Sony | DR-BT140Q | Sony DR-BT140Q Upute za upotrebu

3-875-096-71(1)
Bluetooth stereo
slušalice
Upute za uporabu
DR-BT140Q
©2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi smanjili opasnost od
električnog udara, ne otvarajte
kućište. Sve popravke prepustite
ovlaštenom serviseru.
Ne ugrañujte ureñaj u zatvoreni prostor
kao što je polica s knjigama ili vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
blokirajte ventilaciju ureñaja novinama,
krpama, zavjesama itd. Na ureñaj ne
stavljajte upaljene svijeće.
Kako biste smanjili rizik od električnog
udara, na ureñaj ne stavljajte predmete
ispunjene vodom kao što su vaze.
Adapter spojite na lako dostupnu mrežnu
utičnicu. Ukoliko primijetite nepravilnosti
u radu adaptera, odspojite ga odmah s
mrežnog napajanja.
Ne izlažite baterije pretjeranoj toplini,
primjerice izravnom suncu, izvoru
plamena i sl.
Pretjerana glasnoća zvuka kroz slušalice
može uzrokovati gubitak sluha.
Bluetooth oznaka i logotip su vlasništvo
Bluetooth SIG, Inc. te nije dozvoljena
neovlaštena uporaba tih oznaka.
Ostale trgovačke oznake i nazivi pripadaju
njihovim vlasnicima.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja
i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i
Thomson.
2
Zbrinjavanje starih
električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Sadržaj
Što je Bluetooth bežična
tehnologija?....................4
Dobrodošli! ........................5
3 koraka do Bluetooth funkcije... 6
Položaj i funkcije
dijelova............................7
Punjenje uređaja ...............8
Uparivanje........................10
Što je uparivanje? ..................... 10
Postupci uparivanja................... 10
Uporaba slušalica ...........12
Oznake Bluetooth
funkcija .........................13
Slušanje glazbe ...............14
Upravljanje funkcijama
vanjskog audio ureñaja
– AVRCP profil..................... 15
Telefonski pozivi .............17
Upravljanje funkcijama
Bluetooth mobilnih telefona
– HFP, HSP profili ................ 19
Telefoniranje dok je u
tijeku reprodukcija.......20
Mjere opreza....................21
U slučaju problema .........23
Povratak na tvorničke
postavke .......................25
Tehnički podaci ...............26
3
Što je Bluetooth bežična tehnologija?
Bluetooth® bežična tehnologija je
bežična tehnologija kratkog dometa
koja omogućuje bežičan prijenos
podataka izmeñu digitalnih ureñaja,
primjerice, računala i digitalnog fotoaparata. Bluetooth bežična tehnologija radi unutar dometa od oko 10
metara. Uobičajeno je spajanje dva
ureñaja, ali neki ureñaji se mogu
spojiti na više njih istovremeno. Za
povezivanje vam nije potreban kabel,
niti je potrebno da ureñaji budu okrenuti jedan prema drugom, kao što je
slučaj kod infracrvene tehnologije.
Primjerice, ovakav ureñaj možete
koristiti u torbi ili u džepu. Bluetooth
standard je meñunarodni standard
kojeg podržava više tisuća tvrtki
diljem svijeta, a upotrebljavaju ga
razne tvrtke u svijetu.
Komunikacijski sustav i
kompatibilni Bluetooth
profili za ovaj uređaj
Profil je naziv za standardizirane funkcije za svaku specifikaciju Bluetooth
ureñaja. Ovaj ureñaj podržava sljedeće Bluetooth verzije i profile:
4
Komunikacijski sustav:
Bluetooth Specification verzija 2.0 + EDR*1
Kompatibilni Bluetooth profili:
− A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Emitiranje ili prijem audio
sadržaja visoke kvalitete.
− AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Upravljanje A/V opremom;
pauziranje, zaustavljanje, pokretanje
reprodukcije, regulacija glasnoće, itd.
− HSP (Headset Profile)*2: Telefoniranje/
Upravljanje telefonom.
− HFP (Hands-free Profile)*2: Telefoniranje/
Upravljanje telefonom pomoću handsfree značajke.
*1 Enhanced Data Rate
*2 Kad koristite Bluetooth mobilni telefon
koji podržava HFP (Hands-free Profile)
i HSP (Headset Profile), podesite na
HFP.
Napomene
C Za uporabu Bluetooth funkcije, Bluetooth
ureñaj kojeg namjeravate spojiti treba
imati isti profil kao i ureñaj.
Imajte na umu da čak i ako postoji isti
profil, ureñaji se mogu razlikovati u
funkcijama, ovisno o njihovim tehničkim
karakteristikama.
C Zbog značajki Bluetooth bežične tehnologije, zvuk koji se reproducira na ovom
ureñaju malo kasni za zvukom koji se
reproducira na Bluetooth ureñaju tijekom
telefoniranja ili slušanja glazbe.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovih Sony bežičnih stereo slušalica. Ovaj ureñaj
koristi Bluetooth bežičnu tehnologiju prijenosa.
C Slušajte glazbu s Bluetooth stereo audio ureñaja i mobilnih telefona.*1
C Uživajte u "hands-free" telefonskim razgovorima putem Bluetooth
mobitela.*2
C Daljinski upravljajte osnovnim funkcijama Bluetooth audio ureñaja
(reprodukcija, zaustavljanje reprodukcije itd.)*3.
C Bluetooth verzija 2.0 + EDR*4 omogućuje višu kvalitetu zvuka s manje
smetnji i smanjenom potrošnjom energije.
C Korisna funkcija punjenja.
Za detaljne informacije o Bluetooth tehnologiji pogledajte stranicu 4.
Telefonski razgovori
Slušanje glazbe
*1 Spojeni Bluetooth ureñaj treba podržavati A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*2 Spojeni Bluetooth ureñaj treba podržavati HSP (Headset Profile) ili HFP (Hands-free
Profile).
*3 Spojeni Bluetooth ureñaj treba podržavati AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile).
*4 Enhanced Data Rate
5
3 koraka do Bluetooth funkcije
Uparivanje
Kao prvo, potrebno je meñusobno upariti Bluetooth ureñaj (mobitel itd.) i
ovaj ureñaj. Kad je uparivanje završeno, nije više potrebno ponavljati taj
postupak.
Bluetooth
mobitel itd.
Bežične stereo
slušalice
Uparivanje
Slušanje glazbe
c Strana 10 - 11
Telefonski pozivi
Bluetooth povezivanje
Bluetooth povezivanje
Putem Bluetooth vanjskog ureñaja
uspostavite Bluetooth vezu.
Kad je ureñaj uključen, automatski
započinje povezivanje s detektiranim mobitelom.
Povezivanje
Povezivanje
c Strana 14
c Strana 17 - 18
Slušanje glazbe
Slušajte glazbu putem Bluetooth
vanjskog ureñaja. Omogućeno je
pokretanje, zaustavljanje ili pauza
reprodukcije.
Telefonski razgovor
Putem ovog ureñaja moguće je
uspostavljanje i odgovor na
telefonski poziv.
Glazba
Razgovor
6
c Strana 14 - 16
c Strana 18 - 20
POČETAK
Položaj i funkcije dijelova
A Funkcijska preklopka
Kontrola raznih funkcija za
vrijeme slušanja glazbe.
B Crveni indikator
Prikazuje status uključenja
ureñaja.
C Plavi indikator
Prikazuje status veze.
D Tipka VOL (glasnoća) –
E Tipka VOL (glasnoća) +*
F Tipka POWER
G Tipka RESET
Pritisnite ovu tipku kad ureñaj ne
radi pravilno. Ovim postupkom
ne brišu se informacije o
uparivanju.
H Mikrofon
I y Višenamjenska tipka
Kontrola raznih funkcija kod
telefoniranja.
J Tipka PAIRING
K Regulator kabela
Za podešavanje duljine kabela
ureñaja.
L DC IN 3 V priključnica
* Tipka ima ispupčenje.
7
Punjenje uređaja
U ureñaju se nalazi punjiva litij-ionska baterija koju je potrebno napuniti prije
prvog korištenja.
1 Spojite isporučeni AC
adapter s DC IN 3 V priključnicom na uređaju.
Na mrežnu
utičnicu
AC adapter
(isporučen)
2 Provjerite da li tijekom
punjenja svijetli crveni
indikator.
Bežične stereo
slušalice
Na DC IN 3 V
priključnicu
Punjenje započinje kad je adapter
priključen na mrežnu utičnicu.
Savjeti
C Ako je adapter priključen na mrežnu
utičnicu dok je ureñaj uključen, ureñaj se
automatski isključuje.
C Ureñaj se ne može uključiti tijekom
punjenja.
Punjenje je gotovo za približno
2,5 sata*, nakon čega će se crveni
indikator automatski isključiti.
* Vrijeme potrebno da se napuni
potpuno prazna baterija.
Napomena
Ako se ureñaj ne koristi dulje vrijeme,
crveni indikator možda neće svijetliti kad
spojite AC adapter za punjenje ureñaja. U
tom slučaju, ne odspajajte AC adapter iz
ureñaja i pričekajte da se crveni indikator
uključi.
Oprez
8
Ako tijekom punjenja doñe do problema, crveni indikator se može isključiti iako proces punjenja nije završio.
Obratite pozornost na sljedeće moguće
uzroke:
– Temperatura okoline prelazi dozvoljeni raspon od 0°C do 45°C.
– Problem s baterijom.
U tom slučaju ponovite postupak punjenja u gore navedenim dozvoljenim
temperaturnim rasponima. Ako i dalje
postoji problem, obratite se najbližem
Sonyjevom prodavatelju.
Napomene
C Ako bateriju niste koristili dulje vrijeme,
tijekom uporabe se može brzo isprazniti.
Ipak, nakon nekoliko punjenja kapacitet
baterije će se popraviti.
C Ako se kapacitet ugrañene punjive baterije
smanji napola, vrijeme je da zamijenite
bateriju. Za zamjenu punjive baterije
obratite se Sonyjevom prodavatelju.
C Izbjegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti,
vlazi, pijesku, prašini ili udarcima. Ne
ostavljajte ureñaj/baterije u vozilu parkiranom na suncu.
C Upotrebljavajte isključivo isporučeni AC
adapter. Ne upotrebljavajte druge
adaptere.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Dok je ureñaj uključen, pritisnite tipku
POWER. Treperi crveni indikator.
Kapacitet baterije možete provjeriti
brojem bljesaka crvenog indikatora.
Crveni indikator
3 puta
2 puta
1 puta
Kapacitet
Pun
Pola
Prazno (potrebno punjenje
baterije)
Vrijeme korištenja*
Napomena
Stanje
Kapacitet baterije nije moguće provjeriti
odmah po uključenju ureñaja ili dok je u
tijeku uparivanje.
Približno
vrijeme
korištenja
12 sati
Vrijeme komunikacije (uključujući
reprodukciju glazbe)
(maksimalno)
Dok je ureñaj u
200 sati
pripravnom stanju
(maksimalno)
Kad je baterija gotovo prazna
Crveni indikator automatski usporeno
treperi.
Kad se baterija potpuno isprazni, čuje
se zvučni signal i ureñaj se isključuje.
* Gore navedeno vrijeme ovisi o temperaturi okoline ili uvjetima korištenja.
9
Uparivanje
Što je uparivanje?
Bluetooth ureñaji se moraju unaprijed
meñusobno upariti. Jednom kad ste
izvršili meñusobno uparivanje, postupak nije potrebno ponavljati, osim u
sljedećim slučajevima:
C Podaci o uparivanju su izbrisani,
primjerice nakon popravka itd.
C Ureñaj je upario 9 ili više drugih
ureñaja.
Ovaj ureñaj može upariti maksimalno 8 drugih ureñaja. Ako želite
upariti novi ureñaj nakon što u
memoriji već postoji 8 uparenih
ureñaja, ureñaj koji je najstariji u
memoriji biti će izbrisan i
zamijenjen novim.
C Ako je drugi ureñaj izbrisao prepoznavanje ovog ureñaja prilikom
uparivanja.
C Ako je izvršen povratak na početne
postavke (str. 25). Svi podaci o
uparivanju su izbrisani.
Postupci uparivanja
1 Postavite Bluetooth
uređaj unutar 1 m od
ovog uređaja.
2 Pritisnite i zadržite tipku
PAIRING na 2 ili više
sekundi za pripravni
mod uparivanja.
Plavi i crveni indikator trepere
istovremeno i ureñaj ulazi u mod
za uparivanje.
Napomena
Ako se uparivanje nije ostvarilo unutar
5 minuta, postupak uparivanja se prekida
i ureñaj se isključuje. U tom slučaju,
ponovite postupak od koraka 1.
10
3 Izvršite postupak upari-
6 Pokrenite Bluetooth vezu
vanja ovog uređaja na
vanjskom uređaju.
na vanjskom Bluetooth
uređaju.
Na pokazivaču drugog ureñaja
pojavljuje se popis detektiranih
ureñaja. Ovaj ureñaj će biti prikazan kao "DR-BT140Q". Ako se
na pokazivaču ne pojavi oznaka
"DR-BT140Q", ponovite postupak od koraka 1.
Ovaj ureñaj pohranjuje vanjski
upareni ureñaj u memoriju kao
zadnji povezani ureñaj. Neke
vrste Bluetooth ureñaja se automatski povezuju s ovim ureñajem
nakon uparivanja.
Napomene
C Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz Bluetooth ureñaj.
C Kod uparivanja s Bluetooth ureñajem
koji ne može prikazati popis detektiranih ureñaja ili nema pokazivač, možete upariti ureñaje tako da podesite
oba ureñaja na mod za uparivanje. U
tom slučaju, ako je podešena zaporka
osim "0000" na Bluetooth ureñaju, ne
može se provesti uparivanje s ovim
ureñajem.
Savjeti
C Za uparivanje ostalih Bluetooth ureñaja
ponovite korake od 1 do 5 za svaki
ureñaj.
C Za brisanje svih podataka o uparenim
ureñajima, pogledajte odlomak "Povratak
na tvorničke postavke" (strana 25).
4 S pokazivača na vanjskom uređaju odaberite
"DR-BT140Q".
5 Ako se na zaslonu vanjskog uređaja prikaže zahtjev za unos zaporke*,
unesite "0000".
Uparivanje je završeno kad plavi
indikator počne polagano treperiti.
Na nekim vrstama Bluetooth
ureñaja koje spajate pojavljuje se
poruka "Pairing complete"
(uparivanje završeno).
* Zaporka na pokazivaču drugog ureñaja može biti opisana kao "Passkey",
"PIN code", "PIN number" ili
"Password".
11
Uporaba slušalica
1 Položite vrh kukice iznad
gornjeg dijela uha te
gurnite prema dulje, duž
stražnje strane uha.
2 Podesite regulator
kabela.
Možete podesiti duljinu kabela
pomoću regulatora kabela.
Slušalicu označenu s R nosite
na desnom, a slušalicu označenu
s L nosite na lijevom uhu.
Savjet
Nakon uporabe slušalica, možete ih čvršće
povezati povlačeći regulator kabela.
12
Oznake Bluetooth funkcija
B : Plavi indikator
R : Crveni indikator
Telefoniranje
Glazba
Uspostavljena
UpariPovezivanje vanje
veza
Status
Struktura bljeskanja indikatora
Pretraživanje
B
R
Moguće
povezivanje
B
R―
Povezivanje
B
R
HFP/HSP ili A2DP B
(pripravno stanje za prijem
R―
zvuka)
HFP/HSP ili A2DP B
(pripravno stanje za prijem
R―
zvuka)
Slušanje
B
R―
Slušanje tijekom pripravnog
stanja za telefonski poziv
B
R―
Dolazni poziv
B
R―
Razgovori
B
R―
Pozivanje dok je u tijeku
reprodukcija glazbe
B
R―
13
RUKOVANJE UREĐAJEM
Slušanje glazbe
Tipka VOL +
Tipka VOL –
Tipka POWER
Kad ne upotrebljavate ovaj ureñaj
tijekom telefoniranja, nemojte podesiti
posljednji spojeni Bluetooth ureñaj
spremnim na HFP ili HSP povezivanje.
Za pozivanje ili javljanje na poziv tijekom reprodukcije glazbe, pogledajte
str. 20.
2 S vanjskog Bluetooth
uređaja pokrenite
Bluetooth povezivanje
(A2DP) prema ovom
uređaju.
Prije uporabe ureñaja, provjerite
sljedeće:
– Da li je Bluetooth ureñaj uključen.
– Da li je uspješno provedeno meñusobno uparivanje ureñaja.
– Da li vanjski Bluetooth audio ureñaj
kojeg povezujete s ovim ureñajem
podržava prijenos glazbe (A2DP*
profil).
1 Dok je uređaj isključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 2
sekunde.
Plavi i crveni indikator istovremeno dvaput zatrepere i ureñaj
se uključuje.
Napomena
Nakon uključenja, ureñaj se pokušava
automatski spojiti s posljednjim spojenim Bluetooth ureñajem s HFP ili HSP.
Pročitajte upute za uporabu vanjskog Bluetooth ureñaja kojeg
povezujete s ovim ureñajem.
3 Uključite reprodukciju
na vanjskom Bluetooth
uređaju.
Savjet
Bluetooth povezivanje na vanjski Bluetooth
ureñaj putem A2DP profila (Advanced
Audio Distribution Profile) može se
izvršiti i putem funkcijske preklopke na
ovom ureñaju, osim u slučaju kad
telefonirate putem ovog ureñaja.
Napomene
C Ako slušate glazbu kad je povezivanje
izvršeno putem HSP profila (Headset
Profile), kvaliteta zvuka neće biti visoka.
Za bolju kvalitetu zvuka, na vanjskom
Bluetooth ureñaju promijenite profil
povezivanja u A2DP.
C Ako je ureñaj isključen tijekom uspostavljanja A2DP Bluetooth veze, ponovite
postupak od koraka 1 kako biste ponovno
uspostavili A2DP Bluetooth vezu.
* Za više informacija o profilima pogledajte
stranu 4.
14
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipku VOL +/– za podešavanje glasnoće tijekom slušanja
glazbe.
Savjeti
C Ovisno o spojenim ureñaju, možda će biti
potrebno podesiti glasnoću i na spojenom
ureñaju.
C Razina glasnoće za slušanje glazbe i
telefoniranje može se zasebno podesiti.
Čak i ako promijenite glasnoću tijekom
telefonskog poziva, glasnoća glazbene
reprodukcije se ne mijenja.
C Razina glasnoće na ovom ureñaju može
varirati ovisno o spojenom Bluetooth
ureñaju.
Za prekid veze
1 Prekinite Bluetooth vezu
na vanjskom Bluetooth
uređaju.
2 Pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 2
sekunde.
Plavi i crveni indikator istovremeno zasvijetle i ureñaj se
isključuje.
Savjet
Kad završite sa slušanjem glazbe, Bluetooth
veza se može automatski isključiti, ovisno
o Bluetooth ureñaju.
Upravljanje funkcijama
vanjskog audio uređaja
– AVRCP profil
Ako vanjski Bluetooth audio ureñaj podržava AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) profil, moguće je
upravljati njegovim funkcijama putem
kontrolnih tipaka na ovom ureñaju.
Za detalje o rukovanju, pročitajte
upute isporučene s vanjskim ureñajem.
Napomena
Upravljanje funkcijama vanjskog audio
ureñaja, ovisi o njegovim tehničkim
karakteristikama.
Status: Dok je uređaj zaustavljen
ili u modu pauze
Pritisnite
Nx
./>
1
3
Pritisnite i
zadržite
2
4
A Početak reprodukcije*1
B Zaustavljanje
C Preskakanje na prethodni/sljedeći
zapis
D Pretraživanje prema natrag/
naprijed*2
Status: Tijekom reprodukcije
Pritisnite
Nx
./>
5
7
Pritisnite i
zadržite
6
8
E Pauza*1
F Zaustavljanje
G Preskakanje na prethodni/sljedeći
zapis
H Pretraživanje prema natrag/
naprijed*2
*1 Ovisno o Bluetooth ureñaju, možda ćete
morati dvaput pritisnuti ovu tipku.
*2 Neki Bluetooth ureñaji možda neće raditi.
Nastavlja se
15
Savjet
Ovisno o Bluetooth ureñaju, funkcija brzog
pretraživanja naprijed ili natrag može se
provesti izvoñenjem sljedećeg postupka na
ovom ureñaju.
A Pritisnite i zadržite tipku POWER
na približno 2 sekunde kako biste
isključili uređaj.
B Pritisnite i zadržite tipku POWER
i funkcijsku preklopku (Nx) oko
7 sekundi. Plavi indikator zatreperi
jedanput.
Podešenje se može poništiti ponavljanjem
gore navedenog postupka. Za to vrijeme,
plavi indikator zatreperi dvaput.
Napomena
Nije moguće podesiti glasnoću vanjskog
Bluetooth ureñaja putem tipki VOL +/- na
ovom ureñaju.
16
Telefonski pozivi
Tipka VOL Tipka VOL +
Tipka POWER
Višenamjenska
tipka
Prije uporabe ureñaja, provjerite
sljedeće:
– Da li je aktivirana Bluetooth
funkcija na mobilnom telefonu.
– Da li je uspješno izvršeno meñusobno uparivanje ovog ureñaja i
Bluetooth mobilnog telefona.
Ako se uređaj ne povezuje
automatski na Bluetooth
mobilni telefon
Vezu možete uspostaviti uporabom
mobilnog telefona ili ovim ureñajem
za povezivanje posljednje spojenog
Bluetooth ureñaja.
A Za povezivanje uporabom
Bluetooth mobilnog
telefona
1 Uspostavite Bluetooth
vezu s Bluetooth mobilnog telefona s ovim
uređajem (HFP ili HSP*).
Plavi i crveni indikator istovremeno dvaput zatrepere, ureñaj se
uključuje i automatski se povezuje
na Bluetooth mobilni telefon koji
je zadnji korišten.
Za detalje o rukovanju Bluetooth
mobilnim telefonom, pročitajte
njegove upute za uporabu.
Na mobitelu se pojavljuje popis
detektiranih ureñaja. Ovaj ureñaj
se prikazuje kao "DR-BT140Q".
Ako mobitel podržava HFP
(Hands-free Profile) i HSP
(Headset Profile) profile,
odaberite opciju HFP.
Savjet
Napomena
Nakon 1 minute, ureñaj se prestaje pokušavati spojiti s Bluetooth mobilnim
telefonom. U tom slučaju pritisnite
višenamjensku tipku još jednom za
povezivanje.
* Za više informacija o profilima
pogledajte stranu 4.
1 Dok je uređaj isključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 2
sekunde.
Za povezivanje Bluetooth mobilnog
telefona koji se razlikuje od prethodnog, vezu uspostavite na ovaj način.
Nastavlja se
17
B Za povezivanje s posljednjim spojenim Bluetooth
uređajem putem slušalica
1 Pritisnite višenamjensku
tipku.
Istovremeno počnu treperiti plavi
i crveni indikator, a ureñaj počinje
s postupkom povezivanja u
trajanju približno 5 sekundi.
Napomena
Kod slušanja glazbe na slušalicama,
Bluetooth vezu nije moguće uspostaviti
višenamjenskom tipkom.
Pozivanje
1 Biranje brojeva i pozivanje vršite putem tipki
na mobilnom telefonu.
Ako se ne čuje nikakav zvuk, pritisnite i zadržite višenamjensku
tipku približno 2 sekunde.
Savjet
Pozivanje možete izvršiti na sljedeći način,
ovisno o vrsti Bluetooth mobilnog telefona.
Za detalje o rukovanju Bluetooth mobilnim
telefonom, pročitajte njegove upute za
uporabu.
− Ako nije u tijeku nikakva komunikacija,
pozivanje možete izvršiti putem funkcije
glasovnog biranja pritiskom na višenamjensku tipku.
− Za biranje zadnje biranog broja, pritisnite
višenamjensku tipku na približno 2
sekunde.
Prijem telefonskog poziva
Kad telefon zvoni, slušalice reproduciraju zvučni signal.
1 Pritisnite višenamjensku
tipku na uređaju.
Zvuk zvona ovisi o podešenju i
vrsti mobilnog telefona.
18
− zvučni signal podešen na ovom
ureñaju
− zvučni signal podešen na
mobilnom telefonu
− zvučni signal podešen na
mobilnom telefonu samo za
Bluetooth vezu
Napomena
Neki Bluetooth mobilni telefoni imaju podešenu opciju prednosti prihvaćanja poziva
putem slušalica. U tom slučaju, podesite
preuzimanje poziva za ovaj ureñaj: pritisnite
i zadržite višenamjensku tipku na 2 sekunde,
ili opciju podesite na samom Bluetooth
mobilnom telefonu. Za detalje o rukovanju
Bluetooth mobilnim telefonom, pročitajte
njegove upute za uporabu.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipku VOL +/–.
Savjeti
C Glasnoću je moguće podesiti samo dok
razgovarate.
C Razina glasnoće za slušanje glazbe i
telefoniranje može se zasebno podesiti.
Čak i ako promijenite glasnoću tijekom
reprodukcije glazbe, glasnoća telefonskih
poziva se ne mijenja.
Prekid telefonskog
razgovora
Telefonski razgovor prekinite pritiskom na višenamjensku tipku.
Isključenje uređaja
1 Bluetooth vezu prekinite
na Bluetooth mobilnom
telefonu.
2 Za isključenje pritisnite i
zadržite tipku POWER na
približno 2 sekunde.
Plavi i crveni indikator istovremeno zasvijetle i ureñaj se
isključuje.
Upravljanje funkcijama
Bluetooth mobilnih
telefona – HFP, HSP
profili
Uporaba tipki na ovom ureñaju ovisi
o vrsti mobilnog telefona.
Bluetooth mobilni telefoni koriste
HFP (Hands-free Profile) ili HSP
(Headset Profile) profil povezivanja.
Za detalje o podržanim profilima i
rukovanju profilima na Bluetooth
mobilnom telefonu, pročitajte
njegove upute za uporabu.
*1 Neke funkcije možda nisu podržane,
ovisno o vrsti Bluetooth mobilnog
telefona. Pogledajte upute za uporabu
mobilnog telefona.
*2 Ova opcija se može razlikovati, ovisno
o vrsti Bluetooth mobilnog telefona.
*3 Za telefonske pozive putem Bluetooth
mobilnog telefona, neke funkcije možda
nisu podržane.
HFP (Hands-free Profile)
Status
Pripravno
stanje
Aktivna funkcija glasovnog
biranja
Odlazni poziv
Dolazni poziv
Tijekom
razgovora
Višenamjenska tipka
Kratki pritisak Dulji pritisak
Za glasovno
Pozivanje
biranje*1
zadnje
biranog broja
–
Prekid
glasovnog
1
biranja*
Kraj odlazPromjena
nog poziva
aktivnog
ureñaja
Prihvat
Odbijanje
Kraj
Promjena
razgovora
aktivnog
ureñaja
HSP (Headset Profile)
Status
Pripravno
stanje
Odlazni poziv
Višenamjenska tipka
Kratki pritisak Dulji pritisak
–
Pozivanje*1
Kraj odlazKraj odlaznog poziva*1 nog poziva ili
promjena aktivnog ureñaja
na slušalice*2
Dolazni poziv
Prihvat
–
Tijekom
Kraj
Promjena
razgovora
razgovora*3
aktivnog
ureñaja
19
Telefoniranje dok je u tijeku
reprodukcija
Bluetooth veza uporabom HFP ili HSP profila, kao i A2DP, je nužna za
uspostavu poziva kod reprodukcije glazbe.
Na primjer, za uspostavu poziva na Bluetooth mobilnom telefonu kod slušanja
glazbe s Bluetooth audio ureñaja, slušalice je potrebno spojiti na mobitel
putem HFP ili HSP profila.
Uspostavite Bluetooth vezu između slušalica i uređaja
slijedeći niže opisane postupke.
1 Za Bluetooth vezu između slušalica i mobilnog telefona
putem HFP ili HSP profila, slijedite postupak iz odjeljka
"Pozivanje" (str. 17).
2 Na Bluetooth uređaju (audio uređaju ili mobilnom
telefonu) za reprodukciju glazbe uspostavite vezu sa
slušalicama putem A2DP profila.
Pozivanje dok je u tijeku
reprodukcija
Dolazni poziv dok je u tijeku
reprodukcija
1 Dok je reprodukcija
Kod dolaznog poziva glazba se automatski pauzira i u slušalicama se čuje
zvuk zvona.
glazbe u tijeku (str. 19),
pritisnite višenamjensku
tipku, ili na Bluetooth
mobilnom telefonu
birajte broj.
Ako nema zvuka slobodne linije
u slušalicama, pritisnite i zadržite
višenamjensku tipku približno 2
sekunde.
1 Pritisnite višenamjensku
tipku i razgovarajte.
Nakon razgovora ponovo pritisnite višenamjensku tipku. Ureñaj
se prebacuje natrag na reprodukciju glazbe.
Ako se ne čuje zvuk zvona
dolaznog poziva
1 Zaustavite reprodukciju.
2 Dok telefon zvoni, pritis-
20
nite višenamjensku tipku
i razgovarajte.
DODATNE INFORMACIJE
Mjere opreza
O Bluetooth komunikaciji
C Bluetooth bežična tehnologija ostvariva
je u krugu od približno 10 metara.
Maksimalni domet ovisi o preprekama
(ljudi, metalni predmeti, zidovi itd.) ili o
elektromagnetskom polju u okruženju.
C U desnu slušalicu je ugrañena antena, na
mjestu označenom isprekidanom linijom
(slika). Osjetljivost Bluetooth veze
poboljšat će se ako vanjski Bluetooth
ureñaj stavite na desnu stranu.
Komunikacijska udaljenost se može
skratiti kad se izmeñu antene spojenog
ureñaja i ovog ureñaja nalaze prepreke.
Položaj ugrađene antene
C Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost
Bluetooth veze:
− Izmeñu Bluetooth ureñaja stoji prepreka,
primjerice, ljudi, metalni predmeti ili
zid.
− U blizini ovog ureñaja nalazi se ureñaj
koji koristi 2,4 GHz frekvenciju, kao što
je bežični LAN ureñaj, bežični telefon
ili mikrovalna pećnica.
C Budući da Bluetooth ureñaji i bežični
LAN ureñaji (IEEE802.11b/g) koriste
istu frekvenciju, ako se ovaj ureñaj
koristi u blizini bežičnog LAN ureñaja,
može doći do mikrovalne interferencije
koja može uzrokovati smetnje u brzini
prijenosa, šum ili neuspješno povezivanje. U tom slučaju učinite sljedeće:
− Udaljite ovaj ureñaj bar 10 metara od
bežičnog LAN ureñaja.
− Ako se ureñaj nalazi unutar 10 metara
od bežičnog LAN ureñaja, isključite
bežični LAN ureñaj.
− Ovaj ureñaj i vanjski Bluetooth ureñaj
koji povezujete postavite što bliže
jedan drugome.
C Mikrovalovi koje odašilje Bluetooth
ureñaj mogu utjecati na rad elektroničkih
medicinskih ureñaja. Isključite ovaj i
druge Bluetooth ureñaje na sljedećim
mjestima kako bi se izbjegle moguće
nezgode:
− na mjestima gdje je prisutan zapaljivi
plin, u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima ili na benzinskoj postaji.
− u blizini automatskih vrata ili protupožarnog alarma.
C Ovaj ureñaj podržava sigurnosne zahtjeve
koji su sukladni Bluetooth standardima,
kako bi se prilikom uporabe Bluetooth
bežične tehnologije osigurala stabilna i
sigurna veza. Ipak, sigurnosne mjere možda neće biti dovoljne ovisno o podešenjima. Budite pažljivi prilikom korištenja
Bluetooth bežične tehnologije.
C Proizvoñač se odriče odgovornosti u
slučaju "curenja" informacija prilikom
uporabe Bluetooth veze.
C Ne jamčimo mogućnost povezivanja sa
svim Bluetooth ureñajima.
− Ureñaj s Bluetooth funkcijom mora
odgovarati Bluetooth standardima koje
je propisala Bluetooth SIG tvrtka, te
mora biti izvoran.
− Čak i ako povezujete ureñaj koji
odgovara gore navedenim Bluetooth
standardima, neki ureñaji se možda
neće moći spojiti ili pravilno raditi. To
ovisi o značajkama ili tehničkom opisu
samog ureñaja.
− Prilikom "hands-free" razgovora, može
doći do šuma, ovisno o ureñaju ili
okruženju.
C Ovisno u ureñaju kojeg povezujete,
možda će trebati više vremena da se
ostvari veza.
Nastavlja se
21
Za isporučeni AC adapter
Ostale mjere opreza
C Koristite samo AC adapter isporučen s
ovim ureñajem. Ne upotrebljavajte druge
adaptere jer može doći do nepravilnosti u
radu.
C Ne izlažite ureñaj vlazi, prašini, čañi ili
pari, izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne ostavljajte ga u vozilu. To može prouzročiti
nepravilnosti u radu.
C Bluetooth ureñaj možda neće raditi s mobilnim telefonima, ovisno o radio valovima
i mjestu na kojem koristite opremu.
C Ako se nakon korištenja Bluetooth ureñaja
ne osjećate dobro, odmah prekinite uporabu ureñaja. Ako primijetite da problem
još uvijek postoji, obratite se najbližem
Sonyjevom prodavatelju.
C Preglasno slušanje može oštetiti sluh. Radi
sigurnosti u prometu, ne upotrebljavajte
ovaj ureñaj dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom.
C Ne stavljajte teške predmete na ureñaj i
ne pritišćite ga jer se ureñaj može deformirati tijekom dugotrajnog pohranjivanja.
C Jastučići za slušalice se mogu istrošiti
kod dugog čuvanja ili uporabe.
C Ako nakon čitanja ovih uputa imate bilo
kakvih problema ili dodatnih pitanja u
vezi ovog ureñaja, molimo da se obratite
najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Polaritet priključka
C Ako ureñaj nećete koristiti dulje vrijeme,
odspojite adapter iz mrežne utičnice.
Prilikom odspajanja adaptera iz utičnice,
povucite adapter, nemojte vući za kabel.
22
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe naiñete na problem, pogledajte sljedeći popis i pročitajte
informacije o proizvodu na našim internetskim stranicama.
Ako ne možete riješiti problem, obratite se najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Općenito
Uređaj se ne uključuje.
, Napunite bateriju.
, Ureñaj se ne uključuje tijekom punjenja.
Odspojite ureñaj s AC adaptera i
uključite ga.
Nije moguće uparivanje.
, Približite ureñaje jedan drugome.
Nije moguće ostvariti
Bluetooth vezu.
, Provjerite je li ureñaj uključen.
, Provjerite je li vanjski ureñaj uključen
i da li je na njemu uključena Bluetooth
funkcija.
, Ureñaj ne pohranjuje vezu s vanjskim
Bluetooth uparnim ureñajem. Pokrenite
Bluetooth vezu s vanjskog Bluetooth
ureñaja odmah nakon uparivanja.
, Ovaj ureñaj ili vanjski Bluetooth ureñaj
je u pripravnom stanju.
, Prekid Bluetooth veze. Ponovno uspostavite vezu (kod slušanja glazbe:
pogledajte str. 14, kod telefoniranja:
pogledajte str. 17).
Blizina drugih uređaja
(zvuk preskače).
, Ako ureñaj u blizini generira elektromagnetsko zračenje (kao što su bežični
LAN, drugi Bluetooth ureñaj(i) ili
mikrovalna pećnica) udaljite ureñaj od
takvih izvora.
, Usmjerite antenu ovog ureñaja (str. 21)
prema Bluetooth ureñaju. Uvjerite da
se da nikakve prepreke ne blokiraju
komunikaciju.
Uređaj ne radi pravilno.
, Resetirajte ga. Ovim postupkom podaci
o uparivanju neće biti obrisani. Uložite
šiljati predmet u otvor tipke RESET, i
pritisnite dok ne osjetite "klik".
Izobličeni zvuk
, Provjerite da nije došlo do smetnji
izmeñu ovog i drugih ureñaja (bežični
LAN, drugi 2,4 GHz bežični ureñaji,
mikrovalne pećnice).
23
Slušanje glazbe
Nema zvuka
, Provjerite jesu li oba ureñaja uključena.
, Nije uspostavljena A2DP Bluetooth
veza izmeñu dva ureñaja. Uspostavite
A2DP Bluetooth vezu (str. 14).
, Provjerite je li započela reprodukcija
glazbe na vanjskom Bluetooth ureñaju.
, Provjerite je li prenisko podešena razina
glasnoće na ovom ureñaju.
, Ukoliko je potrebno, pojačajte glasnoću
na spojenom ureñaju.
, Ponovo izvršite uparivanje ureñaja
(str. 10).
Razina glasnoće je
preniska.
, Pojačajte glasnoću na slušalicama.
, Ukoliko je potrebno, pojačajte glasnoću
na vanjskom Bluetooth ureñaju.
Loša kvaliteta zvuka
, Ako je profil podešen na HSP (Headset
Profile), prebacite profil Bluetooth
veze na A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Izobličen zvuk
, Ukoliko je potrebno, stišajte glasnoću
na ovom ureñaju.
Tijekom reprodukcije, zvuk
je često isprekidan
, Uvjeti prijema na ovom ureñaju možda
su postali nestabilni zbog neodgovarajućeg podešenja brzine bita za glazbu
koja se odašilje iz Bluetooth ureñaja i
okruženja u kojem se ureñaj koristi.*1
Poništite A2DP Bluetooth vezu na
uparenom Bluetooth ureñaju. Kad je
ovaj ureñaj uključen, pritisnite i
zadržite Nx na približno 7 sekundi
kako biste smanjili podešenje za
brzinu bita koja se može primiti.*2
24
*1 Brzina bita je brojčana vrijednost
koja označava količinu prenesenih
podataka u sekundi. Što je brzina
bita veća, općenito, bolja je kvaliteta
zvuka. Ovaj ureñaj može primati
glazbu s visokom brzinom bita, ali,
ovisno o okruženju, može doći do
isprekidanog zvuka.
*2 Kad je podešenje brzine bita
dovršeno, plavi indikator zatreperi
jedanput. Ovisno o okruženju, gore
navedeni postupak možda neće
umanjiti isprekidanost zvuka. Za
resetiranje na izvorne postavke,
ponovno pritisnite i zadržite Nx
približno 7 sekundi. Plavi indikator
zatreperi dvaput.
Telefonski pozivi
Ne čuje se glas sugovornika.
, Provjerite da li su oba ureñaja uključena.
, Provjerite je li uspostavljena veza izmeñu ureñaja i Bluetooth mobilnog telefona. Ponovno uspostavite Bluetooth
vezu (HFP ili HSP) (str. 17).
, Provjerite je li izlaz Bluetooth mobilnog
telefona podešen na ovaj ureñaj.
, Provjerite je li prenisko podešena razina
glasnoće na ovom ureñaju.
, Pojačajte glasnoću na Bluetooth mobilnom telefonu, ukoliko je potrebno.
, Ako slušate glazbu putem ovog ureñaja,
zaustavite reprodukciju, pritisnite višenamjensku tipku i započnite telefonski
razgovor.
Loš zvuk sugovornika
, Pojačajte glasnoću na ovom ureñaju.
, Pojačajte glasnoću na Bluetooth mobilnom telefonu, ukoliko je potrebno.
Povratak na tvorničke postavke
Ureñaj možete resetirati na početne
tvorničke postavke (primjerice podešenje glasnoće). Time se brišu svi
podaci o uparenim ureñajima.
1 Ako je uređaj uključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER na približno 2
sekunde kako bi se
uređaj isključio.
2 Pritisnite i zadržite istovremeno tipke POWER i
višenamjensku tipku na
približno 7 sekundi.
Plavi i crveni indikator istovremeno zatrepere 4 puta i time se
ureñaj vraća na tvorničke postavke. Svi podaci o uparenim
ureñajima su izbrisani.
25
Tehnički podaci
Općenito
Slušalice
Sustav komunikacije
Bluetooth Specification verzija 2.0 + EDR*1
Izlaz
Bluetooth Specification razred snage 2
Maksimalni domet veze
Približno 10 m optičkog dometa*2
Frekvencijsko područje
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metoda modulacije
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Controle
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Podržani kodeci*4
SBC*5, MP3
Podržani način zaštite sadržaja
SCMS-T
Domet prijenosa (A2DP)
20 – 20 000 Hz (frekvencija uzorkovanja
44,1 KHz)
Isporučeni pribor
AC adapter (1)
Upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
*1 Enhanced Data Rate
*2 Stvarni doseg može varirati zbog raznih
faktora kao što su prepreke izmeñu
ureñaja, magnetsko polje oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijema, snaga antene,
operativni sustav, korisnički program
itd.
*3 Bluetooth profil označava namjenu
Bluetooth veze izmeñu ureñaja.
*4 Kodek: kompresija audio signala i
format konverzije
*5 Subband kodek
26
Izvor napajanja
DC 3,7 V: Ugrañena litij-ionska punjiva
baterija
Masa
Približno 53 g
Prijemnik
Vrsta
Otvoreni, dinamički
Pogonska jedinica
30 mm kupolasta
Frekvencijsko područje reprodukcije
16 – 24 000 Hz
Mikrofon
Vrsta
Electret-kondenzatorski
Značajka smjera
Višesmjerni
Efektivno frekvencijsko područje
100 – 4000 Hz
Radna temperatura
0°C do 45°C
Dizajn i tehničke značajke ureñaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising