Sony | HT-ST3 | Sony HT-ST3 4.1-kanalni Soundbar s tehnologijom Bluetooth® Upute za upotrebu

Zvučnik Sound Bar
HT-ST3
Upute za upotrebu
CR
Sadržaj
Postavljanje
Sadržaj paketa
3
Postavljanje
4
Spajanje tankog zvučnika i subwoofera
5
Veza
6
Uključivanje sustava
8
Osnovne radnje
Slušanje zvuka
9
Uživanje u zvučnim efektima
10
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja
12
Dijelovi i kontrole
14
Podešavanje postavki
16
Rješavanje problema
18
Ostalo
2
Sadržaj paketa
Tanki zvučnik (1)
Subwoofer (1)
Daljinski upravljač (1)
Stalci (2)
Obloge zvučnika (4)
Jastučići zvučnika* (2)
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
* Postavljanje tankog zvučnika na zid
Sound Bar
Sound Bar
HT-ST3
Digitalni optički kabel za TV (1)
Upute za upotrebu (ova knjižica) (1)
Referentni priručnik (1)
3
Postavljanje
Želite li postaviti tanki
zvučnik na zid?
Pogledajte upute
u referentnom priručniku.
Ako biste radije…
Okomito postavljanje subwoofera
Postavljanje tankog zvučnika prednjom stranom
prema naprijed
1
• Zalijepite isporučene obloge zvučnika u svaki ugao
s lijeve ili desne strane.
4
• Pričvrstite isporučene stalke preko jastučića na dnu.
2
Spajanje tankog zvučnika i subwoofera
5
Veza
Spajanje samo TV-a
OPTICAL
OUT
(Isporučeno)
6
Postupak spajanja TV-a i drugih uređaja
OUT
Blu-ray
(ARC)
OPTICAL
OUT
TV
Upotrijebite HDMI kabele
(ne isporučuju se). Ako vaš TV ne podržava
funkciju ARC, ne morate spajati digitalni optički kabel (isporučeno).
Napomene o HDMI vezama potražite u referentnom priručniku.
Napomene
• Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka provjerite postavku digitalnog
audio izlaza na opremi spojenoj na sustav.
• Možete spojiti druge audio uređaja na priključke ANALOG IN.
7
Uključivanje sustava
2
1
Umetnite baterije
(isporučene).
1 Spojite kabel za napajanje.
2 Pritisnite gumb .
 Klizno pomaknite poklopac
prema dolje.
 Podignite poklopac baterije.
8
Slušanje zvuka

INPUT
Odabran je ulazni uređaj.
Pritišćite gumb INPUT sve dok se ulazni uređaj
ne prikaže na zaslonu.
 TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3
BT AU  ANALOG  OPT 
9
Uživanje u zvučnim efektima
SOUND MODE:
omogućuje vam uživanje u zvučnim
efektima.
VOICE:
pomaže vam da jasnije čujete
dijaloge.
SOUND MODE
VOICE
SW TONE
10
SW TONE (ton subwoofera):
služi za odabir tona basa.
MOVIE
Zvučni efekti prikladni za filmove
MUSIC
Zvučni efekti prikladni za glazbu
FOOTBALL
(virtualni način za
gledanje nogometa)
Zvučni efekti za uživanje u istom osjećaju kao da se nalazite na
nogometnom stadionu (dok gledate prijenos nogometne utakmice)
Napomena: Ova značajka ne podržava mono zvuk.
STD (standard)
Zvučni efekti prikladni za TV programe
LEVEL 1 – 3
TONE 1
Za čistiji ton basa
TONE 2
Ton basa prikladan za različite izvore (zadano)
TONE 3
Dinamičniji ton basa
11
Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja
Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja (uparivanje)
Gumb BLUETOOTH PAIRING
BLUETOOTH indikator
Uparivanje uređaja i njegovo slušanje po prvi puta
1 Pritisnite gumb BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH indikator brzo treperi
(tijekom uparivanja).
2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite „HT-ST3”. Ako od vas bude zatražene da unesete ulaznu šifru, unesite „0000”.
3 Provjerite je li BLUETOOTH indikator upaljen
(uređaj je povezan).
Slušanje uparenog uređaja
1 Pritišćite gumb INPUT sve dok se ne prikaže „BT AU”.
(pokušaj uparivanja u tijeku).
BLUETOOTH indikator treperi
2 Odaberite „HT-ST3” na BLUETOOTH uređaju.
3 Provjerite je li upaljen BLUETOOTH indikator
(uređaj je povezan).
12
Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)
BLUETOOTH indikator
1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom
pametnom telefonu.
2 Dodirnite subwoofer pametnim telefonom.
3 Provjerite je li BLUETOOTH indikator upaljen i svijetli li plavo, što znači da je veza uspostavljena.
• Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android 2.3.3 ili novija inačica, osim inačice Android 3.x)
13
Dijelovi i kontrole
 Gumb  (uključeno/pripravnost)
 Senzor NFC (stranica 13)
Služi za uparivanje/spajanje NFC uređaja dok se isti nalazi u blizini.

(senzor daljinskog upravljača)
 Isključen zaslon/BLUETOOTH indikator
Pali se kada je sustav uključen, nije u načinu rada BLUETOOTH i kada je zaslon prednje ploče isključen.
Svijetli plavo u načinu rada BLUETOOTH (stranica 12).
 Zaslon prednje ploče
 Gumb INPUT (stranica 9)
 Gumb BLUETOOTH PAIRING (stranica 12)
 Gumbi VOL (jačina zvuka) +/–
14
  (uključeno/pripravnost)
 INPUT (stranica 9)
 MUTING
 VOL (jačina zvuka) +/–
 SOUND MODE (stranica 10)
 VOICE (stranica 10)
 DISPLAY
Služi za podešavanje svjetline zaslona: Uključeno  Zatamnjeno  Isključeno.
* Kada se zaslon prebaci iz stanja isključeno u uključeno na zaslonu se prikazuju informacije o audio formatu.
 SW TONE (stranica 10)
 SW VOL (jačina zvuka subwoofera) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (stranica 16)
15
Podešavanje postavki
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču i nakon toga odaberite željenu postavku pomoću //ENTER/
RETURN.
Izbornik
LEVEL
Funkcija
Zadano
DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)
Možete uživati u Dolby Digital zvuku na niskim razinama glasnoće. (ON/AUTO/OFF)
ON: kompresija zvuka u skladu s podacima o kompresiji iz sadržaja.
AUTO: automatska kompresija zvuka kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.
AUTO
SYNC
(AV SYNC)
Pomoću te funkcije možete prilagoditi zvuk kada slika i zvuk nisu sinkronizirani.
(1 – 4/OFF)
DUAL
(DUAL MONO)
Možete uživati u višekanalnom zvuku Dolby Digital. (M/S (glavni kanali
i podkanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (podkanal))
S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)
Pomoću ove funkcije možete prilagoditi zvuk tako da njegova reprodukcija bude
dinamičnija i čišća čak i pri niskim razinama glasnoće. (ON/OFF)
OFF
HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)
Služi za reproduciranje zvukova niske razine glasnoće koji često nadjača audio
kompresije. (ON/OFF)
Napomena: funkcija HEQ radi samo kada je odabran način rada „ANALOG/BT AU”.
Ne radi s drugim izlazima čak ni kada je stavka prikazana na
prednjoj ploči.
ON
AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)
Smanjuje neusklađenost jačine zvuka različitih programa ili različitih programa
i reklama. (ON/OFF)
OFF
CTRL
(CONTROL FOR HDMI)
Služi za uključivanje ili isključivanje funkcije Control for HDMI. (ON/OFF)
Pojedinosti potražite u referentnom priručniku.
ON
P. THRU
(PASS THROUGH)
Služi za postavljanje načina rada za uštedu energije funkcije pass-through HDMI
signala. (AUTO/ON)
AUTO: služi za emitiranje signala iz HDMI OUT ARC (TV) priključka sustava u stanju
pripravnosti dok je TV uključen. Ta postavka štedi energiju u stanju
pripravnosti u usporedbi s postavkom „ON”.
ON: uvijek služi za emitiranje signala iz HDMI OUT ARC (TV) priključka u stanju
pripravnosti.
Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL
FOR HDMI)” postavljena na „ON”.
AUTO
ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
Omogućuje vam slušanje digitalnog zvuka kada je TV kompatibilan s tehnologijom
Audio Return Channel (ARC) spojen pomoću HDMI kabela. (ON/OFF)
Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL
FOR HDMI)” postavljena na „ON”.
ON
AUDIO
MENU
 /
ENTER
RETURN
HDMI
16
OFF
MAIN
Izbornik
Funkcija
Zadano
BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
Nakon što primi informacije o uparivanju, funkcija BLUETOOTH sustava je u stanju
pripravnosti čak i kada je sustav isključen. (ON/OFF)
Napomena: dok je funkcija BLUETOOTH u stanju pripravnosti BLUETOOTH indikator
polako treperi u plavoj boji.
OFF
AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)
Služi za određivanje hoće li sustav upotrebljavati AAC putem značajke BLUETOOTH.
(ON/OFF)
Napomena: ako postavku promijenite dok je sustav povezan s BLUETOOTH
uređajem, sustav će se odspojiti s uređaja.
OFF
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Služi za uključivanje i isključivanje funkcije AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Ako sustavom ne rukujete određeno vrijeme (otprilike 20 minuta) dok ne prima
ulazni signal, sustav će se automatski isključiti.
ON
VER (VERSION)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađene opreme.
SET BT
SYSTEM
–
MENU
 /
ENTER
RETURN
17
Rješavanje problema
Više često postavljanih pitanja (FAQ) potražite u referentnom priručniku.
Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.
• Osigurajte da ulazni izvor bude pravilno odabran. Trebali biste isprobati druge
ulazne izvore pritiskanjem gumba INPUT (stranica 9).
• Provjerite vezu HDMI kabela, digitalnog optičkog kabela ili audio kabela
povezanih na sustav i TV (stranice 6, 7).
• Provjerite izlaz zvuka iz TV-a.
Iz sustava se ne čuje zvuk povezanog BLUETOOTH uređaja.
• Provjerite svijetli li plavo BLUETOOTH indikator (stranica 12).
• Provjerite je li sustav predaleko od BLUETOOTH uređaja, prima li smetnje iz Wi‐Fi
mreže, s drugog bežičnog uređaja tehnologije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
Nije moguće dovršiti uspostavljanje BLUETOOTH veze.
• Ponovno uparite ovaj sustav i BLUETOOTH uređaj.
– Možda ćete prethodno morati poništiti uparivanje sustava pomoću
BLUETOOTH uređaja.
Zvuk priključene opreme ne čuje se iz sustava ili je zvuk vrlo tih.
• Pritisnite VOL + i provjerite jačinu zvuka.
• Pritisnite MUTING ili VOL + kako biste poništili funkciju isključivanja zvuka.
• Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran.
• Provjerite jesu li svi kabeli potpuno umetnuti u priključke na sustavu
i priključenoj opremi.
• Provjerite jesu li kabeli zvučnika tankog zvučnika pravilno i čvrsto priključeni
na subwoofer (stranica 5).
Sustav se automatski isključuje.
• Postavljena je funkcija A. STBY (stranica 17).
18
19
© 2013 Sony Corporation
4-467-146-11(1) (CR)
Download PDF

advertising