Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Blu-ray sustav kućnog kina Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Sustav kućnog kina s čitačem Blu-ray Disc™/DVD diskova
CR
Započnite ovdje
Vodič za brzi početak
BDV-EF1100
BDV-EF1100
1
Sadržaj paketa/Postavljanje zvučnika
2
Povezivanje TV-a
3
Povezivanje drugih uređaja
4
Jednostavno zaslonsko postavljanje
5
Reprodukcija i upotreba drugih funkcija
BDV-EF1100

 


Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Subwoofer
Sadržaj paketa
Daljinski upravljač
R6 (veličina AA) baterije (2)
FM žičana antena
03
1
Započnite tako da zvučnike
postavite u prostoriji u skladu
s oznakama na poleđini.
SUBWOOFER
04
FRONT L
FRONT R
Glavna jedinica
Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.
05
2
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku visoke kvalitete, zvučnike
povežite putem HDMI kabela
visoke brzine  (nije priložen).
Ako na TV-u ne postoji HDMI
ARC priključak, potreban vam
je digitalni optički kabel  (nije
priložen) da biste uživali u zvuku
TV-a putem zvučnika sustava.


06
3
Da biste povezali digitalni
prijamnik, igraću konzolu ili
digitalni satelitski prijamnik,
putem digitalnog optičkog
kabela povežite zvuk s glavnom
jedinicom  (nije priložen).
Zasebno povežite videokabel
s TV-om.
Za FM radio povežite priloženu
žičanu antenu i raširite je da biste
postigli najbolji prijam. 


07
3
Putem bežičnog LAN-a ili LAN
kabela (nije priložen) možete se
povezati s internetom i kućnom
mrežom .
Postavke mreže pronađite
na početnom izborniku (str. 12).
Dodatne informacije potražite na:
http://support.sony-europe.com/
Kabel za napajanje (mrežni vod)
priključite  u zidnu utičnicu
(mrežnu).


08
Sa širokopojasnim usmjerivačem
4
Da biste sustav pripremili za
upotrebu, pomoću priloženog
daljinskog upravljača prođite
kroz jednostavne početne
postavke na zaslonu. To bi
trebalo potrajati tek nekoliko
minuta.
Pritisnite / da biste uključili
sustav. Na zaslonu na prednjoj
ploči pojavljuje se "SETUP".
Kada se na zaslonu pojavi
poruka [Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavne početne
postavke su završene.), odaberite
[Finish] (Završi) i sustav će biti
spreman za upotrebu.
Ako se zaslon za postavljanje ne
prikazuje, odaberite odgovarajući
AV ulaz na TV-u.
/
///,
09
5
Da biste reproducirali disk,
pritisnite , a potom disk stavite
u ladicu diska. Ponovno pritisnite
 da biste zatvorili ladicu diska.
Ako reprodukcija ne počne
automatski, odaberite
u kategoriji [Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili [Photo]
(Fotografija), a zatim pritisnite .

10

Možete uživati u glazbi,
primjerice na svom pametnom
telefonu i sl. putem Bluetooth
komunikacije sa svog sustava.
Svoj Bluetooth uređaj možete
upariti/povezati na sljedeći način:
 pritiskom gumba
BLUETOOTH ili
 korištenjem NFC funkcije
(samo za uređaje kompatibilne
s NFC funkcijom). Preuzmite
aplikaciju i jednostavno držite
uređaj blizu oznake N na
glavnoj jedinici.
Dodatne informacije potražite na:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
Da biste pristupili dodatnim značajkama,
jednostavno pritisnite HOME.
Primjeri:
 Slušanje radija preko zvučnika sustava
 Memorirane radijske stanice
 Pristup internetskom sadržaju
 Reprodukcija datoteka na povezanom
USB uređaju





Kada je glavna
jedinica povezana
sa širokopojasnim
usmjerivačem, putem
ovog izbornika
možete postaviti
mrežne postavke.
12




HOME
Memoriranje radijskih stanica
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste odabrali
[Preset Memory] (Memorirane
stanice), zatim pritisnite .
FUNCTION
5 Pritisnite / da biste odabrali
željeni broj memorirane
stanice, a zatim pritisnite .
///,
6 Ponovite korake od 2 do 5 da
biste spremili ostale stanice.
OPTIONS
Odabir memorirane stanice
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi "FM".
2 Uzastopce pritišćite
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
PRESET +/– da biste odabrali
memoriranu stanicu.
13
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih
poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.
Pogledajte i upute za upotrebu na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom
čvrsto priključen u zidnu utičnicu.
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga
ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je
povezan s digitalnim prijamnikom.
 Provjerite jesu li kabeli dobro priključeni.
 Odaberite odgovarajući ulaz sustava u koji je priključen
digitalni prijamnik.
Disk se ne reproducira.
 Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.
 Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice.
Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno
pola sata.
 Disk nije pravilno finaliziran.
14
Smanjenje potrošnje struje na manje
od 0,3 W u stanju pripravnosti
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li postavljene sljedeće
postavke:
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [HDMI
Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) na [Off ] (Isključeno).
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) >
[Quick Start Mode] (Način brzog pokretanja), a zatim
postavite [Quick Start Mode] (Način brzog pokretanja)
na [Off ] (Isključeno).
 Odaberite [Network Settings] (Mrežne postavke) >
[Remote Start] (Pokretanje na daljinu), a zatim postavite
[Remote Start] (Pokretanje na daljinu) na [Off ] (Isključeno).
15
Ovaj vodič za brzi početak štedi papir
Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi
priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete
pronaći na internetu:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-61(1) (CR)
2013 Sony Corporation
Download PDF