Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Upute za upotrebu

4-279-067-11(2) (HR)
Kućno kino
s Blu-ray/DVD
čitačem
Upute za rad
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
UPOZORENJE
Nemojte postaviti uređaj u
zatvoreni prostor kao što je polica
za knjige ili ugrađena vitrina.
Da biste smanjili rizik od požara,
ne pokrivajte ventilacijski otvor
uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne stavljajte
otvorene izvore vatre kao što
su upaljene svijeće na uređaj.
Da biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kapanju ili polijevanju i ne stavljajte
na uređaj predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Ne izlažite baterije ili uređaj
s ugrađenim baterijama prevelikoj
vrućini kao što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
Da biste spriječili ozljede, uređaj
mora biti sigurno pričvršćen
na pod/zid u skladu s uputama
za postavljanje.
Upotrebljavajte samo
na zatvorenom.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim uređajem povećat će rizik
oštećenja očiju. Budući da je
laserska zraka u uređaju Kućno
kino s Blu-ray Disc/DVD čitačem
štetna za oči, nemojte pokušavati
rasklapati kućište.
Prepustite servisiranje samo
ovlaštenom osoblju.
Ovaj je uređaj klasificiran kao
CLASS 3R LASER proizvod.
Vidljivo i nevidljivo lasersko
zračenje emitira se kada se otvori
zaštitno kućište lasera pa obavezno
izbjegavajte izravno izlaganje očiju.
2HR
Ova oznaka smještena je
na zaštitnom kućištu lasera
unutar kućišta.
Odlaganje
baterija za
otpad
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim
europskim
državama sa
zasebnim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj je uređaj klasificiran kao
CLASS 1 LASER proizvod.
Ova oznaka smještena je
sa stražnje vanjske strane.
Ovaj simbol na bateriji ili na
pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne može
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodani su ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim zbrinjavanjem baterija
za otpad pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem baterije. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi zbog
sigurnosnih, izvedbenih ili razloga
podatkovnog integriteta zahtijevaju
trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo
ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom
ispravno postupa, proizvod nakon
isteka trajanja odložite
u primjenjivo zbirno odlagalište
za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno
ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite u primjenjivo
zbirno odlagalište za recikliranje
otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije kontaktirajte svoju
lokalnu gradsku upravu,
komunalne usluge za kućanski
otpad ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim
europskim državama sa
zasebnim sustavima za
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu i njegovom
pakiranju označava da se proizvod
ne može odlagati kao kućanski
otpad. Umjesto toga mora se
odložiti na primjenjivo zbirno
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog
proizvoda. Recikliranje materijala
pomaže u očuvanju prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda
kontaktirajte svoju lokalnu gradsku
upravu, komunalne usluge
za kućanski otpad ili trgovinu
u kojoj ste kupili proizvod.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo
za opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
EU smjernice.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni zastupnik za EMC
i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. U vezi
sa servisom ili jamstvom obratite
se na adrese koje su navedene
u zasebnim dokumentima za servis
ili jamstvo.
Za korisnike u Australiji
Ova oprema treba biti postavljena
i u funkciji najmanje 20 cm i više
udaljena od uređaja koji zrači
i tijela osobe (isključujući
ekstremitete: ruke, zapešća,
stopala i gležnjeve).
stanki razlikovat će se od osobe
do osobe. Sami morate odlučiti što
vam najviše odgovara. Ako osjetite
nelagodu, morate prestati gledati
3D videoslike dok nelagoda ne
prestane; savjetujte se s liječnikom
ako mislite da je to potrebno.
Također trebate pregledati (i)
priručnik s uputama i/ili poruku
koja upućuje na oprez za svaki
drugi uređaj koji upotrebljavate
ili za Blu-ray Disc sadržaje koji se
reproduciraju s ovim proizvodom
te (ii) naše web-mjesto
(http://esupport.sony.com/) za
najnovije informacije. Vid male
djece (osobito one ispod šest
godina starosti) još uvijek je
u razvoju. Savjetujte se s liječnikom
(pedijatrom ili okulistom) prije
nego što dopustite maloj djeci
gledanje 3D videoslika.
Odrasli trebaju nadzirati djecu
kako bi osigurali da slijede
preporuke koje su prethodno
navedene.
Mjere opreza
Za bežični
primopredajnik
(EZW-RT50) i Blu-ray Disc/
DVD prijamnik
(HBD-L800)
O izvorima napajanja
(Za korisnike u Australiji)
• Jedinica nije isključena iz struje
ako je priključena u strujnu
utičnicu čak i ako je sama
jedinica isključena.
• Budući da se glavni priključak
upotrebljava za isključivanje
jedinice iz struje, spojite jedinicu
u strujnu utičnicu koja je lako
dostupna. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice,
odmah isključite glavni priključak
iz strujne utičnice.
Ova oprema treba biti postavljena
i u funkciji najmanje 20 cm i više
udaljena od uređaja koji zrači
i tijela osobe (isključujući
ekstremitete: ruke, zapešća,
stopala i gležnjeve).
Za glavnu jedinicu
Pločica s nazivom smještena je
na vanjskoj stražnjoj strani.
Za gledanje 3D videoslika
Neke osobe mogu osjetiti nelagodu
(kao što je napor očiju, umor ili
mučnina) tijekom gledanja 3D
videoslika. Sony preporučuje da svi
gledatelji redovito rade stanke
tijekom gledanja 3D videoslika.
Dužina i učestalost potrebnih
Za bežični
primopredajnik
(EZW-RT50) i kućno kino
s Blu-ray Disc/DVD
čitačem (BDV-L600/
BDV-L800/BDV-L800M)
(Za korisnike u Europi)
Pogledajte “Informacije
o usklađenosti bežičnog
proizvoda” (priloženo).
Zaštita autorskih prava
Imajte na umu napredan sustav
zaštite sadržaja koji se upotrebljava
na medijima Blu-ray Disc™ i DVD.
Ti sustavi koji se nazivaju AACS
(Sustav naprednog pristupa
sadržaju) i CSS (Sustav uzimanja
sadržaja) mogu sadržavati neka
ograničenja reprodukcije,
analognog izlaza i drugih sličnih
značajki. Rad proizvoda
i ograničenja koja su postavljena
mogu se razlikovati ovisno
o datumu kupnje jer upravni odbor
za AACS može usvojiti ili
promijeniti pravila ograničenja
nakon vremena kupnje.
Autorska prava i zaštitni
znakovi
• Ovaj sustav uključuje Dolby*
Digital i DTS** Digital
Surround System.
* Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruki-D simbol
zaštitni su znaci tvrtke
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom
patenata Sjedinjenih
Država: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 i drugih patenata
Sjedinjenih Država koji su
potvrđeni i u obradi. DTS,
DTS-HD i Symbol
registrirani su zaštitni
znaci, & DTS-HD Master
Audio i DTS logotipi
zaštitni su znaci tvrtke DTS,
Inc. Proizvod uključuje
softver. © DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
• Sustav uključuje tehnologiju
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
zaštitni su znaci tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
3HR
• Java je zaštitni znak tvrtke Oracle
i/ili njezinih partnera.
• “BD-LIVE” i “BONUSVIEW”
zaštitni su znaci udruženja
Blu-ray Disc.
• “Blu-ray Disc” je zaštitni znak.
• Logotipi “Blu-ray Disc”,
“DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD
VIDEO” i “CD” zaštitni su znaci.
• “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D”
logotipi zaštitni su znaci
udruženja Blu-ray Disc.
• “BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip “AVCHD”
zaštitni su znaci tvrtke Panasonic
Corporation i tvrtke
Sony Corporation.
• , “XMB” i “xross media bar”
zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
• “PLAYSTATION” zaštitni je znak
tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
• Tehnologiju prepoznavanja
glazbe i videozapisa te povezane
podatke omogućuje Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard
u tehnologiji prepoznavanja
glazbe i isporuci povezanog
sadržaja. Za više informacija
posjetite www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc
i podaci povezani s glazbom
i videozapisima tvrtke Gracenote,
Inc., autorska prava © 2000-danas
Gracenote. Gracenote softver,
autorska prava © 2000-danas
Gracenote. Jedan ili više patenata
u vlasništvu tvrtke Gracenote
primjenjuju se na ovaj proizvod
i uslugu. Pogledajte web-mjesto
Gracenote za nepotpuni popis
primjenjivih Gracenote patenata.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logotipi
i logotip “Powered by Gracenote”
registrirani su zaštitni znaci ili
4HR
zaštitni znaci tvrtke Gracenote
u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim državama.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™
oznaka je potvrde za Wi-Fi
Alliance.
• Oznaka Wi-Fi Protected Setup™
oznaka je tvrtke Wi-Fi Alliance.
• “Wi-Fi CERTIFIED™” i “Wi-Fi
Protected Setup™” zaštitni su
znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• “PhotoTV HD” i “PhotoTV HD”
logotip zaštitni su znaci tvrtke
Sony Corporation.
• MPEG tehnologija troslojnog
kodiranja zvuka i patenti
licencirani su od tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano i iPod touch zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc., registrirani
u Sjedinjenim Državama i drugim
državama.
• “Made for iPod,” and “Made for
iPhone” znači da je elektronički
pribor oblikovan za spajanje
s uređajima iPod ili iPhone
i da je potvrđen od strane
razvojnog programera u skladu
sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
Apple nije odgovoran za rad ovog
uređaja ni za njegovu usklađenost
sa sigurnosnim i regulacijskim
standardima. Imajte na umu
da upotreba ovog pribora
s uređajima iPod ili iPhone može
utjecati na bežičnu izvedbu.
• Windows Media je registrirani
zaštitni znak ili zaštitni znak
tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim državama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju
koja je predmet određenih prava
o intelektualnom vlasništvu
Microsofta. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence(i) sa
strane Microsofta.
Vlasnici sadržaja upotrebljavaju
Microsoft PlayReady™ tehnologiju
pristupa sadržaju za zaštitu svojeg
intelektualnog vlasništva,
uključujući sadržaj zaštićen
autorskim pravima. Ovaj uređaj
upotrebljava tehnologiju
PlayReady za pristup PlayReady
zaštićenom sadržaju i/ili sadržaju
zaštićenom WMDRM pravima.
Ako uređaj ne uspije uspješno
primijeniti ograničenja za
upotrebu sadržaja, vlasnici
sadržaja mogu zahtijevati od
Microsofta da obnovi mogućnost
uređaja za potrošnju sadržaja koji
je zaštićen PlayReady pravima.
Obnavljanje ne bi trebalo utjecati
na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj
zaštićen drugim tehnologijama
zaštite sadržaja. Vlasnici sadržaja
mogu zahtijevati nadogradnju
tehnologije PlayReady za pristup
njihovom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći
pristupiti sadržaju koji zahtijeva
nadogradnju.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED™ zaštitni su znaci ili
certifikacijske oznake tvrtke
Digital Living Network Alliance.
• Svi ostali zaštitni znaci zaštitni
su znaci svojih vlasnika.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda
zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci proizvođača.
Oznake ™ i ® nisu naznačene
u ovom dokumentu.
O ovim uputama
za rad
• Upute u ovim Uputama
za rad opisuju kontrole
na daljinskom upravljaču.
Možete upotrebljavati
i kontrole na glavnoj jedinici
ako imaju iste ili slične nazive
kao one na daljinskom
upravljaču.
• U ovom priručniku, “disk” se
upotrebljava kao općenita
referenca na BD, DVD, Super
Audio CD ili CD osim ako
nije drugačije navedeno
u tekstu ili na ilustracijama.
• Upute u ovom priručniku
namijenjene su za
BDV-L800, BDV-L800M
i BDV-L600. BDV-L600 je
model koji se upotrebljava
za ilustracije. Sve različitosti
u radu jasno su navedene
u tekstu, na primjer
“samo BDV-L600”.
• Neke ilustracije prikazane
su kao konceptualni crteži
i mogu biti drukčije od
stvarnih proizvoda.
• Stavke prikazane na TV
zaslonu mogu se razlikovati
ovisno o području.
• Zadana postavka
je podvučena.
5HR
Sadržaj
O ovim uputama za rad..............................5
Sadržaj kutije ...............................................7
Kazalo dijelova i tipaka/kontrola ............10
Početak rada
1. korak: Postavljanje sustava......... 16
2. korak: Povezivanje sustava ......... 18
3. korak: Provođenje Easy Setup
(Jednostavnog postavljanja)..... 32
4. korak: Odabir izvora..................... 33
5. korak: Uživanje u surround
zvuku ........................................... 34
Reprodukcija
Reprodukcija diska ...................................36
Reprodukcija s USB uređaja ....................37
Uživanje u uređajima iPod/iPhone ........38
Reprodukcija preko mreže.......................40
Dostupne opcije ........................................42
Prilagodba zvuka
Odabir efekta koji odgovara izvoru........45
Odabir formata zvuka, višejezičnih
pjesama ili kanala ...............................45
Uživanje u višestruko
emitiranom zvuku..............................46
Tuner
Slušanje radija............................................47
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS) .....................................48
Ostale radnje
Upotreba funkcije Control for HDMI
za “BRAVIA” Sync.............................49
Postavljanje zvučnika ...............................50
Upotreba brojača za mirovanje...............51
Deaktivacija gumba na glavnoj
jedinici .................................................51
Upravljanje TV-om ili drugim
komponentama priloženim
daljinskim upravljačem .....................52
Štednja energije u stanju mirovanja .......53
Pretraživanje web-stranica ......................53
Dodatne postavke za bežični sustav .......55
Postavljanje mreže ....................................56
6HR
Postavke i prilagodbe
Upotreba prikaza postavljanja ................60
[Remote Controller Setting Guide]
(Priručnik za postavljanje
daljinskog upravljača) .......................60
[Network Update]
(Ažuriranje mreže) ............................61
[Screen Settings] (Postavke zaslona)......61
[Audio Settings] (Postavke zvuka) .........62
[BD/DVD Viewing Settings]
(Postavke gledanja BD/DVD-a) ......63
[Parental Control Settings]
(Postavke roditeljske kontrole) ........64
[Music Settings] (Glazbene postavke) ...64
[System Settings] (Postavke sustava) .....64
[Network Settings]
(Mrežne postavke) .............................66
[Easy Setup]
(Jednostavno postavljanje) ...............66
[Resetting] (Ponovno postavljanje)........66
Dodatne informacije
Mjere opreza..............................................67
Napomene o diskovima ...........................68
Rješavanje problema.................................69
Diskovi koji se mogu reproducirati........75
Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati.......................................76
Podržani formati zvuka............................77
Specifikacije ...............................................78
Popis jezičnih kodova...............................80
Kazalo .........................................................81
Sadržaj kutije
BDV-L800/BDV-L800M
• Glavna jedinica (1)
• Priključna stanica za iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
• Postolja zvučnika (2)
• Vijci (srebrni) (2)
• Prednji zvučnici (2)
• Videokabel za priključnu
stanicu za iPod/iPhone (1)
• Zidni nosač A (1)
• USB kabel (1)
• Zidni nosač B (1)
• Poklopac postolja (1)
• Subwoofer (1)
• Bežični primopredajnici
(EZW-RT50) (2)
• UKV žičana antena (1)
ili
• Strujni prilagodnik (1)
• Daljinski upravljač (1)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
• Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)
• Upute za rad (samo
za australske modele)
• Priručnik za brzo
postavljanje
• Priručnik za postavljanje
zvučnika
• Priručnik za postavljanje
glavne jedinice
• Informacije o softverskoj
licenci
• Informacije o usklađenosti
bežičnog proizvoda
• Jamstvo
• Referentni priručnik (samo
europski modeli)
7HR
BDV-L600
• Glavna jedinica (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Bežični primopredajnici
(EZW-RT50) (2)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
• Strujni prilagodnik (1)
• Prednji zvučnici (2)
• Priključna stanica za iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
• Strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)
• Subwoofer (1)
• Videokabel za priključnu
stanicu za iPod/iPhone (1)
• USB kabel (1)
• UKV žičana antena (1)
• Poklopac postolja (1)
ili
8HR
• Upute za rad (samo
za australske modele)
• Priručnik za brzo
postavljanje
• Priručnik za postavljanje
zvučnika
• Priručnik za postavljanje
glavne jedinice
• Informacije o softverskoj
licenci
• Informacije o usklađenosti
bežičnog proizvoda
• Jamstvo
• Referentni priručnik (samo
europski modeli)
Priprema upravljača
Umetnite dvije R6 (veličina AA) baterije (priloženo) tako da poravnate rubove baterije 3 i #
s oznakama unutar odjeljka.
9HR
Kazalo dijelova i tipaka/kontrola
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradi.
Glavna jedinica
VOLUME
A Ventilacijski otvori
D Senzor za daljinski upravljač
B Utor za disk (str. 36)
E Zaslon na prednjoj ploči
C Senzorski gumbi/pokazatelji
F LED osvjetljenje (str. 64)
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovo pokreće reprodukciju
(nastavlja reprodukciju).
Reproducira dijaprojekciju kada je umetnut
disk koji sadrži JPEG datoteke.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti mjesto
zaustavljanja (mjesto nastavka).
Mjesto nastavka za naslov/zapis posljednja
je točka koju ste reproducirali ili posljednja
fotografija za mapu fotografija.
VOLUME +/–
Prilagođava glasnoću sustava.
FUNCTION
Odabire izvor reprodukcije.
Z (izbacivanje)
Izbacuje disk.
10HR
FUNCTION
O senzorskim gumbima/pokazateljima
Ti gumbi rade (aktivni su) kada su upaljeni
pokazatelji gumba mekanih na dodir.
Postavljanjem funkcije [Illumination/Display]
(Osvjetljenje/Zaslon) možete uključiti/isključiti
pokazatelje (str. 64). Kada postavite
[Illumination/Display] (Osvjetljenje/Zaslon)
na [Simple/Off] (Jednostavno/Isključeno),
pokazatelji se isključuju. U tom slučaju
dodirnite bilo koji senzorski gumb. Kada se
pokazatelji upale, dodirnite željeni gumb.
Napomena
• Ti gumbi rade (aktivni su) kada ih lagano dodirnete.
Nemojte ih snažno pritiskati.
Bočni prikaz
(bez poklopca ploče)
A
(USB) priključnica (lijeva) (str. 37)
Upotrebljava se za povezivanje
USB uređaja.
B "/1 (uključeno/stanje mirovanja)
Uključuje glavnu jedinicu ili je postavlja
u stanje mirovanja.
C VIDEO OUT utičnica (str. 19)
D HDMI OUT utičnica (str. 19)
E HDMI IN 1 utičnica (str. 21)
Stražnja ploča
H
(USB) priključnica (desna) (str. 37)
Upotrebljava se za povezivanje
USB uređaja.
I TV DIGITAL IN (OPTICAL) utičnica (str. 19)
J ANTENNA FM 75 Ω COAXIAL utičnica
(str. 22)
K Utor za bežični primopredajnik
(EZW-RT50/EZW-RT20) (str. 25)
EZW-RT50 isporučen je sa sustavom.
F HDMI IN 2 utičnica (str. 21)
G LAN(100) priključak (str. 23)
11HR
Zaslon na prednjoj ploči
O oznakama na zaslonu na prednjoj ploči
A Prikazuje status reprodukcije sustava.
F Pali se kada je zvuk isključen.
B Pali se kada se aktivira ponovna
reprodukcija.
G Prikazuje status sustava kao što
je radijska frekvencija itd.
C Pali se tijekom primanja stereozvuka.
(samo radio)
H Pali se tijekom izlaza 720p/1080i/1080p
videosignala iz priključka HDMI OUT.
D Pali se kada sustav reproducira preko
funkcije PARTY STREAMING.
E Pali se kada je HDMI OUT utičnica
povezana s uređajem koji je usklađen
sa standardom HDCP (Zaštita digitalnog
sadržaja na širokopojasnim vezama)
koji ima HDMI ili DVI (Digitalno vizualno
sučelje) ulaz.
12HR
Subwoofer
Prednja ploča
Stražnja ploča
A LINK/STANDBY pokazatelj
Možete provjeriti status bežičnog prijenosa
između glavne jedinice i subwoofera.
Pokazatelj
Status
Postaje zelen.
Sustav je uključen, bežični
prijenos je aktiviran, a zvučni
se signali primaju.
Postaje
narančast.
Sustav je uključen, bežični
prijenos je aktiviran
s funkcijom Sigurna veza,
a zvučni se signali primaju.
Zeleno svjetlo
brzo treperi.
Bežični primopredajnik nije
ispravno umetnut u utor
bežičnog primopredajnika.
Pokazatelj
sporo treperi
zeleno ili
narančasto.
Bežični prijenos je isključen.
Postaje crven.
Subwoofer je u stanju
mirovanja dok je sustav
u stanju mirovanja ili je
bežični prijenos isključen.
Isključuje se.
Subwoofer je isključen.
B SPEAKERS utičnice
C Ventilacijski otvori
D "/1 (Napajanje) gumb
Uključuje/isključuje subwoofer.
E SECURE LINK gumb (str. 55)
Pokreće funkciju Sigurna veza.
F Utor za bežični primopredajnik
(EZW-RT50/EZW-RT20) (str. 25)
EZW-RT50 isporučen je sa sustavom.
Treperi crveno. Zaštita subwoofera je aktivna.
13HR
A Z (izbacivanje)
Daljinski upravljač
Izbacuje disk.
Gumbi koji su samo za rad sustava opisani su
u nastavku. Pogledajte “Upravljanje TV-om ili
drugim komponentama priloženim daljinskim
upravljačem” (str. 52) za gumbe za rad spojenih
komponenti.
SPEAKERS
TV AUDIO
AV
1
BRAVIA Sync
BD
1
2
3
TV
4
5
6
STB
7
8
9
9
2
ENTER
0
3
TOP MENU
4
FUNCTION
TOOLS
OPTIONS
MENU
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
AV "/1 (uključeno/stanje mirovanja)
(str. 52)
Uključuje TV ili drugu komponentu
ili postavlja TV ili druge komponente
u stanje mirovanja.
"/1 (uključeno/stanje mirovanja)
(str. 32, 47)
Uključuje sustav ili ga postavlja u stanje
mirovanja.
Unosi brojeve naslova/poglavlja, unaprijed
postavljenog broja postaje itd.
ENTER
5
6
8
PROG
Odabire izlazi li TV zvuk iz zvučnika
sustava ili zvučnika TV-a. Ta funkcija radi
samo kada postavite [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) na [On] (Uključeno)
(str. 65).
B Brojčani gumbi (str. 48, 52)
POP UP/ MENU
RETURN
SPEAKERS TVyAUDIO
Unosi odabranu stavku.
C Gumbi u boji (crvena/zelena/žuta/plava)
Tipke prečaca za odabir stavki na nekim BD
izbornicima (mogu se također upotrijebiti
za Java interaktivne radnje na BD-ovima).
D TOP MENU
DISPLAY
7
SLEEP
Otvara ili zatvara gornji izbornik BD-a
ili DVD-a.
POP UP/MENU
• Broj 5,
, PROG + i N gumbi imaju
ispupčenje. Upotrijebite ispupčenje kao
orijentir pri radu s upravljačem.
• Nazivi gumba koji rade nakon pritiska na
gumbe za način rada TV ili STB označeni
su žutom ili zelenom oznakom.
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
OPTIONS (str. 34, 42, 54)
Prikazuje izbornik opcija na TV zaslonu ili
na zaslonu na prednjoj ploči. (Lokacija se
razlikuje s obzirom na odabranu funkciju.)
RETURN
Vraća na prethodni prikaz.
C/X/x/c
Premješta oznaku na prikazanu stavku.
(ulaz)
Ulazi u odabranu stavku.
14HR
E FUNCTION (str. 33, 47)
G
Odabire izvor reprodukcije.
(isključivanje zvuka)
Privremeno isključuje zvuk.
HOME str. 32, 47, 50, 53, 55, 56, 60)
(zvuk) (str. 45, 46)
Ulazi ili izlazi iz početnog izbornika
sustava.
Odabire format/zapis zvuka.
SOUND MODE (str. 45)
Prilagođava glasnoću.
Odabire način zvuka.
DISPLAY (str. 37, 40, 53)
2 (glasnoća) +/– (str. 47)
F Gumbi za reprodukciju
Prikazuje podatke o reprodukciji
i pretraživanju interneta na TV zaslonu.
Prikazuje unaprijed postavljenu
radiopostaju, frekvenciju itd. na zaslonu
na prednjoj ploči.
Prikazuje podatke o emitiranju na zaslonu
na prednjoj ploči kada funkcija nije
postavljena na “BD/DVD.” Kada je sustav
postavljen na funkciju “HDMI1”,
“HDMI2” ili “TV”, podaci o emitiranju
pojavljuju se samo kada je postavljen ulaz
za digitalni signal.
Podaci o emitiranju ne moraju se pojaviti
ovisno o prijenosu ili stavki koja
se dekodira.
Pogledajte “Reprodukcija” (str. 36).
./> (prethodno/sljedeće)
Preskočite na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
(ponovna reprodukcija/
pomicanje prema naprijed)
Kratko ponovno reproducirajte trenutačne
scene na 10 sekundi./Kratko pomaknite
prema naprijed trenutačne scene
na 15 sekundi.
m/M (brzo/polako/zamrzni kadar)
Brzo pomicanje diska unatrag/unaprijed
tijekom reprodukcije. Svaki put kada
pritisnete gumb, brzina pretraživanja
se mijenja.
Aktivira usporenu reprodukciju kada
se drži pritisnuto više od jedne sekunde
u načinu pauze. Reproducira jedan
po jedan kadar kada je pritisnuto
u načinu pauze.
Usporena i reprodukcija jedan po jedan
kadar nisu dostupne za Blu-ray 3D diskove.
N (reprodukcija)
Pokreće ili ponovo pokreće reprodukciju
(nastavlja reprodukciju).
Aktivira reprodukciju jednim dodirom
(str. 49) kada je sustav uključen i postavljen
na funkciju “BD/DVD”.
X (pauza)
Pauzira ili ponovo pokreće reprodukciju.
x (zaustavljanje)
Zaustavlja reprodukciju i pamti mjesto
zaustavljanja (mjesto nastavka). Mjesto
nastavka za naslov/zapis posljednja je točka
koju ste reproducirali ili posljednja
fotografija za mapu fotografija.
SLEEP (str. 51)
Postavlja brojač stanja mirovanja.
H
(podnaslov) (str. 63)
Odabire jezik podnaslova kada su
višejezični podnaslovi zabilježeni na stavci
BD-ROM/DVD VIDEO.
I Gumbi načina rada (str. 52)
Mijenja komponentu s kojom se radi preko
upravljača.
BD: Možete raditi sa sustavom Blu-ray
Disc/Kućno kino s DVD čitačem.
TV: Možete raditi s TV-om.
STB: Možete raditi s kabelskim paketom,
digitalnim satelitskim prijamnikom,
digitalnim videoprijamnikom itd.
(omiljeno)
Prikazuje internetske sadržaje koji
su dodani na popis favorita. Možete
spremiti 18 omiljenih internetskih sadržaja.
Gumbi za radio
Pogledajte “Tuner” (str. 47).
PRESET +/–
TUNING +/–
15HR
Početak rada
Početak rada
1. korak: Postavljanje sustava
Za postavljanje glavne jedinice možete odabrati jedan od tri položaja: okomito, vodoravno ili na zidu.
Za pojedinosti pogledajte “Odabir položaja za postavjanje glavne jedinice” (str. 27).
Na zid možete postaviti i prednje zvučnike. Za pojedinosti pogledajte priloženi “Priručnik
za postavljanje zvučnika”.
Kako postaviti sustav
Postavite sustav prema slici u nastavku.
A Prednji zvučnik (L (lijevi))
B Prednji zvučnik (R (desni))
C Subwoofer
D Glavna jedinica
Napomena
• Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika i/ili postolja zvučnika koja su pričvršćena na zvučnike na posebno
tretirane podove (ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje.
• Ostavite mjesto za umetanje/izbacivanje diska (približno 15 cm) s desne strane (utor za disk) glavne jedinice kada
pokraj nje stavljate neki predmet.
Približno 15 cm
• Nemojte se naslanjati ili vješati na zvučnik jer bi mogao pasti.
• Položaj subwoofera može uzrokovati izobličenje slike na TV zaslonu. U tom slučaju postavite subwoofer dalje
od TV-a.
• Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore glavne jedinice (str. 10).
• Oba prednja zvučnika postavite na jednaku udaljenost od mjesta s kojeg se sluša zvuk (A).
• Prednji zvučnici trebaju biti udaljeni jedan od drugog najmanje 0,6 m.
• Prednje zvučnike postavite ispred TV-a. Osigurajte da ispred zvučnika nema prepreka.
• Oba prednja zvučnika trebaju biti usmjerena prema naprijed. Ne postavljajte zvučnike pod kutom.
16HR
Napomena o rukovanju subwooferom
Početak rada
Nemojte držati subwoofer za središnji otvor kada ga podižete. Time biste mogli oštetiti zvučnik.
Kada podižete subwoofer, držite ga za dno.
Otvor
Savjet
• Preporučujemo da subwoofer postavite na tvrdu podlogu.
• Subwoofer možete postaviti lijevo ili desno od glavne jedinice. Usmjerite ga prema mjestu s kojeg se sluša zvuk.
17HR
Početak rada
2. korak: Povezivanje sustava
Za povezivanje sustava pročitajte informacije na sljedećim stranicama.
Nemojte priključivati strujne kabele za napajanje (mrežne vodove) glavne jedinice i subwoofera
u zidnu utičnicu (mrežu) dok se ne provedu ostala povezivanja.
Napomena
• Kada povežete drugu komponentu s kontrolom glasnoće, smanjite glasnoću ostalih komponenti na razinu na kojoj
zvuk neće biti izobličen.
Povezivanje zvučnika sa subwooferom
Spojite kabele zvučnika prema boji utičnica za SPEAKERS na subwooferu.
Kada povezujete subwoofer, umetnite priključak dok ne klikne.
Pozadina prednjeg
zvučnika
Stražnja strana subwoofera
Crveno
(prednji desni
zvučnik (R))
Pozadina prednjeg
zvučnika
Bijelo
(prednji lijevi
zvučnik (L))
Uklanjanje poklopca na stražnjoj strani glavne jedinice
Prije povezivanja kabela, uklonite poklopac na stražnjoj strani glavne jedinice.
Lagano pritisnite poklopac na mjestu označenom
s (A), zatim ga povucite ustranu.
18HR
Povezivanje TV-a
Odaberite odgovarajući način povezivanja ovisno o utičnicama i funkcijama na TV-u.
• Ako TV ima HDMI utičnicu koja je označena s “ARC”*: povezivanje A
• Ako TV ima HDMI utičnicu: povezivanja A i C
• Ako TV nema HDMI utičnice: povezivanja B i C
Audiopriključak
Videopriključci
A
B
C
HDMI kabel
velike brzine
(nije priloženo)
Videokabel
(nije priloženo)
Digitalni optički
kabel
(nije priloženo)
Kvaliteta slike
Stražnja strana glavne jedinice
Žuto
Žuto
U utičnicu
videoulaza
na TV-u.
**
U HDMI IN
utičnicu
na TV-u.
Protok signala
U DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
utičnicu
na TV-u.
: Videosignal
: Audiosignal
* Audio Return Channel. Za pojedinosti pogledajte “O funkciji Audio Return Channel” (str. 20).
** Dostupno samo kada je TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel.
19HR
Početak rada
Povežite sustav s TV-om za prikaz slike sustava na TV-u i slušajte TV zvuk putem zvučnika sustava.
Početak rada
A Povezivanje HDMI kabelom
Ako TV ima HDMI utičnicu, povežite s TV-om pomoću HDMI kabela velike brzine. Time će
se omogućiti bolja kvaliteta slike u usporedbi s drugim vrstama povezivanja.
Kada se povezujete putem HDMI kabela velike brzine, morate odabrati vrstu izlaznog signala kada
provodite Easy Setup (Jednostavno postavljanje) (str. 32).
Za ostale HDMI postavke pogledajte “[HDMI Settings] (HDMI postavke)” (str. 65).
O funkciji Audio Return Channel
Ako je TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel, povezivanje HDMI kabelom velike brzine
šalje i digitalni zvučni signal s TV-a. Ne morate uspostavljati zasebnu audiovezu za slušanje TV zvuka.
Za postavljanje funkcije Audio Return Channel pogledajte [Audio Return Channel] (str. 65).
B Povezivanje videokabelom
Ako TV nema HDMI utičnicu, upotrijebite ovaj način povezivanja.
C Povezivanje digitalnim optičkim kabelom
Ovo povezivanje šalje zvučni signal sustavu s TV-a. Da biste slušali TV zvuk preko sustava, upotrijebite
ovaj način povezivanja. S ovim povezivanjem sustav prima višestruko emitirani Dolby Digital signal te
možete uživati u višestruko emitiranom zvuku.
Napomena
• U TV zvuku možete uživati odabirom funkcije “TV” (str. 33).
20HR
Povezivanje ostalih komponenti na HDMI (OUT) utičnicu
Stražnja strana glavne jedinice
HDMI kabel velike brzine (nije priloženo)
Na HDMI OUT utičnicu
upravljačke kutije TV-a za biranje
videa na zahtjev/digitalnog
satelitskog prijamnika ili
PLAYSTATION®3 itd.
Napomena
• Videosignali s HDMI IN 1/2 utičnice šalju se na HDMI OUT utičnicu samo kada je odabrana funkcija HDMI1”
ili “HDMI2”.
• Da biste poslali audiosignal s HDMI IN 1/2 utičnica na HDMI OUT utičnicu, možda ćete trebati promijeniti
postavku audioizlaza. Za pojedinosti pogledajte [Audio Output] (Audioizlaz) u [Audio Settings] (Postavke zvuka)
(str. 63).
• Audioulaz komponente koja je povezana na HDMI IN 1 utičnicu možete promijeniti na TV DIGITAL IN
(OPTICAL) utičnicu. Za pojedinosti pogledajte [HDMI1 Audio Input mode] (HDMI1 način audioulaza)
u [HDMI Settings] (HDMI postavke) (str. 65). (Samo europski modeli.)
21HR
Početak rada
Možete povezati komponentu koja ima HDMI (OUT) utičnicu kao što je upravljačka kutija TV-a za
biranje videa na zahtjev/digitalni satelitski prijamnik ili PLAYSTATION®3 itd. pomoću HDMI kabela
velike brzine. Povezivanje HDMI kabelom velike brzine može slati video i audio signale. Povezivanjem
sustava i komponente pomoću HDMI kabela velike brzine možete uživati u digitalnoj slici i zvuku
visoke kvalitete preko HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 utičnice.
Početak rada
Povezivanje antene
Stražnja strana glavne jedinice
UKV žičana antena
(priloženo)
ili
Napomena
• Obavezno u potpunosti raširite UKV žičanu antenu.
• Nakon povezivanja UKV žičane antene, držite je što je vodoravnije moguće.
Savjet
• Ako imate slab UKV prijam, upotrijebite 75-omski koaksijalni kabel (nije priloženo) za povezivanje glavne jedinice
s vanjskom UKV antenom.
22HR
Povezivanje s mrežom
Početak rada
Napomena
• Da biste povezali sustav s mrežom, morate postaviti mrežne postavke koje odgovaraju okruženju upotrebe
i komponentama. Za pojedinosti pogledajte “Postavljanje mreže” (str. 56) i “[Network Settings]
(Mrežne postavke)” (str. 66).
Za BDV-L800/BDV-L800M
Odaberite način koji se zasniva na vašem LAN (Local Area Network) okruženju.
• Ako upotrebljavate bežični LAN
Sustav ima ugrađenu funkciju Wi-Fi te ga možete povezati s mrežom postavljanjem
mrežnih postavki.
• Ako upotrebljavate neku drugu mrežu koja nije LAN
Povežite se s mrežom uspostavljanjem LAN kabelske veze na sljedeći način.
Stražnja strana glavne jedinice
Internet
ADSL modem/
kabelski modem
Širokopojasni usmjerivač
LAN kabel
(nije priloženo)
Napomena
• Udaljenost između glavne jedinice i bežičnog LAN usmjerivača razlikuje se na osnovi okruženja upotrebe. Ako
se sustav ne može povezati s mrežom ili mrežna veza nije postojana, postavite glavnu jedinicu i bežični LAN
usmjerivač bliže jedno drugom. Kada ne možete postaviti glavnu jedinicu i bežični LAN usmjerivač bliže
jedno drugom, upotrijebite dodatni USB bežični LAN prilagodnik (samo Sony UWA-BR100*).
• Da biste povezali bežični LAN pomoću frekvencijskog pojasa od 5 GHz, potreban vam je dodatni USB bežični
LAN prilagodnik (samo Sony UWA-BR100*).
* Od ožujka 2011. USB bežični LAN prilagodnik neće biti dostupan u svim regijama/državama.
• Informacije o mrežnim postavkama možete dobiti i na sljedećoj stranici podrške za Sony:
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
23HR
Za BDV-L600
Početak rada
Odaberite način na osnovi vašeg LAN (Local Area Network) okruženja.
Stražnja strana glavne jedinice
Internet
ADSL modem/
kabelski modem
Širokopojasni
usmjerivač
LAN kabel
(nije priloženo)
USB bežični LAN
prilagodnik
(nije priloženo)
1 Žičano postavljanje
Upotrijebite LAN za povezivanje s LAN(100) priključkom na glavnoj jedinici.
2 USB žičano postavljanje
Upotrijebite LAN preko USB bežičnog LAN prilagodnika (samo Sony UWA-BR100*).
USB bežični LAN prilagodnik nije dostupan u svim regijama/državama.
* Od ožujka 2011.
Isključite glavnu jedinicu prije povezivanja produžnog kabela ili umetanja USB bežičnog
LAN prilagodnika. Nakon umetanja USB bežičnog LAN prilagodnika na postolje i povezivanja
produžnog kabela na
(USB) priključak (stražnji ili lijevi) (str. 11), ponovo uključite glavnu jedinicu.
Napomena
• Udaljenost između USB bežičnog LAN prilagodnika i bežičnog LAN usmjerivača razlikuje se s obzirom
na okruženje upotrebe. Ako se sustav ne može povezati s mrežom ili mrežna veza nije postojana, stavite USB bežični
LAN prilagodnik na drugi položaj ili približite USB bežični LAN prilagodnik i bežični LAN jedno drugom.
• Informacije o mrežnim postavkama možete dobiti i na sljedećoj stranici podrške za Sony:
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
24HR
Umetanje bežičnih primopredajnika
1
Umetnite bežični primopredajnik u glavnu jedinicu prema oznakama na stražnjoj ploči.
Stražnja strana glavne jedinice
Bežični primopredajnik
2
Umetnite bežični primopredajnik u subwoofer.
Stražnja strana subwoofera
Bežični primopredajnik
Napomena
• Bežični prijenos aktivirat će se nakon uključivanja glavne jedinice i subwoofera (str. 31).
25HR
Početak rada
Glavna jedinica prenosi zvuk subwooferu koji je povezan s prednjim zvučnicima. Da biste aktivirali
bežični prijenos, provedite sljedeće korake.
Početak rada
Povezivanje strujnog kabela za napajanje (mrežni vod) s glavnom jedinicom
Nemojte uključivati strujni kabel za napajanje (mrežni vod) za glavnu jedinicu u zidnu utičnicu
(mrežna) dok niste proveli sva ostala povezivanja.
1
Povežite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) sa strujnim prilagodnikom.
Strujni prilagodnik (priloženo)
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (priloženo)
2
Uključite priključak strujnog prilagodnika u DC IN 14V priključnicu na pozadini
glavne jedinice.
Da biste isključili kabel strujnog prilagodnika
Podignite lagano (A) s priključka strujnog prilagodnika kako biste ga uklonili iz otvora na glavnoj
jedinici (1), okrenite priključak suprotno od kazaljke na satu za 90 stupnjeva (2), a zatim ga povucite
iz glavne jedinice (3).
Napomena
• Nemojte vući kabel kada isključujete kabel strujnog prilagodnika.
26HR
Odabir položaja za postavjanje glavne jedinice
Da biste postavili glavnu jedinicu u okomitom položaju
Pogledajte “Pričvršćivanje poklopaca” (str. 28).
Da biste postavili glavnu jedinicu u vodoravnom položaju
Pogledajte priloženi “Priručnik za postavljanje glavne jedinice”.
Da biste postavili glavnu jedinicu na zidu
Pogledajte priloženi “Priručnik za instalaciju glavne jedinice”.
Kontaktirajte tehničara za postavljanje glavne jedinice na zid.
Napomena
• Da biste postavili glavnu jedinicu na zid, potrebni su vam zidni nosači A i B. Oni nisu priloženi s BDV-L600,
pa kupite nosače (WS-L100) ako je potrebno.
27HR
Početak rada
Za postavljanje glavne jedinice možete odabrati jedan od tri položaja: okomito, vodoravno ili na zidu.
Početak rada
Pričvršćivanje poklopaca
Nakon što ste obavili sva povezivanja, posložite kabele i pričvrstite poklopac ploče i poklopac postolja
prije provođenja koraka u nastavku.
1
Postavite glavnu jedinicu licem prema dolje.
Napomena
• Glavnu jedinicu postavite na meku, debelu tkaninu kako se ne bi oštetila.
2
Skupite kabele (osim UKV žičane antene), provedite ih kroz utor na desnoj strani glavne
jedinice, iza stezaljke (A) te kroz utor na dnu glavne jedinice.
Provucite UKV žičanu antenu kroz mali urez na pozadini glavne jedinice.
UKV žičana antena
3
Provucite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) kroz otvor na glavnoj jedinici tako da ga
postavite iza jezičaca, provedite ga kroz utor na lijevoj strani glavne jedinice, iza stezaljke (B)
te kroz utor na dnu glavne jedinice.
Jezičci
28HR
4
Pričvrstite poklopac ploče na pozadinu glavne jedinice.
UKV žičana antena (TV
Napomena
• Obavezno u potpunosti raširite UKV žičanu antenu.
• Nakon pričvršćivanja poklopca ploče, UKV žičana antena neka ostane u što vodoravnijem položaju.
• Ako USB uređaj (kao što je USB memorija) koji ima dugo, tanko kućište treba biti na bočnoj ploči,
upotrijebite
(USB) priključak na lijevoj strani glavne jedinice.
5
Pričvrstite poklopac postolja na pozadinu glavne jedinice.
Poravnajte oba ruba donjeg dijela poklopca postolja s vodilicama na postolju (E), a zatim lagano
pritisnite poklopac postolja.
Da biste uklonili poklopac postolja
Postavite glavnu jedinicu licem prema dolje.
Pritisnite zapore na postolju prema dolje i povucite poklopac postolja u smjeru strelice na slici ispod.
29HR
Početak rada
Stavite lijevi rub donjeg dijela poklopca ploče na (C), poravnajte donju izbočinu poklopca ploče
sa (D), a zatim gurnite unutra dok ne sjedne na mjesto.
Početak rada
Da biste otvorili vratašca poklopca ploče
Da biste složili kabele na lijevu stranu glavne jedinice, otvorite vratašca poklopca ploče prije nego što
pričvrstite poklopac ploče. Nemojte izgubiti vratašca.
Vratašca
Da biste otvorili vratašca, uklonite poklopac ploče, držite vratašca, a zatim ih povucite prema gore
i prema sebi.
Da biste zatvorili vratašca, poravnajte izbočinu vratašca s izbočinom na poklopcu ploče, a zatim lagano
gurnite prema unutra i prema dolje na vratašcima dok ne kliknu.
Da biste otvorili vratašca
30HR
Da biste zatvorili vratašca
Uključivanje sustava
Početak rada
Nakon što provedete sva povezivanja u odjeljku “2. korak: Povezivanje sustava” (str. 18),
uključite sustav.
1
Pritisnite "/1 da biste uključili glavnu jedinicu.
"/1
2
Povežite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) subwoofera u zidnu utičnicu (mrežnu).
Kada se subwoofer uključi, pokazatelj LINK/STANDBY postaje zelen i bežični je
prijenos aktiviran.
LINK/STANDBY pokazatelj
Napomena
• Ako se pokazatelj LINK/STANDBY ne uključi, pogledajte “Subwoofer” (str. 13) i “Zvuk” (str. 71).
O načinu stanja mirovanja
Subwoofer ulazi u stanje mirovanja automatski (pokazatelj LINK/STANDBY postaje crven) kada
je glavna jedinica u načinu stanja mirovanja ili je bežični prijenos deaktiviran.
Subwoofer se automatski uključuje (pokazatelj LINK/STANDBY postaje zelen) kada se glavna jedinica
uključi i aktivira bežični prijenos.
Da biste odredili bežičnu vezu
Ako upotrebljavate više bežičnih proizvoda ili susjedi upotrebljavaju bežične proizvode, može doći
do smetnji. Da biste to spriječili, možete odrediti bežičnu vezu za povezivanje glavne jedinice sa
subwooferom (funkcija Sigurne veze). Za pojedinosti pogledajte “Dodatne postavke za bežični sustav”
(str. 55).
31HR
Početak rada
3. korak: Provođenje Easy
Setup (Jednostavnog
postavljanja)
Slijedite korake u nastavku kako biste proveli
osnovne prilagodbe za upotrebu sustava.
Prikazane stavke razlikuju se ovisno o modelu
u državi.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Uključite TV.
Pritisnite [/1.
Uključite birač za unos na TV-u kako bi se
signal sustava pojavio na TV zaslonu.
Pojavljuje se Easy Setup Display (Prikaz
jednostavnog postavljanja) za odabir
OSD jezika.
4
Provedite [Easy Setup] (Jednostavno
postavljanje). Slijedite upute na zaslonu
kako biste napravili osnovne postavke
pomoću gumba C/X/x/c i
.
Ovisno o načinu povezivanja (str. 19),
provedite sljedeću postavku.
• Povezivanje HDMI kabelom: Slijedite
upute prikazane na TV zaslonu.
32HR
• Povezivanje videokabelom: Odaberite
[16:9] ili [4:3] kako bi slika bila ispravno
prikazana.
Za opoziv funkcije Easy Setup Display
(Prikaz jednostavnog postavljanja)
1
Pritisnite HOME.
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritisnite X/x za odabir [Easy Setup]
(Jednostavno postavljanje), zatim
pritisnite
.
4
Pritisnite C/c za odabir [Start] (Pokreni),
zatim pritisnite
.
Pojavljuje se Easy Setup Display
(Prikaz jednostavnog postavljanja).
4. korak: Odabir izvora
Početak rada
Možete odabrati izvor reprodukcije.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
FUNCTION
Pritisnite FUNCTION uzastopno dok se željena
funkcija ne pojavi na zaslonu na prednjoj
ploči.
Svaki put kad pritisnete FUNCTION, funkcija
se mijenja kako slijedi.
“BD/DVD” t “FM” t “HDMI1” t
“HDMI2” t “TV” t “BD/DVD” t …
Funkcija
Izvor
“BD/DVD”
Disk, USB uređaj, iPod/iPhone
ili mrežni uređaj za reprodukciju
na sustavu
“FM”
UKV radio (str. 47)
“HDMI1”/
“HDMI2”
Komponenta koja je povezana
na utičnicu HDMI IN 1 ili
HDMI IN 2 na stražnjoj ploči
(str. 21)
“TV”
Komponenta (TV itd.) koja
je povezana na utičnicu TV
DIGITAL IN (OPTICAL) na
stražnjoj ploči ili TV kompatibilan
s funkcijom Audio Return
Channel koji je povezan
na utičnicu HDMI OUT
na stražnjoj ploči (str. 19)
33HR
Početak rada
5. korak: Uživanje u surround zvuku
Nakon provođenja prethodnih koraka i pokretanja reprodukcije možete uživati u surround zvuku.
Možete odabrati i unaprijed programirane postavke surround zvuka koje su oblikovane za različite
vrste izvora zvuka. One u vaš dom donose uzbudljiv i snažan zvuk kina.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Odabir postavki surround zvuka na osnovi vrste slušanja
Način postavke razlikuje se ovisno o funkciji.
Kada reproducirate preko funkcije “BD/DVD”* ili “FM”
1
Pritisnite OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija na TV zaslonu.
2
3
Pritisnite X/x za odabir [Surround Setting] (Postavka surrounda), zatim pritisnite
.
Pritisnite X/x uzastopno dok se željena postavka surrounda ne pojavi na TV zaslonu.
Opise postavljanja surround zvuka pogledajte u tablici ispod.
4
Pritisnite
.
Postavka je provedena.
* Postavke surround zvuka ne primjenjuju se na internetski sadržaj.
Kada reproducirate preko funkcije “HDMI1”, “HDMI2” ili “TV”
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu na prednjoj ploči pojavljuje se izbornik opcija.
2
Pritisnite X/x uzastopno dok se “SUR. SET” ne pojavi na zaslonu na prednjoj ploči, zatim
pritisnite
ili c.
3
Pritisnite X/x uzastopno dok se željena postavka surrounda ne pojavi na zaslonu
na prednjoj ploči.
Opise postavljanja surround zvuka pogledajte u tablici ispod.
4
Pritisnite
.
Postavka je provedena.
5
Pritisnite OPTIONS.
Izbornik opcija na zaslonu na prednjoj ploči isključuje se.
34HR
O izlazu zvučnika
Zadana postavka je [Auto] (Automatski) (“AUTO”).
Efekt
[Auto] (Automatski)
“AUTO”
Sustav automatski proizvodi zvuk s odgovarajućim efektom ovisno o izvoru.
• 2-kanalni izvor: Emitira 2-kanalni zvuk kakav jest.
• Višekanalni izvor: Simulira 7.1 ili 5.1 surround zvuk s dva prednja zvučnika
i subwooferom.
Početak rada
Postavka surrounda
[2ch Stereo] (2-kanalni Sustav proizvodi 2-kanalni zvuk bez obzira na format zvuka ili broj kanala.
stereo) “2CH ST.”
Višekanalni surround formati preoblikuju se u 2-kanalne.
Napomena
• Ovisno o ulaznom emitiranju, postavke surrounda možda neće biti učinkovite.
• Kada reproducirate Super Audio CD, postavke surrounda nisu aktivirane.
Savjet
• Možete odabrati postavku surrounda u [Surround Setting] (Postavka surrounda) u [Audio Settings]
(Postavke zvuka) (str. 63).
35HR
1
Reprodukcija
Povežite USB uređaj na
(USB)
priključnicu na pozadini glavne jedinice.
Za upotrebu funkcije BONUSVIEW
prijeđite na 3. korak.
Za lokalnu pohranu upotrijebite
USB memoriju od 1 GB ili više.
Reprodukcija diska
Za diskove koji se mogu reproducirati
pogledajte “Diskovi koji se mogu reproducirati”
(str. 75).
1
2
Stražnja ploča
Uključite birač za unos na TV-u kako bi se
signal sustava pojavio na TV zaslonu.
Umetnite disk.
USB
memorija
Označena strana prema naprijed
2
pojavljuje se na početnom izborniku
i reprodukcija počinje.
Ako reprodukcija ne počne automatski,
odaberite
u kategoriji
[Video]
(Video),
[Music] (Glazba) ili
[Photo] (Fotografija) i pritisnite
.
Napomena
• Nemojte stavljati disk dok je glavna jedinica u stanju
mirovanja.
• Nemojte stavljati disk dok LED osvjetljenje treperi
odmah nakon što ste uključili glavnu jedinicu.
• Umetnite disk izravno u utor za disk.
Uživanje u funkciji BONUSVIEW/
BD-LIVE
Neki BD-ROM-ovi s logotipom “BD-LIVE”*
imaju dodatni sadržaj i druge podatke koji se
mogu preuzeti prema potrebi.
*
36HR
Pripremite se za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
• Povežite sustav s mrežom (str. 23).
• Postavite [BD Internet Connection]
(BD internetska veza) na [Allow]
(Dopusti) (str. 63).
3
Umetnite BD-ROM s funkcijom
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za rad s diskom.
Savjet
• Da biste izbrisali podatke na USB memoriji, odaberite
[Erase BD Data] (Izbriši BD podatke) u opciji
[Video] (Video) i pritisnite . Svi podaci
pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.
Uživanje u funkciji Blu-ray 3D
Možete uživati u Blu-ray 3D diskovima
s 3D logotipom*.
*
1
Pripremite se za reprodukciju Blu-ray
3D diska.
• Povežite sustav s 3D-kompatibilnim
TV-om pomoću HDMI kabela velike
brzine (nije priloženo).
• Postavite [3D Output Setting] (Postavku
3D izlaza) i [TV Screen Size Setting
for 3D] (Postavku veličine TV zaslona
u 3D-u) u [Screen Settings] (Postavke
zaslona) (str. 61).
2
Umetnite Blu-ray 3D disk.
Način rada razlikuje se ovisno o disku.
Pogledajte upute za rad priložene uz disk.
Savjet
Prikaz informacija o reprodukciji
Na povezanom USB uređaju možete
reproducirati videozapise/glazbu/fotografije.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte “Vrste datoteka koje se mogu
reproducirati” (str. 76).
1
Informacije o reprodukciji itd. možete provjeriti
pritiskom na DISPLAY.
Prikazane informacije razlikuju se ovisno o vrsti
diska i statusu sustava.
Povežite USB uređaj na
(USB)
priključnicu na glavnoj jedinici.
Reprodukcija
• Pogledajte i upute za rad za 3D-kompatibilni TV.
Reprodukcija s USB uređaja
Prije povezivanja pogledajte upute za rad
za USB uređaj.
Stražnja ploča/lijeva strana glavne jedinice
Primjer: kada reproducirate BD-ROM
USB
uređaj
2
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
A Izlazna razlučivost/Videofrekvencija
B Broj ili naziv naslova
C Trenutačno odabrana audiopostavka
D Dostupne funkcije (
podnaslov)
kut,
F Broj poglavlja
G Trenutačno odabran kut
3
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Video] (Video),
[Music] (Glazba)
ili
[Photo] (Fotografija).
4
Pritisnite X/x za odabir
[USB device
(rear)] (USB uređaj (pozadina)) ili
[USB device (left)] (USB uređaj
(lijevo)), zatim pritisnite
.
zvuk,
E Informacije o reprodukciji
Prikazuje način reprodukcije, traku statusa
reprodukcije, videokodek, brzinu prijenosa,
vrstu ponavljanja, proteklo vrijeme, ukupno
vrijeme reprodukcije
Pritisnite HOME.
Napomena
• Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB
uređaju, isključite sustav tijekom povezivanja
ili uklanjanja USB uređaja.
37HR
Uživanje u uređajima iPod/
iPhone
Stražnja ploča
Lijeva strana
TV
ili
Preko sustava možete uživati u glazbi/
videozapisima/fotografiji te puniti bateriju
uređaja iPod/iPhone.
Kompatibilni modeli iPod/iPhone
Kompatibilni su modeli iPod/iPhone sljedeći.
Ažurirajte svoj uređaj iPod/iPhone najnovijim
softverom prije upotrebe sustava.
Napravljeno za iPod touch 4. generacija, iPod
touch 3. generacija, iPod touch 2. generacija,
iPod touch 1. generacija, iPod nano 6.
generacija, iPod nano 5. generacija (kamera),
iPod nano 4. generacija (video), iPod nano 3.
generacija (video), iPod nano 2. generacija
(aluminijski), iPod nano 1. generacija, iPod 5.
generacija (video), iPod classic, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
VIDEO IN
Priključna
stanica za
iPod/iPhone
USB kabel (priloženo)
V I D E O O UT
Videokabel (priloženo)
2
Da biste uživali u uređaju iPod/iPhone
preko sustava
1
Povežite priključnu stanicu za iPod/
iPhone (priloženo) na pozadinsku ili
lijevu
(USB) priključnicu na glavnoj
jedinici, zatim postavite iPod/iPhone
na priključnu stanicu za iPod/iPhone.
Kada reproducirate videozapis/fotografiju,
povežite utičnicu videoizlaza priključne
stanice za iPod/iPhone s utičnicom
videoulaza TV-a pomoću videokabela
(priloženo) prije nego što postavite iPod/
iPhone na priključnu stanicu za iPod/
iPhone.
USB
Pritisnite HOME.
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
3
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Video] (Video),
[Music] (Glazba)
ili
[Photo] (Fotografija).
4
Pritisnite X/x za odabir [iPod (rear)]
(iPod (pozadina)) ili [iPod (left)]
(iPod (lijevo)), zatim pritisnite
.
x Ako ste odabrali [Video] (Video)
ili [Music] (Glazba) u 3. koraku
Datoteke videozapisa/glazbe navedene su
na TV zaslonu. Idite na sljedeći korak.
x Ako ste odabrali [Photo] (Fotografija)
u 3. koraku
Na TV zaslonu pojavljuje se [Please change
the TV input to the video input...]
(Promijenite TV ulaz u videoulaz...).
Uključite birač za unos na TV-u kako bi se
signal s uređaja iPod/iPhone pojavio na TV
zaslonu. Zatim pokrenite dijaprojekciju
izravnim radom na uređaju iPod/iPhone.
38HR
5
Pritisnite C/X/x/c i
za odabir
datoteke koju želite reproducirati.
Za rad s uređajem iPod/iPhone pomoću
daljinskog upravljača
Uređajem iPod/iPhone možete upravljati
gumbima na daljinskom upravljaču. Sljedeća
tablica prikazuje primjere gumba koji se mogu
upotrijebiti. (Rad se može razlikovati ovisno
o modelu uređaja iPod/iPhone.)
[Video] (Video)/
[Music] (Glazba)
Pritisnite
Rad
N
Pokreće reprodukciju.
X
Pauzira reprodukciju.
x
Zaustavlja reprodukciju.
m ili M
Brzo pomicanje unatrag ili unaprijed.
. ili > Na prethodnu/sljedeću datoteku
ili poglavlje (ako ima).
Za
DISPLAY
Uključuje pozadinsko svjetlo (ili ga
produžuje za 30 sekundi).
OPTIONS, C Vraća na prethodni hijerarhijski
zaslon/mapu.
X/x
,c
Odabire prethodnu/sljedeću stavku.
Ulazi u odabranu stavku.
Napomena
Napomena
• Da biste promijenili postavku sustava, kao što je
postavka surround zvuka, dok pregledavate slike
s uređaja iPod/iPhone na TV-u, odaberite unos
na TV-u za ovaj sustav prije rada sa sustavom.
Za
Rad
. ili > Na prethodnu/sljedeću datoteku.
Kada pritisnete i držite neki od ovih
gumba, povezani uređaj iPod/iPhone
brzo pomiče sadržaj unatrag
ili unaprijed.
Reprodukcija
Zvuk s uređaja iPod/iPhone reproducira
se na sustavu.
Kada reproducirate videozapis, uključite
birač za unos na TV-u kako bi se signal
s uređaja iPod/iPhone pojavio na TV
zaslonu.
Uređajem iPod/iPhone možete upravljati
gumbima na daljinskom upravljaču.
Za pojedinosti rada uređaja iPod/iPhone
pogledajte i upute za rad za uređaj iPod/
iPhone.
Pritisnite
[Photo] (Fotografija)
Pritisnite
Rad
N, X
Pokreće/pauzira reprodukciju.
Kada pritisnete i držite neki od ovih
gumba nekoliko sekundi, povezani
uređaj iPod/iPhone ulazi u način
mirovanja.
x
Pauzira reprodukciju.
m ili M
Brzo pomicanje unatrag ili unaprijed.
• Uređaj iPod/iPhone puni se kada je povezan
sa sustavom dok je sustav uključen.
• Kada je [Auto Standby] (Automatsko stanje
mirovanja) postavljeno na [On] (Uključeno), sustav
se može automatski isključiti dok upotrebljavate
iPod/iPhone.
• S ovog sustava ne možete prenositi pjesme na iPod/
iPhone.
• Sony ne može preuzeti odgovornost u slučaju
da su podaci snimljeni na iPod/iPhone izgubljeni
ili oštećeni tijekom upotrebe uređaja iPod/iPhone
povezanog s glavnom jedinicom.
• Ovaj proizvod posebno je oblikovan za rad
s uređajem iPod/iPhone te je atestiran za standarde
izvedbe tvrtke Apple.
• Nemojte uklanjati iPod/iPhone tijekom rada.
Da biste izbjegli oštećenje podataka u uređaju iPod/
iPhone, isključite sustav tijekom povezivanja ili
uklanjanja uređaja iPod/iPhone.
• Sustava prepoznaje samo uređaje iPod/iPhone koji
su prethodno već bili povezani sa sustavom.
• Funkcija kontrole zvuka u sustavu ne radi dok
se datoteke videozapisa/fotografija reproduciraju
putem uređaja iPod/iPhone.
• Kada povežete iPod koji nije kompatibilan
s funkcijom videoizlaza i odaberete [iPod (rear)]
(iPod (pozadina)) ili [iPod (left)] (iPod (lijevo))
u [Video] (Video) ili [Photo] (Fotografija),
na TV zaslonu pojavljuje se poruka upozorenja.
• Sustav može prepoznati do 3.000 datoteka
(uključujući i mape).
39HR
Reprodukcija preko mreže
C Pokazatelj stanja mreže
Pokazuje jačinu signala za bežičnu vezu.
Pokazuje žičanu vezu.
D Brzina mrežnog prijenosa
Emitiranje BRAVIA internetskog
videozapisa
BRAVIA Internetski videozapis služi kao
pristupnik za isporuku odabranog internetskog
sadržaja i raznih zabavnih sadržaja na zahtjev
izravno na glavnu jedinicu.
Savjet
• Za neke je internetske sadržaje prije reprodukcije
potrebna registracija putem računala.
1
E Naziv sljedeće datoteke videozapisa
F Naziv trenutačno odabrane datoteke
videozapisa
Reprodukcija datoteka u Kućnoj
mreži (DLNA)
Videozapise/glazbu/fotografije možete
reproducirati na drugim DLNA-atestiranim
komponentama tako da ih povežete s kućnom
mrežom.
Pripremite za BRAVIA internetski video.
Povežite sustav s mrežom (str. 23).
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Video] (Video),
[Music] (Glazba)
ili
[Photo] (Fotografija).
3
Pritisnite X/x za odabir ikone davatelja
internetskog sadržaja, zatim
pritisnite
.
Ako popis internetskih sadržaja nije
preuzet, bit će prikazan kao neodređena
ili nova ikona.
Ova glavna jedinica može se upotrijebiti kao
reproduktor i prikazivač.
• Poslužitelj: Pohranjuje i šalje datoteke
• Reproduktor: Prima i reproducira datoteke
s poslužitelja
• Prikazivač: Prima i reproducira datoteke
s poslužitelja i njime se može upravljati
drugom komponentom (upravljačkom)
• Upravljač: Upravlja komponentom
prikazivača
Poslužitelj
Za upotrebu upravljačke ploče
Upravljačka ploča pojavljuje se kada se počne
reproducirati videodatoteka. Prikazane stavke
mogu se razlikovati ovisno o davateljima
internetskih sadržaja.
Da biste prikazali ponovo, pritisnite DISPLAY.
Reproduktor
(Ovaj sustav)
Reproduktor
Pripremite za upotrebu funkcije DLNA.
A Prikaz kontrola
Pritisnite C/X/x/c ili
reprodukcije.
za radnje
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, pokazivač koji pokazuje
trenutačan položaj, vrijeme reprodukcije,
trajanje datoteke videozapisa
40HR
• Povežite sustav s mrežom (str. 23).
• Priprema ostalih DLNA-certificiranih
komponenti. Za pojedinosti pogledajte upute
za rad za komponente.
Da biste reproducirali datoteke
pohranjene na poslužitelju DLNA preko
sustava (DLNA reproduktor)
Poslužitelj
Istu glazbu možete istodobno reproducirati sa
svim Sony komponentama koje su kompatibilne
s funkcijom PARTY STREAMING i povezane
s vašom kućnom mrežom.
Postoje dvije vrste PARTY STREAMINGkompatibilnih komponenti.
• PARTY domaćin: Šalje i reproducira datoteke
• PARTY gost: Prima i reproducira datoteke
Reprodukcija
Odaberite DLNA ikonu poslužitelja
u
[Video] (Video),
[Music] (Glazba)
ili
[Photo] (Fotografija) u početnom
izborniku, zatim odaberite datoteku koju
želite reproducirati.
Reprodukcija glazbe u različitim
prostorijama (PARTY STREAMING)
Ova glavna jedinica može se upotrijebiti kao
PARTY domaćin ili PARTY gost.
Reproduktor
(Ovaj sustav)
PARTY domaćin
(Ovaj sustav)
Da biste reproducirali udaljene
datoteke upravljanjem sustavom
(Prikazivač) putem DLNA upravljača
Možete upravljati sustavom pomoću
DLNA-certificiranog upravljača kao što
je iPhone, kada reproducirate datoteke
pohranjene na DLNA poslužitelju.
PARTY gost:
Poslužitelj
PARTY gost:
Priprema za PARTY STREAMING.
• Povežite sustav s mrežom (str. 23).
• Povežite komponente koje su kompatibilne
s funkcijom PARTY STREAMING.
Da biste upotrijebili sustav
kao PARTY domaćin
Upravljač
Prikazivač
(Ovaj sustav)
Upravljajte sustavom pomoću upravljača DLNA.
Za pojedinosti o radu pogledajte upute za rad
za DLNA upravljač.
Napomena
• Nemojte raditi sa sustavom s priloženim upravljačem
i DLNA upravljačem istodobno.
• Za pojedinosti o DLNA upravljaču pogledajte upute
za rad za DLNA upravljač.
Savjet
• Sustav je kompatibilan s funkcijom “Play To”
programa Windows Media® Player 12 koji se
standardno nalazi unutar sustava Windows 7.
Odaberite pjesmu u
[Music] (Glazbi), zatim
odaberite [Start Party] (Pokreni zabavu)
u izborniku opcija da biste pokrenuli PARTY.
Da biste zatvorili PARTY, pritisnite HOME.
Da biste upotrijebili sustav
kao PARTY gost
Odaberite
[Party] (Zabava) u
[Music]
(Glazba), zatim odaberite ikonu uređaja
za PARTY domaćina.
Da biste napustili PARTY, pritisnite OPTIONS,
zatim odaberite [Leave Party] (Napusti zabavu).
Da biste zatvorili PARTY, pritisnite OPTIONS,
zatim odaberite [Close Party] (Zatvori zabavu).
41HR
Napomena
• Prodajna i proizvodna linije proizvoda koji su
kompatibilni s funkcijom PARTY STREAMING
razlikuje se ovisno o području.
Pretraživanje informacija
o videozapisu/glazbi
Odaberite stavku na popisima, a zatim odaberite
uslugu za pretraživanje.
Dostupne opcije
Pomoću tehnologije Gracenote možete dobiti
podatke o sadržaju i pretraživati srodne
informacije.
Različite postavke i radnje reprodukcije
dostupne su pritiskom na OPTIONS. Dostupne
stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
1
2
Uobičajene opcije
Povežite sustav s mrežom (str. 23).
Umetnite disk ili povežite USB uređaj sa
sadržajem o kojem želite pretraživati.
Možete provesti pretraživanje videozapisa
s BD-ROM-a ili DVD-ROM-a te
pretraživanje glazbe s CD-DA
(glazbenog CD-a) ili USB uređaja.
3
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Video] (Video) ili
[Music] (Glazba).
4
Pritisnite X/x da biste odabrali
[Video Search] (Pretraživanje
videozapisa) ili
[Music Search]
(Pretraživanje glazbe).
Informacije o sadržaju prikazuju se.
A Pojedinosti sadržaja
Prikazuje popis srodnih informacija kao što
je naslov, uloge, pjesma ili izvođač.
B [Playback History] (Povijest reprodukcije)
Prikazuje popis prethodno reproduciranih
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (glazbeni CD)
naslova. Odaberite naslov za dobivanje
informacija o sadržaju.
C [Search History] (Povijest pretraživanja)
Prikazuje popis prethodnih pretraživanja
provedenih preko funkcije [Video Search]
(Pretraživanje videozapisa) ili [Music Search]
(Pretraživanje glazbe).
42HR
Da biste pretražili dodatne srodne
informacije
Stavke
Pojedinosti
[Surround Setting]
Mijenja postavku surrounda
(Postavka surrounda) (str. 34).
[Repeat Setting]
(Postavka
ponavljanja)
Postavlja ponavljanje
reprodukcije.
[3D Menu]
(3D izbornik)
[3D Depth Adjustment]
(Prilagodba 3D dubine):
Prilagođava dubinu 3D slika.
[Favourites List]
(Popis favorita)
Prikazuje Popis favorita.
[Play/Stop]
(Reproduciraj/
Zaustavi)
Pokreće ili zaustavlja
reprodukciju.
[Play from start]
(Reproduciraj
od početka)
Reproducira stavku
od početka.
[Add to Favourites]
(Dodaj Favoritima)
Dodaje stavku internetskog
sadržaja popisu Favorita.
[Remove from
Briše stavku internetskog
Favourites] (Ukloni iz sadržaja s popisa Favorita.
Favorita)
[Start Party] (Pokreni Pokreće zabavu s odabranim
zabavu)
izvorom.
Ova stavka se možda neće
pojaviti ovisno o izvoru.
[Leave Party]
(Napusti zabavu)
Ostavlja zabavu u kojoj sustav
sudjeluje. Funkcija PARTY
STREAMING nastavlja se za
ostale uređaje koji sudjeluju.
[Close Party] (Zatvori Zatvara zabavu u kojoj sustav
zabavu)
sudjeluje. Funkcija PARTY
STREAMING završava za sve
uređaje koji sudjeluju.
Samo [Video]
Pojedinosti
[A/V SYNC] (A/V
sinkronizacija)
Prilagođava prazninu između
slike i zvuka. Za pojedinosti
pogledajte “Prilagodba
odgode između slike i zvuka”
(str. 44).
[3D Output Setting]
(Postavka 3D izlaza)
Postavlja hoće li izlaz 3D
videa biti automatski.
Napomena
• 3D video iz utičnica HDMI
IN 1 ili HDMI IN 2 emitira
se bez obzira na ovu
postavku.
[Video Settings]
(Postavke
videozapisa)
• [Picture Quality Mode]
(Način kvalitete slike):
Odabir postavke slike za
različite uvjete osvjetljenja.
• [FNR]: Smanjuje
nasumičan šum koji se
pojavljuje na slici.
• [BNR]: Smanjuje mozaičan
šum koji se pojavljuje
na slici.
• [MNR]: Smanjuje manji
šum oko obruba slike
(“mosquito noise”).
[Pause] (Pauziraj)
Pauzira reprodukciju.
[Top Menu]
(Glavni izbornik)
Prikazuje glavni izbornik
BD-a ili DVD-a.
[Menu/Popup Menu] Prikazuje skočni izbornik
(Izbornik/Skočni
BD-ROM-a ili izbornik
izbornik)
DVD-a.
[Title Search]
(Pretraživanje
naslova)
Pretražuje naslove BD-ROM/
DVD VIDEO diskova
i započinje reprodukciju
od početka.
[Chapter Search]
(Pretraživanje
poglavlja)
Pretražuje poglavlje
i započinje reprodukciju
od početka.
[Angle] (Kut)
Odabire drugi kut gledanja
kad su na BD-ROM/
DVD VIDEO disk snimljene
scene iz različitih kutova.
[IP Content Noise
Reduction]
(Smanjenje šuma
IP sadržaja)
Prilagođava kvalitetu
videozapisa za internetski
sadržaj.
Pojedinosti
[Video Search]
(Pretraživanje
videozapisa)
Prikazuje informacije
o BD-ROM/DVD-ROM-u
na osnovi tehnologije
Gracenote.
Samo [Music] (Glazba)
Stavke
Pojedinosti
[Add Slideshow BGM] Registrira glazbene datoteke
(Dodaj dijaprojekciju u USB memoriju kao
BGM)
pozadinsku glazbu
dijaprojekcije (BGM).
Reprodukcija
Stavke
Stavke
[Music Search]
Prikazuje informacije
(Pretraživanje glazbe) o zvučnom CD-u (CD-DA) na
osnovi tehnologije Gracenote.
Postavlja nasumičnu
[Shuffle Setting]
(Postavka nasumično) reprodukciju.
(samo iPod/iPhone)
Samo
[Photo] (Fotografija)
Stavke
Pojedinosti
[Slideshow]
(Dijaprojekcija)
Pokreće dijaprojekciju.
[Slideshow Speed]
(Brzina
dijaprojekcije)
Mijenja brzinu dijaprojekcije.
[Slideshow Effect]
(Efekt dijaprojekcije)
Postavlja efekt tijekom
reprodukcije dijaprojekcije.
[Slideshow BGM]
• [Off] (Isključeno):
(Dijaprojekcija BGM) Isključuje funkciju.
• [My Music from USB]
(Moja glazba s USB-a):
Postavlja glazbene datoteke
registrirane u [Add
Slideshow BGM] (Dodaj
BGM za dijaprojekciju).
• [Play from Music CD]
(Reproduciraj s glazbenog
CD-a): Postavlja pjesme na
CD-DA diskove (glazbene
CD-ove).
[Rotate Left]
(Okreni ulijevo)
Okreće fotografiju suprotno
od kazaljke na satu
za 90 stupnjeva.
[Rotate Right]
(Okreni udesno)
Okreće fotografiju u smjeru
kazaljke na satu
za 90 stupnjeva.
[View Image]
(Prikaži sliku)
Prikazuje odabranu sliku.
43HR
Prilagodba odgode između slike
i zvuka
(A/V SYNC)
Kada zvuk ne odgovara slici na TV zaslonu,
možete prilagoditi odgodu između slike i zvuka.
Način postavke razlikuje se ovisno o funkciji.
Napomena
• Ovisno o ulaznom emitiranju, funkcija A/V SYNC
možda neće biti učinkovita.
Kada reproducirate preko funkcije
“BD/DVD”
1
Pritisnite OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija na TV zaslonu.
2
3
Pritisnite X/x za odabir [A/V SYNC]
(A/V sinkronizacija), zatim pritisnite
.
Pritisnite C/c za prilagodbu odgode
između slike i zvuka.
Možete prilagoditi od 0 ms do 300 ms
u povećanjima od 25 ms.
4
Pritisnite
.
Postavka je provedena.
Kada reproducirate preko funkcije
“HDMI1”, “HDMI2” ili “TV”
1
Pritisnite OPTIONS.
Na zaslonu na prednjoj ploči pojavljuje
se izbornik opcija.
2
Pritisnite X/x uzastopno dok se
“A/V SYNC” ne pojavi na zaslonu na
prednjoj ploči, zatim pritisnite
ili c.
3
Pritisnite X/x za prilagodbu odgode
između slike i zvuka.
Možete prilagoditi od 0 ms do 300 ms
u povećanjima od 25 ms.
4
Pritisnite
.
Postavka je provedena.
5
Pritisnite OPTIONS.
Izbornik opcija na zaslonu na prednjoj ploči
isključuje se.
44HR
Prilagodba zvuka
Odabir efekta koji odgovara
izvoru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Kada sustav reproducira BD/DVD VIDEO
snimljen u više formata zvuka (PCM, Dolby
Digital, MPEG zvuk ili DTS) ili višejezične
pjesme, možete promijeniti format zvuka
ili jezik.
S CD-om možete odabrati zvuk iz desnog ili
lijevog kanala i slušati zvuk odabranog kanala
preko desnih i lijevih zvučnika.
Prilagodba zvuka
Za filmove ili glazbu možete odabrati
odgovarajući način zvuka.
Odabir formata zvuka,
višejezičnih pjesama
ili kanala
SOUND
MODE
Pritisnite uzastopno SOUND MODE tijekom
reprodukcije dok se željeni način ne pojavi na
zaslonu prednje ploče.
• “AUTO”: Sustav automatski odabire
“MOVIE” ili “MUSIC” kako bi proizveo
zvučni efekt ovisno o disku ili emitiranju
zvuka.
• “MOVIE”: Sustav proizvodi zvuk za filmove.
• “MUSIC”: Sustav proizvodi zvuk za glazbu.
• “SPORTS”: Sustav dodaje jeku za sportske
programe.
• “GAME ROCK”: Sustav proizvodi zvuk
za glazbene/ritmične žanrove.
Napomena
• Ovisno o disku ili izvoru, kada odaberete “AUTO”,
početak zvuka može biti odrezan jer sustav
automatski odabire optimalan način. Da biste izbjegli
rezanje zvuka, odaberite nešto drugo osim “AUTO”.
• Ovisno o ulaznom emitiranju, postavke zvuka možda
neće biti učinkovite.
• Kada reproducirate Super Audio CD, ova funkcija
ne radi.
Pritisnite
uzastopno tijekom reprodukcije
za odabir željenog zvučnog signala.
Informacije o zvuku pojavljuju se
na TV zaslonu.
x BD/DVD VIDEO
Ovisno o funkciji BD/DVD VIDEO, izbor se
jezika razlikuje.
Kada se prikazuju 4 znamenke, one označuju
jezični kod. Pogledajte “Popis jezičnih kodova”
(str. 80) da biste potvrdili koji jezični kod
predstavljaju. Kada se isti jezik prikazuje dva
ili više puta, BD/DVD VIDEO snima se u više
formata zvuka.
x DVD-VR
Prikazuju se vrste zvučnih stavki koje
su snimljene na disku.
Primjer:
• [ Stereo] (Stereo)
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Zvuk1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (Zvuk2))
• [ Main] (Glavno)
• [ Sub] (Sporedno)
• [ Main/Sub] (Glavno/Sporedno)
45HR
Napomena
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (Zvuk1)) i [ Stereo
(Audio2)] (Stereo (Zvuk2)) ne pojavljuju se samo
kada je jedan format zvuka snimljen na disk.
x CD
• [ Stereo] (Stereo): Standardni stereo zvuk.
• [ 1/L]: Zvuk lijevog kanala (mono).
• [ 2/R]: Zvuk desnog kanala (mono).
• [ L+R]: Zvuk izlaza lijevog i desnog kanala
iz svakog pojedinog zvučnika.
Uživanje u višestruko
emitiranom zvuku
(DUAL MONO)
U višestruko emitiranom zvuku možete uživati
kada sustav prima ili reproducira Dolby Digital
višestruko emitiran signal.
Napomena
• Da biste primali Dolby Digital signal, trebate povezati
TV ili drugu komponentu s glavnom jedinicom
pomoću digitalnog optičkog kabela (str. 19). Ako je
TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel
(str. 20, 65), možete primiti Dolby Digital signal
preko HDMI kabela velike brzine.
Pritisnite
uzastopno dok se željeni signal
ne pojavi na zaslonu prednje ploče.
• “MAIN”: Emitirat će se zvuk glavnog jezika.
• “SUB”: Emitirat će se zvuk sporednog jezika.
• “MAIN/SUB”: Bit će emitiran miješani zvuk
glavnog i sporednog jezika.
46HR
Ručno namještanje
Pritisnite TUNING +/– uzastopno.
Tuner
3
Slušanje radija
Prilagodba glasnoće pritiskom
2 +/–.
Ako UKV program ima smetnje
U radijskom zvuku možete uživati putem
zvučnika sustava.
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brojčani
gumbi
0
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
1
Pojavljuje se izbornik opcija na TV zaslonu.
2
Pritisnite X/x za odabir [FM Mode]
(UKV način), zatim pritisnite
.
3
Pritisnite X/x za odabir [Monaural]
(Mono).
PRESET +/–
• [Stereo] (Stereo): Stereoprijam.
• [Monaural] (Mono): Prijam monozvuka.
TUNING +/–
x
Pritisnite OPTIONS.
Tuner
1
Ako UKV program ima smetnje, možete
odabrati mono prijam. Neće biti stereozvuka,
ali prijam će se poboljšati.
4
Pritisnite
.
Postavka je provedena.
2 +/–
Trenutačna frekvencija
i unaprijed postavljeni broj
Trenutačna postaja
Za isključivanje radija
Pritisnite "/1.
FM 7
88.00 MHz
Postavljanje radiopostaja
unaprijed
SONY FM
Unaprijed možete postaviti do 20 postaja. Prije
namještanja provjerite jeste li maksimalno
smanjili glasnoću.
Naziv postaje (samo europski modeli)
1
2
Pritisnite FUNCTION uzastopno dok se ne
pojavi “FM” na zaslonu na prednjoj ploči.
1
2
Odaberite radiopostaju.
Automatsko namještanje
Pritisnite i držite TUNING +/– dok se
ne pokrene automatsko traženje.
[Auto Tuning] (Automatsko namještanje)
pojavljuje se na TV zaslonu. Traženje se
prekida kada sustav namjesti postaju.
Da biste ručno zaustavili automatsko
namještanje, pritisnite TUNING +/– or x.
Pritisnite FUNCTION uzastopno dok se ne
pojavi “FM” na zaslonu na prednjoj ploči.
Pritisnite i držite TUNING +/– dok se ne
pokrene automatsko traženje.
Traženje se prekida kada sustav namjesti
postaju.
3
Pritisnite OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija na TV zaslonu.
4
Pritisnite X/x za odabir [Preset Memory]
(Unaprijed postavljena memorija), zatim
pritisnite
.
5
Pritisnite X/x za odabir unaprijed
postavljenog broja koji želite, zatim
pritisnite
.
6
Ponovite korake od 2 do 5 za pohranu
ostalih postaja.
47HR
Za promjenu unaprijed postavljenog
broja
Odaberite željeni unaprijed postavljeni broj
pritiskom na PRESET +/–, zatim provedite
postupak iz 3. koraka.
Odabir unaprijed postavljene
postaje
1
Pritisnite FUNCTION uzastopno dok se ne
pojavi “FM” na zaslonu na prednjoj ploči.
Posljednja je postaja s prijmom namještena.
2
Pritisnite PRESET +/– uzastopno za odabir
unaprijed postavljene postaje.
Unaprijed postavljeni broj i frekvencija
pojavljuju se na TV zaslonu i zaslonu
na prednjoj ploči.
Svaki put kada pritisnete gumb, sustav
namješta jednu unaprijed postavljenu
postaju.
Savjet
• Pritiskom brojčanih gumba možete izravno
odabrati unaprijed postavljen broj postaje.
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
(Samo europski modeli)
Što je radijski podatkovni sustav?
Radijski podatkovni sustav (RDS) usluga je
emitiranja koja omogućuje radiopostajama
slanje dodatnih informacija zajedno s redovitim
programskim signalom. Ovaj tuner nudi
praktične RDS značajke kao što je zaslon
s nazivom postaje.
Naziv postaje pojavljuje se i na TV zaslonu.
48HR
Primanje RDS emitiranja
Jednostavno odaberite postaju s UKV pojasa.
Kada namjestite postaju koja omogućuje RDS
usluge, naziv postaje* pojavljuje se na zaslonu
na prednjoj ploči.
* Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv postaje
neće se pojaviti na zaslonu na prednjoj ploči.
Napomena
• RDS neće ispravno funkcionirati ako postaja koju ste
namjestili ispravno ne prenosi RDS signal ili je jačina
signala preslaba.
• Neke postaje ne pružaju RDS uslugu, a vrsta usluga se
također razlikuje od postaje do postaje. Ako niste
upoznati s RDS sustavom, provjerite s lokalnim
radiopostajama pojedinosti o RDS uslugama na svom
području.
Savjet
• Tijekom primanja RDS emitiranja, svaki put kada
pritisnete DISPLAY, prikaz na zaslonu na prednjoj
ploči mijenja se na sljedeći način:
Naziv postaje t Frekvencija t Unaprijed
postavljen broj t Informacije o emitiranju t
Naziv postaje t …
Kontrola zvuka sustava
Ostale radnje
Upotreba funkcije Control
for HDMI za “BRAVIA” Sync
Napomena
• Neke funkcije mogu se upotrijebiti samo ako je
TV koji je povezan kompatibilan, a zahtijevaju
prethodno postavljanje preko TV-a. Pogledajte
upute za rad za TV.
• Da biste upotrijebili funkciju Kontrola zvuka sustava,
morate provesti zvučno povezivanje između sustava
i TV-a (str. 19).
• Da biste upotrijebili funkciju Kontrola položaja,
TV mora imati senzor koji može otkriti položaj
slušanja. U tom slučaju, razina zvuka i/ili kvaliteta
slike svih komponenti povezanih s TV-om također
se prilagođavaju u skladu sa signalom s TV-a.
Upotreba funkcije “BRAVIA” Sync
Kontrola za HDMI - Jednostavno
postavljanje
Funkciju sustava [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) možete postaviti automatski tako da
omogućite odgovarajuću postavku na TV-u.
Za pojedinosti o funkciji Control for HDMI
pogledajte “[HDMI Settings] (HDMI postavke)”
(str. 65)
Isključivanje sustava
Sustav možete isključiti u sinkronizaciji s TVom.
Kontrolu zvuka sustava možete upotrijebiti
na sljedeći način:
• Kada je sustav uključen, zvuk na TV-u
i drugim komponentama može izlaziti
iz zvučnika na sustavu.
• Kada se zvuk s TV-a ili drugih komponenti
emitira preko zvučnika sustava, možete
promijeniti zvučnike na koje je postavljen
izlaz TV zvuka pritiskom
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kada zvuk s TV-a ili drugih komponenti izlazi
preko zvučnika sustava, možete prilagoditi
glasnoću i isključiti zvuk sustava preko TV-a.
Napomena
Ostale radnje
Ova funkcija dostupna je na TV-ima
s funkcijom “BRAVIA” Sync.
Povezivanjem Sony komponenti koje su
kompatibilne s funkcijom Control for HDMI
putem HDMI kabela velike brzine, rukovanje
je pojednostavnjeno.
Rad možete pojednostaviti kako biste uživali
u zvuku iz TV-a i drugih komponenti.
• Kada je TV u načinu PAP (picture and picture) ili
sustav reproducira videozapis/fotografiju s uređaja
iPod/iPhone, funkcija Kontrola zvuka sustava neće
funkcionirati.
• Ovisno o TV-u, kada prilagodite glasnoću glavne
jedinice, razina glasnoće pojavljuje se na TV zaslonu.
U tom slučaju razina glasnoće koja se pojavljuje
na TV zaslonu i zaslonu na prednjoj ploči glavne
jedinice može se razlikovati.
Audio Return Channel
U TV zvuku preko sustava možete uživati
upotrebom samo jednog HDMI kabela velike
brzine. Za pojedinosti postavke pogledajte
“Povezivanje TV-a” (str. 19).
Jednostavna kontrola upravljačem
Daljinskim upravljačem TV-a možete upravljati
osnovnim funkcijama TV-a dok je izlaz
videozapisa prikazan na TV zaslonu.
Praćenje jezika
Kada promijenite jezik na zaslonu TV-a, jezik
na zaslonu sustava također se mijenja nakon
isključivanja i uključivanja sustava.
Napomena
• Sustav se ne isključuje automatski dok reproducira
glazbu ili kada je postavljen na funkciju “FM”.
Reprodukcija jednim dodirom
Kada pritisnete N na daljinskom upravljaču,
sustav i TV se uključuju, a ulaz TV-a postavljen
je na HDMI ulaz na koji je povezan sustav.
49HR
Kontrola usmjeravanja
Kada provedete funkciju Reprodukcije jednim
dodirom na povezanoj komponenti, sustav
se uključuje i postavlja funkciju sustava na
“HDMI1” ili “HDMI2” (ovisno o HDMI ulaznoj
utičnici u upotrebi), a ulaz TV-a automatski
se postavlja na HDMI ulaz na koji je sustav
povezan.
Napomena
• Provjerite je li komponenta povezana sa sustavom
preko HDMI kabela velike brzine i funkcija Kontrola
za HDMI povezane komponente postavljena na
uključeno.
x [Distance] (Udaljenost)
Kada pomaknete zvučnike, provjerite jeste
li parametre udaljenosti (A) postavili s položaja
slušanja do zvučnika.
Parametre možete postaviti od 0,0 do
7,0 metara.
Zvučnici na slici odgovaraju sljedećem:
1Prednji lijevi zvučnik (L)
2Prednji desni zvučnik (R)
3Subwoofer
1
3
2
Kontrola položaja
Ovaj sustav prilagođava razinu zvuka desnih
i lijevih prednjih zvučnika automatski ako je TV
kompatibilan s funkcijom Kontrola vanjskog
uređaja za Kontrolu položaja. U tom slučaju
druge komponente povezane s TV-om također
se prilagođavaju. Za pojedinosti pogledajte
upute za rad za TV.
Postavljanje zvučnika
[Speaker Settings] (Postavke zvučnika)
Da biste imali najbolji mogući surround zvuk,
postavite vezu zvučnika i njihovu udaljenost
s položaja slušanja. Zatim upotrijebite testni ton
i prilagodite razinu i balans zvučnika na istu
razinu.
1
Pritisnite HOME.
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritisnite X/x za odabir [Audio Settings]
(Postavke zvuka), zatim pritisnite
.
4
Pritisnite X/x za odabir [Speaker
Settings] (Postavke zvučnika), zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon [Speaker Settings]
(Postavke zvučnika).
5
Pritisnite X/x za odabir stavke, zatim
pritisnite
.
Provjerite sljedeće postavke.
50HR
A
[Front Left/Right] (Prednji lijevi/desni) 3,0 m:
Postavite udaljenost prednjeg zvučnika.
[Subwoofer] (Subwoofer) 3,0 m: Postavite
udaljenost subwoofera.
Napomena
• Ovisno o ulaznom emitiranju, [Distance]
(Udaljenost) možda neće biti učinkovita.
x [Level] (Razina)
Možete postaviti razinu zvuka zvučnika.
Parametre možete postaviti od –6,0 dB
do 6,0 dB. Provjerite jeste li postavili
[Test Tone] (Testni ton) na [On] (Uključeno)
za jednostavnu prilagodbu.
[Front Left/Right] (Prednji lijevi/desni) 0,0 dB:
Postavite razinu prednjeg zvučnika.
[Subwoofer] (Subwoofer) 0,0 dB: Postavite
razinu subwoofera.
x [Test Tone] (Testni ton)
Zvučnici će emitirati testni ton kako
bi prilagodili [Level] (Razinu).
[Off] (Isključeno): Testni ton ne emitira
se iz zvučnika.
[On] (Uključeno): Testni ton ne emitira se iz
svakog zvučnika za redom dok se prilagođava
razina. Kada odaberete jednu od stavki
[Speaker Settings] (Postavke zvučnika), testni
ton emitira se iz svakog zvučnika za redom.
Prilagodite razinu zvuka na sljedeći način.
1
Postavite [Test Tone] (Testni ton) na [On]
(Uključeno).
Pritisnite X/x za odabir [Level] (Razine),
zatim pritisnite
.
3
Pritisnite X/x za odabir željene vrste
zvučnika, zatim pritisnite
.
4
Pritisnite C/c za odabir lijevog ili desnog
zvučnika, zatim pritisnite X/x
za prilagodbu razine.
5
6
7
Pritisnite
.
Ponovite korake od 3 do 5.
Pritisnite RETURN.
Sustav se vraća na prethodni zaslon.
8
Pritisnite X/x za odabir [Test Tone]
(Testni ton), zatim pritisnite
.
9
Pritisnite X/x za odabir [Off] (Isključeno),
zatim pritisnite
.
Napomena
• Signali testnog tona ne emitiraju se iz HDMI OUT
priključnice.
Savjet
• Da biste prilagodili glasnoću svih zvučnika
istodobno, pritisnite 2 +/–.
Sustav možete postaviti na isključivanje
u unaprijed određeno vrijeme kako biste
mogli zaspati slušajući glazbu. Vrijeme se može
unaprijed postaviti u razmacima od 10 minuta.
Pritisnite SLEEP.
Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikaz minuta
(preostalo vrijeme) na zaslonu na prednjoj ploči
mijenja se za 10 minuta.
Kada postavite brojač mirovanja, preostalo
vrijeme pojavljuje se svakih 5 minuta.
Kada je preostalo vrijeme manje od 2 minute,
“SLEEP” svijetli na zaslonu na prednjoj ploči.
Za provjeru preostalog vremena
Ostale radnje
2
Upotreba brojača
za mirovanje
Pritisnite SLEEP jednom.
Za promjenu preostalog vremena
Pritisnite SLEEP uzastopno za odabir željenog
vremena.
Deaktivacija gumba
na glavnoj jedinici
(Zaključavanje zbog djece)
Gumbe na glavnoj jedinici možete deaktivirati
(osim za "/1) kako biste spriječili neispravnu
upotrebu, primjerice kada djeca diraju uređaj
(funkcija zaključavanja zbog djece).
Pritisnite x na glavnoj jedinici više
od 5 sekundi.
“LOCKED” pojavljuje se na zaslonu na prednjoj
ploči.
Funkcija zaključavanja zbog djece aktivirana je
kada su gumbi na glavnoj jedinici zaključani.
(Sustavom možete upravljati daljinskim
upravljačem.)
Da biste poništili, pritisnite x više od 5 sekundi
kako bi se na zaslonu na prednjoj ploči pojavilo
“UNLOCK”.
Napomena
• Kada radite s gumbima na glavnoj jedinici dok je
uključena funkcija zaključavanja zbog djece, na
zaslonu na prednjoj ploči svijetli “LOCKED”.
51HR
Upravljanje TV-om ili
drugim komponentama
priloženim daljinskim
upravljačem
Svojim TV-om i drugim komponentama kao što
je kabelski paket ili digitalni satelitski prijamnik
možete upravljati priloženim daljinskim
upravljačem. Daljinski upravljač inicijalno je
postavljen za upravljanje Sony komponentama.
Komponentama koje nisu Sony možete
upravljati promjenom unaprijed postavljenog
koda daljinskog upravljača. Za rad pogledajte
“Promjena unaprijed postavljenog gumba
daljinskog upravljača (Unaprijed postavljeni
način)” (str. 52).
Napomena
• Kada zamijenite baterije daljinskog upravljača,
postavka daljinskog može se ponovo vratiti na
zadanu (SONY) postavku.
Upravljanje komponentama
priloženim daljinskim upravljačem
1
2
Pritisnite TV ili STB gumb načina rada koji
odgovara komponenti kojom želite
upravljati.
Pritisnite odgovarajuće gumbe navedene
u sljedećoj tablici.
• z: Gumb se može upotrijebiti
sa zadanom postavkom daljinskog
upravljača.
• a: Gumb se može upotrijebiti kada
promijenite unaprijed postavljeni kod
daljinskog upravljača.
Gumb
Način daljinskog upravljača
AV "/1
Brojčani gumbi
/
ENTER (-)
SLEEP (t/
52HR
)
TV
STB
z
z
z
z
z
z
z
a
z
a
z
z
z
z
Gumb
Način daljinskog upravljača
Gumbi u boji
(crvena/zelena/
žuta/plava)
TOP MENU
( )
TV
STB
z
z
z
z
z
z
a
a
z
z
z
z
z
z
z
a
z
a
z
a
z
a
z
a
z
a
z
a
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
(c/C)
DISPLAY
( / )
z
z
z
z
POP UP/MENU
C/X/x/c,
RETURN
HOME (MENU)
OPTIONS
(TOOLS)
SOUND MODE
(
)
./>
m/M
N
X
x
Napomena
• Ako pritisnete neki od gumba iznad u TV ili STB
načinu, pali se TV ili STB gumb načina rada.
(Međutim, ovisno o postavci koda, neki gumbi
možda neće funkcionirati, a gumb načina rada TV
ili STB možda se neće upaliti.)
• Ako pritisnete neke druge gumbe osim gore
navedenih kada je daljinski upravljač u TV ili STB
načinu, gumb načina rada TV ili STB neće se upaliti.
• Ovisno o TV-u ili komponenti, neke gumbe nećete
moći upotrijebiti.
Promjena unaprijed postavljenog
gumba daljinskog upravljača
(Unaprijed postavljeni način)
1
Pritisnite HOME.
Pojavljuje se početni izbornik na
TV zaslonu.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
4
Pritisnite X/x za odabir [Remote
Controller Setting Guide] (Priručnik za
postavljanje daljinskog upravljača),
zatim pritisnite
.
Pritisnite X/x za odabir [Preset Mode]
(Unaprijed postavljeni način), zatim
pritisnite
.
5
Pritisnite X/x za odabir vrste
komponente s kojom želite raditi
s priloženim daljinskim upravljačem,
zatim pritisnite
.
6
Pritisnite X/x za odabir proizvođača
uređaja, zatim pritisnite
.
8
Pritisnite POP UP/MENU dok pritišćete
gumb načina rada TV (za TV) ili STB
(za kabelski paket, digitalni satelitski
prijamnik, digitalni videosnimač itd.).
Pretraživanje web-stranica
Daljinski upravljač ulazi u Unaprijed
postavljeni način. Gumb načina rada TV ili
STB (koji ste pritisnuli) počinje treperiti.
Pomoću sustava se možete povezati
s internetom i uživati u web-stranicama kao
što je Sonyjeva početna stranica.
Kada gumb načina rada TV ili STB počne
svijetliti, unesite kod na TV zaslonu
pomoću brojčanih gumba, zatim
pritisnite ENTER.
1
Ako uspješno postavite kod, gumb načina
rada TV ili STB dvaput će polako
zatreperiti. Ako je postavka neuspješna,
gumb načina rada TV ili STB brzo će
zatreperiti pet puta.
Napomena
• Iz Unaprijed postavljenog načina možete izaći
pritiskom na gumb načina rada TV ili STB (onaj
koji treperi).
• Ako ne radite s daljinskim upravljačem više od
10 sekundi tijekom načina postavljanja unaprijed,
daljinski upravljač izlazi iz načina postavljanja
unaprijed.
Brisanje unaprijed postavljenog
koda iz memorije daljinskog
upravljača
1
Pritisnite i držite najprije AV ?/1, zatim
pritisnite 2 –, zatim pritisnite CH –.
BD, TV i STB gumbi se pale.
2
Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:
– [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
u [HDMI Settings] (HDMI postavke)
postavljena je na [Off] (Isključeno) (str. 65).
– [Quick Start Mode] (Način brzog početka)
postavljen je na [Off] (Isključeno) (str. 65).
Otpustite sve gumbe.
BD, TV i STB gumbi načina rada se
isključuju, a unaprijed postavljeni kod se
briše. Daljinski upravljač vraća se na svoje
zadane postavke.
Ostale radnje
7
Štednja energije u stanju
mirovanja
Pripremite se za pretraživanje interneta.
Povežite sustav s mrežom (str. 23).
2
Pritisnite HOME.
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
3
Pritisnite C/c za odabir
(Mreža).
4
Pritisnite X/x za odabir [Internet Browser]
(Internetski preglednik), zatim
pritisnite
.
[Network]
Pojavljuje se prikaz [Internet Browser]
(Internetski preglednik).
Napomena
• Neke web-stranice možda se neće ispravno
prikazivati ili funkcionirati.
Da biste unijeli URL
Odaberite [URL entry] (URL unos) na izborniku
opcija.
Unesite URL pomoću softverske tipkovnice,
zatim odaberite [Enter].
Za postavljanje zadane početne stranice
Dok je stranica koju želite postaviti prikazana,
odaberite [Set as start page] (Postavi kao
početnu stranicu) u izborniku opcija.
53HR
Za povratak na prethodnu stranicu
Odaberite [Previous page] (Prethodna stranica)
u izborniku opcija. Ako se prethodna stranica ne
pojavi ni kada odaberete [Previous page]
(prethodna stranica), odaberite [Window List]
(Prozor popisa) u izborniku opcija i odaberite
stranicu na koju se želite vratiti s popisa.
Da biste izašli iz Internetskog preglednika
Pritisnite HOME.
Prikaz Internetskog preglednika
Pritiskom na DISPLAY možete provjeriti
informacije o web-stranici. Prikazane
informacije razlikuju se ovisno o statusu
web-mjesta i stranice.
A Naslov stranice
B Pokazivač
Pomaknite pritiskom na C/X/x/c. Postavite
pokazivač na vezu koju želite pregledati, zatim
pritisnite . Povezano web-mjesto se
prikazuje.
C Adresa stranice
D SSL ikona
Pojavljuje se kada je povezani URL siguran.
E Pokazatelj jačine signala
Pojavljuje se kada je sustav povezan
s bežičnom mrežom.
F Traka napretka/Ikona učitavanja
Pojavljuje se kada se stranica učitava ili
tijekom preuzimanja/prijenosa datoteke.
G Polje unosa teksta
Pritisnite , zatim izaberite [Input] (Unos)
u izborniku opcija za otvaranje softverske
tipkovnice.
54HR
H Traka za pomicanje
Pritisnite C/X/x/c za pomicanje prikaza
stranice ulijevo, prema gore, prema dolje
ili udesno.
Dostupne opcije
Različite postavke i radnje dostupne
su pritiskom na OPTIONS.
Dostupne stavke razlikuju se ovisno o situaciji.
Stavke
[Browser Setup]
(Postavljanje
preglednika)
Pojedinosti
Prikazuje postavke Internetskog
preglednika.
• [Zoom] (Zum): Povećava ili
smanjuje veličinu prikazanog
sadržaja.
• [JavaScript Setup] (Postavljanje
JavaScripta): Postavlja
omogućavanje ili
onemogućavanje JavaScripta.
• [Cookie Setup] (Postavljanje
kolačića): Postavlja hoće li se
prihvatiti kolačići preglednika.
• [SSL Alarm Display]
(SSL prikaz alarma): Postavlja
hoće li se omogućiti ili
onemogućiti SSL.
[Input] (Unos)
Prikazuje softversku tipkovnicu
za unos znakova tijekom
pretraživanja web-mjesta.
[Break] (Novi red) Premješta pokazivač u novi
redak u polju za unos teksta.
[Delete] (Izbriši) Briše jedan znak s lijeve strane
pokazivača tijekom unosa teksta.
[Window List]
Prikazuje popis svih trenutačno
(Popis prozora)
otvorenih web-mjesta.
Omogućuje povratak na
prethodno prikazano webmjesto odabirom prozora.
[Bookmark List]
Prikazuje popis oznaka.
(Popis oznaka)
Postavlja šifru znaka.
[Character
encoding]
(Šifriranje znaka)
[Previous page]
Premješta na prethodno
(Prethodna
prikazanu stranicu.
stranica)
[Next page]
Premješta na prethodno
(Sljedeća stranica) prikazanu sljedeću stranicu.
[Cancel loading]
Zaustavlja učitavanje stranice.
(Otkaži učitavanje)
[Reload] (Ponovo Ponovo učitava istu stranicu.
učitaj)
[URL entry] (unos Omogućuje unos URL-a kada je
URL adrese)
softverska tipkovnica prikazana.
Stavke
Pojedinosti
[Add to Bookmark]
(Dodaj knjižnim
oznakama)
[Set as start page]
(Postavi kao
početnu stranicu)
[Open in new
window] (Otvori
u novom prozoru)
[Display certificate]
(Prikaži potvrdu)
Dodaje trenutačno prikazano
web-mjesto popisu knjižnih
oznaka.
Postavlja trenutačno prikazano
web-mjesto kao zadanu početnu
stranicu.
Otvara vezu u novom prozoru.
4
Pojavljuje se prikaz [Wireless Sound
Connection] (Bežična zvučna veza).
Prikazuje potvrde poslužitelja
poslane sa stranica koje
podržavaju SSL.
Aktiviranje bežičnog prijenosa
između određenih jedinica
5
Pritisnite X/x za odabir [Secure Link]
(Sigurna veza), zatim pritisnite
.
6
Pritisnite X/x za odabir [On] (Uključeno),
zatim pritisnite
.
Da biste otkazali funkciju Sigurne veze,
odaberite [Off] (Isključeno).
7
Pritisnite HOME.
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritisnite X/x za odabir [System Settings]
(Postavke sustava), zatim pritisnite
.
Pritisnite SECURE LINK na pozadini
subwoofera.
Nastavite sa sljedećim korakom u roku
od nekoliko minuta.
[Secure Link] (Sigurna veza)
Pomoću funkcije Sigurne veze možete odrediti
bežičnu vezu za povezivanje glavne jedinice sa
subwooferom.
Ta funkcija može spriječiti smetnje ako
upotrebljavate više bežičnih proizvoda ili susjedi
upotrebljavaju bežične proizvode.
Ostale radnje
Dodatne postavke
za bežični sustav
1
Pritisnite X/x za odabir [Wireless Sound
Connection] (Bežična zvučna veza), zatim
pritisnite
.
8
Pritisnite C/c za odabir [Start] (Pokreni),
zatim pritisnite
.
Za povratak na prethodni prikaz odaberite
[Cancel] (Otkaži).
9
Nakon što se pojavi poruka [Secure Link
setting is complete.] (Postavka Sigurna
veza je dovršena.), pritisnite
.
Subwoofer povezan je s glavnom jedinicom
i pokazatelj LINK/STANDBY postaje
narančast.
Ako se pojavi poruka [Cannot set Secure
Link.] (Ne može se postaviti Sigurna veza),
slijedite poruke na zaslonu.
Da biste otkazali funkciju Sigurne veze
Za glavnu jedinicu
Odaberite [Off] (Isključeno) u 6. koraku iznad.
Za subwoofer
Pritisnite i držite SECURE LINK na pozadini
subwoofera dok pokazatelj LINK/STANDBY
ne postane zelen ili ne počne treperiti zeleno.
55HR
Ako je bežični prijenos nestabilan
Za otvaranje prikaza postavljanja
1
Pritisnite HOME.
[RF Channel] (RF kanal)
Ako upotrebljavate više bežičnih sustava, kao što
je bežični LAN (Local Area Network) ili
Bluetooth, bežični signali mogu biti nestabilni.
U tom slučaju prijenos se može poboljšati
promjenom sljedeće postavke [RF Channel]
(RF kanal).
1
Pritisnite HOME.
Pritisnite X/x za odabir [System Settings]
(Postavke sustava), zatim pritisnite
.
4
Pritisnite X/x za odabir [Wireless Sound
Connection] (Bežična zvučna veza),
zatim pritisnite
.
3
5
6
7
8
9
HOME
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
2
4
0
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
2
1
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje).
3
Pritisnite X/x za odabir [Network
Settings] (Mrežne postavke),
zatim pritisnite
.
4
Pritisnite X/x za odabir [Internet Settings]
(Internetske postavke), zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se prikaz [Wireless Sound
Connection] (Bežična zvučna veza).
5
Pritisnite X/x za odabir [RF Channel]
(RF kanal), zatim pritisnite
.
6
Pritisnite X/x za odabir željene postavke,
zatim pritisnite
.
• [Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo. Sustav
automatski odabire bolji kanal
za prijenos.
• [1], [2], [3]: Sustav prenosi zvuk
namještanjem kanala za prijenos.
Odaberite kanal s boljim prijenosom.
Napomena
• Prijenos se može poboljšati promjenom kanala
prijenosa (frekvencije) drugih bežičnih sustava.
Za pojedinosti pogledajte upute za rad drugih
bežičnih sustava.
Postavljanje mreže
[Internet Settings] (Internetske postavke)
Prije postavljanja povežite sustav s mrežom.
Za pojedinosti pogledajte “Povezivanje
s mrežom” (str. 23).
56HR
Pojavljuje se prikaz [Internet Settings]
(Internetske postavke).
Za BDV-L800/BDV-L800M
2
Pritisnite X/x za odabir [Auto]
(Automatski), zatim pritisnite
.
Sustav automatski provodi mrežno
postavljanje, a internetske postavke
pojavljuju se na TV zaslonu.
3
4
Pritisnite c.
Pritisnite X/x za odabir [Save & Connect]
(Spremi i Poveži), zatim pritisnite
.
Sustav počinje provjeravati mrežnu vezu.
Za BDV-L600
5
Postavljanje je završeno. Ako se poruka
ne pojavi, slijedite poruke na zaslonu.
Ručno postavljanje
1
Pritisnite X/x za odabir [Wired Setup]
(Žičano postavljanje) u prikazu [Internet
Settings] (Internetske postavke), zatim
pritisnite
.
2
Pritisnite X/x za odabir [Custom]
(Prilagođeno), zatim pritisnite
.
3
Pritisnite X/x za odabir vrste mrežne
postavke, zatim pritisnite
.
Napomena
• Stavke [Internet Settings] (Internetske postavke)
potrebne su za povezivanje s internetom. Unesite
odgovarajuće (slovnbrojčane) vrijednosti za
širokopojasni usmjerivač ili bežični LAN usmjerivač.
Stavke koje se trebaju postaviti mogu se razlikovati,
ovisno o davatelju internetskih usluga ili
usmjerivaču. Za pojedinosti pogledajte priručnike
s uputama davatelja internetskih usluga ili koji
su priloženi s usmjerivačem.
• Za više informacija idite na sljedeći URL.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Kada se povezujete s LAN mrežom
putem LAN kabela
Slijedite korake u nastavku za povezivanje
s LAN mrežom (Local Area Network).
Automatsko postavljanje
1
Pritisnite X/x za odabir [Wired Setup]
(Žičano postavljanje) u prikazu [Internet
Settings] (Internetske postavke), zatim
pritisnite
.
Ostale radnje
Provjerite pojavljuje li se poruka [Internet
Settings is now complete.] (Internetske
postavke sada su dovršene.), zatim
pritisnite
.
• [Auto] (Automatski): Sustav automatski
postavlja IP adresu i pojavljuje se prikaz
[DNS Settings] (DNS postavke).
Kada odaberete [Auto] (Automatski)
i pritisnete
, sustav postavlja DNS
postavku automatski.
Kada odaberete [Specify IP address]
(Navedi IP adresu) i pritisnete
, unesite
DNS postavke ručno.
Pritisnite C/X/x/c i brojčane gumbe
za postavljanje sljedećih stavki, zatim
pritisnite
.
– [Primary DNS] (Primarni DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundarni DNS)
• [Specify IP address] (Navedi IP adresu):
Unesite ručno mrežne postavke u skladu
sa svojim mrežnim okruženjem.
Pritisnite C/X/x/c i brojčane gumbe
za postavljanje sljedećih stavki, zatim
pritisnite
.
– [IP Address] (IP adresa)
– [Subnet Mask] (Maska podmreže)
– [Default Gateway] (Zadani pristupnik)
– [Primary DNS] (Primarni DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundarni DNS)
57HR
4
Pritisnite X/x za odabir postavke proxy
poslužitelja, zatim pritisnite
.
4
• [No] (Ne): Proxy poslužitelj se ne
upotrebljava.
• [Yes] (Da): Unesite postavku proxy
poslužitelja.
Pritisnite C/X/x/c i brojčane gumbe,
zatim pritisnite
.
Vrijednost internetskih postavki pojavljuje
se na TV zaslonu.
5
6
7
Pritisnite X/x za odabir [Save & Connect]
(Spremi i Poveži), zatim pritisnite
.
Kada bežični usmjerivač nije
kompatibilan s funkcijom WPS
Sustav počinje provjeravati mrežnu vezu.
1
Provjerite pojavljuje li se poruka [Internet
Settings is now complete.] (Internetske
postavke sada su dovršene.), zatim
pritisnite
.
Kada se povezujete s bežičnom
LAN mrežom s Wi-Fi funkcijom
ugrađenom u sustav ili
USB bežičnim LAN prilagodnikom
Slijedite korake u nastavku za povezivanje
s bežičnom LAN mrežom (Local Area Network).
Kada je bežični usmjerivač
kompatibilan s funkcijom WPS
Pritisnite X/x za odabir [Wireless
Setup(built-in)] (Bežično postavljanje
(ugrađeno))* ili [USB Wireless Setup]
(USB bežično postavljanje) u prikazu
[Internet Settings] (Internetske
postavke), zatim pritisnite
.
* Samo BDV-L800/BDV-L800M.
2
3
Pritisnite X/x za odabir [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] (Wi-Fi zaštićeno
postavljanje (WPS)), zatim pritisnite
.
Aktivirajte WPS funkciju bežičnog
usmjerivača, pritisnite X/x za odabir
[Start] (Pokreni), zatim pritisnite
.
Za pojedinosti o aktiviranju WPS funkcije
pogledajte upute za rad usmjerivača.
58HR
Postavljanje bežičnog LAN povezivanja
i IP adrese dovršeno je.
Zatim unesite postavku proxy poslužitelja.
Slijedite korake od 4 do 7 “Ručno
postavljanje” u odjeljku “Kada se
povezujete s LAN mrežom putem
LAN kabela” iznad.
Pritisnite c.
Postavljanje je završeno. Ako se poruka
ne pojavi, slijedite poruke na zaslonu.
1
Provjerite pojavljuje li se poruka [Wi-Fi
Protected Setup was successful.] (Wi-Fi
zaštićeno postavljanje bilo je uspješno.),
zatim pritisnite c.
Pritisnite X/x za odabir [Wireless
Setup(built-in)] (Bežično postavljanje
(ugrađeno))* ili [USB Wireless Setup]
(USB bežično postavljanje) u prikazu
[Internet Settings] (Internetske
postavke), zatim pritisnite
.
* Samo BDV-L800/BDV-L800M.
2
Pritisnite X/x za odabir [Scan] (Traži),
zatim pritisnite
.
Sustav pretražuje dostupne bežične
LAN mreže, zatim se pojavljuje popis
bežičnih LAN mreža.
3
Pritisnite X/x za odabir naziva bežične
LAN mreže, zatim pritisnite
.
x Kada odabrana bežična LAN mreža
nije zaštićena
Postavljanje bežičnog LAN povezivanja
dovršeno je. Zatim unesite postavke
IP adrese slijedeći korake u odjeljku
“Automatsko postavljanje” ili “Ručno
postavljanje” u odjeljku “Kada se
povezujete s LAN mrežom putem
LAN kabela” iznad.
x Kada je odabrana bežična LAN
mreža zaštićena
Pojavljuje se prikaz za unos WEP
ili WPA ključa. Idite na 5. korak.
x Da biste odredili naziv bežične
LAN mreže
Odaberite [Manual Entry] (Ručni unos).
Pojavljuje se prikaz unosa. Unesite naziv
bežične LAN mreže slijedeći poruke
na zaslonu, zatim pritisnite c.
4
Pritisnite X/x za odabir načina sigurnosti,
zatim pritisnite
.
5
Unesite WEP ključ/WPA ključ slijedeći
poruke na zaslonu, zatim pritisnite c.
WEP primjenjuje zaštitu za komunikacije kako
bi spriječio presretanje komunikacija ili
upadanje u vašu bežičnu mrežu. WEP je
naslijeđena sigurnosna tehnologija koja
omogućuje da se stariji uređaj koji ne podržava
TKIP/AES poveže.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena
kao reakcija na nedostatke funkcije WEP.
TKIP osigurava veću razinu sigurnosti
od funkcije WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava
naprednu sigurnosnu metodu koja se razlikuje
od funkcija WEP i TKIP.
AES osigurava višu razinu sigurnosti od
funkcija WEP ili TKIP.
Ostale radnje
• [None] (Ništa): Odaberite ako bežična
LAN mreža nije zaštićena. Postavljanje
bežičnog LAN povezivanja dovršeno je.
Zatim unesite postavke IP adrese slijedeći
korake u odjeljku “Automatsko
postavljanje” ili “Ručno postavljanje”
u odjeljku “Kada se povezujete s LAN
mrežom putem LAN kabela” iznad.
• [WEP] (WEP): Bežična LAN mreža
zaštićena je WEP ključem.
• [WPA/WPA2-PSK]: Bežična LAN mreža
zaštićena je ključem WPA-PSK ili
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Bežična LAN mreža
zaštićena je ključem WPA2-PSK.
WEP
Postavljanje bežičnog LAN povezivanja
dovršeno je. Zatim unesite postavke
IP adrese slijedeći korake u odjeljku
“Automatsko postavljanje” ili “Ručno
postavljanje” u odjeljku “Kada se
povezujete s LAN mrežom putem
LAN kabela” iznad.
O bežičnoj LAN sigurnosti
Budući da se komunikacija preko bežične
LAN funkcije uspostavlja radiovalovima,
bežični signal može biti podložan presretanju.
Kako bi se zaštitila bežična komunikacija,
sustav podržava različite sigurnosne funkcije.
Obavezno ispravno konfigurirajte sigurnosne
postavke u skladu sa svojim mrežnim
okruženjem.
Bez zaštite
Iako se postavke jednostavno mogu napraviti,
svatko može presresti bežičnu komunikaciju
ili upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez
sofisticiranih alata. Imajte na umu da postoji
rizik od neovlaštenog pristupa ili presretanja
podataka.
59HR
Ikona
Objašnjenje
[Screen Settings] (Postavke
zaslona) (str. 61)
Postavke i prilagodbe
Upotreba prikaza postavljanja
Možete napraviti razne prilagodbe stavki kao što su
slika i zvuk.
Odaberite
(Postavljanje) na početnom
izborniku kada trebate promijeniti postavke sustava.
Zadane postavke su podvučene.
Provodi postavke zaslona u skladu
s vrstom utičnica za povezivanje.
[Audio Settings] (Postavke zvuka)
(str. 62)
Provodi postavke zvuka u skladu
s vrstom utičnica za povezivanje.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Postavke gledanja BD/DVD-a)
(str. 63)
Napomena
Provodi detaljne postavke za BD/
DVD reprodukciju.
• Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju
prednost nad postavkama Prikaza postavljanja
te neke funkcije neće funkcionirati.
[Parental Control Settings]
(Postavke roditeljske kontrole)
(str. 64)
1
Pritisnite HOME.
Provodi detaljne postavke
za funkciju Roditeljske kontrole.
Pojavljuje se početni izbornik
na TV zaslonu.
[Music Settings] (Glazbene
postavke) (str. 64)
2
Pritisnite C/c da biste odabrali
(Postavljanje).
Provodi detaljne postavke za Super
Audio CD reprodukciju.
[Setup]
[System Settings] (Postavke
sustava) (str. 64)
Provodi postavke u vezi sa sustavom.
[Network Settings]
(Mrežne postavke) (str. 66)
Provodi detaljne postavke za
internet i mrežu.
[Easy Setup] (Jednostavno
postavljanje) (str. 66)
3
Pritisnite X/x za odabir ikone kategorije
postavljanja za promjenu, zatim pritisnite
Primjer: [Screen Settings] (Postavke zaslona)
Možete postaviti sljedeće opcije.
Ikona
.
[Resetting] (Ponovno
postavljanje) (str. 66)
Ponovo postavlja sustav na
tvorničke postavke.
[Remote Controller
Setting Guide] (Priručnik
za postavljanje daljinskog
upravljača)
Objašnjenje
[Remote Controller Setting Guide]
(Priručnik za postavljanje
daljinskog upravljača) (str. 60)
Provodi postavke daljinskog
upravljača za rad s TV-om ili
drugim komponentama.
[Network Update] (Ažuriranje
mreže) (str. 61)
Ažurira softver sustava.
60HR
Ponovo pokreće Jednostavno
postavljanje za provođenje
osnovnih postavki.
x [Preset Mode] (Unaprijed postavljeni način)
Za upravljanje komponentama koje nisu Sony
možete promijeniti unaprijed postavljeni kod
daljinskog upravljača. Za pojedinosti pogledajte
“Promjena unaprijed postavljenog gumba
daljinskog upravljača (Unaprijed postavljeni
način)” (str. 52).
[Network Update]
(Ažuriranje mreže)
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Postavka
veličine TV zaslona za 3D)
Postavlja veličinu zaslona 3D kompatibilnog
TV-a.
Napomena
• Ova postavka ne primjenjuje se na 3D video
iz utičnice HDMI IN 1 ili HDMI IN 2.
x [TV Type] (Vrsta TV-a)
Funkcije sustava možete ažurirati i poboljšati.
Za informacije o funkcijama ažuriranja
pogledajte sljedeće web-mjesto:
[16:9]: Odaberite ovo pri povezivanju s TV-om
širokog zaslona ili TV-om s funkcijom širokog
načina.
[4:3]: Odaberite ovo pri povezivanju TV sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog načina.
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Tijekom softverskog ažuriranja na zaslonu na
prednjoj ploči pojavljuje se “UPDATING”.
Kada se ažuriranje dovrši, glavna jedinica
automatski se isključuje. Pričekajte da se
ažuriranje softvera dovrši; nemojte uključivati ili
isključivati glavnu jedinicu ili raditi s glavnom
jedinicom ili TV-om.
[Screen Settings]
(Postavke zaslona)
[Original] (Izvorno): Odaberite ovo pri
povezivanju s TV-om s funkcijom širokog
načina. Prikazuje sliku na zaslonu 4:3 u omjeru
16:9 čak i na TV-u sa širokim zaslonom.
[Fixed Aspect Ratio] (Fiksni omjer): Mijenja
veličinu slike kako bi odgovarala veličini zaslona
s izvornim omjerom slike.
Postavke i prilagodbe
x [Screen Format] (Format zaslona)
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com
x [DVD Aspect Ratio] (DVD omjer)
[Letter Box] (Poštanski sandučić): Prikazuje
široku sliku s crnim crtama na vrhu i dnu.
[Pan & Scan] (Cijeli zaslon): Prikazuje potpunu
visinu slike na cijelom zaslonu s odrezanim
bočnim stranama.
x [3D Output Setting] (Postavka 3D izlaza)
[Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovo za prikaz svih
sadržaja u 2D prikazu.
Napomena
• 3D video emitira se iz utičnica HDMI IN 1 ili
HDMI IN 2 bez obzira na ovu postavku.
x [Cinema Conversion Mode] (Kino format)
[Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo. Glavna jedinica
automatski otkriva je li materijal zasnovan
na videosadržaju ili na filmskom sadržaju
te odabire prikladan način pretvorbe.
[Video]: Uvijek će se odabrati način pretvorbe
prikladan za materijale zasnovane na
videosadržaju bez obzira na materijal.
61HR
x [Output Video Format] (Format izlaznog
videozapisa)
x [Pause Mode] (Način pauze) (samo BD/
DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite
[Auto] (Automatski). Odaberite [Original
Resolution] (Izvorna razlučivost) za razlučivost
snimljenu na disku. (Ako je razlučivost niža od
SD razlučivosti, povećava se do SD razlučivosti.)
[Video]: Automatski postavlja najnižu
razlučivost.
[Auto] (Automatski): Prikazuje se slika
s pokretnim objektima bez podrhtavanja.
U normalnim okolnostima odaberite
ovaj položaj.
[Frame] (Kadar): Prikazuje se slika velike
razlučivosti s objektima koji se ne miču.
Napomena
• Kada istodobno spajate HDMI OUT i utičnicu
za videoizlaz, odaberite [Video].
• Ako se prilikom postavljanja [HDMI] razlučivosti
ne prikaže slika, odaberite [Video].
[Audio Settings]
(Postavke zvuka)
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/
DVD-ROM 1080/24p izlaz)
x [BD Audio MIX Setting] (Postavka
BD kombinacije zvuka)
[Auto] (Automatski): Emitira 1920 × 1080p/
24 Hz videosignale samo kod povezivanja
na TV prijamnik koji podržava 1080/24p
pomoću HDMI OUT utičnice.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovo ako TV nije
kompatibilan s 1080/24p videosignalima.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automatski): Automatski otkriva vrstu
vanjskog uređaja i prebacuje se na odgovarajuću
postavku boje.
[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2 videosignale.
[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4 videosignale.
[RGB]: Odaberite ovo tijekom povezivanja
uređaja s HDCP-usklađenom DVI utičnicom.
x [HDMI Deep Colour Output] (Emitiranje
HDMI duboke boje)
[Auto] (Automatski): U normalnim
okolnostima odaberite ovo.
[16bit] (16-bitno), [12bit] (12-bitno), [10bit]
(10-bitno): Emitira 16-bitne/12-bitne/10-bitne
videosignale kod povezivanja na TV koji
podržava duboku boju.
[Off] (Isključeno): Odaberite ovo kada je slika
nestabilna ili su boje neprirodne.
62HR
[On] (Uključeno): Emitira zvuk dobiven
kombinacijom interaktivnog zvuka
i sekundarnog zvuka u primarni zvuk.
[Off] (Isključeno): Emitira samo primarni zvuk.
x [DTS Neo:6]
Simulira višekanalni surround zvuk iz
2-kanalnih izvora u skladu s mogućnostima
povezanog uređaja te emitira zvuk preko
HDMI OUT utičnice.
[Cinema] (Kino): Emitira simulirani višekanalni
zvuk iz 2-kanalnih izvora pomoću načina
DTS Neo:6-kino.
[Music] (Glazba): Emitira simulirani
višekanalni zvuk iz 2-kanalnih izvora pomoću
načina DTS Neo:6-glazba.
[Off] (Isključeno): Emitira zvuk s izvornim
brojem kanala.
x [Audio DRC]
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa.
[Auto] (Automatski): Izvodi reprodukciju pri
dinamičnom rasponu određenom na disku
(samo BD-ROM).
[On] (Uključeno): Sustav reproducira zvučni
zapis s dinamičkim rasponom kakav su njegovi
tvorci namjeravali postići.
[Off] (Isključeno): Nema kompresije
dinamičkog raspona.
x [Audio Output] (Audioizlaz)
Možete odabrati način izlaza tamo gdje
se zvučni signal emitira.
[Speaker] (Zvučnik): Emitira zvuk samo
iz zvučnika sustava.
[Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI]: Emitira
zvuk iz zvučnika sustava, a 2-kanalne linearne
PCM signale iz HDMI OUT utičnice.
[HDMI]: Emitira zvuk samo iz HDMI OUT
utičnice. Format zvuka ovisi o povezanoj
komponenti.
Napomena
Za BD/DVD reprodukciju možete napraviti
detaljne postavke.
x [BD/DVD Menu] (BD/DVD izbornik)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO možete
izabrati zadani jezik izbornika.
Kada odaberete [Select Language Code]
(Odaberi kod jezika), pojavljuje se prikaz za
unos koda jezika. Unesite kod za jezik prema
popisu “Popis jezičnih kodova” (str. 80).
x [Audio] (Zvuk)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO možete
odabrati zadani jezik zapisa.
Kada odaberete [Original] (Izvorno), odabire
se jezik koji ima prednost na disku.
Kada odaberete [Select Language Code]
(Odaberi kod jezika), pojavljuje se prikaz za
unos koda jezika. Unesite kod za jezik prema
popisu “Popis jezičnih kodova” (str. 80).
Postavke i prilagodbe
• Kada je [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
postavljena na [On] (Uključeno) (str. 65),
[Audio Output] (Audioizlaz) je automatski
postavljen na [Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI)
i ta se postavka ne može promijeniti.
• Zvučni signali ne emitiraju se iz HDMI OUT utičnice
kada je [Audio Output] (Audioizlaz) postavljen na
[Speaker + HDMI] (Zvučnik + HDMI), a [HDMI1
Audio Input Mode] (HDMI1 način audioulaza)
(str. 65) postavljen na [TV]. (Samo europski modeli.)
• Kada je [Audio Output] (Audioizlaz) postavljen na
[HDMI], format izlaznog signala za “TV” funkciju je
2-kanalni linearni PCM. (Samo europski modeli.)
[BD/DVD Viewing
Settings] (Postavke
gledanja BD/DVD-a)
x [Sound Effect] (Zvučni efekt)
Zvučne efekte sustava možete postaviti
(SOUND MODE i [Surround Setting]
(Postavka surrounda)) na uključeno/isključeno.
[On] (Uključeno): Omogućuje sve zvučne efekte
sustava. Gornja granica frekvencije uzorkovanja
postavljena je na 48 kHz.
[Off] (Isključeno): Zvučni efekti su
onemogućeni. Odaberite ovo kada ne želite
postaviti gornju granicu frekvencije
uzorkovanja.
x [Subtitle] (Podnaslov)
Za BD-ROM-ove ili DVD VIDEO možete
odabrati zadani jezik podnaslova.
Kada odaberete [Select Language Code]
(Odaberi kod jezika), pojavljuje se prikaz
za unos koda jezika. Unesite kod za jezik prema
popisu “Popis jezičnih kodova” (str. 80).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Reprodukcija sloja BD hibridnog diska)
[BD]: Reproducira BD sloj.
[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.
x [Surround Setting] (Postavka surrounda)
Možete odabrati postavku surrounda.
Za pojedinosti pogledajte “5. korak: Uživanje
u surround zvuku” (str. 34)
x [Speaker Settings] (Postavke zvučnika)
Da biste dobili najbolji mogući surround zvuk,
postavite zvučnike. Za pojedinosti pogledajte
“Postavljanje zvučnika” (str. 50).
x [BD Internet Connection] (BD internetska
veza)
[Allow] (Dopusti): U normalnim okolnostima
odaberite ovo.
[Do not allow] (Nemoj dopustiti): Ne dopušta
internetsku vezu.
63HR
[Parental Control
Settings] (Postavke
roditeljske kontrole)
x [Password] (Zaporka)
Postavite ili promijenite zaporku za funkciju
Roditeljske kontrole. Zaporka omogućuje
postavljanje ograničenja za reprodukciju,
BD-ROM-a, DVD VIDEO diska ili internetskog
videozapisa. Ako je potrebno, možete
razlučiti razine ograničenja za BD-ROM
i DVD VIDEO diskove.
x [Parental Control Area Code] (Kod područja
roditeljske kontrole)
Reprodukcija nekih BD-ROM ili DVD VIDEO
diskova može biti ograničena s obzirom na
geografsko područje. Scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama. Slijedite upute na
zaslonu i unesite četveroznamenkastu zaporku.
x [BD Parental Control] (BD roditeljska kontrola)
Reprodukcija nekih BD-ROM-ova može biti
ograničena s obzirom na dob korisnika. Scene
mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim
scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu zaporku.
x [DVD Parental Control] (DVD roditeljska
kontrola)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
biti ograničena s obzirom na unaprijed
određenu razinu kao što je dob korisnika. Scene
mogu biti blokirane ili zamijenjene drugim
scenama. Slijedite upute na zaslonu i unesite
četveroznamenkastu zaporku.
x [Internet Video Parental Control]
(Roditeljska kontrola za internetski videozapis)
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može biti ograničena s obzirom na dob
korisnika. Scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama. Slijedite upute na
zaslonu i unesite četveroznamenkastu zaporku.
x [Internet Video Unrated] (Internetski
videozapis bez dobnog ograničenja)
[Allow] (Dopusti): Omogućuje reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog ograničenja.
[Block] (Blokiraj): Blokira reprodukciju
internetskih videozapisa bez dobnog ograničenja.
64HR
[Music Settings]
(Glazbene postavke)
Za reprodukciju Super Audio CD diska možete
napraviti detaljne postavke.
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Reprodukcija sloja Super Audio CD diska)
[Super Audio CD]: Reproducira sloj Super
Audio CD diska.
[CD]: Reproducira CD sloj.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanali reprodukcije Super Audio CD diska)
[DSD 2ch] (DSD 2-kanalno): Reproducira
2-kanalno područje.
[DSD Multi] (DSD višekanalno): Reproducira
višekanalno područje:
[System Settings]
(Postavke sustava)
Možete napraviti postavke vezane uz sustav.
x [OSD]
Za prikaze sustava na zaslonu možete
odabrati jezik.
x [Wireless Sound Connection] (Bežično
zvučno povezivanje)
Za bežični sustav možete napraviti dodatne
postavke. Za pojedinosti pogledajte “Dodatne
postavke za bežični sustav” (str. 55).
Isto tako možete provjeriti status bežičnog
prijenosa. Kada se aktivira bežični prijenos,
desno od [Status] pojavljuje se [OK] (U redu).
x [Illumination/Display] (Osvjetljenje/Zaslon)
Možete odabrati status senzorskih gumba
(str. 10), zaslona na prednjoj ploči (str. 12)
i LED osvjetljenja (str. 10).
Za BDV-L800/BDV-L800M
[All Sync/On] (Sinkronizacija svega/Uključeno):
LED osvjetljenje pomiče se u skladu sa zvukom.
Senzorski gumbi i zaslon na prednjoj ploči ostaju
osvijetljeni.
[Music Sync/On] (Sinkronizacija glazbe/
Uključeno): LED osvjetljenje pomiče se samo
u skladu s glazbom ili radiom. Senzorski gumbi
i zaslon na prednjoj ploči ostaju osvijetljeni.
[Music Sync/Off] (Sinkronizacija glazbe/
Isključeno): LED osvjetljenje pomiče se samo
u skladu s glazbom ili radiom. Senzorski gumbi
i zaslon na prednjoj ploči isključuju se kada se
ne radi sa sustavom.
[Simple/Off] (Jednostavno/Isključeno):
Senzorski gumbi i zaslon na prednjoj ploči
isključuju se kada se ne radi sa sustavom.
Za BDV-L600
x [Remote Sensor] (Senzor za daljinski
upravljač)
Senzor za daljinski upravljač možete odabrati
za upotrebu u skladu s položajem u koji je
postavljena glavna jedinica.
Napomena
• Funkcija je dostupna samo kada je [Control
for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavljena
na [On] (Uključeno).
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1 način
audioizlaza) (samo europski modeli)
Možete odabrati audioizlaz komponente koja
je povezana u HDMI IN 1 utičnicu.
[HDMI1]: Zvuk komponente koja je povezana
na HDMI IN 1 utičnicu ulazi iz HDMI IN 1
utičnice.
[TV]: Zvuk komponente koja je povezana na
HDMI IN 1 utičnicu ulazi iz TV DIGITAL IN
(OPTICAL) utičnice.
x [Quick Start Mode] (Način brzog početka)
[On] (Uključeno): Skraćuje vrijeme pokretanja
iz stanja mirovanja. Sa sustavom možete raditi
odmah nakon što ga uključite.
[Off] (Isključeno): Zadana postavka.
Postavke i prilagodbe
[Standard/On] (Standardno/Uključeno):
Senzorski gumbi i zaslon na prednjoj ploči
ostaju osvijetljeni.
[Simple/Off] (Jednostavno/Isključeno):
Senzorski gumbi i zaslon na prednjoj ploči
isključuju se kada se ne radi sa sustavom.
[Auto] (Automatski): Sustav može automatski
primati digitalni zvučni signal TV-a preko
HDMI kabela velike brzine.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Auto Standby] (Automatsko stanje
mirovanja)
U okomitom
položaju
U vodoravnom
položaju
[Vertical/Horizontal] (Okomito/Vodoravno):
Oba su senzora za daljinski upravljač aktivna.
Onaj u okomitom položaju ima prednost.
[Vertical] (Okomito): Samo je senzor za
daljinski upravljač u okomitom položaju
aktivan.
[Horizontal] (Vodoravno): Samo je senzor
za daljinski upravljač u vodoravnom
položaju aktivan.
x [HDMI Settings] (HDMI postavke)
[Control for HDMI] (Kontrola za HDMI)
[On] (Uključeno): Uključeno. Možete raditi
s komponentama koje su spojene pomoću
HDMI kabela velike brzine.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
[Audio Return Channel]
Ova funkcija je dostupna kada povežete sustav
i TV koji je kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel.
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju
[Auto Standby] (Automatsko stanje mirovanja).
Kada sa sustavom ne radite približno 30 minuta,
sustav automatski ulazi u stanje mirovanja.
[Off] (Isključeno): Isključuje funkciju.
x [Auto Display] (Automatski prikaz)
[On] (Uključeno): Automatski prikazuje
informacije na zaslonu tijekom promjene
prikazivanja naslova, načina slika, zvučnih
signala itd.
[Off] (Isključeno): Prikazuje informacije
samo kada pritisnete DISPLAY.
x [Screen Saver] (Čuvar zaslona)
[On] (Uključeno): Uključuje funkciju
čuvara zaslona.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Software Update Notification] (Obavijest
o ažuriranju softvera)
[On] (Uključeno): Postavlja sustav da pošalje
obavijest o informacijama za noviju verziju
softvera (str. 61).
[Off] (Isključeno): Isključeno.
65HR
x [Gracenote Settings] (Gracenote postavke)
[Auto] (Automatski): Automatski preuzima
informacije o disku kada zaustavite
reprodukciju diska. Da biste preuzeli, sustav
mora biti povezan s mrežom.
[Manual] (Ručno): Preuzima informacije
o disku kada je odabrano [Video Search]
(Pretraživanje videozapisa) ili [Music Search]
(Pretraživanje glazbe).
x [System Information] (Informacije
o sustavu)
Možete prikazati informacije o verziji softvera
sustava i MAC adresi.
x [Renderer Access Control] (Kontrola
pristupa prikazivaču)
Postavlja hoće li se prihvatiti naredbe
iz DLNA upravljača.
x [Party Auto Start] (Automatsko pokretanje
funkcije Party)
[On] (Uključeno): Pokreće PARTY ili se
pridružuje postojećoj funkciji PARTY na
zahtjev umreženog uređaja kompatibilnog
s funkcijom PARTY STREAMING.
[Off] (Isključeno): Isključeno.
x [Media Remote Device Registration]
(Registracija medijskog udaljenog uređaja)
[Network Settings]
(Mrežne postavke)
Za internet i mrežu možete napraviti detaljne
postavke.
Registrira “Medijski udaljeni” uređaj.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrirani medijski udaljeni uređaji)
Prikazuje popis registriranih “Medijski
udaljenih” uređaja.
x [Internet Settings] (Internetske postavke)
Prvo povežite sustav s mrežom. Za pojedinosti
pogledajte “Povezivanje s mrežom” (str. 23).
x [Network Connection Diagnostics]
(Dijagnostika mrežne veze)
Da biste provjerili je li mrežna veza ispravno
uspostavljena, možete pokrenuti
dijagnostiku mreže.
x [Connection Server Settings]
(Postavke poslužitelja za povezivanje)
Postavlja hoće li se prikazati povezani
DLNA poslužitelj.
x [Renderer Set-up] (Postavljanje prikazivača)
[Automatic Access Permission] (Dopuštenje
automatskog pristupa): Postavlja hoće li se
omogućiti automatski pristup za novootkriveni
DLNA upravljač.
[Smart Select] (Pametan odabir): Omogućuje
Sony DLNA upravljaču pronalaženje sustava
kao ciljane komponente za rad upotrebom
infracrvenih zraka. Ovu funkciju možete
postaviti na uključeno ili isključeno.
[Renderer Name] (Naziv prikazivača): Prikazuje
naziv sustava kako je naveden na drugim DLNA
uređajima na mreži.
66HR
[Easy Setup]
(Jednostavno postavljanje)
Ponovo pokreće Jednostavno postavljanje za
provođenje osnovnih postavki. Slijedite upute
na zaslonu.
[Resetting] (Ponovno
postavljanje)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Vraćanje na tvornički zadane postavke)
Postavke sustava možete vratiti na tvornički
zadane odabirom skupine postavki. Sve postavke
unutar skupine bit će vraćene na početne.
x [Initialize Personal Information]
(Pokreni osobne podatke)
Osobne podatke pohranjene u sustavu možete
izbrisati.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
• Da biste spriječili rizik od požara ili udara, ne
stavljajte na sustav predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze te ne stavljajte sustav u blizini vode,
primjerice kade ili tuškabine. Ako u kućište uređaja
dospije neki predmet ili tekućina, isključite uređaj iz
struje i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije
nastavka uporabe.
• Ne dirajte strujni kabel (mrežni vodovi) mokrim
rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.
O izvorima napajanja
O postavljanju
• Postavite sustav na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti sustava
ne bi došlo do nakupljanja topline.
• Ako je glasnoća visoka duže vrijeme, kućište sustava
postaje vruće na dodir. Ne radi se o kvaru. Međutim,
izbjegavajte diranje kućišta. Ne stavljajte uređaj
u skučene prostore gdje je prozračivanje slabije
pa se uređaj može pregrijati.
• Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete koji
bi mogli blokirati ventilacijske otvore. Sustav je
opremljen pojačalom velike snage. Ako su
ventilacijski otvori blokirani, sustav se može
pregrijati i pokvariti.
• Ne stavljajte uređaj na mekane podloge (tepihe,
pokrivače itd.) ili u blizini materijala (zavjesa) koji
mogu blokirati ventilacijske otvore.
• Ne stavljajte sustav u skučeni prostor, primjerice,
na policu za knjige ili slično.
• Nemojte stavljati sustav u blizini izvora topline kao
što su radijatori i cijevi za dovod vrućeg zraka ili
na mjesta izložena izravnom sunčevu svjetlu,
prekomjernoj prašini, mehaničkim vibracijama
ili udarima.
• Ne stavljajte sustav u kosi položaj. Oblikovan je za rad
samo u vodoravnom položaju.
• Sustav i diskove držite što dalje od opreme sa snažnim
magnetima, kao što su mikrovalne pećnice ili veliki
zvučnici.
• Ne stavljajte teške predmete na sustav.
O radu uređaja
• Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto ili ako
je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, vlaga se može
kondenzirati na lećama unutar glavne jedinice.
Ako dođe do toga, sustav možda neće ispravno raditi.
U tom slučaju uklonite disk i ostavite sustav uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
• Kada premještate sustav, izvadite disk. Ako to
ne napravite, disk bi se mogao oštetiti.
• Ako nešto upadne u kućište, isključite glavnu jedinicu
iz struje i odnesite je na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka uporabe.
O prilagodbi glasnoće
• Ne pojačavajte glasnoću dok slušate dijelove s vrlo
niskom razinom ulaza zvuka ili bez zvučnih signala.
Ako to radite, zvučnici se mogu oštetiti tijekom nagle
reprodukcije dijela s visokom razinom zvuka.
O čišćenju
Dodatne informacije
• Isključite utikač iz zidne (mrežna) utičnice ako uređaj
nećete upotrebljavati duže vrijeme. Pri isključivanju
kabela iz struje, povucite za priključak, nikada
za kabel.
• Ne stavljajte metalne predmete ispred prednje ploče.
Oni mogu ograničiti prijam radiovalova.
• Ne stavljajte sustav na mjesta na kojima se
upotrebljava medicinska oprema. To može
uzrokovati kvar medicinske opreme.
• Ako upotrebljavate srčani stimulator ili neki drugi
medicinski uređaj, savjetujte se s liječnikom ili
proizvođačem medicinskog uređaja prije upotrebe
funkcije bežične LAN mreže.
• Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom
i krpom koju je potrebno malo navlažiti u otopini
blagog sredstva za pranje. Nemojte upotrebljavati
sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu, primjerice,
prašak za ribanje ili otapala poput alkohola
ili benzina.
Ako imate pitanja ili problema u vezi sa sustavom,
obratite se najbližem dobavljaču za Sony.
• Za uklanjanje otisaka prstiju na prednjoj ploči glavne
jedinice, obrišite je lagano vlažnom, dobro
iscijeđenom krpom (samo BDV-L800).
O diskovima za čišćenje, sredstvima
za čišćenje diskova/leća
• Ne upotrebljavajte diskove za čišćenje ili sredstva
za čišćenje diskova/leća (uključujući i one
u tekućem obliku ili u spreju). To može
uzrokovati kvar uređaja.
O zamjeni dijelova
• U slučaju popravljanja ovog sustava, popravljeni
dijelovi mogu se skupljati za ponovnu upotrebu
ili recikliranje.
67HR
O strujnom prilagodniku
• Upotrijebite priloženi strujni prilagodnik
(AC-BD100) za ovaj reproduktor jer drugi
prilagodnici mogu uzrokovati kvar.
• Nemojte rastavljati ni provoditi obrnuti inženjering.
• Ne stavljajte strujni prilagodnik u skučene prostore
kao što je polica knjiga ili vitrina.
• Ne povezujte strujni prilagodnik s putnim
električnim pretvaračem koji može generirati toplinu
i uzrokovati kvar.
• Ne bacajte ga i ne udarajte.
• Oprema ne smije biti izložena kapanju ili polijevanju.
• Spoj/dovod uređaja mora biti lako dostupan
i u funkciji.
O boji na TV-u
• Ako zvučnici uzrokuju nepravilnost boje
na TV zaslonu, isključite TV, zatim ga ponovo
uključite nakon 15-30 minuta. Ako i dalje postoji
nepravilnost u boji, postavite zvučnike dalje od TV-a.
VAŽNA OBAVIJEST
Oprez: Sustav ima mogućnost beskrajnog prikaza
zadržane (“zamrznute”) videoslike ili prikaza na
zaslonu televizora. Ako ostavite prikaz zadržane
slike ili izbornika na zaslonu TV prijamnika tijekom
dužeg vremenskog perioda, to može prouzročiti
trajno oštećenje TV zaslona. Posebno su osjetljivi
projekcijski TV prijamnici.
Napomene o diskovima
O rukovanju diskovima
• Da bi disk ostao čist, rukujte njime tako da
ga držite za rub. Ne dodirujte površinu.
• Ne lijepite papir ili traku na disk.
• Ne izlažite disk izravnom sunčevu svjetlu
i izvorima topline, primjerice dovodima
toplog zraka i ne ostavljajte ga u autu koji je
parkiran na izravnom sunčevu svjetlu jer može
doći do značajnog porasta temperature u autu.
• Nakon reprodukcije pohranite disk u kutiju.
O čišćenju
• Prije reprodukcije očistite disk čistom
tkaninom.
Brišite disk od sredine prema van.
O premještanju sustava
• Prije premještanja sustava provjerite je li umetnut
disk i isključite strujne kabele (mrežne vodove)
iz zidne utičnice (mrežne).
• Ne upotrebljavajte otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje ili antistatičkih sprejeva
za gramofonske ploče.
Sustav može reproducirati samo standardne
okrugle diskove. Upotreba diskova koji nisu
ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku
razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati
kvarove na uređaju.
Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi
imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao
što su naljepnice ili prstenovi.
68HR
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom upotrebe sustava, upotrijebite ovaj priručnik za rješavanje
problema kako biste riješili problem prije nego što zatražite popravak. Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem dobavljaču za Sony.
Imajte na umu da ako serviser zamijeni neke dijelove tijekom popravka, te dijelove možete zadržati.
U slučaju problema s funkcijom bežičnog zvuka neka dobavljač za Sony provjeri cijeli sustav (glavnu
jedinicu i subwoofer).
Općenito
Problemi i rješenja
Napajanje nije uključeno.
• Provjerite jesu li strujni kabeli za napajanje (mrežni vodovi) za glavnu
jedinicu i subwoofer dobro spojeni.
• Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) glavne jedinice dobro
spojen sa strujnim prilagodnikom.
• Provjerite je li priključak strujnog prilagodnika dobro spojen s DC IN 14V
priključnicom na pozadini glavne jedinice.
Daljinski upravljač ne radi.
• Udaljenost između daljinskog upravljača i glavne jedinice je prevelika.
• Baterije u daljinskom upravljaču su preslabe.
Disk se ne izbacuje i ne možete
ukloniti disk čak ni kada
pritisnete Z.
• Pokušajte učiniti sljedeće: 1 Pritisnite i držite N i Z na glavnoj jedinici više
od 5 sekundi kako biste izbacili disk. 2 Uklonite disk. 3 Isključite strujni
kabel za napajanje (mrežni vod) iz zidne utičnice (mrežne), zatim ga ponovo
spojite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne radi normalno.
• Isključite strujni kabel za napajanje (mrežni vod) iz zidne utičnice (mrežne),
zatim ga ponovo spojite nakon nekoliko minuta.
Poruke
Simptom
Dodatne informacije
Simptom
Problemi i rješenja
[A new software version is available. • Pogledajte [Network Update] (Mrežno ažuriranje) (str. 61) da biste ažurirali
Please go to the “Setup” section of the sustav na noviju verziju softvera.
menu and select “Network Update”
to perform the update.] (Dostupna
je nova verzija softvera. Idite na
odjeljak “Postavljanje” u izborniku
i odaberite “Mrežno ažuriranje”
da biste proveli ažuriranje.)
pojavljuje se na TV zaslonu.
“PROTECTOR” i “PUSH PWR”
naizmjenično se pojavljuje na
zaslonu na prednjoj ploči.
Pritisnite "/1 za isključivanje sustava i provjerite sljedeće stavke nakon
što nestane “STANDBY”.
• Blokira li nešto ventilacijske otvore sustava?
• Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja eventualnih problema,
uključite sustav. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak i nakon
provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod najbližeg
prodavača za Sony.
“LOCKED” pojavljuje se na zaslonu • Postavite funkciju zaključavanja zbog djece na isključeno (str. 51).
na prednjoj ploči.
“DEMO LOCK” pojavljuje se na
zaslonu na prednjoj ploči.
• Kontaktirajte najbližeg prodavača za Sony ili lokalni ovlašteni Sony servis.
“Exxxx” pojavljuje se na zaslonu
na prednjoj ploči.
• Kontaktirajte najbližeg prodavača za Sony ili lokalni ovlašteni Sony servis te
navedite šifru pogreške.
pojavljuje se bez poruka
na cijelom TV zaslonu.
• Kontaktirajte najbližeg prodavača za Sony ili lokalni ovlašteni Sony servis.
69HR
Slika
Simptom
Problemi i rješenja
Nema slike.
• Provjerite način izlaza na svom sustavu (str. 19).
Nema slike kada uspostavite vezu • Glavna jedinica je povezana s ulaznim uređajem koji ne podržava HDCP
HDMI kabelom.
(High-bandwidth Digital Content Protection) (“HDMI” na prednjoj ploči
ne svijetli) (str. 19).
• Provjerite jesu li HDMI OUT utičnica glavne jedinice i HDMI IN utičnica
na TV-u povezane HDMI kabelom velike brzine.
3D slike iz HDMI IN 1 ili
HDMI IN 2 utičnice ne
pojavljuju se na TV zaslonu.
• Ovisno o TV-u ili videokomponenti, 3D slike se možda neće pojaviti.
• TV-u može biti potrebno neko vrijeme da otkrije 3D signale.
Slika se ne pojavljuje ako je
• Pritisnite i držite N i VOL – na glavnoj jedinici više od 5 sekundi da biste vratili
razlučivost videozapisa koji se
razlučivost emitiranog videozapisa na najnižu.
emitira odabrana u opciji
[Output Video Format] (Format
emitiranog videozapisa)
neispravna.
Tamni dio slike je pretaman/
• Postavite [Picture Quality Mode] (Način kvalitete slike) na [Standard]
svijetli dio slike je previše svijetao (Standardno) (zadano) (str. 43).
ili neprirodan.
Slika se ne prikazuje ispravno.
• Provjerite postavke za [Output Video Format] (Format emitiranog videozapisa)
u [Screen Settings] (Postavke zaslona) (str. 62).
• Ako se analogni i digitalni signali istodobno emitiraju, postavite [BD/
DVD-ROM 1080/24p Output] (BD/DVD-ROM 1080/24p izlaz)
u [Screen Settings] (Postavke zaslona) na [Off] (Isključeno) (str. 62).
• Za BD-ROM diskove provjerite postavke za [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(BD/DVD-ROM 1080/24p izlaz) u [Screen Settings] (Postavke zaslona)
(str. 62).
Pojavljuju se smetnje na slici.
• Očistite disk.
• Ako emitiranje slike iz sustava ide preko VCR uređaja do TV-a, signal zaštite
autorskih prava primijenjen na neke BD/DVD programe može utjecati na
kvalitetu slike. Ako i dalje imate problema čak i ako povežete glavnu jedinicu
izravno na TV, pokušajte povezati glavnu jedinicu s drugim ulaznim
utičnicama.
Slika se ne prikazuje na cijelom
TV zaslonu.
• Provjerite postavke [TV Type] (Vrsta TV-a) u [Screen Settings]
(Postavke zaslona) (str. 61).
• Omjer na disku je fiksan.
Do nepravilnosti u boji dolazi na • Ako se zvučnici upotrebljavaju s TV-om zasnovanim na CRT funkciji
TV zaslonu.
ili projektorom, postavite zvučnike najmanje 0,3 metra od TV-a.
• Ako i dalje postoji nepravilnost u boji, isključite TV pa ga uključite nakon 15 –
30 minuta.
• Provjerite je li neki magnetski predmet (magnetski zapor na TV postolju,
medicinski uređaj, igračka itd.) smješten blizu zvučnika.
Nakon reprodukcije videozapisa/ • Odaberite ulaz na TV-u za ovaj sustav.
fotografije nema slike na uređaju
iPod/iPhone.
70HR
Zvuk
Problemi i rješenja
Nema zvuka ili bežični prijenos
nije aktiviran.
• Kabel zvučnika nije dobro povezan.
• Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) subwoofera dobro spojen.
• Provjerite je li glasnoća glavne jedinice neka druga osim “0”.
• Provjerite status pokazatelja LINK/STANDBY na subwooferu.
– Isključuje se.
– Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) subwoofera
dobro spojen.
– Uključite subwoofer pritiskom na "/1 na subwooferu.
– Zeleno svjetlo brzo treperi.
– 1 Pritisnite "/1 na subwooferu. 2 Umetnite bežični primopredajnik
ispravno u subwoofer. 3 Pritisnite "/1 na subwooferu.
– Treperi crveno.
– Pritisnite "/1 za isključivanje subwoofera i provjerite sljedeće stavke.
1 Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
2 Blokira li nešto ventilacijske otvore na subwooferu?
Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja eventualnih problema,
uključite subwoofer. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak i nakon
provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod najbližeg
prodavača za Sony.
– Zeleno svjetlo svijetli ili narančasto svijetli polako ili postaje crveno.
– Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavnu
jedinicu.
– Napravite ponovo postavku [Secure Link] (Sigurna veza) (str. 55).
– Prijenos zvuka je loš. Premjestite subwoofer tako da pokazatelj LINK/
STANDBY postane zelen ili narančast.
– Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
– Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
– Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
– Provjerite veze zvučnika.
Super Audio CD zvuk
komponente koja je povezana
s utičnicom HDMI IN 1 ili
HDMI IN 2 ne emitira se.
• HDMI IN 1 i HDMI IN 2 ne prihvaćaju format zvuka koji sadrži zaštitu
autorskih prava.
Iz TV-a nema zvuka preko
utičnice HDMI OUT tijekom
upotrebe funkcije Audio
Return Channel.
• Postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u [HDMI Settings] (HDMI
postavke) za [System Settings] (Postavke sustava) na [On] (Uključeno) (str. 65).
Isto tako postavite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings] (HDMI
postavke) za [System Settings] (Postavke sustava) na [Auto] (Automatski)
(str. 65).
• Provjerite je li TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel.
• Provjerite je li HDMI kabel velike brzine povezan s utičnicom na TV-u koji
je kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel.
Dodatne informacije
Simptom
Sustav ne emitira zvuk ispravno • Postavite [Audio Return Channel] u [HDMI Settings] (HDMI postavke)
kada je povezan s upravljačkom
za [System Settings] (Postavke sustava) na [Off] (Isključeno) (str. 65).
kutijom TV-a za biranje videa
na zahtjev.
Čuje se jak šum ili buka.
• Premjestite TV dalje od zvučnih komponenti.
• Očistite disk.
Zvuk gubi stereoefekt kada
reproducirate CD.
• Odaberite stereozvuk pritiskom na
(str. 45).
71HR
Simptom
Problemi i rješenja
Zvukovi s lijeve i desne strane
nisu balansirani ili preinačeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente spojeni ispravno i dobro.
Zvuk je nestabilan.
• Omogućena je funkcija kontrole položaja za TV. Za pojedinosti
o onemogućavanju funkcije pogledajte upute za rad za TV.
Iz prednjih se zvučnika čuje buka • Bežični je prijenos nestabilan. Promijenite postavku [RF Channel] (RF kanal)
ili se zvuk iz prednjih zvučnika
u [Wireless Sound Connection] (Bežično zvučno povezivanje) (str. 56).
prekida.
• Postavite glavnu jedinicu i subwoofer bliže jedno drugom.
• Nemojte postaviti glavnu jedinicu i subwoofer na zatvorenu policu, metalnu
policu ili ispod stola.
Tuner
Simptom
Problemi i rješenja
Radiopostaje ne mogu
se namjestiti.
• Provjerite je li antena dobro povezana. Prilagodite antenu ili povežite
vanjsku antenu ako je potrebno.
• Jačina je signala postaja preslaba (kada namještate automatskim
namještanjem). Upotrijebite izravno namještanje.
Reprodukcija
Simptom
Problemi i rješenja
Disk se ne reproducira.
• Kôd regije na BD/DVD-u ne odgovara sustavu.
• Vlaga se kondenzira unutar glavne jedinice i može uzrokovati oštećenje leća.
Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.
• Sustav ne može reproducirati snimljeni disk koji nije ispravno finaliziran
(str. 75).
Nazivi datoteka ne prikazuju
se ispravno.
• Sustav može prikazati samo formate znakova koji su usklađeni sa standardom
ISO 8859-1. Ostali formati znakova mogu se prikazivati različito.
• Ovisno o softveru za pisanje koji se upotrebljava, znakovi unosa mogu
se prikazivati drugačije.
Disk se ne reproducira
od početka.
• Odabrana je funkcija Nastavi reprodukciju. Pritisnite OPTIONS i odaberite
[Play from start] (Reproduciraj od početka), zatim pritisnite .
Reprodukcija ne započinje od
mjesta nastavka na kojem ste
prekinuli reprodukciju.
• Mjesto nastavka može se izbrisati iz memorije ovisno o disku u sljedećim
slučajevima
– kada izbacite disk.
– kada prekinete vezu s USB uređajem.
– kada reproducirate drugi sadržaj.
– kada isključite glavnu jednicu.
Jezik zvučnog zapisa/podnaslova • Pokušajte upotrebom BD ili DVD izbornika.
ili kutovi ne mogu se promijeniti. • Višejezični zapisi/podnaslovi ili višestruki kutovi nisu zabilježeni na BD-u ili
DVD-u koji se reproducira.
Dodatni sadržaji ili drugi podaci • Pokušajte učiniti sljedeće: 1 Uklonite disk. 2 Isključite sustav. 3 Uklonite
koji su sadržani u BD-ROM-u ne i ponovo povežite USB uređaj (str. 37). 4 Uključite sustav. 5 Umetnite
mogu se reproducirati.
BD-ROM s funkcijom BONUSVIEW/BD-LIVE.
72HR
USB uređaj
Simptom
Problemi i rješenja
USB uređaj nije prepoznat.
• Pokušajte učiniti sljedeće: 1 Isključite sustav. 2 Uklonite i ponovo povežite
USB uređaj. 3 Uključite sustav.
• Provjerite je li USB uređaj dobro povezan s
(USB) priključnicom.
• Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
• Provjerite je li USB uređaj uključen.
• Ako je USB uređaj povezan preko USB razdjelnika, isključite ga i povežite
USB uređaj izravno na glavnu jedinicu.
BRAVIA Internetski videozapis
Problemi i rješenja
Slika/zvuk je loš(a)/određeni
programi prikazuju se s manje
pojedinosti, osobito tijekom
ubrzanog kretanja ili tamnih
scena.
• Kvaliteta slike/zvuka može biti slaba ovisno o davateljima internetskog
sadržaja.
• Kvaliteta/zvuk mogu se poboljšati promjenom brzine povezivanja. Sony
preporučuje da brzina povezivanja bude najmanje 2,5 Mbps za standardnu
razlučivost i 10 Mbps za visoku razlučivost videozapisa.
• Neki videozapisi ne sadrže zvuk.
Slika je mala.
• Pritisnite X za povećavanje.
“BRAVIA” Sync ([Control for HDMI] (Kontrola za HDMI))
Simptom
Problemi i rješenja
Funkcija [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) ne radi
(“BRAVIA” Sync).
• Provjerite je li [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) postavljena na [On]
(Uključeno) (str. 65).
• Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i uključite sustav.
• Ako dođe do nestanka struje, postavite [Control for HDMI] (Kontrola
za HDMI) na [Off] (Isključeno), zatim postavite [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) na [On] (Uključeno) (str. 65).
• Provjerite sljedeće i pogledajte upute za rad priložene s komponentom.
– povezana komponenta kompatibilna je s funkcijom [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI).
– postavka povezane komponente za funkciju [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) je ispravna.
Dodatne informacije
Simptom
Mrežna veza
Simptom
Problemi i rješenja
Sustav se ne može povezati
s mrežom.
• Provjerite mrežnu vezu (str. 23) i mrežne postavke (str. 66).
73HR
Ugrađena/USB bežična LAN veza
74HR
Simptom
Problemi i rješenja
Ne možete povezati računalo
s internetom nakon što je
provedeno [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] (Wi-Fi zaštićeno
postavljanje (WPS)).
• Bežične postavke usmjerivača mogu se automatski promijeniti ako upotrijebite
funkciju Wi-Fi zaštićenog postavljanja prije prilagodbe postavki usmjerivača.
U tom slučaju promijenite bežične postavke računala prema potrebi.
Ne možete povezati sustav
s bežičnim LAN usmjerivačem.
• Provjerite je li bežični LAN usmjerivač uključen.
• Ovisno o okruženju upotrebe, uključujući zidni materijal, uvjete prijma
radiovalova ili prepreke između sustava i bežičnog LAN usmjerivača, moguća
komunikacijska udaljenost može biti skraćena. Premjestite sustav i bežični
LAN usmjerivač bliže jedan drugom.
• Uređaji koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz, kao što je
mikrovalna pećnica. Bluetooth ili digitalni bežični uređaj, mogu narušiti
komunikaciju. Premjestite glavnu jedinicu dalje od takvih uređaja ili
ih isključite.
Željeni bežični usmjerivač nije
otkriven čak i kada se provede
[Scan] (Traženje).
• Pritisnite RETURN za povratak na prethodni zaslon i ponovo pokušajte [Scan]
(Traženje). Ako željeni bežični usmjerivač i dalje nije otkriven, pritisnite
RETURN za odabir [Manual registration] (Ručna registracija).
Sustav se ne može povezati
s mrežom ili mrežna veza
nije postojana.
• Udaljenost između glavne jedinice i bežičnog LAN usmjerivača je prevelika
(str. 23).
Diskovi koji se mogu
reproducirati
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (glazbeni CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)Budući
Neke radnje reprodukcije za BD/DVD mogu
biti namjerno postavljene od strane proizvođača
softvera. Budući da ovaj sustav reproducira BD/
DVD diskove u skladu sa sadržajem diska koji su
oblikovali proizvođači softvera, neke značajke
reprodukcije neće biti dostupne.
Napomena za dvoslojne BD/DVD-ove
Slika i zvuk koji se reproduciraju mogu se
trenutačno narušiti kada se slojevi prebacuju.
Kôd regije (samo BD-ROM/DVD VIDEO)
Sustav ima kôd regije ispisan na pozadini glavne
jedinice i reproducirat će samo BD-ROM/
DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija)
označene identičnim kodovima regije ili ALL .
Dodatne informacije
da su Blu-ray Disc specifikacije nove
i dinamičke, neki diskovi možda se neće moći
reproducirati ovisno o vrsti diska i verziji. Isto tako,
izlaz zvuka razlikuje se ovisno o izvoru, povezanoj
izlaznoj utičnici i odabranim postavkama zvuka.
2)
BD-RE: ver.2.1
BD-R: ver.1.1, 1.2, 1.3 uključujući organsku vrstu
pigmenta D-R (LTH vrsta)
BD-R-ovi snimljeni na računalu ne mogu se
reproducirati ako se postscriptovi ne mogu snimiti.
3)
CD ili DVD disk neće se reproducirati ako nisu
ispravno finalizirani. Za više informacija pogledajte
upute za rad priložene s uređajem za snimanje.
Napomena za radnje reprodukcije
za BD/DVD
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• BD-ovi sa spremnikom
• BDXL-ovi
• DVD-RAM-ovi
• HD DVD-ovi
• DVD Audio diskovi
• PHOTO CD-ovi
• Podatkovni dio CD-dodataka
• Super VCD-ovi
• Zvučni materijal na DualDisk diskovima
Bilješke na diskovima
Proizvod je dizajniran za reprodukciju diskova
koji su usklađeni sa standardom Compact Disc
(CD).
DualDisc diskovi i neki glazbeni diskovi šifrirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu
usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
Stoga ti diskovi nisu kompatibilni s ovim
proizvodom.
75HR
Vrste datoteka koje
se mogu reproducirati
Video1)
Format datoteke
Nastavci
MPEG-1 Video/PS2)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS2)6)
“.mpg,” “.mpeg,” “.m2ts,”
“.mts”
Xvid
“.avi”
MPEG4/AVC2)5)
“.mkv,” “.mp4,” “.m4v,”
“.m2ts,” “.mts”
WMV92)5)
“.wmv,” “.asf”
AVCHD
3)5)
Glazba
Format datoteke
Nastavci
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC2)4)5)
“.m4a”
WMA9 Standard2)4)
“.wma”
LPCM
“.wav”
Fotografija1)
Format datoteke
Nastavci
JPEG
“.jpg,” “.jpeg”
GIF
“.gif”
PNG
“.png”
1)
Sustav ne reproducira ove datoteke preko funkcije
prikazivača.
2)
Sustav ne reproducira datoteke šifrirane stavkom
DRM.
3)Sustav reproducira AVCHD-formate datoteka
koji su snimljeni digitalnom kamerom itd.
Da biste gledali AVCHD-formate datoteka, disk
s AVCHD-formatom datoteka mora se finalizirati.
4)Sustav ne reproducira datoteke šifrirane stavkom
Lossless itd.
5)
Sustav ne reproducira te datoteke preko
funkcije DLNA.
6)
Sustav reproducira samo SD razlučivost preko
funkcije DLNA.
76HR
Napomena
• Neke datoteke neće se reproducirati ovisno o formatu
datoteke, šifriranju datoteke, stanju snimke ili
DLNA stanju poslužitelja.
• Neke datoteke uređene na računalu neće
se reproducirati.
• Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape
u BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
– do mapa u 3. stablu
– do 500 datoteka u jednom stablu
• Sustav može prepoznati sljedeće datoteke ili mape
pohranjene na DLNA poslužitelju:
– do mapa u 18. stablu
– do 999 datoteka u jednom stablu
• Neki USB uređaji ne rade s ovim sustavom.
• Sustav može prepoznati MSC (Klasa masovne
pohrane) uređaje (kao što je flash memorija ili HDD),
SICD uređaje (engl. Still Image Capture Devices)
i tipkovnice sa 101 tipkom (samo prednja
(USB)
priključnica).
• Da biste izbjegli oštećenje podataka na USB memoriji
ili drugim uređajima, isključite sustav prije
povezivanja ili uklanjanja USB memorije ili drugih
uređaja.
• Sustav ne može bez problema reproducirati
videozapise velike brzine prijenosa s DATA CD
diska. Preporučeno je reproducirati videozapise
velike brzine prijenosa pomoću DATA DVD diska.
Podržani formati zvuka
Formati zvuka koje podržava sustav sljedeći su.
Format
LPCM 2ch
Funkcija
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
“BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a
“HDMI1”
“HDMI2”
a
–
a
–
a
–
–
–
“TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Podržani format.
–: Nepodržani format.
Dodatne informacije
Napomena
• HDMI IN 1 i HDMI IN 2 utičnice ne primaju zvuk ako format zvuka sadrži zaštitu autorskih prava, primjerice
Super Audio CD ili DVD-Audio.
• Za LPCM 2ch format podržana frekvencija uzorkovanja digitalnog signala jest do 96 kHz kada se upotrebljava
“HDMI1” ili “HDMI2” funkcija, a 48 kHz kada se upotrebljava “TV” funkcija.
77HR
Odjeljak za UKV tuner
Specifikacije
Sustav
Raspon namještanja
Odjeljak pojačala
Antena
Priključnice antene
Međufrekvencija
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Subwoofer:
120 W (na 4 oma, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Front L/Front R (prednji lijevi i prednji desni zvučnik):
85 W + 85 W (na 4 oma,
1 kHz, 1% THD – ukupno
harmoničko izobličenje)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Front L/Front R (prednji lijevi i prednji desni zvučnik):
130 W (po kanalu na
4 oma, 1 kHz)
BDV-L600:
IZLAZNA SNAGA (stvarna)
Front L/Front R (prednji lijevi i prednji desni zvučnik):
80 W + 80 W (na 4 oma,
1 kHz, 1% THD – ukupno
harmoničko izobličenje)
IZLAZNA SNAGA (nazivna)
Front L/Front R (prednji lijevi i prednji desni zvučnik):
115 W (po kanalu na
4 oma, 1 kHz)
Ulazi (digitalni)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podržani formati: LPCM
2CH (do 48 kHz), Dolby
Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Podržani formati: LPCM
2CH (do 96 kHz), Dolby
Digital, DTS
Odjeljak za video
Izlazi
VIDEO: 1 Vp-p 75 oma
HDMI Odjeljak
Priključak
Vrsta A (19-pinski)
BD/DVD/Super Audio CD/CD sustav
Sustav formata signala
NTSC/PAL
USB Odjeljak
(USB) priključnica:
Vrsta A (Za povezivanje
USB memorije, čitača
memorijske kartice,
digitalnog fotoaparata
i digitalne kamere)
Općenito (Glavna jedinica, strujni prilagodnik
(AC-BD100))
Zahtjevi napajanja (strujni prilagodnik)
Ulaz: 110 V – 240 V
izmjenične struje, 50/60 Hz
Izlaz: 14 V istosmjerne
struje, 3,3 A
Radna temperatura:
40 °C (MAKS)
Potrošnja energije
Uključeno: 30 W
Mirovanje: 0,3 W (tijekom
načina Ušteda energije)
Dimenzije (pribl.)
Strujni prilagodnik
122 mm × 37 mm ×
64 mm (š/v/d)
Glavna jedinica
480 mm × 46 mm ×
232 mm (š/v/d)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (š/v/d)
(s postoljem)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (š/v/d)
(u vodoravnom položaju)
Težina (pribl.)
Strujni prilagodnik
0,3 kg
Glavna jedinica
L800:
3,2 kg
4,2 kg
(s postoljem)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg
(s postoljem)
L600:
3,0 kg
4,0 kg
(s postoljem)
Zvučnici
Prednji zvučnik (SS-TSL800) za BDV-L800/
BDV-L800M
Sustav zvučnika
Zvučnik
LAN Odjeljak
LAN(100) priključnica
100BASE-TX Priključnica
Odjeljak za bežični LAN
BDV-L800/BDV-L800M
Usklađenost sa standardomIEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija i kanal
2,4 GHz – 2,4835 GHz
[CH1 -13]
78HR
PLL kvarcno tražilo
87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
UKV žičana antena
75 oma, nebalansirano
250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Stvarna impedancija
Dimenzije (pribl.)
Težina (pribl.)
Dvosmjerni sustav
zvučnika s 2 upravljačka
programa
Visokotonac: Kupolasta
vrsta od 25 mm
Cijeli raspon: Stožasta
vrsta od 65 mm
4 oma
123 mm × 475 mm ×
137 mm (š/v/d)
1,3 kg
Prednji zvučnik (SS-TSL600) za BDV-L600
Sustav zvučnika
Zvučnik
Stvarna impedancija
Dimenzije (pribl.)
Težina (pribl.)
Dvosmjerni sustav
zvučnika Bass reflex s dva
upravljačka programa
Visokotonac: Kupolasta
vrsta od 25 mm
Cijeli raspon: Stožasta
vrsta od 50 mm
4 oma
112 mm × 320 mm ×
112 mm (š/v/d)
0,9 kg
Aktivni subwoofer (SA-WSL600)
Sustav zvučnika
Zvučnik
Stvarna impedancija
Dimenzije (pribl.)
Težina (pribl.)
Subwoofer
Stožasta vrsta od 160 mm
4 oma
275 mm × 395 mm ×
290 mm (š/v/d)
9 kg
Općenito (Subwoofer)
Potrošnja energije
220 V – 240 V izmjenične
struje,
50/60 Hz
Uključeno: 70 W
Mirovanje: Pribl. 0,6 W
Isključeno: 0,3 W
Bežični primopredajnik (EZW-RT50)
Komunikacijski sustav
Izlaz
Frekvencijski pojas
Način modulacije
Zahtjevi napajanja
Dimenzije (pribl.)
Težina (pribl.)
Bežični zvuk Verzija
specifikacije 1.0
23 mW (EIRP)
5,725 GHz – 5,875 GHz
DSSS
Istosmjerna struja 3,3 V,
300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(š/v/d)
10 g
Dodatne informacije
Zahtjevi napajanja
Dizajn i specifikacije podložni su promjeni
bez prethodne obavijesti.
• Potrošnja energije u stanju mirovanja
0,3 W (glavna jedinica)
0,3 W (subwoofer).
• Preko 85% energetske učinkovitosti bloka pojačala
postiže se s potpuno digitalnim pojačalom, S-Master.
79HR
Popis jezičnih kodova
Jezične kartice odgovaraju standardu ISO 639: 1988 (E/F) standard.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Not specified
Roditeljska kontrola/Popis kodova područja
Kôd
Područje
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Kina
Kolumbija
Danska
Finska
Francuska
80HR
Kôd
Područje
Njemačka
Grčka
Hong Kong
Indija
Indonezija
Irska
Italija
Japan
Koreja
Luksemburg
Malezija
Kôd
Područje
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Poljska
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Kôd
Područje
Švedska
Švicarska
Tajvan
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Kazalo
Brojčani nazivi
E
P
3D 36
Emitiranje HDMI duboke
boje 62
Podnaslov 63
Pokreni osobne podatke 66
Ponovno postavljanje 66
Popis jezičnih kodova 80
Postavka 3D izlaza 61
Postavka BD kombinacije
zvuka 62
Postavka surrounda 63
Postavka veličine TV zaslona
za 3D 61
Postavke gledanja
BD/DVD-a 63
Postavke poslužitelja za
povezivanje 66
Postavke roditeljske kontrole 64
Postavke zaslona 61
Postavke zvučnika 50, 63
Razina 50
Udaljenost 50
Postavke zvuka 62
Postavljanje prikazivača 66
Priručnik za postavljanje
daljinskog upravljača 60
A
A/V SYNC 44
Audio DRC 62
Audio Return Channel 65
Audioizlaz 62
Automatski prikaz 65
Automatsko pokretanje
funkcije Party 66
Automatsko stanje
mirovanja 65
Ažuriranje 61
Ažuriranje mreže 61
B
BD internetska veza 63
BD roditeljska kontrola 64
BD/DVD izbornik 63
BD/DVD-ROM 1080/24p
izlaz 62
BD-LIVE 36
Bežično zvučno povezivanje 64
BONUSVIEW 36
BRAVIA internetski
videozapis 40
BRAVIA Sync 49
F
FM MODE 47
Format izlaznog videozapisa 61
Format zaslona 61
G
Glavna jedinica 10
Glazbene postavke 64
Gracenote postavke 66
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 62
I
Informacije o reprodukciji 37
Informacije o sustavu 66
Internetske postavke 56, 66
Internetski sadržaj 40
Internetski videozapis bez
dobnog ograničenja 64
J
Jednostavno postavljanje 32, 66
C
K
CD 75
Control for HDMI 49
Kanali reprodukcije Super
Audio CD diska 64
Kino format 61
Kod područja roditeljske
kontrole 64
Kontrola pristupa
prikazivaču 66
Kontrola za HDMI 65
Kôd regije 75
Č
Čuvar zaslona 65
D
Daljinski upravljač 14
Dijagnostika mrežne veze 66
Dijaprojekcija 43
Diskovi koji se mogu
reproducirati 75
DLNA 40, 66
Dolby Digital 45
DTS 45
DTS Neo:6 62
DVD 75
DVD omjer 61
DVD roditeljska kontrola 64
R
RDS 48
Registracija medijskog
udaljenog uređaja 66
Registrirani medijski udaljeni
uređaji 66
Reprodukcija sloja
BD hibridnog diska 63
Reprodukcija sloja Super Audio
CD diska 64
Roditeljska kontrola za
internetski videozapis 64
S
Mrežne postavke 66
Senzor za daljinski upravljač 65
SLEEP 51
Subwoofer 13
N
T
Način brzog početka 65
Način pauze 62
Testni ton 50
M
O
OSD 64
Osvjetljenje/Zaslon 64
U
Unaprijed postavljeni način 60
USB 37
81HR
V
Višestruko emitiran zvuk 46
Vraćanje na tvornički zadane
postavke 66
Vrsta TV-a 61
W
WEP 59
WPA2-PSK (AES) 59
WPA2-PSK (TKIP) 59
WPA-PSK (AES) 59
WPA-PSK (TKIP) 59
Z
Zaključavanje zbog djece 51
Zaporka 64
Zaslon na prednjoj ploči 12
Zvučni efekt 63
Zvuk 63
82HR
Softver ovog sustava mogao bi se ažurirati u budućnosti. Da biste pronašli pojedinosti
o dostupnim ažuriranjima, posjetite sljedeći URL.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
(Samo europski modeli)
©2011 Sony Corporation
(2)
Download PDF

advertising