Sony | MDR-ZX550BN | Sony MDR-ZX550BN Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-543-860-32(1)
ILF0
Bežične stereo slušalice s
funkcijom suzbijanja buke
Referentne upute
HR
Uporaba BLUETOOTH uređaja možda neće raditi kod mobilnih
telefona, ovisno o uvjetima širenja radijskih valova i mjestu
gdje se uređaji upotrebljavaju.
Ako osjetite nelagodu tijekom uporabe BLUETOOTH uređaja,
odmah prekinite uporabu BLUETOOTH uređaja. Ako se problem
ne može riješiti, obratite se najbližem Sonyjevom zastupniku.
Slušanje putem ovog uređaja pri visokoj glasnoći može oštetiti
vaš sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti ovaj
uređaj dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.
Ne stavljajte predmete na ovaj uređaj, niti vršite pritisak, jer
može doći do izobličenja uređaja tijekom dugotrajne pohrane.
Uređaj ne izlažite pretjeranim udarcima.
Uređaj čistite mekom suhom krpom.
Ne izlažite uređaj vodi. Uređaj nije vodonepropustan.
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
– Pazite da vam uređaj ne ispadne u umivaonik ili drugu
posudu napunjenu vodom.
– Nemojte koristiti uređaj na vlažnim mjestima ili po lošem
vremenu, primjerice po kiši ili snijegu.
– Pazite da se uređaj ne smoči.
Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavite na mokar
komad odjeće, može se namočiti i postati neispravan.
Jastučići se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja ili
uporabe.
Ako u vezi s uređajem imate pitanja ili probleme koji nisu
pokriveni ovim priručnikom, obratite se najbližem Sonyjevom
servisu.
Dodatno nabavljivi zamjenski jastučići slušalica mogu se
naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.
Tehnički podaci
MDR-ZX550BN
Općenito
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Mac i Mac OS zaštićeni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u
SAD-u i drugim zemljama.
A
Ostali zaštićeni nazivi i trgovački nazivi u vlasništvu su
odgovarajućih tvrtki.
Mjere opreza
O BLUETOOTH komunikaciji
B
VOL –
POWER
C
Hrvatski
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog
udara, ne otvarajte kućište. Servisiranje povjerite samo
stručnom osoblju.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor poput police za
knjige ili ugradnog ormarića.
Baterije (vanjske ili ugrađene) nemojte dugotrajno izlagati
visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Sljedeće informacije su primjenjive samo na opremu
koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive
EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti u vezi sa sukladnošću proizvoda
na temelju zakonodavstva Europske unije mogu se uputiti
ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana uz
servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese navedene u popisu
servisa ili jamstvenom listu.
Ovime Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema usklađena s
osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima
Direktive 1999/5/EC.
Pojedinosti potražite na internetskoj stranici
http://www.compliance.sony.de/
Zbrinjavanje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. Na nekim baterijama ova
oznaka može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
baterija spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i
ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterija
ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je
uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Ako proizvodi trebaju biti trajno spojeni s baterijom radi svoje
sigurnosti, radne učinkovitosti ili čuvanja podataka, zamjenu
baterije je potrebno prepustiti isključivo ovlaštenom serviseru.
Kako biste bili sigurni da će se baterija te električni i elektronički
otpad zbrinuti pravilno, odnesite ih u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Za
sve druge baterije pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje istrošenih baterija. Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom
uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Simbol-riječ BLUETOOTH i logotipi su u vlasništvu tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka njihova uporaba od strane tvrtke Sony je pod
licencom.
N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke NFC
Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
Microsoft, Windows i Windows Vista su registrirani ili zaštićeni
znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
BLUETOOTH bežična tehnologija funkcionira u dometu od
oko 10 metara. Maksimalan domet može varirati ovisno o
preprekama (osobe, metal, zid, itd.) ili elektromagnetskom
okruženju.
U uređaj je ugrađena antena označena na slici isprekidanim
krugom (sl. ). Osjetljivost BLUETOOTH komunikacije će se
poboljšati zakrenete li ugrađenu antenu u smjeru spojenog
BLUETOOTH uređaja. Ako se između antene spojenog uređaja
i ugrađene antene ovog uređaja nalaze prepreke, može doći
do smetnji ili prekida komunkacije.
U sljedećim uvjetima može doći do prekida BLUETOOTH
komunikacije te do šumova ili pada kvalitete zvuka.
– Između BLUETOOTH uređaja i ovog uređaja nalazi se neka
osoba.
Prijem se može popraviti okrenete li BLUETOOTH uređaj
prema anteni ovog uređaja.
– Između ovog uređaja i BLUETOOTH uređaja nalazi se
prepreka kao što je metal ili zid.
– Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz, kao što je
bežični Wi-Fi uređaj, bežični telefon ili mikrovalna pećnica,
upotrebljava se u blizini.
Postavite li ovaj uređaj blizu Wi-Fi uređaja može doći do
mikrovalne interferencije koja može uzrokovati šumove, pad
kvalitete zvuka ili prekid komunikacije budući da BLUETOOTH
i bežični Wi-Fi (IEEE802.11b/g) uređaji koriste istu frekvenciju
(2,4 GHz). U tom slučaju poduzmite sljedeće korake.
– Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara od bežičnih
Wi-Fi uređaja.
– Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 metara od
bežičnog Wi-Fi uređaja, isključite bežični Wi-Fi uređaj.
– Postavite ovaj uređaj i BLUETOOTH uređaj što je moguće
bliže jedan drugom.
Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu utjecati na
rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovaj uređaj i
ostale BLUETOOTH uređaje na sljedećim mjestima jer mogu
uzrokovati nezgode.
– u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku, zrakoplovu ili na
benzinskoj postaji
– u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
Ovaj uređaj podržava sigurnosne značajke usklađene s
BLUETOOTH standardom, koje omogućuju sigurno spajanje
uz uporabu BLUETOOTH bežične tehnologije, ali sigurnost
možda neće biti dostatna, ovisno o postavkama. Budite oprezni
pri komunikaciji pomoću BLUETOOTH bežične tehnologije.
Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno curenje
podataka tijekom BLUETOOTH komunikacije.
Ne može se jamčiti spajanje sa svim BLUETOOTH uređajima.
– Uređaj koji upotrebljava BLUETOOTH funkciju treba biti
usklađen s BLUETOOTH standardom kako ga definira
Bluetooth SIG i treba biti provjeren.
– Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore navedenom
BLUETOOTH standardu, neki uređaji možda se neće moći
spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno o značajkama ili specifikacijama uređaja.
– Tijekom razgovora putem telefona uz uporabu handsfree
funkcije, mogu se pojaviti smetnje, ovisno o uređaju ili
uvjetima komunikacije.
Ovisno o spojenom uređaju, možda će trebati neko vrijeme
za uspostavu komunikacije.
O punjenju
Ovaj uređaj možete puniti samo putem USB priključnice. Za
punjenje je potrebno računalo s USB priključnicom.
Tijekom punjenja, ovaj uređaj ne može se uključiti niti se mogu
koristiti funkcije BLUETOOTH i suzbijanje buke.
Napomene o statičkom elektricitetu
 Statički elektricitet u slušalicama može izazvati lagano škakljanje
u ušima. Kako biste to spriječili, nosite odjeću od prirodnih
materijala.
Uređaj ne radi pravilno
Resetirajte uređaj (sl. ).
Počnite puniti uređaj i zatim istodobno pritisnite tipke POWER
i VOL–. Uređaj će se resetirati. Podaci o uparivanju se ne brišu.
Ako i nakon resetiranja problem nije otklonjen, inicijalizirajte
uređaj na sljedeći način.
Isključite uređaj pritiskom na tipku POWER duže od dvije
sekunde. Zatim istodobno pritisnite i zadržite tipke POWER i
na dulje od 7 sekundi. Indikator (plavi) zatreperi četiri puta
i uređaj se vraća na tvorničke postavke. Svi podaci o uparivanju
se brišu.
Sustav komunikacije: BLUETOOTH specifikacija verzije 3.0
Izlaz: BLUETOOTH Specification Power Class 2
Maksimalni domet komunikacije: Optička vidljivost približno
10 m1)
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podržani kodek3): SBC4), AAC5)
Podržani način zaštite sadržaja: SCMS-T
Raspon prijenosa (A2DP): 20 Hz – 20 000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
Ukupan omjer suzbijanja buke 6): Približno 10 dB7)
Isporučeni pribor:
Bežične stereo slušalice s funkcijom za suzbijanje buke (1)
Mikro USB kabel (oko 50 cm) (1)
Referentne upute (ovaj dokument) (1)
Kratke upute (1)
Ostali dokumenti (1 komplet)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su prepreke
izmedu uređaja, magnetsko polje oko mikrovalnih pećnica,
statički elektricitet, osjetljivost prijema, djelotvornost antene,
operativni sustav, softverske aplikacije i sl.
Profili BLUETOOTH standarda označavaju svrhu BLUETOOTH
KOMUNIKACIJE između uređaja.
Kodek: Format kompresije i konverzije audio signala
Kodek podpojasa:
Napredno kodiranje audio signala
Prema Sonyjevim standardima mjerenja.
Odgovara otprilike smanjenju energije zvuka od 90% u
usporedbi sa stanjem bez nošenja slušalica
Bežične stereo slušalice s funkcijom
suzbijanja buke
Izvor napajanja:
DC 3,7 V: Ugrađena litij-ionska punjiva baterija
DC 5 V: Prilikom punjenja putem USB-a
Masa: Oko 167 g
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Potrošnja: 1,0 W
Približni sati uporabe:
U slučaju spajanja preko BLUETOOTH uređaja
Trajanje glazbene reprodukcije:
Maks. 25 sati (NC ON), maks. 29 sati (NC OFF)
Trajanje komunikacije:
Maks. 23 sata (NC ON), maks. 29 sati (NC OFF)
Trajanje pripravnog stanja:
Maks. 75 sati (NC ON), maks. 150 sati (NC OFF)
Napomena: Trajanje korištenja može biti kraće ovisno o
kodeku i načinu uporabe.
Vrijeme punjenja:
Pribl. 4,5 sata
Oko 17 sati (NC ON) ili oko 21 sat (NC OFF) neprekidne
komunikacije dostupno je nakon 2 sata punjenja.
Temperatura punjenja: 5 °C do 35 °C
Slušalice
Tip: Zatvorene, dinamičke
Pogonske jedinice: 30 mm
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 000 Hz
Mikrofon
Tip: Electret kondenzatorski
Usmjerivost: Višesmjerni
Efektivan frekvencijski raspon: 100 Hz – 4000 Hz
Sistemski zahtjevi za punjenje
baterije pomoću USB-a
Osobno računalo s instaliranim bilo kojim od navedenih
operativnih sustava i USB priključnicom:
Operativni sustavi
(Windows)
Windows 8,1 / Windows 8,1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ili noviji)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(Mac sustavi)
Mac OS X (verzija 10.3 ili novija)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne
najave. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom
pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa
uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju
odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu
ili tiskarske pogreške u ovim uputama.
Što je suzbijanje buke?
Sklop za suzbijanje buke ugrađenim mikrofonima detektira
okolnu buku i šalje u slušalice signal jednake snage ali obrnute
faze, čime se smanjuje okolna buka.
– U vrlo tihom okruženju učinak suzbijanja buke možda neće
biti izražen ili se može čuti nešto šuma.
– Učinak suzbijanja buke može se razlikovati prema načinu
korištenja uređaja.
– Funkcija suzbijanja buke je učinkovita prvenstveno za buku
u pojasu niske frekvencije. Iako se buka smanji, ne uklanja
se potpuno.
– Kad uređaj koristite u vlaku ili u automobilu, moguće su
smetnje ovisno o prometnim uvjetima.
– Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje i šum. U tom
slučaju udaljite uređaj od mobilnog telefona.
– Ne prekrivajte rukama mikrofone za suzbijanje buke
(zaokruženi dijelovi na slici ). Funkcija suzbijanja buke u
tom slučaju neće raditi kako treba.
Ostale napomene
Ne stavljajte ovaj uređaj na mjesto izloženo vlazi, prašini, čađi
ili pari, na mjesta izložena izravnom sunčevu svjetlu ili u vozilu
dok se čeka na zeleno svjetlo semafora. U suprotnom može
doći do kvara.
SONY - MDR-ZX550BN Bezicne stereo slusalice s funkcijom suzbijanja buke_Upute za uporabu.indd 1
5.9.2014. 10:34:59
Download PDF

advertising