/
prijemnika
Komunikacijski sustav
Specifikacija bežičnog zvuka,
verzija 3.0
Frekvencijski pojas
5,2 GHz (5,180 GHz – 5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736 GHz – 5,814 GHz)
Način modulacije
DSSS
Dizajn i specifikacije podložni su
izmjenama bez prethodne obavijesti.
Potrošnja energije po vrijednosti postavke za svako
stanje pripravnosti
Stanje pripravnosti
Zadana postavka
[Bluetooth Standby]
(str. 50)
[On]
[Off]
[On]
[Quick Start/Network
Standby] (str. 51)
[Off]
[Off]
[On]
manje od 2 W
manje od 0,5 W
manje od 7 W
Potrošnja energije
Vrijednost postavke
Napomene
• Wi-Fi ulaz i Ethernet ulaz sustava imaju funkciju usmjerivača koja može proslijediti
audiopodatke drugom audio uređaju tvrtke Sony.
• Kada je funkcija [Quick Start/Network Standby] postavljena na [Off], funkcija
bežičnog LAN-a onemogućena je u stanju pripravnosti.
• Kada je funkcija [Bluetooth Mode] postavljena na [Off], BLUETOOTH funkcija
je onemogućena.
Dodatne informacije
65HR
Vrste datoteka koje se
mogu reproducirati
Glazba
Kodek
Nastavak
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro4)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),5)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
1)
2)
3)
4)
5)
Sustav može reproducirati „.mka”
datoteke. Ove datoteke ne mogu se
reproducirati na poslužitelju kućne
mreže.
Sustav možda neće reproducirati ovaj
format datoteke na poslužitelju kućne
mreže.
Sustav neće reproducirati ovaj format
datoteke na poslužitelju kućne mreže.
Sustav ne reproducira datoteke
kodirane u formatu Lossless.
Sustav ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DST.
66HR
Napomene
• Neke datoteke neće se reproducirati
ovisno o formatu datoteke, kodiranju
datoteke, stanju snimke ili stanju
poslužitelja kućne mreže.
• Neke datoteke uređene na računalu
možda se neće reproducirati.
• Brzo premotavanje unaprijed ili unatrag
možda nije dostupno za neke datoteke.
• Sustav ne reproducira kodirane datoteke
kao što je DRM.
• Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape na USB uređajima:
– do mape u devetom sloju (uključujući
i korijensku mapu).
– do 500 datoteka/mapa u jednom sloju
• Sustav može prepoznati sljedeće
datoteke ili mape pohranjene
na poslužitelju kućne mreže:
– do mapa u 19. sloju
– do 999 datoteka/mapa u jednom sloju
• Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim
sustavom.
• Sustav može prepoznati uređaje MSC
(Klasa masovne pohrane) (kao što je
flash memorija ili HDD) i tipkovnicu
sa 101 tipkom.
Podržani ulazni audio formati
Sustav podržava sljedeće audio formate.
Format
Funkcija
„TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DTS

DSD
–
: podržani format.
–: nepodržani format.
Dodatne informacije
67HR
O BLUETOOTH
komunikaciji
• BLUETOOTH uređaji trebali bi se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od najviše 10 metara
(udaljenost bez prepreka). Efektivni
komunikacijski raspon može se
smanjiti zbog sljedećih okolnosti:
– kada se neka osoba, metalni predmet,
zid ili druga prepreka nađu između
uređaja s BLUETOOTH vezom
– na mjestima na kojima je instaliran
bežični LAN
– oko mikrovalnih pećnica koje su
u upotrebi
– na mjestima na kojima se javljaju drugi
elektromagnetski valovi
• BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802,11 b/g/n) upotrebljavaju isti
frekvencijski pojas (2,4 GHz). Kada se
BLUETOOTH uređaj upotrebljava blizu
uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a,
može doći do elektromagnetskih smetnji.
To može izazvati smanjenje brzina
prijenosa podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju pokušajte
sljedeće:
– Sustav pri upotrebi držite najmanje
10 metara od bežičnog LAN uređaja.
– Isključite napajanje na bežičnom LAN
uređaju kada upotrebljavate
BLUETOOTH uređaj na udaljenosti
manjoj od 10 metara.
– Postavite sustav i BLUETOOTH uređaj
što je moguće bliže jedno drugom.
• Radijski valovi koje emitira ovaj sustav
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje sustava i BLUETOOTH
uređaja na sljedećim mjestima:
– u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima,
na benzinskim postajama i na svim
mjestima gdje mogu postojati
zapaljivi plinovi
– blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
68HR
• Ovaj sustav podržava sigurnosne
funkcije koje su u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom radi postizanja sigurnosti
tijekom komunikacije BLUETOOTH
tehnologijom. Međutim, ta sigurnost
može biti nedostatna, ovisno
o postavkama i ostalim čimbenicima pa
pri upotrebi BLUETOOTH tehnologije
uvijek budite pažljivi.
• Tvrtka Sony ni u kojem slučaju ne snosi
odgovornost za štete ili druge gubitke
nastale kao posljedica curenja informacija
tijekom komunikacije BLUETOOTH
tehnologijom.
• Mogućnost BLUETOOTH komunikacije
sa svim BLUETOOTH uređajima istog
profila kao ovaj sustav nije nužno
zajamčena.
• BLUETOOTH uređaji koji se povezuju
sa sustavom moraju biti usklađeni
s BLUETOOTH specifikacijom koju
propisuje tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
te posjedovati potvrdu o sukladnosti.
No čak i ako je uređaj usklađen
s BLUETOOTH specifikacijom,
u nekim slučajevima zbog svojstava
ili specifikacija BLUETOOTH uređaja
povezivanje možda neće biti moguće
ili će imati za posljedicu drukčije
načine upravljanja, prikaza ili rada.
• Ovisno o vrsti BLUETOOTH uređaja
povezanog sa sustavom,
komunikacijskom okruženju ili
okolnim uvjetima, može doći do
šuma ili prekida zvuka.
Ako imate pitanja ili probleme u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
AUTORSKO PRAVO
UGOVOR ZA KRAJNJEG
KORISNIKA LICENCE
VAŽNO:
LICENCA SOFTVERA
SOFTVER se licencira, a ne prodaje.
SOFTVER je zaštićen zakonima
o autorskim pravima i drugim
međunarodnim zakonima i ugovorima
o intelektualnom vlasništvu.
ODOBRENJE LICENCE
SONY vam odobrava ograničenu licencu
prema kojoj smijete upotrebljavati
SOFTVER isključivo sa svojim
kompatibilnim uređajem („UREĐAJ”)
i samo u osobne, nekomercijalne svrhe.
SONY i DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo
i vlasnički udio (uključujući, ali ne
ograničavajući se na sva prava
intelektualnog vlasništva) u SOFTVERU
koja ovaj ugovor EULA ne dodjeljuje
posebno vama.
ZAHTJEVI I OGRANIČENJA
Ne smijete kopirati, objavljivati,
prilagođavati, redistribuirati, pokušavati
rekonstruirati izvorni kôd, mijenjati,
vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati
ili rastavljati SOFTVER, bilo u cjelini
ili u dijelovima, ili stvarati bilo kakva
izvedena dijela iz SOFTVERA ili na njemu
samom, osim ako su takva izvedena
djela namjerno omogućena
SOFTVEROM. Ne smijete mijenjati
ili preinačavati bilo koju funkciju za
upravljanje digitalnim pravima
SOFTVERA. Ne smijete zaobilaziti,
mijenjati, dekonstruirati ili opstruirati
bilo koju funkciju ili zaštitnu značajku
SOFTVERA ili bilo koji mehanizam
operativno povezan sa SOFTVEROM.
Ne smijete odvajati bilo koju
pojedinačnu komponentu SOFTVERA
radi upotrebe na više UREĐAJA izuzev
ako za to imate izričito dopuštenje
tvrtke SONY. Ne smijete uklanjati,
mijenjati, pokrivati ili uništavati bilo
69HR
Dodatne informacije
PRIJE UPOTREBE SOFTVERA PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA
KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE („EULA”).
UPOTREBOM SOFTVERA PRIHVAĆATE
UVJETE OVOG UGOVORA EULA. AKO
NE PRIHVAĆATE UVJETE OVOG
UGOVORA EULA, NE SMIJETE
UPOTREBLJAVATI SOFTVER.
EULA je pravni sporazum između vas
i tvrtke Sony Corporation („SONY”).
Ovaj ugovor EULA regulira vaša prava
i obveze u vezi sa softverom SONY
tvrtke SONY i/ili njenih davatelja licenci
trećih strana (uključujući podružnice
tvrtke SONY) i njihovih podružnica
(zajedno „DOBAVLJAČI TREĆE STRANE”),
uključujući sva ažuriranja/nadogradnje
koje osigurava SONY, svu tiskanu,
internetsku ili drugu elektronsku
dokumentaciju za takav softver te sve
podatkovne datoteke stvorene radom
takvog softvera (zajedno „SOFTVER”).
Bez obzira na gore navedeno, svaki
softver u okviru SOFTVERA koji
ima zaseban ugovor za krajnjeg
korisnika licence (uključujući, ali ne
ograničavajući se na GNU-ovu Opću
javnu licencu i Nižu/Opću javnu licencu
za knjižnice) bit će obuhvaćen
odgovarajućim zasebnim ugovorom
za krajnjeg korisnika licence umjesto
odredbama ovog ugovora EULA do
mjere do koje to zahtijeva zaseban
ugovor za krajnjeg korisnika licence
(„IZUZETI SOFTVER”).
Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER
(uključujući, ali ne ograničavajući se na
bilo koje slike, fotografije, animacije,
video, audio, glazbene i tekstne
sadržaje te „aplete” obuhvaćene
SOFTVEROM) pripadaju tvrtki SONY ili
jednom ili više njenih DOBAVLJAČA
TREĆIH STRANA.
kakve zaštitne znakove ili obavijesti
o SOFTVERU. Ne smijete dijeliti,
distribuirati, iznajmljivati, davati
u zakup, dodjeljivati, prenositi ili
prodavati SOFTVER. Softver, mrežne
usluge i drugi proizvodi koji nisu
SOFTVER, a o kojima ovisi rad
SOFTVERA, mogu biti prekinuti
ili obustavljeni prema diskrecijskom
pravu dobavljača (dobavljača softvera,
dobavljača usluga ili tvrtke SONY).
SONY i takvi dobavljači ne jamče da će
SOFTVER, mrežne usluge, sadržaji ili
drugi proizvodi i dalje biti dostupni ili
da će raditi bez prekida ili izmjena.
UPOTREBA SOFTVERA
S MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM
AUTORSKIM PRAVIMA
Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za
pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/
ili upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi/ili
treće strane. Takav sadržaj može biti
zaštićen zakonima o autorskim pravima,
drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu i/ili sporazumima. Slažete
se da ćete se služiti SOFTVEROM samo
u skladu sa svim takvim zakonima
i sporazumima koji se odnose na
spomenuti sadržaj. Prihvaćate
i slažete se da SONY može poduzeti
odgovarajuće mjere radi zaštite
autorskih prava nad sadržajem koji
pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava
SOFTVER. Takve mjere uključuju, ali
ne ograničavaju se na prebrojavanje
učestalosti vaših postupaka
sigurnosnog kopiranja i vraćanja
podataka putem određenih značajki
SOFTVERA, odbijanje prihvaćanja vašeg
zahtjeva za omogućivanjem vraćanja
podataka te poništenje ovog ugovora
EULA u slučaju vaše nelegitimne
upotrebe SOFTVERA.
70HR
USLUGA SADRŽAJA
ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA
SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN
ZA UPOTREBU SA SADRŽAJEM
DOSTUPNIM PUTEM JEDNE ILI VIŠE
USLUGA SADRŽAJA („USLUGA
SADRŽAJA”). UPOTREBA USLUGE
I TAKVOG SADRŽAJA PODLIJEŽE
UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE TAKVE
USLUGE SADRŽAJA. AKO ODBIJETE
PRIHVATITI TE UVJETE, VAŠA UPOTREBA
SOFTVERA BIT ĆE OGRANIČENA.
Prihvaćate i slažete se da određene
sadržaje i usluge koji su dostupni putem
SOFTVERA mogu pružati treće strane
nad kojima tvrtka SONY nema nadzor.
UPOTREBA USLUGE SADRŽAJA
ZAHTIJEVA INTERNETSKU VEZU.
USLUGA SADRŽAJA MOŽE BITI
PREKINUTA U BILO KOJEM TRENUTKU.
MOGUĆNOST INTERNETSKE
VEZE I USLUGE TREĆE STRANE
Prihvaćate i slažete se da pristup
određenim značajkama SOFTVERA
može zahtijevati internetsku vezu
za koju ste isključivo vi odgovorni.
Nadalje, vi ste isključivo odgovorni
za plaćanje bilo kakvih naknada koje
zahtijevaju treće strane povezane
s vašom internetskom vezom,
uključujući ali ne ograničavajući se
na naknade pružatelja internetskih
usluga ili naknade za emitiranje. Rad
SOFTVERA može biti ograničen ovisno
o mogućnostima, širini pojasa ili
tehničkim ograničenjima vaše
internetske veze i usluge.
Omogućavanje, kvaliteta i sigurnost
takve internetske veze isključiva su
odgovornost treće strane koja pruža
takvu uslugu.
IZVOZNI I DRUGI PROPISI
Slažete se da ćete se pridržavati svih
važećih ograničenja i propisa u vezi
s izvozom i ponovnim izvozom koji
su na snazi u području ili državi u kojoj
živite te da nećete prenositi ili davati
ovlaštenje za prijenos SOFTVERA
u državu u koju je izvoz zabranjen ili onu
koja na drugi način krši ograničenja
ili propise.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
IZUZEĆE IZ JAMSTVA
ZA SOFTVER
Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER
upotrebljavati isključivo na vlastiti rizik
i da ste vi odgovorni za upotrebu
SOFTVERA. SOFTVER se isporučuje
„KAKAV JEST”, bez jamstva, obveze
ili uvjeta bilo koje vrste.
SONY i SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
(za potrebe ovog odjeljka SONY i svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički
se nazivaju „SONY”) IZRIČITO SE ODRIČU
SVIH JAMSTAVA, OBVEZA ILI UVJETA,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH,
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
SONY I SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA
(za potrebe ovog odjeljka SONY i svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički
se nazivaju „SONY”) NEĆE SNOSITI
ODGOVORNOST ZA SLUČAJNU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU
ZBOG KRŠENJA UVJETA BILO KOJEG
PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG
71HR
Dodatne informacije
SOFTVER nije otporan na pogreške i nije
dizajniran, proizveden ili namijenjen
za korištenje ili preprodaju kao mrežna
kontrolna oprema u opasnim okolišima
koji zahtijevaju izvedbu bez kvarova,
primjerice u nuklearnim postrojenjima,
sustavima za upravljanje zrakoplovima
ili komunikacijskim sustavima,
sustavima za kontrolu leta, uređajima za
održavanje na životu ili sustavima oružja
u kojima bi kvar SOFTVERA mogao
dovesti do smrti, ozljeda ili teških
tjelesnih oštećenja („AKTIVNOSTI
VISOKOG RIZIKA”). SONY, svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA i sve
njihove podružnice posebno se
odriču bilo kakvog izričitog ili
podrazumijevanog jamstva, obveze
ili uvjeta prikladnosti za AKTIVNOSTI
VISOKOG RIZIKA.
UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI
SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI, NEPOVREDIVOSTI ZAKONA
I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU.
SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE
(A) FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM
SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE
ZAHTJEVE ILI DA ĆE BITI AŽURIRANE,
(B) DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA
BITI ISPRAVAN ILI BEZ GREŠKE ILI
DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI
ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE
OŠTETITI BILO KOJI DRUGI SOFTVER,
HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE
BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE USLUGE
(UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI
(IZUZEV SOFTVERA) O KOJIMA OVISI
RAD SOFTVERA BITI I DALJE DOSTUPNI,
NEPREKINUTI I NEIZMIJENJENI I (E) NE
IZNOSI TVRDNJE U VEZI S UPOTREBOM
ILI REZULTATIMA UPOTREBE SOFTVERA
U SMISLU NJEGOVE ISPRAVNOSTI,
TOČNOSTI, POUZDANOSTI
ILI DRUGOGA.
NITI JEDNA USMENA ILI PISANA
INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM
DAJE TVRTKA SONY ILI OVLAŠTENI
PREDSTAVNIK TVRTKE SONY NEĆE
SLUŽITI KAO JAMSTVO, OBVEZA ILI
UVJET ILI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN
POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA.
POKAŽE LI SE DA JE SOFTVER MANJKAV,
VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH
POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVAKA
ILI ISPRAVLJANJA. NEKE DRŽAVE
NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE
PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA PA
SE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE
ODNOSITI NA VAS.
JAMSTVA, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA
TE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST
PREMA PROPISIMA O STROGOJ
ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM
ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVU
ŠTETU NASTALU USLIJED GUBITKA
PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA
PODATAKA, GUBITKA MOGUĆNOSTI
UPOTREBE SOFTVERA ILI BILO KOJEG
POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA
U RADU I GUBITKA KORISNIKOVOG
VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH
BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI
NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM
SLUČAJU, NJIHOVA UKUPNA
ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ
ODREDBI OVOG UGOVORA EULA BIT
ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE
STVARNO PLAĆEN ZA PROIZVOD.
NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE
ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI
POSLJEDIČNIH ŠTETA PA SE GORE
NAVEDENI IZUZETAK MOŽDA NEĆE
ODNOSITI NA VAS.
ZNAČAJKA AUTOMATSKOG
AŽURIRANJA
S vremena na vrijeme, SONY ili
DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu
automatski ažurirati ili na neki drugi
način izmijeniti SOFTVER, uključujući
ali ne ograničavajući se na svrhe
unaprjeđenja sigurnosnih funkcija,
ispravljanja pogrešaka i poboljšanja
funkcija tijekom interakcije
s poslužiteljima tvrtke SONY ili trećih
strana ili na druge načine. Takva
ažuriranja ili izmjene mogu izbrisati ili
promijeniti prirodu značajki ili druge
aspekte SOFTVERA, uključujući ali ne
ograničavajući se na funkcije na koje
se možda oslanjate. Prihvaćate i slažete
se da se takve aktivnosti mogu odvijati
prema isključivom diskrecijskom pravu
tvrtke SONY i da tvrtka SONY može
uvjetovati nastavak upotrebe SOFTVERA
time da u potpunosti instalirate ili
prihvatite takvo ažuriranje ili izmjene.
72HR
Za potrebe ovog ugovora EULA sva
ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati
i bit će dijelom SOFTVERA. Prihvaćanjem
ovog ugovora EULA pristajete na takvo
ažuriranje/izmjenu.
POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE,
SALVATORNA KLAUZULA
Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti
privatnosti tvrtke SONY, oboje u skladu
s povremenim dopunama i izmjenama,
zajedno predstavljaju potpuni ugovor
između vas i tvrtke SONY u vezi sa
SOFTVEROM. Propust tvrtke SONY
da ostvari ili provede bilo koje pravo
ili odredbu iz ovog ugovora EULA ne
predstavlja odricanje od takvog prava
ili odredbe. Ako se utvrdi da je neki dio
ovog ugovora EULA nevaljan, nezakonit
ili neprovediv, ta će se odredba
provoditi u najvećoj mogućoj mjeri
koja omogućuje zadržavanje svrhe
ovog ugovora EULA, dok će ostali
dijelovi ostati potpuno na snazi.
ZAKON I JURISDIKCIJA
Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje
se Konvencija Ujedinjenih naroda
o ugovorima o međunarodnoj prodaji
robe. Ovaj ugovor EULA bit će reguliran
u skladu s japanskim zakonima, bez
obzira na moguće sukobe u zakonskim
odredbama. Svi sukobi u vezi s ovim
ugovorom EULA rješavaju se isključivo
u nadležnosti japanskog Okružnog
suda u Tokiju u Japanu, a strane ovime
pristaju na mjesto i nadležnost
tih sudova.
PRAVNI LIJEKOVI
Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora
EULA koji bi se mogao protumačiti
drukčije, prihvaćate i slažete se da
će bilo kakvo kršenje ili nepoštivanje
ovog ugovora EULA s vaše strane
prouzročiti nenadoknadivu štetu tvrtki
SONY za koju će novčana odšteta biti
nedovoljna te pristajete da tvrtka SONY
ishodi sudsku kaznu ili pravičnu
naknadu koju tvrtka SONY smatra
odgovarajućom u takvim slučajevima.
Osim toga, tvrtka SONY može poduzeti
sve zakonske ili tehničke mjere kako bi
spriječila kršenje ovog ugovora EULA i/
ili nametnula njegovu provedbu,
uključujući ali ne ograničavajući se
na trenutačnu obustavu upotrebe
SOFTVERA, ako tvrtka SONY odluči, po
vlastitom diskrecijskom pravu, da kršite
ili imate namjeru prekršiti ovaj ugovor
EULA. Ti pravni lijekovi dodatak su bilo
kojim drugim pravnim lijekovima na
koje SONY može imati pravo po zakonu,
običajnom pravu ili prema ugovoru.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti
je korisnik treće strane i imat će sva
prava na provedbu svake odredbe
ovog ugovora EULA u vezi sa
SOFTVEROM takve strane.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja
u vezi s ovim ugovorom EULA, možete
se obratiti tvrtki SONY pišući tvrtki SONY
na odgovarajuću adresu za kontakt u
pojedinom području ili državi.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
PONIŠTAVANJE
Dodatne informacije
Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje
drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti
ovaj ugovor EULA u slučaju da se ne
pridržavate bilo koje njegove odredbe.
U slučaju poništavanja odmah morate
prestati upotrebljavati te morate
uništiti sve kopije SOFTVERA.
IZMJENE I DOPUNE
TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA
PO VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ ODLUCI
IZMIJENI I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU
OVOG UGOVORA EULA POSTAVLJANJEM
OBAVIJESTI NA ODGOVARAJUĆE WEBMJESTO TVRTKE SONY, SLANJEM
OBAVIJESTI U PORUCI E-POŠTE NA
ADRESU KOJU STE SAMI DALI,
OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU
POSTUPKA U KOJEMU VAM SE
ISPORUČUJU NADOGRADNJE/
AŽURIRANJA ILI BILO KOJIM DRUGIM
ZAKONSKI PRIZNATIM NAČINOM
OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete
na izmjene i dopune, trebate se odmah
obratiti tvrtki SONY radi dobivanja
uputa. Nastavak upotrebe SOFTVERA
nakon datuma stupanja na snagu takve
obavijesti smatrat će se vašim
pristankom da budete obvezani
navedenim dopunama i izmjenama.
73HR
Mjere opreza
O sigurnosti
• Ako u sustav dospije neki predmet ili
tekućina, isključite sustav i odnesite ga
na provjeru u ovlašteni servis prije nego
što ga nastavite upotrebljavati.
• Ne penjite se na glavnu komponentu
i subwoofer jer možete pasti i ozlijediti
se ili oštetiti sustav.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite sustav, provjerite
odgovara li radni napon sustava naponu
lokalne električne mreže. Radni napon
naveden je na nazivnoj pločici na donjoj
strani glavne komponente.
• Ako sustav ne planirate upotrebljavati
dulje vrijeme, isključite ga iz zidne
utičnice. Pri isključivanju kabela za
napajanje uhvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
• Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj prilikom priključivanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite
se dobavljaču.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O zagrijavanju
Iako se sustav grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara. Ako sustav
neprekidno upotrebljavate pri visokoj
glasnoći, temperatura sustava na stražnjoj
i donjoj strani značajno raste. Ne dirajte
sustav kako se ne biste opekli.
O postavljanju
• Ne stavljajte sustav u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnom
sunčevu svjetlu, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na stražnji dio glavne komponente
i subwoofera ne stavljajte ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju
i na taj način prouzročiti kvar.
74HR
• Oko sustava ne postavljajte nikakve
druge metalne predmete osim TV-a.
U protivnom može doći do nestabilnosti
bežičnih funkcija.
• Ako se sustav upotrebljava u kombinaciji
s TV-om, VCR-om ili kasetofonom, mogu
nastati šumovi i kvaliteta slike može
se pogoršati. U takvom slučaju, sustav
udaljite od TV-a, VCR-a ili kasetofona.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
sustava na posebno tretiranu površinu
(ulaštenu, nauljenu, poliranu itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje
na površini.
• Pazite da se ne ozlijedite o kutove glavne
komponente i subwoofera.
• Zvučnici ovog sustava nisu zaštićeni
magnetom. Ne postavljajte magnetske
kartice na sustav ili pored njega.
• Ako je subwoofer ugrađen ispod kauča,
možete osjetiti mučnine uslijed vibracija
subwoofera. U tom slučaju prilagodite
jačinu zvuka subwoofera ili ga ugradite
na neko drugo mjesto.
O radu sustava
Prije nego što priključite ostale uređaje,
provjerite jeste li isključili sustav.
Nepravilnosti u prikazu boja
na obližnjem TV zaslonu
Na određenim vrstama TV-a može doći
do nepravilnosti u prikazu boja.
Ako uočite da se boje
ne prikazuju pravilno...
Isključite TV pa ga ponovno uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Ako i dalje uočavate nepravilnosti
u prikazu boja...
Postavite sustav dalje od TV-a.
O čišćenju
Sustav čistite suhom mekom krpom
za brisanje. Ne upotrebljavajte nikakvu
abrazivnu krpu, prašak za ribanje ili
otapalo, primjerice alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
sa sustavom, obratite se najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Izjava o odricanju odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Mrežne usluge, sadržaj i softver
(s pripadajućim operacijskim sustavom)
ovog proizvoda mogu biti podložni
zasebnim uvjetima i odredbama te
u bilo kojem trenutku promijenjeni,
prekinuti ili obustavljeni i za njih mogu
biti potrebne naknade, registracija
i podaci o kreditnoj kartici.
Napomene o ažuriranju
Ovaj sustav podržava tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i dvostruko-D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
**Za DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
pod licencom tvrtke DTS Licensing
Limited. DTS, simbol i DTS simbol
zajedno su registrirani zaštitni znaci,
a DTS Digital Surround je zaštitni znak
tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
Zaštitna riječ BLUETOOTH® i logotipi
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih
oznaka od tvrtke Sony Corporation
u skladu je s licencom. Ostali zaštitni
znaci i trgovački nazivi u vlasništvu
su odgovarajućih vlasnika.
Ovaj sustav sadrži tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Izrazi HDMI i HDMI multimedijsko sučelje
visoke rezolucije te logotip HDMI zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing, LLC u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
Oznaka N Mark zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum,
Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
Android, Google Play i Chromecast
zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
Apple, logotip Apple, iPhone, iPod,
iPod touch i Retina zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim
državama. App Store servisna je oznaka
tvrtke Apple Inc.
75HR
Dodatne informacije
Sustav omogućuje automatsko ažuriranje
softvera kada je spojen na internet putem
žičane ili bežične mreže.
Možete dodavati nove značajke i koristiti
sustav s više praktičnosti i sigurnosti
ako ga ažurirate.
Ako ne želite ažurirati automatski, možete
onemogućiti funkciju pomoću aplikacije
SongPal instalirane na pametnom telefonu
ili tabletu. Međutim, sustav može
automatski ažurirati softver, primjerice
zbog sigurnosnih razloga, čak i ako je
ta funkcija onemogućena. Softver možete
ažurirati i pomoću izbornika postavki
kada je ta funkcija onemogućena.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Upotreba
zaslona za postavljanje” (str. 48).
Ne možete upotrebljavati sustav dok
se softver ažurira.
Autorska prava i zaštitni
znaci
„Made for iPod” i „Made for iPhone” znači
da je elektronička oprema osmišljena za
spajanje s uređajima iPod ili iPhone te
da je potvrđena od strane razvojnog
programera u skladu sa standardima
izvedbe tvrtke Apple. Tvrtka Apple nije
odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i propisanim
standardima. Napominjemo da upotreba
ove dodatne opreme s uređajima iPod ili
iPhone može utjecati na bežičnu izvedbu.
Logotip „BRAVIA” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
„ClearAudio+” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
WALKMAN® i logotip WALKMAN®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
„PlayStation” registrirani je zaštitni znak
tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
Windows Media registrirani je zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba
ili distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće
licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili
ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
Opera® uređaji SDK tvrtke Opera Software
ASA. Autorska prava 1995. – 2016.
Opera Software ASA. Sva prava pridržana.
76HR
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
i Wi-Fi Alliance® registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
i Wi-Fi Protected Setup™ zaštitni su
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
Logotip LDAC™ i LDAC zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
LDAC je tehnologija kodiranja zvuka koju
je razvila tvrtka Sony, koja omogućuje
prijenos zvučnog sadržaja visoke rezolucije
(Hi-Res) čak i preko Bluetooth veze.
Za razliku od drugih tehnologija kodiranja
kompatibilnih s Bluetooth tehnologijom,
kao što je SBC, LDAC funkcionira bez
konverzije zvučnog sadržaja* visoke
rezolucije na nižu rezoluciju i pomoću
učinkovitog kodiranja i optimiziranog
slanja paketa omogućuje približno tri puta
više podataka** nego ostale tehnologije
koje se prenose bežičnom Bluetooth
mrežom s izvrsnom kvalitetom zvuka.
* osim sadržaja u DSD formatu
**u usporedbi s tehnologijom SBC
(podpojasni kodek), kada je odabrana
brzina prijenosa od 990 kb/s (96/48 kHz)
ili 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Proizvod sadrži softver koji podliježe GNU
općoj javnoj licenci („GPL”) ili GNU manje
općoj javnoj licenci („LGPL”). To znači da
korisnici imaju pravo na dobivanje, izmjenu
i redistribuciju izvornog koda ovog softvera
u skladu s odredbama GPL ili LGPL licence.
Za pojedinosti o GPL-u , LGPL-u i drugim
softverskim licencama pogledajte
[Software License Information] pod
[System Settings] u izborniku [Setup]
proizvoda.
Izvorni kod softvera upotrijebljenog
u ovom proizvodu podliježe GPL i LGPL
licencama i dostupan je na mreži.
Za preuzimanje pristupite sljedećem:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Imajte na umu da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite
vezane uz sadržaj ovog izvornog koda.
„DSEE HX” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
DLNA™, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™
zaštitni su znaci, servisni znaci ili oznake
certifikata asocijacije Digital Living
Network Alliance.
U ovaj je proizvod uključen softver Spotify
koji podliježe licencama treće strane koje
možete pronaći ovdje*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify i logotipi Spotify zaštitni
su znaci grupacije Spotify.*
* Ovisno o državi i regiji, ta funkcija
možda neće biti dostupna.
Dodatne informacije
Svi ostali zaštitni znaci u vlasništvu
su svojih vlasnika.
77HR
Kazalo
A
I
Audio DRC 49
Audio Output 49
Audio Return Channel (ARC) 46, 51
Audio Settings 49
Auto Home Network Access
Permission 52
Auto Standby 51
Auto Update 52
Auto Update Settings 52
Ažuriranje 49
Initialise Personal Information 53
Input Skip Setting 53
Internet Settings 52
IR-Repeater 51
B
Bluetooth Codec - AAC 50
Bluetooth Codec - LDAC 50
Bluetooth Mode 50
Bluetooth Settings 50
Bluetooth Standby 44, 50
M
Mreža 18
N
Network Connection Diagnostics 52
Network Connection Status 52
Network Settings 52
NFC 28
O
OSD Language 51
Output Video Resolution 49
C
P
Connection Server Settings 52
Control for HDMI 45, 51
PRTCT 61
Q
D
Quick Start/Network Standby 44, 51
Daljinski upravljač 13, 44
Device List 50
Device Name 52
DSEE HX 49
R
E
Easy Setup 53
External Control 53
F
Funkcija zaključavanja za zaštitu
djece 43
H
HDMI Settings 51
Home Network Access Control 52
78HR
Reset to Factory Default
Settings 53, 62
Resetiranje 62
Resetting 53
S
Screen Settings 49
Software License Information 52
Software Update 49
Software Update Notification 52
SongPal 33
Speaker Settings 49
Subwoofer 26, 40, 57
System Information 52
System Settings 51
T
Time Zone 52
TV Audio Input Mode 51
V
Višekanalni zvuk 42
W
Wireless Playback Quality 50
Wireless Subwoofer Connection 51
Y
YCbCr/RGB (HDMI) 49
79HR
Softver ovog sustava možda će se ažurirati u budućnosti. Pojedinosti o dostupnim
ažuriranjima možete saznati na sljedećem URL-u.
www.sony.eu/support
©2017 Sony Corporation
4-687-810-32(1) (HR)
Download PDF

advertising