Sony | BDV-N7100W | Sony BDV-N7100W Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System
CR
Započnite ovdje
Vodič za brzi početak
BDV-N8100W
BDV-N7100W
BDV-N9100W
BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W
1
Sadržaj kutije/postavljanje zvučnika
BDV-N9100W
 
 

2
Povezivanje TV-a



BDV-N8100W

3
Povezivanje drugih uređaja







BDV-N7100W
 
4
Jednostavno postavljanje na zaslonu
5
Reprodukcija i upotreba drugih funkcija






Glavna jedinica

Prednji zvučnici

Surround zvučnici

Središnji zvučnik

Subwoofer

Pojačalo za surround zvuk
R03 (veličina AAA) baterije (2)
Sadržaj paketa
Kabeli zvučnika (5)
Poklopci za donju stranu zvučnika
(BDV-N9100W (4) /
BDV-N8100W (2))
Vijci
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))
Daljinski upravljač
FM žičana antena
Mikrofon za kalibraciju
Bežični primopredajnici (2)
Poklopci za rupe za vijke
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))
ili
03
1
Započnite tako da zvučnike
postavite u prostoriji u skladu
s oznakama na stražnjoj ploči. 
Zvučnike možete postaviti
i u položaj ALL FRONT .
Pojedinosti potražite na:
http://support.sony-europe.com/


Glavna jedinica
Glavna jedinica
Pojačalo za surround zvuk
Pojačalo za surround zvuk
04
Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom i pojačalom
za surround zvuk.
Upute za sastavljanje zvučnika
potražite u isporučenom
„Vodiču za instalaciju zvučnika”.
05
1
06
Umetnite bežične
primopredajnike u glavnu
jedinicu i pojačalo za surround
zvuk za jednostavno povezivanje
bez kabela.
2
Da biste uživali u videozapisu
i zvuku visoke kvalitete,
zvučnike povežite putem
HDMI kabela visoke brzine 
(ne isporučuje se).
Ako na TV-u ne postoji
HDMI ARC priključak, potreban
vam je digitalni optički kabel 
(ne isporučuje se) da biste
uživali u zvuku TV-a putem
zvučnika sustava.


07
3
Da biste priključili digitalni
prijamnik, igraću konzolu
ili digitalni satelitski prijamnik,
jednostavno ih priključite HDMI
kabelom  (ne isporučuje se).
Za FM radio povežite isporučenu
žičanu antenu i raširite je da biste
postigli najbolji prijam. 

08
ili

Putem bežičnog LAN-a ili LAN
kabela (ne isporučuje se)
možete se povezati s internetom
i kućnom mrežom 
(ne isporučuje se).
Mrežne postavke pronađite
u početnom izborniku (str. 14).
Pojedinosti potražite na:
http://support.sony-europe.com/
Priključite strujne kabele
za napajanje (mrežne vodove) 
glavne jedinice i pojačala
za surround zvuk u zidnu
utičnicu (mrežu).


Do širokopojasnog usmjerivača

09
4
Priključite mikrofon za kalibraciju
i postavite ga na mjesto gdje
biste obično sjedili.
Koristit će se radi optimizacije
zvučnika u sljedećem odjeljku
da biste dobili najbolji doživljaj
surround zvuka. Mikrofon možete
ukloniti po dovršetku procesa.
10
Pritisnite / da biste uključili
sustav. Na zaslonu na prednjoj
ploči prikazuje se „SETUP”.
početne postavke na zaslonu.
To bi trebalo potrajati
tek nekoliko minuta.
Da biste sustav pripremili
za upotrebu, pomoću
priloženog daljinskog upravljača
prođite kroz jednostavne
Ako se zaslon za postavljanje
ne prikazuje, odaberite
odgovarajući AV ulaz
na televizoru.
Kada se na zaslonu pojavi
poruka [Easy Initial Settings
are complete.] (Jednostavne
početne postavke završene su.),
odaberite [Finish] (Završi) i sustav
će biti spreman za upotrebu.
/
///,
11
5
Za reprodukciju diska,
pritisnite  da bi se otvorila
ladica diska, postavite disk
(s natpisom okrenutim gore)
na osovinu, a zatim pritisnite 
da biste zatvorili ladicu diska.
Indikator LINK/STANDBY
na pojačalu za surround zvuk
svijetlit će zeleno.
Ako reprodukcija
ne započne automatski,
odaberite u kategoriji
[Video] (Videozapis), [Music]
(Glazba) ili [Photo] (Fotografija)
i pritisnite .


12
Možete uživati u glazbi,
primjerice na svom pametnom
telefonu i sl. putem Bluetooth
komunikacije sa svog sustava.
Svoj Bluetooth uređaj možete
upariti/povezati na sljedeći način:
 pritiskanjem gumba
BLUETOOTH ili
 držite uređaj blizu oznake
N na glavnoj jedinici
(samo za uređaje kompatibilne
s NFC-om).
U oba slučaja potreban je rad
i na vašem uređaju.
Pojedinosti potražite na:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
13
Da biste pristupili dodatnim značajkama,
jednostavno pritisnite HOME.
Primjeri:
 Slušanje radija preko zvučnika sustava
 Memorirane radijske stanice
 Pristup internetskom sadržaju
 Reprodukcija datoteka na povezanom
USB uređaju









Kada je glavna jedinica
povezana sa širokopojasnim
usmjerivačem, putem ovog
izbornika možete postaviti
mrežne postavke.
14
HOME
Memoriranje radijskih stanica
1 Uzastopno pritišćite
FUNCTION dok se na zaslonu
na prednjoj ploči ne prikaže
„FM”.
2 Pritisnite i držite TUNING +/–
dok se ne pokrene automatsko
skeniranje.
3 Pritisnite OPTIONS.
4 Pritisnite / da biste odabrali
[Preset Memory] (Memorirane
stanice), zatim pritisnite .
5 Pritisnite / da biste odabrali
željeni broj memorirane
stanice, a zatim pritisnite
.
6 Ponovite postupak
od 2. do 5. koraka da biste
spremili ostale stanice.
///,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
TUNING +/–
PRESET +/–
Odabir memorirane stanice
1 Uzastopno pritišćite
FUNCTION dok se na
zaslonu na prednjoj ploči
ne prikaže „FM”.
2 Uzastopno pritišćite
PRESET +/– da biste odabrali
memoriranu stanicu.
15

Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih
poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem
pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.
Pogledajte i upute za upotrebu na sljedećem web-mjestu:
http://support.sony-europe.com/
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom
čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.
 Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice,
a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.
Sustav ne emitira zvuk TV programa kada je povezan
s digitalnim prijamnikom.
 Provjerite veze.
 Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan
digitalni prijamnik.
Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.
 Provjerite status indikatora LINK/STANDBY na pojačalu
za surround zvuk.
 Isključuje se.
 Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod)
pojačala za surround zvuk dobro spojen.
 Uključite pojačalo za surround zvuk pritiskom na /
na pojačalu za surround zvuk.
 Zeleno svjetlo brzo treperi.
  Pritisnite / na pojačalu za surround zvuk.
 Umetnite ispravno bežični primopredajnik
u pojačalo za surround zvuk.  Pritisnite /
na pojačalu za surround zvuk.
16

Treperi crveno.
 Pritisnite / za isključivanje pojačala za surround zvuk
i provjerite sljedeće stavke.
 Jesu li + i - kabeli zvučnika u kratkom spoju?
 Blokira li nešto ventilacijske otvore pojačala
za surround zvuk?
Nakon provjeravanja navedenih stavki i rješavanja
problema uključite pojačalo za surround zvuk.
Ako se uzrok problema ne može pronaći čak ni nakon
provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć
kod prodavača proizvoda tvrtke Sony.
Polako treperi zeleno ili narančasto ili postaje crveno.
 Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut
u glavnu jedinicu.
 Prijenos zvuka je loš. Premjestite pojačalo za surround
zvuk tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen
ili narančast.
 Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
 Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
 Provjerite veze zvučnika.
Surround zvučnici ne reproduciraju zvuk.
 Pritisnite OPTION i provjerite je li [Sound Mode]
(Način reprodukcije zvuka) postavljen na [Auto] (Automatski).
Disk se ne reproducira.
 Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.
 Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice.
Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno
pola sata.
 Disk nije pravilno finaliziran.
Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W
u stanju pripravnosti
Pritisnite HOME, a zatim pritisnite /// da biste odabrali
[Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li postavljene sljedeće
postavke:
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) >
[HDMI Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI]
(Kontrola za HDMI) na [Off ] (Isključeno).
 Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) >
[Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje),
a zatim postavite [Quick Start Mode] (Način rada za brzo
pokretanje) na [Off ] (Isključeno).
 Odaberite [Network Settings] (Mrežne postavke) >
[Remote Start] (Pokretanje na daljinu), a zatim postavite
[Remote Start] (Pokretanje na daljinu) na [Off ] (Isključeno).
Ovaj vodič za brzi početak štedi papir
Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi
priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute za upotrebu i još mnogo
toga možete pronaći na internetu:
http://support.sony-europe.com/
4-456-340-11(1) (CR)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising