Sony | MDR-ZX750BN | Sony MDR-ZX750BN Bluetooth® slušalice ZX750BN s funkcijom blokade buke Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-479-125-41(1)
Savjet
Ako vaš pametni telefon ima funkciju NFC, npr. na sustavu Android 4.1 ili
novijem, možda ćete trebati instalirati “NFC Easy Connect” za spajanje uređaja
s pametnim telefonom jednim dodirom. U tom slučaju ovaj korak nije potreban.
Rad i značajke mogu razlikovati od opisanih ovdje. Detalje potražite u uputama
isporučenim s vašim pametnim telefonom.
IKC3
Bežične stereo
slušalice s
funkcijom
suzbijanja buke
Kratke upute
Aktivirajte mod suzbijanja buke na ovom uređaju.
POWER
2 Podesite pametni telefon kako bi se mogla koristiti funkcija
NFC.
HR
NC
Detalje potražite u uputama za uporabu pametnog telefona.
O aplikaciji "NFC Easy Connect"
"NFC Easy Connect" je izvorna Sonyjeva aplikacija za Android telefon
dostupna na Google Play Store.
Kako biste saznali više o funkcijama, potražite "NFC Easy Connect" i
preuzmite besplatnu aplikaciju.
Aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama i/ili područjima.
Povezivanjem s pametnim telefonom
putem brzinskih funkcija
Pritisnite i zadržite tipku POWER oko 2 sekunde dok je uređaj isključen. Kad
su uključeni uređaj i funkcija suzbijanja buke, zasvijetli tipka NC. Funkcija
suzbijanja buke podešena ne na NC mod B.
Isključenje funkcije suzbijanja buke
 Prilikom uporabe s BLUETOOTH povezivanjem: Pritisnite tipku NC. NC tipka više
ne svijetli. (Za isključivanje funkcije pritisnite tipku NC ponovno.)
 Kad je spojen isporučeni kabel: Pritisnite tipku POWER dulje od dvije sekunde.
(Napajanje i funkcija suzbijanja buke su isključeni.)
Dodirnete li uređaj pametnim telefonom, uređaj se automatski uključi te
započne uparivanje i BLUETOOTH povezivanje.
Funkcija AI Noise Canceling
1
AI Noise Canceling je korisna funkcija koja automatski odabire jedan od
modova suzbijanja buke. Ta funkcija omogućava najefikasnije suzbijanje
buke trenutačnom analizom komponenata zvukova iz okoliša.
2
MDR-ZX750BN
Funkcija suzbijanja buke
Otključajte zaslon pametnog telefona.
Ako ste instalirali aplikaciju "NFC Easy Connect" na pametni telefon,
pokrenite je.
Pritisnite i zadržite tipku NC.
Dodirnite ovaj uređaj pametnim telefonom.
Dodirnite pametnim telefonom dio s oznakom N na ovom uređaju.
Mjesto koje treba dodirnuti na pametnom telefonu potražite u njegovim
uputama za uporabu.
NC
Kad je uređaj uključen, pritisnite i zadržite tipku NC dok se
iz slušalica ne začuje zvučni signal. Uređaj započne analizu
komponenata zvukova iz okoliša (oko tri sekunde).
Tijekom analize je glasnoća zvuka u slušalicama smanjena i
treperi tipka NC.
Po završetku analize automatski se podešava najefikasniji mod
suzbijanja buke i glasnoća slušalica se vraća na normalnu razinu.
© 2014 Sony Corporation
Hrvatski
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom
za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene
baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kucni otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po
okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka,
zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna
osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni
centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove
zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Načini suzbijanja buke
Dovršite povezivanje prema uputama sa zaslona.
Za odspajanje ponovno dodirnite uređaj pametnim telefonom.
Zvuk možete odabrati s drugih NFC kompatibilnih BLUETOOTH uređaja.
Pojedinosti potražite u datoteci Help.
Slušanje i pozivanje
NC mod A:
Suzbija buku s mnogo zvukova srednjih i visokih frekvencija.
Buka iz okoliša uspješno se suzbija.
NC mod B:
Suzbija buku s mnogo zvukova super niskih frekvencija.
Primjerice, buka uobičajena za autobus ili vlak uspješno
se suzbija.
NC mod C:
Suzbija buku od s relativno tihim zvukovima širokog frekvencijskog raspona. Buka uobičajena za ured (računalo,
fotokopirni uređaj itd.) uspješno se suzbija.
Upravljajte uređajem nakon uspostave BLUETOOTH veze s BLUETOOTH uređajem.
Slušanje glazbe
Nakon uporabe
Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
1 Prekinite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.
2 Pritisnite i zadržite tipku POWER oko dvije sekunde.
Profil: A2DP, AVRCP
Indikator (plavi) se gasi i slušalice se isključuju.
Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem
Napunite ovaj uređaj prije uparivanja.
VOLUME +
Lijeva slušalica ima ispupčenje.
VOLUME −
Reprodukcija/pauza: Pritisnite .
Zaustavljanje: Zadržite .
Sljedeći/prethodni zapis: Pritisnite /.
Pomak naprijed/natrag: Zadržite /.
1
2
Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Kad rukujete
gore opisanom tipkom, ona može raditi drugačije ili možda uopće neće raditi.
O punjenju
Isporučenim mikro USB kabelom spojite uređaj i uključeno računalo.
Pozivanje/Primanje poziva
Profil: HSP, HFP
Plavi Crveni
Pritisnite i zadržite tipku
POWER duže od 7 sekundi.
3
Uspostavite poziv pomoću mobilnog telefona.
Pritisnite tipku
na uređaju kad stigne dolazni poziv.
Za spajanje Bluettoth uređaja koji nije kompatibilan s
povezivanjem jednim dodirom (funkcija NFC) pogledajte
poglavlje "Uparivanje i povezivanje Bluetooth uređajem".
NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava
kratkodometnu bežičnu komunikaciju između raznih uređaja, primjerice
mobilnih telefona i IC senzora. Zahvaljujući NFC funkciji, možete jednostavno uspostaviti prijenos podataka tako da dodirnete odgovarajući
simbol ili lokaciju na NFC-kompatibilnom uređaju.
Uporabom funkcije NFC uređaj se automatski uključi i zatim upari te
poveže s BLUETOOTH uređajem.
Kompatibilni pametni telefoni
1
SONY - MDR-ZX750BN Bezicne stereo slusalice s funkcijom suzbijanja buke_kratka uputa.indd 1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.
Uključite uređaj.
Reprodukcija glazbe možda se kod nekih BLUETOOTH uređaja neće nastaviti
automatski.
Za prekid poziva pritisnite tipku
Plavi
na uređaju.
Glasnoća poziva i glasnoća glazbe mogu se podesiti zasebno.
Uporaba uređaja spajanjem isporučenog
kabela.
Spajanjem isporučenog kabela uređaj možete koristiti kao
standardne žične slušalice.
Isporučeni kabel
Kupite dvodimenzionalni kôd:
Upotrijebite aplikaciju za čitanje dodimenzionalnog
koda.
Kad se na zaslonu BLUETOOTH uređaja pojavi popis prepoznatih
uređaja, odaberite "MDR-ZX750BN".
Ako BLUETOOTH uređaj zahtijeva unos zaporke, upišite "0000".
Napomena
Priprema pametnog telefona
Posjetite sljedeću internetsku stranicu:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Izvedite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju kako
bi otkrio ovaj uređaj.
Postupite na isti način pri dolasku poziva dok slušate glazbu.
Reprodukcija glazbe pauzira se tijekom poziva i automatski se nastavlja
kad poziv završi.
 Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC
(OS: Android 2.3.3 ili noviji, osim sustava Android 3.x)
1 Preuzmite i otvorite aplikaciju "NFC Easy Connect" na
pametnom telefonu.
4
Prije puštanja tipke pričekajte da
indikator počne naizmjence treperiti
plavo i crveno.
Povezivanje s uparenim uređajem
Kad spojite uređaj s računalom, punjenje počinje i zasvijetli indikator
(crveni). Punjenje se dovrši za otprilike najviše 2,5 sati i automatski će
se isključiti indikator (crveni).
Brzinsko povezivanje s pametnim telefonom (NFC)
Aktivirajte mod uparivanja na ovom uređaju.
Napomena
Kvaliteta zvuka tvornički je podešena na standardni mod (SBC mod visoke kvalitete).
Kad spojite BLUETOOTH uređaj kompatibilan sa sustavom AAC ili aptX., postavku
možete promjeniti prema opisu u datoteci Help kako bi kvaliteta zvuka bila bolja.
Upotrijebite isporučeni mikro USB kabel. Uređaj možda nećete moći puniti drugim
kabelima.
Stavite BLUETOOTH uređaj unutar 1 metra od ovog uređaja.
Napomene
 Vodite računa da čvrsto umetnete priključak.
 Funkcija BLUETOOTH je isključena.
/ i / se ne mogu koristiti.
 Tipke VOLUME +/−,
2
Pritisnite i zadržite tipku
POWER oko 2 sekunde
dok je uređaj isključen.
Prije puštanja tipke pričekajte da
indikator počne treperiti plavo.
Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.
Za detaljne upute u rukovanju pročitajte Help
Guide na računalu ili pametnom telefonu.
http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/
ce/
 Simbol-riječ BLUETOOTH i logotipi su u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i
svaka njihova uporaba od strane tvrtke Sony je pod licencom.
 N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u
SAD-u i drugim zemljama.
 Android je zaštićeni znak tvrtke Google Inc.
 Oznaka aptX® mark i logotip aptX su zaštićeni znakovi tvrtke CLS plc ili neke
od njezinih tvrtki te mogu biti registrirani u jednoj ili više država.
 Ostali zaštićeni nazivi i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u
procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj
ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili
tiskarske pogreške u ovim uputama.
3/17/2014 12:10:51 PM
Download PDF

advertising