Sony | DR-BT21G | Sony DR-BT21G Upute za upotrebu

3-095-524-11(1)
Bežične stereo
slušalice
Upute za uporabu
DR-BT21G
©2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi smanjili opasnost od požara
ili električnog udara, ne izlažite
ureñaj kiši ili vlazi.
Kako bi smanjili opasnost od
električnog udara, ne otvarajte
kućište. Sve popravke prepustite
ovlaštenom serviseru.
Ne ugrañujte ureñaj u zatvoreni prostor
kao što je polica s knjigama ili vitrina.
Kako bi smanjili rizik od požara, ne
blokirajte ventilaciju ureñaja novinama,
krpama, zavjesama itd. Na ureñaj ne
stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi smanjili rizik od električnog
udara, na ureñaj ne stavljajte predmete
ispunjene vodom kao što su vaze.
Adapter spojite na lako dostupnu mrežnu
utičnicu. Ukoliko primijetite nepravilnosti
u radu adaptera, odspojite ga odmah s
mrežnog napajanja.
Ne izlažite bateriju pretjeranoj toplini,
primjerice izravnom suncu, izvoru
plamena i sl.
+
Sony Corp. izjavljuje da je ovaj ureñaj
sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim
propisima Direktive 1999/5/EZ. Za
detaljnije informacije pogledajte sljedeći
URL: http://www.compliance.sony.de/
2
Uporaba ove radijske opreme nije
dozvoljena na geografskom području
unutar radijusa od 20 km od središta NyAlesund, Svalbard u Norveškoj.
Bluetooth oznaka i logotip su vlasništvo
Bluetooth SIG, Inc., te je nije dozvoljena
neovlaštena uporaba tih oznaka.
Ostale trgovačke oznake i nazivi pripadaju
njihovim vlasnicima.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja
i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i
Thomson.
Zbrinjavanje starih
električnih i
elektroničkih ureñaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Sadržaj
Dobrodošli! ........................4
3 koraka do Bluetooth funkcije... 5
Položaj i funkcije dijelova ...6
Sklapanje i rasklapanje
slušalica ................................... 7
Punjenje ureñaja ...............8
Registracija......................10
Što je registracija?..................... 10
Postupci registracije.................. 10
Uporaba slušalica ...........12
Oznake Bluetooth
funkcija .........................13
Slušanje glazbe ...............14
Upravljanje funkcijama
vanjskog audio ureñaja
– AVRCP profil..................... 15
Telefonski pozivi .............16
Upravljanje funkcijama
Bluetooth mobitela
– HFP, HSP profili ................ 18
Telefoniranje dok je u
tijeku reprodukcija .......19
Zbrinjavanje ureñaja .......20
Mjere opreza ....................21
Što je Bluetooth
tehnologija?..................23
U slučaju problema .........24
Povratak na tvorničke
postavke .......................26
Tehnički opis ...................27
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovih Sony bežičnih stereo slušalica. Ovaj ureñaj
koristi Bluetooth™ bežičnu tehnologiju prijenosa.
• Slušajte glazbu s Bluetooth audio ureñaja.*1
• Uživajte u "hands-free" telefonskim razgovorima putem Bluetooth*2
mobitela bez potreba vañenja iz torbe.
• Daljinski upravljajte osnovnim funkcijama Bluetooth audio ureñaja
(reprodukcija, pauza, zaustavljanje reprodukcije itd.)*3.
• Punjenje ureñaja izvršite putem isporučenog adaptera.
• Preklopni dizajn za jednostavno nošenje.
Za detaljne informacije o Bluetooth tehnologiji pogledajte stranicu 23.
Slušanje glazbe
Telefonski razgovori
*1 Spojeni Bluetooth ureñaj treba podržavati A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*2 Spojeni Bluetooth ureñaj treba podržavati HSP (Headset Profile) ili HFP (Hands-free
Profile).
*3 Spojeni Bluetooth ureñaj treba podržavati AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
4
3 koraka do Bluetooth funkcije
Registracija
Kao prvo, potrebno je meñusobno registrirati Bluetooth ureñaj (mobitel itd.)
i ovaj ureñaj. Kad je registracija završena, nije više potrebno ponavljati taj
postupak.
BLUETOOTH
mobitel itd.
Bežične stereo
slušalice
Registracija
Slušanje glazbe
c Strana 10
Telefonski pozivi
Bluetooth povezivanje
Bluetooth povezivanje
Putem Bluetooth vanjskog ureñaja
uspostavite Bluetooth vezu.
Kad je ureñaj uključen, automatski započinje povezivanje s
detektiranim mobitelom.
Povezivanje
c Strana 14
Slušanje glazbe
Slušajte glazbu putem Bluetooth
vanjskog ureñaja. Omogućeno je
pokretanje, zaustavljanje ili privremeno zaustavljanje reprodukcije.
Povezivanje
c Strana 16
Telefonski razgovor
Putem ovog ureñaja moguće je
uspostavljanje i odgovor na
telefonski poziv.
Glazba
Razgovor
c Strana 14 - 15
c Strana 17 - 19
5
POČETAK
Položaj i funkcije dijelova
A Plavi indikator
Prikazuje status veze.
B Crveni indikator
Prikazuje status uključenja
ureñaja.
C Višenamjenska tipka
Kontrola raznih funkcija za
pozive.
Pritisnite tipku na ispupčenju.
D Kontrolna preklopka
Kontrola raznih funkcija pri
slušanju glazbe.
E Tipka RESET
Pritisnite tipku kad ureñaj ne
radi pravilno. Ovime se ne brišu
podaci o registraciji.
6
F Tipke VOL (glasnoća)
+*/–
G Traka za nošenje oko
vrata
H R (desno) indikator
I Lijeva slušalica L
J L (lijevo) indikator
K Jastučići za uši
L Desna slušalica R
M Tipka POWER
N Mikrofon
O DC IN 3 V priključnica
* Tipka ima ispupčenje.
Sklapanje i rasklapanje slušalica
Rasklapanje
Sklapanje
1 Razdvojite desni i lijevi
1 Objema rukama
dio trake kao što je
prikazano na slici.
prihvatite kod dijela koji
se preklapa i podignite
lijevu slušalicu do
pregiba kao što je
prikazano na slici.
Na isti način preklopite i desnu
slušalicu.
2 Podignite i otvorite preostalu polovicu trake.
2 Sklopite lijevi i desni dio
trake za nošenje oko
vrata.
Napomene
• Ne vucite ovako.
• Budite pažljivi pri otvaranju kako vas
gornji dio trake ne bi udario u lice ili oči.
7
Punjenje ureñaja
U ureñaju se nalazi punjiva litij-ionska baterija koju je potrebno napuniti prije
prvog korištenja.
1 Spojite isporučeni AC
adapter s DC IN 3 V
priključnicom na
ureñaju.
Bežične stereo
slušalice
U DC IN 3 V
priključnicu
2 Provjerite da li tijekom
punjenja svijetli crveni
indikator.
U mrežnu
utičnicu
AC adapter
(isporučen)
Punjenje je gotovo za približno 3
sata*, nakon čega će se crveni
indikator automatski isključiti.
* Vrijeme potrebno da se napuni
potpuno prazna baterija.
Punjenje započinje kad je adapter
priključen na mrežnu utičnicu.
Savjet
Ako je adapter priključen na mrežnu
utičnicu dok je ureñaj uključen, ureñaj
se automatski isključuje.
8
Oprez
Ako u tijeku punjenja doñe do
problema, crveni indikator se može
isključiti iako proces punjenja nije
završio.
Obratite pozornost na sljedeće
moguće uzroke:
– Temperatura okoline prelazi
dozvoljeni raspon od 0°C do 40°C.
– Problem s baterijom.
U tom slučaju ponovite postupak
punjenja u gore navedenim
dozvoljenim temperaturnim
rasponima. Ako i dalje postoji
problem, obratite se najbližem
Sonyjevom prodavatelju.
Napomene
• Ako bateriju niste koristili dulje vrijeme,
tijekom uporabe se može brzo isprazniti.
Ipak, nakon nekoliko punjenja kapacitet
baterije će se popraviti.
• Ako se kapacitet ugrañene punjive
baterije smanji napola, vrijeme je da
zamijenite bateriju. Za zamjenu punjive
baterije obratite se Sonyjevom
prodavatelju.
• Izbjegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti,
vlazi, pijesku, prašini ili udarcima. Ne
ostavljajte ureñaj/baterije u vozilu
parkiranom na suncu.
• Upotrebljavajte isključivo isporučeni AC
adapter. Ne upotrebljavajte druge
adaptere.
Vrijeme korištenja*
Stanje
Približno
vrijeme
korištenja
Vrijeme komuni11 sati
kacije (uključujući
reprodukciju glazbe)
(maksimalno)
Dok je ureñaj u
pripravnom stanju
(maksimalno)
100 sati
Provjera preostalog
kapaciteta baterije
Dok je ureñaj uključen, pritisnite
tipku POWER. Trepće crveni
indikator. Kapacitet baterije možete
provjeriti brojem bljesaka crvenog
indikatora.
Crveni
indikator
Kapacitet
3 puta
Pun
2 puta
Pola
1 puta
Prazno (potrebno
punjenje baterije)
Napomena
Kapacitet baterije nije moguće provjeriti
odmah po uključenju ureñaja ili dok je u
tijeku registracija.
Kad je baterija gotovo prazna
Crveni indikator automatski
usporeno trepće.
Kad se baterija potpuno isprazni,
čuje se zvučni signal i ureñaj se
automatski isključuje.
* Gore navedeno vrijeme ovisi o temperaturi okoline ili uvjetima korištenja.
9
Registracija
Što je registracija?
Bluetooth ureñaji se moraju unaprijed
meñusobno registrirati.
Jednom kad ste izvršili meñusobnu
registraciju, postupak nije potrebno
ponavljati, osim u sljedećim
slučajevima:
• Podaci o registraciji su izbrisani,
primjerice nakon popravka itd.
• Ureñaj je registrirao 9 ili više
drugih ureñaja.
Ovaj ureñaj može registrirati
maksimalno 8 drugih ureñaja.
Ako želite registrirati novi ureñaj
nakon što u memoriji već postoji 8
registriranih ureñaja, ureñaj koji je
najstariji u memoriji biti će
izbrisan i zamijenjen novim.
• Ako je drugi ureñaj izbrisao
prepoznavanje ovog ureñaja
prilikom registracije.
• Ako je izvršen povratak na
početne (tvorničke) postavke. Svi
podaci o registraciji su izbrisani.
10
Postupci registracije
1 Postavite drugi ureñaj
unutar 1 m od ovog
ureñaja.
2 Kad je ureñaj isključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na 7 ili više
sekundi za pripravni
mod registracije.
Napomene
• Nakon približno 3 sekunde ureñaj se
uključuje. Crveni i plavi indikatori
zajedno dvaput zatrepću. Zadržite
tipku pritisnutom sve dok oba
indikatora ne počnu istovremeno
treptati, te zatim otpustite tipku.
Ureñaj se prebacuje u registracijski
mod.
• Ako se registracija nije ostvarila
unutar 5 minuta, registracijski mod
se prekida i ureñaj se isključuje. U
tom slučaju, ponovite postupak od
koraka 1.
3 Izvršite proces registracije ovog ureñaja na
vanjskom ureñaju.
Na pokazivaču drugog ureñaja
pojavljuje se popis detektiranih
ureñaja. Ovaj ureñaj će biti
prikazan kao "DR-BT21G". Ako
se na pokazivaču ne pojavi ova
oznaka, ponovite postupak od
koraka 1.
4 S pokazivača na
vanjskom ureñaju
odaberite "DR-BT21G".
5 Ako se na zaslonu
vanjskog ureñaja prikaže
zahtjev za unos zaporke*,
unesite "0000".
Registracija s Bluetooth
ureñajem koji ne može
prikazati popis detektiranih
ureñaja ili nema pokazivač
Registraciju oba ureñaja moguće je
izvršiti tako da ih prebacite u
registracijski mod. Za detalje
pogledajte upute isporučene s
vanjskim Bluetooth ureñajem kojeg
želite povezati.
Savjeti
• Za registraciju ostalih Bluetooth ureñaja
ponovite korake od 1 do 5 za svaki
ureñaj.
• Za brisanje svih podataka o registriranim
ureñajima, pogledajte odlomak "Povratak
na tvorničke postavke" (strana 26).
Registracija je završena kad plavi
indikator počne polagano treptati.
Na nekim vrstama Bluetooth
ureñaja koje spajate pojavljuje se
poruka "Pairing complete"
(registracija završena).
* Zaporka na pokazivaču drugog
ureñaja može biti opisana kao
"Passkey", "PIN code", "PIN
number" ili "Password".
6 Pokrenite Bluetooth vezu
na vanjskom Bluetooth
ureñaju.
Ovaj ureñaj pohranjuje vanjski
registrirani ureñaj u memoriju
kao zadnji povezani ureñaj. Neke
vrste Bluetooth ureñaja se
automatski povezuju s ovim
ureñajem nakon registracije.
11
Uporaba slušalica
1 Stavite traku za nošenje
oko vrata.
Slušalica s tipkom POWER je na
desnoj strani (desno uho).
3 Podesite kut i položaj
trake, tako da slušalice
ugodno prianjaju na
ušima.
Traka za nošenje
oko vrata
Lijevo uho
2 Podignite slušalice malo
iznad razine ušiju, spustite traku za nošenje oko
vrata tako da se zakvači
na uši i stavite jastučiće
slušalica na uši.
12
Jastučić slušalice
Oznake Bluetooth funkcija
B : Plavi indikator
R : Crveni indikator
Glazba
Uspostavljena
veza
Povezivanje
Registracija
Status
Pretraživanje
B
R
Moguće
povezivanje
B
Povezivanje
B
R―
R
HFP/HSP ili A2DP B
(pripravno stanje za prijem
zvuka)
R―
HFP/HSP ili A2DP B
(pripravno stanje za prijem
zvuka)
R―
Slušanje
B
R―
Slušanje tijekom
B
pripravnog stanja
za telefonski poziv R ―
Dolazni poziv
Telefoniranje
Struktura bljeskanja indikatora
B
R―
Razgovori
B
R―
Pozivanje dok je u B
tijeku reprodukcija
R―
glazbe
13
RUKOVANJE UREĐAJEM
Slušanje glazbe
Tipka VOL –
Tipka VOL +
Tipka POWER
2 S vanjskog Bluetooth
ureñaja pokrenite
Bluetooth povezivanje
(A2DP) prema ovom
ureñaju.
Pročitajte upute za uporabu
vanjskog Bluetooth ureñaja kojeg
povezujete s ovim ureñajem.
3 Uključite reprodukciju
na vanjskom Bluetooth
ureñaju.
Prije uporabe ureñaja, provjerite
sljedeće:
– Da li je vanjski Bluetooth ureñaj
kojeg povezujete s ovim ureñajem
uključen.
– Da li je uspješno izvršena meñusobna registracija ureñaja.
– Da li vanjski Bluetooth audio ureñaj
kojeg povezujete s ovim ureñajem
podržava prijenos glazbe (A2DP*
profil).
1 Dok je ureñaj isključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 3
sekunde.
Plavi i crveni indikator istovremeno dvaput zatrepću i ureñaj se
uključuje.
Napomene
14
• Nemojte pritisnuti i zadržati tipku
POWER na dulje od 7 sekundi jer
time ulazite u registracijski mod.
• Nakon uključenja, ureñaj se pokušava automatski spojiti s posljednjim
spojenim Bluetooth ureñajem s HFP
ili HSP. Za uspostavu ili prijem
poziva kod slušanja glazbe, pripremite posljednji spojeni Bluetooth
ureñaj za HFP ili HSP vezu prije
uključenja slušalica.
Savjet
Bluetooth povezivanje na vanjski Bluetooth
ureñaj putem A2DP profila (Advanced
Audio Distribution Profile) može se izvršiti
i putem kontrolne preklopke na ovom
ureñaju, osim u slučaju kad telefonirate
putem ovog ureñaja.
Napomena
Ako slušate glazbu kad je povezivanje
izvršeno putem HSP profila (Headset
Profile), kvaliteta zvuka neće biti visoka.
Za bolju kvalitetu zvuka, na vanjskom
Bluetooth ureñaju promijenite profil
povezivanja u A2DP.
* Za više informacija o profilima
pogledajte stranu 23.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipku VOL + ili – za
podešavanje glasnoće tijekom
slušanja glazbe.
Savjeti
• Ovisno o spojenom ureñaju, možda će
biti potrebno podesiti glasnoću i na
spojenom ureñaju.
• Razina glasnoće za slušanje glazbe i
telefoniranje može se zasebno podesiti.
Za prekid veze/isključenje
ureñaja
1 Prekinite Bluetooth vezu
na vanjskom Bluetooth
ureñaju.
2 Pritisnite i zadržite tipku
POWER približno 3
sekunde.
Plavi i crveni indikator
istovremeno zasvijetle i ureñaj se
isključuje.
Savjet
Kad završite sa slušanjem glazbe,
Bluetooth veza se može automatski
isključiti, ovisno Bluetooth ureñaju.
Upravljanje funkcijama
vanjskog audio ureñaja
– AVRCP profil
Ako vanjski Bluetooth audio ureñaj
podržava AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) profil,
moguće je upravljati njegovim
funkcijama putem kontrolnih tipaka
na ovom ureñaju.
Za detalje o rukovanju, pročitajte
upute isporučene s vanjskim ureñajem.
Napomena
Upravljanje funkcijama vanjskog audio
ureñaja, ovisi o njegovim tehničkim
karakteristikama.
Status: Dok je ureñaj zaustavljen
ili u modu pauze
Pritisnite
Nx
FF / REW
1
3
Pritisnite i
zadržite
2
4
A Početak reprodukcije*1
B Zaustavljanje
C Prijelaz natrag/naprijed
D Ubrzano naprijed/ubrzano natrag*2
Status: Tijekom reprodukcije
Pritisnite
Nx
FF / REW
E
F
G
H
5
7
Pritisnite i
zadržite
6
8
Pauza*1
Zaustavljanje
Prijelaz natrag/naprijed
Ubrzano naprijed/ubrzano natrag*2
*1 Ovisno o vanjskom Bluetooth ureñaju,
možda ćete morati dvaput pritisnuti ovu
tipku.
2
* Kod nekih Bluetooth ureñaja ova
funkcija neće raditi.
Napomena
Nije moguće podesiti glasnoću vanjskog
Bluetooth ureñaja putem tipki za podešenje
glasnoće na ovom ureñaju.
15
Telefonski pozivi
Tipka VOL –
Tipka VOL +
Kad se ureñaj ne povezuje
automatski na Bluetooth
mobitel
Višenamjenska
tipka
Vezu možete uspostaviti uporabom
mobilnog telefona ili ovim ureñajem
za povezivanje posljednje spojenog
Bluetooth ureñaja.
Tipka POWER
Prije uporabe ureñaja, provjerite
sljedeće:
– Da li je aktivirana Bluetooth
funkcija na mobitelu.
– Da li je uspješno izvršena
meñusobna registracija ovog
ureñaja i Bluetooth mobitela.
1 Dok je ureñaj isključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 3
sekunde.
Plavi i crveni indikator istovremeno dvaput zatrepću, ureñaj se
uključuje i automatski se
povezuje na Bluetooth mobitel
koji je zadnji korišten.
Napomena
Nemojte pritisnuti i zadržati tipku
POWER dulje od 7 sekundi jer time
ulazite u registracijski mod.
Savjet
Nakon 1 minute, ureñaj se prestaje
pokušavati spojiti s Bluetooth
mobilnim telefonom. U tom slučaju
pritisnite višenamjensku tipku još
jednom za povezivanje.
16
A Za povezivanje uporabom mobilnog telefona
1 Uspostavite Bluetooth
vezu s Bluetooth mobitela s ovim ureñajem
(putem HFP ili HSP*
profila povezivanja).
Za detalje o rukovanju Bluetooth
mobitelom, pročitajte njegove
upute za uporabu.
Na mobitelu se pojavljuje popis
detektiranih ureñaja. Ovaj ureñaj
se prikazuje kao "DR-BT21G".
Ako mobitel podržava HFP
(Hands-free Profile) i HSP
(Headset Profile) profile,
odaberite opciju HFP.
Napomena
Za povezivanje Bluetooth
mobilnog telefona koji se
razlikuje od prethodnog, vezu
uspostavite na ovaj način.
* Za više informacija o profilima
pogledajte stranu 23.
B Za povezivanje s
posljednjim spojenim
Bluetooth ureñajem
putem slušalica
1 Pritisnite višenamjensku
− zvučni signal podešen na ovom
ureñaju
− zvučni signal podešen na
mobitelu
− zvučni signal podešen na mobitelu samo za Bluetooth vezu
tipku.
Napomena
Istovremeno počnu treptati plavi
i crveni indikator, a ureñaj
počinje s postupkom povezivanja
u trajanju približno 5 sekundi.
Neki Bluetooth mobiteli imaju podešenu
opciju prednosti prihvaćanja poziva na
mobitel. U tom slučaju, podesite
preuzimanje poziva za ovaj ureñaj:
pritisnete i zadržite višenamjensku tipku na
2 sekunde, ili opciju podesite na samom
Bluetooth mobitelu. Za detalje o rukovanju
Bluetooth mobitelom, pročitajte njegove
upute za uporabu.
Napomena
Kod slušanja glazbe na slušalicama,
Bluetooth vezu nije moguće uspostaviti
višenamjenskom tipkom.
Pozivanje
1 Biranje brojeva i pozivanje vršite putem tipki
na mobitelu.
Ako se ne čuje nikakav zvuk, pritisnite i zadržite višenamjensku
tipku 2 sekunde.
Savjet
Pozivanje možete izvršiti na sljedeći način,
ovisno o vrsti Bluetooth mobitela. Za
detalje o rukovanju Bluetooth mobitelom,
pročitajte njegove upute za uporabu.
− Ako nije u tijeku nikakva komunikacija,
pozivanje možete izvršiti putem funkcije
glasovnog biranja pritiskom na
višenamjensku tipku.
− Za biranje zadnje biranog broja,
pritisnite višenamjensku tipku na
približno 2 sekunde.
Prijem telefonskog poziva
Kad telefon zvoni, slušalice reproduciraju zvučni signal.
1 Pritisnite višenamjensku
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipku VOL + ili –.
Savjeti
• Glasnoću je moguće podesiti samo dok
razgovarate.
• Razina glasnoće za slušanje glazbe i
telefoniranje može se zasebno podesiti.
Prekid telefonskog
razgovora
Telefonski razgovor prekinite
pritiskom na višenamjensku tipku.
Isključenje ureñaja
1 Bluetooth vezu prekinite
na Bluetooth mobitelu.
2 Za isključenje pritisnite i
zadržite tipku POWER
na približno 3 sekunde.
Plavi i crveni indikator
istovremeno zasvijetle i ureñaj se
isključuje.
tipku.
Zvuk zvona ovisi o podešenju i
vrsti mobitela.
Nastavlja se
17
Upravljanje funkcijama
Bluetooth mobitela –
HFP, HSP profili
Uporaba tipki na ovom ureñaju ovisi
o vrsti mobitela.
Bluetooth mobiteli koriste HFP
(Hands-free Profile) ili HSP
(Headset Profile) profil povezivanja.
Za detalje o rukovanju profilima na
Bluetooth mobitelu, pročitajte
njegove upute za uporabu.
HFP (Hands-free Profile)
Status
Pripravno
stanje
Aktivna funkcija glasovnog
biranja
Odlazni poziv
Dolazni poziv
Tijekom
razgovora
Višenamjenska tipka
Kratki pritisak Dulji pritisak
Za glasovno
Pozivanje
biranje
zadnje
biranog broja
Prekid
–
glasovnog
biranja
–
Kraj odlaznog
poziva
Prihvat
Odbijanje
Kraj
Promjena
razgovora
aktivnog
ureñaja
HSP (Headset Profile)
Status
Višenamjenska tipka
Kratki
Dulji pritisak
pritisak
–
Pozivanje*1
Pripravno
stanje
Odlazni poziv Kraj odlaznog Kraj odlaznog
poziva*1
poziva ili promjena aktivnog ureñaja*2
Dolazni poziv
Prihvat
–
Tijekom
Kraj
Promjena
razgovora
razgovora*3
aktivnog
ureñaja
18
*1 Neke funkcije možda nisu podržane,
ovisno o vrsti Bluetooth mobitela.
*2 Ova opcija se može razlikovati, ovisno o
vrsti Bluetooth mobitela.
*3 Za telefonske pozive putem Bluetooth
mobitela, neke funkcije možda nisu
podržane.
Telefoniranje dok je u tijeku
reprodukcija
Bluetooth veza uporabom HFP ili HSP profila, kao i A2DP, je nužna za
uspostavu poziva kod reprodukcije glazbe.
Na primjer, za uspostavu poziva na Bluetooth mobilnom telefonu kod
slušanja glazbe s Bluetooth audio ureñaja, slušalice je potrebno spojiti na
mobitel putem HFP ili HSP profila.
Uspostavite Bluetooth vezu izmeñu slušalica i ureñaja
slijedeći niže opisane postupke.
1 Za Bluetooth vezu izmeñu slušalica i mobitela putem
HFP ili HSP profila, slijedite postupak iz odjeljka
"Pozivanje" (str. 16).
2 Na Bluetooth ureñaju (audio ureñaju ili mobitelu) za
reprodukciju glazbe uspostavite vezu sa slušalicama
putem A2DP profila.
Pozivanje dok je u tijeku
reprodukcija
Dolazni poziv dok je u
tijeku reprodukcija
1 Dok je reprodukcija
Kod dolaznog poziva glazba se
automatski pauzira i u slušalicama se
čuje zvuk zvona.
glazbe u tijeku (str. 18),
pritisnite višenamjensku
tipku, ili na Bluetooth
mobilnom telefonu
birajte broj.
Ako nema zvuka slobodne linije
u slušalicama, pritisnite i zadržite
višenamjensku tipku 2 sekunde.
1 Pritisnite višenamjensku
tipku i razgovarajte.
Nakon razgovora ponovo
pritisnite višenamjensku tipku.
Ureñaj se prebacuje natrag na
reprodukciju glazbe.
Ako se ne čuje zvuk zvona
dolaznog poziva
1 Zaustavite reprodukciju.
2 Dok telefon zvoni, pritisnite višenamjensku
tipku i razgovarajte.
19
DODATNE INFORMACIJE
Zbrinjavanje ureñaja
Ureñaj je opremljen litij-ionskom baterijom koja se nalazi u lijevoj slušalici.
Radi očuvanja okoliša, prije zbrinjavanja ureñaja izvadite punjive baterije i
odložite ih u skladu s propisima.
1 Skinite jastučić s lijeve
slušalice i odvojite
slušalicu.
Slušalica je pričvršćena s 3
kvačice. Kao što je prikazano na
slici, predmetom poput odvijača
odvojite slušalicu.
Lijeva
slušalica
Kvačice
2 Odvrnite vijak kojim je
pričvršćen vanjski
pokrov.
Vijak
3 Otvorite vanjski pokrov i
izvadite pločicu sklopa
iz unutrašnjosti.
A Vanjski pokrov je pričvršćen s
3 kvačice. Kao što je prikazano
na slici, predmetom poput
odvijača odvojite pokrov.
20
B Pločica sklopa je pričvršćena
kvačicom. Kao što je prikazano na slici, u otvor uložite
predmet poput odvijača te
podignite i odvojite pločicu.
Punjiva
baterija
4 Izvucite konektor i
izvadite punjivu bateriju.
Punjiva baterija je pričvršćena
ljepljivom trakom. U otvor uložite
predmet poput odvijača i podignite
slušalicu kako bi je odvojili.
Mjere opreza
O Bluetooth komunikaciji
• Bluetooth bežična tehnologija ostvariva
je u krugu od približno 10 metara.
Maksimalni domet ovisi o preprekama
(ljudi, metalni predmeti, zidovi itd.) ili o
elektromagnetskom polju u okruženju.
• U desnu slušalicu je ugrañena antena.
Osjetljivost Bluetooth veze poboljšat će
se ako vanjski Bluetooth ureñaj stavite
na desnu stranu.
• Sljedeći uvjeti mogu utjecati na
osjetljivost Bluetooth veze:
− Izmeñu Bluetooth ureñaja stoji prepreka
(ljudi, metalni predmeti ili zid).
− U blizini ovog ureñaja nalazi se ureñaj
koji koristi 2,4 GHz frekvenciju, kao
što je bežični LAN ureñaj, bežični
telefon ili mikrovalna pećnica.
• Budući da Bluetooth ureñaji i bežični
LAN ureñaji (IEEE802.11b/g) koriste
istu frekvenciju, ako se ovaj ureñaj
koristi u blizini bežičnog LAN ureñaja,
može doći do mikrovalne interferencije
koja može uzrokovati smetnje u brzini
prijenosa, šum ili neuspješno povezivanje. U tom slučaju učinite sljedeće:
− Udaljite ovaj ureñaj bar 10 metara od
bežičnog LAN ureñaja.
− Ako se ureñaj nalazi unutar 10 metara
od bežičnog LAN ureñaja, isključite
bežični LAN ureñaj.
− Ovaj ureñaj i vanjski Bluetooth ureñaj
koji povezujete postavite što bliže
jedan drugome.
• Mikrovalovi koje odašilje Bluetooth
ureñaj mogu utjecati na rad elektroničkih
medicinskih ureñaja. Isključite ovaj i
druge Bluetooth ureñaje na sljedećim
mjestima kako bi se izbjegle moguće
nezgode:
− na mjestima gdje je prisutan zapaljivi
plin, u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima ili na benzinskoj postaji.
− u blizini automatskih vrata ili
protupožarnog alarma.
• Ovaj ureñaj podržava sigurnosne
zahtjeve koji su sukladni Bluetooth
standardima, kako bi se prilikom
uporabe Bluetooth bežične tehnologije
osigurala stabilna i sigurna veza. Ipak,
sigurnosne mjere možda neće biti
dovoljne ovisno o podešenjima. Budite
pažljivi prilikom korištenja Bluetooth
bežične tehnologije.
• Proizvoñač se odriče odgovornosti u
slučaju "curenja" informacija prilikom
uporabe Bluetooth veze.
• Ne jamčimo mogućnost povezivanja sa
svim Bluetooth ureñajima.
− Ureñaj s Bluetooth funkcijom mora
odgovarati Bluetooth standardima koje
je propisala Bluetooth SIG tvrtka, te
mora biti izvoran.
− Čak i ako povezujete ureñaj koji
odgovara gore navedenim Bluetooth
standardima, neki ureñaji se možda
neće moći spojiti ili pravilno raditi. To
ovisi o značajkama ili tehničkom opisu
samog ureñaja.
− Prilikom "hands-free" razgovora, može
doći do šuma, ovisno o ureñaju ili
okruženju.
• Ovisno u ureñaju kojeg povezujete,
možda će trebati više vremena da se
ostvari veza.
Nastavlja se
21
Za isporučeni AC adapter
• Koristite samo AC adapter isporučen s
ovim ureñajem. Ne upotrebljavajte druge
adaptere jer može doći do nepravilnosti
u radu.
Polaritet priključka
• Ako ureñaj nećete koristiti dulje vrijeme,
odspojite adapter iz mrežne utičnice.
Prilikom odspajanja adaptera iz utičnice,
povucite adapter, nemojte vući za kabel.
Ostale mjere opreza
• Ne izlažite ureñaj vlazi, prašini, čañi ili
pari, izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne
ostavljajte ga u vozilu. To može
prouzročiti nepravilnosti u radu.
• Budite pažljivi pri sklapanju slušalica,
kako se ne bi ozlijedili.
• Bluetooth ureñaj možda neće raditi s
mobitelima, ovisno o radio valovima i
mjestu na kojem opremu koristite.
• Ako se nakon korištenja Bluetooth ureñaja ne osjećate dobro, odmah prekinite
uporabu ureñaja. Ako primijetite da
problem još uvijek postoji, obratite se
najbližem Sonyjevom prodavatelju.
• Preglasno slušanje može oštetiti sluh.
Radi sigurnosti u prometu, ne upotrebljavajte ovaj ureñaj dok upravljate
motornim vozilom ili biciklom.
• Ne stavljajte teške predmete na ureñaj i
ne pritišćite ga jer se ureñaj može
deformirati tijekom dugotrajnog
pohranjivanja.
22
• Jastučići za slušalice se mogu zamijeniti,
ukoliko se istroše ili promijene svojstva
kod dugog čuvanja. Zamijenite ih
novima.
• Ako nakon čitanja ovih uputa imate bilo
kakvih problema ili dodatnih pitanja u
vezi ovog ureñaja, molimo da se obratite
najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Što je Bluetooth tehnologija?
Bluetooth je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje
bežični prijenos podataka izmeñu
digitalnih ureñaja, kao što su osobno
računalo ili digitalna kamera.
Bluetooth bežična tehnologija radi
na dometu od oko 10 metara.
Povezivanje dvaju ureñaja je uobičajeno, a u nekim slučajevima je
moguće povezati i više ureñaja
istovremeno.
Budući da je Bluetooth tehnologija
bežična, nije potrebna uporaba
kabela, a nije potrebno niti da se
ureñaji nalaze okrenuti jedan prema
drugome jer se ne radi o infracrvenoj
tehnologiji prijenosa. Primjerice,
ureñaj možete držati u torbi ili
džepu.
Bluetooth tehnologija je meñunarodni
standard koji podržavaju milijuni
tvrtki diljem svijeta, te je isto tako
upotrebljavaju tvrtke raznih profila.
Sustav komunikacije i
podržani Bluetooth profili
Profil je standardizacija funkcija za
tehničke uvjete svakog Bluetooth
ureñaja. Ovaj ureñaj podržava
sljedeće Bluetooth verzije i profile:
Sustav komunikacije:
Bluetooth verzija 2.0
Podržani Bluetooth profili:
− A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Prijenos i prijem audio sadržaja
visoke kvalitete.
− AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Upravljanje audio/video
opremom; privremeno zaustavljanje
reprodukcije, zaustavljanje reprodukcije,
reprodukcija, kontrola glasnoće itd.
− HSP (Headset Profile)*: Telefonski
razgovor, upravljanje funkcijama
telefona.
− HFP (Hands-free Profile)*: Telefonski
razgovor, upravljanje funkcijama
telefona.
* Kad koristite BLUETOOTH mobitel
koji podržava oba profila (Headset
Profile HSP i Hands-free Profile HFP),
podesite postavku veze na HFP.
Napomena
Da bi se ostvarila Bluetooth funkcija,
Bluetooth ureñaj koji povezujete s ovim
ureñajem, mora imati isti profil kao i ovaj
ureñaj.
Obratite pozornost da čak i u slučaju istih
profila može doći do razlika u funkcijama
zbog tehničkih karakteristika.
23
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe naiñete na problem, pogledajte sljedeći popis.
Ako ne možete riješiti problem, obratite se najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Općenito
Ureñaj se ne uključuje.
, Napunite bateriju.
, Ureñaj se ne uključuje tijekom
punjenja. Odspojite ureñaj s AC
adaptera i uključite ga.
Nije moguće izvršiti
registraciju.
, Približite ureñaje jedan drugome.
Nije moguće ostvariti
Bluetooth vezu.
, Provjerite je li ureñaj uključen.
, Provjerite je li vanjski ureñaj uključen
i da li je na njemu uključena Bluetooth
funkcija.
, Ureñaj ne pohranjuje registriranu vezu
s vanjskim Bluetooth ureñajem.
Pokrenite Bluetooth vezu s vanjskog
Bluetooth ureñaja odmah nakon
registracije.
, Ovaj ureñaj ili vanjski Bluetooth
ureñaj je prebačen u mod mirovanja.
, Prekid Bluetooth veze. Ponovno
uspostavite vezu.
Izobličeni zvuk
, Provjerite da nije došlo do smetnji
izmeñu ovog i drugih ureñaja (bežični
LAN, drugi 2,4 GHz bežični ureñaji,
mikrovalne pećnice).
, Premjestite ureñaj.
24
Blizina drugih ureñaja
(zvuk preskače).
, Ako ureñaj u blizini generira
elektromagnetsko zračenje (kao što su
bežični LAN, drugi Bluetooth ureñaj(i)
ili mikrovalna pećnica) udaljite ureñaj
od takvih izvora.
Ureñaj ne radi dobro.
, Resetirajte ga. Ovim postupkom
podaci o registraciji neće biti obrisani.
Uložite šiljati predmet u otvor pod
blagim kutom, i pritisnite dok ne
osjetite "klik".
Slušanje glazbe
Nema zvuka
, Provjerite jesu li oba ureñaja uključena.
, Provjerite da li oba ureñaja
uspostavljaju A2DP profil povezivanja
(Advanced Audio Distribution Profile)
za Bluetooth vezu.
, Provjerite je li započela reprodukcija
na vanjskom Bluetooth ureñaju.
, Provjerite je li prenisko podešena
razina glasnoće na ovom ureñaju.
, Provjerite je li prenisko podešena
razina glasnoće na vanjskom Bluetooth
ureñaju (ako taj ureñaj ima kontrolu
glasnoće).
, Ponovo izvršite registraciju izmeñu
ureñaja.
Razina glasnoće je preniska
, Pojačajte glasnoću na ovom ureñaju.
, Pojačajte glasnoću na vanjskom
Bluetooth ureñaju (ako taj ureñaj ima
kontrolu glasnoće).
Loša kvaliteta zvuka
, Ako je profil podešen na HSP
(Headset Profile), prebacite profil
Bluetooth veze na A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Nije moguća Bluetooth veza
s Bluetooth ureñaja na
slušalice.
, Bluetooth ureñaj nije opremljen
SCMS-T zaštitom sadržaja*.
Kad je ureñaj isključen, pritisnite i
zadržite tipku POWER i Nx 7
sekundi za deaktiviranje SCMS-T
zaštite sadržaja na slušalicama. Plavi
indikator dva puta zarepće.
* SCMS-T metoda zaštite sadržaja je
jedna od metoda zaštite podataka
prenesenih Bluetooth tehnologijom.
Ureñaj može primiti podatke zaštićene
ovom metodom. Pritisnite i zadržite
tipku POWER i Nx 7 sekundi za
ponovnu aktivaciju SCMS-T metodu
sadržaja na slušalicama. Plavi
indikator dva puta zatrepće.
Tijekom reprodukcije zvuk
često preskače.*1
*2 Imajte na umu, da ovisno o okolnostima, ovaj postupak možda neće
uvijek riješiti problem preskakanja
zvuka. Ponovo pritisnite i zadržite
tipku Nx 7 sekundi kako bi
smanjili brzinu bita (bit rate). Plavi
indikator dva puta zatrepće.
Telefonski pozivi
Ne čuje se glas
sugovornika.
, Provjerite da li su oba ureñaja
uključena.
, Provjerite je li uspostavljena veza
izmeñu ureñaja i Bluetooth mobitela.
, Provjerite je li izlaz Bluetooth
mobitela podešen na ovaj ureñaj.
, Provjerite je li prenisko podešena
razina glasnoće na ovom ureñaju.
, Pojačajte glasnoću na Bluetooth
mobitelu, ukoliko je potrebno.
, Ako slušate glazbu putem ovog
ureñaja, zaustavite reprodukciju,
pritisnite višenamjensku tipku i
započnite telefonski razgovor.
Loš zvuk sugovornika
, Pojačajte glasnoću na ovom ureñaju.
, Pojačajte glasnoću na Bluetooth
mobitelu, ukoliko je potrebno.
, Uspostavite Bluetooth vezu (A2DP) na
Bluetooth ureñaju. Dok je ureñaj
uključen, pritisnite i zadržite tipku
Nx 7 sekundi kako bi smanjili
brzinu bita (bit rate). Plavi indikator
jednom zatrepće.*2
*1 Ureñaj može primati glazbu
prenesenu visokom brzinom bita,
meñutim, na višim brzinama
prijenosa bita može doći do
preskakanja zvuka.
25
Povratak na tvorničke postavke
Ureñaj možete resetirati na početne
tvorničke postavke (primjerice
podešenje glasnoće). Time se brišu
svi podaci o registriranim ureñajima.
1 Kad je ureñaj uključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 3
sekunde kako bi se
ureñaj isključio.
2 Pritisnite i zadržite istovremeno tipke POWER i
višenamjensku tipku na
približno 7 sekundi.
Plavi i crveni indikator zajedno
zatrepću 4 puta i time se ureñaj
vraća na tvorničke postavke. Svi
podaci o registriranim ureñajima
su izbrisani.
26
Tehnički opis
Općenito
Sustav komunikacije
Bluetooth Specification verzija 2.0
Izlaz
Bluetooth Specification razred snage 2
Maksimalni domet veze
Približno 10 m vidljivog polja*1
Frekvencijsko područje
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metoda modulacije
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Controle
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Podržani kodeci*3
SBC*4, MP3
Domet prijenosa (A2DP)
20 – 20 000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 KHz)
Isporučeni pribor
AC adapter (1)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
*1 Stvarni doseg može varirati zbog raznih
faktora kao što su prepreke izmeñu
ureñaja, magnetsko polje oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, snaga antene, operativni sustav,
korisnički program itd.
*2 Bluetooth profil označava namjenu
Bluetooth veze izmeñu ureñaja.
*3 Kodek: kompresija audio signala i
format konverzije
*4 Subband kodek
Slušalice
Izvor napajanja
DC 3,7 V: Ugrañena litij-ionska punjiva
baterija
Masa
Približno 63 g
Nazivna potrošnja
1,5 W
Prijemnik
Vrsta
Otvoreni, dinamički
Pogonska jedinica
30 mm kupolasta
Frekvencijsko područje reprodukcije
14 – 24 000 Hz
Mikrofon
Vrsta
Višesmjerni, electret-kondenzatorski
Efektivno frekvencijsko područje
100 – 4000 Hz
Dizajn i tehničke značajke ureñaja su
podložni promjenama bez prethodne
obavijesti.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
27
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising