Sony | RHT-G11 | Sony RHT-G11 TV Stand with built-in Home Theatre Upute za upotrebu

4-170-060-11(1)
Postolje za kućno kino
Upute za uporabu
RHT-G11
©2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte otvorene izvore plamena, poput upaljenih
svijeća, na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju tekućine te na njega ne
stavljajte posude s tekućinom, npr. vaze.
Uređaj nije odspojen s napajanja sve dok je mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sâm
uređaj isključen.
Postavite postolje tako da je mrežni utikač lako
dostupan ako ga treba odspojiti u slučaju problema.
Primijetite li bilo kakve neobičnosti u radu uređaja,
odmah odspojite mrežni kabel iz utičnice.
Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smiju
se izlagati pretjeranoj vrućini, primjerice, izravno na
sunčevu svjetlost, u vatru i slično.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim otpadom.
Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama
najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj
sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje
ste kupili uređaj.
2HR
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom. Na određenim baterijama uz ovu
oznaku može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se
baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi
ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu
povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako
bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale
baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju
baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za
recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili uređaj.
Napomena za korisnike: sljedeće informacije vrijede samo za opremu koja se
prodaje u državama koje primjenjuju EU
direktive.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i jamstva,
obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
UPOZORENJE........................................ 4
OPREZ..................................................... 5
Mjere opreza............................................ 6
Prije početka
Isporučeni pribor...................................... 7
Postavljanje postolja................................ 8
Spajanje TV-a i uređaja za
reprodukciju..................................... 10
Spajanje satelitskog ili kabelskog
prijemnika........................................ 12
Spajanje ostalih komponenata............... 13
Spajanje mrežnog kabela....................... 14
Podešavanje zvučnog izlaza spojene
komponente..................................... 14
Napredno podešavanje
Postavke i podešenja pomoću izbornika
pojačala.............................................. 28
Dodatne informacije
U slučaju problema................................ 32
Tehnički podaci...................................... 34
Reprodukcija
Popis dijelova i kontrola........................ 15
Uporaba TV prijemnika......................... 18
Uporaba ostalih komponenata............... 18
Radijski prijemnik
Pohranjivanje radijskih postaja.............. 20
Slušanje radija........................................ 20
Pridjeljivanje naziva pohranjenim
postajama......................................... 21
Korištenje Radio Data sustava (RDS)... 22
Surround
Uživanje u surround efektu.................... 23
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?........................ 24
Priprema za značajku
"BRAVIA" Sync.............................. 24
Reprodukcija Blu-ray Disc/
DVD uređaja.................................... 25
(One-Touch Play)
Reprodukcija zvuka s TV-a putem
postolja............................................ 26
(System Audio Control)
Isključivanje postolja, TV prijemnika i
spojenih komponenata..................... 26
(System Power Off)
Uporaba funkcije uštede energije........... 27
(HDMI PASS THRU)
Isključivanje funkcije Audio Return
Channel............................................ 27
3HR
UPOZORENJE
Ne naslanjajte se i ne vješajte
stvari na TV prijemnik na postolju.
TV prijemnik bi se mogao
prevrnuti s postolja te uzrokovati nesreću, opasne ozljede ili
čak smrt.
Ne pomičite postolje na koje je
postavljen TV prijemnik i ostala
oprema.
Prije pomicanja maknite TV prijemnik
i ostalu opremu s postolja. U suprotnom
bi postolje moglo
izgubiti ravnotežu i
prevrnuti se, uzrokujući opasne ozlijede.
Pripazite da ne stisnete mrežni
kabel ili spojne kabele između TV
prijemnika i postolja.
&&Mrežni kabel i ostali kabeli se
mogu oštetiti i uzrokovati požar ili
električni udar.
&&Pripazite da, prilikom pomicanja,
postolje ne stoji na mrežnom
kabelu ili nekom od kabela.
Ne dozvolite djeci da se penju na
postolje ili da pužu između polica.
Ukoliko se djeca penju
na postolje ili pužu između polica, može doći
do ozbiljnih ozljeda ili
čak i smrti ako se gornja
staklena površina slomi ili se postolje prevrne.
4HR
Kad pomičete postolje, ne držite
ga za bazu.
Kad pomičete
postolje, držite
donji dio gornje
ploče A na oba
kraja. Ako držite
bazu postolja, ono
bi vam moglo
iskliznuti iz ruku
i pasti.
A
OPREZ
Nemojte stavljati vruće predmete
(posuđe i sl.) na postolje.
Gornja staklena površina može
se slomiti i uzrokovati ozljede.
Ili se postolje može oštetiti.
Nemojte stajati na postolju.
Možete pasti i ozlijediti
se.
Nemojte uklanjati gornju staklenu
površinu.
Mogli biste doći u doticaj s unutrašnjim dijelovima
postolja i opasno se ozlijediti.
Ovo je postolje namijenjeno za uporabu s određenim TV prijemnicima.
Provjerite je li ovo postolje spomenuto kao
podudaran proizvod u uputama za uporabu, koje
su isporučene s TV prijemnikom.
Napomena o nosivosti
Na postolje ne stavljajte opremu veće mase od
maksimalne propisane mase označene na slici
ispod. U suprotnom bi se moglo prevrnuti ili
slomiti.
50 kg
Nemojte izlagati gornju staklenu
površinu jakim udarcima.
Staklo ugrađeno na ovo
postolje ima sloj za
sprečavanje rasprskavanja krhotina ali je
svejedno potreban
oprez. Ako staklo pukne, krhotine se mogu
razletjeti i uzrokovati
ozljede, stoga se pridržavajte donjih mjera opreza.
&&Ne izlažite staklo udarcima i ne ispuštajte na njega
oštre predmete. Izbjegavajte prevelika opterećenja.
&&Nemojte strugati staklenu površinu ili je bosti šiljatim
predmetima.
&&Nemojte udariti komponentu na gornjoj staklenoj
površini kod instaliranja.
Nemojte upotrebljavati gornju staklenu površinu ako je napuknuta.
Nemojte upotrebljavati gornju staklenu površinu
ako je napuknuta. Gornja staklena površina
može puknuti i uzrokovati ozbiljne ozljede.
14 kg
25 kg
Napomene o postavljanju
&&Budite pažljivi kako ne biste pričepili šaku ili prste
između TV prijemnika i postolja.
&&Ne stavljajte postolje na mjesto izravno izloženo
suncu ili blizu grijalice.
&&Ne stavljajte postolje na toplo ili vlažno mjesto, ili
na otvoreno.
&&Postavite postolje na mjesto s dovoljnom ventilacijom kako biste spriječili pregrijavanje i osigurali dug
radni vijek.
&&Budite pažljivi pri postavljanju postolja na površine
s posebnom obradom (voskom, uljem, laštilom itd.),
kako biste spriječili pojavu mrlja ili promjenu boje.
&&Prije pomicanja postolja maknite s njega TV
prijemnik. U suprotnom bi se TV prijemnik mogao
prevrnuti te uzrokovati opasne ozljede. Ne hvatajte
postolje za mrežicu, jer bi se mogla odvojiti od
postolja i uzrokovati opasne ozljede. Budite pažljivi
prilikom pomicanja postolja kako ne biste pričepili
prste.
5HR
Mjere opreza
O sigurnosti
&&Na postolje ne stavljajte neprikladne predmete, poput
vaza i keramičkih posuda.
&&Ne radite nikakve preinake na postolju.
&&Ako u kućište postolja dospije kakav strani predmet
ili tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga na provjeru
u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
O izvorima napajanja
&&Ako postolje nećete koristiti duže vrijeme, odspojite
ga iz zidne utičnice. Za odspajanje mrežnog kabela,
uhvatite sâm utikač, nikad ne povlačite kabel.
&&Mrežni kabel smije zamijeniti samo kvalificirani
tehničar u specijaliziranom servisu.
O uporabi
Prije spajanja ostalih komponenata, isključite postolje i
odspojite ga iz napajanja.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz
vaše postolje, molimo da se obratite najbližem Sony
prodavatelju.
Autorska prava
Ovo postolje ima ugrađen Dolby* Digital i Dolby Pro
Logic Surround te DTS** Digital Surround System.
** Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic i simbol dvostrukog D su zaštitni
znaci tvrtke Dolby Laboratories.
**Proizvedeno prema licenci američkih patenata
#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 i ostalih američkih i svjetskih izdanih i
pripremanih patenata. DTS te pripadajući simbol su
registrirani zaštitni znakovi, a logotipi DTS Digital
Surround i DTS su zaštićeni znakovi tvrtke DTS,
Inc. Proizvod sadržava softver. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
"PlayStation" je zaštitni znak Sony Computer
Entertainment Inc.
6HR
Prije početka
Prije početka
Isporučeni pribor
&&Daljinski upravljač
(RM-ANU032) (1)
&&Digitalni optički kabel za TV
(1)
&&FM žičana antena (1)
&&Baterije veličine AA (R6) (2)
&&Ploča (1)
&&Jamstvo (1)
&&Upute za uporabu (1)
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Postoljem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije baterije veličine AA (R6) pazeći na pravilan položaj + i – polova prema oznakama u pretincu.
Napomene
&&Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo toplim ili vlažnim mjestima.
&&Nemojte istovremeno upotrebljavati staru i novu bateriju.
&&Pazite da u daljinski upravljač ne dospiju strani predmeti, naročito pri zamjeni baterija.
&&Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača sunčevom ili svjetlu od rasvjete. To može izazvati smetnje u radu.
&&Ako ne namjeravate koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, uklonite baterije kako biste spriječili moguću štetu
uslijed istjecanja elektrolita i korozije.
7HR
Postavljanje postolja
O mjestu postavljanja
Postavite postolje tek nakon spajanja svih
komponenata.
Postavite postolje tako da ostavite najmanje 1
cm slobodnog prostora od zida straga. Na taj
način se olakšava odvođenje nastale topline i
sprečava mogući pad TV prijemnika. Za postavljanje postolja su potrebne dvije ili više osoba.
Sprečavanje prevrtanja TV
prijemnika
Učvrstite TV kako biste ga zaštitili za slušaj
potresa i sl.
Ako imate Sony LCD TV prijemnik, postupite
na sljedeći način.
1
Uklonite gornji i bočni pokrov s
poleđine postolja.
Pri uklanjanju gornjeg pokrova držite oba
njegova kraja na mjestima prikazanima na
slici i polako ga skinite.
Pri uklanjanju bočnog pokrova držite ga sa
strane i odozdo kao što je prikazano slikom
i polako ga skinite.
Više od
1 cm
Gornji pokrov
Postolje ima odrezane stražnje krajeve kako bi
se moglo smjestiti u kut prostorije. Stavite li
postolje u kut prostorije, potreban je prostor od
oko 87 cm od kuta prostorije do prednje strane
postolja.
Bočni pokrov
2
87 cm
Napomena
&&Pripazite da ne prikliještite prste kod postavljanja
postolja.
Ugradnja ploče
Postavite ploču tako da pet utora na njoj naliježe
na potporne pinove.
8HR
Postavite TV prijemnik na postolje.
Postavite TV prijemnik na sredinu postolja,
tako da poravnate stražnji rub dna TV-a sa
stražnjim rubom postolja.
3
Za detalje, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz Sonyjev LCD TV.
Možete zavrnuti vijak za drvo u otvor na
sredini poleđinskog dijela postolja.
2
Pri raspoređivanju kabela vratite na
mjesto gornji i zatim bočni pokrov.
Provucite TV kabele kroz četvrtasti prorez
na gornjem pokrovu i umetnite četiri
isturena dijela gornjeg i bočnog pokrova u
pripadajuće otvore na poleđini postolja kao
što je prikazano slikom.
Gornji pokrov
Otvor za vijak za drvo
Bočni pokrov
Napomena
Raspoređivanje kabela
&&Pazite da ne prignječite kabele pri pričvršćivanju
gornjeg i bočnog pokrova.
Kabele iz TV-a i drugih komponenata možete rasporediti u gornjem i bočnom pokrovu
postolja.
1
Najprije spojite kabele iz TV-a (str. 10) i
zatim spojite kabele iz drugih komponenata (str. 12, 13).
9HR
Prije početka
Pričvrstite na postolje učvrsni remen
isporučen s TV-om.
Spajanje TV-a i uređaja za reprodukciju
Spojite TV i/ili uređaj za reprodukciju koji ima HDMI priključnice na postolje HDMI kabelom.
Spajanjem Sony "BRAVIA" Sync kompatibilnih komponenata pomoću HDMI kabela pojednostavljuje
se rukovanje kad podesite za TV funkciju Control for HDMI. Pogledajte poglavlje "Značajka
"BRAVIA" Sync (str. 24).
HDMI kabel
(nije isporučen)
TV
Blu-ray Disc uređaj i sl.)
HDMI kabel
(nije isporučen)
HDMI OUT
HDMI IN
Digitalni audio
izlaz (optički)
Digitalni optički
kabel za TV
(isporučen)
DVD uređaj i sl.
HDMI OUT
HDMI kabel
(nije isporučen)
Napomene
&&Postolje je kompatibilno s funkcijom Audio Return Channel (ARC). Spojite li postolje HDMI kabelom na HDMI
priključnicu TV-a koja podržava ARC, TV ne trebate spojiti na postolje digitalnim optičkim kabelom.
&&Na TV-u su vidljiva slova "ARC" pored HDMI priključnice ako ona podržava funkciju ARC. Čak i ako spojite
HDMI kabel na priključnicu, nećete moći koristiti funkciju ARC ako je HDMI ulazna priključnica ne podržava.
&&Funkcija ARC je raspoloživa samo ako je funkcija Control for HDMI uključena.
&&Sve HDMI priključnice na postolju funkcioniraju na isti način. Spojite "PlayStation 3" i sl. na bilo koju raspoloživu HDMI priključnicu.
&&Povezivanje preko HDMI priključnice ima prednost kod istovremenog spajanja više komponenata na postolje
preko priključnica INPUT OPT/INPUT COAX i HDMI.
10HR
Savjet
Napomene o HDMI spajanju
&&Upotrijebite High Speed HDMI kabel. Ako koristite Standard HDMI kabel, 1080p ili Deep Colour
slika možda neće biti pravilno prikazana.
&&Preporučujemo uporabu odobrenog HDMI kabela.
&&Provjerite postavke spojene komponente ako je slika loše kvalitete ili se ne čuje zvuk iz komponente
spojene pomoću HDMI kabela.
&&Priključeni uređaj može potisnuti audio signale (frekvenciju uzorkovanja, duljinu bita i sl.) kod
prijenosa preko HDMI priključnice.
&&Zvuk se može prekinuti kod promjene frekvencije uzorkovanja ili broja kanala audio izlaza na uređaju za reprodukciju.
&&Ako spojena komponenta ne podržava tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk iz
HDMI TV OUT priključnice mogu biti izobličeni ili će izostati. U tom slučaju, provjerite specifikacije spojene opreme.
&&Ne preporučuje se uporaba HDMI-DVI konverzijskog kabela.
&&Kad je kao izvor odabran "TV", "FM", "DMPORT" ili "AUDIO", HDMI TV OUT priključnica
odašilje video signale putem posljednjeg odabranog HDMI ulaza (BD, DVD, SAT/CATV).
&&Ovaj sustav podržava Deep Colour i "x.v.Colour" prijenos.
11HR
Prije početka
&&Čak i ako je postolje isključeno (stanje aktivne pripravnosti), HDMI signal se šalje sa spojene opreme na TV
prijemnik putem HDMI veze. Možete gledati sliku i slušati zvuk iz komponente na TV-u.
Spajanje satelitskog ili kabelskog prijemnika
Pri spajanju satelitskog prijemnika ili prijemnika za kabelsku TV koji nemaju HDMI priključnicu,
podesite "CTRL HDMI" na "OFF" u izborniku AMP na postolju (str. 25).
Satelitski ili kabelski
prijemnik i sl., bez
HDMI priključnice
Satelitski ili kabelski
prijemnik i sl., s
HDMI priključnicom
HDMI kabel
(nije isporučen)
Digitalni audio
izlaz (optički)
HDMI OUT
Digitalni audio
izlaz (optički)
VIDEO OUT
*
U VIDEO IN
na TV-u.
Digitalni optički kabel
(nije isporučen)
Digitalni optički kabel
(nije isporučen)
** Ovisno o satelitskom prijemniku, možda se neće čuti višekanalni zvuk. U tom slučaju spojite digitalni optički
kabel uz HDMI kabel i podesite "INPUT MODE" na "OPT" u izborniku AMP (str. 30).
12HR
Pri spajanju komponenata koje nemaju HDMI priključnice (npr. "PlayStation 2" ili DVD uređaj i sl.),
podesite "CTRL HDMI" na "OFF" u izborniku AMP na postolju (str. 25). Čak i kad je CTRL HDMI"
podešena na "ON," možete gledati sliku s videorekordera itd. koji nema surround kanale, tako da
njegove audio i video izlaze spojite izravno na TV prijemnik umjesto na postolje.
FM žičana antena (isporučena)
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
DVD uređaj i sl.
Digitalni audio izlaz
(koaksijalni)
Ostale audio
komponente, i sl.
Digitalni koaksijalni kabel
(nije isporučen)
VIDEO OUT
Izlazni audiosignali
Audio
kabel (nije
isporučen)
U VIDEO IN
na TV-u.
Savjet
&&U slučaju slabog FM prijema, koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije isporučen) za spajanje postolja na vanjsku FM antenu, kako je prikazano slikom.
Vanjska FM antena
Stražnja strana postolja
nastavlja se
13HR
Prije početka
Spajanje ostalih komponenata
Napomene
&&U potpunosti razvucite FM žičanu antenu.
&&Nakon spajanja FM antene pripazite da ona uvijek bude položena koliko god je moguće vodoravno.
&&Ne spajajte niti odspajajte DIGITAL MEDIA PORT adapter dok je postolje uključeno.
&&Prilikom spajanja DIGITAL MEDIA PORT adaptera, pripazite da priključak bude umetnut tako da znak strelice
bude usmjeren prema znaku strelice na DMPORT priključnici. Za odspajanje DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
pritisnite i držite  i zatim izvucite priključak.
A
Spajanje mrežnog kabela
Prije spajanja mrežnog kabela postolja u zidnu utičnicu, spojite sve ostale komponente i TV na postolje.
Napomena
&&Spojite postolje na lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li bilo kakve neobičnosti u radu postolja, odmah
odspojite mrežni kabel iz utičnice.
Podešavanje zvučnog izlaza spojene komponente
Ovisno o postavkama audio izlaza na spojenoj komponenti, izlazni zvuk može biti samo u 2-kanalnom
zvučnom formatu. U tom slučaju, podesite audio izlaz na spojenoj komponenti na višekanalni format
(DTS, Dolby Digital, višekanalni LPCM). Za podrobnosti o podešavanju audio izlaza, pogledajte
upute za uporabu koje su isporučene uz spojenu komponentu.
14HR
Reprodukcija
Reprodukcija
Popis dijelova i kontrola
Za više informacija, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Pokazivač
Tipke i indikatori na prednjoj stani
Tipke i indikatori na prednjoj stani
A INPUT SELECTOR
Pritisnite za odabir ulaznog izvora reprodukcije. Svakim pritiskom tipke, ulazni
izvori izmjenjuju se na sljedeći način:
TV  BD  DVD  SAT/CATV 
AUDIO  FM  DMPORT  TV...
B / (uključeno/pripravno stanje)
C POWER/ACTIVE STANDBY
Svijetli kako je navedeno:
Zeleno: Postolje je uključeno.
Narančasto: Uključeni su samo HDMI dijelovi postolja (aktivna je funkcija Control
for HDMI).
Ne svijetli: Postolje je isključeno.
Napomena
&&Narančasto svjetlo se isključuje 30 sekundi
nakon isključenja TV-a. Međutim, podesite li
"PASS THRU" na "ON" u izborniku AMP, indikator ostaje narančast čak i ako isključite TV.
D X (senzor daljinskog upravljača)
E VOL +/–
nastavlja se
15HR
Pokazivač
Indikatori na pokazivaču postolja
A Indikatori audio formata
Svijetle u skladu s audio formatom koji se
dekodira.
; D : Dolby Digital
; PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : Linear PCM
DTS
B NIGHT (30)
Svijetli u NIGHT modu.
C SLEEP (31)
Trepće kad je aktivan Sleep Timer.
D HDMI (10, 12)
Svijetli pri uporabi HDMI komponenata ili
pri ulasku ARC signala u postolje dok je za
ulazni izvor odabran TV.
16HR
E COAX/OPT
Svijetli u skladu s kabelom kojeg koristite.
F TUNED
Svijetli kad je ugođena postaja.
G ST
Svijetli kad je ostvaren prijem stereo
programa.
H MUTING
Svijetli kad je zvuk isključen.
I Polje za prikaz poruka/indikatora
Prikazuje razinu glasnoće, odabranog ulaznog izvora, ulaznog audio signala itd.
I SOUND FIELD +/– (str. 23)
Daljinski upravljač
J VOLUME +/–
K MUTING
INPUT SELECTOR
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
L NIGHT
Pritisnite za jasniju reprodukciju dijaloga
čak i pri smanjenoj glasnoći. Ova funkcija
je korisna za slušanje zvuka noću.
M PRESET +/– (str. 20)
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING+
TUNING-
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tipke za upravljanje postoljem
A / (uključeno/pripravno stanje)
B LEVEL
Pritisnite za podešavanje razine središnjeg
zvučnika i subwoofera. Ovo podešenje se
odnosi na sva zvučna polja.
C AMP MENU (str. 28)
D , , ,  ili 
Pritisnite , ,  ili  za odabir postavki.
Zatim pritisnite  za potvrdu unosa.
E MENU
Pritisnite za pohranu radijske postaje ili za
imenovanje pohranjene postaje (str. 20, 21).
F DIMMER
Pritisnite za odabir razine svjetline pokazivača. Svjetlinu možete podesiti na 2 razine.
N  RETURN
O DISPLAY
Pritisnite za promjenu informacija na pokazivaču ili za prikaz formata ulaznog signala
(5.1ch i sl.) pri ulasku digitalnog audiosignala u postolje.
P INPUT SELECTOR +/–
Pritisnite za odabir ulaznog izvora, primjerice tunera ili druge spojene komponente.
Svakim pritiskom tipke, ulazni izvori izmjenjuju se na sljedeći način:
TV  BD  DVD  SAT/CATV 
AUDIO  FM  DMPORT  TV …
Tipke za upravljanje spojenom
komponentom putem DMPORT veze
D , , ,  ili 
E MENU
G /
Tijekom reprodukcije, pritisnite za brzo
pomicanje unatrag ili unaprijed na disku.
H  (reprodukcija)/ (pauza)/ (stop)
M /
Pritisnite za preskakanje poglavlja.
N C RETURN
O DISPLAY
Pritisnite za odabir postavki pokazivača.
G TUNING +/– (str. 20)
17HR
Reprodukcija
CENTER
Uporaba TV prijemnika
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
Uporaba ostalih
komponenata
?/1
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
LEVEL
DISPLAY
RETURN
AMP MENU
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
LEVEL
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
+/–
1
2
3
Uključite TV prijemnik i odaberite
program.
VOLUME
VOLUME
+/–
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
TV prijemnika.
1
Uključite postolje.
2
3
Pritisnite INPUT SELECTOR +/– više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"TV".
SOUND FIELD
Pokrenite reprodukciju spojene
komponente.
Uključite postolje.
Pritisnite INPUT SELECTOR +/– za
prikaz ulaznog izvora na pokazivaču.
Ulazni izvor
Komponente za reprodukciju
TV
TV i sl. uređaj spojen na priključnicu za TV
&&Zvuk se može čuti iz zvučnika TV prijemnika. U tom
slučaju, smanjite glasnoću TV zvučnika na minimum
BD
Blu-ray Disc uređaj i sl., spojen
na priključnicu BD
Ako koristite "BRAVIA" Sync
(System Audio Control)
DVD
DVD uređaj i sl., spojen na
priključnicu DVD
SAT/CATV
Satelitski ili kabelski prijemnik i
sl., spojen na priključnicu SAT/
CATV
AUDIO
CD uređaj i sl., spojen na priključnicu AUDIO
FM
FM radio pomoću FM žičane antene spojene na priključnicu FM
DMPORT
Prijenosni audiouređaj i sl., spojen na priključnicu DMPORT
4
Podesite glasnoću tipkom VOLUME +/–.
Savjet
Ne trebate izvesti korake 2 i 3 u gornjem postupku. Pri uključenju TV-a također se uključuje
postolje te se automatski mijenja ulazni izvor.
Daljinskim upravljačem TV-a možete također
podešavati glasnoću za postolje. Isključite li postolje, zvuk se čuje iz zvučnika TV prijemnika.
Savjet
&&Postolje se ne uključuje pri uključenju TV-a ako se
zvuk reproducirao iz zvučnika TV-a pri zadnjem
isključivanju TV-a.
18HR
4
Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika.
Reprodukcija
5
Za videokomponente promijenite ulaz
TV-a u HDMI ulaz koji ste odabrali u
koraku 3.
Podesite glasnoću tipkom VOLUME
+/–.
Savjet
&&Zvuk se može čuti iz zvučnika TV prijemnika. U tom
slučaju, smanjite glasnoću TV zvučnika na minimum.
&&Čak i ako reproducirate Dolby True HD, Dolby Digital
Plus ili DTS HD na spojenoj komponenti koja je kompatibilna s tim zvučnim formatima, postolje očitava
signal kao Dolby Digital ili DTS. Kad reproducirate
ove visokokvalitetne zvučne formate, podesite zvučni
izlaz spojene komponente na višekanalni PCM,
ukoliko je moguće.
Napomene
&&Kad spojite video izlaz DIGITAL MEDIA PORT
adaptera na video ulaz TV-a, podesite "CTRL HDMI"
na "OFF" u izborniku AMP na postolju (str. 25).
Slike s komponente spojene na DIGITAL MEDIA
PORT adapter neće se vidjeti na TV-u ako je opcija
"CTRL HDMI" podešena na "ON".
&&Za uživanje u zvuku iz komponente bez prikaza slika
kad je opcija "CTRL HDMI" podešena na "ON,"
prvo isključite TV prijemnik i zatim isključite i
uključite postolje.
Ako prvo uključite postolje i zatim isključite TV, sve
komponente spojene na TV će se isključiti uslijed
djelovanja funkcije "Control for HDMI".
Ako koristite "BRAVIA" Sync
(One-Touch Play)
Ne trebate izvesti korake 2 – 4 u gornjem
postupku. Pri uključenju spojenih komponenata
također se uključuje postolje i TV te se automatski mijenja ulazni izvor. Daljinskim upravljačem
TV-a možete također podešavati glasnoću za
postolje.
Savjet
&&Postolje se ne uključuje pri uključenju TV-a ako se
zvuk reproducirao iz zvučnika TV-a pri zadnjem
isključivanju TV-a.
19HR
7
Radijski prijemnik
Pritisnite .
Na pokazivaču se pojavljuje "COMPLETE"
i postaja je pohranjena.
Pohranjivanje radijskih
postaja
Možete pohraniti 20 FM radijskih postaja. Prije
ugađanja, smanjite glasnoću na minimum.
8
9
Pritisnite MENU.
Za pohranu drugih postaja ponovite
korake 2 do 8.
Promjena broja za pohranjivanje
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
LEVEL
DISPLAY
Ponovite postupak od koraka 3.
SUBWOOFER
Slušanje radija
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
PRESET-
MENU
TUNING-
MUTING
1
2
3
4
5
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
Prvo pohranite radijske postaje u memoriju
postolja, kako je opisano u poglavlju "Pohrana
radijskih postaja".
TUNING+
TUNING
+/–
Pritisnite INPUT SELECTOR +/– više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"FM".
Pritisnite i zadržite tipku TUNING
+/– dok se ne pokrene automatsko
pretraživanje.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "MEMORY".
Pritisnite .
AMP MENU
MENU
PRESET-
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
2
Pritisnite tipke / za odabir željenog
broja za pohranjivanje.
3
20HR
LEVEL
RETURN
Na pokazivaču se pojavljuje broj pohranjene
radijske postaje.
6
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
C, X, x, c,
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ugodi
postaju. Na pokazivaču svijetle indikatori
"TUNED" i "ST" (za stereo program).
Pritisnite MENU.
CENTER
Pritisnite INPUT SELECTOR +/– više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"FM".
Ugađa se posljednja slušana postaja.
Pritisnite tipku PRESET +/– više puta
za odabir pohranjene radijske postaje.
Svakim pritiskom tipke ugađa se jedna
pohranjena postaja.
Podesite glasnoću tipkom VOLUME +/–.
Isključivanje radija
Pritisnite / za isključenje postolja.
Za odabir neke druge funkcije, pritisnite tipku
INPUT SELECTOR + ili –.
U koraku 2 primijenite ručno ili automatsko
ugađanje.
Za ručno ugađanje pritisnite TUNING +/– više
puta.
Za automatsko ugađanje, pritisnite i zadržite
tipku TUNING +/–. Automatsko ugađanje se
zaustavlja kad postolje ugodi postaju. Za ručni
prekid automatskog ugađanja koje je u tijeku,
pritisnite TUNING +/–.
Ako FM prijem ima smetnje
2
3
4
5
6
1 Pritisnite MENU.
2 Pritisnite tipke / više puta dok se na
Pritisnite tipku PRESET + ili – više puta
za odabir pohranjene postaje kojoj
želite pridijeliti naziv.
Pritisnite MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi "NAME IN".
Pritisnite .
Upišite ime pomoću tipaka ///.
Ako unesete pogrešan znak
pokazivaču ne pojavi "FM MODE" i zatim
pritisnite  ili .
•STEREO:Stereo prijem.
•MONO: Mono prijem.
Ugađa se posljednja slušana postaja.
Pritisnite tipke / za odabir znaka, zatim
pritisnite tipku  za pomicanje kursora na
sljedeće mjesto. Za naziv postaje mogu se
upotrijebiti slova, brojevi i ostali simboli.
Ako FM prijem ima smetnje, možete odabrati
mono prijem. Stereo efekt će izostati, ali radijski
prijem će se popraviti.
3 Pritisnite / za odabir "MONO".
Pritisnite INPUT SELECTOR + ili – više
puta dok se na pokazivaču ne pojavi
"FM" ili "AM".
7
Pritisnite / više puta dok znak kojeg
želite zamijeniti ne počne treptati i zatim
pritisnite / za odabir željenog znaka.
Pritisnite .
Na pokazivaču se pojavljuje "COMPLETE"
i naziv postaje je pohranjen.
4 Pritisnite .
Podešenje je izvršeno.
5 Pritisnite MENU.
Savjet
&&Za poboljšanje prijema, preusmjerite FM žičanu
antenu (isporučena).
Pridjeljivanje naziva
pohranjenim postajama
Pohranjenim radijskim postajama možete
pridijeliti naziv. Ta imena (primjerice, "XYZ")
pojavljuju se na pokazivaču kad je postaja odabrana. Svakoj pohranjenoj radio postaji moguće
je pridijeliti samo jedan naziv.
8
Pritisnite MENU.
Savjet
&&Na pokazivaču možete provjeriti frekvenciju postaje.
Pritisnite tipku DISPLAY više puta.
Prikaz naziva ili frekvencije
postaje na pokazivaču
Kad je postolje podešeno na "FM", na pokazivaču možete provjeriti frekvenciju postaje
Pritisnite DISPLAY.
Napomena
&&Nije moguće imenovati pohranjene RDS (Radio Data
System) postaje (str. 22).
nastavlja se
21HR
Radijski prijemnik
Slušanje postaja koje nisu
pohranjene
1
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, na pokazivaču se izmjenjuju naziv postaje i frekvencija.
Savjeti
&&Naziv postaje se prikazuje ukoliko ste unijeli ime
pohranjene postaje.
&&Potrebno je nekoliko sekundi da se na pokazivaču
izmijeni prikaz frekvencije u prikaz imena postaje.
Korištenje Radio Data
sustava (RDS)
Što je Radio Data sustav?
Radio Data sustav (RDS) je usluga emitiranja
koja omogućuje radijskih postajama slanje
dodatnih informacija zajedno sa standardnim
programskim signalom. Ovaj tuner nudi praktične RDS mogućnosti, poput prikazivanja imena
postaje. RDS je dostupan samo za FM postaje.*
** Ne pružaju sve FM postaje RDS uslugu, niti pružaju
istu vrstu usluge. Ukoliko niste upoznati s RDS
sustavom, kod lokalnih radijskih postaja provjerite
podrobnosti oko RDS usluga u vašem području.
Prijem RDS postaja
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju koja pruža RDS usluge, na
pokazivaču se prikaz frekvencije promijeni u
prikaz naziva postaje*.
** Ukoliko nije ostvaren RDS prijem, naziv postaje
neće se pojaviti na pokazivaču.
Napomena
&&RDS možda neće raditi pravilno ukoliko ugođena
postaja ne emitira RDS signal pravilno, ili ako je
signal slab.
Savjet
&&Kad je prikazan naziv postaje, frekvenciju možete
provjeriti tako da pritisnete tipku DISPLAY više
puta.
22HR
Dostupni zvučni efekti
Surround
Uživanje u surround efektu
Odabir zvučnog efekta
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
Efekt
STANDARD*
Pogodno za razne izvore.
MOVIE *
Stvara snažan i realističan zvuk, te
pročišćava zvuk dijaloga.
DRAMA *
Prikladno za TV-drame.
NEWS *
Za jasnu reprodukciju glasa spikera.
SPORTS *
Naglašava glas komentatora i pruža
realističan zvuk sa surround efektom, primjerice, navijanje i sl
GAME *
Proizvodi snažan i realističan zvuk,
najprikladniji za igranje video igara.
MUSIC*
Prikladno za glazbu ili glazbene
videospotove na Blu-ray/DVD
diskovima.
2CH STEREO
Prikladno za audio CD-ove.
P.AUDIO**
Prikladno za prijenosne audioizvore
ili druge formate komprimiranog
zvuka.
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
** Ovi efekti nisu dostupni kad je pritiskom tipke
INPUT SELECTOR odabran "DMPORT".
*** "P.AUDIO" se prikazuje samo kad odaberete
"DMPORT" ili "AUDIO".
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
Savjeti
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Pritisnite SOUND FIELD +/–.
Na pokazivaču se pojavljuje trenutno podešen
zvučni ugođaj.
Svakim pritiskom tipke SOUND FIELD +/–,
indikatori se izmjenjuju na sljedeći način:
STANDARD  MOVIE  DRAMA 
NEWS  SPORTS  GAME  MUSIC
 2CH STEREO  P.AUDIO 
STANDARD …
&&Za svaki izvor možete podesiti različit zvučni efekt.
&&Standardna postavka zvučnog efekta za "DMPORT"
je "P.AUDIO", a za druge izvore "STANDARD".
&&Kad je pritiskom tipke INPUT SELECTOR odabran
"DMPORT", iz središnjeg zvučnika se ne čuje zvuk.
&&Iz nekih zvučnika se neće čuti zvuk, ovisno o ulaznom signalu, npr. mono programi.
&&Odaberete li "2CH STEREO" ili "P.AUDIO", iz
središnjeg zvučnika se ne čuje zvuk.
&&Pritisnete li tipku THEATRE na daljinskom upravljaču Sonyjevog TV-a kad je opcija "CTRL HDMI" podešena na "ON," zvučni efekt se mijenja u "MOVIE"
(to se ne odnosi na neke Sony TV prijemnike).
23HR
Surround
Ovo postolje može reproducirati višekanalni
surround zvuk. Možete kreirati željeni zvučni
ugođaj odabirom jednog od programiranih zvučnih efekata u postolju.
Zvučni efekt
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI kabela
(nije isporučen), upravljanje se pojednostavljuje
kako je opisano niže:
&&One-Touch Play (str. 25)
&&System Audio Control (str. 26)
&&System Power Off (str. 26)
Priprema za značajku
"BRAVIA" Sync
Za korištenje značajke "BRAVIA" Sync,
uključite funkciju Control for HDMI za spojenu
komponentu.
Kad spojite Sony TV prijemnik s funkcijom
Control for HDMI, funkcija Control for HDMI
može se podesiti istodobno za postolje i za
spojenu komponentu podešavanjem funkcije
Control for HDMI za TV prijemnik.
Značajka "BRAVIA" Sync je kompatibilna sa
Sony TV prijemnikom, Blu-ray/DVD uređajem,
AV pojačalom i sl., koji podržavaju funkciju
Control for HDMI.
CONTROL FOR HDMI je zajednički standard za
upravljanje funkcijama, kojeg CEC (Consumer
Electronics Control) koristi za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Funkcija Control for HDMI neće
pravilno raditi u sljedećim
slučajevima:
&&Kad na postolje spojite komponente koje nisu
kompatibilne s funkcijom Control for HDMI.
&&Kad na postolje spojite komponentu preko
veze koja nije HDMI.
&&Kad spojite komponentu koja nije Sonyjev
proizvod, a kompatibilna je s funkcijom
Control for HDMI.
Preporučamo da ovo postolje spojite na uređaje
koji podržavaju značajku "BRAVIA" Sync.
Napomena
&&Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control for
HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za uporabu
isporučene uz komponentu.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
MENU
Provjerite je li postolje spojeno na TV
prijemnik i spojene komponente
pomoću HDMI kabela (nisu isporučeni).
Uključite postolje, TV prijemnik i
spojene komponente.
Odaberite ulaz za postolje i HDMI ulaz
za TV (SAT/CATV, DVD, BD), tako da je
prikazana slika sa spojene komponente.
Prikažite listu HDMI komponenata na
izborniku TV-a i uključite funkciju
Control for HDMI za spojene
komponente.
Istodobno se uključuje funkcija Control for
HDMI za postolje i za spojene komponente.
Nakon što završite s podešavanjem postavki,
na pokazivaču se pojavljuje
"COMPLETE".
Napomena
&&Pojedinosti o podešavanju TV prijemnika i
komponenata potražite u njihovim uputama za
uporabu.
24HR
Ako se poruka "COMPLETE" ne
pojavljuje prilikom postupanja
prema gore navedenim koracima
Uključite funkciju Control for HDMI za postolje
i za spojenu komponentu odvojeno.
1
2
3
6
7
Isključite funkciju Control for HDMI kad spajate
komponente koje nisu kompatibilne s funkcijom "BRAVIA" Sync, ili koje nemaju HDMI
priključnice itd.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
INPUT SELECTOR
Više puta pritisnite / dok se ne
pojavi "CTRL HDMI" i zatim pritisnite
 ili .
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Pritisnite / za odabir "ON".
RETURN
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje. Funkcija
Control for HDMI je uključena.
Odaberite ulaz za postolje koje je
spojeno na komponentu za koju želite
koristiti funkciju Control for HDMI
(SAT/CATV, DVD, BD).
Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Za podrobnosti o podešavanju spojene
komponente, pogledajte njezine upute za
uporabu.
Ako dodate ili ponovo spojite
komponentu
Ponovno postupite prema koracima navedenim
u poglavljima "Priprema za značajku "BRAVIA"
Sync" i "Ako se poruka "COMPLETE" ne
pojavljuje prilikom postupanja prema gore
navedenim koracima".
Napomene
&&Ukoliko se funkcija Control for HDMI za spojenu
komponentu ne može podesiti istovremeno prilikom
podešavanja funkcije Control for HDMI za TV prijemnik, podesite Control for HDMI funkciju koristeći
izbornik spojene komponente.
&&Pojedinosti o podešavanju TV prijemnika i komponenata potražite u njihovim uputama za uporabu.
Savjet
1
2
3
4
5
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "CTRL HDMI" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "OFF".
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Reprodukcija Blu-ray
Disc/DVD uređaja
(One-Touch Play)
Pokrenite reprodukciju spojene komponente.
TV prijemnik se automatski uključuje i prebacuje
na odgovarajući HDMI ulaz.
Savjet
&&Čak i ako je postolje isključeno (stanje aktivne pripravnosti), HDMI signal se šalje sa spojene opreme
na TV prijemnik putem HDMI veze. Možete gledati
sliku i slušati zvuk komponente na TV-u.
Napomena
&&Ovisno o TV prijemniku, početak sadržaja se možda
neće reproducirati.
&&Standardna postavka funkcije Control for HDMI za
postolje je "ON" (uključena).
25HR
Značajka “BRAVIA” Sync
4
5
Pritisnite AMP MENU.
Isključivanje funkcije Control
for HDMI
Reprodukcija zvuka s TV-a
putem postolja
(System Audio Control)
Možete slušati zvuk s TV prijemnika kroz zvučnike postolja, pomoću jednostavnog postupka.
Možete također ugoditi glasnoću ili u potpunosti
isključiti zvuk postolja koristeći daljinski upravljač TV prijemnika. Za podrobnosti pogledajte
upute za uporabu TV prijemnika.
3
4
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "VOL LIMIT",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite tipke / za odabir željene
maksimalne razine glasnoće.
Maksimalna razina glasnoće mijenja se na
sljedeći način
5
MAX  49  48 ….. 2  1  MIN
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Napomene
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Savjeti
RETURN
MENU
Pritisnite / za uključenje postolja.
Zvuk se čuje iz zvučnika postolja. Kad isključite
postolje, zvuk se čuje iz zvučnika TV prijemnika.
Napomene
&&Uključite li TV prijemnik prije postolja, potrebno je
kratko pričekati do početka reprodukcije zvuka.
&&Ovisno o TV-u, kad podesite glasnoću za postolje
pomoću daljinskog upravljača TV-a, razina glasnoće
prikazuje se na TV zaslonu jednako kao kod prikaza
pri podešavanju glasnoće za TV. U tom slučaju,
razina glasnoće koja se prikazuje na TV zaslonu i
pokazivaču postolja mogu se razlikovati.
Korištenje funkcije Volume
Limit
Kad je funkcija System Audio Control aktivna
i izlazni način se automatski prebacuje sa
zvučnika TV prijemnika na zvučnike postolja,
može se čuti glasan zvuk, ovisno o podešenoj
razini glasnoće na postolju. To možete spriječiti
ograničavanjem razine glasnoće.
1
2
26HR
&&Ova funkcija je raspoloživa samo ako je funkcija
Control for HDMI uključena.
&&Ova funkcija nije raspoloživa kad se izlazni način
prebacuje sa zvučnika postolja na zvučnike TV
prijemnika.
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
&&Savjetujemo da ograničenje glasnoće podesite na
malo nižu vrijednost od razine glasnoće koju uglavnom slušate.
&&Neovisno o odabranom ograničenju glasnoće, tipke
VOL +/– na postolju i VOLUME +/– na daljinskom
upravljaču i dalje rade.
&&Ukoliko ne želite odrediti maksimalnu razinu glasnoće, odaberite postavku "MAX".
Isključivanje postolja, TV
prijemnika i spojenih
komponenata
(System Power Off)
Kad isključite TV prijemnik pomoću tipke
POWER na daljinskom upravljaču, postolje i
sve komponente koje podržavaju HDMI automatski se isključuju.
Napomena
&&Ovisno o stanju, spojene se komponente možda neće
isključiti. Za detalje, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz spojene komponente.
Napomena
Uporaba funkcije uštede
energije
5
(HDMI PASS THRU)
Ako je na postolje spojen TV prijemnik kompatibilan s funkcijom "BRAVIA" Sync te se
TV isključi, prijenos HDMI signala se prekida i
potrošnja energije je smanjena.
Standardna postavka je "AUTO".
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
RETURN
1
2
3
4
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Isključivanje funkcije
Audio Return Channel
Ako je TV kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC), putem HDMI kabela
šalju se iz TV-a također digitalni audiosignali.
Za slušanje zvuka iz TV-a ne trebate dodatno
audiopovezivanje. Ne koristite li funkciju ARC,
povežite postolje i TV digitalnim optičkim kabelom i podesite "ARC" na "OFF" u izborniku
AMP.
INPUT SELECTOR
MENU
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "PASS THRU" i
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir postavke.
&&AUTO:Kad je TV uključen dok je postolje
u pripravnom stanju, na postolju
se odvija izlaz HDMI signala iz
HDMI izlazne priključnice. Ovo
podešenje savjetujemo ako koristite TV koji je kompatibilan sa
značajkom "BRAVIA" Sync. Ovo
podešenje smanjuje potrošnju u
pripravnom stanju u usporedbi s
podešenjem "ON".
&&ON: Kad je postolje u pripravnom
stanju, na njemu se kontinuirano
odvija izlaz HDMI signala iz
HDMI izlazne priključnice.
Indikator POWER/ACTIVE
STANDBY na prednjoj strani
postolja svijetli narančasto.
RETURN
1
2
3
4
5
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Pritisnite AMP MENU.
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "SET HDMI",
zatim pritisnite  ili .
Pritisnite tipke / više puta dok se
na pokazivaču ne pojavi "ARC", zatim
pritisnite  ili .
Pritisnite / za odabir "OFF".
&&ON: Funkcija ARC je uključena.
&&OFF:Funkcija ARC je isključena.
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik AMP se isključuje.
Napomena
&&Kad je opcija "CTRL HDMI" podešena na "OFF",
funkcija ARC i njezino podešenje nisu raspoloživi.
27HR
Značajka “BRAVIA” Sync
Napomena
&&Ova funkcija je raspoloživa samo ako je funkcija
"CTRL HDMI" podešena na "ON".
&&Kad je odabrana opcija "AUTO", trebat će za
izlaz slike i zvuka prema TV-u malo više vremena nego s opcijom "ON".
Napredno podešavanje
Postavke i podešenja
pomoću izbornika pojačala
SET
HDMI*
Uporaba izbornika AMP
Tipkom AMP MENU na daljinskom upravljaču
možete podesiti niže navedene postavke.
Standardne postavke su podcrtane.
SYSTEM
AMP MENU
LEVEL
TONE
AUDIO
CTRL
HDMI
ON
OFF
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
ON
OFF
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SLEEP
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
** Pogledajte poglavlje "Značajka "BRAVIA" Sync
(str. 24).
**Ova postavka se pojavljuje samo ako je opcija
"CTRL HDMI" podešena na "ON".
INPUT SELECTOR
CENTER
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
DISPLAY
RETURN
1
2
3
28HR
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Pritisnite tipku AMP MENU za uključivanje izbornika AMP.
Više puta pritisnite /// za odabir
postavke.
Pritisnite tipku AMP MENU za isključenje izbornika AMP.
Savjet
&&Te postavke ostaju aktivne čak i nakon odspajanja
mrežnog kabela.
Na sljedećim stranicama podrobnije se opisuje
svaka od postavki.
Podešavanje razine zvučnika
(CNT LEVEL, SW LEVEL)
Podešavanje razine niskih i visokih tonova (BASS, TREBLE)
Možete lako podesiti razinu niskih i visokih
tonova.
1
2
Možete podesiti razinu i balans zvučnika i
subwoofera.
1
3
&&CNT LEVEL:Podešavanje glasnoće
zvučnika.
&&SW LEVEL: Podešavanje glasnoće
subwoofera.
Odaberite željeni parametar.
Parametar za "CNT LEVEL" i "SW LEVEL"
je između "–6" i "+6" u koracima po 1.
Standardna postavka je "0".
Slušanje Dolby Digital zvuka pri
niskoj glasnoći (AUDIO DRC)
Funkcija ograničava dinamički raspon zvučnog
zapisa. Korisna je za gledanje filmova uz smanjenu
glasnoću. AUDIO DRC se odnosi samo na Dolby
Digital izvore.
1
2
3
3
Odaberite "CNT LEVEL" ili "SW LEVEL"
i zatim pritisnite  ili .
Odaberite "LEVEL" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite "AUDIO DRC" i zatim pritisnite  ili .
Odaberite podešenje.
&&OFF:Isključena kompresija dinamičkog
raspona.
&&STD:Reprodukcija zvuka s vrstom
dinamičkog raspona u skladu s
originalnom snimkom.
&& MAX:Potpuna kompresija dinamičkog
raspona.
Odaberite "BASS" ili "TREBLE" i zatim
pritisnite  ili .
&&BASS : Podešavanje razine basova.
&&TREBLE :Podešavanje razine visokih
tonova.
Odaberite željeni parametar.
Parametar je između "–6" i "+6" u koracima
po 1. Standardna postavka je "0".
Podešavanje odgode između
reprodukcije slike i zvuka
(A/V SYNC)
Pomoću ove funkcije možete odgoditi zvuk kad
reprodukcija slike kasni za reprodukcijom zvuka.
1
2
3
Odaberite "AUDIO" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite "A/V SYNC" i zatim pritisnite
 ili .
Odaberite podešenje.
&&OFF:Bez odgode.
&&ON: Usklađivanje reprodukcije slike i
zvuka.
Napomene
&&Pomoću ove funkcije možda nećete moći savršeno
podesiti odmak između zvuka i slike.
&&Ova funkcija je prikladna samo za Dolby Digital,
DTS i Linear PCM (2ch) ulaz putem digitalnog
koaksijalnog kabela, digitalnog optičkog kabela ili
HDMI kabela.
nastavlja se
29HR
Napredno podešavanje
2
Odaberite "LEVEL" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite "TONE" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Reprodukcija multiplex zvuka
(DUAL MONO)
Podešavanje zvuka iz satelitskog prijemnika (INPUT MODE)
Možete uživati u multiplex zvuku prilikom
prijema AC-3 multiplex signala na postolju.
Ako nema izlaza višekanalnog zvuka čak ni ako
ste postolje i satelitski prijemnik povezali HDMI
kabelom, spojite digitalni optički kabel.
Napomena
&&Za prijem AC-3 signala, potrebno je spojiti digitalni
satelitski prijemnik na postolje optičkim ili koaksijalnim kabelom, i podesiti digitalni izlaz na digitalnom
satelitskom prijemniku na AC-3.
1
Odaberite "AUDIO" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
2
1
2
3
Odaberite podešenje.
Reprodukcija zvuka samo
glavnog kanala.
&& SUB:
Reprodukcija zvuka samo
pomoćnog kanala.
&& MAIN/SUB: Reprodukcija glavnog kanala
preko lijevog zvučnika i
pomoćnog kanala iz desnog
zvučnika.
&& MAIN:
Uživanje u zvuku uz nižu
glasnoću (NIGHT MODE)
Pomoću ove funkcije možete uživati u zvučnim
efektima i jasno pratiti dijaloge čak i uz smanjenu
glasnoću.
1
2
3
Odaberite "AUDIO" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite "NIGHT MODE" i zatim pritisnite  ili .
Odaberite podešenje.
&& ON: Uključuje funkciju "NIGHT MODE".
&&OFF: Isključuje funkciju.
Savjet
&&Kad želite smanjiti glasnoću i nastaviti slušati Dolby
Digital zvuk, koristite funkciju AUDIO DRC (str. 29).
30HR
Odaberite "INPUT MODE" i zatim pritisnite  ili .
Odaberite "OPT".
&&AUTO: Prednost pri izlazu signala zvuka
ima ulazna priključnica HDMI
SAT/CATV.
&&OPT: Emitira signale iz priključnice
SAT/CATV OPT.
Odaberite "DUAL MONO" i zatim pritisnite  ili .
3
Odaberite "AUDIO" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Promjena svjetline pokazivača
(DIMMER)
Raspoložive su dvije razine svjetline pokazivača.
1
2
3
Odaberite "SYSTEM" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite "DIMMER" i zatim pritisnite
 ili .
Odaberite podešenje.
&&ON: Zatamnjeno.
&&OFF: Svijetlo.
Promjena postavki prikaza
(DISPLAY)
Funkcija Auto Standby (AUTO
STBY)
Možete promijeniti način funkcioniranja
pokazivača.
Možete smanjiti potrošnju energije. Postolje
automatski prelazi u pripravno stanje kad ne
rukujete njime oko 30 minuta i ako kroz to vrijeme nema ulaza signala. Standardna postavka
je "ON".
1
2
3
Odaberite "SYSTEM" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite "DISPLAY" i zatim pritisnite
 ili .
Odaberite podešenje.
Savjet
&&Pokazivač prikazuje vrstu ulaznog signala (samo
digitalni ulaz) kad pritisnete DISPLAY, čak i ako je
opcija "DISPLAY" podešena na "OFF".
Napomena
&&Pokazivač je aktivan cijelo vrijeme dok je zvuk
privremeno isključen ili kad je aktivirana funkcija
zaštite čak i ako je opcija "DISPLAY" podešena na
"OFF".
2
3
Odaberite "SYSTEM" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite "AUTO STBY" i zatim pritisnite  ili .
Odaberite podešenje.
&& ON: Uključuje funkciju "AUTO STBY".
&& OFF: Isključuje funkciju.
Napomena
&&Kad funkcija AUTO STBY isključi postolje, ono
se možda neće uključiti automatski pri sljedećem
uključenju TV-a.
Uporaba sleep timera (SLEEP)
Moguće je programirati postolje za isključenje
u određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz
glazbu. Vrijeme do isključenja možete podesiti u
koracima od po 10 minuta.
1
2
3
Odaberite "SYSTEM" u izborniku AMP i
zatim pritisnite  ili .
Odaberite "SLEEP" i zatim pritisnite
 ili .
Odaberite željeno vrijeme.
Prikaz minuta (preostalo vrijeme) izmjenjuje
se na sljedeći način:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
Napomena
&&Funkcija je primjenjiva samo za ovo postolje, ne i za
spojeni TV prijemnik ili druge komponente.
31HR
Napredno podešavanje
&& ON: Pokazivač je uključen cijelo vrijeme.
&&OFF:Pokazivač se uključuje samo na
trenutak, kad koristite postolje.
1
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća
tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ove upute jer vam one
mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su
problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem
Sony dobavljaču.
NAPAJANJE
Uređaj se ne uključuje.
&&Provjerite je li mrežni kabel čvrsto spojen.
Postolje se ne uključuje pri uključenju TV-a.
&&Provjerite postavke zvučnika TV-a. Podešenja zvučnika TV-a upravljaju automatskim
uključivanjem postolja zajedno s TV-om.
&&Postolje se ne uključuje pri uključenju TV-a
ako se zvuk reproducirao iz zvučnika TV-a
pri zadnjem isključivanju TV-a.
Funkcija System Power Off ne radi.
&&Promijenite postavke na TV prijemniku
tako da se spojene komponente automatski
isključuju kad isključite TV prijemnik. Za
podrobnosti pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika.
Postolje se isključuje kad isključite TV.
&&Kad je uključena funkcija Control for
HDMI, aktivna je i značajka System Power
Off te se postolje isključuje istodobno s TV
prijemnikom.
Postolje se automatski isključuje.
&& Aktivirala se funkcija AUTO STBY (str. 31).
ZVUK
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
&&Provjerite je li zvuk na Blu-ray disku, DVD
disku i sl., snimljen u Dolby Digital ili DTS
formatu.
&&Kod spajanja Blu-ray uređaja, DVD uređaja
itd., na digitalne ulaze postolja, provjerite
postavke zvuka (postavke izlaza zvuka)
spojene komponente.
Ne može se postići surround efekt.
&&Ovisno o digitalnom signalu, zvučni efekt se
možda neće moći primijeniti (str. 23). Pritisnite DISPLAY za prikaz formata zvuka na
pokazivaču. Prikazuje li se na pokazivaču
"2.0ch" ili "1.0ch", signal je stereo ili mono
te ne sadržava višekanalni zvuk. Prikazuje li
se "5.1ch" i sl., signal sadržava više kanala
ali će surround efekt možda biti slabiji što
ovisi o programu ili disku.
Iz postolja nema izlaza TV zvuka.
&&Provjerite priključak digitalnog optičkog
kabela ili audio kabela koji je spojen na
postolje i TV (str. 10).
&&Provjerite izlaz zvuka na TV-u.
&&Ako TV podržava funkciju ARC, podesite
"CTRL HDMI" i "ARC" na "ON".
Zvuk se čuje istovremeno iz zvučnika postolja
i iz zvučnika TV prijemnika.
&& Ako je funkcija Control for HDMI isključena,
ili odabrana komponenta nije kompatibilna
s funkcijom Control for HDMI, isključite
zvuk na postolju ili na TV prijemniku.
Zvuk na TV prijemniku kasni u odnosu na
sliku.
&&Podesite "A/V SYNC" na "OFF" kad je
"A/V SYNC" podešen na "ON."
Glasnoća se stišava kad se izlazni način promijeni sa zvučnika TV prijemnika na zvučnike
postolja.
&&Uključena je funkcija Volume Limit. Za podrobnosti, pogledajte poglavlje "Korištenje
funkcije Volume Limit" (str 26).
32HR
Iz postolja nema zvuka spojene komponente
ili je zvuk pretih.
&&Pritisnite VOLUME + i provjerite razinu
glasnoće.
&&Pritisnite MUTING ili VOLUME + za
ponovno uključenje zvuka.
&&Provjerite je li ulazni izvor pravilno odabran.
&&Provjerite jesu li svi kabeli postolja i spojenih komponenta utaknuti dokraja.
&&Provjerite postavke za HDMI na spojenim
komponentama.
Iz određenih zvučnika nema izlaza zvuka.
Zvuk je isprekidan ili su prisutne smetnje.
&&Pogledajte poglavlje "Formati koje ovo
postolje podržava (str. 35).
SLIKA
Nema slike na TV prijemniku.
&&Provjerite jesu li TV i postolje spojeni
pravilno.
&&Provjerite je li pravilno odabran TV
prijemnik.
&&Podesite TV prijemnik na odgovarajući
ulazni mod.
&&Provjerite nisu li HDMI IN i HDMI OUT
nisu spojeni obrnuto.
&&Provjerite jesu li priključci do kraja utaknuti
u priključnice na postolju i na komponenti
(str. 10, 12, 13).
&&Kad je postolje u pripravnom stanju, slika i
zvuk se reproduciraju iz HDMI komponente
odabrane prije posljednjeg isključenja postolja. Koristite li komponentu različitu od
HDMI komponente koju ste odabrali zadnji
puta, pokrenite njezinu reprodukciju pomoću One-Touch Play ili uključite postolje za
odabir željene HDMI komponente.
&&Provjerite je li opcija "PASS THRU"
podešena na "ON" u izborniku AMP ako
ste na postolje spojili komponente koje nisu
kompatibilne s funkcijom "BRAVIA" Sync
(str. 27).
&&"CTRL HDMI" je podešen "OFF."
Daljinski upravljač ne radi
&&Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
 na postolju.
&&Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i postolja.
&&Zamijenite obje baterije novima, ako su
slabe.
&&Odaberite odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
OSTALO
Funkcija Control for HDMI ne radi pravilno.
&&Provjerite HDMI vezu (str. 10, 12).
&& Podesite Control for HDMI na TV-u (str. 24).
&&Provjerite je li spojena komponenta kompatibilna s funkcijom "BRAVIA" Sync.
&&Provjerite postavke funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
upute za uporabu isporučene uz spojenu
komponentu.
&&Ukoliko mijenjate HDMI vezu, spajate/
odspajate mrežni kabel ili dođe do nestanka
struje, ponovite postupak opisan u poglavlju
"Značajka "BRAVIA" Sync" (str. 24).
&&U slučaju spajanja/odspajanja mrežnog
kabela pričekajte 15 sekundi ili duže i tek
tada počnite koristiti ovo postolje.
nastavlja se
33HR
Dodatne informacije
&&Ovisno o izvoru zvuka koji ulazi u postolje
ili o zvučnom ugođaju odabranom za
postolje (str. 23), iz središnjeg zvučnika se
ne čuje zvuk.
&&Ugrađeni zvučnici smješteni u gornju policu
reproduciraju samo visoke tonove. Zvuk
koji sadržava malo visokih tonova se možda
neće čuti.
Kad je postolje u pripravnom stanju, na TV
prijemniku nema slike ili zvuka.
&&Povežete li audioizlaz videokomponente
i postolja kabelom koji nije HDMI, zbog
funkcije "BRAVIA" Sync možda neće biti
izlaza zvuka. U tom slučaju podesite "CTRL
HDMI" na "OFF" (str. 25) ili spojite izlaznu
audiopriključnicu izravno na TV umjesto na
postolje.
Tehnički podaci
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PROTECTOR" i "PUSH POWER".
Pritisnite / za isključivanje postolja i
provjerite sljedeće nakon što nestane natpis
"STANDBY".
&&Provjerite jesu li zaklonjeni ventilacijski
otvori na sustavu?
Nakon izvršene provjere i uklanjanja problema, ponovno uključite postolje. Ako ne
možete ustanoviti uzrok problema nakon što
ste provjerili ventilacijske otvore, obratite se
najbližem Sony servisu.
Ukoliko niste uspjeli ukloniti problem nakon poduzimanja opisanih
mjera, resetirajte postolje na sljedeći način:
Za ovaj postupak koristite tipke na postolju.
1
2
Pritisnite / za uključenje postolja.
Istovremeno pritisnite tipke INPUT
SELECTOR, VOL – i /.
Pojavi se poruka "COLD RESET" i postolje
je resetirano. Postavke AMP izbornika,
zvučnih efekata itd. vraćaju se na tvorničke
vrijednosti.
Dimenzije mm
(približno):
Unutarnje dimenzije:
mm (približno):
(Dubina: 346 mm)
Masa: kg
34HR

1130

400

452

480

111

139

945
48
HDMI sustav
Podržani formati
Ovo postolje podržava sljedeće digitalne ulazne
formate.
Format
Podržan/nepodržan
Dolby Digital

DTS

Linear PCM-2ch*

Linear PCM-7.1ch
48k* (samo za HDMI)

Linear PCM-7.1ch 96k

Dolby Digital Plus

Dolby True HD

DTS-HD

75 W + 75 W, 4 Ω, 1 kHz,
ukupno harmonično izobličenje manje od 1%
Referentna izlazna snaga
Surround mod (po kanalu) Prednji 100 W + 100 W,
4 ohma
Središnji: 100 W, 4 ohma
Subwoofer: 130 W, 3 ohma,
100 Hz
Ulazi (analogni)
AUDIO
Osjetljivost: 450 mV
Impedancija: 30 kohma
Ulazi (digitalni)
TV, SAT/CATV
Optički
DVD
Koaksijalni
Tuner
FM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Antenske priključnice
Međufrekvencija
Zvučnici
Prednji
Zvučnički sustav
Pojačalo
Sustav
Audio ulazi
PLL digitalni sintetizator s
kvarcnom kontrolom
87,5–108,0 MHz
(korak 50 kHz)
FM žičana antena
75 Ω, nesimetrične
10,7 MHz
HDMI™ priključnica
BD, DVD, SAT/CATV:
640  480p@60 Hz
720  480p@59,94/60 Hz
1280  480p@59,94/60 Hz
1920  1080i@59,94/60 Hz
1920  1080i@59,94/60 Hz
720  576p@50 Hz
1280  720p@50 Hz
1920  1080i@50 Hz
1920  1080i@50 Hz
1920  1080i@24 Hz
Deep Colour: 30bit/36bit
BD, DVD, SAT/CATV:
Linear PCM 7.1ch/Dolby
Digital/DTS
Zvučnik
Središnji zvučnik
Zvučnik
2-sistemski, s 3 zvučnika,
bas-refleksni
Niskotonac: 80 mm stožasti
Visokotonac: 30 mm
stožasti  2
30 mm stožasti  2
Subwoofer
Zvučnički sustav
Zvučnik
Subwoofer, bas-refleks
80 mm stožasti  4
Općenito
Napajanje
220 – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
U radu: 100 W
Active Standby (Potrošnja energije se povećava
kad je uključena funkcija HDMI te je TV spojen na postolje i uključen, čak i kad je postolje
isključeno.): 3,5 W ili manje
Pripravno stanje: 0,3 W ili manje
Dimenzije (približno)
1130 mm  480 mm 
452 mm (š/v/d)
Masa (približno)
48 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
nastavlja se
35HR
Dodatne informacije
** Linear PCM prihvaća frekvencije uzorkovanja koje
su manje od 48 kHz.
Nazivna izlazna snaga
Stereo mod
Priključnica
Video ulazi/izlazi
&&Potrošnja u pripravnom stanju 0,3 W ili manje
&&Halogenizirani usporivači plamena nisu korišteni
u tiskanim programskim pločama.
&&Više od 85% efikasnosti napajanja sklopa pojačavanja postignuto je pomoću digitalnog pojačala,
S-Master.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising