Sony | PS-HX500 | Sony PS-HX500 Gramofon s mogućnošću ripanja u zvuk visoke rezolucije Upute za upotrebu

4-585-834-11 (2) (HR)
Sustav stereo gramofona
Upute za upotrebu
Početak rada
Slušanje gramofonske ploče
Snimanje
gramofonske ploče
Održavanje
Dodatne informacije
PS-HX500
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na
stražnjoj strani. Upišite te brojeve na mjesta
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja prodavača proizvoda
tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela PS-HX500
Serijski broj________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Adapter za izmjeničnu struju namijenjen je
za upotrebu u suhom, zatvorenom prostoru.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Adapter za izmjeničnu struju ne smije biti
prekriven i smije se upotrebljavati samo pri
temperaturi okoline do 40°C.
Jedinica nije isključena iz struje ako je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako
je sama jedinica isključena.
Budući da se glavni utikač adaptera za
napajanje izmjeničnom strujom upotrebljava
za isključivanje adaptera iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
adaptera, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
2
Adapter za izmjeničnu struju nije dostupan
za popravak i treba ga odmah prestati
upotrebljavati kada je oštećen ili neispravan.
OPREZ:OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO NA
SUHIM MJESTIMA
Polaritet izlaza istosmjerne struje adaptera
za izmjeničnu struju

Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u državama
koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost
proizvoda sa zakonodavstvom Europske
unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati
kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se
odložiti na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme.
Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Valjanost CE oznake ograničena je samo
na države gdje se zakonski primjenjuje,
prvenstveno države članice EGP-a
(Europskog gospodarskog prostora).
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je
s ograničenjima navedenima u regulativi
o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
Značajke
PS-HX500 je sustav stereo gramofona
predviđen za analognu reprodukciju
gramofonskih ploča. Povezivanjem računala
s gramofonom možete koristiti aplikaciju
za snimanje predviđenu isključivo za ovaj
gramofon za snimanje audiozapisa
s gramofonske ploče kao izvora zvuka
visoke rezolucije.
Možete reproducirati snimljene audio izvore
visoke rezolucije tako da ih prenesete na
kompatibilan audio uređaj ili upotrijebite
računalni softver koji podržava reprodukciju
zvuka visoke rezolucije.
Prva upotreba gramofona
Najprije morate sastaviti gramofon. Pažljivo
pročitajte upute iz ovog priručnika i sastavite
gramofon. (Pogledajte stranicu 9.)
Slušanje gramofonske ploče
Gramofon nema ugrađeni zvučnik.
Za slušanje gramofonske ploče trebate
povezati audio uređaj, primjerice stereo
sustav ili pojačalo, s gramofonom
pomoću priloženih PHONO kabela
i reproducirati gramofonsku ploču.
(Pogledajte stranicu 14.)
Snimanje audiozapisa na računalo
Morate povezati računalo s gramofonom
putem USB ulaza i instalirati aplikaciju za
snimanje zvuka visoke rezolucije na računalo.
(Pogledajte stranicu 18.)
Napomena
Ovaj gramofon nije analogni uređaj za
reprodukciju ploča predviđen da ga koristi DJ
(Disk Jockey). Zaustavljanje ili obrtanje okretanja
gramofonske ploče rukom uzrokovat će kvar.
3
Informacije
o priručnicima
Upute za upotrebu
(ovaj priručnik)
Navedene su osnovne
radnje za ovaj gramofon,
uključujući sastavljanje
gramofona, reprodukcija
i snimanje gramofonske
ploče kao i održavanje
sustava, nabava potrošnih
sastavnih dijelova
i rješavanje problema.
Pomoć za snimač zvuka
visoke rezolucije
(mrežni priručnik)
Opisuje radnje aplikacije
za snimanje zvuka visoke
rezolucije za snimanje
audiozapisa
s gramofonskih ploča
na računalo. Za prikaz
pomoći posjetite
http://rd1.sony.net/help/
ha/hrar/.
Napomena
Za upotrebu aplikacije
za snimanje zvuka visoke
rezolucije morate se povezati
s internetom i preuzeti
i instalirati aplikaciju na
računalo.
4
Sadržaj
Vlasnikova evidencija....................... 2
Značajke........................................... 3
Informacije o priručnicima............... 4
Dijelovi i kontrole.............................. 6
Početak rada
Dodatne informacije
Mjere opreza....................................23
Rješavanje problema.......................23
Jamstvena kartica
i usluge popravka........................... 25
Specifikacije.................................... 26
Sadržaj kutije.................................... 8
Web-mjesta korisničke podrške......27
Sastavljanje gramofona................... 9
Kazalo..............................................27
Pričvršćivanje poklopca
za zaštitu od prašine....................... 13
Slušanje gramofonske ploče
Povezivanje audio uređaja..............14
Reprodukcija
gramofonske ploče......................... 15
Snimanje gramofonske ploče
Snimanje audiozapisa
na računalo......................................18
Održavanje
Čišćenje gramofonske igle............. 20
Zamjena gramofonske igle............ 20
Zamjena pogonskog remena.......... 21
Čišćenje poklopca za zaštitu
od prašine i kućišta gramofona......22
5
Dijelovi i kontrole
Prednja strana
Osovina (str. 9)
Gumena podloga (str. 8, 10)
Tanjur (str. 8, 9)
Položite tanjur na osovinu tijekom sastavljanja
gramofona. Ima pogonski remen omotan na
stražnjoj strani.
Okretni prekidač (gumb) SPEED/POWER
(str. 16, 19)
Okrenite gumb da biste uključili/isključili
gramofon ili odabrali brzinu okretanja koja
odgovara gramofonskoj ploči za reprodukciju.
Poklopac za zaštitu od prašine
(str. 8, 13)
Šarke poklopca za zaštitu od prašine
(str. 8, 13)
Protuuteg (str. 8, 11)
Okrenite protuuteg da biste prilagodili balans
gramofonske ručice i pritisak gramofonske igle
nakon sastavljanja gramofona.
6
Gumb protiv preskakanja
(str. 10, 12)
Okrenite taj gumb da biste prilagodili
silu protiv preskakanja nakon sastavljanja
gramofona.
Zaključavanje gramofonske ručice
(str. 11, 16, 17)
Zaključajte gramofonsku ručicu da biste je
zaštitili od fizičkog udara kada ne namjeravate
reproducirati gramofonsku ploču.
Ručica za podizanje gramofonske ručice
(str. 16)
Upotrijebite tu ručicu da biste podigli ili spustili
gramofonsku ručicu. Gramofonska ručica
polako se spušta.
Postolje gramofonske ručice
(str. 11, 17)
Ovdje postavite gramofonsku ručicu kada
ne reproducirate gramofonsku ploču.
Gramofonska ručica
(str. 10, 16, 17)
Kućište uloška (str. 21)
Umetnica gramofonske igle (str. 16)
Gramofonska igla (str. 21)
Napomena
Gramofonska igla iznimno je precizan sastavni
dio. Pažljivo njome rukujte kako ne bi došlo do
oštećenja.
Stražnja strana
Prekidač PHONO/LINE (str. 14)
Upotrijebite taj prekidač da biste odabrali vrstu
audio izlaza koji odgovara povezanom audio
uređaju, kao što je stereo sustav ili pojačalo.
Audio izlaz (str. 14)
 USB ulaz (vrste B) (str. 18)
Upotrijebite taj ulaz za povezivanje računala
za snimanje.
 DC IN (str. 15)
 Priključak uzemljenja (str. 14)
7
• Šarke poklopca za zaštitu od prašine (2)
Početak rada
Sadržaj kutije
Provjerite imate li svu dodatnu opremu
navedenu u nastavku. Ako nešto
nedostaje, obratite se dobavljaču
ili posjetite web-mjesto korisničke
podrške. (Pogledajte stranicu 27.)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Tanjur (s pogonskim remenom) (1)
• PHONO kabeli sa žicama za uzemljenje (1)
• Gumena podloga (1)
• USB kabel (1)
• Protuuteg (1)
• Poklopac za zaštitu od prašine (1)
• Upute za upotrebu (ovaj priručnik)
• Jamstvena kartica
• Registracijska kartica vlasnika
(za korisnike u SAD-u)
Napomena
Spremite ambalažu za slučaj potrebe transporta
gramofona, primjerice za popravak.
• Adapter 45 o/min (1)
Stavite adapter na osovinu za reprodukciju
gramofonske ploče od 17 cm.
8
Sastavljanje gramofona
Napomena
Nemojte priključivati gramofon u strujnu utičnicu
pomoću adaptera za izmjeničnu struju dok ne
završite sa sastavljanjem.
• Jedinicu postavite na ravnu površinu.
• Izbjegavajte postavljanje jedinice pored
električnih uređaja (kao što su televizor,
sušilo za kosu ili fluorescentna svjetiljka)
koji mogu uzrokovati smetnje ili šum.
• Jedinicu postavite na mjesto gdje neće
biti izložena vibracijama, primjerice od
zvučnika, lupanja vratima itd.
• Jedinicu držite podalje od izravne sunčeve
svjetlosti, ekstremnih temperatura
i prekomjerne prašine i vlage.
• Jedinicu držite podalje od elektroničkih
uređaja koji mogu emitirati radijske valove
ili elektromagnetski šum.
1 Položite tanjur na osovinu.
Držite tanjur ravno tijekom polaganja
na osovinu.
Tanjur
Početak rada
Mjere opreza vezane
uz postavljanje
Pričvršćivanje tanjura
Osovina
Remenica
motora
Napomena
Čvrsto držite tanjur kako ne bi ispao jer
to može prouzročiti ozljede ili oštećenje
gramofona.
2Okrenite tanjur u položaj u kojem
vidite remenicu motora kroz
pravokutni otvor s vrhovima crvene
vrpce zalijepljenima na tanjuru.
Crvena
vrpca
Remenica
motora
9
3Odlijepite ljepljivu vrpcu, povucite
i držite crvenu vrpcu, a zatim
zakvačite pogonski remen oko
remenice motora.
Prilagodba balansa
gramofonske ručice
Prilagodite balans gramofonske ručice kako
bi gramofonska ručica bila balansirana
vodoravno (balans nula) i kako bi se
primijenio pravilan pritisak gramofonske
igle na gramofonsku ploču.
1 Uklonite zaštitni pokrov
gramofonske igle.
Zaštitni pokrov
gramofonske igle
Napomena
•Nemojte zakretati pogonski remen.
•Obavezno ga uklonite kada zakvačite
pogonski remen oko remenice motora.
4Postavite gumenu podlogu
na tanjur.
Napomena
Provjerite je li zakošena strana gumene
podloge okrenuta prema naprijed. Na stražnju
stranu gume otisnut je znak SONY.
10
Napomena
Pažljivo uklonite zaštitni pokrov gramofonske
igle kako je ne biste oštetili.
2Provjerite je li broj „0” na gumbu
protiv preskakanja poravnat
s referentnom linijom.
Gumb protiv
preskakanja
3Pričvrstite protuuteg na stražnji dio
gramofonske ručice.
Lagano gurnite protuuteg i okrećite
u smjeru strelice dok prednja strana
prstena ne dođe blizu bijele linije na
gramofonskoj ručici.
kazaljke na satu ili u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu
dok gramofonska ručica ne bude
vodoravno balansirana.
Balans gramofonske ručice možete lakše
prilagoditi ako postupno okrećete
protuuteg i odmaknete ruke kako biste
provjerili je li gramofonska ručica
vodoravno balansirana.
Bijela linija
Savjet
Možete okretati protuuteg u smjeru kazaljke
na satu da biste ga pomaknuli prema van
ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
(u smjeru crne strelice iznad) da biste ga
pomaknuli prema unutra.
4Otključajte gramofonsku ručicu
i podignite ručicu s postolja
gramofonske ručice.
Početak rada
Protuuteg
5Okrećite protuuteg u smjeru
Napomena
Nemojte dodirivati vrh gramofonske igle
gumenom podlogom ili tanjurom tijekom
prilagodbe balansa gramofonske ručice.
6Postavite gramofonsku ručicu
natrag na postolje gramofonske
ručice.
Zaključavanje gramofonske ručice
11
Prilagodba pritiska
gramofonske igle i sile
protiv preskakanja
Kada je gramofonska ručica vodoravno
balansirana, prilagodite pritisak
gramofonske igle i silu protiv preskakanja.
1 Okrenite prsten na protuutegu
Savjet
Preporučuje se odgovarajuća vrijednost
pritiska gramofonske igle za svaki uložak.
Da biste zaštitili gramofonsku iglu i ploču
od oštećenja, prilagodite pritisak gramofonske
igle na preporučenu vrijednost. Na gramofonu
postavite pritisak gramofonske igle na „3”.
3Okrenite gumb protiv preskakanja
da biste poravnali broj „3”
s referentnom linijom.
tako da broj „0” na prstenu bude
poravnat s bijelom linijom na
gramofonskoj ručici.
Prsten
Napomena
Nemojte okretati protuuteg zajedno
s prstenom.
Savjet
2Okrenite prsten u smjeru suprotnom
od kazaljke na satu tako da broj „3”
na prstenu bude poravnat s bijelom
linijom na gramofonskoj ručici.
12
•Prilagodba protiv preskakanja potrebna
je kako bi se primijenila pravilna sila protiv
preskakanja koja poništava uzlaznu silu koju
proizvodi rotirajući tanjur dok se reproducira
gramofonska ploča.
•Morate postaviti silu protiv preskakanja na
istu vrijednost kao pritisak gramofonske igle
u 2. koraku.
Pričvršćivanje poklopca
za zaštitu od prašine
1 Umetnite priložene šarke poklopca
za zaštitu od prašine u ležajeve šarki
poklopca za zaštitu od prašine.
Kada prenosite proizvod, obavezno čvrsto
primite dno proizvoda kako je prikazano
u nastavku. Neprikladno držanje može
uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti
do kvara ili ozljede.
Početak rada
Ležajevi šarke
Napomena za prenošenje
proizvoda
Šarke poklopca za zaštitu
od prašine
2Poravnajte pričvršćene šarke
s ležajevima šarki na stražnjoj
strani gramofona i pritisnite
poklopac za zaštitu od prašine.
Savjet
Da biste uklonili poklopac za zaštitu od prašine
s gramofona, otvorite poklopac za zaštitu
od prašine do kraja, primite obje strane blizu
dna poklopca, a zatim ga pažljivo izvucite
prema gore.
13
Slušanje
gramofonske ploče
Povezivanje
audio uređaja
2Priključite priložene PHONO kabele
u ulazne priključke AUX ili analogne
ulazne priključke na audio uređaju.
Priključite bijeli utikač kabela u bijeli
priključak (L), a crveni utikač u crveni
priključak (R).
Napomena
• Obavezno isključite audio uređaj, primjerice
stereo sustav ili pojačalo, prije povezivanja.
• Uspostavite sve veze prije priključivanja
adaptera za izmjeničnu struju u strujnu utičnicu.
1 Provjerite je li prekidač PHONO/LINE
na stražnjoj strani gramofona
postavljen u položaj LINE.
Napomena
Savjet
Ako želite upotrijebiti PHONO ulazne priključke
na audio uređaju za povezivanje, postavite
prekidač PHONO/LINE na PHONO. Međutim,
to će značajno smanjiti jačinu izlaznog zvuka.
14
Pazite da utikači budu čvrsto priključeni.
Labav priključak će uzrokovati šum tijekom
reprodukcije.
Savjet
Audio uređaji mogu imati priključak uzemljenja
blizu ulaznih priključaka PHONO. Spajanje
priključaka uzemljenja na gramofonu i audio
uređaju sa žicom uzemljenja može smanjiti
šum tijekom reprodukcije.
3Priključite adapter za izmjeničnu
struju.
Reprodukcija
gramofonske ploče
Napomena
1 Postavite gramofonsku ploču
na tanjur.
Gramofonska ploča
Slušanje gramofonske ploče
Napomena
Da biste izbjegli smetnje zvuka, postavite
kućište adaptera za izmjeničnu struju što
je moguće dalje od gramofona.
Prije reprodukcije gramofonske ploče smanjite
jačinu zvuka povezanog audio uređaja (pojačala,
zvučnika itd.) da biste izbjegli moguć glasan
zvuk pucketanja. Zvuk pucketanja koji stvara
gramofonska igla u doticaju s gramofonskom
pločom može oštetiti audio uređaj. Pričekajte
da se gramofonska igla do kraja spusti na
gramofonsku ploču pa zatim povećajte
jačinu zvuka.
Napomena
Na tanjur stavljajte samo po jednu
gramofonsku ploču.
Za reprodukciju gramofonske ploče
od 17 cm
stavite priloženi adapter 45 o/min
na osovinu.
15
2Okrenite okretni prekidač (gumb)
SPEED/POWER da biste odabrali
brzinu okretanja koja odgovara
gramofonskoj ploči.
4Pomaknite gramofonsku ručicu
u položaj iznad željene pjesme.
Gramofonska ručica
Tanjur se počinje okretati.
Napomena
Da biste pomaknuli gramofonsku ručicu,
pažljivo držite umetnicu gramofonske igle.
Okretni prekidač (gumb)
SPEED/POWER
5Povucite ručicu za podizanje
gramofonske ručice prema
prednjoj strani gramofona.
Gramofonska se ručica polako spušta
i započinje reprodukcija.
Savjet
Brzina okretanja obično je ispisana na oznaci
na sredini gramofonske ploče ili omotu ploče.
3Otključajte gramofonsku ručicu
i gurnite ručicu za podizanje
gramofonske ručice prema
stražnjoj strani gramofona.
Gramofonska ručica polako se podiže.
Ručica za
podizanje
gramo­
fonske
ručice
Da biste zaustavili reprodukciju prije
završetka, gurnite ručicu za podizanje
gramofonske ručice prema stražnjoj
strani gramofona. Gramofonska se
ručica polako podiže i reprodukcija
se zaustavlja.
Ručica za
podizanje
gramo­
fonske
ručice
Zaključavanje
gramofonske ručice
16
Napomena
• Kada zatvarate poklopac za zaštitu od
prašine, zatvarajte ga polako kako ne biste
primijenili previše fizičke sile i uzrokovali
preskakanje gramofonske igle.
• Tijekom reprodukcije držite ruke podalje od
gramofonske ručice i gramofonske ploče.
• Tijekom reprodukcije nemojte zaustavljati
okretanje tanjura rukom.
Savjet
Upotreba ručice za podizanje gramofonske
ručice sprječava ogrebotine gramofonske
ploče i osigurava neometanu reprodukciju.
1 Gurnite ručicu za podizanje
gramofonske ručice prema
stražnjoj strani gramofona.
2Pomaknite gramofonsku ručicu
Slušanje gramofonske ploče
Kada reprodukcija završi
natrag na postolje gramofonske
ručice.
3Povucite ručicu za podizanje
gramofonske ručice prema
prednjoj strani gramofona
i pričvrstite gramofonsku ručicu
u mehanizam za zaključavanje
gramofonske ručice.
4Okrenite okretni prekidač (gumb)
SPEED/POWER i odaberite položaj
„STANDBY”.
Tanjur se prestaje okretati i gramofon
se isključuje.
17
Snimanje
gramofonske ploče
Snimanje audiozapisa
na računalo
Možete povezati gramofon i računalo
pomoću isporučenog USB kabela
i upotrijebiti aplikaciju za snimanje zvuka
visoke rezolucije za snimanje audiozapisa
gramofonskih ploča na računalo.
Aplikacija za snimanje zvuka visoke
rezolucije je aplikacija za snimanje
predviđena isključivo za ovaj gramofon.
Napomena
•Za preuzimanje aplikacije za snimanje zvuka
visoke rezolucije trebate računalo s internetskom
vezom.
•Aplikacija za snimanje zvuka visoke rezolucije
je samo aplikacija za snimanje. Ne možete je
upotrijebiti za reprodukciju.
•USB izlazni signali mogu se koristiti samo za
snimanje, ne za reprodukciju.
Mac
Operacijski sustavi:
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Rezolucija zaslona: 1024 x 768 ili više
Bilo koji operacijski sustavi koji se ne nalaze
na popisu nisu podržani.
Napomena
Uspješan rad aplikacije nije zajamčen:
–– na svakom računalu s jednim od navedenih
operacijskih sustava
–– na ručno sastavljenom računalu
–– na računalu s operacijskim sustavom kojeg
je nadogradio korisnik
–– na računalu s više operacijskih sustava
–– sa značajkama uštede energije računala
postavljenim na: obustavljanje sustava ili
mirovanje (stanje pripravnosti)
1 Povežite računalo s gramofonom.
Savjet
Za prijenos audio izvora visoke rezolucije
snimljenih na računalu na drugi audio uređaj za
reprodukciju trebate audio uređaj koji podržava
reprodukciju zvuka visoke rezolucije.
U USB ulaz
Zahtjevi sustava
Windows
Operacijski sustavi:
Windows 7 (32/64-bitni)
Windows 8 (32/64-bitni)
Windows 8.1 (32/64-bitni)
Windows 10 (32/64-bitni)
(Potreban je najnoviji servisni paket.)
CPU: Intel Core2 Processor 1.6 GHz ili više
Memorija: 1 GB ili veća
Rezolucija zaslona: 1024 x 768 ili više
18
USB kabel (priložen)
U USB ulaz
Računalo
(nije priloženo)
2Okrenite okretni prekidač (gumb)
SPEED/POWER i odaberite položaj
„ON” za uključivanje gramofona.
4Upotrijebite aplikaciju za snimanje
zvuka visoke rezolucije za snimanje
audiozapisa na računalo.
Detaljne upute o upotrebi aplikacije
za snimanje zvuka visoke rezolucije
i prijenosu audiozapisa na audio uređaj
visoke rezolucije potražite u Pomoći za
snimač zvuka visoke rezolucije na adresi
http://rd1.sony.net/help/ha/hrar/.
Napomena
za snimanje zvuka visoke rezolucije
na računalo.
Detaljne upute potražite na web-mjestu
namijenjenom za vaše područje
stanovanja.
Posjetite http://www.sony.eu/support,
prebacite se na web-mjesto za svoju
državu i potražite „Hi-Res Audio
Recorder”.
Snimanje gramofonske ploče
3Preuzmite i instalirajte aplikaciju
•Prilikom povezivanja računala s gramofonom
upotrebljavajte isključivo priloženi USB kabel.
Nemojte upotrebljavati USB koncentrator ili
USB produžni kabel za povezivanje.
•Umetnite utikač USB kabela ravno i do kraja
u USB ulaz. Nemojte ga silom i ukoso gurati
u ulaz jer to može uzrokovati kvar.
•Kada ne namjeravate snimati audiozapise na
računalo, preporučuje se da odspojite USB kabel
iz gramofona. Ako je računalo povezano
s gramofonom putem USB ulaza, reprodukcija
pomoću povezanog audio uređaja može
uzrokovati šum.
•Kada je računalo povezano s gramofonom
putem USB kabela za snimanje, bez obzira
na odabrani položaj prekidača PHONO/LINE
na stražnjoj strani gramofona, reproduciranjem
gramofonske ploče šalju se audio podaci koje
optimizira ekvilizator gramofona u USB ulaz
na računalu.
19
Održavanje
2Pričvrstite zaštitni pokrov na
gramofonsku iglu.
Čišćenje
gramofonske igle
Gramofonska igla je iznimno precizan
sastavni dio. Pažljivo rukujte njome
kako ne bi došlo do oštećenja.
Upotrijebite komercijalno dostupan
proizvod za čišćenje gramofonske igle.
Zamjena
gramofonske igle
Gramofonska igla može se istrošiti,
oštetiti ili zaprljati tako da se ne može
očistiti, ovisno o vašoj upotrebi. U tom
slučaju zamijenite gramofonsku iglu.
Da biste nabavili dodatnu gramofonsku
iglu, obratite se dobavljaču ili posjetite
web-mjesto korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 27.)
Napomena
Obavezno pričvrstite zaštitni pokrov gramofonske
igle prije nego što zamijenite gramofonsku iglu
kako ne biste ozlijedili prste ili oštetili
gramofonsku iglu.
Postupak za uklanjanje
gramofonske igle
1 Isključite gramofon i povezani
audio uređaj i isključite adapter za
izmjeničnu struju iz strujne utičnice.
20
3Držite kućište uloška () jednom
rukom, primite gramofonsku
iglu drugom i zatim povucite
gramofonsku iglu u smjeru strelice
i uklonite je iz kućišta uloška.

Postupak za pričvršćivanje
gramofonske igle
1 Pričvrstite zaštitni pokrov na
dodatnu gramofonsku iglu.
2Držite kućište uloška () jednom
rukom i zatim umetnite jezičac na
dodatnoj gramofonskoj igli
u umetnicu na kućištu uloška.
Zamjena
pogonskog remena
Pogonski remen može se istrošiti ili puknuti
nakon nekog vremena. U tom ga slučaju
zamijenite novim.
Da biste nabavili dodatni pogonski
remen, obratite se dobavljaču ili
posjetite web-mjesto korisničke
podrške. (Pogledajte stranicu 27.)
1 Isključite gramofon i povezani
audio uređaj i isključite adapter za
izmjeničnu struju iz strujne utičnice.
3Gurnite gramofonsku iglu u smjeru
strelice tako da sjedne na svoje
mjesto.
2Uklonite gumenu podlogu.
3Otkvačite pogonski remen
Održavanje

s remenice motora.
4Stavite prst i palac u okrugle
otvore tanjura da biste držali
tanjur i uklonite ga.
21
5Okrenite tanjur naopako i uklonite
pogonski remen.
6Namotajte novi pogonski remen
oko tanjura i držite ga kako se ne
bi uvrtao.
Slijedite korake u odjeljku „Sastavljanje
gramofona” da biste završili sastavljanje.
(Pogledajte stranicu 9.)
Napomena
Dodatni pogonski remeni nemaju pričvršćenu
crvenu indikatorsku vrpcu.
Čišćenje poklopca
za zaštitu od prašine
i kućišta gramofona
Upotrijebite suhu i meku krpu za čišćenje
poklopca za zaštitu od prašine i kućišta
gramofona.
Kada je teško obrisati prljavštinu,
upotrijebite meku krpu malo navlaženu
u otopini blagog deterdženta.
Ne upotrebljavajte kemijske otopine
kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač
boje koji će oštetiti površinu.
22
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
• Prije uključivanja jedinice provjerite odgovara
li radni napon jedinice naponu lokalne
električne mreže koja je izvor napajanja.
• Ako u kućište jedinice dospije neki predmet
ili tekućina, isključite jedinicu iz struje
i odnesite je na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka upotrebe.
• Isključite uređaj iz zidne utičnice ako ga
ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.
Pri isključivanju kabela iz struje, povucite
za priključak. Nikada ne vucite kabel.
O ponovnom pakiranju
Napomena o snimanju
Snimljena glazba ograničena je samo na
osobnu upotrebu. Upotreba glazbe izvan
ovih ograničenja zahtijeva dopuštenje
vlasnika autorskih prava.
Zaštitni znaci
• IBM i PC/AT registrirani su zaštitni znaci
tvrtke International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows Media su
zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
• Mac, MAC OS i OS X zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim
državama.
• ASIO je zaštitni znak tvrtke Steinberg Media
Technologies GmbH.
• DSD je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
Rješavanje problema
Ako gramofon ne radi ispravno, prvo
pregledajte sljedeće prijedloge prije nego
što zatražite popravak. Ako vam ne pomognu
riješiti problem, obratite se dobavljaču ili
posjetite web-mjesto korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 27.)
Reprodukcija
gramofonske ploče
Ne čujete zvuk iz računala ili audio uređaja
povezanog putem USB ulaza.
CC Za slušanje gramofonske ploče trebate
povezati audio uređaj pomoću priloženih
PHONO kabela. (Pogledajte stranicu 8.)
CC Upotrijebite USB ulaz za povezivanje računala
za snimanje audiozapisa pomoću aplikacije
za snimanje zvuka visoke rezolucije
predviđene isključivo za ovaj gramofon.
USB ulaz ne može se upotrebljavati za
povezivanje s audio uređajem.
Dodatne informacije
Zadržite kartonsku kutiju i ostali ambalažni
materijal. Dobro će vam doći za transport
jedinice. Ako imate pitanja ili problema u vezi
s jedinicom koja nisu obrađena u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
• Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni
znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni
znaci svojih vlasnika. U ovome se priručniku
ne upotrebljavaju oznake ™ i ®.
Gramofonska ručica preskače, kliže se ili
ostaje na istoj pjesmi.
CC Protuuteg nije pravilno prilagođen.
Kada prilagođavate pritisak gramofonske
igle, okrenite protuuteg, a ne prsten.
(Pogledajte stranicu 12.)
CC Tanjur nije postavljen ravno. Postavite
gramofon na ravnu površinu.
CC Gramofonska ploča je prašnjava ili izgrebana.
Očistite površinu komercijalnim proizvodom
za čišćenje gramofonskih ploča ili zamijenite
gramofonsku ploču.
23
Imate probleme sa zvukom.
Razina zvuka oscilira.
CC Ako prljava gramofonska igla uzrokuje čestu
buku, očistite je komercijalnim proizvodom
za čišćenje gramofonske igle. Ako je
gramofonska igla istrošena, zamijenite je.
(Pogledajte stranicu 20.)
CC Provjerite jesu li pritisak gramofonske igle
i sila protiv preskakanja pravilno postavljeni.
(Pogledajte stranicu 12.)
CC Pogonski remen može biti istrošen. Zamijenite
pogonski remen. (Pogledajte stranicu 21.)
CC Ako prašnjava gramofonska ploča uzrokuje
čestu buku, očistite površinu komercijalnim
proizvodom za čišćenje gramofonske ploče.
CC Provjerite jesu li pritisak gramofonske igle
i sila protiv preskakanja pravilno postavljeni.
(Pogledajte stranicu 12.)
Pogonski remen je istrošen ili puknut.
CC Zamijenite pogonski remen.
(Pogledajte stranicu 21.)
Da biste nabavili dodatni pogonski
remen, obratite se dobavljaču ili posjetite
web-mjesto korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 27.)
CC Gramofonska igla je istrošena. Zamijenite je
novom. (Pogledajte stranicu 20.)
Tanjur se ne okreće.
Čujete zvukove tutnjanja ili
niskofrekvencijskog zavijanja*.
CC Provjerite jeste li čvrsto priključili adapter za
izmjeničnu struju u strujnu utičnicu i priključak
DC IN na gramofonu.
CC Gramofon je postavljen preblizu zvučnicima.
Odmaknite gramofon dalje od zvučnika.
* Ova pojava, pod nazivom „povrat zvuka”, javlja
se kada vibracije koje putuju zrakom ili čvrstim
objektima (kao što su police, ormarić ili pod) sa
zvučnika hvata gramofonska igla, pojačava ih
i reproducira putem zvučnika.
Čujete šum.
CC Provjerite je li prekidač PHONO/LINE
na stražnjoj strani gramofona postavljen
u položaj LINE. Ako je prekidač PHONO/LINE
postavljen na PHONO kada je gramofon
povezan s bilo kojim drugim ulaznim
priključcima osim ulaznih priključaka PHONO
na audio uređaju, možete čuti šum tijekom
reprodukcije. Kada je prekidač PHONO/LINE
postavljen na LINE, nemojte priključivati
gramofon u PHONO ulazne priključke na
audio uređaju.
CC Provjerite da računalo NIJE povezano
s gramofonom putem USB kabela. Ako je
računalo povezano s gramofonom putem
USB ulaza, reprodukcija pomoću povezanog
audio uređaja može uzrokovati šum.
Razina zvuka je previsoka ili preniska.
CC Odabrana je pogrešna brzina okretanja.
Brzinu okretanja provjerite na oznaci na
sredini gramofonske ploče ili omotu ploče
i odaberite odgovarajuću. Okrenite okretni
prekidač (gumb) SPEED/POWER da biste
odabrali „33” za ploče s 33 1/3 o/min ili „45”
za ploče s 45 o/min.
CC Pogonski remen može biti uvrnut ili istrošen.
Odvrnite pogonski remen. (Pogledajte
stranicu 21.)
24
CC Gramofonska igla je istrošena. Zamijenite
je novom. (Pogledajte stranicu 20.)
CC Provjerite je li pogonski remen
u potpunosti zakvačen oko remenice
motora. (Pogledajte stranicu 10.)
Jačina zvuka reprodukcije je preniska
ili izobličena.
CC Provjerite odgovara li odabir prekidača
PHONO/LINE na gramofonu vrsti ulaznih
priključaka na audio uređaju korištenih
za povezivanje s gramofonom.
(Pogledajte stranicu 14.)
Instalacija softvera
Ne možete instalirati aplikaciju za snimanje
zvuka visoke rezolucije na računalo.
CC Detaljne upute o preuzimanju i instaliranju
aplikacije potražite na našem web-mjestu
podrške.
Posjetite http://www.sony.eu/support,
prebacite se na web-mjesto za svoju državu
i potražite „Hi-Res Audio Recorder”.
CC Provjerite ima li računalo internetsku vezu.
Jamstvena kartica
i usluge popravka
Jamstvena kartica
Gramofon se isporučuje s jamstvenom
karticom koju vam predaje prodavač prilikom
kupnje.
Pročitajte odredbe i uvjete jamstva, ispunite
potrebne podatke i pohranite jamstvenu
karticu na sigurno mjesto.
Sony daje jamstvo na gramofon u trajanju od
jedne godine od datuma kupnje.
Usluge popravka
Ako vam prijedlozi ne pomognu riješiti
problem, obratite se dobavljaču ili
posjetite web-mjesto korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 27.)
Usluge popravka unutar jamstvenog razdoblja:
Usluge popravka pružaju se u skladu
s uvjetima i odredbama jamstva. Pojedinosti
potražite na jamstvenoj kartici.
Prije nego što se obratite dobavljaču ili
posjetite web-mjesto korisničke podrške
(Pogledajte stranicu 23.), preporučujemo
vam da imate sljedeće informacije pri ruci:
• Broj modela: PS-HX500
• Serijski broj na stražnjoj strani gramofona:
• Opis kvara: Pružite što detaljniji opis.
• Datum kupnje:
• Naziv prodavača:
Ako je gramofonska igla ili pogonski remen
oštećen ili istrošen zbog nepravilne upotrebe,
vi snosite troškove popravka.
Dodatne informacije
Ako gramofon ne radi ispravno, prvo
pregledajte prijedloge navedene u odjeljku
„Rješavanje problema” da biste saznali
zahtijeva li vaš problem popravak.
Razdoblje nastavljanja proizvodnje rezervnih
dijelova:
Sony nastavlja proizvoditi funkcionalne
sastavne dijelove gramofona za popravak
(sastavne dijelove koji su potrebni za ispravan
rad gramofona) najmanje osam godina po
prestanku proizvodnje proizvoda, sukladno
nalogu Ministarstva gospodarstva, trgovine
i industrije Japana, te je u tom razdoblju
pružanje usluga popravaka dostupno.
Međutim, ovisno o tome koji sastavni dio
treba popraviti, neke usluge popravaka ostaju
dostupne i po prestanku proizvodnje rezervnih
dijelova za dotični model. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 27.)
Usluge popravka izvan jamstvenog razdoblja:
Ako postoji mogućnost ponovnog ispravnog
rada gramofona nakon popravka, potrebne
usluge popravka pružaju se na vaš zahtjev
i uz naplatu.
25
Specifikacije
Motor i tanjur
Pogonski sustav
pogonski sustav s remenom
Motor
DC motor
Tanjur
promjera 296 mm (od lijevanog aluminija)
Brzine
33 1/3 i 45 o/min, 2 brzine
Zavijanje i podrhtavanje
manje od 0,25 % (WRMS)
Omjer signala i šuma
više od 50 dB (DIN-B) s isporučenim uloškom
Gramofonska ručica
Vrsta
dinamički uravnotežena, ravno oblikovana s mekanom regulacijom
amortizacije
Stvarna duljina ručice
221 mm
USB veza
Izlazni priključak
USB vrste B
USB 2.0
Uložak
Vrsta
MM
Pritisak gramofonske igle
3g
Razina izlaznog signala
2.5 mV
Općenito
Izvor napajanja
istosmjerna struja 5 V 2.0 A (adapter za izmjeničnu struju)
Potrošnja energije
3W
Dimenzije
430 x 104 x 366 mm (širina/visina/dubina)
Težina
približno 5.4 kg
Adapter za izmjeničnu struju
HK-AR-050A200-US za SAD i Kanadu
Ulaz
AC 100 – 240 V 0.35 A 50/60 Hz
Izlaz
DC 5 V 2.0 A
HK-AR-050A200-EU za europske države
Ulaz
AC 100 – 240 V 0.35 A 50/60 Hz
Izlaz
DC 5 V 2.0 A
HK-AR-050A200-GB za Ujedinjeno Kraljevstvo
Ulaz
AC 100 – 240 V 0.35 A 50/60 Hz
Izlaz
DC 5 V 2.0 A
Dizajn i specifikacije podložni su izmjenama bez prethodne najave.
26
Web-mjesta
korisničke podrške
Podatke o kupnji rezervnih sastavnih
dijelova, dodatne opreme i drugim
uslugama podrške potražite na webmjestu korisničke podrške prema državi.
http://www.sony.eu/support
Kazalo
Dodatne informacije
Adapter 45 o/min....................................8, 15
Adapter za izmjeničnu struju..................8, 15
Aplikacija za snimanje
zvuka visoke rezolucije.................4, 18, 19, 24
audio izlaz................................................ 7, 14
brzina okretanja.......................................... 16
DC IN........................................................ 7, 15
gramofonska ručica............. 7, 10, 11, 16, 17, 23
gumb protiv preskakanja....................6, 10, 12
gumena podloga.................................6, 8, 10
instalacija........................................... 4, 19, 24
kućište uloška..........................................7, 20
Okretni prekidač (gumb)
SPEED/POWER...............................6, 16, 17, 19
osovina...................................................... 6, 9
PHONO kabeli..........................................8, 14
Prekidač PHONO/LINE............................. 7, 14
priključak uzemljenja............................... 7, 14
prilagodba.............................................. 10, 12
pritisak gramofonske igle............................12
protuuteg..............................................6, 8, 11
prsten...........................................................12
remenica motora................................9, 10, 21
ručica za podizanje
gramofonske ručice............................6, 16, 17
šarke poklopca za zaštitu
od prašine............................................ 6, 8, 13
šum......................................................... 9, 24
tanjur................................................6, 8, 9, 24
umetnica gramofonske igle.................... 7, 16
USB kabel.................................................8, 18
USB ulaz..............................................7, 18, 23
usluge popravka......................................... 25
web-mjesta korisničke podrške................. 27
zaključavanje
gramofonske ručice....................... 6, 11, 16, 17
zaštitni znaci............................................... 23
27
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising