Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 DVD sustav kućnog kina Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-295-624-11(1) (CR)
Popis dijelova





(1)
1

Priručnik za postavljanje zvučnika

DAV-TZ715
© 2011 Sony Corporation
2

Utori za vijke
Hrvatski

Raširite tkaninu na podu kako biste izbjegli oštećenje poda prilikom montiranja zvučnika.

1 Presavijte kabel zvučnika () i omotajte jedan dio oko drugog. Zatim provucite kabel
zvučnika kroz otvor u stalku ().
Upotrijebite kabele zvučnika kako slijedi:
‒ Lijevi prednji zvučnik (L): bijeli
‒ Desni prednji zvučnik (R): crveni
‒ Lijevi surround zvučnik (L): plavi
‒ Desni surround zvučnik (R): sivi
3

2 Provucite kabel zvučnika () kroz dno stalka () i izvucite ga s gornje strane; zatim ga
umetnite u otvor na dnu zvučnika () i provucite kroz otvor na stražnjoj strani zvučnika.
3 Umetnite stalak () u otvor na dnu zvučnika () tako da vijak na vrhu stalka bude okrenut
4
5
6
Vijak
prema prednjoj strani zvučnika.
Podesite visinu zvučnika () pomoću otvora , ,  ili , a zatim učvrstite stalak ()
vijcima ().
Spojite kabel zvučnika (). Zatim učvrstite kabel zvučnika tako da ga postavite u udubljenje.
Umetnite stalak () tako da se otvor na donjem dijelu stalka poravna s izbočinom na bazi
stalka () te učvrstite stalak vijcima ().

4







5

Ovojnica
Prorez
6
Utor

Izbočina


Download PDF

advertising