Sony | BDV-E2100 | Sony BDV-E2100 Blu-ray sustav kućnog kina s tehnologijom Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Sustav kućnog kina s čitačem Blu-ray Disc™/DVD diskova
CR
Započnite ovdje
Vodič za brzi početak
BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100
BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100
1
2
Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika
BDV-E6100




Povezivanje TV-a



BDV-E4100


3
Povezivanje drugih uređaja
4
Jednostavno zaslonsko postavljanje
5
Reprodukcija i upotreba drugih funkcija





BDV-E3100

 

 

 

BDV-E2100
 



Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Središnji zvučnik

Subwoofer
Daljinski upravljač
Sadržaj paketa
Poklopci za donju stranu zvučnika
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))
Vijci (veliki)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))
R6 (veličina AA) baterije (2)
FM žičana antena
Vijci (mali)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))
03
1
Započnite tako da zvučnike
postavite u prostoriji u skladu
s oznakama na poleđini. 
Zvučnike možete postaviti
i u položaj ALL FRONT .
Dodatne informacije potražite na:
http://support.sony-europe.com/

SUBWOOFER
SUR L
FRONT L
FRONT R
SUR R

SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Glavna jedinica
CENTER
SUR L
04
SUR R
Glavna jedinica
Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.
Upute za sastavljanje zvučnika
za jedinice BDV-E6100/BDV-E4100
potražite u priloženom "Priručniku
za postavljanje zvučnika".
05
2
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku visoke kvalitete, zvučnike
povežite putem HDMI kabela
visoke brzine  (nije priložen).
Ako na TV-u ne postoji HDMI
ARC priključak, potreban vam
je digitalni optički kabel  (nije
priložen) da biste uživali u zvuku
TV-a putem zvučnika sustava.


06
3
Da biste povezali digitalni
prijamnik, igraću konzolu ili
digitalni satelitski prijamnik,
putem digitalnog optičkog
kabela povežite zvuk s glavnom
jedinicom  (nije priložen).
Zasebno povežite video i TV.
Za FM radio povežite priloženu
žičanu antenu i raširite je da biste
postigli najbolji prijam. 


07
3
Putem bežičnog LAN-a ili LAN
kabela (nije priložen) možete se
povezati s internetom i kućnom
mrežom  (nije priložen).
Postavke mreže pronađite na
početnom izborniku (str. 12).
Dodatne informacije potražite na:
http://support.sony-europe.com/
Kabel za napajanje (mrežni vod)
priključite  u zidnu utičnicu
(mrežnu).


08
Sa širokopojasnim usmjerivačem
4
Pritisnite / da biste uključili
sustav. Na zaslonu na prednjoj
ploči prikazuje se "SETUP".
Da biste sustav pripremili za
upotrebu, pomoću priloženog
daljinskog upravljača prođite
kroz jednostavne početne
postavke na zaslonu. To bi trebalo
potrajati tek nekoliko minuta.
Kada se na zaslonu prikaže
poruka [Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavne početne
postavke su završene.), odaberite
[Finish] (Završi) i sustav će biti
spreman za upotrebu.
Ako se zaslon za postavljanje ne
prikazuje, odaberite odgovarajući
AV ulaz na televizoru.
/
///,
09
5
Da biste reproducirali disk,
pritisnite , a potom disk
stavite u ladicu diska. Ponovno
pritisnite  da biste zatvorili
ladicu za disk.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite
u kategoriji [Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili [Photo]
(Fotografija), a zatim pritisnite .

10

Možete uživati u glazbi,
primjerice na svom pametnom
telefonu i sl. putem Bluetooth
komunikacije sa svog sustava.
Svoj Bluetooth uređaj možete
upariti/povezati na sljedeći način:
 pritiskom gumba BLUETOOTH
ili
 korištenjem NFC funkcije
(samo za uređaje kompatibilne
s NFC funkcijom). Preuzmite
aplikaciju i jednostavno držite
uređaj blizu oznake N na glavnoj
jedinici. Dodatne informacije
potražite na:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
Da biste pristupili dodatnim značajkama,
jednostavno pritisnite HOME.
Primjeri:
 Slušanje radija preko zvučnika sustava
 Memorirane radijske stanice
 Pristup internetskom sadržaju
 Reprodukcija datoteka na povezanom
USB uređaju





Kada je glavna
jedinica povezana
sa širokopojasnim
usmjerivačem,
putem ovog izbornika
možete postaviti
mrežne postavke.
12




HOME
Memoriranje radijskih stanica
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne prikaže "FM".
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste odbrali
[Preset Memory] (Memorirane
stanice), a zatim pritisnite .
FUNCTION
5 Pritisnite / da biste odabrali
željeni broj memorirane
stanice, a zatim pritisnite .
///,
6 Ponovite korake od 2 do 5 da
biste spremili ostale stanice.
Odabir memorirane stanice
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne prikaže "FM".
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
2 Uzastopce pritišćite
PRESET +/– da biste odabrali
memoriranu stanicu.
TUNING +/–
13
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih
poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.
Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom
čvrsto priključen u zidnu utičnicu.
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga
ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je
povezan s digitalnim prijamnikom.
 Provjerite veze.
 Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan
digitalni prijamnik.
Disk se ne reproducira.
 Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.
 Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice.
Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno
pola sata.
 Disk nije pravilno finaliziran.
14
Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W
u stanju pripravnosti
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li postavljene sljedeće
postavke:
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) >
[HDMI Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) na [Off ] (Isključeno).
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) >
[Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje),
a zatim postavite [Quick Start Mode] (Način rada za brzo
pokretanje) na [Off ] (Isključeno).
 Odaberite [Network Settings] (Mrežne postavke) >
[Remote Start] (Pokretanje na daljinu), a zatim postavite
[Remote Start] (Pokretanje na daljinu) na [Off ] (Isključeno).
15
Ovaj vodič za brzi početak štedi papir
Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi
priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete
pronaći na internetu:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-11(1) (CR)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising