Sony | BDV-E190 | Sony BDV-E190 BDV-E190 Home Cinema System Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Kućno kino s čitačem Blu-ray™/DVD diskova
CR
Započnite ovdje
Vodič za brzi početak
BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190
BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190
1
Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika
BDV-E690





2
Povezivanje televizora


BDV-E490


3
Povezivanje drugih uređaja




4
Jednostavno zaslonsko postavljanje
5
Reprodukcija diska i upotreba drugih funkcija
BDV-E290



 

BDV-E190




 

Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Središnji zvučnik

Subwoofer
Daljinski upravljač
Sadržaj paketa
Poklopci za donju stranu zvučnika
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))
Podložne pločice
(BDV-E190 (2))
Vijci (s podloškom)
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))
Vijci (bez podloške)
(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))
R6 (AA) baterije (2)
FM žičana antena
Priključna stanica za iPod/iPhone
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
Videokabel
ili
(TDM-iP30)
USB kabel
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
03
1
Započnite tako da zvučnike
postavite u prostoriji u skladu
s oznakama na poleđini.
SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Glavna jedinica
SUR L
04
SUR R
Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.
Upute za sastavljanje zvučnika
za jedinice BDV-E690/BDV-E490
potražite u priloženom „Vodiču
za instalaciju zvučnika”.
05
2
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku visoke kvalitete, zvučnike
povežite putem HDMI kabela
visoke brzine  (nije priložen).
Ako na televizoru ne postoji
HDMI ARC priključak, potreban
vam je digitalni optički kabel 
(nije priložen) da biste uživali
u zvuku televizora putem
zvučnika sustava.


06
3
Da biste povezali digitalni kabelski
prijamnik, igraću konzolu ili
digitalni satelitski prijamnik,
putem digitalnog optičkog
kabela povežite zvuk s glavnom
jedinicom  (nije priložen).
Zasebno povežite videokabel
s televizorom.
Za FM radio povežite priloženu
žičanu antenu i raširite je da biste
postigli najbolji prijam. 
Putem priložene priključne stanice
sa sustavom i televizorom možete
povezati i iPod ili iPhone.  (Samo
za BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)


ili

07
3
Putem LAN kabela (nije priložen)
možete se povezati s internetom
i kućnom mrežom. Ako koristite
dodatni USB bežični LAN
prilagodnik, na raspolaganju
vam je i Wi-Fi.
Postavke mreže pronađite na
početnom izborniku (str. 12).
Dodatne informacije potražite
na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Sa širokopojasnim usmjerivačem
08
Kabel izmjeničnog napona
(mrežni vod) priključite u zidnu
utičnicu (mrežnu).
09
4
Pritisnite / da biste uključili
sustav. Na zaslonu na prednjoj
ploči pojavljuje se „SETUP”.
Da biste sustav pripremili za
upotrebu, pomoću priloženog
daljinskog upravljača prođite
kroz jednostavne početne
postavke na zaslonu. To bi
trebalo potrajati tek nekoliko
minuta.
Ako se zaslon za postavljanje ne
prikazuje, odaberite odgovarajući
AV ulaz na televizoru.
/
///,
10
Kada se na zaslonu pojavi
poruka [Easy Initial Settings are
complete.] (Jednostavne početne
postavke su završene.), odaberite
[Finish] (Završi) i sustav će biti
spreman za upotrebu.
5
Da biste reproducirali disk,
pritisnite , a potom disk
stavite u ladicu diska. Ponovno
pritisnite  da biste zatvorili
ladicu za disk.
Ako reprodukcija ne započne
automatski, odaberite
u kategoriji [Video] (Videozapis),
[Music] (Glazba) ili [Photo]
(Fotografija) i pritisnite .
Uživajte!


11
Da biste pristupili dodatnim značajkama,
jednostavno pritisnite HOME.
Primjeri:
 Slušanje radija preko zvučnika sustava
 Zadano postavljene radijske stanice
 Pristup internetskom sadržaju
 Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod
ili iPhone preko sustava zvučnika





Kada je glavna jedinica
povezana sa širokopojasnim
usmjerivačem, putem ovog
izbornika možete postaviti
mrežne postavke.
12




HOME
Postavljanje zadanih radijskih
stanica
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi „FM”.
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste odabrali
[Preset Memory] (Memorija
zadano postavljenih stanica),
zatim pritisnite .
5 Pritisnite / da biste
odabrali željeni broj zadano
postavljene stanice, a zatim
pritisnite .
FUNCTION
///,
OPTIONS
6 Ponovite korake od 2 do 5 da
biste spremili ostale stanice.
Odabir memorirane stanice
HOME
PRESET +/–
1 Uzastopce pritišćite FUNCTION
dok se na zaslonu na prednjoj
ploči ne pojavi „FM”.
TUNING +/–
2 Uzastopce pritišćite
PRESET +/– da biste odabrali
zadano postavljenu stanicu.
13
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih
poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.
Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto
priključen u zidnu utičnicu.
Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim
ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada
je povezan s digitalnim kabelskim prijamnikom.
 Provjerite veze.
 Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan
digitalni kabelski prijamnik.
Disk se ne reproducira.
 Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.
 Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice. Uklonite
disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.
 Disk nije pravilno finaliziran.
Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W
u stanju pripravnosti
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje) u odjeljku [System Settings] (Postavke
sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:
 [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI
Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off ] (Isključeno).
 [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) postavljen
je na [Off ] (Isključeno).
14
15
Ovaj vodič za brzi početak štedi papir
Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi
priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete
pronaći na internetu:
http://support.sony-europe.com/
4-418-867-11(1) (CR)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF