Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Blu-ray sustav kućnog kina s tehnologijom Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-485-831-31(1) (HR)
Postavljanje zvučnika na pod
BDV-N9200W
Priručnik za postavljanje zvučnika
Prednji lijevi zvučnik (L): Bijelo
Prednji desni zvučnik (R): Crveno
Lijevi surround zvučnik (L): Plavo
Desni surround zvučnik (R): Sivo
(1)
©2014 Sony Corporation
Prilikom sastavljanja zvučnika raširite tkaninu po podu da biste
spriječili oštećenja poda.
BDV-N9200W/BDV-N9200WL
1
3
5
Postavljanje zvučnika na pod
Cjevčica u boji
ɼ
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
Postavljanje zvučnika na zid
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
2
4
Oprez
• Informacije o vijcima prikladnim za taj zidni materijal zatražite u trgovini s vijcima ili od instalatera.
• Sony ne odgovara za nezgode ili oštećenja prouzročena neispravnim postavljanjem, nedostatnom
čvrstoćom zida ili nepravilnim postavljanjem vijaka, prirodnim nezgodama, itd.
70 cm
6
Postavljanje zvučnika na pod
Postavljanje zvučnika na zid
BDV-N9200WL
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
Prednji lijevi zvučnik (L)*: Bijelo
Prednji desni zvučnik (R)*: Crveno
Lijevi surround zvučnik (L)*: Plavo
Desni surround zvučnik (R)*: Sivo
Središnji zvučnik: Zeleno
* samo BDV-N9200W
*
4 mm
30 mm
* Nije priloženo
5 mm
Prilikom sastavljanja zvučnika raširite tkaninu po podu da biste
spriječili oštećenja poda.
1
10 mm
3
1
Samo za uspravne zvučnike (samo BDV-N9200W)
2
Za uspravne zvučnike
5 mm ~ 7 mm
192 mm
Cjevčica u boji
Za središnji zvučnik
150 mm
5 mm ~ 7 mm
2
4
5
Za središnji zvučnik
3
Za uspravne zvučnike
Cjevčica u boji
Za središnji zvučnik
Download PDF

advertising