Sony | BDV-N5200W | Sony BDV-N5200W Blu-ray sustav kućnog kina s tehnologijom Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Sustav kućnog kina s čitačem Blu-ray Disc™/DVD diskova
HR
Započnite ovdje
Vodič za brzi početak
BDV-N5200W
BDV-N5200W
1
Sadržaj paketa/Postavljanje zvučnika
BDV-N5200W


2
Povezivanje TV-a
3
Povezivanje drugih uređaja
4
Jednostavno zaslonsko upravljanje
5
Reprodukcija i upotreba drugih funkcija




Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Središnji zvučnik

Subwoofer

Pojačalo za surround zvuk

Sadržaj paketa
Daljinski upravljač
R03 (veličina AAA) baterije (2)
FM žičana antena
ili
03
1
Započnite tako da zvučnike
postavite u prostoriji u skladu
s oznakama na poleđini .
Zvučnike možete postaviti i u
položaj [All Front] (Svi naprijed) .
Dodatne informacije potražite na:
http://support.sony-europe.com/


Glavna jedinica
Pojačalo za surround zvuk
Glavna jedinica
Pojačalo za surround zvuk
04
Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom i pojačalom
za surround zvuk.
Upute za sastavljanje zvučnika
potražite u isporučenom
„Priručniku za postavljanje
zvučnika”.
05
2
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku visoke kvalitete, zvučnike
povežite putem HDMI kabela
velike brzine  (nije priložen)
i digitalnog optičkog kabela 
(nije priložen).
Međutim, ako vaš TV ima HDMI
priključak s natpisom ARC
(Audio Return Channel), nije vam
potreban optički digitalni kabel 
(nije priložen).
Povezivanje TV-a bez HDMI ARC priključka

06

Povezivanje TV-a s HDMI ARC priključkom

3
Da biste priključili digitalni
prijamnik, igraću konzolu ili
digitalni satelitski prijamnik,
jednostavno ih priključite HDMI
kabelom  (nije priložen).
Za FM radio povežite priloženu
FM žičanu antenu  i raširite je
da biste postigli najbolji prijam.


ili
07
3
Putem bežičnog LAN-a ili LAN
kabela (nije priložen) možete se
povezati s internetom i kućnom
mrežom .
Postavke mreže pronađite
u početnom izborniku (str. 13).
Dodatne informacije potražite na:
http://support.sony-europe.com/
Priključite strujne kabele za
napajanje (mrežne vodove) 
glavne jedinice i pojačala za
surround zvuk u zidnu utičnicu
(mrežu).


Sa širokopojasnim usmjerivačem

08
4
Pritisnite / da biste uključili
sustav. Na zaslonu na gornjoj
ploči prikazuje se „SETUP”.
Da biste sustav pripremili za
upotrebu, pomoću priloženog
daljinskog upravljača prođite kroz
jednostavne početne postavke na
zaslonu. To bi trebalo potrajati tek
nekoliko minuta.
Kada se na zaslonu prikaže
poruka [Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavne početne
postavke su završene.), odaberite
[Finish] (Završi) i sustav će biti
spreman za upotrebu.
Ako se zaslon za postavljanje ne
prikazuje, odaberite odgovarajući
AV ulaz na TV-u.
/
///,
09
5
Za reprodukciju diska pritisnite 
da bi se otvorio poklopac ladice
diska, postavite disk (s natpisom
okrenutim gore) na osovinu,
a zatim pritisnite  da biste
zatvorili poklopac.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite
u kategoriji
[Video]
(Videozapis), [Music] (Glazba)
ili [Photo] (Fotografija)
i pritisnite .


10
Možete uživati u glazbi, primjerice
na svom pametnom telefonu i sl.
putem BLUETOOTH komunikacije
sa svog sustava.
Svoj BLUETOOTH uređaj možete
upariti/povezati na sljedeći način:
 pritiskom gumba BLUETOOTH ili
 držanjem uređaja blizu oznake
N na glavnoj jedinici (samo
za uređaje kompatibilne
s NFC- om).
U oba slučaja bit će potrebno
rukovati i uređajem.
Dodatne informacije potražite na:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
Da biste pristupili dodatnim značajkama,
jednostavno pritisnite HOME.
Primjeri:
 Slušanje radija preko zvučnika sustava
 Memorirane radijske stanice
 Pristup internetskom sadržaju
 Reprodukcija datoteka na povezanom
USB uređaju









Kada je glavna jedinica
povezana sa širokopojasnim
usmjerivačem, putem ovog
izbornika možete postaviti
mrežne postavke.
12
HOME
Memoriranje radijskih stanica
1
Uzastopno pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na gornjoj
ploči ne pojavi „FM”.
2
Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
3
4
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite / da biste odabrali
[Preset Memory] (Memorirane
stanice), zatim pritisnite .
5
Pritisnite / da biste odabrali
željeni broj memorirane
stanice, a zatim pritisnite .
6
Ponovite korake 2 do 5 da biste
pohranili druge stanice.
/,
OPTIONS
HOME
Odabir memorirane stanice
1
2
Uzastopno pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na gornjoj
ploči ne pojavi „FM”.
TUNING +/–
PRESET +/–
Uzastopce pritišćite PRESET +/–
da biste odabrali memoriranu
stanicu.
13

Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih
poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.
Pogledajte i upute za upotrebu na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto
priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga
ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je
povezan s digitalnim prijamnikom.
 Provjerite jesu li kabeli dobro priključeni.
 Odaberite odgovarajući ulaz sustava u koji je priključen
digitalni prijamnik.
Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.
 Provjerite status indikatora LINK/STANDBY na pojačalu za
surround zvuk.
 Isključuje se.
 Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod)
pojačala za surround zvuk dobro spojen.
 Uključite pojačalo za surround zvuk pritiskom na / na
pojačalu za surround zvuk.
14

Treperi crveno.
 Pritisnite / za isključivanje pojačala za surround zvuk
i provjerite sljedeće stavke.
 Jesu li + i - kabeli zvučnika u kratkom spoju?
 Blokira li nešto ventilacijske otvore pojačala za
surround zvuk?
Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja
eventualnih problema, uključite pojačalo za surround
zvuk. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak
i nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite
pomoć kod najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Sony.
Polako treperi zeleno ili narančasto ili postaje crveno.
 Prijenos zvuka je loš. Premjestite pojačalo za surround
zvuk tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili
narančast.
 Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
 Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
 Provjerite veze zvučnika.
Surround zvučnici ne reproduciraju zvuk.
 Pritisnite OPTION i provjerite je li [Sound Field] (Zvučno polje)
postavljen na [ClearAudio+].
Disk se ne reproducira.
 Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.
 Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice.
Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno
pola sata.
 Disk nije pravilno finaliziran.
Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W
u stanju pripravnosti
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li postavljene sljedeće
postavke:
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) >
[HDMI Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno).
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [Quick Start
Mode] (Način rada za brzo pokretanje), a zatim postavite
[Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) na [Off]
(Isključeno).
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [NFC],
a zatim postavite [NFC] na [Off] (Isključeno).
 Odaberite [Network Settings] (Mrežne postavke) > [Remote
Start] (Pokretanje na daljinu), a zatim postavite [Remote Start]
(Pokretanje na daljinu) na [Off] (Isključeno).
Posebna aplikacija za ovaj model dostupna je na web-mjestima Google Play i App Store.
Potražite "SongPal" i preuzmite besplatnu aplikaciju da biste saznali više o praktičnim značajkama.
Aplikacija za jednostavno upravljanje, "SongPal", podržava bežični rad. Omogućuje vam sljedeće:
 odabir glazbenih/audio sadržaja iz integriranih funkcija različitih uređaja i pametnih telefona.
 intuitivno upravljanje raznim postavkama.
 poboljšanje glazbe vizualno pomoću zaslona pametnog telefona.
Da biste upotrijebili tu funkciju, svakako ažurirajte softver.
Ovaj vodič za brzi početak štedi papir
Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi
potpune priručnike u tiskanom obliku. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete
pronaći na internetu:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-71(1) (HR)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising