Sony | DR-BT20NX | Sony DR-BT20NX Upute za upotrebu

2-696-115-11(1)
Bluetooth stereo
slušalice
Upute za uporabu
DR-BT20NX
©2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, ne izlažite ureñaj
kiši ili vlazi.
Kako bi smanjili opasnost od
električnog udara, ne otvarajte
kućište. Sve popravke prepustite
ovlaštenom serviseru.
Ne ugrañujte ureñaj u zatvoreni prostor
kao što je polica s knjigama ili vitrina.
Kako bi smanjili rizik od požara, ne
blokirajte ventilaciju ureñaja novinama,
krpama, zavjesama itd. Na ureñaj ne
stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi smanjili rizik od električnog udara,
na ureñaj ne stavljajte predmete ispunjene
vodom kao što su vaze.
Adapter spojite na lako dostupnu mrežnu
utičnicu. Ukoliko primijetite nepravilnosti u
radu adaptera, odspojite ga odmah s mrežnog
napajanja.
+
Sony Corp. izjavljuje da je ovaj ureñaj
sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim
propisima Direktive 1995/5/EZ. Za detaljnije
informacije pogledajte sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
2
Bluetooth oznaka i logotip su vlasništvo
Bluetooth SIG, Inc., te je nije dozvoljena
neovlaštena uporaba tih oznaka.
Ostale trgovačke oznake i nazivi pripadaju
njihovim vlasnicima.
Zbrinjavanje starih
električnih i
elektroničkih ureñaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Sadržaj
Dobrodošli! .......................... 4
3 koraka do BLUETOOTH
funkcije....................................... 5
Položaj i funkcije
dijelova.............................. 6
Punjenje ureñaja ................. 7
Registracija.......................... 9
Što je registracija?.......................... 9
Postupci registracije....................... 9
Uporaba slušalica ............. 11
Oznake BLUETOOTH
funkcija ........................... 12
Slušanje glazbe ................. 13
Upravljanje funkcijama vanjskog
audio ureñaja – AVRCP profil .. 14
Telefonski pozivi ............... 16
Upravljanje funkcijama
BLUETOOTH mobitela
– HFP, HSP profili ................... 18
Telefoniranje dok je u
tijeku reprodukcija ......... 19
Zbrinjavanje ureñaja ......... 20
Mjere opreza ...................... 21
Što je BLUETOOTH
tehnologija?.................... 23
U slučaju problema ........... 24
Povratak na tvorničke
postavke ......................... 25
Tehnički opis ..................... 26
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovih Bluetooth stereo slušalica. Ovaj ureñaj koristi
BLUETOOTH bežičnu tehnologiju prijenosa.
• Slušajte glazbu s BLUETOOTH audio ureñaja.
• Uživajte u "hands-free" telefonskim razgovorima putem BLUETOOTH
mobitela.
• Upravljajte osnovnim funkcijama BLUETOOTH audio ureñaja (reprodukcija,
pauza, zaustavljanje reprodukcije itd.).
• Punjenje ureñaja izvršite putem isporučenog postolja za punjenje.
Za detaljne informacije o BLUETOOTH tehnologiji pogledajte stranu 23.
Slušanje glazbe
Telefonski razgovori
4
3 koraka do BLUETOOTH funkcije
Registracija
Kao prvo, potrebno je meñusobno registrirati BLUETOOTH ureñaj (mobitel
itd.) i ovaj ureñaj. Kad je registracija završena, nije više potrebno ponavljati taj
postupak.
BLUETOOTH
mobitel itd.
Beine stereo
slušalice
Registracija
c Strana 9
Slušanje glazbe
Telefonski pozivi
BLUETOOTH povezivanje
BLUETOOTH povezivanje
Putem BLUETOOTH vanjskog
ureñaja uspostavite BLUETOOTH
vezu.
Kad je ureñaj uključen, automatski
započinje povezivanje s
detektiranim mobitelom.
Povezivanje
Povezivanje
c Strana 13
c Strana 16
Slušanje glazbe
Telefonski razgovor
Slušajte glazbu putem BLUETOOTH
vanjskog ureñaja. Omogućeno je
pokretanje, zaustavljanje ili privremeno zaustavljanje reprodukcije.
Putem ovog ureñaja moguće je
uspostavljanje i odgovor na
telefonski poziv.
Glazba
c Strana 13-15
Razgovor
c Strana 17-19
5
POČETAK
Položaj i funkcije dijelova
A Kontrolna preklopka
Podešavanje glasnoće i kontrola
raznih funkcija ureñaja.
B Mikrofon
C Plavi indikator
Prikazuje status veze.
D Kontaktna točka
E Tipka RESET
6
F Tipka POWER za
uključenje
G Višenamjenska tipka
Kontrola raznih funkcija za pozive.
H Crveni indikator
Prikazuje status uključenja ureñaja.
I Slušalice
Punjenje ureñaja
U ureñaju se nalazi punjiva litij-ionska baterija koju je potrebno napuniti prije
prvog korištenja.
1 Spojite isporučeni AC
adapter s postoljem za
punjenje baterije.
3 Umetnite ureñaj u postolje
za punjenje baterije.
Bluetooth stereo
slušalice
Postolje za baterije
(isporueno)
(Stranji dio)
Kontakt
AC adapter
(isporuen)
2 Spojite isporučeni AC
adapter na mrežnu
utičnicu.
Na mrenu
utinicu
Postolje za punjenje
baterije (isporueno)
Postolje za punjenje
baterije (isporueno)
Umetnite ureñaj u postolje za
punjenje baterije tako da kontaktna
točka ureñaja sjedne u kontakt na
postolju za punjenje i provjerite da
li svijetli crveni indikator.
Punjenje je gotovo za približno 3
sata*, nakon čega će se crveni
indikator automatski isključiti.
* Vrijeme potrebno da se napuni potpuno
prazna baterija.
Savjet
Prilikom punjenja baterije, ureñaj se
automatski isključuje.
Nastavlja se
7
Oprez
Ako u tijeku punjenja doñe do problema,
crveni indikator se može isključiti iako
proces punjenja nije završio. Obratite
pozornost na sljedeće moguće uzroke:
– Temperatura okoline prelazi
dozvoljeni raspon od 0°C do 40°C.
– Problem s baterijom.
U tom slučaju ponovite postupak
punjenja u gore navedenim dozvoljenim
temperaturnim rasponima. Ako i dalje
postoji problem, obratite se najbližem
Sonyjevom prodavatelju.
Napomene
• Ako bateriju niste koristili dulje vrijeme,
tijekom uporabe se može brzo isprazniti.
Ipak, nakon nekoliko punjenja kapacitet
baterije će se popraviti.
• Ako se kapacitet ugrañene punjive baterije
smanji napola, vrijeme je da zamijenite
bateriju. Za zamjenu punjive baterije
obratite se Sonyjevom prodavatelju.
• Izbjegavajte izlaganje ekstremnim
temperaturama, izravnoj sunčevoj
svjetlosti, vlazi, pijesku, prašini ili
udarcima. Ne ostavljajte ureñaj/baterije u
vozilu parkiranom na suncu.
• Upotrebljavajte isključivo isporučeni AC
adapter. Ne upotrebljavajte druge adaptere.
Vrijeme korištenja*
Stanje
Približno vrijeme
korištenja
Vrijeme komuni- 11 sati
kacije (uključujući
reprodukciju
glazbe)
(maksimalno)
Dok je ureñaj u
100 sati
pripravnom stanju
(maksimalno)
* Gore navedeno vrijeme ovisi o temperaturi
okoline ili uvjetima korištenja.
8
Provjera preostalog
kapaciteta baterije
Dok je ureñaj uključen, pritisnite tipku
POWER. Trepće crveni indikator.
Kapacitet baterije možete provjeriti
brojem bljesaka crvenog indikatora.
Crveni
indikator
3 puta
2 puta
1 puta
Kapacitet
Pun
Pola
Prazno (potrebno
punjenje baterije)
Napomena
Kapacitet baterije nije moguće provjeriti
odmah po uključenju ureñaja ili dok je u
tijeku registracija.
Kad je baterija gotovo prazna
Crveni indikator automatski usporeno
trepće.
Kad se baterija potpuno isprazni, čuje
se zvučni signal i ureñaj se isključuje.
Registracija
Što je registracija?
BLUETOOTH ureñaji se moraju
unaprijed meñusobno registrirati.
Jednom kad ste izvršili meñusobnu
registraciju, postupak nije potrebno
ponavljati, osim u sljedećim
slučajevima:
• Podaci o registraciji su izbrisani,
primjerice nakon popravka itd.
• Ureñaj je registrirao 9 ili više drugih
ureñaja.
Ovaj ureñaj može registrirati
maksimalno 8 drugih ureñaja. Ako
želite registrirati novi ureñaj nakon
što u memoriji već postoji 8
registriranih ureñaja, ureñaj koji je
najstariji u memoriji biti će izbrisan
i zamijenjen novim.
• Ako je drugi ureñaj izbrisao
prepoznavanje ovog ureñaja
prilikom registracije.
• Ako je izvršen povratak na početne
(tvorničke) postavke. Svi podaci o
registraciji su izbrisani.
Postupci registracije
1 Postavite drugi ureñaj
unutar 1 m od ovog
ureñaja.
2 Kad je ureñaj isključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na 7 ili više
sekundi za pripravni mod
registracije.
Napomene
• Nakon približno 3 sekunde ureñaj se
uključuje. Crveni i plavi indikatori zajedno
dvaput zatrepću. Zadržite tipku pritisnutom
sve dok oba indikatora ne počnu istovremeno treptati, te zatim otpustite tipku.
Ureñaj se prebacuje u registracijski mod.
• Ako se registracija nije ostvarila unutar 5
minuta, registracijski mod se prekida i
ureñaj se isključuje. U tom slučaju,
ponovite postupak od koraka 1.
Nastavlja se
9
3 Izvršite proces
registracije ovog ureñaja
na vanjskom ureñaju.
Na pokazivaču drugog ureñaja
pojavljuje se popis detektiranih
ureñaja. Ovaj ureñaj će biti
prikazan kao "DR-BT20NX". Ako
se na pokazivaču ne pojavi ova
oznaka, ponovite postupak od
koraka 1.
4 S pokazivača na
vanjskom ureñaju
odaberite "DR-BT20NX".
5 Ako se na zaslonu
vanjskog ureñaja prikaže
zahtjev za unos zaporke*,
unesite "0000".
Registracija je završena kad plavi
indikator počne polagano treptati.
Na nekim vrstama BLUETOOTH
ureñaja koje spajate pojavljuje se
poruka "Pairing complete"
(registracija završena).
* Zaporka na pokazivaču drugog ureñaja
može biti opisana kao "Passkey", "PIN
code", "PIN number" ili "Password".
6 Pokrenite BLUETOOTH
vezu na vanjskom
BLUETOOTH ureñaju.
Ovaj ureñaj pohranjuje vanjski
registrirani ureñaj u memoriju kao
zadnji povezani ureñaj. Neke vrste
BLUETOOTH ureñaja se
automatski povezuju s ovim
ureñajem nakon registracije.
10
Registracija s BLUETOOTH
ureñajem koji ne može
prikazati popis detektiranih
ureñaja ili nema pokazivač
Registraciju oba ureñaja moguće je
izvršiti tako da ih prebacite u
registracijski mod. Za detalje
pogledajte upute isporučene s vanjskim
BLUETOOTH ureñajem kojeg želite
povezati.
Savjeti
• Za registraciju ostalih BLUETOOTH
ureñaja ponovite korake od 1 do 5 za svaki
ureñaj.
• Za brisanje svih podataka o registriranim
ureñajima, pogledajte odlomak "Povratak
na tvorničke postavke" (strana 25).
Uporaba slušalica
Stavite vezicu oko vrata i zatim
slušalicu s oznakom R stavite u
desno, a onu s oznakom L stavite u
lijevo uho. Vezica sprečava ispadanje
slušalica.
A Desni konektor se može razdvojiti
iz sigurnosnih razloga u slučaju
prevelikog pritiska.
B Lijevi konektor se može otkopčati
zakretanjem u smjeru strelice (kao
na slici) i skinuti prilikom
stavljanja vezice oko vrata.
C Kad izvadite slušalice iz ušiju,
povucite klizni podešivač prema
slušalicama kako se kabeli ne bi
zapetljali.
Pravilno umetanje jastučića
u slušalice
Ako slušalice ne pristaju pravilno,
nećete dobro čuti niske tonove. Za
bolju kvalitetu zvuka podesite jastučiće
u slušalicama tako da udobno "sjednu"
u uši ili ih potisnite u uho dok sasvim
ne pristanu. Ako jastučići ipak ne
pristaju, pokušajte s nekom drugom
veličinom.
Uporaba držača
Pohranite slušalice i na taj način
spriječite da se ne zapetlja kabel.
11
Oznake BLUETOOTH funkcija
B : Plavi indikator
R : Crveni indikator
Glazba
Uspostavljena
veza
Povezivanje
Registracija
Status
Struktura bljeskanja indikatora
Pretraživanje
Moguće
povezivanje
Povezivanje
Telefoniranje
R
B
R —
B
R
HFP/HSP ili A2DP
B
(bez razgovora ili
slušanja glazbe)
R —
HFP/HSP ili A2DP
B
(bez razgovora ili
slušanja glazbe)
R —
Slušanje
Dolazni poziv
12
B
Razgovori
Pozivanje dok je u
tijeku reprodukcija
glazbe
B
R —
B
R —
B
R —
B
R —
RUKOVANJE UREĐAJEM
Slušanje glazbe
2 S vanjskog BLUETOOTH
Kontrolna preklopka
Višenamjenska
tipka (MFB)
Tipka POWER
Prije uporabe ureñaja, provjerite
sljedeće:
– Da li je vanjski BLUETOOTH
ureñaj kojeg povezujete s ovim
ureñajem uključen.
– Da li je uspješno izvršena
meñusobna registracija ureñaja.
– Da li vanjski BLUETOOTH audio
ureñaj kojeg povezujete s ovim
ureñajem podržava prijenos glazbe
(A2DP profil).
1 Dok je ureñaj isključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 3
sekunde.
ureñaja pokrenite
BLUETOOTH povezivanje
(A2DP) prema ovom
ureñaju.
Pročitajte upute za uporabu
vanjskim BLUETOOTH ureñajem
kojeg povezujete s ovim ureñajem.
3 Započnite s reprodukcijom
na vanjskom BLUETOOTH
ureñaju.
Savjet
BLUETOOTH povezivanje na vanjski
BLUETOOTH ureñaj putem A2DP profila
(Advanced Audio Distribution Profile) može
se izvršiti i putem kontrolne preklopke na
ovom ureñaju, osim u slučaju kad telefonirate
putem ovog ureñaja.
Napomena
Ako slušate glazbu kad je povezivanje
izvršeno putem HSP profila (Headset
Profile)*, kvaliteta zvuka neće biti visoka. Za
bolju kvalitetu zvuka, na vanjskom
BLUETOOTH ureñaju promijenite profil
povezivanja u A2DP*.
* Za više informacija o profilima pogledajte
stranu 23.
Plavi i crveni indikator
istovremeno dvaput zatrepću i
ureñaj se uključuje.
Napomena
Nemojte pritisnuti i zadržati tipku
POWER na dulje od 7 sekundi jer time
ulazite u registracijski mod.
Nastavlja se
13
Podešavanje glasnoće
Pomaknite kontrolnu preklopku gore
ili dolje za podešavanje glasnoće
tijekom slušanja glazbe.
Savjeti
Upravljanje funkcijama
vanjskog audio
ureñaja - AVRCP profil
• Kad je razina glasnoće niska, Pojačajte
glasnoću na vanjskom ureñaju. Time će
zvuk postati čišći.
• Razina glasnoće za slušanje glazbe i
telefoniranje može se zasebno podesiti.
Ako vanjski BLUETOOTH audio
ureñaj podržava AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) profil, moguće
je upravljati njegovim funkcijama putem kontrolnih tipaka na ovom ureñaju.
Za detalje o rukovanju, pročitajte upute
isporučene s vanjskim ureñajem.
Za prekid veze/isključenje
ureñaja
Napomena
1 Prekinite BLUETOOTH
Status: Dok je ureñaj zaustavljen
vezu na vanjskom
BLUETOOTH ureñaju.
2 Pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 3
sekunde.
Plavi i crveni indikator
istovremeno zasvijetle i ureñaj se
isključuje.
Savjet
Upravljanje funkcijama vanjskog audio ureñaja,
ovisi o njegovim tehničkim karakteristikama.
Pritisnite
MFB (višenamjenska tipka)
Nx
./>
jednom
i zadržite
–
1
2
–
–
–
A Povezivanje s BLUETOOTH
mobitelom itd.*1
B Početak reprodukcije*2
Status: Tijekom reprodukcije
Kad završite sa slušanjem glazbe,
BLUETOOTH veza se može automatski
isključiti, ovisno BLUETOOTH ureñaju.
Pritisnite
MFB (višenamjenska tipka)
Nx
./>
jednom
i zadržite
3
4
5
7
6
8
C Prihvat telefonskog poziva*1
D Odbijanje telefonskog poziva*1
E Privremeno zaustavljanje
reprodukcije*2
F Zaustavljanje reprodukcije*2
G Preskakanje na sljedeći/prethodni
zapis
H Pretraživanje prema naprijed/
natrag*3
14
*1 Moguće ako se BLUETOOTH mobitel
povezuje s ovim ureñajem putem HFP
(Hands-free Profile) ili HSP (Headset
Profile) profila povezivanja BLUETOOTH
veze. Za više informacija o profilima
povezivanja pogledajte stranu 23.
2
* Ovisno o vanjskom BLUETOOTH
ureñaju, možda ćete morati dvaput
pritisnuti ovu tipku.
*3 Kod nekih BLUETOOTH ureñaja ova
funkcija neće raditi.
Napomena
Nije moguće podesiti glasnoću vanjskog
BLUETOOTH ureñaja putem tipki za
podešenje glasnoće na ovom ureñaju.
15
Telefonski pozivi
Kontrolna preklopka
Kad se ureñaj ne povezuje
automatski na BLUETOOTH
mobitel
1 Uspostavite BLUETOOTH
Višenamjenska
tipka (MFB)
Tipka POWER
Prije uporabe ureñaja, provjerite
sljedeće:
– Da li je aktivirana BLUETOOTH
funkcija na mobitelu.
– Da li je uspješno izvršena
meñusobna registracija ovog ureñaja
i BLUETOOTH mobitela.
1 Dok je ureñaj isključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 3
sekunde.
Plavi i crveni indikator
istovremeno dvaput zatrepću,
ureñaj se uključuje i automatski se
povezuje na BLUETOOTH
mobitel koji je zadnji korišten.
Napomena
Nemojte pritisnuti i zadržati tipku
POWER na dulje od 7 sekundi jer time
ulazite u registracijski mod.
Kad želite povezati ureñaj s drugim
BLUETOOTH mobitelom koji je
različit od zadnjeg korištenog,
pogledajte sljedeći odlomak "Kad se
ureñaj ne povezuje automatski na
BLUETOOTH mobitel".
16
vezu s BLUETOOTH
mobitela na ovaj ureñaj
putem HFP ili HSP profila
povezivanja.
Za detalje o rukovanju
BLUETOOTH mobitelom, pročitajte njegove upute za uporabu.
Na mobitelu se pojavljuje popis
detektiranih ureñaja. Ovaj ureñaj se
prikazuje kao "DR-BT20NX".
Ako mobitel podržava HFP
(Hands-free Profile) i HSP
(Headset Profile) profile*,
odaberite opciju HFP.
* Za više informacija o profilima
pogledajte stranu 23.
Napomena
Ako ćete slušati glazbu putem ovog ureñaja
spojenog na BLUETOOTH mobitel, vezu
uspostavite s BLUETOOTH mobitela. Ovu
operaciju nije moguće izvršiti putem
višenamjenske tipke.
Pozivanje
Podešavanje glasnoće
1 Biranje brojeva i
Pomaknite kontrolnu preklopku gore
ili dolje za podešavanje glasnoće.
pozivanje vršite putem
tipki na mobitelu.
Ako se ne čuje nikakav zvuk,
pritisnite višenamjensku tipku.
Savjet
Pozivanje možete izvršiti na sljedeći način,
ovisno o vrsti BLUETOOTH mobitela. Za
detalje o rukovanju BLUETOOTH mobitelom,
pročitajte njegove upute za uporabu.
− Ako nije u tijeku nikakva komunikacija,
pozivanje možete izvršiti putem funkcije
glasovnog biranja pritiskom na
višenamjensku tipku.
− Za biranje odreñenog broja, pritisnite
višenamjensku tipku na približno 2
sekunde.
Prihvat telefonskog poziva
Kad telefon zvoni, ovaj ureñaj
reproducira zvučni signal.
1 Pritisnite višenamjensku
tipku.
Zvučni signal može biti različit,
ovisno o podešenju i vrsti mobitela.
− zvučni signal podešen na ovom
ureñaju
− zvučni signal podešen na
mobitelu
− zvučni signal podešen na mobitelu samo za BLUETOOTH vezu
Savjeti
• Glasnoću je moguće podesiti samo dok
razgovarate.
• Razina glasnoće za slušanje glazbe i
telefoniranje može se zasebno podesiti.
Za prekid telefonskog
razgovora
Telefonski razgovor prekinite
pritiskom na višenamjensku tipku.
Za prekid veze/isključenje
ureñaja
1 BLUETOOTH vezu
prekinite na BLUETOOTH
mobitelu.
2 Za isključenje pritisnite i
zadržite tipku POWER na
približno 3 sekunde.
Plavi i crveni indikator
istovremeno zasvijetle i ureñaj se
isključuje.
Napomena
Neki BLUETOOTH mobiteli imaju podešenu
opciju prednosti prihvaćanja poziva na
mobitel. U tom slučaju, podesite preuzimanje
poziva za ovaj ureñaj: pritisnete i zadržite
višenamjensku tipku na 2 sekunde, ili opciju
podesite na samom BLUETOOTH mobitelu.
Za detalje o rukovanju BLUETOOTH
mobitelom, pročitajte njegove upute za
uporabu.
Nastavlja se
17
Upravljanje funkcijama
BLUETOOTH mobitela
- HFP, HSP profili
Uporaba tipki na ovom ureñaju ovisi o
vrsti mobitela.
BLUETOOTH mobiteli koriste HFP
(Hands-free Profile) ili HSP (Headset
Profile) profil povezivanja. Za detalje
o rukovanju profilima na
BLUETOOTH mobitelu, pročitajte
njegove upute za uporabu.
HFP (Hands-free Profile)
Status
Pripravno
stanje
Višenamjenska tipka
Kratki pritisak Dulji pritisak
Za glasovno
Pozivanje
biranje
zadnje biranog
broja
Prekid
–
glasovnog
biranja
Aktivna
funkcija
glasovnog
biranja
Odlazni poziv Kraj odlaznog
poziva
Dolazni poziv
Prihvat
Tijekom
Kraj razgovora
razgovora
–
Odbijanje
Promjena
aktivnog
ureñaja
HSP (Headset Profile)
Status
Višenamjenska tipka
Kratki pritisak Dulji pritisak
–
Pozivanje*1
Pripravno
stanje
Odlazni poziv Kraj odlaznog Kraj odlaznog
poziva*1
poziva ili
promjena
aktivnog
ureñaja*2
Dolazni poziv
Prihvat
–
Tijekom
Kraj
Promjena
razgovora
razgovora*3
aktivnog
ureñaja
18
*1 Neke funkcije možda nisu podržane,
ovisno o vrsti BLUETOOTH mobitela.
*2 Ova opcija se može razlikovati, ovisno o
vrsti BLUETOOTH mobitela.
*3 Za telefonske pozive putem
BLUETOOTH mobitela, neke funkcije
možda nisu podržane.
Telefoniranje dok je u tijeku reprodukcija
Ako je BLUETOOTH veza prema mobitelu aktivna, moguće je telefonirati čak i
tijekom slušanja glazbe.
Prije svega za više informacija pogledajte odlomak "Telefonski pozivi" na
strani 16.
Odlazni poziv dok je u tijeku
reprodukcija
Dolazni poziv dok je u tijeku
reprodukcija
1 Zaustavite reprodukciju i
Automatski se pojavljuje zvučni signal
poziva na ovom ureñaju.
zatim pritisnite i zadržite
višenamjensku tipku na 2
sekunde za promjenu
načina rada.
2 Birajte broj putem
mobitela.
Ako nema zvuka, pritisnite
višenamjensku tipku.
1 Pritisnite višenamjensku
tipku i razgovarajte.
Nakon razgovora ponovo pritisnite
višenamjensku tipku. Ureñaj se
prebacuje natrag na reprodukciju
glazbe. Za vrijeme razgovora
reprodukcija se ne prekida.
Ako se zvučni signal poziva
automatski ne pojavi
1 Zaustavite reprodukciju.
2 Dok telefon zvoni,
pritisnite višenamjensku
tipku i razgovarajte.
19
DODATNE INFORMACIJE
Zbrinjavanje ureñaja
Radi očuvanja okoliša, prije zbrinjavanja ureñaja izvadite punjive baterije i
odložite ih u skladu s propisima.
1 Odvrnite dva vijka
pomoću križnog odvijača,
kao što je naznačeno na
donjoj slici.
2 Otvorite kućište i izvadite
punjivu bateriju koja je
spojena na pokrov
kućišta.
Baterija
Bateriju zajedno s pokrovom
odložite u otpad.
Napomena
Nasilno razdvajanje baterije od pokrova
može oštetiti bateriju i može biti opasno.
20
Mjere opreza
O BLUETOOTH komunikaciji
• BLUETOOTH bežična tehnologija
ostvariva je u krugu od približno 10
metara.
• Maksimalni domet ovisi o preprekama
(ljudi, metalni predmeti, zidovi itd.) ili o
elektromagnetskom polju u okruženju.
• U ureñaj je ugrañena antena. Osjetljivost
BLUETOOTH veze poboljšat će se ako
vanjski BLUETOOTH ureñaj stavite u
blizinu ovog ureñaja.
• Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost
BLUETOOTH veze:
− Izmeñu BLUETOOTH ureñaja stoji
prepreka (ljudi, metalni predmeti ili zid).
− U blizini ovog ureñaja nalazi se ureñaj
koji koristi 2,4 GHz frekvenciju, kao što
je bežični LAN ureñaj, bežični telefon ili
mikrovalna pećnica.
• Budući da BLUETOOTH ureñaji i bežični
LAN ureñaji (IEEE802.11b/g) koriste istu
frekvenciju, ako se ovaj ureñaj koristi u
blizini bežičnog LAN ureñaja, može doći
do mikrovalne interferencije koja može
uzrokovati smetnje u brzini prijenosa, šum
ili neuspješno povezivanje. U tom slučaju
učinite sljedeće:
− Udaljite ovaj ureñaj bar 10 metara od
bežičnog LAN ureñaja.
− Ako se ureñaj nalazi unutar 10 metara od
bežičnog LAN ureñaja, isključite bežični
LAN ureñaj.
− Ovaj ureñaj i vanjski BLUETOOTH
ureñaj koji povezujete postavite što bliže
jedan drugome.
• Mikrovalovi koje odašilje BLUETOOTH
ureñaj mogu utjecati na rad elektroničkih
medicinskih ureñaja. Isključite ovaj i druge
BLUETOOTH ureñaje na sljedećim
mjestima kako bi se izbjegle moguće
nezgode:
− Na mjestima gdje je prisutan zapaljivi
plin, u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima ili na benzinskoj postaji.
− U blizini automatskih vrata ili
protupožarnog alarma.
• Ovaj ureñaj podržava sigurnosne zahtjeve
koji su sukladni BLUETOOTH
standardima, kako bi se prilikom uporabe
BLUETOOTH bežične tehnologije
osigurala stabilna i sigurna veza. Ipak,
sigurnosne mjere možda neće biti dovoljne
ovisno o podešenjima. Budite pažljivi
prilikom korištenja BLUETOOTH bežične
tehnologije.
• Proizvoñač se odriče odgovornosti u
slučaju "curenja" informacija prilikom
uporabe BLUETOOTH veze.
• Ne jamčimo mogućnost povezivanja sa
svim BLUETOOTH ureñajima.
− Ureñaj s BLUETOOTH funkcijom mora
odgovarati BLUETOOTH standardima
koje je propisala BLUETOOTH SIG
tvrtka, te mora biti izvoran.
− Čak i ako povezujete ureñaj koji
odgovara gore navedenim BLUETOOTH
standardima, neki ureñaji se možda neće
moći spojiti ili pravilno raditi. To ovisi o
značajkama ili tehničkom opisu samog
ureñaja.
− Prilikom "hands-free" razgovora, može
doći do šuma, ovisno o ureñaju ili
okruženju.
• Ovisno u ureñaju kojeg povezujete, možda
će trebati više vremena da se ostvari veza.
Nastavlja se
21
Za isporučeni AC adapter
• Koristite samo AC adapter isporučen s
ovim ureñajem. Ne upotrebljavajte druge
adaptere jer može doći do nepravilnosti u
radu.
Polaritet prikljuka
• Ako ureñaj nećete koristiti dulje vrijeme,
odspojite adapter iz mrežne utičnice.
Prilikom odspajanja adaptera iz utičnice,
povucite adapter, nemojte vući za kabel.
Ostale mjere opreza
• Ne izlažite ureñaj vlazi, prašini, čañi ili
pari, izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne
ostavljajte ga u vozilu. To može prouzročiti
nepravilnosti u radu.
• BLUETOOTH ureñaj možda neće raditi s
mobitelima, ovisno o radio valovima i
mjestu na kojem opremu koristite.
• Ako se nakon korištenja BLUETOOTH
ureñaja ne osjećate dobro, odmah prekinite
uporabu ureñaja. Ako primijetite da
problem još uvijek postoji, obratite se
najbližem Sonyjevom prodavatelju.
• Nemojte davati ovaj ureñaj maloj djeci.
• Ne upotrebljavajte ureñaj na mjestima gdje
se može zgnječiti, primjerice u blizini
drobilice ili strojeva itd.
• Lijevi i desni konektor se mogu razdvojiti
iz sigurnosnih razloga u slučaju prejakog
pritiska. Da biste spriječili pad ureñaja,
izbjegavajte nagle kretnje.
• Preglasno slušanje može oštetiti sluh. Radi
sigurnosti u prometu, ne upotrebljavajte
ovaj ureñaj dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom.
• Ako jastučići postanu vlažni, prije uporabe
ih obrišite suhom krpom.
• Jastučiće slušalica možete ručno oprati
vodom i blagom otopinom deterdženta.
Prije čišćenja izvadite jastučiće. Nakon
pranja dobro ih obrišite prije daljnje
uporabe.
22
• Jastučići se mogu istrošiti nakon duljeg
skladištenja ili dulje uporabe.
• Nemojte zatezati kabel dok podešavate
duljinu jer ga time možete oštetiti.
• Ako nakon čitanja ovih uputa imate bilo
kakvih problema ili dodatnih pitanja u vezi
ovog ureñaja, molimo da se obratite
najbližem Sonyjevom prodavatelju.
• Ako ne možete riješiti problem, obratite se
najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Što je BLUETOOTH tehnologija?
BLUETOOTH je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje
bežični prijenos podataka izmeñu
digitalnih ureñaja, kao što su osobno
računalo ili digitalna kamera.
BLUETOOTH bežična tehnologija
radi na dometu od oko 10 metara.
Povezivanje dvaju ureñaja je
uobičajeno, a u nekim slučajevima je
moguće povezati i više ureñaja
istovremeno. Budući da je
BLUETOOTH tehnologija bežična,
nije potrebna uporaba kabela, a nije
potrebno niti da se ureñaji nalaze
okrenuti jedan prema drugome jer se
ne radi o infracrvenoj tehnologiji
prijenosa. Primjerice, ureñaj možete
držati u torbi ili džepu.
BLUETOOTH tehnologija je
meñunarodni standard koji podržavaju
milijuni tvrtki diljem svijeta, te je isto
tako upotrebljavaju tvrtke raznih
profila.
Sustav komunikacije i
podržani BLUETOOTH profili
Profil je standardizacija funkcija za
tehničke uvjete svakog BLUETOOTH
ureñaja. Ovaj ureñaj podržava sljedeće
BLUETOOTH verzije i profile:
Sustav komunikacije:
BLUETOOTH verzija 2.0
Podržani BLUETOOTH profili:
− A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Prijenos i prijem audio sadržaja
visoke kvalitete.
− AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Upravljanje audio/video
opremom; privremeno zaustavljanje
reprodukcije, zaustavljanje reprodukcije,
reprodukcija, kontrola glasnoće itd.
− HSP (Headset Profile)*: Telefonski
razgovor, upravljanje funkcijama telefona.
− HFP (Hands-free Profile)*: Telefonski
razgovor, upravljanje funkcijama telefona.
* Kad koristite BLUETOOTH mobitel koji
podržava oba profila (Headset Profile HSP
i Hands-free Profile HFP), podesite
postavku veze na HFP.
Napomena
Da bi se ostvarila BLUETOOTH funkcija,
BLUETOOTH ureñaj koji povezujete s ovim
ureñajem, mora imati isti profil kao i ovaj
ureñaj.
Obratite pozornost da čak i u slučaju istih
profila može doći do razlika u funkcijama
zbog tehničkih karakteristika.
23
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe naiñete na problem, pogledajte sljedeći popis.
Ako ne možete riješiti problem, obratite se najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Općenito
Ureñaj se ne uključuje.
Blizina drugih ureñaja (zvuk
preskače).
, Napunite bateriju.
, Ureñaj se ne uključuje tijekom punjenja.
Izvadite ureñaj iz postolja za punjenje i
uključite ga.
, Ako ureñaj u blizini generira
elektromagnetsko zračenje (kao što su
bežični LAN, drugi BLUETOOTH
ureñaj(i) ili mikrovalna pećnica) udaljite
ureñaj od takvih izvora.
Nije moguće izvršiti
registraciju.
Ureñaj ne radi
(veza se prekida).
, Približite ureñaje jedan drugome.
Nije moguće ostvariti
BLUETOOTH vezu.
, Provjerite je li ureñaj uključen.
, Provjerite je li vanjski ureñaj uključen i
da li je na njemu uključena
BLUETOOTH funkcija.
, Ureñaj ne pohranjuje registriranu vezu s
vanjskim BLUETOOTH ureñajem.
Pokrenite BLUETOOTH vezu s
vanjskog BLUETOOTH ureñaja odmah
nakon registracije.
, Ovaj ureñaj ili vanjski BLUETOOTH
ureñaj je prebačen u mod mirovanja.
, Prekid BLUETOOTH veze. Ponovno
uspostavite vezu.
Izobličeni zvuk.
, Provjerite da nije došlo do smetnji
izmeñu ovog i drugih ureñaja (bežični
LAN, drugi 2,4 GHz bežični ureñaji,
mikrovalne pećnice).
, Premjestite ureñaj.
24
, Pritisnite tipku RESET. Ovim
postupkom podaci o registraciji neće biti
obrisani.
Slušanje glazbe
Nema zvuka.
, Provjerite jesu li oba ureñaja uključena.
, Provjerite da li oba ureñaja uspostavljaju
A2DP profil povezivanja (Advanced
Audio Distribution Profile) za
BLUETOOTH vezu.
, Provjerite je li započela reprodukcija na
vanjskom BLUETOOTH ureñaju.
, Provjerite je li prenisko podešena razina
glasnoće na ovom ureñaju.
, Provjerite je li prenisko podešena razina
glasnoće na vanjskom BLUETOOTH
ureñaju (ako taj ureñaj ima kontrolu
glasnoće).
, Ponovo izvršite registraciju izmeñu
ureñaja.
Razina glasnoće je preniska.
, Pojačajte glasnoću na ovom ureñaju.
, Pojačajte glasnoću na vanjskom
BLUETOOTH ureñaju (ako taj ureñaj
ima kontrolu glasnoće).
Loša kvaliteta zvuka.
, Ako je profil podešen na HSP (Headset
Profile), prebacite profil BLUETOOTH
veze na A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Telefonski pozivi
Ne čuje se glas sugovornika.
, Provjerite da li su oba ureñaja uključena.
, Provjerite je li uspostavljena veza izmeñu
ureñaja i BLUETOOTH mobitela.
, Provjerite je li izlaz BLUETOOTH
mobitela podešen na ovaj ureñaj.
, Provjerite je li prenisko podešena razina
glasnoće na ovom ureñaju.
, Provjerite je li razina glasnoće na
BLUETOOTH mobitelu preniska (ako
taj mobitel ima kontrolu glasnoće).
, Ako slušate glazbu putem ovog ureñaja,
zaustavite reprodukciju, pritisnite
višenamjensku tipku i započnite
telefonski razgovor.
Povratak na
tvorničke postavke
Ureñaj možete resetirati na početne
tvorničke postavke (primjerice
podešenje glasnoće). Time se brišu svi
podaci o registriranim ureñajima.
1 Kad je ureñaj uključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 2
sekunde kako bi se ureñaj
isključio.
2 Pritisnite i zadržite
istovremeno tipke
POWER i višenamjensku
tipku na približno 7
sekundi.
Plavi i crveni indikator zajedno
zatrepću 4 puta i time se ureñaj
vraća na tvorničke postavke. Svi
podaci o registriranim ureñajima su
izbrisani.
Loš zvuk sugovornika.
, Pojačajte glasnoću na ovom ureñaju.
, Pojačajte glasnoću na BLUETOOTH
mobitelu (ako taj mobitel ima kontrolu
glasnoće).
25
Tehnički opis
Općenito
Sustav komunikacije
BLUETOOTH Specification verzija 2.0
Izlaz
BLUETOOTH Specification razred snage 2
Maksimalni domet veze
Približno 10 m vidljivog polja*1
Frekvencijsko područje
2,4 GHz (24000 GHz - 24835 GHz)
Metoda modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Controle
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Isporučeni pribor
AC adapter (1)
Postolje za punjenje baterije (1)
Jastučići slušalica (veličina S x 2,
veličina M x 2, veličina L x 2)
Držač (1)
*1 Stvarni doseg može varirati zbog raznih
faktora kao što su prepreke izmeñu
ureñaja, magnetsko polje oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, snaga antene, operativni sustav,
korisnički program itd.
*2 BLUETOOTH profil označava namjenu
BLUETOOTH veze izmeñu ureñaja.
Slušalice
Izvor napajanja
DC 3,7 V: Ugrañena litij-ionska punjiva
baterija
Vezica
Približno 0,35 m
Kabel (od ureñaja do slušalice)
Približno 0,4 m
Masa
Ureñaj: približno 33 g uključujući vezicu i
slušalice
Slušalice: približno 4 g bez kabela
Nazivna potrošnja
1,5 W
Prijemnik
Vrsta
Zatvoreni, dinamički
Pogonska jedinica
9 mm kupolasta (prilagoñena za CCAW)
Frekvencijsko područje reprodukcije
20 - 20000 Hz
Mikrofon
Vrsta
Višesmjerni, electret-kondenzatorski
Efektivno frekvencijsko područje
100 - 4000 Hz
Dizajn i tehničke značajke ureñaja su
podložni promjenama bez prethodne
obavijesti.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
26
http://www.sony.net/
Download PDF